For noen dager siden skrev Niels Chr. Geelmuyden en kommentar i Aftenposten kalt En svinaktig historie. Da jeg først leste den var jeg usikker på om han var seriøs eller om det var ment som en parodi på vaksinemotstandere. Men jeg tror fyren mener dette seriøst. Og det er skremmende.

Jeg vil her gå gjennom noen av påstandene hans, påstander som Geelmuyden åpenbart ikke selv har tatt seg bryet til å sjekke sannheten i før han brukte dem for å underbygge sin hårreisende tirade mot myndighetene i en sky av konspirasjonstenkning.

Geelmuyen åpner med følgende:

FRA FØRSTE STUND var det mye som skurret da det gjaldt hele svineinfluensaen. Vaksinen skal ha blitt patentert et halvt år før viruset første gang ble påvist i Mexico.

Feil. Googler man denne påstand finner man riktignok side på side med påstanden om at selskapet Baxter patenterte en vaksine mot H1N1-viruset lenge før det brøt ut, og tilhørende påstander om at Baxter dermed selv stod bak utbruddet for å tjene penger på vaksinen de hadde patentert.

Sannheten er at medisinske selskaper som Baxter kontinuerlig jobber med å utvikle nye metoder for å produsere effektive vaksiner raskest mulig i tilfelle ulike kjente virus bryter ut i befolkningen. Økonomiske motiver? Helt klart. Det vil være svært viktig for en vaksineprodusent å kunne være raskest ute med en effektiv vaksine, og derfor må de hele tiden se fremover og være forberedt på sykdommer som kan bryte ut, ikke vente til etter at det har skjedd før de begynner forskningen. Da vil det være for sent, og det vil være synd for både dem og oss.

I tillegg så gjaldt ikke den nevnte patent en vaksine spesifikt mot svineinfluensaen. Den dreide seg om en teknikk å produsere vaksine mot en hel rekke kjente virus gjennom å endre et spesifikt gen i dem, noe som ville gjøre virusene i stand til å vekke en immunrespons i menneskekroppen, men uten at viruset selv kunne gjøre noe skade. H1N1-viruset var bare en av en hel mengde varianter som denne teknikken kunne brukes på.

På toppen av det hele er det ikke denne patenterte teknikken som i dag benyttes for å produsere vaksine mot H1N1-viruset, så Geelmuydens fryktede patent er totalt irrelevant.

(For mer info, les bl.a. kommentarene til Kate Purnell og akston i debatten under denne artikkelen.)

Sykdommen viste seg allerede i mai å være vesentlig mer harmløs enn det fremkom i mediene.

Dette baserer seg på en klassisk misforståelse om at vaksinering kun er relevant for å hindre dødsfall. Det er det ikke. Mye av bakgrunnen for massevaksinasjonen var å hindre at store deler av landets arbeidere skulle bli liggende syke med influensa, med de samfunnsproblemer det ville medføre. Det er riktig at man etterhvert innså at de høye dødstallene som ble rapportert fra Mexico i en tidlig fase ikke var representative for sykdommen generelt, men per 20. november 2009 regnet man med at vi hadde hatt rundt 680.000 smittede personer i Norge. På det tidspunktet var det bekreftet 23 dødsfall knyttet til svineinfluensaen. (Noen dager senere melder VG om det 25. bekreftede dødsoffer.)

Hvoretter definisjonen av en pandemi hastig ble omgjort av Verdens helseorganisasjon, med betoning av smitteevne fremfor farlighet.

At sykdommen var mer harmløs enn man først fryktet er mindre interessant enn det faktum at den var svært mye mer smittsom enn andre influensatyper, fordi de fleste under 65 år mangler immunforsvar mot viruset. Derfor var det viktig å vaksinere flest mulig for å unngå at en tredjedel av nasjonen skulle bli liggende hjemme syke, med de alvorlige konsekvenser det ville ha for samfunnet.

Generaldirektøren i WHO, Margaret Chan, slo fast at hele menneskeheten var truet. Selv lot hun seg først vaksinere i januar 2010.

Det korrekte er at hun ble vaksinert 30. desember 2009. (Geelmuyden ser ut til å bomme på nesten alle «faktapåstander» han drar frem – hva med å sjekke kilder før man skriver?) Sent? Ja, men hun er heller ikke i risikogruppen med sine 62 leveår på nakken. Det er likevel vanskelig å forstå at hun ikke vaksinerte seg tidligere, samtidig som det er åpenbart at om hun var del av en konspirasjon ville hun mest naturlig ha vaksinert seg tidlig nettopp for å hjelpe konspirasjonens sak.

Ved utgangen av oktober visste man at norske helsemyndigheter tok 99,9 prosent feil i spådommen fra april.

Myndighetene spådde at så mange som 13000 nordmenn kunne dø. 0,1 prosent av dette er 13 personer. Omtrent det dobbelte er bekreftet døde, så Geelmuyden burde skrevet 99,8% når han først skulle kaste frempå et tall.

Myndighetene har tatt selvkritikk for sitt skrekkscenario som man selv da kanskje burde visst var svært overdrevet. Men det er likevel viktig å huske på at dette tallet gjaldt en ikke-vaksinert befolkning. Når hele 45 prosent av befolkningen er blitt vaksinert er det klart at tallet uansett ville være svært mye lavere, selv om influensaen hadde vært så farlig som man fryktet i starten.

