Hva er en vaksinemotstander?

Last updated on 31. mai 2022

En liten oppfølger til forrige bloggpost om George Goodings Facebook-post hvor han mener at de som har anbefalt vaksinering av unge må bære skylden for at en ung gutt kanskje har fått en alvorlig vaksineskade. Gooding føler seg krenket fordi jeg insinuerer at han er vaksinemotstander. Det mener han at er feil.

Han postet følgende på Facebook nettopp:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 17 21

Hvorfor kaller jeg Gooding vaksinemotstander når han har fått vaksiner selv og er positiv til å vaksinere de eldste og mest utsatte i samfunnet?

Vel, det jeg skriver i bloggposten forklarer det vel til en viss grad. Jeg skrev:

Gooding gjør også som alle andre vaksine-desinformatører: Han hevder at han egentlig er for covid-vaksiner – men bare er skeptisk til vaksinering av unge, friske mennesker. Men ser man hva han har postet om covid-vaksiner den siste tiden så er han tydelig motstander av denne. For absolutt alle.

Og slik er det alltid. Det finnes jo ingen vaksinemotstandere. Alle vaksinemotstandere er jo egentlig for vaksiner – de er bare «kritiske» til en spesifikk vaksine som de mener ikke er godt nok testet. Helt til man ser hva de faktisk har skrevet om vaksiner generelt…

Han hevder å kun være kritisk til vaksinering av de utenfor risikogrupper eller under 65 år, men ser vi hva han har postet på Facebook det siste året, så gir det et annet inntrykk. La meg servere noe eksempler.

Eksempel 1:

Her hevder Gooding at covid-vaksiner i verste fall kanskje kan gjøre deg mer utsatt for smitte, alvorlig sykdom og død:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 05 53

Det er selvsagt feil, og var faktasjekket og tilbakevist flere måneder før Gooding postet sin feilinformasjon. Men i kjent antivaksineånd kan aldri god vitenskap og fakta komme i veien for å spre frykt rundt vaksiner.

Dette faller også under klassifiseringen JAQing off, eller «Just asking questions», som er den late manns forsøk på å virke smart.

Skjermbilde 2022 05 30 kl 00 46 28

Eksempel 2:

Her hevder han at risikoen for hjertesykdom fra covid-vaksiner for menn under 40 år er større enn risikoen for å bli alvorlig syk fra covid-19. En påstand som er tilbakevist gjentatte ganger blant annet fordi risikoen for myokarditt er vesentlig høyere fra covid-19 enn fra vaksinen, også hos unge:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 04 48

I studien han lenker til står til og med dette svart på hvitt:

In summary, the risk of hospital admission or death from myocarditis is greater following
COVID-19 infection than following vaccination

Så han gjengir konklusjonen fra studien feil. I kjent antivaksineånd.

Eksempel 3:

Han fortsetter med å misforstå statistikk når han gang på gang viser til data som skal demonstrere at risikoen for smitte som vaksinert er høyere enn som uvaksinert:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 04 38

Feilen han gjør har jeg forklart mange ganger før, men kort sagt er det slik at ettersom man først vaksinerte de eldste og de i risikogrupper vil gruppen «vaksinerte» være en vesentlig mer utsatt gruppe enn «uvaksinerte». Gruppene er altså ikke sammenlignbare.

Tallene han viser til gjelder folk som har havnet på sykehus med covid, og inkluderer dermed bare de med betydelige symptomer og sykdom. At sjansen for symptomatisk sykdom som fører til sykehusbesøk (og positiv covid-test) er høyere hos vaksinerte, som altså har en betydelig overvekt av folk i risikogrupper, er dermed ikke så merkelig.

Dette står også forklart i artikkelen han har hentet grafen fra hvor de advarer mot å bruke disse tallene til å si noe om vaksinens effekt, fordi tallene ikke er representative for befolkningen. Men det nevner selvsagt ikke Gooding.

Eksempel 4:

Han fortsetter med å spre tvil om vaksinens effekt gjennom å sammenligne tall fra Wuhan-varianten med den betydelig mer smittsomme og farlige delta-varianten, uten å forstå hvorfor det er meningsløst:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 04 21

Igjen litt god, gammeldags JAQing off hvor han insinuerer at vaksinene kanskje ikke egentlig har så mye for seg.

Og merk at ingen av disse eksemplene fokuserer primært på unge, ettersom de fleste på sykehus tross alt er eldre mennesker som jo Gooding hevder å være positiv til å vaksinere. Likevel går han gang på gang ut og desinformerer rundt sykehusinnleggelser og vaksinens effekt.

