Svineinfluensa: Skammelig journalistikk fra VG

Takk for at du deler denne bloggposten!

VG kjører for tiden en desinformasjonskampanje mot Pandemrix, vaksinen som 2.2 millioner nordmenn tok mot svineinfluensa høsten 2009, og mot helsemyndighetene som ga anbefalinger om å vaksinere.

I går presterte de å lage følgende ikke-sak:

Skjermbilde 2012 02 28 kl 13 25 56

De skriver:

Åtte norske babyer var de første og eneste spedbarna i verden som ble vaksinert mot svineinfluensa. Målet var å finne ut om vaksinen var trygg for så små barn.

Først senere har det blitt kjent at minst 35 barn har fått narkolepsi i Norge etter å ha tatt den omstridte sprøyten. Nå anbefales Pandemrix-vaksinen ikke lenger for noen under 20 år.

Dette var en studie utført av vaksineprodusenten GlaxoSmithKline nettopp for å teste hvor trygg vaksinen er, og hvilke dose som var effektiv, hos veldig små barn. Åtte norske babyer var med i studien, men da de ikke fikk med mange nok barn ble studien avbrutt. De åtte barna ble fulgt opp i 11 måneder uten å oppleve bivirkninger.

Man må lure på hva slags sak VG mener dette er? Er problemet at vaksinen ble testet i en nøye overvåket studie, godkjent av etisk komité og Statens Legemiddelverk? Er budskapet til VG at vaksiner helst ikke bør testes, men tas i bruk uten at vi har testet for sikkerhet og effekt? Eller er budskapet at vaksiner gjerne må testes, men ikke på norske barn. (Er det ikke det vi har barn i den tredje verden til?)

Så kom The Nutty Professor på banen som vanlig, VGs nye go-to-guy når de trenger en autoritet til å si noe uinformert, men skummelt, om Pandemrix:

Skjermbilde 2012 02 28 kl 13 31 16

Som vanlig sier han noe fullstendig idiotisk:

– På bakgrunn av det vi vet i dag er det sannsynligvis flaks at ingen ble syke, sier Solbakk til VG Nett.

Nei, Solbakk, det er ikke det. Heldigvis har de også intervjuet en representant for GlaxoSmithKline som sier følgende:

– Hvis det er slik at de meldte narkolepsitilfellene er direkte forårsaket Pandemrix, er det likevel statistisk sett en forsvinnende liten sjanse for at noen av disse åtte som deltok i studien skulle ha utviklet narkolepsi. Det er useriøst å hevde at det dreier seg om flaks. Risikoen er på 0,08 promille – med de tallene som er rapportert i dag, sier hun til VG Nett.

Det VG ser ut til å glemme er at når slike vaksiner testes så er det ikke bare noen tilfeldige ingredienser man rører sammen og sprøyter inn i kroppen på uskyldige personer for å se hva som skjer. Nei, vaksinen er basert på ingredienser som er ekstremt godt testet fra før, og i tilfellet Pandemrix var tilsvarende vaksiner brukt i hundrevis av millioner doser tidligere uten alvorlige bivirkninger. Det nye, og mest usikre i Pandemrix, var mengden adjuvans (skvalen) som ble brukt, men også dette hadde vært godt testet og brukt i hundretusenvis av vaksinedoser i over ti år uten alvorlige bivirkninger.

Det var altså ingen grunn til å tro at vaksinen var farlig. Den ville aldri blitt godkjent for testing om man ikke hadde svært tungtveiende dokumentasjon på at den var ufarlig, innenfor den usikkerhetsmargin som er akseptabel. Likevel må den spesifikke vaksinen testes for å se om akkurat den er like trygg som tidligere tilsvarende vaksiner er.

Tilbake til Solbakk og hans matematikkunnskaper. Man måtte vaksinere 450 000 barn for å finne 35 tilfeller av narkolepsi i Norge. Noen få av disse er nok ikke vaksinerelaterte da tilsvarende gruppe uvaksinerte barn har påvist 4 tilfeller så langt. Det betyr en risiko på rundt 1 av 15 000. Man må vaksinere 15 000 barn (eller rundt 63 000 personer om man teller med de over 19 år) for å få ett eneste nytt tilfelle av narkolepsi. Hvis Solbakk tror at det bare er flaks at ikke noen av de åtte barna i studien fikk narkolepsi, så bør han friske opp mattekunnskapene sine.

