Nei, Pfizer-vaksinen gir deg ikke genfeil

Nettstedet steigan.no, og mange andre, er ute og briljerer med flere misforståelser rundt covid-vaksiner. Denne gangen mener de å ha funnet noe forferdelig i hemmelighetsstemplede dokumenter fra Pfizer/BioNTech som skal vise at mRNA-vaksinene er forferdelig skumle. Det eneste skumle er nok steigan.no sin manglende leseforståelse.

Skjermbilde 2022 03 06 kl 18 01 04I artikkelen på steigan.no kan vi lese:

Ei stor gruppe leger og forskere som kaller seg Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) har saksøkt amerikanske Food and Drug Administration (FDA) for å få frigjort hemmeligstemplede dokumenter fra den farmasøytiske giganten Pfizer. FDA hadde opprinnelig bestemt at disse dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år, men de tapte i en domstol i Texas og måtte begynne å publisere dokumentene.

Dette er feil. Pfizer ba aldri om at disse dokumentene skulle holdes hemmelig. Det er bare det at dokumentene ikke kan offentliggjøres før sensitiv pasientinformasjon fra personer som har deltatt i utprøving av vaksinen, samt bedriftshemmelig informasjon som ikke konkurrenter skal ha tilgang til, er blitt fjernet. Det tar tid når man snakker om totalt 329 000 sider.

FDA sa først de bare kunne prosessere 500 sider per måned, ettersom det må gjøres parallelt med alt annet av slike data FDA fortløpende offentliggjør fra andre studier, og de har begrenset med personell til å gjøre denne jobben. Med det tempoet ville ikke alle sider være offentliggjort før i 2076.

Dette ble innklaget, og FDA ble beordret til å frigi 55 000 sider per måned, noe som medførte at de måtte bruke rundt 3 millioner dollar på å leie inn ekstra mannskap til å gjøre jobben. Med det tempoet vil det bare ta noen måneder å prosessere alle de rundt 329 000 sidene med data.

Men dette handler altså ikke om hemmeligholdelse fra Pfizer, bare at ting tar tid. Og dette med «75 år» er også bare fiksjon fra steigan.no. De blander det nok sammen med årstallet 2076, men det ligger altså 55 år frem i tid, ikke 75 år. Så alt steigan.no forsøker å forklare om denne påståtte «hemmeligholdelsen» er altså bare misforstårelser og oppspinn.

Du kan lese mer om dette her.

Her må det også nevnes at mens steigan.no hevder at disse dataene først ble frigitt 1. mars 2022, så har de faktisk ligget offentlig på nett siden 17. november 2021.

Nei, vaksinen gir ikke «tusenvis av bivirkninger»

Artikkelen går så videre til å vise til et spesielt interessant dokument fra den første bunken med frigitte dokumenter:

Et av de mest rystende av disse dokumentene er dette: 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2)

Dette er ikke noen fullstendig oversikt over de dødsfallene og skadene som Pfizers «vaksine» har ført til. Det er de skadene som Pfizer sjøl hadde registrert i en kort periode.

De henviser så spesielt til side 30 hvor en liste med ADVERSE EVENTS OF SPECIAL INTEREST starter, og fortsetter over ni sider.

Artikkelforfatter tror at dette er en liste over bivirkninger som er dokumentert etter vaksinering. I realiteten er dette bare en liste over bivirkninger av spesiell interesse å søke etter i alle databaser med innrapporterte bivirkninger etter vaksinering. Og denne listen utformes før man i det hele tatt starter den kliniske utprøvingen av vaksinene!

Skal man samle statistikker over bivirkninger må man nemlig vite hva man skal lete etter. Dermed har man en slik liste, som også endres over tid, over sykdommer og tilstander man kan gjøre søk på i medisinske databaser. Listen er altså bare et vedlegg som viser en oversikt over mulige søke-termer som skal brukes når man leter etter data om bivirkninger etter at studiene er fullført og data er innsamlet.

