Svar til Gro Lystad om Skavlan og vaksiner

Last updated on 14. mars 2011

Skjermbilde 2011 03 13 kl 14 40 51

Allmennlege Jørgen Skavlan sitt innlegg om alternativ behandling i Aftenposten 4. mars 2011 har virkelig provosert homeopatene. Leder for Norske Homeopaters Landsforbund har sagt hva hun mener, og denne gangen er det homeopat, auraformidler, healer og Reikimester Gro Lystad sin tur til å veive med sablene.

Debattinnlegget til Lystad ble i følge henne selv og FrittHelsevalg.org nektet tatt inn av Aftenposten! Med utropstegn! Dette er helt i tråd med deres konspiratoriske verdensbilde. Aftenposten nektet å ta inn innlegget! De er redde for sannheten! «Vi blir tiet ihjel! Dette er for kontroversielt og går mot etablissementet!»

Men sannheten, kjære Lystad, er at Aftenposten får inntil 100 debattinnlegg daglig og kan naturlig nok bare trykke et lite mindretall av dem. Dette vet jeg fordi jeg selv sendte inn et debattinnlegg om samme tema og ble også avvist. Jeg går ikke av den grunn ut og påstår at Aftenposten nektet å trykke mitt debattinnlegg. Jeg forholder meg derimot til realiteten om at de aller fleste debattinnlegg blir avvist hver eneste dag, og at mitt neppe var eksepsjonelt nok til at de følte behov for å trykke det. Kanskje du også kunne ha godt av å stikke fingern i jorda og innse at ikke alt her i verden dreier seg om deg, kjære Lystad.

(Nå viser det seg i ettertid at Aftenposten likevel har trykket en svært forkortet versjon av innlegget til Lystad, med lenke til hele artikkelen på Fritt Helsevalg sine nettsider. So much for diskrimineringen.)

Takk likevel til Fritt Helsevalg for å ha publisert innlegget i sin helhet. Det er fint å få samlet nesten all antivaksineargumentasjon på et brett. Det gjør det så mye mer oversiktlig når man skal tilbakevise alle de feilaktige påstandene.

Dessverre opererer ikke Lystad med kildehenvisninger til sine påstander. Hun viser både i dette debattinnlegget og i andre uttalelser bare til obskure bøker skrevet av andre vaksinemotstandere, aldri direkte til de vitenskapelige studier som hun hevder underbygger hennes påstander. Det gjør det slitsom å skulle argumentere mot fordi det går svært mye tid til å finne kildene for hennes påstander, i den grad det i det hele tatt finnes kilder. Men med god hjelp har jeg nå funnet svar på det meste, og har derfor skrevet dette lange innlegget som en kilde også andre kan bruke til å sjekke opp påstander fra vaksinemotstandere og finne referanser for å tilbakevise disse.

Før jeg går videre vil jeg rette en stor takk til barnelege Daniel Øyan som la ned en enorm innsats i å finne referanser og dokumentasjon som jeg kunne bruke i denne bloggposten. Uten hans hjelp hadde jeg neppe hatt mulighet til å knuse Lystads påstander så ettertrykkelig som jeg her gjør. Takk også til Vivi Mona Nyborg som lenge har engasjert seg i kampen for vaksineopplysning og som både satte meg i kontakt med Øyan og supplerte med litt informasjon selv også, spesielt omkring HPV-vaksinen.

Feilsitering?

La oss starte med starten hvor Lystad hevder at Skavlan har feilsitert henne. Hun åpner slik:

Den første sms som tikket inn til meg fredag morgen 4. Mars lød som følger: ”Hei Gro! Ser i avisen i dag at Jørgen Skavland har fått øynene opp for deg, feilsitert deg og gjort deg til antroposof – gratulerer!”

Feilsitert? Vel, la oss se hva Skavlan skrev i sitt debattinnlegg:

Homeopat og antroposof Gro Lystad sier til NRK at det i steinermiljøet eksisterer smitteringer der bl.a. meslinger bevisst spres til barn. «Jeg er helt sikker på at det er positivt for et barn som er friskt. Det kan tenkes at enkelte barn vil dø, men det gjelder de som er svake på forhånd. Meslinger er ifølge Rudolf Steiner en transformerende sykdom som gjør at du vokser som menneske. Dette blir vi fratatt ved vaksinasjon.» utdyper Lystad. Når en så vet at det hvert år dør 550000 svake barn av meslinger, som kunne vært forhindret med en enkel vaksine, blir ord fattige og Rudolf Steiner belyst.

Dette er hentet fra en NRK-artikkel publisert for et år siden hvor Lystad siteres som følger:

Skjermbilde 2011 03 13 kl 13 46 04

Altså har Skavlan gjengitt hennes sitat fullstendig korrekt. Om hun var feil sitert av NRK i utgangspunktet er det merkelig at hun ikke har bedt NRK korrigere dette etter alt oppstyret uttalelsene medførte for et års tid siden.

Skavlans feil må i så fall være å tillegge henne tilknytning til antroposofien, men det er vel bare en halv feil all den tid hun presiserer at hun har den dypeste respekt for antroposofien som filosofi, og hun siterer stadig vekk Rudolf Steiner som et forbilde.

For Lystad er selve «drømmetilstanden» at ingen barn vaksineres, men at de heller får alle sykdommene, hvorav noen svake individer naturlig nok vil stryke med mens mange andre vil lide og noen vil få livsvarige komplikasjoner. Vi har i dag, som vi etterhvert skal se, uhyre effektive og ufarlige vaksiner som beviselig hindrer barn fra å bli syke og dø. Men drømmetilstanden til Lystad er at vi kutter ut disse vaksinene slik at barna kan bli naturlig syke fordi dette styrker deres immunsystem og beskytter dem mot mange andre senere plager som forkjølelse, astma, allergier osv. Det er selvsagt aldri vist noen slik sammenheng mellom vaksinering og disse lidelsene (se senere referanse), alt er bare hul retorikk fra Lystad sin penn, men det passer så godt inn i tankerekken hennes at det er behagelig å dikte opp slike scenarioer. Noen døde barn kan man så lett skritte over for å promotere homeopatien.

Man må undre seg hva som rører seg i hodet hennes.

Smitte bra eller dårlig?

Lystad fortsetter (min utheving):

Dersom jeg trodde at vaksine i det hele tatt har noe for seg for å redde barn i utviklingsland, ville jeg arbeidet for dette. […] Jeg er av den oppfatning at barn som av forskjellige grunner lever under sultegrensen trenger hjelp til rent vann, mat, trygge levevilkår, bedret hygiene og sanitærforhold. Barn her er ofte så svekkede at kan dø selv av en forkjølelse. Man skal være frisk for å tåle en vaksine, det er kanskje ikke det de primært trenger. Hver enkelt av oss må ta ansvar og ikke reise til slike utsattte steder om vi er syke med noe som kan smitte. Det er denne meningen Jørgen Skavlan har feilsitert meg for i sin artikkel fredag 4. Mars.

Hva mener hun med dette? Jeg trodde hun var tilhenger av at barn smittes ettersom hun til NRK sa følgende:

– I Steiner-miljøet finnes det enkelte steder såkalte smitteringer. Hvis de hører om barn som har meslinger, kusma eller røde hunder, så vil de gjerne at folk skal ha det.

– Jeg synes det er fornuftig, spesielt om man har en homeopat i ryggen, og jeg har gjort det mange ganger.

Det er altså bra for norske Steinerbarn å smittes, og skulle noen dø, så er det fordi de er svekket på forhånd. Collateral damage. Samtidig er det nettopp dette hun går ut mot når det gjelder vaksinering av barn i U-land, fordi hun mener disse er så svekket at de ikke må smittes.

Forstå logikken den som kan.

Farlig meslingevaksine?

Lystad skriver:

En undersøkelse gjort av WHO viste at sjansen var 15 ganger større for å få meslinger for de som var vaksinerte!

Denne påstanden synes å ha sitt utspring i et tidsskrift utgitt til medlemmer av «National Health Federation» i en utgave utgitt i november 1969. Det korrekte tallet er for øvrig ikke 15 ganger større sjanse, men 14. Selv om jeg ser denne påstanden gjengitt på utallige antivaksinasjonswebsider, er det ingen som klarer å produsere en kilde annet enn dette tidsskriftet. Jeg vet derfor ikke hva studien undersøkte eller faktisk viste.

Hva er så dette «National Health Federation»? Dr Stephen Barrett har en artikkel på sin nettside QuachWatch.org som heter «Be Wary of the National Health Federation«. Her skriver han bl.a:

NHF promotes questionable health methods and has little interest in scientifically recognized methods. Health Freedom News contains ads for questionable treatments and products that are being marketed illegally. Nutritional fads, myths, and gimmicks are mentioned favorably by NHF publications and convention speakers. Worthless cancer treatments, particularly laetrile, have been promoted in the same ways. Articles in NHF publications have looked with disfavor on such proven public health measures as pasteurization of milk, immunization, water fluoridation, and food irradiation. Use of nutritional supplements is encouraged by claims that modern food processing depletes our food supply of its nutrients. «Natural» and «organic» products have been promoted with suggestions that our food supply is «poisoned.» Chiropractic, naturopathy, and homeopathy are regarded favorably. Books that promote questionable health concepts are given favorable reviews. Antiquackery legislation is condemned. Underlying all these messages is the idea that anyone who opposes NHF’s ideas is part of a «conspiracy» of government, organized medicine, and big business against the little consumer.

Ikke den mest troverdige kilde om man har noen som helst tillit til vitenskapelig metode altså. Og leder av NHF var selvsagt anti-medisineren Robert S Mendehlson, som Lystad åpenbart ser veldig opp til, og som vi skal komme tilbake til snart.

Men selv i mangel av en kilde for dette tallet Lystad legger frem for å vise at vaksiner gjør mer skade enn godt, kan vi finne ut om det stemmer på noe annet vis? Den første meslingevaksinen ble lisensiert i 1963 og tatt i bruk i løpet av de etterfølgende år. Studien som WHO-rapporten viser til må altså ha vært på en tidlig versjon av vaksinen, i en tidlig fase av vaksineringsprogrammet. Det er gjort mange undersøkelser på effektiviteten til meslingevaksinen, eller MMR-vaksinen som den i dag gis som en del av, og disse viser at den er svært effektiv.

Det amerikanske helsedepartementet sier følgende om vaksinering mot meslinger:

Unvaccinated individuals are 22 times more likely to get measles than are who those who have two measles vaccines, usually given as measles, mumps and rubella vaccine (MMR).

Før 1963 fikk så godt som alle personer meslinger før de var fylt 20 år. Etter at vaksinen ble innført har andelen sunket med 99%. Hvis det derfor faktisk var 14 ganger høyere sjanse for å bli smittet av meslinger etter å ha mottatt vaksinen, krever det ikke de store mattekunnskapene for å se at dette ikke henger sammen med virkeligheten.

