Absolutt vs relativ risikoreduksjon: Et kort innføringskurs

Last updated on 31. oktober 2022

Redaktør i det antivitenskapelige tidsskriftet Hemali.no, Julia Schreiner Benito, får en tekst full av faktafeil publisert i Subjekt.no – kulturavisen som hevder at de faktasjekker hver eneste kilde på debattinnlegg før de publiseres.

Benito ønsker seg et unnskyld og «noen innrømmelser fra journalister, helsetopper og venner som ikke lenger er venner». Hvorfor? Vel, hun mener selvsagt at vaksinemotstandere hadde rett hele tiden. Begrunnelsen for dette er at covid-vaksinen bare ga «en absolutt risikoreduksjon på 0,84 prosent».

Allerede her må man stoppe opp litt og undre seg, fordi hvis det er riktig som redaktør Danby Choi hevdet på NRK Dagsnytt Atten, at de faktasjekker hver kilde i debattinnlegg, så lurer jeg litt på hvordan de gjør denne faktasjekken? Fordi påstanden til Benito er et kjent antivaksineargument som har blitt demonstrert som feil gang på gang, men åpenbart uten at redaksjonen i Subjekt har evnet å gjøre et enkelt Google-søk for å finne denne informasjonen.

Lynkurs i faktasjekk

Jeg kan jo tilby meg å holde et kurs for redaksjonen. Det vil egentlig bare vare i sånn cirka fem minutter og bestå av følgende nyttige fremgangsmåte:

  1. Åpne en nettleser og gå inn på www.google.com
  2. Skriv inn tittelen på kilden, etterfulgt av ordene fact check. I dette tilfellet ville søket se slik ut: «COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room» fact check
  3. Sjekk de seriøse søketreffene som dukker opp og se hva fagpersoner sier om påstanden denne kilden ofte er knyttet til fra vaksinemotstandere som Benito.

Et av de første treffene hos meg er factcheck.afp.com som har en artikkel med tittelen «Medical journal did not say Covid-19 vaccines offer limited protection». Den innledes slik:

Social media posts claim research by medical journal The Lancet shows that Covid-19 vaccines offer little to no protection. But the posts misrepresent one measure of vaccine efficacy referred to in an article as evidence that the inoculations are ineffective, and its authors say the shots work.

Var det ingen voksne på jobb hos Subjekt denne dagen heller? Ingen som behersket nettsøk og som kunne funnet et av de aller første søketreffene som forklarer hvorfor hele premisset for Benito sin tekst er fullsentig riv ruskende feil? Åpenbart ikke.

Risikoreduksjon

Artikkelen som Benito lenker til er publisert i The Lancet Microbe, men er ikke en forskningsartikkel. Det er en kommentarartikkel fra april 2021 som følgelig ikke er fagfellevurdert, og som ser på godkjenningsstudiene til de ulike vaksinene mot covid-19 fra 2020.

Det første man kanskje burde tenke er at det kan virke rart for Benito å argumentere ut fra godkjenningstudiene på noen titusener av mennesker i 2020, når man i 2022 har gitt flere milliarder doser av vaksinene og har ekstremt mye mer relevante og gode data å basere effektstudier på.

Men nei, så langt tenker hverken Benito eller redaksjonen i Subjekt. For her er åpenbart ikke fakta så nøye. Det viktige er å kunne lenke til noe som ingen uansett gidde klikke på men som gir inntrykk av at Benitos kontrære poeng har en kilde å støtte seg til.

I kommentarartikkelen hevdes det at man også burde se på absolutt risikoreduksjon (ARR) heller enn utelukkende relativ risikoreduksjon (RRR), som er det tallet man oftest hører i vaksinedebatten. Fordi en vaksine med høy RRR kan fortsatt være dårligere enn en vaksine med lavere RRR avhengig av populasjonen den gis til. Den nyansen forstår ikke Benito, og hun tror forskerne sier at vaksinen bare reduserer sykdomsrisiko med 0,84% totalt sett.

Absolute risks heaven department 2022

Ah, som vanlig har ikke covid-fornekterne noe nytt å komme med. Alt Benito og co lirer av seg er antivaksineargumenter som har vært brukt de siste 30-40 årene mot alle vaksiner. Jeg blogget eksempelvis om samme påstand allerede i 2012

Antivaxxere påstår noe, påstanden plukkes fra hverandre av fagpersoner, og så venter antivaxxerne til folk har glemt dette før de påstår det samme igjen – i en evig runddans.

