Dag Fallet vrøvler i vei om vaksiner

Skjermbilde 2013 01 07 kl 00 26 59

Vaksinemotstander Dag Fallet er misfornøyd med at jeg har blogget om effekten av influensavaksinen, og i sin egen blogg tar han til motmæle. Han viser til samme Cochrane-review som meg og skriver:

Så er det da noe poeng for en frisk voksen person å vaksinere seg mot influensa?:

“The results of this review seem to discourage the utilisation of vaccination against influenza in healthy adults as a routine public health measure.”

Men, da vil vi få argumentet at vi bør vaksinere oss for å beskytte andre. Cochrane har følgende å si om den saken, noe som medfører det argumentet faller helt bort:

“There is no evidence that they affect complications or transmission.”

Så da står man igjen med spørsmålet, skal jeg vaksinere meg og satse på at jeg blir den ene av 100 som vaksinen funker for, eller skal jeg satse på andre løsninger.

Her tror han at han er uenig med meg og har avslørt at jeg tok feil, men hvis man ser på hva jeg selv skriver så forvrenger han sannheten som vanlig. Jeg skrev i min bloggpost:

Det de skriver her er at selv om vaksinen har en beskyttende effekt på rundt 75% hvis virustypen i vaksinen matcher den som er i omløp (sesonginfluensa), så har det å vaksinere befolkningen liten effekt på antall dager sykefravær, sykehusinnleggelser, dødsfall og spredning av sykdommen.

Altså i praksis det samme. Det Cochrane-analysen sier er at vaksinen er svært effektiv på individnivå, noe som betyr at hvis du er i en risikogruppe bør du ta den. Men det har lite hensikt å rutinemessig massevaksinere alle. Det er ikke fordi vaksinen ikke virker, men fordi bare en liten prosentandel av befolkningen blir smittet av influensa, og den totale effekten vil derfor være liten. Myndighetene anbefaler normalt sett ikke alle friske voksne nordmenn å vaksinere seg mot sesonginfluensa, og er derfor helt på linje med studien Fallet viser til. Uten at han helt synes å forstå det selv.

Når Fallet skriver «skal jeg vaksinere meg og satse på at jeg blir den ene av 100 som vaksinen funker for» viser det at han ikke har forstått konklusjonene i studien, på lik linje med litt for mange andre. Et eksempel er turnuslege Jan-Øyvind Lorgen som skremmende nok til stadighet sprer propaganda mot vaksiner. For en tid tilbake skrev han følgende på Facebook:

Skjermbilde 2013 01 06 kl 22 13 58

(Han har også postet det her, her, og litt skepsis til HPV-vaksinen her.)

Dette tolkes av de fleste som at hvis 100 vaksinerte personer smittes av influensa, vil bare 1-1,5 av dem unngå å bli syke. Det kunne tyde på en beskyttende effekt på 1-1,5%. Men det er ikke det studien sier. Den sier derimot at hvis man tar 100 personer i den generelle befolkningen av friske voksne mennesker (ikke i risikogrupper), så vil rundt 4% blir syke hvis ingen vaksineres. Hvis derimot alle var vaksinerte ville 1-1,5% bli syke. Det er altså en beskyttende effekt på ca 75%, noe Cochrane-reviewet sier tydelig. Men poenget er at ettersom 96% ikke vil bli smittet av influensa, og disse uansett ikke er i noen risikogruppe, så har det ikke noe for seg å vaksinere alle rutinemessig.

Det synes å være vanskelig for en del å forstå at studien ikke snakker om 100% smittede, men derimot 4% smittede. Dermed stemmer det ikke som Fallet sier at man kan ha flaks å være en av hundre som vaksinen har beskyttende effekt på. Nei, hvis man vaksinerer seg vil man derimot kunne være en av de 3 som ikke blir syke av de 4 som smittes i en gruppe på 100 personer. Og er man i en risikogruppe, ja, så har vaksinen i aller høyeste grad dramtisk god nytte.

Influensavaksine og fruktbarhet

Fallet går så over til å snakke om sikkerheten til vaksinen og påpeker at den kan være kreftfremkallende og påvirke fruktbarheten. Hva er argumentet hans for det? Jo, at Fluarix, Vaxigrip og Influvac ikke er testet for disse forhold. Det har han rett i, og det fremgår at sikkerhetsdataene til vaksinene. Men det han ikke forstår er at ingrediensene i vaksinene derimot er testet for disse forhold. Det finnes derfor ingen rimelig grunn til å anta at vaksinene skulle ha slik effekt. Hvorfor Fallets spekulasjon er svært urimelig skal vi se nærmere på.

Han begynner med å trekke frem noen av ingrediensene i vaksinene og fremstiller dem som farlige. De har tross alt ganske skumle navn med Xer og sånne slemme bokstaver i seg. Men stemmer hans påstander? La oss se.

Dag Fallet skriver:

Octoxynol-10 (triton X-100):
”In a 1977 study in the Journal of Reproduction and Fertility, triton X-100 was listed in a table of “most potent spermicides” that would produce 100% stripping of human sperm and the dosages needed for such an effect.”

Fluarix inneholder inntil 0.085 mg av Octoxynol-10, også kalt Triton X-100. Dette stoffet brukes for å inaktivere («drepe») virusene i vaksinen. Fallet viser til en artikkel skrevet på et åpent nettsted hvor hvem som helst kan publisere hva som helst, hvor det igjen vises til en studie (uten lenke eller noen henvisning til den faktiske studien eller rapporten) fra 1977 som viste at Triton X-100 virket sæddrepende. Det han ikke gjør er å se på klinisk forskning som har sjekket om en mikroskopisk andel av dette stoffet i en vaksine faktisk har noen negativ effekt på fertiliteten. Slike studier finnes, f.eks. denne:

A TritonX-100-split Virion Influenza Vaccine is Safe and Fulfills the Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) Recommendations for the European Community for Immunogenicity, in Children, Adults and the Elderly

Her skriver de:

In a series of clinical trials, Aventis Pasteur (formerly, Pasteur Mérieux Connaught) tested both the safety and immunogenicity of this TritonX-100-split virion influenza vaccine in 566 subjects (42 children, 296 adults, and 228 elderly adults) during three influenza seasons (1991, 1993, and 1995). The TritonX-100-split virion vaccine was well tolerated: no serious adverse events were recorded during the 21 days following immunization.

Ser man videre på stoffet kan man lese at når det brukes sæddrepende vaginalt så bruker man mengder på 50-150 mg, altså mer enn 1000 ganger høyere dose enn det man finnes i en vaksine. Og det brukes rett på sædcellene, ikke injisert i en muskel i overarmen.

En annen studie så på tryggheten av Triton X-100, og her fant de at stoffet ble skilt ut av kroppen uten å metaboliseres på noe vis. Det akkumuleres altså ikke i kroppen. Og om det skulle ta livet av noen sædceller (noe det ikke gjør når det gis i vaksine), vel, så produserer vi heldigvis nye hele tiden. Hvis en så liten dose i en vaksine er det Fallet frykter, så må han også være dødsredd for sæddrepende kremer og kondomer, hvor dette stoffet brukes ofte, og i vesentlig større mengder.

Deretter kommer klassikeren formaldehyd. Man skulle tro at disse vaksinemotstanderne var i stand til å tilegne seg kunnskap, men nei. Vi får de samme gamle påstandene servert om og om igjen.

Formaldehyd:
“Formaldehyde has been classified as a known human carcinogen (cancer-causing substance) by the International Agency for Research on Cancer”

Som vi vet er Fallet særdeles flink til å ta sitater ut av sin kontekst. Han skuffer heller ikke her. Påstanden ovenfor er hentet fra en god kilde, nemlig cancer.gov. Men han unnlater å fortelle hele historien. Leser man teksten på siden ser man at formaldehyd mistenkes å muligens kunne være kreftfremkallende om man eksponeres for det i svært høye doser over veldig lang tid. Her snakker man da også om eksponering via luft, altså at man inhalerer formaldehyd.

Folkehelseinstituttet skriver derimot følgende om formaldehyd på sine nettsider:

Epidemiologiske studier antyder en årsakssammenheng mellom eksponering for formaldehyd og nesekreft. Dersom luftveiene ikke blir skadet av gjentatt eksponering for formaldehyd, vil eksponering av mennesker for lave, ikke-cytotoksiske konsentrasjoner av formaldehyd representere en ubetydelig kreftrisiko.

En ubetydelig kreftrisiko for langvarig eksponering via luft. Men vi snakker ikke om luft her, vi snakker om vaksiner, men det synes Fallet glatt å overse. Er det farlig på en måte, så er det sikkert farlig på en annen måte også. Slik er det i Fallets virkelighetsforståelse.

I dyreforsøk har man vist at en enkeltdose på 25 mg/kg ikke ga noe skader. Hos et voksent menneske ville det tilsvare rundt 20 gram formaldehyd injisert i kroppen uten risiko. I en vaksine er det 5 tusendels gram, altså mange tusen ganger mindre enn det vi allerede vet er trygt. Hos barn har man satt en maksgrense for eksponering på 0,2 mg, altså 40 ganger høyere enn dosen i en vaksine.

Formaldehyd finnes også naturlig i kroppen, og hver av oss har normalt 2,5 mikrogram formaldehyd per milliliter blod til enhver tid. Altså har vi allerede rundt 2500 ganger mer formaldehyd i blodet enn hva vi får i oss fra en vaksine. Selv en baby vil ha en naturlig mengde formaldehyd som er minst 200 ganger høyere enn hva de får i seg fra vaksinen. Får de mange vaksiner på en gang vil tilleggsdosen likevel ligge mange ganger under den naturlige mengde formaldehyd i blodet.

En vaksine påvirker altså ikke mengden formaldehyd i kroppen annet enn mikroskopisk, og langt mindre enn de naturlige svingningene vi har gjennom å spise mat. Fordi det Dag Fallet heller ikke nevner er at formaldehyd er et naturlig nedbrytingsprodukt i vår vanlige fordøyelse, så du får i deg mye mer formaldehyd ved å spise et økologisk dyrket eple.

Neste skumle stoff:

Polysorbate 80:
“Polysorbate 80 is a known sterility causing agent in rats. It caused changes to the vagina and womb, ovary deformities and degenerative follicles and this impaired the rats’ ability to reproduce.

Some medical professionals argue that it has only been found to cause infertility in rats, not humans, but the Depo-Provera contraceptive shot also contains polysorbate 80 and it has been added to experimental animal contraceptive injections as one of the ideal sterilizing ingredients”

Fluarix inneholder inntil 0.415 mg polysorbate 80. Igjen siterer Fallet en tilfeldig skribent på et åpent nettsted som ikke viser til noen vitenskapelig kilde for sin påstand. Men hva vet vi om dette stoffet? Kan det sterilisere rotter?

Ja. Hvis man sprøyter det inn i doser ekstremt mye høyere enn man får i seg fra en vaksine. Mengden de sprøytet inn i nyfødte rotter tilsvarer at man skulle sprøyte inn flere desiliter av stoffet i et voksent menneske. Først da fant man at det kunne skade.

Vaksinemotstandere ser ikke ut til å forstå dette med doser. De forstår ikke at alle stoffer har trygge og utrygge doser. Det at et stoff kan være giftig eller kreftfremkallende i én dose, betyr ikke at det er det i en vesentlig mindre dose. Dette er ikke en glidende skala hvor et stoff er enten farlig eller ikke farlig, og er det farlig i høy dose, ja så må det være litt farlig i mindre dose også. I så fall bør du slutte å drikke vann umiddelbart ettersom det også er giftig i høy dose, og dermed må, om vi skal følge Fallets logiskk, være litt farlig i en lavere dose også. Styr unna!

Fallet fortsetter med Octoxynol 9, uten å si annet enn at det er et sæddrepende middel. Ja, det er korrekt, hvis det kommer i direkte kontakt med sæd i vesentlig høyere doser enn hva man får sprøytet inn i vevet. Stoffet skilles ut igjen i urin og avføring uten å være i kontakt med sæd, så det er vanskelig å se at det skal kunne føre til sterilitet i den mikroskopiske dosen som finnes i en vaksine.

Det er påfallende at Fallet gjennomgående ikke viser til en eneste studie som viser at noen av disse stoffene faktisk er farlige. Han forsøker bare å lure leseren til å tro at de kan være farlige, fordi de kanskje er vist å være farlige under helt andre omstendigheter og i helt andre doser. Men han klarer ikke rote frem en eneste studie som faktisk underbygger påstandene han serverer. Ikke én eneste.

Fallet fortsetter fadesen:

Potassium Chloride:
“Studies with Potassium Chloride in 0.9% Sodium Chloride Injections have not been performed to evaluate carcinogenic potential, mutagenic potential, or effects on fertility.”

