Skjermbilde 2013 04 09 kl 13 45 36

For et par måneder siden skrev jeg om den kristne healeren fra Vennesla, Svein-Magne Pedersen, som i en artikkel «Kraft mot kreft» kom med en hel rekke hårreisende påstander om norsk helsevesen, «legemiddelindustrien», vitenskapelig forskning, og ikke minst om sine egne mirakuløse evner i «kampen mot kreft».

I kommentarfeltet til den bloggposten gikk hans kone, Solveig, amok og truet meg med politianmeldelse for at jeg drev med æreskrenkelse av hennes ektemann.

Skjermbilde 2013 04 09 kl 11 11 18

Skjermbilde 2013 04 09 kl 13 50 52

Skjermbilde 2013 04 09 kl 13 52 05

Skjermbilde 2013 04 09 kl 13 52 44

Dette kom i kjølvannet av at de nylig hadde klaget inn avisen Bodø Nu til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk. Klagen gjaldt en etter mitt syn fantastisk skrevet artikkel av Christian Kristiansen som du kan lese i webversjon her eller se i all sin prakt i eavis-versjon her.

Den inneholder perler som dette:

Det er traustere forhold her hjemme, men fortellingen om Jim og Tammy er likevel et godt bilde på hvor galt det kan gå når grådighet, skamløshet og vulgærteologi får frie tøyler. Hos Pedersen foregår seansen ved at en fargekode kommer på storskjermen på veggen. Fargen viser hvilken pulje det nå skal bes for. De blir bedt om å komme frem mot scenen. Guds kraft har begrenset rekkevidde så det er viktig å komme så nær Pedersen som mulig. Det skaper en del forvirring da det viser seg at fargen blå kommer i to valører, lys og mørk. Pedersen går fra person til person, spør hvor det gjør vondt. Legger sine hender på det vonde stedet, og ber. Mange har nedsatt hørsel og tinnitus. Vitnesbyrdene strømmer fritt, og dem er det mange av. – Han karen her, han har hatt nedsatt hørsel i tretti år, men nå har vi bedt for ham i Jesu navn og hva føler du nå? Pedersen gir mannen mikrofonen. Nesten umerkelig lavt oppfatter vi mannens svar: – Ka e det du si?!

Skjermbilde 2013 04 09 kl 11 15 10I PFU-saken fikk Pedersen medhold i to, kanskje tre punkter av de 23 som var med i klagen. Gråsonetilfellet gikk på at avisen hadde skrevet at han omsatte for «et titalls millioner i året» når det korrekte var 17,5 millioner, altså en bommert på 2,5 mill for å være formelt sett riktig. De mer klare brudd på god presseskikk var at PFU mente artikkelen inneholdt en sammenblanding av kommentar og fakta, og at Pedersen burde fått adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger når det ble rettet sterke beskyldninger mot ham. De øvrige om lag 20 punktene fikk Pedersen altså ikke medhold i.

Men hvor vil jeg med dette? Jo, det er nemlig litt interessant at lege Preben Aavitsland nylig hadde et leserinnlegg på trykk i avisen Fædrelandsvennen. Dette leserinnlegget er nå også lagt ut på nyemeninger.no.

Skjermbilde 2013 04 09 kl 13 15 43

Les gjerne hele leserinnlegget før du leser resten av denne bloggposten.

I denne teksten siterte Aavitsland delvis fra mine sitater fra Pedersens artikkel på mjl.no. Men det var noe som ikke lenger stemte. Deler av mine sitater i bloggposten var ikke lenger i tråd med Pedersens artikkel som lå ute på nettsidene. Hadde jeg sitert feil eller fabrikert sitater?

Nei, slettes ikke. Pedersen har derimot vært inne og endret teksten sin etter at han ble møtt med kritikk. Kanskje var det min bloggpost og PFU-saken som ga ham kalde føtter. Kan hende var det Gud som sparket ham i ræva og sa at nå tar du deg litt sammen, mitt barn, fordi det du driver med er hinsides all etikk og moral.

La oss se litt på endringene. I den opprinnelige teksten hadde Svein-Magne Pedersen skrevet:

Ikke bare sitt hjemme og vent på at helbredelsen skal falle ned i fanget ditt uten at du selv tar initiativet til din helbredelse. For at du skal bli kvitt kreften, må du gjøre ditt (komme) – så vil Gud gjøre sitt (gi deg legedom). Du kan ringe meg på kontoret og få forbønn på telefonen (820 xxxxx) eller ringe vår døgnåpne andaktstelefon(820 xxxxx) eller lytte på Telefonkirken hver onsdag klokken 20.00 eller 21.00 (820 xxxxx).

