Farlig identifisering

Skjermbilde 2016 07 06 14 22 30

Jeg havnet i en interessant diskusjon i går. Diskusjonen gikk på dette med om media skal rapportere informasjon om gruppetilhørigheten til gjerningspersoner ved ulike kriminelle handlinger. Det er et svært viktig spørsmål som jeg mener har et klart svar om vi ønsker å bevare et sivilisert samfunn.

Det som utløste diskusjonen var selvsagt den rapporterte seksuelle trakasseringen på den svenske festivalen Putte i Parken i Karlstad forrige helg.

Nettavisen slo det (selvsagt) opp slik:

Skjermbilde 2016 07 06 01 59 28

I teksten kunne vi lese:

Han [vakthavende hos politiet i Värmland, Per-Arne Eriksson] sier til SVT at guttene det dreier seg om skal være enslige mindreårige asylsøkere, og at de i grupper på mellom sju og åtte stykker skal ha nærmet seg jentene på festivalen og befølt dem.

Flere norske aviser omtalte naturlig nok også saken, og mens de var noe mer nøkterne i sin omtale, kunne vi i mange tilfeller lese at hovedmistanken gikk mot enslige, mindreårige asylsøkere (EMA).

Dagbladet skrev for eksempel:

Blant de mistenkte er minst to svenske statsborgere. Det skal også være flere enslige asylsøkere blant gjerningsmennene.

– Dette er alvorlige lovbrudd. Vi har 27 anmeldelser som vi etterforsker akkurat nå, og det er foreløpig syv mistenkte gjerningsmenn inne i bildet, sier Bengtsson

I VG kunne vi lese:

To unge gutter ble fredag kveld pågrepet etter å ha blitt utpekt som gjerningspersoner. Begge guttene er ifølge politiet enslige mindreårige asylsøkere. De to ble løslatt og tatt hånd om av personell fra det svenske barnevernet.

Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) skrev en sak med tittelen «Kvinners frihet reverseres – mer ‘tafsing'» og følgende ingress:

Jenter ned i 12-årsalderen utsettes for seksuelle overgrep på festivaler i Sverige. I Karlstad foreligger det så langt 24 anmeldelser om overgrep. Unge asylsøkere i flokker på syv til åtte personer, skal stå bak. Vi lever i nye tider, pent sagt.

Kjetil Rolness var raskt ute med å poste en svensk artikkel fra Sveriges Radio om dette på sin Facebookprofil, og skrev:

Nytt tilfelle av seksuell massetrakassering i Sverige. Og igjen unnlater media å gi relevant informasjon. Kun Dagens Nyheter (se det!) opplyser hva slags guttegjenger det er snakk om […]

Dette selv om VG allerede dagen før hadde skrevet at det var enslige, mindreårige asylsøkere blant gjerningspersonene.

Både HRS og Rolness var altså raskt ute med å påpeke at dette handlet om asylsøkere, uten at noen av dem redegjorde for hvorfor dette var viktig å få frem, og på hvilken måte det løser noen problemer. Mantraet ser ut til å være at hvis bare media slår opp at unge asylsøkere er problemet, ja da er vi kvitt problemet.

Det er dessverre en alt for vanlig tankegang i dagens samfunn, og minner meg om hvordan folk tror at ved å stigmatisere «den skumle pedofile» løser vi problemet med seksuelle overgrep mot barn (selv om de aller fleste overgrep skjer av noen i familie eller nær omgangskrets som sjelden er pedofile selv). Det gjør at man retter fokuset på feil sted i håp om en quick-fix-løsning som samtidig har den fordelen at man kan peke ut en gruppe skyldige som vi ikke selv er en del av.

Den type lettvinte løsninger, hvor man tror at problemet lett kan isoleres hos en gruppe og løses ved å stigmatisere gruppen, har vi brent oss på mange ganger, enten man har pekt på LHBT-personer, psykisk syke eller mørkhudede. Det løser ingen problemer, det skader de som tilfeldigvis havner i gruppebeskrivelsen, og resultatet er at problemet får fritt spillerom til å vokse seg enda større fordi vi angriper det på feil sted og feil måte.

Politiets feilinformasjon

Men i går snudde det hele da flere svenske medier meldte at politiet hadde vært litt raske på avtrekkeren:

Skjermbilde 2016 07 06 02 13 26

Senere fulgte flere norske medier opp med det samme, for eksempel NRK og TV2:

Skjermbilde 2016 07 06 02 15 23

Hos NRK kunne vi lese:

Etter overgrepene under Putte i Parken-festivalen gikk politiet først ut med at de mistenkte var enslige, mindreårige asylsøkere, men nå har de moderert seg. En av de mistenkte er heller ikke en mindreårige asylsøker, men en 35 år gammel mann.

[…]

Gjenger med 7–8 gutter som tilhører gruppen enslige, mindreårige asylsøkere», skrev politiet i Värmland på sine nettsider forrige helg.

Nå har de moderert uttalelsen på nettsiden til at det to mindreårige er pågrepet.

[…]

– Lovbryteren er en gutt eller en mann. Vi har pågrepet syv mistenkte hittil. Seks av de pågrepne er menn mellom 15 og 20 år, og en 35-åring, sier politiinspektør i Karlstad, Urban Bengtsson til avisen.

Bengtsson sier at to av de pågrepne bor på et hjem for enslige, mindreårige asylsøkere, men at 35-åringen definitivt ikke gjør det.

– Politiet skal være forsiktige med hva vi går ut med. Etnisitet skal kun være et poeng, dersom det er av relevans, sier han.

Dette ble aldri postet av Kjetil Rolness, så etter å ha ventet en stund postet jeg det inne i tråden under hans opprinnelige posting om overgrepene. Og så var debatten i gang. Tråden i sin helhet kan leses her, men la meg trekke frem noen poenger jeg synes er relevante i dette spørsmålet.

Bør politiet oppgi gruppetilhørighet?

Jeg skal innrømme at jeg synes dette i utgangspunktet er et vanskelig spørsmål, men etter å ha tenkt og diskutert mye, har jeg landet på at svaret er nei.

Argumentet fra andre siden er at det er viktig med gjennomsiktighet. Det er viktig at politiet går ut med all informasjon alltid, fordi ellers vil folk spekulere, og det vil skape mistillit og konspirasjonsteorier når informasjonen om gjerningspersonene likevel lekker ut med tiden.

Det kan hende. Men jeg synes det er mye mer komplisert enn det. Det høres selvsagt prisverdig ut at folk alltid skal få all informasjon. Men spørsmålet er hva denne informasjonen egentlig skal brukes til?

Vil informasjon om at gjerningspersoner er asylsøkere gjøre norske (eller svenske) jenter tryggere? Noen mener det. Jeg mener det er en illusjon. Ikke bare er det en illusjon, men det er også en svært skadelig illusjon.

La meg konkretisere. Tenke deg at du har en tenåringsdatter som skal på festival. I forkant har politiet gått ut med mye informasjon om at enslige, mindreårige asylsøkere har vært dominerende som mistenke i flere slike hendelser tidligere. Med denne informasjonen tilgjengelig, vil din datter være tryggere? Nei, selvsagt ikke.

Det vil si, når hun står i folkehavet foran scenen kan hun selvsagt passe på å hele tiden holde seg så langt unna unge mørkhudede gutter hun bare kan, men ikke bare er det praktisk vanskelig, det vil også gjøre henne til et enklere «bytte» for de enslige gjerningspersoner som ikke er de hun ser etter.

Ikke minst vil det skape et samfunn som minner mistenkelig om en verden med raseskiller som vi ikke på noe vis ønsker oss tilbake til.

Informasjon om at det er en spesiell og overfladisk lett identifiserbar gruppe som har begått slike ugjerninger tidligere, hjelper i praksis ingenting. Ikke en eneste jente vil bli tryggere med denne kunnskapen, og en hel rekke mennesker vil bli vesentlig utryggere.

Skjermbilde 2016 07 06 02 26 06

Det er ikke lenge siden Sverige opplevde at høyreekstreme gikk og regelrett jaktet etter slike unge, mørkhudede gutter for å banke dem opp. Og hvorfor skulle de bankes opp? Jo, fordi det bare noen dager i forveien hadde vært store medieoppslag om at gutter som ligner på disse skal ha begått overgrep mot jenter blant annet på nyttårsaften i Sverige.

Det er den ekstreme siden av spekteret. Men på den noe mer dagligdagse siden, kan jeg be deg tenke deg et annet scenario. Tenk at du selv har en tenåringsgutt som passer beskrivelsen til gjerningspersonene media har gått ut med. Kanskje du selv er flyktning fra Afghanistan eller du har adoptert en gutt fra et av landene hvor de mistenkte ofte er beskrevet å være fra.

Hvordan vil det være for din sønn å dra på festival etter slike oppslag? Hvordan føles det for en 17 år gammel gutt, mørk i huden, å dra på en festival hvor alle jenter og kvinner er opplært til å mistenke deg for å være voldtektsforbryter kun på grunn av utseendet alene?

Det er selvsagt en helt forferdelig situasjon å bli plassert i, og som samfunn kan vi ikke legge opp til en slik bevisst stigmatisering av en gruppe mennesker. Det er hakket før å plassere en stjerne på kragen deres før de slipper inn på festivalområdet.

Som motargument fikk jeg servert blant annet av Nina Hjerpset-Østlie i HRS en rapport fra svensk politi med følgende utdrag:

Svensk politis kartlegging omfatter perioden 2011 til 2016 og tar for seg drøyt 10.000 anmeldelser av seksuell trakassering. Politiet har også gransket omtale av cirka 2000 anmeldelser i perioden 2015 til 2016. Den typiske gjerningsmannen er en middelaldrende mann som handler alene. Disse har sjelden blitt identifisert, men oppgitt signalement tyder på at de ikke utgjør noen homogen gruppe, skriver politiet. Få er identifisert, men av signalementet finnes det ingen spesifikk profil og alderen varierer fra unge gutter til menn i 50-60 årsalderen. Av de 17 mistenkte som ble identifisert i 2015, var fire svenske statsborgere, resten utenlandske. Ytterligere 17 ble pågrepet, men deres identitet kunne ikke fastslås.

Men når det gjelder forbrytelser som er utført av grupper i det offentlige rom og i ditto svømmehaller; der dreier det seg i all hovedsak om ungdommer som søker eller nylig har fått asyl i Sverige.

Hennes egen kommentar til dette var:

Denne ånden skal det nok bli vanskelig å stappe tilbake på flasken uansett hva en gjeng politiserte bortforklarere måtte føle og mene.

Først er det påfallende at Hjerpset-Østlie trekker så sterke konklusjoner fra data som utgjør 0,85 % av alle sakene. Og ser man kun på forbrytelser utført av grupper i det offentlige rom og i svømmehaller, er riktignok majoriteten (av de anmeldte) enslige, mindreårige asylsøkere, men det er altså kun ved gruppeovergrep. De mange overgrep som utføres enkeltvis, begås av alle mulige mennesker. Disse er merkelig nok ikke så interessante for HRS.

Jeg svarte henne:

Argumenterer dere altså for å forhåndsdømme en gruppe ungdommer basert på tidligere hendelser? Ingen rettsprosess eller uskyldig til det motsatte er bevist gjeldende lengre?

Det er faktisk ikke greit.

