Weinstein, Malone og Kirsch vil redde verden – men ender opp med å gjøre sine lyttere dummere

Et videoklipp fra podcasten til Bret Weinstein ser ut til å ha skapt bekymring hos enkelte. I denne episoden intervjuer han Dr Robert Malone og Steve Kirsch.

(Videoen jeg hadde her er nå fjernet av YouTube, men du kan nok lett finne den publisert på mange andre nettsider ved å søke på navnene til de tre deltakerne.)

Malone presenteres som oppfinneren av mRNA-vaksineteknologi, mens Kirsch er en businessmann (?) som visstnok har «gransket bivirkninger fra covid-vaksiner».

Hva har Kirsch funnet ut? Vel:

Skjermbilde 2021 06 21 kl 21 47 05

Nettsiden han henviser til av en Austin G. Walters er basert på en eneste gedigen statistisk misforståelse.

(Du kan høre meg snakke meg gjennom denne, og de to forrige bloggpostene mine, i denne podcastepisoden:)

Kort forklart har han estimert et enormt antall mistenkelige dødsfall fordi han har sjekket dødsstatistikken til CDC og ser at de siste uken har tallet på dødsfall med ukjent årsak skutt i været. Omtrent samtidig som man har vaksinert for fullt i USA. Ergo må vel konklusjonen være at det er vaksiner som forårsaker alle disse dødsfallene, right?

Screenshot from 2021 06 11 23 46 55 1024x461

Wrong. Svaret er at uansett når man henter ut slike data så vil det være en «spike» med dødsfall av ukjent årsak, fordi disse ennå ikke er klassifisert. Man kunne gjort det samme før vaksinering, og funnet samme «mistenkelige» topp i statistikken. Venter man noen uker, vil denne toppen ha forsvunnet fordi dødsårsakene da er blitt klassifisert der de hører hjemme.

Skjermbilde 2021 06 21 kl 22 06 40

Skjermbilde 2021 06 21 kl 22 07 28

Når Walters konfronteres med denne blemmen av flere i kommentarfeltet, hevder han at han aldri har sagt disse dødsfallene skyldes vaksinen, selv om tittelen på artikkelen er «COVID19 Vaccine Deaths & Risks». Men etter mye motbør i kommentarfeltet innrømmer han mer eller mindre at han tok feil.

Men han vil ikke ta ned artikkelen likevel… fordi piggproteiner! Og det kommer vi snart tilbake til.

Det får meg jo til å bli noe skeptisk til Kirsch sine evner til å tenke kritisk og sjekke fakta når han ender opp med å skrive en artikkel basert på denne blemmen. Men det er enda mer forstyrrende at Weinstein synes Kirsch sin artikkel er så overbevisende og interessant at han måtte ha ham som gjest i podcasten sin. Selv om artikkelen inneholder feil etter feil etter feil.

Helt åpenbare feil hvis man faktisk sjekker litt selv.

Så hvorfor gjør ikke Weinstein noe faktasjekk? Hvorfor gransker han ikke disse påstandene kritisk? Vel, Weinstein er slettes ikke dum, men jeg mistenker at i kampen mellom å være innbilt modig ved å belyse påstander som kan skremme folk og som er i strid med «Den Offisielle Sannheten», og å faktasjekke påstandene slik at han dermed ikke har noe spennende å lage podcast om som kan styrke egoet, vinner førstnevnte hver gang.

Det er det motsatte av kritisk tenkning, og vi ser det litt for ofte hos IDW-guttaboys. Streben etter å forlenge sine fifteen minutes of fame går fort på bekostning av sannhet.

Ikke bare tar Kirsch feil om denne «døds-toppen» i CDC-data, som han ekstrapolerer, basert på en ny misforståelse om mangler i VAERS-data til å bety at nesten 30.000 mennesker har dødd av covid-vaksiner i USA, men han presenterer også rene løgner om piggprotein og påstander om bivirkninger fra mRNA-vaksiner som ikke har støtte i forskningen overhodet.

Og gjennom hele teksten fremstiller han seg selv som en modig martyr som tør presentere disse «fakta» og at ingen tør å debattere ham. Vel, ingen seriøse personer vil vel debattere en mann som fremstår som en inkompetent skrulling. Bortsett fra Bret Weinstein da. Tragisk nok. Eller kanskje: selvfølgelig. Fordi dette er jo blitt Weinsteins modus operandum.