Kritikken mot dette skrekkscenarioet myndighetene forespeilte oss i en tidlig fase av pandemien er det eneste legitime peong Geelmuyden har. (Oppdatering: Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet har gjort meg oppmerksom på at heller ikke dette poenget er legitimt. Se hans kommentar her.) Problemet er at han pakker inn denne saklige kritikken i en saus av feilaktige påstander som er minst like overdrevet og ubegrunnede som det han selv kritiserer myndighetene for.

I forkant av massevaksineringen vet vi nå at de samme myndighetspersoner satt med en annen viten. De var klar over at bølgen med det ualminnelig svake influensaviruset var på vei ned av seg selv. Like fullt intensiverte de vaksinasjonspresset overfor befolkningen, samtidig som de forsikret at vaksinen var helt trygg.

Ja, influensaen går i bølger rundt planeten vår, og flere steder så man en ny bølge på nyåret 2010, og man forventer ennå en ny mindre bølge til høsten. Skulle man si til folk at de ikke trengte å vaksinere seg fordi den første bølgen var over, og så vente til neste bølge startet før man informerte om at det kunne være en ide å vaksinere seg likevel? Selvsagt ikke, og Geelmuydens argumentasjon er fullstendig på jordet.

Nå ligger tallene for korttidsvirkninger på bordet. De er neppe overdrevne ettersom de kommer fra Statens Legemiddelverk.

Foreløpig er det i Norge registrert 4290 bivirkninger. Ti mennesker har mistet livet kort tid etter injiseringen. 27 spontanaborter settes i forbindelse med Pandemrix.

I følge nettsidene til Statens Legemiddelverk er det registrert 1028 tilfeller av bivirkninger etter å ha mottatt Pandemrix-vaksine. Tallet Geelmuyden nevner, 4290, er antall ulike reaksjoner i de 1028 personene som det ble meldt inn bivirkninger for. Hvis en person opplever fire ulike bivirkninger, som kvalme, vondt i armen, pustevansker og kløe i øyet, så er det fortsatt bare en person. Her ser vi at Geelmuyden forsøker å blåse opp tallet i håp om at leseren ikke har vett til å sjekke fakta.

Det er registrert 10 dødsfall men uten at det finnes noen sannsynlig sammenheng med vaksinen. Legemiddelverket skriver:

Foreløpige resultater viser at dødsfallene ikke har noen sannsynlig sammenheng med vaksinen. Dødsfall som skyldes vaksiner forekommer nesten aldri. Når man vaksinerer mange personer over kort tid, vil det tilfeldigvis skje dødsfall, sponaborter og fosterdød som ikke har noen sammenheng med vaksinasjonen.

Når det gjelder de 27 tilfellene av spontanabort eller fosterdød, skriver de:

Når det gjelder tilfeller av spontanabort eller fosterdød, viser undersøkelser i flere av tilfellene at disse ikke har noen sammenheng med vaksinen. De øvrige har trolig ingen sammenheng med vaksinen, men flere undersøkelser er nødvendig før endelig konklusjon.

Men dette sier ikke Geelmuyden noe om. Han fremstiller det, fullstendig uriktig, som om Statens Legemiddelverk erkjenner at det har vært en del dødsfall og spontanaborter knyttet til vaksinen. Altså det rake motsatte av hva Statens Legemiddelverk faktisk sier. Det er pinlig og uredelig, Geelmuyden.

Han skriver videre:

Flere er blitt lammet av nervesykdommen Guillain-Barré syndrom.

Ja, vi kjenner til fem mulige tilfeller hvorav kun tre er bekreftet. La oss høre hva Geelmuydens egen kilde, Statens Legemiddelverk, sier om dette:

Det er så langt meldt fem tilfeller av nervesykdommen Guillain-Barré syndrom (GBS) etter vaksinasjon med Pandemrix, tre bekreftet, ett sannsynlig og ett mulige tilfelle. I det ene bekreftede tilfellet hadde pasienten fått tre ulike vaksiner, inkludert Pandemrix. Pasienten hadde også hatt en infeksjon i tiden før han fikk tegn på GBS. Selv om infeksjoner er en vanlig årsak til GBS, mens vaksiner bare i sjeldne tilfeller har vært mistenkt å være årsak til GBS, kan det ikke utelukkes at dette tilfellet har sammenheng med vaksinering. I det andre bekreftede tilfellet fikk pasienten symptomer i underkant av tre uker etter vaksinasjon. Etter behandling er pasienten i bedring ca tre uker etter symptomstart. Ingen andre årsaker er så langt påvist. I det tredje bekreftede tilfellet fikk pasienten symptomer to uker etter vaksinering. Ytterligere informasjon er etterspurt. I tilfellet med sannsynlig GBS fikk pasienten symptomer drøye to uker etter vaksinering. Mer informasjon forventes i saken, men inntil videre kan det ikke utelukkes at dette tilfellet har sammenheng med vaksinering. Mer informasjon er nødvendig før man kan si noe om mulig sammenheng med vaksineringen i det fjerde tilfellet.

Merk at infeksjoner (som f.eks. influensa) har høyere sjans for å gi GBS enn hva vaksiner selv har. Legemiddelverket har en egen informasjonsside om dette hvor de bl.a. skriver:

Nyere epidemiologiske studier viser at influensasykdom i seg selv gir en langt høyere risiko for å utvikle Guillain Barré syndrom (GBS) enn influensavaksine. Vaksinasjon kan derfor gi beskyttelse mot GBS.

