Michael Winger – en avkledd bløffmaker

Last updated on 29. juli 2015

Screenshot 2014 06 02 17 21 16

Etter at jeg blogget om Michael Winger sin bløff rundt det å ha funnet den savnede Frank André Gundersen nylig, har flere troende vært irriterte på meg. Et argument som går igjen er at selv om det kan finnes en naturlig forklaring i tilfellet Gundersen, så måtte det likevel ha vært noe mystisk på gang da Winger visstnok fant den savnede Håkon Andersen for litt over et år siden.

Nå har også Håkon Andersens bror, Richard, gått ut i Nettavisen og uttalt at han er provosert over at jeg har vært kritisk til Wingers evner.

Den fantastiske historien

La meg starte med litt historikk om Andersen-saken sakset fra en artikkel hos TV2.no:

Natt til 11. desember 2012 overnatter Håkon Andersen (38) i Budalsvika turisthytte i Aremark, Østfold.

Samme natt kommer det første snøfallet over den enorme skogen, stiene blir visket ut og temperaturen faller til minus 15 grader. Siden har ingen sett Håkon.

Alle spor etter 38-åringen stopper inne på Budalsvika turisthytte, hvor han etterlater seg litt oppvask og en uoppredd seng. Håkon er topptrent og turvant, men alene.

Teorien er at han dagen etter gikk seg vill under en gåtur, eller at han kom bort fra stien da han skulle hente proviant i bilen på en parkeringsplass fire og en halv kilometer unna hytta.

Etter at politi og privat letemannskap hadde søkt i nesten to måneder uten å finne den savnede, ble Michael Winger kontaktet og spurt om å hjelpe. Hele tretten selverklærte «klarsynte» hadde forsøkt uten hell tidligere *. Ikke bare uten hell, men også ved å utsette familie og letemannskap for store psykiske og fysiske påkjenninger helt uten nytte.

* Det vil si, i TV2-dokumentaren sier Richard 13 klarsynte, mens han på Facebook dagen etter Wingers deltagelse skriver at det var 11. Igjen et eksempel på hvordan historien endrer seg så snart man beveger seg bort fra originalkilden i tid og antall gjenfortellinger.

I følge TV2 sin lille dokumentar fra programmet «Vårt lille land» kom Winger etterhvert på besøk til Budalsvika turisthytte og ga Richard litt informasjon om hvor han mente Håkon måtte befinne seg. Detaljene involverte i følge dokumentaren at han hadde gått i retning av bilen, at han nok var nærmere hytta enn parkeringsplassen, og at han lå i en myr.

Winger trakk seg deretter tilbake til sitt kontor og jobbet en stund med saken. Han sirklet til slutt inn et område på kartet hvor han mente den savnede befant seg. Da snøen var borte i månedsskiftet mars/april, ble han også med på et søk i dette området, sammen med en kameramann som skulle dokumentere Wingers evner.

De fant ikke Andersen der Winger mente han burde være, men kom til slutt over en liten øks som skal ha tilhørt den savnede. De fant også en ødelagt genser i nærheten av øksa. I følge TV2-dokumentaren dro de ut på nytt dagen etterpå, og fant da den omkomne Håkon Andersen i en myr ca 400 meter fra øksefunnet.

Den sanne historien

Winger får nå av mange æren for å ha funnet liket av Håkon Andersen, men hvis vi tar en kikk på alle fakta i historien vil vi se at det slettes ikke stemmer. Også i denne saken har Winger fått æren for et funn hvor hans «klarsyn» åpnebart ikke hadde noe med saken å gjøre.

Etter at Andersen ble meldt savnet i desember utførte politiet noen søk i området, men ga relativt fort opp da de endret status fra søk etter levende til søk etter antatt omkommet person. Richard Andersen startet da en leteaksjon på eget initiativ, og flere hundre mennesker søkte i fire måneder uten hell.

I følge en Facebookoppdatering skrevet av broren den 31. mars 2013 var Winger, som vi også så i dokumentaren, på befaring i området dagen før, altså 30. mars:

Screenshot 2014 06 02 17 34 50

På dette tidspunkt har altså Winger vært i området og sett at det omgitt av myrterreng. Han gir noen diffuse hint om hvor han «ser» at Håkon er, hovedsakelig at han ligger i en myr – som i følge kartene gjelder store deler av det aktuelle søkeområdet). I Richards første melding i Facebookgruppen for søket beskriver han også området som et terreng «med tett skog og myr». Å foreslå myr som funnsted, er derfor ikke spesielt vågalt eller spesifikt. Han sier også at Håkon vil bli funnet i retning av bilen, heller ikke spesielt spesifikt eller vågalt ettersom det kun er der alt søk har foregått så langt. Winger vet å «spå» i tråd med fagfolkenes antagelser. Et av flere smarte trekk.