Hvorpå hun fulgte opp med:

Du mener altså at vi nå skal se bort fra absolutt alt vi vet om akkurat denne typen atferd og hvilke grupper som utviser den – inkl. politiets opprinnelige uttalelse i nettopp denne saken – fordi…?

Og litt senere i tråden tar hun den helt ut:

Det eneste som er relevant er de reelle ofrene for denne typen atferd og hvordan vi skal forhindre at det blir flere ofre og at fenomenet fortsetter og/eller sprer seg ytterligere. Og først når vi får debattert den med riktig adressat, har vi håp om å kunne løse dette problemet.

Dette fenomenet er tilvandret med gutter og unge menn fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige land. Etter et tilfelle av «gruppeovergrep» i Norge advarte voldsforsker ved politihøgskolen Ragnhild Bjørnebekk om fenomenet og faren for spredning. I 2008 – for åtte år siden. Likevel har skiftende regjeringer og resten av det innvandringsliberale etablissementet konsekvent unnlatt å ta inn over seg hvilke følger dette kunne få for landets kvinnelige befolkning og ikke minst: våre barn. For øvrig karakteriserte den samme Bjørnebekk allerede i 2007 gjengvoldtekter som et nytt, tilvandret fenomen i Norden.

Hva Tjomlid og andre personlig føler at er greit eller ikke er fullstendig irrelevant og de har alt tapt debatten av den enkle grunn at de ikke har fakta på sin side. De er i grunn ikke verd å bruke mer tid på, vi har alt kastet bort nok tid på diskutere uvesentligheter. Det har vi gjort siden 2008 og det får holde.

Debatten om hvilke konsekvenser dette vil få for Europas jenter og kvinners bevegelsesfrihet og hva vi skal gjøre for å stoppe denne atferden må taes – og det er det som kommer til å skje fremover. Vi er allerede på god vei fordi dokumentasjonen hoper seg opp og gir stadig mindre albuerom for de som helst vil skjule det eller snakke om alt annet.

Det er da jeg blir bekymret, fordi dette er en holdning som etter mitt syn er farlig. Hvis vi virkelig skal begynne å stemple alle av samme etniske gruppe som potensielle forbrytere basert på hva andre i samme gruppe har gjort, er vi som tidligere nevnt på vei mot et svært utrivelig samfunn.

Skjermbilde 2016 07 06 14 47 49

Faren med stigmatisering

Det har tidligere også vært en viktig debatt rundt måten media omtaler psykisk sykdom koblet til kriminelle personer på, og konklusjonen fra ulike studier har vist at eksempelvis schizofrene opplever dette som et stigma og at det i den generelle befolkning er en utbredt ide at psykisk syke er farlige mennesker.

Også norsk politi og politikere har møtt kritikk for uttalelser om «de farlige psykisk syke», for eksempel Maren Malthe-Sørensen som uttalte:

Det er ikke bankranere som er norsk politis hverdag. Det er jo i veldig stor grad psykisk syke mennesker.

Slike uttalelser og begrepsbruk stigmatiserer en hel gruppe, og folk lider under dette. Men heldigvis for psykisk syke, så kan man sjelden se det på dem. En afghaner eller somalier har det noe verre, fordi de stikker seg umiddelbart ut fra folkemengden på en nordisk musikkfestival. De er stemplet som farlige, forhåndsdømt og fratatt uskyld og frihet til å bevege seg.

En meddebattant forsøkte å argumentere for viktigheten av å identifisere gjerningspersoners gruppetilhørighet med følgende eksempel:

En motorsykkelgjeng flytter inn i en by. De tar over 90% av narkotrafikken. Politet skal altså i det tilfellet IKKE snakke om hvem som styrer 90% av narkotrafikken? Av redsel for å stigmatisere andre motorsyklister?

Det er flere problemer med dette. For det første er deltagelse i en motorsykkelgjeng frivillig. Etnisitet, alder, foreldreløshet og det å som barn måtte flykte til et fremmed land er ikke det.

I tillegg snakker vi her om helt ulike størrelser. En motorsykkelgjeng er en veldig veldefinert og begrenset gruppe. Hele deres virksomhet i eksemplet over er knyttet til narkotikakriminalitet. Det er en kriminell handling de alle er en del av og som alle må ta ansvaret for å være del av.

Å være en enslig, mindreårig asylsøker i Sverige er derimot ikke det. De fleste vil være uskyldige, de har ikke bedt om å være del av en gruppe hvor noen begår seksuelle overgrep, og de vil derfor bli stemplet urettferdig.

I tillegg rammer det mange, mange flere enn bare dem. For hvordan skiller du adopterte Geir fra Somalia fra den enslige, mindreårige asylsøkeren Ahmed på festival? Og hvorfor skal noen av dem måtte bære stigma, utstøtelse og mistenkeliggjøring for noe Ishmael har gjort, bare fordi de ligner på ham?

Den samme debattanten fulgte opp med følgende:

Jeg har to sønner. Om en spesifikk gruppe utøver veldig mye mer vold enn andre grupper på byen, så vil jeg vite om det for å kunne snakke med guttene mine om det før de går på byen. Du har to døtre (stemmer det?), men du vil som far IKKE vite hvem som er mest tilbøyelig til å utsette døtrene dine for noe sånn at du kan snakke med dem om det?

Det høres kanskje litt brutalt ut. Men det var altså hundrevis av foreldre som sendte sine døtre inn i WeAreSthlm over flere år, uvitende om det som foregikk der selv om politi og presse kunne advart dem.

For å ta det siste først: Hvordan skulle informasjonen om at unge, enslige asylsøkere stod bak overgrep ha hindret disse jentene fra overgrep, uten at vi samtidig skaper et samfunn hvor mørkhudede er mistenkeliggjort på grunn av utseende alene? Det fungerer ikke. Det er ikke sånn man forhindrer overgrep.

Det som skulle være gjort i WeAreSthlm og tilsvarende saker er at politiet og festivalarrangører skulle tatt problemet med seksuelle overgrep på alvor, og jobbet aktivt for å forebygge dette. Uavhengig av hvordan gjerningsmenn ser ut. I det øyeblikk man begynner med «racial profiling», vil man automatisk få tunnelsyn og ende opp med dårligere sikkerhet.

Ja, det er kritikkverdig at media ikke rapporterte om seksuelle overgrep på festivalene, fordi dette er informasjon folk trenger å vite. Media sin jobb er å rette et fokus på slike problemer, slik at man kan skape press mot arrangører og deltakere om å ta problemet på alvor. Men det er ikke deres jobb å mistenkeliggjøre uskyldige mennesker basert på generalisering om etnisitet eller andre identifikatorer.

Dette er del av et mye større problem som jeg tror vi heldigvis har sett lite til i Norge så langt, men i f.eks. USA har denne måten å mistenkeliggjøre grupper på, enten det er mørkhudede eller folk i LHBT-kategorien, vært massivt. Ropet etter at media skal fokusere på etnisitet hos kriminelle, er et stort steg i retning av et slikt samfunn som vi på ingen som helst måte ønsker oss.

Så til det første: Nei, jeg ville aldri noensinne oppdratt min datter (jeg har bare én) til å frykte mørkhudede gutter fordi disse har vært overrepresentert som mistenkte i slike saker tidligere!

Ikke under noe omstendighet vil jeg bidra til å skape en farlig, rasediskriminert verden for å gi min datter falsk trygghet. Fordi det er hva det er: Falsk trygghet.

Det er ikke den informasjonen som kan gjøre henne trygg på festival. Det som vil gjøre henne tryggere er informasjon om intimgrenser (hva som er greit og hva som ikke er greit), om hva hun skal gjøre hvis noen forgriper seg på henne (uansett hudfarge), om å passe på seg selv (kanskje ikke gå alene noe sted), om å holde seg unna rusmidler og om å ta normale forholdsregler som ikke ødelegger festivalen for henne og heller ikke bidrar til at uskyldige mennesker blir mistenkeliggjort.

Om å ofre andres frihet for egen frihet

Mot slutten av diskusjonstråden kom følgende kommentar fra en annen debattant:

Som far til to, derav en ung jente vil jeg selvfølgelig lese om hvem som gjør hva. Dette gir et vist bilde slik at jeg som far kan gi råd til de håpefulle. Ser at Gunnar Tjomlid er uenig, for meg neste ikke mulig å fatte. Risken av å stigmatisere noen er jeg villig til å ta for å trygge mine barn, det tror jeg de fleste foreldre er.

Her er vi nok svært forskjellige. Jeg er ikke villig til å ofre andres frihet for å gjøre meg selv og mine tryggere. I det øyeblikk man gir etter for en slik tankegang som kommentaren illustrerer, er vi på vei mot et vesentlig mer utrygt samfunn. Et samfunn med raseskiller, mistenkeliggjøring, og fremmedgjøring som vil føre til mer ustabilitet og kriminalitet.

Det eneste som gjør et samfunn virkelig trygt er inkludering og likestilling. Bare når vi evner å behandle alle som likeverdige, og som uskyldige inntil det motsatte er bevist (ikke bare i rettsvesenet, men også i eget hode), kan vi fungere sammen. Bare da kan vi forebygge de mekanismer som til syvende og sist skaper kriminalitet.

Jeg har tidligere pekt til en WHO-rapport som beskrev årsaken til både masseovergrep (av typen vi blant annet så i Køln i fjor) og det relativt sett nye fenomenet gruppevoldtekt. Her kunne vi lese:

Gang rape is associated more with poverty. There’s been quite interesting research to argue that men come together in gangs and then get involved in a whole range of violence and antisocial activities as a way of trying to assert their masculinity, to make themselves feel like strong and powerful men. The conditions of poverty that they live in prevent them from having access to more traditional manifestations of manhood, such as being a provider. Their energies get directed rather into demonstrating sexual success with women, demonstrating dominance and control over women, and fighting with other men.

Det er altså unge menn som føler seg maktesløse uten jobb, uten forsørgeransvar og uten tilhørighet som begår slik kriminalitet. Og hvordan sørger vi effektivt for å skape flere slike unge menn? Jo, vet å bidra til mer stigmatisering, mistenkeliggjøring og utstøting fra samfunnet.

Å tro at vi gjør våre døtre tryggere ved å fokusere på å offentlig mistenkeliggjøre etniske grupper som vi ser på som potensielt problematiske, er oppskriften på å skape nettopp flere av de som senere da kan finne på å begå slik kriminalitet for å hevde seg.

For øvrig var reaksjonen på denne bloggposten, og disse formuleringene spesielt, en «satirisk» tegning fra kunstneren Thomas Knarvik hvor jeg ble gruppevoldtatt av to «fremmedkulturelle». En tegning Rolness syntes var viktig og morsom. Og samme Knarvik fulgte også opp med:

KnarvikVoldtekt1

Dette illustrerer poenget. Det handler om holdninger som slettes ikke er begrenset til enslige, mindreårige asylsøkere. Det handler om en useriøs og lettvint holdning til hele voldtektsproblemet, hvor dette brukes lettvint som «humor». Det handler om at man massesuggerer samfunnet til å ikke forstå hva problemet egentlig er. Man senker skuldrene fordi vi har klart å peke på «de andre», og så kan vi selv fortsette som før.

Så nei, å tro at et evig fokus på å få media og politiet til å gå mer aktivt ut med informasjon om gruppetilhørighet vil gjøre unge jenter tryggere, er en grov misforståelse. Det vil virke direkte motsatt av sin hensikt.

