Skjermbilde 2015 11 10 kl 02 21 10

Jeg ser at en del dessverre deler denne artikkelen, «Norge på vei mot borgerkrig?», fra NorgesAvisen.no for tiden. Kjære vene. Dette er virkelig pinlige saker.

Artikkelen er rett og slett et sammensurium av oppdiktede kilder, manglende forståelse for statistikken det vises til, anekdoter, og rene løgner. Ja, det er så åpenbart tøv at du ikke engang trenger være enig med meg i innvandringsspørsmålet for å måtte innse at dette er renspikket vrøvl.

La meg gi deg noen eksempler.

Voldtekter

I artikkelen kan vi lese:

Selv om 9 av 10 voldtekter utføres av menn med minoritetsbakgrunn rapporteres gjerningsmannens etnisitet aldri i media. Hvordan kan norsk kvinner da beskytte seg? Og om ingen får vite om denne store skjevfordelingen av hvem som voldtar, vil ikke dette påvirke folks oppfatning av innvandring på en feil måte?

Skjermbilde 2015 11 10 11 56 33Oisann. Her har den eminente forfatteren visstnok dokumentert at 9 av 10 voldtekter i Norge utføres av menn med minoritetsbakgrunn. Det er spenstig. Hvorfor har vi aldri hørt om det? Jo, fordi «NRK, TV2, Aftenposten og andre politisk korrekte medier er programforpliktet til å rapportere innvandring til landet på en positiv måte», hevdes det, og så viser forfatteren til nettopp NRK som kilde for sin egen påstand om etnisitet.

Auda.

Men jaja, la oss se bort fra det åpenbare selvskuddet og se hva artikkelen hans viser.

Det første vi ser er at dette kun gjelder voldtekter i Stavangerregionen i perioden 2009-2012. Og det gjelder 20 dømte personer. Videre kan vi lese at «blant de 20 dømte er tre etnisk norske, en polakk, ti afrikanere og fem asiater.» Det gir altså 19 personer, ikke 20. Femten av dem er fra minoritetsbakgrunner av den type NorgesAvisen drøfter. Det er i så fall 3 av 4, ikke 9 av 10.

Men det egentlige problemet ligger ikke der. Nei, problemet er det som etterforskningsleder Kristian Johansen sier avslutningsvis i artikkelen:

– Når vi ser på det totale antallet anmeldelser vi behandler, er det et større antall etnisk norske i disse sakene. Det overrasker meg at så få etnisk norske er dømt, sier han.

Med andre ord, det er i dette tilfellet en overvekt av ikke-vestlige som dømmes for voldtekt, ikke som anmeldes for voldtekt. Hvorfor er det slik? Vel, det er ikke urimelig å anta årsaken kan være at ikke-vestlige innvandrere oftere er involvert i den type voldtekt som lettest fører til dom, nemlig overfallsvoldtekter. Etnisk norske voldtar som regel på andre måter. Det er sovevoldtekter, festvoldtekter og en type overgrep hvor det ofte blir ord mot ord, og dermed vanskeligere å få noen dømt.

Uansett, det sentrale her er at politiet bekrefter at det er flere etnisk norske som anmeldes, selv om flest ikke-vestlige dømmes. Det nevner selvsagt ikke NorgesAvisen. Og i rettferdighetens navn roter også NRK ganske mye i sin fremstilling av saken.

No-go-soner

Den neste blunderen er en perle. Det starter ille, men blir verre – og mer tragikomisk. Følg med.

NorgesAvisen skriver:

Ifølge Svenska Dagbladet finnes der nå 55 «no-go» soner, dvs. områder som det svenske Politiet ikke klarer å opprettholde lov og orden i.

I Frankrike, som ligger enda lengre frem i utviklingen enn Sverige, er det nå hundrevis av slike soner.

Den svenske kilden er en leder fra Svenska Dagbladet hvor vi blant annet kan lese at politiet aldri omtaler no-go-soner. De snakker derimot om steder hvor «allmänheten i flera fall uppfattar det som att det är de kriminella som styr i områdena» og der «polisen inte kunnat fullgöra sin uppgift».

Det er altså primært snakk om hva politiet beskriver at allmennheten opplever, ikke nødvendigvis hva som er realitetene. Og selv om politiet ikke klarer å utføre alle sine oppgaver tilfredsstillende der, så er det slik at de fortsatt kan patruljere der fritt:

”I de flesta områdena upplevs trots allt poliser kunna promenera fritt och fotpatrullera utan rädsla att bli angripna.”

Det høres ikke så veldig «no-go» ut, spør du meg.

Så finnes det da såkalte no-go-soner i Sverige? Nei. Ikke i den forstand innvandringsmotstandere bruker uttrykket. Politiet selv avviser påstanden om slike soner, og beskriver de 55 områdene slik:

”…(polis) störs ofta och hindras i sin tjänsteutövning, vilket kan skapa olust att arbeta i området. Dessutom upplevs det vara problem med att klara upp brott i områdena. Det är svårt att få personer att delta i brottsutredningar, men det är också svårt att agera obemärkt och bedriva spaning i dessa områden…”

[…]

”I de fall allmänheten uppfattar det som att Polisen inte lyckas stävja och utreda brott kan det bidra till uppfattningen att kriminella ”styr” i området.”

Det kan også være verdt å merke seg at slike lovløse miljøer startet med MC-klubber i Sverige, og har utviklet seg i ulike retninger. I dag består det også av etnisk svenske gjenger, så vel som ofte familiebaserte «klaner» fra ulike land, ofte Øst-Europa og Vest-Asia. Å knytte disse områdene til muslimer, er altså en forvrengning av realitetene.

Norske innvandringsmotstandere må slutte å snakke om disse fiktive no-go-sonene, og enkelte svenske aviskommentatorer frustreres også over vrangforestillingene:

När jag läser rapporten slås jag av att två av dessa påstått laglösa områden är de där jag bott under större delen av mitt liv. Men rapporten talar inte om no go-zoner, tvärtom kan poliser i allmänhet ”promenera fritt och fotpatrullera utan rädsla att bli angripna”. De enda gånger studien nämner parallellsamhällen är när den skriver att sådana inte har utvecklats där. Vad det handlar om är i stället att detta är 55 områden där polisen ”upplever problem med lokala kriminella nätverk som har negativ påverkan på lokalsamhället”, men främst ”löst sammansatta nätverk” med ”låg strategisk förmåga”.

Han påpeker at levekårsundersøkelser viser at svenskene føler seg stadig tryggere, i motsetning til det skremmebildet enkelte promoterer, og skriver videre:

Problem med löst sammansatta kriminella nätverk i 55 områden beskrivs mindre än ett år senare som att det råder sharia i dessa områden. Så fungerar viskleken när vi nu skrämmer upp varandra med vad ”en kompis kompis” har delat om invandring och muslimer. I en sådan tid måste vi alla bli viralgranskare i stället för att tanklöst dela vidare.

Nettopp. Områder hvor politiet har problemer grunnet gjenger og klanmentalitet, blir plutselig til «muslimske no-go-soner styrt av sharia-lover». En fjær blir til fem høns. Derfor er også denne bloggposten du nå leser nødvendig.

Frankrikes fiktive no-go-soner

Men det blir verre, eller bedre, når vi sjekker kilden NorgesAvisen har valgt for å dokumentere at Frankrike har hundrevis av no-go-soner, for her har de valgt nettstedet Snopes som dokumentasjon. Og hva driver nettstedet Snopes med? Jo, de sjekker om ulike påstander som florerer på internett er korrekte eller ikke. Hva konkluderte de med i påstanden om franske no-go-soner?

Skjermbilde 2015 11 10 kl 02 46 14

Fantastisk! NorgesAvisen bruker en kilde som selv bekrefter at påstanden er feil.

OK. Du kan slutte å le nå, fordi den virkelige rasismen begynner heretter å skinne gjennom.

Voldtektskrise i Sverige?

La oss gå videre. NorgesAvisen skriver:

Ifølge en rapport har Sverige fått en voldtektskrise i takt med den stadig økende muslimske innvandringen. Sverige topper voldtektsstatistikken i verden og tusenvis av kvinner er alt blitt ofre for denne volden og mange flere vil følge på.

Men stemmer dette? Tja. Jeg gikk i gjennom denne statistikken allerede i 2010 i bloggposten «Sveriges voldtektstall under lupen – ikke så ille likevel?», og viser at årsaken til de tilsynelatende høye tallene først og fremst skyldes ulike måter å føre statistikken på fra land til land.

NorgesAvisen bruker bl.a. nettstedet LiveLeak som kilde, hvor noen bare har kokt sammen noen ville teorier på egen hånd. Hvis man heller går til den faktiske kilden, altså Det svenske kriminalitetsforebyggende rådet (BRÅ), skriver de:

Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat konstant och polisanmälningarna för våldtäkt har mer än fördubblats. Detta beror troligtvis på en kombination av en ökning av den faktiska brottsligheten samtidigt som benägenheten att anmäla ökar. En stor del av ökningen har skett efter 2005, då den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft. Den innebär att en del gärningar, som tidigare klassades som sexuellt utnyttjande nu rubriceras som våldtäkt.

En viktig årsak til tilsynelatende høye voldtektstall og en stor økning i anmeldelser er altså at svensk definisjon av voldtekt ble drastisk endret i 2005, slik at det som tidligere ble regnet for å være seksuell utnyttelse i ulike former, nå ble klassifisert som voldtekt.

En annen, og kanskje viktigere årsak til de høye voldtektstallene i Sverige, er at de fører hver eneste voldtekt, med samme gjerningsperson og offer, som en ny voldtekt i statistikken. Hvis en mann voldtar sin kone hver dag i et år, så føres det opp som 365 voldtekter i statistikken. I Norge og Danmark registreres det som én voldtektssak.

BRÅ sier videre:

För det första har vi i Sverige en påtagligt vid juridisk definition av vad som är våldtäkt. Det gör att fler gärningar i Sverige bedöms och registreras som våldtäkt än i flertalet andra länder. För det andra lägger vi i Sverige på ett mycket tidigt stadium i processen ner ovanligt mycket arbete på att registrera alla fall som kan misstänkas vara våldtäkt, vilket gör att vi även räknar med fall som senare visade sig vara något annat sexualbrott, inget brott alls osv. Vi registrerar också alla enskilda gärningar, inte bara det senaste tillfället eller huvudbrottet. I många andra länder väntar man och sorterar bort många fall från statistiken, för att de inte har valt lika ambitiösa system för att registrera brott och skapa statistik som vi.

Voldtektstallene inkluderer altså også saker som man kun mistenker som voldtekt – uten at det noengang dokumenteres en slik ugjerning, inklusive saker som senere viser seg å faktisk ikke være voldtekt i det hele tatt! Altså enhver anmeldelse, uansett om den ender i dom eller til og med viser seg å være falsk eller uberettiget, registreres som en voldtekt.

I tillegg er det slik at all seksuell omgang med barn under 15 år registreres som voldtekt i Sverige, noe som ikke har vært tilfelle i f.eks. Norge før den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober i år (da med en aldersgrense på 14 år).

Men det stopper ikke der. I følge svensk lov er heller ikke voldtekt det samme som uønsket samleie eller seksuell omgang. Enhver seksuell handling som utføres med en person som f.eks. er beruset eller av andre årsaker ikke er i stand til å ta vare på seg selv, defineres som voldtekt. Beføler man brystene til en jente utenpå henne t-skjorte mens hun er full, så er dette voldtekt. Dette er strengere enn i Norge, hvor kun seksuell omgang (penetrering i en eller annen form) defineres som voldtekt.

Så da har vi mange faktorer som bidrar til å blåse opp de svenske voldtektstallene:

 1. Gjentatte overgrep telles individuelt.
 2. Hendelser som ikke er voldtekt, men som anmeldes som det, registreres som voldtekt.
 3. Seksuelle handlinger med hjelpeløs person registreres som voldtekt.
 4. Seksuelle handlinger med barn under 15 år registreres som voldtekt.

Hvis man derimot baserer seg på levekårsundersøkelser hvor man kartlegger ofre for ulike typer lovbrudd, finner man at Sverige ligger omtrent midt på treet når det kommer til voldtekter eller seksuallovbrudd generelt, sammenlignet med andre europeiske land. Dette bekreftes også av tall fra FN og Interpol.

BRÅ sine tall viser også at antall personer utsatt for voldtekt og andre seksualforbrytelser faktisk sank fra 2005-2011, selv om antall anmeldte voldtekter steg betydelig.

BRÅ påpeker ikke minst at en stor del av voldtektene skyldes økende grad av internettrelatert dating og kontakt, og kanskje enda viktigere, en økende fest- og ruskultur. Ikke innvandring. Den type voldtekter som NorgesAvisen advarer mot, altså voldtekt begått av en fremmed utendørs, det vi kaller overfallsvoldtekt, sank betydelig i Sverige i den perioden NorgesAvisen selv viser til.

Hele deres voldtektsargumentasjon basert på svenske tall er med andre ord et gedigent sammensurium av manglende kildekritikk og kunnskapsløshet.

Myten om overfallsvoldtektene

Så kommer de selvsagt drassende med den forlengst tilbakeviste påstanden om norske overfallsvoldtekter:

Politiet i Oslo forteller i en artikkel allerede i år 2009 at ALLE overfallsvoldtekter i årene 2007, 2008 og 2009 er utført av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Skjermbilde 2015 11 10 12 21 29Dette er feil, noe du kan lese i detalj om i bloggposten «Overfallsvoldtekter og innvandring – en faktasjekk». Her ser vi blant annet at påstanden er basert på identifiserte gjerningsmenn, mens flere ikke-identifiserte gjerningsmenn er beskrevet som norske eller nordiske. Dette nevner selvsagt aldri innvandringsmotstanderne.

Det er også merkverdig at man henger seg sånn opp i overfallsvoldtekter, en type kriminalitet som kanskje utgjør rundt 3 promille av alle voldtekter. Ja, ikke-vestlige innvandrere ser ut til å være kraftig overrepresentert i den statistikken, men for de 99,7% andre voldtekter er etnisk norske i klar majoritet.