Ah, men Lystad og vaksineskeptikerne har en forklaring på hvorfor det virker som om vaksinen mot meslinger hjelper, selv om den egentlig ikke har noen effekt. Sykdommen var allerede på vei ned før vaksinen ble introdusert, så det er egentlig helt andre årsaker til at så få får meslinger i dag.

Hun skriver:

Den amerikanske legen Robert S. Mendelsohn MD var en av de første som skrev offentlig om vaksinespørsmålet i en artikkel i ”East West Journal” i november 1984 hvor han også nevner WHO’s undersøkelse. Artikkelens navn er ”Den medisinske tidsbomben – Vaksinasjon mot sykdom – Barnesykdommenes størst trussel ligger i de farlige og ineffektive tiltak som blir gjort for å hindre dem”. Han påpeker at vaksinasjon er blitt så godt og aggressivt markedsført at de fleste foreldre tror at vaksine er mirakelet som har fjernet mange farlige sykdommer. Gjennom sin artikkel tar han for seg hver enkelt sykdom og viser hvordan sykdommene nesten var utryddet før vaksinene kom. Han mener at vaksinasjon ikke har æren for å ha utryddet en eneste sykdom, men derimot er årsaken til utallige farlige sykdomstilstander.

[…]

I alle statlige biblioteker i USA finnes en grundig, medisinsk statistikk tilgjengelig for alle, et historisk dokument laget av Michael Alderson. Den viser at sykdommer vi vaksinerer for i USA og Europa i dag var på kraftig vei ned før massevaksinasjon ble innført. Eksempelvis gikk dødsraten for difteri, meslinger og kikhoste tilsammen ned med 95% hos barn fra 1911 til 1945, før massevaksinasjon ble innført. De epidemiske sykdommene er knyttet til fattigdom, dårlig ernæring, dårlige sanitærforhold og dårlig hygiene. Med en stigende levestandard og kunnskap er grobunnen for store utbrudd av disse sykdommene i Europa og USA for en stor del borte.

Denne påstanden brukes ofte av vaksinemotstanderne. Men la oss se litt på meslinger med tall fra Storbrittannia. Meslingsmitten går i sykluser på 2-3 år med høye og lave smittetall. Se på denne grafen:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 15 46 44

I Storbrittannia ble meslingevaksinen tatt allment i bruk fra 1970, Her ser man tydelig at meslinger holdt seg på et stabilt svingningsnivå helt frem til vaksinen ble innført. Da synker den straks dramatisk. Det er ingenting her som viser at sykdommen nesten var utryddet allerede før sekstitallet, slik Lystad og vaksinemotstanderne hevder. Tvert i mot var 1963 et av årene med høyest andel smittede noensinne!

391px RougeoleDPMens tallene frem til 1970 vekslet mellom 150.000 til 750.000 tilfeller i året, har det etter 1970 ikke vært over 200.000 tilfeller, etter 1983 ikke vært over 100.000 tilfeller, og etter 1996 har tallet aldri overskredet 4000 årlige tilfeller.

Det Lystad og gjengen ser ut til å blande sammen, er dødstallene for meslinger. Disse sank riktignok gradvis lenge før vaksinen ble innført, fordi vi har fått generelt sett bedre levestandard, bedre ernæring, bedre hygiene og bedre medisinsk behandling de siste 100 årene. Vaksinen har kanskje ikke vært den avgjørende faktoren for å hindre meslingedødsfall, men det må ikke blandes sammen med at vaksinen ikke har vært effektiv i å redusere sykdomstilfellene.

Men dette er i den vestlige verden. Lystad sier hun er stor tilhenger av å vaksinere i U-land om hun trodde det hadde noen effekt. Vel, i U-land dør inntil 28% av meslingsyke barn av sykdommen. I tillegg kommer komplikasjoner som skader på øynene, blindhet, diaré, lungebetennelse og hjernehinnebetennelse. Sykdommer som hvis de ikke dreper, eller gir permanente skader, hvertfall er svært ubehagelig og ressurskrevende for mennesker som allerede mangler alt.

Vaksineprogrammer i den tredje verden reduserte antall registrerte meslingedødsfall fra 873.000 i 1999 til 345.000 i 2005. Videre sank det til 164.000 i 2008. Over en halv million sparte menneskeliv er åpenbart ikke noe argument for Lystad for å fortsette vaksinasjonene. Dette er jo barn som allerede er svekket. Bort med dem!

Et annet tydelig eksempel på at Lystad tar feil når hun hevder vaksinen ikke har noen effekt mot meslinger (og sogar bare gjør at mange flere får sykdommen), er å se hva som skjer når folk i den vestlige verden slutter å ta vaksinen. Da Andrew Wakefield fikk usikre mødre til å frykte vaksinen gjennom sin forfalskede og løgnaktive rapport om en kobling mellom MMR-vaksinen og autisme, sank vaksinasjonsratene i bl.a. Storbrittannina etter år 2000:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 15 59 57

Og hva så vi da? Jo, sykdomstilfellene skjøt umiddelbart i været:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 15 58 40

Men i følge Lystad mente WHO på sekstitallet at meslingvaksinen var farlig. Kilden for dette har jeg altså ikke klart å finne, men vi kan se på andre WHO-studier på meslinger i perioden 1965-1975 for å se hva de sier.

Først en studie på meslingvaksinen utført i Russland:

During the 12 months after vaccination, measles occurred in 5% of the children known to have been exposed to infection in the Leningrad-16 group, 6% in the Schwarz group and 58% in the control group.

Deretter en annen russiske studie som så på kombinasjonsvaksinen av meslinger, røde hunder og kusma (MMR):

Morbidity from the 3 diseases was reduced among those vaccinated with the trivalent vaccine by 10 or more times, i.e., by about the same factor as when monovalent or divalent vaccines were used.

Enda en russisk WHO-støttet studie på meslingvaksinen:

In 1972, after 5 years of mass vaccination, the morbidity rate was 117.5 per 100 000 persons, whereas before vaccination the average annual morbidity rate was about 827.0. The periodicity of increases in morbidity every 3 years was also broken, the last peak of measles morbidity occurring in 1965. Another result of vaccination is that the formerly much higher morbidity rate in urban areas is now lower than that in rural areas. The mortality rate decreased more than 3-fold compared with the period before vaccination, and recently no deaths were registered in a number of regions.

Og så en studie fra Polen:

Both vaccines protected more than 91% of children against measles for the period of observation.

Det fremgår ganske klart av dette at WHO sin offisielle posisjon ikke var at meslingvaksinen var ineffektiv og farlig. Tvert i mot viste deres egne rapporter at den var svært effektiv og trygg.

Virker meslingevaksinen?

Vaksinemotstanderne hevder at meslingevaksinen ikke virker. At meslinger var omtrent bort allerede før vaksinen ble tatt i bruk. Man må lure på hvilke kilder de bruker for å kunne påstå noe slikt. La meg illustrere det ved å vise noen grafer.

Først en graf for USA:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 18 03 06

Og så Canada:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 18 06 33

Statistikken taler vel for seg selv. Det er åpenbart at det ikke var noen nedgang i antall meslingrelaterte sykdomstilfeller før introduksjonen av vaksinen, slik Lystad og Mendelsohn hevder. Med mindre man kødder med dataene, slik vaksinemotstanderne også har gjort, noe som er beskrevet godt i denne bloggposten.

Og hvis meslinger ikke lenger utgjør noen fare uavhengig av vaksinering, hvorfor infiserer den da nesten alle personer i uvaksinerte grupper, med tilhørende alvorlige sykdomsutslag og dødsfall? Ja, for dette skjer ennå. Enkelte religiøse grupper nekter eksempelvis vaksinering, og i en ortodoks religiøs skole i Nederland kom det et utbrudd av meslinger i 1999. Av de 412 skoleelevene var bare 7% vaksinerte. Ingen av de vaksinerte utviklet symptomer på meslinger, mens 88% av de ikke-vaksinerte barna ble syke. Utbruddet spredte seg raskt til andre ikke-vaksinerte grupper, og i løpet av et års tid ble det rapportert inn over 3000 syke, 72 sykehusinnleggelser og 3 meslingrelaterte dødsfall.

Man må være kreativ i tenkemåten for å kunne hevde at meslingevaksine både er ineffektiv såvel som at den skaper meslingsykdom i seg selv. Det finnes uttallige studier og dokumenterte tilfeller på det motsatte, likevel baserer altså Lystad seg på en over 40 år gammel studie uten kilde, referert i et antivitenskapelig magasin i 1969.

Hva gjelder andre typer vaksiner som Lystad også hevder er ineffektive og farlige, så har bloggen Science Based Medicine en liten gjennomgang av tilfeller i moderne historie hvor vaksinasjonsraten har gått ned med tilhørende sykdomsutbrudd som konsekvens.

Et eksempel er da Sovjetregimet falt og landets helsevesen raknet fullstendig. Vaksinasjonsraten sank, og man fikk utbrudd av difteri, kikhoste, meslinger og røde hunder. Eneste måten å til slutt få kontroll på utbruddene var ved å intensivere vaksinasjonsprogrammene igjen.

Et annet eksempel er polio som nesten var helt utryddet i Afrika. Så kom religiøse ledere i Nigeria på banen i 2003 og hevdet at vaksinen ble brukt som et middel fra Vesten til å spre sterilitet, kreft og HIV. De gjorde vaksinen forbudt, og straks blomstret polio opp igjen. Dessverre førte dette også til at 15 andre afrikanske land og noen utenfor Afrika også fikk tilbake polio. Etter 11 måneder ble forbudet hevet, og økt vaksinering i Nigeria har igjen fått polio under kontroll, men dette viser hvor effektiv vaksinen er i å holde sykdommen i sjakk, og hvor farlig det er når når gruppeimmuniteten synker under et visst nivå.

Vi har også sett meslinge- og kusmautbrudd i USA og Storbrittannia de siste få årene grunnet en lavere vaksinasjonsrate hos barna til vaksineredde foreldre. Senest i år har vi også hatt utbrudd av meslinger her i Norge (Oslo) grunnet uvaksinerte barn.

I Nigeria ser vi også at hundrevis av barn dør av meslinger i de områder hvor folk av religiøse årsaker ikke vil vaksinere barna sine.

Robert S Mendehlson

Lystad skriver i forrige sitert avsnitt om denne legen ved navn Robert S Mendelsohn som hevdet at vaksiner var ineffektive og farlige. Hun avslutter avsnittet slik:

Mendelsohn døde på mystisk vis ikke lenge etter at artikkelen ble utgitt.

