Screenshot 2014 06 02 17 21 16

Etter at jeg blogget om Michael Winger sin bløff rundt det å ha funnet den savnede Frank André Gundersen nylig, har flere troende vært irriterte på meg. Et argument som går igjen er at selv om det kan finnes en naturlig forklaring i tilfellet Gundersen, så måtte det likevel ha vært noe mystisk på gang da Winger visstnok fant den savnede Håkon Andersen for litt over et år siden.

Nå har også Håkon Andersens bror, Richard, gått ut i Nettavisen og uttalt at han er provosert over at jeg har vært kritisk til Wingers evner.

Den fantastiske historien

La meg starte med litt historikk om Andersen-saken sakset fra en artikkel hos TV2.no:

Natt til 11. desember 2012 overnatter Håkon Andersen (38) i Budalsvika turisthytte i Aremark, Østfold.

Samme natt kommer det første snøfallet over den enorme skogen, stiene blir visket ut og temperaturen faller til minus 15 grader. Siden har ingen sett Håkon.

Alle spor etter 38-åringen stopper inne på Budalsvika turisthytte, hvor han etterlater seg litt oppvask og en uoppredd seng. Håkon er topptrent og turvant, men alene.

Teorien er at han dagen etter gikk seg vill under en gåtur, eller at han kom bort fra stien da han skulle hente proviant i bilen på en parkeringsplass fire og en halv kilometer unna hytta.

Etter at politi og privat letemannskap hadde søkt i nesten to måneder uten å finne den savnede, ble Michael Winger kontaktet og spurt om å hjelpe. Hele tretten selverklærte «klarsynte» hadde forsøkt uten hell tidligere *. Ikke bare uten hell, men også ved å utsette familie og letemannskap for store psykiske og fysiske påkjenninger helt uten nytte.

* Det vil si, i TV2-dokumentaren sier Richard 13 klarsynte, mens han på Facebook dagen etter Wingers deltagelse skriver at det var 11. Igjen et eksempel på hvordan historien endrer seg så snart man beveger seg bort fra originalkilden i tid og antall gjenfortellinger.

I følge TV2 sin lille dokumentar fra programmet «Vårt lille land» kom Winger etterhvert på besøk til Budalsvika turisthytte og ga Richard litt informasjon om hvor han mente Håkon måtte befinne seg. Detaljene involverte i følge dokumentaren at han hadde gått i retning av bilen, at han nok var nærmere hytta enn parkeringsplassen, og at han lå i en myr.

Winger trakk seg deretter tilbake til sitt kontor og jobbet en stund med saken. Han sirklet til slutt inn et område på kartet hvor han mente den savnede befant seg. Da snøen var borte i månedsskiftet mars/april, ble han også med på et søk i dette området, sammen med en kameramann som skulle dokumentere Wingers evner.

De fant ikke Andersen der Winger mente han burde være, men kom til slutt over en liten øks som skal ha tilhørt den savnede. De fant også en ødelagt genser i nærheten av øksa. I følge TV2-dokumentaren dro de ut på nytt dagen etterpå, og fant da den omkomne Håkon Andersen i en myr ca 400 meter fra øksefunnet.

Den sanne historien

Winger får nå av mange æren for å ha funnet liket av Håkon Andersen, men hvis vi tar en kikk på alle fakta i historien vil vi se at det slettes ikke stemmer. Også i denne saken har Winger fått æren for et funn hvor hans «klarsyn» åpnebart ikke hadde noe med saken å gjøre.

Etter at Andersen ble meldt savnet i desember utførte politiet noen søk i området, men ga relativt fort opp da de endret status fra søk etter levende til søk etter antatt omkommet person. Richard Andersen startet da en leteaksjon på eget initiativ, og flere hundre mennesker søkte i fire måneder uten hell.

I følge en Facebookoppdatering skrevet av broren den 31. mars 2013 var Winger, som vi også så i dokumentaren, på befaring i området dagen før, altså 30. mars:

Screenshot 2014 06 02 17 34 50

På dette tidspunkt har altså Winger vært i området og sett at det omgitt av myrterreng. Han gir noen diffuse hint om hvor han «ser» at Håkon er, hovedsakelig at han ligger i en myr – som i følge kartene gjelder store deler av det aktuelle søkeområdet). I Richards første melding i Facebookgruppen for søket beskriver han også området som et terreng «med tett skog og myr». Å foreslå myr som funnsted, er derfor ikke spesielt vågalt eller spesifikt. Han sier også at Håkon vil bli funnet i retning av bilen, heller ikke spesielt spesifikt eller vågalt ettersom det kun er der alt søk har foregått så langt. Winger vet å «spå» i tråd med fagfolkenes antagelser. Et av flere smarte trekk.

I dagene etter dette møtet med Richard jobber Michael med saken fra sitt kontor. På internett har han tilgang til kart hvor alle søk er markert (det finnes mange av disse på FB-gruppen som oppdateres nesten daglig). På leteaksjonens nettside, samt i Facebookgruppen, kan han lese alt om søket som pågår, hvor det er søkt, hva som er funnet, og hvor man anser det som mest hensiktsmessig å søke. Han kommer deretter med et tips om et område med en diameter på ca 350 meter som ligger midt i det mest aktuelle feltet. Et sannsynlig og fornuftig sted å lete.

Et utsnitt fra et av disse søkekartene er gjengitt nedenfor, og jeg har tegnet inn det området Winger sa de ville finne Håkon (rød sirkel) og markert hvor han ble funnet (lilla prikk).

Map

Det angitte området er sannsynlig og fornuftig fordi store deler av de mest aktuelle områdene allerede er gjennomsøkt. Det er alltid en fordel å komme på banen når andre har gjort grovarbeidet uten hell, fordi da øker sannsynligheten for at man selv skal lykkes ganske betraktelig. Sonen han «ser» Håkon i, er et foreløpig ganske uutforsket terreng, ganske nært hytta.

Legg også merke til hvor ekstremt diffust hans tips er: «Sjekk alle myrene i sone B3.» (Jeg har markert sone B3 med orange firkant på kartet ovenfor.) Hva betyr det i praksis? Jo, det betyr at Michael antyder at Håkon befinner seg et eller annet sted i et område som dekker rundt 20% av det aktuelle søkeområdet. Det er ikke veldig spesifikt. Det blir enda mindre spesifikt om vi stripper bort de områdene som allerede var best gjennomsøkt, for eksempel sonene nærmere parkeringsplassen.

Den selverklærte klarsynte antyder altså «myr», som er det mest sannsynlige stedet å finne Håkon og som utgjør en stor del av terrenget, og et område så stort at det gir ham relativt høy sannsynlighet å treffe. På tross av alt dette klarer han bare hårfint å få et slags treff.

TV2 overdriver

I TV2-videoen får vi høre at Håkon kunne befinne seg i et svært område med en radius på 30 km ut fra turisthytten, og dermed var Wingers tips tilsynelatende overraskende presist. Dette er tull. I kartet nedenfor gjengir jeg det hele utsnittet TV2 viste. Det ser gigantisk ut. Men den 30 km radiusen de snakker om begrenses kraftig i kartutsnittet straks man får litt hjelp til å visualisere det, slik jeg har gjort ved å lysne denne sirkelen. Jeg har også markert turisthytta med H, og parkeringsplassen med P, i hver ende av den gule markeringen.

