Ny studie viser at ecstasy er ufarlig

På nittitallet ble vi foret med propaganda om hvor livsfarlig ecstasy var. Vi fikk høre om ungdommer som var på sitt første rave-party, prøvde ecstasy en gang, og falt om døde på flekken. Vi fikk høre om en hel generasjon ungdommer med varige skader på hjernen og permanente depresjoner. Ecstasy var noe vi for all del måtte holde oss unna, og foreldre sendte barna ut med en pose øl for å være sikker på at de ruset seg på noe fornuftig når de første skulle ruse seg.

41949092 drugs graph 416Ecstasy er et ulovlig rusmiddel, men som jeg har skrevet om tidligere er vår narkotikapolitikk basert på historiske og kulturelle årsaker heller enn god vitenskap og fornuftig helsepolitikk. Lovlige rusmidler som alkohol og tobakk er vesentlig farligere enn både cannabis, LSD, GHB og ecstasy, viser et arbeid utført av The Science Select Committee, en gruppe politiske rådgivere til den engelske regjering. Dette selv om man tar hensyn til både skadevirkninger for brukeren, så vel som de sosiale konsekvenser. Les mer om dette i min bloggpost Fordomsfull narkotikapolitikk.

En stor studie utført av Verdens Helseorganisasjon (WHO) tidlig på nittitallet viste at bruk av kokain var en mye mindre helserisiko enn bruk av alkohol og tobakk. Svært få eksperter anser kokain som helsefarlig, og det finnes ingen gode vitenskapelige studier som viser at heroin er skadelig hverken for kropp eller sinn. Dette har jeg også skrevet mye om i bloggposten På tide å legalisere tunge narkotiske stoffer?.

Nå har en ny studie vist at også ecstasy er frikjent for direkte skadevirkninger på kropp og psyke:

There is no evidence that ecstasy causes brain damage, according to one of the largest studies into the effects of the drug. Too many previous studies made over-arching conclusions from insufficient data, say the scientists responsible for the research, and the drug’s dangers have been greatly exaggerated.

Studien ble utført av en professor ved Harvard Medical School og publisert i tidsskriftet Addiction nylig. Hensikten med studien var å kartlegge om ecstasy faktisk hadde skadevirkninger på hjernen, og konklusjonen var altså negativ.

Men hvorfor har vi da hørt så mange skrekkhistorier om hvordan ecstasy skader hjernen? Bakgrunnen for dette synes å være at konklusjonene har vært basert på dårlige studier. I tidligere studier har man sammenlignet ecstasybrukere som har vært aktive «ravere» med festing og dansing hele natten, med ikke-ravere. De danseglade ecstasybrukerne lider ofte av søvnmangel og dehydrering, begge faktorer som påvirker de kognitive evnene, og de var også ofte brukere av alkohol og andre rusmidler. Det var ofte heller ikke kontrollert for eventuelle pre-eksisterende hjerneskader.

I denne nye studien sammenlignet man derimot mennesker som alle var like aktive «ravere», bare at den ene gruppen brukte ecstasy og den andre ikke gjorde det. Når man da sammenlignet gruppene fant man ingen forskjell i de kognitive evnene hos de som brukte ecstasy sammenlignet med ikke-brukerne.

Tidligere studier har altså egentlig bare avdekket problemer relatert til annen rusbruk, alkoholmisbruk og søvnmangel, ikke effekter spesifikt knyttet til bruk av ecstasy.

Det finnes likevel en potensiell skadevirkning:

But the drug still posed risks, he said. «Ecstasy consumption is dangerous because illegally made pills often contain contaminants that can have harmful side-effects.»

Nettopp. Nøyaktig samme konklusjon som med for eksempel heroin. Stoffet i seg selv er lite farlig eller ufarlig, men fordi det er ulovlig produseres det illegalt og blandes med alle mulige slags farlige stoffer som man helst ikke vil ha pumpende rundt i blodet sitt. Disse rusmidlene produsert på en sikker måte er altså ikke farlige i seg selv. Det betyr ikke at man ønsker at gud og hvermann skal ruse seg, eller at disse rusmidlene skal kunne omsettes fritt. Problemer med avhengighet, rusede mennesker i trafikken, og de effektene rus har på menneskers oppførsel, er noe vi ikke ønsker som et utbredt problem i samfunnet. Men ved å dekriminalisere stoffene vil man kunne sørge for lavere priser og en sikrere produksjon, med tilhørende lavere helsemessige og sosiale skadevirkninger hos brukerne. At man vil kunne bli kvitt en stor del av kriminalitet og prostitusjon i samme slengen, er vel heller ikke å forakte.

Vår narkotikapolitikk bør være basert på solid vitenskap, ikke utelukkende historisk frykt og kulturelle preferanser. Få politikere tør selvsagt stå frem med slike kontroversielle forslag, og i England ble den vitenskapelige rådgiveren David Nutt avsatt i 2009 da han hevdet at alkohol og tobakk var vesentlig farligere enn både cannabis, ecstasy og LSD. Hans respons til oppsigelsen står som noe også norske politikere burde strebe etter:

My view is policy should be based on evidence. It’s a bit odd to make policy that goes in the face of evidence. The danger is they are misleading us. The scientific evidence is there: it’s in all the reports we published. Our judgements about the classification of drugs like cannabis and ecstasy have been based on a great deal of very detailed scientific appraisal.

Gordon Brown makes completely irrational statements about cannabis being ‘lethal’, which it is not. I’m not prepared to mislead the public about the harmfulness of drugs like cannabis and ecstasy. I think most scientists will see this as an example of the Luddite attitude of governments towards science.

[…]

The greatest concern to parents should be that their children do not get completely off their heads with alcohol because it can kill them … and it leads them to do things which are very dangerous, such as to kill themselves or others in cars, get into fights, get raped, and engage in other activities which they regret subsequently. My view is that, if you want to reduce the harm to society from drugs, alcohol is the drug to target at present.

Amen.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!