Burzynski og antineoplaston-behandling

En av de store medisinske utfordringer i vår tid er å finne en kur for kreft. Vel, det er selvsagt en grov forenkling. Kreft er over hundre ulike sykdommer, så man vil neppe finne en kur som helbreder alle krefttyper, men hvert lille bidrag som øker sjansen for helbredelse av en eller flere krefttyper er en stor seier. Vi har kommet et stykke på vei allerede. Flere og flere overlever kreft, og enkelte krefttyper som tidligere var dødsdommer, for eksempel barneleukemi, er i dag en sykdom de fleste blir friske fra. Medisinsk forskning har kommet langt på dette området, men det er fortsatt milevis igjen å gå.

Dette er selvsagt en løgn, sier mange røster fra alternativsiden. Kuren for kreft er allerede funnet, men den undertrykkes av legemiddelindustrien. En av disse mange såkalte kreftkurene er Dr Stanislaw Burzynskis antineoplaston-behandling. Denne opprinnelig polske legen fant på 70-tallet ut at folk med kreft manglet et naturlig stoff som blant annet skilles ut i urinen. De som derimot aldri får kreft hadde mye av dette stoffet i blodet. Stoffet var en type peptider, lange kjeder av aminosyrer, som finnes i blodet, og urinen, hos mennesker. Han startet forsøk med å høste disse peptidene fra sitt eget blod og blodet til familiemedlemmer, så vel som å sanke urin fra offentlige toaletter. Han slet med å skaffe til veie nok råmateriale, men til slutt fant han ut hvordan han kunne fremstille disse peptidene syntetisk, og kalte dem antineoplastoner. Hans hypotese var at ved å tilføre kreftsyke pasienter dette stoffet, så ville kreften kunne bekjempes.

I de etterfølgende 20 år ble han dratt for retten flere ganger av blant annet US Food and Drug Administration (FDA) og National Cancer Institute (NCI) fordi de mente han markedsførte behandlingen ulovlig, solgte antineoplastoner ulovlig, og var ansvarlig for ulike tilfeller av bedrageri, men for det meste vant han sakene. Burzynski har alltid fått bred støtte fra pasienter som mener at hans behandling reddet livet deres, eller til noen i deres familie, der hvor konvensjonell kreftbehandling ikke kunne gjøre noe. Eller hvis den kunne gjøre noe så var behandlingen i seg selv farlig, for eksempel gjennom kraftige stråledoser eller cellegift som kunne gi varige mén like ille som kreften den skulle helbrede.

Burzynski har de siste 15-20 år blitt en folkehelt i alternativmiljøene fordi han er symbolet på den enkle outsider som på tross av å ha blitt motarbeidet av myndighetene og legemiddelindustrien i årevis, har overlevd. Og enda bedre, hans behandlingsmetode mot kreft er i følge ham selv og hans tilhengere 100% naturlig, 100% ikke-giftig, og svært effektiv mot kreftformer som normalt anses som umulige å helbrede.

I fjor ble det sluppet en dokumentarfilm om Burzynski som hadde til hensikt å overbevise folk om at hans antineoplastoner er effektive mot kreft, og at han har blitt urettferdig behandlet av myndighetene og legemiddelindustrien i alle år. Filmen kan sees på burzynskimovie.com for de som er interesserte.

Jeg har nettopp sett hele filmen og fikk lyst å skrive litt om den, fordi den lenkes til overalt hvor alternativtilhengerne ytrer seg, og blir brukt som bevis for hvor ond legemiddelindustrien er, at kreft egentlig er kurert for lenge siden, og at denne kuren er 100% naturlig og ufarlig.

La meg først si at etter å ha sett dokumentaren ble jeg usikker. Her viser de til eksempel på eksempel med personer, ofte barn, som har blitt helbredet fra uhelbredelig kreft gjennom Bursynskis antineoplastonbehandling. De viser statistikker som viser en mye høyere helbredelsesrate med hans behandling enn konvensjonell behandling. De viser at da FDA ga ham klarsignal til at NCI kunne starte fase II kliniske studier så brukte de helt feil doseringer, noe som ga negative resultater, og som Burzynski mener var bevisst for å kunne avskrive antineoplastoner som ineffektive mot kreft.

Filmen er vellaget, og det er lett å se hvordan folk kan bli overbevist om at dette er en genial og livreddende mann som sitter på kuren til kreft, men som har blitt motarbeidet av onde kapitalistiske krefter.

Når man apellerer til følelser, slik filmen gjør hele veien gjennom, er det lett å bli grepet. Men som skeptiker må man søke videre for å se om det finnes også en annen side av saken. Og det gjør det. I aller høyeste grad.

Filmen gir inntrykk av å være grundig og objektiv, men det krever ikke mye googling før man oppdager hvor mange forhold filmen bevisst har valgt å ikke si noenting om. Jeg skal her ramse opp noen av mine innvendinger mot filmen og Burzynski. Det er ikke noen altomfattende liste, men forhåpentligvis nok til at enhver som ser filmen forstår at denne ikke gir noe korrekt bilde av Burzynski-saken.

Anekdoter og Julian Whitaker

Det første som slår meg er at filmen innledes med en anekdote. Man får se en politimann i rettsalen som står med en liten jente og forteller at hun er den gjenlevende tvilling etter at hennes søster døde av kreft. Søsteren hadde en alvorlig krefttype og fikk først konvensjonell kreftbehandling med stråling og cellegift. Denne påførte henne store lidelser, og de valgte så å forsøke Burzynskis behandling. I følge denne triste pappaen så fikk antineoplastonene kreften til å forsvinne, men jenta døde likevel senere av komplikasjoner fra strålingen hun hadde fått først.

Det er gripende, og det er meningen. Og slik fortsetter filmen. Den ene personlige historie etter den andre. Folk som forteller hvordan valget av Burzynskis behandling reddet livet deres, eller til deres syke barn. For en ukritisk tenker kan dette virke overbevisende. Her ser vi tross alt mange navngitte individer som sverger til at Burzynskis behandling reddet deres liv – tilsynelatende uten senskader og bivirkninger. Men en kritisk tenker vet at mange anekdoter ikke er det samme som gode data. Vi kan ikke avgjøre om en behandlingsmetode er effektiv basert på anekdotiske bevis.

Etter politimannen har snakket ferdig klippes det til en mann i hvit frakk som visstnok er Dr. Julian Whitaker. Han snakker varmt om Burzynski, og man får inntrykk av at her har man en respektabel medisinsk profesjonell som anbefaler Burzynskis behandlingsmetode.

Ikke helt så. I følge Wikipedia-artikkelen om Julian Whitaker ser man at han er en alternativ behandler som anbefaler vitaminkurer og annen alternativ behandling som han promoterer og selger via internett, sitt eget nyhetsbrev og bøker. Han har en medisinsk utdannelse, men er stor motstander av psykiatrisk behandling og mener hans golden retriever kunne gjort samme jobben som en psykiater. Han mener at vitaminkurer kan kurere de fleste lidelser, inklusive psykologiske problemer, og har møtt mye kritikk blant annet fra The National Council Against Health Fraud som sier han promoterer udokumenterte og potensielt farlige behandlingsmetoder. Akkurat den rette personen til å forsvare Burzynski altså, noe han også har gjort både moralsk så vel som økonomisk.

Aldri dømt?

Dokumentaren viser rettsak etter rettsak og hevder at Burzynski aldri er dømt for noe som helst. Det er ikke helt sant. Midt på 80-tallet forsøkte Burzynski å behandle en mann med kreft i spiserøret. Burzynski hadde kun lov å drive sin virksomhet i sin egen stat, Texas, men mannen reiste hjem til Oregon hvor han fortsatte sin antineoplaston-behandling på egen hånd. Behandlingen hadde ingen effekt, og mannen avsluttet selv behandlingen etter omtrent et år.

Mannen hadde en helseforsikring som Burzynski klarte å få utbetalt over 90.000 dollar fra for å dekke kostander til behandlingen. Dette var ulovlig fordi denne helseforsikringen ikke dekket behandlingsmetoder som ikke var godkjent av myndighetene og ikke ble ansett som nødvendige for pasienten. Det var også ulovlig fordi Burynski ikke hadde godkjenning til å behandle folk utenfor staten Texas. Burzynski forfalsket søknadsskjemaene ved å blant annet oppgi at mannen fikk «cellegift», uten å oppgi at denne «cellegiften» var et udokumentert og ikke-godkjent medikament.

Burzynski ble dømt for svindel i denne saken. Det nevnes aldri i dokumentaren. Dette er selvsagt irrelevant for om hans behandlingsmetode har effekt eller ikke, men det er påfallende hvordan dokumentaren maler et plettfritt bilde av denne legen, når vi etterhvert skal se at han slettes ikke er spesielt ærlig eller troverdig i sin framferd.

Antineoplastoner

Ser man på disse antineoplastonene som Burzynski hevder skal kurere kreft, er det veldig usannsynlig at de kan ha nevnte effekt rent kjemisk sett. Dr Saul Green, biokjemiker og kreftforsker, skriver:

Tracing the biochemistry involved in Burzynski’s synthesis of antineoplastons shows that the substances are without value for cancer treatment.

By 1985, Burzynski said he was using eight antineoplastons to treat cancer patients. The first five, which were fractions from human urine, he called A-1 through A-5. From A-2 he made A-10, which was insoluble 3-N-phenylacetylamino piperidine 2,6-dione. He said A-10 was the anticancer peptide common to all his urine fractions. He then treated A-10 with alkali, which yielded a soluble product he named AS-2.5. Further treatment of AS-2.5 with alkali yielded a product he called AS-2.1. Burzynski is currently treating patients with what he calls «AS-2.1» and «A-10.»

In reality, AS-2.1 is phenylacetic acid (PA), a potentially toxic substance produced during normal metabolism. PA is detoxified in the liver to phenylacetyl glutamine (PAG), which is excreted in the urine. When urine is heated after adding acid, the PAG loses water and becomes 3-N-phenylacetylamino piperidine 2,6-dione (PAPD), which is insoluble. Normally there is no PAPD in human urine.

What Burzynski calls «A-10» is really PAPD treated with alkali to make it soluble. But doing this does not create a soluble form of A-10. It simply reinserts water into the molecule and regenerates the PAG (Burzynski’s AS-2.5). Further treatment of this with alkali breaks it down into a mixture of PA and PAG. Thus Burzynski’s «AS-2.1» is nothing but a mixture of the naturally occurring substances PA and PAG.

Burzyski claims that A-10 acts by fitting into indentations in DNA. But PAG is too big a molecule to do this, and Burzynski himself has reported that PAG is ineffective against cancer [5,6].

Så allerede på et teoretisk nivå er det lite sannsynlig at antineoplastonene kan ha den effekt på kreft som Burzynski hevder.

Giftig

I dokumentaren hevdes det gjentatte ganger at antineoplastoner er ugiftige og fullstendig uten bivirkninger. Dette synes ikke å stemme helt. Phenylacetic acid, eller fenyleddiksyre på norsk, som er hovedingrediensen i antineoplastonene, er vist å kunne være giftige når de inntas hos vanlige personer. Det kan også gi hjerneskader hos barn hvis det inntas av gravide mødre. Stoffet brukes i produksjonen av amfetamin/metamfetamin og er derfor strengt regulert i USA. Det brukes også som luktstoff i parfymer, samt i produksjon av enkelte andre medikamenter.

Antineoplastonene inneholder også høye doser av natrium, og en pasient som behandles med antineoplastoner må derfor overvåkes nøye for å ikke ta skade av dette. En voksen mann vil med denne behandlingen få nesten 150 gram natrium tilført kroppen hver eneste dag, og det er slettes ikke ufarlig:

«This is an exceptional amount of sodium, and no matter what the body’s defenses, and no matter what the renal function, first the patient is going to get excessively thirsty, and there is going to be some swelling related to the sodium level,» said nephrologist Richard Quigg, associate professor of medicine at the University of Chicago.

Side effects from sodium alone are likely to include hypernatremia, edema, and, potentially, seizures, Quigg said. «A patient who weights 88 kilograms would have to get to about 12 liters of water a day in order not to die,» he said. Patients who become incapacitated would be in grave danger, he said.

