Er p-piller farlige? Og hvorfor har vi ikke p-piller for menn ennå?

Last updated on 23. november 2022

I en ny podcastepisode av podcasten «Hvorfor det?» med podcastvert Ivo Vatnar Eikje, får vi servert en rekke negative påstander om p-piller. Men hvor mye av dette stemmer egentlig? Og er det ikke snart på tide å slutte med Rogan/Wee-ionspirerte podcaster hvor oppsiktsvekkende påstander er viktigere enn faktasjekk?

I podcastepisoden får vi høre Eikje snakke om hvordan hun har veldig dårlige erfaringer med p-piller. Da hun begynte på p-piller opplevde hun at følelseslivet ble flatt, hun gikk opp i vekt, og ble sliten. Ikke minst så påvirket det sexlysten negativt.

Skjermbilde 2022 11 22 kl 02 07 19

Dette er påstander vi ofte hører om p-piller, men det er vanskelig å vite om dette faktisk har noe med pillen å gjøre. Og forskningen tyder på at slike bivirkninger er relativt sjeldne, noe jeg skal komme tilbake til mot slutten av denne bloggposten.

* OPPDATERING: Les mer om hvem som står bak podcasten «Hvorfor det?» I slutten av bloggposten.

P-piller for menn

Som gjest i podcasten har hun professor i molekylær ernæring ved Universitetet i Oslo, Bjørn Skålhegg, som har jobbet med å utvikle en p-pille for menn. Sammen er de enige om at p-piller for kvinner, med de hormonelle endringer det medfører, er en uting. Kanskje det er på tide at menn også tar sin del an ansvaret, mener Skålhegg, men i følge ham er det liten vilje til å investere penger i slik forsking.

Vel, hans forskning, i hvert fall. For mens Skålhegg fremstiller det som om det ikke finnes noe vilje i forskningsverdenen til å utvikle p-piller for menn, pågår det i realiteten mye forskningdette feltet, og i forskningsmiljøene er man optimistiske om at vi snart vil kunne få en slik p-pille på markedet.

Jeg er hundre prosent enig i at det burde finnes en p-pille for menn. Det er urimelig og urettferdig at kvinner skal bære den byrden alene, og det er forståelig at det kan virke skummelt for mange å «proppe i seg hormoner» som tross alt påvirker kroppen på ulike vis.

Skjermbilde 2022 11 22 kl 00 30 48Likevel er det viktig å forholde seg til fakta i denne debatten. Podcasten markedsføres på både Facebook og TikTok med følgende påstand:

Kvinner som begynner på p-piller i en ung alder har en 80 prosent økt risiko for å utvikle depresjon, men fortsatt er det ingen som vil investere i p-piller for menn.

Høy risiko for depresjon?

Det er riktig at én studie fant en slik økning i risiko for depresjon, men dette var en relativ risikoøkning, ikke absolutt risiko. Mange vil nok oppfatte dette som at det er 80% sjanse for depresjon hvis man går på p-pillen. Eller i det minste at det er en betydelig risiko for å utvikle depresjon hvis man starter tidlig på p-piller.

Men i realiteten fant forskerne bare en 80% økning av et allerede svært lavt tall. Av hundre jenter/kvinner i alderen 15-19 år som ikke gikk på pillen fant de at 1,7 per år fikk medisiner mot depresjon. Mens av hundre jenter/kvinner som gikk på pillen var tallet 2,2.

Ser man på hvem som faktisk fikk en diagnose for depresjon, var tallet 0,3 per hundre kvinne-år hos de som gikk på pillen, mens det hos ikke-brukere var 0,28 diagnoser per hundre kvinne-år. En helt marginal økning.

Med andre ord: Forskjellen var bare én ekstra jente/kvinne som ble behandlet for depresjon per to hundre kvinne-år. I absolutte tall var det 0,5 prosentpoeng flere som ble medisinert for depresjon hos tenåringer på pillen enn samme aldersgruppe som ikke gikk på pillen.

Hos eldre kvinner var forskjellen enda lavere. Så man på kvinner i alle aldre som gikk på kombinasjonspille og justerte for alder, utdanningsnivå, vekt og sykdomshistorie med endometriose eller PCOS, var den relative risikoøkningen 10% for å få en diagnose for depresjon, og 20% for å begynne å bruke medisiner mot depresjon.

