Steve Kirsch mener covid-vaksiner dreper flere enn de redder. Det er selvsagt bare vås.

Jeg ble spurt av ei dame på Facebook om å ta en kikk på en ny video laget av Steven Kirsch som har den sjarmerende tittelen «Pfizer study shows vaccines kill more people than they save». Hun lurte på om jeg kunne argumentere mot hans tall, og det er alltid gøy med en utfordring, så her kommer det.

Jeg har blogget om Steven Kirsch tidligere i bloggposten «Weinstein, Malone og Kirsch vil redde verden – men ender opp med å gjøre sine lyttere dummere«, og leser du den vil du se at Kirsch (som ikke har noe som helst medisinsk bakgrunn eller kompetanse) ikke er spesielt flink med statistikk. Og det blir bare verre i denne videoen.

«Killing machines»

I videoen kaller han covid-vaksinene for «killing machines», noe som vel sier litt om hva utgangspunktet hans for analysen er.

Men la oss likevel se litt på tallene han trekker frem, fordi han understreker hele tiden at alle tall han bruker er fra publiserte studier, inklusive Pfizer sin egen studie hvor de har analysert bivirkninger og effekt av vaksinen etter seks måneders bruk.

La meg først minne på at dette er en vanlig taktikk fra vitenskapsfornektere. De hevder at alt de sier kommer fra «offisiell statistikk» eller «publisert forskning», og derfor kan ingen betvile at påstandene deres er riktige. Men det gjør ikke deres konklusjoner noe mer korrekte når de misbruker tallene så hardt at matematikklæreren deres fra barneskolen sannsynligvis gråter seg i søvn hver natt.

Skjermbilde 2021 09 14 kl 04 17 57

Her kommer noen eksempler. Først hevder Kirsch at sikkerhetsdata fra Pfizers seks-måneders studie viser at vaksinene skal redde ett liv fra covid-død per 20.000 fullvaksinerte i løpet av en seks måneders periode. Når 200 millioner amerikanere er vaksinert, skal det da altså ha reddet 10.000 liv.

Kirsch mener at dette er feil, og at sannheten er det motsatte. Han sier at vi totalt sett dreper minst ti tusen mennesker med vaksiner per 200 millioner fullvaksinerte over en seks måneders periode! Og «hverken CDC eller Anthony Fauci våger prate om det«, hevder han.

Så hvordan kommer han frem til disse tallene?

Jo, han viser til Pfizers siste studie og da spesifikt til noe tilleggsmateriale («supplementary material«) som ligger i en nedlastbar PDF. Her finner man følgende tabell ved navn S4:

Skjermbilde 2021 09 14 kl 01 31 41

Denne tabellen viser alle rapporterte dødsfall hos deltakere i vaksinestudien i fjort høst. Her kan vi blant annet se hvor mange som døde av covid-19 spesifikt.

Vi ser at det døde null personer av covid-19 hos de vaksinerte, og to personer i placebogruppen, altså de som i praksis var uvaksinerte ettersom placeboet var saltvann. I tillegg døde én vaksinert av covid-19-relatert lungebetennelse, mens ingen i placebogruppen døde av dette. I sum kan man da si at vaksinen reddet ett menneske fra covid-død i løpet av studien.

Ettersom det var rundt 20.000 personer i hver gruppe, og det er snart 200 millioner fullvaksinerte i USA, får han det til å bli 10.000 liv reddet av vaksinen.

Men det er mange feil med dette resonnementet.

Statistisk stråmann

Først og fremst er ikke dette noe som Pfizer eller amerikanske helsemyndigheter har sagt, fordi denne studien kan ikke si noe om hvor mange liv som reddes av vaksinen. Det er alt for kort tid til å kunne finne pålitelig statistikk for en så alvorlig bivirkning som dødsfall, noe Pfizer selv påpeker. Det får de ikke gjort før etter at to år med data er samlet inn.

Denne godkjenningsstudien kan heller ikke måle vaksinens effekt mot alvorlig covid-19, til det er den for kort og liten. I løpet av drøye to måneder høsten 2020 – da det også var ganske lite smitte i befolkningene, var det for få tilfeller av alvorlig covid-19 blant deltakerne til at det ville være mulig å se noen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene.

