Skjermbilde 2012 08 21 kl 17 27 51

Jeg ser flere skeptikere uttrykke sin harme over at politiet bruker av sine dyrebare ressurser til å følge opp tips fra såkalte klarsynte i jakten etter den forsvunnede Sigrid Giskegjerde Schjetne. Det er lett å forstå at folk blir oppgitt, fordi klarsynthet er en egenskap som ikke eksisterer, og mennesker som hevder de er klarsynte er enten bevisste bedragere eller ofre for selvbedrag.

Likevel klarer jeg ikke hisse meg veldig opp over at politiet bruker tid på dette. Jeg har riktignok kritisert synske som kommer med tips om Sigrid-saken og andre saker i de to siste episodene av Saltklypa (#61 og #62), men her er det først og fremst de synske selv jeg kritiserer. Disse menneskene som så til de grader mangler helt grunnleggende selvinnsikt og selvkritikk at de lar sine hallusinasjoner ramme andre uskyldige mennesker i en ekstremt sårbar posisjon.

At politiet derimot følger opp tips som er konkrete nok, selv om de kommer fra «synske», synes jeg ikke er så kritikkverdig, fordi politiet ikke kan vurdere om påstanden om klarsynthet er en reell bakgrunn for tipset. La meg gi et par eksempler på problemstillingen politiet møter når de mottar slike tips.

Klarsynthet – selvbedrag eller dekkoperasjon?

En person med kjennskap til saken som ønsker å gi et tips, men som ikke ønsker å bli knyttet til saken utover dette, kan muligens finne på å bruke «klarsynthet» som en dekkhistorie. Da er nok risikoen mindre for at politiet vil stille spørsmål med hvor informasjonen kommer fra og hvordan vedkommende kunne vite om dette i etterkant. Ergo bør politiet ta i mot slike tips, og følge dem opp om de virker konkrete nok, selv om «klarsynthet» oppgis som årsak.

En annen grunn til at politiet bør følge opp slike tips er at såkalte klarsynte som regel bruker ulike teknikker for å «lese» andre mennesker, blant annet cold reading. Gjennom cold reading kan de plukke opp informasjon fra det en person selv formidler til den klarsynte, og så levere dette tilbake som om det er informasjon de selv har «sett». Det er overraskende lett å lure folk på denne måten, og alle såkalte klarsynte, såvel som skeptikere som etterligner klarsynte, eksempelvis Derren Brown, benytter seg av dette psykologiske trikset.

Men her kommer problemet: Kanskje lurer også klarsynte seg selv. Rent hypotetisk så kan en klarsynt som har kontakt med de rette personer involvert i saken plukke opp informasjon som er relevant, og så innbille seg at de har sett dette gjennom sine mystiske evner. Det ville i så fall ikke være den første klarsynte som lurer seg selv på denne måten. Det finnes flere eksempler på at folk har startet med å spille klarsynte ved å bevisst bruke cold reading, men etter å ha oppdaget hvor effektivt det er har de begynt å tro de faktisk har spesielle evner. Og om disse da føler sterkt at denne informasjonen er nyttig, og tipser politiet, så bør politiet følge dette opp, nettopp fordi informasjonen kan ha kommet til den klarsynte på helt naturlige måter, enten den klarsynte forstår det selv eller ei.

Jeg tror altså derfor at politiet gjør rett i å følge opp tips fra klarsynte, forutsatt at disse er konkrete nok, som politiet selv understreker. Det ville være tragisk om politiet valgte å ignorere et konkret tips fra en «klarsynt» som senere viste seg å ha vært korrekt. Det er likevel en del forbehold som jeg skal komme tilbake til snart.

Unyttige og skadelige tips

La oss først se litt på tipsene som har kommet inn i Sigrid-saken, og i andre tidligere saker. Har disse vært nyttige? I den pågående Sigrid-saken sier politiet:

– Vi har fått veldig mange tips fra klarsynte og synske, men så langt har ingen lignet på hverandre, sier Morten Wiik ved krimvakta til VG Nett.

Det er selvsagt som forventet, fordi såkalte klarsynte vil bare se ting de fantaserer om i sitt eget hode, og det kan være alt mulig rart så lenge det ikke er noen konkrete holdepunkter å ta tak i. Det er noe av det spesielle med denne saken. Det finnes ikke noe konkret for de «klarsynte» å gripe fatt i, dermed spriker deres syn i alle retninger. Hadde politiet gått ut i media med noen konkrete holdepunkter, for eksempel mistanke om et sted hun kan være, eller en måte hun er forsvunnet, ville nok mange av de klarsynte plutselig «sett» ting som var i overenstemmelse med dette. Men med unntak av etterlysning av en bil så har det ikke vært noe å ta tak i. Dermed spriker tipsene fra klarsynte i alle retninger.