Geelmuyden fortsetter sin vranginformering om bivirkninger fra vaksinen:

Medfører dette riktighet, har vaksinen forårsaket flere dødsofre enn H1N1-viruset hittil er blitt satt i mulig forbindelse med.

Nei. Det finnes altså 10 dødsfall hvor vaksinen kan ha spilt en rolle, men hvor undersøkelser sier at dette ikke er sannsynlig. Vi har altså ikke ett eneste bekreftet dødsfall knyttet til vaksinen. Hører du meg Geelmuyden? Ikke et eneste bekreftet dødsfall her i landet! Men vi har minst 25 bekreftede dødsfall knyttet til sykdommen. Din påstand er altså fullstendig riv ruskende gal.

I tillegg kommer de antatt store mørketallene.

Det har vel aldri tidligere vært lagt så mye vekt på at mulige bivirkninger skal rapporteres inn til Legemiddelverket. Vi må derfor anta at mørketallene er mye mindre når det gjelder denne vaksinen enn i andre tilfeller. Hadde det vært store mørketall ville vi selvsagt sett dette slå ut som avvik i statistikkene for sykdommer og dødsfall. Det har vi ikke sett. Tallene fra Norge er også i tråd med tall fra andre land, og totalt sett er bivirkningene svært mye lavere enn hva myndighetene forespeilet oss i sammenheng med vaksinasjonen, f.eks. med tanke på Guillain-Barré syndrom, hvor man forventet noe høyere antall tilfeller av enn det vi faktisk har sett.

Dessverre later det til at norske myndigheter valgte det farligste av de 20 foreliggende vaksinasjonspreparatene. Man kunne for eksempel benyttet seg av det kvikksølv- og adjuvansfrie vaksinetilbudet fra Baxter, som i ettertid viser seg å ha forårsaket halvparten så mange dødsfall. Isteden valgte man Pandemrix fra GSK, hvor den norske stat innehar aksjer til en verdi av mer enn ni milliarder kroner.

Vi har null dødsfall knyttet til Pandemrix-vaksinen i Norge. Hvor mye tryggere mener Geelmuyden at det burde være? Og vaksineprodusenten Baxter er det samme selskapet som han i innledningen av sin kommentar indirekte kritiserer for å ha stått bak hele epidemien. Burde den norske stat virkelig ha støttet dette selskapet i så fall? Skal Geelmuyden først være konspirasjonsteoretiker må han i det minste være konsekvent.

Adjuvans (med skvalen) i vaksinen er ikke farlig. Kvikksølvet (Tiomersal) i vaksinen er ikke farlig. Geelmuyden kan gjenta slik skremselspropaganda til det kjedsommelige, men de harde fakta, basert på omfattende studier, viser gang på gang at disse farene ikke er korrekte slik vaksiner i dag produseres.

Legemiddelverket skriver:

Per 31. januar 2010 er det mottatt i alt 9 632 bivirkningsrapporter i de europeiske landene. De aller fleste av disse er vurdert som lite alvorlige. Det er hittil distribuert ca 83,3 millioner doser med Pandemrix i Europa og det er estimert at minst 27,6 millioner pasienter er vaksinert.

Farlig vaksine? Do the math. Og la oss se litt på sammenhengen mellom placeboeffekt og reelle bivirkninger. Information Is Beautiful har en fin oversikt over tema relatert til H1N1-vaksinen, og jeg har sakset følgende illustrasjon derfra:

Skjermbilde 2010-05-17 kl. 15.14.08.png

Geelmuyden konkluderer:

I lys av de mange kritikkverdige forhold som er avdekket, bør det gi mange mennesker ubehag å minnes hvordan vaksineskeptikerne i fjor høst ble hånet av velansette leger og eksperter.

Tvert i mot. Alt hån mot disse vaksineskeptikerne har vist seg å være fullstendig på sin plass. Bivirkningene har vært lavere enn forventet. Vi har ikke sett noen dødsfall, vi har sett færre tilfeller av GBS enn forventet og ingen av skrekkscenarioene til vaksineskeptikerne har slått til. Ingen. Jeg kan ikke en gang huske å ha sett militæret samle inn folk for tvangsvaksinering, slik de mest rabiate vaksineskeptikerne gjentatte ganger fortalte oss kom til å skje. Sannheten er at disse menneskene burde bøye seg i dyp skam og be om unnskyldning for sine ubegrunnede varselrop og konspiratoriske vrangforestillinger som skapte svært mye feilinformasjon og unødvendig frykt hos folket. Det er trist å se at Niels Chr. Geelmuyden ikke har lært noe som helst, og at han ikke har evne til å sjekke selv de mest basale fakta før han uttaler seg.

Det å innta standpunktet til den vaksineskeptiske minoritet betyr ikke at man er modig eller utviser sunn skepsis. Det betyr bare at man er uinformert og teit.


Oppdatering (18. mai): VG har i dag en sak om bivirkninger fra medisiner og vaksiner i 2009.

 • Pingback: Tweets that mention En svinaktig historie – Geelmuydens pinlige grynt. | unfiltered perception -- Topsy.com()

 • K

  Vakkert!

 • Flott gjennomgang!

