10 grunner til at covid-fornektere fremstår som idioter

Last updated on 22. juni 2021

1) De fleste PCR-tester gir falske positive resultat / Covid-19 er ikke mer dødelig enn influensa

Dette er kanskje den dummeste av de alle, så la oss like godt starte her.

Vi har alle hørt covid-fornektere si siden pandemien startet at PCR-testene er ubrukelige og det er over 90% falske positive. Hvorfor dette er feil har jeg forklart mange ganger, f.eks. her og her, men det interessante er at de samme menneskene hevder at sykdommen covid-19 er ganske ufarlig. Ja, den er som en vanlig influensa i dødelighet, sier de.

Men disse to påstandene kan ikke begge være korrekte samtidig. Den ene påstanden slår den andre ihjel.

IMG 0878La meg forklare hvorfor. Hvis vi skal måle dødelighet kan man se på f.eks. case fatality rate, CFR. Dette er andel som dør ut fra alle bekreftede tilfeller av en sykdom, i dette tilfellet covid-19.

(En bedre målestokk er Infection fatality rate, IFR, hvor man ser på antall døde av alle smittede. Men i dette tilfellet handler det spesifikt om bekreftede tilfeller fra PCR-trsting, og derfor er CFR det mest relevante.)

CFR for influensa regnes ofte for å være rundt 0,1%, det vil si at av tusen bekreftede influensatilfeller er det ett dødsfall. Hvis covid-fornekterne mener at dødeligheten fra covid-19 er som influensa, vil det altså si at den også ligger på 0,1%. Dette rimer med det covid-fornektere ofte hevder, nemlig at 99,9% av covid-syke overlever, og derfor er alle smittervernstiltak og lockdown helt urimelig.

Men hva skjer hvis man samtidig tar dem på alvor på at det er over 90% falske positive PCR-tester for covid? Vel, hvis premisset er at bare én per tusen bekreftet smittet dør, og man reduserer antallet «bekreftet smittede» med 90% fordi disse er falske positive, står vi igjen med ett dødsfall per hundre smittede.

Skjermbilde 2021 06 19 kl 16 46 16Det vil da føre til at CFR for covid-19 øker fra bare 0,1% til hele 1%. Ergo er covid-19 hele ti ganger mer dødelig enn influensa – om man skal bruke covid-fornekternes egen logikk!

Eller for å bruke reelle tall. I Norge er det i skrivende stund registrert 129.095 tilfeller av smitte, og 790 dødsfall. Det gir en CFR på 0,6%. Hvis over 90% av disse smittede er falske positive, slik at det egentlig er bare rundt 13.000 relle smittetilfeller, øker dødeligheten til 6% – hele 60 ganger mer dødelig enn influensa!

Og jo mer upålitelig covid-fornektere mener PCR-testen er, dess mer dødelig blir covid-19.

Man kan altså ikke både hevde at de fleste covid-tester er falske positive, og at covid-19 ikke er mer dødelig enn influensa, med mindre man samtidig mener at tall på døde er rent lureri. Noe disse menneskene også selvsagt gjør, og det kommer vi tilbake til i punkt 10.

2) Covid-19 er en stort sett ufarlig sykdom / Studier på piggprotein fra SARS-CoV-2 viser at det er ekstremt farlig

Når jeg har gått gjennom argumenter fra covid-fornektere som også er motstandere av koronavaksiner, ser jeg hele tiden en brutal selvmotsigelse: De argumenterer med at koronavaksinene er fryktelig farlige fordi de får kroppen vår til å produsere piggprotein, basert på studier som demonstrerer hvordan piggprotein i covid-syke pasienter er skadelig.

Disse menneskene viser altså til studier som demonstrerer hvordan piggproteinet fra SARS-CoV-2 ødelegger celler og organer i kroppen vår, og siden koronavaksiner får kroppen vår til å produsere piggproteiner, vil vaksinene være utrolig farlige – hevder de (feilaktig).

Først og fremst så kan ikke piggproteinet som kroppen produserer etter vaksinasjon sammenlignes med piggproteinet fra en koronavirusinfeksjon, fordi det både er modifisert til å ikke spre seg i kroppen, og finnes i mengder som er ca 100.000 ganger lavere enn om man smittes av SARS-CoV-2. Det har jeg forklart mer i detalj her.