De ønsker aldri lære eller ta til seg kunnskap for å korrigere sine meninger. De vil bare være uenige med vitenskapelig konsensus.

ARR vs RRR – en enkel forklaring

Du kan får grundige forklaringer på hvorfor denne bruken av absolutt risikoreduksjon blir feil i AFP-artikkelen jeg lenket til over, eller i David Gorski sin blogg – eller mange andre steder som jeg lenker til senere i bloggposten. Men for å gi en kort forklaring som alle burde forstå vil jeg tilby følgende enkle eksempel:

La oss si at rundt 8% av befolkningen blir influensasyke hvert år i snitt. Hvis man hypotetisk sett utviklet en influensavaksine som var slik at ingen som ble vaksinert fikk influensa; hvor effektiv ville man si denne vaksinen var?

Jeg ville sagt den var 100% effektiv. Den hindrer tross alt 100% av influensatilfeller hos de vaksinerte. Hos de som får vaksinen, utvikler 0% influensa.

Sammenlignet man 1000 uvaksinerte med 1000 vaksinerte personer, ville man (i en idealisert situasjon) sett at 8% av de uvaksinerte fikk influensa, mens 0% av de vaksinerte fikk influensa. For den enkelte person som blir smittet er altså vaksinen 100% effektiv. Dette er den relative risikoreduksjonen (RRR).

Benito ville, skal man tro hennes egen argumentasjon i Subjekt, hevde at den vaksinen bare er 8% effektiv, fordi hun vil også man skal telle med de som uansett ikke smittes. For dem er jo vaksinen 0% effektiv. Litt på samme måte som at en fallskjerm er 0% effektiv for de som ikke hopper ut av fly.

Den absolutte risikoreduksjonen (ARR) baserer seg på å tenke seg at om 100% av befolkningen fikk vaksinen, så ville vi få 8pp (prosentpoeng) færre sykdomstilfeller, ettersom bare 8% statistisk sett ville blitt smittet uansett. Så på befolkningsnivå ville vaksinen være «8% effektiv» (eller gi en reduksjon på 8pp), fordi selv om vaksinen er 100% effektiv så har man bare 8% sjanse for å smittes i utgangspunktet.

Som du sikkert ser vil det å si «8% effektiv» være et misvisende tall. Hvis myndighetene gikk ut og sa at denne nye influensvaksinen bare var 8% effektiv, slik Benito mener man skulle, ville du kanskje ikke tatt vaksinen. Noe som er synd ettersom den faktisk ville redusert din risiko for å få influensa med 100%. Og hvis du da er i en risikogruppe med høy risiko for alvorlige komplikasjoner eller død fra influensa, er det uansvarlig å si at vaksinen gir deg 8% beskyttelse, når den gir deg 100% beskyttelse hvis du først smittes.

Vaksiner og brannforsikring

Dette er sammenlignbart med forsikringer. Hvis du har en husforsikring som utbetales ved brann, så er det i prinsippet 100% sikkert at du får denne forsikringen utbetalt (gitt at ikke betingelser i forsikringsavtalen er brutt). Men det er jo liten sjanse for at huset ditt brenner ned.

Årlig brenner det i rundt 3-4000 av totalt ca 4,2 millioner bygninger i dette landet. Altså er risikoen for brann i en tilfeldig bygning bare ca 0,08%. Du kjøper likevel den husforsikringen selv om den i følge Benito bare er 0,08% effektiv. Det betyr ikke at du bare får utbetalt forsikring etter brann i 0,08% av branntilfellene. Nei, du får utbetalt forsikring i 100% av tilfellene. Men det er bare 0,08% sjanse for at bygningen faktisk vil brenne.

Det Lancet-artikkelen beskriver om covid-vaksiner er at i en populasjon hvor risikoen for smitte er lav, slik den var høsten 2020 med det originale SARS-CoV-2-viruset da en relativt liten andel av verdens befolkning var blitt smittet, så vil følgelig også den absolutte risikoreduksjonen være lav i den korte perioden man fulgte opp effekten (noen uker).

Hvis du tilhører en populasjon som har liten risiko for å bli smittet, vil selv en vaksine som gir en 95% relativ risikoreduskjon (mot symptomatisk covid-sykdom), slik Pfizer-vaksinen gjorde, gi bare en liten absolutt risikoreduksjon. Men det forteller oss fortsatt at vaksinen er ekstremt effektiv.

