For rundt halvannet år siden skrev jeg bloggposten «Ting jeg har endret mening om». Der tok jeg for meg flere saker hvor jeg hadde endret standpunkt etter å ha fått ny informasjon.

Det synes jeg er helt sentralt som skeptiker. Det skal alltid være dataene som leder oss. Får vi nye data som ut fra vitenskapelige prinsipper og kvalitet gjør at vi bør endre standpunkt, ja så endrer vi standpunkt. Og vi innrømmer det.

Siden forrige bloggpost har jeg prøvd å notere ned ting jeg kom på at jeg har endret mening om, og her vil jeg gjennomgå noen av disse.

Jesus Kristus er en kopi

Screenshot 2014 01 22 16 30 58I min tidlige fase som skeptiker og nyerklært ateist oppdaget jeg noen artikler på internett hvor jeg kunne lese at Jesus Kristus var en kopi av mange andre gudefigurer. Det fantes nemlig et utall tidligere guder, blant annet fra egyptisk, gresk og indisk mytologi, som hadde påfallende mange likheter med den kristne guden.

Den egyptiske guden Horus skal for eksempel ha blitt født 25. desember av en kvinne som var jomfru. Tre konger/vismenn skal ha fulgt en stjerne i øst til fødestedet, hvor de tilba gudebabyen. Han skal ha blitt anerkjent som religiøs lærer i en alder av 12 år, døpt i en alder av 30, og hadde 12 disipler. Alt dette høres vel mistenkelig kjent ut?

Eller hva med den greske guden Attis som også ble født av en jomfru den 25. desember, ble korsfestet og stod opp igjen tredje dagen. Eller den persiske guden Mithra som også ble født av en jomfru den 25. desember, hadde 12 disipler, og var død i 3 dager før han gjenoppstod? Eller den indiske guden Krishna som ble født av en jomfru, utførte mirakler og stod opp igjen fra de døde? Eller den greske guden Dionysos som ble født av en jomfru den 25. desember, utførte mirakler, ble kalt «Kongenes konge», «Alfa og Omega» og stod opp igjen fra de døde?

Felles for alle disse var at de skal ha levd fra 500 til 3000 år før Kristus, så historiene knyttet til Jesus høres ut som rene kopier av tidligere gudehistorier. Det peker i retning av at mye av det vi forbinder med Jesus Kristus – jomfrufødsel, disipler, mirakler, gjenoppstandelse – egentlig bare er klassiske myter som i alle tider har vært brukt om viktige personer man vil oppheve til gudestatus.

Med andre ord: Jesus Kristus er en myte!

Dette brukte jeg som kjerneargument i mange diskusjoner med kristne. Og hvordan kunne de bortforklare dette? Er det ikke litt for tilfeldig at Jesus har alle disse gudommelige og spesielle egenskapene som overlapper med en hel rekke tidligere guder – som kristne ikke tror på? Burde de ikke da være like skeptiske til sin egen gud?

Argumentet var godt – hvis det hadde vært korrekt. Problemet er at det er det ikke. Disse påståtte fellestrekk mellom Horus, Attis, Mithra, Krishna, Dionysos og Jesus, som blant annet er blitt popularisert gjennom filmen Zeitgeist, stemmer ikke.

Påstandene om disse andre gudene er enten upresise, feiltolket eller rett og slett oppdiktede. Dette kan du lese en grundig gjennomgang i på en nettside viet til å plukke fra hverandre alle faktafeil i Zeitgeist. La meg kjapt bare sitere litt om det som skrives om Horus:

Horus was not born on December 25th, he was born on the 5th day of the «Epagomenal Days», which does not even take place in December on the modern or ancient calendars, but rather between August 24th and 28th, but in terms of the rising of Sirius (August 4), they are July 30th through August 3rd. His mother was also not a virgin. Horus’s father was Osiris, who was killed by his brother Seth. Isis used a spell to bring him back to life for a short time so they could have sex, in which they conceived Horus.

I, as well as several others, as well as several Egyptologists you can find on the Internet, know of no reference anywhere to a «star in the east» or «three kings» and «new-born savior»; it is simply made up. I cannot find any source or information proving he was a «teacher when he was 12 years old», that he was «baptized at age 30», that he «walked on water» (but on the Internet, I did find several places that suggest he was «thrown in the water», but I have no direct source at this time for that). More so, I cannot find any evidence he was referred to as «The Truth», «The Light», Lamb of God», «the Good Shepherd», etc.

Also lacking is any evidence that he was betrayed by Typhon. In fact, Horus never died, at any time, he later merges with the sun god, Ra — but never dies and certainly never is crucified, and therefore could not have been buried for 3 days and resurrected. If you want to look it up yourself, you can find documentation of Horus and Isis and Osiris here and here.

Jeg tok altså feil i mange år, men nå vet jeg bedre enn å fortsette å bruke dette feilaktige argumentet. Det finnes gode nok grunner til å ikke tror at Jesus Kristus var en gud uten at man må trekke inn oppdiktede påstander.

Før trodde alle at jorden var flat…

FlatjordUnder svært mange av bloggpostene mine dukker følgende påstand opp: For ikke så lenge siden trodde alle at jorda var flat, men nå vet vi bedre, og derfor skal vi ikke avvise at X er sant, selv om det strider mot dagens vitenskapelige konsensus.

Eller sagt mer konkret: «Før trodde alle at jorda var flat, derfor virker homeopati.»

Resonnementet er selvsagt idiotisk. Det at vi i dag vet bedre enn for 100 år siden, betyr ikke at alt vi vet i dag vil vise seg å være feil 100 år inn i fremtiden. Når det gjelder jordklodens fasong har vi over tid fått en stadig bedre forståelse, men nå handler det mest om å bli mer og mer presis, ikke at vi om 50 år vil oppdage at jorden kanskje er firkantet.

Forfatteren Isaac Asimov skrev et nydelig essay, «The Relativity of Wrong», som beskriver dette svært bra. Anbefales!

Jeg har aldri selv brukt argumentet på den måten alternativtroende bruker det, men jeg trodde også at folk flest frem til rundt 1800-tallet mente at jorden var flat. Det hadde jeg alltid hørt. Det var jo allmennkunnskap. Var det ikke til og med slik at datidens sjømenn som seilte langt ut på havet var redde for å kunne falle utfor kanten av verden?

Neppe. Det trodde nok få eller ingen sjømenn. Menneskeheten har visst at jorden var rund i veldig lang tid, hvertfall i over 2000 år. De gamle grekerne visste det. Kristne ledere i middelalderen visste det. Nordmenn visste det beviselig for nesten 1000 år siden.

At alle trodde jorden var flat frem til relativt moderne tid, er en myte. Og det er en moderne myte. Myten oppstod faktisk så sent som på 1800-tallet, og har vært umulig å bli kvitt siden. Riktignok har det vært enkeltpersoner eller religiøse grupperinger som har hevdet at jorden må være flat. Ja, selv i dag finnes en liten gruppe mennesker som mener at jorden er flat. Disse kaller seg The Flat Earth Society. Men den store majoritet har «alltid» visst bedre.

Les gjerne Wikipedia-artikkelen «Myten om den flate jord» for mer innsikt.

Selv oppdaget jeg at dette var en myte litt sånn gradvis. Jeg skjønte for få år siden at de lærde lenge har visst at jorden var rund, men så tok det litt tid før jeg også skjønte at «folk flest» hadde hatt samme kunnskap. Men det sier egentlig seg selv. Folk så den runde skyggen av jorden på månen under måneformørkelser. Folk ved kysten så skipsmastene forsvinne gradvis under horisonten når de seilte bort fra dem. Det var mange ting som gjorde at man kunne resonnere seg frem til en rund jord selv uten avanserte beregninger og vitenskapelig kunnskap.

Så jeg tok feil, men nå vet også jeg bedre.

Overvåking – ECHELON

EchelongvDa internett ble allemannseie på nittitallet, dukket det etterhvert opp historier om at amerikanske myndigheter overvåket nettet.

