Fritt Vaksinevalg med farlig desinformasjon til ungdommer

Foreningen Fritt Vaksinevalg er ute med mer antivaksinepropaganda. Denne gang rettet mot ungdommer. Som vanlig er brosjyren et sammensurium av feilinformasjon, så la oss ta for oss teksten, setning for setning.

Før jeg starter minner jeg på at jeg faktasjekket en tidligere brosjyre Foreningen Fritt Vaksinevalg (FFV) ga ut i fjor høst: Desinformasjon om covid-19 og vaksiner fra Fritt Vaksinevalg. I denne nyeste brosjyren står det like dårlig til med den medisinske forståelsen.

Innledningsvis skriver de:

Det er du som skal leve med eventuelle negative konsekvenser av ditt valg kanskje resten av ditt liv – derfor er det viktig at du selv tar ansvar for å sette deg godt inn i fordeler og ulemper med vaksinene – til det trenger du mer kunnskap enn den ubalanserte informasjonen som blir gitt av våre helsemyndigheter, medier og helsepersonell.

Jeg er enig i at det er viktig å sette seg inn i saker og ting. Nettopp derfor skriver jeg denne bloggposten, fordi brosjyren fra Fritt Vaksinevalg er så full av faktafeil og løgner at hvis noen skulle tro på påstandene der vil de garantert ta et dårlig helsevalg – som de må leve med resten av sitt liv.

Å bevisst lyve til barn og unge i håp om at de skal skade seg selv, utelukkende for å fremme sin egen forkvaklede antivaksine-agenda, må nesten være definisjonen av kynisme og ondskap. Det kan ikke få stå uimotsagt.

* Les også: Susanne Heart demonstrerer hvorfor vi trenger å lære barn – og voksne – kildekritikk

Brosjyren består av fem punkter eller seksjoner, så la meg ta en og en.

Skjermbilde 2021 09 10 kl 03 03 46

1. Covid-vaksinene er ikke ferdig testet!

Her er det så mye å pirke i at jeg må ta for meg setning for setning.

Vaksinene er kun midlertidig godkjente på tvilsomme nødbetingelser.

Dette har jeg gått gjennom mange ganger før i tidligere bloggposter. Men påstanden er feil, og vitner om en mangelfull forståelse (eller bevisst villeding) om hvordan testing av legemidler foregår.

Vaksinene mot covid-19 har fått en såkalt «betinget godkjenning» både i USA (av FDA), og i Norge og europeiske helsemyndigheter (EMA). Pfizer sin vaksine fikk betinget godkjenning 21.12.2020, Moderna sin vaksinen fikk betinget godkjenning 06.01.2021, AstraZeneca sin vaksine fikk betinget godkjenning 29.01.2021, og Janssen (Johnson & Johnson) sin vaksine fikk betinget godkjenning 11.03.2021 – men ble aldri tatt inn i vaksineprogrammet i Norge.

FHI beskriver dette slik:

Vaksinene er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. Studiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden er kortere. Betinget godkjenning betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert.

Legemiddelverket har laget en kort og enkel video som forklarer dette:

Så hva betyr det at godkjenningen er «betinget»? Den store forskjellen på en ordinær godkjenning og en betinget godkjenning er tidsaspektet. Ved en ordinær godkjenning vil man normalt som minimum samle inn seks måneder med sikkerhetsdata, mens ved en betinget godkjenning kreves bare to måneder.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA forklarer dette mer i detalj her.

Det er to hensyn å balansere her. Først må tidsperioden for å samle inn data om effekt og sikkerhet være så kort som mulig fordi slike betingede godkjenninger bare gis i en pandemi eller andre ekstraordinære situasjoner hvor folk allerede blir syke og dør, og da har man ikke råd til å vente for lenge. Skulle man kreve seks måneder med sikkerhetsdata ville ikke disse vaksinene kunne fått godkjenning før tidligst i april 2021, noe som da ville ha kostet flere millioner ekstra liv.

På den annen side kan man ikke godkjenne en vaksine man ikke føler seg trygg på at er veldig sikker og som har svært få og svært sjeldne alvorlige bivirkninger. Derfor kan man heller ikke akseptere en kortere periode enn to måneder.

Denne varigheten er valgt fordi man historisk sett vet at så godt som alle bivirkninger opptrer i løpet av noen få uker etter vaksinering. Hvis det finnes alvorlige bivirkninger som opptrer for ofte, vil man med stor sannsynlighet se disse i løpet av en to måneders periode – gitt at det er mange nok deltakere i studiene.

(Når jeg skriver Pfizer-vaksinen, mener jeg vaksinen fra Pfizer/BioNTech med navn Comirnaty. Når jeg skriver AstraZeneca-vaksinen, mener jeg vaksinen fra Oxford/AstraZeneca med navn Vaxzevria eller Covidshield. Når jeg skriver Moderna-vaksinen mener jeg vaksinen ved navn Spikevax. Og når jeg skriver Janssen-vaksinen, mener jeg vaksinen fra Johnson & Johnson/Janssen med navn As26.CO2.S.)

I godkjenningsstudiene (fase-3-studier) for disse vaksinene har det vært flere titusener av deltakere over hele verden. Det betyr at man statistisk sett vil fange opp bivirkninger som skjer så sjeldent som hos én per ti tusen vaksinert. Bivirkninger som er sjeldnere enn dette, slik vi så med for eksempel AstraZeneca-vaksinen og som kunne føre til alvorlig sykdom og død hos kanskje én per hundre tusen vaksinert, vil man ikke klare å fange opp i disse godkjenningsstudiene.