Skjermbilde 2021 09 14 kl 13 44 01

Kirsch skriver på sin slide at «Pfizer failed to sho any all-cause death benefit«, men det forsøkte de heller ikke å finne med denne studien. Det eneste studien kan vise er det den ble designet for, nemlig å se i hvilken grad vaksinen beskytter mot symptomatisk koronasmitte. Altså mild covid-19. Man kan derfor ikke ta tall for noe helt annet enn det studien ble designet for, f.eks. dødelighet, og trekke konklusjoner, slik Kirsch gjør.

Han anerkjenner at dette er forskjeller som ikke en gang er statistisk signifikante. Forskjellen mellom gruppene er så liten at det like gjerne kan være en tilfeldighet, eller «statistisk støy». Likevel velger Kirsch å ekstrapolere tallene til å gjelde 200 millioner amerikanere. Søtt.

Så den statistikken han viser i starten av videoen er basert på rent oppspinn. En ren stråmann. Ingen har påstått at Pfizer-studien viser at vaksinen redder ti tusen liv per 200 millioner vaksinerte i løpet av et halvt år. Det er noe Kirsch selv har diktet opp basert på tall som aldri har hevdet å vise noe slikt.

Men det er ikke bare påstanden hans som er feil. Hans statistiske analyse baserer seg også på feil premisser. Han sier nemlig at dette er dødsfall for en seks-måneders periode, men tabellen viser bare data for ca to måneder. De to første månedene hvor studien fortsatt var blindet.

Ergo skulle hans meningsløse statistikk egentlig vært at vaksinen kan hindre ti tusen covid-dødsfall per to måneder. Som i all sin meningsløshet i det minste er mer statistisk korrekt meningsløst.

Godkjenningstudien

La oss ta et steg tilbake og minne på hvordan disse dataene er hentet inn.

Pfizer innrullerte deltakere til godkjenningsstudien fra slutten av juli 2020 og noen uker fremover, i mange ulike land. Deltakerne fikk to doser Pfizer-vaksine med 21 dagers mellomrom frem til 9. oktober 2020. Deretter ble de fulgt frem til 14. november 2020. Da hadde rundt halvparten av dem vært fullvaksinert (med ekte vaksine eller med saltvann) i minst to måneder, og den andre halvparten i minst en måned.

I løpet av den perioden ble rapporter om covid-smitte og bivirkninger samlet inn. Så ble dataene til slutt avblindet slik at man kunne se hvem som var i placebogruppen og hvem som var i vaksinegruppen. Fase-3-studien kunne dermed fullføres, de statistiske analysene utføres, forskningsrapport skrives og sendes inn til FDA, og så fikk Pfizer en betinget godkjenning for sin covid-vaksine i desember 2020 ettersom dataene viste høy effekt og ingen uventede, alvorlige bivirkninger.

Men så snart vaksinen var godkjent måtte Pfizer tilby vaksinen til alle i placebogruppen, ettersom det ville være uetisk å ikke la dem vaksineres midt i en pandemi. Så fra desember 2020 fikk deltakerne i placebogruppen mulighet til å vaksineres. Pfizer har deretter fortsatt å samle inn data – noe de skal gjøre i totalt to år.

I denne siste seks-måneders studien har de tatt med data helt frem til 13. mars 2021, men etter desember 2020 har de ikke lenger noen placebogruppe å sammenligne med. Dataene i tabell S4 er dermed kun fra selve godkjenningsstudien med to måneders sikkerhetsdata, ikke for seks måneders oppfølging.

Dødsfall fra vaksinen

Så hva mer kan vi lese ut av tabellen? Kirsch forteller videre at av de 21.926 vaksinerte var det 15 dødfall, mens det var 14 dødsfall hos de 21.921 i placebogruppen. Så én flere i vaksinegruppen døde enn i den uvaksinerte gruppen.

Deretter viser han til studiens fulltekst, hvor vi kan lese (min utheving):

During the blinded, controlled period, 15 BNT162b2 and 14 placebo recipients died; during the open-label period, 3 BNT162b2 and 2 original placebo recipients who received BNT162b2 after unblinding died. None of these deaths were considered related to BNT162b2 by investigators. Causes of death were balanced between BNT162b2 and placebo groups (Table S4).