Det er rart at de som er så uhyre opptatt av voldtektsproblematikken aldri ser ut til å være så opptatt av å se på disse 99,7 %. Kan hende det er fordi de, på samme måte som f.eks. Human Rights Service (HRS), heller ikke er så opptatt av å virkelig forstå hva tallene forteller oss. For eksempel politiets nyanseringer rundt sosiodemografiske forhold, høyere anmeldelsesgrad av mørkhudede personer, definisjoner av grupper (etnisitet/opphavsland/innvandrerstatus) og andre forhold. Det er mer behagelig å se på rådata, isolert fra politiets forbehold og nyanseringer, når man ønsker å skape fremmedfrykt.

Eller som HRS’ sin redaktør Nina Hjerpset-Østlie så fint formulerte det i mitt kommentarfelt da jeg kritiserte henne for slikt misbruk av voldtektsstatistikkene:

Ellers kunne jeg vært interessert i hvilket offentlige regelverk som sier at alle må og skal ta med en rekke «forbehold» for å legge frem offentlig statistikk for at det ikke skal være «misbruk». Hvor kan jeg finne det?

De som for eksempel mener at alder- og kjønnsfordeling, samt sosiodemografiske forhold, er uinteressante i slike diskusjoner, kan jo fortelle meg hvordan kriminalitetsstatistikkene hadde sett ut om de fleste ikke-vestlige innvandrere var 50 år gamle kvinner.

Tenkte meg det, ja.

Muslimer bak de fleste voldtekter?

Så kommer NorgesAvisen med den kanskje drøyeste, og tåpeligste, påstanden:

I Sverige ble det i 2014 meldt inn 6700 voldtekter til Politiet. 77% av voldtektene er utført av bare 2% av befolkning – muslimske menn.

Wow. Hvor får de dette fra? Jo, en graf en eller annen anonym svensk blogger har laget, visstnok basert på tall fra BRÅ, som ikke sier noe om muslimer, men kun om «personer av utenlandsk opprinnelse». Her ser det også ut til at man generaliserer fra domfellelser til anmeldelser/gjerningsmenn.

Og hvor sikre er tallene? Jo, i følge nettsiden: «has been anonymously confirmed by Swedish polish [sic] in a phone conversation».

Jadda.

Ser man på de faktiske tallene, ser man først og fremst at dette ikke handler om voldtekter, men om alle typer seksualforbrytelser, hvorav over halvparten omhandler ting som blotting eller kjøp av seksuelle tjenester. I tillegg nevnes ikke etnisk opphav eller religiøs tilhørighet noe sted i rapporten.

La meg gjenta det. Etnisk opphav, eller religion, nevnes aldri i rapporten. Likevel konkluderer NorgesAvisen med at dette utelukkende er muslimske menn. Det er rett og slett imponerende.

Grafen og statistikken er altså ren fiksjon.

Det statistikkene til BRÅ derimot viser er at det ikke er noen skremmende utvikling av seksualforbrytelser og voldtekter i Sverige i takt med økt ikke-vestlig innvandring.

Skjermbilde 2015 11 10 kl 04 38 28

Konklusjon

Resten av artikkelen er et sammensurium av lenker, stort sett til ulike videoer som skal bekrefte hvor ille det står til, eller til meningsytringer som ikke er basert på solide kilder eller statistikk. Og formålet? Jo, å vise oss at det snart går til helvete, og eneste utvei er borgerkrig.

Men er det ikke rart med det? De deler av Norge som har størst innvandrerbefolkning er også der folk er mest positive til innvandring. Det kan kanskje ha noe å gjøre med at vi som bor for eksempel på Tøyen ser at dette faktisk går helt greit, mens de som bor langt unna innvandrergrupper og bare leser fiksjonsmateriale som NorgesAvisen, ender opp med å faktisk tro på løgnene.

Og så har vi den lille og ikke helt ubetydelige bagatellen med at det faktisk blir stadig mindre kriminalitet i Norge. Det er jo nesten ufattelig når NorgesAvisen mener å kunne vise at jo flere muslimer vi får, dess grusommere får vi det i landet. Kanskje artikkelforfatteren burde lese mer statistikk og politirapporter, og se mindre på YouTube-videoer.

For det er løgner, noe jeg håper å ha vist i denne bloggposten. Det er oppdiktet statistikk, falske påstander og rene konstruksjoner fra A til Å. Det er denne type spredning av løgnaktig hatpropaganda som gjør Norge utrygt, ikke innvandrere eller muslimer. Det er ikke uten grunn at PST har utpekt høyreekstreme som den virkelige trussel i landet.

* Les også: Frykten for den europeiske flyktningkrisen er sterkt overdrevet, men også Statistikkrise på Aftenpostens debattsider av Doremus Schafer

 • Robin Hagen

  Herlig lesning, nok en gang! All honnør til deg, for at du gjør det du gjør!

 • Hayek

  Hvordan føles det, som skeptiker, å gå etter så lavthengende frukter? Det vanlige folk bekymrer seg for er ytringsfrihetens vilkår; hvordan denne er under angrep, økt segregering, undertrykking av kvinner og at politikere og intellektuelle har tatt side med de reaksjonære miljøene fremfor å ta side med de liberale kreftene. Dette er en trend vi ser globalt, spesielt på det som skal være det sekulære samfunns viktigste institusjon, universitetene. Den type kommentar som dette er bare med på å vise at du er mer interessert i å ta de lette debattene fremfor de viktige.

 • oz

  Hvis det blir delt på Facebook av hundrevis eller tusenvis og blir tatt for god fisk er det viktigt å få dementert det raskest mulig, selv om kanskje de fleste av oss forstår at kilden ikke akkurat er pålitelig.

 • MaLex

  En fornøyelse å lese! :-) Tusen takk!

 • Per Olsen

  Tjomlid er skeptiker i navnet, ikke i gavnet. Hans såkalte skepsis er bare rettet mot alt han misliker. Dvs. politisk ukorrekthet, annerledestenkende, folk med et åpent sinn og folk som våger å utfordre konvensjoner. Tjomlid har som hobby å mobbe «konspirasjonsteoretikere» og andre som ser at det er mye mediene ikke forteller oss.

 • Padda

  Hvem definerer hva som er de viktige debattene?

  Denne typen feilinformasjon spres gang på gang på gang. Behovet for å debunke påstandene er øvelse som må gjentas hver gang feilinformasjon publiseres, shares og like og derfor svært viktig om man mener at utgangspunktet for enhver debatt bør være faktabasert.

  All honnør til Tjomlid som gidder.

 • Eivind Karlsen

  Oi, noen anklager Tjomlid for å være for politisk korrekt! Den må jeg si var ny! Det er en påstand som er så virkelighetsfjern at jeg ikke gidder å argumentere imot en gang. Men men, det er vel bedre enn pedofilibeskyldninger og annet oppgulp…

 • Per Olsen

  Jeg venter fortsatt på at Tjomlid skal lære seg prosentregning og forklare misforholdet mellom mengden kriminalitet begått av ikke-vestlige innvandrere — og størrelsen på den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen. Men akkurat den saken passer det seg vel ikke å skrive om, for det går jo ikke sammen med PK-agendaen Tjomlid prøver å pushe.

 • Derullandei

  Gitt at du ikke blogger: Hvordan føles det å ikke gå etter frukter i det hele tatt?

 • Derullandei

  Leste du bloggposten?

 • ftw
 • Hayek

  De viktige debattene er de som tar opp reelle problemstillinger.

 • ftw

  For å kunne debattere reelle problemstillinger er det viktig at folk som Tjomlid peker ut de problemstillingene som ikke er reelle.

 • Erik Arne Hansen

  «men for de 99,7% andre voldtekter er etnisk norske i klar majoritet.»

  Har du dokumentasjon for denne påstanden?
  Hadde vært interessant å se hvor stor denne majoriteten var, siden etnisk norske (fortsatt) er i klar majoritet i befolkningen ellers også.

 • Hayek

  Foreløpig virker det mer som om at Tjomlid prøver å overdøve de viktige debattene ved å fokusere på det som er lett å motargumentere.

 • Per_paff

  «Det er også merkverdig at man henger seg sånn opp i overfallsvoldtekter, en type kriminalitet som kanskje utgjør rundt 3 promille av alle voldtekter.»

  For ordens skyld, i henhold til politiet utgjør ikke overfallsvoldtekter 3 promille, men 11,1% (93 tilfeller i 2014).

  kilde: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Voldtektssituasjonen_2014.pdf

 • Men det er av anmeldte voldtekter. Man anslår at antall voldtekter er på et sted mellom 8000-16000 årlig, hvordav under 10% anmeldes. Overfallsvoldtekter har vesentlig mindre mørketall enn voldtekter begått av venner, på fest, mens man sover etc. Ergo snakker vi om et årsgjennomsnitt på rundt 50 overfallsvoldtekter av kanskje så mye som 16000 voldtekter totalt. Tre promille er et estimat, men det er neppe så langt fra sannheten.

 • Arkis

  Et forbehold som burde vært med i bloggposten.

  For ordens skyld, all honnør for denne!

 • Per_paff

  Ser den. Man tar altså utgangspunkt i at det totale antall voldtekter ikke er ca 850, ikke 8000, ikke 16000, men ca 24000, og at det ikke foregår underrapportering av overfallsvoldtekter.

  Litt på siden, men er underrapporteringen mindre i sverige, eller kan man bruke samme faktor der? Om vi tar utgangspunkt i samme grad av underrapportering så estimeres det 100000-180000 voldtekter i året, mot våres 8000-24000, og det synes jeg høres litt drøyt ut.

 • oz

  Så økende fremmedfrykt og rasisme basert på usanne historier som spres i raskt tempo på sosiale medier er ikke et reelt problem det altså? Interessant tenkemåte du har. Her kjemper man jo nettopp en kamp mot de reaksjonære miljøene i et forsøk på å få ned fremmedfrykten i landet.

 • Hayek

  Nå vrir du på det jeg sa…

 • Rolf Ralfsen

  Tjomlid er skeptiker, med ørlitegranne politisk slagside. Gyldig kritikk er ikke det samme som mobbing. Men noen ting som fortjener kritikk styrer han unna, og i enkelte saker så synker kvaliteten på argumentasjonen noe.

 • Rolf Ralfsen

  Greit å få med klare tall og kilder, også hensyntatt hvor stor del av befolkningen gruppene representerer, både når det gjelder dømte, anmeldte, overgrepsvoldtekter og andre. Det insinueres nesten at ikke-vestlige ikke er representert i de andre gruppene enn de som er dømt for overfallsvoldtekter i det hele tatt. Stemmer det?

 • oz

  Jeg gjorde akkurat det samme som du prøvde å gjøre mot blogginnlegget til Tjomlid. Du ser likhetene regner jeg med?

 • Erik Arne Hansen

  Men har du noen dokumentasjon på at det nærmest bare er kritthvite nordmenn i mørketallene? Er logikken din at det kun er etnisk norske som er på fest, sammen med venner etc?

 • Rolf Ralfsen

  Ved å insinuere, og la det være med det, så blir argumentet så mye bedre.

 • oz

  Sist jeg sjekket betyr «klar majoritet» ikke at de andre gruppene ikke er representert, så ikke overdriv. Siden veldig mange ikke blir anmeldt er det uansett vanskelig å få nøyaktige tall. Men siden dere etterlyser kilder skal dere få en, faktisk denne bloggen: http://tjomlid.com/2013/11/20/overfallsvoldtekter-og-innvandring-en-faktasjekk/ Nederst i saken ser du en graf fra Kripos som viser at «Nord-Europeiske» er i klar overvekt i alle andre typer voldtekt (faktisk stod de for nesten 50% av overfallsvoldtektene også det aktuelle året og området).

 • Hayek

  Jeg erkjenner jo at mye av det han tar opp er reelle feiloppfatninger mange har, men Tjomlid fokuserer KUN på disse, ikke de reelle problemene.

 • Rolf Ralfsen

  Tallene stemmer best overens med det man har bestemt seg for på forhånd, hvis man gjør det på den måten. Og på hvilken måte blir det greit med overfallsvoldtekter, av at det finnes andre typer voldtekter også? Og hvordan er fordeling i etnisitet for «vanlige» voldtekter, siden det skal brukes som en unnskyldning for den ekstreme skjevheten for overfallene?

 • Jeg er smartere enn deg

  I går ble Siv Jensen og Erna Solberg tatt på fersken ved Russergrensen der de her åpner den opp til glede for våre nye landsmenn. Per Snurrelus fra Kirkenes ble helt forferdet da han hørte de to damene samstemt synge «gjør porten høy gjør døren vid» med en klappende Hareide som ivrig tilskuer. Innslaget er visst en del av «åpen opp din grense og dermed ditt hjarte-prosjektet». (Gå til plussabonnement for å lese mer)

 • Rolf Ralfsen

  Vanskelige å få nøyaktige tall er ikke det samme som at man kan konkludere akkurat som man vil. Og det er vel ganske naturlig at den klare majoriteten står for den klare majoriteten? Hvor interessant er det uten å justere for gruppenes størrelse?

 • Per_paff

  Personlig er jeg mest interessert å vite hvilket tallmaterial vi diskuterer, og om vi diskuterer estimater er det greit å vite hva som ligger til grunn for disse. Jeg tror ikke Tjomlid er spesielt uetterrettelig, men basisen for tallmaterialet er interessant. Å google seg frem til det man vil er en metode brukt i alle leire, og det er jo dette han tar tak i her, etterrettelighet i tallene/opplysningene.

  Og Tjomlid er ikke noen stor synder på dette området såvidt jeg vet.

 • Erik Arne Hansen

  Tjomlid glemte å ta med denne fotnoten i statistikken sin:
  «Landbakgrunn er definert etter en kombinasjon av fødeland og statsborgerskap»

 • Rolf Ralfsen

  Vanligvis ikke. Ekstra uheldig med lemfeldig omgang med tall, i en sak som tar et oppgjør med lemfeldig omgang med tall.

 • oz

  Kan være enig i at man selvfølgelig også må se på det justert for gruppens størrelse, og da er det godt mulig at innvandrere er overrepresentert her også, men nå var spørsmålet om nordmenn utgjorde en klar majoritet eller ikke, noe de gjorde. Jeg viste til de beste tilgjengelige tallene, nemlig anmeldte voldtekter. Det er tross alt de samme tallene som brukes mot innvandrere, så de må vel da også være grei å bruke motsatt vei?

 • oz

  Og hva er det du prøver å si at det beviser? Eller ikke beviser?

 • oz

  Men det er jo et problem at folk har slike feiloppfatninger. Hvis folk har rett informasjon vil vi forhåpentligvis også få en mer korrekt debatt med mer sanne utsagn.

