Susanne Heart går fullblods konspi

Last updated on 14. juli 2021

Susanne Heart, fylkespolitiker for MDG i Rogaland, er på banen igjen. I den grad et jorde kan kalles en bane. Denne gang hevder hun at det nye koronaviruset egentlig ikke er nytt, fordi, basert på hennes særdeles tvilsomme kilder som med påstander som ble tilbakevist for allerede 18 måneder siden, så ble viruset og behandling mot viruset patentert mange år før pandemien startet. Dette er selvsagt feil. Pinlig feil.

2a1fb5 cd912b027e4b4b74939ed5f90ed0b457 mv2I en ny bloggpost stilet som et brev til NRK begynner Heart slik:

Den 9. juli ble Dr. David Martin intervjuet av advokat Dr Reiner Fuellmich i den 60. høringen i Det internasjonale koronautvalget. Dr. Martin er en internasjonalt anerkjent ekspert på patenter; brukt av både myndigheter, banker og forsikringsselskaper. Det som fremkommer i høringen, summerer gjennomgangen av rundt 4000 patenter i forbindelse med koronavirus. I korte trekk vises det til at SARS-CoV-2 ikke er nytt i 2019/2020, men derimot ble laget og patentert lenge før 2019. Det hevdes at det finnes rundt 120 patenter som beviser dette.

Jeg kan gjøre denne bloggposten veldig kort med å enkelt og greit påpeke at disse patentene omhandler SARS-CoV. Ikke SARS-CoV-2. Det er altså patenter på virus og behandling mot det opprinnelige SARS-viruset som man oppdaget i 2003. Ikke det nye SARS-CoV-2 som førte til pandemien som startet i slutten av 2019.

Sånn, da kan vi egentlig stoppe. Case closed.

Men la meg likevel gå litt mer i dybden.

Dr David Martin – en upålitelig konspirasjonsteoretiker

Dr David Martin er ekspert på patenter. Ikke på virus, vaksiner eller biologi. Han er kanskje dyktig på sitt felt, men har en lang historikk med å spre konspirasjonsteorier. Som da han i 2011 publiserte en roman som han hevdet var baserte på «virkelige hendelser» og som påstå at valget i USA i 2008 var iscenesatt og knyttet til terrorangrepene 11. september 2001.

Etter pandemiens start har han vært aktiv i å spre desinformasjon og konspirasjoner rundt covid-19:

Since the pandemic began, he has used his YouTube channel to promote COVID-19 conspiracy theories. He repeats many of those claims in “Plandemic: Indoctornation.”

In one video from April, Martin referred to Event 201, saying: “COVID-19 is a branded campaign … that is funded by people in the software, data sciences and social media industry. That’s who built COVID-19.”

The gist of Martin’s video was that wealthy philanthropists like Bill Gates, technology companies, pharmaceutical companies and global health organizations colluded to create a virus that would force governments to fund research and development of vaccines and therapies in order to enrich themselves.

For “Plandemic,” though, Martin shifts his focus away from “the software, data sciences and social media industry.” Instead, he takes aim largely at government entities.

Martin hevder at amerikanske CDC så muligheter for å tjene store penger da SARS-epidemien brøt ut i 2003. De tok patent på viruset for å ha total kontroll og bli rike på å forske på viruset, hevder han.

Men dette er feil. Det er riktig at CDC søkte om patent på SARS-CoV i 2003, men dette var for å sikre at ikke private selskaper patenterte viruset og dermed blokkerte en fri og åpen forskning:

“The whole purpose of the patent is to prevent folks from controlling the technology,” the story quotes CDC spokesman Llelwyn Grant as saying. “This is being done to give the industry and other researchers reasonable access to the samples.”

Similarly, the director of the CDC at the time, Dr. Julie Gerberding, told reporters that filing for the patent was “a protective measure to make sure that the access to the virus remains open for everyone.”

“The concern that the federal government is looking at right now is that we could be locked out of this opportunity to work with this virus if it’s patented by someone else, and so by initiating steps to secure patent rights, we assure that we will be able to continue to make the virus and the products from the virus available in the public domain, and that we can continue to promote the rapid technological transfer of this biomedical information into tools and products that are useful to patients,” Gerberding said in a May 2003 telebriefing.

Flere andre land gjorde det samme. CDC patenterte SARS-viruset for å sikre at de kunne tilby dette vil seriøse aktører som ønsket å forske på det, til alles beste.

Martin har også hevdet at SARS-viruset som CDC patenterte må ha vært laget av mennesker fordi det ikke er lovlig å patentere naturlige virus eller gener. Ergo må det ha vært et modifisert virus, ellers ville de ikke fått patentet.

Men dette er også feil, fordi i 2003 var det lovlig å ta patent på naturlige organismer i USA. Martin leser i en video opp en lovtekst som sier at dette er forbudt, men denne lovteksten kom ikke før rundt ti år senere, i kjølvannet av en rettssak rundt patentering av BRCA1- og BRCA2-gener knyttet til brystkreft.