I dagene etter dette møtet med Richard jobber Michael med saken fra sitt kontor. På internett har han tilgang til kart hvor alle søk er markert (det finnes mange av disse på FB-gruppen som oppdateres nesten daglig). På leteaksjonens nettside, samt i Facebookgruppen, kan han lese alt om søket som pågår, hvor det er søkt, hva som er funnet, og hvor man anser det som mest hensiktsmessig å søke. Han kommer deretter med et tips om et område med en diameter på ca 350 meter som ligger midt i det mest aktuelle feltet. Et sannsynlig og fornuftig sted å lete.

Et utsnitt fra et av disse søkekartene er gjengitt nedenfor, og jeg har tegnet inn det området Winger sa de ville finne Håkon (rød sirkel) og markert hvor han ble funnet (lilla prikk).

Map

Det angitte området er sannsynlig og fornuftig fordi store deler av de mest aktuelle områdene allerede er gjennomsøkt. Det er alltid en fordel å komme på banen når andre har gjort grovarbeidet uten hell, fordi da øker sannsynligheten for at man selv skal lykkes ganske betraktelig. Sonen han «ser» Håkon i, er et foreløpig ganske uutforsket terreng, ganske nært hytta.

Legg også merke til hvor ekstremt diffust hans tips er: «Sjekk alle myrene i sone B3.» (Jeg har markert sone B3 med orange firkant på kartet ovenfor.) Hva betyr det i praksis? Jo, det betyr at Michael antyder at Håkon befinner seg et eller annet sted i et område som dekker rundt 20% av det aktuelle søkeområdet. Det er ikke veldig spesifikt. Det blir enda mindre spesifikt om vi stripper bort de områdene som allerede var best gjennomsøkt, for eksempel sonene nærmere parkeringsplassen.

Den selverklærte klarsynte antyder altså «myr», som er det mest sannsynlige stedet å finne Håkon og som utgjør en stor del av terrenget, og et område så stort at det gir ham relativt høy sannsynlighet å treffe. På tross av alt dette klarer han bare hårfint å få et slags treff.

TV2 overdriver

I TV2-videoen får vi høre at Håkon kunne befinne seg i et svært område med en radius på 30 km ut fra turisthytten, og dermed var Wingers tips tilsynelatende overraskende presist. Dette er tull. I kartet nedenfor gjengir jeg det hele utsnittet TV2 viste. Det ser gigantisk ut. Men den 30 km radiusen de snakker om begrenses kraftig i kartutsnittet straks man får litt hjelp til å visualisere det, slik jeg har gjort ved å lysne denne sirkelen. Jeg har også markert turisthytta med H, og parkeringsplassen med P, i hver ende av den gule markeringen.

Sokeomraade

Ser vi på kartet Richard og søkegruppen jobbet ut fra, anså de det bare som sannsynlig at han befant seg i sørøstlig retning, mest sannsynlig et sted mellom hytten og parkeringsplassen 4,5 km unna – eller i en liten avstikker til en av sidene. Det var ingen grunn til å anta at han skulle ha beveget seg i motsatt retning fra bilen, eller noe annet sted. Ser vi på kartene over hvor de har søkt, er det i all hovedsak innenfor det feltet jeg har tegnet inn med gul strek på kartet ovenfor.

Av det arealet TV2 viser i sin dokumentar, er det bare en liten flis som er aktuell å lete i. Her villeder TV2 grovt for å gjøre historien mer fantastisk enn den var. Det viser at TV2 her er mer interesserte i å bygge opp under «miraklet Winger», heller enn å gi en korrekt fremstilling av saken.

Oppdatering 29.07.2015: Etter å ha hatt en dialog med produsenten av nevnte dokumentar, ble jeg gjort oppmerksom på at jeg har blandet sammen radius og diameter i bildet mitt. Jeg har markert en diameter på 30 km, mens det som fremkommer av fortellerstemmen er en radius på 30 km. I så tilfelle blir kartutsnittet dokumentaren viser mer korrekt. Det er strengt tatt irrelevant for selve argumentasjonen min rundt Wingers funn i bloggposten for øvrig, men ugyldiggjør min kritikk av at selve dokumentaren overdriver på dette punktet.

