img-alternative-text

Nettavisen arrangerer i februar en konferanse om «Islam og ytringsfrihet». Her skal samfunnsdebattanter, politikere og bloggere delta, og vi finner navn som Tino Sanandaji, Bård Vegar Solhjell, Unni Wikan, Jon Hustad, Sylo Taraku og flere. Konferansen skal ledes av Kjetil Rolness.

En slik konferanse fremstilles som viktig, men i praksis medfører den bare til at det fiktive premisset som det Rolness kaller «vårt viktigste stridstema» bare forsterkes. Det er uheldig, og det er farlig.

Premisset synes nemlig å være at islam har et stort problem med ytringsfrihet. Islam er derfor en fare for vårt sekulære samfunn som er bygget på pillarer om den uinnskrenkede rett til å ytre seg, noe nordmenn flest er enige i. Norske nordmenn fra Norge, eller vestlig befolkning for øvrig, enten det er europeere eller amerikanere, ønsker stort sett full ytringsfrihet. Vi er ikke begrenset av den religiøse tvang slik som disse muslimene er, og det må vi våge å diskutere. Vi er ikke så hårsåre, og tåler at vår tro og våre meninger utfordres i den offentlige debatt.

Eller?

Skylapper og Det falske nullpunkt

Ja, det er lite tvil om at religion kan legge bånd på ytringer. Religion kan også bidra til ekstreme reaksjoner når religiøse føler seg alvorlig krenket av andres ytringer. Det har vi sett tragiske eksempler på gjennom brutale terrorangrep de siste årene.

Men er en debatt om ytringsfrihet likevel egentlig et spørsmål om religion? Er det virkelig islam og muslimer som er det sentrale problemet her? Det er et interessant spørsmål, og i debatten om islam og ytringsfrihet har jeg til gode å se noen drøfte ikke-muslimers forhold til ytringsfrihet. For skal vi først snakke om ytringsfrihet i konteksten av en spesifikk og snever gruppe nordmenn, bør vi også se på den andre siden; hva nordmenn flest egentlig mener.

I min bok «Håndbok i krisemaksimering» (2016) skriver jeg om dette i et kapittel jeg kaller «Skylapper». Det er nemlig ikke slik at debatten om ytringsfrihet nesten alltid burde handle om islam alene. Når vi glemmer å ta et steg tilbake og se hva folk flest mener, ender vi opp med å fokusere så snevert at vi ikke er i stand til å adressere det egentlige problemet.

La meg ta et par eksempler på hvordan debatten gjerne «frames». På nyåret 2015 skrev Nina Hjerpset-Østlie i Human Rights Service en kronikk i Aftenposten hvor hun siterte leder for Islamsk råd, Methab Afsar, som etter Charlie Hebdo-massakren, som kostet 12 menneskeliv og skadet mange flere, uttalte følgende om ytringsfrihet:

– Det er en universell verdi. Men med ytringsfrihet følger også ytringsansvar. Muslimer går ikke rundt og snakker nedlatende og krenkende om Jesus, Moses eller andre, og det skal vi aldri gjøre. Men vi krever da også at folk viser respekt for muslimenes profet, ved ikke å tegne ham som et dyr.

Hun viste også til at styrelederen i Det muslimske samfunnet i Trondheim etterlyste strengere regler for hva media kan publisere, og nevner flere eksempler på at europeiske land har innført begrensninger på ytringsfriheten – visstnok etter press fra muslimer.

Tilsvarende fikk forstander ved det Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, mye kritikk da han i et portrettintervju i Dagens Næringsliv 5. august 2016 kom med følgende utfordring til det norske folk:

«Gi meg et eksempel der den vestlige kulturen sier stikk motsatt av islam. Gi meg en!»

I en statusoppdatering på Facebook utdyper Ghozlan dette ved å skrive at uttalelsen kom som et svar på spørsmålet om han kunne leve som en god muslim i Norge, og han skriver i sin redegjørelse at «jeg sjelden finner det vanskelig å være lovlydig borger og samtidig være en god praktiserende troende muslim».

Ghozlan møtte samfunnsdebattant og forfatter Espen Goffeng til debatt i NRK Dagsnytt Atten tre dager senere, og her ga Goffeng to eksempler på verdier som han mente islam var i strid med norsk kultur på. Det første var nettopp ytringsfrihet, da spesielt med fokus på om det skulle være lov å kritisere og latterliggjøre religion.

Goffengs underliggende premiss var altså at i norsk kultur er dette en selvfølge. At norske ikke-muslimer i all hovedsak er enige om at en slik vid ytringsfrihet er et gode, mens muslimer ser ut til å være mindre aksepterende for at slik religionskritikk skal aksepteres.

Det skulle man kanskje tro, og jeg er selv fullstendig for en ytringsfrihet hvor også religionskritikk må være lov. Goffeng sin kritikk er betimelig, fordi kritikk av folks livssyn og tro må ikke bare være akseptert, men også absolutt nødvendig i et opplyst samfunn. Overtro av denne sort må utfordres, kritiseres og, om det gjøres på riktig måte, også kunne harseleres med. Likevel er ikke dette en holdning som det norske folk er unisont enige i, og å trekke et verdiskille mellom muslimer og «oss andre», slik det så alt for ofte gjøres i samfunnsdebatten, blir derfor kunstig.

Hva med oss andre?

Mens mange nordmenn stiller seg uforstående til at mange muslimer påstås å reagere svært negativt på karikaturer av Profeten eller kritikk av religionen for øvrig, er vi kanskje ikke så mye mer tolerante selv. En undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i 2004 viste at hele åtte av ti nordmenn ønsket å innskrenke ytringsfriheten. Bare 20 prosent svarte at de syntes det var greit for grupperinger av nazister, rasister og fundamentalistiske muslimer å holde offentlige møter. En av fire ønsket også for øvrig å forby kommunister å samles på samme vis.

Da TNS Gallup gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2013, fant de at bare én av tre ønsket å tillate «religiøse ekstremister eller personer med fordommer mot ulike etniske grupper bør få holde offentlige møter/demonstrasjoner». Bare én av fem nordmenn ønsket å tillate at folk som vil avsette regjeringen med makt skulle få lov til å gi uttrykk for dette, og kanskje mest skremmende svarte én av fire at «personer med ytterliggående meninger ikke bør få utgi bøker for å uttrykke sitt syn».

Et overveldende flertall vil altså begrense folks ytringer hvis de kan oppfattes som «krenkende», rasistiske eller oppfattes som politisk revolusjonært. Merk at dette ikke gjaldt trusler eller verbale angrep mot enkeltpersoner, men ekstreme politiske eller religiøse ytringer offentlig frontet av en gruppe som del av et møte eller demonstrasjon.

Det kan da være nyttig å minne på at andel av den norske befolkning som er muslimer ligger et sted mellom to og fire prosent. Når 80 prosent av de spurte ønsker å begrense folks rett til å krenke gjennom ytringer, er ikke dette først og fremst et «muslimproblem». Det er et samfunnsproblem.

I USA viste en undersøkelse utført av PEW Research Center i 2015 at hele fire av ti unge i alderen 18 til 34 år mente myndighetene burde kunne forby ytringer som kan oppleves som krenkende av minoriteter. Av alle amerikanere, uansett alder, mente 28 prosent det samme.

Men det blir enda verre hvis vi ser til Europa. Undersøkelsen viste at hele 49 prosent av innbyggere i EU-land ønsker å forby ytringer som kan oppleves som krenkende av minoriteter. Ytringsfriheten står altså sterkere hos det amerikanske folk enn hos europeere, og det er foruroligende at halvparten av EU-borgere ønsker å innskrenke ytringsfriheten på denne måten.

Dette står altså i strid med problematiseringen fra Human Rights Service og andre aktører om at det primært er muslimer som har et problem med ytringsfriheten. Ja, kanskje er prosentandelen muslimer som vil innskrenke ytringerfriheten høyere enn hos ikke-muslimer, men i EU-land var det i 2010 bare 3,8 prosent muslimer, så det er åpenbart at å gjøre dette primært til en debatt om islam bare er atter et eksempel på at vi skaper kunstige skillelinjer som legger grunnlaget for polarisering og splid.

