En svinaktig historie – Geelmuydens pinlige grynt.

Last updated on 14. mars 2013

For noen dager siden skrev Niels Chr. Geelmuyden en kommentar i Aftenposten kalt En svinaktig historie. Da jeg først leste den var jeg usikker på om han var seriøs eller om det var ment som en parodi på vaksinemotstandere. Men jeg tror fyren mener dette seriøst. Og det er skremmende.

Jeg vil her gå gjennom noen av påstandene hans, påstander som Geelmuyden åpenbart ikke selv har tatt seg bryet til å sjekke sannheten i før han brukte dem for å underbygge sin hårreisende tirade mot myndighetene i en sky av konspirasjonstenkning.

Geelmuyen åpner med følgende:

FRA FØRSTE STUND var det mye som skurret da det gjaldt hele svineinfluensaen. Vaksinen skal ha blitt patentert et halvt år før viruset første gang ble påvist i Mexico.

Feil. Googler man denne påstand finner man riktignok side på side med påstanden om at selskapet Baxter patenterte en vaksine mot H1N1-viruset lenge før det brøt ut, og tilhørende påstander om at Baxter dermed selv stod bak utbruddet for å tjene penger på vaksinen de hadde patentert.

Sannheten er at medisinske selskaper som Baxter kontinuerlig jobber med å utvikle nye metoder for å produsere effektive vaksiner raskest mulig i tilfelle ulike kjente virus bryter ut i befolkningen. Økonomiske motiver? Helt klart. Det vil være svært viktig for en vaksineprodusent å kunne være raskest ute med en effektiv vaksine, og derfor må de hele tiden se fremover og være forberedt på sykdommer som kan bryte ut, ikke vente til etter at det har skjedd før de begynner forskningen. Da vil det være for sent, og det vil være synd for både dem og oss.

I tillegg så gjaldt ikke den nevnte patent en vaksine spesifikt mot svineinfluensaen. Den dreide seg om en teknikk å produsere vaksine mot en hel rekke kjente virus gjennom å endre et spesifikt gen i dem, noe som ville gjøre virusene i stand til å vekke en immunrespons i menneskekroppen, men uten at viruset selv kunne gjøre noe skade. H1N1-viruset var bare en av en hel mengde varianter som denne teknikken kunne brukes på.

På toppen av det hele er det ikke denne patenterte teknikken som i dag benyttes for å produsere vaksine mot H1N1-viruset, så Geelmuydens fryktede patent er totalt irrelevant.

(For mer info, les bl.a. kommentarene til Kate Purnell og akston i debatten under denne artikkelen.)

Sykdommen viste seg allerede i mai å være vesentlig mer harmløs enn det fremkom i mediene.

Dette baserer seg på en klassisk misforståelse om at vaksinering kun er relevant for å hindre dødsfall. Det er det ikke. Mye av bakgrunnen for massevaksinasjonen var å hindre at store deler av landets arbeidere skulle bli liggende syke med influensa, med de samfunnsproblemer det ville medføre. Det er riktig at man etterhvert innså at de høye dødstallene som ble rapportert fra Mexico i en tidlig fase ikke var representative for sykdommen generelt, men per 20. november 2009 regnet man med at vi hadde hatt rundt 680.000 smittede personer i Norge. På det tidspunktet var det bekreftet 23 dødsfall knyttet til svineinfluensaen. (Noen dager senere melder VG om det 25. bekreftede dødsoffer.)

Hvoretter definisjonen av en pandemi hastig ble omgjort av Verdens helseorganisasjon, med betoning av smitteevne fremfor farlighet.

At sykdommen var mer harmløs enn man først fryktet er mindre interessant enn det faktum at den var svært mye mer smittsom enn andre influensatyper, fordi de fleste under 65 år mangler immunforsvar mot viruset. Derfor var det viktig å vaksinere flest mulig for å unngå at en tredjedel av nasjonen skulle bli liggende hjemme syke, med de alvorlige konsekvenser det ville ha for samfunnet.