  Geelmuyden fikk svar fra Legemiddelverket for litt over en uke siden med ytterligere poenger, gjengitt her: http://skepsis.no/forum/index.php/topic,1210.msg17244.html#msg17244

 • Per

  Jeg kan ikke fatte og begripe at det skal være så vanskelig å forholde seg til fakta og den virkelige verden, men støtt og stadig ser vi journalister som overhode ikke har peiling på det de skriver om her. En burde forvente at de har ørite mer seriøsitet enn de mest rabiate disiplene til Nyhetsspeilet.

  En annen ting som helt ble glemt er jo at alle plutselig startet å vaske hendene sine, samt bruke håndsprit. Dette førte jo til at bl. annet infeksjonsavdelingene på barneklinikkene ble nesten tømt for de med vanlige omgangssyke ol. Dette sammen med at de i risikogruppen var ytterst forsiktig med å utsette seg for smitterisiko før de var vaksinert bidro helt sikkert til både å forsinke smittespredningen og å redusere dødsfallene betydelig.

  Det som i alle fall er sant, er det dersom myndighetene hadde gjort det Geelmuyden tydelig ville så ville langt flere ha dødt. Dessuten: I slike tilfelle er det mye bedre å planlegge for et «i verste fall scenario». Det er bedre å være litt for siktig og så kaste bort noen kroner, eller å gjøre det motsatte og så kaste bort mange liv.

 • Lars-Erik

  Godt å se litt dokumentasjon på bordet, Gunnar ;) Det er trist å måtte erkjenne det, men gang på gang viser det seg at journalister besitter altfor lite kunnskap. Man skal rett nok ikke forvente at journalister kan alt om alle fagområder, men det minste vi kan be om, er da at de vet hvordan man driver kildekritikk og presenterer resultater uten grov fortegning.

  Fortsett det gode arbeidet!

 • Pingback: Vakksine, det er faaali, de’ « Raag Raaums Blog()

 • Takk for fin bloggpost om Geelmuydens grisete eventyr. Du har veldig fine poenger, men jeg vil påpeke at du gir Geelmuyden uriktig kreditt for dette med «de 13 000 døde». Dette er også en myte, som konspirasjonsteoretikerne resirkulerer. Det er riktig at tallet ble nevnt på pressekonferansen 27. april 2009, men da bare som det verste av de scenarier som Pandemiplanen fra 2006 inkluderte. Det var altså ikke en spådom om hva som skulle skje i Norge i denne pandemien. Hele pressekonferansen kan ses: her.

  Samme morgen som denne pressekonferansen (altså mandagen etter den fredagen vi fikk vite om det nye viruset) skrev vi i vår rapport til helsedirektøren og helseministeren: «Dersom det blir en pandemi, tror vi per i dag at den vil bli mild med lav letalitet.»

  Denne og andre rapporter fra perioden kan du lese her. Ikke på noe tidspunkt var det noen som trodde på 13 000 døde. Vi gjorde planscenarier ved et par anledninger; disse var rimelige verstefallsscenarier for å sikre god beredskap i helsetjenesten. I tillegg gjorde vi risikovurderinger, som var det vi trodde mest på.

  Preben Aavitsland
  statsepidemiolog, Folkehelseinstituttet

 • Preben: Takk for hyggelig kommentar. Jeg har redigert den litt for å få lenkene til å fungere korrekt.

  Jeg så du tvitret om FHI-rapportene tidligere i dag, og setter pris på at du presiserer dette i din kommentar. Jeg skal oppdatere med en referanse til dette i bloggteksten.

 • @ Preben Aavitsland:

  «Ikke på noe tidspunkt var det noen som trodde på 13 000 døde.»

  Dette var førstesideoppslag på VG og DB, da sto Bjarne Bolla Hansen fram og ropte dette kunne i værste fall skje så når du kommer i ettertid og sier «Ikke på noe tidspunkt var det noen som trodde på 13 000 døde.» mister du ganske mye troverdighet. Politikerne med helseministeren forkynnet det til folket gjennom tv og riksdekkende aviser. Var det noen fra FHI som skrev et innlegg eller nevnte på tv at dette ikke medførte riktighet? Noen som sa dette var en gammel plan fra 2006? Absolutt verste fall, men ikke forvent flere døde enn ved den normale influensasesongen (1500-+)

  NEI, NEI og NEI.

  FHI var tyst hele veien og at du nå kommer her og skal være en objektiv kritiker er bare latterlig.

 • @ Sigurd Mellqvist «… Bjarne Bolla Hansen fram og ropte dette kunne i værste fall skje så når du kommer i ettertid og sier “Ikke på noe tidspunkt var det noen som trodde på 13 000 døde.” »

  Kan du ikke lese din egen tekst? Det sto, det ble sagt, det ble gjentatt «i værste fall». Det er du som gjengir det sånn, så da må du ha fått det med deg, eller?

  Hva ønsker vi?

  Fagfolk som sier holder tett med hva som er verste scenario? Eller fagfolk som sier til besluttende myndighet hva som både er verste, beste og mest sannsynlig? Og besluttende myndigheter som forbereder seg på hva?

  Beste – det blir ingen pandemi, bare en lett influensa?
  Mest sannsynlig?
  Alvorligste mulighet?

  Vi foretrekker fagfolk og besluttende myndigheter som forbereder landet på at det mest sannsynlige skal skje, men med nok i bakhånd til å ordne opp hvis det verste skulle skje.

