Farlig vaksinemotstand fra vitenskapelig inkompetent Nettavisen-kommentator

Last updated on 30. mai 2022

Skjermbilde 2022 05 29 kl 04 03 34

De siste dagene har flere norske aviser skrevet om 16-år gamle Aksel som kan ha fått en alvorlig vaksineskade etter å ha tatt Pfizer-vaksinen i september i fjor. Flere vaksinemotstandere har valgt å bruke denne triste saken for å angripe Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset ettersom hun har vært en av flere som under pandemien har oppfordret folk til å vaksinere seg mot covid-19.

En av disse er Nettavisen-kommentator George Gooding som nylig gikk hardt ut mot Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset i en Facebook-post:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 01 16 19

Posten hans starter slik:

Ser du Ingeborg Senneset, det er sånne som Aksel du og vaksine-pusherne har på samvittigheten. Dere ledet an et enormt sosialt gruppepress til å tvinge unge, friske mennesker uten noe risiko for alvorlig COVID til å ta en vaksine med null bevist effekt for akkurat dem, en vaksine med kjente alvorlige bivirkninger.

Det finnes null faglig dokumentasjon på at friske, unge mennesker utenfor risikogruppene for COVID har noe reelt utbytte av vaksinen, og det er svært mulig at nettoeffekten er negativ nettopp på grunn av alvorlige bivirkninger. De som har tatt den ble presset til det av helt andre årsaker enn medisinske, som er i strid med alle medisinske og etiske prinsipper.

Legg først og fremst merke til hvordan Gooding formulerer. Han skriver at vaksinen har «null bevist effekt for akkurat dem», og antyder dermed at han vet vaksinering handler minst like mye om fellesskapet og flokkimmunitet som om beskyttelse av individet. Han skriver ikke at vaksinen har «null bevist effekt», men legger til «for akkurat dem» for å slippe å måtte forsvare aspektet om flokkimmunitet.

(Angående flokkimmunitet, les fotnote.)

Dermed rakner hele poenget hans allerede i Facebook-postens andre setning, men han håper at ingen legger merke til det…

Uansett er alt han her påstår selvsagt feil. De covid-vaksiner som er i bruk i Norge har godt dokumentert effekt hos barn.

Gooding har rett i at vaksinen ikke er spesielt viktig for å beskytte barn på individnivå da de har en nesten ikke-eksisterende dødsrisiko fra covid-19 og i liten grad opplever alvorlig sykdom. Men som Gooding implisitt selv sier, så kan vaksinering av barn ha vært viktig for å begrense smitte i samfunnet, spesielt pre-omikron. Og det var i stor grad det som lå til grunn for at helsemyndighetene sommeren 2021 tilbudte vaksinering av 16- og 17-åringer, og senere oppdaterte det til en anbefaling om to doser til denne gruppen.

Vaksinen har heller ikke, slik Gooding skriver, «kjente alvorlige bivirkninger» hos unge. Det er riktig at det har vært rapportert noen svært sjeldne alvorlige bivirkninger hos barn i sammenheng med vaksinen, men vi vet i liten grad om disse faktisk skyldes vaksinen. Unntaket er myo-/perikarditt, men som vi skal se lenger nede er risikoen der mye høyere fra covid-19 enn fra vaksinen, så nettoeffekten fra vaksinen er beskyttende.

* Les også: Vaksiner og det falske nullpunkt

Vi vet også at ingen legemidler er 100 prosent trygge. Spørsmålet er jo om nytten i svært stor grad overgår risikoen. Det viser de beste tilgjengelige data at det gjør – også for barn.

Men det er en vanskelig avveining. Hvor mange barn må hindres fra å få alvorlig sykdom før det er akseptabelt at ett barn kanskje får en vaksineskade? Det er vanskelig å svare på, men det er åpenbart at en slik avveining må gjøres. Grensen må trekkes et sted. Én enkelt hypotetisk vaksineskade kan ikke brukes som argument for å risikere helsen til alle andre barn – og til ukontrollert smittespredning i samfunnet for øvrig.

Men var det riktig å anbefale vaksinering av barn?

Jeg har selv vært usikker på om det var riktig å vaksinere barn under 18 år. Nytten av det virket liten, og en risiko for alvorlige bivirkninger finnes alltid.

