Norske leger signerer antivaksine-propaganda

Last updated on 18. mai 2022

Jeg ble tipset om en nettside som heter «Nordisk Covid Erklæring» som innledes slik:

We are among a fast growing worldwide community of health professionals, lawyers, academics and citizens from the Nordic countries that have been deeply concerned about our government policies in relation to SARS-CoV-2 and Covid-19 in our societies .

På nettsiden kan man finne en erklæring, i tillegg til litt annet stoff som skal støtte opp om hovedpoengene i erklæringen. Erklæringen kan signeres av de som støtter den (i hele Norden), og i skrivende stund hevder nettsiden at erklæringen er signert av 98 leger, i tillegg til 2406 signaturer og 433 støttespillere (som ikke vil signere offentlig).

Ncd2021Erklæringen tar for seg fire hovedpunkter:

 1. Alle lovendringer som har kommet i kjølvannet av «covid-fiaskoen» må avvikles omgående.
 2. Strategien med testing, isolasjon, karantene og maske-påbud for friske individer må avvikles omgående.
 3. Myndighetenes massevaksinering mot SARS-CoV-2 må avvikles omgående.
 4. All bruk av koronapass må avvikles omgående.

Det finnes legitime debatter rundt punktene 1,2 og 4 som er viktige å ta. Her finnes det legitime spørsmål rundt myndighetenes inngripen i våre demokratiske rettigheter, vårt personvern og vår frihet som vi må diskutere for å finne ut hvor grensene går.

Hva gjelder punkt 3 om massevaksinering så kan man naturlig nok diskutere blant annet om det er viktig å vaksinere barn og om det er viktig med en tredje dose til friske voksne. Men i erklæringen er det et krav om at all massevaksinering skal stanses. Uansett alder. Uansett risikoprofil. Uansett hvilken vaksine.

Og hvorfor? Fordi de mener at vaksinene er farlige og ikke virker.

Da er man ikke bare på ferie i «stille spørsmål rundt noen sider av vaksinasjonsprogrammet«-land, men har derimot meldt permanent adresseendring til antivaksinefolkets kongerike.

Før vi går videre kan det da være interessant å se hvilke nordmenn som har signert erklæringen. Signaturlisten har et skille mellom leger og «vanlige folk». Følgende norske leger har signert erklæringen:

 • Torkel Snellingen, Dr. med, Oslo
 • Anna Marlene Scheitz, lege og ernæringsfysiolog, Namsos
 • Kjetil Johansen, allmennlege, Harstad
 • Martin Tufteland, allmennlege, Kristiansand
 • Christian Coucheron, allmennlege, Oslo
 • Åse Marie Michaelsen, pensjonert privatpraktiserende lege, Ålesund
 • Almina Vilimiene, psykiater, Hamar
 • Migle Helmersen, lege og forsker
 • Andreas Johannes Heck, allmennlege, Hamar
 • Michael Bork, legespesialist, Råde
 • Dmitri Svistounov, MD, Phd, forsker, Universitetet i Tromsø
 • Thomas Alexander Skog, legespesialist, Oslo
 • Victoria Overgaard, allmennlege, Stavanger
 • Marie Gunnestad, allmennlege, Oslo
 • Annegret Baumann, legespesialist
 • Ewout Clotscher, legespesialist
 • Geir Østby, allmennlege, Hamar
 • Cecilie Tveteraas Hauge, legespesialist
 • Erling Hilmersen, legespesialist
 • Katarina Sedeniussen, allmennlege
 • Teo Jacobsen, allmennlege, Aksdal – (Kontaktet meg 18.05.2022 for å informere om at han IKKE er lege, og at han har blitt bedt om å bli fjernet fra listen hos Nordisk Covid Erklæring)
 • Thomas Ring, allmennlege
 • Håkon Dyrli, allmennlege, Flekkefjord
 • Kjetil Johansen, allmennlege, Harstad
 • Einar Eskeland, allmennlege, Drøbak
 • Marius Høye Steen, allmennlege, Bergen
 • Kjetil Johansen, allmennlege, Harstad
 • Bernt Halvard Sleire, legespesialist, Stavanger
 • Gunvor Lunde, legespesialist
 • Ragni S Handberg, allmennlege, Kongsvinger
 • Sigurd Nes, allmennlege
 • Halvor Næss, legespesialist
 • Gunn Marit Bergstrøm, lege
 • Inger Annie Olsen, allmennlege
 • Kai Uldal, legespesialist
 • Karen Margrethe Richter-Hanssen, legespesialist, Hamar
 • Ellen Cathrine Pritzier, legespesialist, Kristiansand
 • Davor Baros, legespesialist
 • Anne Christine Bjørnebye, allmennlege
 • Terje Eugen Holthe, alternativmedisiner og lege, Tønsberg
 • Anna Valanova, tannlege, Bergen