Konklusjon

I dagens verden ser vi dessverre at ytringsfriheten utfordres fra flere hold. Myndighetene vil straffe tanker og fantasier. Massiv overvåking gjør folk redde for å uttale seg fritt. Religiøst raseri skremmer folk og medier fra å si og publisere det de kanskje ønsker og burde. En viss påtroppende president truer media med sanksjoner om de skriver ting han ikke er komfortabel med. Det er viktig med en debatt om ytringsfrihet, men hvis vi velger å fokusere på to-tre prosent av befolkningen heller enn folk flest, vil vi bomme massivt i jakten på gode og effektive tiltak.

Det undrer meg derfor at Nettavisen velger å atter en gang gjøre muslimer til den truende part i kampen for ytringsfrihet. De velger å arrangere en konferanse for å drøfte og utfordre en mentalitet som 80 % av befolkningen innehar, men hvor fokuset er på de to-tre prosent utpekte skyldige. Problemgruppen. Og ja, religiøse fundamentaliser og ekstremister er et problem for samfunnet når de reagerer voldelig på ytringer, men da burde debatten handle om det, ikke om ytringsfrihet og samfunnsdebatt knyttet opp mot islam spesielt.

Når de viktigste navnene som deltar har en overvekt av profilerte islamkritikere, ser vi hvor dette bærer hen. Et slikt snevert religionsfokus leder oss på ville veier. Ikke bare hindrer det oss fra å skape et bedre samfunn fordi fokuset er malplasset, men det bidrar også aktivt til å stigmatisere og skape kunstige skiller som ødelegger samfunnet.

Atter en gang ser vi dessverre hvordan innvandrerbefolkningen pekes ut som skyldige for at vi andre skal kunne definere oss selv ut av problemgruppen. Det er beleilig og deilig å være skyldfri, men en konferanse hvor temaet atter en gang er «dem mot oss» vil ikke løse noen problemer knyttet til ytringsfrihet.

 • Whasinton Irving

  Nå vet jeg hvem folk flest er og det er heldigvis og med god grunn ikke de som lager løver i Norge.
  Selvfølgelig vil vel folk flest slippe og høre på nazister og andre obskure ekstremister, men det er demokratiets vesen og la alle få uttale seg.
  Men det er forskjell på hatefulle ytringer og kritikk og karikatur tegninger har de fleste i Europa måttet svelge i iallefall i ett par hundre år.
  Her i vesten skyter vi ikke eller sprenger noen for en tegning, ei heller andre kun for de er såkalte vantro.
  Vi dreper ikke døtrene våre fordi de vil gifte seg med hvem de vil ei heller tar vi barn som koner.
  Etter din fatale opptreden i Dagsnytt 18 her forleden hadde jeg trodd du lå litt lavt i terrenget.

 • En meget bra tekst fra G Tjomlid her. Jeg leste alle ord.
  Sensur og sensurisme kan også være avsporingsteknikker og den formen for undertrykkelse og det hinderet for ytringsfrihet.

  Er det toleranse å tolerere ekstrem intoleranse?
  Da svarer jeg nei.
  Er det støtte til demokratiet å tolerere alle forsøk på å avskaffe demokratiet?
  Da svarer jeg nei.
  Er alle former for oppfordring til primitivt hat og bølle-kultur og tydelig forakt for mennesker og tydelig forakt for folkeskikk akseptabelt?
  Da svarer jeg nei.

  Takk for tydelig støtte til ekte ytringsfrihet her.
  Ellers kommer mine meninger og vurderinger på min hobby-hjemmeside og på Twitter,
  Saken og problematikken krever mye og grundige og omfattende vurderinger og forklaringer og begrunnelser.

 • Jeg regner med at du mener lover her.
  Ellers mener jeg at fakeboka er en form for sensur.
  Mine vurderinger er det bedre plass til på min hobby-hjemmeside, men les gjerne det Tjomlid skriver her, og nyt det gjerne.
  Debatten om ytringsfrihet bør omfatte langt mer enn snever interesse for islam og kritikk av noen muslimer.

 • Arne Hansen

  Dette er en god oppsummering på hvorfor Tjomlid ikke lenger er relevant.

 • Thor Alexander Michelsen

  Tjomild…. Du begynner å bli relativt latterlig nå. Faktasjekker er du ikke lengre. Du er en ideologisk propagandist.

  For det første, du begynner med å dikte opp ditt eget premiss: «en konferanse om «Islam og ytringsfrihet». Virkelig? Du må være så opplagt ideologisk styrt at du må dikte opp dine egne ting for å komme med de forferdelige eksemplene du kommer med etterpå? Patetisk.

  Så til dine eksempler. Offentlige møter, med grupper av mennesker, er ikke det samme som ytringsfrihet. Virkelig? Det blir for dumt når du ikke klarer å skille på det engang. Du tar til og med din egen fantasi inn i hvorfor folk ikke vil ha nazister, kommunister, islamister samle seg offentlig. Det har nok mye mer med hvor voldelig disse grupperingene er, enn deres ytringer. Og at de skal drive å samle seg offentlig er oppskrift på katastrofe, som er hvorfor de som oftest ikke får lov til dette allerede.

  Så til ytringene deres, hvem bryr seg? De er idioter alle som en som er medlem til en av disse ideologiene. Og om de følger dem for langt så ryker de i fengsel uansett, da oppfordring til vold er normen i ytringer der.

 • Anton B.

  Her er et tips til deg Tjomlid: Google «strawman argument».

  >> Premisset synes nemlig å være at islam har et stort problem med ytringsfrihet

  Det er alltid dumt å uttale deg om noe du ikke har satt deg inn i, noe du viser at du ikke engang har prøvd når du sier «Premisset synes nemlig å være». Om du hadde tatt deg tiden til å sette deg inn i saken så ville du kunne ha sagt «Premisset er…».

  Vanligvis respekterer jeg deg, men om du ikke gidder å sette deg inn i en sak nok til at du kan endre «Premisset synes nemlig å være» til «Premisset er» så har du ikke lenger noe i intelligent offentlig debatt å gjøre.

 • Anton B.

  >> Er det støtte til demokratiet å tolerere alle forsøk på å avskaffe demokratiet?
  >> Da svarer jeg nei.

  Nå befinner du deg i en litt vanskelig situasjon. Et demokratik fordrer at alle som har en mening om demokratiet (og alle andre ting) fritt kan uttrykke meningene. Uten en mulighet for å mene noe om dette så har man ikke demokrati. Per definisjon.

  Så det du sier er at, for å støtte demokratiet så må vi avskaffe det. Det er årets uttalelse. Velkommen til logikkklubben for dem som tror på julenissen.

  Ytringsfrihet er ikke en gradert ting, enten så kan du ytre dine meninger eller så kan du det ikke. Der er ingen mellomting. Om du kan så ligger der et grunnlat for demokrati, om du ikke kan er demokrati umulig.

 • Pål Nilsen

  Må innrømme at jeg prøvde å tvinge meg til å lese hele innlegget men tror det er lettere å vinne 7 rette i Lotto. Foreslår at Tjomli bruker tida på ramma heretter til å skrive nye innlegg på toalettpapiret. Da kommer teksten til nytte der den hører hjemme når rammearbeidet er ferdig. At personer født og oppvokst i Norge kan trekke konklusjonen at informasjon, diskusjon, konferanser, møter etc er en trussel mot mennesker og religion som har kommet hit frivillig og bedt oss om beskyttelse, så bør han ta kontakt med kommunen å få tilbake skolepengene. Norge tvinger ingen til å bo her, det er bare å forlate kongeriket når som helst. Når tilbedere av islam går så langt som flere grupperinger i Norge nå så blir det diskusjon. For alle oss som har avtjent tvungen verneplikt og vi som har jobbet i Forsvaret hvor hovedoppgaven er å beskytte Norges grenser, river slike innlegg som dette langt inni sjela. Det er ondt nok å lese at vi bare skal tilpasse oss de som kommer, vi skal heller ikke diskutere problemer som oppstår. Makan!!!!!