Dette snakket jeg om flere ganger i min ukentlige livestream «Tomprat live!» på YouTube høsten 2021 og fremover. Jeg valgte likevel at også min den gang 14-år gamle datter skulle få en dose covid-vaksine. Hvorfor gjorde jeg det? Vel, jeg følte meg sikker på at vaksinen var trygg, og at selv en svært liten risiko for alvorlig covid-sykdom hos unge likevel var høyere enn risikoen for en alvorlig bivirkning fra vaksinen.

Det har vist seg å stemme.

Å vaksinere sitt barn høsten 2021 kunne bidra til at barn slapp å måtte være borte fra skolen unødvendig. De slapp å smitte sin kreftsyke mor. De slapp å smitte sin 85 år gamle bestefar. De slapp å smitte sin venn med nedsatt immunforsvar grunnet organtransplantasjon. De slapp å smitte sin ellers friske far eller mor som dermed måtte holde seg borte fra sin jobb som bussjåfør, sykepleier eller politi. Og de slapp selvsagt også en liten risiko for selv å bli alvorlig syk eller dø.

Vaksinen, slik verden var høsten 2021, hadde definitivt bevist effekt for barn. Både «for akkurat dem», men ikke minst for alle folkene rundt dem.

Tviler du på at dette stemmer, bør du lese videre.

Skitten statistikk

Gooding skriver videre:

Det ironiske med alt dette er at Ingeborg og gjengen er så ekstremt anti-antivax at de nå har endt opp med å gi antivaxbevegelsen større oppslutning fordi de trakk alt for langt i andre retning. I fremtiden, spesielt i andre land med et mindre homogent ordskifte enn i Norge, vil dette gå utover den trygge, vitenskapelige beviste vaksineringen av barn. For enhver unaturlig og ekstraordinær aksjon kommer det en lignende reaksjon.

Dette argumentet er lett å vinne frem med, fordi folk flest responderer på følelser, ikke fakta og statistikk.

Det er klart at vi alle synes det er helt forferdelig å se et barn få en alvorlig skade eller sykdom, uansett årsak. Så Gooding og co har sittet og trippet med føttene i flere måneder nå i iver etter å endelig finne et offer de kan skyve foran seg i sin kamp mot rasjonalitet og vitenskap.

Og endelig kom Aksel, som en engel fra antivaksine-Himmelen.

Men i realiteten er det veldig lett å snu Goodings argument på hodet.

Skjermbilde 2022 05 29 kl 01 51 06

I Nettavisen, avisen Gooding selv skriver for, kunne man for eksempel i oktober lese om femten år gamle Jorja i Storbritannia som døde av covid-19 før hun rakk å få vaksinen. Hun hadde ingen underliggende sykdommer.

Eller vi kan lese om den 11 år gamle danske gutten, også uten noen underliggende sykdommer, som også døde av covid-19 i oktober 2021.

Skjermbilde 2022 05 29 kl 01 53 07

Eller vi kan lese om norske Nora på 17 år som nesten døde av covid-19 tidligere i år. Hun var både frisk og vaksinert, men var en av de som ikke opplevde god nok effekt av vaksinen da omikron-varianten dukket opp. Men covid-19 var definitivt farlig også for henne.

Skjermbilde 2022 05 29 kl 01 54 43

I samme NRK-artikkel kan vi lese at overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI anbefalte vaksinering av 16- og 17-åringer, fordi risikoen hos dem tross alt er høyere enn risikoen hos enda yngre barn. Underforstått: Risikoen fra covid-19 i den aldersgruppen er ikke null, slik Gooding insinuerer.

Og mens Gooding hevder at det er null bevist effekt for at vaksinering av 16-åringer har noe for seg, viser data noe helt annet. FHI skriver:

Med alfavarianten ble 2 av 1000 uvaksinerte personer under 18 år med påvist covid-19 innlagt på sykehus, der covid-19 var hovedårsak til innleggelsen. Med delta- og omikronvariantene sank denne risikoen til henholdsvis 0,7 og 0,6 av 1000. Innleggelsene har oftest vært kortvarige, med en median liggetid rundt 1 dag i alle variantbølgene.

Her kan vi også lese at innleggelsesrisikoen med covid-19 som hovedårsak var på hele 4,1 prosent hos spedbarn da alfavarianten regjerte. Med delta- og omikronvariantene sank dette til hhv 1,6 og 1,7 prosent.

