Dag Fallet vrøvler i vei om vaksiner

Last updated on 31. desember 2013

Skjermbilde 2013 01 07 kl 00 26 59

Vaksinemotstander Dag Fallet er misfornøyd med at jeg har blogget om effekten av influensavaksinen, og i sin egen blogg tar han til motmæle. Han viser til samme Cochrane-review som meg og skriver:

Så er det da noe poeng for en frisk voksen person å vaksinere seg mot influensa?:

“The results of this review seem to discourage the utilisation of vaccination against influenza in healthy adults as a routine public health measure.”

Men, da vil vi få argumentet at vi bør vaksinere oss for å beskytte andre. Cochrane har følgende å si om den saken, noe som medfører det argumentet faller helt bort:

“There is no evidence that they affect complications or transmission.”

Så da står man igjen med spørsmålet, skal jeg vaksinere meg og satse på at jeg blir den ene av 100 som vaksinen funker for, eller skal jeg satse på andre løsninger.

Her tror han at han er uenig med meg og har avslørt at jeg tok feil, men hvis man ser på hva jeg selv skriver så forvrenger han sannheten som vanlig. Jeg skrev i min bloggpost:

Det de skriver her er at selv om vaksinen har en beskyttende effekt på rundt 75% hvis virustypen i vaksinen matcher den som er i omløp (sesonginfluensa), så har det å vaksinere befolkningen liten effekt på antall dager sykefravær, sykehusinnleggelser, dødsfall og spredning av sykdommen.

Altså i praksis det samme. Det Cochrane-analysen sier er at vaksinen er svært effektiv på individnivå, noe som betyr at hvis du er i en risikogruppe bør du ta den. Men det har lite hensikt å rutinemessig massevaksinere alle. Det er ikke fordi vaksinen ikke virker, men fordi bare en liten prosentandel av befolkningen blir smittet av influensa, og den totale effekten vil derfor være liten. Myndighetene anbefaler normalt sett ikke alle friske voksne nordmenn å vaksinere seg mot sesonginfluensa, og er derfor helt på linje med studien Fallet viser til. Uten at han helt synes å forstå det selv.

Når Fallet skriver «skal jeg vaksinere meg og satse på at jeg blir den ene av 100 som vaksinen funker for» viser det at han ikke har forstått konklusjonene i studien, på lik linje med litt for mange andre. Et eksempel er turnuslege Jan-Øyvind Lorgen som skremmende nok til stadighet sprer propaganda mot vaksiner. For en tid tilbake skrev han følgende på Facebook:

Skjermbilde 2013 01 06 kl 22 13 58

(Han har også postet det her, her, og litt skepsis til HPV-vaksinen her.)

Dette tolkes av de fleste som at hvis 100 vaksinerte personer smittes av influensa, vil bare 1-1,5 av dem unngå å bli syke. Det kunne tyde på en beskyttende effekt på 1-1,5%. Men det er ikke det studien sier. Den sier derimot at hvis man tar 100 personer i den generelle befolkningen av friske voksne mennesker (ikke i risikogrupper), så vil rundt 4% blir syke hvis ingen vaksineres. Hvis derimot alle var vaksinerte ville 1-1,5% bli syke. Det er altså en beskyttende effekt på ca 75%, noe Cochrane-reviewet sier tydelig. Men poenget er at ettersom 96% ikke vil bli smittet av influensa, og disse uansett ikke er i noen risikogruppe, så har det ikke noe for seg å vaksinere alle rutinemessig.

Det synes å være vanskelig for en del å forstå at studien ikke snakker om 100% smittede, men derimot 4% smittede. Dermed stemmer det ikke som Fallet sier at man kan ha flaks å være en av hundre som vaksinen har beskyttende effekt på. Nei, hvis man vaksinerer seg vil man derimot kunne være en av de 3 som ikke blir syke av de 4 som smittes i en gruppe på 100 personer. Og er man i en risikogruppe, ja, så har vaksinen i aller høyeste grad dramtisk god nytte.

