Alle de store nettavisene klasket i går kveld til med budskapet om at Verdens Helseorganisasjon, WHO, nå har konkludert med at mobilstråling kan gi kreft.

Dagbladet skriver:

Skjermbilde 2011 06 01 kl 02 09 22

VG:

Skjermbilde 2011 06 01 kl 02 10 28

NRK:

Skjermbilde 2011 06 01 kl 02 11 01

Aftenposten:

Skjermbilde 2011 06 01 kl 02 11 30

Nettavisen:

Skjermbilde 2011 06 01 kl 02 12 03

Så da er det vel slått fast da. Bruker man mobiltelefon, kan det føre til kreft i hjernen.

Nettavisen skriver videre:

– Hjernen blir kokt, sier lege.

Bruk av mobiltelefoner og annen trådløs kommunikasjon kan være kreftfremkallende, ifølge forskning fra Verdens helseorganisasjon (WHO), melder NTB.

Organisasjonen definerer nå helsefaren ved mobilbruk i samme kategori som bly, eksos og kloroform når det gjelder kreftfremkallende stoffer, skriver CNN.

Aftenposten skriver:

Etter å ha gjennomgått et titalls publiserte rapporter på området, har et internasjonal ekspertpanel i Verdens Helseorganisasjon konkludert med at mobiltelefonbruk kan være kreftfremkallende.

Konklusjonen ble lagt frem i Lyon i Frankrike tirsdag av WHOs eget kreftpanel, Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC), bestående av i alt 31 forskere fra 14 land.

I uttalelsen blir mobiltelefonbruk oppgradert til samme fareskala som bly, eksos og kloroform, ifølge CNN.

NRK skriver:

Kommunikasjon gjennom mobiltelefoner og andre trådløse apparater «er muligens kreftfremkallende for mennesker», opplyser kreftforskningsavdelingen hos Verdens helseorganisasjon ifølge nyhetsbyrået AFP.

Disse apparatenes radiofrekvens skaper elektromagnetiske felter som kan være kreftfremkallende og gi økt fare for hjernesvulst, en ondartet type hjernekreft, går det fram av uttalelsen fra Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC).

Fra VG:

Helseorganisasjonen lister nå bruk av mobiltelefon på en liste over stoffer og atferd som kan bety kreftfare. På den samme listen står allerede kloroform og eksos, melder CNN.

Det er stråling fra mobiltelefon som muligens kan fremkalle kreft, ifølge WHO.

Mulig, ikke sannsynlig, risiko

Som vanlig i formidling av denne type nyheter finner vi at saken nyanseres når man leser lenger ned i teksten. For WHO sin rapport sier ikke at mobiltelefoner kan føre til kreft. Den sier derimot at man ikke kan utelukke at mobilstråling kan være kreftfremkallende. En ganske liten forskjell i ord, men enorm i betydning.

Det er flere problemer med gjengivelsen av denne saken. Tar man en kikk på originalrapporten så sier den følgende:

Results
The evidence was reviewed critically, and overall evaluated as being limited among users of wireless telephones for glioma and acoustic neuroma, and inadequate to draw conclusions for other types of cancers. The evidence from the occupational and environmental exposures mentioned above was similarly judged inadequate. The Working Group did not quantitate the risk; however, one study of past cell phone use (up to the year 2004), showed a 40% increased risk for gliomas in the highest category of heavy users (reported average: 30 minutes per day over a 10‐year period)

Risikoen anses altså som å være begrenset for gliomer (svulst i hjernen) og akustiske neuromer (godartet svulst på hørselsnerven), og utilstrekkelig for å konkludere i forhold til andre krefttyper.

Så hva ligger i det at de mener det finnes en begrenset risiko for to krefttyper? Jo, dette defineres slik:

A positive association has been observed between exposure to the agent and cancer for which a causal interpretation is considered by the Working Group to be credible, but chance, bias or confounding could not be ruled out with reasonable confidence.

Enkelte studier viser altså en mulig sammenheng, men dette kan skyldes tilfeldigheter, forutinntatthet fra forskerne bak studiene, eller andre variabler som det ikke er kontrollert for. Man har altså ingen sikre data som tyder på at mobilbruk kan føre til kreft, men enkelte usikre data som antyder en mulig sammenheng, data som like gjerne kan skyldes tilfeldigheter eller skjev rapportering.

Du kan altså senke skuldrene og puste lettet ut.

INTERPHONE

Denne mulige sammenhengen stammer først og fremst fra den mye omtalte INTERPHONE-studien som, hvis man ignorerer studiens faktisk konklusjon og bare plukker noen isolerte tall, tydet på en 40% økning i risikoen for enkelte typer kreft ved langvarig mobilbruk i over 10 år. Men det finnes mange problemer med denne studien. Det er en studie basert på spørreundersøkelser hos 5117 hjernesvulsttilfeller fordelt på 13 land. Problemet med denne type studier er at de farges mye av intervjuobjektenes hukommelse og forutinntatthet. Er man mobilbruker og har fått hjernekreft kan ønsket om å finne en årsak til denne kreften være sterk. Mennesker har vanskelig for å akseptere at tragedier kan ramme tilfeldig. Da er det ikke usannsynlig at man husker mobilbruken som kanskje større enn den faktisk var ti år tilbake i tid. Og hvem husker egentlig nøyaktig om noe som skjedde for over 10 år siden? Husker du hvor lenge hver dag du brukte din mobiltelefon på slutten av nittitallet? Det tviler jeg på… men hadde du hatt kreft i hjernen ville du kanskje hatt et større insentiv til å huske mobilbruken din som ganske betydelig.

En annen raritet med INTERPHONE-studien er at definisjonen av storbruker er 1640 timers bruk, jevnet ut til en halv time daglig i 10 år. Men ser man på tallmaterialet så viser bruk opp til 1639,9 timer ingen høynet risiko for kreft. Straks man når 1640 timer så øker likevel risikoen med 40%. Man skulle vel tro at risikoen økte gradvis ved større eksponering? Men nei, rapporten viser ikke det, noe som igjen kan styrke ideen om at det her er stor grad av bias i rapporteringen.

Det er også viktig å merke seg at forfatterne av INTERPHONE-studien selv innså disse begrensningene og konkluderte som følger:

Overall, no increase in risk of either glioma or meningioma was observed in association with use of mobile phones. There were suggestions of an increased risk of glioma, and much less so meningioma, at the highest exposure levels, for ipsilateral exposures and, for glioma, for tumours in the temporal lobe. However, biases and errors limit the strength of the conclusions we can draw from these analyses and prevent a causal interpretation.

Konklusjonen var altså at det ikke var noen økning i risiko. Joda, enkelte løsrevne tall tydet på en slik mulig økning, men når forfatterne tok hensyn til bias og upålitelig rapportering, samt manglende trender i tallmaterialet og alle studier som ikke fant noen sammenheng, konkluderte de med at studien ikke støttet hypotesen om økt risiko for kreft ved mobilbruk.

Ikke-ioniserende stråling

Mobilstråling er såkalt ikke-ioniserende stråling og har mindre energi og lenger bølgelengde enn synlig lys. Ikke-ioniserende stråling har så lite energi at det ikke kan bryte molekylbindninger og skade DNAet vårt, en forutsetning for kreft (Oppdatert: Kreft kan kanskje oppstå også uten å ødelegge DNA-molekylet direkte. Se hva Orac skriver om dette.). Det er altså prinsipielt umulig at mobilstråling kan gi kreft på denne måten. WHO har tidligere skrevet følgende om ikke-ioniserende stråling:

In the area of biological effects and medical applications of non-ionizing radiation approximately 25,000 articles have been published over the past 30 years. Despite the feeling of some people that more research needs to be done, scientific knowledge in this area is now more extensive than for most chemicals. Based on a recent in-depth review of the scientific literature, the WHO concluded that current evidence does not confirm the existence of any health consequences from exposure to low level electromagnetic fields. However, some gaps in knowledge about biological effects exist and need further research.

Rundt 25.000 artikler er altså publisert de siste 30 år uten at man har kunnet finne noen sammenheng mellom ikke-ioniserende stråling og helseskader. Det kan være greit å ta med seg i denne debatten.

Nettsiden cancer.org skriver også litt om hvorfor RF-stråling neppe er farlig:

First, the energy level of radiofrequency (RF) waves is relatively low, especially when compared with the types of radiation that are known to increase cancer risk, such as gamma rays, x-rays, and ultraviolet (UV) light. The energy of RF waves given off by cell phone towers is not enough to break chemical bonds in DNA molecules, which is how these stronger forms of radiation may lead to cancer.

A second issue has to do with wavelength. RF waves have long wavelengths, which can only be concentrated to about an inch or two in size. This makes it unlikely that the energy from RF waves could be concentrated enough to affect individual cells in the body.

Third, even if RF waves were somehow able to affect cells in the body at higher doses, the level of RF waves present at ground level is very low — well below the recommended limits. Levels of energy from RF waves near cell phone towers are not significantly different than the background levels of RF radiation in urban areas from other sources, such as radio and television broadcast stations.

For these reasons, most scientists agree that cell phone antennas or towers are unlikely to cause cancer.

Oppvarming av hodet

Så hvis strålingen i seg selv ikke kan skade vårt DNA og gi kreft, kan det likevel være farlig på andre måter? Vel, den andre måten slik stråling kan påvirke kroppen er gjennom oppvarming, men her har også forskning konkludert med at denne er så liten og ubetydelig at det ikke kan skade hjernen på noe som helst vis. Oppvarmingen fra en mobiltelefon vil være en brøkdel av en grad på utsiden av hodet. Oppvarmingen er vesentlig lavere enn om du stod ute i sola en vakker dag. Kroppen er også veldig flink til å regulere temperatur, så en eventuell oppvarming inne i hodet ville øyeblikkelig bli regulert gjennom økt blodgjennomstrømning.

Å hevde at «hjernen blir kokt«, slik enkelte medier har skrevet, er altså fullstendig løsrevet fra virkeligheten.

Det franske paradoks

Leder for Folkets Strålevern, Sissel Halmøy, skrev i en opphetet og lang debatt jeg var engasjert i om dette temaet for noen måneder siden:

Den franske regjeringen gikk gjennom 2500 vitenskapelige studier. Det var 11% som viste helseskader, altså 275 studier som viste helsekader. De andre viste 89% viste ingen statistisk signifikante sammenhenger.

Halmøy er hysterisk livredd all form for stråling, og mener hun selv er el-overfølsom. Så hva konkluderte hun med ut fra denne franske gjennomgangen av studier hvor det overveldende flertall ikke fant noen risiko? Jo dette:

Det betyr IKKE at de viste at strålingen ikke var helseskadelig.

Og det oppsummerer vel litt av problemet i denne debatten. Det vil alltid være rom for tvil. Man kan aldri utelukke med 100% sikkerhet at noe er farlig. Men det overveldende forskningsmaterialet tyder på at det ikke er det, og de få studier som mener å vise en slik sammenheng har ofte store svakheter. Det gir likevel et lite rom for de som frykter mobilstråling til å si at det kan være farlig, men det blir en svært tendensiøs tolkning av de data vi i dag har.

Halmøy er også opptatt av å påpeke at franske myndigheter har iverksatt en del tiltak for å begrense spesielt barn og unges eksponering for RF-stråling, men ser man på grunnlaget for denne franske reaksjonen så viser det seg å være svært svakt:

The French Agency for Environmental and Occupational Health Safety conducted a review of around 3,500 studies and publications.

Around 10 studies indisputably demonstrate that radio signals have an effect on the activity of cells, the agency said, but only one mechanism has so far been identified by which the signals affect cells: the heating effect due to the very high signal levels typically only found close by transmitters.

Av 3500 studier fant de 10 som viste en sikker negativ helseeffekt, og dette mente de skyldtes oppvarming, ikke DNA-ødeleggende stråling. Rent statistisk vil man forvente en del falske positiver, så at ti av 3500 studier skal vise en fare er ikke spesielt skremmende hvis 3490 studier ikke fant noen slik sammenheng. Det fascinerende er at Halmøy og Folkets Strålevern selv har gått ut og sagt at slik oppvarming neppe er farlig, og at det må være andre årsaker til at mobilstråling gir kreft. Likevel bruker hun dette franske eksemplet som bevis for at norske myndigheter også må ta dette mer på alvor, selv om franskmennene altså mente faren skyldtes noe som hun selv mener ikke er noen fare…

Føre-var?

