Geert Vanden Bossche hevder pandemivaksiner vil føre til katastrofe. Det synes det å være lite dekning for å hevde.

Last updated on 19. mars 2021

Forskeren Geert Vanden Bossche har fått en del oppmerksomhet i det siste ettersom han har argumentert for at man ikke burde vaksinere midt i en pandemi. Bossche er ingen vaksinemotstander, men mener å kunne argumentere for at det vil føre til en katastrofe om vi forsøker å bekjempe pandemien med vaksiner. Har han rett i det?

Bossche er en belgisk vaksineforsker som blant annet har vært konsulent for vaksinealliansen GAVI og har en doktorgrad i virologi ved universitetet i Hohenheim, Stuttgart. Han er utdannet veterinær, alliert med The Bill and Melinda Gates Foundation, og anses som en ekspert i vaksiner, immunologi og molekylærbiologi.

Skjermbilde 2021 03 15 kl 21 03 56

I begynnelsen av mars 2021 holdt han et foredrag ved en vaksinekonferanse i Ohio hvor han argumenterte omtrent som følger:

Ved å bruke profylaktiske vaksiner midt i en aktiv pandemisituasjon vil vi skape et miljø for virusene som vil promotere mutasjoner som vil bli stadig mer farlige og som immuniteten vaksinenen gir ikke vil kunne bekjempe.

Skjermbilde 2021 03 15 kl 21 36 27Eller sagt med hans egne ord:

Vaccine deployment in the ongoing mass immunization campaigns are highly likely to further enhance (adaptive) immune escape as none of the current vaccines will prevent replication/ transmission of viral variants. The more we use these vaccines for immunizing people in the midst of a pandemic, the more infectious the virus will become. With increasing infectiousness comes an increased likelihood of viral resistance to the vaccines. It’s not exactly rocket science, it’s a basic principle taught in a student’s first vaccinology class: One shouldn’t use a prophylactic vaccine in populations exposed to high infectious pressure […]

Dette budskapet har han sendt skriftlig advarsel til WHO, CDC, FDA m.fl. om i håp om å starte en debatt om dette for å unngå det han kaller «katastrofale konsekvenser». Budskapet har han også gjentatt i flere YouTube-videoer og podcaster.

Det han derimot ikke har gjort er å produsere en faktisk vitenskapelig artikkel hvor han redegjør for sine data og argumenter. Så det vi har er altså et brev, hvis alvorlighet understrekes av at han sier:

I’ve never been that serious about a statement I made.

Noe som vel betyr at vi er nødt til å lytte til ham på tross av at hans påstander ikke er publisert eller fagfellevurdert…? Det er slik dette fungerer, right?

Som vanlig er ikke jeg kompetent til å betvile en fagperson på feltet, men jeg har forsøkt å lese meg litt opp på hans påstander og hva andre eksperter på feltet sier, og her vil jeg oppsummere noen viktige poenger.

Vaksinen gjør virusene farligere?

Det første som skurrer litt i hans presentasjon er at han viser til influensapandemien i 1918 som kom i tre bølger, hvor den andre bølgen var farligere og rammet yngre personer enn den første bølgen.

Skjermbilde 2021 03 15 kl 20 31 18

Han mener vi har sett det samme i denne koronaviruspandemien, og skylder på vaksiner. Men det rare er at man ikke hadde noen influensavaksine i 1918, så det bildet han ser virker å oppstå helt uavhengig av vaksinering.

Denne grafen synes altså å undergrave hans egentlige poeng, merkelig nok.

Han hevder også at ettersom vaksinene ikke gjør folk sterile for koronavirus, så vil vaksinerte mennesker som smittes være asymptomatiske virusspredere. Dette mener han er spesielt farlig fordi gjennom vaksineimmunitet skapes et seleksjonspress mot virusene til å mutere og unngå den immuniteten vaksiner gir.

Dette høres fornuftig ut, og han argumenterer for dette på en måte som er overbevisende. Problemet er bare at spennende hypoteser ikke er verdt så mye hvis de ikke stemmer overens med data fra virkeligheten. Og de nyeste data fra virkeligheten viser at man blant annet i Israel har sett at vaksinerte i mye mindre grad smittes av viruset og i mye mindre grad er smittsomme enn uvaksinerte.

Undersøkelser som er gjort 14-20 dager etter første dose av mRNA-vaksinering, og minst 7 dager etter andre dose, fant reduksjon i positiv koronatest hos hhv 46% og 92% av de testede, en reduksjon på symptomatisk covid-19 på hhv 57% og 94%, en reduksjon på sykehusinnleggelser på hhv 74% og 87%, og for alvorlig sykdom på hhv 62% og 92%. Her ser man altså en kraftig reduksjon etter første dose, og enda bedre effekt etter andre dose.

Det viktigste tallet her er reduksjonen på positiv smittestatus som var på hele 92% etter andre dose. Det viser at hans påstand om at vaksinerte vil være asymptomatiske virusspredere i stor skala ikke synes å stemme.

Så igjen rakner hans hypotese her, fordi det tyder på at den eneste måten å faktisk stoppe pandemien og redusere sjansen for nye mutasjoner nettopp er å massevaksinere så fort man kan. Jo raskere man kan redusere antall smittede i verden, dess mindre sjanser er det for nye virusmutasjoner.

Farlige mutasjoner kan bare oppstå når det vaksineres?

Han hevder altså at det må vaksiner til å for å skape et seleksjonspress mot farligere mutasjoner av koronaviruset. Men det er også i strid med hva vi allerede har sett i den virkelige verden, hvor bl.a. den sør-afrikanske mutasjonen utviklet seg hos uvaksinerte individer.