Men det vil gjelde også for ordinær godkjenning av legemidler og vaksiner, ikke bare for «hastegodkjenning» som ved covid-vaksinene.

Dermed handler dette om å finne en balanse mellom nytte og risiko. Selv med en hastegodkjenning kan man føle seg veldig trygg på at det ikke vil være alvorlige bivirkninger som skjer hyppigere enn hos 1/10.000 vaksinerte. Dermed må man også vite at sykdommen vaksinen skal beskytte mot gir alvorlig sykdom eller død hos minst en per ti tusen smittet for at nytten av vaksinen skal overgår risikoen.

Det vet vi at covid-19 gjør, spesielt i eldre aldersgrupper og folk i andre risikogrupper. De beste estimater tyder på at av tusen personer i en alder av 25 år som får covid-19, vil én dø. Av tusen smittede personer i en alder av 55 år vil fire dø. Når man er 65 år vil 14 per tusen smittede dø, ved 75 år vil 46 pr tusen dø, ved 85 år vil 150 per tusen smittede dø, og når man er 90 år eller eldre vil minst 250 per tusen smittede dø.

Dermed vil altså en risiko på inntil 1/10.000 fra vaksinen være mye lavere enn risikoen ved å smittes av SARS-CoV-2, selv hos yngre mennesker og de utenfor risikogruppene. Dermed var risikoen fra vaksinene akseptabel, selv om vi ved godkjenning ikke kjente til eventuelle sjeldnere alvorlige bivirkninger.

Hvorfor ble da AstraZeneca-vaksinen pauset når risikoen der var så lav? Vel, hadde det ikke eksistert andre vaksiner, ville aldri AstraZeneca-vaksinen blitt pauset, fordi risikoen ved å ikke få vaksine ville vært mye høyere enn risikoen ved å få den. Men fordi vi på det tidspunkt allerede hadde to andre godkjente vaksiner fra Pfizer og Moderna, og disse kunne erstatte AstraZeneca-vaksinen i løpet av relativt kort tid, ble vaksinen pauset.

I vurdering av nytte vs risiko må man altså se på et samlet bilde. Risiko kan være ulik fra land til land med ulik demografi og helsevesen, fra uke til uke avhengig av smittetrykk, og tilgjengelighet av alternative vaksiner vil også spille inn.

Når FFV skriver at covid-vaksinene er godkjent på «tvilsomme nødbetingelser», så er det altså feil. Betingelsene er svært nøye gjennomtenkt og basert på solid historisk statistikk og fagkunnskap. Men det blir ekstra absurd å skrive dette i en brosjyre i september 2021, fordi nå har alle disse vaksinene allerede langt mer enn seks måneders sikkerhetsdata.

Skjermbilde 2021 09 10 kl 03 38 23

Ja, det nærmer seg tolv måneder. Og det har ikke dukket opp nye og ukjente alvorlige bivirkninger fra disse vaksinene. Dermed er det bare «på papiret» at de fortsatt har en betinget godkjenning. I praksis taler alt for at de kan få en ordinær godkjenning.

Og det har Pfizer sin vaksine nå fått i USA. Moderna har også allerede søkt om dette i USA, slik at det bare er et spørsmål om tid før den også har ordinær godkjenning. I EU og Norge har likevel disse vaksinene foreløpig bare betinget godkjenning ettersom legemiddelfirmaene ennå ikke har søkt om ordinær godkjenning her.

FFV skriver videre:

Sikkerhetsstudiene er ikke ferdige før om ca 2 år.

Dette er misvisende. Ja, man kjører såkalt fase-4-studier for vaksinene i inntil to år etter at de har fått betinget godkjenning. Dette kalles gjerne for «post-marketing surveillance», altså overvåking etter at vaksinene er godkjent til bruk i befolkningen. Med covid-vaksinene gjøres ikke det bare av legemiddelfirmaene selv, men også av andre aktører som CDC, EMA, nasjonale og regionale helsemyndigheter.

Her er en kort video fra canadiske helsemyndigheter som forklarer prosessen, som er tilsvarende i de fleste land, inklusiv Norge:

Dette er heller ikke noe spesielt for covid-vaksinene, og er ikke del av fase-3-studien som må gjennomføres før godkjenning. Når gode data for effekt og sikkerhet kan fremvises etter en fase-3-studie, kan en vaksine godkjennes, enten betinget og midlertidig (i f.eks. en pandemisituasjon) eller gis ordinær godkjenning (markedsføringstillatelse). Men etter godkjenningen og utrulling av vaksinen, fortsetter man å samle inn data for å få enda mer kunnskap om sikkerhetsprofilen til vaksinene.

* Les også: Weinstein, Malone og Kirsch vil redde verden – men ender opp med å gjøre sine lyttere dummere

Husk at mens det var flere titusener av mennesker med i fase-3-studien, så er nå hundrevis av millioner av mennesker vaksinert med de ulike vaksinene. Da kan man også fange opp mye sjeldnere bivirkninger, de som kanskje bare rammer én per million vaksinert. Og man kan da også fange opp de svært sjeldne bivirkningene som oppstår etter flere måneder, selv om de knapt finnes.

Det at man nå skal følge opp deltakerne i fase-3-studiene i 24 måneder etter at godkjenning ble gitt er også vanlig når en vaksine får en ordinær godkjenning, og er altså ikke del av selve godkjenningsprosessen. Den er jo allerede gitt på grunnlag av de sikkerhetsdata som ble levert etter to måneder – eller flere måneder ved ordinær godkjenning. Men likevel følger man opp disse personene for sikkerhets skyld.