Aha, sier Kirsch. Dette viste ikke tabell S4!

Her kan man altså lese at i tillegg til de døde i tabellen, så døde fem til etter at studien ble avblindet. Det vil si i perioden fra desember 2020 til 13. mars 2021. Tre av disse var hos de som opprinnelig ble vaksinert før oktober 2020, mens to fra placebogruppen døde etter at de nå fikk ekte vaksine.

Dermed mener Kirsch at mens det riktignok bare døde 14 personer i placebogruppen, så døde hele 20 vaksinerte personer. Forskjellen er ikke bare på én person, slik tabellen viser, men på hele seks personer! Ergo er det mer dødelig å bli vaksinert enn å ikke bli det, skal vi tro Kirsch.

Ja, kanskje man sparer ett liv fra covid-død per 20.000, men samtidig dør seks flere av vaksinen per 20.000. Så vaksinene er virkelig drapsmaskiner! Hevder Steve Kirsch.

Men det er selvsagt feil igjen.

Kirsch bommer atter en gang på tidsaspektet her. Han overser at dødsfallene i placebogruppen bare gjelder for to måneder. De fem ekstra døde som ikke er ført opp i tabellen og bare nevnes i selve teksten, døde i løpet av de etterfølgende fire månedene. Så de 20 vaksinerte som totalt sett døde var dermed i løpet av seks måneder totalt. En tre ganger lengre periode.

Når Kirsch sammenligner dødsfall, så sammenligner han to helt ulike tidsperioder. Skal det gi noe mening å sammenligne disse tallene må man korrigere for ulike varighet for perioden dødsfallene skjedde. Det glemmer Kirsch, og dermed blir sammenligningen han atter en gang feil.

I tillegg ble ale dødsfall etter vaksinering gransket fortløpende, og eksperter fant ingen sannsynlig sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene. Men Kirsch er en av de som tror at alle dødsfall etter at noen har fått vaksine må skyldes vaksinen, og derfor blir hans resonnementer så absurde.

Hvem deltok i studien?

Et annet problem er at studien ikke egentlig forteller oss noe om hvem som dør av covid-19 i den virkelige verden. Ser man på hvem som ble innrullert i den opprinnelige fase-3-studien, var bare rundt 4% av deltakerne over 65 år, mens de i praksis utgjør rundt minst 15% av befolkningen i den vestlige verden.

Og ikke minst så utgjør de over 65 år rundt 80% av alle covid-dødsfall.

Det betyr at 96% av deltakerne var under 65 år, og i denne aldersgruppene er dødeligheten ekstremt mye lavere enn hos de som er eldre enn 65 år. Det var heller ingen gravide (hvor risiko for alvorlig sykdom er kanskje 20 ganger høyere), og selv om folk med risikofaktorer for covid-19, som fedme, diabetes, høyt blodtrykk etc var inkludert, var dette kun personer med stabil helse. Ikke de som var i høyest risiko for å dø av covid-19 altså.

Skjermbilde 2021 09 14 kl 05 15 14

Selv om studien ikke kan vise at vaksinene redder liv hos 20.000 mennesker i en to-månedersperiode hvor man uansett forventer at knapt noen ville dø av covid-19 fordi de ikke er i risikogruppene med høyest dødelighet, så er ikke det så relevant for de data man ser i den virkelige verden.

Skjermbilde 2021 09 14 kl 05 16 16

I den virkelige verden ser vi at nesten alle som nå dør av covid-19 er uvaksinerte.

Bivirkninger

Så skifter Kirsch fokus til bivirkninger, eller det han kaller «morbidity». Dette beskriver han som ting som har gjort noen «permanent invalid», eller eksempelvis gitt dem et hjerteinfarkt de overlevde.

Han viser deretter til data fra Pfizer-studien (tabell S3 nedenfor) som fant totalt 283 (1,3%) «severe adverse events» hos vaksinerte, og 176 (0,8%) hos de som fikk placebo. Han konkluderer dermed med at risikoen er 60% høyere for alvorlig sykdom/skade hos vaksinerte enn uvaksinerte.

Skjermbilde 2021 09 14 kl 03 20 56

Men Kirsch gjør samme feil som de fleste vaksinemotstandere gjør. Han forstår ikke hva en «severe adverse event» er.