ARR er altså avhengig av «baseline risk», altså hvor høy risikoen er før noen intervensjon som eksempelvis vaksinering ble innført. Jo lavere denne risikoen er, dess mindre vil ARR være. Er det lite smitte i samfunnet, vil ARR være liten, selv med en svært effektiv vaksine.

RRR påvirkes derimot ikke av dette. Den vil være lik uansett. Så en vaksine kan ha en RRR på 95%, men ARR vil variere avhengig av risikoen i den enkelte populasjon som vaksineres.

Det som har endret seg siden høsten 2020 er at de aller fleste nå er smittet. Så om artikkelen Benito viser til var skrevet i dag ville den absolutte risikoreduksjonen følgelig også vært mye høyere. Ikke bare er det feil å vise til ARR heller enn RRR, men det er en enda grovere feil å vise til ARR fra en tid hvor smitterisikoen var svært mye lavere enn i dag.

Vrangvilje

Dette tro jeg faktisk også Benito forstår. Og jeg tror redaksjonen i Subjekt forstår det også. De skjønner alle at påstanden Benito kommer med er ekstremt villedende hva angår effekten av covid-vaksinene. Men merkelig nok bryr de seg mer om retten til å desinformere, enn av at vi skal føre en informert og saklig debatt om et ekstremt viktig folkehelsetiltak.

Men du stoler kanskje ikke på meg og mine argumenter? Liker du ikke vaksiner, er det nesten 100% garanti for at du ikke liker Tjomlid. Vel, la oss da heller se hva forfatteren av teksten Benito lenker til selv sier. Dr Piero Olliaro sier nemlig til AFP:

It is extremely disappointing to see how information can be twisted and how divisive discussions have become especially on Covid-19 vaccines, as they obviously overlap with general vaccine hesitancy and antivax segments of the population.

Han anerkjenner altså at teksten hans brukes av vaksinemotstandere til å spre desinformasjon om covid-vaksiner, noe han misliker. Deretter sier han:

We do not say vaccines do not work. We say vaccine(s) do work, and add considerations about intrinsic vaccine efficacy and their effectiveness when used in different populations.

Artikkelforfatterens poeng er, som AFP forklarer det:

The article in no way is arguing that the vaccines are not effective. It is merely pointing out that comparing the effectiveness of one vaccine versus another is not as cut-and-dried as the RRR would seem to indicate.

Olliaro har også uttalt seg om dette til HealthFeedback hvor han forklarer hvorfor folk som Benito misforstår og feilrepresenterer artikkelen deres.

Hvis redaksjonen i Subjekt hadde gjort jobben sin, ville de fort ha funnet også Reuters sin faktasjekk som forklarer forskjellen på ARR og RRR, og hvorfor sistnevnte er mest relevant å bruke i diskusjonen om vaksiner. Men redaksjonen gadd åpenbart ikke forsøke en gang. De ville sikkert også funnet andre grundige faktasjekker som denne eller denne eller denne.

Hvis de hadde prøvd seg bittelitt på faktasjekking, altså. Men det gjør de selvsagt ikke når teksten er juicy nok.

Konklusjon

Subjekt har selvsagt lov til å publisere et debattinnlegg basert på et åpenbart feilaktig premiss. Men Subjekt avviser garantert utallige debattinnlegg hver eneste dag, så når de faktisk velger å publisere noe, må man anta at de publiserer i tråd med Vær Varsom-plakatens uttalte samfunnsoppdrag om å verne om ytringsfrihet og demokrati.

Det oppnår man ikke ved å med overlegg publisere faktafeil som villeder og fordummer.

Skjermbilde 2022 10 29 kl 19 48 48

En av de andre forfatterne til artikkelen Benito lenker til, Dr Els Torreele, skriver på Twitter:

Most importantly: the Covid-19 vaccines work very well!

Det skulle man ikke tro basert på at Benito bruker Torreeles artikkel til å hevde at vaksinen virker svært dårlig.

Dermed blir det også glitrende ironisk når Dr Torreeles i sin twitterttråd kritiserer antivaksere som bruker deres artikkel til å lire av seg en rekke faktafeil om vaksiner.

Føler Benito seg truffet? Føler Subjekt seg truffet? De burde selvsagt det når artikkelforfatterne til kilden de bruker eksplisitt kritiserer folk som dem for å misbruke deres artikkel til å argumentere mot nytten av covid-vaksinering.

Men et paradoksalt fenomen med vaksinemotstandere er at de alle er vaksinerte mot selvkritikk…

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!