Sokeomraade

Ser vi på kartet Richard og søkegruppen jobbet ut fra, anså de det bare som sannsynlig at han befant seg i sørøstlig retning, mest sannsynlig et sted mellom hytten og parkeringsplassen 4,5 km unna – eller i en liten avstikker til en av sidene. Det var ingen grunn til å anta at han skulle ha beveget seg i motsatt retning fra bilen, eller noe annet sted. Ser vi på kartene over hvor de har søkt, er det i all hovedsak innenfor det feltet jeg har tegnet inn med gul strek på kartet ovenfor.

Av det arealet TV2 viser i sin dokumentar, er det bare en liten flis som er aktuell å lete i. Her villeder TV2 grovt for å gjøre historien mer fantastisk enn den var. Det viser at TV2 her er mer interesserte i å bygge opp under «miraklet Winger», heller enn å gi en korrekt fremstilling av saken.

Oppdatering 29.07.2015: Etter å ha hatt en dialog med produsenten av nevnte dokumentar, ble jeg gjort oppmerksom på at jeg har blandet sammen radius og diameter i bildet mitt. Jeg har markert en diameter på 30 km, mens det som fremkommer av fortellerstemmen er en radius på 30 km. I så tilfelle blir kartutsnittet dokumentaren viser mer korrekt. Det er strengt tatt irrelevant for selve argumentasjonen min rundt Wingers funn i bloggposten for øvrig, men ugyldiggjør min kritikk av at selve dokumentaren overdriver på dette punktet.

Uklart syn

Screenshot 2014 06 02 17 33 22

Winger foreslår at de skal søke i kvadrant B3. Ser vi på kartet så fremgår det tydelig at dette også er det mest sannsynlige stedet å finne den savnede. Det ligger mellom hytta og parkeringsplassen, med turstien som går rett gjennom kvadranten. Det er også et område som er lite gjennomsøkt på det tidspunkt, selv om det har vært et par turer rett rundt de to vannene på grensen mellom A3/B3. Følger man oppdateringene på Facebookgruppen for søkeaksjonen ser vi at det blir lett nesten hver eneste dag også etter at Winger kom med sitt tips, men da vesentlig forhindret av at terrenget er dekket av snø.

Til slutt finner de altså den omkomne Håkon Andersen. Men det er ikke slik at Winger sier hvor de skal lete, og så finner de ham der. Nei, først tre uker med intens leting etter Wingers ekstremt diffuse tips, finner de liket – etter at snøen er smeltet. Winger er igjen smart nok til å sørge for at oddsen er på hans side ved å vente med letingen til han har fordelen av snøfri mark.

Så, hvem fant liket? Var det Michael Winger? Nei. Det var en privat letegruppe med topptrente sporhunder. Ikke bare det, men han ble funnet av en person som valgte å lete et sted han selv mente det var mest sannsynlig at han ville finne Håkon:

TFL-mannen som fant den savnede sier til HA at han var på Budalsvika lørdag, og det var først på vei hjemover han plutselig bestemte seg for å lete etter den savnede på et sted der han tidligere har sagt fra at mannen kunne ligge.

– Jeg har lurt litt på hvorfor ingen har lett i dette området tidligere, og valgte nå selv å lete der.

Dette stedet var utenfor det området som Michael Winger pekte ut (gul sirkel):

Screenshot 2014 06 02 15 02 42

Funnet ble gjort akkurat på grensen mellom kvadrantene B2 og B3:

1990120934

Med andre ord blir ikke Håkon Andersen funnet av Winger, og heller ikke der Winger mente han ville bli funnet. Legger vi godviljen til kan vi si at han ble funnet i riktig kvadrant – men B2 hadde i så fall vært like korrekt. Da har man i praksis dekket minst 40% av søkeområdet, så da får Michael mye gratis. Han blir atpåtil funnet av en mann som tenker logisk og leter der han selv tror det er mest sannsynlig at Håkon har vandret – ikke der Winger har sagt at de vil finne ham. Dette er den egentlige helten i historien, men han hører vi lite om. Winger kaprer saken til egen vinning. Igjen.

Akkurat det er en ikke helt ubetydelig detalj, så jeg gjentar det: Håkon ble funnet av en mann som valgte å lete et annet sted enn der Michael Winger hadde sagt de ville finne ham!

Hvordan i all verden klarer folk å vri dette til at Winger fant den savnede? Det er neste ufattelig, men det viser igjen hvordan folk har en trang til å tro, og hvordan de fantastiske historier alltid er morsommere å gjenfortelle enn de mer nøkterne og sannferdige.

Skal vi være pirkete kan vi også se på det «kartet» Winger tegner i snøen i TV2-dokumentaren:

Screenshot 2014 06 02 16 44 38

Her forteller han at Håkon har kommet gående fra vest og inn i myra. Det ser ikke ut til å stemme med at hans genser og øks ble funnet øst for myra. Alt tyder altså på at Håkon har vært på vei tilbake til hytta, og dermed har entret myra fra østsiden.

En bagatell kanskje, men skal først denne type «bevis» legges frem av TV2, må man også være ærlig nok til å si at også dette var en bom som tyder på at det Winger «ser» bare er ren diktning. Det eneste som stemmer er myra selv, som altså er en gjetning med høy sannsynlighet for å treffe. (Og hadde han ikke blitt funnet i myra, ville han blitt funnet «nær en myr» – noe tilhengerne nok også ville ha ansett som et treff.)

Dårlig statistikk

I TV2-dokumentaren får vi også høre at Winger bare har bidratt til ett slikt søk tidligere. Det var i utlandet, og søket var resultatløst.

Dette er ikke helt korrekt. På Wingers egne nettsider kan vi lese om andre søk han har bidratt i, også før Andersen-saken. Han lister opp fire saker i tillegg til Håkon Andersen. Ingen av dem klarte han å hjelpe til med. Tar vi med den nevnte utenlandske saken, Gundersen-saken og saken med den savnede Stine Nikolaisen, er vi oppe i hele åtte saker.

I to av disse har han fått æren av å ha funnet den savnede, men i begge disse tilfellene viser det seg at historien Winger og hans tilhengere gir er svært villedende.

Når folk derfor argumenterer med at «han har jo funnet to lik på to forsøk», så er det altså feil. Han har så langt funnet to lik på åtte forsøk om man skal tro på den ukritiske hypen. De harde fakta i sakene tilsier derimot at han ved hjelp av sitt «klarsyn» har funnet null lik på åtte forsøk.

En journalist lar seg blende

Nettavisen-journalist Kjetil Mæland går også ut i mitt kommentarfelt og forsvarer Winger. Her skriver han blant annet:

Som journalist er det min jobb å være åpen for ny informasjon. I denne saken mener jeg at blogger Gunnar Tjomlid har mistolket og oversett informasjon for å få disse to hendelsene til å passe inn i hans verdensbilde.

PsychicHer er vel sannheten det motsatte. Journalisten har latt seg blende av en god historie, og overser de virkelige fakta i saken. Han har ikke søkt ny informasjon basert på objektiv research, men heller fått tilhengerne av Winger til å si hva de tror. Som om det kan vektlegges. Skal Mæland i neste nyhetssak kåre vinner av fotball-VM ved å spørre tyskere hvem de heier på og hevde at dette er «å være åpen for ny informasjon»?