  Så ble det en mild influensa, der særlig yngre mennesker ble rammet. Siden vi er over 60 må det gå an å si at vi finner det langt mer alvorlig at 100 tenåringer/småbarnsforeldre dør i en slik influensa, enn 100 over 60. Det er kanskje et populistisk ukorrekt standpunkt, men peker etter vår mening i retning av det folk som Preben Aavitsland og helseminister Hansen sto overfor.

  Gitt at programmet som ble gjennomført også brukes som en øvelse for den store pandemien – godt gjennomført, etter vår vurdering.

 • @ Raag Raaum:

  Du bør lese igjennom denne…

  Worst-Case Thinking

  At a security conference recently, the moderator asked the panel of
  distinguished cybersecurity leaders what their nightmare scenario was.
  The answers were the predictable array of large-scale attacks: against
  our communications infrastructure, against the power grid, against the
  financial system, in combination with a physical attack.

  I didn’t get to give my answer until the afternoon, which was: «My
  nightmare scenario is that people keep talking about their nightmare
  scenarios.»

  There’s a certain blindness that comes from worst-case thinking. An
  extension of the precautionary principle, it involves imagining the
  worst possible outcome and then acting as if it were a certainty. It
  substitutes imagination for thinking, speculation for risk analysis and
  fear for reason. It fosters powerlessness and vulnerability and
  magnifies social paralysis. And it makes us more vulnerable to the
  effects of terrorism.

  Worst-case thinking means generally bad decision making for several
  reasons. First, it’s only half of the cost-benefit equation. Every
  decision has costs and benefits, risks and rewards. By speculating about
  what can possibly go wrong, and then acting as if that is likely to
  happen, worst-case thinking focuses only on the extreme but improbable
  risks and does a poor job at assessing outcomes.

  Second, it’s based on flawed logic. It begs the question by assuming
  that a proponent of an action must prove that the nightmare scenario is
  impossible.

  Third, it can be used to support any position or its opposite. If we
  build a nuclear power plant, it could melt down. If we don’t build it,
  we will run short of power and society will collapse into anarchy. If we
  allow flights near Iceland’s volcanic ash, planes will crash and people
  will die. If we don’t, organs won’t arrive in time for transplant
  operations and people will die. If we don’t invade Iraq, Saddam Hussein
  might use the nuclear weapons he might have. If we do, we might
  destabilize the Middle East, leading to widespread violence and death.

  Of course, not all fears are equal. Those that we tend to exaggerate are
  more easily justified by worst-case thinking. So terrorism fears trump
  privacy fears, and almost everything else; technology is hard to
  understand and therefore scary; nuclear weapons are worse than
  conventional weapons; our children need to be protected at all costs;
  and annihilating the planet is bad. Basically, any fear that would make
  a good movie plot is amenable to worst-case thinking.

  Fourth and finally, worst-case thinking validates ignorance. Instead of
  focusing on what we know, it focuses on what we don’t know — and what
  we can imagine.

  Remember Defense Secretary Donald Rumsfeld’s quote? «Reports that say
  that something hasn’t happened are always interesting to me, because as
  we know, there are known knowns; there are things we know we know. We
  also know there are known unknowns; that is to say we know there are
  some things we do not know. But there are also unknown unknowns — the
  ones we don’t know we don’t know.» And this: «the absence of evidence is
  not evidence of absence.» Ignorance isn’t a cause for doubt; when you
  can fill that ignorance with imagination, it can be a call to action.

  Even worse, it can lead to hasty and dangerous acts. You can’t wait for
  a smoking gun, so you act as if the gun is about to go off. Rather than
  making us safer, worst-case thinking has the potential to cause
  dangerous escalation.

  The new undercurrent in this is that our society no longer has the
  ability to calculate probabilities. Risk assessment is devalued.
  Probabilistic thinking is repudiated in favor of «possibilistic
  thinking»: Since we can’t know what’s likely to go wrong, let’s
  speculate about what can possibly go wrong.

  Worst-case thinking leads to bad decisions, bad systems design, and bad
  security. And we all have direct experience with its effects: airline
  security and the TSA, which we make fun of when we’re not appalled that
  they’re harassing 93-year-old women or keeping first graders off
  airplanes. You can’t be too careful!

  Actually, you can. You can refuse to fly because of the possibility of
  plane crashes. You can lock your children in the house because of the
  possibility of child predators. You can eschew all contact with people
  because of the possibility of hurt. Steven Hawking wants to avoid trying
  to communicate with aliens because they might be hostile; does he want
  to turn off all the planet’s television broadcasts because they’re
  radiating into space? It isn’t hard to parody worst-case thinking, and
  at its extreme it’s a psychological condition.

  Frank Furedi, a sociology professor at the University of Kent, writes:
  «Worst-case thinking encourages society to adopt fear as one of the
  dominant principles around which the public, the government and
  institutions should organize their life. It institutionalizes insecurity
  and fosters a mood of confusion and powerlessness. Through popularizing
  the belief that worst cases are normal, it incites people to feel
  defenseless and vulnerable to a wide range of future threats.»

  Even worse, it plays directly into the hands of terrorists, creating a
  population that is easily terrorized — even by failed terrorist attacks
  like the Christmas Day underwear bomber and the Times Square SUV bomber.

  When someone is proposing a change, the onus should be on them to
  justify it over the status quo. But worst case thinking is a way of
  looking at the world that exaggerates the rare and unusual and gives the
  rare much more credence than it deserves.