Uklart syn

Screenshot 2014 06 02 17 33 22

Winger foreslår at de skal søke i kvadrant B3. Ser vi på kartet så fremgår det tydelig at dette også er det mest sannsynlige stedet å finne den savnede. Det ligger mellom hytta og parkeringsplassen, med turstien som går rett gjennom kvadranten. Det er også et område som er lite gjennomsøkt på det tidspunkt, selv om det har vært et par turer rett rundt de to vannene på grensen mellom A3/B3. Følger man oppdateringene på Facebookgruppen for søkeaksjonen ser vi at det blir lett nesten hver eneste dag også etter at Winger kom med sitt tips, men da vesentlig forhindret av at terrenget er dekket av snø.

Til slutt finner de altså den omkomne Håkon Andersen. Men det er ikke slik at Winger sier hvor de skal lete, og så finner de ham der. Nei, først tre uker med intens leting etter Wingers ekstremt diffuse tips, finner de liket – etter at snøen er smeltet. Winger er igjen smart nok til å sørge for at oddsen er på hans side ved å vente med letingen til han har fordelen av snøfri mark.

Så, hvem fant liket? Var det Michael Winger? Nei. Det var en privat letegruppe med topptrente sporhunder. Ikke bare det, men han ble funnet av en person som valgte å lete et sted han selv mente det var mest sannsynlig at han ville finne Håkon:

TFL-mannen som fant den savnede sier til HA at han var på Budalsvika lørdag, og det var først på vei hjemover han plutselig bestemte seg for å lete etter den savnede på et sted der han tidligere har sagt fra at mannen kunne ligge.

– Jeg har lurt litt på hvorfor ingen har lett i dette området tidligere, og valgte nå selv å lete der.

Dette stedet var utenfor det området som Michael Winger pekte ut (gul sirkel):

Screenshot 2014 06 02 15 02 42

Funnet ble gjort akkurat på grensen mellom kvadrantene B2 og B3:

1990120934

Med andre ord blir ikke Håkon Andersen funnet av Winger, og heller ikke der Winger mente han ville bli funnet. Legger vi godviljen til kan vi si at han ble funnet i riktig kvadrant – men B2 hadde i så fall vært like korrekt. Da har man i praksis dekket minst 40% av søkeområdet, så da får Michael mye gratis. Han blir atpåtil funnet av en mann som tenker logisk og leter der han selv tror det er mest sannsynlig at Håkon har vandret – ikke der Winger har sagt at de vil finne ham. Dette er den egentlige helten i historien, men han hører vi lite om. Winger kaprer saken til egen vinning. Igjen.

Akkurat det er en ikke helt ubetydelig detalj, så jeg gjentar det: Håkon ble funnet av en mann som valgte å lete et annet sted enn der Michael Winger hadde sagt de ville finne ham!

Hvordan i all verden klarer folk å vri dette til at Winger fant den savnede? Det er neste ufattelig, men det viser igjen hvordan folk har en trang til å tro, og hvordan de fantastiske historier alltid er morsommere å gjenfortelle enn de mer nøkterne og sannferdige.

Skal vi være pirkete kan vi også se på det «kartet» Winger tegner i snøen i TV2-dokumentaren:

Screenshot 2014 06 02 16 44 38

Her forteller han at Håkon har kommet gående fra vest og inn i myra. Det ser ikke ut til å stemme med at hans genser og øks ble funnet øst for myra. Alt tyder altså på at Håkon har vært på vei tilbake til hytta, og dermed har entret myra fra østsiden.

En bagatell kanskje, men skal først denne type «bevis» legges frem av TV2, må man også være ærlig nok til å si at også dette var en bom som tyder på at det Winger «ser» bare er ren diktning. Det eneste som stemmer er myra selv, som altså er en gjetning med høy sannsynlighet for å treffe. (Og hadde han ikke blitt funnet i myra, ville han blitt funnet «nær en myr» – noe tilhengerne nok også ville ha ansett som et treff.)

Dårlig statistikk

I TV2-dokumentaren får vi også høre at Winger bare har bidratt til ett slikt søk tidligere. Det var i utlandet, og søket var resultatløst.

Dette er ikke helt korrekt. På Wingers egne nettsider kan vi lese om andre søk han har bidratt i, også før Andersen-saken. Han lister opp fire saker i tillegg til Håkon Andersen. Ingen av dem klarte han å hjelpe til med. Tar vi med den nevnte utenlandske saken, Gundersen-saken og saken med den savnede Stine Nikolaisen, er vi oppe i hele åtte saker.

