Den mest ekstreme gruppen alternativtilhengere er ute etter å ta meg. Igjen. Jeg kaller dem ekstreme, fordi mainstream-alternative synes å ha tatt avstand fra denne gjengen og de grovt injurierende påstandene de fremsetter. Det har de siste ukene dukket opp flere blogger og diskusjonstråder hvor de mest hårreisene påstander om meg legges frem. Forfatterne er uten unntak profilerte vaksinemotstandere. Det er ikke helt tilfeldig.

Om dyresex og nekrofili

Det er helt grotesk hva de klarer å lire av seg, for eksempel sånt som dette fra Rolf Erik Hanssen:

Gunnar R Tjomlid er direkte farlig for barn og vi foreldre bør passe ekstra godt på hvilke voksne personer våre barn omgåes!!!

Men det er i blant moro å diskutere med dem, fordi de er så utrolig enkle å avkle. La meg gi noen eksempler.

I en diskusjonstråd inne på ekstrem-altiesiden «I Lyskilden» på Facebook skriver Dag Fallet følgende:

Skjermbilde 2012 12 09 kl 16 30 41

Jeg argumenterer altså for at både dyresex og nekrofili burde være tillatt. Huff, jeg må være en grusom person. Problemet er bare at Fallet lyver. For jeg har nøyaktig én bloggpost om hvert av disse temaene. I bloggposten om nekrofili skriver jeg:

Men det er vel i de fleste tilfeller en overveiende risiko for at pårørende vil kunne få vite om handlingen, og med hensyn til disse bør nok nekrofile handlinger være forbudt.

Sier jeg her at nekrofili burde være lovlig? Nei, jeg sier nøyaktig det motsatte. Jeg sier at det bør være ulovlig. Jeg stiller dog noen spørsmål om hvorfor vi har denne loven, men argumenterer ikke for at den bør fjernes.

Ren løgn fra Fallet der altså.

Hva sier jeg så om dyresex? Har jeg argumentert for at dette bør legaliseres? La oss se hva jeg skriver i den eneste bloggposten jeg har om dyresex:

Jeg er glad vi får en lov som i enda større grad beskytter dyr mot menneskelig vold

Er dette et argument mot innføring av en slik lov? Nei, tvert i mot. Jeg sier eksplisitt at jeg er glad for en slik lov. Jeg stiller dog spørsmålet om ikke dyr allerede er godt nok beskyttet i eksisterende lovverk, og er der på linje med jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo som viser til dyrevernloven §2 som sier at det

«skal farast vel med dyr» og at det skal tas hensyn til dyret slik at dette ikke lider unødig

Men altså, jeg argumenterer ikke for at dyresex er greit eller burde være lov. Tvert i mot.

Dette burde vel avkle Fallet som den løgner han er.

Men Fallet hevder at jeg egentlig driver med «dobbeltsnakk» fordi jeg skriver en ting men egentlig mener noe annet. Det er for det første interessant at Fallet mener å vite hva jeg mener bedre enn jeg selv gjør, men det er også interessant å merke seg at det han kaller «dobbeltsnakk» av de fleste andre vil kalles nyansering, problematisering og drøfting av et tema. Jeg kan problematisere ideen om at en hest som knulles av en mann har det verre enn en hund som må stå i bånd hele livet, men samtidig være klokkeklar på at det bør være forbudt å ha sex med dyr. En slik evne til å se et problem fra flere sider synes å være fraværende hos mine mest ekstreme kritikere.

Det mest ironiske er likevel måten Fallet selv driver det han kaller dobbeltsnakk. Han skriver flere bloggposter hvor han forsøker å vise at jeg helt åpenbart må ha en spesiell interesse for pedofili, støtter pro-pedofile organisasjoner og er svært pro-pedofil i alt jeg skriver, men hevder helt til sist i teksten at han ikke mener å insinuere at jeg selv er pedofil.

Særlig.

Seksuell lavalder på 12 år?

