Legemiddelverket slår ned på Xocai-markedsføringen

Last updated on 8. juli 2012

Det har vært litt stille fra meg etter det som i ettertid er blitt hetende «Sjokogate». Det skyldes delvis at det var mye å ta tak i i etterkant av alt oppstyret, og delvis at jeg har tatt litt ferie.

Mange har spurt om noen av disse Xocai-selgerne er klaget inn til Forbrukerombudet eller annen relevant instans, og jeg har fått informasjon fra flere som har klaget inn ulike Xocai-selgere til bl.a. Mattilsynet. Ettersom Xocai-sjokoladen svært ofte markedsføres med medisinske påstander har saken i minst ett tilfelle gått videre til Statens Legemiddelverk for vurdering.

Denne ene saken gjelder nettsiden sjokosjokk.no og helsesjokolade.net. Sistnevnte tok jeg skjermdump av i min bloggpost om «sjokolademafiaen», og den er brukt som vedlegg i klagen som Legemiddelverket viser til. Erik Arnesen gikk gjennom helsepåstandene fra helsesjokolade.net i Skepsisbloggen, noe jeg også anbefaler at du tar en kikk på.

Legemiddelverket har reagert svært kjapt ettersom klagen ble mottatt 28. juni og de sendte ut brev til sjokosjokk.no v/Michael Kristensen allerede etter få dager. I dette brevet skriver de blant annet:

I markedsføringen av Xocai fremgår det at sjokoladen har et innhold som blant annet forebygger kreft, hjelper mot depresjon, eksem og andre hudsykdommer, reduserer høyt blodtrykk samt er bra ved hjertesykdom. Dette er medisinske påstander som det ikke er tillatt å bruke om produkter som ikke er legemidler med markedsføringstillatelse.

Vi ber om at Sjokosjokk.no snarest og senest innen 20. juli 2012 gir tilbakemelding om hvorvidt den ulovlige markedsføringen av Xocai vil bli endret, slik at den er i samsvar med regelverket.

Dette burde være ganske så tydelig og klart, og det burde være lite rom for diskusjon. Men Xocai-selgere er en merkelig gjeng med et ganske så forskrudd syn på verden, for hør bare hva Michael Kristensen presterer å svare i sin mail til Legemiddelverket:

Undertegnede som er ansvarlig for nettstedet sjokosjokk.no driver ikke nettbutikk, men har kun en lenke til MXI Corp. sin webshop i USA. Dette fremgår tydelig her: http://sjokosjokk.no/nettbutikk.html

Sjokosjokk er ikke en underavdeling eller datterselskap av MXI, og jeg er ikke aktiv som medarbeider/medlem. Jeg benytter sjokosjokk.no utelukkende for å demonstrere mine ferdigheter innen web-design, som er mitt fagområde.

Sjokosjokk.no inneholder forøvrig ingen påstander som er i strid med lovverket, i så fall ber jeg om at dere påpeker hvor i teksten dette forekommer.

Når du har sluttet å le kan vi går videre og se på hver av disse påstandene. Først hevder Kristensen å ikke drive nettbutikk. Han lenker bare til MXI sin nettbutikk i USA, skriver han. Vel, jeg er ikke så sikker på at det er hele sannheten. Her er en skjermdump fra nettsiden hans:

Skjermbilde 2012 07 06 kl 18 49 56

Hele nettsiden er utelukkende markedsføring av Xocai og MLM-salgskonseptet. I footer av nettsiden står følgende tekst:

Sjokosjokk.no er en uavhengig forhandler av XOÇAITM produkter i Norge – Sunn sjokolade og helsekost fra MXITM Corp, USA.

På en annen side finner vi dette:

Som medarbeider hos MXI med Sjokosjokk.no som sponsor er du sikret topp support og god hjelp til å komme i gang med sjokoladesalget.

Sjokosjokk.no er en del av den norske forgreningen til TeamX88, en av de største distributørene av Xocai sjokolade.