Kanskje det er på tide at IDW-guttaboys slutter å fremstille seg selv som fyrtårn innen kritisk tenkning når de gang på gang kaster seg over sensasjonisme og enhver idioti som kan få dem til å fremstå som «modige» og «politisk ukorrekte», og heller begynner å bry seg om fakta?

Piggproteiner og noanopartikler igjen…

I podcastepisoden gjør Weinstein og gjestene et stort nummer ut av data om hvordan de små fettpartiklene med mRNA, lipide nanopartikler, har vist seg å spre seg i hele kroppen. Denne grafen står sentralt:

Screenshot from 2021 06 12 00 00 04

Her forteller Weinstein, Kirsch og Malone at disse dataene kommer fra en japansk studie som ble innhentet gjennom en Freedom of Information Act (FOIA)-forespørsel. Det får selvsagt dataene til å høres mye mer sexy ut. Top Secret og alt det der. Bortsett fra, som jeg har påpekt før, og som Malone egentlig innrømmer – selv om Kirsch gjør så godt han kan i å få det til å fremstå som Top Secret likevel, at disse dataene har vært kjent for myndighetene i månedsvis.

Og grafen viser visstnok sjokkerende funn. Man har altså funnet disse nanopartiklene i «høye doser» i eggstokker og benmarg de første par døgn etter vaksinering med mRNA-vaksiner.

Malone forteller at alle som har sett disse dataene er blitt dypt sjokkert, og dette åpenbart er potensielt svært farlig. Ja, Weinstein tenker at her bør man være på vakt for leukemi ettersom det åpenbart er masse nanopartikler, og dermed piggprotein, i ryggmargen. Malone spekulerer videre, helt uten å ha noe data som underbygger dette (noe han forsåvidt er ærlig om), til at det kan føre til et utall andre helseproblemer på sikt.

Men igjen snakker de uten å forholde seg til fakta. Studien viser på ingen som helst måte det de sier. Grafen er ekstremt villedende og presenteres uten nødvendig kontekst. Dette har jeg allerede gått gjennom her og her. Men la oss ta det igjen.

Den japanske studien fant ekstremt lave mengder av disse nanopartiklene i kroppen, hele 100.000 ganger lavere enn det som anses å kunne være skadelig. Studien ble utført på rotter, og dosene som ble brukt var 18-35 ganger høyere enn det som gis til mennesker. Mens grafen får det til å se ut som om enorme mengde nanopartikler samlet seg i eggstokkene, var det i realiteten rundt 0.1% som havnet der. Altså en promille.

Hvorfor nevner ingen av dem disse viktige poengene? Ikke skummelt nok da, kanskje?

Dette var heller ikke en studie på effekten av vaksiner, men en studie tidlig i utviklingsfasen av vaksinen for nettopp å undersøke hvordan disse nanopartiklene sprer seg i kroppen. Men for å kunne detektere ekstremt lave doser må man altså gi ekstremt høye doser av vaksinen, spesielt med tanke på organer som eggstokkene hvor dette sjeldent akkumuleres.

Så bare ved å gi en ekstremt høy dose klarte man å finne mikroskopiske mengder i eggstokkene. Noe som dermed er svært lite sannsynlig med en enkelt vaksinedose, og da i så fall i så liten mengde at det ikke kan være farlig. Dette er det bred faglig enighet om, bortsett fra hos noen veldig få personer som liker å gjeste podcaster mer enn å sette seg inn i forskningen.

Så nei, piggprotein eller nanopartikler fra vaksinene er ikke vist i noen studier å være problematiske for mennesker. Det finnes ikke en eneste studie som viser dette. Som rene hypoteser er det alltid interessant og viktig å forske på og granske dette videre, men å konkludere med tusenvis av dødsfall, kreft og en menneskelig katastrofe i mange år fremover utelukkende basert på at man misforstår data, er uansvarlig og særdeles kritikkverdig.

Mannen som i stor grad har satt i gang denne frykten er Dr Byram Bridle, og alle hans påstander er grundig gjennomgått og tilbakevist med rikelig vitenskapelig dokumentasjon her.