I tillegg er det slik at narkolepsi ikke rammet hvem som helst. Det rammet dem som var genetisk disponert for narkolepsi. Sjansen for at noen av de 8 barna var det er mikroskopisk, så de ville uansett ikke fått noen bivirkning av Pandemrix, uansett hvor uflaks de hadde.

Vi vet heller ennå ikke om Pandemrix har trigget en narkolepsi som ellers aldri ville dukket opp hos disse barna, eller om den «bare» trigget en sykdom som ville kommet i løpet av få år uansett. Dette ser vi først når man har statistikk på antall nye narkolepsitilfeller hvert år i årene som kommer. Hvis Pandemrix har trigget en sykdom som ville kommet uansett, så vil man se en nedgang av nye narkolepsitilfeller de neste årene, fordi de vaksinerammede har fått sin sykdom trigget og/eller diagnostisert tidligere enn normalt. Dette kan også være en forklaring på at ingen over 20 år ser ut til å ha blitt rammet av vaksinen, fordi disse allerede er så gamle at de som kunne få narkolepsi har fått diagnosen allerede.

Men VG stopper ikke der. I dag slår de opp denne saken:

Skjermbilde 2012 02 28 kl 13 39 44

Her skriver de:

Da legemiddelfirmaet begynte å lete etter spedbarn å vaksinere mot svineinfluensa, hevdet de at vaksinen ikke var farligere enn paracet.

[…]

– Det er ikke noe farligere for barn å ta denne vaksinen enn det kan være å ta paracet, eller spise mat fordi de setter den i halsen, sa medisinsk sjef for legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline (GSK), Erik Hjelvin, til VG i midten av november 2009.

Dette brukes for å understreke et poeng VG har trukket frem uttallige ganger de siste ukene:

I forrige uke sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen at han ikke ville anbefalt massevaksinering av barn én gang til.

Nettopp. Selvsagt ville han ikke det. Når vi vet at Pandemrix kan gi en så alvorlig bivirkning er det klart at helsemyndighetene ikke ville anbefalt bruk av denne vaksinen igjen. Derfor er det også slik at Pandemrix i dag ikke anbefales til noen under 20 år, med mindre det skulle oppstå en situasjon hvor alternativet er mye verre, f.eks. en mutert variant av H1N1 som var mye farligere men som fortsatt vaksinen beskyttet mot. Men hele poenget er jo at man ikke visste dette i 2009. Og ikke bare det, man kunne ikke vite det! Man kunne ikke vite om denne sjeldne bivirkningen selv om man hadde kjørt store studier i årevis før Pandemrix ble godkjent, fordi bivirkningen er så sjelden at den ikke ville bli oppdaget før man hadde vaksinert flere millioner mennesker. Det er rett og slett en risiko vi må leve med om vi ønsker å ha det gode som vaksiner og andre legemidler er.

Det virker som om VG forsøker å male et bilde av at myndighetene tok et uansvarlig valg da de anbefalte vaksinering med Pandemrix. Men ut fra det de visste, kunne vite, og hva all historikk og erfaring med tilsvarende vaksiner viste oss, så var det all grunn til å tro at vaksinen ville være trygg. Hvertfall trygg nok til at den var verdt den lille usikkerhet som var knyttet til skvalenet målt opp mot den potensielle faren knyttet til en influensapandemi.

Narkolepsi var aldri noensinne oppdaget som bivirkning i vaksiner tidligere, og dermed er dette en av de sjeldne og ukjente bivirkningene som både GlaxoSmithKline, WHO og FHI hele tiden sa kunne dukke opp. Slik vil det alltid være med nye vaksiner og medikamenter. Sjeldne, ukjente bivirkinger er nettopp ukjente fordi de er så sjeldne og ikke kan oppdages før svært mange har blitt vaksinert. Men om man velger seg den holdning som VG for tiden maner til med at enhver bivirkning, uansett hvor sjelden, er uakseptabel, så må vi bare slutte med all vaksinering og la for eksempel polio komme tilbake for fullt. Det tror jeg strengt tatt at svært få nordmenn egentlig ønsker.

