Ting jeg har endret mening om – del 2

Last updated on 23. januar 2014

For rundt halvannet år siden skrev jeg bloggposten «Ting jeg har endret mening om». Der tok jeg for meg flere saker hvor jeg hadde endret standpunkt etter å ha fått ny informasjon.

Det synes jeg er helt sentralt som skeptiker. Det skal alltid være dataene som leder oss. Får vi nye data som ut fra vitenskapelige prinsipper og kvalitet gjør at vi bør endre standpunkt, ja så endrer vi standpunkt. Og vi innrømmer det.

Siden forrige bloggpost har jeg prøvd å notere ned ting jeg kom på at jeg har endret mening om, og her vil jeg gjennomgå noen av disse.

Jesus Kristus er en kopi

Screenshot 2014 01 22 16 30 58I min tidlige fase som skeptiker og nyerklært ateist oppdaget jeg noen artikler på internett hvor jeg kunne lese at Jesus Kristus var en kopi av mange andre gudefigurer. Det fantes nemlig et utall tidligere guder, blant annet fra egyptisk, gresk og indisk mytologi, som hadde påfallende mange likheter med den kristne guden.

Den egyptiske guden Horus skal for eksempel ha blitt født 25. desember av en kvinne som var jomfru. Tre konger/vismenn skal ha fulgt en stjerne i øst til fødestedet, hvor de tilba gudebabyen. Han skal ha blitt anerkjent som religiøs lærer i en alder av 12 år, døpt i en alder av 30, og hadde 12 disipler. Alt dette høres vel mistenkelig kjent ut?

Eller hva med den greske guden Attis som også ble født av en jomfru den 25. desember, ble korsfestet og stod opp igjen tredje dagen. Eller den persiske guden Mithra som også ble født av en jomfru den 25. desember, hadde 12 disipler, og var død i 3 dager før han gjenoppstod? Eller den indiske guden Krishna som ble født av en jomfru, utførte mirakler og stod opp igjen fra de døde? Eller den greske guden Dionysos som ble født av en jomfru den 25. desember, utførte mirakler, ble kalt «Kongenes konge», «Alfa og Omega» og stod opp igjen fra de døde?

Felles for alle disse var at de skal ha levd fra 500 til 3000 år før Kristus, så historiene knyttet til Jesus høres ut som rene kopier av tidligere gudehistorier. Det peker i retning av at mye av det vi forbinder med Jesus Kristus – jomfrufødsel, disipler, mirakler, gjenoppstandelse – egentlig bare er klassiske myter som i alle tider har vært brukt om viktige personer man vil oppheve til gudestatus.

Med andre ord: Jesus Kristus er en myte!

Dette brukte jeg som kjerneargument i mange diskusjoner med kristne. Og hvordan kunne de bortforklare dette? Er det ikke litt for tilfeldig at Jesus har alle disse gudommelige og spesielle egenskapene som overlapper med en hel rekke tidligere guder – som kristne ikke tror på? Burde de ikke da være like skeptiske til sin egen gud?

Argumentet var godt – hvis det hadde vært korrekt. Problemet er at det er det ikke. Disse påståtte fellestrekk mellom Horus, Attis, Mithra, Krishna, Dionysos og Jesus, som blant annet er blitt popularisert gjennom filmen Zeitgeist, stemmer ikke.

Påstandene om disse andre gudene er enten upresise, feiltolket eller rett og slett oppdiktede. Dette kan du lese en grundig gjennomgang i på en nettside viet til å plukke fra hverandre alle faktafeil i Zeitgeist. La meg kjapt bare sitere litt om det som skrives om Horus:

Horus was not born on December 25th, he was born on the 5th day of the «Epagomenal Days», which does not even take place in December on the modern or ancient calendars, but rather between August 24th and 28th, but in terms of the rising of Sirius (August 4), they are July 30th through August 3rd. His mother was also not a virgin. Horus’s father was Osiris, who was killed by his brother Seth. Isis used a spell to bring him back to life for a short time so they could have sex, in which they conceived Horus.

I, as well as several others, as well as several Egyptologists you can find on the Internet, know of no reference anywhere to a «star in the east» or «three kings» and «new-born savior»; it is simply made up. I cannot find any source or information proving he was a «teacher when he was 12 years old», that he was «baptized at age 30», that he «walked on water» (but on the Internet, I did find several places that suggest he was «thrown in the water», but I have no direct source at this time for that). More so, I cannot find any evidence he was referred to as «The Truth», «The Light», Lamb of God», «the Good Shepherd», etc.