Mæland overser svært mye. Han overser at Håkon ikke ble funnet der Winger hevdet han ville bli funnet. Han overser at Winger hadde all informasjon tilgjengelig på nett til å finne ut hvor det allerede var søkt uten hell. Han overser at Winger ikke kom med et eneste spesifikt tips som faktisk bidro til at Andersen ble funnet. Han overser at området Winger sa de skulle lete i dekket en vesentlig del av det aktuelle søkeområdet. Han overser at det ble lett nesten hver dag i 3 uker etter at Winger pekte ut feil sted, før Håkon til slutt ble funnet. Ikke minst så overser at det var en annen mann som på eget initiativ valgte å lete der Håkon til slutt ble funnet.

Journalist Mæland legger altså til sides all kritisk sans og bygger en historie basert kun på de mest spennende fakta som i ettertid viser seg å stemme. Men han utelater alle fakta som viste at Winger egentlig bommet og ikke var den som førte til likfunnet.

Det er ille nok når de troende og Winger selv promoterer seg som en mann med overnaturlige evner, men når en journalist går i forsvar for det samme, blir det rett og slett for dumt. Mæland kunne ha lagt ned samme mengde arbeid jeg har gjort på denne bloggposten og dermed klart å plukke fra hverandre det glansbilde av en historie som TV2, Richard og Michael selv fronter. Det handler om å fokusere på de fakta som kan dokumenteres, ikke de subjektive påstander som de mest inhabile i saken selv fronter.

Konklusjon

De harde fakta i denne saken er som alltid at det ble lett, og søkt, og skogen ble saumfart systematisk i 16 uker, med hundrevis av mennesker og trente sporhunder, før den savnede ble funnet. Til slutt fant man Håkon et sted det ikke var blitt søkt tidligere, på et annet sted enn der Winger sa de ville finne ham.

Jeg synes Winger sin oppførsel er mildt sagt kvalmende. Han spekulerer i tragiske historier og benytter seg av enkelt forarbeid og diffuse tips med høy sannsynlighet for treff for å kunne hanke inn ære og berømmelse.

Likevel skal jeg gi ham poeng for å virke taktisk smartere enn de andre såkalte klarsynte. De høres ut til å ha gitt spesifikke opplysninger som raskt kan sjekkes ut. Det er en klassisk bommert om man skal leke klarsynt. Aldri vær spesifikk! Winger vet dette, så han definerer heller områder av varierende størrelse («innenfor denne sirkelen», «sjekk sone B3»), og gir ingen andre detaljer enn det mest fremtredende terreng-trekk i området – myr. Det er smart. Han kan ikke tape.

Det er liten tvil om at funnet av Håkon Andersen ikke skyldtes Michael Wingers påståtte «klarsyn». Med all informasjon tilgjengelig for ham om leteaksjonen og terrenget på internett, inklusive egen befaring av området, klarte han likevel å bomme på stedet Håkon ville bli funnet. På tross av dette får han æren for å ha funnet Håkon. Forstå det den som kan.

 • Marius Aanonlie

  «I think there is something outside …»
  «There’s bound to be something outside. You can’t expect the entire universe to fit into this little tent!»
  – «Bottom».

 • Emil Muller

  Jeg gidder ikke lese innlegget, alt for mye tekst Tjomlid. Slår likevel kategorisk fast at du tar feil. Du tror du er så jævla smart, men overser at det faktisk finnes mer mellom himmel og jord enn vi kan fatte. Dessuten har ikke vitenskapen svar på alt. Ha et åpent sinn da mann!

 • steinsvik

  Wow. Fantastisk kommentar!

 • Erlend Bjørnson

  Nydelig ironi!

 • Wasim Zahid

  Imponert over arbeidsmengden som er nedlagt i dette innlegget. Betenkelig at en som blogger på deltid (ved siden av heltidsjobben sin) kan vise en slik evne til gravende journalistikk, mens journalister, utdannet til og betalt for å drive journalistikk på heltid, leverer så dårlig kvalitet som de ofte gjør. To tomler opp, Tjomlid.

 • Gjest

  «Jeg vet ikke hva du har å si, men det er uansett feil» Jepp, du blir nok tatt seriøst med dette.

  “Do not be so open-minded that your brains fall out.”
  – G.K. Chesterton

 • R.U.R

  Du anklager Tjomlid for ikke å ha et «åpent sinn», men samtidig vil du ikke lese hva han skriver?
  Oh the irony….

 • TomEver

  Vil nok tro Emil er en anelse sarkastisk.

 • Morten Otterstad

  For å hjelpe deg litt på vei, kan jeg sitere hovedkonklusjonen:

  «Håkon ble funnet av en mann som valgte å lete et annet sted enn der Michael Winger hadde sagt de ville finne ham»

  Merk: Et ANNET sted enn der hvor den påståtte synske hadde pekt ut.
  Noe mere du lurer på?

 • Thor Utheim

  The One Million Dollar Paranormal Challenge is an offer by the James Randi Educational Foundation (JREF)
  to pay out one million U.S. dollars to anyone who can demonstrate a
  supernatural or paranormal ability under agreed-upon scientific testing
  criteria. Over a thousand people have applied to take the challenge, but
  none has yet been successful.

 • Morten Otterstad

  Jeg har hentet kaffe og drops, sitter nå og venter i spenning på hva til svaret til Kjetil Mæland blir etter dette fantastiske blogginnlegget :)

 • Wasim Zahid

  Og popkorn.

 • Mike Valifications

  Snakk om bortkastet tid. Hvorfor legger du ikke ned denne innsatsen i en viktig sak heller?

 • Roger Mæhle

  da kommer jeg med drikke for jeg venter i spenning

 • Harikketid

  Ble det litt for mye å lese for deg?Alikevel har du en klar mening om saken. Du lever i en drømme verden.

 • peoplezz

  Jeg leste alt og det var verdt det. Stå på videre, du er enormt dyktig!

 • peoplezz

  Humor!

 • jallajalla30

  Du mener det ikke er viktig å avsløre svindlere?

 • Derullandei

  Se der! Bort der ja! Og for all del, ikke se hit!

 • Kptsabeltann

  Eller hva Lars Monsen kommer ut for å si. Sjekk hans innlegg om Michael Winger på Facebook siden til Lars Monsen.

 • Besserwizzer

  Dette er en viktig sak. En dag tror folk at engler finnes, den neste at jøder står bak alt faenskap i hele verden. :o Oi, sammenlignet jeg nettopp godtroende med nazister? Nei, jeg sammenlignet dem med den flokken i nazi-tyskland som ikke gikk etter fakta og rasjonelle forklaringer, men heller trykket den mest spennende og sensasjonspregede forklaringen til sitt bryst.

 • Kptsabeltann

  Vitenskapen har ikke svar på alt men det har du ? En smart mann sa en gang at : “What can be asserted without proof can be dismissed without proof.” Christopher Hitchens. Så du kan komme med all slags påstander om at det fines mer mellom himmel og jord men så lenge du ikke kan komme med gode bevis forholder jeg og majoriteten oss skeptiske.

 • eirik

  Åpent sinn = ikke gidde å lese argumenter fra noen som er uenig med deg, men likevel slå fast at de tar feil.

  Imponerende. Det må være fint å ha så «åpent sinn».

 • eirik

  I got Poed.. :-)

 • eirik

  Søk etter savnede personer ikke viktig nok for deg?

  Men å klage i et kommentarfelt over hva andre bruker tiden sin på, som om det raker deg, det er viktig nok? Mmkey.