I Sør-Afrika er nå bare rundt 0,25% av befolkingen vaksinert, og da den sør-afrikanske mutasjonen oppstod var praktisk talt ingen vaksinert. Så denne mutasjonen oppstod altså i en uvaksinert befolkning, og både Pfizer og Moderna sine mRNA-vaksine ser ut til å være effektive mot denne varianten etter to doser.

Det samme gjelder den britiske mutasjonen som oppstod høsten 2020 og den brasilianske mutasjonen som også oppstod sent i 2020, altså igjen før vaksinering startet. Begge disse ser også ut til å være mer smittsomme og mer farligere enn det opprinnelige koronaviruset, helt uten noe vaksineindusert seleksjonspress.

Bossche hevder også at immunresponsen som vaksinene gir oss er av en type som ikke vil være rustet til å håndtere muterte varianter av SARS-CoV-2, men denne hypotesen slår sprekker hvis vi ser på nyere forskning som har undersøkt nettopp dette, og som ble publisert noen dager før hans presentasjon i Ohio.

Disse studiene viser altså at mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna gir en immunrespons som nettopp gir god beskyttelse også mot kjente mutasjoner.

Skjermbilde 2021 03 15 kl 21 42 04

Ja, ikke bare det, men en preprint av en ny studie tyder på at immuniteten vi får fra mRNA-vaksinen faktisk er mer robust mot nye mutasjoner enn hva naturlig immunitet er (!).

Bringer Bossche noe nytt til bordet?

Men er Bossches hypoteser nye og ukjente? Nei, så vidt jeg kan forstå er det lite nytt i dette. Vi kan lese om samme bekymring på bl.a. CDC sine nettsider allerede tilbake i januar:

Among these possibilities, the last — the ability to evade vaccine-induced immunity — would likely be the most concerning because once a large proportion of the population is vaccinated, there will be immune pressure that could favor and accelerate emergence of such variants by selecting for “escape mutants.” There is no evidence that this is occurring, and most experts believe escape mutants are unlikely to emerge because of the nature of the virus.

Så bekymringen til Bossche er ikke uberettiget, men heller ikke noe nytt som han trenger å varsle CDC eller andre om, slik han har gjort. Dette overvåkes allerede nøye, men de fleste eksperter synes å mene at det er et lite sannsynlig scenario blant annet fordi SARS-CoV-2 generelt sett muterer sakte, mye saktere enn f.eks.influensa og HIV.

Påstanden om at man bare må bruke vaksiner profylaktisk, men aldri i en situasjon med mye aktiv smitte i befolkningen, er også i strid med historiske erfaringer. Kopperviruset var f.eks. svært utbredt, men ble utryddet gjennom massevaksinering. Det samme har vi sett for polio.

Argumentet mot dette er at vaksinen mot kopper var en steriliserende vaksine, som altså gjør at man ikke blir smittet i det hele tatt, og dermed følgelig ikke kan spre viruset videre. På den annen side er ikke poliovaksinen steriliserende, og er rundt 90% effektiv, litt mindre enn de beste covid-vaksinene, og med den har vi lykkes å utrydde polio fra nesten hele verden.

Ergo synes det ikke å være noen indikasjoner på at vaksinering med en ikke-steriliserende vaksine i en pandemistituasjon vil gjøre vondt verre, slik Bossche advarer om.

Skal vi ta Bossches argument på alvor må vi slutte å vaksinere. Det betyr at de fleste i verden til slutt vil bli smittet, og mange flere millioner vil dø før det er så pass god naturlig immunitet i befolkningen at vi kan benytte disse vaksinene profylaktisk mot et endemisk koronavirus, slik han anbefaler.

Dette fremstår som en slags variant av The Great Barrington Declaration som er basert på påstander som ikke er i tråd med hva vi historisk sett vet om pandemier og vaksiner, og som vil være en svært høy pris å betale i tapte liv.

Konklusjon

Det synes altså å være lite nytt i det Geert Vander Bossche nå advarer mot i sitt brev til diverse helsemyndigheter. Problemstillingen han peker på er godt kjent, og har vært drøftet siden pandemien startet. Historiske data fra tidligere smittsomme sykdommer og pandemier, samt nye data fra den nåværende pandemien, støtter ikke opp om hans argumenter og bekymring.

På den annen side synes Bossche å ha blitt en populær mann i antivaksinekretser som nå bruker ham for alt det er verdt i sin kamp mot vaksiner. Plutselig blir han invitert til å prate i YouTube-videoer og podcaster som har til hensikt å svekke folks tiltro til vaksiner, og det er selvsagt stas. Men det burde få noen alarmer til å ringe – ikke minst hos ham selv. Men kanskje han tenker at all PR er god PR?

Uansett tyder det meste på at det riktige å gjøre er å vaksinere så mange som mulig så fort som mulig. Det er den eneste måten vi kommer oss ut av denne pandemien på – i tillegg til at folk respekterer og følger smittevernstiltak, selvsagt.


Etter å ha publisert denne bloggposten ble jeg tipset om noen andre som hadde rettet et kritisk søkelys på Bossche. Det anbefales å lese også disse.

I denne bloggposten trekkes det frem at Bossche aldri har publisert en eneste vitenskapelig artikkel om vaksiner, og ikke publisert noe som helst siden 1995. Flere av de som kritiserer ham er derimot aktive vaksineforskere som har publisert mye forskning om vaksiner, og dermed synes å være betydelig bedre skikket til å mene noe om dette enn hva Bossche er.

I denne artikkelen gjentas i stor grad de samme argumenter som jeg selv har i min bloggpost, men er likevel verdt å lese.

Denne artikkelen har en del mer faglig tyngde og plukker fra hverandre problemene med selve «vitenskapen» bak Bossches påstander.

Science-Based Medicine har det nå også kommet en lang og grundig gjennomgang av Bossches brev.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!