Uldal og sykehusene

Mats Uldal, Norges TFT-guru, skrev i sin mail til meg at han var innbedt som taler både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Jeg ble nysgjerrig på hvilken sammenheng dette var i, og hva slags standpunkt disse sykehusene tok til TFT-behandling, så jeg sendte dem begge en mail. Dette var 20. oktober 2007, og jeg har ennå ikke fått svar.

Jeg har dårlig erfaring med å få svar på henvendelser fra denne type organisasjoner, men det er likevel svært uprofesjonelt å ikke besvare mail sendt til kontaktadresser som de selv oppgir på sine nettsider. Eller kanskje de bare ikke vil ha for mye oppstuss om sitt samarbeid med TFTNorway?


Her er min e-post til Rikshospitalet:

Hei!

Leder av TFTNorway, Mats J Uldal, har skrevet følgende til meg:

“Jeg er nå innbudt som av hovedtalerne på neste års smertekonferanse på Rikshospitalet fordi man har fått ubegripelig gode resultater med TFT i forhold til ”kroniske“ smerter på en av landets største smerteklinikker.”

Da jeg stiller meg svært kritisk til denne alternative “behandlingsformen”, er jeg nysgjerrig på i hvilken sammenheng Uldal ble invitert til sykehuset og bakgrunnen for at han ble spurt om å holde foredrag om TFT. Stiller Rikshospitalet seg bak Tankefeltterapi som effektiv behandlingsform, eller får Uldal taletid av andre årsaker?

Jeg hadde satt stor pris på rask tilbakemelding. Videresende gjerne denne e-post til den som best kan svare meg på spørsmål omkring Rikshospitalet sin befatning med TFT.

På forhånd takk!

Og til Ullevål sykehus:

Hei!

Leder av TFTNorway, Mats J Uldal, har fortalt meg at han har holdt et foredrag om Tankefeltterapi for 80 leger i auditoriet på Ullevål sykehus. Da jeg stiller meg svært kritisk til denne alternative “behandlingsformen”, er jeg nysgjerrig på i hvilken sammenheng Uldal ble invitert til sykehuset og bakgrunnen for at han ble spurt om å holde foredrag om TFT for leger der.

Jeg hadde satt stor pris på rask tilbakemelding. Videresende gjerne denne e-post til den som best kan svare meg på spørsmål omkring Ullevål sykehus sin befatning med TFT.

På forhånd takk!

Det er i utgangspunktet helt greit at disse sykehusene inviterer Uldal til å fortelle om TFT, det er ikke noe galt i å være åpne for å undersøke nye behandlingsmetoder, men når Uldal bruker disse invitasjonene som dokumentasjon på behandlingsmetodens validitet, så bør i det minste sykehusene være tøffe nok til å uttrykke sine forbehold. Hvis noen andre også ønsker å maile sykehusene, henvise til Uldals mail til meg og spørre dem hva deres offisielle syn på TFT er og i hvilken sammenheng Uldal er invitert, så er dere velkomne.


Likte du dette? I så fall kan du støtte Saksynt på Patreon for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •