856258 10152057498190861 1287473062 oFølgende kronikk stod på trykk i Klassekampen, fredag 13. desember 2013.

Placebokommunen

av Gunnar R Tjomlid – forfatter av boken «Placebodefekten – Hvorfor alternativ behandling virker som den virker»

Under kulturrevolusjonen for rundt 50 år siden bestemte den kinesiske kommunistlederen Mao Zedong at tradisjonell kinesisk medisin, og spesielt akupunktur, skulle bli en vesentlig del av det statlige helsevesen. På den tid var akupunktur nesten falt bort som behandlingsmetode i dette folkerike og fattige landet. Folk opplevde ingen reell effekt av nålene i en tid og et sted hvor det handlet om liv og død.

I mangel av ressurser til å etablere et statlig helsevesen basert på moderne medisin, valgte Mao å gjeninnføre akupunkturen og troen på tradisjonell kinesisk medisin. Han trodde ikke på den selv, men det var godt nok for underklassen. De som ikke hadde tilgang på noe som faktisk virket.

I 2013 ser vi det samme gjenta seg, men denne gang i Fyresdal kommune i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen har fått politisk gjennomslag for at kommunen skal bruke nettopp akupunktur som en sentral del av sitt helsetilbud til de skattebetalende innbyggerne.

Det er slettes ikke tilfeldig. Skjervagen er selv utdannet akupunktør og Qigong-master. For ti år siden fikk han 300 000 kroner i lønn fra kommunen mens han tok et toårig avbrekk fra sin tidligere rådmannstilling for å lære mer om akupunktur. Nå behandler han folk med hendene, klemmer trær, fyller kontoret med «energigivende steiner», og holder rundt vannflasker for å «tilføre energi til vannet».

Kommunen har utlyst stillinger som både kommunelege og kommunefysioterapeut med ønske om at søkerne har «utdanning og interesse i akupunktur/alternativ behandling». Barnehage og skole skal også ta i bruk alternativ medisin for å forebygge helseplager og sykdom ved bruk av akupressur.

Det høres vel og bra ut, bortsett fra følgende lille ankepunkt: Akupunktur virker ikke. De siste 40 år er det publisert mer enn 3000 studier på akupunktur uten at forskere har klart å finne noen tydelig og klar effekt av denne alternative behandlingen. Den største systematiske gjennomgang av studier på akupunktur noensinne ble publisert i fjor. I 29 studier var effekten av akupunktur utprøvd på til sammen 18 000 pasienter med kroniske smerter. Forskerne, som selv var svært vennlig innstilte til alternativ behandling, fant at akupunktur ikke skilte seg fra placebo.

Helsearbeidere i Fyresdal har også gått på kurs. De har vært hos den danske akupunktøren Hugo Nielsen, noe som kostet kommunen 236 000 kroner. Med sin egenutviklede metode «parallellakupunktur» og sitt elektroniske apparat kalt Cell Com hevder Nielsen å kunne kurere blant annet kreft. Metodene markedsføres ved å vise til suksesshistorier fra personer som skal ha fått hjelp av ham. Personer som i mange tilfeller i dag er døde.

Hugo Nielsen ble ekskludert fra den største danske akupunktørforening allerede i 1995 for brudd på deres «etiske og faglige regler». Han er også dømt for kvakksalveri to ganger. Men Fyresdal kommune betaler ham likevel for å kurse sine helsearbeidere.

I år har kommunen gitt innbyggerne en julegave i form av en elektronisk bok som kan lastes ned gratis fra kommunens hjemmeside. Boken «Trykk deg sunn» er skrevet av Hugo Nielsen. Her kan vi lese at en uskyldig snue er gift for kroppen, og om den ikke behandles tidlig, så vil den komme igjen og bli til bronkitt, bihulebetennelse, allergier og astma. Vi kan lese at når man benytter seg av «syntetisk medisin» vil man bare utsette sykdommen. Bare gjennom Nielsens metoder vil man virkelig kunne helbrede. Fyresdøler får lære at de fleste livsstilsproblemer enkelt kan fjernes ved å trykke på et punkt ytterst på ringfingeren i rundt to minutter. Dette påvirker stoffskiftet og hormonbalansen i kroppen, skal vi tro Nielsen. Hans dokumentasjon for at dette virker er «personlig erfaring».

Det meste av det han fremmer i sin bok er i strid med grunnleggende kunnskap om ernæring, medisin og menneskets fysiologi. Det finnes ingen klinisk forskning som underbygger Nielsens påstander. Tvert i mot viser summen av flere tiårs forskning at han farer med usannheter.

Fyresdal kommune har bestemt seg for å kaste seg over Mao-metoden. Det er lett å forstå at ideen appellerer. Forebygg gjennom enkle grep hjemme heller enn å bruke av dyrebare helseressurser og kostbar behandling av syke pasienter. Men har man et blødende magesår bør man få behandling hos legen, ikke sitte hjemme og trykke på seg selv i overbevisning om at det er den beste kur.

Fyresdal er blitt en farlig kommune å bo i. Men i motsetning til Mao tror Skjervagen selv på metodene han prakker på innbyggerne. Metoder som er i strid med vår beste kunnskap og vitenskap, men som føles riktige av en politisk leder som mener at alle trær utstråler helbredende energi. Metoder som ikke er underlagt noe offentlig helsetilsyn, ikke er kvalitetssikret, og som fører til at en stor del av innbyggerne kan miste tilliten til helsevesenet.

Når personlig tro trumfer evidensbasert kunnskap, har politikerne mistet grepet. Da er de blitt redusert til åndssynsere i en placebokommune.

 • Marius

  Akupunktur vs. placebo er kanskje litt som å se glasset som halvfullt eller halvtomt. Den største systematiske gjennomgang av studier på akupunktur noensinne sier i konklusjonen: «Acupuncture is effective for the treatment of chronic pain and is therefore a reasonable referral option. Significant differences between true and sham acupuncture indicate that acupuncture is more than a placebo.»

 • Nei. I boken Placebodefekten forklarer jeg utførlig hvorfor placebo ikke er godt nok.

  Metaanalysen forvrenger resultatet i konklusjonen. Forskjellen var ikke klinisk relevant og kan mer enn forklares gjennom svak blinding m.m. Det har jeg skrevet utførlig om her:

  http://tjomlid.com/2012/09/12/dodsstotet-for-akupunktur/

 • Marius

  At placebo alene ikke er nok i behandling av sykdom er jeg helt enig i. Men når det gjelder behandling av smertetilstander vil nok all behandling som prøver å unngå placebo gi dårligere resultater enn de som inkluderer placebo. Fordi smerte er «output» fra hjernen, ikke «input» fra kroppen. Nocicepsjon er ikke det samme som smerte. Er dette diskutert i boken din?

 • Christopher

  Hvorfor utelater du neste del av konklusjonen, Marius?

  «CONCLUSIONS: Acupuncture is effective for the treatment of chronic pain and is therefore a reasonable referral option. Significant differences between true and sham acupuncture indicate that acupuncture is more than a placebo. However, these differences are relatively modest, suggesting that factors in addition to the specific effects of needling are important contributors to the therapeutic effects of acupuncture.»

 • Jeg er enig i at for bl.a. smerte så kan placebo være godt nok isolert sett, men problemet er at å benytte alternativ behandling på denne måten drar med seg mange andre negative faktorer, bl.a. en liten risiko for skade, så vel som samfunnsmessige skadevirkninger. Dette er drøftet i siste del av boken min i et eget kapittel.

 • Marius

  Om du har inkludert placeboeffekter i kirurgiske behandlinger for smertetilstander, noceboeffekter i konvensjonell medisin og diagnosesystem, og inkludert dette i diskusjonen om samfunnsmessige skadevirkningene så kjøper jeg boken din! Har du det? :)

 • Eksemplene på placebo/noceboeffekter er i all hovedsak tatt fra «skolemedisinen», bl.a. kirurgi. Det er et eget kapittel om legemiddelindustrien og problemer rundt økt medikalisering etc, og problemer rundt placebo/nocebo knyttet opp mot leger. Tror du vil finne alt du etterspør.

 • Marius

  Flott! Det er dumt å velge vekk akupunktur behandling for å unngå placebo, for så å gå inn i en meningsløs kirurgisk behandling som både forsterker nocebo og har farligere komplikasjoner :)

 • Rune

  Jeg ser at han har delt et innlegg om Aspartam på facebooksiden sin også …

 • Spelaren

  Akupunktur fungerte aldeles utmerket her i huset etter forrige barnebursdag. Popp popp popp!

 • kenneth81

  Poenget er vel ikke å velge bort akupunktur for å unngå placebo? Poenget er å velge noe bort akupunktur til fordel for noe som har en effekt i tillegg til placeboeffekten?

 • Ja, jeg tok en kikk, og der fant jeg det kjente alternativ-sammensuriumet av aspartamfrykt, overdreven tro på D-vitamintilskudd, tro på at man kan fjerne symptomer av ADHD gjennom kosthold, tro på at LDN/svada kan kurere kronisk sykdom etc. For en mann.

 • Som @kenneth81:disqus påpeker så handler ikke dette om å unngå placebo. Langt i fra. Placeboeffekten er en komponent i all behandling. Poenget er bare at å tilby placeboeffekt alene ikke er etisk forsvarlig. Både fordi det innebærer å lyve til pasienten, det fratar pasienten rett til et informert helsevalg, det bidrar til å underbygge en uvitenskapelig holdning i samfunnet, og man utsetter pasienten for bivirkninger uten at virkningene er store nok til å oppveie for dette.

  For øvrig lurer jeg på hvilke kirurgiske inngrep du mener er ren placebo? Jeg har omtalt et par i boken, men disse utføres heller ikke lenger etter at kontrollerte studier viste at de kun fungerte som placeboer. Hvilke placebo-kirurgi mener du benyttes i dag?

 • Marius

  Slitasjer, prolaps, menisk, rotator cuff, m.m. Noen få tilfeller trenger operasjon, f.eks. hvor det er snakk om lammelse ved prolaps, men mer og mer forskning viser at det er et overforbruk av kirurgi i behandling av muskel og ledd problematikk. Noe som åpenbart er mye farligere, har langt flere komplikasjoner og samfunnsøkonomiske utfordringer enn akupunktur. Hvor mange dobbelblindede, radomiserte, placeokontrollerte studier på kirurgi har det blitt gjort? Hvor mange meta-studier? Hvis det stemmer at dette ikke har blitt gjort, er det da etisk forsvarlig å utføre operasjoner på smertetilstander? Jeg mener dette er viktigere (ihvertfall LIKE viktig) når det gjeder placebo og samfunnsproblemer enn å bry seg om enn at akupunktur ikke har noen effekt utover placebo. Men det er mye vanskeligere å angripe…

  Ellers er jeg absolutt enig i at placebo alene ikke må erstatte konvensjonell behandling. Men det betyr ikke at akupunktur trenger noe dødsstøt for å få folk til holde seg vekk fra det. Hvis man liker akupunktur mer enn man liker fysioterapi, så vil man sannsynligvis ha mer effekt mot ryggsmerter i akupunktur enn i fysioterapi, uansett hvor evidensbasert fysioterapien er… Dette er viktig å fremheve.

  Som jeg spurte om helt i starten, er glasset halvfullt eller halvtomt…

 • Jeg er delvis enig i ditt poeng, men jeg kjøper ikke helt sammenligningen av hvertfall 3 grunner:

  1) Kirurgi utføres av medisinsk kompetente folk etter en faglig forsvarlig diagnose og vurdering av pasientens tilstand. Ja, ethvert kirurgisk inngrep er potensielt farlig, men pasienten er i de beste hender og inngrepet er foretatt basert på faglig kvalifiserte vurderinger. De fleste akupunktører har ingen slik medisinsk kompetanse.

  2) Vitenskap og medisin er en prosess. Vi samler data, systematiserer disse, og tilpasser oss underveis. Flere kirurgiske inngrep vil sikkert falle bort eller endres etterhvert som man får bedre data på om det har en reell effekt eller ikke. Noe som leder oss til neste punkt.

  3) Skolemedisinen er i kontinuerlig endring. Hvis gode data viser at behandlingsmetoder ikke virker, eller har uforsvarlig store bivirkninger, så fases de ut. Det samme ser vi ikke innen akupunktur og alternativ behandling. Ingen mengde data vil noensinne få en akupunktør til å slutte med det de driver med, fordi «de bare vet at det virker». De har sett det selv. Hvis akupunktur skulle følge de samme metoder og prosesser som skolemedisinen, ville vi ikke hatt akupunktur i dag.

 • Ketil Johnsen

  Dette ble jeg virkelig skremt av. Denne mannen må stoppes! Er dette rapportert til de riktige organer/instanser?

 • Layne

  Enig, synes også Gunnar er for diplomatisk her. Dette stinker jo av misbruk av posisjoner for å fremme sin egen, personlige agenda.

  Kan man få informasjon om hvor mye midler som er brukt på dette? (Offentlighetslover eller noe slikt?) Kanskje en Fyresdal-innbygger har interesse av å prøve å kartlegge dette. Hver krone brukt på dette er jo misbruk av offentlige midler.

 • Jeg vil ikke gå for hardt ut i avisen, men man kan nok også hevde at dette lukter av en slags «korrupsjon». Ordføreren har åpenbart en personlig relasjon til denne Hugo Nielsen, ettersom han blant annet har fått opplæring av ham. Deretter får han kommunen til å kjøpe tjenester for flere hundre tusen av den samme mannen, samt markedsføre hans behandlingsmetoder og tulleapparat ved å gi boken hans i julegave til kommunens innbyggere. Det er en hårreisende sammenblandning av interesser her, og Nielsen tjener åpenbart gode penger på Skjervagens misjonering.

 • Sir_Kelsag

  Når lovbrudd begås under religion- og alternativparaplyen, så er det tydeligvis ingen konsekvenser.
  Mannen burde stilles for retten for underslag og misbruk av ledene stilling.

 • Odin47

  Lurer på hvor en skal trykke for å bli kvitt idioti og toskskap?

 • Odin47

  Klart det virker. Jeg hadde vondt kne engang da jeg hoppet ned på en spiker som jeg fikk langt inn i fotbladet. Kneet var godt igjen med det samme, tok ikke 5 sekunder engang…:)

 • Jan Roger Olsen

  Ifølge Offentleglova og jeg tror også Kommuneloven er slike opplysninger offentlige, så det skal de opplyse om på forespørsel. Grunnen til at vi har slike lover er nettopp for å hindre slik praksis som det denne ordføreren driver med, og gi folk mulighet til å gjøre det kjent blant folk. Jeg synes forøvrig det er rart at resten kommunestyret går med på dette. Ordføreren må jo tross alt ha et flertall bak seg for å kunne innføre slike ting som det her fortelles om.

 • Ap har rent flertall i kommunen. Han trengte bare overbevise 6 andre personer for å få denne galskapen gjennom.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Kommunestyre-_og_fylkestingsvalget_2011/Telemark#Fyresdal

 • Jan Roger Olsen

  Aha, slik det ligger an. Sånn går det når jeg ikke gidder å sjekke slike ting. Men uansett, en får jo håpe at velgerne merker seg dette, og bruker muligheten til å stryke ham på listene ved neste valg. Eller enda bedre, stemmer på andre partier slik at de blir kvitt de som har gitt ordføreren mulighet til å gjøre sånt også. Og for de som lurer: Nei, dette er IKKE et innlegg mot Ap som sådan, men mot de som har gitt sitt ja til ordføreren i disse sakene.

 • Frank Høvin

  Den konklusjonen sier jo svart på hvitt at det er indikasjoner på at akkupunktur virker? Det virker bare ikke nok til at det er en forsvarlig behandling.

 • Triggerhappy

  På avtrekkeren.