Slik vaksinemotstandere gjerne gjør…

Eksempel 5:

Gooding forsøker her å vise at vaksinene kan være farlige. Hva er tallene for vaksinerelaterte bivirkninger, spør han retorisk (JAQing off):

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 03 44

Men disse tallene har vært publisert fortløpende hos Legemiddelverket, og andelen alvorlige bivirkninger som har medført innleggelse på sykehus har vært svært lave.

Husk at de fleste såkalte «alvorlige bivirkninger» fører ikke til sykehusinnleggelse eller langvarig funksjonsnedsettelse eller plager. Noen får gjør det, men de aller fleste alvorlige bivirkninger er historie etter ett døgn.

Hadde det vært reelle, alvorlige bivirkninger som virkelig medførte alvorlig sykdom hos vaksinerte, ville vaksinene fort blitt stoppet. Det skjedde tross alt med AstraZeneca-vaksinen etter bare et par mistenkelige tilfeller – allerede før man visste om det var en sammenheng med vaksinen.

Eksempel 6:

I november 2021 gjorde Gooding et nummer ut av at vaksinens effekt sank over tid:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 03 21

Det hadde han rett i, og derfor ble en tredje dose anbefalt, noe som viste seg å være svært effektivt.

Det han derimot ikke nevnte var at selv om flere vaksinerte ble innlagt utover høsten 2021, så ble de betydelig mindre syke enn de som ble innlagt før vaksinasjon. De havnet sjelden på respirator, og ble utskrevet mye fortere enn før. Det står i artikkelen Gooding lenker til, men han nevner ikke det.

Hvorfor gjør han ikke det? Han er jo positiv til at eldre og folk i risikogrupper skal vaksineres, så hvorfor sprer han feilinformasjon om at vaksinene ikke egentlig hjelper etter en viss tid når hans egen kilde sier at de definitivt reduserer sykdommens alvorlighet og dødelighet?

Dette er antivaxxing level: Pro.

Eksempel 7:

I neste post går Gooding til verks med litt myokarditt fra mRNA-vaksine og påpeker at dødeligheten er høy:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 03 11

Men igjen forteller han bare halve sannheten. Hans sitat fra Tidsskrift for Den norske legeforening er fra 2006, og følgelig ikke relatert til covid-19. Han kunne jo heller sitert fra flere artikler hos f.eks. FHI hvor de påpeker at «De som har fått påvist myokarditt har i all hovedsak hatt ukompliserte forløp, og studier fra USA viser så langt at det går bra med de som får dette […]».

Og nå, snart et år senere, ser vi fortsatt ingen tegn på at de få tilfellene av myokarditt har gitt varige skader eller død.

Ikke minst unnlater Gooding å nevne at den formen for myokarditt man får fra covid-19 er både vanligere og betydelig farligere. Med andre ord er covid-vaksiner en viktig beskyttelse mot hjertesykdom.

Antivaxxers gonna antivaxx.

Eksempel 8:

Gooding fortsetter med å hevde at en norsk studie (preprint) viste at dødeligheten var like høy mellom vaksinerte og uvaksinerte pasienter med covid-19:

Skjermbilde 2022 05 29 kl 23 00 45

Det han derimot overser er at han her sammenligner pasientgrupper som allerede er blitt smittet og så syke at de havner på sykehus. Risikoen for å bli så syk at man havner på sykehus er dramatiske redusert når man er fullvaksinert. Ergo sammenligner han igjen to grupper på en meningsløs måte.

Dette er fint forklart med denne illustrasjonen:

Baseratefallacy

Atter et klassisk eksempel på base rate fallacy.

Og slik kan man fortsette. Det er mye mer å ta av.

Noen tanker til slutt…

Så hva vil jeg med dette? Vel, å hevde at man ikke er vaksinemotstander når man over lang tid har postet sak på sak med advarsler om at covid-vaksinen er ineffektiv og farlig utelukkende basert på at man ikke forstår statistikken bak tallene, kan ikke tolkes som annet enn en aktiv kamp for å advare folk mot å vaksinere seg. I hvert fall alle som ikke er i høyrisikogruppen.

Hvis man aktivt sprer feilinformasjon som svekker folks tillit til vaksiner, så er man en vaksinemotstander. Nå er riktignok alle postene hans om dette basert på at han ikke selv forstår statistikkene han viser til, så kanskje det hele må unnskyldes med inkompetanse. Men ettersom han neppe vil innrømme det selv, er det kanskje snillere å kalle det vaksinemotstand.

Vi så det samme med Sølje Bergmann som i NRK Debatten høsten 2020 presiserte at hun ikke var vaksinemotstander. Hun ønsket bare mer kunnskap om sikkerheten til enkelte vaksiner før hun ville gi dem til sine barn.