Jeg hørte også om noe de kalte «ECHELON», et samarbeidsprosjekt mellom flere land for å systematisk samle inn informasjon fra internett for å overvåke brukerne. Jeg leste om gigantiske, hemmelige superdatamaskiner som åt seg gjennom milliarder av e-poster hver dag for å finne ut hva jeg og andre drev med på nett, og som reagerte på spesiell nøkkelord tilknyttet terrorisme og annet skummelt.

Og jeg lo av det. Det hørtes idiotisk ut. Typisk konspirasjonsteori fra noen tullinger som ikke helt skjønner begrensningene i teknologien som ville vært påkrevd for å gjennomføre noe sånt.

Dæven, som jeg tok feil.

De siste året har vi virkelig fått et innblikk i hvor omfattende slik overvåking av nettrafikk og annen elektronisk kommunikasjon har vært, spesielt etter 2001. Edward Snowdens avsløringer om virksomheten til NSA i USA har fått ECHELON til å virke nesten uskyldig i sammenligning.

Her fikk nittitallets konspirasjonsteoretikere rett. Kanskje mer rett enn de selv hadde innbilt seg. Internettet overvåkes virkelig. Enorme mengder informasjon sopes inn, filtreres, og analyseres i all hemmelighet hvert eneste sekund av hver dag. Det vil si, det er ikke så hemmelig lenger, selv om vi neppe vet alt.

Jeg tok skammelig feil. Det jeg hånflirte av for 10-15 år siden, er i dag beviselig en realitet.

Pandemivaksinen

NarcolepsyI min forrige bloggpost om ting jeg har endret mening om skrev jeg også om pandemivaksinen. Jeg hevdet tidligere at vaksinen Pandemrix neppe hadde ført til narkolepsi, men etterhvert som nye data dukket opp, måtte jeg innrømme at en slik sammenheng nok var sannsynlig likevel.

Men det er én ting til jeg synes må belyses. Jeg kan huske at i debattene tilbake i 2009 så hevdet vaksinekritikerne at denne vaksinen var spesiell. At den var laget på en helt særegen måte, og at vi derfor ikke kunne stole på at den ville være trygg.

Det avviste jeg. Jeg finner ikke igjen noen konkrete sitater i farten, men husker at jeg flere ganger påpekte at pandemivaksinen ble laget på nøyaktig samme måte som annen influensavaksine. Det eneste som var forskjellig var selve virusmaterialet som ble brukt i vaksinen. Og ettersom vaksiner mot sesonginfluensa erfaringsmessig var trygge, ville også pandemivaksinen være det.

Der tok jeg feil. Pandemivaksinen ble nemlig ikke produsert akkurat på samme måte som vanlig sesonginfluensavaksine. Det var to forskjeller.

Det ene er at pandemivaksinen inneholdt det kvikksølvholdige konserveringsmiddelet tiomersal. Årsaken til dette var at rask distribusjon av mange vaksinedoser gjorde at vaksinen kom i ti-dose-flasker. En flaske inneholdt altså nok til ti injeksjoner. Men når man må stikke sprøytespisser ned i samme flaske flere ganger, finnes en risiko for at vaksinen blir forurenset av for eksempel bakterier. Derfor inneholder vaksinen tiomersal som hindrer bakterievekst. Det er altså tilsatt for å gjøre vaksinen tryggere.

Tiomersal er også fullstendig trygt. Det er blitt gitt i hundretalls millioner av vaksinedoser uten problemer. Av ulike årsaker ble tiomersal likevel fjernet fra alle ordinære vaksiner i Norge allerede på slutten av nittitallet, men det brukes i spesielle tilfeller også i dag. Fordi det beviselig er trygt. (Det kan du lese mer om i denne bloggposten.)

Den andre forskjellen på vanlig influensavaksine og pandemivaksinen, var bruken av en adjuvans. Ettersom pandemivaksinen måtte produseres i store antall på kort tid, ble det ikke tid til å dyrke nok virusmateriale til hver vaksinedose. Med lite virusmateriale i hver dose, måtte man kompensere ved å tilføre et annet stoff som bidro til å stimulere immunforsvaret tilstrekkelig. Dette kalles en adjuvans, og i tilfellet Pandemrix var det spesifikt GlaxoSmithKline sin adjuvans kalt AS03.

Denne skvalen-baserte adjuvansen var relativt godt testet, og ble ansett som fullstendig trygg. Men historien har vist oss at det var feil i det spesielle tilfellet med H1N1-viruset. Noen få av de barn som ble vaksinerte utviklet senere narkolepsi.

Hvorfor dette skjedde er enda ikke fullstendig avklart, men forskerne nærmer seg svaret. Sannsynligvis har kombinasjonen av denne spesielle varianten av H1N1-viruset, sammen med AS03 hos enkelte genetisk predisponerte individer, ført til at immunsystemet ble «overstimulert» og begynte å angripe celler i hjernen som produserer stoffet hypokretin som stimulerer våkenhet.

For mer lesestoff om pandemivaksinen og narkolepsi anbefales denne lenkesamlingen.

Så jeg tok feil. Jeg sa at pandemivaksinen ikke skilte seg fra vanlig sesonginfluensavaksine, men var uinformert. Det var to kritiske forskjeller, og den ene av dem er sannsynligvis årsaken til at noen få ble rammet av en tragisk bivirkning.

Burde vi heller ha valgt en adjuvansfri vaksine, slik enkelte andre land gjorde? Det er et komplisert regnestykke. Det finnes studier som tyder på at vaksine med adjuvans gir større immunitet mot svineinfluensa enn vaksiner uten adjuvans. Det kan ha beskyttet oss mot flere dødsfall i de påfølgende influensasesonger. Kanskje sparte adjuvansvaksinen oss for noen titalls dødsfall til prisen av noen titalls narkolepsitilfeller? Det får vi aldri vite sikkert.

Skal man se noe som helst positivt i tragedien, så har i det minste denne alvorlige bivirkningen tvunget frem forskning som har ført til at man nå vet mer om hva som forårsaker narkolepsi enn det vi gjorde tidligere. Derfor er det et håp om at forskerne raskere kan utvikle bedre medisiner eller en kur mot narkolepsi på sikt.

Falske voldtektsanmeldelser

FALSE RAPE CLAIMS DONT MATTER BECAUSE REAL RAPE OCCURSDenne bloggposten begynner å bli lang nok, men jeg må ta med en viktig ting til. I noen av mine tidligere bloggposter om voldtekt har jeg hevdet at falske voldtektsanklager er et relativt stort problem.

I en bloggpost fra 2008, «TV2 voldtar statistikken», skrev jeg blant annet:

Studier fra utlandet viser at opp mot halvparten av alle anmeldte voldtektsforsøk er falske.

Denne påstanden var ikke tatt ut av løse luften. Jeg hadde kilder som underbygget påstanden min. Jeg viste til ulike studier som hadde konkludert med at andel falske voldtektsanmeldelser var skremmende høyt.

Men det var nok misvisende. Etter å ha blitt korrigert av andre, og lest mer forskning på området, ser jeg at tallet jeg brukte var oppblåst. Det korrekte tallet ser ut til å ligge et sted mellom 2 og 8 prosent, om vi skal basere oss på det som finnes av studier på dette.

I nevnte bloggpost viste jeg også til en norsk rapport som hadde sett på voldtektsanmeldelser i 2007. Her fant man at rundt 2-3% av anmeldelsene ble henlagt fordi de ble ansett som grunnløse eller ikke straffbare. Det peker også i retning av at andel falske voldtektsanmeldelser nok ligger nærmere en svært lav prosent, enn opp mot 40-50%, som enkelte amerikanske studier har antydet.

Her var jeg overivrig. Jeg leste forskningen for dårlig. Det pinligste er at jeg rett og slett overså tallene i den norske rapporten som jeg selv siterte fra.