  Det er klart man bør ha en debatt om hva man skal gjøre, hvor mange man skal hjelpe, hvor mye penger man skal bruke i nærområdene, hva innvandringen har å si for de punktene du nevner osv. Det er ikke til å stikke under en stol at det i Oslo er blitt et mer segregert samfunn enn mange kanskje ønsker. Men hvem er skyld i det?

 • Rolf Ralfsen

  Forholdstallene burde fremgått også, hvis argumenteringen skal ha noen verdi. Hvis det er som du åpner for, og som det for alt vi vet kan være, at innvandrere eller ikke-etnisk norske er overrepresenterte i andre statistikker også, så er jo det stikk motsatt av poenget tjomlid prøver å gjøre. Greit å bruke tall, men få med detaljene, og styr unna spekulasjoner og antagelser til fordel for egen sak.

 • oz

  Når noen skriver «9 av 10 voldtekter i Norge utføres av menn med minoritetsbakgrunn» så er det klart at argumentet har en verdi på tross av at det er mulig innvandrere er overrepresentert i forhold til folketall. Man får ihvertfall dementert den aktuelle påstanden. Det er du vel enig i? Det er klart at det hadde jo vært enda bedre om innvandrere faktisk var underrepresentert, men man må forholde seg til fakta.

 • viktor olstad

  Fantastisk, stå på Tjomlid! Det er essensielt at vi får en debatt basert på kunnskap, ikke løgn!

 • viktor olstad

  Det er vel hele poenget. Ut i fra tilgjengelige tall kan du ikke påstå at majoriteten av voldtektsmenn er muslimer.

 • ArneBen

  Ikke veldig imponert over Tjomlid sine skriblerier. Det er mye synsing og lite konkrete kilder han viser til. Det blir litt mye «hvis man leser statistikkene sånn og sånn, så ser det jo ikke så galt ut allikevel». Hvis man leser statistikkene til politiet, så er det ikke så vanskelig å se at innvandrere er overrepresenterte på kriminalitetsstatistikkene.

  «Innvandrere fra enkelte land (for eksempel Kosovo, Somalia, Irak og Iran) har flere
  ganger høyere andel gjerningspersoner og/eller straffede, mens andre grupper
  (f.eks. India, Kina og Filippinene, samt de vestlige landene) er underrepresentert i
  kriminalstatistikkene.»
  https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

 • Limbeck

  Takk for et veldig bra utført innlegg. Jeg støtter deg fullt ut.

  Du viser også hvor viktig det er å se litt bak artiklene. Ikke bare på «visse» sider men også mere kjent media som vg og dagbladet. Og også nrk.

 • Brian Cohen

  Hvorfor pisser du Zeliha Dagli i ansiktet, Gunnar?
  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article20877039.ab

 • Takk igjen!

 • General Fleischer

  politet melder om no-go soner for politi!

 • Trygve Gundersen

  «folk med et åpent sinn»?!?… disse sinnene som spres slikt svada artikkelen tar utgangspunkt i må da være de trangeste som er å oppdrive!! :-D

 • Rolf Ralfsen

  Hvis 9 av 10 hadde vært innvandrere så hadde det vært helt naturlig. Det er å vite at innvandere er en knøtliten del av befolkningen, sammen med statistikken, som gir en verdi.

 • Rolf Ralfsen

  Hun er nok bare en oppdiktet kilde med manglende forståelse, som sprer tøv og verdiløse anektoder.

 • Rolf Ralfsen

  Hvor er den påstanden fremsatt?

 • adisa iweala

  I Afrika hadde Tjomlid var blitt set på som jeitepuler, dem såm blir kalt for det jalp
  british empire til å ha makt åsså fikk jeitepulerne fine jobber og jikk i dresser å
  sa at alle som ville ha lannet sitt selv var dumme som ikke kan lese å skrive.
  Etterpå når brittene dro hjemm var ikke jeitepulerne så cool lenger, da blei dem plutsi anti british men alle visste at dem var forædere å mange jemte seg i sørAfrika å Rhodesia.

 • oz

  Når noen påstår at 9 av 10 voldtekter begås av innvandrere er det da greit å dementere det med fakta? Ja eller nei? Var litt vanskelig å skjønne hvor du ville med det du svarte.

 • Limbeck

  Ytringsfrihet under angrep. Man blir fremdeles ikke straffeforfulgt av ytringer i Norge

 • oz

  Så du mener Tjomlid er forræder da? Og han får masse fine bestikkelser for å si det han sier? Du er klar over at alt han gjorde i denne bloggartikkelen var å vise at andre løy i sin artikkel om hvor gale innvandrerne er?

 • Hayek

  Det har jeg heller ikke sagt.

 • oz

  Denne artikkelen handlet vel stort sett om å dementere en artikkel hos norgesavisen.no hvor det hevdes en del ting som er feil og som Tjomlid viser at er feil. Jeg kan ikke se at den handler om kriminalitet spesifikt, så hvorfor blander du inn noe Tjomlid ikke diskuterte i artikkelen som bevis på at den ikke var god? Han sier at det blir mindre kriminalitet i Norge, det er det enste stedet hvor kriminalitet er nevnt spesifikt. Og kriminaliteten synker, det stemmer jo det.

  Og, selv om de er overrepresenterte, så viser den SSB rapporten du linker til akkurat det Tjomlid sier, nemlig at kriminaliteten er på vei ned, også blandt innvandrerne.

  «Dette innebærer at for disse landene
  henger overrepresentasjonen i vesentlig grad sammen med forskjeller i kjønns- og
  aldersstrukturen i gruppene. Det er også en vesentlig reduksjon for Kosovo,
  Marokko, Afghanistan, Iran, og Tyrkia.»

  Hentet rett fra den du linket til. Den sier at kriminaliteten synker blandt innvandrere og, som Tjomlid skrev i artikkelen, hovedgrunnen til at de er overrepresentert er pga. forskjeller i kjønns- og aldersstrukturen. Det betyr at de har en større prosentandel av sin befolkning i den typiske gruppen som begår kriminalitet (unge menn).

 • Skelethor Hadesguard

  Sorry, dette klarte jeg ikke å lese……..

 • JonPon

  Ja her er det bare å glede seg. Vi er fucked !!

  http://youtu.be/fIWAA_jf780

 • Limbeck

  Du sa at ytringsfriheten var under angrep. Det er det som er ytringsfrihet. Det har ingenting med at folk må like yttringene

 • adisa iweala

  Hi hi, veit du ikke at dem såm tar makta alti veit åssen dem skal
  lure folka i landet dem har tatt for da sier dem at det er mye bedre at dem er sjefen for de som bor der er dumme og kan ikke lese å ikke styre landet sitt. Tyskland sa det samme da dem kriga mot Norge og Europa, alle avisa sa at tyskland måtte være sjef for det var best. Da hadde Tjomlid
  gått i dress å sagt til Tyskland at han visste om dem som ikke liker Tyskland åsså hadde han fått penger å, men han var like vell jeitepuler sa folka i Norge.

 • Hayek

  For en tullete stråmann du fremsetter.

 • adisa iweala

  Da er du en nyani.

 • ArneBen

  Er ikke voldtekt en kriminell handling mener du?
  Tjomlid sier at kriminaliteten i landet går ned, og det er helt riktig, men det grafen ikke viser er hvordan denne kriminaliteten er fordelt på hvor innvandrerne kommer fra. Derfor er den også helt ubrukelig i denne sammenhengen.

  I løpet av en 5 års periode begår 17% av innvandrere med Irakisk bakgrunn kriminelle handlinger, mens bare 4% med amerikansk bakgrunn gjør det. Det mer enn 4 ganger høyere kriminalitet blant folk fra Irak altså.

 • Lars Erik Larsen

  Norgesavisen? Aldri hørt om dem.
  Må man virkelig grave så dypt ute på sidelinjen for å finne noen som beskriver virkeligheten feil?

 • AnonymBruker

  Enig.
  Stort sett mye bra fra Tjomlid.
  Han har helt rett i at mange tall er sterkt overdrevet og tatt ut av sin sammenheng. Men f.eks. at det i det hele tatt finnes noen steder som i praksis er No-go soner er skremmende nok, selv om 55 er et alt for høyt tall.

  Dette kommer også an på hva man definerer som No-go og for hvem. I flere områder hvor innvandrere er i sterk overvekt har man flere eksempler på at f.eks. åpne homofile har problemer med å oppholde seg.
  Men også her kan det godt hende 55 er alt for høyt. Jeg har ikke konkrete data på dette.

  Å grave litt i dette hadde vært interessant. Å få frem den riktige sannheten, ikke bare avfeie det med at det ikke er 100% korrekt.

 • AnonymBruker

  Når dette spres på Facebook etc er det greit nok å se på det.
  Men når det er sagt kan man finne mye grums ved å gå til den andre siden av den politiske skalaen også.

  En bra bloggpost av Tjomlid, men synes han noen ganger er litt ensidig i hva det fokuseres på og hvordan det argumenteres. Som de fleste av oss har også han en viss politisk slagside når det kommer til de mest kontroversielle temaene.

  Men Tjomlid er et av de friskeste pustene i en debatt som er preget av synsing og oppgulp fra begge sider. Han kommer i hvert fall stort sett med argumenter og fakta!

 • lovåundre

  Jeg leste gjennom dette, og kom frem til at Tjomlid tolker til sin fordel, og det har jeg jo stor forståelse for.
  Så da få jeg også gjøre det.

  Blunder 1.
  «Når vi ser på det totale antallet anmeldelser vi behandler, er det et større antall etnisk norske i disse sakene. Det overrasker meg at så få etnisk norske er dømt, sier han.» …

  Og så skriver Tjomlid … «Med andre ord, det er i dette tilfellet en overvekt av ikke-vestlige som dømmes for voldtekt, ikke som anmeldes for voldtekt.»
  Hvor har Tjomlid det fra at det ikke er en overvekt av ikkevestlige som anmeldes?

  Politimannen sier ikke at flertallet av dem som anmeldes er etnisk norske, han sier det er et større antall.
  Det kan bety et større antall anmeldte i forhold til hvor mange som er domfelte,..kanskje bare to stk mer.
  Det står ikke helt klart at det er et større antall norske anmeldte enn det er ikke vestlig anmeldte.

 • lovåundre

  Jeg leste gjennom dette, og kom frem til at Tjomlid tolker til sin fordel, og det har jeg jo stor forståelse for.
  Så da få jeg også gjøre det.

  Blunder 1.
  «Når vi ser på det totale antallet anmeldelser vi behandler, er det et større antall etnisk norske i disse sakene. Det overrasker meg at så få etnisk norske er dømt, sier han.» stod det i NRK artikkelen.

  Og så skriver Tjomlid … «Med andre ord, det er i dette tilfellet en overvekt av ikke-vestlige som dømmes for voldtekt, ikke som anmeldes for voldtekt.»
  Hvor har Tjomlid det fra at det ikke er en overvekt av ikkevestlige som anmeldes?
  Politimannen sier ikke at flertallet av dem som anmeldes er etnisk norske, han sier det er et større antall.
  Det kan bety et større antall anmeldte i forhold til hvor mange som er domfelte,..kanskje bare to stk mer.
  Det står ikke helt klart at det er et større antall norske anmeldte enn det er ikke vestlig anmeldte.

  Og så får jeg kikke nærmere på blunder 2…

 • kingvald

  Tiltredes!

  Kjell Ingvaldsen

 • Arne Bang

  Blir det virkelig mindre kriminalitet I Norge? Når stadig fler opplever at anmeldte forbrytelser henlegges så raskt at et brev om dette er poststemplet allerede samme dag eller dagen etter saken blir anmeldt.
  (Ja, jeg har personlig opplevd nettopp dette)
  så kan en jo lure på om de fine tallene kommer av at folk ikke gidder å anmelde med mindre de kan slepe med seg både gjerningsmannen OG et titalls vitner inn på Politi stasjonen.

 • kingvald

  Og hvor pisser Gunnar Zeliha Dagli i ansiktet, da, Brian? Hvorfor lyver du om Gunnar, Brian?

  Kjell Ingvaldsen

 • Brian Cohen

  Har du lest hva hun sier?

 • oz

  Selvfølgelig er en voldtekt en kriminell handling. Hvor har jeg sagt at det ikke er det? Jeg sa at han ikke snakket om kriminelle handlinger slik som du gjorde, men spesifikt om voldtekt.

  Den grafen du snakker om handler om å dementere påstanden om at det er en voldtektskrise i Sverige. Det har med andre ord med det totale antallet voldtekter i Sverige å gjøre, og til det formålet er grafen perfekt.

  Ja flere innvandrere begår kriminelle handlinger. Det skrev jeg også i min forrige kommentar. Leste du den ikke? Det stod også at kriminaliteten blandt innvandrere fra blant annet Irak var på vei nedover. Med andre ord, de blir mindre kriminelle. Du skjønner hva det betyr at de er overrepresentert pga. forskjeller i kjønns- og aldersstrukturen, sant? Det betyr at hadde de hatt samme oppbygging i alder og kjønn som oss andre så hadde de ikke vært overrepresentert. Med andre ord, sammenligner man aldersgruppe for aldersgruppe og kjønn for kjønn så er ikke forskjellen der lengre.

 • viktor olstad

  I samtlige kommentarfelt på norske nettsider de siste døgnene.

 • Mopedbart

  En sak fra 2010 på nrk: http://www.nrk.no/verden/sverige-topper-voldtektsstatistikk-1.7235891

  Det er jo litt rart, at folk ikke ønsker seg til dette perfekte multikulturelle samfunnet.

  Og enda rarere er vel det at alle misforstår og er rasister når de ikke skjønner hvor perfekt Sverige er. De som er slem, det er hvite familiefedre.

  Tilogmed wiki forsøker rasistene (sikkert Donald Trump og Bush også) å kødde til…
  https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics

 • Thom Hansen

  Sverige mottok 10201 asylsøkere fra 2/11-8/11.Det tilsvarer ca. 500.000 asylsøkere ila ett år og at etniske svensker ville utgjøre mindretall i sitt eget land innen kun 7-8 år. Sverige har nok langt større problemer enn en diskusjon om 55 no-go-soner…

 • kingvald

  Ja, selvsagt gjorde jeg det. Derfor stilte jeg spørsmålet. Kan du forklare hva det er du mener Gunnar skriver som er å pisse henne i ansiktet? Jeg er nemlig ikke i stand til å se noe som helst i Gunnars blogg som på noen som helst måte kommer i nærheten av å gjøre det. Det kan jo hende at jeg har oversett noe, men jeg greier altså ikke å se noe sånn. Og det ville stride så totalt mot det inntrykket jeg har av Gunnar, at jeg finner det utrolig lite sannsynelig. Så hvis du mener jeg har oversett noe i Gunnars blogg, som krenker Zeliha Dagli, vær så vennlig å henvis til det. Men min egen leting har altså vært resultatløs, så jeg mener fortsatt å ha grunnlag for å spørre: Hvorfor lyver du om Gunnar, Brian?

