Hvor populært er homeopati?

Homeopat og vaksinemotstander Reidun Jakobsen har valgt å ikke kommentere min bloggpost hvor jeg skriver om hennes forsvar for homeopati. Forklaringen hennes var dette:

Reidunjakobsen

Den kommentaren taler vel for seg selv.

Hennes eneste respons til min bloggpost kom litt senere da postet følgende innlegg på Facebook-siden til Ingen liker å bli lurt:

Skjermbilde 2011 05 25 kl 20 09 41

Mannen bak artikkelen er Dana Ullman, og jeg har skrevet en del bloggposter allerede hvor jeg går systematisk gjennom hans påståtte «vitenskapelige bevis» for homeopatiens effekt. Så langt har han feilet miserabelt, og hver lidelse han trekker frem viser en massiv negativ trend i forskningen hvis man ser på hele bildet, og ikke bare hans selektive utvalg av studier. Les gjerne disse bloggpostene også for å få belyst troverdigheten og kildekritikken til denne kanskje verdens mest betydningsfulle homeopat-tilhenger.

Et eksempel fra Wikipedia sier også noe om verdenssynet til denne mannen:

Ullman was interviewed on the American Broadcasting Company program 20/20 in a segment about homeopathy (January 30, 2004). He claimed that homeopathic preparations of extremely high dilution, i.e. those likely to contain zero molecules of the original substance, are effective because, he said, «the water gets impregnated with the information or memory of the original substance.» When asked to suggest a laboratory experiment that 20/20 could independently conduct as a way to test the legitimacy of homeopathy, Ullman recommended the Ennis experiment, a study that seemed to show that ultra-dilute solutions of histamine, diluted to the levels used in homeopathic remedies, could affect cells just as the controls did. The result of 20/20’s experiment was negative; the homeopathic dilution failed to produce a measurable effect when compared to plain water. Ullman has claimed the test was flawed as it was not a direct replication (repetition) of Ennis’ work. However, this experiment and one run by the BBC were ruled to be valid by independent experts commissioned by the BBC, and the BBC did not claim the study to be a repetition but a replication.

Han har også kalt legers behandling av barn med medisiner for «medisinske overgrep» og mener leger heller burde behandle barn med homeopatiske preparater, altså preparater uten aktive ingredienser og uten noen dokumentasjon på effekt.

Det er ingen tvil om at homeopati har blitt mer populært i Europa de siste årene, parallellt med annen alternativ behandling og antall besøk til leger. Det er nemlig ikke bare bruk av alternativ behandling som øker, men også besøk til det vanlige helsevesen, fordi vi mennesker ser ut til å ha et behov for mer og mer behandling i vår økende illusjon om at enhver lidelse må kunne kureres for at vi skal ha den perfekte helse som ukebladene og tabloidavisene forespeiler oss som mulig.

Så la oss se på artikkelen Jakbosen la ut på Facebook. Før vi går på hans tall for de ulike europeiske land kan det være interessant å bare ta en kikk på dette sitatet:

The sales of homeopathic and anthroposophical medicines grew by 60 percent between 1995 and 2005, from 590 million Euros in 1995 to 775 million Euros in 2001 and to $930 million Euros in 2005 (7). Because of homeopathy’s impressive and growing popularity in Europe, this alternative treatment poses a significant threat to conventional medicine, which may explain why there are ongoing efforts to attack it (and homeopaths) using devious and questionably ethical means.

I min debatt med homeopater er et av deres favorittargumenter at den store stygge legemiddelindustrien er så rik og mektig, mens homeopatene bare er noen små idealister som ikke har penger til å drive forskning for å bevise at det de allerede vet virker (og selger til sine pasienter uten dokumentasjon) faktisk gjør det. Men i neste åndedrag skryter de av hvor utbredt homopati er eksemplifisert av høye salgstall, som her hvor Ullman påpeker at det omsettes for mange milliarder kroner årlig. Så hva er sannheten? Er homeopati en marginal nisje innen alternativ behandling som ikke har noe særlig penger å rutte med, eller er det en gigantisk populær industri? Homeopatene må snart bestemme seg for om de vil spille stakkarslig offer eller populær seierherre.

