Vern om våre vestlige verdier – kast Demokratene ut av landet!

Jan Simonsen blogger i dag om Demokratenes leder, Vidar Kleppe, som er overrasket over en «stor» støtte til innvandring i Norge.

En meningsmåling utført av Human Rights Service viser nemlig at mens 50 prosent av alle nordmenn vil at den ikke-vestlige innvandringen skal begrenses, så synes 27 prosent at den skal være som i dag. Jeg er vel noe overrasket over at ikke støtten til innvandring var noe høyere, men Kleppe er overrasket av det motsatte:

Han tror ikke helt de har tatt til seg det faktum at resultatet av en videreføring av dagens innvandringspolitikk, kombinert med den høye fødselshyppigheten blant innvandrerne, vil føre til et muslimsk flertall i Norge mot slutten av dette hundreåret.

Kleppe fortsetter med følgende tirade:

Samtidig som den muslimske befolkningsandelen både i Norge og resten av Europa vil øke, vil det føre til gradvise endringer i vårt samfunn, ettersom mange muslimer har helt andre holdninger enn den opprinnelige befolkningen. Samfunnet vil endres i en mer brutal retning. Politikerne vil bli påvirket av de store stemmegruppene som muslimene etter hvert vil utgjøre, og mange av våre vestlige verdier vil komme under press

Ja, la oss se litt på disse vestlige vediene og hvilke holdninger Demokratene selv har til dem. En av de sakene vi kritiserer muslimer for er deres holdning til likestilling. Men hvor står Demokratene i denne saken? Her er et knippe uttalelser fra Demokratenes bystyrerepresentant Tore E. Olsen i Kristiansand bystyre (mai 2005):

Jeg tror vi hadde redusert kvinnevolden hvis kvinner ikke var så kjappe med å legge beina i kors når mannen kommer hjem fra jobb. Det tror jeg ville redusert prostitusjonen også.

De andre snakker om vold i hjemmet. Jeg forteller noe om løsningen. Menn slår ikke fordi de har lyst. Det er en grunn til at de slår.

I min generasjon sto maten ferdig på bordet da vi kom hjem. Nå er det stress. Ektefeller kommer stresset hjem, og kvinner har ikke tid eller lyst. Det ene ordet tar det andre. Så skjer ting.

La meg si det slik, både om hjemmevold og prostitusjon: Får du mat hjemme, blir du fornøyd. Da trenger du heller ikke gå så ofte til andre for å få mat. Noen må tørre å snakke løsninger. Dette er løsningen på en del av kvinnevolden.

Likestilling mellom kjønnene er en av de viktige vestlige verdier. Men her er visst Demokratene mer på linje med deres egen stereotyp av en muslim enn hva de selv synes å være klar over.

Det samme gjelder visst likestilling mellom ulike seksuelle legninger. La oss se hva Bjørn Skagen, styremedlem i Demokratene i Vestfold, hadde å si om arrangementet Europride på lokalpartiets nettside:

Men, man kan ikke uten videre godkjenne en slik påtrengende demonstrasjon av avvikende seksuell livsførsel. Avvikende fordi heteroseksuelt tross alt er det naturlige, og som får slekt til å følge slekters gang. Hvis alle var homoseksuelle ville menneskehetens dager være svært så talte. Vær så mye homo du vil, men ikke plag andre til å hylle ditt avvik. Og da denne godkjente politisk korrekte paraden avikles midt på dagen i Oslos hovedstad, ja så har man dessverre glemt at familier med barn også burde kunne gå fritt i Oslos gater, uten at barn skal behøve å presses til å se en livsførsel som tross alt ikke hører det daglige til i den prakt det her fremføres.

Muslimenes inntog i Europa er en trussel mot demokratiet, hører vi ofte innvandringsfiendtlige partier utbasunere. Og demokrati er viktig for Demokratene, skulle man tro. Men demokratiske prinsipper som rettssikkerhet, talefrihet, pressefrihet og religionsfrihet skal visst bare gjelde for gode, hvite, kristne nordmenn:

Muslimer som lever iblant oss må stilles til ansvar! De må enten forlate islam eller bli tvunget til å forlate ikke-muslimske land. Islam ER terrorisme. Islam MÅ bli forbudt!

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors på fylkeslagets nettsider 10.07.05

Vi må ikke tolerere denne ideologien av hat, forkledd som religion. Den må ødelegges på samme måte som Hitlers nazisme ble ødelagt, og dens tilhengere skal sparkes ut fra vestlige land.