Kilden for dette er en nettside som krever innlogging, så jeg får ikke lest det, men det er egentlig ganske irrelevant all den tid kaliumklorid, som det heter på norsk, allerede finnes i samme konsentrasjon i kroppen som i en vaksine. Dette er salter eller elektrolytter som er kritiske for at kroppen skal fungere, og igjen handler dette om mikroskopiske doser tilsvarende det vi naturlig har i kroppen fra før. Mengden i en vaksine er altså helt trygg.

Doser er ikke irrelevant

Så forsøker Fallet å komme meg i forkjøpet:

En vaksineforkjemper vil her hevde studier viser disse stoffene forekommer i så små mengder de er ufarlige, og viser da gjerne til dyreforsøk hvor man har gitt for eksempel rotter opp til 100 ganger den dosen et menneske ville få, uten problemer for rottene.

Dyreforsøk i forhold til sikkerhet av en medisin er lite å stole på. Det kan for eksempel Northwick Park clinical trial drug, TGN1412, være et bevis på. Det var en studie hvor det ble prøvd ut en ny medisin som hadde vist seg å være trygg i bruk på aper, i doser som var 500 ganger større en hva studiedeltagerene fikk. Studien tok nesten livet av 6 personer gjennom cytokin storm, noe som viser hvilken forskjellig respons man kan få gjennom dyre og menneskeforsøk.

Det er flere problemer med dette argumentet. For det første er eksemplet han viser til fra en fase 1 klinisk studie. Det er den første fasen i utprøving av nye medisiner. Her forsøker man å teste trygghet på noen helt få individer, og problemet med dette eksperimentelle stoffet ble altså oppdaget allerede i denne første fasen. Godt er det!

Stoffene brukt i vaksiner har derimot gjennomgått gjentatte kliniske forsøk i alle tre faser. De blir ikke godkjent uten å kunne vise til slike kliniske studier som dokumenterer trygghet. I fase 2 og fase 3 av slike studier bruker man stadig flere forsøkspersoner, opp til flere tusen, og til slutt også blinding og kontrollgrupper. Hvordan dette foregår i USA kan du lese her og her:

Pre-marketing (pre-licensure) vaccine clinical trials are typically done in three phases, as is the case for any drug or biologic. Initial human studies, referred to as Phase 1, are safety and immunogenicity studies performed in a small number of closely monitored subjects. Phase 2 studies are dose-ranging studies and may enroll hundreds of subjects. Finally, Phase 3 trials typically enroll thousands of individuals and provide the critical documentation of effectiveness and important additional safety data required for licensing. At any stage of the clinical or animal studies, if data raise significant concerns about either safety or effectiveness, FDA may request additional information or studies, or may halt ongoing clinical studies.

If successful, the completion of all three phases of clinical development can be followed by the submission of a Biologics License Application (BLA). To be considered, the license application must provide the multidisciplinary FDA reviewer team (medical officers, microbiologists, chemists, biostatisticians, etc.) with the efficacy and safety information necessary to make a risk/benefit assessment and to recommend or oppose the approval of a vaccine. Also during this stage, the proposed manufacturing facility undergoes a pre-approval inspection during which production of the vaccine as it is in progress is examined in detail.

Following FDA’s review of a license application for a new indication, the sponsor and the FDA may present their findings to FDA’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC). This non-FDA expert committee (scientists, physicians, biostatisticians, and a consumer representative) provides advice to the Agency regarding the safety and efficacy of the vaccine for the proposed indication.

Vaccine approval also requires the provision of adequate product labeling to allow health care providers to understand the vaccine’s proper use, including its potential benefits and risks, to communicate with patients and parents, and to safely deliver the vaccine to the public.

Men ikke bare det, disse stoffene som Fallet ramser opp er også brukt i mange hundre millioner vaksinedoser, ofte over flere tiår, uten at man har avdekket bivirkninger! Og dette overvåkes nøye. Et krav for å selge vaksiner er at produsenten driver omfattende overvåking og analyser av innrapporterte bivirkninger også etter at vaksinene er tatt i vanlig bruk, såkalt fase 4-studie.

Fallet lever i en fantasiverden hvor han later som om dette er skumle stoffer med potensielt alvorlige helsekonsekvenser som bare er testet i små dyreforsøk, men unnlater å nevne at de har vært utprøvd i den virkelig verden i så stor skala at vi hadde visst det for lenge siden om de faktisk hadde sjeldne bivirkninger som først kunne avdekkes når mange millioner fikk vaksinene.

Det andre Fallet roter med er at eksemplet han viste til, TGN1412, var et stoff som ikke finnes i kroppen naturlig. Mange av stoffene han nevner fra vaksinene er derimot stoffer som vi har større mengder av i kroppen fra før. Det er altså etter alle målestokker naturlige stoffer som vi vet at kroppen håndterer helt greit i mye større doser. Det kan synes som om Fallet tror disse stoffene alle er helt fremmede for kroppen, og det er ganske imponerende ettersom fakta bare er et googlesøk unna.

Influensavaksine og kreft

Så langt har det handlet om vaksineingrediensers innvirkning på fruktbarhet, men så går Fallet over til kreft, og skriver:

I 2011 ble det publisert en studie i The journal of virologi ved navn “Annual Vaccination against Influenza Virus Hampers Development of Virus-Specific CD8 T Cell Immunity in Children“. T-celler, eller T-lymfocytter, er en viktig del av vårt immunsystem, og CD8 som er en type T-celler, er et av kroppens forsvar mot kreft:

[…]

Studien viser at influensa vaksinasjon forstyrrer produksjonen av “virus-spesific” CD8 celler, som beskytter mot blant annet influensa, slik at kroppen utvikler færre av de. Skjer det samme med andre CD8 celler som beskytter mot f.eks kreft? Hvem vet..

Dette er en pilotstudie på 14 barn med cystisk fibrose. Resultatet er interessant, men det finnes altså ingen studie som viser dette i stor skala på friske barn. Dermed blir det noe søkt å konkludere, slikt Fallet gjør, med at man dermed kan ekstrapolere dette til at vaksiner kanskje gir kreft. Ja, det er ikke bare søkt, det er hårreisende galt. Forskerne selv nevner aldri kreft med et ord, og dette er det bare frisøren Fallet selv som spekulerer rundt uten noen faglig kompetanse på området, og uten en gang å ha noen studie å støtte seg til som insinuerer det han selv gjør.