 • eirik

  Dette er solid arbeid av Tjomlid, og viser med all tydelighet hvorfor boken til Tjomlid er helt nødvendig allmenndannelse for helsepolitikere, politikere og alle oss andre. 1000 tomler opp!

  Tjomlid: Kunne det vært en ide å ta dette opp med departementet, og hvis det ikke går, Sivilombudsmannen? Jeg vet Helsetilsynet har vært inne i denne saken. Det finnes en rekke kontrollmyndigheter som skal fungere som skkerhetsmekanismer mot denne form for maktmisbruk, men det kreves ofte oppmerksomhet om saken før den får ben å gå på. Du har uansett gjort ditt med denne glimrende gjennomgangen.

 • villaksen

  Er det bedre med de kjemiske skiten vi må stappe i oss, blodtrykksenkende, kolestrerolsenkende, antibiotkia for det miste osv. Det meste kan endres ved trim, sunn mat) endret tankegang. Tenk på alle som går med muskelsmerter, og som blir fora med smertestillende. Qigong er glimrende for muskelsmerter, samt akupunktur.. SKulle nesten tro du var sponsa av legemiddelselskapene for å drive skit om alternativt

 • kingvald

  Eller få dømt ham for korrupsjon, så slipper de å vente helt til 2015 med å bli kvitt mannen!
  Kjell Ingvaldsen

 • kingvald

  villaksen, har du lest boka til Gunnar? Les, tenk, pg så vurderer du om du fortsatt kan stå inne for ovenstående innlegg!

  Kjell Ingvaldsen

 • kingvald

  Trenger vel ikke å gå til Sivilombudsmannen. Holder vel med en politianmeldelse for korrupsjon!

  Kjell Ingvaldsen

 • villaksen

  Kommer aldri til å lese en sånn bok..Har prøvd mye alternativt opp gjennom åra, og det har hjulpet meg. Har kun tro på egn hjelp fra kroppen i form av acupuntur, fotzonetrapi , diverse mattyper.. Har ikke tro på kjemisk ubalanse i kroppen. En eller annen gang kommer du og overnevnte få en eller annen plage, og vil dere få oppleve bivirkningene av syntetisk medisin, Er også imot vaksiner. fordi det ikke gjør godt for kroppen min iallfall.Mitt immunitetssystem er godt pga ikke tatt vaksiner. Er så å si aldri forkjøla .har ikke hatt influensa, (sist i 1969)eller har betennelser i kroppen min mer etter at jeg kutta ut antibiotika for veldig mange år siden.Er midt i 50 åra. Spiser ikke oppdrettslaks heller da jeg har fått nok antibiotika da jeg var liten.

 • KjellO

  Kommer aldri til å lese en slik bok=skylapper og lukket sinn!

 • villaksen

  Har ingen behov for å lese en slik bok.Spørs om det ikke er dere som leser boken som har skylapper. Lar meg ikke lure av de rike legemiddelfirmaene heller. For å skrive en sånn bok, må en vel ha blitt sponset???Mat er medisin godt nok -minus oppdrettslaks, svin, Prior kylling, melk, sukker, salt, clementiner,, appelsiner.+ pluss annet som er full av sprøytemidler.ja til økologisk mat

 • Pete

  Hvilken forskning viser du til når du sier det er overforbruk av kirurgi? Dette varierer vel i forhold til kirurger hva de mener er hensiktsmessig? Det er blitt et ønske fra samfunnet og pasienter om kortere rehabilitering og størrre krav til hva en skal forvente fra helsevesenet. Dette kan ved noen tilfeller oppnås ved kirurgi men som du sier har dette mulige komplikasjoner. Som en kommentar til komplikasjoner i forhold til akupunktur har jeg personlig sett pasienter som har blitt påført blodkarskade i nakken som medførte sterke smerter og etterhvert operasjon. Har også sett pasient med pneumothorax (punktert lunge) etter akupunktur som også krevde innleggelse av dren. Dette er i løpet av en 3 års periode. Mao ikke ufarlig når folk ikke kjenner kroppens anatomi slik den er kjent i dag og ikke slik kineserene tolket den lang tid tilbake..

 • Ragnarock

  Det er vel heller dere som avviser det alternative som har skylapper og et lukket sinn og stoler blindt på Tjomlid, folkehelseinstituttet og legemiddelindustrien !!

 • KjellO

  I motsetning til dere, så leser vi argumentene og dokumentasjonen «motparten» kommer med. Og deretter bruker vi argumenyasjon, ikke synsing….

 • Øyvind W.

  Har du noen saklige argumenter, eller er det bare anekdoter, personangrep og konspirasjonsteorier fra deg?

 • Øyvind W.

  Hva baserer du dette på? Kutt ut fordommene, takk.

 • Ragnarock

  Takk i like måte Øyvind W.
  Er det noen som har fordommer her er det vel heller dere som er imot det alternative ;-)

 • kingvald

  villaksen, jeg tror du ville bli VELDIG forbauset om hvor positivt Tjomlid behandler alternativ medisin. Les boka, og kom så tilbake og fortell hva du synes. Ikke bare avvis boka uten å vite hva som står der.

  Det jeg og mange andre har gjort er å sette oss inn i alternative behandlingsformer, og så har dette gjort at vi har trukket våre konklusjoner. Vi har sjekket fakta, slik som hva behandlerne sier, og først etter det har vi konkludert.

