Barn dør visstnok av vaksinemangel fordi jeg anbefaler vaksiner. Det har nemlig George Gooding sagt.

George Gooding er igjen ute for å gi Ingeborg Senneset og meg skylden for at det har vært en markant nedgang i barnevaksinasjoner de siste to pandemiårene. Det er en interessant beskyldning, så la oss se om argumentene for det holder vann.

Gooding skriver:

Skjermbilde 2022 07 17 kl 03 59 01

Han første påstand er følgende:

Strenge tiltak har medført at langt færre barn har fått gjennomført det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

Ja, FN/WHO melder om en slik nedgang på rundt 5 prosentpoeng globalt fra 2019 til 2021. Men gjelder det Norge? Nei. Ser man på FHI sine statistikker for vaksinedekning finner man at det var like høy dekning i for barn i 2020 og 2021 som i 2019.

Ser vi på datagrunnlaget for WHO sin pressemelding, ser vi at Norge, og det meste av den vestlige verden, hadde svært høy vaksinedekning i 2021.

Skjermbilde 2022 07 17 kl 04 47 05

Og for Norge spesielt:

Skjermbilde 2022 07 17 kl 04 52 19

Administrerende direktør i UNESCO, Catherine Russell, uttaler:

While a pandemic hangover was expected last year as a result of COVID-19 disruptions and lockdowns, what we are seeing now is a continued decline. COVID-19 is not an excuse. We need immunization catch-ups for the missing millions or we will inevitably witness more outbreaks, more sick children and greater pressure on already strained health systems.

Dette handler altså ikke bare om pandemien. Den har ført til en ytterligere nedgang i vaksinering, men en negativ trend hvor tidligere økning i vaksinering stagnerte startet allerede for ti år siden.

WHO påpeker også at det er enkelte land som faktisk har klart å beholde en ganske høy vaksinedekning, men fordi de har så stor befolkning og så høyt antall barn bidrar en liten prosentvis reduksjon i disse landene til en stor andel av totalen av antall barn som ikke har fått vaksiner de siste par årene:

Note that developing countries with large populations of children contribute significantly to the number of unvaccinated children despite achieving relatively high rates of immunization coverage. India, for example, has achieved 85 per cent coverage of DTP3, yet because it has a cohort of nearly 23 million surviving infants in 2021, this coverage level still means that 3.3 million children were un or under-vaccinated.

Dermed kollapser Gooding sin argumentasjon allerede der. Norske smittevernstiltak og marginale lockdown-tiltak har ikke påvirket barnevaksinasjonsprogrammet negativt.

I artikkelen fra The Telegraph, som Gooding deler, skriver de:

The data, collected by Unicef and the World Health Organization, found that 24.7 million children missed their first measles dose in 2021 – 5.3m more than in 2019 – while 14.7m did not have their second shot.

[…]

Worryingly, 18 million children, dubbed “zero-dose children”, did not receive a vaccine of any kind in 2021, with Myanmar and Mozambique recording the largest increases in the number of completely unimmunised children.

Det er nemlig i lavinntektsland denne nedgangen har vært størst. Verdens helseorganisasjon (WHO) skriver:

18 million of the 25 million children did not receive a single dose of DTP during the year, the vast majority of whom live in low- and middle-income countries, with India, Nigeria, Indonesia, Ethiopia and the Philippines recording the highest numbers. Among countries with the largest relative increases in the number of children who did not receive a single vaccine between 2019 and 2021 are Myanmar and Mozambique.

«Gruppepress» gir redusert tillit til vaksiner?

Men Gooding spekulerer videre:

Den medisinsk uetiske «alle må ta koronavaksinen» og tilhørende mandater og gruppepress har medført til en forsterket skepsis til vaksiner generelt, som også var helt forutsigbar om man kjenner til menneskelig psykologi overhode.

Dette har han ingen dekning for å påstå. Hverken i artikkelen han selv deler, eller i de mer grundige uttalelsene fra WHO, finner vi noen slik påstand.

Derimot skriver WHO:

The decline was due to many factors including an increased number of children living in conflict and fragile settings where immunization access is often challenging, increased misinformation and COVID-19 related issues such as service and supply chain disruptions, resource diversion to response efforts, and containment measures that limited immunization service access and availability.

At myndigheter har anbefalt covid-vaksinering til alle, noe de har svært god vitenskapelig dekning for å gjøre, er ikke en årsak til at det er blitt forsterket skepsis til vaksiner. Tvert i mot er det, som WHO påpeker, «increased misinformation» som er en medvirkende årsak.

Og hvem har stått for feilinformasjon rundt covid-vaksiner? Er det Senneset? Meg? Nei. Vi har formidlet korrekt informasjon i tråd med den beste vitenskap på feltet.

De som derimot har stått for desinformasjon er nettopp folk som George Gooding, som under hele pandemien har spredt feilinformasjon om at covid-vaksiner ikke virker, kan øke dødeligheten, bør unngås av alle under 45 år, og andre velkjente antivaxx-talking-points.

Les bare noen eksempler her:

Ja, Gooding er til og med nevnt eksplisitt som eksempel på norsk spreder av desinformasjon på Wikipedia-siden om «Desinformasjon om Covid-19″. Kanskje han burde ta hintet snart.