Å hevde at sikkerhetsstudiene ikke er ferdige før om to år, er altså feil. Sikkerhetsstudiene som ligger til grunnlag for godkjenning er fullført, selv om man fortsetter å samle data i to år til.

Videre kan vi lese:

Vaksinene er derfor eksperimentelle.

Du forstår kanskje nå at dette ikke er riktig. Disse vaksinene er testet like godt som andre legemidler og vaksiner på markedet. Ja, i praksis er de testet svært mye bedre enn så godt som alle andre nyere legemidler på markedet, fordi man sjelden har sikkerhetsdata fra et års tid med flere milliarder vaksinedoser gitt over hele verden. Det har man med disse vaksinene, så tryggere enn det kan det knapt bli.

Så kommer enda en grov feil som ikke kan unnskyldes med kunnskapsløshet:

Vanligvis tar det mellom 5 og 10 år å utvikle en vaksine, men disse vaksinene er hasteutviklet i løpet av få måneder. Vi vet ingenting om hva som kan bli langtidsvirkningene. De som tar vaksinene blir deltakere i et pågående medisinsk eksperiment uten at de blir opplyst om det.

FFV vet at dette ikke er sant. Det har vært skrevet så mye om dette det siste året at de ikke kan skylde på ignoranse. Dette er bevisst løgn for å villede og skape frykt.

Vaksinene mot covid-19 er av ulike typer, men FFV sikter sikkert nok primært til mRNA-vaksinene, da de har den nyeste teknologien.

Jeg har skrevet mye om hvordan disse fungerer tidligere, så jeg skal ikke gjenta detaljene her. Men teknologien bak dette, altså å bruke mRNA-molekyler til å levere «oppskriften» til proteiner/antigener som våre egne celler kan produsere, ble allerede foreslått og forsket på tilbake på 80- og 90-tallet.

Ja, allerede på 90-tallet fikk man slike vaksiner til å virke på mus. Og både Moderna og BioNTech har jobbet med disse mRNA-vaksinene for mennesker i over ti år.

Før 2020 var riktignok ingen mRNA-vaksiner tidligere godkjent for bruk i mennesker, men det betyr ikke at denne teknologien ikke er nøye studert. Tilsvarende vaksiner er utprøvd i mange år mot HIV, rabies, influensa, Zika, ebola og andre sykdommer. mRNA-vaksiner ble også allerede før pandemien testet ut i kampen mot kreft med lovende resultater.

Selve godkjenningsprosessen for disse vaksinene gikk derimot på høygir da pandemien brøt ut. De spesifikke vaksinene mot SARS-CoV-2 ble ferdigstilt i rekordfart, men det var flere årsaker til at det var mulig:

 1. mRNA-teknologien var allerede på plass ettersom man hadde jobbet med dette i mange tiår allerede.
 2. mRNA-teknologien er annerledes enn «gammeldagse» vaksiner ettersom man ikke trenger mye tid til å dyrke virus til bruk i vaksinene. Man trenger bare en «oppskrift» på mRNA-molekylet som da veldig fort kan modifiseres med de egenskapene man ønsker, og så kan dette produseres ganske fort. Ja, Moderna brukte bare seks uker fra de fikk den genetiske oppskriften til SARS-CoV-2 da viruset ble identifisert og beskrevet tidlig i 2020, til de hadde vaksiner klare til testing.
 3. Alle prosesser går ekstra fort i en pandemi eller en krise. Normalt må vaksinene testet i flere trinn, både prekliniske studier, så fase-1, -2 og -3 studier på rekke og rad. Og mellom hver fase skal data samles inn, vitenskapelige rapporter skrives, og disse skal sendes inn for godkjenning før neste fase kan starte.

  Dette slapp man ettersom alle «byråkratiske prosesser» fikk høyeste prioritet og søknader derfor kunne behandles svært mye raskere enn normalt.

  I tillegg kunne man også kjøre de ulike fasene parallelt. Fase-3 kunne altså starte før fase-2 var endelig ferdig. Det gjorde at prosesser som normalt kan ta flere år, nå kunne komprimeres ned til få måneder ved å kjøre dem parallelt.

  Dette går likevel ikke på bekostning av sikkerhet, fordi ingen av vaksinene ville blitt godkjent om ikke de ordinære krav til effekt og sikkerhet ble innfridd i alle ledd i prosessene.

 4. Penger. Normalt kan det være en utfordring å få økonomisk finansiering til all forskning og teknologi så må til for å få utviklet en ny vaksine, men pandemien gjorde at pengene satt løst. Eksempelvis ga USA flere milliarder dollar i støtte til legemiddelfirmaer (Operation Warp Speed) for at disse skulle kunne jobbe mest mulig effektiv med vaksinene.

Påstandene fra FFV er altså feil. Vaksinene er ikke en helt ny teknologi eller eksperimentelle. At de kunne hasteutvikles skyldes effektivisering og finansiering, ikke at det ble kuttet i kravene til sikkerhet.

Etter to måneder med sikkerhetsdata fra flere titusener av mennesker i fase-3-studiene hadde man nok kunnskap til å vite at det neppe vil oppstå alvorlige langtidseffekter – i hvert fall ikke så hyppig at det er i nærheten av å overgå de svært alvorlige langtidseffektene av å ikke bli vaksinert.