Disse små kan ikke vaksineres, men en amerikansk studie viste at spedbarn av vaksinerte mødre hadde lavere risiko for å bli innlagt med covid-19 enn hos uvaksinerte mødre, fordi spedbarn får noe immunitet fra morsmelken. Enda et argument for at «unge, friske mennesker», altså unge mødre i dette tilfellet, kan ha nytte av vaksinen for å beskytte andre enn bare seg selv.

I januar kunne FHI melde at 140 norske barn hadde vært innlagt på sykehus grunnet covid-19, og over 40 av disse havnet på intensiven.

Skjermbilde 2022 05 29 kl 01 57 16

Risikoen av covid-19 for barn er svært lav, men åpenbart større enn null.

Videre kan vi også lese om 6-år gamle Iris som ble alvorlig syk med multiinflaammatorisk syndrom (MIS-C) fra covid-19.

Skjermbilde 2022 05 29 kl 02 11 29

Og blant annet Pfizer-vaksinen er svært effektiv i å beskytte barn mot nettopp MIS-C. Samtlige barn som fikk MIS-C var uvaksinerte i denne studien, og det samme har vi sett i Norge. Andel vaksinerte barn med MIS-C var null.

So much for «null bevist effekt» av vaksinen for barn, Gooding…

Selvmotsigende argument fra antivaxxere

Men det er jo uansett ikke så mange barn som har blitt alvorlig syke? Covid-19 er åpenbart en lite farlig sykdom for barn? Ja, men man kan ikke bruke denne argumentasjonen bare én vei. Den må gjelde begge veier. Risikoen fra covid-vaksiner er også åpenbart svært liten for barn! Hvorfor velger Gooding å ignorere statistikken som taler mot hans påstand?

Av rundt 340 000 vaksinerte norske barn er det meldt om 84 «alvorlige bivirkninger». Det er gitt over en halv millioner doser, da noen har fått mer enn bare én dose. Det tilsvarer rundt 0,016 prosent, eller mindre enn to per ti tusen vaksinedoser som har ført til en «alvorlig bivirkning» fra covid-vaksiner hos barn.

Og de fleste av disse såkalte alvorlige bivirkningene er besvimelser, hjertebetennelser (7 tilfeller), og allergisk reaksjon. Hele åtte av ti barn som rapporterte bivirkninger fra vaksinen var jenter, og mange av disse gjaldt menstruasjonsforstyrrelser.

Så godt som alle disse «alvorlige bivirkningene» er altså relativt milde, enkle å behandle, og gir ingen varige skader.

Kun to barn har søkt pasientskadeerstatning, en som plages av hodepine, og en som plages av tung pust. Vi vet ikke om det er en faktisk årsakssammenheng med vaksinen, men hvis én av disse sakene kan kobles til vaksinen, er risikoen fra vaksinering bokstavelig talt på linje med risikoen for å bli truffet av lynet.

Og hvor mange barn som fikk covid-19 har tilsvarende langtidsplager?

Skjermbilde 2022 05 29 kl 15 34 12

Svaret er kanskje rundt 5-10 prosent:

Somewhere between 2% and 14% of teenagers were found to still experience fatigue, shortness of breath and persistent headache, 15 weeks after reporting a positive PCR test, and at a higher rate than a control group who tested negative for the virus. Around the same time, the Israeli Health Ministry released a survey showing that 11.2% of children reported some symptoms of long Covid as part of their recovery, and 1.8-4.6% of them continued to experience symptoms six months later.

Selv om man er konservativ og sier at bare én prosent av barn får langtidsplager etter covid-19, er det likevel mer enn tusen ganger høyere risiko enn risikoen for en alvorlig vaksinebivirkning.

Legger man til grunn at det kan være en håndfull barn som har tatt skade av vaksinen, så er det, sammenlignet med alle som har havnet på sykehus eller på intensiven grunnet covid-19, og alle som får vedvarende plager etter sykdommen, fortsatt svært mye tryggere å ha vaksinert barnet enn å ikke ha gjort det.

Oppfølgingsargumentet fra vaksinemotstandere blir da gjerne at «jamen de fleste av disse barna som ble alvorlig syke av covid-19 hadde underliggende sykdommer». Ja, kanskje. Men hva så? Gjør vaksinemotstand hjertet så kaldt at man ikke lenger har empati for allerede syke barn?