Also lacking is any evidence that he was betrayed by Typhon. In fact, Horus never died, at any time, he later merges with the sun god, Ra — but never dies and certainly never is crucified, and therefore could not have been buried for 3 days and resurrected. If you want to look it up yourself, you can find documentation of Horus and Isis and Osiris here and here.

Jeg tok altså feil i mange år, men nå vet jeg bedre enn å fortsette å bruke dette feilaktige argumentet. Det finnes gode nok grunner til å ikke tror at Jesus Kristus var en gud uten at man må trekke inn oppdiktede påstander.

Før trodde alle at jorden var flat…

FlatjordUnder svært mange av bloggpostene mine dukker følgende påstand opp: For ikke så lenge siden trodde alle at jorda var flat, men nå vet vi bedre, og derfor skal vi ikke avvise at X er sant, selv om det strider mot dagens vitenskapelige konsensus.

Eller sagt mer konkret: «Før trodde alle at jorda var flat, derfor virker homeopati.»

Resonnementet er selvsagt idiotisk. Det at vi i dag vet bedre enn for 100 år siden, betyr ikke at alt vi vet i dag vil vise seg å være feil 100 år inn i fremtiden. Når det gjelder jordklodens fasong har vi over tid fått en stadig bedre forståelse, men nå handler det mest om å bli mer og mer presis, ikke at vi om 50 år vil oppdage at jorden kanskje er firkantet.

Forfatteren Isaac Asimov skrev et nydelig essay, «The Relativity of Wrong», som beskriver dette svært bra. Anbefales!

Jeg har aldri selv brukt argumentet på den måten alternativtroende bruker det, men jeg trodde også at folk flest frem til rundt 1800-tallet mente at jorden var flat. Det hadde jeg alltid hørt. Det var jo allmennkunnskap. Var det ikke til og med slik at datidens sjømenn som seilte langt ut på havet var redde for å kunne falle utfor kanten av verden?

Neppe. Det trodde nok få eller ingen sjømenn. Menneskeheten har visst at jorden var rund i veldig lang tid, hvertfall i over 2000 år. De gamle grekerne visste det. Kristne ledere i middelalderen visste det. Nordmenn visste det beviselig for nesten 1000 år siden.

At alle trodde jorden var flat frem til relativt moderne tid, er en myte. Og det er en moderne myte. Myten oppstod faktisk så sent som på 1800-tallet, og har vært umulig å bli kvitt siden. Riktignok har det vært enkeltpersoner eller religiøse grupperinger som har hevdet at jorden må være flat. Ja, selv i dag finnes en liten gruppe mennesker som mener at jorden er flat. Disse kaller seg The Flat Earth Society. Men den store majoritet har «alltid» visst bedre.

Les gjerne Wikipedia-artikkelen «Myten om den flate jord» for mer innsikt.

Selv oppdaget jeg at dette var en myte litt sånn gradvis. Jeg skjønte for få år siden at de lærde lenge har visst at jorden var rund, men så tok det litt tid før jeg også skjønte at «folk flest» hadde hatt samme kunnskap. Men det sier egentlig seg selv. Folk så den runde skyggen av jorden på månen under måneformørkelser. Folk ved kysten så skipsmastene forsvinne gradvis under horisonten når de seilte bort fra dem. Det var mange ting som gjorde at man kunne resonnere seg frem til en rund jord selv uten avanserte beregninger og vitenskapelig kunnskap.

Så jeg tok feil, men nå vet også jeg bedre.

Overvåking – ECHELON

EchelongvDa internett ble allemannseie på nittitallet, dukket det etterhvert opp historier om at amerikanske myndigheter overvåket nettet.

Jeg hørte også om noe de kalte «ECHELON», et samarbeidsprosjekt mellom flere land for å systematisk samle inn informasjon fra internett for å overvåke brukerne. Jeg leste om gigantiske, hemmelige superdatamaskiner som åt seg gjennom milliarder av e-poster hver dag for å finne ut hva jeg og andre drev med på nett, og som reagerte på spesiell nøkkelord tilknyttet terrorisme og annet skummelt.

Og jeg lo av det. Det hørtes idiotisk ut. Typisk konspirasjonsteori fra noen tullinger som ikke helt skjønner begrensningene i teknologien som ville vært påkrevd for å gjennomføre noe sånt.