Korrekt informasjon

Det kanskje mest påfallende i debatten var likevel dette:

Skjermbilde 2016 07 06 03 21 10

Ikke en debattant ville bekrefte at de var enige i dette. Selv om man mener at det er viktig for politiet å gå ut med identifiserende informasjon, skulle man tro at noe så basalt som å vente med å gå ut med informasjon til man er sikre i sin sak, var noe vi kunne enes om. Men nei. Alle forsvarte svensk politi som hadde gått ut med informasjon før de egentlig hadde oversikten.

Ikke bare det, men gårsdagens korreksjoner i media ble avfeid med konspirasjonsteorier om «politisk korrekthet». Det er å misforstå problemet helt fundamentalt. Selv om det senere viser seg at alle gjerningspersonene var EMA, er det feil å gå ut med den informasjonen før man har full oversikt.

Hvis man ikke lenger bryr seg om at informasjonen er korrekt så lenge det er asylsøkere som rammes, så lenge man setter en lavere terskel for rettssikkerhet for «de andre», da handler ikke diskusjonen lenger om hva som gjør kvinner trygge. Da er det ren blodtørst.

Ikke et nytt problem

Til sist er det viktig å være tydelig på at den type seksuell trakassering vi har sett på de svenske festivalene er fullstendig uakseptabel. Det er viktig å finne gjerningspersonene om mulig, og de skal få sin straff. Politiet og myndigheter bør signalisere svært kraftig ut til folk at dette er en oppførsel vi ikke tillater.

Det er også viktig at politi og festivalarrangører er svært bevisste dette problemet, og innfører tiltak med godt vakthold og opplæring av vakter til å se og forebygge slik trakassering.

Samtidig bør vi være ærlige nok til å innrømme at seksuell trakassering av jenter på festival ikke kom med flyktningbølgen.

Skjermbilde 2016 07 06 13 24 10

Dette har vært et stort problem lenge:

Skjermbilde 2016 07 06 13 26 53

Skjermbilde 2016 07 06 13 28 38

Problemet med seksuelle overgrep på festivaler er omtalt i mange artikler, se f.eks. her, her og her. Problemet er at det ikke finnes gode studier som har undersøkt omfanget, og det aller meste blir aldri rapportert. Og da er vi tilbake til problemet jeg beskrev i bloggposten om «Den unorske voldtekten»:

Overfallsvoldtekter, derimot, er et unorsk fenomen. Som nesten alltid begås av mørkhudede fra Afrika eller Midt-Østen. Det er en gruppe vi ikke er en del av, og da kan vi peke. Da kan vi klage. Da kan vi problematisere. Selv om problemet nesten er bagatellmessig sammenlignet med problemet i den gruppen vi selv er del av.

Og slik er det også med de systematiske overgrepene vi har sett bli omtalt i media de siste ukene. Det er en type tafsing, klåing og overgrep vi ikke er vant til. Det er unorsk å alliere seg med venner og bekjente for å begå overgrep. Vi liker å gjøre det alene på julebord, konserter, puben, hjemmefester og hotellrom.

Det finnes vel neppe den kvinne som ikke har opplevd å bli tafset på. Få en hånd på rumpa uten å ha ønsket det. Bli kløpet i skrittet av en fremmed, full norsk mann på fest. Få en hånd på puppen fra en kollega. Bli holdt fast og presset mot veggen fra en kåt nabo på fest. Bli befølt ved bardisken.

Men disse hundretusener av overgrep ignorerer vi, fordi det begås av den gruppen vil selv tilhører. Den gode, norske mann. Overgrepene som i nyere tid er avslørt i blant annet Köln og Sverige er unorske. Det er ikke sånn vi holder på. Og da kan vi rette en pekefinger mot en isolert gruppe vi ikke selv tilhører. De andre. Innvandrerne. Muslimene.

Det liker vi, fordi da kan den norske mann endelig ta samfunnsansvar uten å implisere oss selv. Gud bedre så herlig ansvarlig det føles. Ta kvinnens parti. Omsider.

Og samtidig kunne dyrke litt fremmedhat i samme slengen.

Overgrepene i Köln og Sverige er et problem. Det må bekjempes. Det finnes ingen forsvar for slike overgrep. Men hvis vi virkelig bekymrer oss for seksualiserte angrep på kvinner, må vi innse at problemet nettopp er overgrep mot kvinner, ikke muslimske eller ikke-vestlige overgrep mot kvinner.

Vi reagerer først når det er «de andre» som begår overgrepene. Vi reagerer først når det skjer på en ny måte, som gruppeovergrep. Alle de som nå roper så høyt om grusomhetene ved seksuell trakassering og overgrep på musikkfestivaler har i det store og hele aldri nevnt dette som et problem før vi fikk satt et flyktningeansikt på problemet. Da reageres det. Da er «kvinnene våre» plutselig utrygge.

Men kvinnene våre har alltid vært utrygge på festival. Vi har bare ikke brydd oss noe særlig før.

Skjermbilde 2016 07 06 16 16 56

Eller som en skribent i et debattinnlegg i svenske Aftonbladet beskrev det:

Men jag vet också att de flesta inte skulle skämmas. Det är så införlivat i vår kultur att vi knappt märker det. Vårt eget kvinnoförtryck har blivit till vår vardag.

Men när nån annan gör det. När ”nyanlända” förgriper sig på kvinnor i Köln eller antastar flickor på en konsert i Stockholm. Då vaknar de svenska männen till liv, då ska kvinnorna försvaras. Men en sak vet jag. När män tar för sig av kvinnors kroppar – då är det ett mansproblem. Inte ett invandrarproblem.

Eksperter som har uttalt seg om problemet i bl.a. USA og Storbritannia påpeker at årsaken i stor grad er for dårlig vakthold (for å spare penger):

Paul Wertheimer, the founder of the public safety awareness organization Crowd Management Strategies, believes that the prevalence of sexual harassment and assault at festivals is due in part to the lack of qualified security or crowd managers. In an interview with Fox News, Wertheimer stated that the understaffing of security at festivals “is a cost-cutting trend that impacts the safety of the public, and often specifically women. I, like so many other concertgoers, have witnessed women attacked, have intervened at times and seldom seen security in the area come to the aid of the victims.”

Og rus:

While there is no agency that collects data about sexual assaults at concert venues and festivals, industry experts and law enforcement officials we talked to say that sexual assaults at these events are on the rise. And any reported incidents are likely just the tip of the iceberg, as experts say most victims don’t report the crimes, or are unable to remember details due to impairment from alcohol and/or drugs.

“Alcohol is the number one date rape drug. Most commonly, a perpetrator uses alcohol to lower the defenses of a victim,” Dr. John Foubert, founder of the rape prevention non-profit organization One in Four said, adding that rohypnol – the “date rape” drug – is also a growing cause for concern.

“Sexual assault have become commonplace because of the combination of alcohol, drugs and the extreme lack of security,” said California-based attorney Leo Terrell, of CleartheCourt.com. “These venues are often breeding grounds for overly aggressive men to commit crimes of violence.”

Og nei, dette handler ikke om å tilsløre at grupper med unge asylsøkere har seksuelt trakassert unge kvinner på svenske festivaler. Det tyder politiets data på at de har – selv om vi også skal være svært bevisste problemet med at fremmedkulturelle nok i større grad oppleves som en trussel og derfor også lettere anmeldes og ikke minst identifiseres. Når blonde Henrik fra fra Bærum tafser på en jente, er nok sjansen for at det rapporteres vesentlig lavere enn om den fremmede, mørke asylsøkeren gjør det.

Fokus i media gjør også dette til et selvforsterkende problem. Jo mer man rettes oppmerksomheten mot en spesiell gruppe, dess større sjanse er det for at denne gruppen mistenkes og rapporteres. Da ender man opp med å skape falsk statistikk, som igjen fører til feil fokus, som igjen er enda en grunn til at media ikke bør gå ut med slik identifiserende informasjon.

I den tidligere nevnte svenske politirapporten skisserer også politiet løsninger for å forebygge festivalovergrep, og de peker på akkurat de samme tingene som meg. Det handler rett og slett om bedre arbeid fra både arrangører og politiet selv, med bedre informasjon, bedre opplæring og bedre vakthold.

Skjermbilde 2016 07 06 14 18 54

Konklusjon

Dette handler ikke om å forsøke å fjerne fokuset fra problemet med at grupper av enslige, mindreårige asylsøkere har oppført seg kriminelt og skapt mye lidelse på enkelte arenaer. Det handler om å ta hele problemet på alvor, og forsøke å løse det med midler som faktisk hjelper.

Å skape et fokus på utseendet til en gruppe som har utført noen av disse overgrepene, gjør ingen tryggere, og det skader mange. Ved å heller snakke om seksuelle overgrep på festivaler som et reelt problem, og innse at det stiller krav til strenge regler (nulltoleranse-reglement), godt vakthold og at et fornuftig forhold til rus og egen sikkerhet er viktig, gjør vi derimot det.

Faren ved dette nye fokuset på enslige, mindreårige asylsøkere gjør at kvinner totalt sett vil bli mer utrygge, fordi vi retter fokuset for snevert. Sikkerhet handler om å heller lære festivalgåere gode tips til hvordan de kan holde seg trygge, ikke gi dem meningsløse råd («vokt deg for unge mørkhudede gutter») som i det store og hele ikke vil hjelpe dem det grann.

Skal vi se en positiv side ved det siste årets medieoppslag om disse skumle asylsøkerne, så er det at det omsider er kommet et viktig fokus på seksuell trakassering og overgrep på festivaler. Det er satt på dagsorden. Dessverre er vinklingen helt feil, men det blir i hvert fall omsider snakket om. Og da kan vi gjøre noe med det. Ikke ved å stigmatisere en gruppe i befolkningen, men ved å lære festivaldeltakere om hvordan de kan holde seg trygge, ved å stille krav til festivalarrangører om at de må ivareta godt vakthold med vakter som er trent til å se slik oppførsel og slå hardt ned på det, og ved å gi et kraftig signal til gutter om at den type oppførsel ikke er akseptabel.

Da kan vi omsider skape et festivalmiljø som gjør jentene trygge.

 • Flemming Petersen

  Konklusjonen min er at Tjomlid stigmatiserer de som er innvandringskritiske, et kjent fenomen fra ytterste vestre fløy.

 • Ralieur

  Hvorfor er det greit å flagge gruppetilhørighet når høyreekstreme løper etter «flyktningebarn»?

  Tjomlid. Killing his surroundings with kindness. And his opponents with too many fucking words.

 • Lars Berglund

  Men da kommer spørsmålet hva/hvem kan da identifiseres ?
  Du skriver selv
  Etniske nordmenn begår sannsynligvis over 10000 voldtekter i året.

  Er ikke etnisk norske enkelte personer og eller med en gruppe i samfunnet?
  Eller er du bare inkonsekvent i ditt agerende om hvilken gruppe personer du diskuterer ?

  Tror at du bruker samme mentalitet som den Svenske politikern Barbro Sörman
  «Värre med svenska våldtäktsmän” I en tweet skriver Barbro Sörman: ”De svenska män som våldtar gör ju det trots uppväxt med jämställdhet. De gör ett aktivt val»

  Din mentaitet går ikke like ekstremt som Barbros men dere virker se det fra samme synsvinkel

 • Jeg har et problem med den innstillingen… Hvordan kan vi forstå dette problemet fullt ut hvis vi ikke kan snakke om hvilke faktorer som er overrepresentert hos gjerningsmennene? Vi trenger faktisk alle fakta på bordet for å løse problemet, selv om løsningen IKKE er å skygge unna alle EMA’er. Vi kan ikke integrere uten å utforske problemområdene.