Men la oss se videre på argumentet om hvor utbredt homeopati er, og om popularitet egentlig er bevis for effekt. Ullman sin artikkel er omfattende, så jeg kan ikke gå inn i alle hans eksempler, men nøyer meg med de to første europeiske landene han nevner som eksempel på hans bruk av tll og kilder.

Frankrike

Homeopathy is particularly popular in France, where it is the leading alternative therapy. In 1982, 16 percent of the population used homeopathic medicine, rising to 29 percent in 1987, and to 36 percent in 1992. In 2004, 62 percent of French mothers used homeopathic medicines in the previous 12 months. A survey of French pharmacists was conducted in 2004 and found that an astounding 94.5 percent reported advising pregnant women to use homeopathic medicines.

Som sagt i forrige bloggpost så betyr ikke popularitet at en behandlingsmetode virker. Men ekstra fascinerende er det å se på hans siste setning hvor altså 94.5% av 130 spurte farmasøyter sa de hadde anbefalt homeopatisk medisin til gravide kvinner. Det Ullman ikke sier noe om er hva denne studien egentlig undersøkte. Studiens hensikt var nemlig å finne ut hvor mye dårlige råd farmasøyter ga til sine kunder! La oss se på abstractet:

Out of the total, 130 pharmacists accepted to answer. Out of them 94.5% reported advising homeopathy, especially for coughs and allergy. They often advised medication for pain, fever, nose and oropharynx disorders, ‘venous insufficiency’, dyspepsia or constipation. By contrast, they referred the women to the general practitioner for nausea and vomiting or back pain. Advice without drug dispensation was given for gastrointestinal disorders or ‘venous insufficiency’. Phytotherapy only concerned 0.5-2% of the answers except for anxiety and sleep disturbances (59%), ‘venous disorders'(17%) and sore-throat (9%). Pharmacists’ answers were sometimes inappropriate involving (1) pharmacologically illogical advice, (2) drugs for which neither clinical nor experimental data are available and (3) drugs potentially harmful in pregnancy.

Og konklusjonen?

The present study shows that French community pharmacists do not always give appropriate advice to pregnant women. As primary health care providers, pharmacists have to improve counselling regarding drug use in pregnancy.

Ullman bruker altså en referanse som avslørte at farmasøyter alt for ofte gir gravide kvinner ulogiske råd, anbefaling av medisiner som ikke har noen dokumentert effekt, og anbefaling av medisiner potensielt farlige for gravide kvinner. Å skryte av at disse samme farmasøytene anbefaler homeopatisk medisin, er vel ikke akkurat noe sjakktrekk.

Legg også merke til hvordan han antyder en kraftig økende trend, men endrer utvalget av befolkningen underveis. Det er overhodet ikke akseptabelt å starte med tall fra hele befolkningen, og ende opp med et tall som kun omfatter mødre, spesielt ikke når unge og middelaldrende kvinner er den definitivt hyppigste brukergruppen av homeopatisk medisin i Frankrike.

Ullman fortsetter:

Homeopathy is popular not only among the French public but also among the French medical community. As many as 70 percent of physicians are receptive to homeopathy and consider it effective, at least 25,000 physicians prescribe homeopathic medicines for their patients. Homeopathy is taught in at least seven medical schools: Besancon, Bordeaux, Lille, Limoges, Marseille, Paris-Nord, and Poitiers, and there are numerous postgraduate training programs. Courses in homeopathy are taught in 21 of France’s 24 schools of pharmacy, and also taught in two dental schools, two veterinary medical schools, and three schools of midwivery.

Jeg finner ingen kilder på disse tallene, annet enn Dana Ullman selv. Påstanden om at 70% av leger anser homeopatisk behandling som effektiv, er en meningsløs påstand uten å se hva slags spørsmål de faktisk svarte på, og hva de mener med «effektive».