According to McFarland’s calculation, a low dose of antineoplastons pumps 41.4 grams of sodium into the same patient’s veins. By comparison, the daily sodium load of phenylacetate or phenylbuterate, two drugs closely related to antineoplastons, is around 8.8 grams.

Even with a sodium content of about one-seventeenth of high-dose antineoplastons, phenylacetate and phenylbuterate are considered high-sodium drugs. Patients currently receiving these drugs in phase I studies are carefully monitored, advised to go on a low-sodium diet, and given diuretics, said Michael Carducci, assistant professor of oncology and urology at Johns Hopkins School of Medicine.

«Infusion of hypertonic saline leads to a shift of fluid from inside the cells to outside the cells,» said nephrologist Quigg. «With such massive sodium loads, edema, both cerebral and total body, would occur.«

The metabolic consequences of this therapy could be disastrous, said Bruce Chabner, chief of medical hematology and oncology at Massachusetts General Hospital. «As a rational physician I would never do something like this,» Chabner said. «This makes no sense.«

I følge dokumentaren får vi gjentatte ganger høre hvor trygg denne behandlingen til Burzynski er. Det vi ikke får høre er at Burzynski selv innrømmer to tilfeller hvor hans pasienter døde av hypernatremi, altså unormalt høye nivåer av natrium i blodet.

In a document released at recent hearing held by Rep. Dan Burton (R-IN), chairman of the Government Reform and Oversight Committee, FDA officials said that according to Burzynski’s data, 4% of his patients died while on protocol. According to FDA, hypernatremia-an elevation of serum sodium levels-may have been a factor in the deaths of 1.7% of patients enrolled in the studies in 1997 (The Cancer Letter, April 24).

Burzynski said his patients are encouraged to drink large amounts of fluid, but sometimes neglect to do so.

«When they stay in Houston, we watch them very carefully, and we monitor fluid in and out very carefully, and we try to convince then that this is important to do,» Burzynski said. «But sometimes they don’t drink as much fluid as they should, and then they may get dehydrated, and they have an elevation of sodium.«

Burzynski said the sodium levels are usually brought down successfully.

«In practically all of these cases except for two cases we were able to reverse hypernatremia and bring this to a normal level, and the patient did not die as a result of hypernatremia,» he said. «We had one case when a patient developed hypernatremia and intracerebral hemorrhage, and he died without having a chance to bring hypernatremia to normal. We had another case when a patient who had extensive liver involvement which can cause hypernatremia also developed hypernatremia, and she did not wish to have any treatment for hypernatremia, and she also died.

«So we have two cases in which we couldn’t bring hypernatremia under control,» Burzynski said.

Ingen dokumentasjon på effekt

Den eneste som noensinne hevder å ha klart å vise at antineoplastoner har en effekt på kreft er Burzynski selv. Og han er den eneste som har økonomiske interesser i at stoffet skal kunne selges som effektiv behandling. Det er ganske interessant å merke seg.

Dokumentaren gjør et stort nummer ut av at da NCI skulle teste antineoplastoner i en fase II klinisk studie, så brukte de medikamentet feil, til Burzynskis store fortvilelse, og derfor fant de heller ingen effekt. Det de ikke nevner er at NCI ikke er de eneste som har testet antineoplastoner mot kreft:

Burzynski has never demonstrated that A-2.1 (PA) or «soluble A-10» (PA and PAG) are effective against cancer or that tumor cells from patients treated with these antineoplastons have been «normalized.» Tests of antineoplastons at the National Cancer Institute have never been positive. The drug company Sigma-Tau Pharmaceuticals could not duplicate Burzynski’s claims for AS-2.1 and A-10. The Japanese National Cancer Institute has reported that antineoplastons did not work in their studies. No Burzynski coauthors have endorsed his use of antineoplastons in cancer patients.

Problemet med Burzynksi er også at han aktivt har motarbeidet alle forsøk på å dokumentere effekt over snart tre tiår. Han hevder å ha behandlet over 8000 pasienter til dags dato, men har ennå ikke klart å produsere noen pålitelige data som viser at behandlingen virker. Uavhengige forskere som har forsøkt å gjennomgå hans pasientdata sier det bare er rot og fullstendig verdiløst. Det er ikke mer enn en samling anekdoter uten noen objektive kriterier for vurdering av sykdom eller behandlingens effekt.

Han pøser ut flere studier enn nesten noen annen forsker, men alle er av like dårlig metodologisk kvalitet:

Working outside peer review, Burzynski is conducting 71 concurrent, preliminary phase II trials that cover most cancer indications-an unheard of number for a single investigator, and for a drug which is yet to be proven effective for any indication.

These trials are fundamentally flawed in design and execution, said three experts after reviewing the Burzynski Research Institute’s 1997 annual report to the Food and Drug Administration.

De tre ekspertene var valgt ut av The Cancer Letter, ble ikke betalt for jobben, og jobbet helt uavhengig av hverandre uten å diskutere arbeidet sammen underveis. Likevel kom de frem til følgende sammenfallende konklusjoner om forskningen til Burzynski som involverte data fra 963 pasienter:

 • The protocols are poorly designed and data are not interpretable.
 • The toxicities of the antineoplastons treatment are significant and life-threatening.
 • The data do not justify making antineoplastons available under special exceptions.
 • Burzynski is conducting more clinical trials than his data justify.
 • Burzynski’s claim that antineoplastons produce «stable disease,» which he considers a positive result, runs counter to established rules for interpretation of clinical trials data.
 • Withdrawal by patients described by Burzynski as having responded is unusual in the practice of medicine.
 • If Burzynski wants to convince patients and physicians that his drug works, he will have to accept the established mechanisms of clinical trials.

Andre problemer med forskningen hans som jeg har plukket ut av rapportene til de tre forskjerne:

 • Han tar i mot enhver pasient som kommer inn døren hans, uansett hvilken krefttype de har, og grupperer data utelukkende basert på hvor kreftsvulsten befinner seg, helt uavhengig av hvilken krefttype det er, hvor fremskriden kreften er, og hva slags behandling pasienten har fått før han/hun kom til Burzynski. Det gjør det fullstendig umulig å trekke noen konklusjoner fra dataene, fordi man vet ikke om det er den tidligere behandlingen som fortsatt virker i kroppen, eller hvor alvorlig kreften var i utgangspunktet.
 • Pasientene mangler fullstendig en evaluering når de starter behandlingen. Man vet ikke om de får annen behandling parallellt med Burzynskis behandling eller hvor lenge siden det var de avsluttet eventuell annen behandling. Tidlig i Burzynskis karriere fikk en stor del av pasientene konvensjonell behandling parallellt med hans behandling, men dette er ikke lenger lovlig da kun «oppgitte» pasienter nå for lov til å motta antineoplastoner.
 • Han baserer stort sett all evaluering på for eksempel bilder fra MRI-scanning av hodet, men dette gir bare en liten del av sykdomsbildet i følge eksperter, som også betviler Burzynskis kompetanse til å lese denne type bilder. Ofte kan en betennelse etter en operasjon se ut som en svulst på et radiobilde av hjernen, men deretter gå over av seg selv. Det kan gi inntrykk av en svulst som forsvinner, selv om det aldri var noen svulst der i utgangspunktet. Det er også mange andre faktorer som kan påvirke disse radiobildene, og Burzynski kontrollerer ikke for noen av dem.
 • Studieprotokollen til Burzynski baserer seg utelukkende på en faktor: respons. Han ser ikke på hvor lenge en pasient er sykdomsfri, livskvalitet, tid før kreften igjen viser progresjon, eller total overlevelsesrate. Dermed kan man ikke si noe som helst om reell effekt av behandlingen. Det eneste Burzynksi baserer seg på er om han selv mener svulsten krymper etter behandling eller ikke.
 • Burzynski bruker stadig begrepet «stabil sykdom» som et positivt resultat. Men «stabil sykdom» brukes ikke innen forskningen. Begrepet har ingen verdi, og i vanlige fase II-studier vil ikke «stabil sykdom» uansett regnes som et positivt resultat. Skulle man basere seg på «stabil sykdom» som kriterie måtte denne vare over lang tid, minst 6, 12 eller 24 måneder i pasienter med en krefttype som viser rask progresjon. Burzynski baserer seg på «stabil sykdom» i 1 til 3 måneder, noe som er alt for kort til å gi noen mening. En pasient med brystkreft kan ha et sykdomsforløp som varer i over ti år, så å hevde at behandlingen har medført «stabil sykdom» i noen måneder er fullstendig meningsløst som faktor å vurdere effekt utifra.
 • Burzynski bryter ofte sin egen studieprotokoll.
 • Flere pasienter som Burzynski hevder hadde positiv effekt av behandlingen trakk seg fra studien. Dette må bety at pasientene selv følte de fikk dårligere effekt av behandlingen enn det Burzynski selv hevder, ellers ville de neppe ha trukket seg fra behandlingen. Det er mistenkelig.
 • Dataene til Burzynski viser en dødsrate på 4% relatert til behandlingen selv, noe som anses som alvorlig giftighet.
 • Dataene er for det meste uforståelige for de fleste forskere, fordi han beskriver sine metoder og resultater alt for dårlig. De er umulig å evaluere.
 • Rundt 80% av pasientdatane var på tidspunktet Burzynksi leverte resultatene for sin studie alt for ferske til å kunne si noe om effekt. Likevel inkluderer Burzynski disse i sine tall for behandlingens effekt. Det er fullstendig misvisende. Dette forvrenger fullstendig de data som legges frem i dokumentaren også, fordi sammenligningen mellom Burzynskis resultater og resultater fra konvensjonell behandling er basert på helt ulike kriterier. Kriteriene er mye strengere i konvensjonell behandling enn det Burzynski har basert seg på i sine studier. Sagt på en annen måte: Det at noen har «stabil sykdom» etter 3 måneder er noe helt annet enn at de lever uten kreft etter fem år.
 • Forskningsrapportene er ikke fremlagt for peer-review og dermed er det umulig å vite om han har kontrollert for faktorer som kan forvrenge resultatet. Uten peer-review kan dataene hans være manipulert på alle slags måter, uten at dette fanges opp.

Burzynski er heller ikke helt ærlig med fremstillingen av sine pasientdata:

During the 1980s, the United States Congressional Office of Technology Assessment (OTA) reviewed medical journal articles describing cases of cancer patients whom Dr. Burzynski had treated with antineoplaston therapy. Its report, published in 1990, concludes that, «Despite a substantial number of preliminary clinical studies published by Burzynski and his associates describing outcomes among the patients he treated with Antineoplastons and an attempt at a ‘best case’ review, there is still a lack of valid information to judge whether this treatment is likely to be beneficial to cancer patients.» The OTA report criticized Burzynski’s research process and noted that his definitions of advanced cancer and of complete and partial cancer remission were not used in accordance with generally accepted definitions. One example they pointed to was a patient said to have had a complete remission after treatment with antineoplastons. The report concluded, however, that this claim was inappropriate because the cancer had been removed by surgery before the antineoplaston treatment was started.

Andre som har vurdert hans suksesshistorier har heller ikke sett de fantastiske resultater han selv hevder å ha hatt. Tvert i mot er resultatene nedslående og skremmende:

In 1982, consultants to the Ontario (Canada) Ministry of Health visited Burzynski’s clinic and reviewed records of twelve patients selected by Burzynski from among the thousands he had treated. According to the OTA report, the Canadian doctors «found no examples of objective response to Antineoplastons.» In 1985, the Canadian Bureau of Prescription Drugs examined the records of Canadian doctors who had treated patients at Dr. Burzynski’s clinic in Houston. Of 36 patients, 32 had died without showing signs of improvement. Of the remaining 4, one patient died after slight improvement, while one patient died after stabilizing for a year. The 2 remaining patients had widespread cancer.

