Nei, vaksinerte har ikke høyere risiko for å dø av Delta-varianten enn uvaksinerte

I en artikkel publisert for et par dager siden på nettstedet LifeSiteNews kan vi lese følgende tittel: «Death rate from variant COVID virus six times higher for vaccinated than unvaccinated, UK health data show«. Betyr det at vaksinerte er mer utsatt for å dø av covid-19 enn uvaksinerte? Nei, selvsagt ikke.

Skjermbilde 2021 06 21 kl 00 36 40

I artikkelen viser de til en «technical briefing» fra britiske helsemyndigheter som viser at av 4087 vaksinerte smittet med Delta-varianten døde 26 personer, mens hos 35.521 uvaksinerte døde 34 personer. Det betyr at 0,636% av de vaksinerte døde, mens bare 0,0957% av de uvaksinerte døde. Ergo var dødeligheten seks ganger høyere hos de vaksinerte enn hos de uvaksinerte.

(I artikkelen oppgir de prosentene feil med en faktor på 100, men jeg har korrigert dem her.)

Skjermbilde 2021 06 21 kl 00 00 15

Det er to viktige poenger å lese ut av dette.

1) Disse dataene viser at vaksinerte har mindre risiko enn uvaksinerte

Først er det viktig å forstå at tallene viser at vaksinerte har betydelig lavere risiko for å dø enn det uvaksinerte har.

Ja, i følge disse dataene var dødeligheten seks ganger høyere hos vaksinerte, men det var samtidig nesten ni ganger flere uvaksinerte som ble smittet. Det viser for det første at vaksinen synes å være rundt 90% effektiv mot Delta-varianten hos fullvaksinerte. Dermed er risikoen for å bli alvorlig syk og dø også mye lavere totalt sett hos vaksinerte individer.

Det er altså bare om du først blir smittet at dødeligheten (tilsynelatende) er høyere, men ettersom risikoen for å smittes er ca 90% lavere som fullvaksinert, vil følgelig også risikoen for å dø være lavere hos vaksinerte enn hos uvaksinerte.

2) Disse dataene viser IKKE at vaksinerte som smittes av Delta-varianten har høyere dødelighet

Artikkelen velger å ikke se på den totale reduksjonen i risiko, men heller å se på risikoen hvis man først er blitt smittet. Da viser riktignok disse tallene at vaksinerte har høyere dødelighet. Det kan være en interessant observasjon, men det er noen viktige poenger å merke seg før man tolker dataene dithen.

I Storbritannia er per nå 46,9% av befolkningen fullvaksinert. Ettersom man har vaksinert risikogrupper først, vil det mest sannsynlig være en betydelig overvekt av slike personer i den vaksinerte gruppen. I den uvaksinerte gruppen vil man nok primært finne yngre og friske mennesker som ennå ikke er blitt prioritert, ispedd en og annen person som ikke vil ha vaksinen.

Vi vet at dødeligheten fra covid-19 øker dramatisk med alder og hos folk med spesielle underliggende sykdommer. Det betyr at man ikke kan sammenligne den vaksinerte gruppen med den uvaksinerte gruppen når man skal beregne dødelighet. Man må i så fall sammenligne to subgrupper av de smittede som har samme aldersfordeling og samme fordeling av risikofaktorer. Først da kan man se om de vaksinerte faktisk hadde høyere risiko for å dø.

Men dette er ikke gjort i notatet fra britiske helsemyndigheter, fordi dette ikke er en medisinsk studie som har til hensikt å vurdere slikt. Dette dokumentet gir bare rådata, uten at det er justert for alder og risikofaktorer.

Poenget styrkes ytterligere av at dødeligheten hos de som hadde mottatt bare én vaksinedose for mindre enn tre uker siden var på bare 0,0244%, altså ca en fjerdedel enn hos de uvaksinerte. De som mest nylig er vaksinert er mest sannsynlig de som er i yngre aldersgrupper og utenfor risikogrupper, og her ser vi at dødeligheten hos de vaksinerte er redusert med rundt 75% sammenlignet med de uvaksinerte.

Viktigst av alt så er alle disse dataene selvsagt egentlig umulig å tolke på denne måten med noen som helst grad av presisjon da tallene i dokumentet er relativt tilfeldige utvalgt.

Hensikten med disse dataene er ikke å vurdere risiko og dødelighet på en statistisk rigid måte, men å se på fordeling av de ulike variantene av det nye koronaviruset hos smittede i Storbritannia. Dermed har de også kun inkludert pasienter som oppsøkte akuttmottak på sykehus og ble testet der, ikke alle smittede generelt sett. Det vil igjen gjøre at disse pasientene ikke er et statistisk representativt utvalg av befolkningen.

