Whooping cough vaccineDet kommer vel ikke som en overraskelse på noen at jeg synes såkalte alternativtilhengere som regel tar feil i det meste av det de utbasunerer av påstander omkring helse. Vi er for det meste uenige på helt sentrale områder innen helserelaterte spørsmål.

En del uenigheter er likevel oppkonstruerte fra alternativfolkets side. Et eksempel er hvordan alternativ behandling fremstiller seg som «holistisk», altså at de ser på «hele mennesket» og helbreder årsakene til sykdom heller enn bare symptomene, i motsetning til skolemedisinen som da visstnok ikke gjør det.

Dette er selvsagt tull ettersom skolemedisinen i aller høyeste grad er opptatt av både kosthold, mosjon og en sunn livsstil. Skolemedisinen fokuserer definitivt på årsakene til sykdom, nemlig bakterier, virus, eller skader i kroppen som påfører smerte og problemer. Ved å fjerne eller korrigere disse årsakene, kan pasienten bli frisk. I blant er det sykdommer vi ikke kan helbrede, for eksempel diabetes type 1, kroniske ryggsmerter, leddgikt og mange andre sykdommer og plager, men da er nettopp symptomdempende medikamenter helt sentrale for at disse menneskene skal få best mulig livskvalitet på tross av sin uhelbredelige lidelse. Sammen med medikamentene er likevel alle de andre livsstilsfaktorene viktige, og enhver god lege informerer også om dette. Denne delen av det alternative budskapet er altså ingen motsetning til skolemedisinen, selv om alternativfolket liker å late som om dette er noe kun alternative behandlere bryr seg om.

Likevel er det selvsagt nok av motsetninger hvor jeg er dønn uenig med alternativfolket, og jeg har nesten 100 år med medisinsk forskning i ryggen til å støtte mitt ståsted.

Men så hender det at alternativfolket i diskusjoner likevel har et poeng, og jeg tenkte å nevne ett eksempel hvor jeg mener vi skeptikere faktisk bør ta kritikken innover oss. Det handler om vaksiner. Vaksinemotstanderne har den siste tiden brukt et argument gjentatte ganger i diskusjon med oss skeptikere, og det er at en del vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet har en tidsbegrenset effekt, og at hvis vi virkelig mente det vi sa om hvor viktig det er for alle å vaksinere seg med tanke på flokkimmunitet, så burde vi alle revaksinere oss jevnlig.

Touché.

Her mener jeg de har helt rett. Skeptikere argumenterer ofte med hvor viktig det er for alle å vaksinere seg. Ikke bare for å beskytte oss selv, men også for å bidra til å opprettholde en flokkimmunitet som gjør at også uvaksinerte individer beskyttes indirekte. Hvis en stor nok andel av befolkningen er vaksinerte, ofte i størrelsesorden 90% eller mer, så vil de fleste smittsomme sykdommer ha vanskelig for å spre seg, fordi selv om en person blir smittet er de fleste i omgangskretsen vaksinerte, og da stopper spredningen der.

Å opprettholde flokkimmunitet er viktig av minst tre grunner:

1) En del mennesker kan ikke vaksineres av ulike årsaker. Kanskje de har fått transplantert inn et organ og går på immunhemmende medikamenter som gjør at de ikke vil tåle en vaksine. Eller de er allergiske mot en bestanddel i vaksinen. Eller de har en sykdom som gjør at immunsystemet er spesielt svekket. Eller de går på cellegift eller annen medisinsk behandling som svekker immunforsvaret. Det finnes en del personer rundt oss som ikke har det privilegiet vi andre har at de kan vaksinere seg og dermed være beskyttet mot mange smittsomme bakterier og virus. Vi har en plikt til å gjøre det vi selv kan for å bidra til at også disse menneskene kan unngå unødvendig sykdom.

2) Vaksiner virker ikke på alle hver gang. Prosessen som får immunsystemet til å reagere på en vaksine fungerer på en evolusjonær måte med stor grad av tilfeldighet. Det er komplekst, og jeg vil derfor anbefale at du ser videoen nedenfor hvor Abbie Smith forklarer dette, men kort sagt så vil det være en del mennesker som rett og slett ikke utvikler de rette antistoffene etter en vaksine. Det er også noe av grunnen til at en del vaksiner gis i to eller flere omganger, nettopp for å øke sjansen for at de som ikke utviklet riktig immunrespons første gang forhåpentligvis gjør det på andre dose. Dette kan være deg eller meg for en hvilken som helst vaksine, uten at vi kan vite det, og derfor er vi avhengige av at flest mulig rundt oss også er vaksinerte i tilfelle vaksinen ikke «bet» på oss i denne omgang.