Selv ikke en gang sterke forsvarere av alternativ medisin er like positive til Burzynskis resultater. Andrew Weil er en kjent tilhenger og forsvarer av alternativ medisin, og selv han er altså skeptisk:

Although some proponents of antineoplaston therapy have suggested that the reviews of this treatment by conventional cancer specialists are biased by mistrust of alternative therapies, even some prominent figures in the field of alternative medicine have reservations about antineoplastons. According to Dr. Andrew Weil, «Over the years, Dr. Burzynski claims to have treated more than 8,000 patients, but his success rates are unknown. His Web site states only that he has helped ‘many’ people. If antineoplaston therapy works, we should have scientific studies showing what percentage of patients treated have survived and for how long, as well as evidence showing how Dr. Burzynski’s method stacks up against conventional cancer treatment…. Until we have credible scientific evidence showing what antineoplastons are, how they act in the body, and what realistic expectations of treatment with them might be, I see no reason for any cancer patient to take this route.«

Det finnes mange dokumenterte eksempler på forskningsdata hvor Burzynski hevder å helbredet alvorlig kreftsyke pasienter, men hvor det viser seg at pasienten ikke hadde en alvorlig krefttype i utgangspunktet. Andre eksempler viser at antineoplaston-behandlingen ikke hadde noen effekt, men pasienten ble deretter kurert med konvensjonell behandling hvorpå Burzynski likevel hevder at antineoplastonene var årsaken. Da Office of Technology Assessment (OTA) gjorde en vurdering av Burzynskis behandling i 1990 ga de flere eksempler på dette:

A particular difficulty with these papers is that some important terms —e.g., «complete regression» and «partial regression,» terms used to describe the effectiveness of Antineoplastons in these papers —are not used in accordance with their generally-accepted definitions. In the first Burzynski study cited above, six «complete remissions» were reported among 15 patients described as having «advanced neoplastic disease.» Three of these six patients were reported to have non-metastatic transitional cell carcinoma of the bladder, grade II, which would not be described as «advanced» by mainstream definitions. […] Two of them reportedly had no measurable malignant disease when they began Antineoplaston treatment.

OTA-rapporten beskriver disse to eksemplene i detalj, og oppsummerer:

Neither of these patients had measurable malignant disease when treatment began and both had recurrences after treatment. Patient J.J. had curative conventional surgery and chemotherapy as treatment for the recurrence. Burzynski counts both of these patients as complete remissions, and J.J. as a five-year survivor, as a result of Antineoplaston treatment. However, the evidence presented does not substantiate the claimed benefit to either patient from the treatment.

Et annet eksempel fra rapporten til OTA:

In the second paper, another patient in «complete remission» is described as having «adenocarcinoma of the colon, status post resection,» meaning that the tumor had been removed surgically before the patient started treatment with Antineoplastons:

The patient…maintained complete remission during the treatment with Antineoplaston A3…After discontinuation of this form of treatment he developed recurrence with liver metastases, which responded to treatment with different formulations of Antineoplastons and 5-fluorouracil. This patient is alive, well and free from cancer over six years after his participation in Phase I studies with Antineoplaston A3.

This patient evidently had no measurable disease when Antineoplaston A3 treatment started, but reportedly had a «recurrence,» was treated with conventional chemotherapy plus Antineoplastons, and then was reported free of cancer. There is no evidence that this patient was helped by Antineoplastons, and the case does not describe a «complete remission» attributable to that treatment.

Burzynski har også en rar vane med å beskrive tildels alvorlige bivirkninger, som for eksempel et antall hvite blodceller så høyt at pasienten står i fare for blodpropp, som «ønskede bieffekter», uten noensinne å forklare hvorfor disse bieffektene skulle være positive for pasienten.

Flere av pasientene som Burzynski har rapportert som fullstendig kurerte, har dødd av kreft kort tid etter behandlingen med antineoplastoner, i følge flere undersøkelser gjort av ulike instanser, beskrevet i OTA-rapporten. Flere av pasientene som Burzynski hevder ble helbredet av antineoplastoner har like før fått konvensjonell behandling som ofte tar måneder før når sin fulle effekt. Når disse da blir bedre parallellt med at de får Burzynskis behandling, finnes det ingen grunn til å anta at det er antineoplastonene som kurerer pasienten.

Falsk forskning i kommersiell hensikt

Og hvorfor har han så mange studier pågående? Jo, fordi han har fått beskjed av FDA om at han kun kan behandle pasienter med antineoplastoner hvis det dreier seg om kliniske studier, eller pasienter som er godkjente som spesielle unntak. For å kunne fortsette sin kommersielle virksomhet med bruk av dette ikke-godkjente stoffet, må han derfor holde studiene gående kontinuerlig. Dette er kanskje det viktigste av alt å merke seg. Mens hans tilhengere ser på ham som en altruistisk engel som kjemper mot den pengegriske legemiddelindustrien, så peker alle indisier mot at Burzynksi selv er en pengemaskin som holder absurd mange kliniske studier gående parallellt slik at han kan ta inn flest mulig pasienter som han kan tjene penger på å behandle. I tillegg har han sørget for å tjene gode penger på å selge sine antineoplastoner til andre behandlere i inn- og utland.

Nå i 2011 er han i følge Wikipedia registrert med 11 pågående kliniske fase II-studier som alle skal avsluttes i løpet av året. Det er imponerende at man kan gjennomføre så mange studier på så mange pasienter uten å klare å legge frem noe som helst vitenskapelig rigid dokumentasjon på effekt og trygghet.

Burzynski lyver også på seg samarbeidspartnere i forskningen sin:

Though Burzynski says he has a network of physician «co-investigators» who follow his patients, several of these investigators said they did not put patients on the trial, do not administer antineoplastons, have no authority to stop the treatment, and have no knowledge of Burzynski’s protocols. These physicians said they had not presented the protocols to their local Institutional Review Boards, which determine whether clinical trials are ethical.

NCI og kliniske studier

I 1991 vurderte NCI de 7 beste kandidatene Burzynski kunne legge frem for at hans behandling er effektiv, og disse var gode nok til at NCI mente han kunne hoppe over fase I-studier og gå rett på fase II-studier. Normalt ville ikke dette vært mulig, men det var på den tiden stort press fra enkelte tilhengere av alternativ medisin innen amerikanske myndigheter til å teste ut de mest lovende alternative behandlingsmetodene, så et Office of Alternative Medicine (OAM) ble etablert for å overse denne forskningen.

I følge OAM gjorde de sitt ytterste for å hjelpe Burzynksi i å designe en god studieprotokoll, men han ville ikke samarbeide. Lederen av OAM, Joseph Jacobs, uttalte dengang:

«OAM was willing to buy the research assistance for [Burzynski] to design a good protocol and to set up a data monitoring committee,» Jacobs said to The Cancer Letter. «There have been plenty of opportunities. And those clowns, his supporters, were doing everything they could to wreck those opportunities.«

I 1993 måtte til slutt Burzynski og hans tilhengere gi opp kampen om å få iverksatt en studie med mye dårligere metodologi enn man normalt krever innen slike fase II-studier, og NCI tok derfor over kontrollen av denne studien. Denne fase II-studien involverte ni pasienter, men ble til slutt avbrutt grunnet uenighet mellom NCI og Burzynksi. Da hadde NCI brukt mer enn 1 million dollar på studien. Uenigheten gikk blant annet på at NCI slet med å finne nok pasienter som hadde en krefttype som kvalifiserte til studieprotokollen, og tok til slutt inn to pasienter med svulst større enn det de opprinnelig var blitt enige om med Burzynski. Dermed mente han at de brukte helt feil dosering på disse pasientene. I følge dokumentaren fremstilles dette som grovt urettferdig mot Burzynski, men NCI ba gjentatte ganger om at Burzynksi skulle legge frem dokumentasjon for de påstandene han kom med om doseringer og metoder, uten at han noensinne gjorde dette. Han hadde alle muligheter til å forsvare sin sak, men svarte bare med skriftlige angrep mot NCI. Flere av pasientene opplevde også ulike bivirkninger av behandlingen, og forskerne reduserte derfor doseringen av antineoplastoner for å beskytte pasientene, og da sa Burzynski stopp.

Da studien ble avbrutt i 1995 hadde man ikke klart å konkludere noe om effekt, men hadde litt data om bivirkninger og giftigheten til antineoplastonene.

Deretter fikk Burzynksi lov til å starte sine egne fase II-studier, og endte da opp med det absurde tallet av 71 samtidig pågående studier, noe som har møtt mange spørsmål:

The purpose of preliminary studies is to ask a single research question. Usually, such studies are done in one-or as many as five-indications that the sponsor regards as the most promising.

«I think the question that needs to be asked is what are the gaps in our surveillance system that would allow someone to do 71 preliminary studies on a single regimen,» said Norman Wolmark, chairman of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project. «To justify this kind of an effort, the investigator has to have 71 legitimate research questions. I certainly could not come up with that number of questions on a single regimen.«

«The problem with 71 pilot trials is that it is so diffuse that it becomes no trial at all,» said Robert Young, president of Fox Chase Cancer Center in Philadelphia. «This defeats the purpose of having a clinical trial design.«

Generally, peer review – or the cost of conducting a proper trial – prevent investigators from undertaking 71 concurrent preliminary studies. FDA reviews trials for safety, and has no authority to regulate protocol design, the agency said.

«FDA works to ensure that trials are designed to produce clinically relevant results without placing research subjects at unreasonable risk,» the agency said in a statement to The Cancer Letter. «Although the agency may place an unacceptably designed clinical trial on hold, the ultimate responsibility for designing and conducting trials properly rests with the clinical investigator.«

FDA uttalte også følgende om forskningen til Burzynksi:

«Perhaps the most unfortunate result of Dr. Burzynski’s practice over the past two decades is that he has administered antineoplastons to several thousand patients without, for the most part, gathering enough information to determine whether the product is safe or actually works,» the statement said.

«That situation does not help patients, and it does not advance medical science.«

Femten år senere er status fortsatt den samme. Flere tusen pasienter behandlet, ingen gode data er samlet for å dokumentere effekt. Utrolig. Det fascinerende er at siden den gang har tusenvis av stoffer blitt testet og vist seg effektive eller ineffektive i å bekjempe kreft. Alle andre forskere klarer å gjennomføre gode studier på ulike stoffer på relativt kort tid, men etter 30 år har Burzynski ennå ikke klart det, og han skylder hele veien på alle andre som han hevder motarbeider ham.

Som tidligere nevnt måtte NCI-studien avbrytes, men selv om de aldri rakk å dokumentere noen effekt, rakk de å dokumentere alvorlige bivirkninger fra antineplastonene:

Independent investigators who worked with antineoplastons confirmed that the treatment was associated with substantial toxicity.

«We found severe toxicity in three of the nine patients, which necessitated stopping treatment,» said Mark Malkin, associate attending neurologist at Memorial-Sloan Kettering Cancer Center, an investigator in the NCI-sponsored trial.

«In two of the three patients, we observed somnolence and seizures that resolved by stopping antineoplastons,» Malkin said. «The third patient with protocol-ending toxicity developed a general edema of her body, and required stopping the infusion and diuretics to bring her back to normal. This woman had no history of kidney problems, liver problems, heart problems, or high blood pressure.«

In two patients, edema appeared to have been attributable to the therapy. «Scans showed that the mass characteristics didn’t change, but the edema in the brain went up,» he said.

Pasientenes interessegrupper

Det er også interessant å merke seg at selv om dokumentaren fremstiller det som om alle kreftsyke støtter Burzynksi, så er ikke det hele bildet. Interessegrupper for ulike krefttyper har over tid blitt svært flinke til å forstå hva som er gode kliniske studier og får ofte medvirke i peer-review-prosessen av denne type studier for å sikre at pasientenes egne interesser ivaretas på best mulig måte. Burzynski har aldri åpnet opp for noen slik medvirkning fra pasientenes interessegrupper. Han har aldri vist noen vilje til å utsette sin forskning for peer-review fra noe hold. Merkelig.

«It’s a travesty of everything we fought for as activists,» said Fran Visco, president of the National Breast Cancer Coalition and a member of the President’s Cancer Panel. «We’ve spent years educating breast cancer activists about the importance of quality trials, the importance of research, and advocating for support of research. If this is the type of research that is permitted to go forward, it’s a threat to our lives and a threat to continued support for science.«

Visco said the reviews by Ozer, Friedman, and Eisenberg point to a breakdown in the system of regulation of clinical research.

«It looks like we have a breakdown on every level of the system that supposedly is designed to advance good science while it protects patients,» Visco said. «We supposedly have all these laws and all these regulations in place, so things like this don’t happen. How is he getting away with it? There are so many issues here. There is the issue of informed consent. What are these patients being told? What IRBs have been involved in this? What system of checks and balances at the FDA has been called into play here?