Begrepet «severe» sier nemlig ikke noe om hvor alvorlig bivirkningen er, men graden av effekt den bivirkningen, hvor enn ufarlig, har på funksjonsevne i hverdagen.

Man kan altså få hodepine etter vaksinen, og hodepinen kan graderes som «mild», «moderate» eller «severe» – alt ettersom hvor mye det påvirke hverdagen. Det samme gjelder for andre kjente bivirkninger som diaré, smerte på stikksted (overarm), slapphet, søvnforstyrrelser, og andre helt ufarlige bivirkninger som stort sett alltid går over etter 1-2 dager.

Man kan altså ha «mild diaré» eller «alvorlig (severe) diaré», men begge deler er fortsatt bare ufarlig forbigående diaré. Definisjonen av «severe» er at det hindrer deg i å fungere i hverdagen, f.eks. at du må ta fri fra jobb eller «holde senga» grunnet feber, løs mage, hodepine e.l. Ikke at du er blitt «permanent invalid».

Kirsch blander «severe» med «serious», som er det man kaller de faktiske alvorlige bivirkningene. «Serious» sier noe om hvor alvorlig en bivirkning er, mens «severe» bare sier noe om graden av effekten bivirkningen har på hverdagen din mens den varer, selv om bivirkningen i seg selv er alt annet enn «serious».

Så det Kirsch først beskriver som hendelser som gjør deg «permanent invalid» eller er en livstruende sykdom, er i praksis feber, kvalme, urolig søvn, hodepine og liknende i en grad som gjør at du må holde sengen i en dag eller to.

I dataene presiserer også Pfizer at tabellen inkluderer den subgruppen av studiedeltakere som ble analysert for såkalte «reactogenicity events», altså normal immunrespons på vaksinen. Det er som kjent stort sett dette man opplever i 1-2 dager etter vaksinering. Slapphet, kvalme, ømhet/smerte på stikksted, feber og hodepine er din naturlige immunrespons.

Disse bivirkningene vil i liten grad de som får placebovaksine oppleve, fordi de bare får injisert saltvann, som ikke gir noen tilsvarende immunrespons. Pfizer skriver eksplisitt at fordi disse er kategorisert som «adverse events» i den tabellen, vil vaksinerte uunngåelig ha en høyere andel bivirkninger.

Dette overser Kirsch, selv om han skryter gjentatte ganger av at han, i motsetning til alle andre, inklusiv nesten alle leger og fagpersoner, faktisk leser studiene. Men han leser dem åpenbart ikke særlig grundig.

Ser vi derimot bare på «life threatening adverse events», er det 0,1% både hos de som fikk vaksine og de som fikk placebo. Ingen forskjell der, altså.

Skjermbilde 2021 09 14 kl 13 45 53

Så når Kirsch kaller «severe adverse events» for «morbidity», og fremstiller det som at det er snakk om alvorlige helseskader, så har han ikke satt seg inn i hva statistikkene egentlig viser. Når man korrigerer for «reactogenicity events», altså forventet og ufarlig immunrespons fra vaksinen, finner man ingen forskjell i de to gruppene.

Det Kirsch kaller en 60% økning i alvorlige helseskader og sykdom, er i praksis null prosent økning.

«Gaming the system»

Så går han videre i sitt absurde statistiske vissvass. Han ser igjen på tabell S4 og ser at det er listet bare ett hjerteinfarkt i placebogruppen. Det synes han virker mistenkelig lite, så han går til CDC sin infoside om hjertesykdom, og finner at det i USA dør 655.000 mennesker av hjertesykdom hvert år.

Kirsch dividerer dette tallet på innbyggertallet i USA, 328.000.000, og multipliserer dette med antall vaksinerte i studien, ca 22.000. Deretter dividerer han på to fordi dataene er fra et halvt år (tror han). Han kommer da frem til at man statistisk sett burde ha funnet 22 hjerteinfarkt i placebogruppen.

Men Pfizer lister bare ett eneste hjerteinfarkt… Mistenkelig. Kirsch sin konklusjon er at noen har «gamed the system» for å få disse lave tallene. Her er åpenbart det reelle tallet på bivirkninger feid under teppet, og alt for få hendelser er rapportert, mener han.