Hva så med den risikosammenligning GlaxoSmithKline ga i 2009? Tall fra USA viser at det dør minst ett barn hver 5. dag av kvelning fra mat. Overført til norske tall vil vel det bety rundt 1-2 dødsfall i året. I tillegg fører et mye større antall matrelaterte kvelninger til sykehusinnleggelser, selv om barnet overlever.

Ser man på Paracet så lister Felleskatalogen disse bivirkningene ved vanlig bruk:

Bivirkninger: Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni og hemolytisk anemi. Hud: Allergilignende reaksjoner, eksantem. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: Leverpåvirkning. Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.

Disse er altså mer vanlige enn narkolepsi, men veldig sjelden så alvorlige som narkolepsi. Tar man derimot med feilbruk av paracetamol er bivirkningene svært mye mer alvorlig. I perioden 1990-98 viste en undersøkelse at det i gjennomsnitt var 1-2 dødsfall og ca 500 sykehusinnleggelser per år grunnet paracetamolforgiftning her i Norge. Når paracetamol som regel tas hjemme uten profesjonell bistand, mens vaksiner gis av kompetent personell, er feilbruk relevant å ta med i beregningen.

Selvsagt er det slik at en risiko for narkolepsi på 1/68 000 er mer alvorlig enn de mye hyppigere, men mildere, bivirkningene fra korrekt bruk av paracetamol. Men det er ut fra den informasjon vi har i dag. I 2009, da studien på barna ble utført, var uttalelsen i aller høyeste grad korrekt basert på tilgjengelig informasjon om bivirkninger fra tilsvarende vaksiner.

I tillegg skal vi heller ikke glemme at vaksinen sannsynligvis sparte oss for flere titalls dødsfall, og mange hundre intensivinnleggelser på sykehus. Sett i det lys er ikke bildet så ensfarget som VG vil ha oss til å tro.

Og når det gjelder skvalenet som kan være årsaken til den automimmune sykdommen som ble trigget og ga narkolepsi hos de som var genetisk disponerte for dette, så er det denne måten å produsere vaksine på vi vil være avhengige av også ved neste pandemi. I snitt rammes vi av 3 pandemier hvert hundreår, og får vi eksempelvis en mutert variant av det svært dødelige fugleinfluensaviruset (H5N1) som også smitter mellom mennesker, vil vi være avhengige av å få produsert effektiv vaksine veldig fort. Da vil vi ikke komme utenom bruk av en adjuvans for å få vaksinen ut til folk tidsnok, fordi man har ikke nok tid til å dyrke nok virusmateriale til å gi kraftig nok immunrespons uten denne adjuvansen. Man kan velge en vaksine uten adjuvans, men det må da veies opp mot risikoen av en svakere beskyttelse mot en farlig sykdom. Hva skjer da med folk om VG har skremt dem til å anta at vaksiner er utrygge for folk flest? Alternativet til en slik vaksine, med sin lille usikkerhet omkring sikkerhet, vil være mye, mye verre.

VG sin serie med artikler om Pandemrix er grovt villedende og grovt uansvarlige. Hadde de hatt et saklig poeng måtte de gjerne kjørt full kritikk av både vaksine og myndigheter slik media skal. Men her mangler sakene fullstendig noe gyldig poeng annet enn de fiktive poeng journalistene selv konstruerer ved å intervjue kunnskapsløse synsere og bruke retoriske grep for å skape en illusjon av innhold. Konsekvensene av dette er at folk som ikke vet bedre, og det gjelder dessverre kanskje de fleste i dette landet, vil få en økt frykt for vaksiner. Det er uhyre farlig, og her må journalistene og VG ta ansvar.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli betalende medlem på Forum for Kritiske Tenkere for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!


Takk for at du deler denne bloggposten!