 • Du lurer ikke meg, for jeg er voksen.
  Og jeg vet at voksne lesere forstår min helt normale logikk.
  Tyskerne støttet en gang en syk og gal Adolf, og de tapte demokratiet. Det ble ekstremt og ekstrem ubalanse.
  Noen nekter å lære noe av det. Tyskerne har kunnskaper om dette ennå. Vaksinen fungerer ennå der.
  Balanse er akkurat en mellomting.
  Og ubalanse er akkurat ingen mellomting.
  Demokrati er en balansekunst.
  Og det bør alle elever lære på norske skoler slik at alle elevene forstår at ekstrem ubalanse er fall og krasj.

  Jeg kommer aldri til å tolerere ekstremister som støtter Islamsk Stat eller ekstremister som vil ha en Islamsk Stat.
  Jeg sier nei med en gang. Den ekstreme ubalansen sier jeg nei til.

 • Og ingen tvinger deg til å lese en utmerket og fin og lettlest tekst fra Tjomlid.
  At jeg liker teksten betyr ikke at jeg mener det samme som skribenten eller tekstforfatteren om alt mulig.

 • ArveKaspersen

  Det handler ikke om ytringsfrihet, men om ytringsklima.
  En viktig nyanse som Tjomlid har hoppet bukk over i sin bias.

 • Pål Nilsen

  Teksten er fin og lettlest men du er ikke enig!!!! Hva i all verden betyr det. Dette er ikke tentamen i norsk men en samfunnskommentar, men det har du ikke skjønt så hold deg til Donaldbladene dine. PS. Andeby eksisterer ikke på riktig. Det er bare fantasi.

 • Gregers21

  Han her er fin angående Islam. Skulle ønske han fikk mer oppmerksomhet også her i norge

 • Pål Nilsen

  Iom at du ikke tørr og signere med fullt navn men gitt deg selv nicket fornuften22 kan du helt fritt endre det med rett og slett sette en stor U foran nicket ditt så er du på rett vei. Du klarer å motsi deg selv flere ganger på noen få linjer på et tema du ikke kan noe om. Prøv å les andre kilder enn Donald og Tjomlid så skal du se du meningene dine vokser sammen med deg og ting blir litt klarere enn det er for deg idag.

 • Fakeboka styrer ikke meg med poseringsmoten der eller med smiskesosiale teknikker og krav der. Jeg er for ytringsfrihet for alle og med vektlegging av meninger og vurderinger og fakta og uten uredelig smisk. Og dette vil jeg markere.
  At du ikke våger og ikke har mot til å la meninger og vurderinger bli det viktige, viser hvor styrt og ledet du er av poseringsmoten på fakeboka.

 • Alle kan se mine mer omfattende og mer forklarte meninger på min hobby-hjemmeside.
  Din bruk av ropetegn her ser ut som en ekstrem opphisselse hos deg.
  4 er et fint tall, men ikke når du roper med 4 ropetegn her.

 • ytringsfrihetfred

  Jeg oppfatter det slett ikke som at det er «de to-tre prosent utpekt skyldige» konferansen skal handle om, men snarere et klima der langt over halvparten av befolkningen er for å legge restriksjoner på det skrevne ord, utover de restriksjoner som er nedfelt i lovverket. Det hersker en frykt for fri meningsutveksling som starter i regjeringskontorene, har kvelertak på den statsstøttede pressen og forgifter hele samfunnet, ned til mannen i gata. Alle som er redde vet hva de er redde for, men det sies ikke høyt. Som om det også er farlig å si det høyt.

  Her står det svart på hvitt at den form for fri meningsutveksling som er ment å skje på denne konferansen, er «farlig.» Vel, Tjomlid må gjerne mene det, men lovverket har allerede forbudt ytringer som det er grunn til å frykte. Det frie ord er grunnstenen for alle andre friheter og demokratiet med velferd som system. Det som trengs sårt er informasjon om det faktum til samtlige som tar til orde for å forby, eller utelate ytringer man frykter og/eller ikke liker. For det de gjør er å undergrave egen og andres frihet og velferd, inkludert den frihet og velferd som også muslimer har den samme retten til som innbyggere i Norge og Europa.

 • Bjørn Rasmussen
 • Muhammed Ola Nordmann

  Det var ca akkurat det jeg også tenkte.

 • Muhammed Ola Nordmann

  Et kvalitetsstempel fra deg er vel ikke akkurat det Tjomlid trenger i sitt synkende skip.
  Det understreker vel bare hvor galt det har båret av sted.

 • Tåkepreik fra deg. Selvfølgelig har du rett til å tro at du viser fram din høye kvalitet. Kallenavnet ditt og bildet ditt er sikkert dit kvalitets-stempel. Gratulerer så mye med dine tegn på superkvalitet.

 • Det du siterer med hermetegn her kaller jeg for typisk tåkepreik eller svada.
  Hvilke folkegrupper?
  Hvilke fakta?
  Hvilke kunnskaper?
  Er det hemmelig?
  Hvilke følelser av hvilket slag og hvordan?
  Er det også hemmelig?
  Jeg skal se mer her når jeg rekker det. Vet ikke når.

 • Relevant på hvilken måte da og for hvem da?

 • ArveKaspersen

  Men konferansen som omtales handler jo ikke om ytringsfrihet. Den handler om ytringsklima. Det er en stor forskjell, og Tjomlid bommer.

  Tjomlid bidrar til forverring av ytringsklimaet ved å demonisere slike konferanser og debatter. Det er flere muslimer i panelet, og dermed ikke noe «dem og oss». De mest ytterliggående islamister er ikke invitert, da de har fått nok tid i media.

 • ArveKaspersen

  Konferansen er i februar 2017. Debattantene vil debattere det du etterspør. Men ikke sikkert du tør å høre eller følge med, for det er jo så farlig med samfunnsdebatter.

 • ArveKaspersen

  Konferansen som omtales handler ikke om ytringsfrihet. Dette til orientering.

  Du må gjerne spørre dersom du lurer på hva den handler om. Eller du kan fortsette som du gjør nå. Lykke til.

 • ArveKaspersen

  Konferansen som omtales handler ikke om ytringsfrihet, men om ytringsklima.

  Både du og Tjomlid bommer totalt.

  Hvorfor ikke lese litt mer om konferansen og deltagerne?

 • ArveKaspersen

  «Demokrati er balansekunst», «ubalanse er akkurat ikke en mellomting «, «Den ekstreme ubalansen sier jeg nei til» osv….

  Hjelpe og trøste, hør på deg selv! Maken til vissvass og tomt tåkeprat skal du lete lenge etter.

 • Spekulering fra deg her. Mitt utgangspunkt her er teksten fra han som eier dette nettstedet. Jeg opplyser ellers at mine grundige vurderinger kommer på min hobby-hjemmeside. Alle som vil kan se alle mine kommentarer i kommentarfelt mer enn ett år bakover på Disqus.
  Jeg skal ikke spekulere om hva som kan komme til å skje på en konferanse.

  Mine spørsmål og min kommentar er et svar til deg her nå.
  Den debatten jeg deltar i nå er her.

 • Min vinkling her gjelder ytringsfrihet. At noen ønsker å trikse med teknikken og taktikken tåkepreik skal jeg selvfølgelig ha en mening om.

 • Jeg treffer godt angående ytringsfrihet og da samlet sett med min hobby-hjemmeside og her og på Twitter.
  Tjomlid har konstruktive og bra bidrag til mye etter min mening, og da er jeg ikke ute etter å smiske med noen.
  Jeg skal ikke og aldri smiske for destruktive hylekor av folk som bare vil rakke ned på andre uten å bidra med noe konstruktivt selv.

 • Tjomlid er saklig og positiv her. Og alle kan se mange av de tekstene og de vurderingene og de ytringene han har og kom med,
  Han gjemmer ikke bort sine meninger slik noen gjør.
  Delvis hemmelige og skjulte meninger og kommentarer skaper aldri et normalt debattklima eller en normal debatt.
  I god og åpen debatt skal det være åpenhet og fri tilgang til å se hva andre deltar med og hvor.

 • Nei, jeg skal ikke trøste deg.
  Og her hører jeg nå bare tastaturet eller ovnen der jeg nå skal fyre opp med ved en gang til.
  Jeg tviler på at du leter lenge etter noe som helst.