Kan det stemme da? Er FDA så dumme at de ikke oppdager sånt? Nei, Kirsch tuller med tallene igjen. Først og fremst er regnestykket feil, fordi han legger til grunn at disse bivirkningene er fra en seks måneders periode, mens tabellen viser for en to måneders periode (frem til avblinding i november, ikke frem til mars). Ergo kan vi dividere på tre, og vi nede i bare syv forventede dødsfall fra hjerteinfarkt i løpet av to måneder. Ikke 22, slik han hevder.

I tillegg snakker han kun om hjerteinfarkt fra Pfizer-studien, men sammenligner det med dødsfall fra alle type hjertesykdommer fra CDC sin nettside. Men data fra USA viser at i 2016 døde litt over 400.000 amerikanere av hjerteinfarkt. Så minst en tredjedel av tallet han legger til grunn er dødsfall fra andre hjertesykdommer enn hjerteinfarkt.

Bare en tredjedel av disse dødsfallene skjedde hos folk under 65 år, som jo utgjør 96% av deltakerne i Pfizer-studien. Ergo er vi nede i kanskje bare 140.000 dødsfall fra hjerteinfarkt som korrekt sammenligningsgrunnlag, ikke 655.000. Da kan vi dividere på tre en gang til, og er nede i litt over to forventede dødsfall.

I placebogruppen var det altså rapportert ett slikt dødsfall, og i vaksinegruppen fire. Totalt fem hjerteinfarkt hos 40.000 mennesker. Data fra CDC antyder at vi skulle forvente – tada – rundt fem dødsfall fra hjerteinfarkt blant studiedeltakerne i denne perioden.

Ingenting tyder dermed på at data om dødsfall er skjøvet under teppet. Det er bare Kirsch som bommer på matematikken og statistikken.

VAERS igjen…

I siste del av videoen går han over til å hente ut tall på dødsfall etter vaksinering fra VAERS-databasen og konkluderer med at minst 200.000 mennesker har blitt drept av covid-vaksiner i USA så langt. Som jo er det fullstendige vanvidd.

Jeg orker ikke forklare en gang til hvorfor man ikke kan bruke VAERS-data slik ettersom jeg forklarte det her i bloggen første gang alllerede for sikkert ti år siden, og gjentatte ganger siden. Men du kan lese f.eks. denne bloggposten om Kirsch og co hvor jeg atter en gang forklarer det i teskje-modus.

Skjermbilde 2021 09 14 kl 05 24 23

Andre nyttige artikler å lese kan være «Don’t Fall for the ‘VAERS Scare’ Tactic» eller «Misuse of the VAERS database: An old antivax deception repackaged to spread fear of COVID-19 vaccines«.

En av kildene Kirsch bruker i sin presentasjon er for øvrig denne studien av J. Bart Classen, hvor vi blant annet kan lese Classen forklare hvordan USAs myndigheter tidligere har angrepet sin egen befolkning med biovåpen som «anthrax» (miltbrann) (i 2001, etter 9/11) og at etterforskningen ble motarbeidet av FBI for å skjule det.

Og derfor:

Similarly with the COVID-19 attack, people high in government anticipated the COVID-19 attack several years before the attack took place. There is even data that an effort was made in 2018 to protect certain populations against COVID-19 by immunizing them with MMR vaccine.

Så Classen mener altså at covid-pandemien er et angrep fra amerikanske myndigheter på egen befolkning som har vært kjent i mange år før pandemien brøt ut. Og før han kommer så langt i galskapen har han rotet med statistikkene omtrent like ille som det Kirsch selv gjør. Sikkert derfor Kirsch synes han er en god kilde å bruke.

Steve Kirsch avslutter med å implisitt promotere ivermectin (selvsagt), som han mener er så godt som 100% effektivt mot covid-19 og helt uten bivirkninger, og sier så:

– People will characterize this as misinformation, but they won’t be able to tell you why it’s misinformation. They will only be able to tell you you shouldn’t be paying attention to it.

Vel, ja, dette er desinformasjon. Og jeg vil hevde jeg her har forklart nøyaktig hvorfor det er desinformasjon.

QED

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!