Homeopati mot migrene

Jeg fortsetter med Dana Ullmans artikkel fra 1995 med «vitenskapelig dokumentasjon» for homeopatiens effekt, og denne gangen tar jeg for meg homeopati mot migrene.

Ullman skriver:

A study of the homeopathic treatment of migraine headache was conducted in Italy. Sixty patients were randomized and entered into a double-blind, placebo-controlled trial. Patients regularly filled out a questionnaire on the frequency, intensity, and characteristics of their head pain. They were prescribed a single dose of a 30c remedy at four separate times over two-week intervals. Eight remedies were considered, and prescribers were allowed to use any two with a patient. While only 17% of patients given a placebo experienced relief of their migraine pain, an impressive 93% of patients given an individualized homeopathic medicine experienced good results.

Studien det henvises til er visstnok denne: «Bruno Brigo, and G. Serpelloni, «Homeopathic Treatment of Migraines: A Randomized Double-blind Controlled Study of 60 Cases,» Berlin Journal on Research in Homeopathy, March 1991, 1,2:98-106.» Det refereres ofte til denne studien på pro-homeopati-nettsider, men ingen ser ut til å kunne finne hverken journalen eller studien noe sted. Ergo er det umulig å kontrollere studiens metoder og resultat. Når den ikke heller er publisert i noe fagfellevurdert medisinsk tidsskrift, er den uansett å anse som verdiløs i vitenskapelig sammenheng.

Så la oss heller se på den forskning som faktisk er publisert. En metaanalyse publisert i 2010 kikket på behandling av migrene uten bruk av medikamenter, og skriver følgende om homeopati:

there is no clear evidence to support or refute the use of homeopathy in the management of migraine

En studie publisert i «Journal of complementary and alternative medicine«, altså en pro-alternativ medisin journal, undersøkte bruk av homeopati mot migrene og konkluderte slik:

In this observational study, patients seeking homeopathic treatment for migraine showed relevant improvements that persisted for the observed 24 month period. Due to the design of this study, however, it does not answer the question as to whether the effects are treatment specific or not.

Dette er veldig typisk for studier på alternativ medisin. Det er ikke en kontrollert studie, men derimot en observasjonsstudie. Hva betyr dette? Jo, det betyr bare at man har bedt folk med migrene svare på et spørreskjema hvor de oppgir om homeopatisk behandling hjalp dem mot migrenen. Og hva fant man ut? Jo, at de som oppsøker homeopatisk behandling følte seg bedre over tid.

Doh.

En slik studie måler altså i praksis bare placeboeffekt. Uten kontrollgruppe kan man ikke si noe som helst om hva som faktisk gjorde at migrenepasientene følte seg bedre. Vi vet at det å oppsøke behandling hjelper i seg selv, uansett hva man gjør. Vi vet også at migrene er en lidelse som i stor grad består av subjektiv smerteopplevelse, og i aller høyeste grad derfor påvirkes av forventninger og endret opplevelse av lidelsen.

I 2003 ble det publisert en artikkel i «Annals of internal medicine» med tittelen «A critical overview of homeopathy«. Denne analysen er i det store og hele noenlunde positiv til homeopati, men skriver likevel følgende:

Evidence suggests that homeopathy is ineffective for migraine

Så selv en analyse som mener at homeopati kan være effektivt for enkelte lidelser (noe som mer rigide analyser senere har vært uenige i) hevder altså at det ikke virker mot migrene.

«The British homeopathic Journal» publiserte i 2000 en norsk studie på bruk av homeopati mot migrene. Dette er en av de to tilgjengelige randomiserte, dobbeltblinde studier med kontrollgruppe. Heller ikke her fant de noen statistisk signifikant forskjell på de pasientene som mottok homeopatisk behandling og de i kontrollgruppen.

Both the homeopathy and placebo groups had reduction in attack frequency, pain intensity and drug consumption, with a statistically non-significant difference favouring homeopathy. Migraine diaries showed no difference between groups. The neurologists’ trial evaluation showed a statistically significant reduction in attack frequency in the homeopathy group (P= 0.04) and non-statistically significant trends in favour of homeopathy for pain intensity and overall evaluation.

Den andre kontrollerte studien som er å oppdrive var også negativ. Studien ble publisert i «Cephalagia – an international journal of headache» i 1997 og konkluderte bl.a. slik:

Both groups improved on therapy, but neither to a great extent on the primary outcome measure of attack frequency (verum: -19%; placebo: -16%). Reduction was mostly in mild attacks on placebo, more in moderate and severe attacks on homoeopathy. Few adverse events were reported. Overall, there was no significant benefit over placebo of homoeopathic treatment.

Legg merke til at begge de kontrollerte studiene rapporterer en forbedring også hos placebogruppen. Altså de som mottar behandling, men med narremedisin, opplever en bedring på lik linje med de som mottar homeopatisk «medisin». Når man da ser tilbake til observasjonsstudien publisert i «Journal of complementary and alternative medicine» forstår man hvorfor denne ga en positivt resultat når man unnlot å sammenligne med en placebogruppe.

En gjennomgang av studiene på bruk av homeopati mot migrene viser altså ingen god dokumentasjon på at dette er effektivt, og den gode dokumentasjonen som finnes viser at det ikke fungerer bedre enn placebo.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!