  Kanskje du skal prøve det du også? Se hva som sies, før du konkluderer?

  Kjell Ingvaldsen

 • Jarl-Magnus K. Moen

  Dette er sinnsvakt. Selv er jeg telemarking og stusser på hvorfor dette har fått såpass lite medieoppmerksomhet. Det florerer kanskje en slags alternativvennlighet i fylket. Eksemplevis har vi en homeopat i Bø som bl.a. seponerer legeordinert medisin…han driver stort og er en slags lokalkjendis.

  Tjomlid; hva med å sende denne kronikken til Telemarksavisa og Varden?

 • villaksen

  Vet ikke.. Har brukt kiropraktor fra 1981.fra 1 gang jeg fikk prolaps. og vært 2-3 ganger siden det. Brukt homepopati, fotzone, og acup. fra 1978. Behøver ikke råd og viten fra en som angriper dette som jeg vet har virket på meg. Etc. hadde blærekatarr fram til 1978, og utallige antibiotikakurer. Etter et besøk hos homeaopat, og sugde på noen kuler ble jeg kvitt, den , samt halsebet. Etter et kirurgisk inngrep hvor sykepl. flyttet meg under narkose og fikk jeg brist i en muskel i leggen med fantomsmerter. Smerter i 1 år, og 7 besøk hos forskjellige leger, og like mange diagnoser. Ingen hjelp å få i norsk helsevesen, mens pengene trillet ut, Fysiot, tape rundt foten, sprøyter osv. men acup og lazerbeh. hos altern. terapaut hjalp for disse fantomsmertene etter å ha gitt opp leger som ikke hadde noe tilbud å gi meg.,

 • kingvald

  Da vil jeg anbefale deg å lese boka! Da vil du se at Gunnar Tjomlid ikke angriper dette som dom du vet virker på deg. Han drøfter DRØFTER forskjellige alternative behandlingsmåter, og deres virkningsmåte. Les boka, før du uttaler deg. Tror du vil bli veldig overrasket.

  Kjell Ingvaldsen

 • Olav Have Holm

  Når du skriver kirurgi så generaliserer du veldig. Det finnes mange kirurgiske spesialiteter og innenfor disse finnes det ulike grupper. Eksempler på spesialiteter er ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi, thorax-kirurgi, plastisk kirurgi, gastrokirurgi osv.
  Med kirurgi så ser man veldig raskt og veldig tydelig effekten av behandlingen. På den måten kan man evaluere effekten av behandlingen fra dag til dag og fra pasient til pasient. Gjennom tidskrifter, kurs og møter utveksler man erfaring.
  Ved kirurgi så kan man lett se før og etter effekten. Man kan ta røntgen, CT, MR, ultralyd, scopier fra både før og etter inngrepet. Inngrep som viser seg å ha liten effekt dropper man. Inngrep som fungerer faser man ut når det kommer nye inngrep som fungerer enda bedre. Det kommer også hele tiden nye implantater som fungerer bedre enn eldre. Eksempel på det er hofteledd-protese som brukes i dag er langt mer sofistikerte en de man hadde for 60-50-40-30-20 år siden.
  Et annet eksempel er bruk av stent til å behandle utposninger på kransarteriene. Her føres en ballong med en nettingformet rør inn i blodåren og når man kommer til stedet der utposningen er så blåser man opp ballongen og dermed blokker ut utposningen. Stenten etterlater man for at utposningen ikke skal skje på nytt. Man vil rask kunne måle bedring på pulsoksymeter (oksygenmetning) og på belastnings-EKG. Pasienten vil få mindre smerter men det er ikke relevant i denne sammenheng siden vi skal måle det opp mot alternativ behandling. Pasienten vil kanskje merke at han ikke lenger trenger å stoppe ved hver avsats når han skal gå i trapper. Skal man få målt endring i kondis kan man ikke bruke trappemetoden. Da kommer ergometersykkel inn i bildet, sammen med EKG, pulsoksymeter (lysende klype festet til finger), apparat til måling av utåndingsluften, automatisk blodtrykksapparat osv. Ved gjentatte kontroller vil man se hvordan utviklingen blir i ettertid. Det er også en tydelig logikk i at metoden vil virke.
  Og bruke dobbeltblindede, randomiserte placebokontrollerte studier på noe slikt blir strengt tatt litt rart.

 • Marius

  Den vitenskapelige metoden som er i stadig forandring og oppdatering er et godt prinsipp, om man faktisk følger med på utviklingen. Men hvordan fungerer det i praksis?

  Hvis det viser seg at 80% av amerikanske nevrologer ikke følger med på smerteforskning (dette er fritt tatt fra en studie som jeg prøver å finne igjen, men har ikke funnet den enda), hva hjelper det da at vi kan skryte av hvor fantastisk det vitenskapelige prinsipp er? Hvis legene og spesialistene fortsatter å henvise til kirurgi på muskel og leddplager, hva hjelper det at forskere viser at det ikke er bedre enn placebo og mye dyrere en manuell behandling og har flere komplikasjoner? Hvis legene på sykehus er overbeidet, i konstant tidspress og så begrenset av retningslinjer at de ikke kan lytte til pasienten de har foran seg, ikke har tid til å forklare hva som skjer med pasienten, hvorfor det har skjedd og hvordan man kan unngå det i fremtiden, hva hjelper det da å skryte av at medisinsk personell blir undervist i evidensbasert medisin?