Influensavaksine og fruktbarhet

Fallet går så over til å snakke om sikkerheten til vaksinen og påpeker at den kan være kreftfremkallende og påvirke fruktbarheten. Hva er argumentet hans for det? Jo, at Fluarix, Vaxigrip og Influvac ikke er testet for disse forhold. Det har han rett i, og det fremgår at sikkerhetsdataene til vaksinene. Men det han ikke forstår er at ingrediensene i vaksinene derimot er testet for disse forhold. Det finnes derfor ingen rimelig grunn til å anta at vaksinene skulle ha slik effekt. Hvorfor Fallets spekulasjon er svært urimelig skal vi se nærmere på.

Han begynner med å trekke frem noen av ingrediensene i vaksinene og fremstiller dem som farlige. De har tross alt ganske skumle navn med Xer og sånne slemme bokstaver i seg. Men stemmer hans påstander? La oss se.

Dag Fallet skriver:

Octoxynol-10 (triton X-100):
”In a 1977 study in the Journal of Reproduction and Fertility, triton X-100 was listed in a table of “most potent spermicides” that would produce 100% stripping of human sperm and the dosages needed for such an effect.”

Fluarix inneholder inntil 0.085 mg av Octoxynol-10, også kalt Triton X-100. Dette stoffet brukes for å inaktivere («drepe») virusene i vaksinen. Fallet viser til en artikkel skrevet på et åpent nettsted hvor hvem som helst kan publisere hva som helst, hvor det igjen vises til en studie (uten lenke eller noen henvisning til den faktiske studien eller rapporten) fra 1977 som viste at Triton X-100 virket sæddrepende. Det han ikke gjør er å se på klinisk forskning som har sjekket om en mikroskopisk andel av dette stoffet i en vaksine faktisk har noen negativ effekt på fertiliteten. Slike studier finnes, f.eks. denne:

A TritonX-100-split Virion Influenza Vaccine is Safe and Fulfills the Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) Recommendations for the European Community for Immunogenicity, in Children, Adults and the Elderly

Her skriver de:

In a series of clinical trials, Aventis Pasteur (formerly, Pasteur Mérieux Connaught) tested both the safety and immunogenicity of this TritonX-100-split virion influenza vaccine in 566 subjects (42 children, 296 adults, and 228 elderly adults) during three influenza seasons (1991, 1993, and 1995). The TritonX-100-split virion vaccine was well tolerated: no serious adverse events were recorded during the 21 days following immunization.

Ser man videre på stoffet kan man lese at når det brukes sæddrepende vaginalt så bruker man mengder på 50-150 mg, altså mer enn 1000 ganger høyere dose enn det man finnes i en vaksine. Og det brukes rett på sædcellene, ikke injisert i en muskel i overarmen.

En annen studie så på tryggheten av Triton X-100, og her fant de at stoffet ble skilt ut av kroppen uten å metaboliseres på noe vis. Det akkumuleres altså ikke i kroppen. Og om det skulle ta livet av noen sædceller (noe det ikke gjør når det gis i vaksine), vel, så produserer vi heldigvis nye hele tiden. Hvis en så liten dose i en vaksine er det Fallet frykter, så må han også være dødsredd for sæddrepende kremer og kondomer, hvor dette stoffet brukes ofte, og i vesentlig større mengder.

Deretter kommer klassikeren formaldehyd. Man skulle tro at disse vaksinemotstanderne var i stand til å tilegne seg kunnskap, men nei. Vi får de samme gamle påstandene servert om og om igjen.

Formaldehyd:
“Formaldehyde has been classified as a known human carcinogen (cancer-causing substance) by the International Agency for Research on Cancer”

Som vi vet er Fallet særdeles flink til å ta sitater ut av sin kontekst. Han skuffer heller ikke her. Påstanden ovenfor er hentet fra en god kilde, nemlig cancer.gov. Men han unnlater å fortelle hele historien. Leser man teksten på siden ser man at formaldehyd mistenkes å muligens kunne være kreftfremkallende om man eksponeres for det i svært høye doser over veldig lang tid. Her snakker man da også om eksponering via luft, altså at man inhalerer formaldehyd.

Folkehelseinstituttet skriver derimot følgende om formaldehyd på sine nettsider:

Epidemiologiske studier antyder en årsakssammenheng mellom eksponering for formaldehyd og nesekreft. Dersom luftveiene ikke blir skadet av gjentatt eksponering for formaldehyd, vil eksponering av mennesker for lave, ikke-cytotoksiske konsentrasjoner av formaldehyd representere en ubetydelig kreftrisiko.