 • Anna Ringvold

  Jeg synes Tjomlid er veldig flink til å balansere at han er uenig med nynazister og har forståelse for hvorfor «folk» mener det er skremmende at de samles, med at han er uenig med «folk» i at det burde være ulovlig for nynazister og samles. Å samles til et offentlig møte for å snakke om et tema er ikke ulovlig, uansett hva det temaet er. Å lovfeste hva som er lov til å tenke og snakke om, å gjøre _meninger_ ulovlig, er utrolig farlig for et fritt og demokratisk samfunn. Er du uenig i det? Da vil jeg gjerne høre argumentene dine for hvorfor du er uenig.

  Man ender fort på dypt vann når bare noen meninger er lov. Et eksempel er narkotika: I Norge er det ulovlig å bruke/selge/kjøpe en rekke narkotiske stoffer. (Litt usikker på akkurat hva som er ulovlig, men det har ikke noe å si for argumentet.) Synes du det skal være ulovlig å samles for å snakke om hvordan man kan arbeide for å lovliggjøre bruk/salg/kjøp av narkotika? Snakke om at man liker narkotika? Snakke om hvordan man jobber for å bli fri fra avhengighet til narkotika?

  Jeg er dypt uenig med nynazister og synes deres tanker om andre mennesker er fæle og hjerteskjærende. Det vil jeg si høyt og tydelig så lenge det finnes nynazister. Men jeg vil også si høyt og tydelig at jeg synes ikke nynazister burde bli fengslet eller nektet å samles offentlig fordi jeg er uenig og skremt av meningene deres.

  Og all vold og hatkriminalitet er fullstendig uakseptabelt og skal straffes etter loven. Det er jeg veldig glad for, men det er bare litt utenfor det som diskuteres her.

 • Demokratiet må og bør forsvares og beskyttes med klare regler og lover.
  Politiet og lover må hindre at Islamsk Stat får celler eller hemmelige grupper eller terror-celler her i Noreg/Norge.
  Lovene og politiet må stoppe og hindre at narkotikamafia og kriminelle celler av vinningskriminelle får og organiserer hemmelige organisasjoner eller grupper eller grupper av påvirkningsagenter i partier eller inne i det offentlige styrings-apparat eller maktapparat.
  Politiet bør overvåke mer og bedre her i landet.
  Selvskading er sykt. Demokratiet bør holdes i hevd med tydelighet.
  Mine krav er samlet sett tydelige krav. Og jeg minner om at all straffeforfølgelse og kriminalomsorg koster mye penger og koster mye også for de straffedømte.
  Kriminalitet og vold og sinnssykdom og korrupsjon og mafiainfiltrasjon og terrorister må forebygges. Handlingslammelse og naivitet vil i lengden provosere fram kriminalitet og terrorhandlinger.
  Islamsk Stat ble også skapt og bygget med ord og med ytringer.
  En viss Adolf brukte mange ord og mange skrik.

 • Vaksinen må settes inn før det blir mye kaos og vold.
  Oppfordringer til kriminalitet og vold må stanses.
  De som gir ordrene og befalingene og kommer med oppfordringene til vold og angrep på samfunnet må stoppes og holdes ansvarlige for påvirkning og propaganda og oppfordringer og det som skjer på grunn av oppfordringer.
  Jeg viser til UK og til at en ekstrem såkalt islamist ble fengslet der på grunn av hatpropaganda. Så nevner jeg ett relevant eksempel fra Tyskland, søkeord; BERLIN (Reuters) – A German Islamist preacher was arrested in Germany on Tuesday for recruiting fighters for a militant group in Syria
  Anjem Choudary :
  On 6 September 2016, he was sentenced to five years and six months’ imprisonment, the trial judge telling him that he had «crossed the line between the legitimate expression of your own views and a criminal act»

  Søkeord og sitater slutt.
  Samme lover og regler som brukes mot ekstreme og kriminelle muslimer må brukes mot narkotikamafia og mot nazi-bøller og mot tydelige nok angrep på demokratiet og på samfunnet.

 • Samfunnet trenger en strek og grenser.
  At akkurat du ikke ser hvor grenser bør settes og at akkurat du ikke føler deg kompetent til å sette helt naturlige og normale grenser betyr ikke at ingen andre kan mestre og klare oppgaven.
  Heleren er like skyldig som stjeleren.
  Dette prinsippet må overføres til ytringer.
  Den som oppfordrer til hat og vold og kriminalitet må stemples som like skyldig som voldsutøveren eller som medansvarlig minst.
  Muslimer trenger like mye orden og ro og sikkerhet og samfunnsansvar og rettssikkerhet og trygghet som alle andre i landet.
  Muslimer trenger like mye beskyttelse mot bøller og mafiakriminelle og terrorister og mobbere som alle andre.

 • Jørgen Henriksen

  Hva det betyr? Er ikke det selvsagt? At en tekst kan være både lettlest og fin uten at man behøver å være enig i innholdet. Hvis utsagn som det er vanskelige å forstå så foreslår jeg at du ikke prøver å utfordre tankene på mer kompliserte ting…

 • Jørgen Henriksen

  «Så det du sier er at, for å støtte demokratiet så må vi avskaffe det.» Det er jo faktisk ikke det vedkommende skriver i det hele tatt… Det er faktisk et svært bredt utsagn, siden det bruker ordet «forsøk», som ikke behøver å begrense seg til meninger, men også handlinger. Et eksempel på et slikt «forsøk på å avskaffe demokratiet» kan jo være et militært kuppforsøk. Så påstanden er at å tolerere for eksempel et militært kuppforsøk ikke behøver være en støtte til demokratiet. Noe jeg synes det er svært vanskelig å være uenig med.

  Jeg er litt usikker på hva du har lest som har fått deg til å skrive det du skriver, men sitatet du har brukt understøtter ikke dine meninger.

 • Anton B.

  Jeg prøver ikke å lure deg. Du har ikke evne til å tenke logisk. Du bare synser og mener uten å forstå.

  Jepp, Hitler ble valgt demokratisk. Han var alltid anti-demokratisk, og hans platform prekte at demokratiet var et problem. Med det ble han det største partiet i Weimar Tyskland. Hitler fikk 33% av stemmene, DNVP fikk i overkant av 8% av stemmene, som gir nasjonalsosialistene 41% (DNVP ble en del av NSDAP i 1933). KPD var stalinister, og også derfor anti-demokratiske. De fikk ved valget knappe 17%. Hva betyr det om hva det tyske folk stemte i 1932? Tenk over det en liten stund før du fortsetter. Du må kanskje konferere med en voksen.

  Her er det det betyr: I 1932 så stemte 58% av det tyske folk for å *avsluttet* demokratiet i Tyskland. Nesten 60% mente at demokratiet var feilslått og at man måtte styre landet videre uten demokrati. Er det en gyldig og rasjonell politisk posisjon å ha? Ja, det er det.

  Så det du sier med din «logikk» er at for å beskytte demokratiet i Tyskland i 1932, så måtte vi hindret 60% av den tyske befolkningen å stemme på det partiet de ønsket å stemme på. Med andre ord, det du sier er at for å beskytte demokratiet i Tyskland i 1932, så måtte vi innført et mindretallsdiktatur. Altså, stopp demokratiet for å få demokrati?

  Jeg leverte nettopp i barnehagen. De fleste som var der av barna har bedre evne til logisk tenkning enn den du gir uttrykk for.

 • Anton B.

  Prøv å sette deg inn i konteksten. Vi snakker her om demokratiske valg, ikke statskupp. Tematikk blir da: skal en ha lov å gå til valg på en anti-demokratisk plattform. Vedkommende spesifiserer dette enda mer i sitt tilsvar, der han refererer til valget i Tyskland i 1932.

  Problemet for ham blir at i 1932 så stemte 58% av den tyske velgermassen for å avskaffe demokratiet. Hans argument blir da at for å beskytte demokratiet skulle man da hindret nesten 60% av den tyske befolkning fra å avgi stemme.

  Med andre ord, for å beskytte demokratiet skulle Tyskland ha avviklet det. Det blir litt tøvete eller?