Vi så det samme i saken med Tina Jørgensen som forsvant 24. september 2000 i Stavanger. Det var ingen rød tråd eller sammenfall i tipsene ettersom politiet ikke hadde gått ut med noen konkrete holdepunkter de synske kunne ta tak i. Enkelte av tipsene var også svært motbydelige og påførte de etterlatte traumer. Tinas mor ble eksempelvis kontaktet av flere synske, og en av disse sa følgende:

«Datteren din ligger i kjelleren på et rødt hus, sterkt neddopet og med lav puls.»

Tinas mor, Torunn Austdal Rasmussen, slet med mareritt om disse «synene» lenge etter at Tina ble funnet død en måned senere, pakket inn i plastikk og gjemt i en avløpskum ved Bore kirke på Jæren.

I Tina-saken hadde moren hyret inn en privatdetektiv som brukte synske som en del av sin «etterforskning», og det angret moren på i ettertid:

– Han fortalte med sånn innlevelse at det brant seg inn i sinnet mitt. Jeg håper det bildet slipper taket en gang, sier hun til Dagbladet.

I et annet syn lå Tina i en gammel bunkers på Forus, i et tredje befant hun seg i en svart plastsekk på havets bunn. Noen hadde også sett henne i en bil med ungdommer som kjørte om bord på ei ferje. Alt viste seg å være feil.

– Jeg tror ikke på dem. Jeg tror ikke på noe overnaturlig. De som gjør det, må gjerne bruke synske for min del. Men jeg vil advare alle andre mot å gjøre sånt i en desperat situasjon. Det gir bare en unødvendig ekstrabelastning, sier Austdal Rasmussen.

Den 1. april 2002 forsvant Benedicte Maxwell Iversen i Oslo, og også i denne saken kom det inn mange tips fra synske:

– I denne perioden kom det inn 70- 80 henvendelser fra folk som påsto å ha synske evner. Det påfallende var at overhodet ingenting stemte. Jo flere henvendelser vi fikk, jo mer useriøse ble de. Noen prøvde til og med å tjene penger på det, sier Sidsel Grasli, talskvinne for Benedictes familie.

– Vil du si at tipsene medførte en psykisk belastning?

– Absolutt. De fortalte mange grusomme ting, helt ned til minste groteske detalj. Jeg måtte skjerme de aller nærmeste for disse historiene, og advarer sterkt mot at folk benytter seg av slike personer, sier Grasli.

Benedicte ble senere funnet død etter å ha tatt sitt eget liv. Tipsene fra de synske var ikke til noe hjelp.

Året før forsvant Jonas Fredbo, og talsmann for hans familie, Øystein Bøe, var også svært kritisk til de synske som bidro med tips i saken:

Øystein Bøe, talsmann for Jonas Fredbos familie, er enig. Han fikk også flere oppskakende historier fra synske, før gutten ble funnet.

– Det viste seg i ettertid at ingenting av det vi fikk høre, stemte, sier Bøe.

I denne saken fra Dagbladet påpekes det også at Røde Kors ikke benytter seg av synske i sitt letearbeid, mens firmaet Maritex som har bistått i søk etter savnede med miniubåt irriterer seg over de synske tipsene:

Det samme sier Trygve Merkesvik i firmaet Maritex på Vestlandet. Han har funnet et 20-tall savnede personer ved hjelp av miniubåt, og har bare negative erfaringer med tips fra påstått synske. Han har mange ganger opplevd at fornuftige søk ble avbrutt fordi noen hadde «sett» den savnede et annet sted. Og så viste det seg at personen likevel lå der man lette først.

– Nå stiller jeg ikke lenger opp hvis såkalt synske er involvert. Det eneste man oppnår med det, er at søket blir forlenget. Vi må bruke sunn fornuft, i stedet for alt dette synske tullet, sier Merkesvik.

Daværende Kripos-sjef Arne Huuse advarte dengang mot bruk av synske, og understreket at tips fra synske aldri hadde bidratt til oppklaring av noen kriminalsak. Det samme sa Leif A. Lier som har jobbet som etterforsker i mange tiår:

– Ikke en eneste gang har noen av dem vært i nærheten. Jeg forstår at desperate folk har behov for å prøve alt. Men jeg har ingen tro på det, sier Lier.