Han konkluderer også like bastant om effekten av vaksiner på vårt immunsystem:

En annen ting vi kan lese ut fra den studien er at årlig influensa vaksine ødelegger vår naturlige immunitet, og gjør vaksinerte mer mottakelig for virus:

“ vaccines could leave patients more vulnerable to novel pandemics, as induction of virus-specific killer T cells caused by childhood influenza infection may reduce morbidity and mortality rates from pandemic influenza viruses“

Det han ignorerer er forskning som har fulgt opp vaksinerte barn og sammenlignet dem med uvaksinerte. En stor studie i Tyskland på over 17 000 unge viste at vaksinerte barn bare skiller seg fra uvaksinerte på et område, og det er at de er mindre syke enn de uvaksinerte. Ingen negativ effekt på immunsystem eller allergier eller generell helse ble funnet. Vaksiner svekker ikke immunforsvaret.

Likevel forsøker Fallet å si at influensavaksinens negative effekt på immunsystemet ble bekreftet av en canadisk studie:

Det fikk vi bekreftet gjennom 5 studier fra Canada, som viste at de som tok influensavaksine, hadde større mulighet til å få H1N1 infeksjon. Det ble senere bekreftet gjennom en studie i 2012:

Igjen bommer han på flere punkter. Ja, dette mystiske fenomenet ble verifisert i dyreforsøk. Men det gjelder ikke influensavaksiner generelt. Det gjaldt spesifikt den H1N1-vaksinen som ble brukt i Canada, og forskerne frarådet ikke bruk av vaksinen på dette grunnlag.

Det andre problemet med Fallets eksempelbruk er at dette hadde ingenting med at vaksiner hemmer immunforsvaret vårt å gjøre, slik han selv konkluderer. I artikkelen han selv lenker til forsøker forskerne å forklare hva de tror kan være årsaken til denne mystiske effekten, men nevner ingenting om at immunsystemet ble hemmet av vaksinen.

Atter en gang plukker Fallet et poeng fra én studie og ekstrapolerer dette til å gjelde sine egne ville hypoteser som nevnte studie ikke sier noe som helst om.

Mot slutten skriver han:

Det er altså mange spørsmål man kan stille seg om sikkerheten av influensavaksiner. Polysorbate 80 som flere av de inneholder, åpner opp barrieren mellom blod og hjerne, og gjør den porøs. Det er som skapt for å få skadelige stoffer inn i hjernen, og hvem ønsker seg vel det.

Igjen har ikke Fallet satt seg inn i mekanismen. Det er gjort forskning som viser at ved å dekke nanopartikler med polysorbate 80 kan det brukes til å levere medisiner til hjernen. Men vaksiner består ikke av nanopartikler dekket av polysorbate 80. Uten denne spesielle formen av stoffet på nanopartikler får man ikke krysset blod-hjerne-barrieren. Og mengden polysorbate 80 som kreves for å oppnå denne effekten er mange ganger høyere enn det vi finner i en vaksine. Atter en gang brenner Fallet seg på dose-problemet, i tillegg til at han hopper vilt fra en mekanisme til en annen, uten at det har noen som helst sammenheng med vaksiner.

Vitamin D

Fallet avslutter med sitt eget helsetips:

Det er for mange ubesvarte spørsmål ved influensavaksiner, og når man vet de har en heller laber-ikke eksisterende effekt, på toppen av alle potensielle farer, ja da bør det heller fokuseres på helsefrembringende forebygging som Vitamin D3, og andre hjelpemidler.

Tja. Forskning på effekten av vitamin D-tilskudd mot infeksjoner i øvre luftveier er sprikende. Den nyeste studien fant ingen effekt av dette, men det finnes også studier som mener å se en sammenheng mellom nivået av vitamin D i blodet og antall sykedager. Vi vet altså ikke med sikkerhet ennå, og det forutsetter at du i utgangspunktet har lavt nivå av vitamin D. Det vi derimot vet med stor sikkerhet er at influensavaksinen er fullstendig trygg, og vesentlig mer effektiv enn vitamin D-tilskudd, spesielt i en situasjon med pandemi. Hvis Fallet og andre vaksinemotstandere vil proppe i seg vitamin D-kapsler den dag vi får et utbrudd av dødelig H5N1, så er det deres frie valg. Det vil være naturlig seleksjon på sitt mest effektive. Men de vil øke risikoen for oss andre, og jeg håper de er anstendige nok til å vaksinere sine i så tilfelle snart foreldreløse barn…

Konklusjon

Mens tittelen til Fallets bloggpost er «Influensavaksiner ødelegger vårt immunsystem. Kan det føre til en økning av kreft?», så viser han altså kun til to studier som han mener er relevante. Den ene studien er en liten pilotstudie, og den andre sier ingenting om effekten av vaksine på immunsystemet. Ingen av dem nevner kreft med et ord. Det er ren fantasi fra Fallets side.

Påstandene om at innhold i vaksiner kan påvirke fertilitet er basert på en rekke feilinformasjon omkring dosering av stoffer som stort sett finnes naturlig i kroppen vår. Påstandene er fremstilt som om dette er eksperimentelle stoffer kun testet i dyreforsøk, mens sannheten er at stoffene har vært brukt i vaksiner i mange hundre millioner doser over mange tiår uten at det er påvist noe risiko ved dem. Igjen ren fantasi fra frisøren.

Hele teksten fra Fallet er altså et sammensurium av feilinformasjon og misforståelser, samt ekstreme slutninger dratt uten noe faglig grunnlag eller støtte i forskningen han henviser til.

 • Børge

  En veldig god og saklig artikkel som burde overbevise de fleste om at argumentasjonen til Fallet er fullstendig tatt ut av sammenheng og faller på sin egen urimelighet. Det er spennende å se om det kommer noe svar, eller om han bare går videre og pøser ut annen uvitenskapelig informasjon i stedet for å faktisk ta inn over seg argumentene som er dokumentert her.

  Allikevel skjemmes den litt av setningen som starter med «Hvis Fallet og co». Den kan med fordel strykes.

 • gregersn

  Skal man se flåsete på det, så vil det jo være slik at vaksiner kan øke faren for kreft, i det at man har større sjanse for å leve lenger, og dermed større sjanse for å en gang i livet utvikle kreft.

  Der har man studien sin… «langt liv fører til kreft!»… eller enda bedre «sunt liv fører til død!»

  Den andre tingen jeg ville si var at jeg får et stadig inntrykk av at vaksinemotstandere har først bestemt seg for at vaksiner er farlige, og så prøver å finne argumenter for hvorfor de er farlige.

 • Det triste er at det fremgår så tydelig at Fallet har en agenda, fordi argumentene han legger frem kan han strengt tatt ikke tro på selv en gang. For eksempel ideen om at formaldehyd eller kaliumklorid er farlig, når begge deler finnes naturlig i blodet og at mengden ikke påvirkes annet enn mikroskopisk av en vaksine. Disse menneskene, som har brukt så mange år på å kjempe mot vaksiner, må jo ha lest om dette. Likevel spiller de fullstendig ignorante og håper på å skremme noen til å ikke ta vaksiner ved å fremstille stoffene som skumle.

  Det er ganske ufattelig at noen med viten og vilje kan velge å servere feilinformasjon bare fordi de så gjerne vil ha rett. Spesielt når det er potensielt dødelig feilinformasjon.

 • gregersn

  Ja, dette har jeg også tenkt på. Og en annen ironisk vri som kommer av det er jo at folkene som ofte argumenterer med at «big pharma» og vaksiner bare er for å kontrollere befolkningen og befolkningsveksten er de som fremme forslag for å kontrollere befolkningen og befolkningsvekst.

 • En annen selvmotsigelse er at disse folkene som er så anti «Big Pharma» tror at f.eks. GlaxoSmithKline tjener mest på vaksiner. Sannheten er at de tjener vesentlig mer på salg av f.eks. kosttilskudd som vitamin D. Dermed blir så latterlig når de later som om de skal motkjempe slemme Big Pharma som vil lure deg til å ta vaksine, samtidig som de selv anbefaler kosttilskudd som samme selskap tjener mye mer penger på…

  Sukk.

 • Skeptiker

  Vaksiner er ikke naturlig.Alt som kan gi bivirkninger er ikke naturlig for kroppen.Sier seg vel nesten selv…Ikke kom her å fortell meg at det ikke er mulig for mennesker å holde seg friske uten å tilføre kroppen noe som potensielt kan være skadelig.Dette er bare tøv! Er det ikke snart påtide at legemiddel-tilhengerne slutter å la seg lure av de mørke kreftene som styrer denne verden? Våkn opp!

 • Du spiser ikke mat heller da antar jeg?

 • Helt vanlige nøtter kan hos enkelte gi ekstreme bivirkninger, faktisk ende i død. Anser du nøtter som unaturlig for kroppen?
  Flere som trenger å våkne litt?

 • skeptiker

  Prøver etter beste evne å holde meg unna mat som jeg ikke tror er bra for meg.Historiene om alle som har blitt syke av svineinfluensavaksinen er altfor mange.Er det rart mange er skeptiske? Kritisk tekning bør i alle høyeste grad gjelde vaksiner, og alt annet helsemyndighetene anbefaler.

 • Andy

  Skalldyr kan potensielt være skadelige.
  For mye vann er uten tvil skadelig.
  Det samme med overdrevne mengder trening, sol, kulde, etc.
  9 av de 10 sterkeste giftstoffer man kjenner til forekommer naturlig.

  Men for all del; La oss holde oss til alt som «kan gi bivirkninger» og «ikke er naturlig for kroppen». Har det falt deg inn at sykdommer kan gi bivirkninger og være ytterst skadelige?……
  Hadde det ikke vært en fordel å unngå dem?…

 • anne marie hovgaard

  Å ta avgjørelser basert på «historier» og hva man tror tyder ikke på evne til kritisk tenkning…

 • anne marie hovgaard

  1. Klær, hus og biler (for ikke å snakke om PC og mobiltelefon) er ikke naturlig. 2. Alt som virker, har bivirkninger – i en eller annen dose. 3. Du vil ikke klare å holde deg i live mer enn noen få dager uten å tilføre kroppen vann i en eller annen form. Mennesker har dødd av vann-forgiftning.

 • Er han en del av konspirasjonsgruppene på nett? Det finnes jo flere av dem som tror vaksiner er til for å implantere oss med chip’er for å overvåke befolkningen.

  That sentence gave me cancer..*kneggknegg*

 • skeptiker
 • nordico

  Hei Gunnar!
  Lurer på din åsikt ang dette. Dvs at helsekost som virker fjernes fra markede, og hvis du sier at de kan hvare skadelig før folk at spise disse så skulle jeg gjerne at du kan dokumentere i hvilken omfang folk fått skadelige biverkninger, så hvore de artig å sette disse opp mot biverkningerna på medesiner som gies før disse plager.

  http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Naturmedisin-som-virker_-fjernes-6582981.html

  de vore intressant å vite då jeg følger din blogg (er uenig i en del av de du, skriver men synes du er flink på de du gjør, er og enig i en del, men synes du ofte trekker frem ekstreme alternative førespråkere) så de hvore artig å høre din åsikt:
  Lurer og på hvordan du kan ha så sterk tiltro på skolemedesinen når tydelig ikke de sykehus ansatte virker ha de (de står vell nermest og vit mere en deg skule man tru, de er ju inne i systemet og vet hvordan realiteten er i motsats til deg, du leser en del rapporter så stoler du blint på de (eller?) så virker de iallafal før meg Jeg leste at endast 1 av 10 som jobbet på sykehus/eller om de var inne vården har tatt vacine mot influense, de er tankevert i hvert fall før meg (leste de på text-tv, kan ikke stå før at disse tallene stemmer) men har jobbet innen vården i snart 20 år så jeg ønsker iallafal delgi at enligt min erfaring så er trua på skolemedesin laber,fra de som jobber på gulvet i hvert fall. Då synes jeg de er rart at noen som tydelig ikke jobbet innen vården kan ha så sterk tilltro til skolemedesiner.

  Ønsker og lenke til en lit moderne og åpen (i mine øyne) Turnus lege som har flere interesante diskussioner ang d-vitamin/ kolesterol senkende medesiner/vacciner etc

  https://www.facebook.com/pages/Turnuslege-Jan…Lorgen/

  Ønsker og å oppdatere deg på at anbefalt dagsdose av d-vitaminer nå på vei å høyes,i norge.
  Og hvis du ønsker de kan jeg lenke til en lege som reiser og holder føredrag om skolemedesinsk «snusk» at de gjør akkurat de du anklager alternativerne før, de vil si at de endast legger frem studier som hviser på ønsket resultat, resten soper de under mattan.