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors på fylkeslagets nettsider 10.07.05

Vi kan ikke vinne over islamsk terrorisme så lenge vi ikke gjør ende på dets ideologi. Islam må rives ned, eller så vil flere liv gå tapt, flere kroppsdeler vil fly gjennom lufta, og mer uskyldig blod vil strømme i gatene.

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors på fylkeslagets nettsider 10.07.05

Stem for Norge og nordmenn, ikke utvanning av et etnisk sikkert Norge. Eksemplene er mange, vi trenger ikke flere eksempler eller snyltere.

– Bystyrerepresentant Kenneth Rasmussen i Bergensavisen

Muslimfri sone!

– Demokratenes lokallag i Hurum på sin nettside

Får å si det rett ut, vi frykter en muslimsk dominans. Reel frykt er vel ikke synonymt med rasisme? Vi har over lengre tid prøvet å diskutere slike problemer i lokale aviser, og i politiske organer (kommunestyret) Det lar seg ikke gjøre. Da skrikes det rasisme. Innlegg blir fjernet eller sensurert. Slike saker er derfor tvunget i på lukkete passordbelagte sider hos fks. demokratene i Hurum.

– Demokratenes lokallag i Hurum forklarer hvorfor de ikke vil ha muslimer på besøk på sine nettsider

Vi er et demokratisk parti. Mener de i Hurum at de vil ha en muslimfri sone, støtter jeg det. Vi er ekte demokrater.

– Partileder Vidar Kleppe til Drammens Tidende 30.06.05 etter at lokallaget i Hurum erklærte sine nettsider som «muslimfri sone» 08.08.03

Jupp, så lenge flertallet ønsker det, så kan mindretallet få sine menneskerettigheter innskrenket. Det er ekte demokrati det. La oss for alle del ikke risikere at det kommer mørkemenn fra sydligere strøk og raserer slike flotte prinsipper.

Vidar Kleppe frykter at samfunnet vil endres i en mer brutal retning om det kommer flere ikke-vestlige innvandrer til landet. Det høres skremmende ut hvis han mener at disse innvandrerne er enda mer brutale enn Demokratene selv:

Det er ingen andre måter å håndtere slike terrorister på enn å drepe dem. Disse menneskene har drept tusenvis av uskyldige israelere. Derfor har jeg skrevet et gratulasjonsbrev til Sharon hvor jeg gir uttrykk for tilfredshet ved den linjen han kjører overfor terroristene.

– Stortingsrepresentant Jan Simonsen i Aftenposten 27.06.05

Respekt for rettssikkerhet og privatliv står merkelig nok heller ikke så høyt i kurs hos det dette frihetselskende partiet:

Dette er et tragisk eksempel på at forhold knyttet til innvandring er ute av kontroll. Nå er vi nødt til å begynne å overvåke asylsøkerne elektronisk. Vi trenger å vite hvor de er til enhver tid.

– Partileder Vidar Kleppe i Bergensavisen 06.08.04

Nå er det på tide å lytte til oss. FrP har sviktet totalt på dette området, og nå er det kun DEMOKRATENE som står alene om å ha en troverdig og tøff innvandrings og kriminalpolitikk! «Tikkende bomber» skal vi ikke ha i dette landet. Enten skal de ut, eller så skal de bures inne. Her er det ingen plass for kompromiss! Det er på tide landet får politikere som vil rydde opp i galskapen.

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors 20.05.05

Det burde være hevet over enhver tvil at alt Demokratene frykter med de skumle innvandrerne, er allerede massivt representert hos dem selv i en grad som får de fleste nordmenn til å grøsse av gru.

Jeg sier – skal vi føle oss trygge er eneste løsning å kaste alle Demokrater ut av landet. Vi kan ikke risikere at disse gærningene får ta fra oss både religionsfrihet, rettsikkerhet, likestilling, frihet og basale menneskerettigheter!

 • Pernille

  Wow, fanatisk lesning. :-)
  Makan til uttalelser, lurer på hva gjennomsnitts iq’en er i dette partiet. Det er dumme mennesker med grusomme meninger og stemmerett vi burde hive ut av landet.

 • Liv

  Takk for nok en tankevekkende bloggpost… Finnes noen duster i verden, bare synd de blir så farlige i flokk!!!!!