  Kjell Ingvaldsen

 • Brian Cohen

  Jeg lyver ikke.
  Gunnar avviser at muslimske fundamentalister med «antirasisters» velvilje har tatt kontrollen over områder i så stor grad at muslimske kvinner stiller spørsmålet om ikke svensk lov gjelder der.
  No go-soner, vet du….

  «Jag funderar på att efter trettio år i Sverige på nytt söka asyl här. Anledningen är att jag inte längre fritt kan diskutera rätten till abort, rätten till min kropp, rätten till ömsesidig kärlek som inte kan påtvingas, rätten att vistas och använda offentliga platser och otaliga andra begränsningar av kända och okända personer i min närmaste omgivning i Husby utanför Stockholm.»
  (…)
  «Vi är många kvinnor som är mycket oroliga över utvecklingen i Husby och hotet mot jämställdheten här. Är inte Husby en del av Sverige, gäller reglerna inte här? Jag orkar inte längre utan vill återigen söka asyl i mitt andra hemland Sverige.»

 • Fasch

  Vi kan godt omdefinere «no-go-sone» til «område hvor tidligere gjeldende samfunnsstruktur helt eller delvis har brutt sammen.» Hvis det høres bedre ut?

  Så trenger vi noen kilder:

  «I dag består det også av etnisk svenske gjenger, så vel som ofte familiebaserte «klaner» fra ulike land, ofte Øst-Europa og Vest-Asia. Å knytte disse områdene til muslimer, er altså en forvrengning av realitetene.»

  trenger vi kilde på, og

  «Han påpeker at levekårsundersøkelser viser at svenskene føler seg stadig tryggere.»

  trenger vi også kilde på.

  Det er greit nok at svenskenes definisjon av voldtekter er noget vid, men da må man sammenligne tallene før og etter innstramningene. Tall for anmeldte «sexualbrott» doblet seg omtrent fra 2005 til 2014. Ble definisjonen utvidet i løpet av disse årene? Hvor kan vi da se en betydelig økning?

  https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html#

  «Det blir stadig mindre kriminalitet i Norge.»

  Men innvandrergrupper er overrepresentert blant dømte. Så man kan trygt si at enkelte innvandrere bidrar til mer kriminalitet i Norge.

  Ellers er det noen stråmenn i denne artikkelen, men det blir for mye å ta tak i.

 • Itsenough

  Hvilke tanker har tjomlid om seksuell trakassering som unge jenter har blitt utsatt for av asylsøkere i Tønsberg og Alta?
  Hvilke tanker har tjomlid om foreldre til døtre i små bygder som ikke lenger våger å sende ungene på sykkel til fritidsaktiviteter?
  Kan tjomlid trøste dem med tørr statistikk? Kan statistikk sørge for trygghet?

 • Besserwizzer

  Enig. Dette blir som å forsvare israelske bosettere på Vestbredden ved å debunke at det er jødene som styrer verdensøkonomient.

  Gunnar, å bruke tid på de meget, meget få som mener at alle muslimer er voldtektsmenn er meningsløst. Bruk heller litt krefter på å vise til ett eneste samfunn som har gått mot større sosio-økonomiske ulikheter som ikke samtidig har gått mot mer kriminalitet og større utrygghet. Diskuter gjerne litt hvorfor du mener vi skal være selektivt liberale, altså hvordan du mener vi skal kunne ha en liberal innvandringspolitikk, men ikke en liberal sosialpolitikk.

 • Cato Snarheim

  Ja, så da tolker jeg det slik at internett-forskeren med cut and past verktøyet sitt, ser helt positiv på utviklingen i Sverige også null betenkeligheter for vårt land Norge heller? Alt er tøv og løgner, selv om en får seg en på kjeften så er det ikke riktig å påstå at en fikk det heller. Det kan diskuteres. Var det flat eller knyttet neve? Det virker som om du liker slike saker, det er oss det er feil på, hylle til selvforakt.
  Er det the white man’s guilt som gnager deg?
  Nå har til og med de som var i spissen for sviket som Venstre og AP våknet opp og krever tiltak, men du sover enda og ser bare berikelse. Heldigvis er folk smartere enn som så og har sett at de av din type, som ønsket oss dette i utgangspunktet og nektet å høre på de som var føre var, er de med splittet tunge. De som fornektet at det var en flykningsstrøm og kalte det en myte, der var også en myte at de ville til EU og no-go soner var også en myte. At det ville koste mye var også tøv. Jaja, da er vi her og mytene er ikke lenger snakk om som myter, men likevel har ikke disse folkene vett til å innrømme noe, det ble bare stille.
  Vi viste at andre ville bli stilt til ansvar enn de som trumfet igjennom denne opplegget av godhet, så de selv kunne sove godt om natta. Da dette ble noe for nærgående følte også disse ubehag. Da kom straks krav om innstramming og sette tiltak ut i livet.
  Så sorry, jeg kan ikke lenger se din oppslutning her, du kan vel koke sammen noen tall for deg selv der du mobeviser det, men kom deg ut og erfar. Denne type synsing og leking med artikler, tall og statistikk kan du gjøre til krampa tar deg.

  Ta deg en tur til Sverige og de stedene som bli definert som no-go soner og se om du tør vandre gatelangs der politiet ikke tør patrulje alene. Rapporter tilbake om du kommer tilbake om det var løgn. Om politiet bruker den betegnelsen innad, så kan vel ikke du påstå at det ikke finnes? For dem finnes de sonene nettopp i den konteksten de bruker den i, det kan du ikke bestride.

  Faktum et at folk har våknet nå tjommis, de ønsker ikke denne utviklingen eller type samfunn. Det må de få lov til, det er en forfripelse på eget folk å påtvinge oss dette. Det er vår plikt å forsvare vår kultur og verdier, alt annet er landssvik som du bør vite fra grunnloven og kongeloven. Det er ideologien vi er imot, den vi ikke ønsker og det med god grunn.
  Det må du bare finne deg i, når du tar del i rollen som samfunnsfienden eller som under krigen ble tiltalt som landssvikere. Personlig mener jeg du er en samfunnssviker også som vil ha liberal grensesetting for barneporno og argumentete sterkt for det, som gir meg en ekkel følelse at du kan like den slags selv, når det er en såpass viktig for deg å kunne se animert barneporno. Ikke kom drassende med at det er av etiske grunner, har du ikke noe mer å bruke den rasjonell ensartede skviper du kaller etikk så får der like godt være.

  Du kan leke med tall og statistikker til krampa tar deg, men du lurer kun de svake og dumme som allerede tilhører samme gruppe som deg.

  En ting som skinner igjennom ved alt du produserer et at du har null peiling på hva som skjer i undergrunnen, du ser overflaten og leker deg til andres fryd, begeistring og applaus.
  Det har du ikke maktet å finne via Google ser jeg ellers hadde det nok vært fine blogger med ignorante påstander og motbevisninger å kunne lese fra deg. Så det er litt morsomt å vite at dette er helt utenfor din rekkevidde, da du forlengs er flagget rundt omkring.

 • kingvald

  Som faller i stor grad sammen med hva både Gunnar og Zeliha Dagli sier, ja. Brian Cohen, LES Gunnar Tjomlids blogg! Når du har gjort det, så, hvis du er en ærlig petson, vel og merke, da trekker du tilbake din grove løgn!

  Gunnar Tjomlid bekrefter jo at slike problemer eksisterer. Det Gunnar Tjomlid tilbakeviser er jo noe helt annet, nemlig løgnen om at det finnes steder i Sverige hvor politiet ikke tør å patruljere normalt.

  Kjell Ingvaldsen

 • hans somm

  Hva med denne artikklen Tjomlid ?
  http://www.minervanett.no/ubehagelig-faktum/

 • Cato Snarheim

  Statistikk er en ting, men det som ikke rapporteres er en større andel lovbrudd som ikke er oppklart eller meldt fra om. Så greit nok om du baserer deg på det, men om du vet litt om miljøer og har litt innsikt der, så vet du at dette skurrer og ikke riktig bilde på langt nær. Politiet har ikke denne oversikten heller.
  Det å sitte trygt på ræva foran pcen og leke seg med tall og statistikker fra andre, er en smal sak. Som jeg nevnte i en annen post, Gunnar og også dere i dette tilfellet er totalt uvitne om undergrunnen eller underverden om du vil kalle det som reflekteres på nett. Det er faktisk plasser som skryter av dette og hvor en kan leie seg folk til f.eks et brekk. Her er det også rankinger og tall Gunnar kanskje hadde benektet fantes, siden de ikke vil støtte hans sak. Så dere hadde neppe hørt om dem uansett. Det er prisen for den kjipe selektive tilnærmelse dere får servert.
  Dette er bare uvitenhet, kun kvasi intellektuelle koblinger, med fiffig bruk av retorisk virkemidler, som dere spiser som fakta.

  Det er som keiserens ny klært dette og Gunnar forteller dere hvor flotte de er og dere nikker og sier at dere ser det :D

 • Cato Snarheim

  Like lite som da Gunnar pissa på politimannen Stein-Robin et par ganger, med sin urolige ignorant blogger? Ikke kom her å si imot, han sverta og synsa utfra det han fant på nett, fordi Gunnar har jeg aldri sett på listen over de som skulle vite hva dette egentlig fortonet seg. Så det var ikke uetisk av en kar som er opptatt av etikk?

 • Brian Cohen

  Jeg har lest det, og fant ikke noen slik bekreftelse da… Når jeg nå etter oppfordring igjen prøver å lese det ser det ut for at jeg er stengt ute. :-) Får HTTP 403 Forbidden når jeg prøver å aksessere
  http://tjomlid.com/2015/11/10/om-no-go-soner-svenske-voldtektstall-og-oppdiktede-kilder/

 • Tobb86

  Nei.

 • Gamleoslo

  De venstreekstreme er desperate. Synd at heller ikke Nettavisen får være i fred for løgner. Kan like godt lese Expressen. :(

  avpixlat.info

 • zinit

  godt sagt. disse høreekstreme tullingene bør ta seg en pille og kansje bruke hodet litt innimellom..

 • ftw

  Det finnes ingen steder i Sverige der politiet ikke tør å patruljere. jeg har selv vært i Gøteborg i en av disse «sonene» uten at jeg følte meg særlig utrygg av den grunn.

 • Gamleoslo

  Kanskje Mr.T kunne informere norske lesere om Rotherham m.m.i UK osv?
  Sikkert ikke.
  Hundrevis av engelske småjenter systematisk misbrukt over mange år. Alt fordi alle var redde for rasiststemplet. Akkurat som i nabolandet i disse dager.

  http://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-28939089

 • lovåundre

  Blunder 3.
  «De som for eksempel mener at alder- og kjønnsfordeling, samt sosiodemografiske forhold, er uinteressante i slike diskusjoner, kan jo fortelle meg hvordan kriminalitetsstatistikkene hadde sett ut om de fleste ikke-vestlige innvandrere var 50 år gamle kvinner.» skriver Tjomlid

  Det er mye unge menn med problemer fra ikkevestlige land i Norge, og det er det vi må forholde oss til,… og dem drar opp krimstatistikken, ikke så rart.
  Unge menn er unge menn uanset etnisitet, dem gjør mye rart.

  Selvfølgelig ville krimstatistikken for feks somaliere gått ned om det bare var kvinner over 50 som kom til oss, men det er ikke dem som kommer…Det er realiten, og det er det vi må forholde oss til.
  Om påstanden er feks at somaliere generelt er mer kriminelle mennesker,..da er det helt på sin plass å forsvare med sosiodemografiske forhold….

 • Gamleoslo

  Feigheten gjelder i alle statsavisene.

 • ArneBen

  Selvfølgelig er kriminaliteten på innvandrere også på vei nedover. Politiets arbeidsmetoder blir bedre og bedre og vi lever i et overvåkningssamfunn hvor snart alt vi gjør blir overvåket. Det er vanskeligere å være kriminell nå enn før.

  Ikke-vestlige innvandrere er generelt yngre enn vestlige innvandrere ja, det er riktig. Men til gjengjeld er det veldig mye mer barn blant ikke-vestlige innvandrere, så disse tallene går stort sett opp i opp. Dette er overhodet ikke en god forklaring på hvorfor det er langt, langt mer kriminalitet blant muslimske innvandrere enn blant vestlige.

 • Audun Wilhelmsen

  Dette var jo ikke en blunder. Det er jo nettopp det du skrev som var poenget hans, slik jeg ser det. Han fornekter ikke at det skaper problemer, det at det hovedsakelig kommer unge menn. Poenget er at innvandrerkritekere bruker statistiskken som en måte å si at muslimer generelt sett er verre enn andre, når de egentlig ikke har grunnlag til det.

  Hvis innvandrerkritikere hadde sagt at problemet er at det kommer så mange unge, fattige menn.. og at det leder til litt mer kriminalitet, så hadde ikke Tjomlid reagert, for det hadde vært sant. Men innvandrerkritikere sier det er fordi de er muslimer, og at det skaper en massiv kriminalitetsbølge, når begge disse påstandene er direkte løgn.

 • Audun Wilhelmsen

  «Gunnar, å bruke tid på de meget, meget få som mener at alle muslimer er voldtektsmenn er meningsløst. »

  De er kanskje få, men de er de mest høylytte. De er de mest aktive i kommentarfeltet, og de er ganske aggressive på å lage sine egne publikasjoner. De er også direkte farlig for samfunnet, når det leder til høyreekstrem vold.

  Du kan ikke kritisere Tjomlid for å være den han er – en skeptiker. Når folk kommer med falske påstander, går han i sømmene på dem.

  De fornuftige innvandringskritikerene tar han ikke tak i, fordi det er ikke det han driver med. Han driver ikke med debatt, han driver med debunking. Og det er absolutt ingenting galt med det. Det er helt nødvendig.