(Jeg anbefaler for øvrig også Abbie Smith sin glitrende blogg ERV.)

3) Barnevaksinene gis ikke før barnet er noen måneder gammelt, og derfor er de ekstra sårbare i sine første levemåneder. Enkelte vaksiner bruker også noe tid før de er på sitt mest effektive, så de minste blant oss har mindre beskyttelse enn ungdom og voksne. Eldre mennesker kan også være ekstra sårbare for infeksjoner, og dø av sykdommer yngre folk bare blir litt småsyke av. For å beskytte de yngste og de eldste i samfunnet er flokkimmuniteten kritisk.

Her har vi alle et ansvar.

Men holder det altså ikke å vaksinere oss én gang? Nei, enkelte av de vanlige barnevaksinene har som nevnt en begrenset varighet. La oss se på noen eksempler.

1) Kikhostevaksinen gis i dag til barn i tre doser, ved 3, 5, og 12-måneders alder. Denne gir god beskyttelse (ca 85%) frem til man er to år, og så faller effekten gradvis. Så gis man ny dose i 8-årsalder, som da gir beskyttelse frem til man er rundt 14-15 år, hvorpå man får en siste dose. Denne skal vare til man er voksen, altså rundt 25 år, men etter det har man redusert beskyttelse igjen (selv om den er bedre enn å ikke være vaksinert i det hele tatt).

Voksne bør altså få en boosterdose av kikhostevaksine hvert tiende år. Vaksinen gis i dag som en kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), og uten å få denne hvert tiende år fra man er rundt 25 år gammel, så har man en suboptimal beskyttelse mot kikhoste. Har man fått barnevaksinene er man som sagt bedre beskyttet enn om man aldri er blitt vaksinert, men man er likevel ikke så godt beskyttet som man kan og bør være.

Kikhoste kan være dødelig, og ikke minst svært ubehagelig, for veldig små barn. Ved å ikke revaksinere seg som voksen øker man risikoen for å smitte de minste blant oss og dermed påføre dem en potensielt dødelig sykdom. Selv hos voksne kan sykdommen være veldig ubehagelig, så beskyttelse mot denne bakterien er å anbefale.

2) Kusmavaksinen gis i dag til barn når de er 15 måneder og igjen når de er i 6. klasse. Vaksinen inngår i trippelvaksinen MMR mot kusma, røde hunder og meslinger, og gir svært god beskyttelse (over 95%, kanskje så mye som 99,7%) i lang tid, muligens livet ut. Har man hatt sykdommen som barn har man beskyttelse livet ut.

MMR-vaksinen ble ikke innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet før i 1983, så vi som er født før det er neppe vaksinert mot bl.a. kusma. Har vi da ikke hatt kusma som barn, er vi utsatte for sykdommen, noe som både er farlig for oss selv og ikke minst bidrar til å kunne spre smitten til andre sårbare individer.

Sykdommen kan gi en del alvorlige skader, både hjernehinnebetennelse og døvhet, og det anbefales derfor at alle barn vaksineres. Som voksen kan sykdommen blant annet føre til infertilitet, så hvis man ikke allerede har hatt kusma bør man vaksinere seg.

3) Poliovaksinen gis ved 3-, 5- og 12-måneders alder, med to boosterdoser i skolealder. Disse dosene gir da beskyttelse i 10-15 år, men det anbefales at man fornyer med boosterdoser hvert 15 år som minimum. Dette vil være effektivt selv om det er gått flere tiår siden man fikk basisdosene som barn. Poliovaksinen er en del av kominasjonsvaksinen som også beskytter mot kikhoste, så her slår man flere patogener i ett smekk ved å ta DTP-IPV-vaksinen hvert tiende år.

4) HPV-vaksinen er relativt ny og beskytter mot noen varianter av HPV-virusene som kan føre til livmorhalskreft og kjønnsvorter, men som også ser ut til å være årsak til en vesentlig andel andre krefttyper som rammer begge kjønn. Ved å vaksinere seg mot HPV bidrar man til å redusere risikoen for at man utsetter andre mennesker for disse virusene gjennom seksuell aktivitet. Selv om vaksinen per i dag bare gis gratis til unge jenter, er det mye som tyder på at gutter også vil bli vaksinert etterhvert, og det er ingenting i veien for at voksne (som har sex med flere partnere) også vaksinerer seg (selv om man da må betale for dette selv).