Det er altså en svært lang liste over alle bivirkinger som hypotetisk sett kan tenkes å oppstå etter vaksinering, ikke en liste over bivirkninger som faktisk har oppstått.

Dette står forklart i dokumentet, hvis artikkelforfatter bare hadde tatt seg bryet med å faktisk lese det.

Bakgrunnsrate – enkelt forklart

I tillegg er det jo slik at de aller fleste «bivirkninger» som oppstår etter vaksinering ikke har noe med vaksinen å gjøre, fordi folk får disse sykdommene og tilstandene hele tiden. Det vi altså kaller bakgrunnsraten.

Et enkelt eksempel: Folk får hodepine hele tiden. Hvis du ba hele Norges befolkning rapportere via et nettskjema hver gang de fikk hodepine i løpet av perioden 01.01.2019 til 31.03.2019, altså før noen som helst covid-vaksiner eksisterte eller var gitt, ville man få en ganske massiv database med tilfeller av hodepine. Dette er bakgrunnsraten.

Hvis man så ba alle gjøre det samme i en 3-måneders periode etter at de fikk en vaksinedose, ville man også få en omfattende database med hodepinetilfeller.

Spørsmålet er da om det er flere tilfeller av hodepine, korrigert for ulikheten i antall personer, i den første databasen sammenlignet med den andre. Hvis det er omtrent like mange tilfeller av hodepine i begge 3-månedersperiodene er det lite sannsynlig at vaksinen førte til hodepine selv om det ble registrert tusenvis av tilfeller av hodepine etter vaksinering.

Finner man derimot en statistisk signifikant økning i antall hodepinetilfeller hos de vaksinerte, kan det være et signal på at kanskje vaksinen øker sjansen for hodepine. Da må man inn og granske nøyere og se om årstid, aldersfordeling, kosthold, kjønn, andel personer med andre tilstander som ofte gir hodepine, og andre forhold er ulikt fordelt i de to gruppene og dermed kan påvirke dataene.

Hvis det fortsatt er flere hodepiner etter vaksine når man har justert for slike ulikheter, er det ganske trygt å anta at vaksinen faktisk gir økt risiko for hodepine. (Og dette har man funnet i noen sjeldne tilfeller som myo-/perikarditt, menstruasjonsforstyrrelser, blodsykdom fra AstraZeneca-vaksinen, i tillegg til de ufarlige og forventede bivirkningene som et par dager med hodepine, lett feber, vondt i armen osv.)

Vaksiner er ikke magiske

Det viktige å merke seg her er likevel at databasen over hodepinetilfeller etter vaksiner vil inneholde svært mange tilfeller av hodepine, akkurat slik databasen med hoedpinetilfeller fra før vaksinering gjorde.

Men skribenten på steigan.no ser aldri ut til å forstå dette med bakgrunnsrate. De tror av en eller annen grunn at alle tilfeller av hodepine, spontanaborter, kreft, dødsfall, hjerteinfrakt, blodpropper osv på magisk vis stoppe hos alle som vaksineres. Dermed antar de også at hvis noe slik skulle skje med en vaksinert, så må det skyldes vaksinen.

De glemmer at dette skjer med mennesker hele tiden, også hos uvaksinerte. Spørsmålet er altså om antall tilfeller skiller seg fra bakgrunnsraten eller ikke.

I Pfizers data understreker de at bivirkningsrapportene de viser til bare er innrapporterte tilfeller av ulike tilstander og sykdommer, ikke at det er noe bekreftet sammenheng med vaksinen (side 6, «AE» = adverse event = bivirkning):

An accumulation of adverse event reports (AERs) does not necessarily indicate that a particular AE was caused by the drug; rather, the event may be due to an underlying disease or some other factor(s) such as past medical history or concomitant medication.

Igjen hadde det altså vært lurt om artikkelforfatter leste dokumentet hen henviser til, heller enn å bare etterape noen andre tullinger hen har lest noe fra på internett…

Nei, vaksinen kan ikke gi genfeil

I artikkelen på steigan.no henger de seg så spesielt opp i første punkt i listen: «1p36 deletion syndrome«. (Denne er først i listen fordi den er sortert alfabetisk, hvor tall kommer før bokstaver, ikke fordi den er spesielt interessant.)