 • Utskjellingen du driver med og beskyldningene rettet mot meg er bare tull.
  Jeg har min egen hobby-hjemmeside. Alle lesere her kan selv studere og se hva jeg mener og selv se på mine vurderinger og sjekke minst ett år bakover på Disqus.
  Jeg er selvfølgelig opptatt av demokratiet nå og i eget land.
  Og syke og gale folk bør avsløres og finnes.
  Og det bør skje her i landet nå.
  En oppskrift for Tyskland i 1930 har null interesse nå.
  Fakta er at tyskerne ikke hadde en oppskrift da. Derfor gikk det så galt.
  Fakta er at Islamsk Stat fortsatt kan rekruttere og drive med propaganda.
  Demokratiet og vårt samfunn må beskyttes mot gale primitivister og fanatikere. Og du avslører deg selv her med din mening om barn i barnehagen. A du leverer ett barn i en barnehage gir ikke deg noen kunnskaper til å vurdere meg opp mot barna i barnehagen.
  Det du skriver der om det er barnslig sludder.

 • agurk

  Hvem skal sette den grensen. Skap-stasi?

 • Bruken av ordene krenkende for minoriteter er i seg selv en stygg krenkelse.
  Selve den vinklingen og selve det ståstedet med den ordbruken er en form for diskriminering.
  Problemet og faren med såkalte krenkelser er at de såkalte krenkelsene kommer som en del av en helhet med hat og med nye tekniske løsninger som fungerer slik at hån og hat og hets og mobbing og rasisme og merkelige fantasier og spekulasjoner og falske nyheter kan forsterkes og vokse ekstremt fort på såkalte sosiale medier eller på fakeboka.
  Problemet og faren er at mange mennesker veldig fort kan spre mye fort og slik at mange føler og opplever krenkelser og hån og blasfemi som fritt fram til mobbing eller som oppfordringer til stadig mer trusler eller vold. Faren er at blasfemi og hån og grisetegninger fort kan bli oppfattet som et startsignal til mye mer enn det det opprinnelig var når selve spredningen skjer i stort omfang. Problemet er et voksende bølle-trykk og voksende forakt for kunnskaper og fakta. Voksende bøllekultur er farlig. Mobbing på skoler bør stoppes. Det kan ikke være fritt fram for alle ytringer på skoler. Jeg tar det som ett eksempel på at grenser må settes.
  Jeg presiserer mine vurderinger på min hobby-hjemmeside.

 • Stortinget med lover og partiene med politikk og samfunnet med debatt og med politikk og med moral i politikken.
  Jurister og politi med fagmessige vurderinger og normalt arbeid angående lover og lovtolkinger og såkalt juss.
  Ett sitat fra pressen i dag kan passe her som søkeord og til forklaring, sitat : Mannen (55) skal selv ha valgt å forlate partiet, men Demokratenes fylkesleder fra Elverum, sier han uansett ville blitt kastet ut av partiet.
  Sitat slutt.
  Selvfølgelig må og kan partier og det offentlige og private og offentlige arbeidsgivere sette streker og grenser. Her fikk du ett eksempel.
  Andre søkeord : STORTINGET (Nettavisen): Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari er rystet over uttalelsene fra en politiker i Hedmark,

 • Potetskrell

  Kan ikke Tjomlid heller definere hvem det er som vil innskrenke ytringsfriheten?
  Jeg mistenker sterkt at det er venstresiden og en viss religion.

 • ytringsfrihetfred

  Jeg skjønner ikke helt hva du mener med at jeg ikke føler meg kompetent til å sette «helt naturlige og normale grenser.» Men jeg trenger det ikke, for grensene er nedfelt i lovverket vårt. Er det slik at du mener at lovverket ikke holder mål på dette området? Mener du at det bør være mer som ikke er lov til å ytre seg om, enn det er i dag?

 • Potetskrell

  Du vet vel knapt hva artikkelen er et svar på.

 • Sajber

  Hihi.
  En voksen mann som ikke vet forskjellen på ytringsfrihet og ytringsklima??

  Om du skal blogge om dette bør du i det minste få med deg essensen.
  Dette er skivebom.

 • Du vet vel knapt hva pottitstappe er.

 • Alle ser hva jeg mener.
  Mine meninger er en samlet pakke på Twitter og på Disqus og på min hobby-hjemmeside.
  Min hobby-hjemmeside-r er likevel ikke halvferdig nå.
  For eksempel har jeg ikke med mine meninger om religion.
  Grensene bør settes med moral og etikk og folkeskikk som tillegg til lover og for eksempel slik at partier ekskluderer medlemmer. Jeg tok med ett eksempel i dag.
  Så trenger ikke norsk politi bøller eller folk som ikke klarer å formulere seg normalt på fakeboka og ellers.
  Jeg krever ikke at alle selv skal føle og tro at de selv mestrer å sette en strek eller grenser. Men det vil alltid være nok kompetente folk til å sette grenser. Og kompetanse til å sette grenser kan og bør bygges opp her i landet.
  Lovene skal tolkes. Det er derfor en misvisende overforenkling å hevde at alt er enkelt fordi det er lover.

 • Det er ikke og finnes ikke noen presis definisjon på bastard-ordet ytringsklima.
  Klima har faktisk med været over tid å gjøre og ikke med debatter og ytringer å gjøre.
  Og han som har dette nettstedet har all rett til å velge selv hva han vil nevne og hvilke ord han vil bruke.
  Hva er forskjellen på en elefant?
  Svaret er at elefanten kan verken sykle.
  Er den humoren presis nok?
  Ordet ytringsklima er et upresist ord og så upresist at det blir over mot tåkepreik og tåketaktikk med et så upresist ord.

 • Lone Wolf

  Hva er ytringsklima for noe ?

 • Sajber

  Jøss enda en..

  «Klima har faktisk med været over tid å gjøre og ikke med debatter og ytringer å gjøre.»

  Var det ikke du som nylig utbasunerte at du var voksen..??

  Det kalles «overført betydning»

  Tenker du det samme om miljø?

  Det eneste du viser med dette er at du ikke kan te deg som en voksen og at du ikke vet forskjellen på ytringsfrihet og ytringsklima.

  Hva du måtte mene om tittelen til nettavisen er ikke relevant.

 • Ut fra det du skriver tror jeg at du ønsker å sensurere meg her. Du skrev dette, sitat : Jøss enda en..

 • Lone Wolf

  Hvorfor kan ikke du heller prøve å forklare oss hva ytringsklima er for noe istedenfor å angripe dem som lurer på hva dette er. og late som om du vet dette ?

  Hvor varmt eller kaldt må det være for at et slikt ytringsklima skal oppstå ?
  Har det med regn eller frost å gjøre ?

  Hva er det som skaper et slikt klima ?

 • Potetskrell

  Såpass forstår de aller aller fleste.

 • Lone Wolf

  Jeg regner med at dette er enda et ord som pk-erne har skapt for å stoppe all kritikk av deres muslimske «guder»
  Men jeg vil likevel ha en forklaring på dette bastardordet fra en av de politsk korekte.

  Dette rare ordet «ytringsklima» er et ord som jeg aldri har hørt før og aldri kommer til å bry meg om, men jeg vil som sagt likevel ha en forklaring på hva dette ordet er ment å bety.

 • Potetskrell

  Det er ikke annet å forvente av en som tror at jorden er flat.

 • Lone Wolf

  At jeg mener at jorden er flat har ikke noe med dette å gjøre, og bør slett ikke brukes mot meg i andre debatter, av folk som mener at de selv vet bedre.

  Forøvrig så ER jorden flat.
  Både våre egne sanser og alle andre beviser forteller oss dette.

 • Anton B.

  >> Utskjellingen du driver med og beskyldningene rettet mot meg

  Når du begynner med «for jeg er voksen» så får du svar som du kan forvente.

  >> En oppskrift for Tyskland i 1930 har null interesse nå

  Det var du som tok det opp. Det var du som sa at for å beskytte demokratiet så er kan de være aktuelt å legge ned demokratiet.

  >> Derfor gikk det så galt

  Det gikk galt fordi det tyske folk, med en majoritet på nesten 60% stemte for å avslutte demokratiet i Weimar Republikken.