Myndighetene i enkelte land har valgt å basere seg på føre-var-prinsippet. Det kan forsåvidt være en god ting, men dessverre vil interessegrupper ofte se på dette som en bekreftelse av reell risiko. Vi så det samme med konserveringsmiddelet tiomersal i vaksiner. Grunnet usikkerhet i befolkningen ble dette fjernet fra de aller fleste vaksiner for snart 15 år siden. Det fantes ikke noe vitenskapelig grunnlag for en slik avgjørelse, kun et «politisk» grunnlag. Hvis man kan klare seg uten tiomersal, og det vil fjerne folks frykt for vaksiner og føre til at flere vaksinerer seg (en god ting), var det kanskje verdt å ta bort dette stoffet. Problemet er at vaksinemotstandere tolker det som en bekreftelse på at tiomersal må ha vært farlig, for hvorfor ellers skulle vel stoffet bli tatt bort? Hvis myndighetene altså tar hensyn til folkets ønsker, selv om disse er irrasjonelle, så brukes det som bekreftelse nettopp for de irrasjonelle holdningene. Hvis myndighetene ikke gjør noe, brukes det som bekreftelse på at myndighetene ikke bryr seg, er kjøpt og betalt av industrien, eller bare vil oss vondt. Det er umulig å vinne…

Flere studier…

Det kan og være nyttig å se litt på andre studier som er gjort på sammenhengen mellom mobilstråling og kreft. Vi kan starte med denne mye siterte danske studien publisert i 2006:

METHODS: This study is an extended follow-up of a large nationwide cohort of 420,095 persons whose first cellular telephone subscription was between 1982 and 1995 and who were followed through 2002 for cancer incidence. Standardized incidence ratios (SIRs) were calculated by dividing the number of observed cancer cases in the cohort by the number expected in the Danish population.

CONCLUSIONS: We found no evidence for an association between tumor risk and cellular telephone use among either short-term or long-term users. Moreover, the narrow confidence intervals provide evidence that any large association of risk of cancer and cellular telephone use can be excluded.

Det interessante med denne studien er at den baserte mobilbruken på data om deres mobilbruk hentet fra mobiloperatørene, ikke fra brukernes egen upålitelige hukommelse.

Eller denne svenske studien publisert i 2005:

Handheld mobile phones were introduced in Sweden during the late 1980s. The purpose of this population-based, case-control study was to test the hypothesis that long-term mobile phone use increases the risk of brain tumors. The authors identified all cases aged 20-69 years who were diagnosed with glioma or meningioma during 2000-2002 in certain parts of Sweden. Randomly selected controls were stratified on age, gender, and residential area. Detailed information about mobile phone use was collected from 371 (74%) glioma and 273 (85%) meningioma cases and 674 (71%) controls. For regular mobile phone use, the odds ratio was 0.8 (95% confidence interval: 0.6, 1.0) for glioma and 0.7 (95% confidence interval: 0.5, 0.9) for meningioma. Similar results were found for more than 10 years’ duration of mobile phone use. No risk increase was found for ipsilateral phone use for tumors located in the temporal and parietal lobes. Furthermore, the odds ratio did not increase, regardless of tumor histology, type of phone, and amount of use. This study includes a large number of long-term mobile phone users, and the authors conclude that the data do not support the hypothesis that mobile phone use is related to an increased risk of glioma or meningioma.

Eller denne britiske studien publisert i 2005:

There is public concern that use of mobile phones could increase the risk of brain tumours. If such an effect exists, acoustic neuroma would be of particular concern because of the proximity of the acoustic nerve to the handset. We conducted, to a shared protocol, six population-based case-control studies in four Nordic countries and the UK to assess the risk of acoustic neuroma in relation to mobile phone use. Data were collected by personal interview from 678 cases of acoustic neuroma and 3553 controls. The risk of acoustic neuroma in relation to regular mobile phone use in the pooled data set was not raised (odds ratio (OR) = 0.9, 95% confidence interval (CI): 0.7-1.1). There was no association of risk with duration of use, lifetime cumulative hours of use or number of calls, for phone use overall or for analogue or digital phones separately. Risk of a tumour on the same side of the head as reported phone use was raised for use for 10 years or longer (OR = 1.8, 95% CI: 1.1-3.1). The study suggests that there is no substantial risk of acoustic neuroma in the first decade after starting mobile phone use. However, an increase in risk after longer term use or after a longer lag period could not be ruled out.

Eller denne tyske studien publisert i 2006:

The widespread use of cellular telephones has generated concern about possible adverse health effects, particularly brain tumors. In this population-based case-control study carried out in three regions of Germany, all incident cases of glioma and meningioma among patients aged 30-69 years were ascertained during 2000-2003. Controls matched on age, gender, and region were randomly drawn from population registries. In total, 366 glioma cases, 381 meningioma cases, and 1,494 controls were interviewed. Overall use of a cellular phone was not associated with brain tumor risk; the respective odds ratios were 0.98 (95% confidence interval (CI): 0.74, 1.29) for glioma and 0.84 (95% CI: 0.62, 1.13) for meningioma. Among persons who had used cellular phones for 10 or more years, increased risk was found for glioma (odds ratio = 2.20, 95% CI: 0.94, 5.11) but not for meningioma (odds ratio = 1.09, 95% CI: 0.35, 3.37). No excess of temporal glioma (p = 0.41) or meningioma (p = 0.43) was observed in cellular phone users as compared with nonusers. Cordless phone use was not related to either glioma risk or meningioma risk. In conclusion, no overall increased risk of glioma or meningioma was observed among these cellular phone users; however, for long-term cellular phone users, results need to be confirmed before firm conclusions can be drawn.

Eller denne finske studien publisert i 2007:

Public concern has been expressed about the possible adverse health effects of mobile telephones, mainly related to intracranial tumors. We conducted a population-based case-control study to investigate the relationship between mobile phone use and risk of glioma among 1,522 glioma patients and 3,301 controls. We found no evidence of increased risk of glioma related to regular mobile phone use (odds ratio, OR = 0.78, 95% confidence interval, CI: 0.68, 0.91). No significant association was found across categories with duration of use, years since first use, cumulative number of calls or cumulative hours of use. When the linear trend was examined, the OR for cumulative hours of mobile phone use was 1.006 (1.002, 1.010) per 100 hr, but no such relationship was found for the years of use or the number of calls. We found no increased risks when analogue and digital phones were analyzed separately. For more than 10 years of mobile phone use reported on the side of the head where the tumor was located, an increased OR of borderline statistical significance (OR = 1.39, 95% CI 1.01, 1.92, p trend 0.04) was found, whereas similar use on the opposite side of the head resulted in an OR of 0.98 (95% CI 0.71, 1.37). Although our results overall do not indicate an increased risk of glioma in relation to mobile phone use, the possible risk in the most heavily exposed part of the brain with long-term use needs to be explored further before firm conclusions can be drawn.

Dette er studier som vurderer risikoen i helt opp til 15 års bruk uten å finne noe sikkert grunnlag for å konkludere med økt risiko for kreft. (Noen av disse studiene jeg har sitert fra her er for øvrig også tatt med i INTERPHONE-studien.) I de tilfellene hvor det kan være en mulig risikoøkning, så skyldes dette ofte confirmation bias, altså at personer med hjernekreft overdriver bruken av mobiltelefon for 10 år siden, eller mener å ha brukt mobiltelefonen mest på den siden av hodet som svulsten sitter (selv om flere studier ikke finner noen sammenheng mellom svulst og hvilken side man holder telefonen på).

Selv om B følger A trenger ikke A ha ført til B

Men så kommer vi til et viktig ankepunkt. Korrelasjon betyr ikke nødvendigvis kausalitet. Selv om man skulle kunne konkludere med at mennesker som har brukt mobiltelefon mye kanskje kan synes å ha noe høyere risiko for et par typer kreft, så betyr ikke det at det er mobiltelefonen som har påført dem kreften. Det er ikke usannsynlig at mennesker som har brukt mobiltelefon mye helt siden nittitallet også kanskje har vært i jobber med mye stress, kanskje jobber hvor de har vært eksponert for farlige stoffer, kanskje de har omgitt seg med annet utstyr med andre typer høyenergistråling som kan ha vært skadelig, kanskje de har levd en mer usunn livsstil med mye stillesitting og usunt kosthold…

Det er altså mange faktorer som kan ha ført til at disse menneskene fikk kreft, helt uavhengig av mobiltelefonen. Når det da ikke finnes noen teoretisk modell for hvordan mobilstråling skulle kunne gi kreft, og de aller fleste studier på området ikke finner noen sammenheng, i tillegg til at de få som gjør det er preget av bias og metodologiske svakheter, blir det på grensen til absurd å konkludere med at en slik risiko kan være i nærheten av reell.

Minimal risikoøkning

Men hva om risikoen faktisk var reell, hva ville det ha å si for oss i praksis? Kreftforeningen skriver:

Dersom vi skulle ha dobbel risiko for hjernekreft, betyr det her i Norge at risikoen for å utvikle hjernekreft innen man blir 75 år, stiger fra ca. 1,5 prosent til ca 3 prosent. Vi mennesker har en risiko på ca. 31 prosent for å utvikle kreft (alle typer samlet) innen vi er 75 år, og som en grov snittberegning ville den totale kreftrisikoen da øke til ca 32,5 prosent med mobilbruk.

En av mine blogglesere1 tipset meg om denne saken og skrev bl.a.:

I USA diagnostiseres ca. 10 000 av drøyt 300 000 000 mennesker med gliom hvert år, altså ca. 0.0033% sjanse per person for å få diagnosen hvert år. En 40% økning vil gi en risiko på ca. 0.0046%.

For å sette dette i perspektiv så øker risikoen for gliom mer hvis man er høy, overvektig eller i lav aktivitet:

Glioma risk among tall persons (≥1.90 m) was twice that of short persons [<1.60 m; multivariate relative risk (RR), 2.12; 95% confidence interval (95% CI), 1.18-3.81; Ptrend = 0.006]. Risk among participants who were obese (BMI 30.0-34.9 kg/m2) at age 18 years was nearly four times that of persons of normal weight (BMI 18.5-24.9 kg/m2) at age 18 years (RR, 3.74; 95% CI, 2.03-6.90; Ptrend = 0.003); 11 cases were obese at age 18 years. Risk among participants who were active during ages 15 to 18 years was 36% lower than that of persons who were inactive during ages 15 to 18 years (RR, 0.64; 95% CI, 0.44-0.93; Ptrend = 0.02). BMI and physical activity after age 18 years were unrelated to glioma risk. Adult height, BMI during adolescence, and physical activity during adolescence were each associated with glioma risk, supporting a role for early-life energy balance in glioma carcinogenesis.

Så selv om det skulle vise seg å være slik at mobilstråling øker risikoen for et par krefttyper, er fortsatt risikoen svært liten. Det betyr selvsagt ikke at man skal ignorere en potensiell fare, men når datamaterialet for en slik fare er ekstremt tynt, og faren i seg selv er uhyre liten selv om datamaterialet hadde vært solid, kan nok krigstypene legges bort i avisredaksjonene.

Har det blitt mer kreft etter mobiltelefonens inntog?

Til slutt kan man se på dette fra en annen vinkel. Glem alt om teoretiske grunnlag for at mobilstråling skal kunne gi kreft. Glem alt om studier som prøver å finne en mulig sammenheng mellom mobilbruk og hjernekreft. La oss heller se på de faktiske forhold og vurdere om det er blitt flere hjernekrefttilfeller i befolkningen etter mobiltelefonens inntog.

I 2009 ble det publisert en studie som analyserte nettopp dette:

A team of researchers in northern Europe, however, has now combed through three decades of cancer registries and found no increase in the rate of brain tumors in the five to 10 years following widespread cell phone adoption in that region.

«We did not detect any clear change in the long-term time trends in the incidence of brain tumors from 1998 to 2003 in any subgroup,» the researchers wrote in the paper, which was published online Thursday in the Journal of the National Cancer Institute (JNCI). The study looked for two of the most common types of brain tumors—gliomas, which are often malignant, and meningiomas, which are more often benign—in people ages 20 to 79 in Denmark, Finland, Norway and Sweden between 1974 and 2003. The researchers found that the frequency of these cancers was steady throughout the decades despite mobile use becoming common by the mid-1990s.

En annen britisk studie ble publisert i år og konkluderte med det samme:

The study, published in the journal Bioelectromagnetics, reported no statistically significant change in the incidence of brain cancers in men or women during the nine-year time period under observation.

Mobile phone use in the United Kingdom and other countries has risen steeply since the early 1990s when the first digital mobile phones were introduced,” said lead researcher Dr Frank de Vocht, an expert in occupational and environmental health in the University of Manchester’s School of Community-Based Medicine.

There is an on-going controversy about whether radio frequency exposure from mobile phones increases the risk of brain cancer. Our findings indicate that a causal link between mobile phone use and cancer is unlikely because there is no evidence of any significant increase in the disease since their introduction and rapid proliferation.

[…]

Our research suggests that the increased and widespread use of mobile phones, which in some studies was associated to increased brain cancer risk, has not led to a noticeable increase in the incidence of brain cancer in England between 1998 and 2007,” said Dr de Vocht.