Går man til nettbutikken som Kristensen hevder bare lenker til MXI sin nettbutikk, så sendes det også med et parameter OwnerID=129037. På siden hvor man kan registrere seg som medarbeider i MXI inneholder lenken også EnrollerID=129037. Det er altså ganske åpenbart at Kristensen her får inntekter av at folk bestiller produkter via hans nettside, selv om han selv ikke sitter med noe lager og sender ut produktene selv. Det er litt av hele konseptet med MLM, og at han forsøker å gjemme seg bak dette er ganske pinlig.

Han hevder å ikke være hverken medarbeider eller medlem, men opererer altså med en AffiliateID/OwnerID i lenkene til MXI fra sjokosjokk.no. Googler man navnet hans finner man også andre nettsider knyttet til sjokosjokk.no, slik som denne:

Skjermbilde 2012 07 06 kl 19 01 03

Her skriver han i nettsidenes tittelfelt:

Michael Kristensen, Official MXI Corp Distributor

Og i headingen ser man at han omtaler seg som INDEPENDENT DISTRIBUTOR.

denne siden finner man også igjen samme OwnerID i URLen til nettbutikken.

I MXI sin backoffice-løsning for medlemmer ser man at han hele tiden omtales som «Official MXI Corp Distributor».

Skjermbilde 2012 07 06 kl 19 04 42

Jeg tror man ganske sikkert kan si at Kristensen lyver når han hevder å ikke være hverken medlem eller medarbeider i MXI/Xocai-nettverket.

Til slutt hevder han at nettsiden sjokosjokk.no ikke inneholder noen påstander i strid med lovverket. Dette er ganske interessant, fordi det viser nettopp hvor lett det ofte kan være å omgå lovverket. Sjokosjokk.no skriver for eksempel ikke direkte at Xocai kan forebygge kreft, men derimot så fokuseres det ekstremt på hvor mye antioksidanter Xocai inneholder, og hvor viktig det er med et høyt inntak av antioksidanter, for deretter å ha en faktaboks fra Wikipedia med informasjon om antioksidanter hvor det blant annet står:

De kan også føre til forandringer i arvestoffer, DNA. Dette kan igjen føre til kreft og hjerte- og karsykdommer. Antioksidanter beskytter oss mot disse frie radikalene og gjør slik at cellene i kroppen vår ikke blir skadet.

Det folk da leser er naturlig nok at Xocai = mye antioksidanter = beskytter mot kreft og hjerte-/karsykdommer, selv om Sjokosjokk aldri direkte har sagt at Xocai beskytter mot kreft.

Heldigvis tar ikke Legemiddelverket i mot slikt vås og svarer Kristensen:

Du skriver at Sjokosjokk.no ikke inneholder noen påstander som er i strid med lovverket, i så fall ber du oss påpeke dette.

Som det fremgår av vårt brev datert 28.06.2012 så skriver vi følgende om medisinske påstander i markedsføringen :

I markedsføringen av Xocai fremgår det at sjokoladen har et innhold som blant annet forebygger kreft, hjelper mot depresjon, eksem og andre hudsykdommer, reduserer høyt blodtrykk samt er bra ved hjertesykdom. Dette er medisinske påstander som det ikke er tillatt å bruke om produkter som ikke er legemidler med markedsføringstillatelse.

De fortsetter så med å minne ham om fristen på 20. juli for å bekrefte at han vil endre dette. Jeg ser at nettsiden sist ble endret i dag, 6. juli, så det kan ha stått enda grovere påstander om helseeffekt der tidligere. Nettsiden har for øvrig eksistert siden 2009 og innholdet er blitt endret litt underveis, så at dette bare er en side for å demonstrere webdesignkunstene sine er lite troverdig. Det blir enda mindre troverdig når han står bak flere andre «avleggere» av denne nettsiden som alle har til hensikt å selge Xocai-sjokolade og verve nye selgere i nettverket hans.