  >> Det du skriver her om det er barnslig sludder

  Dersom du ønsker å bli behandlet som noe annet enn et barn med litt lærevansker så anbefaler jeg at du slutter å oppføre deg som et barn med litt lærevansker. Hele innlegget ditt er sludder fra ende til annen. Der finnes ingen argumenter, ikke et eneste støttepunkt for din ganske hårreisende påstand om at man må legge ned demokratiet for å beskytte det.

  Jeg er rimelig sikker på at du fortsatt faktisk ikke forstår at du sa at man må legge ned demokratiet for å forsvare demokratiet, men det var faktisk det du sa.

 • ArveKaspersen

  Meninger er lite verdt når de ikke stemmer med virkeligheten eller fakta.

  Hva mener du er skjult med denne debatten? Samtlige deltakere er godt eksponert i media, og du følger med i samfunnsdebatten så vet du hav de står for. Og det er absolutt ikke noe farlig. Tvert om. Men du har kanskje ikke fulgt med i timen?

 • ArveKaspersen

  Hvorfor liker du dine egne kommentarer? Det ser helt idiotisk ut.

  Det eneste destruktive hylekoret, er deg selv.

 • ArveKaspersen

  Det er jo du selv som gjør en semantisk kjempetabbe ved å omtale ytringsfrihet når det ikke er det konferansen handler om. Du har gjort en tabbe. Nå er det på tide å innrømme det, beklage og komme seg videre. Lykke til.

 • ArveKaspersen

  Det er jo nettopp derfor vi har slike konferanser: for å få klarhet i ting.

  Du kan jo ikke forvente klarhet før saker har vært debattert? Eller er du en slik som svarer FØR spørsmålet er stilt?

 • Det er slik at jeg forholder meg til det Tjomlid skriver her.
  Opplysningene om en kommende konferanse kom Nettavisen.
  Jeg er tilfreds med mye av det Tjomlid mener og skriver her.
  Ytringene fra Tjiomlid er et fint bidrag til balanse og helhet og debatt og ytringsfrihet også for deg her.
  Ensidighet er ikke bra bidrag til å belyse saker og problemer.
  Ytringsfrihet gjelder selve demokratiet og Menneskerettighetene, og det er feil å ensrette og snevre inn dette til å gjelde muslimer.
  Jeg la til litt om ytringsansvar på min hobby-hjemmeside.
  Dette med ytringsansvar må og bør være en del av debatten om ytringsfrihet.
  Her i landet er det ennå mange som nekter å forstå at ansvar og etikk og moral og kultur og folkeskikk og balanse er en del av saken angående ytringsfrihet.

 • Her er det rette å rette fokus mot ytringsfrihet og etikk og moral og folkeskikk nå.
  Det er ikke en konferanse her nå.

 • Nei, det er det beste av alt jeg gjør.
  Og jeg forklarte dette veldig grundig ofte.
  Selvfølgelig krever det en del tid og vilje og oppmerksomhet fra meg.
  Og da kan jeg vise fram min vilje og min normale selvtillit og min normale flid og utholdenhet og min friske og normale selvrespekt.
  Og de som ikke liker selvtillit og flid og grundighet og selvrespekt viser fram hva de ikke liker.

 • Det er nå mer og mer absurd at du nekter å se den virkeligheten at jeg har kompetanse og en egen hobby-hjemmeside som eksisterer på grunn av min kompetanse.

 • Jeg er IQ-testet, og jeg vet resultatene.
  Kutt ut din dumme hersketeknikk.

 • Anton B.

  Sukk. Du fortsetter å prate uten å legge fram argumenter ser jeg. Hva IQ test her med det å gjøre er vanskelig å forstå. IQ måler ikke evne eller vilje til å framsette argumenter for ting man har sagt.

  Du *har* sagt at for å forsvare demokratiet må vi legge det ned.

 • Du insinuerer eller antydet at du mener at jeg er dum.
  Det er jeg ikke.
  Og dette er nettstedet til Tjomlid. Da forholder jeg meg til hans tekst her.
  Mine argumenter og vurderinger er en samlet pakke av det jeg skriver på Disqus og på min hobby-hjemmeside og på Twitter.
  Det er ikke saklig skrive sukk.
  Å skrive sukk her er ikke en gang saksynt.

 • Anton B.

  >> Du insinuerer eller antydet at du mener at jeg er dum.

  Nei, gitt det du har postet her på denne bloggen så sier alle bevisene at du *er* dum. Det å ha en høy IQ betyr faktisk ikke noe overhodet for dine evner til å verbalt framsette logiske argumenter for dine meninger. Dersom du har tatt en IQ test så burde du vite det. En IQ test måler faktisk ikke noe annet enn din evne til å løse en IQ test. Det er ofte, men ikke alltid, en korrelasjon mellom evne til å score høyt på en IQ test og andre mentale kapasiteter, men om du evner å argumentere for dine påstander er på ingen måte avhengig av hvordan du scorer på en IQ test.

  Resten av innlegget ditt er usammenhengende rabling som indikerer at du ikke evner å sette sammen logiske argumenter overhodet. Prøv å formulere hva du mener på en sammenhengende, rasjonell og godt argumentert måte.

  Du har fortsatt ikke kommentert det faktum at du *faktisk* sa at for å forsvare demokratiet så må man legge ned demokratiet. Hvorfor kommenterer du ikke det? Det er jo det som er mitt poeng her, ikke hvis blogg vi kommenterer på eller hvilken grad du evner å score høyt på en IQ test.

 • Du er en mobber.
  Du beviser min påstand her med denne kommentaren din.

 • Alle klarer å se alle mine bidrag til å støtte demokrati og Menneskerettighetene og normal bruk av ytringsfrihet med ytringsansvar og med dannelse og kultur.
  Det kan alle se på Disqus og på Twitter og på min hobby-hjemmeside.
  Du har ingen muligheter til å sensurere bort min hobby-hjemmeside med min støtte til demokrati og Menneskerettighetene og Grunnloven der.
  Det er der og blir stående.
  Og jeg har en hjemmeside til.
  Din påstand om at jeg er mot demokrati er absurd.
  Ekte ytringsansvar og folkeskikk og kultur og dannelse er en viktig del av selve grunnlaget for et fungerende demokrati.
  Ekte ytringsansvar er støtte til stabilitet og kultur og dannelse og da også til demokrati.

  Balanse er alltid en form for mellomstilling og mellomting.
  Ekte demokrati har balanse og kompromisser som en viktig del av demokratiet.
  Ytringsansvar skal være der som en balanse.

 • Anton B.

  Takk for at du siterer meg, jeg hadde ikke tenkt å slette mitt innlegg, jeg står inne for det jeg skriver. Når jeg sier at innlegget ditt var usammenhengende rabling så sier jeg det fordi det var det, ikke fordi jeg prøver å mobbe deg. La meg ta det bit for bit:

  >> Og dette er nettstedet til Tjomlid. Da forholder jeg meg til hans tekst her.

  Hvis blogg denne diskusjonen går under er irrelevant, og heller ikke tematikk her. Du kommenterte på Tjomlid sin blogg og i din kommentar så sa du at for å forsvare demokratiet så må man legge ned demokratiet. Hvor du valgte å si dette er i ettertid fullstendig irrelevant i diskusjonen.

  Hvilken tekst Tjomlid skrev er også i den sammenheng irrelevant. Jeg kommenterte på det *du* skrev, ikke på hva Tjomlid skrev. Det var *du* som skrev at vi måtte legge ned demokratiet for å forsvare demokratiet. Hvem eller hva du forholder hvem eller hva du forholder deg til når du skriver dette er saken fullstendig uvedkommende (som er årsaken til at jeg skrev at det var babbel – det var usammenhengende fordi det ikke er relatert til diskusjonen).

  Deretter kommer følgende:
  >> Mine argumenter og vurderinger er en samlet pakke
  >> av det jeg skriver på Disqus og på min hobby-hjemmeside
  >> og på Twitter.

  Igjen, en fullestendig irrelevant kommentar. Hva dine samlete meninger om livet og universet og alt er har overhodet ingen ting med din kommentar om at man må legge ned demokratiet for å forsvare demokratiet å gjøre. Gitt at denne setningen ikke har noen relasjon til diskusjonen overhodet så er du igjen usammenhengende. Å påpeke det er ikke mobbing, det er en beskrivelse av virkeligheten.