Men det mest interessante er at de hevder at sykdommen covid-19 er ufarlig, og at vaksinene derimot er farlige, basert på data fra studier som altså viser at covid-19 er livsfarlig.

Forstå logikken den som kan.

Parallelt mener ofte disse menneskene at viruset SARS-CoV-2 aldri er isolert, og at det ikke er dokumentert at dette viruset fører til covid-19. Ergo er hele pandemien falsk.

Men studiene de viser til for å argumentere for at covid-vaksiner er farlige omhandler effekten av piggprotein fra nettopp SARS-CoV-2, ikke fra vaksiner mot SARS-CoV-2. Flere av studiene er basert på at forskerne har bestilt SARS-CoV-2-virus til forskning, dyrket frem disse i cellekulturer, og sett hva slags effekt de har på cellene.

Men hvordan kan de gjøre det hvis SARS-CoV-2 ikke finnes? Og hvordan kan de finne skadelige effekter av piggproteinet fra et virus som ikke finnes?

Likevel bruker de altså disse studiene for å vise at piggprotein fra covid-vaksiner er farlig. Dette er idioti på et helt nytt nivå.

3) Det ekstreme mindretallet av eksperter har alltid rett

Covid-fornektere har en ekstrem mistillit til fagpersoner og vitenskapelig metode. Alt av forskning som viser at vaksinene er trygge og effektive, eller at covid-19 har ført til en enorm overdødelighet i mange land, er upålitelige, mener de.

Eksperter som har jobbet med virus, vaksiner og pandemier i flere tiår, og som har publisert store mengder forskning på feltet helt frem til i dag, kan avfeies som amatører som lyver og jukser. (Helt uten dokumentasjon.)

Samtidig har de en klokkertro på pensjonerte fagpersoner som ikke har noe ekspertise innen relevante fagfelt, og som aldri har publisert forskning som er relevant.

En avdanket «ekspert» innen et helt annet fagfelt som sier noe i en podcast eller YouTube-video som resonnerer med det covid-fornekterne ønsker å tro, er plutselig verdens fremste ekspert på feltet. Mens det enorme flertall av forskere som har relevant kompetanse og som serverer data som strider imot covid-fornekternes synspunkter, er automatisk «fake» og «kjøpt og betalt».

Bortsett fra når de samme ekspertene publiserer data som viser at piggproteinet hos covid-pasienter kan ha farlige effekter i kroppen da… da er de plutselig svært pålitelige, og studien kan misbrukes til å påstå ting om vaksiner – selv om studien tvert imot sier at piggprotein fra vaksiner er trygt.

Sukk.

89796

4) Små og dårlige studier er ubestridelige bevis, mens gode og store studier er irrelevante

På samme måte som i forrige punkt har covid-fornekterne en klokkertro på dårlige data. Jo dårligere kvalitet data har, dess bedre bevis er det.

Slik ser man verden i bakvendtland.

Små, upubliserte studier uten kontrollgruppe som sier det covid-fornekterne ønsker å tro er ubestridelige bevis som umiddelbart bør bane vei for alle tiltak fremover. Mens store, fagfellervurderte studier med godt studiedesign publisert i høyt rangerte medisinske tidsskrifter er juks og bedrag.

På tross av at hele poenget med fagfellevurdering og vekting av kvalitet på studier og tidsskrifter er å redusere risiko for bias, subjektivitet, og juks og bedrag.

Et godt eksempel er hvordan covid-fornektere og vaksinemotstandere er særdeles kritiske til de store godkjenningsstudiene på effekten av covid-vaksiner. Studier som inkluderte flere titusener av mennesker, som ble randomisert til vaksinegruppe og kontrollgruppe, som beskrev statistiske analyser og metoder grundig (nettopp slik at disse kan granskes og kvalitetssjekkes), som var dobbeltblindede, som etterhvert ble fagfellevurdert og publisert, samt gjennomgått av uavhengige ekspertgrupper før godkjenning, er ubetydelige for disse menneskene.

«Vaksinen er eksperimentell», sier de, på tross av tunge data som viser både høy sikkerhet og effekt.

Men finner de en positiv studie på for eksempel legemiddelet ivermectin, gjennomført av én person som er betalt av en pro-ivermectin-organisasjon, uten kontrollgruppe, uten blinding, som ikke er fagfellevurdert eller publisert, og som inkluderer totalt 28 pasienter uten at bivirkninger ble kartlagt, så er dette ubestridelig vitenskapelig dokumentasjon på at ivermectin er 100% effektivt og trygt og burde tas i bruk internasjonalt umiddelbart!