Noen voldtektsanmeldelser er falske, og det er svært, svært alvorlig i seg selv. Å bli stemplet som voldtektsforbryter når man er uskyldig, har en enormt skadelig effekt på den anmeldte. Dette skjer, og det er tragisk, men det skjer likevel mye sjeldnere enn det som ofte bli trukket frem i voldtektsdebatter. Selv om falske anmeldelser er et alvorlig problem i seg selv, så er det ikke noe relevant argument i voldtektsdebatten totalt sett.

Det finnes ingen grunn til å ikke sette inn ressurser i bedre etterforskning av voldtekter, selv om noen anmeldelser er falske. Det finnes ingen grunn til å bagatellisere alvorligheten i voldtektsproblemet selv om noen få anmeldelser er falske. Det er ulogisk argumentasjon.

Så jeg tok feil også her, i den forstand at jeg overdrev problemet og brukte for dårlige kilder til å underbygge min påstand. I dag vet jeg heldigvis bedre.

(Les også min bloggpost om hvordan ikke bli voldtektsforbryter.)

Konklusjon

Det var denne runden med ting jeg har endret mening om. Jeg har flere punkter på listen, men sparer det til en annen bloggpost.

Hvis du oppdager noe jeg har skrevet i bloggen som er feil, og du kan underbygge det med gode kilder og argumenter, så ber jeg om at du sender meg dette på mail. Du finner kontaktinformasjonen her.

 • Tverrsiktig

  Da lener jeg meg tilbake og venter på at Hole skal gjøre det samme (altså skrive om de feilene hun har begått i div bloggposter) ;-)

  Meget bra det du har presentert her, GT.

 • Anton68

  Står respekt av å formulere egne feil, spesielt på en god måte. Kudos.

 • Sylfest

  Tjomslid bagatelliserer himmellegemeformer!

 • Sandra Banan

  Jeg liker disse bloggpostene veldig godt. Det at du ikke bare innser at du tar feil og tar det inn, men at du faktisk deler det med oss. Forhåpentligvis kan det bidra til en kultur hvor vi kan innrømme at vi tok feil uten å bli stoppet av den lille stemmen i hodet som føler seg både dum og flau over at man tok feil.

 • R.U.R

  Kudos. Vi kan alle ta feil, men det står respekt av å innrømme det. Ikke minst offentlig.
  Et eksempel til etterfølgelse

 • Ser man det. Der endret jeg mening om et par ting. Takker for en oppklarende blogpost

 • Kit_Marlowe

  Veldig bra!

  En ting jeg er nysgjerrig på: hvordan lager man statistikk på falske voldtektsanklager? Vil det ikke i de aller fleste tvilstilfeller (altså der det ikke finnes fysiske spor som hever over enhver tvil at det har skjedd en voldtekt, eller der den mistenkte åpenbart lyver) i hovedsak være ord mot ord?

 • Ole Hovengen

  Ikke sjelden er jeg dundrende uenig med deg Gunnar, men jeg pleier også å lære litt når jeg kikker innom bloggen din. At du «tar oppgjør» med deg selv en gang i mellom, anser jeg som en styrke.
  Jeg drikker forresten Cola Zero, men bare i helgen. Jeg har tatt alle sesonginfluensavaksinene de siste 15 åene, men jeg hoppet over svieinfluensaen. Jeg kaller det intuisjon, men det er kanskje bare påvirkning… :-)

 • Emil Muller

  Ikke en sneballsjangs i helvette ;) Jeg har satt fem kroner på det hos Paddy Power og kan pensjonere meg om den går inn.

 • Konrad Pedersen

  Modent & voksent å endre mening, eller kanskje skal vi kalle det oppfatning av ting (mening kan alle ha, men fakta er fakta). På Colombus’ tid var ikke spørsmål om jorden var rund, men hvor langt det egentlig var til India/Kina/Japan ved reise vestover (såvidt jeg har forstått undervurderte Colombus avstanden).

  Falske voldtektsanklager naturligvis et stort problem for den som rammes. Såvidt jeg kan forstå er andre problemer vel så store, f.eks. ulike oppfatninger om det faktisk var samtykke til samleie og ikke minst om det lar seg bevise at det ikke var samtykke (da blir det påstand mot påstand). Summerer man alle disse problemene ender man kanskje på over 50 % av voldtektssakene.

 • Disqusor

  Tjomlid, her har du enda en høgare :) sjekk filmen «The Living Matrix», den gir innsikt, introen finner du på YouTube :)

 • Bjarand

  «Folk så den runde skyggen av jorden på månen. »
  Dette skjer bare ved måneformørkelser. Ved ny og ne måne er det månens egne skyggeside som gir det karakteristiske utseendet.

  Du vet det sikkert, men det kan være greit å avklare dette for mange tror at det er jordens skygge som gjør månen ny og ne.

 • Godt poeng. Jeg har nå presisert dette så det ikke skal bli misforståelser :-)

 • Emil Muller

  Uff, der kasta jeg bort fem minutter. Det er sent, jeg er trøtt, derfor tok det altså noen minutter før jeg la merke til den umiskjennelige lyden av «woo-woo» (første gang ordet «quantum» ble nevnt).

  Spekulativt svada som jeg mener du har postet en gang før her? Les heller denne: http://www.sciencebasedmedicine.org/the-living-matrix-a-movie-promoting-energy-medicine-beliefs/

 • Misterkul

  Det viser stor styrke å innrømme feil. Sannheten er ikke statisk, men avhengig av hva forskningen finner ut underveis. Ny informasjon kan føre til at man endrer mening, og det er sunt. Den som, ved nye resultater bastant står på sitt, har mindre respekt hos meg enn den som innrømmer tidligere feil og finner nye sannheter.

  Ang kristendommen og Zeitgeist, her tror jeg nevnte film er laget av ateister for rett og slett debunke kristendommen, ikke ulikt zions vise protokoller eller alle historier om Hitler, bokstavkombinasjoner som «beviste» fremtiden osv. Det er rett og slett en forfalskning av enkelte som ønsker å latterliggjøre noe som betyr noe for andre. For enkelte kristne, eller gnostikere, er det faktisk ikke viktig om han gikk på vannet, var født av en jomfru eller utførte såkalte mirakler. Det var hva han pratet om som var viktigst. Det går an å være kristen og samtidig tro at Jesus ikke er Guds sønn. Gert Nygårdshaug har skrevet en artig bok om dette i «Fortellernes marked». Det var en dyp og fin bok om kristendommen, hvordan ørekenreligioner kan oppstå ved delirium i ørkenen, og om Jesus var en vanlig mann eller en guddom. Anbefales sterkt. For noen er Jesus verdens første humanetiker, og om man fjerner det guddommelige er faktisk ikke moderne kristendom og humanetisme veldig langt fra hverandre..

  Gratulerer forøvrig med bloggernes «sterke mening»-pris. Vel fortjent. Har lest dine blogger med stor interesse, og har fått flere aha-opplevelser av å lese dine blogger.

 • Misterkul

  Kan fortelle litt om hvordan man kan bette på slike hendelser hos Paddy Power? Klikket meg inn på Paddy Power og søkte litt etter Hole eller Blog og fant intet. Lager man en bet selv eller er det Paddy Power som har laget veddemålet man kan vedde på? Hvor og hvordan setter man en femmer på slike ting? Kunne tenke meg å sette en femmer selv..

 • Øivind Bergh

  Man har en mening, men så kan man få oppdatert og bedre informasjon som gjør det naturlig å skifte mening. Det er en vitenskapsbasert måte å overleve i et kunnskapssamfunn.

  Jeg forsvarer sterkt beslutningen om svineinfluensavaksinen – basert på den informasjon som da var tilgjengelig. Og til anklager om at vaksinen mot akkurat dette viruset ikke var testet ut – ingen har noensinne forklart hvordan man eventuelt skulle rekke å teste ut en vaksine under det tidspresset som nødvendigvis er til stede i en pandemisituasjon. Kritikken er dermed temmelig lettvint. En vaksinasjon vil være basert på en nytte-kost-analyse ansett.

