På nittitallet ble vi foret med propaganda om hvor livsfarlig ecstasy var. Vi fikk høre om ungdommer som var på sitt første rave-party, prøvde ecstasy en gang, og falt om døde på flekken. Vi fikk høre om en hel generasjon ungdommer med varige skader på hjernen og permanente depresjoner. Ecstasy var noe vi for all del måtte holde oss unna, og foreldre sendte barna ut med en pose øl for å være sikker på at de ruset seg på noe fornuftig når de første skulle ruse seg.

41949092 drugs graph 416Ecstasy er et ulovlig rusmiddel, men som jeg har skrevet om tidligere er vår narkotikapolitikk basert på historiske og kulturelle årsaker heller enn god vitenskap og fornuftig helsepolitikk. Lovlige rusmidler som alkohol og tobakk er vesentlig farligere enn både cannabis, LSD, GHB og ecstasy, viser et arbeid utført av The Science Select Committee, en gruppe politiske rådgivere til den engelske regjering. Dette selv om man tar hensyn til både skadevirkninger for brukeren, så vel som de sosiale konsekvenser. Les mer om dette i min bloggpost Fordomsfull narkotikapolitikk.

En stor studie utført av Verdens Helseorganisasjon (WHO) tidlig på nittitallet viste at bruk av kokain var en mye mindre helserisiko enn bruk av alkohol og tobakk. Svært få eksperter anser kokain som helsefarlig, og det finnes ingen gode vitenskapelige studier som viser at heroin er skadelig hverken for kropp eller sinn. Dette har jeg også skrevet mye om i bloggposten På tide å legalisere tunge narkotiske stoffer?.

Nå har en ny studie vist at også ecstasy er frikjent for direkte skadevirkninger på kropp og psyke:

There is no evidence that ecstasy causes brain damage, according to one of the largest studies into the effects of the drug. Too many previous studies made over-arching conclusions from insufficient data, say the scientists responsible for the research, and the drug’s dangers have been greatly exaggerated.

Studien ble utført av en professor ved Harvard Medical School og publisert i tidsskriftet Addiction nylig. Hensikten med studien var å kartlegge om ecstasy faktisk hadde skadevirkninger på hjernen, og konklusjonen var altså negativ.

Men hvorfor har vi da hørt så mange skrekkhistorier om hvordan ecstasy skader hjernen? Bakgrunnen for dette synes å være at konklusjonene har vært basert på dårlige studier. I tidligere studier har man sammenlignet ecstasybrukere som har vært aktive «ravere» med festing og dansing hele natten, med ikke-ravere. De danseglade ecstasybrukerne lider ofte av søvnmangel og dehydrering, begge faktorer som påvirker de kognitive evnene, og de var også ofte brukere av alkohol og andre rusmidler. Det var ofte heller ikke kontrollert for eventuelle pre-eksisterende hjerneskader.

I denne nye studien sammenlignet man derimot mennesker som alle var like aktive «ravere», bare at den ene gruppen brukte ecstasy og den andre ikke gjorde det. Når man da sammenlignet gruppene fant man ingen forskjell i de kognitive evnene hos de som brukte ecstasy sammenlignet med ikke-brukerne.

Tidligere studier har altså egentlig bare avdekket problemer relatert til annen rusbruk, alkoholmisbruk og søvnmangel, ikke effekter spesifikt knyttet til bruk av ecstasy.

Det finnes likevel en potensiell skadevirkning:

But the drug still posed risks, he said. «Ecstasy consumption is dangerous because illegally made pills often contain contaminants that can have harmful side-effects.»

Nettopp. Nøyaktig samme konklusjon som med for eksempel heroin. Stoffet i seg selv er lite farlig eller ufarlig, men fordi det er ulovlig produseres det illegalt og blandes med alle mulige slags farlige stoffer som man helst ikke vil ha pumpende rundt i blodet sitt. Disse rusmidlene produsert på en sikker måte er altså ikke farlige i seg selv. Det betyr ikke at man ønsker at gud og hvermann skal ruse seg, eller at disse rusmidlene skal kunne omsettes fritt. Problemer med avhengighet, rusede mennesker i trafikken, og de effektene rus har på menneskers oppførsel, er noe vi ikke ønsker som et utbredt problem i samfunnet. Men ved å dekriminalisere stoffene vil man kunne sørge for lavere priser og en sikrere produksjon, med tilhørende lavere helsemessige og sosiale skadevirkninger hos brukerne. At man vil kunne bli kvitt en stor del av kriminalitet og prostitusjon i samme slengen, er vel heller ikke å forakte.