MendelsohnHva hun er sier mellom linjene er ikke vanskelig å forstå. Lystad er åpenbart av den konspiratoriske tankegang at hun mener Dr Mendelsohns påstander var så kontroversielle og farlige for den amerikanske regjering at de tok knekken på ham. Eller noe sånt.

Mendelsohn døde i 1988, hele fire år etter at hans artikkel ble publisert. Vrien mann for the Men in Black å ta knekken på altså. Han døde også i en alder av 62 år, noe som ikke er spesielt uvanlig, og ingenting tyder på at det var noe mistenkelig med hans dødsfall, annet enn i hodet på Lystad og hennes likesinnede.

Det kan være nyttig å se litt på hva slags syn Mendelsohn hadde på moderne medisin ettersom vaksinemotstandere ynder å bruk ham som alibi for sin vaksinefrykt. Han er mest kjent for noen påstander publisert i en av hans bøker:

Modern Medicine’s treatments for disease are seldom effective, and they’re often more dangerous than the diseases they’re designed to treat

[…]

around ninety percent of surgery is a waste of time, energy, money and life

[…]

[most hospitals are so loosely run that] murder is even a clear and present danger.

Han uttalte også følgende:

Doctors complain that quacks keep patients away from orthodox medicine. I cheer! Since all the treatments, both orthodox and alternative, for cancer, coronary heart disease, hypertension, stroke, and arthritis, are equally unproven, why would a sane person choose treatment that can kill the patient?

Han var motstander av fluortilsetning i vann, rutinemessig bruk av røntgen, vaksineprogrammer, bypass-operasjoner i hjertekirurgi, screening for brystkreft, og enhver rutinemessig helsekontroll av antatt friske personer. Han mente bruk av stetoskop spredte sykdommer, at hjemmefødsler var løsningen på de fleste problemer hos barn, og at ekteskap og barnefødsel ville løse de fleste depresjoner og helseproblemer hos kvinner.

Hans syn på at det foregår mye unødvendig behandling innen helsevesenet, var det nok et lite poeng i. Og at en del behandlingsmetoder som tilbys pasienter ikke egentlig er veldig effektive, er nok også sant. Likevel er hans kategoriske avvisning av nesten all medisinsk behandling ganske drøy, og hans noe sære syn på for eksempel mental helse og fluortilsetning i vann økte ikke hans troverdighet. Det mest alvorlige var nok likevel hans utspill mot vaksinasjoner som vi har sett, og skal se, ikke hadde noen som helst rot i virkeligheten.

Vaksiner virker ikke?

Lystad påstår vaksinene ikke virker. Hun skriver:

For øvrig oppstår det for eksempel i USA meslingeepidemier hvert 3. – 4. år. Opptil 95% av de smittede har vært fullvaksinerte.

Dette er rett og slett feil. Amerikanske myndigheter (CDC) skriver følgende på sine nettsider:

During 2008, more measles cases were reported than in any other year since 1997. More than 90% of those infected had not been vaccinated, or their vaccination status was unknown.

Hun skriver videre:

I USA viser forskning at det ikke har vært noen forskjell i difteritilfeller mellom vaksinert og ikke-vaksinerte. Dette bekreftes under utbruddet av difteri med 6000 tilfeller i Russland i 1993. Alle var vaksinerte mot difteri! Hvorfor fikk de difteri når de var vaksinerte?

Dette er også direkte feil, og det er fascinerende at Lystad serverer slike løgner på løpende bånd. La oss se hva forskningen på difteriutbruddene i Russland sier:

In 1990, epidemic diphtheria reemerged in Russia and spread to Belarus in 1992, when 66 cases were reported. Diphtheria cases doubled each year in 1993 and 1994 and peaked in 1995, when 322 cases were reported. Intensified routine immunization of young children and mass vaccination of older children and selected groups of adults were conducted in 1995 and were followed by mass vaccination campaigns targeting all adults in 1996. By the end of 1996, full immunization of >95% of children and coverage of >87% of adults with ⩾1 dose resulted in a rapid decline in diphtheria cases. In 1998, only 36 cases of diphtheria were reported. More than 70% of the 965 cases and 26 fatalities reported during 1990–1998 occurred among persons >14 years of age. High levels of immunity among the entire population are needed for rapid control of diphtheria epidemics in the vaccine era.

Hvor Gro Lystad får tallet 6000 fra vet jeg ikke. I følge forskningsrapporten ble det meldt inn 1097 tilfeller fra 1990 til 1998. Årsaken til utbruddet var dårlige vaksinering grunnet endring av vaksineinnhold og rutiner for vaksinering midt på åttitallet, på tvers av WHO sine retningslinjer:

In 1986, the MOH of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) issued Order 450–86, which decreased the number of revaccinations for children and increased the interval between revaccinations to 7 years. This order also introduced revaccinations at 10-year intervals for adults. Implementation, however, was limited to groups of adults considered to be at high risk and was incomplete even among these groups.

Vaccines with decreased diphtheria antigen content began to be used in public-health practice for the primary vaccination of children in the first 2 years of life. These included an adult-formulation tetanus-diphtheria toxoids (Td) vaccine and a reduced antigen-content diphtheria-tetanus toxoids-whole cell pertussis vaccine, both of which had a decreased content of diphtheria toxoid (5 limits of flocculation [Lf]) compared with the standard Russian-produced diphtheria-tetanus toxoids-pertussis (DTP; 15 Lf). In addition, up to 25% of children were at least temporarily excluded from vaccinations due to a long official list of contraindications. Widely publicized articles in the media focused on the dangers of vaccinations and adversely affected public confidence in vaccination. All of these adverse factors were also present in the other NIS countries and are thought to have played a role in the resurgence of diphtheria throughout the region [4, 6].

De klarte å opprettholde en vaksinasjonsdekning på 89% hos barn i alderen 12-23 måneder, men det var ikke nok.

Måten de fikk stoppet utbruddet var ved å gå tilbake til WHO-retningslinjene, bytte vaksinetype, og vaksinere mer intensivt i de utsatte grupper og områder.

Lystad hevder at alle de syke var fullvaksinerte, noe vi nå ser overhodet ikke stemmer. I tillegg viser tallene fra Russland at de som var vaksinerte klarte seg bedre enn andre. I perioden 1990-1996 var nemlig 46% av dødsfallene hos ikke-vaksinerte personer, 15% hos delvis vaksinerte eller fullvaksinertepersoner, og 23% hos personer man ikke kjente vaksinehistorikken til.

Forskningsrapporten sier til slutt:

The diphtheria epidemic that began in Belarus in 1992 is clearly coming under control after the implementation of effective control measures. With the assistance of many partners, the public health system of Belarus raised child coverage to very high levels and vaccinated an unprecedented proportion of the adult population. The success of the control measures is demonstrated by the decline in diphtheria incidence and fatalities since 1995.

[…]

In addition to being critical to halting the epidemic, maintenance of high levels of immunity to diphtheria throughout all age groups of the population is likely to be important in preventing outbreaks in the future.

Lystad sine eksempler fra USA og Russland er altså begge rene fantasikonstruksjoner laget for å underbygge en vaksineskepsis uten rot i virkeligheten.

Flere falske påstander om at vaksiner ikke virker

Gro Lystad skriver:

Boken til Tim O,Shea ”Vaccination Is Not Immunization” ISBN 929487-13-4, www.thedoctorwithin er en bok som har samlet problemstillingene ved vaksinasjon og har henvisninger til 288 andre bøker, artikler, forskningsresultater, filmer og nettsider. Det er ikke en antivaksinebok, men en bok som er i favør av enhver vaksine som har blitt funnet effektiv. Vaksinene virker litt. De kan nok forsinke et sykdomsutbrudd en liten stund, men de holder ikke hva de lover.

Neivelnei. Så la oss se litt på forskningen. Først MMR-vaksinen:

How effective is this vaccine?
The first dose of MMR vaccine produces good immunity to measles (95–98%), mumps (97%), and rubella (95%). The second dose of MMR is intended to produce immunity in those who did not respond to the first dose, but a very small percentage of people may not be protected even after a second dose.

En studie fra 2008 så på mesling-komponenten av MMR-vaksinen:

Analysis of laboratory confirmed cases of measles estimated that one dose of MMR vaccine provides over 95% protection against measles, whereas two doses provide almost 100% protection.

En studiekusma-delen av vaksinen viste den var 88% effektiv. En annen studie viste den var 95% effektiv. I kontrollerte kliniske forsøk er effekten målt til over 95%.

Denne grafen viser effekten av kusma-vaksine i USA (som ble tatt i effektiv bruk fra rundt 1967):

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 24 44

En studierubella-komponenten (røde hunder) har vist den 97% effektiv.

Utviklingen av røde hunder i USA ser slik ut:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 29 27

Her er også en studie på hele MMR-vaksinen totalt sett som involverte 16.500 italienske barn, og den viste at vaksinen hadde forventet effekt.

Ser man dette i sammenheng med grafene som viser den dramatiske nedgangen og nesten eliminasjonen av MMR-sykdommene etter innføringen av vaksineprogrammene, samt de spontane utbruddene straks gruppeimmuniteten synker for lavt i et område, er det imponerende å hevde at de i det store og hele ikke virker.

Hva så med andre vaksiner i det norske barnevaksinasjonsprogrammet? En metaanalyse av vaksinen mot pneumokokksykdom sa følgende:

RESULTS: The efficacy of pneumococcal conjugate vaccine in the reduction of invasive pneumococcal disease was 89% involving vaccine serotypes in both the intention-to-treat and per-protocol analyses and ranged from 63% to 74% for all serotypes. The efficacy to prevent acute otitis media sustained by vaccine serotypes was 55% in the intention-to-treat and 57% in the per-protocol analyses, whereas it was 29% to prevent otitis involving all serotypes in the per-protocol analysis. Finally, in the intention-to-treat and per-protocol analyses, the efficacy to prevent clinical pneumonia was 6% and 7%, respectively, whereas for the prevention of radiograph-confirmed pneumonia it was 29% and 32%, respectively.

CONCLUSIONS: The pneumococcal conjugate vaccine produces a significant effect regarding prevention of invasive pneumococcal disease. Results on prevention of otitis or pneumonia have been less striking, but considering the high burden of these diseases in infants, even a low efficacy has potential for tremendous impact on the health of infants in developing and industrialized countries.

Her ser man effektiviteten til vaksinasjon mot Hib meningitt (hjernehinnebetennelse), tall fra USA:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 22 50

Og her ser vi hvordan det gikk med antall Hi/Hib-infeksjoner i Norge da vaksinen ble tatt i bruk i 1992:

546651783d

En Cochrane-metanalyse av vaksiner mot kikhoste sa følgende:

MAIN RESULTS: Six efficacy trials and 52 safety trials were included. The efficacy of multi-component (≥ 3) vaccines varied from 84% to 85% in preventing typical whooping cough, and from 71% to 78% in preventing mild pertussis disease. In contrast, the efficacy of one- and two-component vaccines varied from 59% to 75% against typical whooping cough, and from 13% to 54% against mild pertussis disease.

