Svar fra Folkehelseinstituttet om Pandemrix og narkolepsi

Jeg blogget nylig en hel rekke spørsmål omkring sammenhengen mellom svineinfluensavaksinen Pandemrix og sykdommen narkolepsi som en del barn/ungdom synes å ha fått etter å ha mottatt vaksinen. I slutten av bloggposten utfordret jeg Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til å komme med noen avklaringer så jeg atter en gang kunne sove godt om nettene, og det tok ikke lang tid før jeg fikk et fyldig og godt svar tilsendt.

Dette synes jeg bør deles med alle, og her kommer svaret i sin helhet:

Hei, Gunnar

Takk for god gjennomgang og gode spørsmål. Slike spørsmål stiller mange mennesker i legemiddelverkene og folkehelseinstituttene i flere europeiske land seg disse dager. Vi er enda et stykke unna en endelig konklusjon selv om de fleste mener at mye tyder på at Pandemrix-vaksinasjon faktisk har forårsaket narkolepsi hos en del barn, noe som er svært leit.

Vi i Folkehelseinstituttet anbefalte vaksinasjon med Pandemrix mot pandemien i 2009 på grunnlag av den kunnskap om vaksinen og sykdommen som forelå da. Vi importerte og distribuerte vaksinen til kommunene, overvåket vaksinasjonsdekningen og bivirkninger. Vi har derfor stor interesse av å dele kunnskap om hendelsene (http://www.fhi.no/dokumenter/e0dd8e4d94.pdf og http://www.fhi.no/dokumenter/842b470e7d.pdf) og forstå mest mulig av hva som har skjedd. Derfor er det viktig med slike spørsmål som Gunnar kommer med her.

Gunnar spør om ikke flere skjevheter, aleine eller sammen, kan være en alternativ forklaring til at den registrerte hyppigheten av narkolepsi er høyere hos Pandemrix-vaksinerte barn enn hos andre barn:

1) Diagnostiseringsskjevhet (diagnostic bias)
Kan den registrerte overhyppigheten hos de Pandemrix-vaksinerte skyldes at den store medieoppmerksomheten har ført til at foreldre er mer oppmerksom på symptomene hos disse barna, og legene er mer tilbøyelige til å gi denne diagnosen hos disse barna? Dette er en kjent skjevhet fra mange epidemiologiske studier, og noe man alltid ser etter i en kritisk vurdering.

To forhold taler imot at denne skjevheten kan forklare funnene:
a) Fra Finland vet vi at allerede før den mulige sammenhengen ble kjent blant leger og i offentligheten, hadde mange Pandemrix-vaksinerte barn henvendt seg til helsetjenesten med nyoppstått narkolepsi. Narkolepsi har heller aldri tidligere har vært assosiert med noen vaksine, så før medieoppmerksomheten var det ingen grunn til å regne med narkolepsi hos de Pandemrix-vaksinerte.

b) Fra nevrologer og barneleger i flere land hører vi at symptomene hos disse barna er mer uttalte og akutte enn ved narkolepsitilfeller flest. Typisk er uttalt katapleksi, altså akutt, forbigående tap av muskekraft i deler av kroppen i samband med sterke følelser, som latter eller frykt. Dette er så uvanlige hendelser hos et barn at de antakelig hadde ført til diagnostisering uansett.

2) ”Tidlig innhøsting” (early harvesting)
Kan den registrerte overhyppigheten hos de Pandemrix-vaksinerte skyldes at vaksineringen ikke gir nye sykdomstilfeller, men bare fremskynder sykdomsdebuten hos personer som var disponert og ville fått sykdommen seinere uansett?

Mange spekulerer om dette, men vi har ikke noen holdepunkter for at dette har skjedd. Dersom denne hypotesen holder stikk, skal vi se lavere hyppighet blant vaksinerte enn blant uvaksinerte i årene framover ettersom tilfellene blant de vaksinerte allerede er ”høstet inn” nå.