 • OlaPedersen

  Du er rett og slett et ufyselig menneske, Tjomlid, måtte det bli din undergang. Makan til uærlighet og vrenging av fakta skal en lete lenge etter, og det fra et menneske som omtaler seg selv som saksynt. Fy!

 • Lars Berglund

  The Telegraph: «Police recorded five reports of rapes and 12 of sexual molestation at Bravalla, Sweden’s biggest music festival, and 35 reports of sexual molestation at Putte i Parken, a free festival in Karlstad, where the youngest victim was just twelve years old.

  Two of the seven young men suspected of mounting a campaign of aggressive groping at the second festival were unaccompanied refugee youth, reportedly living at a nearby accommodation centre.
  Police are looking for a man who speaks “flawless Swedish” in connection with one of the five rapes at the first festival…

  An anonymous 15-year-old girl told Expressen newspaper that no fewer than five of her six friends had been sexually molested by “foreign youths” during the Karlstad event. A man had come up behind her and started grinding against her, she said. A young man had groped one of her friends through her jeans.

  Alexandra Larsson, 17, told MailOnline that she had not seen exactly who had assaulted her at Putte i Parken. She stressed, however, that that the group of 18-19 year old boys standing behind her were “not from a Swedish background”. “They were probably immigrants. I hate to say it. But it is the truth,” she said.

  Og hva mener du at «vi» først reagerer da noen andre begår seksuelle brott?
  Så innen vi hadde innvandring var seksuelle trakkeserier godtatt?

  D

 • Lars Berglund

  Ikke sette grupper mot hverandre ?
  Du gjør dette nok selv I «godhetens » tegn,
  Det beste vore vel å vare konsekvent I sitt agerende og fordømmende eller?

  Her begår du et lika stort feil Tjomlid som du anklager Rollness for vi får vel kalle dette Tjomlid Effekten

  «Selv om vi også skal være svært bevisste problemet med at fremmedkulturelle nok i større grad oppleves som en trussel og derfor også lettere anmeldes og ikke minst identifiseres. Når blonde Henrik fra fra Bærum tafser på en jente, er nok sjansen for at det rapporteres vesentlig lavere enn om den fremmede, mørke asylsøkeren gjør det.»

  Hvem har sagt at offerene for tafsing på festivaler og andre tilstelninger, er etniske vita Tjomlid?

 • Ron Dan

  Herregud for noe svada, nå har Tjomlid mistet det helt.. Litt synd egentlig, før var han en som engasjerte vanlige folk litt. Nå er det bare en patetisk SV’ er som vi andre fornuftige ler av, og blar videre til noe annet fornuftig..Synd.. Men, men Tjomlid kan jo bare fortsette til han sitter på gamlehjemmet med disse latterlige forsvarstalene for MENA innvandrere.. Ta med deg dattera di på ferie til Malmø i sommer, istedenfor kaste bort kilometer med svada på nett som ingen lenger bryr seg døyten om lenger. Du er marginalisert, og alt du tidligere har skrevet på nett er nå også spylt ned i dass.. Null troverdighet igjen denne selvfornektende gamle mannen.

 • Flemming Petersen

  Det ser ut som tilhengerskaren har forlatt Tjomlid, det tyder på at han ikke lenger har troverdighet i innvandringsdebatten.

 • C Bratt

  I denne saken er jeg uenig. Jeg er enig i at enkelte MENN som nå vier stor oppmerksomhet til seksuelle overgrep neppe er spesielt opptatt av kvinners kår.

  Innlegget ditt er tankevekkende og fortjener langt mer respektfulle kommentarer enn det hatefulle nettroll gir. Men i sak er jeg uenig. Jeg vil vite om overgriperen er mann eller kvinne (jeg er blitt ufrivillig antastet av kvinner, men det menn ville gjøre med meg, var nok mer alvorlig). Kvinner bør vite hvor trusselen er størst, fra hvilket kjønn, fra hvilken aldersgruppe, og på hvilke steder (avhengig av hvem som samles der og avhengig av om de drikker).

  Å ikke ville oppgi kjønn på overgriper ville være tull. Å ikke ville oppgi bakgrunn til overgripere blir sensur. Jeg mener at man skal være svært forsiktig med sensur. Og hvis kvinnefiendtlige holdninger sammen med traumer skulle gjøre enkelte enslige menn mer tilbøyelig til å forgripe seg, har kvinner rett til å få vite det for å kunne ta sine forholdsregler. Samtidig har offentlige instanser, også skoler, behov for å vite. Uten kunnskap har man svakere forutsetninger for å forebygge.

  Men selvfølgelig, historien du forteller er jo avslørende i den forstand at den tyder på at enkelte er opptatt av å henge ut enkelte grupper, også før man vet.

 • Flemming Petersen

  Før man vet det? Flere av ofrene er intervjuet. Du kan jo dra til dem og fortelle at de lyver.
  Ellers så var det riktignok ikke mindreårige asylsøkere, de fleste var 16-17 år gamle asylsøkere i følge Værmlansdspolitiet.

 • C Bratt

  Er du alltid slik?

 • C Bratt

  Man kan gå ut med slikt når man vet. I Køln viste det seg at oppslagene om flyktninger var feil. Her går politiet ut og korrigerer. Ofre kan neppe avgjøre alderen til unge mennesker. Og man kan ikke konkludere for alle ofre etter å ha intervjuet noen.

  Du kan jo lese hele Tjomlids innlegg. Og sånt som dette bør du ikke skrive:
  – Du kan jo dra til dem og fortelle at de lyver.
  Folk mister bare interessen når du er så usaklig.

 • Tobb86

  Er ikke 16-17-åringer mindreårige?

 • Tobb86

  Gjesp, hadde du faktisk hatt noe å fare med så hadde du tatt stilling til innholdet og i det minste forsøkt å stable på beina noe som minner om et argument. Du gjør det ganske åpenbart at det har du ikke.

 • Tobb86

  Jeg er her jeg. Det er vel heller du som mangler troverdighet, i det meste du foretar deg.

 • Tobb86

  Så fint at du er her da, til å greie ut om hvordan fakta egentlig skal tolkes. Men nei, du velger heller å spy ut eder og galle. Tror jeg heller velger å forholde meg til faktiske argumenter jeg..

 • Tobb86

  Konklusjonen min er at innvandringskritiske stort sett ikke trenger stigmatisering for å fremstå som tåper, det holder å vise frem hva de faktisk sier, så ordner de den biffen selv.

 • Linda Brandt

  Hei igjen, kommentatorer. :) Som jente her i det lyse nord har jeg blitt utsatt for den «normale» andelen tafsing, truende oppførsel, tvunget samleie, og generell nedverdigelse som mange andre jenter (og en mer skjult andel gutter) opplever, og som vi lærer oss å leve med fordi til og med det likestilte, norske samfunnet forventer det av oss. Og jeg må bare si at selv om det ble oppdaget at 100% av guttene/mennene som kom som asylsøkere fra kvinnefientlige kulturer ønsket å begå overgrep, så ville jeg fortsatt ikke nektet dem å komme hit. Overrasket? Det er i så fall bare fordi synsvinkelen din er litt snever.

  Hvordan skulle jeg nekte dem å komme hit, hvor de kan bli påvirket av flertallet av menneskene her som faktisk ikke begår overgrep mot andre? Hvor har de størst sjanse for å lære et annet syn på overgrep; her, eller i samfunnet de kom fra? Hvordan i helvete gjør det verden til et bedre sted å tvinge dem til å leve i forhold som sannsynligvis bare vil gjøre dem til verre mennesker? Hva med kvinnene der de kom fra? Er det liksom helt greit at «overgripergruppen» dere er så sikre på eksisterer kan fortsette å gjøre overgrep, bare det skjer et annet sted, mot jenter og kvinner dere slipper å bli kjent med?

  En av mine etiske rettesnorer er «Min fiende er ikke den som gjør meg ondt, men den som gjør meg ond». Det er min kropp, min trygghet dere forfekter å ville beskytte. Det er bare det at selv om dere skulle ha rett i at asylsøkere/innvandrere/muslimer er en stor trussel (hvilket jeg bare trenger noen besøk på nettsidene til SSB for å vite at dere ikke har), så ser jeg ikke noen nytte av beskyttelsen deres. Jeg er alt for opptatt med å prøve å gjøre verden til et bedre sted. Ikke bare for min egen, lille flokk. For alle.

  Og ja, jeg vet hva som kommer nå: Beskyldninger om å ikke bry meg om tryggheten til norske jenter, små norske barn. Ønsker om at jeg blir voldtatt, så jeg kan «lære». Been there, done that, moved on. Det tok mange år å riste av meg ettereffektene, men det gikk. Det har ikke noe å si, som jente er jeg er blitt vant til den typen språk, og jeg vet hvordan jeg skal riste av meg det også.

 • Tulla

  Interessant vinkling!

 • Harald Grønn

  Sannhet er ikke lenger viktig for Gunnar Tjomlid og hans kumpaner på ytterste venstre fløy. Den gode viljen trumfer alle andre hensyn.

 • Flemming Petersen

  Kan du ikke lese, Værmlansdpolitiet gikk tidlig ut og sa at det dreide seg om asylsøkere mellom 16-17 år.
  Hvem gikk ut og konkluderte med noe før det?

 • Flemming Petersen

  Som sagt, det var de fleste, ikke alle.

 • C Bratt

  I de fleste av dine innlegg virker du meget aggressiv, her også. Men igjen, forstå først hva andre skriver før du kjefter. Du og jeg har snakket ferdig.

 • Ekte sannhet er hele sannheten og virkeligheten med all og absolutt all sin kompleksitet og med alle problemstillingene og med mange komplekse vurderinger.
  Ikke en gang på min egen hobby-hjemmeside klarer jeg å få til en presentasjon av den sanne virkeligheten.
  Ikke en gang når jeg ytrer meg om atomenergi klarer jeg å gi eller komme med noe annet enn en liten del av sannheten og noen få fakta og noen utvalgte deler og et lite utvalg.
  Sannheten er at også jeg kommer med utvalgte deler av sannheten og de delene og det utvalget jeg velger ut.
  Sannheten er at mange i pressen siler ut og velger bort mye og forenkler mye og vil ha og trenger oppmerksomhet og lesere for å selge reklame.
  Her på nettsiden kommer herr G Tjomlid med forslag til løsninger til slutt og på slutten av det han skriver her. Det er etter min mening rett vinkling.
  Ellers er det helt normalt at pressen vinkler slik at ordvalget og utvalget skaffer lesere. Å pirre rasister og å spekulere i fremmedhat og angst og grøss og lignende kan være fristende nok for deler av pressen.

 • Spørsmålet er egentlig veldig enkelt fordi dette er et demokratisk spørsmål.

  Når velgerne skal ta stilling til politiske spørsmål, så må de ha tilstrekkelig informasjon om de spørsmål de skal ta stilling til. Når de skal ta stilling til de ulike sidene ved innvandrings- og integreringspolitikken, så har de krav på å få tilgang til relevant informasjon, som for eksempel tendenser til økt kriminalitet hos enkelte grupperinger.

