Noen tanker om virkninger og bivirkninger fra vaksiner

Vi har siden covid-vaksinene ble godkjent til bruk fått høre mye om bivirkningene fra disse vaksinene. Men hva er egentlig en bivirkning, og burde vil heller kalle det virkning?

Da vaksinene fra Moderna og Pfizer var ferdig utprøvd i slutten av 2020 kunne vi lese mye om hva slags bivirkninger disse vaksinene kunne gi. Det var en lang og ganske skremmende liste for mange.

NRK kunne i desember 2020 melde at bivirkningene fra Pfizer-vaksinen var:

 • Smerte ved injeksjonsstedet: 84,1 prosent
 • Slapphet/utmattelse: 62,9 prosent
 • Hodepine: 55,1 prosent
 • Smerte i musklene: 38,3 prosent
 • Kuldefølelse: 31,9 prosent
 • Leddsmerter: 23,6 prosent
 • Feber: 14,2 prosent
 • Kvalme: Opp til 10 prosent

Få dager senere kunne vi lese om bivirkningene fra Moderna-vaksinen:

 • Smerte ved injeksjonsstedet: 91,6 prosent
 • Slapphet/utmattelse: 68,5 prosent
 • Hodepine: 60,0 prosent
 • Smerte i musklene: 59,6 prosent
 • Leddsmerter: 44,8 prosent

Så ble vaksinene tatt i bruk, og i månedene som har gått og over en milliard doser av disse to vaksinene er gitt, har vi hørt om stadig flere bivirkninger. I det siste har det vært snakk om menstruasjonsforstyrrelser, betennelse i hjertemuskel/hjertepose, større bryster og blodpropp.

Men er det riktig å kalle dette bivirkninger? Nei, jeg synes vi burde skille bedre mellom det som er bivirkninger, i den forstand mange mennesker tolker begrepet, og det som egetlig bare er virkninger.

La meg forklare.

Forventede bivirkninger

Når folk hører ordet bivirkning tenker de ofte på en skade. De tenker at vaksinen inneholder kjemikalier som er farlige for oss, og dette opplever vi som en bivirkning. En bivirkning er altså et eksempel på at vaksinene ikke er trygge.

Kanskje er det likevel verdt å få vaksinen fordi covid-19 er enda farligere, men med slike bivirkninger kan vaksinene åpenbart ikke vært helt sunne og bra for kroppen. Tenker mange.

Men dette er ikke en helt heldig eller riktig oppfatning av hvordan vaksiner virker. Fordi det aller meste av det som listes opp som bivirkninger er egentlig virkninger. Det er ikke skader eller symptomer vi får fordi kroppen reagerer negativt på innholdet i vaksinen. Det er derimot kroppens eget immunforsvar som responderer på vaksinen, akkurat slik man ønsker.

Smerte ved injeksjonssted, slapphet/utmattelse, hodepine, muskelsmerter, kuldefølelse, leddsmerter og feber er alle symptomer man får fra kroppens eget immunforsvar. Disse symptomene minner veldig om det man føler hvis blir forkjølet eller får influensa – eller mild covid-19.

Hvorfor det? Jo, fordi når du smittes av et virus og føler deg syk, så er ikke det fordi viruset i seg selv gir deg sykdomsfølelse. Det er fordi kroppens eget immunforsvar gir deg sykdomsfølelse. Det er kroppens krig mot viruset som trigger mekanismer som skal bekjempe viruset, og disse kan man oppleve som feber, smerter, slapphet osv.

Forskjellen er at når man får disse symptomene fra en vaksine, så er man ikke egentlig syk. Man føler noen symptomer fra sykdommen vaksinen skal beskytte mot, men man er ikke syk. Disse symptomene fra vaksinen vil også vare kortere og som regel være vesentlig mildere enn de man får når immunforsvaret angriper selve viruset hvis man blir smittet.

Derfor er vaksinene verdt det, fordi selv om enkelte opplever noen milde sykdomssymptomer, så får man ingen av helseskadene som en reell virusinfeksjon kan gi.

Uventede bivirkninger

De bivirkingene NRK listet opp i desember var såkalte forventede og kjente bivirkninger. Det er de samme bivirkningene noen få kan oppleve også fra f.eks. influensavaksine. Det er helt ufarlig. Men i nyere tid har det også dukket opp noen mer uventede bivirkninger som menstruasjonsforstyrrelser og større bryster. Hva er dette?

Vel, dette er også det jeg vil kalle virkninger. Det er mest sannsynlig også bare konsekvenser av kroppens immunrespons.

Menstruasjonsforstyrrelsene skyldes sannsynligvis at kroppen opplever antigenene fra vaksinen som en betennelse, og starter med å «reparere» eller bekjempe dette. Slike «betennelsesreaksjoner kan gi endring i menstruasjonssyklus, fordi betennelseshormoner påvirker kontrollen av eggløsningshormonene fra hjernen», skriver Anne Spurkland på bloggen Immunglimt.

Hva med at brystene blir større? Svaret er det samme her. Immunresponsen gir hovne lymfeknuter, som da fører til at brystene, kanskje spesielt brystet på den siden vaksinen ble gitt, kan øke litt i volum en kort periode før det går tilbake til normalen.