Diffuse og villedende tips

I Tina-saken ble blant annet Fiskepiren-Verven i Stavanger nevnt, og dykkere ble satt inn for å søke i dette områrdet, men uten hell. Noe som ikke er så rart da Tina senere ble funnet i en kum rundt 25 km unna. Men er det ikke typisk at synske ser steder som virker sannsynlige? Området Fiskepiren-Verven ville kanskje være et naturlig sted å kjapt dumpe et lik hvis Tina var blitt drept i sentrum i affekt, men slik var ikke virkeligheten. Hun ble drept et helt annet sted, og altså dumpet i en kum innpakket i plastikk. Hvorfor så ingen, absolutt ingen, klarsynte dette? Noe så konkret og spesifikt? Nei, de synske ser noe «i nærheten av vann», eller «i nærheten av en skog», eller «i en kjeller» og så videre, fordi det er naturlige ting å gjette seg til, og diffust nok til at det nesten kan gjelde overalt. Men de helt spesifikke detaljene som virkelig kan hjelpe en etterforskning er det aldri noen klarsynte som ser. Er det ikke rart?

I Sigrid-saken ser jeg også at Snåsamannen er koblet inn, men heller ikke han kan hjelpe. Hvorfor ikke? Han har tidligere profilert seg selv med at han har hjulpet til med å finne forsvunnede personer, selvsagt helt uten noen form for dokumentasjon. Men når det kommer konkrete saker hvor han ikke kan benytte seg av informasjon innhentet for eksempel fra internett eller cold reading fra en person som allerede sitter inne med detaljkunnskapen, som i saken med den savnede Therese Mari Åkerøy som ble tatt av et ras i 2010, så kommer han selvsagt til kort. Klarsynte er bare konkrete og detaljerte hvis de kan benytte seg av triks som cold reading. I Tina-saken eller Sigrid-saken kan de ikke det, fordi de ikke kan fiske ut denne informasjonen fra folk som har kunnskapen. Dermed er tipsene deres helt på måfå, drevet frem gjennom ren og ufiltrert fantasi.

Manglende selvkritikk

Jeg synes altså at politiet skal følge opp tips, selv fra klarsynte, så lenge disse er konkrete nok til at det finnes noe å undersøke, og så lenge det ikke går på bekostning av viktigere etterforskning. Likevel, dette hadde ikke vært et stort problem om de klarsynte selv innehadde det minimum av anstendighet og selvkritisk sans som folk flest har og holdt kjeft om sine interne fabuleringer. Se for eksempel på dette eksemplet fra en Facebook-side den 7. august 2012:

Skjermbilde 2012 08 07 kl 21 39

Ja, vi danner oss alle bilder inne i hodet av hva som kan ha skjedd med Sigrid. Jeg har selv sett for meg flere scenarioer, og de kan utspille seg så levende inne i hodet mitt at jeg får klump i halsen og vondt i magen. Men jeg vet likevel at det bare er fantasi. Bildene i hodet mitt representerer ikke virkeligheten på noe vis, selv om de kan føles ekte. Jeg vet at selv om noe føles sant, eller påvirker meg emosjonelt, så trenger ikke det bety at det faktisk er sant.

Hele vår virkelighetsoppfatning konstrueres til enhver tid av hjernen vår, og det som skiller en skeptiker eller normalt rasjonell person fra disse «klarsynte» er at vi hele tiden forholder oss kritiske til våre egen virkelighetsoppfatning. En klarsynt gjør ikke det. En klarsynt har mistet kontakten med virkeligheten og klarer ikke lenger skille mellom de bilder hjernen konstruerer når man slipper den fri, altså velger å ikke jorde den i den objektive virkelighet, og de bilder som dannes men hele tiden begrenses, slipes ned og formes av virkeligheten rundt oss, eller vår normale kritiske sans.

Diffuse tips gir diffuse treff

Klarsynte har aldri bidratt med noe som helst av nytte i slike forsvinningssaker. Men likevel vil enkelte hevde å ha hjulpet, og mange vil hevde at de kjenner eksempler på at klarsynte har gitt korrekte tips. Selvsagt vil de det. Det er bare en enkel lek med sannsynlighetsberegning. Om det kommer inn 100 tips fra klarsynte, tips som alle inneholder kanskje ti ulike detaljer, så er det uunngåelig at en eller flere av disse vil inneholde elementer som kan tolkes å være delvis riktige. Vi snakker tross alt om rundt 1000 detaljer som i etterpåklokskapens lys kan tolkes inn i det bildet vi da kjenner når de savnede endelig er funnet og historien er kjent.

I Tina-saken så sa privatetterforsker Berntsen følgende:

Berntsen hevder at flere tips viste seg å være i nærheten av sannheten. Noen så ei gangbru (Tina ble sannsynligvis drept under ei bru), andre en kirke (hun ble funnet ved en kirke) og så videre. Men «synene» var for vage til å hjelpe politiet.