Nesten hele dette avsnittet er nå slettet fra nettsidene, og det som står igjen nå er bare første setning:

Ikke bare sitt hjemme og vent på at helbredelsen skal falle ned i fanget ditt uten at du selv tar initiativet til din helbredelse.

Det er ikke så rart ettersom påstanden om at du «skal bli kvitt kreften» ved å motta forbønn i aller høyeste grad må være i strid med norsk lov om alternativ behandling av sykdom som i §7 sier at kun helsepersonell har lov til å behandle alvorlige sykdommer.

I sin originale tekst avslutter han også med følgende:

Og til deg som er frisk: Ta noen minutter hver dag og be om beskyttelse mot å få kreft eller andre sykdommer. Lytt til min andakt SOS Helse. Her ber jeg om beskyttelse mot sykdom: 820 xxxxx. Det er bedre å forebygge sykdom og derved unngå å bli syk enn å bli syk og så søke forbønn. Forebygg sykdom med Guds ord og troens bønn.

Blir folk helbredet av kreft i dag? I dette nummeret av Legedom presenterer vi flere artikler og korte vitnesbyrd om helbredelse for kreft i vår virksomhet. Les dem og la din tro bli styrket.

Dette er i sin helhet fjernet fra nettsidene. Det er kanskje heller ikke så rart ettersom det definitivt må være i strid med Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom som blant annet sier at man ikke har lov til å gi inntrykk av at behandlingen har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser. Forskriften sier blant annet:

Det må også utvises særlig aktsomhet ved beskrivelser av hvilke tilstander den alternative behandlingen brukes eller benyttes ved. Bakgrunnen er at markedsføringen ellers lett kan gi et inntrykk av at behandlingsformen har dokumentert terapeutisk effekt. Dersom det i markedsføringen av en behandler eller behandlingsform antydes eller benyttes påstander om helbredelse, forebyggelse, behandling eller lignende av konkrete sykdommer eller lidelser, er dette påstander som krever dokumentasjon, og slik markedsføring vil som nevnt være forbudt. Eksempler på markedsføring som etter dette ikke vil være tillatt, vil være dersom det i markedsføringen fremsettes påstander eller antydes at en alternativ behandler kan behandle, kurere eller helbrede en nærmere definert sykdom eller lidelse, for eksempel astma, allergier, hjerte-karsykdommer, fibromyalgi osv. Tilsvarende vil gjelde dersom det gjennom markedsføringen påstås eller antydes at forskjellige alternative behandlingsformer kan kurere eller helbrede slike konkrete eller spesifiserte sykdommer, lidelser eller diagnoser, eller bidra til dette. Likt med påstander om å « kurere » eller « helbrede » skal bedømmes påstander som indikerer at en behandler eller en behandlingsform vil forebygge eller motvirke slike konkrete sykdommer eller lidelser i å oppstå eller inntreffe.

Ikke minst bryter han med dette:

I markedsføringssammenheng vil det som hovedregel ikke være adgang til å innta eller gjengi uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner, forskningsprosjekter eller andre kilder som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform. Bruk av slike kilder med et autoritativt preg vil av forbrukeren lett kunne oppfattes som påstander om effekt, og i så fall vil markedsføringen være i strid med forskriften.

[…]

Tilsvarende vil markedsføring som har inntatt eller gjengitt uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser, uttalelser hvor helsepersonell går god for en alternativ behandlingsform som er gitt til en pasient eller gruppe av pasienter, lett kunne gi et inntrykk av at en behandlingsform har effekt. Slik markedsføring vil dermed som utgangspunkt også være forbudt. Som eksempel på slik markedsføring kan det vises til uttalelser av typen: « Pasientene O, P og Q har i ukebladet A uttalt at de har vært svært fornøyd med bruk av behandlingsformen X for sykdommen … », « – Behandlingsformen Y var svært effektiv mot min sykdom … », « En brukerundersøkelse gjennomført av den norske utøverorganisasjonen for behandlingsformen Z, viser at en viss prosentandel av pasientene registrerte bedring i sykdommen/tilstanden B ved bruk av behandling Ø », « Lege R oppgir at hun har observert en merkbart raskere tilheling/behandling hos de av hennes pasienter med sykdommen C som i tillegg/istedenfor skolemedisinsk behandling har valgt den alternative behandlingsformen Y ».