Dæven, som jeg tok feil.

De siste året har vi virkelig fått et innblikk i hvor omfattende slik overvåking av nettrafikk og annen elektronisk kommunikasjon har vært, spesielt etter 2001. Edward Snowdens avsløringer om virksomheten til NSA i USA har fått ECHELON til å virke nesten uskyldig i sammenligning.

Her fikk nittitallets konspirasjonsteoretikere rett. Kanskje mer rett enn de selv hadde innbilt seg. Internettet overvåkes virkelig. Enorme mengder informasjon sopes inn, filtreres, og analyseres i all hemmelighet hvert eneste sekund av hver dag. Det vil si, det er ikke så hemmelig lenger, selv om vi neppe vet alt.

Jeg tok skammelig feil. Det jeg hånflirte av for 10-15 år siden, er i dag beviselig en realitet.

Pandemivaksinen

NarcolepsyI min forrige bloggpost om ting jeg har endret mening om skrev jeg også om pandemivaksinen. Jeg hevdet tidligere at vaksinen Pandemrix neppe hadde ført til narkolepsi, men etterhvert som nye data dukket opp, måtte jeg innrømme at en slik sammenheng nok var sannsynlig likevel.

Men det er én ting til jeg synes må belyses. Jeg kan huske at i debattene tilbake i 2009 så hevdet vaksinekritikerne at denne vaksinen var spesiell. At den var laget på en helt særegen måte, og at vi derfor ikke kunne stole på at den ville være trygg.

Det avviste jeg. Jeg finner ikke igjen noen konkrete sitater i farten, men husker at jeg flere ganger påpekte at pandemivaksinen ble laget på nøyaktig samme måte som annen influensavaksine. Det eneste som var forskjellig var selve virusmaterialet som ble brukt i vaksinen. Og ettersom vaksiner mot sesonginfluensa erfaringsmessig var trygge, ville også pandemivaksinen være det.

Der tok jeg feil. Pandemivaksinen ble nemlig ikke produsert akkurat på samme måte som vanlig sesonginfluensavaksine. Det var to forskjeller.

Det ene er at pandemivaksinen inneholdt det kvikksølvholdige konserveringsmiddelet tiomersal. Årsaken til dette var at rask distribusjon av mange vaksinedoser gjorde at vaksinen kom i ti-dose-flasker. En flaske inneholdt altså nok til ti injeksjoner. Men når man må stikke sprøytespisser ned i samme flaske flere ganger, finnes en risiko for at vaksinen blir forurenset av for eksempel bakterier. Derfor inneholder vaksinen tiomersal som hindrer bakterievekst. Det er altså tilsatt for å gjøre vaksinen tryggere.

Tiomersal er også fullstendig trygt. Det er blitt gitt i hundretalls millioner av vaksinedoser uten problemer. Av ulike årsaker ble tiomersal likevel fjernet fra alle ordinære vaksiner i Norge allerede på slutten av nittitallet, men det brukes i spesielle tilfeller også i dag. Fordi det beviselig er trygt. (Det kan du lese mer om i denne bloggposten.)

Den andre forskjellen på vanlig influensavaksine og pandemivaksinen, var bruken av en adjuvans. Ettersom pandemivaksinen måtte produseres i store antall på kort tid, ble det ikke tid til å dyrke nok virusmateriale til hver vaksinedose. Med lite virusmateriale i hver dose, måtte man kompensere ved å tilføre et annet stoff som bidro til å stimulere immunforsvaret tilstrekkelig. Dette kalles en adjuvans, og i tilfellet Pandemrix var det spesifikt GlaxoSmithKline sin adjuvans kalt AS03.

Denne skvalen-baserte adjuvansen var relativt godt testet, og ble ansett som fullstendig trygg. Men historien har vist oss at det var feil i det spesielle tilfellet med H1N1-viruset. Noen få av de barn som ble vaksinerte utviklet senere narkolepsi.

Hvorfor dette skjedde er enda ikke fullstendig avklart, men forskerne nærmer seg svaret. Sannsynligvis har kombinasjonen av denne spesielle varianten av H1N1-viruset, sammen med AS03 hos enkelte genetisk predisponerte individer, ført til at immunsystemet ble «overstimulert» og begynte å angripe celler i hjernen som produserer stoffet hypokretin som stimulerer våkenhet.