Et par andre eksempler. Det er blitt gjengitt gang på gang at jeg skal ha ønsket en seksuell lavalder på 12 år. Sitatet som gjengis lyder slik:

Skjermbilde 2012 12 09 kl 16 48 38

Sitatet er hentet fra denne bloggposten hvor jeg drøfter noen uttalelser fra Tor Erling Staff, blant annet at han mener vi ikke trenger noen lov om seksuell lavalder i det hele tatt. Jeg sier derfor at jeg ikke er enig i dette, og at jeg vil ha en seksuell lavalder på 12 år…

Men det er her det interessante kommer inn, fordi denne setningen slutter litt brått. Den slutter nemlig ikke der hvor sitatet til Hanssen og Iversen slutter. Den er nemlig kuttet i to. De som siterer meg overalt i blogger og på Facebook har utelatt siste del av setningen. Hele setningen lyder nemlig slik:

Jeg er i stor grad enig med Staff, selv om jeg vil sette en seksuell lavalder på 12 år med tilhørende praksis som i Nederland.

Og hva sa praksis i Nederland? Jo, at seksuell lavalder var 16 år, som i Norge, men at det ble utvist større grad av skjønn der hvor barn mellom 12 og 15 år var involvert. Hensikten med dette, som jeg forklarer i bloggposten min og andre steder, er å unngå alle tilfeller hvor for eksempel en jente på 14 år har sex med sin kjæreste på 19 år og han straffes for dette.

Mads Wam Schneider skrev en utmerket kronikk om dette for noen år siden. Her skriver han blant annet:

Andre land møter utfordringene på andre måter. Nederland har også en lavalder på 16 år, men den absolutte grensen går ved 12. Ungdom mellom 12 og 16 år har til en viss grad frihet til å gjøre seksuelle erfaringer. Påtalemyndigheten kan ta ut siktelse, men bare dersom den mener at saken er alvorlig nok i henhold til det den nederlandske loven kaller «uanstendige handlinger som omfatter seksuell penetrering av kroppen». Straffebudet nevner ikke samleie overhodet, men har i stedet valgt å la retten tolke vidt hva som er penetrering. Alle mellom tolv og seksten har uansett rett til å bli hørt.

Jeg har altså ikke argumentert for en seksuell lavalder på 12 år, selv om enkelte hevder dette basert på et forfalsket sitat.

Norge er i et mindretall hva seksuell lavalder angår. Over 20 europeiske land har en seksuell lavalder på 13-15 år. Et mindretall av land har satt den til 16 år, slik som Norge. Våre naboland Sverige, Danmark og Island har alle en lavalder på 15 år. Spørsmålet om hvor lavalder skal gå er altså i aller høyeste grad et legitimt spørsmål.

Jeg har lenge argumentert for en flytende lavalder etter den modell Tyskland praktiserer, og som Nederland tidligere praktiserte, hvor ungdom i unge tenår har en særskilt beskyttelse med lav terskel for at det reageres strafferettslig. Men at ingen skal dømmes på ren automatikk hvis det ikke kan føres bevis for at den yngre part har tatt skade av det, ikke ønsket det, eller selv mener at den eldre part skal straffes.

Etter å ha debattert dette en del i sosiale medier har jeg selv konkludert med at 12 år nok er for lavt uansett, og vil sette den på 14 år. Jeg har likevel argumentert for å gå lenger enn f.eks. Tyskland som har en «flytende» lavalder fra 14 til 16 år. Mitt forslag er at denne beskyttelse kanskje burde gjelde helt opp til og med 17 år. Derfor mener jeg i dag at det mest hensiktsmessige kan være at man praktiserer en absolutt seksuell lavalder på 14 år, men hvor man har en særskilt beskyttelse opp til og med 17 år. Dette vil etter mitt syn beskytte ungdommer enda mer enn i dag mot overgrep og utnyttelse fra voksne, samtidig som det gir ungdom fra og med 14 år rett til å utforske sin seksualitet i større grad enn i dag, men likevel med en særskilt beskyttelse mot å bli utnyttet.

Kontekst, kontekst, kontekst

Et annet eksempel vaksinemotstandere og ekstrem-altiere liker å sitere meg på er følgende:

Vårt samfunns sex-paranoia med røtter i bl.a. puritansk kristendom og en grotesk vrangforestilling om barn som uskyldsrene hvite engler, er årsaken til fryktelig mye vondt.