Og husk at også barn med underliggende sykdom går på skole. Også barn med underliggende sykdommer ønsker å leke med andre barn. Og hvis disse andre barna, klassekamerater og lekekamerater, ikke er vaksinert, vil barna med underliggende sykdommer gjerne måtte holdes borte fra både skole og lekekamerater.

Jeg kjenner selv til flere foreldre som har levd gjennom pandemien i dyp fortvilelse over at deres barn med underliggende sykdommer har måtte holdes borte fra skolen i månedsvis fordi det til stadighet er blitt rapportert om barn med koronavirussmitte på skolen deres. Vaksinering av barn er på så mange ulike måter en altruistisk handling.

Svekket tiltro til vaksiner skyldes antivaksinepropaganda

Goodings argument er at ettersom vaksinering av barn mot covid-19 ble anbefalt og Aksel er et ekstremt sjeldent eksempel på en mulig vaksineskade, så vil folk miste tiltro til vaksiner generelt.

Men han glemmer at det slettes ikke er en sjelden, mulig vaksineskade som skaper slik mistillit. Det er derimot Facebookposter av det kaliber Gooding selv serverer som bidrar til dette. Det er når folk uten kunnskap som ikke har sjekket fakta og forvrenger statistikk blåser opp en slik sak til å bli noe den ikke er, at man skaper mistillit til vaksiner.

Vaksiner har blitt tryggere enn noensinne før. Vaksineteknologien blir stadig bedre. Media skrev om vaksineskader også i «gamle dager». Men mistilliten til vaksiner har økt etter at sosiale medier kom. Fordi da fikk plutselig folk som George Gooding en arena hvor de kunne spre sin selvforherligende kunnskapsløshet.

Skjermbilde 2022 05 29 kl 15 47 17

Det er ikke det å framsnakke vaksiner som er farlig, selv om vi vet de ikke er 100% trygge. Det som svekker folks tiltro til vaksiner er å radbrekke statistikk og fakta slik Gooding til stadighet gjør. Godt hjulpet av høyreekstreme krefter og russiske og kinesiske desinformasjonskampanjer.

Vi skal jo ikke lenger tilbake enn til i fjor høst da Gooding var på banen og hevdet at legemiddelet ivermektin burde brukes mot covid-19, selv om ivermektin er totalt virkningsløst mot denne sykdommen. Gooding er selvsagt også motstander av munnbind basert på forskning som er så svak at de fleste kompetente folk bare rister på hodet i oppgitthet. Og han er motstander av lockdown-tiltak, selv om den beste forskning viser at det virker.

Ja, han har til og med prestert å påstå at vaksinerte er mer utsatt for covid-19 enn uvaksinerte, fordi han i sin iver etter å være kontrær for å kompensere for manglende kompetanse ikke klarer å unngå å gå i samtlige kjente statistiske feller.

Det er så flaut, så flaut. Og så skadelig.

Gooding gjør også som alle andre vaksine-desinformatører: Han hevder at han egentlig er for covid-vaksiner – men bare er skeptisk til vaksinering av unge, friske mennesker. Men ser man hva han har postet om covid-vaksiner den siste tiden så er han tydelig motstander av denne. For absolutt alle.

Og slik er det alltid. Det finnes jo ingen vaksinemotstandere. Alle vaksinemotstandere er jo egentlig for vaksiner – de er bare «kritiske» til en spesifikk vaksine som de mener ikke er godt nok testet. Helt til man ser hva de faktisk har skrevet om vaksiner generelt…

Jeg skulle ønske vaksinemotstandere hadde baller nok til å faktisk være vaksinemotstandere.

* Les også: Hva er en vaksinemotstander?

Unnskyld?

Gooding skriver til slutt:

Nå kan du gjerne si unnskyld til Aksel og de andre du var med å presse til å ta denne vaksinen som med høy sannsynlighet har tatt skade – eller dødd – av det, Ingeborg, hvis du har noe som helst humant i din sjel som er noe annet enn overfladisk, selvopptatt godhetsposering.

Og du kan ikke si at du ikke ble advart; jeg advarte deg personlig en rekke ganger om at du bidro til og gikk i bresjen for et gruppepress som kunne føre til dette.

Nå må du, Erna Solberg, Bent Høie og resten av Big Pharma sine bestevenner i den norske skravleklassen ta deres ansvar og innrømme at dere gjorde en feil.

