Gardasil og dødelige bivirkninger?

Last updated on 10. desember 2011

En del vaksinemotstandere ynder å trekke frem tall for hvor mange dødsfall som er knyttet til ulike vaksiner, nå i det siste HPV-vaksinen. Tallene finner de som regel i myndighetenes innrapporteringsregistre for bivirkninger hos folk som har fått vaksinen.

Jeg har forklart hvordan disse registrene fungerer før, men kort sagt så kan alle bivirkninger, fra kløe til dødsfall, rapporteres inn, uavhengig av hvor lenge etter vaksinen bivirkningen oppstod eller om det finnes noen sammenheng med vaksinen overhodet. Målet er å få rapportert inn flest mulig bivirkninger for å analysere statistisk og se om det danner seg noe mønster i overhyppighet sammenlignet med øvrig befolkning. Både vanlige folk så vel som helsepersonell kan rapportere inn slike bivirkninger, og man krever ingen dokumentasjon for sammenheng med vaksinen for at man skal kunne melde fra.

Dette overser vaksinemotstanderne. De synes å tro at om det rapporteres inn 10 dødsfall blant 10 millioner vaksinerte, så betyr det at disse 10 døde av vaksinen. Slik er det ikke. Det betyr bare at 10 personer døde innen en viss tid etter at de fikk vaksinen, uansett årsak. Folk slutter ikke å dø av sykdommer og ulykker når de har mottatt en vaksine, så en del vaksinerte vil dø av helt andre årsaker, på samme måte som uvaksinerte dør av kjente og ukjente årsaker.

For å vise dette med konkrete tall kan vi se på denne tabellen som er en oppsummering av dødsfall relatert til HPV-vaksinen Gardasil da den ble testet ut:

Skjermbilde 2011 12 05 kl 21 38 38

I disse kliniske studiene deltok litt over 11.000 jenter som fikk Gardasil-vaksinen. Disse jentene ble sammenlignet med en gruppe på over 9.000 jenter som fikk placebo, altså en vaksine uten stoffene/partiklene som trigger immunresponsen, en «narrevaksine». I vaksinegruppen døde 11 jenter. Vaksinemotstanderne vil da ta dette tallet og proklamere at vaksinen dreper. «Se, 11 unge jenter døde etter å ha blitt vaksinert med Gardasil! Vaksinen er livsfarlig!» At syv jenter i den noe mindre placebogruppen også døde, nevnes ikke.

Det er da det blir interessant å se på hva årsaken til disse dødsfallene var. Fire av dødsfallene skyldtes nemlig trafikkulykker. Neppe vaksinerelatert. Og to var selvmord. Neppe vaksinerelatert. Over halvparten av dødsfallene var altså av en type som alle forstår åpenbart ikke var relatert til vaksinen.

Hva så med de fem resterende dødsfall i vaksinegruppen? Disse skyldtes ulike sykdommer i tiden etter vaksinen (og som kan ha eksistert også før vaksinen). Hvordan kan vi si at disse sykdommene, for eksempel blodpropp, kreft eller infeksjoner, ikke skyldtes vaksinen? Vel, i de kliniske studier ser man på om differansen mellom dødsfall (og bivirkninger) i gruppen som fikk ekte vaksine avviker nok fra placebogruppen til at man kan si forskjellen er statistisk signifikant. Altså at forskjellen ikke bare er tilfeldigheter. Det ser man ikke i de studiene som er gjort. De enkeltstående dødsfall av helt ulike årsaker er altså ren tilfeldighet, på samme måte som de to sykdomsrelaterte dødsfallene i placebogruppen er det. At én jente av 11.000 dør av blodpropp er altså som forventet i normalbefolkningen.

I tillegg går man inn og ser på andre faktorer, for eksempel om disse individene er spesielt utsatt, og i undersøkelsene har man sett at jenter som dør av blodpropp som regel er p-pillebrukere, røykere, overvektige etc. Det er altså vesentlig større sannsynlighet for at dødsfallet skyldes andre faktorer enn vaksinen. Dødsfallene skjedde også flere måneder eller år etter at vaskinen ble mottatt i de aller fleste tilfellene.

I tillegg vet vi i etterkant av vaksineringen at hyppigheten av disse sykdommene ikke er høyere hos jenter som er vaksinert sammenlignet med uvaksinerte jenter. Det er nå gitt over 70 millioner doser HPV-vaksiner på verdensbasis, og man har ikke sett noen økning av noen av disse helseproblemene, eller av dødsfall hos vaksinerte jenter.

Vi kan også se på bivirkningene registrert i de kliniske studiene:

Skjermbilde 2011 12 06 kl 12 38 18

101 alvorlige bivirkninger i vaksinegruppern og 97 i placebogruppen. Altså, ingen statistisk signifikant forskjell på bivirkninger i de to gruppene.

Kort sagt: Ikke ett eneste dødsfall eller alvorlig permanent skade er knyttet til HPV-vaksinene etter snart 10 års erfaring.

Så, neste gang du ser noen si at X personer er registrert døde etter vaksine Y, så skal du vite at dette er alle vaksinerte som har dødd, uansett årsak, inklusive ulykker og selvmord, inklusive sykdommer og skader som man ser like hyppig i den uvaksinerte befolkningen eller i kontrollgrupper som får placebo. I det øyeblikk det er den aller minste mistanke til at en vaksine kan ha ført til dødsfall vil den bli stoppet omgående. Det kan vi være trygge på.

HPV-vaksinen er trygg. Det samme er alle andre vaksiner som i dag gis rutinemessig. Ikke la deg lure av folk som serverer deg usanne data.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!