«We as activists have to find out where the system broke down. We have to fix it and make certain it never happens again,» Visco said. «This clearly warrants an investigation and a response at the highest levels.«

Og han er ikke den eneste som har reagert på Burzynskis fremgangsmåte i sin «forskning»:

Ellen Stovall, executive director of the National Coalition for Cancer Survivorship and president of The March: Coming Together To Conquer Cancer, said Burzynski’s supporters in Congress and in the media owe an apology to cancer patients and their families.

«These reviews make it painfully clear that Dr. Burzynski has bastardized the system that patients and their advocates rely on to validate safety and efficacy of cancer therapies,» Stovall said.

«The exposure of this information propels us to become actively involved in monitoring Dr. Burzynski’s practice. From this moment on, we are not going to let him rest. He is insulting the intelligence of the American people by calling his therapy nontoxic and alternative.

«All the news organizations, all his Congressional supporters-all those who by virtue of giving him a microphone gave him the opportunity to present himself as a folk hero-now have the moral responsibility to tell the public what the evidence really shows,» Stovall said.

«I would like to see Dr. Burzynski’s Congressional patrons apologize to the American people. Now that the truth is out, nothing less than an apology will suffice.«

Dokumentarfilmen om Burzynski prøver altså fremstille det som at det bare er myndighetene og legemiddelindustrien som er mot Burzynski, mens alle andre synes hans behandlingsmetode må få full støtte, men disse eksemplene viser at selv kreftpasientenes interessegrupper er sterkt kritiske til måten Burzynski overkjører sine pasienter, og den amerikanske befolkning, på.

Økonomi

I dokumentaren hevdes det at Burzynksi ikke kan ha råd til å gjennomføre skikkelige studier fordi pengene til forskning kanaliseres inn til andre aktører. Det de ikke sier er at Burzynksi gjentatte ganger har fått tilbud om hjelp til å utforme gode studier, bl.a. av tidligere nevnte OAM, men også andre:

Would it have been difficult-or prohibitively expensive-for Burzynski to design phase II clinical trials that would have provided convincing answers?

«We design trials like this all the time,» said ODAC Chairman Dutcher.

The process of designing a proper trial for antineoplastons would have required little more than a one-day meeting involving four experts, said Richard Schilsky, a member of ODAC, chairman of Cancer and Leukemia Group B, and director of the University of Chicago Cancer Research Center.

«If it were just an issue of design, Dr. Burzynski could have brought together four outside consultants-people who have experience and credibility in the clinical cancer research community-and presented his data, and sought their advice on how to design a clinical trial,» Schilsky said.

«He could have paid them $1,000 each, and another $1,000 to cover travel expenses, and he would have gotten some very valuable scientific advice,» he said.

Had Burzynski invited alternative medicine scholar Cassileth, with whom he is acquainted, he would have saved the honorarium. «If I had known that he needed help in protocol design, I would have offered my assistance gratis,» Cassileth said.

Men dette er bare kostnadene for utformingen av studiene. Hva så med selve gjennomføring og evaluering av data? Dette er det mest kostnadskrevende, men også her fantes det muligheter for Burzynksi om han var villig til å ta i mot hjelp:

Of course, protocol design is just a fraction of the cost of a proper trial. For trials to be meaningful, data have to be properly collected and audited. Such work is performed routinely by institutions, NCI-funded clinical trials cooperative groups, and private clinical trials organizations.

«Had Dr. Burzynski presented his data to CALGB, and had it evaluated by a peer group of investigators, and was able to persuade us that these are exciting data that should be tested fully, CALGB would have been more than willing to do a well-designed clinical trial evaluating these compounds, and that would have been a relatively low-cost effort for Dr. Burzynski to be able to utilize the existing national clinical trials program to evaluate these new agents,» Schilsky said.

Government-funded clinical trials groups would not have been the only place available for Burzynski, Dutcher said.

«If he doesn’t want the government involved, then he can go to one of the commercial clinical trials groups, and have an external advisory board watching it,» Dutcher said.

Normalt vil en behandlingsmetode kunne vise effekt etter bare å ha behandlet 30-40 pasienter, og dermed få klarsignal til å gå i gang med fase III kliniske studier. Burzynski har behandlet over 8000 og ennå ikke klart å vise til dokumenterbar effekt i sine fase II-studier.

Det burde ikke være mangel på penger heller. En pasient som behandles hos Burzynski må betale 6000 dollar i depositum. Deretter betaler de fra 7500 til 9000 dollar hver måned for å dekke konsultasjoner, kurs i hvordan de skal bruke antineoplastonene, og materiell som går med i behandlingen. Om lag 50.000 kroner per måned altså. Hvis hver pasient behandles i snitt 10 måneder (vanlig behandlingstid er 8-12 måneder), og han har behandlet over 8000 pasienter, bør han ha tjent flere milliarder på sin behandlingsmetode, eller minst et par hundre millioner kroner i året. Tilbake i 1990 innrømmet han å ha tjent 10 millioner dollar, eller rundt 70 millioner kroner, det foregående år i et intervju med CNN. Disse pengene går til å dekke lønn, og resten kanaliseres visstnok inn i forskning. Men selve råstoffet i antineoplastonene koster ham bare rundt 19 dollar dagen, så de resterende 320 dollar, eller rundt 1500-2000 kroner dagen per pasient, i tillegg til fortjeneste på salg av antineoplastoner til andre behandlere, burde kunne finansiere forskningen hans.

Men dette er ikke lønnsomt nok for Burzynski, så han har nå også begynt med antirynkekremer. Gjennom sitt selskap og merkevare Aminocare er det gjennomført flere tullestudier som skal vise at rynkene blir mindre med hans mirakelkrem, og hans påstander støttes av tvilsomme forskere som mener å ha funnet nøkkelen til evig liv. Ikke veldig tillitsvekkende.

Ikke alle anekdoter er suksesshistorier

Dokumentarfilmen viser en serie med pasienter som hevder de opplevde positiv effekt av Burzynskis behandling. Filmen fremstiller det som om det aldri har vært registrert bivirkninger eller negative utfall av hans behandling. Det har vi allerede sett er et feilaktig da han selv innrømmer dødsfall relatert til behandlingen, så vel som en del alvorlige bivirkninger. NCI-studiene bekreftet også dette.

Men det kan også være interessant å se på en konkret historie for å sette et ansikt på denne siden av saken. I 1996 startet Burzynski behandling av en 4 år gammel gutt som hadde fått fjernet en hjernesvulst kirurgisk. Denne type svulst regnes i vanlig medisin som noe som kan behandles med stor suksess hvis det fanges opp i en tidlig fase:

In mainstream medicine, early stage medulloblastoma is regarded as a treatable disease.

«Basically, if you treat a kid who has had a resection, and has no metastatic disease, we expect that survival should be at the 70 to 80% level with reduced dose irradiation and chemotherapy,» said Larry Kun, president of the American Society of Therapeutic Radiology and Oncology, chairman of radiation oncology, and program leader in neurobiology and brain tumors at St. Jude’s Children’s Research Hospital.

Det er svært etisk problematisk å ta inn en pasient med en sykdom som kan behandles på konvensjonelt vis i en fase II-studie av en behandlingsmetode som per definisjon ikke har noen dokumentert effekt ennå:

«One has to come to grips with what would justify withholding effective standard therapy for a treatment regimen that is undergoing investigation,» Wolmark said. «Even if one were to consider clinical trials in such a setting, those trials would have to be rigorously controlled, and the experimental regimen would have to be compared to the standard of care.«

I dokumentarfilmen får vi til stadighet høre hvordan for eksempel strålebehandling vil fullstendig ødelegge hjernen til slike pasienter. Burzynski brukte det samme argumentet for å behandle denne fireåringen:

«For such patients, radiation therapy certainly would cause lifelong adverse effects, and certainly mental retardation,» Burzynski said. «And, certainly, there was no assurance that this was a curative treatment.«

Men det stemmer ikke:

«This statement is entirely false,» said Kun. «The current standard for a resected patient is a reduced dose of radiation, in conjunction with chemotherapy, as practiced at every major center in North America now.

«This treatment seems to be associated with rather limited kinds of deficits,» Kun said. «The majority of kids will show changes in the order of 10 or less than 20 IQ points. These kids will likely require some assistance with learning, but the early information tells us that they are capable of learning independently at a respectable level and continue to do well.«

Burzynski hevder det fortsatt var rester av svulsten i hodet til gutten basert på sin egen evaluering av MRI-bildene, men en onkolog som vurderte gutten før han startet behandling hos Burzynski er helt uenig:

«There was no measurable residual disease at the end of surgery,» Friedman said. «There was stuff in the lateral ventricles that was initially interpreted by many institutions, including us, as metastatic tumor, and later was shown to be heterotypia. We had better radiologists look at it over time and realized that this thing was not a tumor.«

Etter åtte måneder med antineolaston-behandling hevder Burzynski at svulsten var redusert med 40%, men at en ny svulst var oppdaget, og han søkte derfor FDA om tillatelse til å oppgradere til den kraftigste dosen antineoplastoner for å ta knekken på denne nye svulsten.

Men ekspertene er uenige med Burzynski, fordi svulsten han hevder krympet med 40% var aldri en svulst i utgangspunktet. Flere radiologer hadde allerede bekreftet dette. Burzynski var på viddene.

FDA godkjente ny og kraftigere behandling av gutten, men denne hadde ingen effekt annet enn å sørge for at gutten ikke fikk effektiv behandling mens kreften skred frem med en ny svulst i hjernen hans. Behandlingen ble avbrutt etter åtte nye måneder med kraftige doser antineoplastoner, og siden den gang har gutten hatt fire vellykkede kirurgiske inngrep etterfulgt av strålebehandling, og ingen av disse har påvirket hans intellekt på noe vis.

Burzynskis behandling hadde altså ingen effekt på kreften. Den eneste effekt Burzynski så var på en klump som ikke var kreft i utgangspunktet og som ville forsvunnet av seg selv. Samtidig fikk kreften spre seg og vokse, men heldigvis ble gutten tatt av Burzynskis behandling raskt nok til at han kunne reddes med konvensjonell behandling som har vært effektiv og uten å gi gutten varige mén.

Hvorfor nevner dokumentarfilmen aldri disse tilfellene med mannen som hadde spiserørskreft og denne gutten med hjernesvulst hvor behandlingen ikke har virket overhodet? Hvorfor nevnes aldri de titalls med dokumenterbare tilfeller av pasienter som Burzynski hevder ble kurert, men som døde kort tid senere?

Anekdoter igjen

Når alt kommer til alt er anekdotisk bevis alt Burzynski har å fare med. Men her skiller han seg ikke fra telefonhealere som Svein-Magne Pedersen som har tusenvis av sannhetsvitner på at han har helbredet dem fra alt fra kreft til AIDS gjennom forbønn alene, eller Snåsamannen som også kan peke på flere vitner som vil sverge sitt liv på at han helbredet dem. Problemet er at døde mennesker ikke vitner. Vi får aldri høre om de tusenvis av menneskene som har fått behandling, men ikke blitt friske. Som kanskje gikk til Burzynski som sitt siste håp, men endte i graven. Selv i tilfellet med den fire år gamle gutten som antineoplastonene hadde null effekt på, forsvarer fortsatt foreldrene sitt valg om å la gutten få behandling av Burzynski selv om de holdt på å drepe ham ved å gjøre dette. De mener at om det bare hadde eksistert en kraftigere dose antineoplastoner som kunne gis uten å forgifte gutten med natrium, så hadde han blitt frisk. Men det er ingenting som tyder på at dette stemmer. Konvensjonell behandling kurerte gutten, men de forsvarer fortsatt Burzynski. Slik fungerer vi mennesker. Vi er irrasjonelle og forsvarer våre egne valg selv om dette beviselig var dårlige valg, og det kommer svindlere til gode, gang på gang.

Det er også påfallende hvordan slike pasienter er hellig overbevist om at hvis de opplever en bedring fra sykdommen, så er årsaken til dette den alternativ behandling de har brukt. Opplever de derimot bivirkninger eller negative effekter, så skyldes dette alltid konvensjonell behandling. Overlever pasienten er det takket være antineoplastonene. Dør pasienten er det fordi de tidligere fikk strålebehandling eller cellegift. Slik rasjonaliserer disse pasientene som har valgt en udokumentert behandlingsform.