  Ønsket om å tilbakeholde denne typen informasjon er basert i en autoritær og antidemokratisk holdning om at visse typer informasjon må tilbakeholdes fra folket i frykt for at folket skal trekke «feil» konklusjoner og dermed innta «feil» holdninger og «feil» politiske standpunkter.

  Så har vi en parallell situasjon når det gjelder signalement. Nylig var det en episode med knivstikking i Oslo sentrum. Politiet gikk ut med signalement på Twitter: Mistenkte var en mann med «kort, glatt hår».
  Asså…95% av mennene vi ser på gata har jo «kort, glatt hår», så hvordan i alle dager tror politiet at dette signalementet skal kunne bidra til å opplyse saken?

  I tillegg kjenner jeg folk som kjenner til det som skjedde i denne episoden, og det var faktisk en mann med afrikansk utseende som knivstakk og deretter flyktet fra stedet.

  Man har altså blitt så politisk korrekte hos Politiet at man vegrer seg for å utlevere opplysninger som kan bidra til å oppklare en sak. Er det så relevant for saken om mannen var av afrikansk opprinnelse eller ikke? Kanskje ikke, det er ingen som påstår at hans opprinnelse var ÅRSAK til episoden, men i dette tilfellet er det ikke tvil om at et mer utfyllende signalement kanskje kunne bidra til Politiet fikk viktig informasjon fra publikum, som de kanskje ellers ikke ville ha fått.

  Da får man legge til side sine politiske kjepphester og satse på å gjøre jobben sin best mulig – å oppklare kriminalitet og fjerne potensielt farlige personer fra gata.

 • Flemming Petersen

  Ung kvinne skal ha blitt voldtatt i Kongsberg – fem pågrepet
  dagbladet.no/nyheter/ung-kvinne-skal-ha-blitt-voldtatt-i-kongsberg—fem-pagrepet/60309886

  Skal vi gjette gjengvoldtatt av asylsøkere?

 • Jeg er naturligvis enig i at tafsing og annen uønsket seksuell adferd ikke er et innvandrerproblem. Jeg husker selv, med skam, hvordan vi (etnisk norske) tenåringsgutter i min oppvekst behandlet tenåringsjentene.

  Men du tar feil på ett punkt: Kunnskap er alltid bra.
  Noe annet blir dumt å påstå.

  Det finnes en risiko for at kunnskap om f.eks. gjerningsmenn blir misbrukt – vi har sett eksempler på lynsjebander på leting etter etniske grupper, men mener man at bandene ikke ville ha oppstått hvis man ikke hadde kunnskap, bare fordommer og følelser?Og er det ikke greit at de som blir jaget av disse bandene vet hvem som er ute etter dem?

  Det gir ikke falsk trygghet å vite hvor og når jeg er mest utsatt, for hva og av hvem. Det gir meg «empowerment», evnen til å ta forholdsregler, å øke mine personlige sikkerhet og trygghet. Når politiet opplyser om hvilke gater som er mest voldsutsatt, så setter jeg pris på det, og velger rute etter denne kunnskapen. Hvis jeg vet at det skjer mest vold i et område mellom kl. 01:00 og 04:00, ja da holder jeg meg gjerne borte fra dette området da. Hvis jeg vet at det er mye lommetyverier og veskenapping på Aker Brygge, så vil jeg sikre verdiene mine bedre der enn på en cafe i Grimstad. For noen år siden var flere av mine venner utsatt for vold av grupper med snauskaller i Oslo sentrum, særlig mellom Youngstorget og Karl Johan. Var det feil å informere hverandre om dette? At hvite ungdommer med barbert hode kunne angripe ungdommer med typisk progressivt utseende i Torggata mellom 22:00 og 02:00? Burde vi bare ha sagt: Vold skjer, ingen vet hvem som er utøver, og ingen vet hvor, når og mot hvem? Tiltak er å holde seg hjemme og låse døra?

  Når jeg vet at innvandrergjenger er overrepresentert på kriminalstatistikken, så skjerper jeg sansene, tar hendene ut av lomma og evaluerer fluktmuligheter når jeg møter slike gjenger, noe de fleste ikke gjør hvis det er en gruppe hvithårede frognerdamer de møter. Og hadde jeg vært mørkhudet ungdom, så hadde jeg satt pris på å vite at de som angriper mørkhudete ungdommer for tiden er (stort sett) skjeggete hvite menn med hettegenser.

  «Profiling» virker. Det er naturligvis ingen 100% garanti for sikkerhet, men med begrensede ressurser tilgjengelig, så er det bare smart å benytte dem der risikoen for uheldige episoder er størst. Det er grunnen til at Ben Gurion International Airport er en av verdens tryggeste. Det er grunnen til at man i Norge gir ekstra undervisningsressurser og oppfølging til de svakeste elevene. Derfor må du gjennomgå helseundersøkelse når du fyller 75 år for å beholde gyldig førerkort. Innsats der det trengs! For tiden trenger vi å sette inn innsats på holdninger i innvandrermiljøene, selv om problemet også eksisterer andre steder. På samme måte som vi for noen år siden satte inn ressurser mot en del høyreekstreme miljøer, siden disse også har en voldsoverrepresentasjon.

 • Flemming Petersen

  Lyver politiet da? Hvis man referer politiet så ser jeg ikke det som noe misbruk av ytringsfriheten.
  Hvem var det som gikk ut med feil opplysninger i Norge sa du?

 • «Kort, glatt hår» er, som du skriver, en intetsigende ikke-opplysning. Derimot har man jo allerede påpekt at vedkommende er en mann. Dette gir heller ikke mye slik at almenheten kan hjelpe politi med noe som kan lede frem til identifisering eller pågripelse, men snevrer det inn til en gruppe på ett kjønn, alder 15-75. Hvorfor denne presiseringen, uten å si andre kjennetegn?
  Man burde kanskje, for å unngå stigmatisering, si at offeret sannsynligvis ble stukket av et menneske.

 • Flemming Petersen

  Tyskland vil innføre ny lov med sikte på å komme gruppeovergrep til livs og svensk politi får kjeft for å si hva de vet og som allerede er fastslått i en offisiell politirapport, mens avisene skriver om ofre for grupper av innvandrergutter- og menns seksuelle overgrep og trakassering som tier eller lyver i frykt for å bli utpekt som rasister eller for å bidra til stigmatisering. Det kan følgelig ikke herske tvil om at Tjomlid-effekten har store negative konsekvenser for den tilvandrede atferdens unge ofre.

  rights.no/2016/07/tyskland-med-ny-lovgiving-mot-gruppeovergrep/

 • Jeg mener at deler av norsk presse forteller om virkeligheten på en moderat og korrekt måte i en del saker. Men jeg kan i farten bare nevne en dagsaktuell sak som omtales akkurat nå. Søkeord :

  En kvinne på rundt 20 år skal ha blitt dratt inn i et hus og voldtatt av en eller flere menn nær Kongsberg sentrum.
  Søkeord slutt.
  Da er det bare å vente på flere fakta, og kommentarfelt er ikke domstoler.

 • C Bratt

  – Politiet har pågrepet fem menn i 20-årsalderen, alle av utenlandsk opprinnelse. Slik fornærmede har forklart seg er det snakk om en overfallsvoldtekt, skriver VG.

  Dagens eksempel er naturligvis «gefundenes Fressen» for de fremmedfiendtlige blant oss. Jeg tror vi hadde stått sterkere om bakgrunnen ikke ble opplyst umiddelbart, før Politiet vet mer. (F.eks., var alle fem involvert? Hvis ikke, gjør oppslaget unødig skade.)

  Men jeg vil vite og offentligheten bør få vite hvem som står for overfallsvoldtekter, særlig av hensyn til forebygging. Denne kvinnen vil slite i lang tid framover og voldtekt kan til en viss grad forebygges. Vi bør ikke bli så hensynsfulle i arbeidet mot fordommer at vi ikke gjør en innsats for å forebygge overfallsvoldtekter av kvinner.

  Kvinner har rett til å få vite om hvor faren for voldtekt er størst. Med fulle etnisk norske gutter, ja. Men når man går ute på gata: i visse områder og på visse tider i døgnet kan man være forsiktig. Og ikke minst: Myndigheter og organisasjoner har grunn og mulighet til å ta fatt i problemet hvis det viser seg at unge, enslige menn med flyktningbakgrunn og store traumer (koblet med ensomhet og seksuell frustrasjon) har større risiko for å begå overfallsvoldtekt på fremmede.

 • Flemming Petersen

  Hvis det er asylsøkere uten traumer da?
  Asylsøker er ikke det samme som flyktning.

 • Flemming Petersen

  Tilliten till både närmaste omgivning och samhället i stort sett sjunker ju mer multietniskt ett samhälle är. Det visar en undersökning som gjorts av Jonas Lundstedt och Simon Nissling vid Lunds universitet. De hittills opublicerade resultaten som presenteras (publiceras senare i år i en artikel i Ekonomisk Debatt) visar tydligt sambanden. Och detta är något som måste tas på allvar, menar migrationsforskaren docent Andreas Bergh, Institutet för näringslivsforskning.

  ledarsidorna.se/2016/07/tilliten-sjunker-i-sverig/

 • Ralieur

  «Interessant» vinkling, ja.

  Det er vanskelig å argumentere mot dere som er moralsk overlegne. Selv om jeg som en hvit mann ikke har gjort noe ondsinnet eller ondt mot kvinner, vil nok mitt tankegods og politiske ståsted gjøre kvinner onde(re). Ber om unnskyldning for det.

  Det er prisverdig at du ønsker å eksperimentere med egen, og andre kvinners, kropp, og lar våre nye landsmenn få muligheten til å øve seg inntil de lærer å behandle kvinner med respekt. Så får vi bare håpe at respekten for kvinner øker mer og kjappere enn antallet nye landsmenn. Men, hvis det noble prosjektet ditt skulle feil har du i hvert fall gjort ditt – i alle beste hensikt. Takk, gode menneske.

 • Andreas Møller

  Vi skal ALLTID nevne vedkommendes rase når noe negativt rapporteres i media. Hvorfor? Jo, så befolkningen får se de enorme skadevirkningene det medfører å ha en ekstremistisk politikk der ulike raser skal blandes i ett og samme land. Har vi ikke lært noe av Jugoslavia???

  Du skriver du ikke ønsker raseskille. Med dette mener du vel at du ikke ønsker multietniske samfunn?
  Løsningen på etniske borgerkriger har alltid vært å trekke opp landegrensene etter de etniske linjene. Hvert folk – sitt land.

  I stedet for å diskutere integrering – en umulighet i praksis – bør vi fokusere på hvordan vi best kan avvikle det multietniske samfunnet og returnere de fargede. Hjelp i nærområdene, asylmottak i den tredje verden og stengte grenser er den eneste farbare veien å gå.

 • Andreas Møller

  Nå er det jo vi innvandringsmotstandere som sitter med alle argumentene. Det eneste tilhengerne av multietnisk galskap har å fare med er hersketeknikker og følelsesbasert vås som lett lar seg tilbakevise.

 • Ron Dan

  Nei det har du helt rett i. Blar kjapt videre til noe mer intelligent enn oppgulpet til Tjomien. Har tydeligvis bikka over for den mannen.

 • Ante_Bergan

  Vel, hvorfor oppgi etterlystes kjønn, som jo ofte er menn? Skaper ikke det en negativ holdning til menn? Hvorfor oppgi alder, skaper ikke det en negativitet til unge, som jo er overrepresentert hva kriminalitet gjelder?