  Systemet er lagd for effektiv håndtering av sykdom som kan fjernes med kirurgi eller behandles med antibiotika. Fort inn, fort ut. Det er IKKE laget for behandling av kroniske smertetilstander eller hverdagsplager som folk sliter med før (og etter) det slår ut i akutt sykdom.

  Per Fugelli har forresten klart å inspirere til noe eksepsjonelt positivt i helsevesenet: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/lyttet-til-fugelli–lover-kontaktlege-til-alle/

  I forhold til at diskusjonen her og studiene du refererer til på akupunktur, som handler om smertetilstander, vil jeg si at du har et overdrevent positivt forhold til helsepersonells kompetanse og utførelse av evidensbasert medisin, og et overdrevent negativt forhold til utøvelse av akupunktur.

  Det ville vært mye mer givende, både for pasientene og for det samfunnsøkonomiske, om du hadde brukt din innsats og formidlingsevne til å avdekke noe av den placebo, manglende evidensbasert praksis og alvorlige konsekvenser(komplikasjoner og samfunnsøkonomisk) i f.eks. de mest vanligste operasjonene som benytes for muskel- og leddplager.

  Her er noen studier som illustrerer noen av poengene mine:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3663473/
  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa013259
  http://journals.lww.com/spinejournal/Fulltext/2013/10150/Iatrogenic_Consequences_of_Early_Magnetic.17
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1964063/
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15727883
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11568190
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16129249
  http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993(06)00316-9/abstract
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12973134

 • Spelaren

  http://www.vtb.no/artikkel/6345/Slo%20laus%20på%20hjartebarnet/

  SP og Bygdelista gyver løs på Skjervagens prosjekt i Vest-Telemarks Blad:
  «– All seriøs forsking viser at dette er tøys og sprøyt. Og dette skal me undervise! Me skal oppdra ungane i barnehagen til å tru at å sitje og dra seg i tærne og trykke både her og der, skal vere ei helsebringande sak. «

 • wiggofrantzen

  Fyresdal, en liten bygd i Telemark er blitt en farlig maoistkommune å bo i! En kulturrevulosjon i nålestikk og alternative rotfrukter skal helbrede den fattige underklassen i Fyresdal. Du store verden! HO,HO, God Jol i stugu!

 • Margit Helene Hjartholm

  Karikatur av Anne Bjørnstad

 • Margit Helene Hjartholm

  Karikatur av Anne Bjørnstad

 • Tor Iver Wilhelmsen

  Akuunktur er eneste kjente botemiddel for oppblåsthet hos ballonger, ja.

 • Thor L. Grindhaug

  Dette må da være brudd på norsk lov og derfor straffeforfølges. Ordfører eller ikke?

 • I Berlevåg er visstnok alternativ medisin det som hjelper. Fordi pasientane meiner at det er det som hjelper. I call bullshit.

  http://www.alternativ.no/art/?id=843

 • Det er her NAFKAM driter seg ut, fordi de skiller ikke mellom uspesifikke behandlingseffekter og spesifikke behandlingseffekter. De har innsett at alternativ medisin ikke har noen spesifikk behandlingseffekt, altså at det ikke virker, og derfor har de heller begynt å «forske» på hva pasientene opplever, altså de uspesifikke effektene. Det er nok ingen overraskelse at det å gå til en behandler som kjenner deg, som er der over lang tid, som kan gi ro og empati og god samtale, og som gir deg massasje (som utgjorde mesteparten av behandlingen!) vil hjelpe. Det betyr derimot ikke at all alternativbehandlingen dama gir har noen effekt.

  Utrolig tragisk når ikke forskere ved NAFKAM evner å skille klinten fra hveten.

 • Jørn Odberg

  TA er tipset, og de jobber med «en bredere sak om dette».

 • Helge Reinholt

  Ingen bør ta dette innlegget for god fisk – det er svært ubalansert og unyansert. Amatørmessig skrevet, med bruk av ensidige virkemidler og ordbruk for å sverte noe som ikke er riktig gjengitt. Jeg VET at akupunktur virker, og hadde garantert vært 100 % ufør bare med vestlig medisin. Det beste av to verdener er vel ofte det beste – å ha døra på gløtt for at det KAN finnes andre løsninger enn tabletter fra legen. Er du klar over omsetningen til legemiddelindustrien? Den er vel kanskje større enn forsvarsindustrien…

 • Helge Reinholt

  Gunnar R. Tjomlid er kanskje «farligere» enn Fyresdal kommune… Å kalle noe som dokumentert har hjulpet et utall mennesker der vesltig medisin kom til kort for galskap, er galskap i seg selv.