  Mvh Nordico

 • nordico

  Kan du dokumentere at «Big Pharma» f.eks. GlaxoSmithKline tjener vesentlig mer på salg av f.eks. kosttilskudd som vitamin D en på Vacciner? og gjelder de di andre vaccine tilverkere og?. eller bare GlaxoSmithKline
  Mvh Nordico

 • nordico

  Hei Gunnar!
  Lurer på dine tanker ang dette. Dvs at helsekost som virker fjernes fra markede, og hvis du sier at de kan hvare skadelig før folk at spise disse så skulle jeg gjerne at du kan dokumentere i hvilken omfang folk fått skadelige biverkninger, så hvore de artig å sette disse opp mot biverkningerna på medesiner som gies før disse plager.
  http://www.aftenposten.no/fakt
  de vore intressant å vite då jeg følger din blogg (er uenig i en del av de du, skriver men synes du er flink på de du gjør, er og enig i en del, men synes du ofte trekker frem ekstreme alternative førespråkere) så de hvore artig å høre din åsikt:
  Lurer og på hvordan du kan ha så sterk tiltro på skolemedesinen når tydelig ikke de sykehus ansatte virker ha de (de står vell nermest og vit mere en deg skule man tru, de er ju inne i systemet og vet hvordan realiteten er i motsats til deg, du leser en del rapporter så stoler du blint på de (eller?) så virker de iallafal før meg Jeg leste at endast 1 av 10 som jobbet på sykehus/eller om de var inne vården har tatt vacine mot influense, de er tankevert i hvert fall før meg (leste de på text-tv, kan ikke stå før at disse tallene stemmer) men har jobbet innen vården i snart 20 år så jeg ønsker iallafal delgi at enligt min erfaring så er trua på skolemedesin laber,fra de som jobber på gulvet i hvert fall. Då synes jeg de er rart at noen som tydelig ikke jobbet innen vården kan ha så sterk tilltro til skolemedesiner.
  Ønsker og lenke til en lit moderne og åpen (i mine øyne) Turnus lege som har flere interesante diskussioner ang d-vitamin/ kolesterol senkende medesiner/vacciner etc
  https://www.facebook.com/pages
  Ønsker og å oppdatere deg på at anbefalt dagsdose av d-vitaminer nå på vei å høyes,i norge.
  Og hvis du ønsker de kan jeg lenke til en lege som reiser og holder føredrag om skolemedesinsk «snusk» at de gjør akkurat de du anklager alternativerne før, de vil si at de endast legger frem studier som hviser på ønsket resultat, resten soper de under mattan.
  Mvh Nordico

 • nordico

  Lurer og om du kan dokumentere de du sier i tekst lit tidligere dvs.

  Kan du dokumentere de du sier at «Big Pharma» f.eks. GlaxoSmithKline tjener vesentlig mer på salg av f.eks. kosttilskudd som vitamin D en på Vacciner? og gjelder de di andre vaccine tilverkere og?. eller bare GlaxoSmithKline
  Mvh Nordico

 • nordico

  Og ønsker og at du dokumenterer de du sier

  Du sier dette.
  En annen selvmotsigelse er at disse folkene som er så anti «Big Pharma» tror at f.eks. GlaxoSmithKline tjener mest på vaksiner. Sannheten er at de tjener vesentlig mer på salg av f.eks. kosttilskudd som vitamin D. Dermed blir så latterlig når de later som om de skal motkjempe slemme Big Pharma som vil lure deg til å ta vaksine, samtidig som de selv anbefaler kosttilskudd som samme selskap tjener mye mer penger på…
  Sukk.

  De vil si at bigfarma tjener mere på kosttilskudd en på vacciner. Kan du vare snill å dokumentere de??

  Mvh Nordico

 • nordico

  Å stole blindt på medesinsk forskning og råd, synes jeg ikke tyder på evnen til kritisk tenking.
  Kan gi mange eksempler på medesiner som blitt testet ut før å sedan bli trekket tillbake pga alvarlige biverkninger.
  Mvh Nordico

 • «Skeptiker» legger her ut link til en blogg som nettopp har misforstått både kjemi og medisin. Oppfordrer deg til å lese andre innlegg her på bloggen, og som tilbakeviser alt du påstår.

 • Pingback: Kilden Nyheter forvrenger budskapet i kildene til sine nyheter | SAKSYNT()

 • jensus

  Kan du dokumentere påstanden om at GlaxoSmithKline tjener mer på salg av vitamin D enn vaksiner?

 • jensus

  For meg virker et som om Tjomlid er den som tar ting ut av sammenhengen når hans slutninger er stikk i strid med slutningene i forskningen han linker til. Fallet har jo faktisk bare poengtert dette, og motsvaret til Tjomlid er ikke overbevisende for å si det mildt.

  Tjomlid er nok desverre bare enda et bloggetroll, desverre.

 • Ikke vitamin D isolert, men kosttilskudd (vitaminer/mineraler).

  Det er dokumentert her hvor vi ser at GSK omsetter for rundt 4 ganger mer i kosttilskudd enn i vaksiner:

  http://tjomlid.com/2013/01/12/vaksinemotstandere-kjopt-og-betalt-av-legemiddelindustrien/

 • Da er du selvsagt velkommen til å være litt mer konkret og vise hvilke påstander jeg tar feil i, og underbygge dette med henvisning til gode vitenskapelige referanser.

 • Helge

  Bra artikkel! Mye vissvass kommer fra personer som oppfatter vaksinemotstand som sin religion. Hvordan kan man argumentere saklig med disse? Det går dessverre ikke. Virker som om de synes kopper var en flott og fin sykdom som vi alle savner. For ikke å snakke om polio… Nå skal det ikke stikkes under en stol at skolemedisinen har hatt sine svin på skogen, så en sunn skepsis og STRENGE krav til vitenskapelig dokumentasjon er alfa og omega. Dessverre kom svineinfluensaen litt ut av proposjoner og ødela nok temmelig mye for neste gang det blir ropt «Ulv». NOEN lo nok hele veien til banken etter det lille stuntet.
  Det vaksinemotstandere ikke helt ser konsekvensen av er jo hvis vaksineringen går under 95% av befolkningen (som kikhoste gjorde i Frankriket på et tidspunkt). Da blir den generelle motstanden for sykdommen for liten og alle blir skadelidende… Også de som i utgangspunktet ikke kan ta vaksine av medisinske årsaker (noen HAR ikke imunforsvar til å lage antisoffer mot f.eks polio). Men det virker som om det da ikke er så nøye om det går med noen tusen spedbarn. Det er vissnok naturlig og fint.