 • sjefen

  Har lest dette i motsetning til andre ;-) at de fleste klarsynte er noen bløffemakere ja, men han winger er det noe mer. Man må være såpass ærlig at og se alt mellom himmel og jord ser vi ikke, er mye uforklarlig som skjer. Ka rett har du til og være dommer over dette? Hadde aldri gått til en klarsynt, men vet er så mye mer i livet enn vi ser foran oss. Så syns egentli du ska ro deg ned på den agendaen etter winger.

 • Comrow Jackson

  Det er jo gjennom et åpent sinn han plukker hele bløffen til Winger fra hverandre.

 • Comrow Jackson

  Denne artikklen burde bli pensum for journalister…

 • peoplezz

  Ok. Du sier det er noe ‘mer’ med Winger. Som hva da? Noe spesifikt takk. Du skriver at du VET at det er så mye mer i livet, så derfor må andre som ikke tror ha en slags agenda når de argumenterer mot det. Ser du ikke hvor tåpelig og barnslig det er? Folk må seriøst tenke gjennom hva de skriver

 • Comrow Jackson

  Winger er bare mer utspekulert enn de fleste andre klarsynte.

 • Rettelse: Denne artikkelen burde VÆRT pensum for journalister.

 • liberty_Norway

  Du må være en hysterisk ekstremist Tjomlid som gidder å legge ned så mye arbeid i denne saken.

 • Orator Polaris

  Nei, media er utrolig opptatt av å få oppslag på denne saken, basert på løse utsagn uten rot i noen kjent virkelighet. At noen gidder å gjøre den kritiske jobben som journalistene og redaktørene kunne og burde gjort burde du applaudere, ikke kritisere.

 • Alf M. Haga

  Eventuelt sliter noen med å ta åpenbar ironi…
  Åpent sinn og de greiene der, vet du.

  Kanskje du bedrev dobbel-ironi?

 • Derullandei

  Skulle gjerne sett logikken bak denne koblingen. Kanskje noe som dette?

  1) Tjomlid gidder å legge ned så mye arbeid i denne saken.
  B) Alle som gidder å legge ned så mye arbeid i denne saken er hysteriske ekstremister.
  III) Profit!

 • liberty_Norway

  Jøss så klarsynt du er….

 • Oslolosen

  Det at vi ikke har kartlagt hvert eneste sandkorn i universet, er ikke en god grunn til å forkaste sunn fornuft, og å feste sin lit til alt vi hører – eller å kaste armene i været å proklamere at det «kan være mulig».

  Det er ingenting unikt med Winger, og han blir plassert i samme kategori – hos meg ihvertfall – som de andre klarsynte.

 • Spelaren

  Monsen uttaler seg? Så flått.

 • Kptsabeltann

  Haha litt tørr men ok. Stikk på siden hans og se det og kos deg med alle kommentarene ;)

 • Spelaren

  Uff fikk en svart flekk på auraen min av tåpelighetene der.

 • Odd Arne Ræstad

  Standard svar for en «troende» Det finnes mere mellom himmel og jord en vi aner!

 • Derullandei

  Tenkte meg at jeg traff blink der, ja. :)

 • Morten Otterstad

  Til Wingers forsvar, så kan det hende han ikke selv er klar over at han ‘primer’ seg selv før han kommer med spådommer. Han kikker på en sak, sjekker, leser, tenker og tenker, før han plutselig får en ide som føles ekstremt riktig -> et øyeblikk av klart syn…?
  Det er min personlige teori.
  Om han er bevisst utspekulert eller ei får andre bedømme, men jeg er fundamentalt uenig i at han skulle besitte «evner som ikke lar seg forklare». Det er nemlig fullt mulig å bevise at man kan utføre ting man ikke har noen klar forklaring på selvom man ikke skulle klare å definere selve årsaken til at det skjer.

 • Ja, det finnes flere eksempler på at folk lurer seg selv til å tro at de har overnaturlige evner. Det er utrolig interessant å lese «konverteringshistorier» fra tidligere selverklærte klarsynte, som begynner å tenke kritisk og oppdager at det de selv trodde var en spesiell gave, bare er cold reading etc.

  Det kan hende at Winger virkelig selv tror på det han gjør, men jeg mener at voksne mennesker faktisk har et ansvar for å være selvkritiske og forholde seg til et vitenskapelig verdensbilde. Så lenge han bevisst velger å slette kritikk, blokkerer kritikere og nekter å la seg teste under kontrollerte omstendigheter, må han i praksis kunne sies å utføre sin svindel med overlegg, rett og slett fordi vi må ha lov til å forvente mer av voksne individer.

 • Del gjerne med oss som ikke beveger oss i nærheten av fjesboka…

 • 1) -> B) -> III)
  Mulig jeg er sær, men det syntes jeg var stor humor!!

 • Kptsabeltann

  Her er hans uttalelse ;

  Og nå over til noe helt annet. At min gode vennMichael Winger fant den døde Frank Andre Gundersen og dermed gjorde tilværelsen mye enklere for de etterlatte, overrasket ikke meg i det hele tatt.

  Michael var med Team KomplettFritid.no under noen av årets hundeløp, for å lindre smertene jeg ofte har på grunn av slitasjeskader. Han gjorde som han pleier, holdt meg på stedene der det var vondest, for eksempel høyre kne eller i korsryggen. Jeg ble merkbart bedre hver eneste gang, og uten hans behandlinger ville det gjort mye mer vondt å komme seg til mål. Smertene kom tilbake etter hvert, men jeg slapp dem altså i lange perioder. Samboer Trine Reinfikk samme type hjelp med en vond nakke under Finnmarksløpet, det gjorde henne i stand til å utføre oppgavene som handler.

  På samme vis berget Michael minst en av «Monsen på villspor»-episodene — da var jeg hos han på en fredag ettermiddag. På fredags morgenen trodde jeg at jeg måtte ringe NRK for å utsette turen, men jeg ble bedre og startet opptakene mandag. Turen gikk fint.

  I mitt hode kan jeg som hundekjører bruke en fysioterapeut eller en massør eller en healer — det ene trenger ikke være bedre enn det andre, eller utelukke noen.

  Nå er det heldigvis mange flere enn meg som er overbevist om at det finnes personer med uvanlige evner, slik som for eksempel Joralf Gjerstad og Margit Sandemo — for øvrig to utrolig flotte mennesker! Marcello Haugen var også enorm. Joralf har også sett hvor døde mennesker har befunnet seg, uten å være der selv. Ros til Politiet for at de faktisk tar denne muligheten til hjelp seriøst. Og Michael — stå på, du er ekte vare!

 • Takker. Selv om det er litt skuffende. Ikke uventet selvfølgelig, fra den gode Monsen, menmen…

 • liberty_Norway

  Om man bruker overnaturlig evner eller naturlige evner til å løse en sak eller et problem, gir jeg pokker i om det er naturlig eller det overnaturlige som ligger bak. :).
  Merker meg at det er gjerne ekstremister på den troende siden den ikke troende siden som marker er seg i meda med hellig glød, mens folk flest gir fan :). Fri og bevare meg for klarsynte på begge sider i slike saker, da de er en alen av samme lengde.