De eneste tall jeg finner er noen som Ullman selv har brukt i en annen artikkel. Her skriver han:

In Europe where homeopathy is one of the leading alternative medicines, it has been estimated that over 30% of French physicians and 20% of German physicians prescribe homeopathic medicines (Fisher and Ward, 1994)

Dette mye lavere tallet, som altså har en kilde, synes heller ikke å være tatt fra en undersøkelse som spesifiserer homeopati, bare at denne andel leger tilbyr komplementær behandling. Dette kan være alt fra massasje til akupunktur, osteopati til homeopati. Tallet betyr heller ikke at legene mener homeopati er effektivt, da hadde de nok ikke bare brukt det som komplementær behandling, altså tilleggsbehandling. Det tyder vel heller på at legene ikke nekter sine pasienter å benytte seg av komplementære behandlingsmetoder om de selv ønsker dette.

At homeopati står så sterkt i Frankrike kan også ha noe med at verdens største produsent av homeopatisk medisin, Boiron, er fransk. Som jeg tidligere har skrevet om her i bloggen er de aggressive på å finansiere positive homeopatistudier og bruker en halv milliard i året på markedsføring av sine homeopatiske produkter. Det gir nok en merkbar effekt i befolkningens holdning til homeopati.

Storbritannia

England’s Royal Family has been homeopathy’s strongest advocates, thereby confirming that this system of natural medicine is not some «new age» therapy.

Det er to interessante ting med denne setningen. For det første er det selvsagt fullstendig meningsløst å bruk det britiske kongehusets tiltro til homeopati som noe argument for effekt. Mer interessant er det å se hvordan Ullman omtaler homeopati som «natural medicine». Her ligger nok svært mye av grunnlaget for at homeopati har økt i popularitet. Dette handler om «den grønne revolusjon» hvor folk vil ha grønne og naturlige produkter, enten det heter økologisk mat eller ikke-farmasøytisk medisin. Og dette er et genialt markedsføringstriks fra produsenter som Boiron. Ved å selge homeopatisk medisin som «naturlig», åpner det seg et helt nytt marked for dem. Den alternative industrien har sammen med miljøaktivister vært flinke til å indoktrinere folk til å tro at alt som er «kjemisk» er unaturlig og dermed farlig. Dette er selvsagt en grov overgeneralisering, og dokumentasjonen for en slik sammenheng er like dårlig enten det gjelder mat eller medisin.

Ullman skriver videre:

There are five homeopathic hospitals working within the National Health Service, some of them with a two-year waiting list for non-emergency visits to a homeopath.

Mulig det, men den britiske regjering fikk nylig en uavhengig komité til å vurdere effekten av homeopatisk medisin, og rapporten var sterkt negativ og anbefalte at NHS sluttet å finansiere homeopatisk behandling. Et av de fem sykehusene Ullman nevner har allerede mistet støtten fra NHS.

Han fortsetter:

According to a House of Lords report (2000), 17 percent of the British population use homeopathic medicines.

Ser man på kilden Ullman viser til, så har han vært svært selektiv og bare plukket ett av flere tall og ignorert de andre. I en telefonundersøkelse utført i 1997 svarte riktignok 17% at de hadde brukt homeopatisk medisin i løpet av det siste året, men det var opp til personen selv å vurdere hva han anså som homeopatisk medisin. Når vi vet at svært mange anser enhver form for urtemedisin som homeopatisk medisin, sier det seg selv at dette tallet blir oppblåst. Dette blir understreket hvis man ser på tall Ullman valgte å ingorere fra nøyaktig samme rapport, bare noen setninger lenger nede i teksten. En annen og større undersøkelse viste at bare 8.6% hadde kjøpt en homeopatisk medisin over disk det siste året. Antallet som hadde besøkt en homeopat var så lavt at det ikke kom med i de oppgitte tallene, det vil si at det må ha ligget på under 1.6%. Hvorfor nevner ikke Ullman dette mon tro?

Videre skriver han:

The respect accorded homeopathy and homeopathic practice by British physicians is evidenced by a 1986 survey in the British Medical Journal that showed that 42 percent of physicians referred patients to homeopathic doctors.

En gjennomlesing av hele studien (fulltekst pdf) gir et noe annet helhetsbilde. Bare 3% av de spurte legene mente at homeopati var «very useful» for pasientene. 44% svarte «useful», 36% hadde «no opinion», 16% mente det var «not useful», og 6% mente det var «harmful».