Hele bladet Legedom er i praksis et eneste gigantisk brudd på denne forskriften ettersom dets funksjon er å markedsføre Pedersens helbredelses-telefon. Jeg kan ikke fatte og begripe at ikke Forbrukerombudet har slått ned på dette tidligere. Han kan virkelig ikke slippe unna ved å hevde at han bare er en «mellommann» for Gud, fordi gjennom hans artikler gjør han det dørgende klart at man selv aktivt må oppsøke enten hans møter eller ringe hans teletorgnummer. Begge deler gir Pedersen direkte inntekter som er det han lever av.

Hadde Pedersen kun sagt «be til Gud så vil du bli helbredet», så hadde det vært greit, fordi da hadde det vært beskyttet av ytringsfrihet og fri religionsutøvelse. Men å si at folk må oppsøke ham spesifikt, og betale for dette, for at Gud skal helbrede dem, er derimot alternativ behandling.

I artikkelen «Kraft mot kreft» bryter han også mot et annet punkt i forskriftene. Pedersen skriver nemlig:

Behandling med cellegift og stråling er både utdatert og nær sagt barbarisk. Den ødelegger noen ganger mer enn den hjelper. Mange støtter kreftforskningen, og det er en edel sak. Men mange synes det er minst like viktig å støtte kristen virksomhet som forkynner og praktiserer Guds behandlingsmetode: Helbredelse gjennom Guds ord, tro og bønn i Jesu navn. Flere har ringt eller skrevet og fortalt om hvordan de er blitt helbredet for kreft etter forbønn. Les artikkelen om hvordan Åge Magne Sandnes ved et mirakel ble kvitt blærekreft før legene begynte behandlingen. Jeg ba for ham tre-fire ganger på telefonen like før jul i fjor. Røntgenbilder av urinblæra viste at blæra var full av kreft.

Misforstå ikke meg – jeg er ikke imot kreftbehandling, for noen har fått hjelp. Noen har fått bukt med kreften ved operasjon, cellegift og stråling. Og takk Gud for det! Men jeg tror at resultater med Guds kraft er mye større. Dessuten er den uten bivirkninger. Tro og bønn bør bli brukt som et nødvendig supplement til vanlig kreftbehandling. Disse to metodene kan virke godt sammen.

Lovdata sier:

At markedsføringen skal være saklig vil særlig medføre krav om at markedsføringen ikke skal utformes på en slik måte at den på en utilbørlig måte undergraver eller svekker tilliten til den ordinære helsetjeneste, til helsepersonell eller til andre former for alternativ behandling eller behandlere.

Den nevnte artikkel går hardt ut mot moderne kreftbehandling og hevder at denne ikke virker og at det hele er et komplott fra legemiddelindustrien for å tjene mest mulig penger. Pedersen skriver rett ut at bønn til Gud virker bedre enn konvensjonell kreftbehandling, og at den i motsetning til denne også er uten bivirkninger. Det er å undergrave og svekke tillit til ordinær helsetjeneste.

Podcasten Uillustrert Vitenskap intervjuet Pedersen på Alternativmessen i Trondheim i 2011, og her sa han også rett ut at han kan helbrede, og har helbredet, både kreft og AIDS. I denne episoden er også jeg intervjuet med noen av mine tanker om healeren.

Det er ganske fascinerende at Svein-Magne og hans kone går så hardt ut og angriper meg for «æreskrenkelser» når jeg kritiserer en artikkel han har lagt ut på nett, for så deretter fjerne deler av artikkelen etterpå. Det må bety at de har innsett at de er på kant med lovverket og kan rammes av dette om de ikke begrenser seg i sin markedsføring. Det er i og for seg bra, men de er langt fra ryddige nok ennå.

Nettsidene mjl.no og magasinet Legedom er etter mitt syn alvorlige brudd på forskrifter om markedsføring av alternativ behandling ettersom de helt konkret sier at de kan kurere kreft, viser til anekdote etter anekdote hvor de hevder å ha helbredet kreft og andre alvorlige sykdommer, og krydrer det hele med hyppige referanser til sine teletorg-nummer som folk kan ringe for selv å bli helbredet. Jeg kan ikke se noen grunn til at Pedersen skal slippe unna med dette bare fordi han sier at det er egentlig Gud som helbreder, så lenge han spesifiserer gang på gang at man må oppsøke Pedersen selv for å oppnå helbredelsen, ikke bare ligge hjemme i senga og be til Gud alene.