Vår narkotikapolitikk bør være basert på solid vitenskap, ikke utelukkende historisk frykt og kulturelle preferanser. Få politikere tør selvsagt stå frem med slike kontroversielle forslag, og i England ble den vitenskapelige rådgiveren David Nutt avsatt i 2009 da han hevdet at alkohol og tobakk var vesentlig farligere enn både cannabis, ecstasy og LSD. Hans respons til oppsigelsen står som noe også norske politikere burde strebe etter:

My view is policy should be based on evidence. It’s a bit odd to make policy that goes in the face of evidence. The danger is they are misleading us. The scientific evidence is there: it’s in all the reports we published. Our judgements about the classification of drugs like cannabis and ecstasy have been based on a great deal of very detailed scientific appraisal.

Gordon Brown makes completely irrational statements about cannabis being ‘lethal’, which it is not. I’m not prepared to mislead the public about the harmfulness of drugs like cannabis and ecstasy. I think most scientists will see this as an example of the Luddite attitude of governments towards science.

[…]

The greatest concern to parents should be that their children do not get completely off their heads with alcohol because it can kill them … and it leads them to do things which are very dangerous, such as to kill themselves or others in cars, get into fights, get raped, and engage in other activities which they regret subsequently. My view is that, if you want to reduce the harm to society from drugs, alcohol is the drug to target at present.

Amen.

 • Men nå er dette «ut», noe alkohol aldri blir. Stadig nye fristende i kjøla for fjortissene. Cider med rose f. Eks. Smakte dog blomsterbedd!

 • @ Superjanne:

  Jeg er mest bekymret over at du vet hvordan blomsterbedd smaker… Det må da være skadelig å spise blomsterbedd? Nei, gi barna en flaske sprit heller…

 • For det første er det «en studie kan indikere at…» som blir oversatt til «Ny studie viser at ecstasy er ufarlig». For meg er det problematisk. For det første kan man gjøre et enkelt søk på http://scholar.google.no/scholar?q=medical+complications+ecstasy&hl=no&btnG=Søk som viser at virkeligheten nok er litt mer sammensatt enn som så, selv når man tar høyde for det du hevder studiene ikke tar høyde for. For det andre er formuleringen uheldig fordi den indikerer at enkeltstudier alene utgjør paradigmeskifter eller «beviser» noe på en slags ultimat måte. For meg er det uheldig fordi det fremmer et feilaktig syn på den vitenskapelige metode slik den fungerer i praksis. Litt på samme måte som homeopater klynger seg til enkeltstudier med tvilsomme metoder som gir dem resultatet de ønsker, samtidig som de ignorerer en større konsensus.

  Videre synes jeg kanskje du undervurderer de tidlige studier når du sier:

  I tidligere studier har man sammenlignet ecstasybrukere som har vært aktive “ravere” med festing og dansing hele natten, med ikke-ravere. De danseglade ecstasybrukerne lider ofte av søvnmangel og dehydrering, begge faktorer som påvirker de kognitive evnene, og de var også ofte brukere av alkohol og andre rusmidler. Det var ofte heller ikke kontrollert for eventuelle pre-eksisterende hjerneskader.

  De fleste studiene har dette i mente og en av dem sier f.eks:

  Conclusions: Care should be taken in cross sectional studies in interpreting mental disorder signs and symptoms merely as a consequence of ecstasy use, as ecstasy use might be associated with the use of multiple substances, and onset of mental disorder is more likely to precede rather than to follow use of ecstasy and related substances.

  (Mental disorders in ecstasy users: a prospective-longitudinal investigation)

  eller:

  The clinical picture of Ecstasy related problems is complicated by multiple drug ingestion. Co-use of cocaine induces panic reactions. Co-use of GHB or opiates results in depressed levels of consciousness.

  (Acute medical problems due to Ecstasy use. Case-series of emergency department visits.)