For eksempel at man dør av covid-19, noe millioner av mennesker dessverre rakk å gjøre før de fikk vaksinen…

Skjermbilde 2021 09 10 kl 03 03 53

2. En helt ny genbasert vaksineteknologi

I dette avsnittet fra brosjyren er det en del jeg allerede har gjennomgått under punkt 1, så jeg skal ikke repetere meg selv for mye. Men la oss se hva de skriver:

Denne nye teknologien har aldri tidligere blitt brukt på mennesker i stor skala.

Det er riktig. Eller, det var riktig. Men nå har milliarder av mennesker fått både én og to doser for opp til 14 måneder siden, og man har ikke sett noe tegn til hyppige, alvorlige bivirkninger. Var du skeptisk til vaksinene da de først ble tatt i bruk, er det i hvert fall ingen grunn til å være det nå.

* Les også: Stig spør og jeg svarer på utallige misforståelser og myter rundt covid-19 og vaksiner

FFV skriver videre:

De er helt annerledes enn de tradisjonelle vaksinene. Nå injiserer man et fremmed syntetisk mRNA- eller DNA-fragment som koder for og manipulerer våre egne celler til å produsere virusproteiner (spike-protein) som vårt immunsystem deretter skal reagere mot. Det manipuleres med våre celler og immunforsvar på en hittil ukjent og dyptgående måte. Her er det mange ting vitenskapen ikke har oversikt over og mye som kan gå galt.

Som tidligere forklart så har man testet ut mRNA-vaksiner mot andre sykdommer i både dyr og mennesker også før disse covid-vaksinene ble tatt i bruk. Man har derfor god kunnskap om hvilke biologiske effekter de har i kroppen.

Det rare er likevel at FFV ikke synes å ha fått med seg at vaksinene bare gjør det samme som virusene gjør – med det praktiske unntak at man slipper sykdom. Når du smittes av SARS-CoV-2 vil omtrent det samme skje i kroppen som når du får vaksinen, men med noen betydelige forskjeller.

Når SARS-viruset kommer inn i kroppen din vil det feste seg til cellene dine og injisere sitt mRNA inn i cellen. Det vil manipulere våre egne celler til å produsere kopier av viruset, som til slutt sprenger seg ut av cellen og infiserer nye celler i en gjentakende prosess. Det fører til at viruset replikeres og mangfoldiggjøres i kroppen, og vi blir syke.

mRNA-vaksinene gjør nesten det samme, bare at cellene våre ikke produserer nye virus. De produserer bare en liten del av viruset, nemlig disse piggproteinene som viruset har på overflaten. Når disse trenger ut av cellen vil vårt immunforsvar gjenkjenne disse som et fremmedlegeme, og «huske» hvordan piggproteinene ser ut, slik at hvis vi senere smittes av SARS-CoV-2 er det helt naturlige immunforsvaret vårt klart til å angripe dem umiddelbart – før viruset rekke å replikere seg i kroppen i særlig grad. Vi slipper å bli syke.

En annen liten forskjell er at mens virusene som produseres i kroppen vår når vi smittes av SARS-CoV-2 vil spre seg til andre celler, så er de syntetiske mRNA-molekylene modifisert slik at piggproteinene de lager blir værende på celleoverflaten. Mindre enn én prosent av piggproteinene som lages av cellene våre etter vaksinering vil spre seg i kroppen gjennom blod og lymfesystem, og de brytes ned i løpet av få timer og dager og er helt ufarlige.

Så hvis FFV mener det er så skummelt å få fremmed mRNA inn i kroppen som manipulerer cellene våre til å produsere proteiner, som jo er det cellene våre gjør hele tiden uansett, skulle man tro de var minst like redde for virus som gjør det samme… Bare at virusene kloner seg selv, og eskalerer prosessen i en enormt mye større skala enn det som skjer lokalt i overarmsmuskelen din etter vaksinering.

Men nei. All skremsel rundt mRNA og piggproteiner fra FFV og andre er basert på at de ikke synes å ha forstått, eller vil innrømme, at alle hypotetiske skrekkscenarioer fra mRNA-vaksiner uunngåelig også vil gjelde når man smittes av viruset – bare i uendelig mye større grad.

Og hvis du ikke vaksineres, så vil du før eller senere bli smittet. Det er tilnærmet uunngåelig. Dermed blir argumentet deres fullstendig meningsløst.

Skjermbilde 2021 09 10 kl 03 03 59

3. Vaksinene kan gi alvorlige bivirkninger

Så er vi over på bivirkningene. La oss se hva FFV skriver:

Disse vaksinene gir langt flere bivirkninger enn vanlige vaksiner. I Norge har vi frem til august 2021 registrert over 23 600 bivirkninger og ca 200 dødsfall som er sett i sammenheng med
vaksinering.

Her henter FFV tallene sine fra Statens legemiddelverk sin oversikt over innrapporterte bivirkninger. I skrivende stund er de nyeste data fra 7. september, og det er meldt om 31.180 mistenkte bivirkninger. Av disse er litt over halvparten gjennomgått.

Av disse 16.585 gjennomgåtte bivirkninger er 2632, eller 15%, regnet som alvorlige. Det vil si at 85% av bivirkningene ikke er alvorlige. Det vil normalt være ting man forventer som lett feber, vondt i armen, slapphet, hodepine og liknende. Helt ufarlig og forbigående.

Det sier selvsagt ikke FFV noe om. De gir oss bare det høyeste tallet de kan slippe unna med å gjengi, uten å si noe om hva dette tallet egentlig betyr.