Generaldirektøren i WHO, Margaret Chan, slo fast at hele menneskeheten var truet. Selv lot hun seg først vaksinere i januar 2010.

Det korrekte er at hun ble vaksinert 30. desember 2009. (Geelmuyden ser ut til å bomme på nesten alle «faktapåstander» han drar frem – hva med å sjekke kilder før man skriver?) Sent? Ja, men hun er heller ikke i risikogruppen med sine 62 leveår på nakken. Det er likevel vanskelig å forstå at hun ikke vaksinerte seg tidligere, samtidig som det er åpenbart at om hun var del av en konspirasjon ville hun mest naturlig ha vaksinert seg tidlig nettopp for å hjelpe konspirasjonens sak.

Ved utgangen av oktober visste man at norske helsemyndigheter tok 99,9 prosent feil i spådommen fra april.

Myndighetene spådde at så mange som 13000 nordmenn kunne dø. 0,1 prosent av dette er 13 personer. Omtrent det dobbelte er bekreftet døde, så Geelmuyden burde skrevet 99,8% når han først skulle kaste frempå et tall.

Myndighetene har tatt selvkritikk for sitt skrekkscenario som man selv da kanskje burde visst var svært overdrevet. Men det er likevel viktig å huske på at dette tallet gjaldt en ikke-vaksinert befolkning. Når hele 45 prosent av befolkningen er blitt vaksinert er det klart at tallet uansett ville være svært mye lavere, selv om influensaen hadde vært så farlig som man fryktet i starten.

Kritikken mot dette skrekkscenarioet myndighetene forespeilte oss i en tidlig fase av pandemien er det eneste legitime peong Geelmuyden har. (Oppdatering: Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet har gjort meg oppmerksom på at heller ikke dette poenget er legitimt. Se hans kommentar her.) Problemet er at han pakker inn denne saklige kritikken i en saus av feilaktige påstander som er minst like overdrevet og ubegrunnede som det han selv kritiserer myndighetene for.

I forkant av massevaksineringen vet vi nå at de samme myndighetspersoner satt med en annen viten. De var klar over at bølgen med det ualminnelig svake influensaviruset var på vei ned av seg selv. Like fullt intensiverte de vaksinasjonspresset overfor befolkningen, samtidig som de forsikret at vaksinen var helt trygg.

Ja, influensaen går i bølger rundt planeten vår, og flere steder så man en ny bølge på nyåret 2010, og man forventer ennå en ny mindre bølge til høsten. Skulle man si til folk at de ikke trengte å vaksinere seg fordi den første bølgen var over, og så vente til neste bølge startet før man informerte om at det kunne være en ide å vaksinere seg likevel? Selvsagt ikke, og Geelmuydens argumentasjon er fullstendig på jordet.

Nå ligger tallene for korttidsvirkninger på bordet. De er neppe overdrevne ettersom de kommer fra Statens Legemiddelverk.

Foreløpig er det i Norge registrert 4290 bivirkninger. Ti mennesker har mistet livet kort tid etter injiseringen. 27 spontanaborter settes i forbindelse med Pandemrix.

I følge nettsidene til Statens Legemiddelverk er det registrert 1028 tilfeller av bivirkninger etter å ha mottatt Pandemrix-vaksine. Tallet Geelmuyden nevner, 4290, er antall ulike reaksjoner i de 1028 personene som det ble meldt inn bivirkninger for. Hvis en person opplever fire ulike bivirkninger, som kvalme, vondt i armen, pustevansker og kløe i øyet, så er det fortsatt bare en person. Her ser vi at Geelmuyden forsøker å blåse opp tallet i håp om at leseren ikke har vett til å sjekke fakta.

Det er registrert 10 dødsfall men uten at det finnes noen sannsynlig sammenheng med vaksinen. Legemiddelverket skriver:

Foreløpige resultater viser at dødsfallene ikke har noen sannsynlig sammenheng med vaksinen. Dødsfall som skyldes vaksiner forekommer nesten aldri. Når man vaksinerer mange personer over kort tid, vil det tilfeldigvis skje dødsfall, sponaborter og fosterdød som ikke har noen sammenheng med vaksinasjonen.