(Legg for øvrig merke til at Kjetil Johansen er listet tre ganger. Og ser man på øvrige signaturer er det flere duplikater, så tallene på antall signaturer må man åpenbart ta med en klype salt.)

Utover disse legene finner vi nordmenn av alle yrker, fra sykepleiere og psykologer, til lærere og gartnere, og selvsagt en bråte alternaive behandlere og «coacher».

Mitt spørsmål til legene som har signert erklæringen blir da: Mener dere virkelig at covid-vaksinene er totalt ineffektive og direkte farlige/dødelige?

Jeg forstår at man kan ha ulike meninger om graden av smittevernstiltak, «lockdown», koronapass, vaksinering av barn osv, men kan virkelig disse legene skrive under på det som hevder i erklæringen?

La meg gi noen eksempler på hva disse legene har valgt å legitimere og gå gode for gjennom sin signatur:

 • (Fra selve erklæringen) «We – the signatories of this declaration – find the veritable explosive increase of adverse reactions and deaths from the Covid-19 mass vaccination campaigns in our societies – that now includes children and young people – to be unacceptable.«
 • «[…] there is still a lack of data from the clinical phase three trials that can confirm the requirements needed that these products can be defined as vaccines«
 • «There is absolutely no evidence from the clinical trials that these products reduces viral transmission or reduces the risk of severe or fatal disease outcome from SARS-Cov-2 – Covid-19 disease.«
 • «Pfizer’s own data, after 6 months follow-up, shows that these mRNA products do not contribute to reducing Covid-19 Deaths but point to a possible overall greater burden of disease as seen with greater incidence of morbidity and mortality in the vaccinated group compared to the unvaccinated group.«
 • Misbruk av VAERS-data for å hevde at enorme antall mennesker har blitt skadet og dødd av covid-vaksiner
 • Påstand om at mRNA-vaksinene er «eksperimentelle»
 • Påstand om at covid-vaksinene ikke egentlig er vaksiner
 • Påstand om at det er svært høye antall unge som får hjertesykdom fra vaksinene
 • Påstand om at det er betydelig økning i unge som får nyresvikt fra vaksinene
 • Påstand om at mange, spesielt idrettsutøvere, har fått hjertesvikt fra vaksinene
 • Påstand om at PCR-testng av SARS-CoV-2 er upålitelig og har gitt en enorm overtelling av faktiske smittetilfeller

Selv om motstand mot massevaksinering bare er ett av fire hovedpunkter i erklæringen, er 90% av teksten på nettsiden dedikert til feilaktige påstander om vaksiner.

De skriver at de støtter seg til arbeidet gjort av ulike organisasjoner, nettsider og ad-hoc grupperinger som Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, Doctors for Covid Ethics, World Doctors Alliance, Hart Group, American Frontline Doctors, Covid 19 Assembly, Brownstone Institute, the German Corona Investigative Committee, Daily Expose, Collateral Global, og Covid-19 laissons les médecins prescrire.

