Homeopati mot akutt diaré hos barn

Jeg skrev for kort tid siden en bloggpost hvor jeg begynte å analysere Dana Ullmann sin artikkel med vitenskapelig dokumentasjon for homeopatiens fortreffelighet. Første bloggpost tok for seg homeopati mot astma, og jeg fortsetter nå til neste punkt på listen hans: Homeopati mot akutt diaré hos barn.

Ullman skriver i sin artikkel fra 1995:

Another recent study, published in the American journal Pediatrics, tested homeopathic medicine for the treatment of a condition recognized to be the most serious public health problem today, childhood diarrhea.7 Over 5 million children die each year as the result of diarrhea, mostly in nonindustrialized countries. Conventional physicians prescribe oral rehydration therapy (ORT, a salt solution that helps children maintain fluid balance), but this treatment does not fight the infection that underlies the diarrhea.

Conducted in Nicaragua in association with the University of Washington and the University of Guadalajara, this randomized double-blind, placebo-controlled study of 81 children showed that an individually chosen remedy provided statistically significant improvement of the children’s diarrhea as compared to those given a placebo. Children given the homeopathic remedy were cured of their infection 20% faster than those given a placebo, and the sicke children responded most dramatically to the homeopathic treatment. A total of 18 different remedies were used in this trial, individually chosen based on each child’s symptoms.

Det første å merke seg er at han viser til én enkelt studie. Det er alt han baserer sitt argument på. Èn studie publisert i 1994. Det er svakt i utgangspunktet.

Nicaragua-studien ble noe senere «replikert» i Nepal (PDF) av de samme to forskerne. I både Nicaragua- og Nepal-studiene hadde homeopatigruppen litt under ett døgn kortere varighet av diaréen sammenlignet med kontrollgruppen. En svakhet med denne replikeringen er likevel at det er de samme to forskerne som gjennomførte begge studiene.

Noen år senere utførte disse forskerne (m.fl.) en metaanalyse av totalt tre studier på homeopati mot akutt diaré hos barn (de to nevnte studiene og en tidligere pilotstudie som de også selv stod bak), og konkluderte med at det totalt sett var en statistisk signifikant positiv effekt med en reduksjon av diarévarighet på rundt 16 timer. Likevel erkjenner de at studiene er små og bør replikeres med større grupper for å få et sikrere resultat.

OK, så langt viste studiene små men positive resultater. Men hvem finansierte disse homeopati-studiene? Jo, Boiron Research Foundation, en ikke helt ubetydelig aktør innen produksjon av nettopp homeopatiske preparater:

For more than 70 years, Boiron has been committed to funding scientific research and educating the public and healthcare professionals on homeopathic medicines.

[…]

Boiron S.A. is a world leader in the production and distribution of homeopathic medicines. One of the oldest homeopathic manufacturers in Europe, the company has operations in more than 60 countries in Europe, North America, South America, Africa, the Middle East, and Australia. Boiron, which produces more than 1,500 homeopathic remedies, alone or in combinations, also funds scientific research, provides training to medical professionals, and distributes healthcare information to the general public.

Jeg nevnte Boiron i min bloggpost om vaksiner, og etter en kikk i deres offentliggjorte økonomiske resultater viser det seg at de har et markedsføringsbudsjett på rundt 500 millioner kroner årlig, og omsatte for rundt 1.7 milliarder i homeopatiske preparater siste regnskapsår. Man kan vel trygt anta at de har en økonomisk interesse i positive homeopatistudier ja…

Nå skal man ikke på dette grunnlag diskvalifisere de nevnte homeopatistudiene, men homeopater selv er de første til å kritisere legemiddelindustrien for å påvirke studier på medisiner, så da er det viktig å vise at dette gjelder begge veier. Vi vet også at industrisponsede studier har en mye større sjanse for å gi positive resultater enn hva uavhengige studier har.