 • Audun Wilhelmsen

  Han sa da vel ingenting om det er bare hvite mennesker i mørketallene? Han sa bare at det er mindre overfallsvoldtekter i mørketallene. Er det noe galt i det?

  Han har argumentert for at det er flere etniske nordmenn i mørketallene enn i de anmeldte tilfellene. Han har aldri sagt at det er *bare* etniske nordmenn. Du må lese hva han skriver før du kommenterer.

 • Audun Wilhelmsen

  Synes du det påvirker argumentet hans, hvorvidt det er 90 av 16000 eller 50 av 16000? Er det signifikant?

  Du opererte med tall fra 2014.. du kunne jo f.eks. sjekke om han brukte gjennomsnittstall fra de siste årene? Det ville ikke vært urimelig.

 • Audun Wilhelmsen

  Leste vi samme artikkel? Eller leste du den i det hele tatt?

  I alle tilfeller jeg kan se, hvor han kommer med en konkret påstand, så har han vist til kilde.

  Ellers er denne artikkelen hovedsakelig en kritikk av NorgesAvisens bruk av kilder og statistikk. Du trenger ikke en kilde for å påpeke feil og misvisende bruk av kilde. Det er argumenter basert på logikk.

  «Innvandrere fra enkelte land … har flere
  ganger høyere andel gjerningspersoner og/eller straffede, …»

  Han har aldri skrevet at islamske innvandrere ikke er overrepresentert i kriminalstatistikken. Han har tatt tak visse påstander om at f.eks. alle såkalte «no-go» soner er muslimske. Han har slått ned på hvor ekstremt høyresiden vrir statistikken for å få det til å se ut som at det er en kjempekrise, når det ikke er det.

  Han har også kritisert konklusjonene man trekker. Hva er din konklusjon om islamske innvandrere? Tror du det er islam som er problemet? Eller at de kommer fra land med svak stat, mye konkflikt og krig? Er det kanskje Islam som er grunnen til at disse landene har konflikter? Eller er det pga. vestlig innblandelse eller at disse landene er ressursfattige (med unntak av olje). Hvis vi ikke hadde hatt innvandrere fra disse stedene, hvem skulle tatt lavinntektsjobbene i Norge da? Er de mer kriminelle enn det fattige nordmenn var, da disse jobbene ble tatt av nordmenn for noen tiår siden? Dette er en diskusjon vi kan ta, men det er ikke det Tjomlid tar tak i. Han tar tak i falske påstander, misvisende bruk av statistikk, mangel på logikk, etc… det er det en skeptiker gjør, per definisjon. Og det er ingenting galt med det. Det trengs.

 • John-kyrre Fjeldvik

  Overfallsvoldtekter er det som klart skiller nåtiden fra fortiden. For få år siden var de grove overfallsvoldtektene uhyre sjeldne. Nå er de dessverre blitt svært utbredt, dessverre er det nesten bare fremmedkulturelle som står bak, og de oppklares nesten aldri. En overfallsvoldtekt må kunne sammenliknes med et drapsforsøk, fordi trusselen og overgrepet er så voldsomt.

  Enhver mann i dette kommentarfeltet bør tenke seg følgende valg: Alterativ 1: Han er på fest, og tukles med for så å bli misbrukt seksuelt ved f eks sovesamleie (definisjon voldtatt), av en han kjenner godt, som er like beruset og på samme festen. Alternativ 2: Han er på vei hjem gjennom byen. Uten forvarsel angripes han av en ukjent mann, slås brutalt ned og dras inn i skjul, der klærne rives av og det gjennomføres en full voldtekt under ulidelige smerter. Frykten for å dø må nødvendigvis være ekstrem, i ettertid må frykten for HIV være på samme nivå.

  Hvis man må velge, hva velges?

  Også innenfor feltet familievold skjer det store endringer. Mens etnisk norske stadig sjeldnere søker tilflukt på krisesenter, øker antall innvandrere kraftig, og er nå i tydelig flertall. Det handler ofte om kvinnesynet…

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/To-av-tre-pa-krisesenter-er-innvandrere-7678896.html

  Også drapsstatistikken begynner å preges kraftig av innvandrere/asylsøkere/migranter.

 • kingvald

  Jammen så LES hva Tjomlid skriver, da, mann!

  Det Tjomlid gjør er å «debunke» løgner om hva muslimer påstås å være skyld i bare fordi de er muslimer. Og så klager du over at han ikke kritiserer islamister? Hold deg til saken, mann!

  Det er da vel ikke å pisse på Zeliha Dagli å diskutere noe helt annet enn det hun kritiserer! Saken er at det overhode ikke eksisterer «no go soner» slik Norgesavisen påstår. Det er ingen områder i Sverige hvor politiet ikke tør å patruljere. Det er DET Tjomlid omtaler.

  At det finnes områder hvor enkelte grupper driver hard sosial kontroll er en helt annen problemstilling. Det finnes i Norge og. Det er jo områder i Norge hvor «gode», «kristne» besteborgere ikke akkurat tillater så veldig mye sprell. Men «no go soner» slik det har blitt påstått finnes ikke i Sverige, og det er altså det Tjomlid drøfter i innlegget her.

  Så slutt å «pisse Gunnar Tjomlid i ansiktet» med dine løgner, Brian!

  Kjell Ingvaldsen

 • Brian Cohen

  Jeg viser til det siste jeg skrev i forrige innlegg. Og det er helt tydelig at du er som Tjomlid, og forsøker å få kritikk av muslimske fundamentalister til å framstå som et angrep på alle verdens avdøde, nålevende og fremtidige muslimer. Om noen skaper polarisering, så er det dere så vel som de gjør akkurat det samme som dere: generaliserer muslimer, og tror muslimer er en homogen masse som tenker som – og blir fornærmet som – én gruppe.

 • kingvald

  Nå var det ikke noe i løgnoppslaget i Norgesavisen, det oppslaget som debunkes, som ga uttrykk for at det var stilet mot kun fundamentalistiske islamister, var det vel? Det gikk til «angrep på alle verdens avdøde, nålevende og fremtidige muslimer».

  Dessuten: Det ene punktet vi to her diskuterer er jo de ikke-eksisterende «no go sonene» som det påstås det er så mange av. Og det må vel være lov å tilbakevise en grov løgn, selv om det er fundamentalistiske islamister det lyves om? Eller mener du seriøst at om den gruppen ikke bare skal det være lov, men til og med pålagt å spre ondsinnede løgner? Det kan virke sånn, slik du skriver.

  Sannheten er vel sannheten, uansett?

  Kjell Ingvaldsen

 • Johan Blake

  Det er bare 200 000 muslimer i Sverige ifølge Tjomlid. No go zoner er heller ikke det. Hva med å sende Tjomlid inn i en av disse zonene så får han avgjøre selv hva det er hvis han kommer tilbake. Det er vel ikke uten grunn at de som leverer pakker dit nekter å gjøre det lenger pga vold. Det smeller daglig i Sverige.

 • Johan Blake

  Hvilke kilder er pålitelige i dag? Selv riksavisene lyver 50% av tiden

 • RD

  Vedr. overrepresentasjon:

  De fleste som har ønske om å delta i en seriøs debatt vil trolig være enige i at et korrekt sammenligningsgrunnlag er helt vesentlig. Skal man først snakke om forskjeller i utvalgte populasjoner – kall det gjerne overrepresentasjon – må man derfor sammenligne jevnbyrdige grupper med hverandre. Den norske befolkningen over 5 år (som er grunnlaget for SSBs statistikk over Etterforskede lovbrudd – http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde) omfatter en langt større aldersmessig spredning enn i utvalgte innvandrerbefolkninger.

  Heng med: Sammenligner du innvandrerbefolkningen i sin helhet med den norske befolkningen, vil det i innvandrerbefolkningen være en overrepresentasjon av unge menn. Disse unge voksne (særlig fra 18-24 år) har til enhver tid vært overrepresentert i kriminalstatistikken – også lenge før det kom et betydningsfullt antall innvandrere til Norge. Det vil si at alder og kjønn trolig er en langt mer dominant forklaringsfaktor enn innvandring (se vedlagt utklipp fra SSB). Norsk eller ikke-norsk – unge menn begår langt flere lovbrudd enn den øvrige befolkningen.

  Skal man først analysere (over)representasjon blant utvalgte populasjoner er det dermed helt vesentlig at man sammenligner likt med likt. Sammenligner man 18-24-åringe menn fra innvandrerbefolkningen med sine jevnaldrende norske motparter, så er overrepresentasjonseffekten langt mer moderat. Og dét uten at de fleste norske gutter i den alderen har opplevd krig, flukt og fattigdom. Kontrollerer man i tillegg for sosioøkonomiske variabler, så blir bildet ytterligere moderat.

  For ordens skyld: Er kriminalitet blant innvandrerbefolkningen et problem? Selvsagt. Men skal man komme slike problemer i møte er det viktig å begynne i riktig ende – og det er ikke ved å se på innvandringsbakgrunn eller religion.

 • oz

  De gjør det ja? Kan du komme med noen eksempler som er relevant til denne saken?

 • oz

  Aah, så det er bare politiet sin fortjeneste at kriminaliteten går nedover? Javel… Men det er vel uansett positivt?

  Du tror altså ikke på SSB, selv om du selv linket til de? Interessant.. Kan du ikke vise meg at det du sier om alders- og kjønnsfordeling stemmer da?

 • Per_paff

  Angående tallet jeg har brukt så er det et snilt gjennomsnitt, det reelle tallet 2011 til 2014 er ca 109 overfallsvoldtekter i snitt, men da er 2011 et markant toppår, etter dette har det ligget rundt 85-95 (93 i 2014, en liten stigning fra 2013).

  Om det påvirker argumentet hans? Sikkert ikke. Men jeg sliter litt med logikken. når man argumenterer med at det er 0,3 promille overfallsvoldtekter, så bør det begrunnes, når 11% av anmeldte voldtekter er slike. JA, jeg vet det er høye mørketall for festvoldtekter etc, men jeg tør påstå at det er litt småfeil å først hevde at kun 5-10 prosent av «vanlige» voldtekter anmeldes, for så å insinuere at 200% av overfallsvoldtektene anmeldes, for uten å underbygge dette bruke dette som et argument for at overfallsvoldtekter knapt eksisterer.

 • Ralieur

  Pedofili og barneporno er ikke så ille. Overfallsvoldtekt er heller ikke så ille. Det som er skikkelig ille må være å bli voldtatt mens man sover eller er dritings – av det som ikke kan være annet enn en hvit mann.

 • tor berg

  Det fine med en blogg som svaksynt er at man kan si hva som helst, er jo en blogg og ingen vitenskapelig rapport….

 • Johan Blake

  Rart at denne står øverst hele tiden

 • Johan Blake
 • ArneBen

  Selvsagt er det positivt at kriminaliteten går nedover, men jeg skal love deg at det ikke er pga. innvandringen. Det er ufattelig mye data om dette hos Politiet og SSB, det er bare å lese selv. Mange av tallene er justerte både for alders- og kjønnsforskjeller m.m. Allikevel troner de muslimske landene langt over de vestlige på kriminalstatistikkene.
  https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

 • Snegle

  Litt statistikk for Saksynte:

  Hvis alt er fryd og gammen i Sverige; Hvorfor skades eller drepes fem ganger så mange i svenske byer som i øvrige nordiske land? Situasjonen beskrives som ekstrem av SVT i forhold til øvrige nordiske land (skuddskader i 2015):

  Stockholm 189
  Göteborg 109
  Malmö 63
  Köpenhamn 30
  Oslo 30
  Helsingfors 10

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/extrem-situation-jamfort-med-grannlanderna

 • Snegle

  Tja alt er kanskje ikke bare fryd og gammen i Sverige allikevel;

  Hvorfor skades eller drepes fem ganger så mange i svenske byer som i øvrige nordiske land? Situasjonen beskrives som ekstrem av SVT i forhold til øvrige nordiske land (skuddskader i 2015):

  Stockholm 189
  Göteborg 109
  Malmö 63
  Köpenhamn 30
  Oslo 30
  Helsingfors 10

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/extrem-situation-jamfort-med-grannlanderna

 • Tor Hansen

  Tjomlid,
  Det er ikke bare NorgesAvisen du forsøker å latterliggjøre, ekstreme voldtektstall for Sverige rapporteres også av blant andre:
  http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape
  http://www.frontpagemag.com/point/175434/1-4-swedish-women-will-be-raped-sexual-assaults-daniel-greenfield

  Også for andre Europeiske land:
  http://www.bt.dk/danmark/hveranden-voldtaegtsdoemt-er-udlaending
  http://www.gatestoneinstitute.org/6527/migrants-rape-germany

  Og HRS-damene har avkledd deg grundig tidligere:
  http://www.rights.no/2015/08/misbruk-av-voldtektstall/

  Alle disse lyver, men du har rett? HRS er i hvert fall mer troverdige i mine øyne.

  Og kveruleringen om no-go begrepet er bare teit. Du siterer selv: «De snakker derimot om steder hvor «allmänheten i flera fall uppfattar det som att det är de kriminella som styr i områdena» og der «polisen inte kunnat fullgöra sin uppgift».»

  Legg til at ambulansepersonell krever millitærutrustning, hentet fra selveste dagensmedicin.se : » Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från
  skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser
  eller försöker att ge sig på ambulanspersonal. Vi är inte fredade i den
  utsträckning vi tidigare har varit, säger Henrik Johansson, ordförande i
  Ambulansförbundet, till Dagens Medicin.»
  http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/11/11/ambulansfack-vill-ha-militarutrustning/

  Dette er da et kjempeproblem og slike områder har altså fått tilnavnet «no-go» soner. Det er ikke meningen at man skal ta det helt bokstavelig, og hvis du ikke liker begrepet, så kom med forslag om noe annet som beskriver områder der situasjonen er slik som beskrives her av mange, også politiet og ambulansepersonellet selv!

  Videre kverulerer du om «Det er altså primært snakk om hva politiet beskriver at allmennheten opplever, ikke nødvendigvis hva som er realitetene.»
  Det er da vel allmennhetens opplevelse som er viktig her, er det ikke?

  En viktig sak til slutt: man slutter ikke å være en del av innvandrerbefolkningen, ha utenlandsk etnisitet eller tillhøre utenlandsk kultur, selv om også foreldre er født i Norge. SSB (og sikkert andre lands tilsvarende) reflekterer dessverre ikke dette, pga. ideologisk ønske om å kunne underslå realitetene i sammenligninger mellom etnisk norske og innvandrerbefolkningen.