Men det er likevel interessant å vise hvordan LifeSiteNews-artikkelen tolker dette feil ved at jeg bruker de samme tallene som de selv legger til grunn.

Skyldes (påstått) høyere dødelighet ADE?

Artikkelen hos LifeSiteNews går så videre til å spekulere i om dette kan skyldes ADE (antibody dependent enhancement) som vaksinemotstandere har brukt som argument mot vaksinene i det siste.

De viser til en 2012-studie på dyr i en tidlig fase av utprøving av koronavirusvaksiner hvor man så denne effekten, men som jeg har forklart både her og her, så har ikke dette noe med dagens vaksiner å gjøre. 2012-studien var en helt annen vaksineteknologi som ikke er i bruk nå.

Som autoritet og eneste «ekspertkilde» viser de til Stephanie Seneff, en kjent antivaksine- og anti-GMO-aktivist, som ikke har noe faglig kompetanse innen hverken vaksiner, virus eller noe annet relevant. LifeSiteNews har altså aktivt valgt å ikke snakke med en eneste faktisk ekspert på vaksiner eller immunologi, ei heller en representant fra britiske helsemyndigheter som kunne forklart disse tallene for dem.

Jeg lurer på hvorfor… eller egentlig ikke. Å snakke med noen som faktisk vet hva de snakker om ville jo ødelagt en spekulativ og sensasjonistisk klikksak.

Å spekulere i at denne tilsynelatende høyere dødeligheten skyldes ADE, helt uten noe som helst evidens, når en mye mer nærliggende forklaring er at de vaksinerte er mer utsatte individer i utgangspunktet, er ren anti-vitenskapelig skremselspropaganda.

Hva er LifeSiteNews?

Til slutt bør det nevnes at nettstedet LifeSiteNews i utgangspunktet ikke er noen forkjemper for vitenskap og rasjonalitet. Det er et nettsted med fokus på kristne verdier og respekt for liv og familie. De ble startet som et anti-abort-nettsted, og skriver om seg selv:

LifeSiteNews.com emphasizes the social worth of traditional Judeo-Christian principles but is also respectful of all authentic religions and cultures that esteem life, family and universal norms of morality.

Og videre (min utheving):

LifeSiteNews.com’s writers and its founders, have come to understand that respect for life and family are endangered by an international conflict. That conflict is between radically opposed views of the worth and dignity of every human life and of family life and community. It has been caused by secularists attempting to eliminate Christian morality and natural law principles which are seen as the primary obstacles to implementing their new world order.

Jepp, så vi sekulære forsøker å innføre en ny verdensorden for å ødelegge familieverdier og kristen moral. Og ikke minst:

LifeSiteNews.com understands that abortion, euthanasia, cloning, homosexuality and all other moral, life and family issues are all interconnected in an international conflict affecting all nations, even at the most local levels.

Nyhetene de publiserer er sterkt preget av anti-homofile og transfobe budskap (for eksempel synes de å likestille transbevegelsen med en pro-pedofili-bevegelse), så vel som sterk motstand mot selvbestemt abort. De er også kritiske til evolusjonsteorien, og promoterer bibelsk kreasjonisme som en sannhet. Viktigst av alt så er de svært kritiske til nettopp vaksiner og sprer mye desinformasjon om påståtte farer rundt disse i artikkel etter artikkel.

At nettstedet generelt sett synes å være anti-vitenskap og anti-vaksine er greit å ha i bakhodet når man skal vurdere hvor troverdig deres tolkning av dataene er.

Konklusjon

Data fra Storbritannia viser altså, i motsetning til hva LifeSiteNews prøver å si, at vaksinerte har lavere risiko for å dø av Delta-varianten av SARS-CoV-2 enn det uvaksinerte har. Med andre ord, hvis du vaksinerer deg vil du også være bedre beskyttet mot denne mutasjonen enn hvis du avstår fra vaksinen.

De samme data kan tolkes som at hvis man kun ser på smittede, og ikke på befolkningen som helhet, er dødeligheten høyere hos vaksinerte. Men det er umulig å vite ut fra disse dataene da de ikke er justert for alder og risikofaktorer. Og ettersom de med høyeste risiko fra covid-19 er vaskinert først, er det naturlig å anta at de vaksinerte var en mer sårbar gruppe i utgangspunktet, og dermed ikke kan sammenlignes med uvaksinerte direkte.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!