Han hevder også at patentet må ha vært brudd på forbud om å besitte biologiske våpen. Resonnementet hans er at hvis dette viruset var konstruert av mennesker, er det brudd på internasjonale konvensjoner om bruk av biologiske våpen. Men hvis viruset var naturlig, var det ikke lov å ta patent på det.

Det siste har vi allerede sett er feil, og det første poenget er også feil ettersom det ikke er ulovlig å besitte et virus som kan brukes til biologisk krigføring. Skal ulike forsknigsinstitusjoner kunne drive forskning, må de ha tilgang til det biologiske materialet.

Det er heller ikke ulovlig å ha patent på det. Man kan få innvilget patenter på ting som er ulovlig å bruke:

In order for scientists to do research on either diseases or biological weapons, they need access to the underlying biological material and there are laws governing who can do that research and in what facilities, said Rai. It’s not necessarily illegal to possess such material.

Also, she noted, something that is illegal to use, like a chemical or biological weapon, isn’t illegal to patent.

“Lots of things have been patented over the years that would be illegal to use,” said Rai. She gave the example of devices for taking illegal drugs, explaining that having a patent on something doesn’t give you the right to use it.

Det internasjonale koronautvalget («Investigative Corona Committee Germany») som Heart nevner, høres kanskje imponerende ut. Men det er i praksis bare en ad-hoc-organisasjon på lik linje med «World Doctors Alliance» (som jeg skrev om her) som driver aktivisme mot vaksiner, lockdown og smittevernstiltak gjennom å spre desinformasjon og konspirasjonsteorier.

Sitater fra høringen

Susanne Heart serverer oss tre utdrag fra denne høringen med Dr David Martin, så la oss også se litt nærmere på dem.

«Sequoia Pharmaceuticals filed patent #7151163 for treatment of coronavirus on 28-Apr-2003, only 3 days after CDC filed patent on the virus. Sequoia’s treatment patent was approved before the CDC’s virus patent. Sequoia was later rolled into proprietary holdings of Pfizer, Crucell/Johnson & Johnson.» [20:30]

Hvis Heart hadde gjort ørlite grann kildesjekk selv, kunne hun lett ha funnet patentet. Du kan lese det her. Som dere ser omhandler altså dette SARS-CoV – eller SARS-CoV-1 som det også kalles etter at SARS-CoV-2 dukket opp i 2019.

Patentet er fra 2003 og handler om antiviral behandling mot SARS-CoV, altså det opprinnelige SARS-viruset, ikke viruset (SARS-CoV-2) som fører til covid-19.

CDC annonserte 14. april 2003 at de hadde sekvensert SARS-genomet. Den 25. april samme året søkte de om patent på SARS-CoV, i følge Martin, selv om det i følge patentssøknaden ser ut til å egentlig ha skjedd allerede 12. april. Altså 16 dager før Sequoia Pharmaceuticals søkte om patent for sin antivirale behandling, ikke bare tre dager før, slik han hevder.

Patentsøknaden til CDC ble innvilget 22. mai 2007, mens Sequoia Pharmaceuticals sitt patent ble innvilget 19. desember året før.

Dette finner David Martin mistenkelig. Eller, ikke bare mistenkelig, men som «ubestridelige bevis for at alt er en konspirasjon!!1111§§!» Men i realiteten kan man lese forklaringen i selve patentsøknaden.

SARS-CoV er nemlig et av mange koronavirus. Ikke det første koronaviruset. Det er bare en del av en type virus med mange fellestrekk, spesielt dette «piggproteinet», eller S-proteinet på overflaten, som dermed er klassifisert som koronavirus.

Det har eksistert antivirale midler mot koronavirus lenge, så jobben til Sequoia Pharmaceuticals bestod i å laste ned beskrivelsen av SARS-CoV(-1) sitt genom som CDC hadde offentliggjort, finne ut om det fantes noen deler av genomet som man kunne målrette en behandling mot, og så patentere en antiviral behandling basert på peptider som kan virke mot dette spesifikke viruset, basert på eksisterende kunnskap og teknologi de hadde.

Husk, dette er ikke patent på et effektivt legemiddel som er testet og dokumentert effektivt. Dette er en patentsøknad på en teoretisk behandling mot viruset SARS-CoV-1.

Gain of function moratorium

Sitat nummer to lyder som følger:

«Ablynx/Sanofi filed series of patents (#9193780) targeting “novel” features of SARS-CoV-2 on 5-Jun-2008» (after USA’s gain of function moratorium and MERS outbreak) [24:10]

Dette patentet kan man lese her, og heller ikke her er SARS-CoV-2 nevnt noe sted.

(Selskapet Ablynx stod bak søknaden, men dette selskapet ble noen år senere kjøpt opp av legemiddelselskapet Sanofi.)

Igjen er dette bare en patentsøknad på aminosyre-sekvenser som kan brukes til å utvikle antivirale behandlingsmetoder mot ulike virus, fra HIV og herpes til vannkopper og influensavirus, men også SARS.

Dette hadde ingenting med SARS-CoV-2 eller covid-19 å gjøre.