 • Emil Muller

  Var nok ment som en spøk, for «dramatisk effekt» – akkurat som at sneballen og neppe kommer til å dukke opp i helvette ;)

 • Derullandei

  Nå er jo ikke Horus den eneste guden som ikke er født 25. desember. ;) Ellers enig(?) i at Zeitgeist er en dampende haug med ferske hundeekskrementer.

  Jeg tror alle våknende skeptikere går gjennom en liten eller stor konspirasjonsfase. Når man først begynner å tenke at «kanskje ikke alt er sånn som det ser ut», begynner hjernen å fråtse i alt som «kanskje ikke er som det ser ut». Det er dette fenomenet konspirasjonsteorier og filmer som Zeitgeist lever av.

  Har man mentale ressurser til å komme seg igjennom denne fasen med vettet i behold, slik at man kan begynne å lære hvordan snørr skilles fra bart, er man heldig, for det er det dessverre ikke alle som har.

  Ellers: Gratulerer med prisen, Tjomlid. Etter skittstormen var denne nyheten salve for sjela.

 • Derullandei

  Bruk av ordet «quantum», som ikke helt åpenbart er metaforisk ment, om et tema som ikke er partikkelfysikk, er vanligvis en veldig god indikator på oksegjødsel ja. (Det er også en brukbar indikator på Deepak Chopra, men nå gjentar jeg meg selv.)

 • quovadis100

  Oppdager jeg at mine meninger tilhører flertallet, da er det på tide å skifte standpunkt :)

 • Nils Andreas Erstad

  I romanen Lila (de mer filosofiske delene) sier Robert M Pirsig noe sånt som «blyanten er mektigere enn pennen» (fritt etter hukommelsen, min oversettelse) – og mener at det å kunns skifte mening er sentralt i all vitenskapelighet.

  (Forøvrig – gratulerer med gårsdagens event. Fortjent, gledelig, hurra osv.)

 • Cowboystrekk

  Jeg venter i spenning på at en rekke personer i det alternative miljøet lager tilsvarende poser: «Dæven, vi tok feil om alt!»

 • R.U.R

  Don’t hold your breath ;-)

 • munken37

  Gammelt kinesisk ordtak: Den vise skifter ofte mening :-)

 • Empori

  åhhhh jeeeesp å gru, nok en gang.

 • Derullandei

  … med mindre du heter Underwater Guy og er en venn av Too Much Coffee Man.

 • Oyvind45

  25.3 må være den travleste dagen i historien, men hvordan kjente de kalenderen den gangen :)

 • Nils Laersen

  Å endre mening er som å skifte undertøy,eller som å dusje.like snart er man svett og sur i skrevet.

 • Pingback: Ting jeg har endret mening om | SAKSYNT()

 • Fakta

  Det er prisverdig at du du innrømmer dine feil men spørsmålet blir da hvorfor du er så bastant i utgangspunktet. Ville det ikke vært bedre om du stilte spørsmålet og ikke kom med en påstand? Der har du kanskje noe å lære av «konspirasjonsteoretikere».
  I følge det store norske leksikon defineres konspirasjon som en sammensvergelse eller komplott mens konspirasjonsteori defineres som en forklaringsmodell som går ut på at myndighetene og/eller andre mektige grupper i hemmelighet konspirerer (sammensverger seg) for å fremme sin egen, skjulte agenda. Det geniale med stigmaet eller skjellsordet «konspirasjonsteoretiker» er at man vrir oppmerksomheten vekk fra en i og for seg troverdig og rasjonell forklaringsmodell og over til kritikeren selv, noe som du også ofte gjør. -Og som ordet selv sier så er det en teori og ikke en påstand.

 • Hvorfor er jeg bastant? Det har jeg forsøkt å svare på blant annet her:

  http://tjomlid.com/2009/07/22/speak-with-conviction/

  (Og å hevde at konspirasjonsteoretikere ser på sine konspirasjonsteorier som «hypoteser» (som jo er det du mener med den folkelige bruken av ordet «teori»), er vel mildest talt naivt. Jeg har vel til gode å møte en konspirasjonsteoretiker som ikke er 100% overbevist om at de besitter den ene og fulle Sannhet, og i motsetning til meg vil de aldri kunne endre den oppfatning fordi all ny infomrasjon tolkes i lys av denne konspirasjonsteorien.)

 • elseberitkristiansen

  Kanskje jeg kan opplyse deg litt om den vanligste måten. Påtalemyndigheten har to begrunnelser for henleggelse av alle anmeldte saker. Den ene kalles «intet straffbart bevist,» og betyr i de aller fleste tilfeller at politiet finner god grunn til å tro at det aldri har skjedd en forbrytelse. Den andre betegnelsen heter «henlagt på grunn av bevisets stilling,» og betyr som regel at det er indikasjoner på at en forbrytelse kan ha blitt begått, men at det ikke finnes nok beviser til å bevise det i en domstol. Statistikken over falske anmeldelser lages på bakgrunn av saker med den første betegnelsen.

 • elseberitkristiansen

  Påståelighet er mer underholdende og genererer flere klikk:)

 • Helge

  Dette burde FLERE ta til seg. Og for meg STYRKER det troverdigeheten betraktelig når en viser et brennende ønske om å få fakta på bordet OG ikke minst innrømme når en har tatt feil. Bra! Jeg lærte også en ting eller to om pandemi-vaksinen.

 • Nils Framstad

  The Relativity of Wrong, ja. Tommel opp herfra. Som kjent, all models are wrong, but some are useful. (For uinnvidde: den britiske statistikeren George Box, som døde i fjor.)

  Jeg har senest i dag korrigert en myte jeg tok for god fisk. Med presuptivt troverdig kilde, ja, men ofte tar det bare femten sekunder på nett for å sjekke om man skal bruke mer tid på debunking. Should have done so. Ikke noe viktig, men jeg har (*ooops*) dessverre undervist det.

 • Fakta

  Nå har jeg lest gjennom de fleste av dine blogger og du skyter deg selv ikke bare i det ene kneet men i begge. Hva er det som får deg til å tro at det bare er du som kan skifte mening og da skal du få «tilgivelse» for det?
  Som jeg skrev, liker jeg blogg 1 og blogg 2 da du er ydmyk nok til å si du tok feil. Men du er fortsatt ikke ydmyk nok til å si at mange andre blant annet også «konspirasjonsteoretikkere» hadde rett. Du hever deg over dem fordi du mener at på det tidspunktet du hevdet noe da var det ikke grunnlag for å hevde noe annet. Gå litt i deg selv Gunnar så skjønner du sikkert hva eg mener…

 • TomEver

  Det er du som skyter deg i foten med trollingen din. Tjomlid har vist at han faktisk har evne til å innrømme feil og endre mening. Det har ikke konspirasjonstullingene.

  Hva er det som får deg til å tro at det bare er du som kan skifte mening

  Det har han da aldri påstått. At konspirasjonsteoretikere ikke kan det, derimot, er et ubestridt faktum.

  Å påstå at konspirasjonstullingene fikk rett blir feil siden de ikke fikk det. Konspirasjonsteoriene var basert på fri fantasi. De påstår altså at «A» finnes, men det gjør den ikke. Så viser det seg at «B» finnes, og den har mange av de samme funksjonene som A. Likevel er det slett ikke samme ting som tullingene snakket om.

 • TomEver

  Ang kristendommen og Zeitgeist, her tror jeg nevnte film er laget av ateister for rett og slett debunke kristendommen

  Hvorfor tror du det? Det er da noen New Age-konspirasjonsteorister som står bak og ikke ateister?

 • Fakta

  Du starter ikke bra TomEver. Person angrep uten argumentasjon er den største feil man kan gjøre i en debatt, Absolutt ingen er «tullinger» hverken den ene eller andre veien! Så dessverre kan jeg ikke diskutere med deg når du har slike holdninger.