Det kan synes som om de med dette forsøker å vise at jeg synes det er greit å ha sex med barn, fordi barn er seksuelle vesener. Vel, at barn er seksuelle vesener er overhodet ikke omstridt. Jeg tror man skal lete lenge for å finne en fagperson, eller forelder for den saks skyld, som ikke anerkjenner at selv små barn har en seksualitet. Men å bruke dette som argument for at sex med barn dermed er greit, er fullstendig absurd.

Også her har man utelatt kontekst, for hele avsnittet lyder slik:

Lommemannen har tråkket over mange moralske grenser og har gjennom tvang og grovt misbruk av barns tillit gjort seg skyldig i såkalte seksuelle overgrep, selv om den seksuelle delen ikke er det relle problemet her. Vårt samfunns sex-paranoia med røtter i bl.a. puritansk kristendom og en grotesk vrangforestilling om barn som uskyldsrene hvite engler, er årsaken til fryktelig mye vondt. I tillegg til at dette påfører ofrene unødvendig skade, så er det etter mitt syn med stor sannsynlighet også roten til at slike handlinger begås i utgangspunktet. Tabufiseringen av seksuelle lyster med tilhørende massiv undertrykt seksualitet gir seg utslag i alt fra voldtekter, homofile selvmord, overgrep mot barn og andre tragedier.

Jeg kommer altså med en ren faktaopplysning om at barn er seksuelle vesener, og at det å ikke anerkjenne dette faktum kan føre til mye vondt. Men dette brukes altså til å hevde at jeg har et syn om at sex med barn er greit. Det er usedvanlig lavmåls.

Lenger oppe i samme bloggpost skriver jeg:

Spørsmålet er ikke om det Lommemannen har gjort er «gæærnt» og om det er straffbart. Selvsagt er det det. Å lure eller tvinge et barn til å utføre handlinger for å tilfredsstille sine egne behov er umoralsk og skal ikke tolereres av samfunnet.

Dette blir jeg aldri sitert på. I det hele tatt så sier jeg at sex med barn er galt og skal straffes gjentatte ganger i bloggen min. Men dette siteres jeg heller aldri på. Her er noen eksempler:

Eksempel 1.

Jeg er helt enig i at seksuelle overgrep mot barn skal straffes hardt.

Eksempel 2.

De fleste av oss er enige i at misbruk av barn er fryktelig, fryktelig galt. Barn må og skal beskyttes mot voksnes egoistiske lyster, og mennesker som utnytter eller skader barn skal selvsagt straffes hardt for dette.

Eksempel 3.

For ethvert menneske som blir offer for tvang av seksuell eller annen alvorlig art, så er dette selvsagt en tragedie. For de barn som har blitt traumatisert av voksnes kyniske overgrep, så er det verdt å felle en tåre. Og overgriperne skal straffes for sin ugjerning.

Eksempel 4.

Å være pedofil må anses som en særdeles ulykkelig skjebne. Pedofile som voldtar barn må straffes for sin handling, men også tilbys behandling og oppfølging.

Det er selvsagt ingen unnskyldning for den handling som er utført, og vedkommende bør straffes,

Det var bare noen få eksempler jeg fant med et kjapt søk. For enhver som leser bloggen burde det altså være ganske klart hva jeg mener om voksne som har sex med barn. Men fascinerende nok så er jeg ikke noensinne blitt sitert på disse tingene fra de som er ute etter å sverte meg. Selv om nevnte sitater er fra de samme bloggposter de gang på gang trekker frem som bevis på at jeg er «pro-pedofili». Er det ikke vakkert å se hvordan disse løgnerne opptrer?

Om pedofile og overgrep

Det siste sitatet er for øvrig ekstra interessant, fordi det lyder slik i sin helhet:

Det samme gjelder fedre som har sex med sine døtre. Det er svært sjelden at dette skyldes pedofil «legning». I de aller fleste tilfeller skyldes det dårlige avgjørelser i beruset tilstand utført av ulykkelige menn. Det er selvsagt ingen unnskyldning for den handling som er utført, og vedkommende bør straffes, men det blir fryktelig feil når slike mennesker stemples som pedofile overgripere og henges ut i lokalsamfunnet for dette.