Jeg har alltid lurt på om disse menneskene virkelig ønsker at deres måte å tolke forskning på skal gjelde universelt? Ønsker de virkelig at f.eks. covid-vaksinene skulle blitt godkjent basert på en liten studie med 28 personer som ikke hadde kontrollgruppe eller blinding, hvor én forsker subjektivt kom frem til at «det ser ut som at vaksinen virker»? Neppe.

Likevel er det slik forskning de mener skal gjelde for de legemidler de selv har klokkertro på, mens uansett hvor eksemplarisk forskning som ligger til grunn for godkjenning av vaksiner så er dette bare søppel.

5) Covid-19 tar nesten ingen liv, men utstrakt bruk ivermectin og hydroxyklorokin ville likevel reddet utallige liv

Igjen kommer vil til selvmotsigelsen der de samme folkene som mener at covid-19 er en stort sett ufarlig sykdom samtidig hevder at om vi hadde tatt i bruk legemidler som ivermectin eller hydroxyklorokin, så ville svært mange liv vært spart.

Men hvis covid-19 ikke er den egentlige årsaken til alle disse dødsfallene, og dokumentasjonen de viser til handler om effekten av ivermectin/hydroxyklorkin på nettopp covid-19, hvordan kan det argumentet henge på greip?

Hvordan kan de vise til studier på effekten av ivermectin mot covid-19, studier som tar utgangspunkt i at covid-19 er en global katastrofe med enorme dødstall, samtidig som de hevder at covid-19 ikke finnes, eller ikke er spesielt farlig?

(At disse folkene mener at man bør la millioner av mennesker først blir syke, før man så behandler dem med f.eks. ivermectin – noe som ville overbelastet helsevesen globalt og ført til enorme antall unødvendig syke, med de potensielle langtidseffekter det har – heller enn å hindre dem fra å bli syke gjennom vaksinering i utgangspunktet, er også uforståelig.)

6) «Flere tusen døde» etter vaksinen er horribelt, men flere millioner døde av covid-19 er verdt risken av å ikke ta vaksinen

Covid-fornektere og vaksinemotstandere har en alvorlig dysfunksjon når det kommer til risikovurdering. Fordi det har sannsynligvis dødd rundt 7 millioner mennesker av covid-19 siden pandemiens start. Tallet er sannsynligvis enda høyere ettersom det er stor underrapportering av covid-dødsfall mange steder i verden, såvel som i starten av pandemien globalt.

Men samtidig mener de at om bare ett eller hundre mennesker dør av covid-vaksiner, så er det en uakseptabelt høy risiko.

Først er det viktig å understreke at det ikke er dokumentert et eneste sikkert dødsfall fra mRNA-vaksinene, og kun en håndfull dødsfall fra virusvektor-vaksinene. Men la oss for argumentets skyld si det er stor underraportering i vaksinedødsfall og at det kanskje er noen hundre mennesker i USA/Europa som har dødd av vaksinene (selv om det ikke er registrert noen overdødelighet i noen befolkningsgruppe eller aldersgruppe etter vaksinering). Hvordan burde vi i så fall vurdere risikoen ved å ta vs ikke ta vaksinen?

Vel, dette er en gammel klassiker hos vaksinemotandere. Et tilsvarende eksempel fra den gjengen er meslinger og MMR-vaksinen.

Dødeligheten fra meslinger i den vestlige verden hvor vi har god ernæring og godt helsevesen er på rundt 3 per 10.000 smittede. For å beskytte mot meslinger får de aller fleste barn MMR-vaksine. Siden den ble tatt i bruk i Norge i 1983 er det registrert ett enkelt tilfelle av en alvorlig og permanent bivirkning fra denne vaksinen.

Det gir en risiko på rundt 0,000067% for en alvorlig og permanent vaksineskade fra MMR-vaksinen basert på norske tall. Til sammenligning er altså risikoen for dødsfall fra meslinger på rundt 0,03%. Men det er altså dødsfall. Tar vi med risiko for det mer relevante tallet for alvorlige og permanente bivirkninger fra meslinger, noe som inkluderer blant annet hjerneskader, blir tallet høyere. Tar vi med risiko for å havne på sykehus med alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse, er risikoen opp mot 20-30%.