  Det jeg reagerer på er altså en litt dogmatisk holdning som ikke synes å åpne for at det faktisk kan være medisinske problemstillinger knyttet til bruk av en rekke substanser. Jeg er helt enig i at en vitenskapelig tilnærming bør ligge til grunn for narkotika/rusmiddelpolitikken, det bør dog være en helhetlig vitenskapelig tilnærming der man tar høyde for medisinske, sosiale, økonomiske og juridiske konsekvenser på en rekke felter. Ikke en isolert vurdering av medisinske konsekvenser under optimale forhold.

 • Enig med Ulrik. Én studie ‘viser’ ingenting. Den tyder i høyden på noe.

 • @ Ulrik F. Thyve:

  Tittelen er nok kanskje unødvendig tabloid ja, men man skal jo tiltrekke seg lesere også ;-)

  Kritikken om bruk av enkeltstudier hadde jeg i bakhodet hele veien, og jeg lurte på om jeg skulle skrive noe om akkurat det. Men jeg føler denne studien føyer seg inn i en rekke faglige rapporter som viser at ecstasy er mindre farlig enn f.eks. alkohol, og at den derfor er en slags «siste spiker i kisten». Hadde den kommet alene og vist et resultat fullstendig i strid med tidligere faglig budskap, hadde det vært mer problematisk. Da hadde det vært nærmere homeopati-leiren, slik du påpeker. Men slik oppfatter jeg det altså ikke. Tvert i mot støtter denne studien bare det budskapet fagfolk har gitt over lengre tid når de har sett på det samlede materialet.

  Dette burde kanskje vært tydeliggjort av meg i teksten, men istedenfor henviste jeg til tidligere bloggposter hvor uttalelser om bl.a. ecstasy er presentert, for å sette det inn i en kontekst så folk ikke skulle tro at jeg så på denne studien isolert sett.

  Det jeg reagerer på er altså en litt dogmatisk holdning som ikke synes å åpne for at det faktisk kan være medisinske problemstillinger knyttet til bruk av en rekke substanser. Jeg er helt enig i at en vitenskapelig tilnærming bør ligge til grunn for narkotika/rusmiddelpolitikken, det bør dog være en helhetlig vitenskapelig tilnærming der man tar høyde for medisinske, sosiale, økonomiske og juridiske konsekvenser på en rekke felter.

  Når det gjelder ditt siste poeng skriver jeg ganske tydelig at jeg ikke er for et frislipp av narkotiske stoffer da det har mange negative konsekvenser. Men i bloggpostene jeg referer til har jeg gjengitt ganske mange synspunkter som peker i retning av at en dekriminalisering kan løse mange samfunnsproblemer og være helsemessig gunstig for brukerne.

  Ikke en isolert vurdering av medisinske konsekvenser under optimale forhold.

  Dette skjønner jeg ikke helt. De rapportene jeg viser til har jo nettopp tatt for seg summen av konsekvenser, både individuell helse såvel som sosiale konsekvenser. I tillegg er hele poenget mitt at de proklamerrte skadevirkningene fra disse illegale stoffene skyldes nettopp illegaliteten, ikke stoffene selv.

  Et ønske om å kunne gjøre stoffene lettere tilgjengelig i en tryggere form synes jeg ikke kan kalles «en isolert vurdering … under optimale forhold», men derimot en praktisk heller enn en ideologisk tilnærming til et samfunnsproblem med virkelige menneskelige ofre.

 • Livar

  Hvis vi ville at ungdommer ikke skulle begynne å bruke «stoff» burde vi fokusert på å stoppe dem fra å begynne med røyking av tobakk.
  Det har blitt hevdet at nær 100% av de som begynte med «stoff» begynte med å røyke hasj / cannabis. Veldig få ikke-røykere vil begynne å røyke narkotiske stoffer hvis de ikke allerede var vant med røyking.

  Min mening er at trenden med stadig lavere andel røykere i Norge er positivt også når det gjelder narkotikabruk.
  Så kanskje røykeloven med framtidige innstramminger legger diskusjonen om narkotika død?

 • Jeg synes dette med rusmiddelpolitikk er spenstige saker, og det er interessant hvordan det gjerne blir til en debatt om at det ene rusmiddelet er værre enn det andre.