Dette har de reagert på, fordi jeg sier at ikke alle som forgriper seg på barn er pedofile. Dette er så vidt jeg har lest meg til også en korrekt påstand. Et mindretall av de som forgriper seg på barn har den kliniske diagnosen, eller seksuelle legning – alt etter hver man vil kalle det, pedofil. For det første utføres de aller fleste seksuelle overgrep mot barn av jevnaldrende, ikke av voksne, men selv i tilfeller hvor det er en eldre part, så skyldes det ofte andre faktorer, f.eks. rus, psykiatriske forstyrrelser etc.

Poenget mitt er at man ikke kan sies å være pedofil selv om man har forgrepet seg på et prepubertalt barn. Dette vet vi er sant for i enhver norsk rettsak som omhandler sex med barn så bruker fagpersoner mye tid på å finne ut om gjerningsmannen er pedofil eller ikke. Overgrepet i seg selv er altså ingen avgjørende faktor. Men å presisere at et seksuelt overgrep mot barn ikke nødvendigvis betyr at overgriper er pedofil, tolkes merkelig nok av enkelte lesere til at jeg mener slike overgrep derfor er greit. Som om selve betegnelsen «pedofil» er det som avgjør om en handling er akseptabel eller ikke.

Selvsagt er handlingen i seg selv like forferdelig enten gjerningsmannen er klinisk deprimert, høy som Mount Everest, pedofil, eller bare en forbanna egoistisk og kynisk drittsekk. Men det er uhyre viktig å skille mellom de som er pedofile, de som har et rusproblem, de som er deprimerte, og de som av andre årsaker forgriper seg, fordi det er helt avgjørende for behandlingen – og kanskje også straffen.

De som har diagnosen/legningen pedofil kan kanskje aldri kureres hvis de først har forgrepet seg. Mange pedofile kjenner sine grenser, og lever aldri ut sin seksualitet, og de har rett på å føle samme menneskeverd og ha samme rettsikkerhet som alle oss andre «normale» mennesker. Men de som er pedofile og har forgrepet seg, må kanskje sperres inne for livet, fordi risikoen for et nytt overgrep kan være for stort til at vi som samfunn kan akseptere det.

Men om et overgrep skyldes et rusproblem, vel, da må det behandles som et rusproblem, ikke som pedofili. Dette handler om å beskytte barn ved å behandle overgriper korrekt for å motvirke risiko for nye overgrep, og det handler om å ta vare selv på overgriperne blant oss og sørge for at de får hjelp og best mulig oppfølging.

For et par måneder siden fikk jeg følgende e-post fra en selverklært pedofil:

Hei der. Jeg leste nettopp saken om lurenDreyer, som slenger ut all hets han kan komme på mot deg. Som pedofil setter jeg veldig stor pris på at det finnes mennesker som deg, som ikke svarer på hans påstander med «næsj, det er jeg vaffal ikke/æsj for faen». De innleggene du har skrevet om temaet har virkelig hjulpet meg, siden det hjelper å vite at det finnes fornuftige mennesker her i verden som ser forskjell på tanker og handling.

Dette er humanisme i praksis, og det er derfor ekstra ironisk å se at ekstremistene på alternativsiden synes det er så grusomt at Human-Etisk Forbund (HEF) ikke tar eksplisitt avstand fra meg og min blogg. For det første blogger jeg på egne vegne, og bloggpostene om barneporno/pedofili ble skrevet mange år før jeg hadde noe som helst med HEF å gjøre. I dag er eneste kontakt med HEF at jeg har skrevet noe artikler for Fri Tanke som freelancer, og at de har delt flere av mine bloggposter om bl.a. alternativ behandling på sin Facebookside Ingen Liker Å Bli Lurt.

Guilt by association

Det er sikkert folk i HEF som er dypt uenige med ting jeg har skrevet i bloggen, men de kan likevel være enige med andre deler av bloggen min. Man må ikke alltid gå god for alt på et nettsted, selv om noe er bra. Dessverre synes disse reglene å bare gjelde én vei. Jeg er blitt beskyldt av Dag Fallet, Rolf Erik Hanssen, og en hel drøss ekstrem-altiere inne på Lyskilden for å ha sitert pro-pedofile nettsteder, artikler og forskere. Fallet trekker frem tre slike forskere og studier jeg skal ha basert bloggingen min på.