Flere av disse er rene svindelforetak dannet for å tjene penger på salg av alternative (og ineffektive) «covid-medisiner» som ivermectin og hydroksyklorokin, rene antivaksine-grupperinger, eller nettsteder som har blitt opprettet for å spre konspirasjonsteorier rundt pandemien. Mange leger assosiert med enkelte av disse organisasjonene har allerede mistet jobben i andre land grunnet deres spredning av konspirasjonsteorier og farlig feilinformasjon. Likevel velger norske leger å støtte opp om disse.

For øvrig baserer erklæringen seg i stor grad på Great Barrington Declaration (GBD), et opprop om å følge en strategi basert på å la flest mulig bli smittet for så å oppnå «naturlig immunitet» og blir ferdig med pandemien. En strategi det er vanskelig å hevde var fornuftig både tidlig i 2020, men spesielt i 2021 når vi ser at nye varianter (som forventet) dukker opp slik at folk smittes på nytt, helsevesenet i flere byer og land kollapser selv med smittevernstiltak, millioner av mennesker har dødd, og det har vist seg å være praktisk umulig å isolere eldre og utsatte – slik GBD forutsatte.

På nettsiden kan man lese flere påstander som er fullstendig løgn og faktafeil, og mange av disse har jeg gjennmomgått i tidligere bloggposter. For at ikke denne bloggposten skal bli for lang skal jeg ikke gå inn på hver av dem igjen, men kort sagt viser de til dårlige kilder, uttalelser fra enkeltpersoner («eksperter»), data fra pandemiens start som senere er tilbakevist av nyere og bedre studier – uten at de nevner dette, YouTube-videoer, påstander som ikke er i tråd med kilden de lenker påstanden til, konspirasjonsteorier som for lengst er tilbakevist, og så videre.

Altså alle de klassiske grep man forventer fra pseudo-/antivitenskapelige nettsider.

Så hvis en av dere leger som har signert erklæringen leser dette: Står du virkelig inne for disse påstandene? Det er helt greit at du kanskje er uenig i myndighetenes håndtering av pandemien, men kan du virkelig skrive under på en erklæring som er ren antivaksinepropaganda full av vitenskapelige feil?

Mener du at covid-vaksinene ikke er vaksiner? Mener du det ikke finnes noe evidens for at de hindrer smitte? Mener du at flere titusener av amerikanere har dødd som en direkte konsekvens av vaksinen? Mener du at vi heller burde behandlet covid-pasienter med ivermectin og hydroksyklorokin? Mener du at pandemien er en konspirasjon iscenesatt av myndighetene i samarbeid med legemiddelindustrien?

Jeg må si at jeg blir særdeles skeptisk til – ja, til og med sint på folk som har tatt en medisinsk utdannelse men ikke forholder seg til faktisk forskning og vitenskap – eller streber etter å formidle og støtte korrekt informasjon.

Hvis en av disse legene som har signert var min lege ville jeg umiddelbart byttet til en lege som forstod seg på faget sitt. Hvis jeg var arbeidsgiver til en av disse legene ville jeg tatt en prat med vedkommende. Fordi man skulle tro at man ønsket ansatte som jobbet for helsen til pasientene sine, ikke mot den.

En lege som gjennom sin offentlige signatur av en antivaksineerklæring aktivt promoterer medisinsk feilinformasjon som er skadelig for sine pasienter og for folkehelsen, er ikke en lege dette landet trenger.


NB: Jeg vet ikke om samtlige av disse legene selv har signert, selv om noen av navnene på listen er kjent fra antivaksine-aktivisme fra før. Jeg vet heller ikke om de alle faktisk er leger, eller bare velger å kalle seg det fordi de selger homeopatisk behandling eller annet kvakksalveri og tror de kan kalle seg leger.

Det er selvsagt mulig at noen av signaturene kan være falske, og i så fall vil jeg oppdatere bloggposten og skrive en egen bloggpost om det problemet. Vi vet at slike signaturlister sjelden kvalitetssjekkes godt, noe vi ser når enkelte navn står flere ganger i listen.

Det er også lett å melde på falske navn, noe jeg demonstrerte da jeg selv signerte som belgisk lege på et opprop mot 5G i fjor. Den historien kan du se her:

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!