Djevelen i detaljene

Studien synes å være robust. Den fulgte nesten alle danske kvinner, og som i Norge har danskene svært gode registerdata på p-pilleresepter, medisinbruk, diagnoser osv, slik at tallene synes å være solide. Problemet er altså at man bruker den mer sexy relative risikoøkningen til å selge budskapet, heller enn den vesentlig mer beskjedne absolutte risikoen.

Og ser man nærmere på tallene blir det enda mer komplisert, fordi studien fant at mens risikoen for depresjon toppet seg seks måneder etter at man hadde begynt på pillen, så sank den deretter slik at etter fire år var risikoen faktisk lavere hos de som gikk på pillen enn de som ikke brukte p-piller.

En årsak til dette funnet kan være at de som opplevde bivirkninger fra pillen slutten å gå på den, men minst én stor amerikansk studie har funnet at bruk av p-piller faktisk beskytter mot depresjon:

Longitudinal analyses indicated that associations between hormonal contraception and depressive symptoms were stable. Hormonal contraception may reduce levels of depressive symptoms among young women.

Denne studien så dog kun på seksuelt aktive kvinner, i motsetning til den danske studien.

Dette er også en av usikkerhetsmomentene ved den danske studien, fordi jenter som debuterer seksuelt tidlig har en høyere risiko for depresjon og angst. Dermed kan det at unge jenter som starter på pillen har høyere risiko for depresjon være knyttet til andre forhold enn bruk av pillen i seg selv:

For example, it could be that certain factors that are leading teenagers to contraceptive use are what’s behind the depression risk, not the contraceptives themselves.

«The possibility that this link between love, sex (contraception), and feeling depressed is strengthened by the fact that the contraception-depression link was strongest in adolescents, those who are at the developmental stage where trying to find a romantic partner is paramount,» Catherine Monk, an expert in psychiatry and gynaecology at Columbia University Medical Centre, who wasn’t involved in the research, told Anna Almendrala at the Huffington Post.

I en nyere studie fra 2019 ble også sammenhengen mellom p-pillebruk og depresjons hos kvinnelige tenåringer studert, og der fant man heller ikke at det medførte noen økt risiko for depresjon.

I tillegg så finnes det en rekke andre gode studier som ikke har funnet samme økning i risiko:

Skjermbilde 2022 11 22 kl 00 51 52

Dermed blir det svært unyansert og tendensiøst når man i podcasten kun får høre om denne ene studien som forteller det budskapet podcastverten ønsker å fremme av personlige årsaker.

Livsfarlige p-piller?

Vi får også høre Skålhegg fortelle om hvor mange kvinner som rett og slett døde fordi de gikk på minipillen. Som er litt rart ettersom det ikke er knyttet noe økt risiko for blodpropp til minipillen siden den ikke inneholder østrogen.

Kombinasjonspille kan riktignok gi økt risiko for blodpropp, men det er fortsatt sjeldent, og enda sjeldnere er det at kvinner dør av det. Risikoen er høyest om man røyker. Og enda høyere om man blir gravid.

Risiko for å få slag fra p-pillebruk er også uhyre sjeldent.

Langvarig bruk av p-piller reduserer risiko for utvikling av kreft i eggstokker, livmorkreft og muligens tykktarmkreft, i følge NHI.no. Dermed er spørsmålet om det virkelig er sånn at p-piller øker dødeligheten hos kvinner, slik Skålhegg insinuerer?

Sannsynligvis ikke. En britisk studie fra 2010 fulgte 46 112 kvinner i inntil 39 år, dvs 378 006 kvinne-år med data hos kvinner som ikke gikk på p-pille, og 819 175 kvinne-år med data fra p-pillebrukere. Og hva fant de? En signifikant lavere risiko for død hos kvinner som gikk på pillen.

Som vanlig er det viktig å se på total dødelighet heller enn bare én enkelt risikofaktor alene. Risikoen for å dø av blodpropp kan være noe høyere, men når man samtidig får lavere risiko for å dø av en rekke andre ting, som kreft og barnefødsler, kommer man ut på plussiden.

«Naturlig» prevensjon

Det får vi ikke høre noe om i podcastepisoden. Derimot får vi høre hvor fornøyd Eikje er med å ha kjøpt et apparat som måler temperaturen hennes hver morgen, slik at hun kan ha full kontroll på syklusen og planlegge sexlivet etter det. Men denne formen for prevensjon er slettes ikke anbefalt.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, sier til Lommelegen:

– Naturlig prevensjon er bare egnet for dem som godt kan tenke seg barn, men som vil prøve å utsette det. Naturlig prevensjon er helt uegnet for yngre kvinner fordi det er temmelig plundrete, hemmer spontan seksualitet og er alt for usikker, sier han.