En bekjent fortalte meg nylig om en venn av henne som hadde kreft og som hadde fått konvensjonell behandling i et par år og som nå var blitt frisk. Nylig hadde han betrodd seg til henne og sagt at uten at noen visste det hadde han også betalt for å gå til en healer, og han var hellig overbevist om at det var healeren som hadde gjort ham frisk. Vi har en desperat trang til å forsvare de valg vi selv tar, for disse er mye mer verdifulle for oss enn den behandling noen andre velger for oss, for eksempel strålebehandling eller cellegift.

Burzynski er en klassisk svindler. Han holder hundrevis av patenter, alt fra tannkrem som skal kurere kreft, til antineoplastoner mot AIDS, Parkinsons og nevrofibromatose. Patentet for AIDS-behandlingen hevder å kunne vise til fantastiske resultater med 3 AIDS-pasienter. Likevel har han aldri fulgt opp denne behandlingsmetoden. Man kan bare spekulere i hvorfor.

Han bedrar sine pasienter ved å vise til at han har publisert hundrevis av forskningsrapporter, men disse er aldri peer-reviewed og som regel publisert i obskure tidsskrifter. Innholdet i dem er også så som så. En artikkel han publiserte i 2004 heter «Antineoplastons in Dairy Products» og handler om hvordan myse inneholder mye mer antineoplastoner enn fetaost. Nyttig.

Burzynski har tjent enorme summer på denne udokumenterte behandlingen i over 30 år, og han fortsetter å manipulere systemet slik at han kan holde på under dekke av å drive forskning. Mens hans tilhengere og dokumentarfilmen forsøker å fremstille det som om myndighetene forsøker å motarbeide ham, er det derimot ufattelig å se hvor stor frihet de gir ham. Selv etter 30 år uten resultater å vise til, får han behandle tusenvis av pasienter og tjene grovt med penger på dette, enten de overlever eller dør. De er bare data i hans forskning, og penger i banken. Det er ufattelig kynisk.


Takk til bl.a. Liv Langberg som har delt interessante lenker om Burzynski på Facebook og som utgjorde noe av kildematerialet til denne bloggposten.

 • Vivi

  Takk , for at du tok deg tid. Fantastisk godt skrevet!
  Det ligger så mye informasjon ute om denne kreftbehandlingen, men for de som ikke kan kildekritikk på nettet, når ikke sannheten frem.
  Jeg vet at kildekritikk, ikke er alternativt tenkende sine sterke side. Slik de sprer positiv omtale om denne behandlingen på nettet .

 • Jørgen

  Herregud, du klarer jo ikke engang å bestemme deg for om mannen heter Burzynski eller Burzynksi, hvordan skal man klare å ta resten av artikkelen alvorlig da????

 • Ola Nordmann

  Nyttige idioter
  Det som stadig slår meg er hvordan deler av alternativ-bevegelsen fungerer som nyttige idioter blant annet for personer som Burzynski, som har fått hundrevis av syke mennesker til å betale millioner av kroner for behandling som ikke virker. Dét hadde forresten vært en dokumentar i seg selv.

  Et annet eksempel er Andrew Wakefield, som er grundig avslørt etter vaksine/autisme-stuntet sitt, men som fortsatt hylles som en helt og martyr for sine «avsløringer» av Big Pharma. At han nå er fratatt legelisens og all ære, er jo bare en del av konspirasjonsteoriene.

  For konspirasjonsteorier er alternativerne glade i, og det spiller åpenbart ikke så stor rolle hvilket selskap man menger seg med i den forbindelse. I Norge er nyhetsspeilet.no en flittig brukt arena, av utenlandske sider er whale.to og rense.com sider som samler mye av konspirasjonsgrumset – ikke bare om vaksiner og legemidler, men også historierevisjonisme, holocaustbenektelse og annet bunnslam. Kanskje det burde ha fått noen alarmklokker til å ringe? Men åpenbart ikke.

  Og det får meg til å reflektere rundt den mentale kapasiteten til en del av alternativistene som er aktive på ymse nettforum. Mange virker grenseløst naive og godtroende, og villige til å støtte en hvilken som helst ubegrunnet påstand, så lenge den stemmer overens med deres oppfatning av hvem som er onde og hvem som er gode.

  Begrepet «nyttige idioter» husker jeg ble brukt i den kalde krigens tidsalder, da hadde vi deputasjoner som reiste til Sovjet og Øst-Tyskland og Albania og kom hjem med strålende blikk og fulle av lovord om arbeiderparadisene de hadde besøkt. Som alternativistene var de grundig hjernevasket og ute av stand til å se sine idoler og idealer med et kritisk blikk – de var nyttige idioter for personer med helt andre agendaer. Historien gjentar seg – og det vil den gjøre så lenge idotene finnes.

 • Nordmannen Espen Steen samlet inn penger for å forsøke Burzynskis behandling i 2009:
  http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=547239

  Det gikk som det måtte gå:
  http://espensteen.wordpress.com/

  Det er forferdelig vondt å lese blogger til kreftsyke som dør :-( Men det er også interessant å se hvordan denne Espen Steen også forsvarer Burzynski helt til det siste, selv om hans behandling ikke helbredet ham. Uttallige beskrivelser av Burzynski fremstiller ham som en varm person som tar godt vare på sine pasienter. Nøkkelen til hans suksess og støtte ligger nok, som med de fleste andre alternative behandlere, nettopp der.

 • Jørgen

  Uff ja, vondt å lese. Og jeg synes ting som dette gjør det litt ekstra ille oppi all tragedien, når alternativtilhengerne stadig vekk henger ut ordentlig medisin for å være pengegriske:

  Ullevål universitetssykehus stiller opp for Espen Steen og sørger for to av de fem medisinene som den amerikanske klinikken sier han skal ta. De andre tre medisinene er ikke godkjent for slik behandling i Norge.

  Det betyr at Steen hver eneste måned må betale 100.000 kroner fra egen lomme til medisiner.

  100.000 per måned for å gå på medisinene til Burzynski, det er ganske heftig…

 • Tor Arne

  @Jørgen:

  100.000 per måned for å gå på medisinene til Burzynski, det er ganske heftig…

  Herrejemini, ja, det var ikke småtterier! Men på en eller annen måte så klarer alltid alternativtilhengerne dette å bli til at det er de hjernevaskede legene og legemiddelverket (som jo naturligvis er i lomma på Rockefeller) som er griske og ikke vil betale for en effektiv kreftkur fordi det ville true inntektsgrunnlaget deres. Logikken formelig tindrer…

 • Anders

  Jørgen,

  er en feilstaving av navnet det eneste du klarer å finne som er feil? Eller bare stoppet du å bry deg etter første feilstaving? I så fall har du jammen høye krav. Setter du samme standard for andre ting i livet?

 • Jørgen

  Det var ikke annet enn en satire på hvordan enkelte angriper Gunnars blogginnlegg ;) Jeg tenkte jeg skulle legge til en smiley, men så trodde jeg at folk ville se humoren i det. Dengang ei :)

 • Poes lov slår til igjen …

 • Anders

  Den er grei, Jørgen. Vansklig å lage satire på angrep av blogginnleggene når absurditeten i virkeligheten overgår det man klarer å finne på av satire. ;)

 • Jørgen

  Jepp, jeg har gått i fella selv, så jeg vet det er vanskelig. Litt fascinerende er det dog å se at folk fortsetter å gi kommentaren negativ rating, selv etter at det er forklart at den er satirisk, og at kommentarsystemet her faktisk har skjult den slik at man aktivt må klikke for å få lest kommentaren.

 • Skremmende lesning.

  Men ja, hvorfor får han holde på, når all «forskningen» så åpenbart bare er et skalkeskjul, og uansett absurd – ingen kan ha 71 prosjekter gående på en gang, med mindre man har en stab på flere hundre og budsjett påmange millioner. Og når flere og flere begynner å få øynene opp for hav han driver med – brystkreftforeninga, f eks – må da noen for svingende få stoppet ham! Og hva driver egentlig FDA med, de må da se galskapen i de påståtte prosjektene hans?

  Det er nesten så jeg begynner å lukte konspirasjoner … hvem sine lommebøker er det han smører?

 • Finnan

  Joda, FDA har forsøkt å stoppe han. De har faktisk brukt betydelige ressurser på å sette han i fengsel, men de har ikke greid å bevise at behandlingen ikke fungerer. Ekspertene de benyttet i rettsaken måtte faktisk kapitulere å konkludere med at behandlingen faktisk hadde effekt.

  Tjomlind leverer som vanlig god sci-fi, så tommelen opp for det.

 • Det skal ikke være FDA sin jobb å bevise at en behandling ikke fungerer. Det skal være Burzynskis jobb å bevise at den fungerer. Etter 30 år med forskning som er vurdert av flere uavhengige forskere så har han ennå ikke klart å fremlegge noe som holder den kvalitet de fleste andre forskere ser ut til å klare med mye færre pasienter. Se f.eks. på den nye potensielt effektive behandlingen mot bl.a. blodkreft ved å bruke modifiserte HIV-virus hvor man allerede etter 3 pasienter har klart å dokumentere en effekt som gjør at andre viser sin interesse. Burzynski skal ha behandlet tusenvis av pasienter uten å klare å legge frem noen som helst gode data. Tvert i mot er det vist gang på gang at han jukser med dataene sine, underkjenner bivirkninger, hevder folk uten kreft er helbredet fra kreft osv. Svært spekulativt og kynisk, og mannen tjener millioner av dollar hvert år på en behandling som han ennå ikke har klart å vise at virker.

  Mener du FDA burde senke terskelen for krav til dokumentert effekt for Burzynski? I så fall hvorfor? Eller er du enig i at han må dokumentere effekt på lik linje med alle andre?

  Effekten av en medisinsk behandling avgjøres for øvrig ikke i en rettsal. Burzynski står fritt til å publisere sine resultater i et anerkjent fagfellevurdert tidsskrift som alle andre, men han har vært fullstendig uvillig til å la sin forskning gjennomgå den vitenskapelige gransking og kritikk som er helt nødvendig og vanlig. Man må lure på hvorfor. Eller egentlig ikke. Han tjener betydelig mye mer på å melke en ku(r) som ikke virker så lenge som mulig heller enn å måtte offentliggjøre at han ikke har data som viser den effekt han selv hevder i sin markedsføring.

 • Pereira

  Fin artikkel!
  Det norske ordet for «peer review» er forøvrig fagfellevurdering.:)

 • Finnan

  Poenget var at du ene og alene mener å ha greid å avsløre Burzynski som en kvakksalver og svindler. FDA har som sagt prøvd på dette i 30 år uten noe annet resultat enn at deres eksperter til slutt konkluderte med at denne behandlingen tydelig hadde hatt noe for seg i en rekke tilfeller. Om dette er deres jobb eller ikke ser jeg her på som irrelevant, da vi alle vet at Burzynski hadde vært bak lås og slå om han kun benyttet narremedisin.

  Det første jeg tenkte på etter å ha lest igjennom artikkelen din var at du kanskje burde ha vært litt mer kritisk til kildene dine, for sett opp mot arbeidet til FDA, så blir artikkelen din rene eventyrfortellingen, men det er vel det skepsisfolket ønsker seg…

 • Jeg gjør det ikke ene og alene. De aller fleste som har kikket på hans forskning har kommet til samme konklusjon som meg. Hans rapporter er gjennomgått av flere uavhengige fagpersoner som alle kommer til samme konklusjon: Det finnes ingen god dokumentasjon på at dette virker, og artiklene hans er usedvanlig dårlig metodologisk.

  Du argumenterer deretter ut fra et falskt premiss om at folk som tilbyr ineffektiv behandling havner i fengsel. Til det har jeg bare å si: homeopati. Eller de fleste andre alternative behandlinger. Ingen av dem har dokumentert effekt, og svært mange er dokumentert ineffektive. De er i mange land likevel ikke ulovlige å tilby som behandling, og mange brukes til og med mot kreft (så lenge man er nøye i hvordan man formulerer seg i markedsføringen). Snåsamannen og Svein-Magne Pedersen sier de kan helbrede både AIDS og kreft. Er de i fengsel? Nei, dessverre ikke.