 • Johan Blake
 • Kalle

  Så utlendinger må ta samme kurs som etnisk norske menn må ta,visste du ikke det du da?

 • Kalle

  «Vi har områden där utbildningsnivån är låg, arbetslösheten hög och skolresultaten låga. Vår forskning visar att de här problemen inte är importerade utan att de uppstår här, på grund av ett utanförskap som samhället inte har lyckats bryta.» Ifølge kilden din er ikke problemene importert,så da kan vi vel anta at det ikke skyldes innvandring? :)

 • Kalle

  Har du noe som underbygger løgnene dine?

 • Kalle

  Tror ikke Mr.T innvolverer seg i en norsk debatt på en norsk nettside,han er opptatt med å hjelpe A-team :)

 • Kalle

  Morsom du er :D

 • Kalle

  Hvilke tanker har du om alle taperne i pegida og lignenede gutteklubber som er redde for folk med en annen hudfarge?Hvilke tanker har du om de hvite mennene som voldtar unge jenter hver dag i Norge?

 • Kalle

  «Og det skyldes trolig at nordmenn blir stadig mer lovlydige (alternativt at folk har sluttet å anmelde nasking og mindre alvorlig kriminalitet for lenge siden), for de største innvandrergruppene – irakere, iranere, afghanere, somaliere, kosovoarer – er overrepresentert blant de dømte. Så man kan trygt si at enkelte innvandrere bidrar til mer kriminalitet i Norge.» Trenger kilder.Du kan ikke forvente noe mer av andre enn av deg selv :)

 • Kalle

  Morsomt regnestykke du kommer med,godt det bare er tull. :)

 • Kalle

  «– Slike tall baserer seg kun på hvor mange som har anmeldt voldtekt i de ulike land og ikke hvor mange som faktisk utsettes for voldtekt, sier Vilde Mordal som er konsulent ved Dixi Ressurssenter for voldtatte.

  Hun tror ikke det er flere voldtekter i Sverige enn i Norge, heller ikke at det er flere voldtekter i Norge enn i Danmark.» Kilde:Din link.

 • Kalle

  «Blir det virkelig mindre kriminalitet I Norge? » Svaret er : JA :)

 • Kalle

  Han tosken der pissa på seg selv,ingen kan gjøre en bedre jobb for å drite han ut enn det han gjorde selv :D sånne som Stein-Robin er bunnslammet i samfunnet vårt,ikke akkurat den smarteste «mannen» :)

 • Kalle

  Synd at du føler deg mobbet,kjipt for deg :D

 • Kalle

  «Det finnes nok mange plasser i sverige som til og med de mest innvandringsvennlige ikke ville sende sin etnisk svenske 15 år gamle søte datter i kort skjørt gatelangs alene en lørdagskveld.» Finnes nok av de plassene her til lands også,og det har ingenting med hudfargen til folk å gjøre…Menn som ikke kan oppføre seg,uansett hudfarge og religion,er skyld i det.

 • Johan Blake

  JA, Les Tjomlids artikkel.

 • Johan Blake

  Finnes det kurs for etnisk norske, dokumenter? Har du gått det?

 • Krister Brandser

  Nei. Anslag basert på mørketall er og blir gjetning, enten den er kvalifisert eller ikke. Antakelser er selvsagt god grunn til å gjøre flere undersøkelser, men ikke god grunn til å si noe om hvordan virkeligheten er.

 • Kalle

  Det kurset du refererer til er ett kurs som etnisk norske har benyttet seg av tidligere,det står i artikkelen du selv linket til.Beklager at du ikke har lest det du legger ut :)

 • Kalle

  Så du har ikke noe som underbygger løgnene dine altså?Regner med du hadde kommet med det hvis du hadde noe,regner ikke med de påstandene du kommer med er bevisene dine :)

 • Johan Blake

  Det er typisk sånne som deg. Dere har ikke mye igjen på nettet å gjøre. Rasistkortet er brukt opp. Hvis du leser Tjomids artikkel ser du at han sier det er 200 000 muslimer i Sverige. Manglende skolegang fra din side er vel ikke min feil?

 • Johan Blake

  Slutt å trolle her

 • Johan Blake

  Slutt å trolle, frøken

 • Johan Blake

  Det går ikke an å forklare. De vil ikke se. Ikke før det rammer dem selv.

 • Thom Hansen

  52*10201= 530452.

  Noe mer du lurte på? Skremmende at man må vise folk enkel aritmetikk her…

 • Johan Blake

  Du er hele tiden på etterskudd og prøver å trenere debatten for oss lenger fremme

 • David Eriksen

  Kun 3 av 4 voldtektsmenn har utenlandsk bakgrunn, ikke 9 av 10 altså. Wow, for et glødende forsvar for masseinnvandringen

 • Jeg tror du å lese teksten en gang til. Dette gjaldt altså kun et sted i Norge, i en begrenset periode, og kun dømte voldtektsforbrytere. Politiet sier at det er et flertall etning norske som anmeldes, men færre av disse dømmes åpenbart.

  Det bekrefter vel kanskje det jeg skriver i bloggposten, at etnisk norske oftere anmeldes for en type voldtekt som er vanskelig å felle dommer på (ord mot ord), men ikke-vestlige innvandrere oftere bedriver overfallsvoldtekter som er lettere å få dømt.

  Tallene sier altså ikke noe om hvor mange som voldtar i hver gruppe, men hvor mange som dømmes. Det er en vesentlig forskjell, og å bruke tall for dømte blir svært misvisende for å si noe om hvor mange i hver gruppe som faktisk voldtar.

 • David Eriksen

  Du som er selverklært skeptiker skjønner vel selv at «mørketall» er et tullebegrep som ikke kan brukes til noe som helst.

  Og selv om disse «mørketallene» skulle være reelle, hva er det som tilsier at utlendinger ikke er i flertall også der?

 • Dette har politiet redegjort for i sine rapporter, og jeg har skrevet om det i bloggposter det er lenket til fra denne bloggposten.

  For øvrig, hvis det ikke er mørketall i slike statistikker, eller vi kan se helt bort fra dem, så er det i hvert fall klinkende klart at både kriminalitet og voldtekter går nedover. Men kan hende mørketall bare er nyttige når man skal bortforklare dette, men irrelevante når man skal analysere andre typer kriminalitet?

 • David Eriksen

  Man får ikke mye kunnskap ved å lese innvandringspropaganden til Tjomlid.

 • David Eriksen

  Du til dels latterliggjør hvor vidt begrepet «voldtekt» spenner i Sverige i denne bloggposten. Da kan jeg gjøre deg oppmerksom på at de såkalte «mørketallene» er hentet direkte fra en rapport laget av svenske kjønnsforskere, og beregnet på Sverige.

  Disse tallene er så ukritisk blitt hentet over til Norge til bruk her. Rasjonalet bak det var at Norge og Sverige har såpass like kulturer. Men som du selv påpeker spenner begrepet «voldtekt» ekstremt mye videre i Sverige enn i Norge. Uten at norske feminister har tatt seg bryet med å korrigere for det.

 • Derullandei

  Kanskje du skulle ta ditt eget råd?

 • David Eriksen

  Jeg synes i motsetning til deg at man kan få et greit bilde av hvem som står bak kriminalitet ved å ta en titt på hvem som sitter i fengsel.

  Og så drar du opp det evinnelige «argumentet» til venstresiden om at nordmenn OGSÅ begår kriminalitet. Hva så om det finnes kriminelle nordmenn? Er det liksom et argument for å ta imot betydelig mer kriminelt belastede folk til landet?

 • Johan Blake

  Det burde du. Det er ikke mye konstuktivt som kommer ut fra trynet ditt.

 • Derullandei

  Wow, du vet IP-adressen min, altså? Ok Johan Blake, hva er IP-adressen min? Vær så god å publisere den. Du har min tillatelse.

  Hvis du ikke kan det, bekrefter det jo bare at du prater piss. (Som om ikke det var tydelig nok fra før av.) Og det vil du vel ikke ha på deg?

  Gleder meg til å se deg prøve å ro deg unna denne.

 • hans somm
 • Det som ble gjort mot den jenta er grusomt, og de skyldige bør selvsagt få harde straffer. Men så vidt jeg kan lese (til og med på en konspinettsted som Infowars) er at disse ikke fikk milde straffer for moro skyld, men fordi det ikke var tilstrekkelig bevis for skyld. Og jeg er 100% for en rettsstat hvor ingen dømmes uskyldig. Tvil SKAL komme tiltalte til gode, det håper jeg virkelig vi kan være enige i.

 • Jørn Løkken

  Det kan ha noe med hva som registreres som voldtekt i Sverige i forhold til i Norge.

 • Johan Blake
 • Derullandei

  29648 var det totale antallet asylsøkere Sverige mottok i 2011. Så ja, regnestykket ditt er beviselig bare tull. Noe mer du lurte på?

  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/annual-policy/2011/se_20120502_apr2011_final_en.pdf

 • Luck Skywalker

  Hei hei! Kan du lage en artikkel om denne fine muslimske barneoppdragelsen. Inkluder videoen i din neste blogg artikkel.

  http://www.liveleak.com/view?i=c3f_1447322249

 • Thom Hansen

  Hva er det du babler om? Jeg skrev eksplisitt at premiss var at dagens tempo, på mer enn 10000 i uka, opprettholdes. Så kommer du med tall fra 2011…si meg, er du et troll eller idiot?

 • Per_paff

  Det er jo naturlig at om «voldtekt» innbefatter flere seksualforbrytelser i Sverige, så vil antallet bli høyere, ja. Men fremdeles er det rimelig høye tall med 6500 anmeldelser av «valdtekt/grov valdtekt», som ikke inbefatter seksuell tvang og utnyttelse, uønsket seksuell adferd, utnytting av barn for posering etc., blotting, koppleri (?), kjøp av sex, menneskehandel eller seksuell utnytting av barn. Tar man med disse tallene (det gjør man ikke om man prøver å sammenligne) så har antallet anmeldelser steget fra ca 17600 anmeldelser til ca 21300 anmeldelser de siste 4 år.

  Men hovedpoenget mitt er altså at han angriper feil bruk av tall, men insisterer på at det ikke er mer enn 50 overfallsvoldtekter i Norge i året. Snittet er som sagt ca 109 i året de siste 4 år, og om man da fremdeles tviholder på 50 så går man i utgangspunktet ut ifra at de fleste anmeldte overfallsvoldtekter er falske anmeldelser, og dermed ikke kan tas med i tallmaterialet, samtidig som man går utifra at ikke bare er alle «vanlige» voldteksanmeldelser «ekte», der forekommer faktisk 20-30 ganger flere voldtekter enn det som blir anmeldt, og det er dette tallmaterialet vi må bruke. Man bruker altså antagelser for å dokumentere feil bruk av tall.

 • Kalle

  Jeg vet mer enn deg tydeligvis,så det er du som er på etterskudd.Prøver ikke å trenere debatten,prøver bare å tilføre den litt fakta siden du ikke gidder :)

 • Kalle

  Så du tror virkelig det kommer samme antall hver uke,du vet altså ikke at det varierer?Skremmende at enkelte folk ikke klarer å tenke logisk…Tragikomisk å lese hva enkelte innvandringsmotstandere/rasister klarer å komme frem til,godt ingen av de har så mye å si i samfunnet :D

 • Kalle

  I hvilket land er Kalle ett kvinnenavn?Og hvorfor påstår du jeg troller når jeg påpeker at ett regnestykke med utgangspunkt i fri fantasi er morsomt?Anbefaler deg å google trolling så du finner ut hva det betyr :)

 • Kalle

  HAr aldri trollet,antar du sier det fordi du ikke klarer å komme med noe saklig.Eller har du en saklig grunn til å komme med den påstanden?

 • Kalle

  Morsomt at du ikke klarer å komme med noe saklig,bare skikkelig dårlige forsøk på personangrep :D Anbefaler deg å spørre en voksen om hjelp,før du driter deg enda mer ut :)

 • Kalle

  Det finnes dokumenter for etnisk norske ja.Det at du ikke vet det tyder på at du er mindre smart,eller at du spiller dum…

 • Johan Blake

  Det er jeg det er jeg det er jeg.

 • Johan Blake

  Kan du nvise til noe saklig du har skrevet den siste mnd?

 • Kalle

  Jepp :)

 • Kalle

  Dette er dårlig barneoppdragelse,man skal ikke lære barn å fekte med kniver.Hvor i videoen sier de at de er muslimske?

 • Kalle

  Så du har altså ikke skjønt at ikke alle kriminelle blir tatt du da?

 • Kalle

  Vi vet alle at du er det,fint at du innrømmer det offentlig :)

 • Kalle

  Merkelig hvordan det kun er innvandringsmotstandere/menneskehatere som truer og prater tull…Undres på grunnen :P Spent på om du får noe svar,men tviler på det :)

 • Kalle

  «Sverige mottok 10201 asylsøkere fra 2/11-8/11.Det tilsvarer ca. 500.000 asylsøkere ila ett år» Regnestykket ditt blir jo helt idiotisk når vi vet at det totale tallet det året var 29648.

 • Kalle

  Jeg har ett annet regnestykke,tenkte jeg skulle prøve din logikk på det.Søndag for 3 mnd siden (ca) så kom det ingen innvandrere.Det tilsvarer null innvandrere i løpet av ett år.Ergo,det finnes ikke innvandring til Norge..

  Ser du hvor feil det blir når man kun tar med de dagene/tingene som passer?

 • Kalle

  Morsomt også at du tror ett land hvor mindretallet er etniske har problemer :D :D Merkelig at ikke f.eks USA har gått under,er ikke mange som kan si de ikke har innvandrerblod i årene der :D

 • David Eriksen

  Men så vet man etterhvert godt at menn som ikke kan oppføre seg er overrepresentert i fremmedkulturer.

 • Kalle

  Nei,det er bare en påstand/løgn du kommer med.Eller har du fakta å fremlegge som underbygger det? :P

 • Kalle

  Ifølge din logikk så ser andre kulturer på oss som menn som ikke kan oppføre seg.Du ser at det er en logisk brist i påstanden din håper jeg… :D

 • Johan Blake

  Vet du hvorfor det kriges i Syria?