Det må også påpekes at denne «japanske studien» er noe som ble gjort i en tidlig fase av utviklingen av mRNA-vaksinen til Pfizer for å se hvordan den fordelte seg i kroppen. Og studiens konklusjon var, som jeg har nevnt i tidligere bloggposter:

The study found expected inflammation associated with an immune response and concluded the shot was safe. No toxins were found in the vaccine.

En annen studie som gjerne nevnes er den hvor det skal ha blitt funnet piggprotein fra vaksinen i blodet til 11 av 13 helsearbeidere som fikk vaksinen. Bridle hevder dette er harde bevis for at vaksinen fører til blodpropp, blødninger, hjerteproblemer og hjerneskader. Men studiens forfatter, David Walt, benekter dette, og sier:

Bridle is taking our results and completely misinterpreting them

Han sier at det eneste de fant var mikroskopiske mengder piggprotein de første fem dager etter vaksinering, noe som bare viste at kroppen produserte piggprotein som forventet. Det er liksom hele poenget med vaksinen. Disse piggproteinene forsvant også etter kort tid, og etter andre dose fant man ingen, fordi da var immunforsvaret allerede klart til å bryte dem ned umiddelbart etter at cellene våre lager dem.

Walt presiserer også at de ikke fant noe helseskader knyttet til disse små mengdene med piggprotein, mens smittes man av SARS-CoV-2 kan man derimot få store mengder piggprotein som kan ha skadelige effekter i kroppen. Han påpeker også det samme jeg har gjort i tidligere bloggposter:

The most important message is over 400 million doses of the mRNA vaccine have been administered with negligible serious consequences.  It is incredibly safe.

Likevel klarer Malone, Weinstein og Kirsch å presentere dette som bevis for at det sirkulerer store mengder piggprotein rundt i kroppen med potensielt svært skadelige effekter på våre organer, helt uten å nevne at mannen bak studien selv benekter at de fant dette. Weinstein og co bruker den japanske studien som dokumentasjon for at nanopartikler fra en enkelt vaksinedose akumuleres i store mengder i ulike organer, når studien ikke viser det.

Hvorfor? Denne informasjonen har vært offentlig tilgjengelig lenge. Jeg blogget om det før denne podcastepisoden ble spilt inn, så informasjonen fantes lett tilgjengelig der ute. Hvorfor bryr de seg ikke om sannhet?

Malone er en dyktig forsker, selv om han ikke synes å ha publisert noe forskning på feltet de siste 20+ år. Kirsch er i praksis en konspirasjonsteoretiker som gang på gang prøver å få frem at «myndighetene visste hele tiden hvor farlige vaksinene var, men likevel godkjente de dem«. Noe som er det reneste vås.

Så det overrasker meg ikke at Kirsch kommer med feilinformasjon, men at Malone er så lite oppdatert, og at Weinstein synes å svelge alt rått helt uten noen form for kritisk analyse, er deprimerende.

Men jeg burde ikke bli overrasket, fordi Weinstein har også hatt Geert Vanden Bossche som gjest og ukritisk svelget hans fryktscenarioer som jeg debunket her. Og Dr Kory som promoterer ivermectin basert på helt latterlig dårlige data – som Weinstein også slukte rått og ukritisk.

Malone gjentar Vanden Bossche sine påstander om at covid-vaksiner vil føre til en farligere pandemi, uten å ta innover seg at alle de kjente mutasjonene så langt har oppstått i tilnærmet uvaksinerte befolkninger. I befolkninger med høy vaksinedekning har vi ikke sett noen slike nye, farlige mutasjoner. Så om noe er Vanden Bossche sin frykt et argument for å vaksinere flest mulig fortest mulig, ikke det motsatte.

VAERS igjen…

Walters, og Kirsch, misbruker selvsagt også VAERS-data. Det er ufattelig at folk som forsøker å fremstå som intelligente klarer å gjøre denne feilen selv i 2021 når dette har vært en antivaksine-favoritt i et par tiår, og debunket tusenvis av ganger. For eksempel her.

VAERS er ikke en database over verifiserte vaksinebivirkninger. Det er en database over alle medisinsk interessante hendelser etter vaksinering. Det er en åpen database som alle kan registrere data i, og her finner vi altså også dødsfall fra bilulykker og selvmord. Neppe vaksinerelaterte.