En ubetydelig kreftrisiko for langvarig eksponering via luft. Men vi snakker ikke om luft her, vi snakker om vaksiner, men det synes Fallet glatt å overse. Er det farlig på en måte, så er det sikkert farlig på en annen måte også. Slik er det i Fallets virkelighetsforståelse.

I dyreforsøk har man vist at en enkeltdose på 25 mg/kg ikke ga noe skader. Hos et voksent menneske ville det tilsvare rundt 20 gram formaldehyd injisert i kroppen uten risiko. I en vaksine er det 5 tusendels gram, altså mange tusen ganger mindre enn det vi allerede vet er trygt. Hos barn har man satt en maksgrense for eksponering på 0,2 mg, altså 40 ganger høyere enn dosen i en vaksine.

Formaldehyd finnes også naturlig i kroppen, og hver av oss har normalt 2,5 mikrogram formaldehyd per milliliter blod til enhver tid. Altså har vi allerede rundt 2500 ganger mer formaldehyd i blodet enn hva vi får i oss fra en vaksine. Selv en baby vil ha en naturlig mengde formaldehyd som er minst 200 ganger høyere enn hva de får i seg fra vaksinen. Får de mange vaksiner på en gang vil tilleggsdosen likevel ligge mange ganger under den naturlige mengde formaldehyd i blodet.

En vaksine påvirker altså ikke mengden formaldehyd i kroppen annet enn mikroskopisk, og langt mindre enn de naturlige svingningene vi har gjennom å spise mat. Fordi det Dag Fallet heller ikke nevner er at formaldehyd er et naturlig nedbrytingsprodukt i vår vanlige fordøyelse, så du får i deg mye mer formaldehyd ved å spise et økologisk dyrket eple.

Neste skumle stoff:

Polysorbate 80:
“Polysorbate 80 is a known sterility causing agent in rats. It caused changes to the vagina and womb, ovary deformities and degenerative follicles and this impaired the rats’ ability to reproduce.

Some medical professionals argue that it has only been found to cause infertility in rats, not humans, but the Depo-Provera contraceptive shot also contains polysorbate 80 and it has been added to experimental animal contraceptive injections as one of the ideal sterilizing ingredients”

Fluarix inneholder inntil 0.415 mg polysorbate 80. Igjen siterer Fallet en tilfeldig skribent på et åpent nettsted som ikke viser til noen vitenskapelig kilde for sin påstand. Men hva vet vi om dette stoffet? Kan det sterilisere rotter?

Ja. Hvis man sprøyter det inn i doser ekstremt mye høyere enn man får i seg fra en vaksine. Mengden de sprøytet inn i nyfødte rotter tilsvarer at man skulle sprøyte inn flere desiliter av stoffet i et voksent menneske. Først da fant man at det kunne skade.

Vaksinemotstandere ser ikke ut til å forstå dette med doser. De forstår ikke at alle stoffer har trygge og utrygge doser. Det at et stoff kan være giftig eller kreftfremkallende i én dose, betyr ikke at det er det i en vesentlig mindre dose. Dette er ikke en glidende skala hvor et stoff er enten farlig eller ikke farlig, og er det farlig i høy dose, ja så må det være litt farlig i mindre dose også. I så fall bør du slutte å drikke vann umiddelbart ettersom det også er giftig i høy dose, og dermed må, om vi skal følge Fallets logiskk, være litt farlig i en lavere dose også. Styr unna!

Fallet fortsetter med Octoxynol 9, uten å si annet enn at det er et sæddrepende middel. Ja, det er korrekt, hvis det kommer i direkte kontakt med sæd i vesentlig høyere doser enn hva man får sprøytet inn i vevet. Stoffet skilles ut igjen i urin og avføring uten å være i kontakt med sæd, så det er vanskelig å se at det skal kunne føre til sterilitet i den mikroskopiske dosen som finnes i en vaksine.