En av vaksinene hun ikke hadde gitt sine barn var MMR-vaksinen, som har vært i bruk i Norge i 40 år. Vi har altså ekstremt mye langstidsdata for denne vaksinen, og den har vist seg å være svært trygg med tilnærmet null tilfeller av mistenkte, alvorlige bivirkninger hos alle de millioner av barn som er blitt vaksinert i løpet av den tiden.

Men hvis man ikke vil vaksinere sine barn med en av de best utprøvde og sikreste vaksinene vi har under dekke av at «vi trenger mer informasjon», da er man faktisk vaksinemotstander.

Dette er selvsagt subjektivt. Kanskje noen mener at for å kvalifisere til tittelen «vaksinemotstander» så må man være kategorisk mot alle vaksiner. Jeg mener ikke det. Hvis man aktivt over tid sprer desinformasjon og mistillit til en eller flere vaksiner som beviselig er effektive og trygge, spesielt i en kritisk pandemisituasjon, så bør man kalles vaksinemotstander. For hva annet skal man kalle det?

Hvis du er rasistisk kun mot somaliere og nigerianere, men ikke folk fra subsaharisk Afrika og asiater, så er du fortsatt en rasist. Hvis du tror at norske politikere har et nettverk av tunneller under Oslo hvor de ofrer og spiser spedbarn, men du ikke tror at CIA drepte JFK eller at Bush stod bak 9/11, så er du fortsatt konspirasjonsteoretiker. Hvis du bare spiser sauekjøtt, men ellers holder deg til plantemat, så er du fortsatt kjøtteter, ikke en veganer. Hvis du bare drikker alkohol på nyttårsaften, men aldri ellers, så er du fortsatt ikke avholdsmann.

Skulle vi følge Goodings resonnement så finnes det knapt en eneste vaksinemotstander i verden. Fordi så godt som alle vaksinemotstandere hevder at de stoler på noen vaksiner, men mener likevel at HPV-vaksinen eller MMR-vaksinen eller mRNA-vaksiner er ineffektive og farlige. Men da er de fortsatt vaksinemotstandere, fordi de sprer påstander om dette basert på falsk informasjon.

Under en pandemi når det er primært bare én type vaksine som er relevant, i dette tilfellet covid-vaksiner, og myndighetene har anbefalt denne til de fleste på grunnlag av god internasjonal forskning, så er det revnende likegyldig om man er positiv til HPV-vaksinen hvis man driver aktiv kampanje for å skremme folk fra covid-vaksiner. Da er man vaksinemotstandere. Da bidrar man til å skade folk og samfunnet. Da er man aktiv desinformatør og vitneskapsfornekter.

Man er også konspirasjonsteoretiker, fordi man kan i praksis ikke være motstander av en vaksine i vaksineprogrammet uten å samtidig tro på en slags konspirasjon.

Hvis man mener at myndighetene anbefaler en vaksine som er farlig og ineffektiv, da må man tror at myndighetene har en skjult agenda. Kanskje de står i ledetog med «Big Pharma»? Kanskje de er kjøpt og betalt av Bill Gates? Kanskje det er hemmelige krefter som trekker i snorene slik at våre politikere bare sier det de må si? Gudene vet hva slags forklaring man ønsker å gi. Men hvis man virkelig tror at myndighetene med viten og vilje handler systematisk ut fra et mål om å ignorere den beste vitenskap og for å skade befolkningen, så er det definisjonen på en konspirasjonsteori.

Og selv om Gooding reagerer på å bli kalt vaksinemotstander, så har han selv kalt f.eks. Jenny McCarthy for vaksineskeptiker på nettstedet amerikanskpolitikk.no, selv om hun selv sier at hun bare er «pro-trygge vaksiner». McCarthy mener bare man skal utsette vaksiner og kanskje ikke gi barna alle vaksiner. Men hun er ikke motstander av samtlige vaksiner, hevder hun… primært er det vel MMR-vaksinen hun kjemper mot. Og likevel kaller Gooding henne for vaksinemotstander.

Han omtaler også Bill Maher som en som har «spredt vaksinemotstand», selv om Maher selv sier at han ikke har påstått at vaksiner ikke virker, bare at vi ikke trenger dem.

Katie Couric omtales også som «spreder av vaksinemotstand» av Gooding, selv om hun har vaksinert sine døtre mot HPV.

Så ja, når det passer Gooding selv i sin iver etter å forsvare amerikansk høyreside i politikken, kaller han gjerne andre for vaksinemotstandere, selv om heller ikke de er motstandere av alle vaksiner.

Derfor kaller jeg også Gooding en vaksinemotstander. Jeg sier ikke med det at han er mot alle vaksiner for alle. Det er han åpenbart ikke. Men hans kildebruk, retorikk, faktafusk og misbruk av statistikk er identisk med det vaksinemotstandere internasjonalt har spredd rundt MMR-vaksinen, HPV-vaksinen og nå også covid-vaksinene.

If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!