3) Konfundering av annen risiko (confounding by indication)
Kan den registrerte overhyppigheten hos de Pandemrix-vaksinerte skyldes at personer som på forhånd hadde økt risiko for narkolepsi i større grad valgte å vaksinere seg? Da er det bare tilsynelatende vaksineringen som er årsaken til narkolepsi mens den egentlige årsaken er en risikofaktor som var til stede fra før.

Også dette er en kjent type feil fra epidemiologiske studier. Trolig er den ikke til stede her. Eneste sikre, kjente risikofaktor for narkolepsi er en viss vevstype, men knapt noen er klar over at de har denne genetiske varianten.

4) Konfundering av influensa
Kan den registrerte overhyppigheten hos de Pandemrix-vaksinerte egentlig skyldes influensasykdommen. Altså at personer med sykdommen i nærheten av seg (og dermed med høyere risiko for selv å bli smittet) i større grad vaksinerte seg. Da vil det se ut som om vaksinen har forårsaket narkolepsi mens det egentlig er influensa som har gjort det.

Det er tvilsomt om det er tilfelle her. Finnene påstår at de kan skille antistoffer som kommer fra influensavaksinasjon og fra svineinfluensasykdommen. De finner at svært få av narkolepsipasientene har antistoffer mot sykdommen, noe som betyr at de ikke har hatt sykdommen.

Samlet er det dessverre mye tyder på at den svært overraskende sammenhengen mellom Pandemrix-vaksinasjon og narkolepsi hos noen barn er reell.

Mer kunnskap vil komme om få uker når kollegene ved det finske folkehelseinstituttet publiserer de endelige resultatene fra sin studie i et vitenskapelig tidsskrift. Finnene har gjort en såkalt retrospektiv kohortstudie i hele landet. De har gått tilbake i helseregistrene og pasientjournalene og definert en gruppe vaksinerte og en gruppe uvaksinerte og så målt hyppigheten av narkolepsi i de to gruppene. De finner at hyppigheten var rundt 12 ganger høyere hos de Pandemrix-vaksinerte barna i alderen 4-19 år. Når artikkelen kommer, kan vi studere nærmere hvor relevante de skjevhetene Gunnar peker på, virkelig kan være.

En liknende studie er trolig også på vei til å bli publisert fra Sverige. De norske studiene som er på gang, omtales kort i denne rapporten (http://www.fhi.no/dokumenter/842b470e7d.pdf).

På nyåret venter vi en publikasjon fra en multinasjonal europeisk kasus-kontrollstudie. Her har man i flere europeiske land kartlagt vaksinasjonsstatus og ei rekke andre faktorer hos et antall barn med narkolepsi. Så sammenlikner man dette med tilsvarende opplysninger hos andre barn. Dersom vaksinen har forårsaket narkolepsi, vil man forvente at en høyere andel av narkolepsi-barna er vaksinerte. Lederne for denne studien møtes her i Stockholm i morgen 8. desember for å drøfte blant annet analyse, tolkning og publisering.

I tillegg forskes det nå flere steder for å forstå en eventuell mekanisme for hvordan Pandemrix skal kunne forårsake narkolepsi.

Ellers spør du, Gunnar, om utbredelsen av narkolepsi i Norge, men så vidt jeg kan se blander du hyppighet (insidens, altså nye tilfeller per tidsenhet) og utbredelse (prevalens, altså foreliggende tilfeller på et gitt tidspunkt). Hyppigheten av narkolepsi har man i Norge antatt er 1 nytt tilfelle per 100 000 innbyggere per år, altså rundt 50 nye tilfeller per år i Norge. Utbredelsen per i dag antar man er rundt 22 per 100 000 innbyggere eller rundt 1000 personer.

Hilsen

Preben Aavitsland
(twitter.com/Smittsomt)
Assisterende divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet

Så der. Da skulle vel de fleste av mine spørsmål være oppklart så vidt jeg kan se, og jeg håper vi alle lærte noe av det.

Det blir spennende å se hva de kommende rapportene vil vise, men det synes å peke i retning av at det er en faktisk sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi. For øvrig anbefaler jeg denne artikkelen for de som vil sette seg mer inn i kompleksiteten i dette.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!