Legemiddelverket skriver at de har behandlet de alvorlige meldingene først, så derfor utgjør sannsynligvis andelen alvorlige bivirkninger i de 54% av meldingene som er gjennomgått også de aller fleste totalt sett. Det er totalt satt over 7 millioner doser med covid-vaksiner i Norge. Det betyr at bare 0,03% av dosene har gitt en alvorlig bivirkninger.

For hver ti tusen vaksine som gis, får altså kanskje tre personer en alvorlig bivirkning. Dette er altså sjeldent. Men selv 3 per 10.000 høres kanskje skremmende ut?

Ja, det er forståelig. Men da må man gå videre og se hva disse såkalte «alvorlige bivirkningene» egentlig er. Er det folk som dør? Folk som får permanente skader? Folk som blir syke for livet av vaksinene?

Nei, langt i fra. La oss se på alvorlige bivirkninger fra de to vaksinene som er i bruk i Norge, Moderna og Pfizer sine vaksiner. Av disse 2632 alvorlige bivirkningene er det rapportert inn 7 meldinger om «trombose med trombocytopeni syndrom» (TTS). Dette er en kombinasjon av blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger. Denne bivirkningen rammet 7 personer som fikk AstraZeneca-vaksinen hvorav fire døde. Vaksinen ble derfor pauset.

Hos de to mRNA-vaksinene er det ingen bekreftede TTS-tilfeller.

Det har også blitt rapportert noen tilfeller av perikarditt (119 tilfeller) og myokarditt (49 tilfeller) etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene, primært hos menn under 30 år. Dette har i alle tilfellene vært lette betennelser i hhv hjertepose og hjertemuskel som var ufarlige og forbigående.

Hva er så de resterende alvorlige bivirkningene i statistikken? Legemiddelverket klassifiserer en mistenkt bivirkning som alvorlig når hendelsen:

 • har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne
 • har medført livstruende sykdom eller død
 • har medført fosterskade/medfødte misdannelser
 • har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold
 • står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)

Rundt halvparten av meldingene gjelder det neste siste punktet, altså sykehusinnleggelse. Det gjelder både tilfeller hvor pasientene bare har blitt lagt inn til observasjon og blitt raskt friske igjen, og de mer potensielt alvorlige og livstruende symptomene.

I sistnevnte gruppe finner vi sykdommer som blodpropper, anafylaktiske reaksjoner (allergisk reaksjon), peri-/myokarditt, hjerneinfarkt, blødninger og mer. Men de fleste av disse tilfellene kan man ikke knytte sikkert til vaksinen ettersom det er tilstander som skjer hyppig i befolkningen og hendelsene derfor ofte bare vil være et tilfeldig sammenfall i tid.

* Les også: Faktasjekk: «Mikrobiolog advarer mot mRNA-injeksjoner og bruk av PCR-tester»

En stor del av tilfellene som regnes som «alvorlig bivirkning» er besvimelse (synkope). Og besvimelse skyldes svært ofte nåleskrekk, altså en reaksjon på sprøytenålen heller enn en reaksjon på innholdet i vaksinen.

Så mens FFV går ut med et tall på over 20.000 bivirkninger, er realiteten at bare 15% av disse er alvorlige, og av disse er det i verste fall bare et fåtall tilfeller som skyldes vaksinen. Så kanskje vi kan snakke om at rundt én per hundre tusen doser gir en reell alvorlig bivirkning. Men selv blant disse er så godt som alle forbigående og gir ingen permanent skade.

Hva så med dødsfall? FFV hevder at det er registrert ca 200 dødsfall som er sett i sammenheng med vaksinen. Men «i sammenheng med vaksinen» betyr bare at dødsfallet skjedde kort tid etter at personen fikk vaksinen. Og dette er bare hos svært gamle og skrøpelige folk på sykehjem som allerede var i livets aller siste fase. Dermed er det lite sannsynlig at disse døde som en reaksjon på vaksinen.

Legemiddelverket skriver selv:

Det at en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng. Det er så langt behandlet 200 meldinger om dødsfall som har skjedd i tidsmessig sammenheng med vaksinering. De fleste dødsfall har vært hos eldre pleietrengende og sykehjemsbeboere.

Fascinerende at FFV ikke finner det interessant å fortelle ungdommene dette.

I vår ble det gjennomført en studie som gransket 100 av disse dødsfallene inngående for å finne ut om de kunne knyttes til vaksinen. Det man fant var at i bare 10% av disse var det en sannsynlig – dog ikke sikker – sammenheng.

I verste fall er det da kanskje litt over ti dødsfall knyttet til vaksinene som tilbys til våre ungdommer, og dette er i alle tilfeller svært skrøpelige pleietrengende pasienter på sykehjem som dør fordi en lett feber eller naturlig og normalt ufarlig betennelsesrespons fra vaksinen er dråpen som får dødsbegeret til å flyte over.

Det samme kunne skjedd om disse pleietrengende pasientene fikk en Paracet, men jeg ser ikke FFV advare ungdom mot smertestillende reseptfrie legemidler.

Brosjyren fra FFV er rettet mot ungdom. Ingen personer under 60 år har dødd etter vaksinering med mRNA-vaksiner. De som har dødd var i alderen 60+ år, en aldersgruppe FFV altså ikke henvender seg til her. Det forteller de likevel ikke til ungdommene, selv om de innledningsvis advarer mot «ubalansert informasjon» fra helsemyndighetene.

Man finner ingen mer ubalansert informasjon enn den Foreningen Fritt Vaksinevalg serverer.

I brosjyren kan vi lese videre:

Vi vet gjennom forskning og erfaring at de fleste bivirkninger ikke blir registrert i meldesystemene.

