Fordomsfull narkotikapolitikk

Last updated on 26. mai 2008

Mest skadelige rusgifter

Se nøye på dette diagrammet. Ser du noe som skurrer?

Diagrammet er hentet fra et arbeid utført av The Science Select Committee, en gruppe politiske rådgivere til den engelske regjering. De hevder at dagens system med klassifisering av rusgifter er basert på historiske antagelser istedenfor vitenskapelige fakta. Det nåværende system klassifiserer rusmidler som A, B eller C, hvor A inkluderer rusgifter som heroin, kokain, ecstasy og fleinsopp mens B inkluderer bl.a. speed og sentralstimulerende stoffer. I klasse C finner vi cannabis og noen beroligende midler.

For å lage en mer korrekt gradering var det viktig å fjerne stoffers tilknytning til straff/lovlighet, og heller fokusere på faktisk skadevirkning. Med skadevirkning er det tatt hensyn til sosiale konsekvenser såvel som direkte skadevirkninger på brukeren.

Det man bør merke seg er bl.a. at det lovlige rusmidlet alkolhol, som i dag ikke en gang er tatt med i ABC-klassifiseringen, regnes som det 5. mest farlige rusmidlet. Tobakk havner på niendeplass og regnes som farligere enn det ulovlige rusmidlet cannabis. Enda mer overraskende er det kanskje at to klasse-A rusgifter, ecstasy og LSD, rangeres blant de 6 minst skadelige!

De lovlige stoffene alkohol og tobakk ble tatt med i oversikten for å synliggjøre relative skadevirkninger hos de andre stoffene.

Det er kanskje på tide at man tør endre gammeldags lovgivning basert på fordommer og feighet, og heller la våre lover basere seg på vitenskapelige fakta? Det er vanskelig å se fornuften i at de samme politikerne som uten skam drikker store mengder alkohol og gjerne også røyker tobakk samtidig kjemper en innbitt kamp mot legalisering av cannnabis eller preker dommedagsprofetier til ungdom som har prøvd ecstasy. Slikt virker bare mot sin hensikt.

Kilde: BBC News

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!