Så er spørsmålet: Hvor mange av oss voksne vaksineforkjempere tar boosterdoser mot kikhoste og polio, vaksinerer oss mot kusma om nødvendig, og vaksinerer oss mot HPV? Har vi reist til enkelte utsatte land så har vi kanskje fått boosterdoser som er påkrevd for enkelte sykdommer, men utover det tror jeg de færreste tenker på revaksinering. Vi skal dermed være noe forsiktige med å kritisere for hardt de foreldre som ikke vaksinerer sine barn, uten samtidig å rette en pekefinger mot oss selv og våre meningsfeller som ofte ikke har tatt de nødvendige og tilgjengelige vaksiner.

La meg likevel være helt tydelig på at det er mindre tilgivelig å ikke vaksinere sine barn enn å ikke ta boosterdoser som voksen, så de to «syndene» går ikke ut på ett, men når vi maser om viktigheten av flokkimmunitet bør vi også se oss selv i speilet og følge våre egne anbefalinger.

Jeg skal hvertfall følge mine egne råd og sørge for å boostre kikhostevaksinen og sjekke om jeg bør får meg en dose MMR-vaksine for sikkerhets skyld. HPV-vaksinen er jeg allerede i gang med og skal straks ta andre dose.

Hva med deg?

 • Ja! Jeg skal jaggu ta boostervaksine så snart jeg kan. Det er skandaløst og irriterende at jeg måtte aktivt finne veien inn i de nerdete «kritisk tenkning»-miljøene for å i det hele tatt vite hva boostervaksine, flokkimmunitet osv. er.

  Jeg har jo ikke vaksinert meg siden sist det var skolevaksinering (en gang på ungdomsskolen, og det nærmer seg 15 år siden).

 • Ja, jeg synes det informeres alt for lite om dette. FHI og andre burde kjøre kampanjer med oppfordring til voksne om å ta boosterdoser av viktige vaksiner.

 • Rune B.

  Det bør kanskje nevnes at trippelvaksinen ofte tilbys som reisevaksine. Så mange av de som har vært ute og reist i land utenfor Europa vil ofte være revaksinert.

 • Liv Langberg

  Ja, det har du jammen rett i at vaksinemotstanderne har rett i! En annen ting de har rett i, er at vaksinene varer kortere nå enn før. Det er fordi vi ikke lenger blir utsatt for smitte jevnlig, og på den måten ikke lenger får en naturlig «boostervaksine».  Veldig fint at du tar opp dette akkurat nå som WHO ber om at alle som kan vaksinerer seg mot meslinger, de det ser ut som vi kan vente en enda større epidemi neste år enn den vi hadde i år. Så alle som ike har hatt meslinger men bare er vaksinert, og det begynner å bli mange år siden vaksinen: Løp og kjøp!

 • vivi

  Jeg revaksinerte meg i 2005.  Synd vaksinene er så dyre.  Mener jeg betalte 1.500 kroner den gangen.

 • Et tips fra Twitter er at man nå kan se hvilke vaksiner man har tatt (med noen forbehold) på nett:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2011/sjekk-vaksinene-dine-pa-nett.html?id=665377

  http://helsenorge.no/Selvbetjening/Sider/Mine-vaksiner/Om-Mine-vaksiner.aspx

  Dessverre krever tjenesten at man har et ID-kort for innlogging som må bestilles om man ikke har fra før. Det synes jeg er uholdbart, så jeg kommer neppe til å prøve tjenesten, men kanskje andre vil?

 • Svært godt skrevet som vanlig, presist og godt formulert.
  Men hvorfor bruker du, som bortimot eneste amerikanske uttrykk; «boosterdose» når det norske «revaksinasjon» er langt mer presist?

 • Det har du sikkert rett i. Jeg har vel blitt påvirket av både FHI sine nettsider hvor de bruker ordet «boosterdose», samt leger jeg kommuniserer med som også snakker om å «boostre» vaksinen. Men revaksinering/revaksinasjon er sikkert bedre ord å bruke, selv om jeg føler «booster» sier noe mer enn bare «revaksinasjon». Det norske ordet får det til å høres ut som om man vaskineres helt på nytt, som om den opprinnelige vaksinen ikke lenger har noen effekt, men «booster» gir mer inntrykk av å forsterke en svekket vaksine, noe jeg mener egentlig er mer korrekt. Men man skal jo unngå anglofisering av språket… :-S

 • Anonym

  Men altså, – jeg hører til dem som stoler på helsemyndighetene. Ingen lege, ingen avisartikkel, ingen helsesøster har noen gang formanet meg om å revaksinere meg. I min naivitet trodde jeg derfor at det ikke var nødvendig. Når helsemyndighetene påtar seg å lede oss gjennom et vaksinasjonsprogram, burde de også informere oss om hva vi skal gjøre videre. Jeg er av det lydige slaget. Hvis helsesjefen i kongeriket forteller meg at jeg må vaksinere meg mot ditt og datt en gang til, – så gjør jeg det. 