  It isn’t really a principle; it’s a cheap trick to justify what you
  already believe. It lets lazy or biased people make what seem to be
  cogent arguments without understanding the whole issue. And when people
  don’t need to refute counterarguments, there’s no point in listening to
  them.

  This essay was originally published on CNN.com, although they stripped
  out all the links.
  http://www.cnn.com/2010/OPINION/05/12/schneier.worst.case.thinking/
  .-= Sigurd Mellqvists siste blog ..Spells vs. Rituals =-.

 • @ Sigurd Mellqvist.

  Vel, det som i sitatet ditt kalles «worst case scenario» er knapt nok 13000 døde, eller noen få prosent av befolkningen. Sitatet ditt viser vel egentlig at våre norske helsemyndigheter var ganske så edruelige i sine forskjellige scenarioer.
  .-= Raag Raaums siste blog ..Vakksine, det er faaali, de’ =-.

 • Pingback: Svin, vaksiner, epler og appelsiner | unfiltered perception()

 • Pingback: Globalisering og anti-vaksinasjonsretorikkens konsekvenser « Skepsisbloggen()

 • Harald

  Jeg synes du er helt vanvittig. Virkelig. At du blir klappet på skulderen av Preben fra Folkehelseinstituttet viser hvilken god jobb du gjør i å _ikke_ utfordre autoritet. Norge skulle klappet deg i ansiktet. Det kan være at Niels Chr. Geelmuyden burde sjekke sine fakta bedre, men du er ute å kjøre når du mener at det er legitimt å skremme en hel nasjon til vaksinering. For jeg vil ikke, kan ikke godta hvordan du synes det er greit å narre mennesker til å frykte for livet, i håp om å spare sykemeldinger. Det vitner om en elitistisk holdning og forrakt for demokratiet. Selv tok jeg ikke vaksinen, og ble aldri syk. Og jeg kan knapt huske noen av mine venner ble syke, og de få som ble det klagde ikke stort.

  Det som er sikkert, er at uten vaksinen, hadde vi spart 650 millioner blanke kroner og noen ulykksaklige møter med Guillain-Barré. Vi kunne spart oss for Preben Aavitsland tilsynelatende frie tilgang til mediene, hvor han som «ekspert» fikk si hva som helst uten å bli utfordret. Vi kunne spart oss for «Folkehelseinstituttet» som lyder så offentlig, men er langt fra det. Faktisk er de så lite offentlig at deres regnskap er unntatt offentligheten. Så vi aner ikke en gang hvem som støtter de finansielt, bortsett fra at det står Rockefeller ved døra. Dessverre blir de feilaktig ansett som en forlengelse av helsemyndighetene. Nå sitter søsteren til statsministeren ved roret hos FHI, og det føles langt fra tillitsvekkende mht. Stoltenberg-familiens historie som vaksine-pushere. WHO må simpelthen elske de.

  Jeg tror du gjerne vil glemme at «pandemien» (WHO endret dennes definisjon til å passe den kommende svineinfluensaen) er tidenes største helseskandale. Som følge av dette har ikke verden lenger den samme tillitten til helsevesenet, og den bør beviselig aldri gjenopprettes. Jeg husker godt hvordan propaganda-apparatet svingte seg opp, hvor tabloider, TV-nyhetene og radiokanaler fungerte mer eller mindre som en forlengelse av Folkehelseinstituttets PR-avdeling. Resultatet var skremselsscenario for å pushe vaksinen, og i dag har vi lært om WHO-pampenes skandaløse tilknytning til vaksineindustrien.

  WHO internasjonalt og Folkehelseinstituttet nasjonalt, står bak en av tidenes største kjent svindler, og dette er noe du presterer å ta til forsvar i denne bloggposten. Så jeg forstår godt at Preben Aavitsland er glad for ditt engasjement i å gjenopprette deres tillitt.

  Gratulerer.

 • @ Harald:

  Alltid fint med kommentarer fra noen som mener at meningsmotstandere bør utsettes for vold. Det pleier være en garanti for solid etterfølgende argumentasjon.

  Og jupp, det var riktig. Du scoret fullt brett i klisje-bingoet.

  La meg bare kommentere noen poeng.

  1) Det er større sjanse for å få GBS fra infeksjoner enn fra vaksinen. Det vil si at statistisk sett vil flere få GBS fra en influensainfeksjon enn fra vaksinen. Det faktiske antallet bekreftede tilfeller av GBS i Norge etter svineinfluensavaksinen er… 0. Antallet er lavere enn hva myndighetene selv forespeilet basert på tidligere erfaringer.

  2) Hadde vi spart 650 millioner? Nei. Vaksinene var kjøpt inn før H1N1 dukket opp.

  Skal man først se på dette i rene kroner og øre så gikk det vel nesten opp i opp. Norge skal ha tjent rundt 600 mill på aksjer i GSK.

  3) FHI var nøkterne i sine uttalelser og sa allerede i april 2009 at pandemien ville ha lav letalitet. At media tok tak i noen worst-case-scenarioer og blåste disse opp på forsidene, synes jeg ikke FHI kan lastes for.

  4) Dine konspirasjonteorier hopper jeg glatt over da de per definisjon er umulig å diskutere fordi ethvert argument mot vil bli et argument for sett gjennom konspiratoriske briller.

  5) Definisjonen av pandemi ble IKKE endret i forbindelse med svineinfluensaen. Den ble endret FØR noen hadde hørt om den nye H1N1 etter en flerårig prosess med utgangspunkt i bl.a. erfaringene fra fugleinfluensaen noen år tidligere.