 • TomEver

  Spar meg for krokodilletårene. Det var du som startet med angrep her, med blant annet nedrige forsøk på å lyve om hva Tjomlid skrev.

 • Fakta

  Skal svare deg på ditt spørsmål da det er saklig,
  Har ingen krokodille tårer da «angrep» er den sterkeste kampform og der kommer du dessverre til kort TomEver!
  Jeg lyver IKKE om Tjomslid sine kommentarer, jeg har ikke sitert ham på noe som helst, kun kommentert «tolkninger» og det er noe helt annet!.

 • David Storoy

  Gratulerer med bloggprisen du fikk for 2013! Jeg håper homeopati er en av de tingene du skifter mening om eller alternativ medisin generelt sett en gang i fremtiden:) Jeg spår at du vil gjøre det..hehe:) Tiden vil vise. Her er forresten min siste blogg :

  Er vitenskapen åpen for subtile informasjonsfelt i naturen og universet?

  http://merlinscorner.blogg.no/1390641181_eter__chakra__prana__.html

 • Tronno12

  Fulgte linken. Mistet kontakt med virkeligheten. Returnerte så snart jeg kunne.

 • David Storoy

  Det er sunt å gi slipp og nullstille seg utifra det man vet fra før av. :) Men det er vel mer trygt å holde fast på noe man er kjent med?
  Man kan lett ta for gitt hvordan virkeligheten er og hvordan den fungerer. Man velger jo selv.

  Bilbo Baggins valgte å bli med dvergene og Gandalf. Han valgte tilslutt å gå imot den tryggheten det var i å være i Hobbit-land – og heller være med på i uvisshetens eventyrland hvor alt går an eller rettere sagt inn i det ukjente hvor man ikke har gått før. (symbolsk måte å tenke på iforhold til å tenke nytt eller i ukjent farvann i måter å møte verden og virkeligheten på).

 • (såvidt jeg har forstått undervurderte Colombus avstanden).

  Jeg har lest (men husker ikke kilden, så ta det med usunne mengder salt) at Columbus bevisst trikset med tallene for å fremstille det som om det var hensiktsmessig å seile vestover til Asia.
  Hadde han ikke støtt på et totalt ukjent kontinent midt ute på havet, så ville tidens mest kjente oppdagelsesreisende blitt stående igjen som en fotnote i historien – i beste fall som fiasko, i verste fall som svindler.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Jeg har lenge vært for avkriminalisering av canabis, men dette innlegget gjør at jeg fortsatt ønsker forbud mot LSD…..

 • Tor Eirik Bjørkli

  To tomler opp for selvinnsikt og etterpåklokskap. Støtter deg også i kampen mot idiotien (pedoryktene). Men jeg kommer til å fortsette med å bite deg i leggen når du vrøvler i storindustriens ærende ;)

 • David Storoy

  Denne helsevitenskapen har rimelig sterk fundament og overlevd i flere tusener av år. En får følge det man mener er naturlig og riktig. Det får en bare respektere:

  http://merlinscorner.blogg.no/1390726734_ayurveda__over_5000_r.html

 • Håkon Sønstebø

  Er det noen sjanse for at du vil skifte mening om homeopati?

 • Sylfest

  Hun har kommentert på Twitter:

  «Noterer meg at Tjomlid innrømmer at han har vært lite etterretterlig i en del andre bloggposter også, ikke bare barneporno altså.»

 • Og kilden hennes er… tada… en gammel artikkel fra Kilden Nyheter! Også kjent som Fri Presse/Lyskilden. Priceless!

 • Pingback: Når skeptikere endrer mening | Bjørn Are Davidsens blogg()

 • David Storoy

  Litt større enn at Tjomlid skifter sin mening kanskje? Eller like mye sjanse for det?:)

 • David Storoy

  Man kan få gratis-utgave ved å sende navn og email:
  http://bit.ly/yourfreeissue

  Det står på side 68 i den gratis-utgaven av WDDTY om homeopati og kreft.

  «The Indian doctors have found an unlikely ally in the US government’s National Cancer Institute, which has been so impressed by the way cancer patients have responded to homeopathic remedies that they want to see more research carried out. Its attempts have foundered, though, for lack of funding. Most research is paid for by drug companies, but as they have nothing to gain from the results of these studies—other than perhaps a loss of revenue for its chemotherapy drugs—the NCI can’t find anyone prepared to pick up the tab.»

 • Haha :-D Lack of funding, my ass. Det omsettes homeopatiske remedier for mange titalls milliarder hvert år. De bruker milliarder i markedsføring. Og så hevder de å ikke ha råd til å forske på en potensiell kur for kreft? :-) Herregud for noen egoistiske, kyniske, løgnere den gjengen er. Grotesk.

  NCI kan selv finansiere interessante forsøk. De trenger ikke støtte fra legemiddelindustrien. Med mindre du kan legge frem harde bevis for at NCI faktisk har ønsket kliniske studier på homeopati mot kreft basert på interessante data, så må jeg anta at du farer med løgn og oppspinn. Ettersom du har hentet dette fra WDDTY, som er farlig pseudovitenskapelig helsepropaganda, er jeg ganske så sikker på å ha rett i min sak.

 • Håkon Sønstebø

  Jepp, så snart det er god forskning som tilsier at det har en effekt utover placebo.

  Hva med deg, hvorfor vil ikke du skifte mening -på tross av- at all god forskning tilsier at det ikke virker?

  I tillegg så¨er lenken din full av basisfeil. Tjomlid har alt påpekt litt, men for eksempel påstanden om at legemiddelindustrien ikke har noe å vinne på å finne ut at homeopati virker er jo mildt sagt patetisk. Hvis noen skulle ha noe å vinne, så er det nettopp dem, for Gud hjelpe meg så mye mere penger de ville tjent på at homeopati virker. Så mye billigere det ville bli å utvikle ny medisin, så mye billigere å produsere, og dermed så uendelig større profittmargin på hver boks med homeopatiske remedier!

  Så der har du alternativgjengen. I det ene øyeblikket slenger de ut påstander om at legemiddelindustrien kun er motivert av griskhet, men i det neste sier de at de samme griske folkene ikke er interessert i noe som – om det hadde virket – ville gitt dem inntekter de bare kan drømme om i dag, Regner med du ser hvor selvmotsigende dette er, David?

 • David Storoy

  Hvis homeopati har noe for seg så må jo man være åpen for nye sider(egentlig ikke nye det er jo noe østlig medisin og vitenskap alltid har vært bevisst på i flere tusener av år) i fysikken,som at vitalkraften eksisterer. Og at vi alle har eterisk kropp siden homeopati er med og stimulerer vitalkraften og det skjer jo på subtil måte. Noe som dagens teknologi ikke kan fange opp,men hva fremtidens teknologi vil fange opp er det ingen som vet. Jeg mener at den vil det etterhvert. Vi får se. Siste ord i homeopati-sagaen er ikke sagt.

  Man kan sikkert være så fundamentalistisk (usunn skepsis er det) så mye man vil,men det hjelper ikke i det lange løp.

 • Håkon Sønstebø

  For å si det rett ut, dette er jo overhodet ikke noe svar på det jeg skriver! Prøv å gi svar på det jeg snakker om, er du snill.

  Du forutsetter også at det er en hel del ting som eksisterer for at homeopati skal eksistere (eterisk kropp)… men uten å ha faktisk beviser for at disse tingene eksisterer til å begynne med. Dette blir jo, som du sikkert skjønner, usannsynlig svak bevisførsel.

  Og du burde snart ha lært at «østlig medisin» ikke er så langt nær så kunnskapsrik som du ønsker å tro deg. Mesteparten av det var også allerede på vei ut før Mao gjeninnførte det for folket, men det var utelukkende for å spare penger (for seg og sine så holdt han seg til moderne medisin).