Og utviklingen av kikhoste i USA ser slik ut:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 25 46

Dessverre har også synkende vaksinasjonsrate i California gjort at de i 2010 hadde det verste utbruddet på over 50 år, med mange døde spedbarn som resultat. De døde barna var for unge til å kunne vaksineres, og var derfor helt avhengige av gruppeimmuniteten til folk rundt dem. Når denne synker for lavt får bakterien fotfeste i befolkningen, og kan da smitte ubeskyttede spedbarn og andre som ikke er vaksinerte. Dette kan resultere i en svært ubehagelig død hvor barna kveles av hosteanfall.

Poliovaksinen gis ennå, og den har i praksis utryddet sykdommen fra den vestlige verden. I USA ser utviklingen slik ut:

Skjermbilde 2011 03 12 kl 20 26 46

Med tanke på U-land hvor Lystad mener vaksinering er meningsløst, kan vi også ta en kikk på vaksine mot diaré. Her viste en stor Cochrane-metaanalyse følgende:

Compared to placebo, Rotarix and RotaTeq were both effective at reducing rotavirus diarrhoea (severe cases and cases of any severity). They also reduced all-cause diarrhoea (severe cases), and hospitalizations and need for medical attention caused by rotavirus diarrhoea. […] Versus the placebo groups, participants in each vaccine group had similar numbers of deaths, serious adverse events, reactogenicity profiles (fever, diarrhoea, and vomiting), and adverse events that required discontinuation of the vaccination schedule.

Både effektiv og trygg altså.

Ser vi mer spesifikt på tallene for de to diaré-vaksinene ser vi hvor effektive de faktisk er:

Rotarix
«Rotarix reduced rotavirus diarrhoea by 72% at up to one year (RR 0.28, 95% CI 0.17 to 0.48; 11,121 participants, six trials) and 67% during the second year of follow-up (RR 0.33, 95% CI 0.21 to 0.50; 7293 participants, five trials)» og «Rotarix reduced the number of severe episodes by 80% after one year » og «Hospitalizations were reduced by 81% after one year «

Rotateq
«RotaTeq reduced the number of cases of rotavirus diarrhoea by 73% at one year (RR 0.27, 95% CI 0.22 to 0.33; 7614 participants, four trials) and 62% during the second year (RR 0.38, 95% CI 0.26 to 0.55; 1569 participants, one trial)» og «RotaTeq reduced severe episodes of rotavirus diarrhoea by 93% at one year (RR 0.07, 95% CI 0.01 to 0.50; 1485 participants, two trials) and 89% by two years » og RotaTeq reduced hospitalizations due to rotavirus diarrhoea episodes by 96% at one year of follow-up «

Lystad sin påstand om at disse tallene indikerer at «vaksiner hjelper litt», er ganske spektakulær. Hennes påstand om at vaksiner kanskje forsinker sykdomsutbrudd en stund og ikke holder hva de lover, er fullstendig ukorrekt om vi ser på disse tallene og praktiske eksempler hvor økt vaksinering effektivt stanser sykdomsutbrudd. Det faktum at de nevnte sykdommer i dag i praksis ikke finnes i den vestlige verden, viser at vaksinene gjør mer enn å «virke litt» og «forsinke utbruddene».

Er vaksinene farlige?

800px Syringe2Gro Lystad skriver om vaksiner:

De er eksperimentelle og fulle av giftstoffer og sykdomsfremkallende materialer. Mange barn dør av dem, mange blir alvorlig skadd.

Nei, nei, nei og nei. Det mest åpenbare argument mot denne påstand er at vi ikke ser slike dødsfall i Norge korrelere med vaksineutbredelse. Det aner meg at vi hadde lest om det i avisene om barn stadig vekk døde som resultat av disse «giftige vaksinene». Det gjør vi ikke. Men det er naturligvis også utført mange vitenskapelige studier for å vurdere tryggheten av vaksiner.

En av de vanligste stoffene å trekke frem er konserveringsmiddelet tiomersal (kvikksølv), men det er ettertrykkelig vist at dette er fullstendig trygt. WHO er helt tydelige på at tiomersal er trygt i de mikroskopiske mengder de finnes i noen få vaksiner:

Upon review of the current epidemiologic evidence and phamacokinetic profile of thiomersal, the Global Advisory Committee on Vaccine Safety concluded that there is currently no evidence of mercury toxicity in infants, children, or adults exposed to thiomersal in vaccines.

Som en respons på denne frykten ble likevel tiomersal tatt ut av alle barnevaksinene i Norge i 1997. Kvikksølvfrykt er derfor ikke noe relevant argument mot å vaksinere barna.

En Cochrane-analyse av MMR-vaksinen konkluderte også med at den var effektiv og trygg:

Measles, mumps and rubella are three very dangerous infectious diseases which cause a heavy disease, disability and death burden in the developing world. Researchers from the Cochrane Vaccines Field reviewed 139 studies conducted to assess the effects of the live attenuated combined vaccine to prevent measles, mumps and rubella (MMR) in children. MMR protects children against infections of the upper airways but very rarely may cause a benign form of bleeding under the skin and milder forms of measles, mumps and rubella. No credible evidence of an involvement of MMR with either autism or Crohn’s disease was found. No field studies of the vaccine’s effectiveness were found but the impact of mass immunisation on the elimination of the diseases has been demonstrated worldwide.

Vi vet at vaksinene er trygge, og disse overvåkes og revurderes kontinuerlig. Så hva mener da Lystad med at vaksinene er farlige? Jo, hun mener dette:

Alle blir påvirket av vaksiner på et dypere energiplan.

Aha, så det er det hun mener. Eller hva? Energiplan? Jo, som den homeopat hun er aviser hun den vanlige medisinske oppfatning av at vi blir syke av bakterier, virus og andre patogener, i tillegg til f.eks. genfeil. Alt dette er bare symptomer på noe underliggende. Blir du syk med AIDS vil mange homeopater si at dette ikke skyldes HIV-viruset. Åneida. HIV er bare et symptom på at det er noe feil på et dypere energiplan. Det er denne feilen som gjør at HIV kan infisere deg i utgangspunktet. Ergo er ikke løsningen på AIDS-epidemien å finne en vaksine mot HIV-viruset, men å kurere de dypere energiplan med… vann og sukkerpiller?

Så hvilke problemer fører vaksiner til i følge Lystad? Vel… egentlig det meste:

Vi kan dele symptomene inn i akutt reaksjon på vaksine og kroniske symptomer etter vaksine. Blant de akutte er feber, kramper, fjernhet, hjernebetennelse, hjernehinnebetennelse, hevelse og smerte, kikhostelignende hoste, bronkitt, diare, ekstrem søvninghet, hyppig gråt, umulig å trøste, gjennomborende skrik, besvimelse, sjokk, lungebeennelse, død, krybbedød. Blant de kroniske symptomene etter vaksiner er stadige forkjølelser, gult eller grønt slim, øyebetennelser, manglende øyekontakt, skjeling, mellomørebetennelser, bronkitt, hoste, astma, eksem, allergier, betente ledd, autoimmune sykdommer, tretthet, diabetes, diare, forstoppelse, hodepine, hudproblemer, søvnproblemer, epilepsi, stivhet i ryggen, muskelkramper, nevrologiske sykdommer, kreft, adferdsproblemer, alle varianter av ADHD, nervøsitet, aggresjon, irritasjon, forvirring, manglende vilje, mentale symptomer, autisme.

Enhver lidelse man får i løpet av livet bli i følge Gro Lystad et bevis på at vaksiner har skylden. Glem at det ikke finnes noen slik påvist sammenheng. Glem at hyppigheten av disse lidelsene ikke har noen sammenheng med vaksinasjonsdekningen i en gruppe. Glem at det ikke en gang finnes noen teoretisk sammenheng mellom vaksiner og disse lidelsene. Glem alt dette. Legg vekk alt vi vet om medisin og sykdommer, for Lystad har svaret. Alt skyldes i bunn og grunn at vaksiner kødder med våre dypere energiplan. Basta! Og hvis du ikke tror på henne, så er du en del av konspirasjonen til Big Pharma. Bare så du vet det. (Husk å gi Dem adressen din så du kan få tilsendt lønnsslippene.)

Men i tillegg til at dette er uhyre svak argumentasjon, viser nå også forskningen at hun tar feil i sine påstander om at vaksiner svekker immunsystemet til barn. En helt ny studie viser at vaksinerte barn ikke er mer utsatt for allergier, forkjølelser eller andre lidelser enn hos andre barn:

In their study, the authors compare the occurrence of infections and allergies in vaccinated and unvaccinated children and adolescents. These include bronchitis, eczema, colds, and gastrointestinal infections.

The evaluation showed that unvaccinated children and adolescents differ from their vaccinated peers merely in terms of the frequency of vaccine preventable diseases. These include pertussis, mumps, or measles. As expected, the risk of contracting these diseases is substantially lower in vaccinated children and adolescents.

Eneste forskjell på vaksinerte og ikke-vaksinerte ungdommer var altså at førstnevnte gruppe var mindre syke enn sistnevnte gruppe. Nøyaktig det motsatte av hva Lystad hevder.

Hjernen er alene

Lystad fortsetter:

Hippokrates sa ”As in the blood, so in the man – he is just as weak, just as strong”. Styrker vaksiner blodet? Neppe.

Nå har medisinsk kunnskap kommet seg noe videre siden Hippokrates levde, men om vi ser dette i overført betydning så styrker vaksiner i alle høyeste grad blodet gjennom å skape antistoffer klare til å angripe bakterier og virus som vaksinen skal beskytte oss mot.

Blodet som sirkulerer i kroppen går også til hjernen. Hjernevevet er hos voksne spesielt beskyttet av blod/hjernebarrieren. Neurotoksinene slipper ikke gjennom. Aluminium, kvikksølvstoffer, aspartam, formaldehyd, msg, squalane er blant disse stoffene – og dette er stoffer vaksinene inneholder. Barn fødes ikke med denne barrieren, den utvikles med årene. Gjennom vaksinene slippes tungmetaller og andre neurotoksiner direkte inn i blodbanen og inn i hjernen på små, forsvarsløse barn fra 3 måneders alder. Læring og assosiasjonsevne kan svekkes. Hyperaktivitet, adferdsvansker, autisme er blant de alvorlige bivirkningene som kan følge.