Konklusjon

Det eneste forbehold man her må ta er at vi ikke har sikre data fra mer enn omtrent 10 års mobilbruk ennå. Kanskje disse krefttypene ikke dukker opp før det har gått 15 eller 20 år? Det er mulig, men da må vi igjen huske at det teoretiske grunnlaget for at slik kreft skal oppstå er manglende. En mulig forklaringsmodell kan være at å utsette celler for stråling kan «stresse» dem, og dermed medføre at de over tid utvikler skader som kan gi kreft, men mange omfattende laboratorieforsøk hvor man har utsatt dyre- og menneskeceller for RF-stråling over tid har ikke vist noen slik negativ effekt med sikkert resultat. Og som tidligere nevnt er det publisert rundt 25.000 artikler om dette tema som heller ikke har vist noen sammenheng mellom mobilstråling og helseskader.

På tross av avisenes litt skumle overskrifter tror jeg altså du kan bruke mobiltelefonen din med stor grad av trygghet om at du ikke vil ta skade av det. Og skulle du først være redd for kreft kan det hende du heller bør ta deg en joggetur eller spise mindre rødt kjøtt.


Oppdatering: Den engelske avisen The Guardian har skrevet om saken og har et fint avsnitt hvor de setter «faren» litt i perspektiv:

In designating radio-frequency fields as «possibly carcinogenic», the WHO has put them on a par with around 240 other agents for which evidence of harm is uncertain, including low-level magnetic fields, talcum powder and working in a dry cleaners.

Anbefaler også å lese en veldig god gjennomgang av konsekvensene av WHO-rapporten og status på hva vi i dag vet om mobilstråling i bloggen til Cancer Research UK.

1 Takk til Joachim Blaabjerg.

 • YngveB

  Takk for en grundig gjennomgang. Alt dette er jo egentlig gammelt nytt i skeptikermiljøet, men du sparer meg for bryet med å grave frem igjen referansene når jeg skal diskutere dette med folk de neste dagene. Journalister er ikke sitt ansvar bevisst når de bedriver denne formen for overdreven «ulv-ulv»-journalistikk.

 • Noname

  @Gunnar

  Tenkte jeg skulle spørre deg om å skrive en utredning mht. gårsdagens «ulv-ulv», men du var i forkant :-) Kjør på!

 • Erlend

  Tviler vel på at VG tar inn denne på samme måte som homeopati-posten.

  Å lese nettavisene i dag er jo helt klart kreftfremkallende, jeg blir jo forferdelig stresset av sånt mas..

 • Hei Gunner (og Erlend), Magne fra VG Nett her. Jeg har lagt innlegget ditt som anbefaling på Lesernes VG nå. Den er delt på twitter også: http://twitter.com/lesernesvg

 • Anders

  Du skal ha for grundig materiale her.
  Jeg innrømmer at jeg tilhører skeptikerne når det gjelder trådløs kommunikasjonsstråling.

  Men, en skal ta det meste av forskning med en klype salt her, for hvem er objektive og hvem er ikke?

  For meg er det natutlig å tenke seg at det er usunt med stråling for kroppen. Strålene går gjennom innvoller, og vi vet at mange typer stråler er direkte helseskadelig. Debatten og forskning rundt mobil- og wifi-stråling er kun i en tidlig startfase. En konklusjon kan kanskje komme tidligst om 10-20, kanskje 30 år frem i tid.

  Litt skeptisisme er sunt og en nødvendighet i forhold til kommersielle krefter som per definisjon prioriterer profitt fremfor andre faktorer innenfor et gitt regelverk, men ofte også utenfor, om risikoen for å bli tatt er liten.

  Noen velger å ikke være skeptiske som motstykke til de som er skeptiske. Et greit valg, men husk at en fort kan havne i glasshus.

 • @ Anders:

  Man kan ikke vite noe sikkert, spesielt ikke om langtidsbruk (over 10 år), men likevel tyder den overveldende hovedtyngden av studier på at det ikke er noen risiko. Når man i tillegg mangler noen plausibel mekanisme for hvorfor det skulle være farlig, kan man nok ta det ganske med ro.

  For meg er det natutlig å tenke seg at det er usunt med stråling for kroppen. Strålene går gjennom innvoller, og vi vet at mange typer stråler er direkte helseskadelig.

  Dette blir for generaliserende. Husk at de «farlige strålene» har bølgelengder kortere enn synlig lys, mens RF-stråling har lenger bølgelengde (og dermed mindre energi) enn synlig lys. Hvis man skulle tenke slik du her gjør, at «stråling er usunt for kroppen», må man holde seg i mørket hele dagen, helst i et Faraday-bur, for vi gjennombores jo av TV- og radiosendinger døgnet rundt (og har gjort det siden vi ble født de fleste av oss). Mange typer stråling er helsefarlig ja, men denne RF-strålinger ligger langt unna de frekvensene som er farlige.

 • Karianne

  Dette var bra som vanlig!

  Har en kommentar til gjengivelsen av Interphone-studien. Er enig i at det er pussig at det ikke er noen dose-respons-sammenheng her, at kreftfaren øker bare i den gruppen som bruker mobiltelefon mest. Det styrker ikke teorien! MEN, slik du har gjengitt det her, ser det ut som om det er straks man tipper 1640 timer det er at forandringen inntrer. Det er en litt upresis måte å si det på, for det som befinner seg i denne gruppen er jo dem som snakket 1640 timer og mer. Det kan derfor hende det er dem som snakker enda mye mer i telefon enn 1640 timer det er som gjør utslaget her; tallet 1640 timer er ikke magisk i seg selv, det er jo bare en måte å dele inn populasjonen på. Noen av casene oppgir f.eks. å snakke i telefonen mer enn 5 timer per dag. De vil også falle inn i 1640-kategorien, selvom deres totale timeantall vil være langt høyere enn akkurat 1640.

  Men altså. Dette er pirk! :)

 • Jeg må være en av de få bloggene i Norge som blir peer-reviewed :-P

  Skummelt å blogge når så mange høyt kompetente fagfolk, enten det er Kreftforeningen eller Folkehelseinstituttet, leger, forskere, professorer, og you-name-it leser det jeg skriver… men godt å vite at jeg blir korrigert av flinke folk om jeg skriver noe som er helt på jordet da :-)

 • Pingback: Floken i nettet: Floken har konkludert()

 • Så kjempeflott å se en kommentar basert på fakta og grundig gjennomgang av den faktiske raporten heller enn, krisemaksimerende svada.

  Og generelt sett intelligente og gjennomtenkte kommentarer, veldig imponerende! Legges definitvt til i min google reader.

 • Nikolai

  Men som alt annet er det logisk å tenke seg at siden den gir stråling som KAN være kreftfremkallende så vil det være ille hvis man får for mye strålingsdose per dag, dvs. de som bruker den veldig mye inntil øret hver dag har større mulighet enn «vanlige» å få kreft. Dvs. at visse grupper bør bruke ørepropper.
  Dessuten er det forsket på og menes at små barn ikke bør ha den inntil øret mye.

  Så at det ikke er farlig gjelder de fleste, men ikke alle. Men man må jo advare disse få gruppene som det kan være skadelig for.

  Dessuten hvis strålingen i høye doser er farlig (at det er mulig for en storforbruker å bli utsatt for det), så skal man ikke utelukke det.

  Min tolkning.

 • Nikolai

  Talcum powder er enda større sannsynlig farlig. Du kan puste inn fint pulver, og som kjent klumper det seg ved fuktighet, som det er i luftveiene. Spesielt farlig for røykere da ikke sant, men her som ved mobilbruk så er spesielt utsatte grupper som det er farlig for.
  Man kan jo forsåvidt alltid bruke tiltak som munnbind for de som kommer mye i kontakt med slikt finstoff, og handsfree for mobiltelefonbrukere.

  Som svar på oppdatering, som jeg dessverre så litt for seint. (skal ikke poste noe mer nå :-) )

 • Øyvind

  Hvis bare vanlige journalister hadde gjort en brøkdel av undersøkelsene du gjør før de skremmer vettet av halve Norge…

  En ting som kanskje er verdt å nevne er at elektromagnetisk stråling består av fotoner og at hver av disse har en mengde energi avhengig av frekvens. For å skade DNA så kreves det at ET foton som har over en viss mengde energi treffer EN celle. Siden hvert enkelt foton i mobilstråling ikke har nok energi til å gjøre denne skaden så vil mengden stråling og mobilbruk ikke ha noe å si.

  Hvis et foton sammenlignes med en kule så vil fotoner fra mobilstråling være softgunkuler mens fotoner fra ioniserende gammastråling er 9mm kuler. EN 9mm kule vil lett gå gjennom huden og gjøre skade fordi den har mye energi. EN softgunkule har lite energi og vil ikke gå gjennom vanlig hud, og det vil heller ikke 2, 3 eller 10 softgunkuler. Sammenligningen er kanskje ikke perfekt, for imotsetning til ikke-ioniserende fotoner som ikke skader DNA uansett hvor mange de er så vil man nok bli skadet etter tilstrekkelig mange softgunskudd.

 • All stråling er jo ikke «farlig stråling»! Jeg så overskriften og min første tanke var at her var det noe muffens (journalister er ikke akkurat kjent for sin vitenskapelige integritet – ikke kan de lese forskningsrapporter heller). Så jeg fant publikasjonen på IARC, og den ga jo litt mer mening – det at den konkluderte at det muuuligens kanskje er en risiko, men det kan være et statistisk artifakt. Nå har jeg ikke så veldig mange studiepoeng i fysikk (bare 7,5, men så har jeg fordypning fra videregående i tillegg, så jeg har grei oversikt – og lurer på om jeg skal ta noen til), men jeg har også noen i elektronikk, og driver jo med datagreier, og derfor synes jeg det blir litt rart å automatisk konkludere at slik lite energirik (ikke-ioniserende) stråling med så lav effekt (ingen mobilprodusenter vil jo ha superkort batteritid) er kreftfremkallende, når det vi vet om stråling (og det er mye!) tilsier at det ikke er sannsynlig at det er noen risiko. Det er ingen automatikk i at «stråling forårsaker kreft». Spesielt ikke ikke-ioniserende stråling.

 • Flott artikkel som vanlig, Gunnar. Men jeg ville kanskje tonet ned argumentet om at det ikke finnes noen plausibel virkningsmekanisme. Det er mange mekanismer vi ikke har kunnskap om ennå.

  Men det er pirk. Ellers veldig veldig bra!

 • Gunnar da, har du ikke lest Nyhetsspeilets artikkel der det fastslås at sånne «falske skeptikere» som vi regnes for følger myndighetene blindt uten å tvile eller undersøke?

  Og her stiller du spørsmål ved selveste WHO? :-)

 • Pernille: Jeg tror vel heller man kan spesifisere at hvis det er noen virkning, er ikke selve strålingen en plausibel virkningsmekanisme, med tanke på hvor svak den er, og det vi vet om stråling (ganske mye). Det kunne jo være materialene mobiltelefonene er laget av, for eksempel. Det kunne vært atferd forbundet med mobiltelefoner (lite søvn, forandrede sosiale adferdsmønster, hva vet jeg?), slik vi ser det i trafikkulykker og denslags. Det kunne vært mye forskjellig, og alle disse forslagene er mer eller mindre sannsynlige.

 • Rune

  Det er kanskje grunn til bekymring, når studier som hadde høy metodisk kvalitet påviste en klar sammenheng mellom mobilbruk og hjernesvulst. Og i studier som hadde lavere metodisk kvalitet, fant man motsatte: At mobilbruk forebygger kreft på hjernen?

  «A significant positive association (harmful effect) was observed in a random-effects meta-analysis of eight studies using blinding, whereas a significant negative association (protective effect) was observed in a fixed-effects meta-analysis of 15 studies not using blinding.

  Uttrykket «blinding» viser til at forskerne ikke ble fortalt hvem som faktisk led av ulike typer hjernesvulst mens de gjorde intervjuene om mobilbruk.

  Poenget er altså at i studiene der forskerne ikke visste om dem de intervjuet hadde svulst eller ikke, ble det påvist en klar sammenheng mellom mobilbruk og hjernesvulst. Der forskerne under intervjuene visste hvem som var pasienter og hvem som var «kontrollgruppe», fant man motsatte: At mobilbruk forebygger kreft på hjernen. Det er dette som ligger i formuleringen «significant negative association (protective effect)».»
  http://www.digi.no/826869/ja-man-kan-faa-kreft-av

 • Paul

  Fantastisk grundig og bra blogg. Du skriver blant annet

  Korrelasjon betyr ikke nødvendigvis kausalitet.