  Og hva angår teknologiske framskritt, så er det jo nettopp disse som har hjulpet oss til å innse ikke bare -at-, men -hvorfor- homeopati er fysisk umulig, fordi vi nå vet at vann ikke kan ha hukommelse på den måten som homeopati er avhengig av. Samme teknologiske framskritt har hjulpet oss med å finne ut at «eteriske kropper» mest sannsynlig ikke eksisterer.

  MEN, vi har heldigvis et verktøy som er ganske uavhengig av teknologi for å finne ut av om homeopati virker utover placebo eller ikke: Dobbelt-blindede tester. Og i samtlige tester der god dobbeltblinding er utført, så finner man ingen nevneverdige forskjeller mellom test- og kontrollgruppene. Vitenskapelig sett, så vil jeg kunne påstå med temmelig stor sikkerhet at siste ord om homeopati er sagt. Og siden homeopati-industrien selv virker til å ikke støtte forskning som kunne hjulpet dem, så minsker sjansen dramatisk for at det skulle skje en ny utvikling i denne saken.

  Så jeg spør igjen, og denne gangen forventer jeg at du svarer direkte: Hvorfor vil ikke du skifte mening -på tross av- at all god forskning tilsier at det ikke virker? Hvorfor er det ikke et tankekors for deg at homeopati-industrien ikke vil støtte noe som – dersom homeopati hadde vært virkelig – ville hjulpet dem sterkt? Hvorfor skulle ikke legemiddelindustrien være interessert i noe som ville økt profittmarginene deres noe helt grassat, dersom de er så grådige som du liker å gi inntrykk av?

 • David Storoy

  Fordi objektiv forskning viser ikke hele bildet i puslespillet i det helseprosesser for å si det sånn. Det er endel subjektive prosesser her ,som er individuelt basert. Og gj.snitt menneske eksisterer ikke. Og for det andre så er man også selektiv. De som er tilhengere følger sine kilder som er pro-homeopati og de som er motstandere vil aldri akseptere(bortimot) pro-homeopati forskning etter det jeg har fått med meg.

  http://merlinscorner.blogg.no/1377424616_evidensbasert__subjek.html#comment

  Det er jo hint iforhold til det i denne bloggen fra en psykologspesialist hvor mye egentlig subjektivitet bør taes på alvor.

 • David Storoy

  «Vitenskapelig sett, så vil jeg kunne påstå med temmelig stor sikkerhet at siste ord om homeopati er sagt.»

  Det må du gjerne gjøre,men jeg mener du går i en fallgrope som alle andre som gjør det. Homeopati har likheter og paralleller til ayurveda og det innebærer at man styrker vitalkraften og kroppens selvregulerende mekanismer.

  Det er jo velkjent i ayurveda – helsevitenskap som har eksistert i over 5000 år at eterisk kropp,prana/vitalkraft/livskraft og fokus på forebyggende helse og dette med at kroppen reparerer seg selv på en skånsom og naturlig måte uten bivirkninger.

  En får ha den holdning man vil,men siste ord er definitivt ikke sagt. Spør meg om 40-50 år og så kan man se hvilken teknologi man har om den er mer subtil enn idag så kan det hende at man vil se noe man ikke så i dag. Kroppen vår er faktisk den desidert beste teknologien til å oppfatte eterisk kroppens eksistens sammen med vitalkraftens eksistens.

 • Magnus

  «Selv om falske anmeldelser er et alvorlig problem i seg selv, så er det ikke noe relevant argument i voldtektsdebatten totalt sett.

  Det finnes ingen grunn til å ikke sette inn ressurser i bedre etterforskning av voldtekter, selv om noen anmeldelser er falske. Det finnes ingen grunn til å bagatellisere alvorligheten i voldtektsproblemet selv om noen få anmeldelser er falske. Det er ulogisk argumentasjon.»

  Jeg føler kanskje din argumentasjon er litt rar akkurat der…
  Er enig i det jeg tror du prøver å si, men samtidig så vet jeg ikke om utgangspunktet er riktig.

  Å snakke om falske anklager er en del av debatten, da en del argumenter i debatten lyder «Offeret må bli trodd» og «Det er ubehagelig med spørsmål om oppførsel etc» (den siste ofte også kalt for «victim blaming»).
  Poenget mitt er, om den ene siden av debatten mener at vi skal ta en anmelders ord på face value, uten å stille spørsmål (etterforske), så gir du ekstremt mye makt til en gruppe mennesker (da de som argumenterer med sitater alla de over tilsynelatende også mener bare kvinner blir voldtatt).
  Selv om falske anklager er et lite problem, så bør man ikke lage lover som gjør det ENKLERE å komme unna med det.
  Det bagatelliserer ikke voldtekt å si det jeg sa nå. For jeg mener at det er viktig at politiet for lov til å gjøre jobben sin, uten at politisk korrekte grupperinger skal få diktere hva de kan og ikke kan spørre anmelder om.

 • Magnus

  Slår meg at hennes utsagn oser av samme ignoranse som det Asimov diskuterer i linken du hadde :P (og et klassisk argumentasjons feilgrep som religiøse ofte bruker):
  Han har tatt feil en gang, derfor er alt han sier feil.

 • Håkon Sønstebø

  *sukk* Jeg at du fremdeles – og det ganske bevisst også, tipper jeg – komplett ignorerer spørsmålene jeg stiller mot slutten. På dette tidspunktet, så kan vi rett og slett gå så langt som å si at dette begynner å nærme seg intellektuell feighet, men jeg kan jo spørre deg først om hvorfor du ikke svarer på dem.

  For det andre, så prøver du fortsatt å basere at homeopati eksisterer basert på andre ting -som heller ikke er bevist-. Det sier seg selv at dersom man må bruke noe som ikke er bevist som bevis for noe annet; at dette ikke blir bevis for noe som helst. Det blir i stedet bare en evig runddans der man flykter fra det ubestridelige faktum at man ikke har noen gode beviser.

  I tillegg, så handler jo seriøs medisisnsk forskning jo om å -bruke kroppen til å oppfatte effekten av medisin-. Det er jo nettopp hva de gjør når de bedriver godt dobbeltblindete forsøk av homeopati. Og hver gang det er et vitenskapelig godt utført forsøk, så oppfatter den altså ikke noe som helst som kan kalles et aktivt virkemiddel når den får en homeopatisk pille. Med andre ord, du argumenterer -mot- homeopati når du hevder at kroppen vår er den beste teknologien for slike ting. Ganske logisk, i grunn, siden homeopati ikke har noe som kroppene våre kan oppfatte.

  TIl slutt så får jeg igjen spørre de spørsmålene du burde stille deg selv: Hvorfor vil ikke du skifte mening -på tross av- at all god forskning
  tilsier at det ikke virker? Hvorfor er det ikke et tankekors for deg at
  homeopati-industrien ikke vil støtte noe som – dersom homeopati hadde
  vært virkelig – ville hjulpet dem sterkt? Hvorfor skulle ikke
  legemiddelindustrien være interessert i noe som ville økt
  profittmarginene deres noe helt grassat, dersom de er så grådige som du
  liker å gi inntrykk av?

 • Domezap

  Håkon Sønstebø. «- om det hadde virket – ville gitt dem inntekter de bare kan drømme om i dag,» Virker ikke mye av dagens allopatiske medisin ?
  Eller mener du at homøopatisk medisin ikke trenger å forskes på?
  Kan den patenteres?
  Den er heller ikke dyr.
  Vet man så sikkert hva som er god forskning?
  Forskeren Robert O. Beker har skrevet en del gode bøker, bl.a.
  «The Body Electric» og «Cross Current», han viser der til hvorfor
  akupunktur og også homøopati virker. Dertil hvorfor EMR, ELF-
  er beviselig skadelig. Hvorfor blir folk sykere og sykere, hvorfor forsvinner biene. Hvet såkalt «god forskning» alt?

 • Håkon Sønstebø

  Det er ikke noe som heter «allopatisk medisin», Domezap. I hvert fall er det ikke et begrep som brukes av andre enn homeopater. Forskningsbasert medisin baserer seg ikke på ett enkelt underliggende prinsipp slik homeopati gjør, og kan ikke på noen som helst rasjonell måte karakteriseres som allopatisk.