Denne «forskning og erfaring» de viser til her er fra USA. De påstod det samme i sin forrige brosjyre, og i kildegrunnlaget der viser de altså kun til studier gjort i USA.

Men selv for USA er disse tallene villedende. Kildene baserte seg på en kommentarartikkel som hevdet at bare 1% av bivirkninger ble rapportert inn, men det gjaldt fra alle type behandling og legemidler. Ikke kun for vaksiner, og enda mindre for covid-vaksiner.

Disse tallene skiller heller ikke på alvorlige bivirkninger og mindre bivirkninger som feber, vondt i armen på stikksted, hodepine osv, og da blir tallene meningsløse. Man må anta at hvis noen blir alvorlig syk eller dør etter en vaksine så er rapporteringsgraden betydelig høyere enn hvis noen bare føler seg slapp dagen derpå.

Dataene var for øvrig fra 1987 og fra kun ett sykehus i USA. Poenget med studien var å kartlegge vanskeligheter med å få rapportert bivirkninger i forkant av innføringen av et nytt system som skulle gjøre dette mye enklere. Studier gjort siden den gang viser at dette har blitt bedre i USA.

Den andre kilden var en upublisert studie fra 2010, men også her gjaldt dataene alle type bivirkninger fra vaksiner, både ubetydelige og alvorlige, uten å skille på ulike rapporteringsgrad for disse.

Så hvordan er ståa i Norge? Også her må vi anta at langt fra alle bivirkninger rapporteres, men at alvorlige bivirkninger rapporteres i mye større grad enn de milde.

Her har det også skjedd mye de siste årene. Blant annet ble det vedtatt endringer i bivirkningsregisterforskriften i 2019 som gjør at sykepleiere fikk plikt til å melde alvorlige bivirkninger til legemiddelverket. I tillegg kreves det ikke lenger samtykke fra pasient for å melde om bivirkninger, og meldesystemet er blitt elektronisk.

I sin bivirkningsrapport fra 2018 konkluderte Legemiddelverket med at nye rapporteringskrav for legemiddelindustrien, stor oppmerksomhet rundt bivirkninger i helsevesenet, samt en økning i bivirkningsrapporter fra pasienter og pårørende, gjør at meldefrekvensen i Norge er høy. Spesielt ved alvorlige, nye og ukjente bivirkninger, eller bivirkninger fra nye legemidler.

Under pandemier er også terskelen for å melde bivirkninger ekstra lav, og det er liten grunn til å tro at det finnes noen vesentlig underrapportering av alvorlige eller nye og ukjente bivirkninger knyttet til covid-vaksinene.

Påstanden fra FFV har de altså hverken dekning for, og alle data tyder på at den heller ikke er korrekt.

Så serverer FFV oss enda en faktafeil:

Norge har tatt i bruk 4 vaksiner, men to av disse har allerede blitt stoppet fordi de ga alvorlige bivirkninger.

Nei. Norge har bare tatt i bruk 3 vaksiner. Janssen-vaksinen ble aldri tatt i bruk i vaksineprogrammet i Norge, så den har aldri heller blitt stoppet.

* Les også: Er det celler fra aborterte fostre i koronavaksinene?

AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause fordi i den aktuelle smittesituasjonen og med tilgjengeligheten av andre alternative vaksiner ble risikoen ansett som høyere enn nytten. I et annet scenario og i andre land vurderes dette helt annerledes, og vaksinen er da ikke blitt tatt ut av bruk.

Skal vi flisespikke så er heller ikke vaksinen stoppet, men pauset. Det betyr at hvis smittesituasjonen skulle endre seg vesentlig, et behov om en tredje dose ble aktuell grunnet ny virusvariant og andre vaksineprodusenter ikke kunne levere, kan vaksinen tas i bruk igjen. Fordi da vil man kunne anse nytten som større enn risikoen.

Både AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen er fortsatt godkjente i Norge, så begge kan tilbys av leger hvis pasienter ønsker disse og legen vurderer det som trygt.

Det er jo også litt morsomt at FFV først klager på underraportering av bivirkninger, før de i neste setning påpeker at en vaksine er stoppet grunnet alvorlige bivirkninger som var ekstremt sjeldne, og som ble fanget opp i Norge før de fleste andre land! Hvis vi ikke hadde et robust system for å melde inn alvorlige bivirkninger ville man aldri ha oppdaget dette og dermed pause bruken av AstraZeneca.

De fortsetter:

De vanligste bivirkningene er ulike former for lammelser, blødninger og blodpropp, også betennelser i en rekke organer, bl.a. hjertet. Mange rapporterer om tretthet, hodepine, menstruasjonsforstyrrelser og negative effekter på syn (blindhet) og hørsel.

Dette er stort sett vås. Først nevner de at over 20.000 bivirkninger er meldt inn, uten å si at nesten samtlige av disse var ufarlige eller bare i noen sjeldne tilfeller alvorlige, men likevel forbigående. Deretter ramser de opp «de vanligste bivirkningene» for å gi inntrykk av at tusenvis av mennesker er rammet av disse her til lands.

Men som forklart tidligere så er det snakk om ytterst få som har fått slike bivirkninger fra vaksinene.

Lammelser er i følge Legemiddelverket ikke dokumentert som bivirkning fra vaksinene. Blødninger og blodpropp kan ha skjedd fra mRNA-vaksinene, men det er ingen – eller svært få – sikre tilfeller.