Videre kan vi lese:

Det er spesielt tre naturlige prevensjonsmetoder du bør styre unna:

1. Kalendermetoden (der man beregner de fruktbare dagene på bakgrunn av menstruasjonsperiodens lengde)
2. Å se på sekretet fra skjeden (du studerer tykkelsen/konsistensen på utflod)​
3. Måling av morgentemperaturen

Trine Aarvold er lege ved Sex og samfunn og støtter Madsen:

– Vi i Sex og Samfunn anbefaler ikke bruk av temperaturmålere som prevensjonsmiddel. Det har veldig mange fallgruver og er unøyaktig å bruke, sier Aarvold og forklarer:

– Eggløsning kan komme spontant blant unge kvinner, så det er vanskelig å si nøyaktig når du faktisk har eggløsning. Det kan også være vanskelig å ikke ha sex i de usikre periodene, og denne typen prevensjonsmiddel har generelt dårlig sikkerhet.

Eikje sier at hun ikke vil bestemme hva slags metode andre kvinner velger å bruke, men gir tydelig uttrykk for at den metoden har fungert helt fantastisk for henne, mens p-piller praktisk talt gjør deg deprimert og tar liv. Et budskap som er det totalt motsatte av sannheten.

Bivirkninger fra p-piller

P-piller har et dårlig rykte, og noen kvinner opplever sannsynligvis ulike former for bivirkninger som gjør at p-piller er vanskelig å bruke. Det er forståelig. Men er dette egentlig vanlig?

Mange frykter vektøkning ved bruk av p-piller, men evidensen for dette skjer er svak. Hvis det er en slik effekt er den sannsynligvis svært liten og mest sannsynlig midlertidig.

Det er sjeldent at kvinner opplever redusert sexlyst. I en stor systematisk litteraturgjennomgang fant man at 21% av kvinner opplevde økt sexlyst, mens bare 15% opplevde redusert sexlyst. Resten merket ingen endring.

Kan man bli mer slapp? Vi vet ikke. Forskningen spriker. Gir p-piller mer kviser? Vel, for noen kan det gjøre det, men for de fleste reduserer det kviser, og er faktisk en godkjent behandlingsmetode mot kviser.

Gir pillen humørsvingninger? Tja, for de fleste synes det å redusere humørsvingninger. På den annen side kan det gjøre at man føler seg sjeldnere glad, og selv om man da også sjeldnere føler seg nedfor, så er det for noen kanskje en netto uting. Men 90-96% av kvinner opplever ingen effekt på humøret. Og en gjennomgang av de studier de siste 30 år fant ingen tydelig effekt av p-pillen på humør.

Og lurer du på om p-pillen kan gjøre at du velger feil mann å gifte deg med fordi det påvirker hjernen din? Vel, da bør du høre min podkastepisode hvor jeg gikk gjennom all denne forskingen ganske så grundig (med et lass kildehenvisninger i show notes):

Er menn negative til pillen?

Podcastvert Eikje og professor Skålhegg synes å være enige om at menn nok i stor grad er negative til ideen om en p-pille for menn. Det vitenskapelige grunnlaget for dette er at Eikje har snakket med en mannlig venn som var skeptisk til konseptet.

Jeg tror likevel at den oppfatningen hun har ikke er så uvanlig. For noen år tilbake ble en studie på en lovende p-pille for menn avbrutt fordi den ga for mye bivirkninger. Det fikk mange, spesielt kvinner, til å harselere og irritere seg over av den tilsynelatende urettferdigheten i at kvinner må tåle «masse bivirkninger», mens mannfolk ikke skal måtte tåle det samme.

Men det var rett og slett ikke korrekt. Det var ikke slik at deltakerne i studien ville ha den avsluttet fordi noen opplevde noen milde bivirkninger, slik det ble fremstilt flere steder.

Realiteten var at i løpet av studien utviklet en del menn svært alvorlige bivirkninger, fra alvorlig acne til svært alvorlige humørsvingninger. Da en mann utviklet alvorlig depresjon, en annen forsøkte å ta livet sitt, og en mann mistet sperm-produksjonen helt, avbrøt en ekstern komite studien av sikkerhetsårsaker. Man så rett og slett betydelig mer alvorlige bivirkninger knyttet til humørsvingninger og depresjon enn det man gjør fra p-piller for kvinner.