 • La oss se, hvis vi anslår sympatisørene til dette partiet (ut fra valgresultat) på landsbasis, til under 1 %, så dreier det seg om noe i retning av 25 – 50.000 mennesker i Norge.

  Det må da finnes ei eller anna bygd vi kunne gi dem? Med garantert innvandrer og sosialistfri sone.

  Vi andre bør deretter gjøre som et av yndlingsregimene deres, bygge en høy sikkerhetsmur godt inne på deres område, og stenge alle grenseovergangene.

  Hvis vi finner ei slik bygd med grense til Sverige, så slipper vi med halvparten av vaktholdet også.

  Mens de kan råne rundt fritt. Så lenge de har bensin.

  :-)

 • Pernille: Tenk på det sånn, at dette er de folka som er for teite til å være med i FrP … ;-)

  Leisha Camden’s nyeste bloggpost: Best spam email EVAR

 • Virkelig bra innlegg. Jan Simonsen og Demokratene sprer ikke noe annet enn hat. En ting er å være kritisk, og argumentere saklig for det, mens de nevnte ovenfor bare er interessert i å spre hat og deres helskrudde ideer.

  Nedskrevet’s nyeste bloggpost: Det nye statussymbolet: Sykkelen

 • Alltid godt å se denslags pakk avkledd og latterliggjort. Men en liten kuriositet:

  Du skriver: «Jupp, så lenge flertallet ønsker det, så kan mindretallet få sine menneskerettigheter innskrenket. Det er ekte demokrati det.»

  Ifølge Aristoteles’ opprinnelige definisjon, er så vidt jeg skjønner dette faktisk en ganske god beskrivelse av et demokrati, nemlig det vi i dag vil kalle flertallets tyranni. Det vi i dag kaller demokrati, kalte Aristoteles polyarki. Bare til ettertanke…

  Andreas’s nyeste bloggpost: Religulous

 • Du skriver: “Jupp, så lenge flertallet ønsker det, så kan mindretallet få sine menneskerettigheter innskrenket. Det er ekte demokrati det.”

  Ja, måtte tygge litt på den setningen selv, men etter mitt syn skal ikke demokrati overstyre menneskerettigheter. En vesentlig del av demokrati er vel å nettopp ivareta rettighetene også til mindretallet, spesielt menneskerettighetene, selv om flertallet får styre.

  Caplex sier:

  demokrati (av gr. demos, folk, og kratein, folkestyre); en styreform hvor flertallet har avgjørende innflytelse, men mindretallets interesser også blir tatt hensyn til. Ved direkte d. treffes beslutningene ved direkte avstemning, ved representativt d. av valgte representanter. Som viktige trekk ved et demokrati regnes allmenn stemmerett, rettssikkerhet, organisasjons- og ytringsfrihet og fri partidannelse. Ofte betraktes et samfunn uten for store sosiale og økon. ulikheter som en forutsetning for et fungerende demokrati.

  (Demokratene ønsker vel for øvrig direkte demokrati.)

  Det er påfallende hvor lett en del representanter for Demokratene, inkl deres leder, tar på viktige demokratiske prinsipper som frihet og likhet.

 • Tror nok vi er temmelig enige. Det jeg mente var bare at det vi i dag kaller demokrati ifølge de opprinnelige definisjoner egentlig heter polyarki. Men i det vi i dag kaller demokrati inngår selvsagt menneskerettigheter, mindretallets rett til å bli tatt hensyn til etc. En liten avsporing, egentlig.

 • Liv

  Jeg er lei det muslimske rike. Kulturkollisjonen er for stor til å forenes. Historisk har det aldri gått bra . Hvorfor må vi late som vi liker alt når vi ikke gjør det ? Jeg akter ikke å gi avkall på min identitet . Men, vi er en ung nasjon. Det er kanskje problemet ? Bibelverset sitat ; » «Herre , forlat dem for de vet ikke hva de gjør «, det illustrerer godt dagens situasjon om oppløsning av vårt rike !

 • z

  Hvis du er så lei det muslimske rike (hva enn det måtte være) så kan du alltids flytte. Du skriver norsk, så hvorfor ikke flytte til Norge?

 • På hvilken måte vil du miste din identitet om vi får flere muslimer i dette landet? Hva er forresten din «identitet»?

 • Bra skrevet!