Likevel mener disse folkene at risikoen fra MMR-vaksinen er uakseptabel, og at det er bedre å risikere å bli smittet av meslinger. Selv om risikoen for å dø fra meslinger er nesten 500 ganger høyere enn for å få en ikke-dødelig, men alvorlig bivirkning fra MMR-vaksinen.

Forstå det den som kan.

I pandemien har vi altså på det meste sett over ti tusen dødsfall hver dag fra covid-19. For at det skulle være en fornuftig risikovurdering å ikke ta vaksinen, og samtidig fjerne alle smittevernstiltak som de samme folkene er motstandere av, måtte vaksinen altså drept tilsvarende mange. Men selv covid-fornekterne og vaksinemotstanderne snakker aldri om mer enn kanskje noen tusener eller titusener av vaksinedødsfall totalt siden vaksinering startet for snart et halvt år siden.

Så selv om slike oppdiktede og groteskt oppblåste tall skulle være korrekte, ville det fortsatt være tryggere med vaksine enn ikke for befolkningen som helhet.

7) Sammenligning av bekreftede covid-19-dødsfall med ubekreftede influensadødsfall

Tilbake til influensa vs covid-19 igjen. Covid-fornektere hevder ofte at det i snitt dør rundt 900 personer fra influensa hvert år, mens tallet på døde fra covid-19 ligger mye lavere. Ergo er altså ikke covid-19 særlig farlig, og hvorfor i all verden stenger ikke myndighetene ned samfunnet hver vinter for å forhindre influensadødsfall hvis de skal være konsekvente?

Skjermbilde 2021 06 19 kl 17 01 04

Tallene er forsåvidt korrekte, men den lave dødeligheten fra covid-19 skyldes i all hovedsak nettopp lockdown og de smittevernstiltak som disse samme folkene er motstandere av. Ser vi på andre land som har kjørt en mindre streng strategi, er dødstallene betydelig høyere. I Sverige er det registrert 143,4 døde per 100.000 innbyggere, mens tallet i Norge bare er 14,7, altså rundt ti ganger lavere.

Men la oss se bort fra det. Det interessante her er hvordan disse dødstallene måles. Fordi tallet på influensadødsfall er regnet ut fra overdødelighet, ikke laboratoriebekreftede tilfeller. Antall dødsfall fra influensa årlig er bare på rundt 90-100, hvis man kun regner med de bekreftede tilfellene.

Dødsfallene fra covid-19 er laboratoriebekreftede. Og i Norge ligger vi nå på 790, på tross av alle smittervenstiltak og lockdown.

Så hvis man ønsker å sammenligne influensadødsfall med covid-dødsfall, må man sammenligne epler og epler, ikke epler og håndgranater.

Nå er det riktignok slik at dødstallene fra covid-19 neppe egentlig er ti ganger høyere, slik det er ved overdødelighet vs bekreftede tilfeller ved influensa, fordi testing for covid-19 har vært ekstremt mye mer omfattende grunnet den ekstraordinære pandemisituasjonen vi er i. Hadde vi testet for covid-19 like lite som vi gjør for influensa når folk dør, så ville kanskje covid-dødstallene være like lave. Men det er igjen utelukkende på grunn av smittervernstiltakene vi har hatt, noe dødstall fra bl.a. Sverige har vist oss.

Et annet viktig poeng er at de laboratoriebekreftede dødsfallene fra influensa også er basert på PCR-testing. Så hvis covid-fornekterne mener at PCR-testing er ubrukelig til å diagnostisere sykdommer, kan de ikke sammenligne dødsfall fra influensa med dødsfall fra covid-19. (Selv om jeg mistenker at de fleste covid-fornektere tror at PCR-testing er noe som kun brukes for å diagnostisere covid-19.)

Og hvis de mener at overdødelighet ikke er en egnet måte å beregne dødsfall fra en sykdom på, noe de gjør siden de hevder at den store overdødeligheten i land som Storbritannia, USA og India ikke egentlig skyldes covid-19, er det merkelig at de bruker nettopp tall for influensadødsfall som er basert på beregning av overdødelighet.

Uansett hvordan man bruker dødstall fra influensa for å vise at covid-19 er ufarlig vil det være å skyte seg selv i foten.

8) Big Pharma

6127243966 e9189f1099 cCovid-fornektere og vaksinemotstandere stoler ikke på legemiddelindustrien. De er griske og uærlige kjeltringer som pusher medisiner og vaksiner uten omtanke for folks helse. Så heller enn å la seg vaksinere, bør man behandles med ivermectin, hydroxyklorokin eller ta vitaminer og kosttilskudd.

Men hvem er det egentlig som produserer kosttilskudd og vitamin D? Jo, i stor grad legemiddelindustrien. I normalår tjener «Big Pharma» mye mer på å selge kosttilskudd enn på å selge vaksiner. Den globale omsetning av kosttilskudd overgår det globale vaksinesalg med stor margin.

Ja, mens den globale omsetning av covid-vaksiner er estimert til rundt 25 milliarder dollar, viser tall fra rundt ti år tilbake at det ble omsatt for rundt 84 milliarder dollar i kosttilskudd. Og over halvparten av dette kommer fra legemiddelindustrien.

Ser vi på lille Norge så kjøpte myndighetene pandemivaksine mot svineinfluensapandemien for 460 millioner kroner i 2009, mens nordmenn samme året kjøpte kosttilskudd for rundt 2,1 milliarder kroner. I normalår bruker myndighetene kanskje 15-20 millioner kroner på influensavaksine, mens de som anbefaler vitamin D mot influensa da sørger for at legemiddelindsutrien tjener mange ganger dette beløpet.

Skjermbilde 2021 06 19 kl 17 35 19

Det er budsjettert 3,77 milliarder kroner til koronavaksiner i Norge. Omsetning av kosttilskudd i Norge har økt de siste årene, så mens det lå på rundt 2,5-3 milliarder for noen år tilbake er det nok enda høyere nå. Og det er bare den registrerte omsetningen over disk. Tar man med alt som kjøpes fra utlandet over nett, er det ikke urimelig å anta at nordmenn bruker mer på stort sett meningsløse kosttilskudd enn det staten betaler for koronavaksiner.

Og hvor går pengene for kjøp av kosttilskudd? Jo, i stor grad til «Big Pharma».

Legemiddelindustrien vil allid være bedre tjent med at folk sverger til vitaminer og kosttilskudd heller enn vaksiner. Både fordi de da tjener på salg av kosttilskudd, som er rimelige å produsere uten at man trenger å investere milliarder i forskning og utvikling, og fordi legemiddelindustrien samtidig tjener mye mer penger på å selge medisinsk materiell og legemidler for å behandle sykdom. Det er mye mer penger og lavere risiko i å behandle sykdom enn på å selge vaksiner som forhindrer sykdom.

Så når covid-fornektere og vaksinemotstandere anbefaler vitamin D framfor vaksiner, er de egentlig «løpegutter for Big Pharma».

9) De fleste PCR-tester er falske positive!

Vi må se litt nærmere på denne påstanden igjen, fordi den kan enkelt gruses helt uten å forholde seg til avansert teori eller hva eksperter mener om PCR-testing.

La oss bruke Storbritannia som eksempel. De har vært hardt rammet av pandemien, og her er tre eksempler på hvorfor PCR-testene ikke kan gi primært falske positive:

 1. Hvis man fulgte med på data fra Storbritannia utover i 2020 så man at andelen positive tester av det totale antall tester økte over tid høsten 2020. Men testene hadde ikke endret seg. Hvorfor endret da andelen positive tester seg? Burde ikke den ligge stabilt hvis det stort sett bare er falske positive uansett? Da ville jo ikke faktisk smitte i samfunnet ha noe vesentlig betydning for antall positive tester…
 2. Økning i antall smittede var heller ikke unisont i hele Storbritannia. Andel positive testresultater varierte fra område til område, noe som heller ikke rimer med at det skulle være primært falske positive. Hvis PCR-testen stort sett var ubrukelig ville det være omtrent like mange falske positive overalt.
 3. I tillegg så så man tydelig, både i Norge og i andre land, at antall sykehusinnlegelser og dødsfall fra covid-syke økte i takt med økning i antall smittede, altså antall positive PCR-tester. Hvis de fleste tester ga falskt positivt resultat, ville det heller ikke vært noe samsvar her. Antall innlagte og døde ville variere uavhengig av antall positive tester.