Men vent, det er mer. I 2006 publiserte de samme forskerne resultatene fra enda en studie på homeopati mot akutt diaré hos barn, denne gangen i Honduras, og denne gangen med en større gruppe barn. Og hva ble resultatet?

Negativt.

There was no significant difference in the likelihood of resolution of diarrheal symptoms between the treatment and placebo groups (hazard ratio = 1.02, 95% confidence interval: 0.79–1.32), with a median time until resolution of 3 days for both groups. Children in the treatment group had an average of 2.6 unformed stools per day compared to 2.8 among those in the placebo group; this difference was not significant (p = 0.43). The median number of unformed stools was 7 among children in the treatment group and 8 among those in the placebo group (p = 0.41).

Med andre ord forsvinner effekten når man utfører bedre studier på større grupper. Likevel har forskerne følgende setning med i diskusjonsdelen av abstractet:

Further study is needed to develop affordable and effective methods of using homeopathy to reduce the global burden of childhood diarrhea.

What? Hørte jeg et snev av forutinntatthet hos disse forskerne?

Disse homeopatistudiene på diarésyke barn i fattige land har også en etisk tvilsom side, noe som drøftes godt i blant annet denne bloggposten fra sciencebasedmedicine.org. Samme blogg drøfter også noen mer tekniske detaljer ved nevnte studier som viser at det marginalt positive resultatet kanskje ikke er så validerende for homeopati likevel…

Det finnes mange hensyn å ta i slike studier, mange faktorer å kontrollere for, og Nicaragua-studien er tatt med i en større metaanalyse over ulike behandlingsformer for diaré hvor man har sett på en del problemstillinger knyttet til disse studiene:

RESULTS We identified 138 RCTs reporting on 1 or more primary outcomes related to pediatric acute diarrhea/diseases. Included trials used 64 unique definitions of diarrhea, 69 unique definitions of diarrhea resolution, and 46 unique primary outcomes. The majority of included trials evaluated short-term clinical disease activity (incidence and duration of diarrhea), laboratory outcomes, or a composite of these end points. Thirty-two trials used instruments (eg, single and multidomain scoring systems) to support assessment of disease activity. Of these, 3 trials stated that their instrument was valid; however, none of the trials (or their citations) reported evidence of this validity. The overall methodologic quality of included trials was good.

CONCLUSIONS Even in what would be considered methodologically sound clinical trials, definitions of diarrhea, primary outcomes, and instruments employed in RCTs of pediatric acute diarrhea are heterogeneous, lack evidence of validity, and focus on indices that may not be important to participants.

Med andre ord er det sprikende definisjoner av hva diaré er og hva som kan karakteriseres som en forbedring av tilstanden. Dette er viktige innsigelser å ta med seg når man skal se på en studie isolert sett, eller sammenligninger av flere studier, noe av problemet som ScienceBasedMedicine peker på i forfatterenes sammenligning og påståtte replikering av to studier.

Konklusjonen fra disse studiene er at resultatene er veldig svake, de er basert på små testgrupper, de er alle utført av de samme forskere med samme bias, studiene er subjektive og har faktorer det ikke kontrolleres for (annen medisinering, ulikheter i gruppene etc), og er sponset av en verdensledende homeopatisk produsent. Ikke så tillitsvekkende altså, og dette ser ut til å være den eneste forskning som er gjort på homeopati mot diaré hos barn.

I 2007 ble det utført en systematisk gjennomgang av studier på homeopati mot ulike lidelser hos barn og tenåringer, bl.a. ADHD, astma og diaré. Denne analysen konkluderer som følger:

The evidence from rigorous clinical trials of any type of therapeutic or preventive intervention testing homeopathy for childhood and adolescence ailments is not convincing enough for recommendations in any condition.

Med andre ord finnes det ingen god dokumentasjon på at homeopati har en positiv effekt på diaré hos barn, og den største studien som er gjort til dags dato hadde negativt resultat. Det gir ikke grunnlag for optimisme.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!