 • Helge Reinholt

  Du tror ikke på at sunt kosthold kan hjelpe på verken ADHD eller noe annet? At svaret på alt er kjemiske produkter fra Glaxo Smith Kline? SELVSAGT kan vi spise oss sunnere -og i noen tilfeller vil Omega 3/6/9 ha positiv effekt på ADHD og svært mange andre symptomer. Du som er så opptatt av dokumentasjon bør sjekke hva forskere på Haukeland Sykehus har funnet ut om dette…

 • Helge Reinholt

  Nei, dette er IKKE solid arbeid av Tjomlid. Skulle jeg vært like useriøs som ham, kunne jeg jo spekulert i om han er betalt av legemiddelprodusenter for å stanse alternativ medisin, som jo er en trussel mot en av verdens største industrier. Hva tror du megakonserner er i stand til å gjøre når de tjener SÅ mye penger på at vestlige leger så enkelt finner en diagnose på 2 minutter og behandler med et eller annet legemiddel? La oss ha øynene åpne – også for at det kanskje kan finnes andre måter å tenke på enn hva 150 år med vestlig medisin hat brakt oss – med all respekt for livbergende teknikker, selvsagt. Det fra to verdener er vel et godt prinsipp. Erik Skjervagen er en meget oppegående og «normal» mann – noen bør ta en prat med ham før de uttaler seg. Det kan se litt hokus pokus ut, noe av det han driver med, men kan det vært fordi vi er vant til noe helt annet? Verden er stor, og det finner mye mellom himmel og jord. Selv tror jeg ikke på verken spøkelser eller UFO, men jeg VET at akupunktur virker, og jeg VET at meditasjon balanserer kroppen, og jeg VET at man i noen tilfeller kan sette kroppen i stand til å reversere symptomer.

 • I følge din histore på vtb.no så handler din bedring om ren stressreduksjon. Altså nøyaktig det samme som jeg promoterer og snakker om i boken og mitt nyeste blogginnlegg:

  http://tjomlid.com/2013/12/17/rasjonelle-massorer-til-folket/

  Å si at det var akupunkturen, altså det å stikke kirurgiske nåler i spesifikke akupunkturpunkter for å manipulere qi som går i meridianer i kroppen din når akupunktøren oppnå de-qi, er bare tull. Men å gå til en akupunktør å få behandling kan derimot hjelpe. Det er den subtile, men helt sentrale forskjell, jeg forsøker å formidle.

  Det blir derfor dumt når du opplever stressreduksjon, og så bruke dette til å hevde at akupunktur virker.

 • Det hadde vært fint om du klarte å peke på konkrete feil i artikkelen heller enn å bruke personlig overbevisning og anekdotiske bevis som «uomtvistelig dokumentasjon».

 • Kan hende kosthold kan lindre noen symptomer for noen, men artikkelen han deler handler om at en kvinne selvdiagnostiserte seg selv som frisk fra ADHD ved å legge om kostholdet, uten at noen lege har verifisert dette.

  Det er tvilsomt at hun har «spist seg frisk fra ADHD». Derimot kan hun ha hatt andre matallergier som har påvirket hennes helse og som gir henne inntrykk av at hennes ADHD er blitt borte når hun kutter ut enkelte matvarer…

  http://www.itromso.no/nyheter/article7295439.ece

 • Ja, det er nettopp poenget. De aller fleste lidelser går over av seg selv. Man må i blant bare legge til rette for det gjennom stressreduksjon. Det har nok Skjervagen klart i ditt tilfelle. Det er flott! Men det betyr ikke at akupunktur virker. Det er denne kritiske forskjellen du ikke ser.

  http://tjomlid.com/2013/12/17/rasjonelle-massorer-til-folket/

 • eirik

  Det er ganske mye som taler for å holde seg til vitenskaplige prinsipper om kunnskapsbasert medisin – se f. eks. helsestatistikker som Norge topper. Å bytte dette ut med ønsketenkning basert på anekdoter går galt gang på gang, med tragiske utfall. Se f.eks. http://www.whatstheharm.net

  Og ja, dette ER korrupsjon, å utnytte offentlig stilling til egen vinning.

 • StraightEdge

  Slafse du pesseluskolt? Æ trur det!

 • StraightEdge

  Du bare angriper andres meninger konstant. Du er et dårlig menneske!!! Du klarer ikke respektere at noen er uenig med deg uten å komme med masse pisspreik. Stakars deg. For et lavmål. Du burde bare putte bena dine i sement og hoppe i havet. Da gjør du verden til et mye bedre sted.

 • KjellO

  Øyvind angriper ikke meninger, da slike er helt irellevante. Han etterspør argumenter og dokumentasjon! Ser du forskjellen?

  PS.
  Tror det er vanskelig å hoppe med beina i sement, men det er bare min mening….

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  TA skriver om saken:

  «Nome meiner det barna lærer byggjer på eit alternativt syn på menneskekroppen som sprikar med det dei skal lære i naturfag.
  – Eg har sjølv måtte forklare mitt eige barn at ein ikkje styrkar imunforsvaret eller dei indre organane ved å dra seg i tærne. Ap forstår ikkje alvoret i at det alternative kræsjar med det dei skal lære i skulesystemet.»

  http://www.ta.no/nyheter/vest-telemark/article7052077.ece#/responses/4468298

 • Glenn Olsen
 • Glenn Olsen

  Aha.. Du tar angrepet personlig. Og dersom du har konkludert feil, og kun har hatt en positiv opplevesel som følge av placeboeffekt, så er du pr definisjon lurt. Ingen liker å bli lurt.Det gjør oss mennesker utrygge når vi innser at vi kan være veldig lettlurte. Derfor er det en naturlig forsvarsmekanisme å ikke akseptere muligheten for at vi er blitt lurt.

 • Glenn Olsen

  Ja, noen flere sannhetsvitner bare nå, så blir jeg overbevist om at det virker..