Var det viktig å vaksinere barn under 18 år mot covid-19? Kanskje ikke, men svaret på det spørsmålet handler i veldig stor grad om hvilke personers lidelse man velger å anerkjenne. Det er og blir et trolley problem.

Men var det uansvarlig å anbefale vaksinering av barn? Nei, åpenbart ikke. Statistikkene viser tydelig at selv om barn svært sjelden blir alvorlig syke av covid-19, så er det likevel mange flere som ble det enn de som opplevde en alvorlig bivirkning fra vaksinen. Og høy vaksinedekning er også en investering mot både fremtidige ukjente varianter (noe vi allerede har sett med de nyere og enda mer smittsomme variantene BA.1 og BA.2 som vaksinen beskytter mot), og risikoen for at nye varianter skal oppstå i en uvaksinert kropp.

Og hvis Gooding virkelig vil dytte stakkars Aksel foran seg i kampen mot Senneset, politikere og helsemyndighetene, så lurer jeg virkelig på hva slags skyld han selv føler overfor de foreldre som valgte å ikke vaksinere sine barn som deretter havnet på intensiven grunnet covid-19? Vi vet ikke hvor mange det er, men tallet er garantert høyere enn én Aksel.

Vil Gooding også si unnskyld til de tusenvis av foreldre som har mistet sine uvaksinerte barn til covid-19 i hele verden etter at barnevaksiner ble godkjent? Jeg tviler på det.

Ble Aksel syk av covid-vaksinen?

Så hva med Aksel da? Ble han egentlig skadet av covid-vaksinen? Det vet vi ikke. Og det vil vi sannsynligvis aldri få svaret på.

Gooding og co er selvsagt skråsikre på at hans tilstand skyldes vaksinen. Gudene vet hvordan de har fasiten på dette når selv de fremste eksperter i landet ikke konkluderer slik.

Bør foreldrene til Aksel søke om pasientskadeerstatning? Ja, det er godt mulig. Og de bør også få innvilget det med mindre en granskning av saken avdekker tidligere sykdomshistorikk eller symptomer som oppstod før vaksinering som peker i retning av at vaksinen neppe var årsaken. Men bevisbyrden ligger på Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda for å vise sannsynlighetsovervekt for at vaksinen ikke var utløsende årsak. Tvilen skal komme Aksel til gode.

I realiteten er verden likevel slik at mennesker hele tiden får merkelige sykdommer uten noen sannsynlig forklaring. En hel del mennesker, kanskje flere enn tusen personer, får hvert år en ME-diagnose. Oftest vet vi ikke hvorfor. Men vi har sett historisk at hvis en slik diagnose settes kort tid etter at vedkommende har fått en vaksine, så får gjerne vaksinen skylden.

De fleste som får en ME-diagnose har likevel ikke blitt vaksinert på mange år. Det er altså åpenbart at ME neppe skyldes vaksiner i all hovedsak, men når en uforklarlig sykdom oppstår søker vi svar og en forklaring. Da er vår hjerne skrudd sammen slik at vi søker etter noe «utenom det vanlige» som har skjedd i noenlunde nær fortid. Hvis det man finner er en vaksine, blir man fort hellig overbevist om at den må ha forårsaket sykdommen, selv om det ikke foreligger noen egentlig sannsynlig årsakssammenheng.

Vi så det samme med påstander om at MMR-vaksinen fører til autisme hos barn. Det er lett å forstå hvorfor noen foreldre tror det, fordi MMR-vaksinen gis til barn i omtrent samme alder som man normalt ser de første tegn på autisme hos et barn. Og de fleste vil tenke at det er ekstremt usannsynlig at slike symptomer skulle dukke opp bare dager etter at barnet har fått MMR-vaksinen. En slik tidsmessig sammenheng kan jo ikke være en tilfeldighet?

Men jo, det er nettopp det det kan. Og er. Som jeg skrev i en tidligere bloggpost:

Tall fra USA viser at rent statistisk vil 154 amerikanske barn utvikle symptomer på autisme innen 24 timer etter at de mottar en vaksine. 1079 barn vil oppleve det innen en uke, og 4623 innen 30 dager.

Her kan man altså erstatte «motta en vaksine» med hva som helst. For eksempel «smakte agurk første gang» eller «hørte U2 på radioen første gang» eller «tok sine første skritt». Men vi antar ikke at hverken agurk, U2 eller det å lære å gå gir autisme – selv om altså over 150 barn vil vise de første tegn på autisme i løpet av det kommende døgnet etter at en av disse tingene har skjedd. Over 4500 i løpet av de neste fire ukene.