  FDA kan ikke konkludere med at behandlingen hans ikke virker, fordi det er hans oppgave å dokumentere at den virker. De kan bare vurdere dette ut fra hans egne studier, og han holder fortsatt på med disse. Han har en drøss med parallelle studier gående as we speak, og som visstnok skal avsluttes i 2011. Vi får se hva disse viser, men jeg vil tippe at de holder samme dårlige kvalitet som tidligere, og at FDA dermed ikke kan konkludere med manglende effekt atter en gang. De må derfor la ham fortsette med sin eksperimentelle behandling. For du skal huske at det kun er dette han har lov til. Han får IKKE behandle kreftpasienter hvor det finnes andre behandlingsmetoder tilgjengelige. Kun de som ikke har noe annet valg får lov til å få behandling hos Burzynski. Med andre ord så har ikke FDA sagt at behandlingen virker, men de kan heller ikke si den ikke virker så lenge det ikke foreligger dokumentasjon å vurdere dette ut fra. I mangel av dette får han altså fortsette sin forskning.

  Før du kritiserer meg bør du forstå hva du faktisk diskuterer. Det synes det ikke som at du gjør.

 • finnan

  Nå var det vel FDA som prøvde å bevise at behandligen ikke fungerte, men ekspertene deres måtte konkludere med at den fungerte. FDA har benyttet vanvittige summer og tid på å bevise at han driver med narremedisin, men har aldri fått gehør for dette i de sakene de har kjørt mot Burzynski. Disse sakene hadde alle medisinske panel av «konvensjonelle» eksperter som stod for de medisinske vurderingene.

  «FDA kan ikke konkludere med at behandlingen hans ikke virker, fordi det er hans oppgave å dokumentere at den virker» Dette er bare et tullete premiss som du har konstruert.

  FDA blir sikkert kjempeglade om du sender dem din banebrytende artikkel. Hvis det er hold i din utredning, så har de garantert Burzynski bak lås og slå på null komma niks.

  Eller så bør du kanskje sjekke de såkalte uavhengie kildene dine…

  «Du argumenterer deretter ut fra et falskt premiss om at folk som tilbyr ineffektiv behandling havner i fengsel»

  Hvorfor ikke holde seg til sak, og kutte ut snakk om homeopati, «mange land», og snåsamannen. Her snakker vi om alternativ/eksperimentell kreftbehandling i USA… Er det noen i USA som hevder å kunne behandle kreft effektiv ved hjelp av homeopati? Selger man f.eks. aprikoskjerner med slike påstander, så får man en lang, lang fengselsstraff. Burzynski har tråkket langt over den streken uten at de har fått han i fengsel.

  Du spekulerer på toppen av spekulasjoner, og bygger en alternativ kontekst som ikke har hold i virkeligheten, ei heller innenfor konvensjonell praksis.

  «Ser man på disse antineoplastonene som Burzynski hevder skal kurere kreft, er det veldig usannsynlig at de kan ha nevnte effekt rent kjemisk sett. Dr Saul Green, biokjemiker og kreftforsker, skriver:»

  Hva har du f.eks. gjort for å verifisere påstandene til Dr. Saul Green? Er dette bare hodeløs copy paste?

  Jeg anbefaler alle som har lyst til å sette seg inn i Burzynski sine behandlinger til å finne andre kilder.

 • finnan

  «Kreft er over hundre ulike sykdommer [..], og enkelte krefttyper som tidligere var dødsdommer, for eksempel barneleukemi, er i dag en sykdom de fleste blir friske fra. Medisinsk forskning har kommet langt på dette området, men det er fortsatt milevis igjen å gå.»

  Sliter du ikke litt med sammenhengen her?

  «Dette er selvsagt en løgn, sier mange røster fra alternativsiden. Kuren for kreft er allerede funnet, men den undertrykkes av legemiddelindustrien. En av disse mange såkalte kreftkurene er Dr Stanislaw Burzynskis antineoplaston-behandling.»

  Hvem er disse røstene fra alternativsiden som sier at Burzynski har «kuren mot kreft»? Såvidt meg bekjent hevdes det at Burzynski i enkelttilfeller har suksess med pasienter som ikke har noe «konvensjonelt» tilbud. Hverken mer eller mindre..

  «I de etterfølgende 20 år ble han dratt for retten flere ganger av blant annet US Food and Drug Administration (FDA) og National Cancer Institute (NCI) fordi de mente han markedsførte behandlingen ulovlig, solgte antineoplastoner ulovlig, og var ansvarlig for ulike tilfeller av bedrageri, men for det meste vant han sakene.»

  Hvor mange saker har han tapt? Er forholdet 60/40, eller 70/30 slik insinuerer.

  «Og enda bedre, hans behandlingsmetode mot kreft er i følge ham selv og hans tilhengere 100% naturlig, 100% ikke-giftig, og svært effektiv mot kreftformer som normalt anses som umulige å helbrede.»

  Skrev du ikke over her at han har hold en lav profil, og ikke kommet med påstander som har gjort at FDA har kunnet huke han inn?

  Dette var bare et lite utvalg fra de øverste avsnittene, og ingen ting av det du skriver tåler å bli sett innenfor en større sammenheng, og kvalifiserer slik ikke til å bli kalt for noe annet enn konspiratorisk vås.

 • Sliter du ikke litt med sammenhengen her?

  Nei, man er kommet langt, men ettersom det å finne løsninger på behandling av alle former for kreft er en utrolig lang vei å gå, er det fortsatt langt igjen. Kanskje en upresis formulering i verste fall, men du sliter hvis du må «ta meg» på sånt :-)

  Hvem er disse røstene fra alternativsiden som sier at Burzynski har “kuren mot kreft”? Såvidt meg bekjent hevdes det at Burzynski i enkelttilfeller har suksess med pasienter som ikke har noe “konvensjonelt” tilbud. Hverken mer eller mindre..

  Da har du ikke lett så godt. Her er litt hjelp, et søk på «burzynski» og begrepet «cure for cancer»: http://bit.ly/nPlO9p

  Hvor mange saker har han tapt? Er forholdet 60/40, eller 70/30 slik insinuerer.

  Jeg insinuerer vel ingenting. Jeg skriver at han vant de fleste sakene. I følge Wikipedia har han blitt dømt til å få innskrenket retten til behandling/markedsføring/salg, samt at han er dømt for et tilfelle av svindel. Hvor mange disse to sakene utgjør av totalen vet jeg ikke, men det er korrekt som jeg skriver at han vant de fleste sakene.

  Skrev du ikke over her at han har hold en lav profil, og ikke kommet med påstander som har gjort at FDA har kunnet huke han inn?

  Nei. FDA har nettopp reagert og fått medhold i at han ikke kan selge produktet og ikke kan behandle pasienter utenfor kliniske studier godkjent av nettopp FDA. Det de ikke har gjort er å nekte ham å forske på antineoplastoner. Men de har altså reagert på hans markedsføring og salg.

  Ingen av motsigelsene dine til teksten er det så langt hold i.

 • Nå var det vel FDA som prøvde å bevise at behandligen ikke fungerte, men ekspertene deres måtte konkludere med at den fungerte.

  Feil. Ingen har konludert med at den fungerer. I så fall ville han også vunnet retten til å drive behandling, og alle hadde jublet. Det er ingenting vi heller vil enn å finne en god behandling mot kreft. Det de derimot har konkludert med synes å være at de ikke kan si at behandlingsformen IKKE virker, og at mer forskning kreves, noe han har fått rett til å bedrive i spesialtilfeller. Du må ikke blande sammen disse tingene.

  “FDA kan ikke konkludere med at behandlingen hans ikke virker, fordi det er hans oppgave å dokumentere at den virker” Dette er bare et tullete premiss som du har konstruert.

  Det må du gjerne mene, men det gjør det ikke sant. Innen vitenskap så må de som patenterer og promoterer en ny behandlingsmetode kunne vise at den virker. FDA er rettferdige og lar ham få forske og publisere artikler for å gjøre nettopp dette. Etter 30 år har han ennå ikke klart å produsere gode nok data, merkelig nok. Men FDA kan altså ikke bestemme at antineoplastoner IKKE virker. Det er ikke de som bedriver forskningen, det er det han som gjør. Nå gjorde riktignok NCI et forsøk på å samarbeide med ham, men som beskrevet gikk det dårlig. Andre forskere som har forsøkt å reprodusere hans resultater har heller ikke lykkes, så det ser ikke så lovende ut. At han i tillegg er avslørt for å jukse med dataene gang på gang er heller ikke bra.

  FDA blir sikkert kjempeglade om du sender dem din banebrytende artikkel. Hvis det er hold i din utredning, så har de garantert Burzynski bak lås og slå på null komma niks.

  Hvorfor skulle han havne bak lås og slå? Han gjør ikke noe ulovlig. Han opererer innenfor de betingelser FDA har satt (med unntak av de gangene han har brutt disse og blitt dømt for det). Alt jeg skriver om er kjent stoff. Problemet er at hans tilhengere ikke vil vite av den siden av saken.

  Eller så bør du kanskje sjekke de såkalte uavhengie kildene dine…

  De er sjekket. Du må gjerne peke ut problemer med disse. Vær konkret.

  Burzynski har tråkket langt over den streken uten at de har fått han i fengsel.

  Feil igjen. Hvor mange ganger skal jeg måtte forklare dette? Burzynski selger ikke kreftbehandling. Det har han ikke lov til. Gjør han det vil han straffes ja. Men han opererer innenfor de rammer FDA har satt for ham (og for alle andre som også forsker på nye kreftbehandlinger). Han kan bare behandle spesialtilfeller, og kun som en del av kliniske studier. Det er altså forskning han bedriver, ikke salg av behandling. Du kan derfor ikke sammenligne dette med å tilby B17 til kreftpasienter og lignende. Det er noe helt annet, fordi det skjer ikke som en del av kliniske studier godkjent av nettopp FDA.

  Du spekulerer på toppen av spekulasjoner, og bygger en alternativ kontekst som ikke har hold i virkeligheten, ei heller innenfor konvensjonell praksis.

  Hvis det er tilfelle har du ennå ikke klart å gi et eneste eksempel på at jeg har skrevet noe feil.

  Hva har du f.eks. gjort for å verifisere påstandene til Dr. Saul Green? Er dette bare hodeløs copy paste?

  Ja, det er copy paste. Jeg er ikke kompetent til å vurdere akkurat de kjemiske egenskapene, men disse er gjengitt av andre kilder som anses som fagpersoner og dermed pålitelige. Men om du mener det er feil så korrigerer jeg det gjerne. Jeg venter i så fall på dine konkrete påpekninger av hva i Greens analyse som er feil.

  Uansett er det en mindre interessant del av teksten da det bare handler om det teoretiske planet. Det interessante er hva forskningen i kliniske studier viser, og den er altså så langt negativ.

  Jeg anbefaler alle som har lyst til å sette seg inn i Burzynski sine behandlinger til å finne andre kilder.

  Der er vi enige. Ingen bør ta mitt ord for god fisk. Men da må man også bruke kildekritikk og forholde seg til faglige kilder, slik jeg har gjort, ikke alternative promotører av udokumentert kreftbehandling. Hvis noen finner vitenskapelig god dokumentasjon på at jeg har skrevet noe feil angående Burzynski, så korrigerer jeg gjerne meg selv.

 • Bertil

  Flott at du engasjerer deg, og bidrar til å kaste lys over denne saken. Det er lett å bli «supporter» i begge leire, og like farlig. Du sier jo selv at du tar på deg kappen til djevelens advokat, og det du skriver blir dermed en historie som har et svært subjektivt budskap.

  Jeg er selv utdannet realist, og er leverandør til mange alternative behandlere, og har både via dem og spesielt via deres kunder sett og hørt hvor mye de i mange tilfeller har klart å oppnå som ikke legevitenskapen har klart å hjelpe pasientene med.

  Jeg anbefaler deg å sette deg enda bedre inn i resultatene som oppnås hos mange alternative behandlere, så kanskje du ved en senere anledning kan være mer objektiv og dermed bringe mer kvalitet til debatten.

  Lær deg å vær ydmyk og godta at det er ting her i verden som går ut over din forstand, så klarer du kanskje å utvide din horisont. Snåsamannen rakker du ned på, men har du noen gang truffet ham? Du burde ta deg en tur til ham å fortelle hvordan du omtaler ham, så tror jeg du skal få deg en overraskelse. Han er flink til å ta slike som deg ved hornene :). Jeg kjenner mange som har vært der og som har fått veldig god hjelp.

