Innvandringsfiendtlige partier mer middelalderske enn innvandrerne de hetser

Jan Simonsen har vært svært ivrig til å kommentere resultater fra den danske undersøkelsen utført av Capacent for Danmarks Radio om holdninger hos danske muslimer, noe jeg har kommentert her. Han skriver stadig skremselspropaganda om hvor skumle disse muslimene er, og hvor farlig det vil være at de får slippe inn i vårt land.

Merkelig nok har han unnlatt å nevne denne siste artikelen i Politiken.dk som viser en annen side ved resultatene fra undersøkelsen til Capacent:

Dansk Folkeparti beskylder ofte muslimer for at have middelalderlige værdier. På flere områder er danske muslimer dog både mere moderne og mindre autoritære end DF’s egne vælgere.

Dansk Folkeparti er et relativt nytt politisk parti som brøt ut av Fremskridtspartiet. Partiet kan nok på mange måter sammenlignes med Jan Simonsens eget parti, Demokratene, selv om de er vesentlig større.

Artikkelen fra Politiken.dk påpeker mye av det samme som jeg selv gjorde i min bloggpost hvor jeg sammenlignet Demokratenes holdninger med de holdninger de tillegger muslimer. Når man leser følgende to avsnitt, så er Politiken.dk’s artikkel nesten skremmende lik min egen bloggpost. Her omtales altså Dansk Folkeparti og deres verdibaserte politikk:

På integrationsområdet har partiet f.eks. stået forrest i kampen mod et ’middelalderligt menneskesyn’, som Danmark – ifølge partistifter Pia Kjærsgaard – har importeret med strømmen af muslimske indvandrere.

Sekunderet af blandt andre Søren Espersen, Søren Krarup og Mogens Camre har Pia Kjærsgaard tordnet mod manglen på ligestilling mellem mænd og kvinder, de antidemokratiske holdninger og den manglende respekt for grundlæggende menneskerettigheder, som man ifølge DF finder i de såkaldte ’muslimske parallelsamfund’ i Danmark.

Dette er nøyaktig den samme argumentasjon som Demokratene og Frp bruker her i landet.

Men hva viste den danske undersøkelsen?

Capacents måling viser imidlertid, at de holdninger, som Pia Kjærsgaard kritiserer de muslimske miljøer i Danmark for at huse, i flere tilfælde er mindst lige så udbredte blandt hendes egne vælgere.

Dansk Folkepartis vælgere er således på flere områder langt mere autoritært og patriarkalsk indstillede end både den øvrige befolkning generelt og de muslimer, der bor i Danmark.

Nettopp. La oss se på noen konkrete saker:

Dansk Folkepartis vælgere er f.eks. langt mere tilbøjelige til at mene, at det er acceptabelt at bruge revselse i børneopdragelsen, og at det er acceptabelt at arbejde sort, end det er tilfældet for den øvrige befolkning og det muslimske mindretal.

[…]

4 ud af 10 af Dansk Folkepartis vælgere mener, at det er acceptabelt at give sine børn en lussing eller en endefuld – og en lige så stor andel mener, at sort arbejde er acceptabelt.

Til sammenligning mener kun 13 pct. af de øvrige danskere og 7 pct. af muslimerne i Danmark, at revselse af børn er acceptabelt, og 14 pct. og 13 pct. af hhv. den øvrige befolkning og muslimerne i Danmark mener, at sort arbejde er acceptabelt.

DF’s velgere er også mer ivrige på å gjeninnføre dødsstraff enn hva andre grupper i samfunnet er, inklusive muslimer.

Cirka en fjerdedel af Dansk Folkepartis vælgere (23 pct.) støtter genindførelsen af dødsstraf i Danmark. Blandt den øvrige befolkning mener ca. hver tiende (9 pct.), at dødsstraffen bør genindføres, og blandt muslimerne i Danmark støtter 15 pct. dødsstraf.

Hva så med kjønnsrollene? Her mener faktisk 10% av DF’s velgere at kvinner bør passe hjemmet og ta seg av barna, heller enn å arbeide. Dette tallet er det samme som for danske muslimer. I den øvrige befolkningen er tallet bare 1%. Så mens Dansk Folkepartis ledere fremstiller seg selv som mennesker med helt andre verdier enn de «middelalderske» muslimene, så er de faktisk svært like på flere grunnleggende verdisyn.

De skiller seg også mye fra den øvrige befolkning. Dansk Folkeparti har en velgergruppe som stemmer overens med den typiske Demokratene- eller Frp-velger her i landet:

De er ældre, har kortere uddannelser, er i højere grad bosiddende i provinsen og har en større andel af mænd end den generelle befolkning i Danmark. Og ifølge vælgerforskningen er netop denne type vælgere mere tilbøjelige til at have autoritære og patriarkalske holdninger.

Så selv om DF sine velgere kommer fra en gruppe som både demografisk og holdningsmessig skiller seg sterkt fra den øvrige befolkning, så bruker DF likevel en retorikk, nøyaktig som Frp gjør her i Norge, om at partiet representerer folk flest.

Partiet fremstiller muslimer som en befolkningsgruppe som arbeider svart, holder kvinnene ved kjøkkenbenken osv, men representerer altså nøyaktig de samme holdninger selv, til og med i større grad enn de skumle muslimene.

Dette bekrefter altså det jeg selv blogget for kort tid siden om at Demokratene (og Frp) utgjør en minst like stor «risiko» for våre vestlige verdier som det muslimer gjør. Jeg undres hvorfor den ivrige blogger Jan Simonsen har valgt å overse disse resultatene fra undersøkelsen?

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!