I to av disse har han fått æren av å ha funnet den savnede, men i begge disse tilfellene viser det seg at historien Winger og hans tilhengere gir er svært villedende.

Når folk derfor argumenterer med at «han har jo funnet to lik på to forsøk», så er det altså feil. Han har så langt funnet to lik på åtte forsøk om man skal tro på den ukritiske hypen. De harde fakta i sakene tilsier derimot at han ved hjelp av sitt «klarsyn» har funnet null lik på åtte forsøk.

En journalist lar seg blende

Nettavisen-journalist Kjetil Mæland går også ut i mitt kommentarfelt og forsvarer Winger. Her skriver han blant annet:

Som journalist er det min jobb å være åpen for ny informasjon. I denne saken mener jeg at blogger Gunnar Tjomlid har mistolket og oversett informasjon for å få disse to hendelsene til å passe inn i hans verdensbilde.

PsychicHer er vel sannheten det motsatte. Journalisten har latt seg blende av en god historie, og overser de virkelige fakta i saken. Han har ikke søkt ny informasjon basert på objektiv research, men heller fått tilhengerne av Winger til å si hva de tror. Som om det kan vektlegges. Skal Mæland i neste nyhetssak kåre vinner av fotball-VM ved å spørre tyskere hvem de heier på og hevde at dette er «å være åpen for ny informasjon»?

Mæland overser svært mye. Han overser at Håkon ikke ble funnet der Winger hevdet han ville bli funnet. Han overser at Winger hadde all informasjon tilgjengelig på nett til å finne ut hvor det allerede var søkt uten hell. Han overser at Winger ikke kom med et eneste spesifikt tips som faktisk bidro til at Andersen ble funnet. Han overser at området Winger sa de skulle lete i dekket en vesentlig del av det aktuelle søkeområdet. Han overser at det ble lett nesten hver dag i 3 uker etter at Winger pekte ut feil sted, før Håkon til slutt ble funnet. Ikke minst så overser at det var en annen mann som på eget initiativ valgte å lete der Håkon til slutt ble funnet.

Journalist Mæland legger altså til sides all kritisk sans og bygger en historie basert kun på de mest spennende fakta som i ettertid viser seg å stemme. Men han utelater alle fakta som viste at Winger egentlig bommet og ikke var den som førte til likfunnet.

Det er ille nok når de troende og Winger selv promoterer seg som en mann med overnaturlige evner, men når en journalist går i forsvar for det samme, blir det rett og slett for dumt. Mæland kunne ha lagt ned samme mengde arbeid jeg har gjort på denne bloggposten og dermed klart å plukke fra hverandre det glansbilde av en historie som TV2, Richard og Michael selv fronter. Det handler om å fokusere på de fakta som kan dokumenteres, ikke de subjektive påstander som de mest inhabile i saken selv fronter.

Konklusjon

De harde fakta i denne saken er som alltid at det ble lett, og søkt, og skogen ble saumfart systematisk i 16 uker, med hundrevis av mennesker og trente sporhunder, før den savnede ble funnet. Til slutt fant man Håkon et sted det ikke var blitt søkt tidligere, på et annet sted enn der Winger sa de ville finne ham.

Jeg synes Winger sin oppførsel er mildt sagt kvalmende. Han spekulerer i tragiske historier og benytter seg av enkelt forarbeid og diffuse tips med høy sannsynlighet for treff for å kunne hanke inn ære og berømmelse.

Likevel skal jeg gi ham poeng for å virke taktisk smartere enn de andre såkalte klarsynte. De høres ut til å ha gitt spesifikke opplysninger som raskt kan sjekkes ut. Det er en klassisk bommert om man skal leke klarsynt. Aldri vær spesifikk! Winger vet dette, så han definerer heller områder av varierende størrelse («innenfor denne sirkelen», «sjekk sone B3»), og gir ingen andre detaljer enn det mest fremtredende terreng-trekk i området – myr. Det er smart. Han kan ikke tape.

Det er liten tvil om at funnet av Håkon Andersen ikke skyldtes Michael Wingers påståtte «klarsyn». Med all informasjon tilgjengelig for ham om leteaksjonen og terrenget på internett, inklusive egen befaring av området, klarte han likevel å bomme på stedet Håkon ville bli funnet. På tross av dette får han æren for å ha funnet Håkon. Forstå det den som kan.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!