Blood brain barrier1Nei. Blod/hjernebarrieren kan påvises fra uke 28. Tidligere trodde man at det tok tid før denne blod/hjernebarrieren ble utviklet, men i 2010 annonserte forskere at det nå er påvist at denne er fullt utviklet allerede før fødsel:

Prior to 2010, scientists believed that the blood-brain barrier did not develop until after birth, based on the belief that astrocytes did not develop until after birth. Researchers at Stanford University and the University of California, San Francisco, discovered in 2010 that pericytes, not astrocytes, are required for blood-brain barrier development and that pericytes are present in the fetal brain. The research proves that your infant’s blood-brain barrier is fully developed well before birth.

Her er Lystad altså utdatert i sin argumentasjon.

Stoffene Lystad nevner finnes enten ikke i barnevaksinene i Norge, eller så er de i så minimale mengder at de anses som svært trygge. Det viktige å huske på er at disse tilsetningsstoffene er der for en grunn, nemlig å gjøre vaksinene trygge. Det var mye større fare for at en vaksine kunne gi bivirkninger hos et barn før man fikk gode og trygge tilsetningsstoffer som gjør at vaksinene holder seg lenger, ikke ødelegges av bakterievekst, og som gjør at man kan redusere totalmengden av aktive stoffer fordi de nå stimulerer kroppen mye mer effektivt enn før tilsetningstoffene ble tilsatt.

Her er noen av de mest vanlige tilsetningsstoffer og sporstoffer, og deres hensikt i vaksiner:

Aluminum gels or salts of aluminum which are added as adjuvants to help the vaccine stimulate a better response. Adjuvants help promote an earlier, more potent response, and more persistent immune response to the vaccine.

Antibiotics which are added to some vaccines to prevent the growth of germs (bacteria) during production and storage of the vaccine. No vaccine produced in the United States contains penicillin.

Egg protein is found in influenza and yellow fever vaccines, which are prepared using chicken eggs. Ordinarily, persons who are able to eat eggs or egg products safely can receive these vaccines.

Formaldehyde is used to inactivate bacterial products for toxoid vaccines, (these are vaccines that use an inactive bacterial toxin to produce immunity.) It is also used to kill unwanted viruses and bacteria that might contaminate the vaccine during production. Most formaldehyde is removed from the vaccine before it is packaged.

Monosodium glutamate (MSG) and 2-phenoxy-ethanol which are used as stabilizers in a few vaccines to help the vaccine remain unchanged when the vaccine is exposed to heat, light, acidity, or humidity.

Thimerosal is a mercury-containing preservative that is added to vials of vaccine that contain more than one dose to prevent contamination and growth of potentially harmful bacteria.

Flere av tilsetningsstoffene Lystad bekymrer seg for finnes det bare knapt sporbare rester av i vaksinene. Men for henne betyr visst mengder lite. Det er viktigere at navnet høres skummelt og kjemisk ut. Noen av stoffene hun frykter får man i seg så små doser av at summen av alle vaksiner man tar i løpet av et helt liv gir mindre enn én promille av den sikre grensen for daglig inntak.

La oss se på et lite utvalg. Er aluminium i vaksiner trygt? Ja, sier CDC:

The best way to answer this question is to look at people who are harmed by aluminum. These people can be divided into two groups: severely premature infants who receive large quantities of aluminum in intravenous fluids, and people with longstanding kidney failure who receive large quantities of aluminum, primarily in antacids. (The average recommended dose of antacids has about 1,000 times more aluminum than a vaccine does.) Both of these groups of patients can suffer brain dysfunction, bone abnormalities or anemia because of the very high quantities of aluminum that have accumulated in their bodies.

For aluminum to be harmful, two criteria must be met: people must have kidneys that don’t work well or don’t work at all, AND they must receive very large quantities of aluminum for months or years. In these situations, a lot of aluminum enters the body and not enough leaves the body.

Men kan ikke aluminium i vaksiner være farlig for babyer? Nei, sier CDC:

The quantity of aluminum in vaccines is tiny compared with the quantity required to cause harm. Here’s another way to think about this: All babies are either breast-fed or bottlefed. Because both breast milk and infant formula contain aluminum, all babies have small quantities of aluminum in their bloodstreams all the time. The amount is very small: about 5 nanograms (billionths of a gram) per milliliter of blood (about one-fifth of a teaspoon). Indeed, the quantity of aluminum in vaccines is so small that even after an injection of vaccines, the amount of aluminum in a baby’s blood does not detectably change. In contrast, the amount of aluminum in the bloodstreams of people who suffer health problems from aluminum is at least 100 times greater than the amount found in the bloodstreams of healthy people.

Men aspartam har vi hørt mye om. Det er visstnok farlig? Nei! Aspartam er et av de tilsetningsstoffene det er forsket mest på, og 30 år med forskning har ennå ikke kunnet vise at det er farlig i de mengdene som er lovlig i mat, og enda mindre de mikroskopiske mengder som finnes i vaksiner. En metaanalyse utført i 2007 sa følgende (min utheving):

Aspartame is a methyl ester of a dipeptide used as a synthetic nonnutritive sweetener in over 90 countries worldwide in over 6000 products. The purpose of this investigation was to review the scientific literature on the absorption and metabolism, the current consumption levels worldwide, the toxicology, and recent epidemiological studies on aspartame. Current use levels of aspartame, even by high users in special subgroups, remains well below the U.S. Food and Drug Administration and European Food Safety Authority established acceptable daily intake levels of 50 and 40 mg/kg bw/day, respectively. Consumption of large doses of aspartame in a single bolus dose will have an effect on some biochemical parameters, including plasma amino acid levels and brain neurotransmitter levels. The rise in plasma levels of phenylalanine and aspartic acid following administration of aspartame at doses less than or equal to 50 mg/kg bw do not exceed those observed postprandially. Acute, subacute and chronic toxicity studies with aspartame, and its decomposition products, conducted in mice, rats, hamsters and dogs have consistently found no adverse effect of aspartame with doses up to at least 4000 mg/kg bw/day. Critical review of all carcinogenicity studies conducted on aspartame found no credible evidence that aspartame is carcinogenic. The data from the extensive investigations into the possibility of neurotoxic effects of aspartame, in general, do not support the hypothesis that aspartame in the human diet will affect nervous system function, learning or behavior. Epidemiological studies on aspartame include several case-control studies and one well-conducted prospective epidemiological study with a large cohort, in which the consumption of aspartame was measured. The studies provide no evidence to support an association between aspartame and cancer in any tissue. The weight of existing evidence is that aspartame is safe at current levels of consumption as a nonnutritive sweetener.

OK, men formaldehyd høres hvertfall farlig ut? Er det ikke farlig å putte det i vaksiner? Nei.

Concerns about safety have focused on formaldehyde in part because high concentrations of formaldehyde can damage DNA (the building block of genes) and cause cancerous changes in cells in the laboratory. Although formaldehyde is diluted during the manufacturing process, residual quantities of formaldehyde may be found in several current vaccines. However, formaldehyde does not appear to be a cause of cancer in man. Further, animals exposed to large quantities of formaldehyde (a single dose of 25 mg/kg or chronic exposure at doses of 80-100 mg/kg/day) do not develop malignancies.

The average quantity of formaldehyde to which a young infant could be exposed at one time may be as high as 0.2 mg. This quantity of formaldehyde is considered to be safe for two reasons:

» First, formaldehyde is essential in human metabolism and is required for the synthesis of DNA and amino acids (the building blocks of protein). Therefore, all humans have detectable quantities of natural formaldehyde in their circulation (about 2.5 ug of formaldehyde per ml of blood). Assuming an average weight of a 2-month-old of 5 kg and an average blood volume of 85 ml per kg, the total quantity of formaldehyde found in an infant’s circulation would be about 1.1 mg, a value at least five-fold greater than that to which an infant would be exposed in vaccines.

» Second, quantities of formaldehyde at least 600 fold greater than that contained in vaccines have been given safely to animals.

Hva med dette MSG som jeg har hørt så mye skummelt om i det siste? Det tas jo nå ut av mat og krydder flere steder. Kan ikke det være skummelt å ha i vaksiner da? Nei. MSG, eller natriumglutamat, har jeg også gjennomgått grundig med flere referanser i min bloggpost Overforet og underernært?

EU sitt organ for å vurdere mattrygget oppsummerer det slik:

Monosodium glutamate is one of the most extensively studied food ingredients in our food supply. Hundreds of studies and numerous scientific evaluations have concluded that monosodium glutamate provides a safe and useful taste enhancer for foods.

Så var det dette skvalenet da. Kan det være farlig? Nei. Wikipedia skriver:

The World Health Organization and the US Department of Defense have both published extensive reports that emphasize that squalene is a chemical naturally occurring in the human body, present even in oils of human fingerprints. WHO goes further to explain that squalene has been present in over 22 million flu vaccines given to patients in Europe since 1997 and there have never been significant vaccine-related adverse events.

Så nei, disse tilsetningsstoffene Lystad frykter er beviselig ikke farlige i våre vaksiner. Det blir hennes påstand mot den overveldende mengde av vitenskapelig dokumentasjon på det motsatte.

Vaksiner og autisme

Gro Lystad presterer, i det herrens år 2011, etter minst 10 år med grundige undersøkelser for å spore en sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme, alle med samme negative resultat, å hevde en slik kobling finnes. Hun nevner ikke disse omfattende studiene med et ord, men peker heller på noen små isolerte studier som på ingen som helst måte dokumenterer noen slik sammenheng, og som bl.a. i Dr Wakefield sitt tilfelle nå er avkledd som både svindel og løgn.

Denne bærplukkingen av kilder er påfallende i Lystad sin argumentasjon. Hun viser aldri til store metaanalyser eller Cochrane-gjennomganger, men bare til snevre studier utført av innbitte vaksinemotstandere, ofte ikke publisert annet sted enn i egne bøker, aldri replikert, og aldri vurdert i en større sammenheng. Det er uredelig av henne å henlede leserens oppmerksomhet til en håndfull uinteressante studier når det finnes et overveldende materiale av forskning som motsier henne.

NoMMRVaksine/autisme-kontroversen burde etterhvert være så kjent stoff at jeg ikke bruker mye tid på å gå ned i materien, men vil henvise til noen referanser for de som vil lese mer. Et eksempel er en dansk studie hvor man så på samtlige barn født i Danmark i perioden 1991 til 1998 (over en halv million barn) og fant ingen forskjell i utbredelsen av autisme hos de barna som hadde fått MMR-vaksine med tiomersal og de som hadde fått vaksine uten dette tilsetningsstoffet.

Selv om tiomersal er fjernet fra barnevaksiner i mange land, bl.a. de nordiske, har raten av autisme fortsatt å øke. Dette tyder på at vaksinene ikke har noe med autisme å gjøre. (Forklaringen for at flere får autisme-diagnosen er mest sannsynlig at diagnosekriteriet er utvidet og at man i dag mer aktivt leter etter denne diagnosen hos barn enn man gjorde for 10-20-30 år siden, noe en helt fersk norsk studie også konkluderer med.)