Det er påfallende at Fallet gjennomgående ikke viser til en eneste studie som viser at noen av disse stoffene faktisk er farlige. Han forsøker bare å lure leseren til å tro at de kan være farlige, fordi de kanskje er vist å være farlige under helt andre omstendigheter og i helt andre doser. Men han klarer ikke rote frem en eneste studie som faktisk underbygger påstandene han serverer. Ikke én eneste.

Fallet fortsetter fadesen:

Potassium Chloride:
“Studies with Potassium Chloride in 0.9% Sodium Chloride Injections have not been performed to evaluate carcinogenic potential, mutagenic potential, or effects on fertility.”

Kilden for dette er en nettside som krever innlogging, så jeg får ikke lest det, men det er egentlig ganske irrelevant all den tid kaliumklorid, som det heter på norsk, allerede finnes i samme konsentrasjon i kroppen som i en vaksine. Dette er salter eller elektrolytter som er kritiske for at kroppen skal fungere, og igjen handler dette om mikroskopiske doser tilsvarende det vi naturlig har i kroppen fra før. Mengden i en vaksine er altså helt trygg.

Doser er ikke irrelevant

Så forsøker Fallet å komme meg i forkjøpet:

En vaksineforkjemper vil her hevde studier viser disse stoffene forekommer i så små mengder de er ufarlige, og viser da gjerne til dyreforsøk hvor man har gitt for eksempel rotter opp til 100 ganger den dosen et menneske ville få, uten problemer for rottene.

Dyreforsøk i forhold til sikkerhet av en medisin er lite å stole på. Det kan for eksempel Northwick Park clinical trial drug, TGN1412, være et bevis på. Det var en studie hvor det ble prøvd ut en ny medisin som hadde vist seg å være trygg i bruk på aper, i doser som var 500 ganger større en hva studiedeltagerene fikk. Studien tok nesten livet av 6 personer gjennom cytokin storm, noe som viser hvilken forskjellig respons man kan få gjennom dyre og menneskeforsøk.

Det er flere problemer med dette argumentet. For det første er eksemplet han viser til fra en fase 1 klinisk studie. Det er den første fasen i utprøving av nye medisiner. Her forsøker man å teste trygghet på noen helt få individer, og problemet med dette eksperimentelle stoffet ble altså oppdaget allerede i denne første fasen. Godt er det!

Stoffene brukt i vaksiner har derimot gjennomgått gjentatte kliniske forsøk i alle tre faser. De blir ikke godkjent uten å kunne vise til slike kliniske studier som dokumenterer trygghet. I fase 2 og fase 3 av slike studier bruker man stadig flere forsøkspersoner, opp til flere tusen, og til slutt også blinding og kontrollgrupper. Hvordan dette foregår i USA kan du lese her og her:

Pre-marketing (pre-licensure) vaccine clinical trials are typically done in three phases, as is the case for any drug or biologic. Initial human studies, referred to as Phase 1, are safety and immunogenicity studies performed in a small number of closely monitored subjects. Phase 2 studies are dose-ranging studies and may enroll hundreds of subjects. Finally, Phase 3 trials typically enroll thousands of individuals and provide the critical documentation of effectiveness and important additional safety data required for licensing. At any stage of the clinical or animal studies, if data raise significant concerns about either safety or effectiveness, FDA may request additional information or studies, or may halt ongoing clinical studies.

If successful, the completion of all three phases of clinical development can be followed by the submission of a Biologics License Application (BLA). To be considered, the license application must provide the multidisciplinary FDA reviewer team (medical officers, microbiologists, chemists, biostatisticians, etc.) with the efficacy and safety information necessary to make a risk/benefit assessment and to recommend or oppose the approval of a vaccine. Also during this stage, the proposed manufacturing facility undergoes a pre-approval inspection during which production of the vaccine as it is in progress is examined in detail.

Following FDA’s review of a license application for a new indication, the sponsor and the FDA may present their findings to FDA’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC). This non-FDA expert committee (scientists, physicians, biostatisticians, and a consumer representative) provides advice to the Agency regarding the safety and efficacy of the vaccine for the proposed indication.

Vaccine approval also requires the provision of adequate product labeling to allow health care providers to understand the vaccine’s proper use, including its potential benefits and risks, to communicate with patients and parents, and to safely deliver the vaccine to the public.