Selvsagt vil noen av tipsene være i nærheten hvis man er romslig nok i å trekke geografiske og tidsmessige sammenhenger. Men det samme ville vi se om vi satte 100 vanlige personer til å skrive ned helt tilfeldige tanker om en sak. Noen av disse vil være i nærheten av sannheten gjennom ren tilfeldighet. Det vil alltid være en kirke i nærheten. Det vil alltid være vann i nærheten. Det vil alltid være en bro i nærheten. Hvis man tror, som denne privatetterforskeren synes å gjøre, at det tyder på at de klarsynte må ha spesielle evner, så er man rett og slett særdeles naiv. Eller bare teit.

Etterforskningleder i Tina-saken var derimot ikke spesielt imponert over tipsene fra de klarsynte:

– For oss ga ikke disse tipsene noen ting, sier etterforskningsleder Odd Tveit Jørgensen.

Det samme går igjen hos etterforskerne i de fleste andre forsvinningssakene Dagbladet snakket med.

Det er også svært interessant å merke seg at TV-programmet «Fornemmelse for mord» brukte synske i hele 23 ulike drapssaker, og i 15 av sakene ble det gjort ytterligere etterforskning basert på disse tipsene. Hjalp det? Nei, overhodet ikke. Ingen av tipsene fra klarsynte førte til noe gjennombrudd i sakene. Derimot ga det de etterlatte falske forhåpninger, uskyldige ble feilaktig mistenkt, og dyrebare politiressurser ble ødslet vekk, uten at noe positivt kom ut av det i det hele tatt. Det er grotesk og det er tragisk.

Konklusjon

De klarsynte forsøpler altså etterforskningen med sine tips. Politiet bør følge opp de gode tipsene rett og slett fordi det kan ligge andre årsaker og motiver enn klarsynthet bak tipsene, men i praksis har vi aldri tidligere sett dette skje. De såkalte klarsynte som leverer tips til politiet er uten unntak bare forvirrede og ukritiske røster som skader andre mennesker med sine fabuleringer. Og selv om ingen klarsynt noensinne har hjulpet i slike forsvinningssaker, og ingen av dem heller har varslet om tragedier som 22/7 eller 9/11 i forveien, så sitter det overraskende mange nordmenn rundt om i landet og likevel tror at slike klarsynte, inklusive sjarlataner som Snåsamannen, må ha noe for seg. Det finnes jo mer mellom himmel og jord…

Hvor idiot går det an å bli?

 • Det burde vært obligatorisk for overtroiske å se TV-serier (det er jo opplysningsmangfoldets budbringer i dag) som The Mentalist… selvsagt er det bare TV, men han er i hvert fall glitrende flink til å lure folk til å tro at han har overnaturlige evner – hvilket han så klart ikke har, bare en evne til å «lese» mennesker (vel, egentlig en evne til å lese manus og spille rollen bra, men hey…)

 • IvarE

  Du har selvfølgelig et poeng i det at noen kan komme med tips basert på det de selv *tror* er klarsynthet, tips som i virkeligheten er informasjon oppfattet mere eller mindre underbevisst fordi de er flink til å lese folk. Og det ville selvfølgelig ha vært fryktelig om et tips som var avfeid pga «klarsynthet» siden allikevel viste seg å være riktig. Men det viktige i slike saker er at alle de «klarsynte» ikke bidrar med annet enn å lede knappe ressurser *vekk* fra en effektiv etterforskning!
  Politiet burde derfor, selv om det kan virke følelsesmessig utfordrende for enkelte, ignorere absolutt alle tips fra personer som hevder «klarsynthet»!

  PS: Så for øvrig at adv. Stabell (i denne sammenheng bistandsadvokat for familien) presterte å bruke det at politiet ikke var begeistret for dusør til egenprofilering der han hevdet at «de ikke hadde gitt familien noen god begrunnelse…». Usmakelig! Det er mange selvsagte grunner for å mislike dusør, så som nettopp at det kan komme inn mange verdiløse tips som bare avleder ressurser, at dusør er en dårlig strategi over tid fordi det at publikum forventer dusør eller tror at dusøren kan vokse vil medføre at enkelte venter med å gi tips, osv osv. Momenter han som bistandsadvokat utmerket godt kunne ha forklart familien selv ist.f. å vise seg i media.