«Betennelser i en rekke organer bl.a. hjertet» er i praksis kun betennelse i hjertet (peri- og myokarditt), ikke i noen andre organer. Og de få tilfellene har altså vært ufarlige og forbigående.

Tretthet og hodepine er helt ufarlige og kortvarige bivirkninger som ble meldt allerede før vaksinene ble tatt i bruk, og har ingenting med «farlig innhold i vaksinene» å gjøre. De skyldes vår egen ønskede og helt naturlige immunrespons på vaksinene, ikke at kroppen reagerer på «farlige stoffer» i vaksinene.

Det er rapportert om menstruasjonsforstyrrelser, men dette er blitt nøye gransket og EMA har ikke funnet noen sammenheng med vaksinene her hverken for Pfizer– eller for Moderna-vaksinen. Negative effekter på syn og hørsel er ikke nevnt noe sted av hverken Legemidelverket eller EMA, så gudene vet hvor FFV har det fra.

Ikke minst: FFV nevner selvsagt heller ikke at risikoen for samtlige av disse bivirkningene (og en del flere) er mye høyere hvis man får covid-19!

De avslutter avsnittet med:

Bivirkninger som opptrer etter lengre tid vet vi ikke noe om, men flere eksperter frykter at vaksinene kan føre til økt risiko for å utvikle kroniske sykdommer og kreft samt redusert fruktbarhet.

Nei, nei og atter nei. Disse «ekspertene» er noen helt få ytterliggående personer som ikke jobber aktivt innen vaksinefeltet i dag, og som baserer sine påstander på forvrengning av forskningsdata. Dette har jeg skrevet grundig om blant annet her.

Det finnes som sagt svært liten sannsynlighet for at det skal oppstå ukjente og alvorlige bivirkninger lenge etter vaksinering. Jeg har nevnt det tidligere, men la meg sitere Tal Brosh, leder for avdeling for infeksjonssykdommer ved Samson Assuta Ashdod universitetssykehus som uttaler til The Jerusalem Post:

«There is more data on the adverse events of these vaccines than we have ever had on any other vaccine.»

Fra samme artikkel kan vi lese:

[Tal Brosh] told The Jerusalem Post that while he cannot claim to know what is going to happen in 10 years, “there is no true reason to think there are any significant long-term effects” of the vaccine.

He explained that there is no other vaccine that was evaluated for a decade before approval and that there is not an example of another vaccine – although no other vaccine is an mRNA vaccine – that has been linked to any significant long-term effects.

There is no evidence of something happening unless it happened in the first two hours, two weeks or two months,” said Michal Linial, a professor of biological chemistry at the Hebrew University of Jerusalem. “We do not know of any other examples in which the immune system decided to suddenly react to a vaccine that was given 15 years prior.

Nettopp.

Ideen om at vaksinene skal kunne øke risikoen for kreft eller kroniske sykdommer gir overhodet ingen biologisk mening. Det er basert på ren fiksjon uten noe som helst grunnlag i forskningen.

Det hindrer likevel ikke FFV fra å dikte opp slike påstander for å skremme ungdommer fra vaksiner.

Skjermbilde 2021 09 10 kl 03 04 06

4. Hvorfor vaksinere ungdom når det ikke er nødvendig?

Så kommer vi omsider over på et tema hvor det faktisk finnes en legitim debatt:

Ungdom og ellers friske personer vil ikke selv ha noen fordel av å vaksinere seg da de fleste får et mildt sykdomsforløp og sjansen for å overleve er mer enn 99,99%. Gjennomsnittsalderen for de som dør er ca 83 år hvor de fleste hadde kroniske sykdommer.

Men selv om dette er en legitim debatt, er argumentene fra FFV håpløse. De inntar selvsagt perspektivet om at vaksinering utelukkende handler om å beskytte det enkelte vaksinerte individ. Men slik er det ikke.

Ja, risikoen for alvorlig sykdom og død fra covid-19 er svært lav hos barn. Men den er høyere enn null, og vesentlig høyere enn en risiko for alvorlig bivirkning fra vaksinen. I følge Legemiddelverket per 7. september 2021 er det registrert 6 «alvorlige bivirkninger» av ca 100.000 vaksinerte norske barn under 18 år. Det gir en risiko på 0,006%. Samtidig viser norske data at 0,4% av barn med covid-19 havner på sykehus. Disse ligger stort sett bare et par dager før de er friske igjen.

Risikoen er altså liten både fra vaksiner og covid-19, men det finnes ikke grunnlag for å hevde at risikoen fra vaksinen er større, ei heller hos barn.

* Les også: Svar til Aleksander Bjargo om mRNA-vaksiner og piggproteiner: En studie i å skyte seg selv i føttene

FFV hevder at bare 0,01% av smittede barn dør av covid-19 (tallet er nok i realiteten enda lavere), men glemmer å nevne at så langt har 0% av vaksinerte barn dødd av vaksinen. Enkelte estimerer denne risikoen til å være langt under 0,0001%, altså mindre enn en per million vaksinerte. Andre data setter risikoen på ca 0,0002%. Det vil si rundt ti ganger lavere enn risikoen for å dø fra covid-19.

Antall bekreftede dødsfall hos vaksinerte under 60 år i Norge fra mRNA-vaksinene er også null. Målt mot en risiko for død som er null vil enhver risiko, uansett hvor liten, fra covid-19 være betydelig større. Så i et risikoperspektiv kan man åpenbart forsvare vaksinering av barn hvis dødelighet er endepunktet.