Da de intervjuet mennene som ikke droppet ut av studien, sa de fleste at om dette produktet hadde vært tilgjengelig, ville de ha brukt det. Andre studier har også vist at det er stor vilje blant menn til å bruke p-pille hvis et slikt produkt blir tilgjengelig. En del menn er likevel svært bekymret for at en slik pille skal påvirke deres libido eller ha andre bivirkninger, men en slik skepsis er alltid høyere før et nytt medikament kommer på markedet enn når folk har blitt mer vant til det.

Ideen om at menn i all hovedsak er negative til å ta en p-pille for menn, er det altså ikke noe grunnlag for å hevde.

Skjermbilde 2022 11 22 kl 03 02 32

Skålhegg hevder videre at det er enkelt å lage en p-pille for menn, og at man kunne gjort det for lenge siden hvis man bare hadde gitt penger til hans prosjekt. Ja, han hevder sogar at den egentlig allerede er oppfunnet…. av ham for 20 år siden. Men det har vi ikke noe grunnlag for å vite. Studiene kom aldri så langt at både effekt og sikkerhet ble tilstrekkelig evaluert. De fleste lovende medikamenter havarerer jo der.

Og de fleste forskere synes å være uenige med ham i hvor enkelt dette er. Å lage p-piller for menn er vanskeligere enn å lage for kvinner, blant annet fordi kvinner bare slipper et egg i måneden i en fast syklus som man kan påvirke hormonelt, mens menn produserer milliarder av sædceller hver dag som på en eller annen måte må inaktiveres.

Her må det også gis en liten dask på lanken til nettstedet Psykologisk.no som heller ikke gjør noe som helst kritisk analyse eller viser til en eneste kilde i sin omtale av denne podkastepisoden.

Samtidig kan man ikke ignorere det historiske faktum at forskning på p-piller for menn sannsynligvis kom i gang alt for sent, sannsynligvis fordi ideen om at graviditet er kvinners problem har fått råde i en mannsdominert kultur alt for lenge. Det er det på tide å få gjort noe med.

Konklusjon

Så hva vil jeg med alt dette? Vel to ting. For det første irriterer det meg at faktafeil så lett får spre seg i sosiale medier og podcaster fordi det er mer spennende å høre folk mene noe provoserende og oppsiktsvekkende, enn å finne ut om det egentlig er sant.

Joe Rogan/Wolfgang Wee-metoden med å få lyttere og reklamekroner gjennom å ukritisk slippe til gjester som får pumpe ut sine faktafeil uimotsagt, er en kreftsvulst på samfunnet vi lever i. OK, her er jeg litt urettferdig mot Eikjes podcast da Skålhegg på ingen som helst måte er i samme skrotingliga som Rogan/Wee sine gjester ofte er. Men likevel fikk vi presentert noen ganske alvorlige faktafeil fra den norske professoren også.

For det andre så synes jeg det er uheldig at man sprer så mye frykt rundt p-piller, når disse for de aller fleste synes å være helt uproblematiske. Det betyr selvsagt ikke at kvinner som opplever negative effekter av disse ikke skal tas på alvor. Og det er lett å forstå skepsisen til å måtte ta et hormonpreparat hver dag store deler av livet.

Noen vil oppleve at pillen skaper problemer for dem. Men andelen som vil knytte dette feilaktig til p-pillen, når årsaken kan – og ofte er – være noe helt annet, øker jo mer frykt vi skaper rundt hormonell prevensjon. Det blir en ond sirkel.

P-piller er et legemiddel man skal ha respekt for. For noen skaper det problemer som gjør at det ikke er overkommelig å bruke. Heldigvis finnes det andre prevensjonsmetoder man da kan benytte seg av. Men en p-pille for menn ville definitivt vært det mest rettferdige slik at byrden kan fordeles på alle, heller enn på bare halve befolkingen.

Og skal man tro optimistiske forskere er vi kanskje ikke så alt for langt unna…


Oppdatering 23.11.2022: Jeg ble i dag gjort oppmerksom på at det er den kristne organisasjonen Menneskeverd som står bak podcasten «Hvorfor det?». Organisasjonen har blant annet fått sterk kritikk for sin konservative og ensporede propaganda mot abort overfor konfirmanter.

At en organisasjon som både er anti-abort, anti-aktiv dødshjelp, og anti-fosterdiagnostikk samtidig sprer farlig feilinformasjon om prevensjon, gjør det hele ekstra kritikkverdig.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!