 • JanJohansen

  > Om man bruker overnaturlig evner eller naturlige evner til å løse en sak eller et problem, gir jeg pokker i om det er naturlig eller det overnaturlige som ligger bak

  Men hvis du selv en dag ligger alene i skogen og venter på at noen skal finne deg, kanskje du er skadet og det haster med å få hjelp, så er du vel interessert i at de bruker de(n) søkemetoden(e) som erfaringsmessig gir størst sannsynlighet for å finne deg så fort som mulig? Da må de som leter vite hva som er den mest effektive metoden, og ikke drive å synse og mene hver gang. De kan ikke si «det er det samme hva vi gjør, bare det funker», de må vite hva som funker før de setter i gang.

 • Derullandei

  «Om man bruker overnaturlig evner eller naturlige evner til å løse en sak eller et problem, gir jeg pokker i om det er naturlig eller det overnaturlige som ligger bak.»

  Hm, interessant. Hva er det som driver deg til å uttrykke din mening om en sak du gir pokker i?

  Å ja, det stemmer, du sa jo ingenting om saken men gikk rett på person. Ja, da så.

  «Fri og bevare meg for klarsynte på begge sider i slike saker»

  Siden det bare er en av sidene i slike saker som har selverklærte klarsynte, er ønsket ditt er allerede halvveis oppfylt. Gratulerer! :)

 • Kptsabeltann

  Haha, det ble plutselig tilfeldigvis en Monsen artikkel etter min forrige kommentar :P

 • Hadde ikke vært feil med en Tjomlid-artikkel om Monsen heller gitt… han får kryss i mange av boksene synes jeg :)

 • Ola Hansen

  Det kom noe over meg, en lys og brennende skikkelse på hornhinnen, som gjør meg overbevist om at pengene til JREF aldri kommer til å bli utbetalt.

 • Jepp66

  tenker at det ok å være engasjert, men viktig at det ikke blir altoppslukende:)

 • Barbro S Bjørkmo

  Kan du nevne en eller flere av disse «konverteringshistoriene»? Kunne vært interessant å lese :-)

 • Jan Ten

  Winger er vel omtrendt like klarsynt som Spåmannen i Asterix.

 • Her er en kjapp rant jeg måtte lire av meg:

  http://tjomlid.com/2014/06/03/placebokongen-lars-monsen/

 • deadimba
 • R.U.R

  Miraculix er betraktelig mer underholdende og interessant :-)

 • Sylfest

  Pst. Han er ironisk/sarkastisk. Emil er mellom de som står støtt i stormen overfor antivitenskap.

 • Jan Ten

  Så samt! Men det var mer svindleren i albumet Spåmannen, jeg hadde i tankene.

 • Marius Aanonlie

  Miraculix var ikke spåmann, men alkymist. Og hans styrkedråper hadde da knalleffekt de?

 • May Johansen

  «I 1981 definerte de to amerikanske psykiaterne Sheryl C. Wilson og Theodore X. Barber Fantasy prone personality (FPP) som en tilstand hvor en person ikke klarer å skille mellom fantasi og virkelighet.[5] FPP er en foreslått årsak til hvorfor noen mennesker kan oppfatte seg selv som klarsynte.»

  http://no.wikipedia.org/wiki/Klarsyn

  Men jeg tror nok at tvilen kommer snikende av og til. Det er en grunn til at så mange nekter å la seg teste. Bl.a. Snåsamannen og Winger.

 • Roy Vetaas

  Når Winger i tillegg selger kurs/videoer/husrensing osv til nokså stive priser er det ekstra grunn til å være skeptisk.

 • Eva Marie Bestvold

  Applauderer at slike blir avkledt. Hadde nylig et tilfelle med leteaksjon etter en person i Trondheim. En såkalt synsk fortalte på Facebook hvor sterke fornemmelser hun hadde til denne mannen og et spesifikt sted i marka, mens han ble funnet på en helt annen kant av byen. Ekstra byrde til de pårørende synes jeg.

 • Marius Sollerud

  Veldig godt skrevet! Saklig framstilt, uten følelsesstyrte utspill.
  Forskning innenfor psykologi og kognitive evner viser en klar sammenheng mellom schizofreni og høyt kreative mennesker. Kunnskapen fra denne forskningen kan også brukes om «synske» personer, da disse menneskene stort sett utgjør den samme gruppen..
  Schizotyp lidelse omhandler mange av egenskapene som kan beslektes med «evnene» til «synske» personer.
  Bare for å nevne det..

 • Lars Olsen

  «har du ingenting bedre å ta deg til» osv etc

 • R.U.R

  Ja, den historien ja. Den spåmannen var nok av samme kaliber som Winger ja. Så vidt jeg husker så fikk de som tvilte på spåmannen unngjelde, så her er det flere paraleller ja :-)

 • Tulla

  Her har du gått grundig til verks, Gunnar. Du har oppnådd at jeg er blitt oppmerksom på denne Winger, som jeg ikke hadde hørt om før. Nå blir jeg nødt til å følge med på alt som blir skrevet om mannen. Og du blir vel nesten nødt til å følge opp hver eneste nye sak om ham som måtte dukke opp i nyhetene. Han er ung. Så lenge han har støtte hos et visst antall mennesker kan han fortsette virksomheten sin i år etter år. Han sa det ganske kjekt selv på TV da han ble konfrontert med kritikk fra skeptikere: ”Jeg får vel fortsette å
  finne folk, da. Så får folk tro det de vil.”

  Hvis han lykkes på lang sikt; det vil si hvis mange nok føler at de får hjelp av ham, spiller det liten rolle hva du og andre skeptikere har skrevet om enkeltsaker. Det er omtrent like vanskelig å motbevise ”klarsyn” som det er å bevise det. Jeg har ingen mening om Wingers ”evner” så langt. Men apropos bevis: Det er mange som mener at det er lett å teste
  mennesker som påstår at de er ”klarsynte” eller har andre paranormale evner.
  Jeg tror ikke det er så enkelt. Når for eksempel Kristian Gundersen sier at han
  vil teste dem ”under kontrollerte betingelser” har jeg en mistanke om at han
  glemmer en vesentlig betingelse: et ekte og sterkt følt behov for hjelp. Det er
  mennesker som virkelig føler at de trenger hjelp som oppsøker ”synske”. Dette
  er ikke noe man kan simulere i et laboratorium. At de verdig trengende lett kan
  bli offer for lurendreiere er en annen sak. Det er ikke poenget i akkurat denne
  sammenhengen.

 • Takker&bukker, det var omtrent noe sånt jeg tenkte på ja :)

 • Andreas Sunde

  » Det er mennesker som virkelig føler at de trenger hjelp som oppsøker ”synske”. Dette er ikke noe man kan simulere i et laboratorium.»
  Det kan lett testes ved å dokumentere hvert steg av prosessen, og garantere at den «synske» aldri har møtt personen de skal hjelpe, og ikke vet noen ting om dem fra før.

 • fjodor

  Dæng, hva skjer hvis du klarer å bevise dette og vinner millionen? *Head implodes*

 • fjodor

  Det er flott at noen faktisk legger ned så mye arbeid i slike saker som Tjomlid.
  Ekstremistene er de som tviholder på løgnene de blir servert av personer som Winger

 • fjodor

  Takk for en knakende godt gjennomgang av fakta i saken, Gunnar.
  På tide at omstendighetene om hva som skjedde rundt funnet av den avdøde kommer frem etter at Winger har fått forsideplass i media. Det er lett å ta på seg skyggelappene og fylle alle hull med det «overnaturlige» for så å fnyse av alle forklaringer som ikke har forankring i det som faller under «det er mer mellom himmel og jord».