  Jeg så Vidar Kleppe på skoledebatten i Kristiansand i fjor, og kan si at han – i tillegg til FrP-politikeren Steinar Bergstøl Andersen – skapte mye irritasjon. Kleppe var ganske stor i kjeften, men i forhold til sitatene som du har brukt her, holdt han seg kraftig tilbake. Noe som kanskje var lurt for ham, når en stor del av elevene som var til stede, har innvandrerbakgrunn. (Gjerne les artikkelen på FVN.no: http://www.fvn.no/tema/valg/article696473.ece?tip03811=visible )

  Jeg er tysk selv og har ikke de problemene som ikke-vestlige innvandrere har. Men jeg skjønner ikke at folk er redde for å miste sin egen identitet? Jeg føler det absolutt ikke. Jeg er oppvokst i en multikulturell verden, og det er faktisk en del av min identitet. Dette er jeg ganske glad for, og jeg opplever egentlig ikke noen store kulturelle konflikter. Man er nok uenig her og der, men de fleste er villige å ta en liten diskusjon, når folk har behov for det. Det handler bare om å akseptere forskjeller. Forskjeller som egentlig ikke er så store, som Demokratene eller Frp vil ha det.

 • Per

  Heia Demokratene, kaller en spade for en spade. Det politisk korrekte Norge står for fall. Svikere som forfatteren av denne bloggen som i tillegg bøyer av for muslimene og dere fiendtlige holdninger, dere er de første som ryker.

 • Og da blir mitt spørsmål som vanlig: På hvilken måte skiller den fiendtlige, middelalderske og anti-demokratiske holdning du nettopp ga uttrykk for seg fra de «muslimske holdninger» du nettopp mener er en trussel?

 • L

  Demokratene har vel moderert seg kraftig de seneste årene,har de vel ikke?
  Hat mot andre kulturer og diskriminering vil forhåpentligvis aldri bli akseptert- men jeg kan ikke huske å ha sett noe som skulle tilsi at det er noe demokratene står for i partiprogrammet sitt.

 • L
 • Nei, man finner vel neppe noen slikt i partiprogrammet. Men har man fulgt retorikken til Kleppe, Simonsen og co en stund ser man helt klart at de har skumle holdninger. Kleppe har også en fortid med aktiv støtte til rasistiske grupperinger. I 1991 var han med på stiftelsesmøtet til Den Norske Forening, en nasjonalistisk organisasjon med tilnytninger til Hvit Valgallianse. I 1992 anbefalte han den profilerte rasisten Arne Myrdahl å opprette et «landssvikerregister», der alle innvandrere og antirasister i Norge skulle kartlegges. I 1998 karakteriserte han lesbiske og homofile som «seksuelle avvikere» og som «mennesker som har en unaturlig seksuell holdning» i en pressemelding. Han ønsket å nekte innvandrere kontantstøtte. Han omtaler moskeer kategorisk som «bruhoder for kriminell virksomhet». Han har et konstant fokus på negative sider ved innvandrere og bruker en retorikk som får det til å høres ut som om de alle er kriminelle og kun utgjør en belastning for samfunnet.

  Jeg tror man skal være svært naiv for å ikke tro at Demokratene samler stemmene til de mest høyrevridde og erkereaksjonære blant oss, folk som selv Frp ikke vil ta i med grillklype lenger.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Den_Norske_Forening
  http://debatt.sol.no/content/la-oss-rore-i-grumsete-vann-frps-historie

 • Denne (http://www.dagbladet.no/970905/nyh-12.html) sier vel og litt om holdningene bak Kleppe og co, holdninger som Frp tilsynelatende rensket opp i de påfølegende årene. Og grumset de kastet ut var vel i stor grad opprinnelsen til Demokratene.

 • L

  DET var jeg virkelig ikke klar over- jeg som endelig trodde jeg hadde funnet et parti det var verdt å stemme på. Jeg syntes demokratene har et flott partiprogram,men tror kanskje de hadde tjent på å renske opp litt i holdningene sine som IKKE er knyttet til programmet.
  Føles som det ikke finnes et eneste parti igjen i Norge som er fornuftig og moderat.

 • Peter Andre Jensen

  Det jeg finner irriterende er at slike partier kaller seg «innvandrerfientlige» når de i realiteten ikke er «innvandrerfientlige» mot alle innvandrere. FrP er for eksempel sterkt imot innvandring, men de har ikke noe problem med innvandring av kvinner fra f.eks Thailand.

  Slike partier er motstandere av innvandring fra et lite knippe land, i all hovedsak Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak og Somalia. Når vi vet at store deler av de som har kommet fra disse landene ikke er innvandrere i det hele tatt blir bildet enda mer irriterende.