Svein-Magne Pedersen og Misjonen Jesus Leger bør rett og slett forbys videre drift slik de holder på i dag ettersom de bryter med så mange lover og forskrifter i sin virksomhet og markedsføring av denne. Denne mannen er en av de verste eksemplene vi har på alternativ behandling i Norge i dag, og det er på tide at Forbrukerombudet reagerer.

 • sjokolademelk

  Han burde be for at Solveig skal få bedre korttidshukommelse. Ser jo at hun gang på gang hadde glemt at hun hadde kommentert og kommenterer fire ganger.

 • Sus_Scrofa

  Nå er det to måneder, ser jeg. Kan de som skulle bli politianmeldt scanne anmeldelsene og linke til dem her, så vi i hvert fall kan få bevist at Gud har gitt Solveig styrke til å karre sitt jordiske legeme over til en politistasjon?

 • Agamemnon

  Litt ironisk at reklamen som vises rundt dette blogginnlegget er for noe (Chili Forte) som ser temmelig tvilsomt ut: http://www.chiliforte.no/?a=NN13to
  Det loves «MAKS forbrenning, Sultdempende egenskaper, Godt for imunforsvaret».

 • fbruvik

  Vakkert å se deg knuse den ene sjarlatanen etter den andre som profitterer på lettlurte mennesker. Bare så synd at du selv lar deg lure av vår tids største svindel, klimasvindelen.

 • Interessante jurdiske vurderinger du gjør her – sikkert helt rett og. Men slke jordiske lover derimot har sjeldent virkninger på vår hærres utvalgte – slik som Pedersen. Du bør derfor i tillegg legge inn et avsnitt om teologiske betraktninger for å fullende verket. Kanskje kan du til og med få med deg en biskop eller 3.

  Jeg
  mener først og fremst det Pedersen gjør her er brudd på følgende bud:

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  Her har Pedersen satt seg selv og pengene for gud.

  2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
  Noe han gjør til gangs – ved å bruke Gud i en særdeles aggressiv reklamekampanje.

  7. Du skal ikke stjele.
  Selvforklarende.

  I tillegg vil jeg peke på de katolske dødssyndene – så vi kan se om Pedersen her kan knyttes til dem:

  1. Hovmod (på latin superbia)
  – innebærer en altfor høy vurdering av en selv og en stor selvhevdelse, motsatt ydmykhet.

  2. Grådighet (avaritia)
  – Griskhet er særlig rettet mot å samle penger, rikdom, mat og andre eiendeler, særlig når dette skjer på bekostning av andre.

  4. Misunnelse (invidia)
  – Den gjør seg bemerkbar ved at en ikke unner et annet menneske egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler, og kan bli utløst ved at en person sammenligner seg selv med et annet menneske. I denne sammenhengen – altså legeindustrien.

  «Det må foreligge til sammen tre omstendigheter for at en synd skal være en dødssynd: «Den synd er en dødssynd hvis objekt er en alvorlig sak, og som begås fullt ut bevisst og med overlegg».»

  «En dødssynd krever full bevissthet og fullt overlegg. Den forutsetter at man kjenner til at handlingen er syndig og i strid med Guds lov. Den innebærer også et samtykke som er tilstrekkelig villet til at det dreier seg om et personlig valg. Affektert uvitenhet og hjertets forherdelse minsker ikke syndens preg av å være forsettlig, men øker den tvertimot.»

  Så til en bibelsk fortolkning om dette er synd eller ikke:

  Til det vil jeg si at man i stor grad skal legge Jesu liv til grunn i tillegg til Moselovene. Disse budene og dødssyndene er allerede befestet i de gamle Moselovene – men la oss se hva Jusu liv kan lære oss om slik oppførsel – der jeg vil avslutte med å hevde at det Pedersen bedriver og god gammel dags gudsbespottelse og hedenskap i ly av kriken:

  Når Herren renser sitt tempel
  Av Eivind Flå
  2 Pet 1,3.9: – Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft … Men den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind, og har glemt renselsen fra sine gamle synder.