(Ikke minst er det en del tullerapporter der, noe du kan se eksempler på i denne oversikten. Her er det mye gull…)

VAERS-databasen er viktig, fordi forskere kan analysere bivirkningsrapporter der fortløpende og se om det dukker opp tegn på noe som skjer hyppigere enn normalt etter vaksinering. Hvis de finner tegn på det, kan de gå inn og granske slike saker og vurdere om det har noen sannsynlig sammenheng med en vaksine. Ofte finner man ingen sannsynlig sammenheng, men i minst ett tilfelle har man funnet det:

Dr. Paul Offit, director of the Vaccine Education Center at the Children’s Hospital of Philadelphia, cites the case of a vaccine called RotaShield as an example of VAERS working at its best. In the late 1990s, RotaShield was given to young children to prevent infection from the rotavirus, which causes vomiting and diarrhea in infants and young children.

«There were like 15 case reports of children who had intestinal blockage called intussusception within two weeks of getting the vaccine,» Offit told PolitiFact.

«What was odd about that was that they were generally young for intussusception,» he said. Usually, children with the condition «were the 5- to 9-month olds, not a 2-month-old. Suddenly this was appearing in the VAERS system.»

The unusual pattern served as enough probable cause for a deeper investigation into whether the blockages were linked to the vaccine. And indeed, studies found that the incidence was much higher in children who had the vaccine than those who hadn’t been vaccinated. RotaShield was withdrawn from use.

Men ettersom ingen av disse påståtte bivirkningene sjekkes før de havner i databasen, kan man ikke bruke rådata til å konkludere med noe som helst. I tillegg, som jeg har påpekt mange ganger, må man alltid ta høyde for bakgrunnsraten. Altså hvor ofte skjer slike medisinske hendelser i befolkingen generelt sett, helt uavhengig av vaksiner?

Hvis 10 per 100.000 uvaksinerte amerikanere i året får sykdom X, er det neppe grunn til bekymring hvis 10 per 100.000 vaksinerte amerikanere også får sykdom X innen et år etter vaksinering. Men hvis 20 per 100.000 amerikanere får sykdom X innen et år, bør man sjekke om vaksinen kanskje utløser denne sykdommen hos enkelte.

Det er ganske utrolig at Weinstein kan finne på å lese det Kirsch skriver og tenke at dette er en person som synes å ha peiling, når de fleste bare rister oppgitt på hodet over inkompetansen han briljerer med.

Konklusjon

Hele podcastepisoden er på rundt tre timer, så jeg kunne sikkert skrevet en hel bok om hvor mye feil det er å ta tak i der. Når f.eks. Weinstein klarer å forsvare Kirsch sine absurde bivirkningstall med at «du fremsatte en hypotese om at vaksinen er farlig, og jo mer du lette, dess mer data fant på at den var farlig, og det er en helt legitim metode å analysere dette på«, så er det vanskelig å vite om han troller oss eller virkelig mener dette.

Og så går de videre til å vise en graf over dødsfall fra VAERS som viser rundt 4500 nye dødsfall knyttet til covid-vaksiner, og som ingen av dem ser noe problemer med. Selv om dette er forklart utallige ganger de siste årene ettersom vaksinemotstandere har sagt det samme om hver eneste nye vaksine som er kommet på markedet.

Og, om ikke annet, kunne de jo sett til europeiske data som ikke viser noe overdødelighet etter vaksinering. Vi bruker de samme vaksinene som i USA. Men heller enn å gjøre dette, baserer de seg på et frivillig, uverifisert register, med statistisk misbruk av tall for å skape et falskt narrativ.

Det er nesten sjokkerende uintelligent og uredelig.

Men dette er faren med at ellers smarte folk, som f.eks. Weinstein, plutselig fatter interesse for et tema han ikke har satt seg inn i. Han kjenner ikke disse argumentene og påstandene, fordi han har neppe fulgt vaksinemostand i et par tiår, slik mange av oss skeptikere har. Da er det veldig lett å trå feil straks man møter argumenter som høres overbevisende ut, og hvis egoet blir for stort til å gjøre en skikkelig faktasjekk, tråkker man i salaten.

På tross av sine fancy akademiske titler trenger Weinstein virkelig et kurs i Vitenskapelig Metode 101. Og kanskje han burde lese seg opp på logiske tankefeil som bekreftelsesskjevhet. Eller se litt på historien til N-rays for å se hvor lett selv dyktige forskere kan lure seg selv:

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!