Det interessante med denne studien var også at den avslørte årsaken til at legene ofte henviste sine pasienter til alternativ behandling. Det var ikke fordi de mente at forskningen viste en effekt, men derimot at de hadde opplevd at en eller to av deres pasienter hadde blitt bedre av slik behandling (41%), de kjente noen i familien som hadde blitt bedre (38%), de var påvirket av media (14%), videreutdanning (11%), eller kollegaer som praktiserte alternativ behandling (6%). Dette viser at leger bare er mennesker de også, ofre for de samme logiske tankefeil og forutinntatte valg som alle andre. Ullmans og homeopatenes rop om at ettersom X prosent av leger anbefaler homeopati så må homeopati ha noe for seg, er altså fundamentalt villedende. Det er også nyttig å merke seg at 26% av legene ikke hadde observert noen bedring hos pasienter som fikk alternativ behandling…

Det er også viktig å merke seg at bare 10% av de spurte legene hadde møtt en alternativ behandler, og bare 5% var i regelmessig kontakt med en av disse. En annen interessant side ved denne undersøkelsen var at hele 80% av legene mente de hadde dårlig eller veldig dårlig kjennskap til de alternative behandlingsmetodene. Det betyr at de 42% som hadde henvist en pasient til en annen lege som tilbød homeopatisk behandling neppe gjorde det fordi de var overbevist om at homeopati fungerer. Ettersom bare 8% av legene mente de hadde god kjennskap til de alternative metodene, må man anta at en slik henvisning mest sannsynlig skyldes at de ønsker å ivareta pasientens egne ønsker så lenge de ikke tror det gjør noen skade.

Ullman fortsetter:

Other evidence of support from health professionals was a 1990 survey of British pharmacists that found 55 percent considered homeopathic medicines «useful,» while only 14 percent considered them «useless».

Denne mangler også tydelig spesifisert og tilgjengelig kilde, så gudene må vite hvordan spørsmålet i undersøkelsen er stilt eller hvordan homeopati er definert.

The normally conservative British Pharmaceutical Association held a debate in 1992 to decide whether pharmacists should promote homeopathic medicines. They concluded by a large majority that they should.

Det tok meg lang tid å finne noe bakgrunnsstoff til denne påstanden, men til slutt fant jeg en webside som omtalte noe av denne debatten, og den nyanserer bildet en hel del (min uthevning):

In 1992, the British Pharmaceutical Conference backed the promotion and sale of homeopathic remedies by pharmacies. This took place when a large majority of pharmacists who attended a debate rejected a motion to cease involvement in such activities. The motion’s sponsor, Brian Harrop, said that since homeopathy had no scientific basis, pharmacists who condoned the sales of homeopathic remedies were not living up to their reputation as «experts» on medicines and were collectively guilty of hypocrisy.

One pharmacist who favored the motion said that medical doctors and other professionals would not sell or prescribe a medicine they did not believe worked. One pharmacist who opposed the motion said it would result in other motions, casting doubt on other products, and soon the shelves in pharmacies would be depleted of stock. Pharmacists might not be able to sell vitamins, slimming preparations, or diabetic foods. It was hypocritical to attack homeopathy while turning a blind eye to other products that may not have a proven effect. Another pharmacist reported that when she sold a homeopathic product, she informed the buyer that she did not endorse it on a scientific basis. This approach, she said, provided a way out for pharmacists who were unhappy selling homeopathic products.

Årsakene synes altså ikke nødvendigvis å være at farmasøytene mener at homeopatiske preparater er effektive, men heller at det ville være ulogisk å ikke tilby disse når man samtidig tilbyr andre produkter som ikke har noen effekt, for eksempel kosttilskudd og slankemidler. Legg også merke til farmasøyten som presiserte overfor sine kunder at hun ikke anbefalte preparatet på vitenskapelig grunnlag…

Felles for alle disse tallene Ullman gjengir er at han får det til å fremstå som om farmasøyter og leger anbefaler homeopatiske medisiner fordi de er effektive. Ser man litt grundigere på sakene blir det hele veien tydelig at årsaken er en helt annen. Det handler heller om deres ønske om å forholde seg åpne og nøytrale til pasienters og kunders egne ønsker, og ikke diskriminere enkelte udokumenterte, men antatt ufarlige, behandlingsmetoder i forhold til andre.