Men ikke bare det, disse stoffene som Fallet ramser opp er også brukt i mange hundre millioner vaksinedoser, ofte over flere tiår, uten at man har avdekket bivirkninger! Og dette overvåkes nøye. Et krav for å selge vaksiner er at produsenten driver omfattende overvåking og analyser av innrapporterte bivirkninger også etter at vaksinene er tatt i vanlig bruk, såkalt fase 4-studie.

Fallet lever i en fantasiverden hvor han later som om dette er skumle stoffer med potensielt alvorlige helsekonsekvenser som bare er testet i små dyreforsøk, men unnlater å nevne at de har vært utprøvd i den virkelig verden i så stor skala at vi hadde visst det for lenge siden om de faktisk hadde sjeldne bivirkninger som først kunne avdekkes når mange millioner fikk vaksinene.

Det andre Fallet roter med er at eksemplet han viste til, TGN1412, var et stoff som ikke finnes i kroppen naturlig. Mange av stoffene han nevner fra vaksinene er derimot stoffer som vi har større mengder av i kroppen fra før. Det er altså etter alle målestokker naturlige stoffer som vi vet at kroppen håndterer helt greit i mye større doser. Det kan synes som om Fallet tror disse stoffene alle er helt fremmede for kroppen, og det er ganske imponerende ettersom fakta bare er et googlesøk unna.

Influensavaksine og kreft

Så langt har det handlet om vaksineingrediensers innvirkning på fruktbarhet, men så går Fallet over til kreft, og skriver:

I 2011 ble det publisert en studie i The journal of virologi ved navn “Annual Vaccination against Influenza Virus Hampers Development of Virus-Specific CD8 T Cell Immunity in Children“. T-celler, eller T-lymfocytter, er en viktig del av vårt immunsystem, og CD8 som er en type T-celler, er et av kroppens forsvar mot kreft:

[…]

Studien viser at influensa vaksinasjon forstyrrer produksjonen av “virus-spesific” CD8 celler, som beskytter mot blant annet influensa, slik at kroppen utvikler færre av de. Skjer det samme med andre CD8 celler som beskytter mot f.eks kreft? Hvem vet..

Dette er en pilotstudie på 14 barn med cystisk fibrose. Resultatet er interessant, men det finnes altså ingen studie som viser dette i stor skala på friske barn. Dermed blir det noe søkt å konkludere, slikt Fallet gjør, med at man dermed kan ekstrapolere dette til at vaksiner kanskje gir kreft. Ja, det er ikke bare søkt, det er hårreisende galt. Forskerne selv nevner aldri kreft med et ord, og dette er det bare frisøren Fallet selv som spekulerer rundt uten noen faglig kompetanse på området, og uten en gang å ha noen studie å støtte seg til som insinuerer det han selv gjør.

Han konkluderer også like bastant om effekten av vaksiner på vårt immunsystem:

En annen ting vi kan lese ut fra den studien er at årlig influensa vaksine ødelegger vår naturlige immunitet, og gjør vaksinerte mer mottakelig for virus:

“ vaccines could leave patients more vulnerable to novel pandemics, as induction of virus-specific killer T cells caused by childhood influenza infection may reduce morbidity and mortality rates from pandemic influenza viruses“

Det han ignorerer er forskning som har fulgt opp vaksinerte barn og sammenlignet dem med uvaksinerte. En stor studie i Tyskland på over 17 000 unge viste at vaksinerte barn bare skiller seg fra uvaksinerte på et område, og det er at de er mindre syke enn de uvaksinerte. Ingen negativ effekt på immunsystem eller allergier eller generell helse ble funnet. Vaksiner svekker ikke immunforsvaret.

Likevel forsøker Fallet å si at influensavaksinens negative effekt på immunsystemet ble bekreftet av en canadisk studie:

Det fikk vi bekreftet gjennom 5 studier fra Canada, som viste at de som tok influensavaksine, hadde større mulighet til å få H1N1 infeksjon. Det ble senere bekreftet gjennom en studie i 2012:

Igjen bommer han på flere punkter. Ja, dette mystiske fenomenet ble verifisert i dyreforsøk. Men det gjelder ikke influensavaksiner generelt. Det gjaldt spesifikt den H1N1-vaksinen som ble brukt i Canada, og forskerne frarådet ikke bruk av vaksinen på dette grunnlag.