  Når det gjelder historien med Dr. Burzynski så lurer jeg litt på hvorfor du ikke kommer inn på temaet med myndighetene som prøver å stikke av med patentene hans?

  Etter å ha lest det du skriver så har jeg åpnet opp for at Burzynski kan være en luring, noe han sikkert har sine gode og dårlige argumenter for, men jeg føler meg fortsatt sikker på at de på den andre siden av bordet ikke er noen mindre luringer eller juksemakere.
  Legemiddelindustrien eller Big Pharma har mellom 1000 og 2000 lobbyister i Washington som bruker enorme beløp på at den industrien skal få politikere og lovverk akkurat slik det passer dem. Hvis du kunne bruke litt av ditt engasjement på å jobbe MOT denne sinnsykt råtne bransjen og ikke MED, så kanskje vi kommer et lite stykke nærmere fornuftige løsninger til alles beste (unntatt de som sitter med store aksjeposter i legemiddelfirma + lommene fulle av korrupte penger.)

 • Betyr det at hvis vi blir kvitt lobbyvirksomhet i legemiddelindustrien så vil homeopati begynne å virke og Snåsamannen kan plutselig kurere kreft? Nah, jeg er skeptisk.

 • Bertil

  He-he. Homeopati er vel en diskusjon for seg selv, men forhåpentligvis vil vi en dag få overbevisende vitenskapelige resultater som gir homeopatien den kredit som jeg tror den fortjener. Jeg har selv hatt både positive og manglende resultater, jeg deler bolig med en som har hatt veldig bra resultater, men jeg innser at homeopati, i likhet med annen alternativ behandling ikke kan hjelpe alle med alt.

  Visste du forresten at nesten 20% av legene i Tyskland og 40% av legene i Frankrike har tilleggsutdannelse innen homeopati?

  Vi er svært forskjellige som mennesker selv om en stor % av våre gener er like. Men genene er forskjellige, vi har forskjeller i forutsetninger og resultater når det gjelder sirkulasjon, syre/base balanse, fettsyrebalanse, mineralbalanse, fysiske forutsetninger og masse andre forhold, og dermed vil en behandling som virker på en person ikke nødvendigvis virke på en annen.
  Det er vanskeligere å foreta en holistisk (helhetlig) behandling slik en terapeut som regel prøver å gjøre, enn å symptombehandle slik en lege kan. Sluttresultatet kan bli like bra eller like dårlig, men det som i de fleste tilfeller er optimalt for en pasient er å bli behandlet av en dyktig alternativ terapeut som kan gjøre noe med kroppens ubalanser, i stedet for bare å gi en medisin som ikke gjør noe med årsaken. I noen tilfeller må man uansett prioritere medisin. Burde ikke være så vanskelig å forstå det?
  Ikke vet jeg om Snåsamannen har sagt at han kan kurere kreft, men det er neppe der hans spisskompetanse ligger, det tror jeg vi kan være enige om :).

  Lobbyvirksomhet kan selvfølgelig være bra i enkelte sammenhenger, men legemiddelindustriens makt over FDA, den amerikanske kongressen, EU, Jens Stoltenberg, deg og meg er helt ute av kontroll.

  Det vi trenger i Norge er å dyktiggjøre den enkelte arbeidstager, enten denne er lege, terapeut, lærer, journalist eller fagarbeider, og ikke bruke energi på å prøve å bryte folk ned. Vi trenger terapeutene, det er det i alle fall ikke noen tvil om i mitt hode. Vi har utrolig mye å gå på i de fleste leire……

 • Det finnes ikke et eneste dokumentert tilfelle av at Snåsamannen har helbredet en person med en sykdom som ikke normalt går over av seg selv eller som ikke påvirkes av placeboeffekt/stresslindring. Ikke ett eneste tilfelle.

  Homeopati virker ikke. Flere systematiske gjennomganger av forskningen på homeopati viser dette helt tydelig. Det finnes heller ingen grunn til at destillert vann eller sukkerpiller skulle ha noen helseeffekt bare fordi vannet er ristet på en spesiell måte.

  Alt du skriver om kroppens balanser og annet er fullstendig irrelevant all den tid behandlingsformene du hyller ikke virker bedre enn placebo i kontrollerte studier. Mange fine ord og subjektive hypoteser endrer ikke på det faktum. Mennesker er ulike, og det må vi ta hensyn til, men det har ingen betydning for diskusjonen om alternativ behandling virker eller ei. Det har derimot betydning for diskusjonen om skolemedisinsk behandling.

 • Bertil

  Den som skal dokumentere Snåsamannens evner etter medisinske krav tror jeg har en stor jobb foran seg. Placebo er selvfølgelig et tema, enten man snakker om alternativ eller medisinsk behandling. Og hvis Snåsamannen kan bidra med stresslindring, hvorfor ikke? Mye bedre det enn at legen skal putte i folk gift?

  «Homeopati virker ikke». Du er så bombastisk at jeg blir kvalm, du er ikke det spor bedre enn de som sier at engler finnes. Og det må de gjerne få tro på, bare de ikke prakker det på andre. De «bevisene» du har kan godt «gjelde» i dag, men det er ikke sikkert de holder vann i morgen.
  Med din manglende bakgrunn og erfaring burde du være langt mer ydmyk, istedenfor å sitte der å spre bombastiske synspunkter som folk risikerer å tro på. Husk at det finnes farger mellom sort og hvitt.

  Man trodde en gang at jorda var flat, og man ble gjerne halshogd om man påstod noe annet. Det viste seg å ikke stemme…..
  Først blir man latterliggjort, så motarbeidet, inntil man blir akseptert. Sånn er det bare i mange tilfeller. Blir spennende å se om pipa har samme lyd om 5-10 år. Kanskje må vi vente i 50 før brikkene faller på plass :). Lykke til sier jeg bare, men pass på så du ikke blir et negativt bidrag i utviklingen, for det tror jeg du er i dag :).

 • Beklager, men du er sånn et oppkomme av klisjeer og oppbrukt tulleargumentasjon at det er som å lese et oppslagsverk i bullshit.

  Les noen bøker, sett deg inn i det du diskuterer, f.eks. homeopati og myten om at alle trodde jorden var flat, så kan du komme tilbake med noe interessant. Inntil du klarer å trykke ut noe intelligent orker jeg ikke svare deg det samme som jeg har svart så uendelig mange med de samme dårlige argumentene før deg. Det er ditt ansvar å forstå noe om verden før du uttaler deg.

 • Bertil

  Besserwisser er du i alle fall, og om du ikke vet hva det er; slå det opp i et leksikon.
  Ta et kurs i ydmykhet ved første anledning, eller hold deg til diktene dine!

 • Beklager Bertil, men bare det at du føler argumentene dine er verdt å lire av seg her inne viser at du aldri har satt deg inn i noe som helst omkring disse temaene – annet enn å suge til deg den informasjon som føles god for deg selv.

  Bruk noen dager med Google, les informasjonen du får opp når du forsøker å falsifisere dine egne argumenter, og du vil bli et klokere menneske.

  Det du lirer av deg er på linje med kreasjonister som mener evolusjon må være en løgn fordi hvordan ellers kan det fortsatt finnes sjimpanser? Det er på det nivået. Påstander som er forklart og tilbakevist så mange ganger at det at du tør legge dem frem offentlig får enhver rasjonell person til å gremmes.

 • otto

  «Bruk noen dager med Google, les informasjonen du får opp når du forsøker å falsifisere dine egne argumenter, og du vil bli et klokere menneske.»

  Alt som ligger på internett kan fikses på, å det håper jeg du er klar over. «Kloke mennesker» som du snakker om prøver nok å forholde seg litt mer til virkeligheten enn det du gjør/klarer. M;ulig det er på tide å snappe ut av den data bobblen du sitter i å få seg litt frisk luft under vingene.

  Å du lurer sikkert veldig på hvorfor det bare er den lille skaren med disipler du har som klarer å ta deg seriøst.

 • amhovgaard

  Dessverre er det særdeles vanskelig å unngå å framstå som bedrevitersk når motparten er så uvitende…

 • Marcus Prescott

  Beklager, men det du prater er bare relativistisk, post-moderne bullshit. Disse tullete ideene der virkeligheten er relativ, vi har alle vår egen sannhet, og klassikeren «du kan ikke måle mitt virke på den måten» er alle måter å lure seg selv til å ikke bruke hodet.

  Forøvrig er den typen tankegang som virkelig er farlig i dagens samfunn; ikke snåsamannen, voksne med fantasivenner eller homeopater, men den gjengse ignoransen om hva vitenskap og sannhet er. Vitenskapen er en metode for gradvis bedre forståelse av sannhet. Eks. jordens form: flat i neolitikum, sfærisk i bronsealderen(allerede), elliptisk i renessansen og nå elliptisk med en pukkel. Men så klart, du mener vel at det ikke er sikkert, og at jorden like gjerne kan være flat?

 • Bertil

  Du som kan alt og som vel nærmest er som gud å regne (i alle fall på denne websiden) kan vel forklare (eller det har du vel allerede gjort) hvilken idiot denne Nobelprisvinneren i Medisin er også?

  http://www.alternativ.no/art/?id=567

  Nei, hold deg til dikt!

 • Bertil

  Ta en titt på denne du også da, og plukk en Nobelprisvinners kunnskaper fra hverandre:
  http://www.alternativ.no/art/?id=567

  Tror kanskje har har et litt bedre grunnlag for å uttale seg enn deg….

 • Du mener at en ikke-replikert, liten studie med noen resultater som er overtolket av homeopatitilhengere velter alt av etablert vitenskap? Vel, det sier vel litt om din vitenskapsforståelse :-)

  For øvrig har mange andre plukket dette fra hverandre tidligere. Les det, og kom så tilbake med dine overbevisende argumenter:

  http://scienceblogs.com/pharyngula/2011/01/it_almost_makes_me_disbelieve.php

  http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/the-montagnier-homeopathy-study/

  http://scienceblogs.com/insolence/2010/11/luc_montagnier_the_nobel_disease_strikes.php

  http://scienceblogs.com/insolence/2011/01/the_nobel_disease_meets_dna_teleportatio.php

  http://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#Responses.2C_criticisms_and_interview

  I tillegg glemmer du et vesenlig moment. Selv om man skulle finne en potensiell mekanisme for at vann kan huske, så er man flere lysår fra at det skal ha noen relevans til homeopati. Forddet første fordi det ikke alene impliserer noen biologisk effekt på menneskers immunsystem. For det andre fordi vannet som regel dryppes på piller, fordamper, og dermed finnes ikke lenger strukturene i vannet når pillen inntas. For det tredje så hjelper det lite med en hypotetisk mekanisme når ingen terapeutisk effekt kan måles i kontrollerte studier. Og en hel rekke andre årsaker.

  Og dette er det du har å komme med… sukk.

 • Se svar til dette i annen kommentar lenger nede på siden. Og slutt med dobbeltpostinger.

 • Pingback: Saltklypa #35 – Om vått vann og kreftige trusler | Saltklypa()

 • Pingback: unfiltered perception i 2011 | unfiltered perception()

 • Pingback: Undertrykker legemiddelindustrien naturlige medisiner? | unfiltered perception()

 • Pingback: Når kreftsyke gjør dårlige valg – tie eller tale? | unfiltered perception()

 • Pingback: Burzynski, strålebehandling og selvbedrag | unfiltered perception()

 • Pingback: Xocai – en stygg historie om norsk sjokolademafia | unfiltered perception()

 • Pingback: Xocai – en stygg historie om norsk sjokolademafia | Matias L'Abée-Lund()

 • Pingback: Xocai – the nasty tale of a Norwegian chocolate mafia | unfiltered perception()

 • valentin

  Antinoplaston er en bra behandlingsform mot de flesta typer av cancer æven de mest aggressiva cancerformerna i alla faser.

  Dødligheten før chemo og strålbehandling er på 9%, dær det er vanligt med återkommande cancer pga av sjælva behandlingen.

  Som alla cancer behandlingar så bør Antinoplaston behandlingen gøras så snarast som møjligt.