Når det gjelder de 27 tilfellene av spontanabort eller fosterdød, skriver de:

Når det gjelder tilfeller av spontanabort eller fosterdød, viser undersøkelser i flere av tilfellene at disse ikke har noen sammenheng med vaksinen. De øvrige har trolig ingen sammenheng med vaksinen, men flere undersøkelser er nødvendig før endelig konklusjon.

Men dette sier ikke Geelmuyden noe om. Han fremstiller det, fullstendig uriktig, som om Statens Legemiddelverk erkjenner at det har vært en del dødsfall og spontanaborter knyttet til vaksinen. Altså det rake motsatte av hva Statens Legemiddelverk faktisk sier. Det er pinlig og uredelig, Geelmuyden.

Han skriver videre:

Flere er blitt lammet av nervesykdommen Guillain-Barré syndrom.

Ja, vi kjenner til fem mulige tilfeller hvorav kun tre er bekreftet. La oss høre hva Geelmuydens egen kilde, Statens Legemiddelverk, sier om dette:

Det er så langt meldt fem tilfeller av nervesykdommen Guillain-Barré syndrom (GBS) etter vaksinasjon med Pandemrix, tre bekreftet, ett sannsynlig og ett mulige tilfelle. I det ene bekreftede tilfellet hadde pasienten fått tre ulike vaksiner, inkludert Pandemrix. Pasienten hadde også hatt en infeksjon i tiden før han fikk tegn på GBS. Selv om infeksjoner er en vanlig årsak til GBS, mens vaksiner bare i sjeldne tilfeller har vært mistenkt å være årsak til GBS, kan det ikke utelukkes at dette tilfellet har sammenheng med vaksinering. I det andre bekreftede tilfellet fikk pasienten symptomer i underkant av tre uker etter vaksinasjon. Etter behandling er pasienten i bedring ca tre uker etter symptomstart. Ingen andre årsaker er så langt påvist. I det tredje bekreftede tilfellet fikk pasienten symptomer to uker etter vaksinering. Ytterligere informasjon er etterspurt. I tilfellet med sannsynlig GBS fikk pasienten symptomer drøye to uker etter vaksinering. Mer informasjon forventes i saken, men inntil videre kan det ikke utelukkes at dette tilfellet har sammenheng med vaksinering. Mer informasjon er nødvendig før man kan si noe om mulig sammenheng med vaksineringen i det fjerde tilfellet.

Merk at infeksjoner (som f.eks. influensa) har høyere sjans for å gi GBS enn hva vaksiner selv har. Legemiddelverket har en egen informasjonsside om dette hvor de bl.a. skriver:

Nyere epidemiologiske studier viser at influensasykdom i seg selv gir en langt høyere risiko for å utvikle Guillain Barré syndrom (GBS) enn influensavaksine. Vaksinasjon kan derfor gi beskyttelse mot GBS.

Geelmuyden fortsetter sin vranginformering om bivirkninger fra vaksinen:

Medfører dette riktighet, har vaksinen forårsaket flere dødsofre enn H1N1-viruset hittil er blitt satt i mulig forbindelse med.

Nei. Det finnes altså 10 dødsfall hvor vaksinen kan ha spilt en rolle, men hvor undersøkelser sier at dette ikke er sannsynlig. Vi har altså ikke ett eneste bekreftet dødsfall knyttet til vaksinen. Hører du meg Geelmuyden? Ikke et eneste bekreftet dødsfall her i landet! Men vi har minst 25 bekreftede dødsfall knyttet til sykdommen. Din påstand er altså fullstendig riv ruskende gal.

I tillegg kommer de antatt store mørketallene.