  Jesus både begynte og avsluttet sin offentlige gjerning ved å rense tempelet. Like etter at Jesus gjorde vann til vin i Kana dro han opp til Jerusalem. Her opplevde han at tempelet ble gjort urent gjennom salgsboder og pengevekslere. Tempelet var blitt fullt av ulike aktiviteter i stedet for sann Gudstro og bønn. Reaksjonen fra Jesus kan du lese i Joh 2,15: – Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med sauene og oksene.

  Pengevekslernes penger tømte han ut og deres bord veltet han. Jesus hadde null toleranse overfor de nye påfunn og metoder når det gjaldt bruk av Herrens hus. Han ba om at alt dette uvesenet måtte renses bort. – Gjør ikke min Fars hus til en handelsbod, sier han. I Mark 11 kan du lese om Jesu triumferende innmarsj i Jerusalem på palmesøndag, like før hans lidelse og død. Igjen kommer han til Herrens tempel. Og enda ei gang var det behov for å gå drastisk til verks. I Mark 11,15 står det at han begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte i templet, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. Ordene som lød i denne anledning var kvasse som kniver: – Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule! (Mark 11,17). Jesus demonstrer ved begge disse anledningene at det ikke er noen samklang mellom lys og mørke. Drøyt 600 år tidligere lød det et budskap til profeten Jeremia i Jer 15,19: – Derfor sier Herren: Hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Disse ord bør ikke være til å ta feil av.

  – Det Pedersen bedriver er altså å spotte gud og bedrive avgudsdyrkelse i ly av kirken (Philadelfia) – derfor bør biskopene i Norge legge ned forbund med slik virksomhet tilknyttet den Lutheransk-evangelske statskirken og erklære virksomheten hans som synd og mot Biblen.

  La oss se om kona hans tørr å anmelde meg for ærekrenkelse nå ;)

 • Quasi

  Herlig! Syntes det var synd at BodøNu ble noe kritisert av PFU, for det var noe av det beste jeg har lest i en avis, og så til og med i en gratis lokalavis! Morsom, kritiserende og uredd artikkel, og det er det man trenger media til. (Ikke nødvendigvis morsom, men det andre.)

  (Men… Ikke skriv «Lovdata sier…». Lovdata er (historisk sett) forlegger bak lovsamlingene, og er nå ett av de store juss»bibliotekene» på nett, men de «sier» altså ingenting.. Det blir som å si «Aschehoug sier…» når du skal sitere Jo Nesbø. Det er forskriften som er rettskilden, ikke nettsiden… (Dagens flisespikkeri..))

 • VeronicaHansen

  Svein-Magne Pedersen tjener godt. 2011 inntekten er 847 146,- Har han jobb utenom, eller er alt dette inntekt fra det pisset han driver med?

 • kulegutt

  I can dig it!!!!
  neste sjarlatan på lista er paven :-) en skrekkens artikkel i vente??
  og hvem dominerer paven???? hjææææælp,, skummelt!!

  religiøse institusjoner er kontrollmekanismer alene. «that aaaaaal it is»
  sjarlataner markedsfører det falske, villedende, deistiske, etablerte gudebildet for egenvinning.
  ortodoks religion dyrker et dog-eat-dog samfunn, og homo sapiens handler fra reptilhjernen som følge av konstant illusorisk frykt indoktrinering.
  penger og religion har gjort sitt?
  la oss gjenninnføre vår velfortjente kollektive integritet som humanitet.
  neo-cortex overkjører reptilhjernen eeeenkelt, bare hiv all den falske falske falske frykt ut av livet.
  step one folkens——klare????————————-«SKRU AV TV’EN NÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ»

 • Kan ikke Tjomlid skrive noe han har erfart isteden, fortell gjerne når du opplevde Guds kraft.

 • The_Clash

  Kynisme og grådighet kjenner ingen grenser.

 • The_Clash

  Eventyr kan du vel lese andre steder?

 • kingvald

  Jeg vil gjerne påpeke at sitatene IKKE er fra forskriften, men fra MERKNADENE til forskriften. Det er vel strengt tatt selve forskriftsteksten som er juridisk bindene, og ikke merknadene.

