1 Comment
Jan 3·edited Jan 3

Det jeg tenker etter å lest denne bloggposten, er at nesten hver eneste gang (om ikke hver gang) det kommer en "kontrær" person som liksom har funnet "sannheten", om et tema som dette, og som prøver å vise dette i sosiale medier, eller i andre medier som ikke er så nøye med det redaksjonelle arbeidet, feiler! Jeg mener, det er jo viktig med ytringsfrihet, men problemet er jo at denne personen faktisk får dette "på trykk", da det han skriver jo er helt feil! Bør slike feilaktige konklusjoner i det hele tatt komme "på trykk"? Er det virkelig et brudd på ytringsfriheten å hindre slikt? Og en annen ting (som minner meg om det som skjer med Trump og alle hans tiltaler) er at slike kontrære folk, som forfatteren av den opprinnelige teksten (som du jo plukker ifra hverandre), som oftest har skumle undertoner, og rett og slett truer personer som mener noe annet enn dem selv... Er dette også en del av det vi holder så hellig, ytringsfriheten?

Expand full comment