  Dette er et veldig bra poeng. Jeg ble nylig gjort oppmerksom på en artikkel av en fysiker (se også kommentar og svar) som har sett på nettopp dette med årsakssammenhengen. Det viser seg at ioner som surrer rundt inni cellene i kroppen danner elektromagnetiske felt som er mange størrelsesordener sterkere enn magnetfelt fra høyspentmaster (som var temaet den gangen, men som også er et «radiofrequency electromagnetic field»).

  En studie utført ved NTNU viste at de sterkeste magnetfeltene folk blir utsatt for kommer fra varmekabler. Interessant nok er det ytterst få som er motstandere av varmekabler. OK, denne kommentaren gjelder også 50 Hz magnetfelt, men det illustrerer det irrasjonelle elementet i diskusjonen.

  En humoristisk kommentar om hvordan aviser leser forskning kan også være på sin plass.

 • Tom-André Larsen

  Synes du har vært grundig her, og jeg er på mange måter enig i dine synspunkt. Men når alt kommer til alt så er fakta det at stråling fra mobiler kan være skadelig, så hvorfor ikke være litt bevist på dette og unngå mobiler som regnes som verstinger, for en dag kan det komme godt dokumenterte studier som viser til senskader av høyt mobilbruk. Jeg snakker ikke om hysteri og paranoia, men bare å ha det i bakhode neste gang man invisterer i ny telefon.

  Her ute i distriktene er mobiltelefonen relativt ny, derfor er det alt for tidlig å kunne si noe som helst om senskader, og derfor velger jeg å tenke at det er sunt å være litt bevist på dette, og ha et forhold til hvilke mobiler som er mer skadelige enn andre.

  Det som i mine øyne er bekymringsverdig, er at Sony Ericsson ligger øverst på listen me 4 forskjellige modeller. Dette viser vell en generell dårlig holdning til stråling fra Sony Ericsson, og antagentligvis vil gjenspeiles i dårligere salg av disse modellene.

 • interessant ?

  hva betyr dette?:

  eller hva sies her ? (se noen videoer):
  http://www.magdahavas.com/

 • Bobby Charlton

  Jeg kjenner jeg blir skikkelig glad hver gang jeg ser at det finnes fornuftige mennesker på nettet. Dette er den beste bloggposten jeg har lest på en stund og den står i stor kontrast til sensasjonsjournalismen man vanligvis leser.

  Du er herved bokmerket.

 • Johnny S

  Hei, Gunnar. Dette var svært godt blogget, med gode referanser. Skriver selv en oppgave om mobilstråling og ble kanskje litt paff når jeg så overskriftene i gårsdagens VG, Dagbladet, osv. Men som andre her som har lest IARC sin presseuttalelse, er det ikke veldig alvorlig å bli plassert i kategorien mulig kreftfremkallende (kategori 2B).

  Jeg vil gjerne kommentere litt om dette med SAR-verdier og medias framstilling av verstingtelefoner osv. SAR-verdi er (som det sto i VG i går) kun en maksverdi på hvor mye mobilen stråler. Ved god dekning blir utgangseffekten i senderen redusert til en hundredel/tusendel/picodel, og da har det ingenting å si om man har en Samsung Galaxy eller Sony Xperia. Når VG sier at «Verstingtelefonene stråler syv ganger mer enn de beste telefonene» gjelder dette kun ved elendig dekning. Ellers vil telefonene antakeligvis stråle temmelig likt.

  I befolkningsundersøkelser kan det godt være noen usikre tall i forhold til hvor lenge deltakerne har pratet i telefon, men her kan man i hvertfall gjøre et «educated guess». Skal man derimot finne ut hvilken dekning (og dermed SAR-verdi) de har hatt for hver eneste samtale de siste 10 årene, er dette fullstendig umulig. Dette er et spørsmål om størrelsesorden.

  At Folkets Strålevern tar dette som en seier, blir fullstendig høl i huet. De fortsetter å presse på for å fjerne basestasjoner, som rent fysisk står for en minimal strålingsmengde sammenlignet med mobilen vår som vi har inntil øret. Fjerner man basestasjoner, blir den ufrivillige (allmenne) strålingen litt mindre, men dekningen vil antakeligvis bli dårligere og føre til at den frivillige (som følge av snakking i mobil) stråling øker betraktelig.

  At mange i Folkets Strålevern er el-overfølsomme er et faktum og det er også et faktum at disse menneskene har reelle smerter, det tviler jeg ikke på. Men de lar ofte det komme i veien for rasjonelle argumenter. Det blir altfor mange spekulasjoner om at Statens Strålevern prøver å skjule sannheten og at mobilindustrien bestikker forskere osv. Hvis man virkelig skal begynne å spekulere, er det bare å sette opp følgende gåte:

  WHO lanserte en rapport som sier at mobilstråling muligens kan være fremkallende. Gro Harlem Brundtland jobber i WHO. Gro Harlem Brundtland er el-overfølsom for mobiltelefoner.

  Håper det forresten er greit at jeg bruker denne siden som referanse. Ikke så ofte at blogger regnes som gode kilder, men var det så mange gode poeng at jeg nesten må det.

 • Kjartan Andersen

  @ Karianne:

  Synes at man bør være forsiktig i begge leire med å konkludere bastant. Din påstand om at RF-stråling er helt ufarlig er neppe mulig å dokumentere all den tid vi har Kvikk-saken i friskt minne. Men lav-effekt RF er vi nok enige om, selv om jeg nok av erfaring velger å la en liten bakdør være åpen for at jeg kan ta feil.

  Det er også forstemmende for en radio-mann å lese i artikkelen at radiobølger er lange, kun ned til et par «inches» som det ble sitert i artikkelen. Da bør man få lov til å minne om at RF er definert helt opp til 300 GHz som er 1 mm bølgelengde. Ikke at det nødvendigvis rokker ved konklusjonen, men når man harselerer med andres manglende evne til å studere fakta bør man i det minste ha sin egen sti ren.

 • Pernille Nylehn skrev:

  Flott artikkel som vanlig, Gunnar. Men jeg ville kanskje tonet ned argumentet om at det ikke finnes noen plausibel virkningsmekanisme. Det er mange mekanismer vi ikke har kunnskap om ennå.

  Det er sant, og etter å ha lest Orac sin artikkel om emnet skal jeg endre bittelitt tekst der jeg sier at ødelagt DNA er en forutsetning for kreft. Det er det ikke nødvendigvis.

  Men Orac er også tydelig på at selv om det kan finnes en årsak til at mobilstråling skulle gi kreft, er det uhyre lite sannsynlig basert på det vi vet om denne strålingen og hvordan celler reagerer på den, samt sett i lys av de data vi nå har som viser at opp til 10 år er det ikke antydninger til en økning i krefttilfeller.

  Dette sammenlignes ofte med tobakk hvor man heller kanskje ikke ville sett krefttilfeller etter bare 10 år, men forskjellen er at med tobakk forelå det en helt klar årsaksmekanisme for hvordan sigarettrøyking kunne føre til kreft. Det gjør det ikke med mobilstråling.

 • @ Rune:

  Dette kunne vært et interessant poeng om det ikke var for at 7 av 8 av disse studiene er det Lennart Hardell som står bak.

  Les hva Skepsisbloggen og Cancer Resarch UK har å si om hvordan hans studier påvirker totalresultatene, og hans noe tvilsomme bakgrunn innen denne forskningen.

 • Tom-André Larsen skrev:

  Men når alt kommer til alt så er fakta det at stråling fra mobiler kan være skadelig

  Tja, dataene viser ikke dette. Tar man bort Hardells studier fra analysen, så står man igjen med ingenting som tyder på at mobilstråling kan være farlig. Vi mangler også noe teoretisk grunnlag for å skulle anta at det er farlig. Så jeg vil si at en enorm overvekt av data tilsier at mobilstråling ikke kan være farlig.

  For øvrig er dette med SAR-verdier noe oppblåst. Som Statens Strålevern påpeker kan ulikheter i SAR-verdier være i en faktor på 15-20. Hvor god dekning det er der du bruker telefonen har derimot en faktor på 1000 i stråleverdi. Forskjell mellom mobiler er altså ganske ubetydelig sett i forhold til hvor god dekning man har der man bruker telefonen.

  Man kan ikke si noe sikkert om senskader, og alle som vil har den fulle rett til å ta sine forholdsregler. Jeg mener likevel at så mye data peker i retning av at det ikke er skadelig, hverken når man ser på den faktiske befolkning og når man simulerer stråling på celler i laboratorier, og det mangler en forklaringsmekanisme på hvorfor det skulle kunne være farlig, at jeg ikke klarer å bekymre meg det minste. Det finnes tusenvis av andre faktorer i hverdagen som har en mye høyere risiko og som merkelig nok ikke omtales eller fører til bekymring hos folk flest… Men det er vel noe med dette begrepet «stråling» som gir folk assosiasjoner til atombomber og Tsjernobyl og dermed virker så mye mer skremmende enn kaffe og sylteagurk.

 • interessant ? skrev:

  hva betyr dette?:

  eller hva sies her ? (se noen videoer):
  http://www.magdahavas.com/

  Jeg så gjennom foredraget til Marin Blank, og gjorde noen google-søk på ham. Han nevner bl.a. en studie av Jin et al som grunnlag for mye av hans påstand om at elektromagnetisk stråling kan påvirke vårt DNA og skape stressrespons, men denne studien er så vidt jeg kan forstå replikert med negative resultater. Andre forskere har altså ikke klart å finne samme respons som Jin et al gjorde. Det synes altså som om Blank er en «outsider» som pusher studier som andre forskere ikke tolker på samme vis, og da må man ta hans påstander med en klype salt.

  REFLEX-studien, som vel er den mest omfattende studien som mente å kunne vise endringer i celler utsatt for elektromagnetisk stråling, kunne ikke koble disse endringene til sykdommer eller helseproblemer.

  Når det gjelder Magda Havas så er hun dessverre bare litt pinlig. Du kan jo lese litt om hennes omfattende metodologiske feil og tvilsomme referanser her:
  http://www.emfandhealth.com/EMF&Health%20EHS%20Poor%20Studies%201.html

  Steven Novella skriver om Magda Havas:

  The major health claim being made against CFLs, however, is that they put out “dirty electricity” which can allegedly cause a variety of health problems. There is now a video circulating on Facebook making such claims. Fear of dirty electricity goes beyond CFLs – the new bulbs are just the latest target.

  Much of this seems to stem from one Canadian researcher, Dr. Magda Havas. She has dedicated her efforts to studying and warning the public about the health risks of electromagnetic radiation for years. She has become the go-to expert for the media, and her name crops up in almost every article on the subject.

  This is unfortunate, because she appears to be a lone dissenting voice (some might call her a lone crank), who is often put up against the consensus of scientific opinion as if they were two equal experts. Most articles I read on the subject essentially say – some experts say electromagnetic radiation is safe, but some say that it is causing health problems, and inevitably Magda Havas is that latter expert. Meanwhile, she has published very little research, and no good research, to support her controversial claims.

  Havas hevder å ha funnet en ny type diabetes linket til elektromagnetisk stråling. Novella skriver:

  For example, Havas is now talking to the media about “type 3 diabetes” as if it is a proven and accepted entity. She claims that exposure to electromagnetic radiation (including CFLs) can increase blood sugar. Her evidence is one published study, which is nothing more than a case series of four patients. Exposure to electromagnetic radiation (EMF) was often estimated (for example, assumed from working in front of a computer or using a treadmill) and not measured. There was no blinding at all to the exposure to EMF and measurement of blood sugars.

  Case reports and case series are generally considered to be the weakest form of scientific medical evidence. They are one notch above anecdotes. They are used to propose new ideas for further study, but not to form conclusions. In my opinion it is irresponsible to talk to the media about the results of such research as if they demonstrate a new phenomenon. It is premature and misleading.

  Havas har også skrevet om en studie hvor hun mener å kunne finne en endring i folks hjerterytme når de ble utsatt for strålingen fra en trådløs telefon. Om denne studien har jeg tidligere skrevet:

  Magda Havas sin studie, som du gjentar til det kjedsommelige, er én liten, ikke-replikert, ikke-fagfellevurdert enkeltstudie og sier i vitenskapelig sammenheng i praksis ingenting. Hun er alene mot titusenvis av fagfolk som ikke støtter hennes syn. Hun kan selvsagt være den ene som har rett, men det finnes ingen grunn til å anta dette per i dag.

  HRV-studien viser at kun 4 av 25 personer som ble testet reagerte med endret hjerterytme når de ble utsatt for strålingen fra en trådløs telefon. De andre, flere av dem selverklærte el-allergikere, reagerte ikke. Er dette et sterkt resultat?

  Hva vet vi om randomiseringen? Hvordan vet vi at det var umulig å detektere om telefonen var av eller på? Var blindingen god nok?