Her må man også nevne hvor fundamentalt covid-fornekterne misforstår hvordan PCR-testene utføres. De fleste covid-fornektere synes å tro at en PCR-test skjer ved at man dytter en prøve inn i en maskin som kjører 45 sykluser, og så får man et «positivt» eller «negativt» svar ut i andre enden.

IMG 0879Men slik er det ikke. Man kjører maskinen i f.eks. 40 eller 45 sykluser som standard prosedyre, men dette genererer en kurve, en grafisk fremstilling, som man deretter leser av for å kunne se ved hvilken syklus man mener å ha et godt nok signal til å si at testen er positiv. Det har altså ikke noe å si hvor mange sykluser man kjører. Man kunne like gjerne kjørt 100 sykluser, og likevel ville man kunne lese av et pålitelig resultat.

Finner man positivt signal på en syklus (Ct-tall) over 35, vil man normalt anbefale ny test. Over 37 regnes som «inkonklusiv», altså ikke en positiv (eller negativ) test. Man må gjøre den på nytt. Og de aller fleste positive tester har en lavere Ct-verdi enn dette, slik at selv om man reduserte antall sykluser totalt til f.eks. 35 eller 30 ville fortsatt de aller fleste tilfeller av koronasmitte fanges opp. Det har altså liten effekt på falske positive.

Man ser også testresultatene inn i et klinisk totalbilde. Får man en positiv test med et høyt Ct-tall, men ikke har vært i nærkontakt med noen smittet eller hatt symptomer, vil man gjerne anbefale ny test. Og risiko for en falsk positiv synker til nesten null ved retesting.

Dette er blitt forklart i over et år nå, men det synker ikke inn hos dem. Covid-fornektere med Charter-Svein-hjerner insisterer den dag i dag på at alle prøvesvar leses av etter 40 eller 45 sykluser. Djis.

10) Antallet covid-dødsfall er oppblåst!

Covid-fornektere hevder ofte at tallet på døde fra covid-19 er sterkt overdrevet. I USA er det eksempelvis registrert mer enn 600.000 covid-dødsfall nå, men covid-fornektere vil hevde at disse menneskene i all hovedsak døde av noe annet enn covid.

Det er en interessant påstand, fordi her finnes det bare tre muligheter:

 1. Pasientene døde av covid-19. Dette er den «offisielle forklaringen» basert på at disse pasientene enten hadde positiv PCR-test for covid-19, eller et symptombilde som sammenfaller med covid-19.

 2. Pasientene døde av noe annet enn covid-19. Dette er forklaringen de fleste covid-fornektere vil fremlegge. Men det skaper et forklaringsproblem, fordi hvis de ikke døde av covid-19, hva døde de da av? Man dør neppe sjokket fra en falsk PCR-test, så noe annet må ha ført til at de døde. Men hva da?

  Noen vil hevde at dette bare er folk med ekstrem fedme, høy alder eller underliggende sykdommer. Og ja, de fleste som dør faller inn i disse gruppene. Men hvorfor døde 600.000 flere slike amerikanere av dette i 2020/2021 enn i 2016/2017 eller 2018/2019? Hvis det ikke var covid-19, hva førte da til at disse plutselig døde det året det tilfeldigvis også var en pandemi og de fikk positiv covid-test?

  Jeg har ennå til gode å se en covid-fornekter legge frem en plausibel forklaring for dette…

 3. Pasientene døde ikke. Dette er den mest koko forklaringen, og jeg har heldigvis ikke sett den så ofte. Men noen vil selvsagt hevde at det ikke egentlig har dødd flere enn normalt i 2020 og 2021 i land som Storbritannia, USA, Spania eller India. Alt er fake. Media lurer oss.

  En slik påstand er vanskelig å argumentere mot, fordi hvis man tror dette er man allerede så langt ute at logikk ikke lenger er mer verdt enn prisen av en slikkepinne i 1950. Samtidig er det jo fristende å spørre hvorfor indere plutselig kremerer 4-5 ganger flere lik enn normalt, og hvorfor elven Ganges plutselig fylles med lik, hvis dødsfallene bare er fiktive…?

Kort sagt, hvis man mener at mange millioner flere døde mennesker enn i normalår, eller en overdødelighet på nesten 7% i Sverige, ikke skyldes covid-19, må man i det minste klare å legge frem en troverdig forklaring på hva i all verden som da tok livet av alle disse menneskene akkurat nå.

Og på vegne av alle pårørende til de døde: Fuck you!

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!