 • Quasi

  Synd Marthas engler bare hjelper med å finne nøkler, og ikke mennesker…

 • amhovgaard

  «de synske ser noe «i nærheten av vann», eller «i nærheten av en skog»»
  Ja, det dekker vel rundt regnet 99 % av Norge…

 • Ja, du er usedvanlig saklig her, de er både «teite» og «idioter»… Bygger også saken din på synsing som du vel mener er fundert i den vitenskapelige metode, rasjonalitet og sånne flotte, moderne og sekulære ting.

  Foruten dine egne poeng om hvorfor klarsynte tips kan være viktige å få med seg. Så kan det også være noe så enkelt som at disse klarsynte også kan komme med andre perspetiv og tankerekker for hendelsforløp, som politiet i seg selv ikke har dekket i sin etterforskning, grunnet fagidioti (et trau man ofte trasker) eller rett og slett mangel på antall hoder til å tenke over saken.

  Om de klarsynte bedrive cold reading eller ikke, så forandrer ikke det det faktum at de opplever at de på annet vis produserer kunnskap/tips/whatnot. De har jo tydeligvis noen ferdigheter som fungerer ubevisst. Om det ikke stemmer overens med hvordan du vil operasjonaliere «klarsynthet» og det uvirkelige du mener de påberoper seg, så kan man jo kanskje bruke de små grå litt også. De har et sett med ferdigheter de anvender uten nødvendigvis å være klar over det, akkurat som du anvender dårlig retorikk og hersketeknikker i bloggen din – er ikke de klarsynte, fordi du klarer å definerer det de gjør som noe annet? Hva om de prosessene du snakker om som cold reading og slikt, er nøyaktig det de tenker på som klarsynthet?

  Kvantefysikke postulerer det på et noe mer abstrakt plan kanskje, men samfunnsvitenskapene har også sagt det nokså konkret: «Det mennesket tror er virkelig, blir virkelig i sine konsekvenser». Med andre ord gjelder det samme for klarsynte som for deg herr Tjomlid. Du har en oppfatning som du tror så sterkt på, at alt som faller innenfor de felt hvor du mener du kan ytre deg fornuftig om, ytrer du deg om. Konklusjonene blir selvfølgelig passende for din virkelighetsoppfattelse, du påberoper deg definisjonsrett på «sannhet» og «virkelighet».

  Du tar sikkert dette som et angrep, du har det med å gjøre det om jeg ikke husker feil. Men sånn i tilfelle du tror du har med en svevende hippy eller new ager å gjøre, så kan jeg allerede påpeke nå at jeg ikke har noe tro på den formen for klarsynthet du selv angriper, jeg er ikke overbevist om noen gammel mann sittende på en trone over skyene, selv ikke en kosmisk bevissthet som inkluderer alle universets potesielle hendelser, men jeg har i hvert fall et skeptisk og åpent nok sinn til å se etter andre løsninger enn dårlig formulert drittslenging og selvhevdelse. Noe denne bloggen tyder på å være, i hvert fall ikke sett noe særlig annet, selv om språk og uttalelser tilsier at den skulle være mer saklig og fornuftig enn det den faktisk er.

 • Du graver din egen grav når du drar inn sitatet «Det mennesket tror er virkelig, blir virkelig i sine konsekvenser», og måten du bruker det på. Hele poenget som Hr. Tjomlid presenterer, er at såkalt klarsynte ikke analyserer oppfatningene sine, men tar rådata fra sin egen, subjektive oppfatning, og formidler det rett ut som om det var fakta.
  Hr. Tjomlid har skrevet mange bloggposter, som du kanskje har sett. Kanskje har du lest noen av dem. Han underbygger som regel meningene sine med god retorikk, og bruker ord med snert i når han føler det er fortjent.

  Å kalle noen teit som en konsekvens av at de enten stiller seg totalt ukritisk til sine egne tanker, eller fordi de med overlegg prøver å svindle folk, er vel ikke en så stor urett at det kan kalles «hersketeknikk»?

  Hvis du ser gjennom bloggpostene hans, vil du se at han flere ganger har definert sin egen skeptisisme som evnen til å revurdere egne konklusjoner, og sammenligne egen kunnskap med den kollektive vitenskap som verden har samlet om et emne.
  Han har til og med en bloggpost hvor han påpeker ting han har blitt nødt til å endre mening om, fordi han har møtt på bedre motargumenter og bedre forskning, som har motbevist hans grunnleggende holdning til temaet.

  Denne bloggposten er altså hans nåværende holdning, basert på de tyngste fakta vi har om saken, frem til det motsatte er bevist. Den forskningen som ligger til grunne for meningene som kommer frem i bloggposten, er tydelig fremlagt.