Da VG for noen år siden brukte en hel forside til å melde om stakkars 18 år gamle Maria som hadde vært alvorlig syk i fem år, helt siden hun fikk HPV-vaksinen, gikk de i samme fella. VG insinuerte at sykdommene POTS/CRPS kanskje ble utløst av HPV-vaksinen, og i andre land spekulerte man i det samme. Dansk media gikk spesielt hardt ut, og førte til at svært mange unge jenter valgte å avstå fra å vaksinere seg. Andel danske jenter som valgte å vaksinere seg mot HPV sank fra 90% til bare 20%.

Skjermbilde 2022 05 29 kl 04 51 51

En senere granskning fant at det ikke var noen sammenheng mellom POTS/CRPS og HPV-vaksinen. De aller fleste danske jentene hadde symptomer på sykdommen allerede før de ble vaksinert. Og EMAs granskning viste at det ikke var flere tilfeller av POTS/CRPS hos vaksinerte jenter i den alderen enn hos uvaksinerte.

Sykdommen kan nemlig utløses av infeksjoner, stress, graviditet og annet, men da jentene fikk vaksinen og ryktene om bivirkninger begynte å løpe løpsk, var det plutselig helt logisk at det var vaksinen som hadde forårsaket sykdommen. Det var altså feil, og da «hypen» la seg, forsvant plutselig alle disse vaksineforårsakede tilfellene av POTS/CRPS like fort som de dukket opp.

Gooding kunne like gjerne «shamet» oss som anbefaler influensavaksine, fordi få på min alder dør av influensa. Og rundt én person per million vaksinerte får Guillan-Barré syndrom (GBS) fra influensavaksinen. Hvis Aksel hadde fått GBS etter influensavaksine kunne Gooding valgt å trekke frem det som et argument mot denne vaksinen. Men samtidig får rundt 4-7 ganger flere GBS fra influensasykdom. Så risikoen er mye høyere for å få GBS hvis man ikke vaksinerer seg. Det sier vaksinemotstandere aldri noe om.

De retter bare en lyskaster mot de som får GBS fra vaksinen, og fremstiller det som at det er best å la være.

Den samme ufullstendige logikken bruker Gooding om covid-vaksiner for barn.

En vond tilfeldighet?

Historien om Aksel er vond å lese. Men diagnosen han har fått er en uspesifisert trøtthetstilstand, noe som minner veldig om kronisk utmattelsessyndrom (CFS) eller ME. En av hans leger på nevrologisk avdeling, Kjersti Hjelmeland, sier til avisen Firda:

– Aksel utvikla ein trøyttleikstilstand umiddelbart etter at han fekk covid-vaksine. Sett vekk frå den klare tidsmessige samanhengen har vi ikkje gjort andre funn som sannsynleggjer at symptoma er utløyst av vaksinen. Trøyttleik eller fatigue (på fagspråket) er ein tilstand som vi kjenner godt til, og som kan vere utløyst av infeksjon. Ofte har ein ikkje noko klar formeining om kva som har utløyst trøyttleiken. Utgreiinga går på å utelukke andre tilstandar som kan gje trøyttleik og som kan og må behandlast. Ein finn ikkje «bevis» for fatigue, anna enn sjølve sjukehistoria, noko pasientane ofte føler er svært frustrerande, seier Hjelmeland.

Men vi vet samtidig at hver eneste dag diagnostiseres rundt 3-5 nordmenn med denne tilstanden, også før det eksisterte noen covid-vaksiner, og hvor de fleste heller ikke har fått andre vaksiner på mange år.

Det er derfor ikke umulig at Aksel er en av disse som uheldigvis har fått et slikt tretthetssyndrom. Og for ham dukket det opp et par dager etter vaksinering. Det kan ha vært vaksinen som førte til dette, men samtidig fikk en håndfull andre nordmenn en tilsvarende diagnose, eller opplevde de første fatigue-symptomer, på nøyaktig samme dag uten at de hadde fått vaksinen i nyere tid.

Dermed blir det ganske håpløst å slå fast, slik Gooding og andre gjør, at det ikke finnes noen annen forklaring enn covid-vaksinen.