Det andre problemet med Fallets eksempelbruk er at dette hadde ingenting med at vaksiner hemmer immunforsvaret vårt å gjøre, slik han selv konkluderer. I artikkelen han selv lenker til forsøker forskerne å forklare hva de tror kan være årsaken til denne mystiske effekten, men nevner ingenting om at immunsystemet ble hemmet av vaksinen.

Atter en gang plukker Fallet et poeng fra én studie og ekstrapolerer dette til å gjelde sine egne ville hypoteser som nevnte studie ikke sier noe som helst om.

Mot slutten skriver han:

Det er altså mange spørsmål man kan stille seg om sikkerheten av influensavaksiner. Polysorbate 80 som flere av de inneholder, åpner opp barrieren mellom blod og hjerne, og gjør den porøs. Det er som skapt for å få skadelige stoffer inn i hjernen, og hvem ønsker seg vel det.

Igjen har ikke Fallet satt seg inn i mekanismen. Det er gjort forskning som viser at ved å dekke nanopartikler med polysorbate 80 kan det brukes til å levere medisiner til hjernen. Men vaksiner består ikke av nanopartikler dekket av polysorbate 80. Uten denne spesielle formen av stoffet på nanopartikler får man ikke krysset blod-hjerne-barrieren. Og mengden polysorbate 80 som kreves for å oppnå denne effekten er mange ganger høyere enn det vi finner i en vaksine. Atter en gang brenner Fallet seg på dose-problemet, i tillegg til at han hopper vilt fra en mekanisme til en annen, uten at det har noen som helst sammenheng med vaksiner.

Vitamin D

Fallet avslutter med sitt eget helsetips:

Det er for mange ubesvarte spørsmål ved influensavaksiner, og når man vet de har en heller laber-ikke eksisterende effekt, på toppen av alle potensielle farer, ja da bør det heller fokuseres på helsefrembringende forebygging som Vitamin D3, og andre hjelpemidler.

Tja. Forskning på effekten av vitamin D-tilskudd mot infeksjoner i øvre luftveier er sprikende. Den nyeste studien fant ingen effekt av dette, men det finnes også studier som mener å se en sammenheng mellom nivået av vitamin D i blodet og antall sykedager. Vi vet altså ikke med sikkerhet ennå, og det forutsetter at du i utgangspunktet har lavt nivå av vitamin D. Det vi derimot vet med stor sikkerhet er at influensavaksinen er fullstendig trygg, og vesentlig mer effektiv enn vitamin D-tilskudd, spesielt i en situasjon med pandemi. Hvis Fallet og andre vaksinemotstandere vil proppe i seg vitamin D-kapsler den dag vi får et utbrudd av dødelig H5N1, så er det deres frie valg. Det vil være naturlig seleksjon på sitt mest effektive. Men de vil øke risikoen for oss andre, og jeg håper de er anstendige nok til å vaksinere sine i så tilfelle snart foreldreløse barn…

Konklusjon

Mens tittelen til Fallets bloggpost er «Influensavaksiner ødelegger vårt immunsystem. Kan det føre til en økning av kreft?», så viser han altså kun til to studier som han mener er relevante. Den ene studien er en liten pilotstudie, og den andre sier ingenting om effekten av vaksine på immunsystemet. Ingen av dem nevner kreft med et ord. Det er ren fantasi fra Fallets side.

Påstandene om at innhold i vaksiner kan påvirke fertilitet er basert på en rekke feilinformasjon omkring dosering av stoffer som stort sett finnes naturlig i kroppen vår. Påstandene er fremstilt som om dette er eksperimentelle stoffer kun testet i dyreforsøk, mens sannheten er at stoffene har vært brukt i vaksiner i mange hundre millioner doser over mange tiår uten at det er påvist noe risiko ved dem. Igjen ren fantasi fra frisøren.

Hele teksten fra Fallet er altså et sammensurium av feilinformasjon og misforståelser, samt ekstreme slutninger dratt uten noe faglig grunnlag eller støtte i forskningen han henviser til.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!