Oppdatering om LDN

Screenshot 2014 04 10 11 23 07

Jeg mottok i går en kommentar under min bloggpost «LDN – mirakelkur eller luftslott?». Jeg velger å gjengi kommentaren i sin helhet:

I had to use Google-translate to read the site properly, and I’m sad to have wasted my time.

This blog-entry is one of the crappier posts I have read about LDN, and so is the outdated (2010) article by «Steven Novella», which you so eagerly cite. Steven Novella refused to change his article over time when new research results came along. In fact he also stopped the comment-section after 12 days, so no further discussion could be continued after may 2010. As his page is pretty high on the Google-ranking for LDN, that means a lot of people get very outdated information. Apart from Steven Novellas ideas, you continue rambling about your owb skeptical feelings – which granted I had too before doing actual research.

Anyway, your article was published 3 years later, and it seems you did not bother doing actual research. For example looking at the 81(!) scientific publications/trials which have been done or are in progress at the moment (2014):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22low+dose+naltrexone%22

Google can find you more trustworthy information sources besides the official research. www.lowdosenaltrexone.org is one site, although a not very pretty or modern one. It seems it has also been targeted by some people manipulating the WOT-extension to give it bogus reviews, which have nothing to do with the content.

I myself only encountered your blog when I heard that the doctors in Norway may be more educated about LDN-usage than the ones in Finland, and Google for norwegian articles. If you represent the current «Norwegian LDN-knowledge», then I probably heard wrong.

PS: And no, I was not paid to write this by any LDN-conspiracy-movement, nor do I even use LDN myself.

Kommentatoren er kritisk til at jeg åpenbart ikke har fulgt med på forskningen, og at jeg derfor presenterer utdatert informasjon til leserne mine.

Vel, er det egentlig slik? Min bloggpost ble skrevet 28. februar 2013. Hva har skjedd på forskningsfronten med LDN siden dengang? Og hvorfor har jeg ikke tatt for meg alle 81 publiserte studier på LDN som h*n har gravd frem i PubMed?

Svaret er enkelt: Det er ikke kommet noe ny relevant forskning på LDN siden jeg skrev min bloggpost for over et år siden. Man får riktignok 81 treff om man søker i PubMed på «low dose naltrexone», men det forteller oss ingenting, fordi det inkluderer alle slags studier. De fleste av disse studiene er fullstendig irrelevante for spørsmålet om LDN virker på ulike lidelser. Studiene man får når man søker etter LDN i PubMed er for det meste studier på trygghet og studier på bruk av LDN for ulike rus-/avhengighetsproblemer.

Hvis man filtrerer på «Randomized Controlled Studies» (RCT), altså kliniske studier med kontrollgruppe, så finner man ingen nye studier publisert etter at jeg skrev min bloggpost. De få som finnes er allerede omtalt i bloggen min. Kommentatoren tar altså fryktelig feil.

Cochrane om Crohns

Grunnen til at jeg ville skrive denne bloggposten er likevel at jeg i dette søket fant en ny systematisk gjennomgang av forskningen på bruk av LDN mot Crohns sykdom. Dette er en Cochrane-review, og må derfor anses som noe av det beste vi har for å vurdere klinisk behandling. Og hva konkluderer denne analysen med? Jo:

Currently, there is insufficient evidence to allow any firm conclusions regarding the efficacy and safety of LDN used to treat patients with active Crohn’s disease.

Intet nytt å melde der heller, altså…

Den kritiske kommentatoren bommer grovt når h*n sier at min bloggpost overser viktig forskning, fordi det rett og slett ikke er noe relevant forskning jeg har oversett og som endrer på mine konklusjoner. Ikke engang et år etter at bloggposten ble skrevet.

Big Pharma-noia

I tillegg er det litt mistenkelig når kommentatoren skriver:

Google can find you more trustworthy information sources besides the official research.