I tillegg peker WHO på årsaker som at stadig flere barn lever i områder med krig og uroligheter, noe som gjør det enda vanskeligere å nå frem med vaksiner. Det har også vært krevende å levere barnevaksiner samtidig som man skulle rulle ut covid-vaksiner i enkelte områder, primært i fattige land. Til slutt har hjelpetiltak og smittevernstiltak i forbindelse med pandemien spist opp ressurser og gjort det vanskeligere å få vaksiner ut til de som trenger det.

Synkende tillit til barnevaksinasjonsprogrammet grunnet anbefalinger om covid-vaksine er ikke nevnt noe sted. Det er bare noe Gooding diktet opp fordi han ønsker å «ta» Senneset og meg som gang på gang avslører hans feilinformasjon.

I en av anbefalingene fra WHO for å bedre denne uheldige situasjonen skriver de:

Implement evidence-based, people-centred, and tailored strategies to build trust in vaccines and immunization, counter misinformation and increase vaccine uptake particularly among vulnerable communities;

Og om Senneset og jeg gjør noe, så er det vel nettopp å spre evidensbasert informasjon og kjempe mot desinformasjon rundt vaksiner i vaksinasjonsprogrammet.

«Team Lockdown»

Det må også påpekes at selv om jeg har argumentert mot mye feilinformasjon rundt smittevernstiltak i Norge, så har jeg aldri hevdet at Norge har vært ufeilbarlige i sin håndtering av pandemien. Men enda viktigere: Jeg har aldri gått ut og sagt, slik Gooding insinuerer, at lockdown alltid er bra i alle land.

Tvert imot har jeg påpekt at lockdown faktisk kan gjøre mer skade enn nytte i enkelte land, spesielt i de land med autoritære ledere, svakt demokrati og mye fattigdom. I en bloggpost jeg skrev for et år siden kan vi for eksempel lese:

Uganda har likevel klart seg ganske bra i pandemien, mye på grunn av svært strenge tiltak med både stopp i all inn- og utreise til/fra landet i perioder, og nasjonal lockdown, munnbindpåbud og portforbud allerede tidlig i 2020. Men mens slike tiltak er krevende nok i et land som Norge, er det katastrofalt i et land hvor man ikke har noe sosiale sikkerhetsnett som kan hjelpe bedrifter og arbeidstakere økonomisk i en krisesituasjon.

Jeg fortsetter deretter med å gi flere eksempler på negative konsekvenser av portforbud og lockdown i slike land videre i teksten.

I en bloggpost fra desember i fjor, skriver jeg:

Vel, jeg er selv født i Tanzania og har bodd flere år av mitt liv i Øst-Afrika. Jeg mailer jevnlig med en bekjent i Kenya som forteller hvor ille covid-retriksjonene har vært. Han kan fortelle om arbeidsledighet, en datter som ikke kan gå på skolen fordi han ikke har råd til å betale lengre, folk som bankes opp av politiet fordi de trosser portforbud (men de vil heller fengsles fordi der får de i det minste litt mat) osv.

I en bloggpost fra oktober i fjor skriver jeg:

[…] men [Hagen] har rett i at konsekvensene av tiltak som portforbud i land hvor folk er svært fattige kan være verre enn pandemien selv.

Det er derfor merkelig når Gooding kaller meg (og Senneset) for «Team Lockdown». Jeg har aldri hevdet at mest mulig lockdown er det beste, hverken for Norge eller i enda mindre grad for land med et dårligere sosialt sikkerhetsnett enn rike, vestlige land. Dermed blir også den påstanden fra Gooding bare rent oppspinn.

Radikalisering av antivaxxere

Sett i lys av mine bloggposter etter Pride-terroren hvor jeg påpekte at «moderate ytringer» kan bygge plattform for mer ekstreme ytringer, så er også vaksinedebatten et godt eksempel.

Når Gooding kommer med sine utspill, tiltrekker det seg vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere i stor skala. Også under denne siste Facebook-posten har han visstnok allerede måtte slette mange kommentarer fra vaksinemotstandere. Men fortsatt kan vi lese kommentarer som dette:

Skjermbilde 2022 07 17 kl 05 10 29

Skjermbilde 2022 07 17 kl 05 11 13

Skjermbilde 2022 07 17 kl 05 13 01

Skjermbilde 2022 07 17 kl 05 13 36

Bjorn synes altså det er helt topp at flere barn i fattige land dør. Fin fyr. Med slike fans trenger man virkelig ikke «fiender» som Senneset og meg.

Og dette er altså etter at han allerede har slettet det verste. Kanskje det er på tide at også Gooding tenker seg litt om og kjenner sitt ansvar i å bidra til å spre den type desinformasjon mot vaksiner som WHO nettopp advarer mot?

Men nei, hvis han ikke kan tiltrekke seg de mest konspiratoriske og ekstreme røstene på internettet vil han jo ikke få nok likes til å bygge «merkevaren» sin. Og det er tross alt viktigere enn å gi kjedelig, faktabasert informasjon som ikke skaper like mye popularitet i en verden hvor folk vil ha kontrære og simplistiske svar på alle verdens problemer.

Heldigvis har de folk som Gooding til å servere dem det.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!