For mer lesestoff om pandemivaksinen og narkolepsi anbefales denne lenkesamlingen.

Så jeg tok feil. Jeg sa at pandemivaksinen ikke skilte seg fra vanlig sesonginfluensavaksine, men var uinformert. Det var to kritiske forskjeller, og den ene av dem er sannsynligvis årsaken til at noen få ble rammet av en tragisk bivirkning.

Burde vi heller ha valgt en adjuvansfri vaksine, slik enkelte andre land gjorde? Det er et komplisert regnestykke. Det finnes studier som tyder på at vaksine med adjuvans gir større immunitet mot svineinfluensa enn vaksiner uten adjuvans. Det kan ha beskyttet oss mot flere dødsfall i de påfølgende influensasesonger. Kanskje sparte adjuvansvaksinen oss for noen titalls dødsfall til prisen av noen titalls narkolepsitilfeller? Det får vi aldri vite sikkert.

Skal man se noe som helst positivt i tragedien, så har i det minste denne alvorlige bivirkningen tvunget frem forskning som har ført til at man nå vet mer om hva som forårsaker narkolepsi enn det vi gjorde tidligere. Derfor er det et håp om at forskerne raskere kan utvikle bedre medisiner eller en kur mot narkolepsi på sikt.

Falske voldtektsanmeldelser

FALSE RAPE CLAIMS DONT MATTER BECAUSE REAL RAPE OCCURSDenne bloggposten begynner å bli lang nok, men jeg må ta med en viktig ting til. I noen av mine tidligere bloggposter om voldtekt har jeg hevdet at falske voldtektsanklager er et relativt stort problem.

I en bloggpost fra 2008, «TV2 voldtar statistikken», skrev jeg blant annet:

Studier fra utlandet viser at opp mot halvparten av alle anmeldte voldtektsforsøk er falske.

Denne påstanden var ikke tatt ut av løse luften. Jeg hadde kilder som underbygget påstanden min. Jeg viste til ulike studier som hadde konkludert med at andel falske voldtektsanmeldelser var skremmende høyt.

Men det var nok misvisende. Etter å ha blitt korrigert av andre, og lest mer forskning på området, ser jeg at tallet jeg brukte var oppblåst. Det korrekte tallet ser ut til å ligge et sted mellom 2 og 8 prosent, om vi skal basere oss på det som finnes av studier på dette.

I nevnte bloggpost viste jeg også til en norsk rapport som hadde sett på voldtektsanmeldelser i 2007. Her fant man at rundt 2-3% av anmeldelsene ble henlagt fordi de ble ansett som grunnløse eller ikke straffbare. Det peker også i retning av at andel falske voldtektsanmeldelser nok ligger nærmere en svært lav prosent, enn opp mot 40-50%, som enkelte amerikanske studier har antydet.

Her var jeg overivrig. Jeg leste forskningen for dårlig. Det pinligste er at jeg rett og slett overså tallene i den norske rapporten som jeg selv siterte fra.

Noen voldtektsanmeldelser er falske, og det er svært, svært alvorlig i seg selv. Å bli stemplet som voldtektsforbryter når man er uskyldig, har en enormt skadelig effekt på den anmeldte. Dette skjer, og det er tragisk, men det skjer likevel mye sjeldnere enn det som ofte bli trukket frem i voldtektsdebatter. Selv om falske anmeldelser er et alvorlig problem i seg selv, så er det ikke noe relevant argument i voldtektsdebatten totalt sett.

Det finnes ingen grunn til å ikke sette inn ressurser i bedre etterforskning av voldtekter, selv om noen anmeldelser er falske. Det finnes ingen grunn til å bagatellisere alvorligheten i voldtektsproblemet selv om noen få anmeldelser er falske. Det er ulogisk argumentasjon.

Så jeg tok feil også her, i den forstand at jeg overdrev problemet og brukte for dårlige kilder til å underbygge min påstand. I dag vet jeg heldigvis bedre.

(Les også min bloggpost om hvordan ikke bli voldtektsforbryter.)

Konklusjon

Det var denne runden med ting jeg har endret mening om. Jeg har flere punkter på listen, men sparer det til en annen bloggpost.

Hvis du oppdager noe jeg har skrevet i bloggen som er feil, og du kan underbygge det med gode kilder og argumenter, så ber jeg om at du sender meg dette på mail. Du finner kontaktinformasjonen her.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!