Den første er Alfred Kinsey. Fallet mener Kinseys forskning ikke holder mål, og det kan sikkert Fallet mer om enn meg. Jeg har ikke satt meg noe særlig inn i akkurat det. Hvorfor ikke? Vel, fordi jeg aldri har brukt Kinsey som kilde i bloggen min. Jeg skriver derimot i en kommentar i bloggen min at forskning viser at kun et fåtall av seksuelle overgrep mot barn skjer av pedofile. Her siterer jeg en artikkel hvor Kinsey-rapporten er nevnt. Kommentaren min er skrevet mer enn 4 år etter at bloggposten ble skrevet, så det er vanskelig å kunne hevde at Kinsey har noe med bloggposten å gjøre. Og det jeg siterer nevner Kinsey-rapporten som en av flere studier som understreker mitt poeng. Jeg har altså ikke brukt Kinsey som kildegrunnlag for noen av bloggpostene mine, og det eneste stedet hvor Kinsey er omtalt indirekte, så har han støtte av andre forskere slik at Fallets kritikk ikke er relevant.

Den andre forskeren er David L Riegel som visstnok skal være en pedofil aktivist. Har jeg brukt Riegel som kilde i bloggen min? Nei. Jeg har derimot nevnt ham i kommentarfeltet i en anbefaling av noen bøker på temaet om seksuelle overgrep mot barn. Jeg leste en gang for 5-6 år siden et hefte Riegel hadde skrevet, og anbefalte denne til andre lesere, sammen med et par andre bøker. Det er et hefte jeg aldri har brukt som kilde, aldri har sitert noe fra, men som jeg synes gir et perspektiv «fra den andre siden» som vi bør ha med oss i debatten.

Den tredje forskeren er den svært omstridte Bruce Rind. Kontroversen rundt ham kan leses her, men kort sagt så publiserte han i 1998 en fagfellevurdert metaanalyse av forskning på seksuelle overgrep mot barn og hvilke psykologiske konsekvenser det hadde på barna. Konklusjonen var at slik seksuell kontakt mellom voksne og barn ofte ikke hadde noen negativ langsiktig effekt, men de presiserte at dette ikke betød at slik seksuell kontakt var akseptabel.

They concluded with a discussion of the legal and moral implications of the article, stating that the «wrongfulness» and «harmfulness» of sexual acts are not inherently linked, and finished with the statement:

the findings of the current review do not imply that moral or legal definitions of or views on behaviors currently classified as [Child Sexual Abuse] should be abandoned or even altered. The current findings are relevant to moral and legal positions only to the extent that these positions are based on the presumption of psychological harm.

Dessverre har enkelt pro-pedofile grupperinger brukt denne studien til å forsvare sitt syn, og i det dragsuget er jeg trukket inn. Det kalles vel «guilt by association» på godt norsk. Fordi pro-pedofile grupper har henvist til Rind-studien, så må jeg også være pro-pedofil. Det at jeg i samme bloggpost som Rind nevnes skriver tre ganger at sex med barn er galt og skal straffes, synes ikke å påvirke Fallet sin tolkning av min tekst. Han mener fortsatt at jeg er «pro-pedofili», selv om budskapet mitt er det nøyaktig motsatte av hva pro-pedofile tekster argumenterer for.

Rind-studien ble replikert noen år senere av andre forskere. De forsøkte å korrigere for de momenter kritikere hadde rettet mot studien, men kom likevel til same konklusjon som Rind. Og i sin rapport skriver de nøyaktig det samme budskap som jeg forsøker å promotere i bloggen min:

The authors of the current research would hesitate to support such a general statement. Instead, our results, and the results of the Rind et al. meta-analysis, can be interpreted as providing a hopeful and positive message to therapists, parents, and children. Child sexual abuse does not necessarily lead to long-term harm.

Altså, selv om det er galt at voksne har sex med barn, så kan man ikke direkte koble det at noe er galt/umoralsk med det at det er skadelig. Barn reagerer forskjellig, og konteksten har svært mye å si. Det er stor forskjell på at en fem år gammel jente blir brutalt voldtatt av sin onkel, og at en ti år gammel gutt har en barnevakt som kjenner på tissen hans. Begge deler er galt, men opplevelsen av dem kan være helt ulike, og nettopp dette må vi ta hensyn til når slike barn skal tas vare på senere i livet. Samfunnet må vokte seg mot å påføre noen et traume der hvor de selv ikke opplevde noe traumatisk.