Steigan.no viser så til Wikipedia som beskriver dette som en genfeil som kan gi alvorlige utviklingsskader, og konkluderer som følger:

Pfizer har altså sjøl registrert at «vaksinen» deres kan føre til endringer av arvstoffet på en slik måte at offeret får lammelser, misdannelser, nedsatte intellektuelle evner, skader på hørsel og syn!

Men nei, det gjør Pfizer slettes ikke. Dette er jo bare en liste over ting de ser etter, ikke ting de har funnet. Og ingenting i dokumentet viser at de noensinne fant en slik genfeil hos vaksinerte.

Etter at Pfizer har oppsummert alle innrapporterte bivirkinger både hos personer som deltok i godkjenningstudiene og hos vaksinerte etter at vaksinen ble tatt i bruk i perioden 1. desember 2020 til 28. februar 2021, noe man estimerer omfatter minst 100 millioner vaksinedoser, fant de ingen type bivirkning som ga grunnlag for bekymring:

The data do not reveal any novel safety concerns or risks requiring label changes and support a favorable benefit risk profile of to the BNT162b2 vaccine.

Artikkelforfatter på steigan.no konkluderer likevel med at dette beviser at vaksinen er et giftstoff som kan sammenlignes med thalidomid-skandalen, ja, i følge artikkelen vil nok denne vaksineskandalen overgå dette. Selv om altså kilden de selv lenker til sier at man fant 0 tilfeller av nevnte bivirkning, og ingen bekymringsverdig økning i andre type bivirkninger.

Nei, vaksinen dreper ikke

Og for å understreke det siste hevder artikkelen avslutningsvis:

I den første bunken med dokumenter som FDA måtte frigjøre kom det fram at Pfizer hadde registrert 1200 vaksinedødfall på 90 dager.

Igjen uten å forstå at folk ikke slutter å dø av et utall årsaker selv om de får en vaksine. Når man har vaksinert millioner av mennesker, hvor de fleste av dem er svært gamle og syke fra før (ettersom det var primært disse som fikk vaksine i nevnte tidsperiode), vil naturlig nok noen av disse dø i løpet av 90 dager.

Både FDA og CDC gransket rutinemessig disse dødsfallene, og fant i all hovedsak ingen sannsynlig sammenheng med vaksinen. Og det var ingen økning i antall dødsfall over bakgrunnsraten, altså antallet personer man ville forvente skulle dø i samme tidsperiode uten vaksinering.

Konklusjon

Denne artikkelen på steigan.no bekrefter vel det jeg ofte har sagt, nemlig at om du leser noe på steigan.no kan du stort sett anta at sannheten er det motsatte. Fordi nettstedet er ikke ute etter å rapportere nyheter og fakta, men å dikte opp hva som helst som kan føre til klikk og deling.

Det merkeligste av alt er at disse folkene ikke ser ut til å løfte blikket og se på den virkelige verden. De aller fleste nordmenn er nå vaksinert. Det er gitt milliarder av vaksinedoser i hele verden. De fleste familiemedlemmer, venner, kollegaer og naboer av steigan.nos lesere og skribenter er nok fullvaksinerte.

Så hvis det var slik at en betydelig andel av disse ville få en alvorlig genfeil eller dø innen 90 dager, hvorfor skjer ikke dette med dem? Hvorfor i all verden ser de ikke på hva som har skjedd i den virkelige verden der ute?

Dette er virkelighetsfornektelse av en annen verden. Og selvsagt hevder artikkelforfatter at «Pfizer kan jo prise seg lykkelige over krigen i Ukraina som driver slike nyheter vekk fra førstesidene«, uten å ha fått med seg at denne informasjonen har vært offentlig i hele 3 måneder før krigen brøt ut…


Her er en kort video som forklarer alt dette på en enkel måte:

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!