  OK, det er forsåvidt ett prinsipp som forskningsbasert medisin bruker. Men dette underliggende prinsippet er «Virker det?» Og det er det eneste prinsippet man trenger.

  Og nei, jeg sier ikke at forskningsbasert medisin ikke virker. Men jeg påstår at dersom homeopatiske prinsipper hadde virket, så ville det blitt særdeles mye billigere å utvikle og produsere virkbare medisiner enn det det er i dag. Blant annet fordi man kun hadde trengt å behandle symptomer (som jo er hva homeopati gjør… Eller påstår at de gjør, for å være mere nøyaktig); det er relativt begrenset hvor mange symptomer man kan få, siden mange sykdommer har overlappende symptomer.

  (Syns forøvrig det er synd at jeg måtte skrive den forrige paragrafen. Det burde være unødvendig for meg å måtte bruke så mye tid på å forklare i detalj noe som skal være ganske åpenbart. Men det er klart, når folk leser innlegget mitt slik fanden leser bibelen…)

  Og homeopatisk medisin -er- blitt forsket på inn og ut; å late som om den ikke har blitt det er direkte uærlig. Og summen av all denne forskningen viser at den -ikke har noen målbar effekt i forhold til kontrollgrupper-. Å etterspørre mere forskning på dette tidspunktet er, for å være litt muggen, et symptom på galskap: At man gjør det samme om og om igjen, og forventer forskjellig resultater.

  Og folk blir sykere og sykere? Den er «ny» for meg, for aldri før har forventet levealder vært i nærheten av det den er i dag. Vi har aldri vært flinkere til å stoppe og behandle sykdommer, og hadde det ikke vært for diverse grener av alternativbransjen, så hadde vi greid å utrydde enda flere sykdommer. Men takket være alternativ-bransjen, så må vi fortsatt leve med at barn blir drept og forkrøplet av polio, meslinger, med mere.

  I tillegg så har vi aldri vært flinkere til å gi gode diagnoser enn vi er i disse dager. Det er lett å påstå at man ikke ble syk i gamle dager dersom man kun ser på listen over antall diagnoser gitt; men det skal ikke – eller burde i hvert fall ikke – så mye til for å skjønne at det i stor grad dreide seg om at medisinsk forskning ikke var på langt nær så utviklet, samt at folk ofte vandret heden fordi de aldri ble stilt en diagnose, men siden autopsier også var uvanlig, så lærte man aldri hva som tok livet av dem.

  Og ja, vi blir forsåvidt sykere dess eldre vi blir. Men dette er også noe som er ganske åpenbart for de fleste av oss. For eksempel vet vi at de fleste former for kreft er i større eller mindre grad genetisk betinget. Men genetisk betingede sykdommer som er fatale kan kun «overleve» blant genene -dersom de ikke slår til før man er forbi den alderen der man stort sett kan forventes å ha reprodusert seg-. Når vi er forbi den alderen, så brytes kroppen sakte men sikkert ned, med alle de følgene dette har. Dette er grunnkurs i menneskets biologi.

  Og selvsagt vet ikke forskning alt allerede; dette er bare nok en trist stråmann fra alternativbransjen. Skulle tro de hadde greid å finne ut at dette ikke er et holdbart argument snart; men det dukker opp igjen og igjen, som om de tror det ikke har blitt besvart tusenvis av ganger allerede…

  Det at vi ikke vet alt er -nettopp derfor vi forsker videre-! Men det kommer til et punkt der man kan si «nå har vi forsket nok på dette ene feltet og kan komme med en ganske klar konklusjon». Det punktet har vi kommet til når det gjelder homeopati.

 • Domezap

  Tanums ordbok: behandling av sykdom med motsatte midler, mots. homøopati.
  Roche*s Medizin Lexikon: die Heilmetoden der Schulmedizin.
  Dr. Jørgen Skavlan uttalte på sin video på HEF’side «ingen liker å bli lurt», at: vi blir sjukere og sjukere. Dette midtpartiet i videoen som nå er fjernet. Hvorfor?
  At vi lever lengre nå enn før skyldes vel i stor grad bedre levevilkår.
  Vi har nok gjort oss opp våre meninger ut fra erfaringer, kanskje meget dårlige erfaringer. Trist at man står så steilt på egen «tro».
  For det er vel mye tro og synsing ute og går. At vi trenger leger
  er jeg ikke uenig i. Allikevel har jeg også tro på orthomolekulær
  medisin. Også stor tro på akupunktur og homøopati . Krigen mot Kreft, Drug, Terorrisme osv. har jeg ingen tro på. Det synes som det blir mere av alt dette. Men jeg har tro på at skolemedisin og enkelte grener av det alternative med tiden kan samarbeide.

 • Domezap

  Ergo første setninger om Allopati.

 • Jaywalker2

  Hei. Jeg leser bloggen din ganske ofte, og er en fan.

  Jeg må bare føye til litt ganske ny viten om pandemivaksen. Det viser seg at det høyst sannsynlig ikke er adjuvans som er årsaken, men viruset selv. En liten sekvens i et av kappeproteinen til viruset er tilnærmet identisk til en sekvens i hypokretin,. Hos genetisk disponerte individer vil immunforsvaret altså kunne ta feil av viruset og neuronene som produserer dette peptidet, og dermed drepe dem.

  Jeg har ikke artikkelen foran meg nå, men jeg mener at det ble funnet tilsvarende økning i narkolepsi hos folk som hadde vært smittet av H1N1 som blant de som var vaksinert.

  Her er abstractet til artikkelen http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24353159
  Den er desverre ikke open access, men jeg har gått igjennom den flere ganger, og den er svært godt gjennomført.

 • Domezap

  Jeg går ut fra at ingen av dere 2 siste Herrer har oppsøkt en homøopat. Det har jeg, hele tre ganger.

  Hovedsaken er ganske kort: Jeg har aldri, -ALDRI-, noen gang betalt for homøopatisk medisin. Den inngikk i timeprisen , som var vel en time, og prisen var ganske moderat.

  Jeg ble , for meg overraskende, fri fra min alvorlige migrene. Dette i Tyskland hos en anerkjent Heilpraktiker. Ingen allopatiske piller hadde hjulpet. 3 ggr fikk jeg Morfin, som hjalp, men ingen langsiktig løsning. Heller ikke i Norge betalte jeg for medisinen, den var inkludert i time-prisen. Så hvor finnes disse enorme inntjeningene man synes å øyne?

  Vil forøvrig bemerke at den tyske Heilpraktiker, som også benyttet Iris-diagnose, henviste meg til Lege for en spesiell test.

  Om jeg knuser håndleddet går jeg til Lege: ikke Homøopat. Om jeg da hadde oppsøkt Homøopat hadde denne sendt meg til Lege.

  Man ler av utsagnet at hømøopati frenkaller lignende symptomer som sykdommen gir. Ergo man blir litt verre før man blir bedre.

  Allopatisk medisin gjør ofte at man føler seg litt bedre, før man bli verre.

  Kan vi ha noe å lære av hverandre? Det tror jeg!

  90 % av alle sykdommer går over av seg selv, sa Skavlan. Ja jeg tror det, men hvorfor ligger da mange av disse på sykehus? Er vi så syke her i landet at vi må la snart 300.000 alvorlig syke stå på venteliste?

  Leger ved ulykker er dyktige. Vi trenger de. Men; Jeg må gå til lege for f. eks. sykemelding, attester osv osv. En annen ting er: Jeg går ikke ofte til lege, helbreder meg ofte selv med f. eks. vitaminer. D3 og C-vitamin som de viktigste. men hvorfor kaller mange leger en inn «for kontroll», om de har de aå travelt?