 • Bølla

  tjaaa akkurat gjespet meg gjennom artikkelen til Tjomsis, og må si at octoxynol 9 er et morsomt stoff. Eneste stedet jeg vet det er tillatt i følge lovdata, så er det vel i maling som ikke løser seg opp i vann og som ikke renner ut i grunnvann, og så klart innen farmasøytisk produksjon av sædrepende krem. men at Tjomsis reklamerer med trygghet for dette stoffet uavhengig av at det er sporsstoffer av octoxynol 9, så finnes det vel en årsak til at et stoff som ikke bør komme ut i naturen pga kjent årsak til forstyrrelse av forplantingsevnen til sjødyr har strenge restriksjoner for bruk i industrien. (ikke legemiddelindustrien). Og nå er det jo ganske så greit at tjomsis ikke er en rådgivende part i samfunnsdebatten omkring kosthold og medisin, som klarer å fortelle leseren at aspartam er sunnere enn vann og at oxtoxynol 9 er et fremragnede kosttilskudd sammen med polysorbat 80, aluminium og thiermosal. Samt hadde Tjomsis vært internettguruen som hadde bestemt familiekostholdet så hadde vi i tillegg vokst opp med bare MUK-mat. Ellers er det merkelig å se at Gunnar Tjomlid provoseres av Fallet som stiller spørsmål omkring dette, da jeg tror navnet Fallet er nevnt over 50 ganger i løpet av en liten artikkel.

 • Dette med doser er vanskelig for vaksinemotstandere. Hvis noe er farlig i 1g, så hevder de at det også er nøyaktig like farlig (eller farligere) i 0,001g. Man kunne nesten tro at de var homeopater.

  Jeg har aldri skrevet at aspartam er sunnere enn vann. Spesielt fordi den setningen i seg selv ikke gir noen mening. Jeg har aldri skrevet noe om bruk av nevnte stoffer som kosttilskudd. Som du sikker vet er jeg generelt sett motstander av kosttilskudd, noe som gjør påstanden din enda mer absurd. Jeg har aldri sagt at MUK er noe man utelukkende bør spise.

  Det jeg ikke helt ofrstår med slike kommentarer som dette, er hvordan kommentator har gitt opp å forsøke å overbevise andre allerede før han begynner å skrive. Han har ingen motargumenter å komme med, og bruker hele kommentaren på stråmann etter stråmann i håp om at alle andre lesere er like hjernedøde som han selv og ikke oppdager at alt han skriver er vås. Folk flest er heldigvis ikke det, og de skjønner at når du setter poengene dine så på spissen, uten å ha noe av substans å tilføye, så er kommentaren din både innholdsløs og feil. Da må man begynne å lure på hvorfor du i det hele tatt gidder å skrive. Du har ingen ingentsjon om å overbevise noen. Du har ingen intensjon om å motargumentere overfor meg. Du vil bare inn i kommentarfeltet og bæsje litt, og så stikke av igjen, omtrent som en løshund.

  Hvis du virkelig ikke har et eneste relevant innspill å komme med, og ikke et eneste argument mot det jeg har skrevet i bloggposten, hvorfor gidder du? Du vinner ingen debatter ved å bevisst fremstå som teit og uærlig.

 • Pingback: En historie om sitatfusk og løgner – del 1 | SAKSYNT()

 • Cowboystrekk

  «Man kunne nesten tro at de var homeopater.» Det later til at en stor del av dem enten er homøopater eller benytter seg av homøopati så i deres verden er det helt naturlig at forsvinnende små doser av noe er livsfarlig. Jeg foreslår at du fra nå av skriver bloggposter hvor du kjemper for å f.eks spise noen kapsler med flere gram formaldehyd når man får vaksine for å fjerne det grusomme potensieringa!
  Jeg greier ikke å bli sjokkert over det lave evnenivået til vaksinemotstanderne lenger. Dag må tydeligvis ha «fallet» veldig hardt når han slo hodet sitt. Det virker som om at jo lenger ditt yrke ligger unna å ha noe som helst med vaksiner å gjøre, jo mer vet du om hvor skadelige de er. Men det er interessant at man tydeligvis tar anti-vaksinelære på alvor på frisørutdanninga, det var jeg ikke klar over!

 • Pingback: Vaksinemotstand – løgn og dårlig kildekritikk. | TJ - Land()

 • Øyvind W.

  Å bruke forskning er som å bruke kart og kompass, eller kalkulator, eller andre verktøy — de kan ta feil, men de er det beste vi har.

  Enkelthistorier gir derimot veldig, veldig lett et feil inntrykk. Hvis jeg for eksempel ikke visste hvor trygt det er å fly, hadde jeg sikkert fått inntrykk av at det er livsfarlig siden vi hører om fly som styrter hele tiden.

 • Øyvind W.

  Skalvise

  * «Ikke naturlig» = farlig eller usunt
  * Egen definisjon på ordet «naturlig»
  * Idé om at du kan holde deg frisk helt fint uten medisin/vaksiner
  * (Indirekte) henvisning til legemiddelindustrien
  * Konspirasjonsteori om mørke krefter som styrer verden
  * «Våkn opp!»

  Hadde jeg spilt kommentarfeltbingo, hadde jeg hatt over halve brettet utfylt fra denne kommentaren alene ^_^

 • Mine kommentarer er rettet mot de to paragrafene under skjermbildet av Lorgen.

  1. Hvordan definerer du risikogruppe? Jeg fant ikke en definisjon på din blogg. Mulig jeg misset noe. Utifra de to siste setningene virker det som at du bruker risikogruppe som «de som faktisk ble smittet». Altså, risikogruppen er 4 av 100. Forstår jeg deg rett?

  2. I screenshottet omtaler motparten en Absolutt Risiko Reduksjon, 1-1,5 / 100. Men, når du omtaler samme effektstørrelse bruker du Relativ Risiko Reduksjon, 3 av 4, altså 75%.

  Dere begge omtaler den samme effektstørrelsen på to forskjellige og helt kurante måter. Likevel skal det sies at RRR, som du bruker, er stadig mer uglesett av forskere, av gode grunner. Effekten blåses ofte opp av RRR, og denne fremstillingen brukes ofte av Farma, slik du sikkert er klar over.