  For øvrig fascinerende at du skriver «WHO endret dennes definisjon til å passe den kommende svineinfluensaen» – mener du at de er synske?

  Jeg har for blogget om en del flere av dine argumenter, og annet, her:
  http://blog.tjomlid.com/?p=2860

 • Sigurd Mellqvist

  Bare en kort kommentar.

  Det blir svært vanskelig å unngå konspiratorisk tankegang når som du selv skriver Harald, «Vaksinene var kjøpt inn før H1N1 dukket opp»…

  Fremstilling av vaksine er komplisert, vanskelig og tidkrevende ifølge farasøytisk industri selv, derfor også dyrt, så hvordan klarte de hva du påstår?

 • @ Sigurd Mellqvist:

  Du misforstår Sigurd (og kunne unngått dette ved å lese bloggposten jeg henviste til).

  Vaksinekjøpet gjaldt ikke vaksiner spesifikt mot H1N1-varianten av viruset da det ikke var relevant på det tidspunktet. Den faktiske vaksinen ble, som vi alle vet, laget etter at H1N1-viruset begynte å bre seg, dvs vår/sommer 2009. Men Norge forpliktet seg allerede i 2008 til å kjøpe inn to doser per nordmann av en influensavaksine fra GlaxoSmithKline ved et eventuelt pandemisk utbrudd. Dette var for å sikre oss mot eksempelvis et utbrudd av fugleinfluensa, som vi vet utgjorde en potensiell risiko. Dette dreide seg om å være føre var for å sikre den norske befolkning. Merk at denne avtalen altså IKKE gjaldt en vaksine spesifikt mot svineinfluensa, da den ennå ikke var kjent, men en influensavaksine mot en hvilken som helst variant av viruset (som da måtte produseres i etterkant når viruset var identifisert).

  Kjøpsavtalen Norge hadde forpliktet seg til ble heller ikke utelukkende utløst av WHO sin pandemierklæring (som konspiratørene gjerne hevder), ettersom Norge allerede FØR dette valgte å kjøpe inn et stort antall doser for å være sikre på å få noe i tilfelle et pandemisk utbrudd hvor det ikke ville være mulig å få produsert nok på kort tid.

  Alt dette står utførlig forklart i min andre bloggpost om emnet:
  http://blog.tjomlid.com/?p=2860

 • Sigurd Mellqvist

  Og du ser ingen problemer med at Jens Stoltenberg i kraft av å være statsminister er med på slike avgjørelser og hans søster som er direktør i FHI er rådgiver for stat gjennom et privat eid foretak når alle vet Jens er en ivrig pusher av vaksine? (ref hans nytttårstale der han uttalte et ønske om å vaksinere alle verdens barn)

  Regner med du skjønner hvorfor konspirasjonsteorier spirer i et slikt sammensurium?

  Personlig ser jeg ikke noe poeng i å vaksinere hvis de ikke har mat til å overleve, men det er vel bare meg.

  Og før du svarer, slå opp ordet compartmentalization og prøv å se det i sammenheng med FHI.

  God kveld

 • Jeg er glad for enhver statsleder som er ivrige pushere av vaksiner. Vaksiner er uten sammenligning det enkeltstående viktigste helsetiltak verden har sett. En lege uttalte nylig at man kunne ha sperret inne alle leger og stengt alle sykehus uten at det ville gitt de store utslag på gjennomsnittlig levealder i Norge. Det er i hovedsak to faktorer som sørger for at vi i dag har den gode helse og levealder som vi har, og det er viten om hvordan smitte overføres, og vaksiner.

  Jeg hadde vært livredd om vi hadde en statsleder som var usikker på vaksiners effekt, og som satt på gjerdet når vi stod foran potensielle pandemier.

  Hvis Norge var det eneste land som hadde bestilt vaksiner mot svineinfluensaen, hadde man kanskje kunne stille spørsmål ved hvorfor, og så se på sammenhenger bak i kulissene. Men ærlig talt, hele den vestlige verden kjøpte inn vaksiner til hele sine befolkninger. Norge gjorde som de fleste andre, og baserte sine vurderinger på andre lands avgjørelser og WHO sine anbefalinger, så vel som selvstendige analyser. Og alt dette er behørig dokumentert hvis man vil lese både dokumenter fra myndighetene, så vel som FHI sine egne rapporter som kom fortløpende.

  Det er lett å koke sammen konspirasjoner gjennom å være diffus, men så lenge man vanskelig kan se at Norges avgjørelse på noen som helst måte var unik, er det ganske søkt å trekke sammenkoblinger mellom statsministeren og FHI og de avgjørelser om innkjøp som ble gjort.

  Logikken din er fullstendig snudd på hodet. Det er først om Norge gjorde noe som avvek fra alle andre lands valg, dvs å IKKE vaksinere, at man kunne lure på hvilke årsaker som lå bak.

  Det er også vanskelig å se hvilke gevinster Jens eller søstra skulle ha i at Norge valgte å vaksinere (i tråd med alle fagfolks anbefalinger)? Det er også vanskelig å forstå at en helt åpen politisk avgjørelse om å kjøpe inn vaksiner allerede i 2008 kan dras over til å bli noe «muffens» i forbindelse med svineinfluensa.

  Og, jeg skulle gjerne likt å høre dine konspirasjonsteorier om Norge IKKE hadde vaksinert, og H1N1 viste seg å være omfattende og dødelig.