 • Mary Poppins

  Ja du Tjomsen. Du er iherdig i å argumentere sterkt til fordel for aspartam, bagatellisere sex med mindreårige/ barn etc. Winger var faktisk delaktig i å finne en savnet person, uansett hva du kaller det. Det var ikke du. Kan du ikke bare la han være i fred, hva er du så redd for egentlig? Kanskje du også kan bidra med noe positivt for en gangs skyld, i stedet for å rakke ned på alle som tenker selv og skiller seg ut fra massen. Get a life!

 • Tobb86

  Nåmmen dakar blir du rakket ned på du da. Får slutte å drive med tull da vet du.

 • Mary Poppins

  Hvem blir rakket ned på, og hva slags tull snakker du om? Mener du alle som tenker utenfor tankeboksen din?

 • Gorenje

  Så flott at slike svindlere og lurendreiere blir tatt med buksa nede! Har til gode å oppleve en såkalt synsk person ha rett i noe som helst, enda så ufattelig mange synske det finnes rundt om!

 • Emil Muller

  Feilstavet navn, BINGO – Pedobeskyldninger, BINGO – Sliter med norskforståelsen, BINGO – Påstand om uovertruffen og eksklusiv «tankevirksomhet», BINGO – Insinuasjon om trakassering, BINGO – Engelsk frase, BINGO.

  Trude? Fått nytt nick?

 • makka67

  Du glemte «trykke like på egne innlegg» BINGO

 • Emil Muller

  Dæven! Da vant du kaffeposen rett foran nesa mi! 7 rette!

 • makka67

  Winger diskrediterte søkehunden som gjorde en glimrende jobb, det var ikke bra.
  Hva er forøvrig poenget med å ha med seg en søkehund hvis man er synsk?

 • Øyvind W.

  Du glemte også «ikke ett saklig ord i hele innlegget, bare skittkasting og unnamanøvre». BINGO!

 • Øyvind W.

  …sa en eller annen tilfeldig person hver gang noe menneske gjorde noe som helst, samme hva det var.

 • Øyvind W.

  Tror det er det som er tanken bak, ja ;) !

 • Øyvind W.

  Kommentarfelt-bingo (velg tre):

  [ ] Vitenskapen vet ikke alt!
  [ ] Noe om «mer mellom himmel og jord»
  [ ] Hvorfor fremstiller du din sannhet som den eneste riktige?
  [ ] Hvorfor bryr du deg ikke heller om viktigere ting?
  [ ] Du er så trangsynt!
  [ ] Noe om pedofili
  [ ] Veldig giftig kommentar med smilefjes på slutten
  [ ] Mobbing! Hetsing! Uthenging! Heksejakt!

 • Miraculix var druide :) http://snl.no/druide Styrkedråpene gjorde heldigvis ikke Obelix til gull da han falt i gryta :D

 • Helge Refsnes

  Kjenner noen i familien til Håkon Andersen og de sier at hadde det ikke vært for Winger hadde de aldri funnet han. Så du må slutte med å være negativ til ting du ikke forstår for du er bare en stor bløffmaker med veldig høy «se på meg faktor» slutt med den drittkastinga di. Skriv om ting du har rede på, hvis det er noe.

 • ftw

  Det kan de jo gjerne tro, men fakta er jo at han som fant Andersen lette en helt annen plass enn der Winger ba dem om å lete, så å gi Winger æren for dette er bare sludder.

 • Helge Refsnes

  Han lette i retninga som Winger pekte ut og hvis du ikke tør stå fram med fullt navn så hold kjeft din jævla kverrulant ftw hva faen er det for navn ,feiging.

 • ftw

  Du er så søt når du banner, Helge.

  Stedet han ble funnet var jo ikke i nærheten av området Winger mente han måtte ligge. «I den retningen» er i dette tilfellet vest og ikke særlig imponerende. Hadde han tatt utgangpunkt i to landemerker og pekt ut en rett linje på kartet ville din påstand hatt noe for seg, men det gjorde han ikke.

 • Helge Refsnes

  Den dagen du står frem med fullt navn skal jeg gidde å diskutere jeg har fakta du er bare en anonym idiot så fuck you.

 • Øyvind W.

  «Kjenner noen i familien til Håkon Andersen og de sier at hadde det ikke vært for Winger hadde de aldri funnet han.»
  Hva slags belegg har de for å hevde dette? At de er i familie med ham?

 • Helge Refsnes

  Diskuterer ikke med anonyme kverrulanter

 • Øyvind W.

  Så beleilig, da.

  Kan noen som bruker fullt navn her gjenta det jeg og «ftw» skrev til Helge? Kanskje gidder han å svare da.

 • Øyvind W.

  Lurt å tenke på, ja. Du har svindlerne, du har de som selv tror de har evner, og du har de som sliter med psykiske ting. Er langt ifra alle som er bevisste svindlere.

 • Øyvind W.

  «Hvis han lykkes på lang sikt; det vil si hvis mange nok føler
  at de får hjelp av ham, spiller det liten rolle hva du og andre
  skeptikere har skrevet om enkeltsaker.»
  Det er ikke vi som skriver om enkeltsaker. Vi bryr oss om helheten, altså, vi teller med alle gangene de «synske» kommer med spådommer og bommer grovt.

 • Mike Valifications

  Mener det sier seg selv at han er en svindler og at det dermed ikke er nødvendig å bruke tid på å «avsløre» noe som helst. Særlig ikke på den pretensiøse måten det gjøres på av Tjomlid.

 • Mike Valifications

  Har du lest hele denne artikkelen og trodd at det handler om å finne savnede personer? Hah.

  Dette handler om at Tjomlid tilsynelatende har brukt enormt med tid på å grave frem facebookposter for å kunne påpeke det åpenlyse – nemlig at en «klarsynt» er en fyr full av BS.

 • Mike Valifications

  Jeg mener det er bortkastet tid fordi det bør være en selvfølge at en klarsynt er en bløffmaker, svindel og sannsynligvis like ubetydelig som deg.

  Tenk om han kunne brukt innsatsen på å avslørt noe av reell betydning for samfunnet.

 • Mike Valifications

  Det later til at jeg har overvurdert resten av kommentarfeltet kraftig da jeg antok at de fleste ville skjønne hvorfor jeg mener det er bortkastet tid, men at det ikke skulle ta lengre tid før Goodwins lov ble gjeldende er morsomt.

  Gratulerer med tapt diskusjon og pallplassering i dagens retardkonkurranse!

 • Mike Valifications
 • Besserwizzer

  Takk skal du ha :) Er så herlig når andre bestemmer at nå har du tapt en diskusjon, så da er det bare å bøye seg i støvet for din avgjørelse.

  Men for å hjelpe oss som ikke helt når opp til din intellektuelle kapasitet; kan ikke du sette opp en litt generell liste over, tja, la oss si 100 saker, som du mener det er verdt å legge ned en innsats mot/for.

 • no_name_7

  Du glemte:
  [ ] Sammenligne personen med Hitler.

 • Jan Ten

  Uansett, det var som sagt ikke Miraculix jeg hadde i tankene, men spåmannen i albumet Spåmannen. En fantastisk historie med mange paralleller til denne saken.

 • Jan Ten

  Alltid en fordel å være anonym når man framstår som en idiot.

 • Tobb86

  «Alle som tenker selv», i følge deg. Tull er de tingene du tror på, som at aspartam er farlig, at Winger er synsk, i tillegg til ting som at vaksiner er farlige, chemtrails, 9/11-konspirasjoner, osv, osv.