  Personer som har genomgått behandlinger med både strålbehandling og chemo og som har fått slutgiltigt besked om att det inte gåt att bota och att døden er næra, har kunnat kureras med hjælp av Antinoplaston behandling det sæger sig sjælvt att personer som kommer att dø och har genomgått alla medicinska undersøkningar och behnadlingar som går att få och kan ges och ændå inte kan botas har kunnat botas med Antinoplaston behandling eller fått livet førlængt.

  Før att førstå varfør antinoplastonbehandlingen fungerar så et det viktigt att førstå att det liknar på chemobehandling.

  Antinoplasteon fungerar som en molekylær på och av knapp, som regulerar gen uttrykk av genen p53 och p21 genom dimetylering av promotor sekvenser og acetylering av histoner. Dom inhiberar upptaget av kritisk tillvæxt av aminosyrer som 1-glutamine og 1-leucine i neoplastiska cellen.

  det gæller alltså att regulera genen p53 og p51

  om gene p53 og p21 blockeras og inte fås møjlighet till uttrykk så leder det till olika typer av cancer

  Med andra ord Antinoplastinbehadlingen gør att de cancerframkallande generna blockeras och førhindras att kunna fungera som de ska, detta gørs mha peptider og leder till att cancertumøren reduceras och førhindras att fungera som de ska då kan patienten bli helt frisk då tumøren ær borta, eller leva længre det finns risk før återkommande cancer med det er sån cancern fungerar har man inte fått symptom på ett år så anses man frisk.

  Dæremot så ær det svårt att ge tillræckligt behandling på de mest og svåraste cancerfallen pga man kommer in till behandling vældigt sent.

  Kroppen tåler inte heller før mycket påfrestningar har man redan fått chemoterapi og strålbehandling og antibiotika kurer en antall gånger og prøvar Antinoplastinbehandling så sæger det sig sjælvt att man har mycket små møjligheter men, det bæsta vore om man tog behandlingen med det samma i kombination med de øvriga behandlingsformerna

  dær strålbehandling ges sist beroende på cancerform og aggrissivitet.

  Vetenskapliga fakta typer på att antinoplasteonbehandøingen ær minst 3ggr bedre æn øvrig behandling som finnes idag(øverlevande graden), men skall kombineras kemoterapi og strålbehandling før bedre resultater,

  Antinoplasteonbehandling 27.5% positiva resultater*

  Kemo 4% positiva resultater*

  strålbehandling 9% positiva resultater*

  * positiva resultater = någon førbedring till helt frisk, livslængd økt

 • Disse resultatene fra antineoplasteonbehandling er fri fantasi ettersom Burzynski ikke har klart å publisere noen slike data etter 30 år med forskning. Det finnes ingen data som tyder på at antineoplasteonbehandling har kurert et eneste tilfelle av kreft. At du derfor hevder det har en 27,5% suksessrate uten å vise til kilder, noe som vil være umulig da slike studier ikke er publisert, så farer du altså med ren løgn. Det synes jeg er alvorlig.

  Påstanden om kun 4% effekt fra cellegift er også feil. Et mer vanlig tall fra alternativbransjen er 2,2%, et svært misvisende tall, og det har jeg omtalt i denne artikkelen:

  http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7793

  Du legger frem fine hypoteser om antineoplasteonene virkningsmåte, men dette har også Orac omtalt i sin blogg, og det hjelper lite med fine hypoteser hvis effekten ikke viser seg i kliniske studier. Les mer her:

  http://scienceblogs.com/insolence/2011/12/12/what-dr-stanislaw-burzynski-doesnt-want/

  Det er fascinerende at andre kreftterapier klarer å fremlegge gode resultater på ganske kort tid, selv med begrenset finansiering. Men Burzynski har håvet inn mange millioner på å selge deltagelse i kliniske studier (noe som er grovt uetisk i seg selv) uten å klare å fremlegge slike data. Helt vanvittig.

  Heldigvis gjøres det store fremskritt innen kreftforskningen utenfor Burzynskis klinikk:

  http://tjomlid.com/2013/01/25/gud-helbreder-kreft-til-kr-14-min/

 • valentin

  Bra behandlingsform mot cancer

  Hær finns det mer æn 20 vetenskpliga artiklar som byrzynski siden 2002

  http://www.burzynskiclinic.com/scientific-publications.html

  Det er fantastiska resultater som har genomgåtts behandlingen er øverlægsen både kemoterapi og strålbehandling men skall gis i kombination.

  Resultaten har inte motbevisas då hade de varit førbjudet før længe sedan flera studier har gjorts siden 1967 till idag av helsesektorn i USA,før att kunna motbevisa disse resultat men man har inte lyckats pga metoden fungerar. Fler øverlever har øvelevt idag med den metoden æn med kemo og strålbehandling de skulle statistikt sett vara døda om det bara genomgått vanlig behandling men lever idag !

  Burzynski har bedrivit forskning siden 1967 så der rætt længe det næstan 50år.

  Då han hade sin førsta patient og metoden har utvecklats hela tiden siden dess att det er inget nytt att en ensam forskare har det tufft att nå fram med sina resultater og eftersom det historisk sett har varit vetenskapsmannen som fått ut minst ut av sin uppfinning.

  Behandlingen borde vara allmæn og borde ges till alla som vill ha det, Både FDA og ICN alltså amerikanska helsesektorn får bidrag av de medicinska lækemedelsindusrtin de har i dag ca 3billion dollar som de fått som bidrag av lækemedelsindustrin varfør ska man motarbeta dom som betalar ens lønn? FDA og ICN er idag inte var den var skapad till den var till før att folket skulle få bra mediciner men er idag i stort sett ægda av lækemedelsindustrin i USA og har en en otrolig lobbyberksamhet vad gæller nya cancermediciner om de inte sjælva utvecklar eller få del i marknaden.

  det kostar ungefær 1.2 miljarder dollar att få ut en ny medicin på marknaden som kan ta så de ligger mycket pengar i det.

  Att lækemedelsindustrin har hela marknaden og finns øverallt kan man se
  Æven i her i norge så har de i stort sett monopol og det er svårt før nya aktører om man ger sig in en sån stor marknad som cancer.

  Så hær går det om man førsøker att sælja vitaminet B17 i høgrekoncentrasjon som har en viss effekt mot cancer

  http://www.healthiereurope.info/vitamin_B17_mot_kreft.php#vitamin_b17_bestilling

 • Studiene du viser til er stort sett pilotstudier. Dette er ikke dokumentasjon, og hvis du tror det mangler du grunnleggende forståelse for medisinsk forskning. Orac har gjenomgått flere av dem og pekt ut problemene med dem i lenken du fikk tidligere (og som du sikker ikke har lest).

  Du synes heller ikke å ha forstått at Burzynskis behandling ER forbudt. Han har kun lov å tilby den som del av kliniske studier, noe han grotesk nok tar betalt fra dødende pasienter for. At du mener et behandlingsform som etter rundt 30 år ikke har klart å legge frem data på at har noen effekt burde gjøres tilgjengelig for alle, er hårreisende. Men jeg forstår hvor du kommer fra når du mener at Burzynski skal slippe unna å fremlegge like gode data som alle andre forskere må, fordi han er kneblet av Big Pharma. Konspirasjonsteorier er alltid hendige å ty til når dataene ikke viser det man ønbsker de skal vise.

  Som jeg skriver i bloggposten, som jeg antar du ikke en gang har lest før du kommenterte, så har NCI forsøkt å hjelpe Burzynski med å fremlegge data. De spyttet inn mye penger og ville samarbeide med ham, men han motarbeidet dem aktivt og studien ble avbrutt. Likevel spiller han offerrollen og hevder seg motarbeidet. Fysj.

  B17 har ingen dokumentert effekt mot kreft, og det foreligger mange kliniske studier som viser dette, flere av dem finansiert nettopp av NCI. Dette har jeg skrevet om blant annet her:

  http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7788

  Les også om det på britiske Cancer Research sine nettsider:

  http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/about-cancer/treatment/complementary-alternative/therapies/laetrile

  Du mener altså at FDA og NCI motarbeider Burzynski og bruk av B17, når NCI har finansert flere studier på disse behandlingsmetodene, og FDA etter mitt syn har gitt Nurzynski ekstremt stor handlingsfrihet på tross av at metoden hans mangler dokumentasjon. Det riktige å gjøre hadde vært å sagt at hvis han etter 30 år ikke klarer å fremlegge data på effekt er det uetisk å behandle flere pasienter. Det er terminale pasienter han behandler, så de har ikke så mange andre alternativer, men antineoplasteoner har til dels alvorlige bivirkninger, noe som er uakseptabelt når det ikke finnes dokumentert effekt, og så koster det ekstremt mye penger.

  Du virker skremmende kunnskapsløs om de tema du brenner for.

 • valentin

  Homeopati

  En bra behandling før lindring av mindre sjukdomar hær ær en liste på øver 200 vetenskapliga artiklar om æmnet.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23235586

  Att det inte finns några pengar att tjæna i det gør att det er svårt att bedriva forsking med statliga anslag då det inte finns nåt intresse. har funnits i ca 200 år.

  Behandlingen liknar lite på det som finns nær man framstæller serum från ormgift alltså man anvænder samma analyt som gir sjukdommen men i avsevært midre koncentrasjonsmæmgder upp till milliondelar eller mindre det varierar med vilken aktiv substans man anvænder

  tanken er att man anvænder ungefær liknande løsningmiddlel som sjukdommen man vill behandla men i oerhørt små mængder.

  koncenstrasjonmængderna av analyten kan vara så låga att att analyseinstrumentet inte klarar att detektera det, det vill si man har så små mængder att deteksjonsgrænsen før insrtumentet inte kan påvisa analyten æven om den finns dær men i små mængder.

  kroppen kan registrera disse små aktiva substanser eftersom der er molekyler som går in i kroppen. Att kroppen klara registrera det betyr inte att vi kænner av effekten eftersom vi er alla olika kænsliga substanserns og før att kroppen ska klara av kænna av behandlingen måste toleranse nivån uppnås som er varierande person till person og analytmængde,

  Homeopater sammenligner ofte likhetsprinsippet med mekanismerna bak
  vaksiner. Vaksinerna verkar genom att levende eller drepte smittestoffer
  ruster opp immunsystemet. Skillnaderna mellom homøopatiske medisiner og vaksiner er at homøopatiske medisiner aldri brukes for å få fram en immunrespons som
  kan måles, mens vaksinene alltid gjør det

  Effekten av behandlinge gir en lav positiv effekt eller ingen alls. Dæremot kan en lindrande effekt oppnås.

 • Du er like kunnskapsløs om homeopati som du er om antineoplasteoner :-)

  Nei, homeopatiske fortynninger handler ikke om milliondeler. Den vanligste fortynning er 30C som er et tall med 60 nuller bak, altså en fortynning på 1 aktivt molekyl i en løsning av 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 molekyler. En annen vanlig fortynning er 200C, og da snakker vi om 400 nuller. Man må altså innta en mengde homeopatisk medisin som tilsvarer alle atomer i vårt univers mange ganger over for å få i seg ett eneste aktivt molekyle. Med andre ord er homeopatiske medisiner bare vann dryppet på sukkerpillet.

  Dette handler altså ikke om evnen et instrument har til å detektere stoffet, men ren matematikk. Fortynningen passerer Avogadros konstant allerede ved 12C, og alle fortynninger over det vil derfor rent statistisk og matematisk sett ikke ha noe virkestoff i seg lenger.

  Å sammenligne det med vaksiner er fullstendig absurd da det ikke finnes noen likhet overhodet. Vaksiner er en reell dose av et svekket eller drept patogen, for eksempel virus, som da stimulerer en immunsrespons. Homeopatisk medisin er destillert vann dryppet på en laktosepille.

  Alle store systematiske gjennomganger av homeopati viser at det ikke virker utover placeboeffekt. Brisitke myndigheter gjennomgikk all forskning i 2009 og konkluderte med at homeopati var virkningsløst, og de har nå fjernet statlig støtte til homeopatisk behandling og sykehus. Sveits fant det samme i sin rapport fra 2006 (?). Homeopati virker ikke, og det kan ikke virke.

  Men det er alltid fint å se at en som støttet Burzynski også tror på homeopati, fordi det setter på en måte standarden for evne til kritisk tenking…