 • Ante_Bergan

  Vil du si at du har et nyasert forhold ti innvandring?

 • Ante_Bergan

  Du er jo imponerende generøs. Jeg antar at du også vil oppmuntre din tenåringsdatter å tilbringe mye tid med unge muslimske menn? Gjerne dra på fest? Eller haike med fremmede biler?

  Flott, peis på, sier nå jeg.

  PS! Har du samme holdning til rasister og nazister som til muslimer? Vil du ha flere nazister til din kommune? Hvordan ellers skal nazister kunne endre seg om de ikke tas imot med åpne armer?

 • Itsenough

  Du er ekstremt selvrettferdig.
  Noe som er direkte umoralsk og ondt mot de som er utsatt for overgrep.
  Da er du egentlig din egen fiende.
  Oh the irony!

 • Ante_Bergan

  På NrK Dagsrevyen i dag var et av oppslagene at hvite politimenn har skutt svarte menn i USA. Ifølge Tjomlid burde man holdt rase hemmelig, for hva har vi egentlig lært av at NrK ronker venstrevridde fordommer?

 • Ante_Bergan

  «Men selvfølgelig, historien du forteller er jo avslørende i den forstand at den tyder på at enkelte er opptatt av å henge ut enkelte grupper, også før man vet.»

  Definer «henge ut»!

  Hva er forskjellen på å «henge ut» og «sette bjella på katta»?

 • Gregers21

  Tjomlid ønsker altså sensur av media.

  Jeg ser flere og flere slike tanker fra venstresiden i det siste.
  Dem skjønner vel at det må drastiske tiltak til for at resten av vesten skal godta sharialover, burka og alle de flotte ting vi importerer fra Midtøsten.

 • Itsenough

  Det har vært flere desperate røster fra champisvenstre siden Brexit. Både om det ene eller andre temaet. Heldigvis går alle rundt med nettet på lomma så medias forsøk på sensurering blir nesten komisk!

 • Gregers21

  Etter Brexit har jeg sett flere og flere fra venstresiden ta til ordet for at Demokrati er feil, fordi det finnes for mange idioter med stemmerett. (Det var begrunnelsen som ble gitt).
  Skremmende utvikling, jeg stemte en gang i tiden på Arbeiderpartiet. Helt til det ble ett parti for islamister i stedet for arbeidere.

 • Ron Dan

  Hvem er du som har så stort behov for å beskytte vrangforestillingene til Tjomien? Ensommes venn og beskytter?

 • Lars Berglund

  Fra Sverige nå 9 som er tatt for seksuelt ofredende
  5 ensamkommande
  3 «utlændninger»
  1 «svensk»statsborger

  Så nært skal man starte med ufarlig identifisering av noe?

  Finner det med intressant at da man prater rasisme da er det aldrig om alle perdoner som skal bli diskutert…
  Da vrides det at det er et skille mellom rasisme beroende av hudfarge (da prate det o m etniske norske ).

  Men da det samme blir gjort om seksuel trakassering så er det feil pga generalisering og sette personer I grupper….

 • Flemming Petersen

  Tjomlid-effekten i full utfoldelse

  rights.no/2016/07/tjomlid-effekten-i-sitt-fulle-omfang/

  Svenskene skal nå gjerde inne jenter og kvinner som kveg på konserter.
  Snakk om integrering.

 • Flemming Petersen

  Tjomlid har da ingen problemer med å identifisere «etniske nordmenn» som den gruppen som voldtar mest i Norge. Så jeg skjønner ikke hvorfor han mener at det er greit.

 • Andreas Møller

  Jeg vil si jeg har et fornuftig syn på innvandring. Dvs at innvandring er en uting som bør skiftes ut til fordel for noe bærekraftig.

 • C Bratt

  En skremmende mann.

 • C Bratt

  Islamister, intet mindre.
  Å problematisere direkte demokrati (til forskjell fra indirekte eller representativt demokrati) er ikke å være mot demokrati. Du kan lese deg opp på det.

 • C Bratt

  Tenk litt gjennom det, og du vet. Svaret står i det du siterte.

 • Det er viktig med ytringsfrihet og meldinger fra Politiet.
  Nå melder politiet at det jan være usikkert om biler virkelig blir låst.
  Selv sjekker jeg med å teste døra.
  Nøkkelordene fra politiet er jammer/Skanner.
  Altså teknisk utstyr som forstyrrer signaler i nøkkelsystemer for biler slik jeg tolker meldingene fra politiet.
  Søkeord : Flere innbrakt etter skyting på Lørenskog

 • Her er det tydelig ytringsfrihet.
  Norsk presse har ikke som oppgave å bygge opp rasisme og hat og frykt med kampanje-opplegg og overskrifter med krigstyper.
  Pressen bør komme med fakta og nyheter på en rimelig saklig og rimelig nøytral måte.
  Jeg finner det rimelig at politiet må bruke opplysninger om utseende på de mistenkte eller andre i noen meldinger.
  Jeg viser til de søkeordene jeg la til og eksempler fra den delen av pressen.

 • Løsningen her i landet er etter min mening mer åpenhet og mer og bedre demokrati.
  Dette nettstedet bidrar til åpenhet og debatt. Ytringsfrihet og åpenhet og debatt er veldig viktig som grunnlag for selve demokratiet.
  Jeg forklarer mer nøyaktig hva jeg mener på min hobby-hjemmeside.
  Jeg tok tidligere statsminister Jens Stoltenberg på ordet og registrerte meg som fornuften 22.
  Det er trist at Ap ikke følger opp med krav om bedre demokrati og mer åpenhet og mer ytringsfrihet for alle.

 • All gjetting er helt feil.

 • Du kan ikke forvente at politiet er kommunikasjonseksperter eller bruker folk med stor språk-kompetanse og kommunikasjons-kompetanse hele tiden.
  Din overforenkling her er helt feil.
  Det er pressen som har ansvaret for å bruke de rette formuleringene i pressen.

 • Gregers21

  Men da må man også sensurere beskrivelsen av voldtekten. For eksempel på media nøye seg med å skrive «det skjedde en voldtekt i natt». Hvis dem skulle skrive «kvinne ble dratt inn i hus og voldtatt av 5 menn» eller «menn omringet kvinner og stakk fingre opp i alle hull» så vet vi jo med en gang hva det er snakk om og sensuren / direkte demokratiet ditt er brutt.

 • Linda Brandt

  Hm, hvis jeg har gjort noen onde, så er jeg DERES fiende, vel? Det betyr jo ikke at de er min fiende, for de har ikke gjort meg ond. ;)

  Men jeg tror at du må forklare hvorfor jeg er selvrettferdig. At jeg er arrogant, det er jeg fullt klar over, men jeg har vanskelig med å skjønne hvor selvrettferdigheten er. Og jeg gir all støtte jeg kan til flere som har vært utsatt for dritale handlinger, og de har hitils ikke syntes at jeg var umoralsk og ond. Men hvis du kjenner noen som har vært utsatt for overgrep, og som føler seg skadet av holdningene mine, så pek dem i min retning så de kan irettesette meg, og forklare hvorfor holdningene mine er feil.

 • Linda Brandt

  «Det er vanskelig å argumentere mot […]Ber om unnskyldning for det.»
  Har jeg angrepet deg (som hvit man som ikke gjør noe ondsinnet mot kvinner) på noen måte? I så fall må du forklare meg hvordan.

 • Tobb86

  «Returnere de fargede» faktisk. Du skjuler i det minste ikke det du er..

 • Tobb86

  Nå var vel det jeg skrev, som du her besvarer, i liten grad basert på forsvar av Tjomlid, og i større grad basert på et ønske om noe som ligner på en voksen debatt.

 • Tobb86

  Det er jo litt vanskelig å bedømme det selv, men ganske ja. Bestreber meg etter å verken være blind for uønskede realiteter, eller blåse dem opp.

 • Tobb86

  Sitter dere med alle argumentene? Rart dere aldri viser dem frem da. Bare oppover i tråden her er det jo mer utskjelling av Tjomlid som person enn faktiske argumenter. Fra deg har jeg jo sett utsagn om å «returnere de fargede», så da kan du jo egentlig bare lese posten du svarte på en gang til.

 • Ante_Bergan

  Så hva vil du si er de mest presserende uønskede realiteter?

 • Ante_Bergan

  Sorry, trenger hjelp. Hva er forskjellen på å henge ut og sette bjella på katta?

 • Andreas Møller

  1) Etter 25 år i Norge går halvparten av innvandrerne på trygd (fakta).
  2) Vi taper i snitt 4,1 millioner per innvandrer (fakta). NHO varsler om at hele oljefondet vil gå med til å dekke opp byrden innvandringen fører med seg.
  3) Innen år 2100 kan nordmenn bli minoriteter i eget land.
  4) IQ-tester viser at svarte som er født og oppvokst i vestlige samfunn fortsatt scorer hele 15% lavere enn hvite (fakta).
  Vi vet at 50-70% av differansen i intelligens mellom folk kan tilskrives gener. (fakta)

  Disse tallene gjør den flerkulturelle og multietniske drømmen til innvandringstilhengerne til en umulighet.

 • Linda Brandt

  Om jeg hadde hatt en tenåringsdatter, så ville jeg oppmuntret henne til å tilbringe mye tid med alle. Under trygge forhold. Jeg ville prøvd å få henne til å forholde seg til fester på den måten jeg gjorde. Men du skjønner, jeg var ikke full eller på fest da de mest skadelige tingene skjedde med meg. Det var heller ingen unge, muslimske gutter involvert, selv om jeg kjente noen få av den beskrivelsen. Så jeg har veldig vanskelig for å tenke at hvis jeg bare kan holde unge, enslige innvandrere ute av landet, så er jenter plutselig trygge. Derimot tror jeg ikke det er spesielt lurt å la grupper av ungdommer få helt fritt spillerom med hverandre, uten at det er nok av folk som er mer modne til stede. Bare se hva som skjer på russetreff hvert år. Og jeg anser ikke jevnaldrende ungdommer som et godt nok sikkerhetsnett for en tenåring.

  Det å motvirke overgrep mot andre mennesker er en prosess som vi aldri blir ferdig med. Det å innstille respekt for andre (og andres intimgrenser) er noe som må gjøres for hver eneste generasjon, aktivt og målbevisst, og ikke minst ved å gå foran som gode eksempler. Jeg tror at det å kategorisere gruppeovergrep som en mer alvorlig forbrytelse er en god idé, og kan gi et godt signal. Jo større maktforskjell det er mellom overgriper(e) og den som er utsatt, jo verre oppleves gjerne overgrepet. Jo større maktposisjon man selv har, jo mer forsiktig må man opptre mot andre.

  Det jeg ville lært mine hypotetiske tenåringsbarn, som jeg anser som mye viktigere, er at jeg aldri ville tenke at det var deres egen feil hvis noen gjorde noe mot dem. Og jeg ville bevise det med å aldri komme med kommentarer om andre, som insinuerte at de var skyld i vold eller misbruk som ble gjort mot dem. Jeg ville etter beste evne forsøkt å lære dem at de aldri skulle ta på seg ansvaret selv for vold som blir utført mot dem. Jeg ville prøvd å innstille i dem kunnskap om når instinktene deres ikke er lure å følge. Som instinktet om å gjemme seg for andre når man har blitt utsatt for overgrep, og spesielt det å gjemme seg i dusjen (da blir det mye vanskeligere å bevise hva som har skjedd, og vanskeligere å få gjerningspersonen dømt). Som instinktet om å unnskylde den som gjorde det, særlig når det er noen man kjenner (da sier man samtidig ubevisst til seg selv at man fortjente det som skjedde, noe som er ekstremt destruktivt for selvbildet). Jeg ville lært dem taktikker som jeg selv har måttet lære, som kan få dem ut av farlige situasjoner.