 • villaksen

  Egentlig bryr jeg meg ikke om hva andre som vet alt mener og tror de vet. På meg virker natur medisin, så får dere andre bruke det det vil. Uten kiropraktor blir mange uføretrygdet. Jeg vet også om folk som har gått til fotzoneterapi får å få hjelp til å bli gravid, etter å ha prøvd i åresvis. Dere skeptikere, kos dere med bivirkningene.

 • Glenn Olsen

  Du hevder at det er medisinen som virker, mens de sterkeste bevisene peker i retning av at det er placeboeffekten som hjelper deg..Du velger altså å tro på at noe virker til tross for at bevisene støtter det motsatte.Det er irrasjonelt. Jeg ønsker placeboeffekten velkommen på lasset når jeg får skolemedisin. Men jeg kan uansett med stor grad av sikkerhet stole på at det ikke er placeboeffekt alene som behandlingen består i, og som gir resultat.

 • Linn

  Godt du ikkje bur der då Tjomlid, så slepp du få nåler prakka på deg. Nei takka seg til all den fantastiske medisinen du heller kan knaska på.

 • Pingback: Akupunkturdebatt i Klassekampen | SAKSYNT()

 • superX

  Når personlig tro trumfer evidensbasert kunnskap, har legene mistet grepet. Da er de blitt redusert til åndssynsere i en placebounivers.

  – Det er uetisk å fortsette med alt dette. Mange prosedyrer vi har trodd var kjempeeffektive viser seg å ikke være det, sier overlege og forsker Jens Ivar Brox

  http://www.dagensmedisin.no/nyheter/operasjon-ikke-bedre-enn-placebo-operasjon/

 • At endel kirugiske inngrep mot smerte bare gir placeboeffekt, er velkjent, og det skriver jeg også om i boken min «Placebodefekten». Det er en utfordring at det er vanskelig og ofte uetisk å utføre placebokontrollerte studier på kirurgi…

 • Arnhild Noraas

  «I mangel av ressurser til å etablere et statlig helsevesen basert på moderne medisin, valgte Mao å gjeninnføre akupunkturen og troen på tradisjonell kinesisk medisin. Han trodde ikke på den selv, men det var godt nok for underklassen. De som ikke hadde tilgang på noe som faktisk virket.»

  Om dette er historisk korrekt, så legg ved kilder.

 • Man får ikke lagt med kildehenvisninger i en kronikk som står på trykk i papiravis. Men dette gjennomgår jeg i detalj i min bok «Placebodefekten» med rike kildehenvisninger.

  Hva gjelder påstanden om at Mao ikke selv brukte tradisjonell kinesisk medisin, så kommer det fra memoarene til hans private lege:

  «Li Z. Private Life of Chairman Mao: The Memoirs of Mao’s Personal Physician.New York: Random House, 1996»

  http://www.amazon.com/The-Private-Life-Chairman-Mao/dp/0679764437

  En annen kilde jeg oppgir er denne artikkelen om historien til akupunktur, hentet fra nettsidene til «McLean Center for Complementary and Alternative Medicine»:

  During the Great Leap Forward of the 1950s and the Cultural Revolution of the 1960s, Chairman Mao Zedong promoted acupuncture and traditional medical techniques as pragmatic solutions to providing health care to a vast population that was terribly undersupplied with doctors and as a superior alternative to decadent ‘imperialist’ practices (even though Mao apparently eschewed such therapies for his own personal health).

  http://arthuryinfan.wordpress.com/2011/11/03/a-true-history-of-acupuncture-from-online-information/

 • Arnhild Noraas

  Håper ikke du finner likhetstrekk mellom den hyggelige ordføreren i Fyresdal og Mao. Det er litt stygt gjort av deg å kalle kommunen Placebokommunen, Fyresdal er et nydelig sted. Kom deg ut i skauen og klem noen trær du også. På meg har en frodig rik skog en meget helbredende effekt, veldig bra for psyken.

  Ellers takk for svar. Akupunktur har nok kommet for å bli.

 • Thomas Hansen

  La meg spørre deg ett spørsmål Tjomlid; «Tror du en av verdens største industrier, som tjener penger på syke folk, som er den samme industrien som oppfant heroin, muligens kan ha vikarierende motiver når de produserer noen av sine produkter, for slik å gjøre sine aksjonærer lykkeligere, ved å øke etterspørselen etter sine produkter, noe som igjen nødvendigvis vil øke aksjekursen deres, og ergo verdiene til eierne, som til syvende og sist er de som sitter med det siste ordet i avgjørelsene som foretas? Eller tror du at en industri, som i omsetning bare overgås av olje og våpen, med noen av de beviselige mest kyniske menneskene i verden som sine eiere, utelukkende er interessert i din gode helse …?»

 • På hvilken måte er dette spørsmålet relevant for om akupunktur virker eller ikke, eller om Fyresdal komkune burde da det inn i sitt offentlige helsevesen, eller om tulleapparatet til den danske sjarlatanen kan kurere kreft?

 • Marius Aanonlie

  Fantastisk illustrasjon.

 • Thomas Hansen

  Pleier du alltid svare på et spørsmål med et nytt spørsmål …?

 • Magnus G. Jacobsen

  «holder rundt vannflasker for å «tilføre energi til vannet».» Dette er da høyst reelt, dersom vannet i utgangspunktet er kaldere enn hendene hans :D

 • Scrotumsen

  Om bare homøopater og akupunktører hadde vært like villige til å slutte med beviselig uvirksomme prosedyrer som denne overlegen!