Det har vel aldri tidligere vært lagt så mye vekt på at mulige bivirkninger skal rapporteres inn til Legemiddelverket. Vi må derfor anta at mørketallene er mye mindre når det gjelder denne vaksinen enn i andre tilfeller. Hadde det vært store mørketall ville vi selvsagt sett dette slå ut som avvik i statistikkene for sykdommer og dødsfall. Det har vi ikke sett. Tallene fra Norge er også i tråd med tall fra andre land, og totalt sett er bivirkningene svært mye lavere enn hva myndighetene forespeilet oss i sammenheng med vaksinasjonen, f.eks. med tanke på Guillain-Barré syndrom, hvor man forventet noe høyere antall tilfeller av enn det vi faktisk har sett.

Dessverre later det til at norske myndigheter valgte det farligste av de 20 foreliggende vaksinasjonspreparatene. Man kunne for eksempel benyttet seg av det kvikksølv- og adjuvansfrie vaksinetilbudet fra Baxter, som i ettertid viser seg å ha forårsaket halvparten så mange dødsfall. Isteden valgte man Pandemrix fra GSK, hvor den norske stat innehar aksjer til en verdi av mer enn ni milliarder kroner.

Vi har null dødsfall knyttet til Pandemrix-vaksinen i Norge. Hvor mye tryggere mener Geelmuyden at det burde være? Og vaksineprodusenten Baxter er det samme selskapet som han i innledningen av sin kommentar indirekte kritiserer for å ha stått bak hele epidemien. Burde den norske stat virkelig ha støttet dette selskapet i så fall? Skal Geelmuyden først være konspirasjonsteoretiker må han i det minste være konsekvent.

Adjuvans (med skvalen) i vaksinen er ikke farlig. Kvikksølvet (Tiomersal) i vaksinen er ikke farlig. Geelmuyden kan gjenta slik skremselspropaganda til det kjedsommelige, men de harde fakta, basert på omfattende studier, viser gang på gang at disse farene ikke er korrekte slik vaksiner i dag produseres.

Legemiddelverket skriver:

Per 31. januar 2010 er det mottatt i alt 9 632 bivirkningsrapporter i de europeiske landene. De aller fleste av disse er vurdert som lite alvorlige. Det er hittil distribuert ca 83,3 millioner doser med Pandemrix i Europa og det er estimert at minst 27,6 millioner pasienter er vaksinert.

Farlig vaksine? Do the math. Og la oss se litt på sammenhengen mellom placeboeffekt og reelle bivirkninger. Information Is Beautiful har en fin oversikt over tema relatert til H1N1-vaksinen, og jeg har sakset følgende illustrasjon derfra:

Skjermbilde 2010-05-17 kl. 15.14.08.png

Geelmuyden konkluderer:

I lys av de mange kritikkverdige forhold som er avdekket, bør det gi mange mennesker ubehag å minnes hvordan vaksineskeptikerne i fjor høst ble hånet av velansette leger og eksperter.

Tvert i mot. Alt hån mot disse vaksineskeptikerne har vist seg å være fullstendig på sin plass. Bivirkningene har vært lavere enn forventet. Vi har ikke sett noen dødsfall, vi har sett færre tilfeller av GBS enn forventet og ingen av skrekkscenarioene til vaksineskeptikerne har slått til. Ingen. Jeg kan ikke en gang huske å ha sett militæret samle inn folk for tvangsvaksinering, slik de mest rabiate vaksineskeptikerne gjentatte ganger fortalte oss kom til å skje. Sannheten er at disse menneskene burde bøye seg i dyp skam og be om unnskyldning for sine ubegrunnede varselrop og konspiratoriske vrangforestillinger som skapte svært mye feilinformasjon og unødvendig frykt hos folket. Det er trist å se at Niels Chr. Geelmuyden ikke har lært noe som helst, og at han ikke har evne til å sjekke selv de mest basale fakta før han uttaler seg.

Det å innta standpunktet til den vaksineskeptiske minoritet betyr ikke at man er modig eller utviser sunn skepsis. Det betyr bare at man er uinformert og teit.


Oppdatering (18. mai): VG har i dag en sak om bivirkninger fra medisiner og vaksiner i 2009.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!