Grafen ovenfor er fra en studie i Japan som viste hvordan autisme og tilhørende diagnoser fortsatte å øke selv om MMR-vaksinen ble kuttet ut helt i 1993 og de gikk over til separate vaksiner.

CDC har publisert en tidslinje som viser forskningen på en sammenheng mellom tiomersal og autisme eller andre bivirkninger.

En annen systematisk gjennomgang publisert i 2006 fant ingen slik sammenheng:

Our literature review found very few studies supporting this theory, with the overwhelming majority showing no causal association between the Measles-Mumps-Rubella vaccine and autism. The vaccine preservative thimerosal has alternatively been hypothesized to have a possible causal role in autism. Again, no convincing evidence was found to support this claim, nor for the use of chelation therapy in autism.

Her fra en metaanalyse publisert i 2006:

Twelve publications that met the selection criteria were identified by the literature search: 10 epidemiologic studies and 2 pharmacokinetic studies of ethylmercury. The design and quality of the studies showed significant variation. The preponderance of epidemiologic evidence does not support an association between thimerosal-containing vaccines and ASD. Epidemiologic studies that support an association are of poor quality and cannot be interpreted.

Og så videre, og så videre.

Og hva med denne Andrew Wakefield som satte det hele i gang og som er ansvarlig for hundrevis, kanskje tusenvis, av dødsfall og mye unødvendig lidelse? Vel, mens Gro Lystad ønsker å male et bilde av Wakefield som en martyr som måtte lide under Big Pharma, har han blitt avkledd som en juksemaker og løgner med sterke kommersielle interesser i å forfalske dataene sine.

Påstandene fra Gro Lystad om at videre forskning på en sammenheng mellom tiomersal og autisme ble stoppet i 2004 av amerikanske myndigheter er det reneste sludder, og referansene jeg har gitt her viser at det er utført rikelig med forskning, også etter 2004.

Alternativ medisin og penger

Lystad skriver:

Jørgen Skavlan skrev i sin artikkel den 4. Mars om homeopatien og andre holistiske behandlingsmetoder som en ”massiv kommersiell industri”. Vi er så store som et knappenålshode mot den virkelige kommersielle milliardindustrien, legemiddelindustrien som inkluderer vaksineprodusentene. Disse går til ytterligheter for å beholde sitt marked. Skremselspropagandaen rundt svineinfluensa er bare nok et eksempel.

Jeg skrev nylig en kommentarartikkel for FriTanke.no om alternativ medisin og da spesielt homoepati, og der påpeker jeg at undersøkelser viser at vi bruker over 6 milliarder kroner i året på alternativ behandling bare i Norge. Tar man med kosttilskudd snakker vi om en omsetning på rundt 100 milliarder over en tiårsperiode. Og det bare i Norge. I hele den vestlige verden er tallene svimlende.

Det er ingen tvil om at legemiddelindustrien er gigantisk og trykker hardt på for å få solgt sine produkter, men å påstå at industrien rundt alternativ medisin er liten, er å undergrave fakta. Tar vi for eksempel den franske produsenten av homeopatiske midler, Boiron, så har de et årlig markedføringsbudsjett på rundt 500 millioner kroner og en omsetning i 2010 på rundt 1.7 milliarder. Knappenålshode?

Tar vi en kikk på vårt naboland og ser på den svenske produsenten av homeopatiske midler DCG, så ser vi at de omsatte for rundt 25 millioner SEK i 2009. Ikke så verst det heller for en liten produsent.

Og disse er selvsagt bare to av veldig mange produsenter av homeopatisk medisin, noe denne listen viser. Totalsummene har jeg ikke funnet, men de må være svært høye.

Når Lystad mener at en homeopatisk industri som omsetter for mangfoldige milliarder kroner i året ikke er en «massiv kommersiell industri», så lurer jeg på hvordan hun vil definere kommersialitet.

Lystad glemmer også å nevne at mens legemiddelindustrien faktisk må bruke enorme ressurser på å utvikle og teste sine medisiner, i snitt ti år per medikament og ganske enorme summer, så kan produsentene av homeopatiske midler hoppe helt over dette punktet all den tid de uansett bare produserer identiske piller uten aktive virkemidler og uten krav om godkjenning fra myndighetene.

Svineinfluensahysteri

Gro Lystad sparker også litt mot vaksineringsprogrammet rundt svineinfluensa-pandemien i 2009. Hennes påstander rundt dette har jeg grundig tilbakevist punkt for punkt i følgende to bloggposter:

En svinaktig historie – Geelmuydens pinlige grynt.
Svin, vaksiner, epler og appelsiner

Homeopati

Homeopathy1Lystad prøver seg også på påstanden om at homeopati virker, noe alle store metaanalyser av den forskning som er gjort viser at det ikke gjør. Dette har jeg også redegjort for i min kommentarartikkel til FriTanke.no.

Hun gjør her det sedvanlige trikset som homeopater gjør når de skal forsvare homeopati vitenskapelig, hun bærplukker studier. Hun finner noen små enkeltstudier som hun hevder «beviser» at homeopati virker, men disse studiene er alltid av dårlig metodologisk kvalitet, sammenligner ikke med kontrollgrupper, er veldig små, er ikke replikerbare eller har andre svakheter. Vitenskapelig forskning er full av studier som viser falske positiver for alle typer medikamenter og behandlingsformer, og det er bare ved å se på de store metaanalyser av de største og beste studiene at vi kan danne oss et bilde av de faktiske forhold. Dette faktum overser Lystad med et skuldertrekk.

Hun viser til en belgisk lege og homeopat som skal ha kurert vaksineskader med homeopatisk fortynnede vaksiner («likt kurerer likt»), og hevder han har helbredet over 300 autister på denne måten. Det hadde vært fantastisk om det var sant. Men selvsagt er ikke noe av dette publisert i noe vitenskapelig tidsskrift. Neida, homeopaten har heller skrevet en bok, og som vi vet er det et gigantisk rødt flagg når det gjelder troverdighet. Hvis han virkelig hadde oppnådd de resultater han hevder måtte han selvsagt ha publisert resultatene. Nobelprisen i medisin hadde vært hans uten tvil. Kanskje også i kjemi og fysikk.

Mer vaksinetull

Gro Lystad har mer edder og galle å spre om vaksinene:

Forskning på bivirkninger av vaksiner har strukket seg til to uker. Oppstår det en truende situasjon en måned etter en vaksine, blir det avfeid med at det ikke er en sammenheng, selv om foreldrene merket en umiddelbar forandring i barnet. Et vanlig legemiddel forskes frem i rundt 10 år. Vaksiner trenger bare en uke! Når flere vaksiner slås sammen oppstår ”viral interference”. Dette krever ikke ytterligere forskning. Dr. Wakefield er blant dem som har blitt fratatt sin praksis ved å stille spørsmålstegn blant annet ved dette.

Var det to uker eller en uke det tok, Lystad? Vel, sett bort fra at hun dikter opp tall så fort at hun ikke klarer å holde rede på dem innenfor samme avsnitt, så er også disse påstandene hennes selvsagt det reneste vås.

Swine flu pigJeg antar Lystad her i hovedsak sikter til influensavaksinen for H1N1-viruset som ble produsert ekstra fort grunnet pandemierklæringen i juni 2009. Men denne vaksinen er basert på en influensavaksine med de samme ingredienser som allerede har vært grundig testet og allerede dengang var gitt til over 20 millioner mennesker uten at alvorlige og uventede bivirkninger var oppdaget.

Pandemrix-vaksinen fra GlaxoSmithKline som ble brukt i Norge ble det utført 6 forsøk på før den ble godkjent. Pandemrix ble testet og godkjent basert på en ferdig vaksine med en annen virusvariant (H5N1) fordi man ennå ikke hadde identifisert H1N1-varianten, men straks den var identifisert ble denne tilsatt og vaksineproduksjonen kunne starte.

Flere tiår med utvikling av ulike influensavaksiner har vist at denne metoden er trygg, og at det å bytte virustypen ikke har noen negativ effekt på sikkerheten til vaksinen. Det ble også utført kliniske studier på mer enn 6000 forsøkspersoner før vaksinen ble godkjent.

På toppen av det hele ble og blir vaksinasjonene nøye overvåket også etter at de gis (se bl.a. her, her, her, her og her), og man registrerer og følger med på bivirkninger hele veien. Skulle man oppdage noe uvanlig, kan man ta affære straks. Så langt er det ikke identifisert noen uventede farlige bivirkninger med Pandemrix-vaksinen. (En kausal sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsi er ikke funnet på tross av grundige analyser.)

Fremstillingen Lystad gir av prosessen er fullstendig villedende og uredelig. H1N1-vaksinene var basert på kjente og trygge produksjonmetoder testet og utprøvd over flere tiår, med titalls millioner av doser gitt, og trengte derfor en kortere testperiode enn et vanlig medikament gjør. Likevel er forskningen bak influensavaksinen like lang og kostbar som for andre medikamenter. H1N1-vaksinen tok det rundt 4-6 måneder å produsere og få godkjent, basert på flere tiår med tidligere erfaring og forskning. Ikke 1-2 uker som Lystad hevder.

Når det gjelder vaksiner generelt sier Bioteknologinemda følgende på sine nettsider:

Hvor lang tid det tar å lage en vaksine varierer. For eksempel tok det over 40 år å utvikle poliovaksinen, mens det i dag tar et halvt år å utvikle en influensavaksine. Aidsvaksineforskning er et relativt ungt forskningsfelt. Hiv ble oppdaget for 25 år siden, og forskning på å utvikle en vaksine startet på midten av 1990-tallet. Vi ser at forskere fremdeles ikke har greid å utvikle en aidsvaksine, og det forskes på flere vaksinekandidater. En av hovedutfordringene i utviklingen av en aidsvaksine er at hiv har en evne til å forandre seg og skjule seg for immunsystemet (se faktaboks).

Groteske vaksiner

Så kommer de kjente og kjære argumentene mot vaksiner som skal apellere til vår avsky for det motbydelige:

Virus og bakterier i vaksinene må også dyrkes frem. Eksempelvis er meslingevaksinen dyrket på kyllingfostre, poliovaksinen på apenyrer (titusener av aper er drept til formålet) og røde hundervaksinen på ”Wistar RA 27/3 stamme”, hvilket er menneskeceller fra abortert foster i 27. uke! (Er ikke dette ulovlig?) Dyrking på kyllingfostre tilfører et fremmed protein for menneskekroppen, og er opphav til utallige allergier.