  Hvis du mener noe av det han har sagt er feil, eller usaklig, så må du nesten også forklare hvorfor den er usaklig, og komme med gode data som underbygger dine egne teorier. Ellers er du bare usaklig selv, og det gjør kommentaren din overflødig.

 • asdf

  god lesning, takk skal du ha!

 • Jeg graver min egen grav fordi jeg påpeker at han selv er offer for sin egen suverenitet?

  Poenget til Tjomlid (som du drar frem) er et han selv, i denne posten er offer for. At han har forandret mening og beveget seg fremover gjør ham verken uvanlig eller noe spesiell, det er menneskelig.

  Det at han omtaler en relativt stor gruppering på et vis som skulle tilsi at de ikke i det hele tatt er selvtenkende vesner, eller i hvert fall ikke når opp til hans versjon av det han mener er riktig skepsis og selvkritikk, det er problematisk og usaklig – og ikke så rent lite elitistisk.. Det at han beskylder andre mennesker for ikke å gjøre som ham selv, eventuelt
  ikke leve opp til hans forventning om hvordan de bør gjøre det… da er
  han jo like blind som han beskylder dem for å være. Hva vet vel han egentlig om disse menneskene? Hvem er han til å stille seg til doms over mennesker på dette viset? Det eneste han sitter på er popkulturelle og subjektive – eventuelt intersubjektive – oppfatninger av hva som kollektivt antas å være en form for enighet om – i de sirklene han frekventerer. Det er her sitatet jeg kom med har en betydning. Man har ikke noen form for objektive fakta, det eneste man har er troen på de axiomatisk prinsippene som ligger til grunn for en form for vitenskap, eller det en har bestemt seg for å utgjøre ens virkelighet.

  Å kalle noen teit er i prinsippet usaklig og en hersketeknikk, uavhengig av hvilke konspiratoriske begrunnelser man har skapt for seg selv, sin kult og sine disipler.

  Det er ingen forskning her, det ukvalifisert synsing og tabloidisering – han skal likevel ha kudos for å ikke legge skjul på sine fordommer og at han så åpenlyst viser at han kommer til kort når det gjelder systematisk og analytisk tenkning.

 • Mt.J

  «Om de klarsynte bedrive cold reading eller ikke, så forandrer ikke det det faktum at de opplever at de på annet vis produserer kunnskap/tips/whatnot. De har jo tydeligvis noen ferdigheter som fungerer ubevisst»

  Denne ferdigheten som produserer kunnskap/tips/whatnot kalles «fantasi» og er noe alle har.

 • «Om de klarsynte bedrive cold reading eller ikke, så forandrer ikke det det faktum at de opplever at de på annet vis produserer kunnskap/tips/whatnot. De har jo tydeligvis noen ferdigheter som fungerer ubevisst»

  Men det er jo nettopp det de *ikke* har. *Alle* politifolk som har vært borti slike folk sier jo uten unntak at synske og klarsynte ALDRI har bidratt med noe nyttig i noen etterforskning noensinne. Har du ikke lest bloggposten du kommenterer?

 • lojosang

  Rundt renget ja, om du runder ned fra hundre. Eller tar med indre strok av Dronning Maud Land.

 • Thorfeil

  Herregud, kvantefysikken er IKKE det du lyver om at det er. Dere overtroiske, irrasjonelle mennesker må slutte å hele tiden nevne kvantefysikk. Det har ingenting med den irrasjonelle overtroen deres å gjøre.

 • Thorfeil

  Å lyve om Tjomlid er usaklig og en hersketeknikk, så hvorfor gjør du det?

 • Så cold reading og effektiv sosial manipulering av andre mennesker (ubevisst er bevisst, intensjonelt eller uintensjonelt) er fantasi?

 • Jeg må jo forholde meg til saklighetsnivået som er her. OG jeg lyver ikke.

 • Jeg betviler kildene og det metodiske pseudovitenskapelige grunnlaget denne bloggposten er basert på.

  Bare for å ta bloggens egne utsagn om cold reading og det jeg gjerne kaller for underliggende sosial manipulering. At politiet er overbevist om at de ikke får noe dugelige tips, så spiller det like lite rolle som om «healeren» er overbevist om han er samstemt med kosmos eller hva enn han/hun mener ham gir ham/henne kraft. Politiet sitter hele tiden og samler inn informajson – og all denne informasjonen påvirker etterforskningen, om kun på et underliggende og ubevisst nivå. Om det er avgjørende tips eller ikke er irrelevant. Videre så er sitatet ditt over i relasjon til den enkeltes overbevisning og følelse av evner, versus faktiske resultat og påvirkning av etterforskning.