Ullman forsetter så med en tirade mot organisasjonen Sense About Science som han mener har motarbeidet homeopati. Hvis han mener at å spre vitenskapelig kunnskap om forskning på homeopati, samt informasjon hva homeopati faktisk er, til den generelle befolkning er å motarbeide homeopati, så sier nok det mer om hvordan homeopatien ikke helt tåler dagens lys… mye mer behagelig for Ullman og co å la folk flest ha den grovt feilaktige tro om at homeopati er «naturlig urtemedisin» som styrker immunsystemet og helbreder sykdommer fra astma til AIDS…

Det er også morsomt at han klager på at Sense About Science er sponset av «Big Pharma», og første selskap på listen over sponsorer er «Association of the British Pharmaceutial Industry», den samme organisasjonen som han tidligere brukte som alibi for homeopatiens popularitet fordi de valgte å anbefale salg av homeopatiske produkter i apotekene tilbake i 1992… Hvis de er så store tilhengere av homeopati, hvordan kan det ha seg at de støtter Sense About Science? Eller kan det hende at de faktisk er opptatt av saklig informasjon og derfor støtter en organisasjon som prøver å veilede forbrukerne best mulig?

Ullman er også selvsagt sterkt kritisk til at den britiske «House of Commons Science Committee» i fjor konkluderte med at det offentlig helsevensen (NHS) ikke lenger burde finansiere homeopatisk behandling (eller homeopatiske sykehus) fordi deres grundige gjennomgang av forskningen på homeopati klart viste at effekten ikke kunne skilles fra placebo. I den anledning sa professor i alternativ medisin, Edzard Ernst, følgende:

I would argue it is unnecessary, unreliable and unethical to prescribe placebos through the NHS; unnecessary because if you do it well then an active treatment will also generate a placebo effect. If I give my patient an aspirin for his or her headache and I do it with empathy, time and understanding this patient will benefit from the pharmacological effect of the aspirin and she will also benefit from the placebo effect through the encounter with her clinician. It is unreliable and there is lots of data to show that placebo effects are notoriously unreliable; somebody who responds today may not respond tomorrow; responses are not large in effect size and they are not usually long-lasting. Foremost, it is unethical.

Konklusjonen til komiteen sa bl.a. følgende:

In our view, the systematic reviews and meta-analyses conclusively demonstrate that homeopathic products perform no better than placebos. The Government shares our interpretation of the evidence. We asked the Minister, Mike O’Brien, whether the Government had any credible evidence that homeopathy works beyond the placebo effect and he responded: “the straight answer is no”.

[…]

We regret that advocates of homeopathy, including in their submissions to our inquiry, choose to rely on, and promulgate, selective approaches to the treatment of the evidence base as this risks confusing or misleading the public, the media and policymakers.

Legg merke til siste setning. Komiteen rettet altså sterk kritikk mot forsvarere av homeopati som valgte, slik også Ullman selv gjør, å plukke bare positive studier når de skulle overbevise komiteen om homeopatiens effekt, heller enn å være ærlige og se på hele bredden av forskning som er gjort – hvorav det meste har negative resultater.

Men trenger vi mer forskning på homeopati? Nei, sa komiteen:

There has been enough testing of homeopathy and plenty of evidence showing that it is not efficacious. Competition for research funding is fierce and we cannot see how further research on the efficacy of homeopathy is justified in the face of competing priorities.

Ikke rart Dana Ullman prøver seg på litt konspiratoriske argumenter for å beskytte seg mot slik knusende nederlag…

Det tok meg mange timer med research å gå gjennom Ullmans kilder og påstander så langt som dette i hans artikkel, så jeg fortsetter ikke videre, men dette burde gi et ganske godt bilde av at om man går bak tallene så danner det seg et noe annet bilde enn hva han ønsker å male for oss. Kanskje det derfor er Reidun Jakobsen som burde sjekke kildene sine og ikke stole blindt på artikkelen til en åpenbart forutinntatt forkjemper for homeopati? Å gjøre den samme jobben som jeg her har gjort ville hun nok kunne lære mye av…

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!