Konklusjon

George Gooding feilinformerer om nytten av covid-vaksinen for barn. Han velger også å trekke frem en mulig alvorlig bivirkning fra covid-vaksinen som argument mot vaksinering av barn, samtidig som han totalt ignorerer historier og statistikk som viser de tragiske historiene om covid-syke barn i Norge.

Det er intet annet enn grovt populistisk, spekulativt og uintelligent.

Skjermbilde 2022 05 29 kl 14 18 08

Det er også ondsinnet når han går til direkte angrep med ansvar om skyld mot en person som ikke har gjort annet enn å videreformidle de saklige og vitenskapsbaserte anbefalinger som er gitt av folkehelsemyndighetene selv, både i Norge og internasjonalt. Ja, vaksinasjon av barn anbefales av både Verdens Helseorganisasjon, CDC og FHI. Da er det ganske pinlig at Gooding forsøker å «ta» Senneset for å ha ytret seg helt på linje med disse.

Delingen av hans Facebookpost har også tiltrukket seg hyllester fra minst to personer som offentlig har hyllet Anders Behring Breivik for sine handlinger og holdninger, samt et helt kor av de mest kjente konspirasjonsteoretikerne og vaksinemotstandere i landet.

Hvis man som samfunnsdebattant velger å være så påtatt kontrær og uvitenskapelig at man hylles av nazister og covid-fornektere, bør man kanskje gå litt i seg selv.

Vi vet ikke om Aksel ble syk av covid-vaksinen. Hans mor ber helseministeren om hjelp og bistand i en vanskelig situasjon. Det håper jeg hun får. Hun mener selvfølgelig at sykdommen skyldes vaksinen, og det kan man vanskelig laste henne for. Selv om det ikke finnes noe god evidens for en slik årsakssammenheng.

Spørsmålet som melder seg da er om Gooding føler for å beklage til alle de amerikanere som døde fordi de valgte ivermektin fremfor covid-vaksine? Eller de som ble smittet fordi de nektet å bruke munnbind? Eller de som valgte bort vaksiner fordi de slukte budskapet fra de samme antivitenskapelige kilder som Gooding lener seg til?

Rundt 300 000 amerikanere døde helt unødvendig som følge av antivitenskap. Føler Gooding noe skyld over å ha bidratt til å spre et slikt skadelig budskap?

Skjermbilde 2022 05 29 kl 03 56 06

Jeg tviler på at han har selvinnsikt nok til det.

Vitenskapsforakten som Gooding promoterer tar liv. Skal noen føle skam og skyld, bør det være ham og hans likesinnede.


Noen ord om flokkimmunitet og covid-vaksiner. Flere har reagert på at jeg hevder covid-vaksinering har vært viktig for flokkimmunitet, mens det påstås at vaksinene ikke beskytter mot smitte. Dette er en utbredt misforståelse.

Først og fremst baserer dette seg på en base-rate fallacy, hvor man sammenligner hvor smittsomme allerede smittede individer er. Men da glemmer man at risikoen for å smittes i utgangspunktet er lavere hvis man er vaksinert.

La oss si at en gruppe vaksinerte med gjennombrudssmitte sammenlignes med en gruppe smittede uvaksinerte, og man finner at de er like smittsomme, så betyr ikke det at vaksinen ikke virker mot smittsomhet. Hvis vaksinen gir 80% beskyttelse, så vil fortsatt risikoen for å smitte andre som fullvaksinert være 80% lavere. Fordi man må først smittes for å kunne smitte andre.

Den andre misforståelsen er basert på en del tall som har versert og som viste at peak virusmengde i kroppen er like høy hos vaksinerte med gjennombruddssmitte som hos uvaksinerte smittede. Det er riktig, men det mange ikke har fått med seg er at varigheten av smitte er betydelig kortere hos vaksinerte enn hos uvaksinerte. Og virusmengden synker betydelig raskere i kroppen på en vaksinert enn på en uvaksinert. Så i sum over hele perioden man har virus i kroppen vil en vaksinert være vesentlig mindre smittsom enn en uvaksinert.

Når jeg skriver at høy vaksineringsgrad gir flokkimmunitet så mener jeg ikke at den gir flokkimmunitet av en slik kvalitet som vi helst ønsker, slik f.eks. mieslingevaksine gjør. Til det er ikke covid-vaksinene gode nok mot nyere varianter over tid. Men de gir flokkimmunitet i form av redusert smitte i befolkningen. De stopper ikke spredning, men de sinker/hindrer spredning.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!