 • Thom Hansen

  Hehe…er det mulig. 2/11 til 8/11 er dag og mnd. Ikke årstall. Ikke uttal deg om ting du ikke forstår; så slipper du drite deg ut.

  http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-09-Forsta-ganger-over-10-000-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html

 • Itsenough

  Hei Kalle :-)
  Mine tanker om voldtektsmenn uansett hudfarge er at de skal straffes etter norsk lov.
  Mine tanker om Pegida er at det først og fremst er ett tysk fenomen som må sees i sammenheng med tyske forhold. Pegida Norge er en sær kuriositet lite verdt å diskutere.
  Hvorfor spør du forresten?

 • Insanus

  Reagerte på mye av de samme som deg. Angående «Blunder 1.», her legger Tjomlid nærmest premisset for at alle anmeldte er skyldige selv om de ikke blir dømt. I tillegg er det naturlig å tro at saker som omhandler «festvoldtekter» og «sovevoldtekter» er de sakene der det også leveres flest falske anmeldelser. Dette er ikke en påstand men bare en antagelse.

 • oz

  Så du mener SSB sin egen forklaring i den rapporten som du selv brukte for å vise hvor gale det er med utlendingene ikke kan brukes? At SSB tar feil der, men de har rett ellers når det gjelder statistikk? Liker du bare statistikk når den viser det du vil? Kan du ikke linke til en rapport som viser det du sier, istedenfor å bare synse? Sånn som det ser ut nå er det SSB sin påstand, basert på statistikk og faktiske forhold, kontra din synsing…

 • oz

  Men du vet selvfølgelig bedre enn både politiet og SSB du da? Det er jammen godt vi har deg som kan rette oss da! Bare synd du ikke kan vise til noen statistikk eller andre artikler som bekrefter det du sier…..

  Jeg er fullstendig klar over at det finnes steder hvor man kan leie folk til å gjøre mange forskjellige ulovlige ting. Det er også mange steder man kan kjøpe all slags narkotika uten noen problemer. Men sånn har det vært lenge, eneste forskjellen er at det nå er på internett (har vært det en god stund også).

  Men hva har alt dette med innvandrerne å gjøre? Har de skylden for det du mener skjer?

 • Fasch
 • Brian Cohen
 • Kalle

  Ja.

 • Kalle

  Så litt feil,men poenget mitt står uansett fortsatt.Man kan få noe til å fremstå akkurat som man vil,alt er opp til hvordan man vinkler saken.

 • Brian Cohen

  Det var vel bare en myte som slo til i Paris i går kveld, Gunnar? Eller er det alle disse «høyreekstreme» som har skylden her også?

 • Jeg kan ikke huske å noensinne ha hevdet at ekstremister ikke begår terror? Jeg har for eksempel skrevet om min forakt for slik mennesker her:

  http://tjomlid.com/2015/10/31/gode-nordmenn-i-et-iskaldt-land/

  Problemet oppstår når noen forsøker å generalisere det til at flyktninger/muslimer/ikke-vestlige innvandrere er farlige.

 • David Eriksen

  Ja, i følge deres kultur så er det uhørt at vi lar kvinnene gå rundt uten burka og at vi lar dem delta i arbeidslivet. Og at vi ikke steiner dem for å ha sex utenfor ekteskapet. Dette støtter du sikkert?

 • David Eriksen

  Reis ned til et hvilket som helst muslimsk land du. Dette er barnelærdom.

 • Brian Cohen

  Europeiske ledere har kalt dette en krigserklæring. Er de bare islamofobe rasister som forsøker å spre frykt?

  Nei, Gunnar. Problemet oppstår når noen får det for seg at de må vri kritikk mot islamisme og salafister om til å være et angrep mot alle muslimer fordi det er det politisk korrekte å gjøre.

 • Elizabeth Darcy

  I dag er ikke generalisering problemet. I dag er islamsk (muslimsk) terror problemet.

 • Johan Blake

  Its the gas, Stupid!

 • Johan Blake

  Vennene dine slo endelig til, ser jeg. Håper du ikke har for mange av dem i Norge også, frøken

 • Kalle

  I hvilket land er Kalle ett kvinnenavn?Hvilke venner snakker du om?

 • Kalle

  Som f.eks?

 • Kalle

  Det er det ikke,hvorfor kommer du med sånne løgner?Du snakker om ekstremister du,ikke den vanlige muslimen i gata :)

 • Kalle

  Du får lov å tro hva du vil,skjønner at du ikke vet helt hva du prater om. :) Gidder ikke bruke tid på noen som ikke vet enkle småting,ha en fin dag :)

 • Kalle

  Først tok de kommunistene men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke kommunist.
  Deretter tok de fagforeningsfolkene men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke fagforeningsmann.
  Så tok de jødene men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke jøde.

  Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg

  Likegyldighet-Martin Niemøller

 • Johan Blake

  Du vet ingen verdens ting om temaet. Det viser du jo her. Men plage andre det er du god til

 • Derullandei

  Les ditt eget innlegg, hvis du er i stand til sånt. Så forstår du kanskje sammenhengen. Hvis du er i stand til sånt.

 • Brian Cohen

  …og så viser det seg visst at 2 av terroristene var «flyktninger» fra Syria… oh the irony.

 • Brian Cohen

  Det er riktig, det er slik dere islamistapologeter opptrer. Den dagen de kommer for dere er det nok ingen igjen for å forsvare dere.

 • Kalle

  Du gikk virkelig glipp av poenget… :D

 • Brian Cohen

  Nei, det er nok du og de andre islamistapologetene som har gått glipp av det meste av poeng.

  «Igjen dette heseblesende, fornektende innstillingen om at dette ikke har noe med islam å gjøre. Mens jeg oppfordrer at vi skal være snillere mot våre muslimske borgere og være oppmerksom på å ikke diskriminere dem på noen helst måte, nå mer enn noensinne, når de er engstelige og redde for å bli mistenkeliggjort, sier jeg at dette har fullt og godt med Islam å gjøre. Mens en del muslimer lever harmonisk og fredelig med islam og islam har gitt dem fred og ro, og en retningslinje for å være gode mennesker, finnes det muslimer der ute (heldigvis ganske få) som tar den voldelige delen av islam ganske seriøs og legger det til deres livslinje. Det er derfor de er klare for å sprenge seg i lufta, dø og bli martyr og møte et bedre verden i det hinsidige og være i paradiset. Å umenneskeliggjøre denne gruppen og si at de ikke er mennesker og at de ikke er muslimer og i sin fornektelse komme, til og med, med konspirasjonsteorier om at de er fra Israel og er utenlandske agenter osv nekter de at Islam også har hatt voldelige og ikke smigrende sider, og dermed blokkerer disse godtroende mennesker opplysningsarbeid, kritisk tenkning og enhver krav til reform innen islam.»

  Mina Bai, fra Iran og Norge.

 • Kalle

  «Du har feil»
  -Kalle,fra Norge

 • David Eriksen

  Et hvilket som helst muslimsk land. Fritt valg.

 • Brian Cohen

  Du våkner altså ikke en gang når folk du påstår å forsvare – muslimer – ber deg om det.
  Islamistapologet. Eller kanskje du rett og slett er en av dem som støtter opp om det som skjedde i Paris fredag kveld?

 • Thom Hansen
 • Kalle

  Støtter religionsfrihet,men støtter ikke ekstreme terrorister uansett hvilken religion de tilhører.Forsvarer muslimer kun fordi jeg også forsvarer alle andre som blir uskyldig trakasert.Det er jo ingen som er redde for kristendommen selv om den har som mål å overta verden og flere av de verste menneskene på denne jord både har vært og er kristne,så skjønner ikke hvorfor dere er så imot en religion?

 • Kalle

  Kan du ikke nevne ett bare? :)

 • Brian Cohen

  Når skal du lære deg forskjellen på islam og islamisme, muslimer og islamister? Tsk tsk.

 • Brian Cohen

  Hva skal til for å åpne øynene deres, når dere ikke en gang hører på advarsler fra muslimer?
  http://www.dagbladet.no/2015/11/15/kultur/meninger/kronikk/utenriks/terror/41970158/

 • Kalle

  Når skal du slutte å være usaklig,lyve og komme med påstander som ikke stemmer?Du er god på stråmenn da,den skal du ha :D

 • Brian Cohen

  Fordi jeg konsekvent snakker om islamister og islamisme og trusselen de utgjør for muslimer og ikke-muslimer, mens du snakker om «muslimer» – altså skaper en generalisering jeg ikke gjør eller har noe ønske om å gjøre – når du svarer. Det tyder på at du enten er en komplett kronidiot, eller så gjør du det med vilje for å forsøke å stilne kritikk av islamisme og islamister – i så fall er du bare en simpel islamistapologet som indirekte er delaktig i det som skjedde i Paris i helgen.

 • Kalle

  Du snakker om muslimer,blir ihvertfall tolket som at det er det du mener.Du får heller skrive annerledes så ikke du blir misforstått igjen,endre litt på hvordan du fremstiller deg siden du stadig blir misforstått.Anbefaler deg å slutte med stråmenn,forhold deg heller til hva jeg faktisk sier og mener er du grei :) Tror jeg har bedt deg om det før også,så synes du kan gjøre det nå :)

 • Brian Cohen

  At du ikke evner å lese og legger tolkninger inn som viser til fulle at du har et ønske om å generalisere mellom muslimer og islamister er da ikke mitt problem. Jeg har alltid snakket om islamister. Du snakker konsekvent om «muslimer» – faktisk så har du tidligere avvist at islamister utgjør noen trussel. Hva er grunnen til det, tro?

 • Kalle

  Hehe,enda flere stråmenn :D Morsom du er.Trekker meg tilbake siden du heller vil finne på ting om meg,ha en fin kveld og kos deg :D

 • Brian Cohen

  Du har i hvert fall lært når det er på tide å stikke islamist-apologet halen din mellom beina og luske ut. Good riddance.
  P.S.: Du bør kanskje sette deg inn i hva en «stråmann» er. Det ser fryktelig dumt ut når du bruker ord du ikke forstår, og setter dem inn i kontekster der de overhodet ikke gir mening.

 • Kalle

  Morsommen,klarer ikke å gi deg du? :D Morsomt at du prøver å bruke lange ord korrekt når du feiler så tydelig,prøver du å late som at du er smartere enn du er kanskje? ;)

 • Kalle
 • Brian Cohen

  Islamister som tar avstand fra andre islamister? What of it? Hvis du tror Hezbollah og tilsvarende er representative for muslimer så er det helt tydelig at du ikke evner eller vil skjelne mellom muslimer og islamister.
  Hvorfor?

 • Brian Cohen

  Jasså, og hvor feiler jeg, islamistlakei?

 • Kalle

  Hadde du vært så smart som du prøver å fremstille deg så hadde du ikke trengt å spørre :) Ha en fin kveld videre :)

 • Kalle

  Nå blander du veldig mellom islamister og muslimer igjen…Hva har du egentlig imot muslimer og islamister siden du hele tiden prøver å stemple de som undermennesker?

 • Brian Cohen

  Unnskyld? Nå løper fantasien din av med deg igjen. Jeg har ikke stemplet noen som undermennesker, verken muslimer eller islamister. Jeg har ingen ting mot muslimer, men islamister må behandles på samme vis som nazister, for de er islams nazister – som den muslimske danske politikeren Naser Khader har sagt.
  Dette er jo noe selv din store gud Tjomlid har vært inne på, men det evner du vel ikke å skjønne…?

 • Brian Cohen

  Du er sinnssvakt tåpelig. Islamistlakei.

 • Kalle

  Du klarer ikke engang skrive korrekt,er du muligens ikke så smart alikevel mister? :D

 • Kalle

  Sier du feil igjen,eller skiller du mellom islamister og muslimer igjen?

 • Brian Cohen

  Ikke du heller, mr. droppe-mellomrom-etter-komma-islamistlakei.

 • Brian Cohen

  Jeg skiller alltid mellom muslimer og islamister. Alle islamister er muslimer, men heldigvis er ikke alle muslimer islamister.
  Eller ble det for komplisert nå, nettroll?

 • Kalle

  Er ikke jeg som prøver å fremstå som smartere enn jeg er ved å bruke lange ord feil :)

 • Kalle

  Ikke alltid,men nesten kanskje :)

 • Brian Cohen

  Nei, du forsøker overhodet ikke fremstå smart, det har du rett i – og du lykkes med det.

 • Brian Cohen

  Har du lesevansker?

 • Brian Cohen

  Hva er «morsommen», og funker ikke mellomromstasten din etter komma, eller er du rett og slett bare så inkompetent som du hardt prøver å gi inntrykk av?

 • Kalle

  har ikke lesevansker nei,hvordan det?Hvorfor sporer du av diskusjonen?Har ikke skiftet mening,mener fortsatt det er de menneskene som gjør noe galt som er problemet.Islamister er ikke ett problem i seg selv,det skjønner alle bortsett fra deg.Hvorfor juger du om meg og mine meninger?Hvorfor vil du ikke holde en saklig diskusjon?Er det din taktikk å spore av diskusjonen når du blir konfrontert med fakta,eller er det stråmenn som er favoritten?

 • Kalle

  Du er morsommen,og jo,den knappen fungerer fint. Noe mer du lurer på brian? :)

 • Brian Cohen

  Akkurat, så står ved at islamister ikke utgjør et problem. Da sier jeg DU og alle andre som godtar islamisters brudd på menneskerettighetene er en del av problemet, og at pga. deres svik mot både menneskerettigheter og demokrati så vil vi flere slike hendelser som den i Paris sist fredag også i fremtiden.
  Du bør melde deg som ISIL-rekrutt hos Ubaydullah Hussain, hører han hyrer folk til massedrap i Syria og Irak.

 • Brian Cohen

  Det er ingen ting som heter «morsommen», islamistlakei.

 • Derullandei

  Hvis du skrev eksplisitt at premiss var at dagens tempo opprettholdes, betyr det at du tror det er 2011 nå, eller betyr det at du tror at tempoet har vært uforandret siden 2011? Når du ekstrapolerer den ene uken i 2011 til hele året, betyr det at du tror at tilstrømningen er jevn gjennom hele året? Når du fortsatt ikke har skjønt at tallet ditt på 530452 er rent sprøyt, betyr det at du ikke har maktet å sjekke ut linken som jeg oppga som referanse for tallet 29648? Jeg skjønner at du er forvirret, men jeg undres litt om det er én av disse tingene som har vippet deg av pinnen, eller om forvirringen er like komplett på alle områder.