  Journalen som studien er publisert i er for øvrig ekstremt lavt rangert: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=29765&tip=sid Er den peer-reviewed? Studien dukker hvertfall ikke opp i Pubmed.

  Hun mener også å ha vist at «blodceller koagulerer» når de utsettes for elektromagnetisk stråling. Jeg skriver:

  Du viser igjen til Magda Havas sin forskning, som jo nærmere man ser på det bare blir mer og mer latterlig. Du viser til videoen hennes om hvordan blodceller koaglurerer. Vel etter 15 mndr har hun ennå ikke utført en blindet kontrollert studie, men lager heller en YouTube-video basert på sine ublindede funn? Jøssenavn, har hun som mål å diskvalifisere seg fullstendig fra vitenskapelig troverdighet?

  Rouleaux trenger ikke skyldes annet enn tilfeldigheter. La meg sitere fra bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/short/107/11/4205:

  «The appearance of rouleaux may be artificially caused by a poor preparation of the smear or by viewing the slide in a thickened area.»

  En typisk artifakt som oppstår når man tester ublindet og bevisst leter etter spor for å bekrefte en hypotese. Fullstendig meningsløst, og nå mistet jeg siste rest av tillit til denne kvinnen som dere bruker som vitenskapelige alibi. Grøss. Dette var pinlig.

  Når det gjelder hjerte/DECT-telefon, så har du selv diskreditert den ved å latterliggjøre ideen om at kroppen skulle reagere spontant på slik trådløs stråling. Men det er altså det Havas ser i denne studien. Riktignok bare noen veldig få tilfeller – de fleste reagerte ikke – og uten at vi vet noe om blinding og randomisering. Studien er heller ikke replikert av uavhengige forskere (uten anti EM-agenda), så her må vi nok vente og se.

  Det er også påpeket alvorlige feil med hennes EMF/hjerterytme-studie som du kan lese om her.

  En studie som er publisert i et tidsskrift som ikke akkurat er av høy vitenskapelig kvalitet:

  You noted that the European Journal of Oncology is published by the scientifically-suspect Ramazzini Institute. In addition, however, one should note that the the co-”sponsor” of the issue, besides the Ramazzini folks, is the International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS), the grandiose name for the group founded by and for EMF woomeisters. Furthermore, the journal’s (or at least the issue’s) two editors are Livio Giuliani and Morando Soffritti, who were as of 2008 the ICEMS Spokesman and an ICEMS member respectively per the ICEMS resolutions page; Havas and another author of the paper are ICEMS members. The article has almost been self-published! At most charitable, it does raise serious questions as to just what sort of peer review the article was put.

  La oss ikke nevne henne mer i denne debatten.

 • Mordi

  Takk for et flott innlegg! Håper de som ikke klarer å se forbi propaganda, innser noe etter at de har lest dette.

 • Rune

  @Tjomlid:
  Jeg er ikke nevneverdig bekymret for slik skremselspropaganda, men er ikke påstanden fortsatt valid selv om skeptikerbloggen og cancer research uk mfl. svartmaler Hardell-gruppen? Poenget er at denne «Systematiske gjennomgangen» viste at de 15 andre studiene som ikke påviste sammenheng, holdt en enda lavere metodisk kvalitet enn Hardell-gruppen.

 • Veldig interessant. Jeg sa til meg selv at jeg ikke skulle slutte aa bruke mobilen bare fordi avisene fortalte meg at jeg kunne faa kreft av det, og jommen fikk jeg ikke «lov» til det bare kort tid etter. Kjenner selv en som fikk lungekreft uten aa noensinne ha röykt en sigarett, bevis nummer én paa at A ikke nödvendigvis förer til B. Jeg mener ikke det er greit aa röyke, bare at man maa stille seg litt kritisk til disse rapportene som stadig kommer ut.

 • @ Rune:

  Det kommer an på definisjonen av god kvalitet. I metaanalysen du nevner fokuserte de kun på bias/blinding og om studiene var finansiert av industrien. Basert på de to kriteriene hevder de at Hardell-studiene er av høy kvalitet. Men de fleste vil motstride dette da det finnes svært mange svakheter med Hardell-studiene som gjør at resultatene ikke kan anses som pålitelige.

  Se f.eks.:
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)03244-X/fulltext
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)71664-0/fulltext
  http://ki.se/content/1/c4/91/52/EMF_exp_Eng_2003.pdf
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1253668/?tool=pubmed

  Eller denne mer generelle kritikken:

  Hardell et al. have been the authors of a number of studies that claim to have found an increased risk of certain brain cancers associated with long term use of cell phones. Hardell himself is one of the lead authors of the Bio-Initiative Report. Some of the Hardell et al. studies have been criticized in the scientific community because of «recall bias». All of Hardell’s studies are of the case control type. Patients who have been diagnosed with brain cancer fill in a questionnaire in which they are asked to remember how much they used their cell phones. The US FDA had this to say about Hardell et al.’s methodology: «The results reported by Hardell et al. are not in agreement with results obtained in other long term studies. Also, the use of mailed questionnaire for exposure assessment and lack of adjustments for possible confounding factors makes the Hardell et al. study design significantly different from other studies.» The SCENIHR scientific advisory group to the European Commission stated that this study was: «non-informative because of inappropriate exclusion criteria and combination of studies». Another scientific consortium advising the European Commission, the EMF-NET issued a formal statement criticizing the same recent Hardell et al. paper in which they questioned its statistical methods.

  Hardell et al.’s latest study, just published in the journal Pathophysiology, appears to use a methodology that is similar to their previous studies. The new Hardell et al. paper actually criticizes the Interphone series of studies, which is an international collaborative effort coordinated by the IARC to assess the health risks of cell phones. It even suggests that cancer patients in the Interphone studies underestimated their use of cell phones, whereas in Hardell et al.’s studies they did not. This clearly indicates the main problem with this type of study, namely recall bias. The results to date for the Interphone studies do not show any increased health risk. The latest Hardell et al. paper also excluded two very important studies from their meta analysis. These studies did an objective analysis of the medical records of 420,000 cell phone users in Denmark and found no evidence for any increased cancer risk. These Danish studies did not use subjective questionnaires. Hardell himself has earned fees as an «expert» witness in litigation against cell phone companies. In 2002 his testimony in a lawsuit which sought $800M in damages for a single brain cancer patient was resoundingly rejected by the judge for lacking in scientific credibility.

  It should be noted that Hardell et al. have promoted their studies in the mass media with the claim that they have been published in scientific peer reviewed journals. The implication is that their studies have a high degree of scientific credibility. It should be noted that there are literally thousands of scientific journals. There are wide differences in editorial standards and credibility among the various journals. Just because a study is published in a «peer reviewed» journal, does not necessarily mean that its findings are valid. Hardell et al.’s papers have been strongly criticized by a number of public health bodies. They are not generally accepted by the scientific community.

  Det synes altså som om Hardell-studiene er plaget med dårligst metodologisk kvalitet, ikke de 15 andre studiene, hvis man ser på kvaliteten totalt sett, ikke bare de to faktorene som metaanalysen du henviser til baserte seg på.

 • interessant ?

  hva med zory glaser sitt arkiv på http://www.magdahavas.com ?
  kan vi utelukke hans studier også ?

  eller barrie trower ? (kan googles)

  begge har tidl. jobbet i militære..

 • @ interessant ?:

  Høres ut som mye argumenter ut fra autoritet, og lite av reell substans :-)

  Men jeg antar du har noen peer-reviewed, replikerte kontrollerte studier du kan vise til fra disse folkene?

 • Rune

  Både den ene og den andre studien ser ut til å lide av Bias i denne saken, det er vell nettopp derfor de lærde fortsatt strides.

  «A large, long-term study following more than 420,000 cell phone users in Denmark between 1982 and 2002 had findings similar to those of the case-control studies. Cell phone use, even for more than 10 years, was not linked with an increased risk of brain tumors, salivary gland tumors, or cancer overall, nor was there a link with any brain tumor subtypes or with tumors in any location within the brain. This type of study (following a large group of people going forward in time and not relying on people’s memories about cell phone use) is generally thought to be stronger than a case-control study. But there are still limits as to how well this study might apply to people using cell phones today. For example, while the cell phones used at the time of the study tended to require more power than modern cell phones, people also probably used the phones less than they do today.»
  – American Cancer Society

 • interessant ?

  hva med dem som legger føringer for resten av oss, ex.vis disse.

  kan vi stole på at korrekt informasjon kommer frem til og via myndighetene ? :

  http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6231039

 • Øystein B Gadmar

  Herlig! Men når det gjelder det du skriver om at ikke-ioniserende stråling ikke skulle kunne forårsake kreft fordi fotonenergien er lav: Det blir litt for enkelt er jeg redd. Det er riktig at direkte trådbrudd og punktmutasjoner er usannsynlig når fotonene er ikke-ioniserende, men kreft er en kompleks affære. Bl a kan en agent være initierende eller promoterende (tobakk er begge), dvs at den skaper mutasjoner (initierer) og/eller legger forholdene til rette for fremvekst av eksisterende forandringer (promoterer), om jeg husker terminologien rett. Så om energien fra mobiltelefoner skulle vise seg å allikevel være farlig (hvilket det som du påpeker ikke ser ut til!), kunne dette skje via f eks vevseffekter av oppvarmingen i hjernevevet istedenfor direkte mutasjoner. Bare for å være eksakt!

 • interessant ?

  videoen (ca. 20 min) til Martin Blank (co-author of BioInitiative report) påviser brudd på DNA og hvordan den påvirker Celler og i neste tur Organer :

  videre viser en kort snutt fra Magda Havas, hvordan BlodCeller klumper seg
  kun ved bruk av pc i 70 min. og deretter 10 min. trådløs telefon (ca. 2,5 min) :

  http://www.youtube.com/watch?v=L7E36zGHxRw&feature=related

  Kan brudd på DNA og Rouleaux formasjoner i blodet være en del av kreftprosessen ?:

 • @ interessant ?:

  Videoer er ikke vitenskapelig dokumentasjon. Jeg har allerede kommentert svakhetene i begge disse to videoene og innholdet i dem.

  Blank viser til spesielt en studie som synes å ha blitt forsøkt replikert flere ganger men med negativt resultat. Rouleaux-formasjonene til Havas tyder mest av alt på dårlig håndtering av blodet med helt åpenbare feil og er mildt sagt latterlig.

 • interessant ?

  gjentar ?

  hva med dem som legger føringer for resten av oss, ex.vis disse.

  kan vi stole på at korrekt informasjon kommer frem til og via myndighetene ? :

  http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6231039

  og et ? til gjentas

  Kan brudd på DNA og Rouleaux formasjoner i blodet være en del av kreftprosessen ?

  mona nilsson har skrevet et par interessante bøker,
  Spelet om 3G og
  Mobiltelefonins hälsorisker (Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal)

  Mona har i bøkene sine, også skrevet noe om telebransje og myndigheters kyniske metoder for å sverte Hardell (tidligere omtalt i bloggen) :

  http://www.monanilsson.se/page05.htm

  nylig har også mona nilsson avslørt en ny kobling mellom telebransje, ICNIRP og WHO.
  «leading expert» Anders Ahlbom i The International Agency for Research on Cancer (IARC) (del av WHO) har nå fått sparken fra WHO- systemet. :

  http://www.monanilsson.se/document/AhlbomConflictsIARCMay23.pdf

  kan vi virkelig stole på at korrekt informasjon kommer frem til og via myndighetene ?

 • perceptionist

  hei. viktig tema dette

  interphone studien har også 15 design feil, som gir et annet resultat enn publisert. se her

  http://www.youtube.com/watch?v=urIjObLVlKE
  og her
  http://electromagnetichealth.org/pdf/Cellphones%20and%20BT-15%20Reasons-for-Concern-USA1s.pdf

 • perceptionist

  IARC har bedømt trådlösa telefoner (mobiltelefoner och DECT) som mulige cancerfremkallende, grupp 2B:

  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

  WHO’s International Agency for kreftforsking (IARC) holdt et møte 24 mai til 31 mai 2011 med deltakelse av 30 internasjonale forskere til å vurdere kreftrisiko av stråling. Det var både den passive strålingen fra eksempelet basestasjoner og radio / TV-sendere og stråling fra mobiltelefoner og trådløse telefoner (DECT).

  Deltakerne ble delt inn i fire grupper som følger:

  Gruppe 1 , eksponering vurdering: fire eksperter, en invitert ekspert, fire fra sekretariatet av IARC.

  Gruppe 2 , Epidemiologi: 10 eksperter, åtte fra sekretariatet av IARC.

  Gruppe 3 , dyreforsøk: fire eksperter, en fra sekretariatet for IARC.

  Gruppe 4 , mekanismer og andre relevante data: 12 eksperter, tre fra sekretariatet av IARC.

  Også fremmøtte var tre observatører fra de mobile industrien, samt noen fra enkelte interessegrupper.