Sitatet nevner også USA’s «gain of function moratorium» som ble innført i oktober 2014:

The US government surprised many researchers on 17 October when it announced that it will temporarily stop funding new research that makes certain viruses more deadly or transmissible. The White House Office of Science and Technology Policy is also asking researchers who conduct such ‘gain-of-function’ experiments on influenza, severe acute respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome (MERS) to stop their work until a risk assessment is completed — leaving many unsure of how to proceed.

Forbudet ble opphevet i desember 2017.

Jeg er litt usikker på hva som er forsøkt sagt i sitatet Heart trekker frem. Det nevnte patentet kom i 2008, altså lenge før noe midlertidig forbud var innført. Patentet ble derimot innvilget i november 2015, som var midt i «forbudstiden», men som tidligere nevnt er det ikke noe motsetning mellom å innvilge et patent og lovligheten til å benytte seg av det man har fått patent på.

Ut fra min (riktignok svært begrensede) forståelse av patentet synes det heller ikke å ha noe med «gain of function»-forskning på virus å gjøre – men det synes uansett å være irrelevant.

Det hevdes også at patentsøknaden ble registrert etter MERS-utbruddet, men MERS dukket først opp i 2012, og patentet er registrert i 2008, så jeg forstår ikke helt argumentasjonen her heller.

Plandemic-konspirasjonen

Så til det siste sitatet:

«We need to increase public understanding of the need for medical counter measures such as a pan coronavirus vaccine. A key driver is the media, and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process.» Attributed to Peter Daszac from 2015 [29:15]

Peter Daszak er i følge Wikipedia en britisk zoolog, konsulent og ekspert på sykdomsøkologi. Han er president i organisasjonen EcoHealth Alliance som er en ikke-kommersiell organisasjon som støtter ulike tiltak innenfor global helse og bekjempelse av pandemier. Organisasjonen bevilger blant penger til ulike laboratorieforsøk, og Daszac jobbet tett sammen med WHO i de innledende fasene av covid-pandemien.

Sitatet handler om at Daszak uttrykte bekymring for at det var vanskelig å få oppmerksomhet rundt forskning på virus som kunne føre til pandemier, alt fra Ebola til SARS. Og at uten oppmerksomhet rundt dette i media var det vanskelig å få finansiering til slik forskning for å komme nye pandemier i forkjøpet.

Og shit, det fikk han jaggu rett i. Dette er jo det samme som andre, bl.a. Bill gates, har advart om i mange år. Vi har visst lenge, spesielt i kjølvannet av mindre epidemier av fugleinfluensa og SARS/MERS, at en ny pandemi ville kunne bryte ut når som helst. Men det har vært vanskelig å sikre finansiering til å forebygge dette, fordi vi mennesker sjelden klarer å reagere før det brenner rundt oss.

Ikke mange år senere kom den pandemien Daszak og andre har advart om. Den dasket oss i fleisen i slutten av 2019.

I tillegg, når han nevner koronavirus i sitatet fra Heart, så gjelder det nettopp koronavirus generelt, og mer spesifikt SARS, som jo har eksistert og vært en potensiell trussel lenge før SARS-CoV-2 dukket opp.

Sitatet sier ikke, som Martin og Heart vil ha oss til å tro, at man så en økonomisk mulighet i en falsk pandemi som Daszak avslørte allerede i 2015. Nei, det handlet om det alle eksperter har forsøkt å advare om de siste par tiår. Daszak påpekte viktigheten av å få media til å rette fokus på denne trusselen og dermed bidra til oppmerksomhet som kunne gjøre det enklere å sikre finansiering til å forske på blant annet en universell koronavaksine for nettopp å forebygge dette scenarioet.

Konklusjon

Heart avslutter med å skrive:

Påstandene fremsatt i denne høringen er lett etterprøvbare. Patentene det vises til er åpne. Som folkevalgt, og dermed også ombudsperson, er jeg bekymret for at befolkningen ikke får avgjørende informasjon som kan avdekke kritikkverdige forhold i situasjonen vi nå er i. Jeg håper NRK snarest etterfølger sin egen formålsparagraf og følger opp saken i en tid der mennesker i Norge potensielt kan være utsatt for urettmessige grep.

Ja, kjære Susanne. Patentene det vises til er åpne. Men tok du deg da bryet til å lese dem selv? Tenkte du kanskje at du burde ha kontaktet noen fagpersoner for å få dem til å forklare deg hva disse patentene faktisk betyr så du slapp å dumme deg ut igjen? Tenkte du noensinne på å ta deg bryet til å google disse påstandene du serverer og lese faktasjekkene som forklarte alt dette allerede for over et år siden?

Ikke det, nei. Vel, i så fall håper jeg at du som folkevalgt og ombudsperson strykes fra alle stemmesedler ved neste valg, fordi vi kan ikke ha representanter for folket som ikke gjør jobben sin – og som atpåtil skryter av det.

Det er ikke bare et hån mot folks intellekt. Det er også en trussel mot folks liv og helse.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!