  Til slutt til din kommentar om «sukk», du har nok rett, det er ikke saklig, men problemet her er jo faktisk at du nekter å forholde deg til hva du selv skriver. Min kommentar tok opp det faktum at du mener at man må legge ned demokratiet for å forsvare demokratiet, og dette har du ikke svart på overhodet. Du har svart med å prøve å overbevise meg om at du har høy IQ, på tross av at jeg aldri har sagt at du har lav IQ. Jeg har faktisk ikke kommentert din IQ score overhodet.

  Her er noen tips:

  1/ Når du sier noe, ta ansvar for hva du sier. Du sa at man kan legge ned demokratiet for å forsvare demokratiet.

  2/ Når noen kommenterer noe du har sagt, fortsett diskusjonen på hva du sa og hva som ble kommentert. Du har så langt hverken tatt ansvar for din påstand om at det er på sin plass å legge ned demokratiet for å forsvare det, eller prøvd å forklare hvorfor du mener det skal være slik.

  3/ Når noen kommenterer hva du sier, ikke ta kommentaren personlig, det er lite sannsynlig at det i første omgang er ment som fornærmelser. Dersom du går i gang med ting som overhodet ikke har med saken å gjøre, som at du har scoret høyt på en IQ test for eksempel, så er det ikke urimelig å forvente at du får litt sleivspark tilbake. Hva din IQ er har ingen ting med det faktum at du nekter å forklare hvordan du kan mene at for å forsvare demokratiet så er det på sin plass å legge ned demokratiet.

 • Jeg gidder ikke å lese det du skriver mer.
  Jeg beviste med et sitat at du driver med utskjelling og personangrep.
  Og jeg vil fortsette med å se mer på teksten fra Tjomlid i stedet for å bruke tid på dine ekstreme avsporinger til pompøse personangrep.

 • Anton B.

  God bedring.

 • ArveKaspersen

  Hjemmesiden eksisterer ikke pga din kompetanse, men pga din atferd.
  Atferden din er styrt av læringshistorien og omgivelsene i kombinasjon med dine gener.

 • ArveKaspersen

  Du vet mye om tåkeprat, det skal være sikkert.

 • ArveKaspersen

  Er du ikke det minste interessert i å finne ut hva konferansen går ut på før du fortsetter med bias-kommenteringa og ralsjeringen din? Foreslår at du venter til i slutten av februar før du kommenterer mer.

 • ArveKaspersen

  Det betyr at du tar alt Tjomlid skriver for god fisk.
  Snakk om å mangle kritisk sans!

 • Tjomlid har kritisk sans selv om jeg ikke kommer til samme konklusjoner som Tjomlid i alle saker eller problemstillinger.
  Når Tjomlid nevner ytringsfrihet først og i begynnelsen, er det naturlig at jeg forholder meg til det og til den starten her.
  Du kommer med et personangrep her.
  Snakk om å være usaklig.
  Jeg svarer bare av respekt for selve debatten.

 • Ut fra det Nettavisen skriver må jeg nok vente for å se hva som virkelig vil skje.
  Her forholder jeg meg til teksten fra Tjomlid.
  Det første han nevner her er ytringsfrihet.

 • Jeg tror ikke en gang at du har lest hva jeg skriver om tåketaktikken.

 • Avsporingsforsøk fra deg her.

 • Jeg er mye bedre enn du, bare så du vet det.

 • Anton B.

  Ah, Donald Trump! Visste ikke at du snakket norsk. Så, hvordan er det? Ingen kommentarer på din påstand om at for å støtte demokrati så må vi legge ned demokratiet? Ikke et forsøk en gang?

 • Alle ser da at du tuller.
  Jeg undervurderer ikke leserne her.
  Alle klarer å lese og å se hva jeg virkelig mener og hva jeg virkelig støtter og hva du dikter opp her.
  Og med det samme kan alle få vite at jeg la til mer om ytringsansvar på min hobby-hjemmeside. Det er ikke finpusset.

 • ArveKaspersen

  Tjomlid nevner ytringsfrihet. Men så viser det seg at det er feil. Det handler om ytringsklima.

 • ArveKaspersen

  Du svarer fordi jeg har skrevet noe du vil svare på. Ikke prøv å opphøy ditt svar til noe mer edelt enn det.

  Når Tjomlid beviselig tar feil om konferansen, så bør jo du ta konsekvensen og slutte å støtte feilen hans.

 • ArveKaspersen

  Både Hitler og IS har fått makt ved hjelp av handlinger, ikke bare ord og ytringer. Det er noe som absolutt alle, unntatt deg, vet.

 • ArveKaspersen

  Hva er vitsen med å kommentere formen når det er innholdet som betyr noe?

 • ArveKaspersen

  Satire, blasfemi og hån har vært et veldig viktig middel for å kjempe mot undertrykkelse, diskriminering, maktmisbruk og urettferdighet opp gjennom historien.

 • ArveKaspersen

  Man kan ha høy IQ og likevel være dum.

  Dette til orientering.

 • ArveKaspersen

  Prøv å gjett.

 • Lone Wolf

  Grunnen til at du ikke vil forklare hva «ytringsklima» er for noe er at du vet ikke selv hva det er.

  Det er bare et ord som udugelige sosialister har laget for å bruke mot de som mener noe annet enn dem selv, og med dette så tror sosialistene at de er «smarte»

  Men så viser det seg at de vet ikke selv hva dette ordet betyr, eller hva de har ment at det skal bety fordi ingen har fortalt dem dette ennå.

 • Sajber

  Sikkert vanskelig for en som ikke vet å søke på nett.
  Her er en link til deg:
  https://www.google.no

 • ArveKaspersen

  Med dette så viser du at du ikke skjønner noenting.

  Tror du at «sosialister» står bak konferansen?

  Bare fordi du selv ikke skjønner noenting, så betyr ikke det at andre er like dumme.

  De fleste voksne folk skjønner godt hva ordet betyr. Men du får fortsette å hylle Tjomlids post, og kjøre på i blinde for å hindre at islamkritiske og progressive røster løftes fram. Det beste for deg er vel at kun islam.net får spre sin propaganda, mens sekulære må holde kjeft. Kos deg med det.

 • Den positive bruken av satire og humor opp gjennom historien er jeg ikke mot, men jeg er mot en misbruk nå og her i landet og en misbruk som kommer og er for å forsterke hat og mobbing og voldstendenser og voldsønsker og voldsfantasier og trusler og hint og antydninger om vold og primitivisme og rasisme.
  Jeg presiderer hva jeg mener på min hobby-hjemmeside.

 • Konferansen kan ikke bedømmes før den kommer og er ferdig.
  Spørsmål omkring ytringsfriheten kan debatteres hele tiden uten å vente på en konferanse.

 • Tydelige eksempler på at ytringsansvar er nødvendig kom i dag. Sitat og søkeord :

  Artikler fra mediehus som Nettavisen, VG og Klassekampen spres med falsk tittel og ingress. I kommentarfeltene florerer det med hetsende kommentarer om Venstre-lederen.

  Sitat fra Nettavisen slutt.
  Her vises det virkelige ytringsklimaet fram, og da bruker jeg det uklare bastard-ordet ytringsklima.

 • ArveKaspersen

  Du vet meget godt at det ikke er ytringsfriheten som skal debatteres, men ytringsklimaet.

 • Ditt krav om sensur er feil.

 • ArveKaspersen

  Du gir ikke inntrykk av å vite hva funksjonen til satire og humor er.
  Ut fra det du skriver her, så er det ikke fristende å lese på din hobby-hjemmeside. Så den siden er nok mest bare for din egen skyld, eller for selvstimulering som det heter.

 • Jeg gjettet at du ikke gidder og at du bare gidder litt leppeslenging her.
  Jeg har ingen grunner til å tro at du mestrer og greier å lese om skoler og utdannelse og atomenergi og rovdyrpolitikk.

  Jeg ønsker å vise min flid og min toleranse ved å svare deg samme hvilket nivå jeg tror du er på.
  Det er likevel en grense for hva jeg rekker.