 • Tulla

  Jeg ønsker ikke å blande meg inn i denne diskusjonen, men jeg syns jo det virker som om Thom Hansen har tatt utgangspunkt i en uke i november i år, og at dette er blitt misforstått dithen at han snakker om året 2011.

 • Thom Hansen

  Herlighet for noe vås. Hvorfor blander du inn 2011 her? De siste to ukene har det kommet mer enn 10.000 personer per uke til Sverige. Det gir et tempo tilsvarende 500.000+ mennesker i året; noe også den svenske finansministeren nå har innrømmet:
  http://www.svd.se/magdalena-andersson-beredd-pa-kompromisser/om/naringsliv
  http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-11-13-Over-10-000-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html

 • Derullandei

  Fordi jeg svarte på en tråd der du øyensynlig dro inn 2011. Jeg siterer: «Sverige mottok 10201 asylsøkere fra 2/11-8/11.» Hvis du mente «fra 2. november ett-eller-annet-år til 8. november ett-eller-annet-år», og ikke perioden februar-august 2011, må jeg bare beklage at jeg ikke kunne ta inn over meg at noen ville finne på å uttrykke seg så upresist og flertydig.

 • Derullandei

  Å ta den desidert feigeste veien ut og late som om fadesen aldri skjedde, og håpe at ingen merker noe, er jo en morsom strategi. Veldig populær hos kreasjonister, kvakksalvere, konspirasjons-tullinger og strutser.

 • Kalle

  Jo,du er morsommen :)

 • Kalle

  Jøss,du er virkelig langt ute på jordet :D Ingen av de tingene du påstår om meg stemmer,hvorfor vil du ikke slutte å juge??Synes det blir for dumt at du påstår jeg mener og sier ting jeg ikke gjør,spesielt når alle kan lese i kommentarfeltet at det du sier ikke stemmer.Tror du ingen klarer å lese hva du skriver siden du juger så enormt mye,eller prøver du deg bare i håp om at ingen skal si noe?

 • Kalle

  Du har rett i at det er ingen ting som heter morsommen,men ellers er det stort sett løgner du kommer med.Regner med du går lei snart,må jo være kjedelig å lyve om motstanderen i en debatt… :D

 • Brian Cohen

  Hvor juger jeg? Du sier jo at islamister ikke er et problem, eller har du ombestemt deg (igjen) nå?

 • Brian Cohen

  Kan du bestemme deg? Her sier du at begrepet fins
  https://disqus.com/home/discussion/unfilteredperception/om_no_go_soner_svenske_voldtektstall_og_oppdiktede_kilder/#comment-2362467653
  Mens nå sier du altså at det ikke fins.

  Dette begynner å minne ganske mye om ditt flakkende forhold til islamister, ikke sant?

 • Brian Cohen

  «må jo være kjedelig å lyve om motstanderen i en debatt… :D»
  Ja, det var rette islamistlakeiræva som feis…

 • David Eriksen

  Iran, Irak, Syria, Afghanistan, Egypt, Libya, Syria, Pakistan osv. osv. Trenger du flere? Har du fulgt med på nyhetene de siste par dagene, forresten? Foreslår du ligger litt lavt jeg.

 • Renate
 • Hauk Landsverk

  Det er ganske hårreisende å bagatellisere overfallsvoldtekter med at «de utgjør en liten andel av voldtektene». Det er disse som gjør gatene utrygge. Å forsøke å komme dette problemet til livs må analysen av problemet være riktig. Man får ikke ned tallet på overfallsvoldtekter ved å fortelle alle menn at det er feil å volta. Det vet vi fra før.

 • Håkon Jensen

  Hei. Når det gjelder å kompensere for sosioøkonomiske forhold, mener jeg du gjør en feil. Det er jo opplagt som du påpeker at hadde innvandrerne alle vært 50 år gamle kvinner så hadde de (foråpentligvis) vært underrepresentert i kriminalstatistikken. Men de er jo ikke det, og da blir jo konsekvensen av en liberal innvandringspolitikk uansett mer kriminalitet. Slik jeg fortår deg, argumenterer du egentlig i mot at innvandrere skulle ha medfødte egenskaper som gjør dem mer kriminelle enn oss nordmenn. Men det er det egentlig ingen som har påstått, men ved din argumentasjon tillegger du dine motstandere denne meningen.

  Et annet poeng i denne sammenhengen er at hvis man kompenserer for sosioøkonomiske forhold vil man automatisk også kompensere for de egenskaper som både fører til dårlige sosioøkonomiske forhold og fører til høyere sannsynlighet for å være kriminell. Man vil dermed regne bort mange av de personene som har egenskaper som gjør dem til kriminelle som kun et resultat av at de er fra dårlige kår.

 • Kalle

  Du gir deg ikke med løgner altså?

 • Kalle

  Det er ikke en ting som heter morsommen,eller ser du på deg selv som en ting? :)

 • Kalle

  Du juger i nesten hvert eneste innlegg du kommer med lille venn,du klarer bare ikke å skjønne det selv :) Morsomt at du vil avspore debatten istedet for å komme med noe saklig,alle innvandringsmotstandere/menneskehatere gjør det. :D

 • Brian Cohen

  Du er et nettr*ll og en simpel islamistlakei som er totalt uviktig og en komplett idi0t. Selv blant en rekke hjernedøde innvandringsforkjempere skiller du deg ut som den som ville solgt sin egen kone til Daesh om du fikk nok kameler og et klaps på ryggen fra dine ekstremist-helter for henne.

 • Brian Cohen

  «Ting»? Herregud du er idi0t. Jeg har ikke nevnt «ting». Det der med grunnskole var bare noe som skjedde med andre, er det så?

 • Kalle

  Du sa «ingen ting».Ergo,du har sagt ting.Eller er du så dårlig på norsk at du sliter med orddeling?Grunnskole er ikke noe som skjer,det er noe man går på.Idiot skrives ikke idi0t.

 • Kalle

  Jøss,blir nesten imponert av hvor mange løgner og forsøk på personangrep du klarer å presse inn i ett innlegg :D Bare så synd at du ikke klarer å skrive korrekt,regner med det skyldes mangel på ett eller annet…

 • Brian Cohen

  Hæstkuk skrives hæstkuk.
  Og om du lurer på hvordan en slik ser ut, se deg selv i speilet.

 • Brian Cohen

  Jeg ser at du fortsatt ikke har lært deg tegnsetting. Men dere har kanskje ikke kommet så langt i skolen ennå?

 • Brian Cohen

  Nei, det gjorde jeg ikke. Dette var hva jeg skrev:

  «Kan du bestemme deg? Her sier du at begrepet fins
  https://disqus.com/home/discus
  Mens nå sier du altså at det ikke fins.

  Dette begynner å minne ganske mye om ditt flakkende forhold til islamister, ikke sant?»

  Hvor står det noe om «ting» der?

 • Kalle

  Kaster ikke perler for svin :)

 • Kalle

  Gå tilbake til det innlegget det er snakk om så vil du se at du har feil :) Hvorfor fortsetter du å lyve om meg?

 • Kalle

  En hestekuk er ikke ett menneske selv om du tror det…Men du tror jo så mye rart,skjønner du blir forvirret :)

 • Brian Cohen

  Nei, det gidder jeg ikke. Du får bevise det. Og jeg lyver ikke om deg, det er du som vingler fram og tilbake som en full latvisk trailersjåfør med 7 i promille på norske vinterveier uten piggdekk og kjetting. Pass på så det ikke bærer utenfor autovernet med deg.

 • Brian Cohen

  Har jeg sagt at jeg anser deg som et menneske? Nei. Case closed.

 • Brian Cohen

  Gå en lang tur på en kort molo.

 • Kalle

  Er det alt du har å komme med,ingenting saklig altså? :D

 • Kalle

  Anser du ikke mennesker som mennesker så skjønner jeg hvorfor du er imot å hjelpe mennesker i nød..Du er ett sykt menneske du brian.

 • Kalle

  Du gidder ikke å lese hva du selv skriver altså?Da skjønner jeg hvorfor du skriver så mye piss…

 • Brian Cohen

  Joda, mennesker anser jeg som mennesker. Men du er ikke blant dem, islamisttroll.

 • Kalle

  Ha en fin kveld lille «mann»,nyt ensomheten :)

 • håvard norback

  de såkalte » no-go» sonene som snakkes om er jo nevnt fra andre kilder,har vanskelig for å tro at ingen av dem har sjekket kildene (kanskje antallet er blåst opp). og det finnes jo sharia (ikke domstoler) men råd i england,som til tider kan gå utenfor de myndigheter som de er gitt.

  Og hvordan du velger å definere «no-go» soner er kanskje også et poeng. Om brannbiler,politi og ambulanser må begynner med pansrede vinduer og politieskorte, så ville jeg beskrive det som «no-go».

  http://www.expressen.se/kvp/brandkaren-vagrar-aka-till-rosengard–utan-poliseskort/

  http://avpixlat.info/2014/11/13/anlagda-brander-och-stenkastning-mot-brandman-pa-rosengard-i-malmo/

  om dette er et problem med kriminelle eller innvandring skal man kanskje ikke konkludere med.
  «Rosengårds befolkning uppgår till 21 955. Av dessa har minst 86 % utländsk bakgrund», men man kan jo lure.

  Dette er snakk om redningsressurser, men et annet poeng er jo om befolkningen føler seg utrygg og ikke tør bevege seg inn i visse områder,da blir det jo også «no.go».

 • Svein Michaelsen

  Denne artikkelen prøver å dekke over det faktum at muslimske enklaver vokser fram i europeiske storbyer. Staten kaller disse områdene for «sensitive urban areas», og de blir også populært/tabliod kalt for «no go-zones». Prinsippet er det samme, innvandrere fra den muslimske verden tar eierskap over bydeler ved å flokke sammen i de samme områdene og plage den etniske befolkningen i området til de flytter, og islam-politi og sharia-lover styrer. Politi, postmenn, ambulansemenn osv. kvier seg for å gå inn i disse områdene, fordi det kastes stein og brannbomber på bilene deres, større gjenger kan gå til angrep osv. Dette er et helt uomtvistelig faktum, og det er forstemmende at Tjomlid prøver å narre sine lesere til å tro at dette er en «konspirasjonsteori». Ikke minst er det svært ansvarsløst å dekke over en såpass graverende og farlig samfunnsutvikling.

  Hege Storhaug gir en detaljert dekning av noen av disse områdene, f.eks. i Malmö og Marseille, i hennes bok «Islam, den 11. landeplage». Anbefales.

 • Synøve Siskan Utne

  Det eneste som er tragisk her er du og det har du vært så lenge at du ikke en gang har vett til å dementere dine påstander når det blir bevist at du tar feil,gang etter gang. Lev i din egen lille boble sammen med kaktusen din, jeg tror faktisk nød etatene som jobber i disse områdene har større kompetanse en en synser fra Norge. Stakkars tragiske lille mann

 • Robert Moseby

  Tjomlid har «utviklet seg» til å bli en av de minst troverdige røster i media.

  Hva må til for at denne mannen skal forholde seg til virkelighet og sannhet?
  http://m.nettavisen.no/na24/propaganda/anders-magnus-angrepet-med-stein-under-opptak-til-dagsrevyen/3423221261.html

 • Mads Leonard Holvik

  Sak på NRK no nettopp der Anders Magnus og eit kamerateam blir jaga vekk frå ein kafé. Og intervju med politiet om at dei har mista kontrollen. Kommentar?

 • Her ønsker jeg å lese alt på nettstedet, og det rekker jeg ikke.
  Borgerkrigs-entusiastene var aktive og veldig entusiastiske lenge de.
  Og så må ingen glemme kollaps-entusiastene og svensk superkollaps-entusiastene heller.
  Og nå var det så stille om Odin så lenge.
  Er det full kollaps eller borgerkrig i Odin-leiren nå?
  Men jeg er ikke på venstresiden eller på høyresiden, for jeg er på kunnskapssiden.
  Kanskje Odin-mennene gikk seg vill i ikke gå zonene i Sverige?
  Eller klarte de ikke å finne disse ikke gå sonene i Sverige?
  Soldiers of silent Odin var der, og det er stille om det.
  Sitat :
  Man får ikke stoppet en folkebevegelse som Soldiers of Odin, sier lederen i Norge, Steffen Larsen.
  Sitat slutt.
  Hvor er de nå da disse ustoppelige?
  Og hvorfor tar de alt så bokstavelig at de ikke vil gå inn i ikke gå sonene i Sverige? Var de aldri der?

 • andreas

  Dette er det værste unnskyldningsvrøvlet jeg har lest, jeg ser hvor hardt du prøver å vri om ord og setninger til å passe din agenda «det er ikke no go zoner, det er bare steder almenheten ikke ønsker å ferdes» du er en appologist av værste sort, og jeg gjennomskuer hvor mye innsats du legger i å vri å på ord og ta setninger ut av kontekst. Skam deg.

 • Fafnir Sturlason

  At Tjomlid henger seg opp i detaljer og vrir og vrenger på alt som blir skrevet for å bevise hans syn på at innvandring ikke er – og aldri kommer til å bli – noe problem er vel ikke spesielt sjokkerende. Tjomlid ser ut til å hevde at det ikke er et problem at de fleste overfallsvoldtekter skjer av ikke-vestlige siden det jo allikevel er nordmenn som voldtar på andre måter og videre hevdes det at det ikke finnes No-Go Zones i Sverige og heller ikke i Frankrike? Fantastisk. Jeg kan godt melde meg frivillig til å ta han med til en av Paris’ mindre hyggelige forsteder. Eller nei forresten, han kan dra aleine men jeg kan godt kjøpe T-bane billetten….

 • Det med sverige er jo ikke bare løse ord. Underlig om svensk politi korrigere seg så mye etter selv å ha sett video av en del ting fra noen områder. 55 steder eller ikke, men absolutt et no go for meg.

  Så man kan undre seg om tjomlid ikke bare driver med faktasjekk, men også er litt aktivist inne i det hele.

  https://www.nrk.no/urix/svensk-politi_-_-vi-er-i-ferd-med-a-miste-kontrollen-1.12920404

 • pille bournon

  Jeg er en utlåner og investeringskonsulent for enkeltpersoner, små bedrifter, personlige investeringer etc …
  For alle dine finansieringsbehov for å utføre dine aktiviteter, gjennomføre et prosjekt, hvor det trengs penger av andre grunner. Jeg håper og vi vil komme sammen og forstå hverandre bedre. Her er vår e-postadresse: [email protected]
  Jeg håper å ha veldig snart nyheter