  For å få til en saklig diskusjon rundt dette med rusmidler generelt, bør vi først og fremst starte med å se på hvordan vi skal takle rusmisbruk, uansett rusmiddel i dette landet.

  Vi kan vel være enige om at omtrent alle rusmidlene beskrevet i søylediagrammet ovenfor er relativt enkle å få tak i?

  Alkohol er et rusmiddel som er lov å benytte, med noen restriksjoner – vi har blant annet ikke lov til å bruke endel maskiner (inkludert endel transportmidler som biler, båter, helikoptere og oljetankere). Men alkohol forårsaker en rekke skader på både individer og de som blir både direkte og indirekte påvirket. Jeg har ingen tall på antall personer med alkoholproblemer i Norge, men det er nok temmelig mange – og ikke alle er synlige.

  Før vi kan starte en diskusjon om Ecstasy skal være lovlig, bør vi bygge opp et sikkerhetsnett for de som allerede har et rusproblem. Utfordringen med stoffer som er urene (på 90-tallet var omtrent alt som var av Ecstasy solgt i Norge enten amfetamin eller urene sammensetninger som ligner på MDMA (den kjemiske forkortelsen til Ecstacy) som f.eks MDME og andre merkelige forkortelser). Det blir også en utfordring da brukerne eksperimenterer med blandinger av forskjellige russtoffer – som ofte forsterker eller «forvrenger» effekten.

  Du kan nok ikke røyke deg ihjel på hverken Cannabis eller Prince Mild, men det er bevist at tobakk (ihvertfall) forårsaker endel helseskadelige bieffekter, en av dem er kreft.

  Jeg bor rett ved noen ivrige sjeler på Ila som startet festen for femten år siden, og jeg tror neppe de ville sagt med hånden på hjertet at Heroin er bra for kroppen. En børsmegler som snorter to gram kokain om dagen vil nok få et problem med både den fysiske og psykiske helsen.

  Den dagen vi kan ta oss av fjortiser som har «bad’æt» på LSD, den tunge heroinmisbrukeren og børsmegleren som tygger amfetamin og snorter kokain uten at dette er noe jeg trenger å betale 113% skatt for, DA er jeg klar for å legalisere alt sammen!

 • Navn

  Ecstacy er pilleform av MDMA. Ren, krystallisert MDMA er bevist ufarlig, men noen kan vaere allergiske. Paa 70-tallet ble det brukt som et vanlig medikament under ekteskapsraadgivnig i USA pga sin evne til aa faa folk til aa foele seg forelsket og glade. Det ble ikke de-legalisert foer paa 80-tallet da fler og fler brukte det som partydop. Ecsacy er farlig i den grad at man ikke vet noyaktig hva pillene egentlig inneholder, derfor har de i bl.a Amstedam pillescannere paa klubbene for aa analysere innholdet. Det jeg synes er interessant er isaafall hvordan skal man gaa frem for aa legalisere? apotek, monopol, aldersgrense, what? Jeg foler at det er her de filosofiske sporsmaalene kommer inn, det er da grenser for hvor mange studier som skal bevise ufarligheten ved forskjellige typer rusmidler.

 • anon

  Hvorfor skal vi nøye oss med de skadelige
  stoffene og bli kriminalisert om vi prøver oss på de mindre farlige, men
  MYE bedre rusmidlene ? folk som ikke har prøvd mdma kan som regel aldri
  forestille seg hvor tillfreds man faktisk kan føle seg.en annen ting jeg lurer litt på er hvorfor ikke psykologer og lignende i helsevesenet skriker etter mer forskning og muligheter for bruk av både MDMA og LSD innen psykiatrien, da det er bevisst at begge har enorme muligheter innenfor flere områder.
  flere forsøk og studier har blitt gjort på mennesker med kronisk PTSD. der 80% ble FRISKE etter psykoterapi med MDMA fordelt på to omganger som varte tilsammen 16 timer.
  med slike tall hadde jeg sovet dårlig om natten hadde jeg vært psykolog!

 • Jarl Julius

  Jeg har personlig har tatt mdma, riktignok store mengder, å fikk skade av dette, å er ikke alene om det.