 • ArveKaspersen

  Jeg viser virkelig tålmodighet ved å besvare deg. Jeg legger meg ned på et svært lavt nivå for å kunne komuniser med deg, og bruker av min dyrebare tid på å holde deg i aktivitet og stimulere deg. Håper du verdsetter det.

 • ArveKaspersen

  Du er feil.

 • Du har ikke en gang tittet og sjekket og sett etter.
  Wordpress registrerer faktisk ganske mye hvis du titter der.

 • Hvor er din hjemmeside?

  Deal with it er temmelig snaut og snevert.

 • ArveKaspersen

  Ingen normale, oppegående folk har hjemmeside lenger. Det er 2016, ikke 1996!

 • ArveKaspersen

  Du er fortsatt feil, og du vet det så godt selv.

 • Lars Berglund

  Sen har vi det med religøst terror dvs noen part som hoter med vold for noe som ikke går sammen med deres tolking av religionen.
  IS er et perfekt eksempel der det sies at IS ikke har noe med religionen å gjøre, /misbrukt.
  Men de som drar ned å kriger for Is, blir ikke de da frafallen om det ikke har noe med Islam og koranen å gjøre?
  SÅ hvorfor betegner ikke aviser og deres familjer de som dette…
  ELLER kan det vare at det finnes noen sorts merkelig aksept for noen ekstreme tolkinger at «bokstavstro» blir noe som blir postivt men bokstavstro med vold om det blir media oppmerksomhet at da er «feil» og ikke muslimsk?
  Sier som Raja at muslimer for inn noe med modersmelken
  men ikke bare hatet mot jøder og det er ikke religione alene.
  Men det er en salig blanding av klan / slekt/gruppe tilhørighet som spiller inn.
  Eller som en muslimsk venn sa til meg på Grønland oslo…
  Her skal vi ikke handle den personen en er «dårlig»muslim ,hvis noen ser meg der inne så vil min families bedrifter kunne lide for det…

 • Leserne ser hva du holder på med.

 • ArveKaspersen

  Du mener den ene lesere: deg.
  Ikke innbill deg at veldig mange gidder å følge med på denne lavpannende «diskusjonen».

 • Hed

  «Det er uheldig, og det er farlig»
  Å komme med slike meningsløse og usanne floskler gir ikke automatisk plass innen akademia, selv om både Gunnar Tjomlid og Ingeborg Senneset jo åpenbart innbiller seg det. Altså de to som jeg mener å ha observert at benytter seg av floskelen oftest.

 • ArveKaspersen

  Konferansen handler bl.a. om et ytringsklima som gjør det vanskelig å kritisere islam uten å få merkelappen rasist og dum. Dette er dte motsatte av å støtte opp under politisk korrekthet.

  Konferansen er et motstykke til politisk korrekthet, noe som deltagerlista med all tydelighet viser. Det er fylt til randen av islamkritikere!

  Dersom du tror at konferansen er PK, så bør du ta deg sammen umiddelbart. Den er noe helt annet enn det.

 • Anne Marie Breien

  Islam har aldri vært et problem i Europe, det er kun med Tjomlid og hans naive idiotiske meningsfeller som har fått makt i Europa at dette har blitt et problem. Et ape barn vet fare, tjomlid er døv stum antageligvis fra sine foreldre.. La meg tippe, de er enige med han .. Lol .. Disse forræderne av vesten bør skytes ut av en kanon!

 • Anne Marie Breien

  Tjomlid er en landsforræder,. når han kommer i et norsk fengsel er han dau..

 • Anne Marie Breien

  DEt fins ingen nynazister, de er latterlige og få . Null innflytelse.

  I fengsel hadde jeg knust trynet til tjomlid og andre landsforrædere som han.. Kun i fengsel dog.

 • Hvordan skiller du mellom sanne og usanne floskler?
  Jeg viser til din formulering, sitat : Å komme med slike meningsløse og usanne floskler gir ikke automatisk plass innen akademia,

 • Jeg er voksen og ansvarlig og normal, og min såkalte IQ er faktisk grundig målt.Deal with it er temmelig snaut og snevert.

 • Jeg kaller dette for ekstrem sensur og sensur av en lang rekke fakta om sinnssyke massemordere. Og underforstått er dette en påstand om at muslimer er friskere og sunnere på sinnet enn andre samme hvor mye inn-gifte som praktiseres av muslimer i noen land.

  Jeg vol heller ha sannhet om fordummingen i USA. Jeg liker vurderingene fra Michio Kaku, Søkeord :
  Americans are stupid and proud of it
  Publisert 30. des. 2016
  Standard YouTube-lisens

 • Kunnskapshat er feil. Noen kan aldri forstå dette.

 • Og du mener å vite hva alle vet?
  Ord og propaganda og syke og gale mennesker ga makten til A Hitler.
  Den syke og gale A Hitler forfattet til og med ei bok som overbeviste mange,.
  Ei bok.
  Spør på et bibliotek. Jeg har ikke akkurat den boka.

 • Jeg er meget bra.

 • Hed

  Det skiller jeg mellom ved å se på konteksten floskelen er fremsatt i. Som her hvor det som floskelen peker på vitterlig verken er uheldig eller farlig. Altså usann.

 • Jeg ser din påstand, men jeg ser ikke et svar på det jeg spurte om.
  Har du konkrete eksempler på sanne floskler og på usanne floskler?
  Det har ikke jeg.

 • Hed

  Ja, i denne konkrete teksten har jeg allerede sitert en floskel som er benyttet på en usann måte. Du er tilbakestående om du fortsatt ikke har skjønt poenget.
  Og nei; kommentaren din var ikke så bra at du selv trenger å stemme dem opp.

 • Her hopper du over til anvendelse og bruk av det du kaller en floskel.
  Bruk og anvendelse er noe helt annet enn sannhetsverdi og innhold.
  Hvordan definerer du sann måte å bruke floskler på og usann måte å bruke floskler på?
  Hvordan kan du finne på å dømme en annen som tilbakestående ut fra uenighet om definisjoner på floskler sin sannhetsverdi eller på bakgrunn av ulike vurderinger av bruken av floskler?
  Hvor lite grunnlag krever du egentlig for å stemple andre som tilbakestående?
  Hva er feil ved at jeg markerer selvtillit og selvstendighet her?
  Jeg siterer dine påstander :
  har jeg allerede sitert en floskel som er benyttet på en usann måte. Du er tilbakestående om du fortsatt ikke har skjønt poenget.
  Sitat slutt.
  Ellers har jeg ingen mening om din IQ siden jeg ikke har noen test å studere eller som grunnlag.
  Jeg finner det dess uten meget upassende å vurdere IQ ut fra noen få meningsutvekslinger i kommentarfelt.
  Det ser ut til at du vurderer dette helt annerledes enn det jeg gjør.
  Du kliner til med en påstand om at jeg er tilbakestående.

 • ArveKaspersen

  Nei, hvordan Hitler kom til makten er mye mer kompleks enn det du framstiller det som. Det har med Tysklands forfatning på den tiden og en rekke andre mekanismer. Hitler fikk makten fra folket. Han brukte vold og fysisk militær makt for å beholde den og bli diktator. Tenk litt på det.

 • Jeg har høyere utdannelse i noen fag og ett helt relevant fag.
  Ditt forsøk på å undervise her passer ikke til noe.
  Min vurdering er basert på lang levetid og interesse for historie og politikk i mange år og på faktisk formelle kvalifikasjoner og utdannelse.
  Pluss at to av mine onkler kjempet i 1940 her i landet, og min fars bror kjempet på havet hele 2.verdenskrig og tyske soldater og en norsk nazist arresterte min far her i landet.
  Jeg har ellers skutt med en del tyske våpen fra andre verdenskrig.
  Tenk litt mer selv.

 • ArveKaspersen

  Din moroklomp ;)

 • Deal with it.

 • ArveKaspersen

  Sjæl!

 • Siste ord til meg ødabøda.

 • Den falske åpne debatten er en fin formulering og veldig beskrivende for mye mer enn akkurat bare det Nettavisen vil ha av debatt akkurat nå snart om noen dager.