Egg injectionDet er riktig at meslingevaksinen dyrkes i egg med kyllingembryoer, men ordet foster er kanskje å ta litt hardt i. De fleste ser vel gjerne da for seg en søt liten gul kylling liggende inni et egg som man injiserer med farlige virus. Men her er det mer snakk om et egg med en liten celleklump, et embryo, som virusene vokser i.

Det er også riktig at da poliovaksinen først ble utviklet og produsert ble det drept titusenvis av aper for å produsere vaksine i celler fra apenyrer. Men siden åttitallet har det aller meste blitt produsert fra en cellelinje isolert fra en apekatt i 1962. Denne cellekulturen isolert fra én enkelt ape er dyrket videre frem til i dag og brukes til produksjonen av poliovaksine og andre vaksiner. De siste 20-30 år har det altså ikke blitt drept apekatter til dette formål, slik Lystad synes å antyde.

Men så kommer det verste av alt. Er vaksinen mot røde hunder virkelig laget på aborterte menneskefostre? Ja, faktisk! Men det er ikke så ille som det høres ut. Vaksinen er dyrket i en cellekultur basert på to aborterte fostre fra 1961 og 1966. Ingen av fostrene ble abortert med den hensikt å bruke deres celler til vaksineproduksjon, og cellene ble tatt fra fostrene etter at de var døde, altså helt uavhengig av at abortene ble utført.

These two cell strains have been growing under laboratory conditions for more than 35 years. The cells are merely the biological system in which the viruses are grown. These cell strains do not and cannot form a complete organism and do not constitute a potential human being. The cells reproduce themselves, so there is no need to abort additional fetuses to sustain the culture supply. Viruses are collected from the diploid cell cultures and then processed further to produce the vaccine itself.

The WI-38 and MRC-5 cell cultures have been used to prepare hundreds of millions of doses of vaccines, preventing millions of cases of rubella, hepatitis A, varicella and rabies.

Daniel Øyan og jeg deler synet om at dette egentlig er både vakkert og nesten litt poetisk. Tanken på at to fostre som måtte aborteres på grunn av syke mødre og dermed har gitt millioner av mennesker verden over muligheten til å overleve. Og, den poetiske ironi er at en av sykdommene disse to fostrene har forhindret, nemlig røde hunder, ofte fører til at gravide kvinner aborterer. Med andre ord har store antall ufrivillige aborter blitt forhindret på grunn av disse to aborterte fostre fra sekstitallet.

Det er også viktig å huske på at ingen aborter er utført for å lage vaksiner, og de cellene som virusene kultiveres i er bare fjerne slektninger av de opprinnelige foster-cellene. Cellene inngår heller ikke i selve vaksinen. Selv den katolske kirke har akseptert denne bruken.

Lystad skriver videre:

En artikkel i Science Digest forteller at det rundt 1950 uforvarende kom et apevirus – SV-40 inn i ”hundretusener, kanskje millioner av poliovaksiner” som da også var dyrket på apenyrer. Mange forskere kobler dette viruset til AIDS. Mindre kjent er at to separate forskerteam har funnet at det er 43% samsvar mellom SV-40 og non hodkins lymphoma, den femte største kreftformen i USA. 70 forskningsresultater fra ca. 60 laboratorier beviser også sammenhengen mellom SV-40 og ben- og hjernesvulster hos mennesker.

Historien om viruset SV40 som man oppdaget i tidlige poliovaksiner er riktig, men dette eksisterer ikke lenger i den cellelinjen som i dag brukes. Og om den hadde vært til stede så inaktiveres polioviruset med et stoff før det tas i bruk, og dette stoffet ville uansett også ødelagt SV40-viruset. Omfattende testing har vist at SV40 ikke finnes i dagens cellekultur og vaksiner.

Selv om noen vaksinerdoser produsert før 1963 kan ha inneholdt SV40, er dette ikke påvist å ha ført til kreft hos vaksinerte personer (selv om denne ene studien antyder det kan være en sammenheng). Dette er uansett ikke noe aktuelt tema for poliovaksinen slik den produseres i dag.

Koblingen mellom SV40 og HIV/AIDS er i beste fall suspekt og tilbakevist.

And on she goes…

Lystad fortsetter som en miltraljøse med tvilsomme påstander som ammunisjon:

Jeg kan nevne videre i fleng: HiB-vaksinen er knyttet til økning av diabetestilfeller hos spedbarn.

Dette er slettes ikke sikkert. Forskere er uenige. En studie sier det finnes en sammenheng. To andre sier at ingen slik sammenheng kan påvises.

Nå er det slik at forfatterne av den første studien som hevder det finnes en sammenheng også har patenter i testmetoder for vaksiner, og aksjer i tilhørende selskap, for å produsere sikrere vaksiner. Det kan være greit å ha i bakhodet som en mulig interessekonflikt…

Hun fortsetter å hevde at MMR-vaksinen er knyttet til mange alvorlig bivirkninger:

MMR-vaksinen gererelt blir betegnet som et nevrologisk oppslagsverk av bivirkninger. I tillegg viser det seg at kvinner som får MMR-vaksine kan utvikle autoimmune sykdommer som leddgikt, Chrons sykdom og trombocytopeni. Kusmakomponenten i MMR har statistisk forårsaket 27 forskjellige nevrologiske reaksjoner i Tyskland i tillegg til meningitt hos mellom 405 til en av 7000 gitte sprøyter.

Dette har jeg vist med fyldige referanser tidligere at ingen store undersøkelser har avdekket, bl.a. Cochrane sin metaanalyse som ikke fant noen slik sammenheng mellom MMR-vaksinen og hverken autisme, Crohns eller ulcerøs kolitt.

Påstanden om leddgikt er ganske drøy. Folkehelseinstituttet klargjør:

Leddaffeksjon er en kjent komplikasjon til rubellasykdom hos kvinner. Etter vaksinasjon av jenter etter puberteten forekommer leddsymptomer i sjeldne tilfeller. De pleier å gå helt tilbake etter noen uker uten å medføre sekvele.

Det er noe helt annet enn den kroniske leddgikt Lystad vil ha oss til å tro at vaksinen kan gi.

Når det gjelder trombocytopeni sier Folkehelseinstituttet:

Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) gir seg til kjenne som petecchiale hudblødninger og er oftest utløst av virusinfeksjoner. Røde hunder er kjent for å kompliseres med trombocytopeni hyppigere (1 av 3000) enn de fleste andre infeksjoner. Det er også rapportert ITP etter meslinger. Det er sannsynlig at MMR-vaksine kan forårsake trombocytopeni og det er rapportert om ITP med debut 10-28 dager etter MMR-vaksinasjon. Forekomsten er i størrelsesorden 1 tilfelle per 40 000 vaksinedoser Det er så sjelden at årsakssammenheng i det enkelte tilfelle må vurderes som mulig men ikke sikker.

Ingen stor risiko med andre ord.

Påstanden om at MMR-vaksinen skal ha ført til mange tilfeller av meningitt i Tyskland er merkelig. En tysk studie sier tvert i mot følgende:

During the 2-year study period 1,575,936 doses of Priorix and 1,907,875 doses of other MMR vaccines were distributed in Germany. There were no confirmed cases of aseptic meningitis associated with MMR vaccination during this period. Thus, the ADR rates (rejectable with 5% alpha error) were lower than 1/525,312 for Priorix and lower than 1/635,958 for other MMR vaccines.

En finsk studie så på over en halv million barn som mottok MMR-vaksinen, og kom til følgende konklusjon:

We did not identify any association between MMR vaccination and encephalitis, aseptic meningitis, or autism.

Det er slitsom når Lystad ikke oppgir en eneste kildehenvisning til sine påstander, men etter intensiv søking fant jeg likevel en kilde for hennes påstand:

Skjermbilde 2011 03 13 kl 00 53 10

Men dette er gamle rapporter som ikke er å finne på nett i dag (så vidt jeg har klart), og som altså nyere studier motviser. At det oppstår noen bivirkninger fra vaksinene vet vi, men disse er så sjeldne og lite alvorlige at veid opp mot de enorme fordelene med vaksinene er de en pris samfunnet er mer enn villig til å betale.

Lystad skriver:

Fra 1975 til 1985 besluttet de å utsette kikhostevaksinen fra 3 måneder til 2 år i Japan. Antall krybbedødstilfeller sank ned mot null. Etter at man i Norge byttet ut den gamle helcelle kikhostevaksinen med den nye acellulære og har fjernet kvikksølvet, har antall krybbedødstilfeller heldigvis også gått kraftig tilbake i Norge.

Kilden til denne påstanden synes å være den aktive vaksinemotstanderen Viera Scheibner hvis fagfelt er geologi. Hennes påstand om at kikhostevaksinen er knyttet til krybbedød er møtt med mye kritikk. Dr Stephen Basser har skrevet en omfattende kritisk analyse av hennes påstander, og sier bl.a.:

Dr. Scheibner’s analysis of them…is at best sloppy, and at worst blatantly dishonest.

En amerikansk kiropraktor skrev i en annen kritikk:

Whether it was due to personal bias, lack of relevant health science training, or inept research on her part, or a combination, Ms. Scheibner’s claims have not withstood the test of time, or critical examination, and should be rejected.

I 2001 ble hennes deltagelse i en australsk antivaksinasjonskampanje møtt med følgende uttalelse fra en medisinsk doktor:

I draw attention [to] misleading information provided by Dr Viera Scheibner … who continuously writes against immunisation. In the 9 March edition of the Medical Observer, she submitted a very unusual letter [which] makes claims that are not supported by the documentation she referred to. It is very important for people to realise that the information provided by Dr Scheibner is not accurate.»

Ingen av Viera Scheibners påstander om krybbedød er publisert i noe anerkjent vitenskapelig tidsskrift. (Påstanden hennes er også beviselig feil, noe du kan lese mer om i denne kommentaren.)

Når det gjelder Lystad sin påstand om en tilsvarende kobling mellom vaksiner og krybbedød i Norge, kan man se hva bl.a. amerikanske CDC sier om saken:

From 2 to 4 months old, babies begin their primary course of vaccinations. This is also the peak age for sudden infant death syndrome (SIDS). The timing of these two events has led some people to believe they might be related. However, studies have concluded that vaccinations are not a risk factor for SIDS.

De viser til en mengde vitenskapelige studier som har undersøkt en slik sammenheng uten å finne noen kobling. Tvert i mot viser en metaanalyse at vaksinering halverer risikoen for krybbedød.

Lystad fortsetter:

Pneumokokkvaksinen forårsaket i USA 3243 alvorlige vaksineskader hvorav 12 dødsfall.

Studier på effektivitet og trygghet av denne vaksinen har vist at den er nettopp det, både trygg og effektiv, se f.eks. denne studien, denne og en oppfølgingsstudie her.