  Arbeidet pågikk i åtte dager, vanligvis fra tidlig morgen til sent på kvelden. Alle gruppene møtet og skrev dokumenter om forskjellige emner. Etter at gruppen ble enige om ordlyden forut teksten gjennom med alle 30 eksperter i plenum. Selv om observatører og IARC sekretariatet deltok. Alle måtte snakke, men bare de 30 ekspertene hadde skjønn som betydde et flertall dersom ikke full konsensus kunne nås.

  Alle tekstene ble undersøkt med line. Hvis nødvendig, ble det RECOMMITMENT til hver gruppe til å skrive om, og deretter en annen beslutning i plenum.

  The Epidemiology Group, som jeg deltok, viet mye tid til den såkalte Interphone studie og våre resultater (Hardell gruppe) som var de tyngste. Hardell konsernets studier ble vurdert som bedre i studien design og gjennomføring i forhold til Interphone studien. Fra den sistnevnte gruppen var å vurdere to nye studier som er akseptert for publisering. Som rapportert andre steder (se Mikrobølgeovn News ) forsterker disse funnene kobling mellom mobiltelefoner og to typer hjernesvulst, en ondartet form (glioma) og godartet svulst på hørselsnerven (acusticusneurinom).

  Innen epidemiologi gruppe (gruppe 4) var et stort flertall av ‘fare’ til mobiltelefoner øker risikoen for glioma og acusticusneurinom. Henhold til kriteriene, vil det si at «et forhold er sannsynlig, men sjansen, bias eller confounding» ikke kan være helt utelukkes, dvs.. at funnene kan skyldes konfunderende faktorer (.. en kausal tolkning er anses av arbeidsgruppen å være troverdig, Men sjansen, bias eller confounding Kunne ikke spør utelukket med rimelig sikkerhet).

  Selv om dyrestudier ble funnet i Working Group «Limited bevis» tilgjengelig for stråling øker risikoen for kreft.

  Møtet hadde tidspress fordi IARC hadde annonsert pressekonferansen 31. mai kl 18:00 hvorfor vedtaket må gjøres før. Den endelige versjonen av teksten må være godkjent før så av alle eksperter. Det var fire kategorier å velge mellom i henhold til kriteriene er satt til IARC

  Gruppe 1 : The Stoffet er kreftfremkallende for mennesker (et kreftfremkallende stoff)
  Gruppe 2A : Agenten f Sannsynligvis kreftfremkallende for mennesker (trolig kreftfremkallende)
  Gruppe 2B : The agent, hvis mulig kreftfremkallende for mennesker (muligens kreftfremkallende)
  Gruppe 3 : The Agent Er Ikke klassifiserbart som kreftfremkallende for mennesker ITS (kan ikke vurderes)
  Gruppe 4 : Agenten er Sannsynligvis kreftfremkallende for mennesker Note (sannsynligvis ikke kreftfremkallende)

  Ved definisjonen, øker det gjør «Begrenset bevis» for stråling risikoen for kreft i epidemiologiske studier at den samlede vurdering Group 2B.

  Ved den endelige avstemningen, kåret av de 27 eksperter presenterer 25 for 2B Group, en for gruppe 3 og en person avsto. Det var derfor nesten fullstendig enighet om den vurdering som mobiltelefoner er «mulig kreftfremkallende» for glioma og acusticusneurinom. For andre typer kreft kan bli vurdert på grunn av for få studier (Mangelfull dokumentasjon). Det samme gjelder også andre former for stråling,
  for eksempel fra basestasjoner.

  Interessant nok var DECT-telefoner vurderes å tilhøre samme divisjon som mobiltelefoner. Bare Hardell gruppen har studert kreft risikoen ved bruk av DECT-telefoner, og disse resultatene var overbevisende for vurderingen.

  I pressemeldingen fra IARC finner du her . Resultatet representerer et paradigmeskifte i oppfatningen av helsen farer av RF stråling. Den generelle vurdering var at mer forskning må gjøres for eksempel langsiktige helseeffekter og at denne type forskning, for alle er minst ferdig.

  hva om dette stemmer ?

 • Litt tilleggsinformasjon:

  Statens Strålevern gjorde en subanalyse av de som hadde snakket i mer enn 1640 timer, hvor de delte inn de som hadde snakket i mer enn 1640 timer i tre ulike grupper, 1-4 , 5-9 og >10 års bruk. Det viste seg at de som hadde det høyeste risikoestimatet var de som oppnådde dette timeantallet i løpet av 1-4 års mobilbruk, og at denne gruppen sannsynligvis var driver for hovedresultatet i Interphone-studien. Statens Strålevern sier at det ikke er biologisk plausibelt at risikoen for utvikling av hjernesvulst er størst etter så kortvarig eksponering. Dette er altså et godt eksempel på at man også må legge biologisk kunnskap til grunn i tillegg til statistikk osv.

 • Brita

  Takk for nok et gjennomarbeidet, godt dokumentert innlegg.

  Jeg digger bloggen din!

  Har bare noen få kommentarer til et tema som nå har blitt en varm potet :
  Store mengder ikke-ioniserende stråling er ikke helt ufarlig. Både radiobølger og mikrobølger brukes i behandling av ulike kreft-typer, og man tilstreber faktisk da den lokale varme-effekten. Under behandling er det hittil ikke vist skade av omkringliggende normalt vev ved slik behandling, men man passer ofte på å avkjøle tilstøtende friskt vev. Det man skal være oppmerksom på er at ikke-ioniserende stråling potensierer den carcinogene effekten av ioniserende stråling eller andre carcinogener, og nettopp dette utnyttes i kreftbehandling. Varme gir effekter på cellulært nivå, og det er vist at hypertermi gir skade av proteiner viktige i DNA-reparasjon [1, 2]. Friske celler ordner raskt opp i slike ødelagte proteiner. Celler som samtidig utsettes for ioniserende stråling, derimot, klarer ikke reparere DNA-skadene like bra. Dette er ønskelig når hypertermi brukes sammen med strålebehandling eller cellegift ved kreft-terapi [2, 3], men ikke når i utgangspunktet friske celler utsettes for hypertermi og ioniserende stråling gjentatte ganger. Det er allerede godt kjent av hyppig varme-eksponering kan gi hudforandringer i form av et marmorlignende pigmentert nettmønster kalt erythema ab igne. Før i tiden fikk man erythema ab igne av eksterne varmekilder som varmeflasker og av å sitte mye inntil varme-elementer på veggen, mens man i dag kan få denne hudtilstanden ved bruk av lap-top direkte på fanget (lap-top-disease) [4-6]. Det er mange publikasjoner som viser til opptreden av kreft (som oftest plate-epitel-carcinom) i hudområder med erythema ab igne. Se følgende link for en del rapporterte kasuistikker (jeg gadd ikke søke opp alle og legge dem inn i EndNote….):
  http://www.mendeley.com/research/squamous-epithelial-carcinoma-erythema-ab-igne/
  Men dette er bare en masse kasuistikker. Det burde gjøres en meta-analyse. .

  Uansett kan vi ikke si at gjentatt hypertermi av huden er helt trygt.

  Jeg synes det er litt søkt at det rettes så mye fokus mot risiko for ulike former for hjernekreft og mobilbruk. Riktignok er dette langt mer alvorlig enn hudkreft, men hudkreft er mye vanligere (spesielt non-melanom typen), og huden på ørene er mye nærmere mobil-telefonen enn hjernen. Det er tross alt et stykke inn til hjernen, og vi har jo en tykk hodeskalle imellom. Huden på ørene, derimot, blir god og varm etter en lengre mobiltelefon-samtale, og huden på ørene utsettes hele tiden for UV-stråler. Riktignok har jeg ikke sett studier som viser økt risiko for hudkreft ved hyppig mobiltelefon-bruk, men synes det er en interessant problemstilling, og det er for tidlig å si noe om risiko. Ved non-melanom hudkreft er det spesielt den kumulative dosen UV som teller [7]. En eventuell liten økt risiko vil nok ikke sees før det har gått 20-40 år med både mobil-bruk og UV-eksponering.

  Har jeg dermed gitt vann på mølla for alle som mener mobil-telefoner er farlige? Nei, jeg har kun holdt meg til hypertermi, og det er mange kilder til gjentatt hypertermi om man bare tenker seg om litt. Jeg har en venninne som hadde mye ørebetennelse som barn. Moren nektet å bruke paracet da dette var skummel skolemedisin, og venninnen min fikk derfor gjentatt behandling med varmeflasker og varm potet på det vonde øret. Dette har jeg hørt fortsatt er en ”god behandling” av ørebetennelse i alternative kretser, men finner ikke dette gjengitt i pubmed. Snodig. Finner derimot mye annet som brukes for lidelser i øre-nese-hals-området [8].

  Hva bør man så si til foreldre som er bekymrede over sitt barns mobilbruk? Om man skulle finne en økt risiko for hudkreft ved hyppig mobilbruk, vil denne være uhyre liten. UV-stråler er fortsatt den største synderen, uansett om man kombinerer dette med mobilbruk eller ikke. Men følgende råd kan vel de fleste enes om:
  1) Måtehold av mobilbruk (er også bra for lommeboken!)
  2) Måtehold av sol (beskytte seg midt på dagen, ikke bli brent, bruke solkrem, solhatt, langt hår over ørene, ørevarmere…)
  3) Varme poteter spises, og legges ikke på ørene

  1. Pandita, T.K., S. Pandita, and S.R. Bhaumik, Molecular parameters of hyperthermia for radiosensitization. Crit Rev Eukaryot Gene Expr, 2009. 19(3): p. 235-51.
  2. Palazzi, M., et al., The role of hyperthermia in the battle against cancer. Tumori, 2010. 96(6): p. 902-10.
  3. Lammers, R.J., et al., The Role of a Combined Regimen With Intravesical Chemotherapy and Hyperthermia in the Management of Non-muscle-invasive Bladder Cancer: A Systematic Review. Eur Urol, 2011.
  4. Levinbook, W.S., J. Mallett, and J.M. Grant-Kels, Laptop computer–associated erythema ab igne. Cutis, 2007. 80(4): p. 319-20.
  5. Arnold, A.W. and P.H. Itin, Laptop computer-induced erythema ab igne in a child and review of the literature. Pediatrics, 2010. 126(5): p. e1227-30.
  6. Andersen, F., [Laptop-thighs–laptop-induced erythema ab igne]. Ugeskr Laeger, 2010. 172(8): p. 635.
  7. Nole, G. and A.W. Johnson, An analysis of cumulative lifetime solar ultraviolet radiation exposure and the benefits of daily sun protection. Dermatol Ther, 2004. 17 Suppl 1: p. 57-62.
  8. Shakeel, M., et al., The use of complementary and alternative medicine by patients attending a general otolaryngology clinic: can we afford to ignore it? Am J Otolaryngol, 2010. 31(4): p. 252-60.

 • @ Brita:

  Takk for grundig kommentar.

  Jeg sliter likevel litt med å se sammenhengen mellom mobilstråling og hypertermi i behandling slik du nevner. Det handler om doser og grader av oppvarming. Ved bruk av hypertermi i behandling varmes celler opp til et sted mellom ca 41 og 44 grader, så vidt jeg kunne forstå. Ved bruk av mobiltelefon varmes cellene i hjernen opp maks 0.2 grader ut fra det jeg har lest. Selv om en økning på 5-6 grader naturlig nok kan gi effekter (det er en grunn til at feber over 41 grader anses som farlig), har jeg vanskelig for å se at dette er direkte relevant for mobilstråling som varmer opp bare en brøkdel av dette.

  Selv om kombinasjonen av oppvarming, ikke-ioniserende stråling og ioniserende stråling kan ha celleeffekter, er vel ikke dette så relevant for den jevne mobilbruker…

  Du sier at gjentatt hypertermi av huden ikke nødvendigvis er helt trygt, og det er nok sant, men når man snakker om en bærbar PC eller varmeflaske snakker man om potensielt brennende varme overflater mot huden gjentatt mange ganger over lang tid. (Alle som har eid en MacBook vet at man kan steke egg på den etter litt heftig prosessorbruk…) En mobiltelefon varmer opp huden bare en brøkdel av hva sola gjør på en vanlig dag, så igjen ser jeg ikke helt relevansen (noe du forsåvidt også påpeker på slutten av din kommentar).

  Det er interessante momenter du trekker frem, men jeg kan ikke se at det kan relateres til mobilbruk på noen som helst måte. Det blir litt som å si at fordi det kan være farlig å ligge i isvann i flere minutter, så kan man ikke utelukke at det er farlig å spise en Lollipop.