 • Quasi

  Jeg testet, men som det står på siden:
  «Barnevaksiner: alle som er født i 1995 og senere vil finne barnevaksinene sine. I 2011 vil det si alle under 15-16 år.Fra 2011 kan andre vaksiner, for eksempel reisevaksiner og den årlige influensavaksinen registreres. Gjelder alle aldersgrupper.»

  Det eneste som sto der var altså «Influensa A(H1N1)»  og dato for den…

 • Ja, jeg synes de er for slappe her, og resultatet er nå at vi får kikhoste- og meslingepidemier både fordi en del voksne ikke vaksinerer sine barn, men også for voksne ikke lenger er beskyttet av sine barnevaksiner som de ikke har tatt på nytt. Jeg synes FHI burde kjørt kampanjer og oppfordret folk til å revaksinere seg.

  Andre land har startet:
  http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674quebec_embarks_on_massive_measles_vaccination_campaign/
  http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2011/11/22/mt-measles.html

  Og meslinger brer nå om seg i Europa:
  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6047a1.htm?s_cid=mm6047a1_w
  http://lubbockonline.com/filed-online/2011-12-03/measles-rise-europe-after-years-decline-26000-cases-9-deaths-reported#.Ttygo3PgQZk
  http://www.upi.com/Health_News/2011/12/01/Measles-up-sharply-in-Europe-since-2009/UPI-86251322797062/

 • Anonym

  Takk for tipset! Dette skal jeg absolutt se på.

 • Jeg ser på fhi, faktisk, at det også brukes «oppfriskningsdose». Men for all del, ditt valg ;)
  Svært interessant tema.

 • «Oppfriskningsdose» er et godt ord ja. Skal prøve å huske det i fremtiden :-)

 • Duvessa Edana

  som en del av den gruppa i befolkningen som er avhengig av flokkimmuniteten håper jeg folk flest blir mye mer flinke til å vaksinere seg.. mot alt. jeg har nå fått et såpass ræva immunforsvar at jeg ikke lenger kan ta vaksiner, og det vil mest sannsynlig vare en stund.. derfor ville det jo vært veldig fint om jeg kunne gå ut uten døra uten å være panisk livredd for at den neste personen jeg kommer i kontakt med på butikken eller postkontoret kommer til å smitte meg med noe potensielt dødelig… 

  er forøvrig veldig glad for at alle i familien min er flinke og tar vaksinene sine, like mye for å prøve å beskytte meg som de gjør seg selv.. 

 • Evilduck

  ID-kortet har jeg, men helsenorge.no støtter ikke nettleseren min, synd og skam at norske Opera får så lite anerkjennelse i det offentlige Norge. 

 • Caroline Sæhle

  Legekontoret

 • Legekontoret mitt har en fin plakat som minner alle om oppfriskningsdose med DTP-IPV hvert tiende år :) Ble glad da jeg så den, jeg har jo hatt kikhoste, og det er noe av det verste jeg har vært med på. Jeg unner ingen det! Dessuten utløste den kronisk sykdom jeg kommer til å ha resten av livet, og det er greit at folk slipper senskader også, gitt. Jeg er akkurat gammel nok til at jeg ikke fikk kikhostebooster da jeg var femten, bare difteri og stivkrampe (dobbeltvaksine), så jeg var jo ikke beskyttet da jeg var atten og ble sjuk.

 • Caro

  Du, hvorfor har du sånn dum Disqus-kommentarfunksjon? Den viser jo ikke Gravataren min eller noe som helst :(

 • Pingback: Ny vaksinerunde | unfiltered perception()

 • Pingback: unfiltered perception i 2011 | unfiltered perception()

 • Pingback: Kjetil Dreyer våser om vaksiner | unfiltered perception()

 • Pingback: Flokkimmunitet – en kjapp innføring | SAKSYNT()

 • Tom Lasse Lysen

  Hadde allerede planer om å snakke med legen om det i forbindelse med å jobbe med sprøyteskrekken min. Gir det ekstrapoeng om man med sprøyteskrekk og lar seg frivillig stikke? Håper på rød kjærlighet på pinne.