Det viktigste argumentet for å vaksinere barn er likevel flokkimmunitet. Selv om barn har liten risiko ved covid-19, så vil ethvert smittet barn kunne smitte andre i familie og omgangskrets. Dette vil da inkludere besteforeldre eller folk med alvorlig sykdom som kreft, folk som ikke tåler vaksinen, eller som får en dårlig immunrespons fra vaksinen, eller som kan være blant de uheldige få prosenter som smittes på tross av vaksinen. Dette er mennesker som kan bli alvorlig syke og død.

Det finnes bare en måte å unngå dette på, og det er å oppnå flokkimmunitet ved å vaksinere så mange at koronaviruset ikke lenger sprer seg i befolkningen. Kun gjennom å vaksinere flest mulig kan vi bryte alle leddene i kjeden som viruset må følge for å kunne hoppe fra individ til individ.

Så lenge en stor del av befolkningen, altså barn og unge, ikke er vaksinert, vil folk i risikogrupper aldri kunne føle seg trygge.

(For ordens skyld så er jeg ingen stor tilhenger av at vi prioriterer vaksinering av barn i Norge – og enda mindre utrulling av en tredje dose for voksne – ettersom jeg mener disse vaksinene ville gjort mye mer nytte for seg i lavinntektsland som knapt har vaksiner til risikogrupper. Skal vi redusere risiko for fremtidige virusvarianter bør vi fokusere mer på å vaksinere de med høyest risiko globalt enn på å sikre oss selv maksimalt i et kort perspektiv.)

FFV skriver videre:

Mange unge har allerede gjennomgått Covid-19 uten engang å være klar over det, da vil det ikke være nødvendig å ta vaksinene. Ved gjennomgått sykdom får man en naturlig langvarig immunitet. De som er vaksinerte må kanskje stadig vaksineres på nytt fordi vaksinene gir en langt kortvarigere effekt. Man kan få senvirkninger av både gjennomgått sykdom og etter vaksinering.

Her er dataene foreløpig usikre, men tidlige data peker i retning av at naturlig immunitet kan vare lengre enn immunitet fra vaksiner. Det er bare ett problem med dette: For å oppnå denne naturlige immuniteten må du allerede ha blitt smittet eller syk av det viruset du nå får immunitet mot.

Anbefaler også FFV kvinner å bruke graviditet som prevensjonsmiddel? For hey, hvis du bare passer på å bli gravid, så slipper du i det minste å bekymre deg for å bli gravid igjen de neste 9-10 måneder! Problem solved!

Og siden FFV sier at bare en av ti tusen smittede barn dør, så vil det bety et par ekstra døde barn per årskull i Norge. Men hey, de får jo naturlig immunitet hvis de overlever!

Et bedre forslag er å vaksinere dem. Da får de både god immunitet, og slipper den lille risikoen for å dø.

Naturlig immunitet er uansett ikke noe argument mot vaksinering, fordi ved å kombinere disse får man den aller beste, brede og langvarige immuniteten. Hvis barn allerede har hatt covid-19, slik FFV skriver, så får de desto bedre immunitet ved å også vaksineres.

Så ved å vaksinere får alle en god immunitet på en svært trygg måte. Og skulle noen av disse vaksinerte barna likevel bli smittet etter at de er vaksinert, så er både risikoen for alvorlig sykdom og død redusert betraktelig, i tillegg til at de da får en bedre immunitet enn fra smitten alene.

Argumentet til FFV rakner dermed helt.

Skjermbilde 2021 09 10 kl 03 04 14

5. Ikke ta en vaksine fordi «alle andre» gjør det!

Da er vi på det siste punktet, og det er, imponerende nok, enda dummere enn de fire foregående:

Vaksinen hindrer ikke at du kan bli smittet eller at du blir syk, den hindrer heller ikke at man sprer smitten videre til andre.

Det er helt riktig. Men den reduserer risikoen for smitte med 80-90%, og risikoen for alvorlig sykdom og død over 95%. FFV velger likevel den idiotiske argumentasjonen med at all effekt lavere enn 100% må rundes ned til 0%.

For å bruke prevensjonsargumentet igjen så venter jeg da på FFV sin seksualundervisningsbrosjyre til ungdom hvor de skriver: «Ikke bruk kondom fordi de hindrer ikke 100% av graviditeter eller kjønnssykdommer!»

Denne hjernedøde argumentasjonen fortsetter:

Derfor kan man ikke beskytte noen andre ved å vaksinere seg.

Vel, jo. Man kan redusere risikoen for å smitte andre ekstremt mye ved å vaksinere seg. Risikoen elimineres ikke, men den faller til nesten null.

Og til slutt:

Det blir da helt feilaktig å påstå at man skal vaksinere seg for å være solidarisk, eller at det skal være en slags borgerplikt. Hver og en må selv gjøre en uavhengig vurdering av nytte/risiko av vaksinering.

Det blir da også, i følge FFV sin logikk, helt feilaktig å påstå at man bør bruke kondom når man har tilfeldig sex. Dama har jo uansett en bitteliten sjanse for å bli gravid eller smittes av klamydiaen din, så drit i henne. Hvis ikke kondom beskytter 100%, er det like greit å bare kjøre på uten beskyttelse. Glem hensynet til andre. Drit i moral og anstendighet. Hver og en for seg selv!

Dette er altså så dumt at jeg får vondt i hver eneste individuelle hjernecelle på en og samme tid. Nevronene mine gråter over å bli utsatt for argumentasjon som er så uintelligent.

Jeg håper og tror at de aller, aller fleste ungdommer er mer oppegående enn hva medlemmene i foreningen Fritt Vaksinevalg er.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!