  Når du påpeker den Relative Risiko Reduksjonen på 75%, så virker det som at du fremstiller motpartens formulering som forvridning av faktaene, når han påpeker samme risiko reduksjon som du, bare i absolutte termer. Det er stadig mer foretrukket at risikoer presenteres i frekvenser og absolutte termer, enn prosenter og relative termer.

  Hva tenker du? :)

  / nadeem.no

 • Det er mye riktig i det du skriver, men ARR og RRR besvarer i dette tilfellet to ulike spørsmål. ARR er relevant for om man bør anbefale rutinemessig vaksinering av hele befolkningen. Ettersom relativt få blir smittet av influensa hver sesong, viser ARR at effekten totalt sett vil være ganske liten, og det er sånn sett ingen vektige grunner til å anbefale vaksinering av alle.

  Det andre spørsmålet er derimot om influensavaksinen virker. Altså om den faktisk gir reell beskyttelse mot influensa for en vaksinert person som eksponeres for viruset. Og da er RRR relevant. Den viser at man er rundt 75% beskyttet hvis man er vaksinert.

  Problemet er at vaksinemotstanderne som har brukt denne Cochrane-analysen som argument for at vaksinen ikke virker, blander sammen RRR og ARR. Jeg forsøker i bloggposten å påpeke at hvis man skal se på vaksinens effekt på individnivå, må man se på RRR, ikke på ARR, slik det ofte gjøres når antivaxxerne vil ha det til at vaksinen bare gir 1-2% beskyttelse. Det er på befolkningsnivå, ikke individnivå. Som individ som smittes av influensa vil den kunne gi ca 75% beskyttelse. Ergo virker vaksinen, selv om den kan ha liten effekt på befolkningsnivå.

 • Takk for svar. Jeg er ikke helt i stand til å fullføre kommentarene mine uten at du deler din definisjon på «risikogruppe» med meg :)

  Min lesning har gitt meg en annen forståelse av ARR og RRR, enn den du fremmer. For meg er det nettopp motsatt.

  RRR er relevant på befolkningsnivå. Da kan epidemiologer og helsevesenet bruke tallet 75% til å si noe om mengden mennesker de kan forvente å måtte forholde seg til. Det er veldig hyggelig fra dette perspektivet og for denne parten at de kan forvente 3/4 færre insidenser i ett gitt tidsrom.

  Leger leser ofte at virkningen på medikament X er 50% lavere forekomster av f.eks hjerteinfarkt. Men, 50% relativ reduksjon kan bety at risikoen reduseres fra 2 av 4 til 1 av 4, eller 2 av 4 millioner til 1 av 4 millioner. For legen, som skal gi råd til mange, er RRR ofte lettere å bruke.

  Men, fra pasientens perspektiv – individperspektivet – er det avgjørende å vite om ARR. Går min risiko ned fra 2 av 4 til 1 av 4, eller ned fra 2 av 4 millioner til 1 av 4 millioner. Dette er kanskje ikke så viktig for legen, fordi han må ikke veie mine kostnader med å bruke medikamentet.

  Jeg er kanskje mye villigere til å betale for og tåle bieffektene til et medikament som setter ned min risiko fra 2/4 -> 1/4, enn 2 / 4 mill -> 1 av 4 mill. I første tilfellet er NNT lik 4, mens i den andre er NNT lik 4 millioner.

  Altså, i første tilfellet er det 25% sannsynlighet for at jeg drar nytte av medikamentert, mens i det andre tilfellet er det 0.00025 promille sannsynlighet at jeg drar nytte av medikamentet. Man kan se på det som et lotteri.

  Jeg kan anbefale Gigerenzers «Calculated Risk» bok, utrolig opplysende lesning. http://www.amazon.com/Calculated-Risks-Know-Numbers-Deceive/dp/0743254236

  Ellers har han skrevet mange publiserte artikler om emnet også. Jeg siterer:

  «In this editorial, I give two illustrations: unlike relative risks and 5-year-survival rates, which mislead many people, absolute risks and mortality rates provide transparent tools for risk communication.»

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2733256/

  Jeg vil påstå at all kommunikasjon som skal videre til et individ, som så skal ta en avgjørelse, bør bestå av absolutte risiko reduksjoner og frekvenser, og vi bør kvitte oss med RRR. RRR har faktisk kostet liv fordi folk i mindre grad forstår denne måten å representere informasjon på.

  Gigerenzer har forsket lenge og mye på hvordan man best kan kommunisere tall og fakta så de ikke misforstås. Hans budskap er nettop som min: Kvitt dere med RRR.

 • Du antyder også at folk i risikogruppen vil ha større effekt enn 100 tilfeldige mennesker. Men, hvis vi snakker om eldre, for eksempel, så har de jo nedsatt immunforsvar. Vaksiner går ut på å stimulere kroppens eget immunforsvar, og hvis den er svekket (slik den er i risikogrupper), følger det at vaksinen blir mindre effektiv i denne gruppen, og ikke mer. Hva tenker du?

  Se: http://cid.oxfordjournals.org/content/46/7/1078.full

 • Nettopp fordi vaksinen virker dårligere på de som primært er den største risikogruppen, nemlig eldre, mener jeg man kanskje bør vurdere mer vaksinering mot sesonginfluensa enn det som er vanlig i dag. Selv om den kanskje ikke beskytter i noen veldig relevant grad for oss «unge og friske» (relativt sett til risiko for å bli smittet, jf tidligere kommentarer/debatt), vil økt flokkimmunitet bidra til å kunne beskytte eldre som uansett ikke får veldig god effekt av vaksinen.

  Dette er ting jeg har drøftet litt også i andre bloggposter. Les gjerne:

  http://tjomlid.com/2012/12/28/virker-influensavaksinen/

  og

  http://tjomlid.com/2013/06/26/influensavaksinens-positive-bivirkninger/

 • Lars Kluken

  «I en vaksine er det 5 tusendels gram, altså mange tusen ganger mindre enn det vi allerede vet er trygt.»
  og
  «Formaldehyd finnes også naturlig i kroppen, og hver av oss har normalt 2,5 mikrogram formaldehyd per milliliter blod til enhver tid. Altså har vi allerede rundt 2500 ganger mer formaldehyd i blodet enn hva vi får i oss fra en vaksine.»

  Jeg får ikke dette til å stemme. 2,5 µg per mL blod blod blir 12,5 mg for 5 L blod.
  Ut fra dette ser det ut som at en vaksine øker mengden med formaldehyd i blodet med ca 40 % (5 mg/12,5 mg = 0,4).