  Hva er en tankeboks, og hvordan tenker man utenfor den?

 • Kanskje han har skjulte evner som hundehvisker? ;) Så egentlig «snakket» han med hunden og fortalte hvor den skulle søke =P

 • Selv slektninger kan ta feil…

  Det er viktig å påpeke at å være negativ til ting og kritisk til ting ikke nødvendigvis er det samme. Tjomlid går gjennom argumentene om hvorfor det er sannsynlig at Michael Winger er en løgner (enten ubevist, ved at han tror på det selv, eller bevist, ved at han er en kynisk manipulator).

  Om du vil imøtegå argumentene er det bedre å ta utgangspunkt i noe som kan bevises objektivt, ikke på menneskelige faktorer som hva noen (selv slektninger) har trodd skjedde.

 • Helge Refsnes

  Det er noen som er kritisk og negative til unaturlige ting fordi at det ikke kan bevises teknisk, men vil gjerne vite hvorfor ble begge disse personene funnet etter at Winger ble koblet inn i begge tilfellene hadde myndighetene gitt opp. Dette er ikke bløff bare fordi Gunnar Tjomlid ikke skjønner mer av det som er mellom himmel og jord enn det som er vitenskapelig bevist. Det er flere som Winger og jeg har sett hva de er i stand til når det gjelder å finne ting.

 • Her gjør du en feilslutning av typen «post hoc ergo propter hoc», altså at fordi to hendelser skjer mer eller mindre nært etter hverandre i tid, så må de også ha en sammenheng. Det er tull.

  Spørsmålet er: Hvor lang tid ville du gitt funnet før du ikke ville hevde at Winger hadde noe med saken å gjøre? Det gikk tross alt over 2 måneder fra Winger ble kontaktet til Håkon ble funnet. Det gikk over 3 uker fra han selv oppsøkte stedet, til de fant ham. Funnet skjedde etter at snøen var borte, og etter at en mann valgte på eget initiativ å søke et annet sted enn Winger hadde pekt ut.

  Dette er akkurat som når folk går med en lidelse som går over av seg selv, og så prøver de kiropraktikk, homeopati, healer, tangefeltterapi og akupunktur, men ingenting ser ut til å hjelpe. Deretter prøver de kvanteterapi, og så føler de seg bedre. Men de fleste føler seg bedre etter en viss tid uansett hva de gjør. Og hadde de byttet på rekkefølgen, f.eks. prøvd kvanteterapi før akupunktur, ville akupunkturen fått æren for bedringen. Det siste man prøver før en bedring skjer, får æren for bedringen. Prøver man mange nok ting over lang nok tid vil ALLTID noe sammenfalle med en symptombedring.

  Dette er akkurat samme tankefeil som du her går i. Prøver man mange nok klarsynte over lang nok tid, vil til slutt en av dem være den siste før den savnede blir funnet, og han/hun vil få æren for funnet. Selv om man altså kan dokumentere at det ikke var noen slik sammenheng. Våre hjerner har evolvert til å søke mønstre og mening og sammenhenger – som ofte ikke egentlig finnes. Det krever aktivt, kritisk tankearbeid for å motvirke disse automatiserte mekanismene i hjernen.

 • Altså, argumentet om «Det finnes mer mellom himmel og jord enn vi forstår» kan brukes om alt; det er ganske meningsløst i så lende. Problemet vi som er skeptiske har er at disse evnene burde være lette å bevise gjennom gode kontroller på eksperimenter, men det er det altså ingen som vil (og når de vil så viser eksperimentene at det ikke er noe).

  Det er ikke bløff fordi Tjomlid mener at det er det, det er (trolig) bløff fordi alle argumentene han kommer med tilsier det. Om du skal ta han på noe, så ta argumentene.

  Det er ellers viktig å påpeke at det var ikke Winger som fant Frank André Gundersen. Han pekte ut et område som var i nærheten av hvor liket ble funnet, men (som det kommer frem i blogginnlegget) det kunne han like greit ha gjort basert på beregninger, ikke ekstraordinære evner.

 • Mary Poppins

  Hei! Jeg ønsker på ingen måte å fremme et spesielt syn på andre. Det handler vel bare om å ha et åpent sinn, og akseptere forskjellige måter å se verden på. Tjomlid kaller seg skeptiker, samtidig som han sluker forskning bestilt av de som produserer aspartam rått. Hvorfor bruke det hvis det er en helserisiko, når det finnes naturlige alternativer som stevia. Forskere kan vel også kjøpes for penger. Hva vet vel Tjomlid forresten om forskning, som sitter bak en pc skjerm? Forskningen begynner bare med teorier. Du har vel ikke tatt ex.phil ex.fac, Tjomlid? Jeg må si jeg har mer sansen for Descartes som sa at det eneste vi vet er at vi ikke vet, og jeg tenker altså er jeg til, i stedet for å være så opptatt av hva andre tror på. Vi lever i et land hvor det er en grunnlovsfestet rett til å tro på hva vi vil. I tillegg er vi født med evnen til å tenke selv. Det er overraskende hva noen tror de vet om meg, og nei jeg er ikke Trude.

 • Emil Muller

  «Forskningen begynner bare med teorier.»

  Trude, du vet åpenbart alt for lite om den vitenskaplige metode.

 • eirik

  Hei Internett-sjef. Tjomlids nylige bloggposter om winger er de mest leste i Norge for tiden. Men du vet sikkert best hva han skal bruke tiden sin på. Kom gjerne med innspill.

  Ja, jeg trodde det handlet om savnede. Beviselig et det mange som ikke anser det som åpenbar svindel, så at noen graver litt i anekdotene til winger M. FL. er dermed prisverdig.

  Det vil kunne ha både stor økonomisk og emosjonell betydning for mange personer hvis de lærer å kjenne igjen svindelmetodene til disse folkene – for så å unngå å bli lurt.

 • Comrow Jackson

  Same same, but different

 • Tjomlid kaller seg skeptiker, samtidig som han sluker forskning bestilt av de som produserer aspartam rått. Hvorfor bruke det hvis det er en helserisiko, når det finnes naturlige alternativer som stevia.

  Dette er faktamessig feil. EFSA sin vurdering har inkludert all forskning, både produsentfinansiert og uavhengig. De har hatt åpne høringer hvor alle kunne komme med sin kritikk og sende inn all forsknig de mente EFSA hadde oversett. Dette ble så gjennomgått på nytt, og konklusjonen basert på ALL forskning var at aspartam fortsatt er trygt iht ADI.

  Det er populært fra anti-aspartam-folk å bare anta at forskningen er «kjøpt og betalt», men de klarer aldri å underbygge påstanden. Jeg har sett dette argumentet flere titalls ganger, og ikke en eneste gang er det underbygget med en kilde. Det er bare blitt en sannhet i disse miljøene. Som skeptiker vil jeg derfor se på hva dokumentasjonen faktisk viser, ikke hva noen anser som en sannhet basert på en påstand dratt ut av egen rompe. Det er forskjellen på deg og meg. Et åpent sinn betyr at man faktisk sjekker alle data, ikke at man bare tror blindt på noe man har hørt et eller annet sted.

  Hvorfor tror du Stevia automatisk er tryggere bare fordi det er naturlig? Vil du ha botulinumtoksin i brusen din? Det er helt naturlig det også, men anses som den giftigste stoffet vi kjenner. Faktisk er et flertall av de aller giftigste stoffene noensinne oppdaget 100% naturlige.