Det er bra Legemidelverket reagerer raskt og hardt, og om han ikke fjerner de medisinske påstandene fra sjokosjokk.no innen fristen kan han ilegges tvangsgebyr eller straffes ihht Legemiddelloven §31 som sier:

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler.

Men sjokosjokk.no er bare en av mange slike nettsider. Et Google-søk på ordene Xocai og kreft gir mange treff til nettsider som alle hevder at Xocai kan forbygge diabetes, kreft, psoriasis, slag, hjerte-/karsykdommer, og en hel rekke andre sykdommer og symptomer. Xocai-sjokoladen markedsføres som en «sunn sjokolade», noe det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å hevde. Markedsføringen er altså problematisk og villedende helt inn til sin kjerne.

Dette bekymrer meg. Hvordan i all verden skal man komme alle slike falske påstander til livs? Her nytter det ikke å forsøke å ta én og én Xocai-selger basert på individuelle klager. Her burde man rett og slett nedlegge forbud mot hele Xocai-virksomheten i Norge ettersom markedsføringen som helhet ser ut til å bryte med loverket fordi det inneholder medisinske påstander.

Ikke bare bryter det med det norske lovverket, men nå bryter det også med den nye EU-forordningen som krever at helsepåstander om kosttilskudd og mat skal forhåndsgodkjennes før de kan brukes i markedsføring. EU sine helsemyndigheter (EFSA) har vurdert den vitenskapelige dokumentasjonen på at kakao skal ha positive helseeffekter og funnet den mangelfull.

I prosessen hvor EFSA har vurdert helsepåstander som produsenter har søkt om godkjenning for gikk de i 2010 ut og sa at helsepåstander om kakao ikke ville bli godkjent:

The European Food and Safety Authority (EFSA) has struck a blow to the confectionery industry by saying there is not enough evidence to support a link between cocoa flavanols and some of the often touted health benefits.

EFSA’s Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) looked at various scientific studies relating to the effect of cocoa flavanols on maintenance of normal blood pressure, and protection of lipids from oxidative damage.

The NDA indicated that much of the evidence was contradictory. Looking at maintenance of normal blood pressure, the panel said that evidence from small and un-blinded studies with lower doses in favour of an effect was in conflict with evidence from adequately powered and well-controlled studies. Evidence from blinded studies with lower doses was also said to be conflicting.

In regards to protection of lipids from oxidative damage, the panel said that although one acute study reported significant changes in plasma concentrations of total F2-isopostanes after a single administration of cocoa flavanols, this effect was not confirmed when cocoa flavanols were consumed daily for three to six weeks. It also saw no effect on plasma concentrations of oxidised LDL particles.

Går man til EFSA-databasen over helsepåstander de har vurdert og ikke godkjent, så finner man at blant annet at følgende type påstander om kakao ikke er vitenskapelig dokumentert:

– helps protect you from free radicals;
– helps promote healthy cells by minimising free radicals;
– helps to promote healthy cells by neutralising free radicals.
– antioxidant(s).

og

Maintenance and promotion of a normal blood pressure

og ulike varianter av disse.

Det betyr at fra 14. desember 2012, når fristen for å fjerne slike påstander fra markedsføringen/emballasjen til kosttilskudd og matvarer går ut, så kan man ikke lenger hevde at hverken kakao, eller mer spesifikt Xocai, har gunstige helseeffekter grunnet sitt antioksidantinnhold. Da blir i praksis salg av Xocai-sjokoladen ulovlig i sin natur, og det eneste man i så fall kan bruke som salgsargument er at det smaker godt – i den grad det gjør det.

Uansett, det er godt Legemiddelverket reagerer, og mitt bidrag er vel å herved oppfordre dere lesere til å søke opp flere Xocai-selgere som kommer med påstander om helseeffekt av sjokoladen, og så klage disse inn til Forbrukerombudet. Det kan du gjøre på denne websiden. Ta gjerne skjermdump (screenshot) av nettsiden du klager inn, med helsepåstandene synlig, og last opp i skjemaet slik at du har dokumentasjon.

Happy reporting!

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!