  Du tar også selv disse forbehold, men jeg synes det er viktig å være ekstremt tydelig på at det er en vesensforskjell på eksemplene du nevner og bruk av mobiltelefon, slik at ikke noen skal være i tvil om akkurat det :-)

  Jeg er for øvrig enig med deg hva gjelder hudkreft, og har selv brukt det argumentet flere ganger, bl.a. her hvor jeg skrev:

  Et annet poeng det er verdt å trekke frem er at kreft utvikler seg lettest i celler som deler seg raskt. Det som alltid har undret meg er derfor hvorfor man ikke ser en stor økning i antallet tilfeller hudkreft i øre, brystkasse og hofter/lår, steder hvor mobiltelefonen er i kontakt med store deler av tiden hos mange. Hudceller deler seg mye raskere enn hjerneceller, og mottar nødvendigvis en mye kraftigere strålingsdose ettersom det både er fysisk nærmere antennen enn hjernecellene, og heller ikke er beskyttet av en hodeskalle slik hjernen er. Man skulle altså tro at hvis mobilbruk førte til en svak økning i antall tilfeller hjernekreft, ville man samtidig se en dramatisk økning i antallet tilfeller av hudkreft i spesifikke kroppsdeler, kanskje spesielt ørene til folk. Det ser vi ikke, og det forteller en hel del synes jeg.

 • Brita

  @ Gunnar Roland Tjomlid:

  Takk for tilbakemelding :-)

  Du nevner at temperaturen i hjernen kun økes med 0,2 grader ved mobilbruk, men selve hud-temperaturen kan jo øke med flere grader lokalt. Om dette skjer ofte, og man samtidig utsettes for mye UV-stråler på ørene har man en mulig potensiering av kreftfaren. Men som du sier, så er det mange forbehold. Og jeg trekker selv frem flere av disse.

  Du har nok helt rett i at dette er av lite relevans for den jevne mobilbruker, og samtidig også rett i at man må være helt tydelig på hva man snakker om. Som jeg har skjønt er det noen lesere som fort kan trekke feil konklusjoner, og også misforstå. Er vel best å i ikke rote mer i denne potetstappen, men det var moro så lenge det varte.

  Ha en god middag,- med eller uten potet.

 • interessant ?

  Ikke knekte nøtter i bloggen, mangler oppfølging

  Mangler gode tilbakemeldinger på linker mellom teleindustri og myndigheter
  Er det noen som kan kommentere dette på bloggen ?

 • interessant ?

  Statens Stråleverner (SS)Merete Hannevik påstår nylig (og igjen) i nrk Dagsrevyen at SS har gjort lab undersøkelser med el-overfølsomme i en time uten å finne noen som helst sammenheng mellom deres helseplager og stråling. Hvor er peer reviewed dokumentasjon? Hvem stilte opp ? og hvem utarbeidet rapporten?

  Kan noen hjelpe til med å finne denne rapporten som gir svar på spørsmålene over?
  Samme Stråleverner, Merete Hannevik deltar i dette innslaget på nrk 8.juni

  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/743799/

  innslaget starter ca. 30 min. ut i sendinga

  Gunnhild Oftedal, telbransjens? (og SS?..) utskremte på NTNUs Studentenes skeptikerlag intervju kan høres her… nok et troverdig vitne i debatten…

 • interessant ?
 • interessant ?

  Både Nicola Tesla og Albert Einstein var tilhengere av å tenke klart og enkelt.
  Det tenkes kanskje for dypt også i sammenheng mellom mobilstråling og kreft.
  Skal forsøke med noen enkle betraktninger og opplysninger.

  Målenhet for stråling SAR vs. microWatt/m2 :

  Den termiske måleverdien SAR er utilstrekkelig som eneste mål på helseeffekter fra mobiltelefoner.

  Den lite offentlig omtalte, men trolig enda viktigere måleenheten er strålingstetthet mW/m2 (mikroWatt pr. kvadratmeter)

  Skal forsøke å lage et bilde på forskjellen mellom SAR og mW/m2 effekter.
  Vi tenker oss at en svær mann kalt Gunnar er en høy kar på 2 meter og rundt 0,5 meter bred i snitt. Forenklet vil hans kropp ha en overflate på ca. 1 m2. Gunnar har kantret med sin seilbåt i åpent hav rundt ekvator, og har kun redningsvest på. Båten sank. Temperaturen i vannet og lufta ligger noe over kroppstemperatur, slik at kroppen kun vil få en liten økning i temperatur over tid. Det antas å påvirke Gunnar lite i det lange løp. Likevel omgis Gunnar av mange bølger med forskjellige høyder. Bølgene kommer fra alle kanter, men har størst effekt på Gunnars kropp foran og bak, denne kvadratmeteren kroppsoverflate. De totale kreftene fra alle bølgene pr. kvadratmeter, vil trolig utmatte Gunnar mer enn en liten temperaturøkning i det lange løp.

  Tilbake til et eksempel i bloggen 1. juni, 2011 at 13:46 # skrev Tjomlid RF-strålinger ligger langt unna de frekvensene som er farlige.

  Frekvensen gir oss kun svar på energien E til kun et enkelt foton (ved angitt frekvens) i formelen, E = h x f, h er Plancks konstant og f er frekvensen til en strålebølge.

  Noen snakker om hvor liten fotonenergien er i mobilstråling (eks.vis pga. frekvens), og at den sannsynligvis ikke vil medføre noen helseskade (eks.vis delta i kreftutvikling). Det er ikke et enkelt fotons energi, som er problemet, det er Summen av energirike fotoner pr. m2 som er skadelig.

  Kroppens strømmer og kjemiske prosesser

  Mange av alle kjemiske prosesser krever oftest strøm for å gå (kunne utføres). Andre kjemiske prosesser avgir energi.
  Eks.vis fotosyntesen i planter og trær: H20 + CO2 + elektromagnetisk stråling fra sola gir glukose C6H12O6 og oksygen O2
  Kroppen trenger input i form av kjemi(kalier), dvs. mat og drikke. I tillegg bruker den elektromagnetisk strøm for å utføre mange av de kjemiske prosessene.

  Kroppens nervesystem sender elektromagnetisk strøm gjennom hele kroppen.
  Hvor liten er disse foton energiene ?

  Vi vet i dag at for mye strøm i kroppen, eks. vis den elektriske stol medfører døden for de som dømmes til å sitte i den.
  Har du prøvd å ta på et strømgjerde noen gang, så vet du at du ikke ønsker å gjøre det flere ganger.

  hvem vet eksakt hvilken elektromagnetisk grense, målt i mikroWatt pr. m2, som ikke skader kroppen?

  DNA helix:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Heliks

  DNA vil kunne opptre som en elektrisk spole i enhver kroppscelle og således påvirke en mengde kjemiske prosesser

  (elektrisk spole: http://no.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet )

  Når kroppen består av store mengder vann og salt-/ioneløsninger, så er potensialet stort til å påvirke mange av kroppens mekanismer.

 • interessant ?

  Det handler om stråletetthet.

  stråletetthet (mW/cm2) i dagliglivet:
  en TV-parabol tallerken (se link) samler fotoner i tallerken og samler dem (reflekterer)
  i mottagerhode ofte i senter utenfor tallerken. dvs. at strålingstettheten samles
  og øker i motagerhode. mottagerhode er bare noen få kvadratcentimeter stort.

  http://www.digitalhandel.no/Raven+G70.b7zFA-xfZ0B-hTN9OCT-tRJ6lVBt6705hRfKYE.ips?template=product

  et forstørrelsesglass konsentrerer sollys, slik at man eks.vis kan brenne gress på plenen eller tenne et bål

 • interessant ?

  ulikhet mellom SAR og stråletetthet (mikroW/m2)

  SAR er utilstrekkelig som eneste mål på helseeffekter da den kun tar for seg termiske effekter på kroppen,

  STRÅLETETTHET sier noe om hvor heftig bølgeenergien (sum av fotoner) er pr. m2 kroppsoverflate.

  Forenklingen under er et bilde på De ikke-termiske effektene, som også virker på mennesker:

  Vi tenker oss at en svær mann kalt Gunnar er en høy kar på 2 meter og rundt 0,5 meter bred i snitt. Forenklet vil hans kropp ha en overflate på ca. 1 m2. Gunnar har kantret med sin seilbåt i åpent hav rundt ekvator, og har kun redningsvest på. Båten sank. Temperaturen i vannet og lufta ligger noe over kroppstemperatur, slik at kroppen kun vil få en liten økning i temperatur over tid. Det antas å påvirke Gunnar lite i det lange løp. Likevel omgis Gunnar av mange bølger med forskjellige høyder. Bølgene kommer fra alle kanter, men har størst effekt på Gunnars kropp foran og bak, denne kvadratmeteren kroppsoverflate. De totale kreftene fra alle bølgene pr. kvadratmeter, vil trolig utmatte Gunnar mer enn en liten temperaturøkning i det lange løp.

 • interessant ? skrev:

  Noen snakker om hvor liten fotonenergien er i mobilstråling (eks.vis pga. frekvens), og at den sannsynligvis ikke vil medføre noen helseskade (eks.vis delta i kreftutvikling). Det er ikke et enkelt fotons energi, som er problemet, det er Summen av energirike fotoner pr. m2 som er skadelig.

  Nei. Hvis du skyter gummipiler på en person så har disse for liten «energi» til å trenge gjennom huden og være farlige. Om du da skyter 1000 gummipiler, så vil de ikke trenge gjennom huden likevel. Summen av fotoner har ikke noe å si. Energimengden blir ikke større om du har flere fotoner. Hvis ett foton ikke kan bryte en molekylbinding, så kan heller ikke en million fotoner gjøre det.

  Du har for øvrig intet av interesse å bidra med her i kommentarfeltet. Alt er bare «hva hvis»-spørsmål som ikke inneholder noe av substans. Vi ser det samme med homeopati. Summen av kontrollerte studier viser at det ikke har noen effekt utover placebo, men likevel prøver homeopater desperat å spekulere i hvordan det kan virke. Man blander inn kvantemekanikk, frekvenser, vannclustre og mye kvasivitenskapelig svada for å skape et bilde av at det «kan være noe i det», selv om man ennå ikke har kunne påvise en reell homeopatisk effekt. Du synes å gjøre det samme. Selv om forskning viser at mobilstråling ikke har noen effekt på celler, så ignorerer du dette og kommer drassende med usammehengende vitenskapelige begrep i en serie med «spørsmål». Hva hvis? Hva hvis?

  Med mindre du kan vise til solid forskning som underbygger det du skriver, så kan du egentlig la være å skrive. Dette blir bare forsøpling av kommentarfeltet. Og med solid forskning mener jeg ikke YouTube-videoer, bare så det er sagt.

 • interessant ? skrev:

  STRÅLETETTHET sier noe om hvor heftig bølgeenergien (sum av fotoner) er pr. m2 kroppsoverflate.

  Stråletetthet er uinteressant når vi snakker om ikke-ioniserende stråling. Et foton er en separat energimengde, og et elektron vil bare interagere med et foton om gangen. Derfor er stråletettheten uinteressant når energien i et foton alene er for lite til å daske bort et elektron.

 • interessant ? skrev:

  Når kroppen består av store mengder vann og salt-/ioneløsninger, så er potensialet stort til å påvirke mange av kroppens mekanismer.

  Kanskje, men så langt tyder ikke relativt omfattende forskning på at så er tilfelle, bl.a. studier hvor celler blir utsatt for kraftige elektromagnetiske felt over lang tid i laboratorieforsøk.

  Som jeg skriver i bloggposten så kan det hende at elektromagnetisk stråling kan stresse celler og trigge ulike mekanismer som kan ha negativ helseeffekt, men de fleste fagfolk synes å være enige om at denne effekten vil være svært liten i så fall, og som sagt er den heller ikke påvist i befolkningen eller i laboratorieforsøk.

 • interessant ?

  STRÅLETETTHET

  nå skal jeg først blogge et par-tre linjer som selveste Gunnar.

  du har tydeligvis ikke peiling på temaet stråletetthet. det meste du skriver har lite reell substans.
  men denne bloggen er jo bare verden slik du ser den.
  du tåler vel å se på youtube, selv om du har dine teorier om gummipiler og placebo.
  det gode likevel er at det finnes mennesker som greier å se sammenhengene.

  her er et forsøk du lett kan replisere selv. når du har sett denne, så skjønner du snart (/kanskje..) hva stråletetthet er og hvilke krefter du får når summen av fotoner samles pr. kvadratmeter,
  i dette tilfelle pr. kvadratcentimeter. varme energien blir relativt intens.

  Eric Jacqmain, har laget en enkel, kraftig demo på hva stråletetthet (mW/cm2)
  kan utrette i det daglige.

 • @ interessant ?:

  Nei. du tar feil. Eksemplet du viser til handler om varmeutvikling. Det er noe helt annet enn når elementærpartikler interagerer. Her må du lære deg grunnleggende fysikk før du uttaler deg.

