Klare tall: Uvaksinerte barn blir oftere alvorlig syke

Last updated on 24. januar 2013

623 vaksine barnFor et par dager siden ble det publisert en studie i JAMA Pediatrics som sammenlignet helsetilstanden til små barn som fikk sine barnevaksiner til vanlig tid, og de som fikk dem senere enn normalt eller aldri, såkalte «undervaksinerte barn».

Gruppen med undervaksinerte barn ble også delt i to:

1) De som fikk vaksinen for sent (eller aldri) av uspesifiserte eller naturlige årsaker.
2) De som fikk vaksinen for sent (eller aldri) grunnet foreldrenes valg om å ikke vaksinere barnet.

Studien inkluderte barn født mellom 1. januar 2004 og 31. desember 2008 spredt over hele USA, noe som var totalt 323 247 barn. Studien viste at 48,7% av barna var undervaksinert i én dag eller mer. Nesten halvparten av barna var altså for sene med en eller flere vaksiner, noe som i seg selv er ganske bekymringsfullt. Barn som ikke kunne få vaksinen av ulike medisinske årsaker (organtransplantasjon, svekket immunforsvar etc) var ekskludert fra studien. Barna ble fulgt opp i inntil 36 måneder.

Ut fra dataene de samlet inn estimerer forskerne at minst 13% av amerikanske foreldre bevisst ikke lar barna sine bli vaksinert til vanlig tid. Noen vaksinerer ikke barna overhodet, og noen utsetter vaksineringen fordi de tror det kan skade barna å bli vaksinert for tidlig. Det skremmende er også at det var en ganske klart økende trend med foreldrestyrt undervaksinering de årene som ble analysert.

Resultatene fra studien viste et par interessante ting. Det første man merker seg er at undervaksinerte barn hadde 21% flere sykehusinnleggelser enn de som var vaksinert til riktig tid. De hadde også 3% flere besøk til akuttmottak. På den annen side hadde de undervaksinerte barna 11% færre lege-/sykehusbesøk (som ikke krever innleggelse).

Ser man på de to ulike gruppene av undervaksinerte barn viser det seg at de barna som ikke var vaksinert i tide (eller aldri) grunnet foreldrenes valg hadde ca 6% færre lege-/sykehusbesøk uten innleggelse, ca 9% færre besøk til akuttmottak, mens sykehusinnleggelser var omtrent likt som hos tidsnok vaksinerte barn.

Betyr det at de vaksinekritiske foreldrene hadde barn med mindre helseproblemer? Nei. Tidligere undersøkelser som det refereres til i studien viser at foreldre som velger å ikke vaksinere barna sine generelt sett har lavere tillit til helsevesenet og leger, og heller velger alternative behandlingsmetoder og behandlere når barna blir syke. Det kommer vel ikke som et sjokk på noen. Det er en klar og tydelig sammenheng mellom et positivt syn på alternativ behandling og et negativt syn på vaksiner.

Ser vi på alle undervaksinerte barn, uavhengig av årsak, ser vi at de hadde færre besøk til lege/sykehus for problemer som ikke krever innleggelse, altså mindre alvorlige problemer som foreldrene nok valgte å «behandle» selv med alternative metoder. I statistikken har de vist at dette gjelder for øvre luftveisinfeksjoner, feber og halsbetennelse, symptomer som stort sett går over av seg selv og dermed er perfekte kandidater for alternativ (eller ingen) behandling. Derimot hadde disse barna betydelig flere sykehusinnleggelser enn barn som fikk sine vaksiner. Det tyder altså på at foreldrene styrer unna det vanlige helsevesenet ved mindre alvorlige lidelser og hendelser, men til gjengjeld ser vi at disse barna får flere alvorlige sykdommer eller komplikasjoner som krever innleggelse.

Det er alvorlig, og det er trist. Det er etter mitt syn ren barnemishandling. Foreldre velger å ikke vaksinere barna på grunnlag av egen overbevisning, men de som betaler prisen er barna selv som da ender opp med å bli oftere alvorlig syke enn de som får sine vaksiner. Disse foreldrene velger å la barna utsettes for helt unødvendig risiko for å få potensielt alvorlige sykdommer som vaksiner beskytter nesten 100% mot. Og de utsetter ikke bare sine egne barn for fare, men også andre barn som vaksinen har hatt dårlig effekt på eller som ikke kan vaksineres av ulike årsaker. Jo flere foreldre som avstår fra å la barna vaksineres, jo dårligere blir flokkimmuniteten i samfunnet, og konsekvensene av dette ser vi allerede med stadig nye og større utbrudd av sykdommer som vi for få år siden omtrent ikke så noe til i det hele tatt.

Denne studien viser altså klare tall: Lar du være å vaksinere ditt barn vil sjansen for at barnet ditt blir alvorlig sykt i løpet av de første leveårene øke ganske betydelig. Andre studier har også vist at den samme trend fortsetter i barnas oppvekst. De som ikke vaksineres er mer utsatt for sykdommer og helseproblemer enn de vaksinerte barna også når de kommer opp i tenårene. Det viser at uansett om man tror at vaksiner er farlige, noe vi vet at vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet ikke er, så viser også de harde data helt tydelig at risikoen for helseproblemer ved å ikke vaksinere barnet er mye høyere enn ved å vaksinere dem.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!