  Kjell Ingvaldsen

 • Er ikke dette samfunnet i et nøtteskall ? Politikere lyver og lover i beste sendetid, religiøse ledere preker om sannheter de umulig kan dokumentere , mediene fører oss bak lyset i saker som absolutt har allmen interesse, rettsvesenet behandler oss ulikt , helsevesenet er ikke istand til å ivareta oss som vi er forespeilet . Kan man trekke noen fundamentale konklusjoner ut av dette ?

 • KjellO

  Selv om du bedriver selvsuggesjon, kan du ikke vente at andre skal reklamere for slikt i egen blogg.

 • Statherian

  Kan Gud, via Svein Magne Pedersens telefontjeneste, helbrede folk som har måttet amputere kroppsdeler?

 • Killerkane

  Big deal. Hvem bryr seg om hva gladkristne foretar seg, fyren skaper håp hos folk som kanskje er oppgitt av legestanden og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor noen på død og liv skal lete med lupe etter alt de oppfatter som negativt hos annerledestenkende, i dette tilfellet, kristne. Ja, de tjener penger, Tjomlid. Dersom du mener at det er galt at noen tjener penger på religion, så bør du kanskje heller gå løs på kapitalismen som gjør det mulig? Det er ok for nordmenn å tjene penger på våpen og krig? Har ikke sett du har sutret noe om selskaper fra området rundt Kongsberg?

 • metron1245

  Nei. Noe som ikke finnes kan ikke helbrede noe som helst. Derfor kan man ikke vise til amputerte kroppsdeler som skal ha vokst ut igjen.

 • Pingback: Om kirkens ulne moral | Herr Ateist()

 • De firmaene er ærlige om hva de driver med, de tjener ikke penger på å lure folk.

 • Mer enn 2/3 av verdens befolkning tror på en gud, kanskje vi burde hatt mer forskning på helbredelse gjennom bønn. Det er gjort en del studier, men 5 minutter på PubMed (verdens største database for medisinsk forskning) gav ingen opplagte konklusjoner. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

  For de som har opplevd slike mirakler, som kan kan dokumenteres med medisinske funn som har forsvunnet, anbefales alle å melde historien til Nafkam, et statlig organ for dokumentert effekt av ikke-vitenskapelig-bevist behandling.

  http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28927&p_document_id=84807&p_dimension_id=88112

 • Håkon S.

  Vel, dersom bønn skulle hatt noen virkning på helbredelse, hvorfor helbredes aldri amputasjoner?
  Høres kanskje ut som et retorisk spørsmål, men nesten samtlige sykdommer har sine egne forløp, og siden menneskekroppene komme I utallige varianter – for ikke å snakke om hvor mange vi er – så er det alltid noen som vil greie seg «mot alle odds». Og dersom denne noen greide seg mot alle odds etter å ha blitt bedt for, så vil jo denne personen kanskje tro – feilaktig – at det var bønnen som hjalp, når det heller var tilfeldighetenes spill. At to ting følger hverandre betyr ikke nødvendigvis en årsakssammenheng (noe Nafkam blant annet har veldig lett for å glemme, og som er en av de tingene gjør de ganske uegnet til å brukes til seriøs forskning).
  Men når det gjelder det å miste et lem, så er det temmelig åpenbart hva som har skjedd. Det har jo skjedd såpass mange slike ulykker opp gjennom århundrene, og regner med at I brorparten av disse tilfellene har blitt bedt hardt og inderlig om at det ikke skulle ha skjedd. Og man hadde ikke trengt så mange amputasjoner dokumentert å bli reversert, for å kunne si at her var det en eller annen slags form for gud inne I bildet.
  Og hvis nå denne guden – eller hva man nå skulle kalle den overnaturlige kraften – skulle vise seg å eksistere og å faktisk helbrede andre sykdommer bare man ber hardt nok; så må jo da denne samme tingen/kraften bevisst velge å aldri, aldri helbrede en amputasjon. Og da kan (og må) man jo spørre spørsmålet: «Hvorfor helbreder gud aldri amputasjoner?»

 • Glimrende svart! Neste spørsmål blir om det finnes statistikk på helbredelse av amputasjoner. Ved å ta problemstillingen på alvor vil vi få et møte mellom tro og vitenskap, noe som er på høy tid.

 • Jeg ser ikke bort fra at folk av hans type kan igangsette visse psykologiske prosesser som kan stimulere en bedring eller en helbredelse. Det er jo en viss sammenheng mellom det mentale og immunforsvaret og gjenoppbygningsprosesser.