Jasså? Så jeg burde se på «uoffisiell forskning» for å finne svar? Hva er i så fall det? Anekdoter og små studier som ikke har gjennomgått fagfellevurdering og som ikke er publisert i noe vitenskapelig tidsskrift?

Beklager, men det er uinteressant.

Dette er den utvei mange fra alternativmiljøer bruker. Når deres favorittbehandling ikke fremviser effekt i gode, kontrollerte studier, må de heller se til studier av så dårlig kvalitet at ingen medisinske tidsskrifter har godkjent det for publisering. Disse menneskene ønsker ikke en kritisk vurdering av forskningen, fordi «det virker for meg» er godt nok for dem. Det er å lure seg selv, og det er å gjøre pasienter som vurderer LDN en bjørnetjeneste.

Kikker man på nettsiden kommentatoren anbefaler, finner man dette på forsiden:

Screenshot 2014 04 10 10 52 28

Nei, ingenting av dette er dokumentert i gode kliniske studier. Måten de formulerer seg på, med at naltrekson er «FDA-approved», gir inntrykk av at FDA godkjenner eller anbefaler bruk av LDN for kreftsyke, AIDS-syke og andre alvorlig syke mennesker. Det gjør de selvsagt ikke. LDN, altså den lavdoserte varianten av naltrekson i bruk mot spesifikke sykdommer, er ikke godkjent av FDA.

Dette skriver de selv om man roter seg litt lenger ned på nettsiden:

Although naltrexone itself is an FDA-approved drug, the varied uses of LDN still await application to the FDA after related scientific clinical trials.

Leder-artikkelen fra januar 2014 starter slik:

There is no longer any serious question remaining about the efficacy and safety of LDN. Unquestionably positive reports, both small studies and scientific trials, have found their way into esteemed peer-reviewed medical journals – and that information joins with over 25 years of many thousands of strongly supportive anecdotal reports.

Dette er rett og slett ikke korrekt. Det er ikke slik forskning foregår. En håndfull pilotstudier og mange anekdoter, samt et par mellomstore studier med negative eller usikre resultater, betyr ikke at LDN har dokumentert effekt. Langt i fra. Vi vet at de fleste pilotstudier og initielle studier har falske positiver fordi de ikke er strengt nok gjennomført. Og selv når større studier viser en effekt, må de gjentas før man kan være sikre på at LDN virker. Det er foreløpig ikke gjort.

Nettsiden vier mye oppmerksomhet til noen få studier på LDN mot Crohns, men overser altså at Cochrane sin gjennomgang konkluderer med at studiene er for små og dårlige til å kunne si noe sikkert. LDN-nettsiden baserer seg konsekvent på anekdoter, pilotstudier og et par ikke-replikerte RCTer for å hevde at det i sum «ikke er noen tvil om at LDN virker».

Og, for å slippe å måtte forholde seg til virkeligheten, skylder de selvsagt også på legemiddelindustrien og hevder at denne stiller seg i veien for skikkelig forskning. Samtidig som de altså hevder at de pågår mye skikkelig forskning på LDN. Det er vanskelig å forstå hva de egentlig mener når de motsier seg selv på den måten.

Konklusjon

Status er at det per april 2014 fortsatt ikke er publisert noe overbevisende forskning som tyder på at LDN har god effekt mot spesifikke lidelser. Det nærmeste man kommer er en enkeltstudie som antyder en effekt ved bruk av LDN mot fibromyalgirelaterte plager, men den er ikke replikert av andre ennå.

Det kan hende at LDN har positiv effekt på enkelte symptomer, for eksempel smerte, men vi må foreløpig avvente bedre kliniske studier for å kunne vite noe mer sikkert om dette. Det mangler ennå gode data for å proklamere at LDN beviselig virker, og det finnes ingen rasjonell grunn til å kritisere en skeptisk tilnærming til bruk av LDN i behandling av spesifikke sykdommer.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!