  Burde ikke st.rep fra FrP, som er innmari interesserte i dette feltet, evne å skille innvandrere, asylsøkere og flyktninger fra hverandre? Er det virkelig for mye å be om?

  Og Vidar Kleppe var vel en del av en «opprydning» i grums i FrP for noen år siden. Hvor teit må man være for at FrP ber deg komme deg ut? Vi vet svaret. Man må være like teit som Vidar Kleppe :)

 • Livar
 • Mari

  Jeg gikk på en flerkulturell skole som barn. Riktignok er det nok en del holdninger hva gjelder norske jenter, osv. Og jeg vil nok tru at det noe hardere å vokse opp som homofil i et konservativt, patriakalsk samfunn i Midtøsten enn i Norge, selv om homofobi finnes her, også.
  Det jeg reagerer på er at enkelte vestlige kritikere av islam ofte virker som de står for totalt det motsatte av det de kritiserer den muslimske verden for ikke å jobbe for. Selvfølgelig skal man ikke akseptere så groteske ting som æresdrap, osv, men det har jeg knapt møtt noen som gjør, hittil.
  Bare kulturrelativister,om noen, samt konservative religiøse, gjør hvel egentlig det, og hvor mange det er av dem, vet jeg ikke.
  Ingen av dem jeg kjenner som stemmer SV forsvarer, så langt jeg vet, det.
  På en annen side burde disse som frykter muslimer kanskje innse at vi som kjenner muslimer ganske godt, emner å se nyanser litt mer.
  Missforstå meg rett, jeg mener absolutt at ikke alle sider ved islam er pent og pyntelig, men så er jo mye av fremstillingen av muslimer tatt meget ut av proporsjoner.

 • Mari

  Jeg gikk på en flerkulturell skole som barn. Riktignok er det nok en del holdninger hva gjelder norske jenter, osv. Og jeg vil nok tru at det noe hardere å vokse opp som homofil i et konservativt, patriakalsk samfunn i Midtøsten enn i Norge, selv om homofobi finnes her, også.
  Det jeg reagerer på er at enkelte vestlige kritikere av islam ofte virker som de står for totalt det motsatte av det de kritiserer den muslimske verden for ikke å jobbe for. Selvfølgelig skal man ikke akseptere så groteske ting som æresdrap, osv, men det har jeg knapt møtt noen som gjør, hittil.
  Bare kulturrelativister,om noen, samt konservative religiøse, gjør hvel egentlig det, og hvor mange det er av dem, vet jeg ikke.
  Ingen av dem jeg kjenner som stemmer SV forsvarer, så langt jeg vet, det.
  På en annen side burde disse som frykter muslimer kanskje innse at vi som kjenner muslimer ganske godt, emner å se nyanser litt mer.
  Missforstå meg rett, jeg mener absolutt at ikke alle sider ved islam er pent og pyntelig, men så er jo mye av fremstillingen av muslimer tatt meget ut av proporsjoner.
  00•Reply•Share ›TwitterFacebookLinkJeg gikk på en flerkulturell skole som barn. Riktignok er det nok en del holdninger hva gjelder norske jenter, osv. Og jeg vil nok tru at det noe hardere å vokse opp som homofil i et konservativt, patriakalsk samfunn i Midtøsten enn i Norge, selv om homofobi finnes her, også.
  Det jeg reagerer på er at enkelte vestlige kritikere av islam ofte virker som de står for totalt det motsatte av det de kritiserer den muslimske verden for ikke å jobbe for. Selvfølgelig skal man ikke akseptere så groteske ting som æresdrap, osv, men når enkelte av disse kritikerne kommer med udemokratiske holdninger, selv, blir det ikke troverdig.
  Også påstår mange av dem, virker det som, at fordi liberalere ikke støtter krigen mot terror e.l. så er man tilhenger av steining og alle disse groteske ting. En litt merkelig svartmaling, synes nå jeg.
  Ingen av dem jeg kjenner som stemmer SV forsvarer, så langt jeg vet, slike ting.
  På en annen side burde disse som frykter muslimer kanskje innse at vi som kjenner muslimer ganske godt, emner å se nyanser litt mer.
  Missforstå meg rett, jeg mener absolutt at ikke alle sider ved islam er pent og pyntelig, men så er jo mye av fremstillingen av muslimer tatt meget ut av proporsjoner, slik som jeg kjenner dem.