  Og jeg vet du kommer til å ha problemer med å tro meg, men ja, jeg anser rasister og nynazister som en del av familien også. Jeg kan ikke påvirke noen som jeg stenger ute. Det er derfor jeg tar meg tid til å forklare min posisjon til andre. :)

 • Marius Akre

  Snakk for deg selv, Ante. Si hva DU mener. Denne formen for utspørring som om han har noe å stå til rette for overfor deg er forkastelig!!!

 • Marius Akre

  Den er grei, men hvor mange ganger i året skjedde sånne ting for 10 år siden i forhold til i dag? Respekten overfor ALLE kvinner forsvinner idet man slutter å ta tak roten til problemet. Og roten til problemet er ikke etnisk norske menn. Etnisk norske menns metamorfose når det kommer til å opptre mer resepktfullt overfor kvinner mangler historisk sidestykke. Den metamorfosen har ikke kommet uten konkrete handlinger, men som et resultat av å aktivt jobbe for det. Men når det gjelder andre etnisiteter gjelder brått andre regler I tillegg blir etniske nordmenn forsøkt dratt ned i gørra sammen med alle disse motbydelige handlingene. Vi blir forsøkt sammenlignet, som Tjomlid så skamløst gjør her, med de samme folka som gjør disse tingene, som om det IKKE dreier seg om hvor NOEN kommer fra. I et forsøk på å unngå stigmatisering blir en helt uskyldig etnisk gruppe, etniske europeere, nordmenn og svensker etc, stigmatisert på den groveste. Det er ikke nøkternt å så langt det lar seg gjøre holde etnisk tilhørighet skjult. Det er ikke nøkternt å ikke identifisere det som skjer som et problem som må tas tak i. Det er ikke nøkternt å la ofrene få fortelle sine historier så lenge de ikke utelukkende dreier seg om selvforrakt eller tilgivelse.

 • A99

  Tjomlid er en idiot uten evne til å kunne vite om han stigmatiserer noen eller ikke. Han bare øser ut hat av kjeften sin, som knapt henger på greip. Don’t feed the troll.

 • Flemming Petersen

  Pressen? Politiet deler informasjon selv på sine nettsider, twitter intervjuer og lignende.

 • Tone Nydahl

  Jeg har 2 linker jeg ønsker å legge ut om dette temaet!! Her er den første!!
  http://www.dagenssamhalle.se/kronika/lat-inte-kaenslorna-skymma-fakta-om-sexualbrott-25272

 • Tone Nydahl
 • Tone Nydahl

  Når man blir voldtatt og ikke på grunn av at man ikke ønsker å stigmatisere noen ikke tør å oppgi korrekt signalement på gjerningsmennene da har verden blitt helt bak fram spør du meg!! :(

 • Flemming Petersen

  Hele livet hennes gikk i grus da hun fant ut at virkeligheten var annerledes enn hun hadde trodd.

 • GeirTvedthaug

  «Både HRS og Rolness var altså raskt ute med å påpeke at dette handlet om asylsøkere, uten at noen av dem redegjorde for hvorfor dette var viktig å få frem,»

  Ehh…. Fordi det er så opplagt at man ikke trenger å nevne det?! Hver eneste gang vi går til valg, handler det om hvilket samfunn vi ønsker. Svært få saker påvirker samfunnsutviklingen mer enn innvandring fra andre kulturer, på godt og vondt. Når vi skal ta stilling til hvilken politikk og dermed hvilket samfunn vi ønsker, er det rimelig grunnleggende at så basal info kommer frem.
  «Ønsker jeg å øke sannsynligheten for datteren min skal bli voldtatt?» må veies opp mot «ønsker jeg å øke sannsynligheten for at adoptivsønnen min fra Somalia skal møte fordommer?» Den avveiningen skal folket i et demokrati ta – vi trenger ikke en hemmeligholdende «elite» av lekeintellektuelle journalister til å ta det valget for oss.

 • Macardit

  Er du Tjomlid, Karsten Nordal Hauken, Arild Opheim og Elin Ruhlin Gjuvsland i ett?

  Mener du virkelig at den ikke-vestlige innvandringen er verdt de ekstra drap, voldtekter, ran, abnorme kostnader etc etc etc den fører med seg? Det skal vi liksom akseptere slik at vi kan lære dem å bli bedre mennesker?

  Hva er det som hindrer deg i å gjøre en innsats for å endre tankesettet der de er?

  Kom ned og bo her i Juba et par måneder så tenker jeg at nestekjærligheten din kommer til å gå på en smell. Du kommer til å skjønne at i det store og hele så er ikke mennesker fra de fæle områdene i verden slik som deg og meg; grunnen til at noen land er drittland er faktisk menneskene som bor der.

 • Tullpeis

  Jeg er blitt jævlig brun etter Hellas-turen, og lurer på hvor brun jeg må være for at du skal sende meg hjem og hjelpe meg i nærområdet?

 • Tulla

  ”FARLIG IDENTIFISERING”
  Igjen opplever jeg at overskriften på bloggposten gjør meg usikker på hva du prøver å si. Riktignok klargjør du mye i selve teksten. Mange gode poenger her. Jeg syns allikevel det er problematisk at du ser ut til å akseptere sensur for å unngå gruppestigmatisering.
  Men altså: Er identifisering farlig? Å identifisere gjerningsmenn er både viktig og riktig, og dessverre ofte vanskelig. Spørsmålet er vel om det er nødvendig å offentliggjøre resultatet av identifiseringen gjennom massemedia. (Når vi snakker om identifiserte gjerningspersoner snakker vi om faktiske forhold, ikke om antagelser. Det burde være en selvfølge at man ikke går ut med usikre opplysninger uten å presisere at det nettopp er spekulasjoner.) Jeg har forstått deg slik at du mener at selv i tilfeller hvor det er fastslått at individer som tilhører en sårbar gruppe har begått forbrytelser, så skal dette forties, for å unngå at uskyldige individer som tilhører samme gruppe blir mistenkeliggjort. Sensur i det godes tjeneste, med andre ord. Men de fleste som bedriver sensur mener nok at de gjør det av gode grunner. Bak sensurmentaliteten ligger antagelsen om at folk er dumme og farlige. Ikke alle, selvfølgelig, men mange nok til at de kan lage problemer. Vi må unngå å gi trollene den maten de liker aller best. Noen mener riktignok at det er smartere å lure trollene ut i dagslyset.

 • elseberitkristiansen

  Jeg er glad for din «motstemme,» Tjomlid. Det er sunt for debatten, og det er sunt for meg å lese to sider som står langt fra hverandre. Slik får jeg inn nyanser som jeg kan gå glipp av hvis jeg bare leser saker fra en side. Noen kaller det polarisering. Jeg kaller det ytringsfrihet. Nok om det.

  Her bommer du imidlertid ganske så stygt, etter min mening. Siden jeg har overlevd seksualisert vold i barndommen og jobbet mange år innen saksfeltet, vet jeg en del om dette tema. Her synes jeg at du bagatelliserer og bortforklarer. Det er stor forskjell på å bli omringet av en gjeng, for deretter å bli befølt, få klær revet av, fingre inn i kjønnsåpning, (kommer forresten under voldtekt i straffeloven) og lignende, og å stå i en folkemengde der noen lurer seg til å berøre en rumpe eller et bryst, eller lignende. Det første er et helt nytt fenomen som er kommet med innvandring fra muslimske land. Det er et faktum, som selv ikke du kan greie å bortforklare, og det har faktisk også et navn i muslimske land.

  Det andre har forekommet, (dog i liten skala) så lenge det har vært festivaler og folkemengder samlet, og da alltid av enslige gjerningsmenn som jenter er i stand til å komme seg unna, eller få hjelp av venner, vakter eller andre i folkemengden. Jeg håper at jeg ikke behøver å forklare at det å bli omringet av en gjeng og bli utsatt for overgrep, uten mulighet til å komme seg vekk, eller søke hjelp, er langt, langt verre enn at en enslig idiot i en folkemengde lurer seg til å beføle en rumpe eller en pupp. Det første er dypt traumatiserende. Det andre er skremmende og ekkelt, og ofte ikke mer enn det.

  Hvis du seriøst mener at vi ikke skal identifisere grupper som faktisk opptrer og kommer fra en bestemt gruppe, mener jeg også at du bommer fryktelig stygt. Som foreldre, (i mitt tilfelle besteforelder) har vi behov for en stor mengde informasjon om alt mulig, i den hensikt å vite hva våre barn trenger beskyttelse mot. Og her og nå vil jeg trekke fram Rotherham spesielt. På grunn av at det ble lagt lokk på voldtekt og mishandling av unge jenter, nettopp fordi man vegret seg for å identifisere hvem som sto bak, ble tusenvis av unge jenter voldtatt og mishandlet unødig. Hvis samfunnet hadde hatt informasjonen, også om hvilken gruppe som sto bak, ville mange foreldre ha blitt i stand til å beskytte barna sine. Den informasjonen fikk de ikke, og deres barns liv ble ødelagt som et resultat.
  Nå kan man si at man kunne ha brukt termen «menn» om overgriperne, men da stigmatiserer man menn. Gjør man ikke? Unge gutter generelt, kan føle seg stigmatisert av det. Jeg lurer i grunnen på hvorfor det skal være mer synd på en gutt med mørk hudfarge som blir stigmatisert, enn en gutt med hvit hudfarge som blir stigmatisert? Og hvorfor skal vi stigmatisere gutter fra en gruppe mennesker som faktisk ikke begår overgrep i gjenger av den type det er snakk om i folkemengder?

  Jeg forstår din agenda. Jeg forstår at hensikten er god. Det er for eksempel langt mer forebyggende og tryggere for barn om vi behandler overgripere, isteden for å fengsle dem en kort periode og slippe dem ut igjen.
  Poenget er at her er det noen realiteter som man også er tvunget til å ta i betraktning. Det finnes ikke ressurser nok til å behandle unge, muslimske menn som har med seg et forkvaklet kvinnesyn hjemmefra. Ergo vil det bli mer overgrep mot jenter og kvinner i folkemengder dersom vi ikke informerer om hvor og hvorfra risikoen for å bli utsatt for denne type overgrep, kommer fra. Myndighetene har ikke ressurser til å bekjempe og forebygge dette. (Rettelse: de har ressurser, men ønsker ikke å bruke dem på et felt de ikke tar på alvor, eller ikke våger å ta i.) Hvis de hadde tatt dette på alvor og satt inn effektive tiltak for å behandle forkvaklede kvinnesyn hos menn som har med seg det, ville jeg ha vært enig i din tilnærming. Men vi må forholde oss til realitetene, spesielt når det gjelder våre barns trygghet. Når myndighetene svikter på dette punktet, har vi som foreldre krav på informasjon om hvordan vi selv kan beskytte våre barn.Inkludert hvilken gruppe mennesker de trenger beskyttelse mot. Om de er blå, lille, hvite eller rosa,- kristne, muslimer, jøder eller buddhister, spiller ingen rolle.

  Til slutt,- vi har en jobb å gjøre med å plassere ansvaret der det hører hjemme, også når det kommer til stigmatisering. De ansvarlige for en eventuell stigmatisering i dette tilfellet ligger hos overgriperne, og det må de som føler seg stigmatisert få vite snarest. Det i seg selv kan virke forebyggende.

 • Flemming Petersen

  Det forkvaklende kvinnesynet kommer fra salafismen, jeg tror neppe at noen timer hos en psykolog gjør dem til ateister.
  Disse sex-overgriperne vet selvfølgelig at det de gjør er galt.

 • LasseRon

  Meget bra innlegg. Noe som betyr at du kan se langt etter svar fra Tjomsen.

 • Tobb86

  Du nøyer deg ikke med å understreke mitt poeng, du setter to streker under svaret, ja..

 • Andreas Møller

  Tvert i mot. Dette er udiskutable fakta dere ikke kan tilbakevise, eller bagatellisere. Det finnes et fasitsvar når det gjelder innvandringspolitikken, og det er det vi innvandringsmotstandere som sitter med.

 • Flemming Petersen

  Vi får vel innføre kode 291 som Sverige.

 • Gregers21

  Jeg er ikke innvandringskritisk.
  Vi kan godt ha innvandring fra Sør-Amerika, USA, Canada, Australia, Asia og Afrika. Så lenge vi har arbeid og noe nyttig å tilby dem (eventuelt de har noe nyttig å tilby oss). Som regel er dette til STOR berikelse for Norge.
  Problemet kommer først med Islam. En blanding av religion og politisk ideologi. Der all berikelsen som var i Norge fra før av ikke er interessant. Det interessante er kun det som står i koranen, sharialover og det som ropes i moskeene.

 • Jan O. Nielsen

  Nå tøyser du bare med ord. Hvorfor ikke ta det hun skriver på alvor? Hun referer en virkelighet de fleste kjenner til. Du derimot oppkonstruerer en virkelighet veldig få kjenner til, men tror på gjennom at de har lest om slikt.
  Samtidig: Det er viktig å fortelle asylsøkere/nye borgere i landet etc at slikt er totalt ubrukelig! Send de gjerne straks ut, hvis det er mulig. Ingen i verden mener det er rett å gjøre slikt,- alle vet at dette er et overgrep. Islam har ingenting med det å gjøre.

 • Ron Dan

  Tjomien er absolutt ikke frisk. Tror ikke han skal ha ansvar for barn ihvertfall ikke jenter. Når han vil holde det hemmelig at muslimske menn har et forkastelig syn på kvinner og voldtar og plager de uten unntak. Gjelder alle muslimer, spesielt MENA muslimer. Ta en titt på Kairo etter arabiske «våren»

 • Pandoras Box

  Skal man løse et problem så er det best å vite minst mulig, og heller angripe de som etterspør informasjon.

 • C Bratt

  Jeg har ingenting å innvende mot innholdet i det du skriver. I dag skriver også tyske medier om saken etter at BKA (tilsvarer norske Kripos) har laget en rapport om nyttårsnatta.

  BKA sier at de fleste av de mange overgriperne (i vid forstand) kom fra Nord-Afrika. Jeg skulle ønske du ikke skrev muslimske land, men var mer presis.

  Det var ikke de kristne som folkerettsstridig angrep Irak. Det var USA og Storbritannia, støttet av en del andre land med kristen majoritet. Vi bør ikke generalisere slik, til religioner eller til kontinenter. (Mye av kvinneundertrykkingen i muslimske land kan ikke forklares med Islam, men med lokal tradisjon, som så er blitt blandet med religion for å legitimere den.)

 • elseberitkristiansen

  Du har rett i at jeg kunne ha vært mer presis. Ved nærmere ettertanke ville jeg ha sagt at overgriperne kommer fra land der en kvinnefiendtlig (og voldelig) tolkning av islam legger hovedgrunnlaget for kulturen. Dog er en «fredelig» tolkning av islam irrelevant i spørsmål om denne type overgrep mot kvinner, og i spørsmål som handler om vold utøvd med rettferdiggjøring i islamske tekster. Det er den voldelige og kvinnefiendtlige tolkningen av islam som er problemet, og den er meget, meget omfattende, dessverre. Muslimer som lever etter en «fredelig» tolkning av islam, har selvsagt ingenting med vold og overgrep å gjøre, like lite som du og jeg har noe å gjøre med kristne som dreper abortleger i USA, fordi vi kommer fra et kristent land.

  Jeg vil allikevel hevde at det er forskjell på islam og kristendom. Kristendommens profet, Jesus, kom med og opprettholdt fredsbudskapet. Islams profet kom med fredsbudskap og valgte å vende seg om til vold. Jeg vil derfor tro at det faller lettere å velge vold dersom man bekjenner seg til islam, enn hvis man bekjenner seg til kristendom, noe vi ser tegn på i økningen av ekstremisme med islam som utgangspunkt.

  Jeg er ikke så sikker på om vi skal være så ytterst forsiktige med å generalisere. Man drar denne forsiktigheten så langt at man ikke nevner islam i det hele tatt. Jeg tror at det er nødvendig å problematisere islam i disse sammenhengene, akkurat som vi har gjort med voldelig utøvelse, og tolkning av kristendom. Det var denne kritikken som gjorde at den humanistiske delen av folket vant grunnen. Fredelige muslimer må også få sjansen til å gå den samme veien, men da må de opplyses om og presses på å ta et oppgjør med de delene av islam som utgjør et problem. Å tabuisere det er det verste vi kan gjøre. Politisk korrekthet er det samme som tabuisering, og den måten å håndtere problemer på hører hjemme i uopplyste søppelhauger.

  Når det gjelder hvorvidt kulturelle og religiøse forklaringer er deler av bakgrunnen for den type overgrep vi ser i gjenger i folkemengder, så tror jeg at religiøse og kulturelle forklaringer utgjør minst 90 % av bakgrunnsbildet. Omfanget og sammenfallet i forbrytelsene, mer enn antyder at de har en form for organisering og hensikt. Tabuiseringen rundt det religiøse og kulturelle aspektet hindrer oss i å se det større bildet, og tiltakene blir derfor helt gale. (Som å stenge den kvinnelige delen av festivalpublikum inne i innhegninger.)

  Til slutt: vi gjør den muslimske befolkningen en gedigen bjørnetjeneste ved å være så redde for å tale sant. Vi svikter muslimer som lever i undertrykkelse av islamske, fundamentalistiske ledere og familiemedlemmer. Og vi inntar en rasistisk tilnærming når vi behandler muslimer og innvandrere på en annen måte, enn oss selv.

 • C Bratt

  Jeg synes det er skummelt å bruke prosentberegninger når vi ikke vet («minst 90%»). Jeg er for øvrig ikke så sikker på den sterke vekten du legger på sterkt kvinnefiendtlig kultur i opprinnelseslandet. Det er ikke mitt inntrykk at nord-afrikanske land (som Marokko!) er de mest kvinnefiendtlige. Samtidig er det er også ikke-muslimske land som har en sterkt kvinnefiendtlig kultur, India er et eksempel.

  Grafsing på kvinner er nok ikke så uvanlig blant unge, testosteronsfylte menn, i tanker eller med hender. Det som skremmer nå, er at det er blitt et kollektivt foretakende og dermed langt mer alvorlig.

  Ut over det ville jeg bare si at jeg skulle ønske at andre kritikere, fra Hege Storhaug og Kjetil R. til ulike anonyme nettroll, var like reflekterte som du er. Det er en fryd å lese hvordan du skriver i en tid hvor refleksjon og etterrettelighet er en mangelvare.

 • Ron Dan

  Bra innlegg men du også bagatelliserer. Hele saken er at alle vet at MENA flyktninger har et sykt kvinnesyn så kan du selvfølgelig gjerne prøve dialog på det. Lykke til. Politiet i Sverige prøver det samme med dialog polis :-) deler ut armbånd med «tafsa inte» men de tafser og voldtar allikevel. Google på det og si ikke at du ser poenget til Tjomien. Rett og slett fordi det er uakseptabelt!

 • Ron Dan

  Jeg har faktisk ikke sett i moderne tid noen som har blitt avkledd så mye som Tjomlid etter at han ble MENA innvandreres talsmann og beskytter. Før oppfattet alle han som en mann med fakta jeg også. Nå etter alle de forsvarstalene og tulleartiklene hans og etter bli avkledd så grundig av Rolnes kan du Tjomlid egentlig bare logge av Internett. Eventuelt bare abonnere på nedlasting.

 • Samd her. Kor stor semja er i røynda er eg noko uviss på.
  Elles er det ikkje rett å mase for mykje om at den sikta eller den mistenkte valde nynorsk som målform og krev alle dokumenta på nynorsk.
  Det er også eit mistak å fortelje lesarane at den mistenkte vitja Aasentunet i Ørsta ved eit høve og nynna på songen Millom bakkar og berg utmed havet ved fleire høve og elles røysta på Framstegspartiet eller på Høgre ved nokre av vala her i Noreg.
  Ikkje ein gong Dag og Tid bør rope og skrike for mykje om kva målform dei mistenkte vel og ønskjer.

 • Toppen av sunnhet er ikke dødninghoder og kallenavn på amerikansk slik jeg ser det, men det holder til å være like oppegående som Kjellen i Ørsta.

  Sjekk på Y Tube. Her er det en virkelig sunn og oppegående herre med fine antrekk også.

  KJELL «KJELLEN» BIGSET – KÆMPINGTUR

 • C Bratt

  Hei igjen. Jeg skrev dette i går, men det ble av en eller annen grunn kategorisert som «spam» og derfor ikke synlig:

  ——–

  Jeg synes det er skummelt å bruke prosentberegninger når vi ikke vet («minst 90%»). Jeg er for øvrig ikke så sikker på den sterke vekten du legger på sterkt kvinnefiendtlig kultur i opprinnelseslandet. Det er ikke mitt inntrykk at nord-afrikanske land (som Marokko!) er de mest kvinnefiendtlige. Samtidig har også ikke-muslimske land en sterkt kvinnefiendtlig kultur, India er et eksempel.

  Grafsing på kvinner er nok ikke så uvanlig blant unge, testosteronsfylte menn, i tanker eller med hender. Det som skremmer nå, er at det er blitt et kollektivt foretakende og dermed langt mer alvorlig.

  Utover det ville jeg bare nok en gang si at jeg skulle ønske at andre kritikere var like reflekterte som du er. Det er en fryd å lese hvordan du skriver i en tid hvor refleksjon og etterrettelighet er en mangelvare.

 • Elizabeth Darcy

  Du høres ut som en vanlig sosialist. De er gjerne voldelige og aggressive.

 • Elizabeth Darcy

  Hvor brun må man være for å delta i Miss Black America? Eller motta en pris i Black music award?

 • Ron Dan

  Haha nei fornuften er roseblader Pol Pot, Stasi, Lenin, Mao, og Castro :-)

 • Susanna Wolff

  Du kaller det fakta. Kan du legge ved noen linker? Jeg ser verken referanser eller argumenter for hvordan noe av dette overhodet kunne stemme.

 • Ron Dan

  Tjomlid er ikke frisk. Case closed. Jeg er ikke lege men det trenger man ikke være for å peke ut en blind og døv mann. Trenger ikke diplom for det