Eneste sted hvor jeg finner referanser til de tallene Lystad går ut med, er på antivaksinenettsider. Et eksempel er her hvor de skriver:

There were 12 deaths in the Prevnar group, including 5 Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) deaths. [Since the vaccine was licensed in 2000, there have been 3,243 Prevnar-related adverse events reported to the federal government (VAERS), including 476 serious events and 79 deaths.]

Men ser man på de kliniske studiene på Prevnar ser man eksempelvis at de 4-5 tilfellene av krybbedød var på linje med bakgrunnsstøyen, altså samme rate som man forventer ellers i befolkningen. På samme måte var det da noen døde etter å ha mottatt svineinfluensavaksinen i 2009. Vaksinemotstandere pekte straks på disse dødsfallene og sa at «Hey, her dør folk av vaksinen!«. Men antall dødsfall hos de som fikk vaksinen var ikke høyere enn det man normalt ser i befolkningen ellers, og det ville være svært rart om folk plutselig sluttet å dø når de fikk en vaksine. Det samme poenget gjelder for tallene til Lystad. Disse viser ikke hvor mange som har dødd eller blitt syke som en konsekvens av vaksinen, men bare hvor mange registrerte dødsfall og bivirkninger som er meldt inn etter at folk har fått vaksinen. Hun går i den logiske tankefeilen «post hoc ergo propter hoc«, altså å påstå at fordi noen ble syke eller døde etter å ha fått vaksinen, så ble de syke og døde fordi de hadde fått vaksinen. En slik sammenheng er undersøkt og avvist. Når dødsfall og bivirkninger ikke er høyere enn bakgrunnsstøyen, er det lite som tyder på at disse er knyttet til vaksinen.

Dette er altså svært bevisst villedende fra Gro Lystad.

HPV-vaksine

Hun fortsetter om HPV-vaksinen:

HPV-vaksinen kan forårsake bevisstløshet, bortfall av syn, epilepsi, Guillan Barre og lammelser. I England ble det rapportert 30 dødsfall etter vaksinen, publisert i Sunday Times i 2008. Produsenten sier at ”virkningen varer i 5 år”. Vaksinen gis til jenter ned til 9 års alder, mens gjennomsnittsalderen for livmorhalskreft hos kvinner er 50 år! Det finnes over 100 varianter av HPV-viruset. Vaksinen er laget av 4 av dem, og disse er ikke beviselig årsak til 70% av tilfellene slik produsenten hevder. Vaksinen er ikke utforsket for kreft.

Gardasil vaccine and box newI perioden juni 2006 til desember 2008 ble det gitt 23 millioner doser Gardasil, altså HPV-vaksine. Det ble meldt inn 30 dødsfall, men ingen av disse har man kunne knytte til selve vaksinen. Guillan Barré Syndrome (GBS) oppstår spontant hos mennesker etter ulike former for infeksjoner, og på tross av millioner av vaksinedoser er det ikke avdekket noen økning i antallet GBS-syke.

Når det gjelder antall varianter av HPV-viruset så er det indentifisert over 200, men bare 12 av dem er koblet til kreft i strupe, anal, lunger, munn og kjønnsorganer. Det finnes to HPV-vaksiner, Cervavix og Gardasil. Førstnevnte beskytter mot to HPV-varianter, og sistnevnte mot fire. Det er altså en vei å gå ennå, men den er ikke så lang som Lystad vil ha det til. To av HPV-typene som begge vaksinene beskytter mot utgjør beviselig 70% av krefttilfellene, og vaksinen beskytter også delvis mot andre HPV-typer.

Virkningen er bekreftet for 4 år, men antas å virke lenger enn dette, muligens livsvarig, selv om man ennå ikke vet hvor lenge. Dette undersøkes fortsatt.

Effektiviteten til vaksinen er maksimal. National Cancer Institute sier:

Studies have shown that both Gardasil and Cervarix prevent nearly 100 percent of the precancerous cervical cell changes caused by the types of HPV targeted by the vaccine for up to 4 years after vaccination among women who were not infected at the time of vaccination.

Eventuelle bivirkninger må også sees i sammenheng med at 270.000 kvinner døde av kreft i livmoren i 2002. Når vaksinen er nesten 100% effektiv mot de aller viktigste av disse virusene, er det vanskelig å se at ikke HPV-vaksinen må anses som en fantastisk seier for menneskeheten.

Er ikke HPV-viruset dokumentert å være årsaken til ulike kreftformer, slik Lystad hevder? Jo:

HPV er årsaken til nesten 100 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft, 90 prosent av alle tilfeller av vaginalkreft, 80 prosent av alle tilfeller av analkreft, 50 prosent av alle tilfeller av peniskreft, 40 prosent av alle tilfeller av vulvakreft og 24 prosent av alle tilfeller av øre/nese/hals-kreft.

Lystad hevder også at HPV-vaksinen ikke er utforsket for kreft, men vaksinen er testet og undersøkt med omtrent ti års oppfølging uten at man har funnet noen langtidsbivirkninger. WHO sier at vaksinen er den best utprøvde noensinne. Den inneholder heller ingen kreftfremkallende stoffer.

Polio

Lystad vil tilbake til poliovaksinen igjen:

Jørgen Skavlan nevner Salk – poliovaksinens far – som eksempel på pionerarbeid. Han lette etter likhetsprinsippet på feil sted, det burde kanskje ha vært i homeopatien, men han var nære. Jonas Salks vaksine ble tatt av markedet allerede etter 17 månder på grunn av alle dødsfallene og lammelsene den skapte. Den orale Sabin vaksinen var etterfølgeren. 30 år etter sa Albert Sabin selv at hele dette vaksineprosjektet hadde vært en fiasko. Sabin selv skrev i 1997 at de eneste tilfellene av polio som oppstår i dag er på grunn av poliovaksinen. Likevel fortsetter vaksineringen! Vaksinen ble innført i 1954. I 1955 fikk 80 barn i USA akutt polio fra vaksinen selv – i tillegg smittet de 120 nye barn. 3 døde og 75% ble lamme. Det er like farlig i dag, i Karibien i 2002 ble 21 personer rammet av polio. 2 døde. Viruset kom fra en vaksine som hadde gjennomgått en serie med genetiske mutasjoner og antatt en virulent form som den var ment å beskytte mot. I tillegg har vi alt rundt SV-40 viruset. Til tross for alt dette fortsetter vaksineringen. Hvor er pioneråndet til å stoppe denne galskapen? Den finnes, men forskerne blir stoppet. Hvorfor?

Det er like greit å se bort fra konspirasjonstenkingen hennes i siste del av avsnittet. Det blir bare tullete å diskutere i all sin absurditet når det finnes helt gode svar på påstandene tidligere i avsnittet.

PoliodropsVi har allerede sett hvor vellykket poliovaksinen har vært i å eliminere polio fra store deler av verden, og hvor fort polio bryter ut straks man senker vaksinasjonstrykket. Dette betyr også at selv om polio i praksis er utryddet i den vestlige verden, kan vi fortsatt få smitte inn fra land hvor polio fortsatt eksisterer. Det skal ikke mer til enn at en poliosmittet afrikaner tar seg en flytur til USA, og vips så er smitten tilbake. Men så lenge man opprettholder en vaksinert populasjon, er ikke dette noen risiko.

Når det gjelder påstanden om at de eneste poliotilfellene som i dag oppstår kommer fra vaksinen selv, så kan det hende at det stemmer i de land hvor polio er utryddet. Det betyr likevel ikke at vaksinen er en uting, fordi disse lave tallene er minimale sett i forhold til hvor mange tilfeller vi ville hatt uten vaksinasjonsprogrammet. Lystad synes å innbille seg at vi kan bare slutte å vaksinere mot polio fordi den uansett ikke er noe problem, men dette er åpenbart feil all den tid det var vaksinen som utryddet polio i utgangspunktet og den fort kan komme tilbake med en smittebærer fra utlandet.

Det er også slik at det kun er den orale varianten av poliovaksinen som kan føre til sykdom ettersom den inneholder inaktiverte virus som i sjeldne tilfeller kan blir aktive igjen. Men om populasjonen er godt vaksinert vil uansett ikke dette kunne spre seg til vaksinerte individer. Det vil kun være denne ene uheldige vaksinerte som får sykdommen. Å vaksinere mindre er altså det verste man kan gjøre, fordi da utsetter man seg for fare både fra «vilt» poliovirus såvel som reaktivert poliovirus fra vaksiner.

Selv om poliosykdom fra vaksinen er en reell, men svært sjelden risiko (i snitt 1 av 750.000 vaksinerte), har WHO konkludert med at fordelene med vaksinen langt overveier denne minimale faren.

At Albert Sabin skal ha uttalt noe om vaksinen i 1997 må i så fall ha vært gjennom vår kjære Märtha ettersom han døde i 1993.

Det er påfallende desperat av Lystad å klamre seg til noen tragiske uhell på 50- og 60-tallet når hun skal skape frykt rundt poliovaksinen. SV40-viruset eksisterer ikke i vaksinene i dag, en kobling til kreft er tvilsom, og en kobling til AIDS helt avkreftet.

Poliovaksinen i dag er beviselig trygg, og den har reddet mange fra store lidelser og død, noe den fortsetter å gjøre den dag i dag.

Homeopati igjen

Gro Lystad avslutter sin lange artikkel med en hyllest til homeopatien. Så ironisk. Hun kjemper innbitt mot vaksiner som beviselig har enorm effekt, som kanskje er det viktigste bidraget til moderne folkehelse, og som redder liv hver dag, men hyller en fullstendig tullete behandlingsmetode som alle store studier har vist har null effekt utover placebo.

Jeg har også skrevet en del om homeopati i tidligere bloggposter:
Homeopati – det er ingenting i det
Homeopatisk tynne argumenter fra homeopatene
Homeopati og placeboeffekt

Konklusjon

Jeg håper denne gjennomgangen var nyttig for lesere som ønsker å vite mer om påstandene Gro Lystad og vaksinemotstandere stadig vekk sprer om seg. Du må gjerne også lese min kommentarartikkel i FriTanke.no «Sperr legene inne!» hvor jeg også ser på betydningen av vaksiner for folkehelsen nasjonalt og globalt.

Har du klart å lese gjennom all denne teksten vil jeg både takke deg for bryderiet, og håpe at du lærte noe. Jeg lærte hvertfall mye av å researche og skrive dette.

Til slutt vil jeg si at jeg håper denne bloggposten spres for alle vinder. Vaksinemotstandernes kamp mot vaksiner har allerede kostet mange menneskeliv og skapt mye lidelse. Deres påstander kan ikke fortsette å få slippes løs på Facebook og i andre fora uimotsagt, og hver gang du møter deres argumentasjon bør du servere denne bloggposten til dem. Spre den på Facebook, på Twitter og lenke til den i din egen blogg. Dette er viktig, og jeg har tro på at det kan utgjøre en forskjell.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!