 • Per_Son

  Interessant det skrives om jorden og hva folk visste eller ikke om formen på den. Minner meg om en annen ting som «alle» vet – at Galieo ble dømt for sitt vitenskapelig arbeid fordi det motsa bibelen ok kirken. Men det ble han ikke: paven hadde stor sympati med ideene Galileo hevdet. Problemene hans kom fra noe helt annet: en uvane med å slenge uforskammetheter i ansiktet på kardinaler og andre mektige mennesker.

 • Gotmar Rustad

  Det er vel heller den opplyste siden av Månen som gir den karakteristiske formen ved ny og ne, for skyggesiden er faktisk (nesten alltid) usynlig for oss. Men Månens skiftende form viser at den er kuleformet (i motsetning til flat) og var en av flere indikasjoner på at det samme gjaldt for Jorden.

 • motelo96

  Tjomlid – har du vurdert å snu på det litt; se positivt på nye innspill og så heller gruse de etterhvert som du har funnet ut mer om saken? I stedet for å disse «alt nytt» for så å trekke det tilbake senere, mener jeg?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Det du kritiserer er faktisk styrken til den vitenskapelige metode. Det at påstander kritiseres og analyseres på en seriøs måte gjør at ny forskning må presentere både bevis og metodikk som gjør at andre kan repetere forsøkene. Det er dette som skiller vitenskapeløig metode fra cherrypickingen til de alternative. Tjomlids evne til å endre mening når holdbare bevis foreligger er det som kjennetegner en ekte skeptiker.

 • motelo96

  Hei Kjell. Jeg ser det nok ikke helt på samme måte. Jeg mener, at folk «legger på litt» for å tjene penger er jo i bunn og grunn en naturlig konsekvens av vårt kapitalistiske system. Det meste av reklame er jo stort sett bløff og propaganda.

  Jeg synes kanskje derfor at det er litt lite konstruktivt å først henge ut folk som mener noe annerledes, for så å trekke det tilbake senere. Du skjønner hva jeg mener når du ser på en del av ordbruken til Tjomlid. Ren latterliggjøring og svært lite saklig, hvilket også Tjomlid er voksen og moden nok til å innrømme ved jevne mellomrom.

  Jeg tror nok heller at Tjomlid er så populær nettopp fordi han henger ut alternativt-tenkende. Historien viser at folk som tenker annerledes ofte får det tungt. Selv om de har rett, vel og merke.

  Derfor synes jeg nok at Tjomlid til tider er på grensen til potensielt farlig bakstreversk.

 • 1) Hvor mener du jeg har «hengt ut noen» og deretter trukket tilbake noe?

  2) Hvordan tror du verden hadde sett ut om de jeg kritiserte hadde 10% av viljen min til å innrømme feil og trekke tilbake sine udokumenterte og beviselig feilaktige påstander?

 • motelo96

  1) På internett.
  2) Ref. mitt forrige innlegg. Toleranse mot annerledestenkende er noe jeg selv er tilhenger av. At noen kjøper katta i sekken får være deres sak. Vi bør tilstrebe tillit mellom mennesker, men det er også viktig at vi anerkjenner kapitalismens iboende kraft som katalysator til ren svindel.

  Mens det er lett å hakke på de søte små gullfiskene, finnes det også haier der ute. Tør du våge deg på noen av disse vil min respekt øke betraktelig.

  Jeg skjønner forøvrig ikke hva du mener med «udokumenterte og beviselig feilaktige påstander». Du benytter vel selv sikre metoder når du kritiserer noen, gjør du ikke? Det samme gjør du vel også når du endrer mening, eller hva ;-)

 • motelo96

  Ok, så du ønsker ikke å diskutere dette. Hvis du tillater vil jeg gå tilbake i tid. Jeg ser for meg ditt iherdige forsvar av sigarettrøyking på 50-tallet. For du forsvarer de store. Tiden går og i dag forsvarer du psykofarma og cellegift fremfor ernæring og kosthold. Det kommer du til å fortsette å gjøre så lenge du er aktiv. Og jeg lurer veldig på hvorfor – for jeg tror du er oppegående nok til å forstå dette narreriet.

 • R.U.R

  Bare til orientering: det var vitenskapen som fant ut var røyking var farlig, ikke alternativ-verden.

 • motelo96

  Måten du skiller på vitenskap og «alternativ-verden» er interessant. Jeg må bare beklage, men jeg har problemer med å ta deg alvorlig.

 • motelo96

  Tjomlid, du har en tendens til å tilbakevise forskningsrapporter med blogger. Når det er blogger du foretrekker fremfor forskning kan jeg godt forstå at en blir litt forvirret og ofte endrer mening. Det ser ut som din populisme slår godt an blant folket. Dette viser at med godt språk og gode formidlerevner er det lett og forlede mennesker. Gratulerer!
  PS: Her er en ny spennede rapport, som du er velkommen til å debunke. Handler om kreft og alternative metoder.
  http://mejc.sums.ac.ir/index.php/mejc/article/view/4

 • R.U.R

  Alternativ medisin slutter å være alterntativ når det finnes belegg for at den faktisk virker, så jo, det er grunn til å skille mellom vitenskap og alternativ-verden.
  Du skiller selv mellom Tjomlid -som forfekter vitenskap og vitenskapelig metode- og alternativ-verden, så her møter du deg selv i døren :-)

 • motelo96

  Din første setning er slik du finner definisjonen hvis du spør legemiddelindustrien. En høyst beleilig skrøne. I virkeligheten går skillet mellom det legemiddelindustrien ønsker å støtte og det de ikke ønsker å støtte. Dette faktum er godt formulert i bl.a. denne BBC-artikkelen: http://www.bbc.com/news/health-26038460 , hvor det bl.a. står at «Pharmaceutical companies are unlikely to run trials, as vitamins cannot be patented.»

  Resten av historien kjenner du vel godt selv (ingen forsøk fører til ingen bevis osv.)?

  Jeg prøver å være bevisst på å se på hva folk gjør framfor hva de sier. Tjomlid gir uttrykk for å holde seg til vitenskapelige metoder, mens han ofte henviser til blogger som en del av argumentasjonen. Jeg anser m.a.o. Tjomlid for ikke å være særlig vitenskapelig.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Siden den største inntekten til flere store legemiddelfirmaer kommer fra salg av vitaminer, så er det sikkert dårlig butikk å forske fram nye bruksområder for disse……

 • motelo96

  Sier du det, det er jeg ikke klar over. Hvor leste du det?!?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Beklager autokorrektur på mobilen. Det skal stå «store deler» og ikke «største». Litt info om det finner du her: http://www.gsk.com/content/dam/gsk/globals/documents/pdf/GSK-Annual-Report-2011.pdf og her:http://healthuncut.com/2012/11/the-big-lie-the-pharmaceutical-and-nutritional-supplement-industry-divide/

 • motelo96

  Dette er jo bare tull, Kjell. I GSK-rapporten står det at «nutritional healthcare» utgjør ca 1/27 av omsetningen. Hvor mye av dette som gjelder vitaminer spesifikt, står det intet om.

  Jeg vet at Tjomlid hevder det samme som deg, men husk at både logikk og virkelighet taler mot at upatenterbare vitaminer skal utgjøre «store deler» av legemiddelselskapenes omsetning. Jeg spør meg hvor i huleste dere får slik desinformasjon fra og hvordan i huleste dere faktisk tror på slikt tullball.

  Skjerpings, please!

 • R.U.R

  Før et legemiddel kommer på markedet må det gjennomgå gjentatte og langvarige dobbeltblindete tester slik at den faktiske virkningen dokumenteres. Den typer tester -som dokumenterer virkning- synes alternativ-verden at alternative preparater kke trenger gjennomgå. Det er med andre ord av en eller annen grunn ikke nødvendig å dokumentere at slike preparater faktisk har en virkning. Det er store penger i medisin, men det er det i alternative preparater også, så hvis de hadde lyst til å vitenskapelig teste sine preparater så hadde hatt råd til det. Imidlertid er det nok en grunn til at de ikke ønsker en slik testing, de vet at virkningen ikke kan dokumenteres.