  ADI for Stevia ligger 10x lavere enn for Aspartam. Ut fra det vi vet er altså Stevia potensielt sett farligere enn Aspartam, selv om ingen av dem er farlige i de doser som er tillatt.

  Utover det er dine personangrep ganske uinteressante. Det viser bare at du ikke vil forholde deg til data, men heller tullete ubegrunnede påstander og synsing. Trist.

 • Emil Muller

  Den øvelsen har hun klart å gjenta lengre ned her :)

 • Mary Poppins

  For all del, bruk så mye aspartam du vil, og tro gjerne at du har fasiten på spørsmål om du vil. Det er ingen som nekter deg det. Å antyde et annet syn her enn deg og dine meningsfeller er nesten som å stikke armen inn i et vepsebol. Jeg skjønner at såkalt overnaturlige evner mv. er et ømt tema for mange. Her er det noen som føler at de har fått hjelp av Winger. Så kan de ikke bare få lov til det, uten at det de føler må vitenskapelig bevises… Ha det bra.

 • Helge Refsnes

  Jeg påstår at det er klarsynte, så kan du bevise at det ikke er det .

 • Helge Refsnes

  Jeg påstår at det er klarsynte, så er det din oppgave og bevise det motsatte hvis du ikke kan det så får du heller holde kjeft og slutte å skrive sånn svada

 • Derullandei

  Bevisbyrde. Google det.

 • Derullandei

  Her skal du til og med få en link:

  http://rationalwiki.org/wiki/Burden_of_proof

 • Derullandei

  Pot, meet kettle.

 • Derullandei

  «fordi det bør være en selvfølge »
  «Bør», ja. Hva med å forholde seg til realitetene, i stedet for å la ønsketenkning definere virkelighetsbildet sitt?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Enten er du mindre inteligent, eller så er du et troll. Argumentasjonen din er uansett på en fireårings nivå.

 • Derullandei
 • Bevisbyrden ligger strengt tatt på dem som kommer med ekstraordinære påstander ;)

  Videre så er det vanskelig å bevise at noe ikke finnes, men man kan si med veldig stor sannsynlighet at det trolig ikke er tilfelle, basert på utallige forsøk som har feilet.

 • Bård Aase

  Ikke Mirakulix, men en ubuden gjest i «Asterix og Spåmannen»
  http://en.wikipedia.org/wiki/Asterix_and_the_Soothsayer

 • Øyvind W.

  Jeg påstår at jeg kan fly. Bevis at jeg tar feil.

 • Derullandei

  «fordi det bør være en selvfølge»
  Og igjen roter du din egen ønsketenking sammen med andres prioriteter. Dine idealer og realitetene som Tjomlid forholder seg til, er åpenbart to forskjellige verdener.

  Tenk om _du_ kunne brukt innsatsen din på noe fornuftig. Det hadde vært noe, det.

 • Mike Valifications

  Du prøver deg i det minste på store ord.
  Kan vel ikke forvente så mye høyere nivå i debattfelt. Ellers så er det vel en grunn til at bloggere er nettopp bloggere og ikke journalister.

 • Derullandei

  «Kan vel ikke forvente så mye høyere nivå i debattfelt.»

  Ja, det vet du vel alt om. :D
  Bare grav videre. Du kommer til å vinne den viktige kampen din (og alles hjerter) til slutt, bare du ikke gir opp. ;)

 • babelfisken

  Hitling er alltid en vinner

 • Barbro S Bjørkmo
 • Barbro S Bjørkmo

  Takk!

 • Øivind Bergh

  Det har vært fullstendig stille en ukes tid om Wingers høyrøstede erklæring om at han hadde noe å komme med i den såkalte Dung-saken. Vi får anta at stakkars Dung ikke er funnet. Tragisk – ikke bare fordi Winger gikk høyt ut med saken, men også fordi det fins en sterkt plaget vietnamesisk familie i min hjemby som må føle dette oppstyret som vondt og kanskje krenkende. Kanskje Dung aldri blir funnet. Kanskje saken aldri blir oppklart. Det er vondt, men vi trenger ikke gjøre den enda vondere med at et «medium» lover noe han umulig kan holde.

 • Håkon Sønstebø

  Men det er ikke slik det virker. Den som kommer med påstanden er alltid den som må komme med bevisene for sin påstand. Dette er den eneste logiske måten å føre debatt og ikke minst vitenskap og forskning på. Hvis ikke, så kan folk bare påstå absolutt hva som helst. Jeg mener, tror du ærlig talt det er din oppgave å motbevise meg når jeg påstår at jeg kan fly ved å flakse med armene? Jeg kan lett finne på et dusin gode unnskyldninger for at jeg ikke kan bevise det for deg, og hvor står vi da?

  Nei, nullhypoteseprinsippet er veien å gå. Skal jeg kunne overbevise deg og andre om at jeg kan fly ved å flakse med armene, så holder det ikke for meg å si at har sett andre gjøre det; det holder ikke for meg å si at det er mer mellom himmel om jord enn vitenskapen forstår, ei heller å lage en kornete video i egen stue som jeg «redigerer» selv. Jeg må, i en test der alle muligheter for juks og bedrag blir fratatt, kunne demonstrere at jeg kan fly ved å flakse med armene.

  Og Tjomlid skriver ikke svada, han kommer med bevisførsel på hvordan klarsynte ikke eksisterer, men kan virke til å eksistere dersom man ikke har kunnskap om hvordan de arbeider, og hvordan menneskehjernen fungerer.

  Syns til slutt du burde skaffe deg et litt åpnere sinn, snarere enn å være så bastant i dine påstander, spesielt når du ikke har belegg for dem. Blant annet burde du sette deg inn i hvordan menneskehjernen virker – de siste 40 årene har gitt oss GEDIGNE fremskritt – så vil du kanskje innse at det faktisk er mulig at du tar feil.

 • Øyvind W.

  Hvis det er sånn det fungerer, hvorfor har han ikke funnet for eksempel Dung eller Madeleine? Hvorfor får han bare gjennombrudd i saker der den savnede ligger innenfor et avgrenset område og ville blitt funnet uansett?

 • Kjetil Mæland

  Det finnes en Kjetil Mæland som er veldig ening med Gunnar i denne saken, og som gjerne vil benytte anledningen til i si at Kjetil Mæland er en tulling som ikke har fått utdelt sitt baloney detection kit enda…

 • Fredrik Weisethaunet

  Så søte dere er :P

 • Fredrik Weisethaunet

  Du bør nesten forvente å bli avkrevd dokumentasjon for påstandene dine, når du angriper en av norges kanskje mest flittige til å sørge for å dokumentere selv den minste lille filleting. At du opptrer like redelig og saklig som Tjomlid når du angriper ham burde vel være fullstendig på sin plass?

 • Verhardt

  Vi burde ha et åpent sinn. Sant det. For FAKTA !

 • RS

  But still same.

 • Pete Johnson

  He claims that the police and the Red Cross believed it was illogical for them to search that area, and that they hadn’t done so. They did find his ax in the marked area, so it would be natural for them to expand the search area a bit further out, knowing he must be close.
  If that is true, then surely you must give him credit for finding that missing person.
  He also found another missing kid. I am sure both their parents are happy he did so. What exactly have you done except complain?