 • For å fortsette:

  I alle saker kan man finne sammenhenger mellom folk. Verden er liten. Norge enda mindre. Men med mindre man kan peke på konkrete uregelmessigheter eller «korrupsjon», blir det søkt å fremsette hypotetiske scenarioer bare for å vise at man kan.

  Når det gjelder FHI sine regnskaper, så gjelder dette det faktum at anbudsprosessene er hemmelige. Dette fordi det ellers ville være vanskelig å få til avtaler. Det er ren business. Uansett har vel de faktiske kostnadene kommet ut i ettertid, så det er ikke så spesielt hemmelig lengre.

 • stig

  Så här lurade vaccinationsindustrin skolmedicinen och världen.

  http://torbjornsassersson.com/2011/01/vaccinationsindustrin-lurade-skolmedicinen-varlden/

  denna var intressant synes jeg, ikke før at jeg ær noen speciell motstander av vacciner men gir endå et bilde av att vi fått mye høgre levealder utan skolemedesiner, noe som di mange ganger tar æren før.

 • Dette er dessverre tull, noe jeg har forklart både i denne bloggposten om vaksiner, men som er gjennomgått mer i detalj i denne bloggposten på Science-Based Medicine.

  Her er det nok ikke vaksineindustrien som lurer verden, men vaksinemotstandere som lurer folk flest gjennom uærlighet og manipulering av statistikk.

  Kort sagt, bedre behandling og levestandard ga kraftig reduksjon i dødelighet, men smitteraten ble ikke redusert vesentlig før vaksinene kom.

 • Som jeg beskriver nærmere i bloggposten om vaksiner (som jeg lenket til i den andre kommetaren) så er det beste beviset på vaksinenes effekt å bare se hva som skjer i områder i den vestlige verden straks dekningsgraden av vaksinasjon synker under et visst nivå. Se f.eks. på kikhosteepidemiene som nå dukker opp overalt med store antall sykehusinnleggelser og en hel del dødsfall, noe som ikke har skjedd på flere tiår før moderne hippier begynte å tvile på vaksiner. Eller se på polioutbruddene i områder hvor de stopper vaksinering, f.eks. Nigeria tidligere.

  Se også denne kommentaren i Skepsisforumet.
  http://skepsis.no/forum/index.php/topic,340.msg20575.html#msg20575

 • stig

  Jeg tror ikke man kan drepe all virus og alla bakterier med antibiotika/vacciner,
  de bakterier som øverlever tex en antibiotika kur blir mer og mer motstands kraftig-

  og hvis man ikke lykkes med det så får vi i fremtiden (allrede) mer alvarlige stammer av virus/bakterier sk super bakterier og tex tuberkulose som er motstandkraftig mot dagens medesiner, det jeg er rædd før er at vi muligens bare skyver problemmen til framtiden (som å pisse i bykserna) tror bara at vi burde prøve finne en annen løsning, ikke før at jeg har svaret før hvordan.
  Men at vacciner/antibiotika har redett mange liv er de ikke noen tvil om.

  Mvh Stig

 • Så da er du enig i at artikkelen og grafene du lenket til er uredelig fremstilt og ikke underbygger ditt poeng om vaksiner? Viktig at du følger opp din første påstand og ikke bare hopper til en ny.

  Når det gjelder din andre kommentar så er den i prinsippet riktig, men nettopp derfor er man strenge på å be pasienter ta antibiotikakurer fullt ut, samt ikke bruker antibiotika unødvendig. Her kan det nok ennå strammes inn, men så lenge antibiotika brukes riktig skapes ikke resistente bakterier i en slik grad at antibiotika som helhet er et onde. Ca 90 års bruk som har reddet hundrevis av millioner av menneskeliv er bevis nok på det.

  Vaksiner skaper heller ikke resistente bakterier/virus, hvertfall ikke så lenge vi har god nok vaksinasjonsdekning. Med lav vaksinasjonsdekning kan man oppleve mutasjoner, som f.eks. i kikhostebakterien, men nettopp derfor er vaksiner så viktig.

  Det er ingenting som tyder på din påstand om at vi skyver problemet foran oss er korrekt. Og selv om det var det ville det være uetisk å ikke bruke medikamenter som redder uendelig mange liv hvert år fordi det teoretisk sett en eller annen gang i fremtiden kan skape et problem. Husk at når fremtiden kommer så har vi også bedre teknologi. Allerede nå nylig leste jeg om et mulig nytt antibiotika som var oppdaget som var flere titalls ganger kraftigere enn dagens. Jeg tror du skal være glad for den medisin vi har, og heller jobbe for at flest mulig vaksinerer seg, heller enn å spre tvil og inkorrekt antivaksinepropaganda. Ved å gjøre folk usikr eom vaksiner gjør du deg selv til en del av det problemet du selv frykter.

 • ikke før at jeg ær noen speciell motstander av vacciner

  Haha, nei, særlig. Pull the other one, it’s got bells on. :-D

 • Norske leger er også blant verdens mest restriktive på antibiotikabruk, om jeg ikke tar feil … nettopp pga faren for resistensutvikling.

 • Anbefaler HjerneDvask sin bloggpost Løgn, forbannet løgn og vaksineløgn hvor hun elegant forklarer disse løgnaktige grafene.

 • Pingback: Svineinfluensa – noen tanker om massevaksinasjonen | unfiltered perception()