  Du har selv sagt at oppvarming ikke er problemet med mobilstråling, så da synes det merkelig at du bruker eksempler som omhandler kun oppvarming. Oppvarmingen av hjernen er på en brøkdels grad. Jeg har tidligere skrevet 0.2 grader, men har sett et norsk forsøk utført av Statens strålvern hvor de aldri fikk temperaturen til å øke mer enn 0.02 grader. Uansett hvilket tall som er riktig er det svært mye lavere enn den oppvarming man får ved å stå ute i sola, som i så fall burde bety at folk i varmere strøk hadde betydelig mer hjernesvulster enn oss her i kalde og mørke nord…

  Eksemplet ditt med hageslange vs brannvesenslange viser også at du ikke har forstått poenget med fotoner/kvanter. Lær deg det før du maser mer om dette. Hvis et foton ikke har nok energi til å bryte en molekylbinding, så har heller ikke en milliard fotoner det. Disse opererer som distinkte enheter, og energien fra disse summeres ikke opp slik du synes å tro.

 • Uinteresant

  @ interessant ?:
  Blir man utsatt for mindre stråletetthet, når en er i bevegelse ?
  Tenker på de nye solariumene der en blir utsatt for stråling , og rista samtidig.
  Blir stråletettheten mindre , under risting ??

  http://www.adressa.no/forbruker/livsstil/article1313793.ece

 • 0 Rhesus+

  interessant ? skrev:

  Målenhet for stråling SAR vs. microWatt/m2 :

  Den termiske måleverdien SAR er utilstrekkelig som eneste mål på helseeffekter fra mobiltelefoner.

  Den lite offentlig omtalte, men trolig enda viktigere måleenheten er strålingstetthet mW/m2 (mikroWatt pr. kvadratmeter)

  SAR, som måles i watt per kilogram, er et mål på hvor mye energi som absorberes av kroppsvevet når det utsettes for stråling fra mobiltelefoner. Strålingstettheten, a.k.a. energiflukstetthet, er et mål på hvor mye energi som strømmer gjennom et enhetsareal per tidsenhet, og sier overhodet ingen ting om det vekselvirker med kroppsvevet eller ikke. For de små energimengdene vi snakker om her (altså mobiltelefoner og sånt) er derfor den viktige verdien SAR. Energiflukstettheten sier bare hvor mye stråling som er tilgjengelig, og ingen ting om hvor mye som absorberes av kroppen.

  Noen snakker om hvor liten fotonenergien er i mobilstråling (eks.vis pga. frekvens), og at den sannsynligvis ikke vil medføre noen helseskade (eks.vis delta i kreftutvikling). Det er ikke et enkelt fotons energi, som er problemet, det er Summen av energirike fotoner pr. m2 som er skadelig.

  Her viser du tydelig at du ikke selv har skjønt fysikken du prøver å belære Gunnar om. Så lenge du har stråling som ikke er i stand til å ionisere eller eksitere atomer, så spiller det ingen rolle hvor mange fotoner per kvadratmeter du har, disse fotonene vil ikke klare å ionisere eller eksitere noen atomer, uansett hvor mange du har. Dette er veldig enkelt å demonstrere ved hjelp av den fotoelektriske effekt (siden du tydeligvis liker Einstein, så burde du kanskje ha satt deg litt nærmere inn i hva slags type arbeide han gjorde). Det eneste du kan oppnå med mange fotoner i forhold til få fotoner per kvadratmeter, er mer oppvarming. Altså noe som du måler med SAR, og ikke med energifluks. Andre steder her i kommentarfeltet har du henvist til en youtubevideo med solstråleovn for å underbygge dine påstander om at det er energifluksen som er viktig. Jada, energifluksen blir høyere når du konsentrerer solstråler, men det er mengden energi som absorberes i materialet som tar fyr som er viktig. Hadde energien bare passert rett gjennom materialet ville ingenting skjedd, uansett hvor høy energifluks du hadde. Altså, det er mengden energi som ABSORBERES av materialet som er viktig i denne sammenhengen. Som er samme grunnen til at det er SAR som er viktig når det gjelder mobilstråling, og ikke energiflukstetthet.

  Kroppens strømmer og kjemiske prosesser

  Mange av alle kjemiske prosesser krever oftest strøm for å gå (kunne utføres). Andre kjemiske prosesser avgir energi.
  Eks.vis fotosyntesen i planter og trær: H20 + CO2 + elektromagnetisk stråling fra sola gir
  glukose C6H12O6 og oksygen O2

  Interessant at du skulle dra fram for eksempel fotosyntese. Dette er et godt eksempel på at det bare er visse bølgelengder som kan drive fotosyntese, altså fotoner innenfor et gitt frekvensområde. Jeg siterer fra Wikipedia: Not all wavelengths of light can support photosynthesis. The photosynthetic action spectrum depends on the type of accessory pigments present. For example, in green plants, the action spectrum resembles the absorption spectrum for chlorophylls and carotenoids with peaks for violet-blue and red light. (http://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis#Light_reactions). Andre bølgelengder (dvs. andre frekvenser) vil ikke kunne gi opphav til fotosyntese, mer eller mindre uavhengig av hvor mange fotoner av disse frekvensene du pøser på med. Altså har du selv gitt et eksempel på at det er fotonenes FREKVENS som er viktig, ikke hvor mange du har av dem. Kanskje du burde sette deg litt inn i materialet før du prøver å belære oss andre om det?

  Kroppens nervesystem sender elektromagnetisk strøm gjennom hele kroppen.
  Hvor liten er disse foton energiene ?

  Det er elektrisk ladde partikler i form av elektroner og ioner som utgjør elektrisk strøm. Fotoner kan ikke gi opphav til elektrisk strøm, da de er elektrisk nøytrale.

  DNA vil kunne opptre som en elektrisk spole i enhver kroppscelle og således påvirke en mengde kjemiske prosesser

  Tullprat og fri fantasi. Du ser ikke en gang ut til å beherske fysikk fra videregående skole. Hvorfor skal vi da ta det du skriver seriøst?

 • interessant ?

  @ Gunnar Roland Tjomlid:

  jeg har IKKE sagt at oppvarming ikke er et problem med mobilstråling, jeg har sagt sitat:
  SAR er utilstrekkelig som ENESTE mål på helseeffekter da den kun tar for seg termiske effekter på kroppen,
  jeg hevder også at STRÅLETETTHET også har en betydning i denne sammenheng.
  Bill Bruno forklarer noe mer om det her:

  http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26708/

  hva gjelder solenergi, så tåler vi ikke for mye UV-A, UV-B eller UV-D. kan forårsake hudkreft.

  har ikke postet noe Eksempel med hageslange vs brannvesenslange.
  Lær deg å lese før du maser og tror at du har forstått alle poengene med fotoner/kvanter og evt. kvarker du vil briljere med.

 • interessant ? skrev:

  hva gjelder solenergi, så tåler vi ikke for mye UV-A, UV-B eller UV-D. kan forårsake hudkreft.

  Jøssenavn så vanskelig dette var for deg å forstå da. UV-stråling er ioniserende stråling med ekstremt mye høyere energi enn mobilstråling, som er ikke-ioniserende. At du drar inn UV-stråling i denne debatten er fullstendig tullete.

  har ikke postet noe Eksempel med hageslange vs brannvesenslange.
  Lær deg å lese før du maser og tror at du har forstått alle poengene med fotoner/kvanter og evt. kvarker du vil briljere med.

  Joda, du postet en tullete sammenligning om hageslange vs brannvesenslange i en tidligere kommentar. Jeg svarte på denne, og mens jeg skrev mitt svar endret du din kommentar og fjernet dette argumentet. Derfor ble mitt tilsvar seende litt teit ut. Men du skrev det opprinnelig (jeg har varslingsmailen med kopi av innlegget ditt). At du nå prøver å spille poeng på noe du selvsagt vet er en løgn, fordi den jevne leser ikke vet at du redigerte din kommentar etter å ha postet den, sier litt om hvor seriøs du er som motdebattant.

  Kvarker? *sukk*

 • interessant ?

  @ Uinteresant:

  denne er sikkert intresant for Gunnar.
  uintresant for meg

 • For å være mer presis: Noe UV-stråling er ioniserende, men UV-stråling er kreftfremkallende av ulike årsaker, ikke bare fordi den kan ødelegge DNA. UVA har ikke nok energi til å ødelegge DNA direkte, men kan skade DNA indirekte gjennom ulike prosesser i huden. UVB har nok energi til å ødelegge DNA direkte.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet

 • Pingback: unfiltered perception i 2011 | unfiltered perception()

 • Pingback: Helseskadelig bokser beskytter mot ufarlig stråling | unfiltered perception()

 • Pingback: Blockwear – gutter med baller kuker det til | unfiltered perception()

 • Pingback: NTNU og strålingsfrykt | unfiltered perception()

 • Pingback: Strålende populisme fra Krf | unfiltered perception()

 • Pingback: Nei, mobilstråling er fortsatt ikke farlig | unfiltered perception()

 • Pingback: Kjelder | Strålingsprosjekt, Sygna vg2()

 • Pingback: Fullstendig kildeliste | Strålingsprosjekt, Sygna vg2()

 • Pingback: Om karse, wifi-stråling, og en snurt naturfagslærer | SAKSYNT()

 • Pingback: PPS: Bloggdask om el-overfølsomhet | SAKSYNT()

 • Are Hegrand

  Du hadde nok profitert på å ta det inn over deg at WHO ikke er noen troverdig kilde(!) Til det er industriens innflytelse på «politikken» i WHO altfor massiv. Industrien har i stor grad forfattet «sannheter» med tilhørende grenseverdier rundt temaet elektromagnetisk stråling gjennom det de påstår er uhildet forskning. Men mange har etterhvert blitt godt klar over hvordan industriell forskning blir alt annet enn uhildet bare store nok penger står på spill. -Studier er preget av elendige studiedesign (der ingen negative utfall i det hele tatt var mulig), relativ statistikk (versus absolutt statistikk, som er det rette å bruke) brukes til å forfatte komplett absurde konklusjoner, rapporter omskrives av tredjepart på intelligente måter der ingen konkret løgn kan avsløres men hvor helheten blir fordreid etc. etc. Det er et tankekors å være vitne til at negative helseeffekter er urapportert i 80% av den industrielle forskningen, mens negative helseeffekter rapporteres i 80% av den uavhengige forskningen… Industrisensuren og -kontrollen er ganske intens, der vitenskapsmenn og -kvinner mister lett jobbene sine om de kommer med uttalelser som kan gå utover industriens pengeinntjening. Her er en av de siste som mistet jobben som følge av «løsmunnethet»:
  http://newsvoice.se/2014/02/20/professor-fick-sparken-varnade-for-mobiltelefonins-halsorisker/

  Og, til tross for industriens tunge sensur på hva som får slippe ut, har det etterhvert kommet en hel del rapporter fra uavhengig forskning som klart demonstrerer helsefare ved bruk av denne teknologien. Her er én slik (kan godt poste en rekke flere):
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784

  Så kildekritkk kunne vært på sin plass, Tjomlid, før du uttaler deg så ekstremt bombastisk som du gjør.

 • Håkon Sønstebø

  Du snakker om manglende kildekritikk, og så kommer du drassende med en såpass ubrukelig «kilde» som Newsvoice, som knapt har annet enn konspirasjoner og tulleteorier på siden sin? Dagens ironiske øyeblikk, for å si det mildt.

  Og for å si det slik, så kaller jeg definitivt en spade for en spade når jeg sier at du, i mangel av faktiske beviser, strør om deg med konspirasjonsteorier og ubeviste påstander i hytt og pine i ett enkelt innlegg. Og det er jammenmeg verdig et oppgitt sukk.

 • Are Hegrand

  La ut lenker, jeg. Og å feie ting av banen med «konspirasjonsteorier» begynner vel etter hvert å framstå som temmelig naivt, gjør det ikke? Da følger man ikke spesielt godt med hva som skjer der ute…

 • Pingback: Slapp journalistikk om impotens | SAKSYNT()

 • bjørn hansen

  Trådløs teknologi fører til helseskader fordi det på cellenivå skjer negative endringer etter allerede under bruk men også etter bruk av mobiltelefon, wifi eller AMS. Det er nå presentert 100 vitenskapelige studier som beviser at wifi og trådløs teknologi er helseskadelig, se link nedenfor. Dette gjelder wifi, mobil og blant annet Automatiske strømmålere: de er alle helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle «Stop Linky» (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
  Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer – som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
  om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/…… http://emfsafetynetwork.org/sm…… http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com…… https://www.emfanalysis.com/sm……
  trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.co……
  100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhy
  celleskader ved trådløs bruk

  Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

 • Pingback: En kommentar til Einar Flydal og hans frykt for smarte strømmålere - Saksynt()