Begge disse symptomene er ufarlige og midlertidige.

Virkninger, ikke bivirkninger

Ingen av disse fenomenene betyr at man er blitt syk. Ingen av dem skjer fordi «skadelige kjemikalier i vaksinen fører til giftige reaksjoner i kroppens organer». Ingen av dem har noe som helst direkte med ingrediensene i vaksinene å gjøre. De er bare kroppens egne reaksjoner som skjer i forbindelse med at immunforsvaret rustes opp til å bekjempe antigenene, eller piggproteinene produsert av våre egne celler som respons på vaksinen.

Ergo vil jeg kalle dette for virkninger. Ordet «bi-virkning» betyr jo tross alt «noe som kommer i tillegg til en virkning». Men lett feber er strengt tatt en del av virkningen. Ikke bare noe som oppstår helt isolert fra, eller i tillegg til virkningen. Det er en del av immunresponsen vår, som tross alt er hele poenget med at vi får vaksinen i utgangspunktet.

Ergo er det ikke en bivirkning, men en del av virkningen. Det er en virkning.

Det er likevel «bi-virkninger» i den forstand at de ikke er direkte ønskede reaksjoner på vaksinene. Vi skulle gjerne vært dem foruten. Men det er ikke bivirkninger i forstand av at det er farlige, uønskede skadevirkninger på kroppen, eller noe som skjer i tillegg til den virkning vi egentlig ønsker, slik mange tolker begrepet bivirkninger.

De er selve virkningen.

Relle bivirkninger

Det jeg derimot vil kalle reelle bivirkninger er ting som blodpropp og hjertebetennelse. Det er reelle skader på kroppen som ikke kommer oss til gode som en del av en ønsket immunrespons.

Heldigvis er disse tilfellene særdeles sjeldne, mye sjeldnere enn hvis man smittes av koronaviruset, og de har stort sett vært milde og forbigående. Men det er bivirkninger i den forstand folk flest tolker begrepet, og slik jeg mener vi burde bruke ordet.

Dette blir spesielt relevant når enkelte henviser til bivirkningstall fra Legemiddelverket og sier at nesten 20.000 bivirkninger er registrert fra vaksinene, og nesten 1800 av disse har vært alvorlige! Det høres jo skremmende ut.

Og mange blir virkelig skremt. Så skremt at de ikke tør å ta vaksinen. Eller tar vaksinen, men lever i angst for å dø etterpå.

Men igjen så er jo det aller meste av Legemiddelverkets statistikk ikke egentlig bivirkninger. Det meste er virkninger. Helt ufarlige og forventede konsekvenser av at kroppens immunforsvar jobber for å beskytte oss mot koronaviruset i fremtiden.

Man må i snitt sette to tusen vaksinedoser før man får ett tilfelle av en såkalt «alvorlig bivirkning», og som tidligere forklart er så godt som alle disse alvorlige bivirkningene også noe helt annet enn reelle skadelige reaksjoner på vaksinen.

Med andre ord er vaksinene eksepsjonelt trygge.

Når virkninger er skadelige

Det finnes dog et unntak fra dette. Det er når disse virkningene, altså immunforsvarets respons på vaksinen, faktisk kan være farlige, og det er hos de aller mest skrøpelige blant oss. Folk som er kontinuerlig pleietrengende, og gjerne har kort tid igjen å leve.

Hos disse kan også en lett feber være dødelig. Da kan man kanskje kalle denne virkningen for en reell bivirkning, selv om et eventuelt dødsfall ikke skyldes at vaksinen i seg selv er farlig.

I de få tilfellene, kanskje rundt ti, hvor man mistenker at en svært syk eller gammel person kan ha dødd etter vaksinen her i Norge, så skyldtes det altså en normalt ufarlig virkning som en så skrøpelig kropp ikke tålte. Det samme kunne skjedd om disse pasientene fikk en paracet.

Slike mulige dødsfall sier altså ingenting om vaksinens trygghet for folk flest, fordi det er ikke noe i vaksinen som dreper pasienten. Det er kroppens egent immunforsvar som overbelaster en allerede særdeles skjør kropp.

Ergo blir bruken av ordene virkning og bivirkning også kontekstavhengige, fordi en ufarlig virkning hos meg kan være en farlig bivirkning hos deg – i noen svært sjeldne tilfeller.

Konklusjon

Jeg skulle altså ønske vi begynte å skille mellom bivirkninger og virkninger, fordi ordet bivirkning er så negativt ladet og insinuerer at vaksinene er farlige og at de inneholder skadelig stoffer som gjør folk syke.

Det er jo veldig langt fra sannheten. Det finnes noen svært sjeldne og reelle bivirkninger fra vaksinene, men det aller meste av det vi kaller bivirkninger er altså egentlig bare virkninger som vår egen kropp står bak.

De er ikke farlige, og de er ikke egentlig «bi». De er en del av virkningen. Dessverre, og heldigvis.


I det engelske språket skiller man mellom «adverse events» og «side effects»:

Adverse events are unintended pharmacologic effects that occur when a medication is administered correctly while a side effect is a secondary unwanted effect that occurs due to drug therapy.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!