  Et annet viktig poeng i denne saken er placebo-effekten, som ikke er noe taskenspill eller liksomgreier. Legemiddelindustrien er i stor grad avhengig av denne. Det ble store ramaskrik fra da legemiddelindustrien ble pålagt å publisere all data om blindtester i forhold til spesielt psykofarma. Årsaken? Jo legene og utviklerne var redd for at medisinene skulle bli mindre effektive på grunn av manglende placebo-effekt, eventuelt nosebo-effekten,- det motsatte av placebo.

 • Lyver? Du bruker store ord. Ok, så tar jeg feil, forklar for meg hva kvantefysikk er da.

  Bra du klarer forholde deg rasjonell og saklig ved å komme med personangrep og beskylde meg for å være overtroisk bare fordi jeg mener han som skriver bloggen her er en kvakksalver, akkurat som disiplene hans er.

 • Det du egentlig sier her er at klarsynthet er en ikke-falsifiserbar hypotese. Godt jobbet.

  Det hadde også vært fint om du evnet å underbygge en eneste av dine påstander med dokumentasjon, ikke bare slenge ut alle mulige slags argumenter som du forventer at alle skal tro deg på, samtidig som du opphøyer deg selv til å betvile mine kilder når jeg i det minste har bryet til å basere mine argumenter på slike.

  Dine påstander om placeboeffekt viser at du ikke har satt deg spesielt dypt inn i hva placebo/nocebo-effekt er og hvorfor man kontrollerer for dette. Ja, det har vært omdiskutert om antidepressiva har noen effekt utover placeboeffekt for milde til moderate depresjoner, men å generalisere dette til å gjelde «legemiddelindustrien» er ganske hårreisende hvis man kjenner litt til de krav til publiserte RCTer som kreves for å få legemidler godkjent.

 • anne marie hovgaard

  Ja, historiene de kommer med er fantasi. Cold reading og sosial manipulering er teknikker de bruker for å komme opp med historiene og få folk til å ta dem alvorlig.

 • anne marie hovgaard

  «disse klarsynte (…) kan komme med andre perspetiv og tankerekker for hendelsforløp, som politiet i seg selv ikke har dekket i sin etterforskning, grunnet fagidioti (et trau man ofte trasker) eller rett og slett mangel på antall hoder til å tenke over saken»
  På linje med alle andre ukvalifiserte som ikke vet noe spesielt om saken, altså?
  «Om de klarsynte bedrive cold reading eller ikke, så forandrer ikke det det faktum at de opplever at de på annet vis produserer kunnskap/tips/whatnot.»
  Jada, de «opplever» sikkert det. Akkurat som så å si alle som melder seg på Idol «opplever» at de er usedvanlig flinke til å synge.
  «Hva om de prosessene du snakker om som cold reading og slikt, er nøyaktig det de tenker på som klarsynthet?»
  Klarsynthet er å fortelle folk det de allerede vet, men late som om det er noe mystisk og enestående?
  «Kvantefysikke postulerer det på et noe mer abstrakt plan kanskje, men samfunnsvitenskapene har også sagt det nokså konkret: «Det mennesket tror er virkelig, blir virkelig i sine konsekvenser». »
  Kvantefysikk er altfor merkelig og komplisert til at ikke-fysikere bør late som om de forstår hva det er. Men magi er det i alle fall ikke. Og det sitatet ditt handler ikke om å påvirke den fysiske verden, slik vi ville måttet for å kunne ha hver vår virkelighet, men om menneskelig psykologi og atferd. Hvis vi alle er enige om at en bestemt papirbit er verd det samme som en vinterjakke, ja da er den det. Hvis du tror at tyttebær egentlig er det samme som kristtorn-bær og dermed like giftige, går du glipp av en næringskilde på samme måte som om det var reelt.

 • GeriatriskeGunvor

  Kvanteteori er ikke abstrakt. Det er i høyeste grad konkret. Kvanteeffekter kan beregnes matematisk med en nøyaktighet tilsvarende avstanden mellom Oslo og New York med til et håstrås feilmargin. Det er like konkret som Newtons teorier om gravitasjon, Maxwells teorier om elektromagnetisme og Einsteins relativitetsteori. Det er komplisert, men ikke mer komplisert enn at en normlalt oppegående person kan sette seg nok inn i prinsippene til å skjønne at det de alternative prater om er fullstendig på jordet.

  Kvanteefekter er begrenset i tid og rom av Plancs konstant (0.00000000000000000000000000000000066260695729 kg m2/s). Å flytte eksempelvis et sandkorn 0.001 millimeter vil ta 100 millioner år. Vi er i stand til å beregne hendelser ned på så mikroskopiske nivåer at det nesten er umulig å fatte. Men vi kan likevel ikke måle noen som helst påvirkning på subatomiske nivåer fra healere eller andre. Selv den minste reelle påvirkning ville gitt dramatiske utslag i eksperimentelle målinger. Det har aldri skjedd.

  Det du tenker på er antageligvis påstanden om at «Alt som kan skje, vil skje – gitt nok tid». Og det er riktig. Men det har absolutt intenting å gjøre med at «Det mennesket tror er virkelig, blir virkelig i sine konsekvenser». Den viktigste lærdommen av setningen er at det som ikke kan skje, heller ikke vil skje. Eksempelvis ville sandkornet jeg nevnte over bruke over 1000 ganger universets alder (6 × 10^13 år) på å hoppe ut av en fyrstikkeske. Mao – det vil ikke skje. Men kvanteeffektene de alternative påberoper seg, krever uendelig mye mer enn ett enkelt sandkorns rampete oppførsel. Homeopatenes uttynning blir peanuts i forhold til de verdiene vi snakker om. Det kan ikke, og vil ikke skje.

  At vår virkelighetsforståelse kan ha selvoppfyllende konsekvenser har overhodet ingenting med kvanteteori å gjøre. Du leser for eksempel dette på en «kvantemaskin» – transistorene i datamaskinen eller mobiltelefonen din er sannsynligvis det mest konkrete eksempelet på kvantemekanikk du har rundt deg akkurat nå. Men for å si det med Torgrim Eggen – når datamaskinen din kræsjer, hjelper det ikke å tenke positivt.

 • jayjam

  Først kritiserer du bloggeren for å kalle andre idioter, og så kaller du noen idioter selv.

  Er dobbeltmoral et must for å være alternativ-fjols?

  «Klarsynte» produserer ikke tips. De dikter opp ting. Hvis jeg sier til politiet at jeg tror en eller annen savnet person er på månen så har jeg ikke gitt dem et tips. Slik er det med alt «klarsynte» kommer med også.

  Det du skriver om kvantefysikken er bare løgnaktig rør. Kvantefysikken sier ingenting om at du selv kan bestemme hva som skal være virkelig.

  Herregud, dere alternativere er virkelig noe for dere selv…

 • Audun

  Vel. Det er jo en ikke-falisfiserbar hypotese, har aldri påstått noe annet. Den passer ikke inn i det naturvitenskapelige livssyn. Er det derfor ond? feil?

  Det jeg prøver å forklare er at et snevert livssyn er akkurat det: et snevert livssyn. Om man ser på Dawkins som messias eller en bok med fabler og læresetninger som guds ord. Det er samme ulla. Det er snevert, det dumt. Vitenskapens potensiale og ideal er fint nok det, men så er det nå en gang bare mennesker som driver den fremover. Med andre ord er vitenskapen en historisk størrelse, en sosial størrelse, konstituert av de individer som til enhver tid har utgjort kjernen og drivkreftene i den. Altså noe i retning Kuhn’s utlegginger om paradigmeskifter og motgang til Poppers forherligelse av vitenskapen som noe objektivt ufortolkelig og ergo falsifiserbart (ikke at Popper var helt der, men kontrastering er fint). Falsifiseringstesen er fin den, men er i ytterst konsekvens umulig og ikke etterfulgt, da hypoteser ikke forkastes bare fordi de blir falsifisert en gang, eller tolv. Så les deg opp på Thomas Kuhn, fysiker som skrev verket Structures of Scientific Revolutions – der har du noe du burde ta med i denne fomlingen din.

  I forhold til problemer rundt legemiddelindustrien les her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16636630 som sier noe om hvordan legemiddelindustrien er delaktig i den konstruksjonen av psykiske lidelser og avvik. Det ville vært naivt og dumt å tro at slike nære bånd ikke har en effekt og er tegn på korrupsjon.

  Det er nok av indisier, om ikke direkte bevis, som tilsier at prozac økte faren for selvmord, at flere antidepressiva kan føre til depresjon, og at en av de mest brutke antipsykotika i norsk psykiatri har som bieffekt: plutselig død…

  At du har så stor og blind tro på legemiddelindustrien og dens virke, din naivitet og godtroenhet er hårreisende. Og du stiller deg til doms over enkelte forvirrede mennesker som tror de er klarsynt? Trist er det…

 • Pingback: Michael Winger lurer pressen igjen | SAKSYNT()

 • Øyvind W.

  Elsker at du kaller Tjomlid usaklig fordi han bruker ordet «idiot!», for så å bruke ordet «fagidiot» i ditt eget innlegg :) . Søtt.