Mine kritikere ynder også å vise til en artikkel på Tidsskriftet hvor Rind-studien omtales. Her rettes det faglig kritikk mot studien, noe som er interessant og viktig. Men selv i denne teksten konkluderer forfatteren helt på linje med mitt budskap. De skriver:

Dette betyr ikke at seksuelt misbruk er synonymt med senskader. Graden av misbruk, varighet, om det skjedde i eller utenfor familien, om det var fremmed eller kjent person og familiens funksjonsevne er faktorer som er med på å bestemme hvilke senvirkninger seksuelt misbruk gir.

My point excactly. Og igjen skyter mine kritikere seg i foten med egen kildebruk.

Så av de tre forskerne Fallet og Hanssen mener at bloggen min er basert på, og at man dermed ikke kan stole på noe i bloggen min, så er to av forskerne ikke nevnt noe sted i bloggtekstene mine. Den ene som er nevnt har ikke Fallet/Hanssen eller andre klart å legge frem noe relevant vitenskapelig kritikk mot utover «guilt by association».

Pedofili.info

Ah, men jeg har visst også lenket til et norsk nettsted som heter pedofili.info tre ganger. Og på det nettstedet forsøker de å normalisere pedofili. Dette er grusomt, i følge mine mest rabiate kritikere. Og jeg er enig med deg dem i at det finnes mye søppel på nevnte nettsted. Jeg har ingen sympati for de som forsøker å argumentere for at sex med små barn er greit. Men jeg har heller ikke lenket til dette søppelet eller brukt det som grunnlag i bloggen min.

Jeg har lenket en gang til en side på pedofili.info hvor de hadde lagt ut en historisk gjennomgang av utviklingen i lovverket om seksuell omgang med barn her i Norge. En oversikt jeg ikke fant noe annet sted. Den andre gangen jeg lenker til siden er når jeg skal definere begrepet «pedofil». Heller ikke her bruker jeg altså noe pro-pedofil informasjon fra nettstedet som grunnlag i min blogg. Den tredje gangen jeg lenker til nettstedet er når jeg skal forklare hvordan en pedofil ser på sin egen legning. Da faller det meg naturlig å la de pedofile komme til orde selv.

Ikke en eneste gang har jeg altså gjengitt noe pro-pedofili-propaganda fra pedofili.info. Ikke en eneste gang har jeg brukt innholdet der til støtte for pro-pedofil-argumentasjon. Igjen er det bare «guilt by association» Fallet forsøker seg på, og så håper han at folk ikke leser bloggen min slik at de avslører hans manipulering med fakta.

Skjermbilde 2012 12 09 kl 18 06 23

Men burde ikke slik «guilt by association» virke begge veier i så fall? Fallets tilhengere sier gjentatte ganger at hans analyser av bloggen min er grundige og med gode kilder. Jeg har vel nå vist at dette ikke er tilfelle. Det er feil på feil og løgn på løgn. Men vaksinemotstanderne på Lyskilden ynder å selv bruke et nettsted som heter whale.to som kilde for sine antivaksine-argumenter.

Men hva mer finner vi på whale.to? Jeg lar ekspert på konspirasjonsteorier, John Færseth, komme til ordet. Han skriver:

Gaarders hovedkilde til denne informasjonen var det britiske nettstedet whale.to. Whale.to, som drives av grisebonden og David Icke-tilhengeren John Scudamore, har i mange år vært tilholdssted for noe av det mer ekstreme som finnes innenfor konspirasjonsfeltet. Her finner man artikler om alt fra at delfiner er i stand til å levitere, via hemmelige sataniske nettverk med forbindelser til høyeste hold, til holocaustbenektelse.

En rød tråd gjennom alt sammen er den jødiske verdenssammensvergelsen. I følge Scudamore er det løgn at det forekom noen som helst form for forfølgelser i Nazi-Tyskland, hverken av jøder eller av homofile. Tvert imot var Hitler og de andre ledende nazistene selv ”avvikere”, som praktiserte homoseksuell seksualmagi samtidig som de ble manipulert av de egentlige herskerne, jødene. Man skulle tro at dette ville diskvalifisere nettstedet som kilde. Men det har det altså ikke gjort – tvert imot er det et av de mest populære referansene for vaksinemotstandere, til tross for dette – og til tross for at Scudamores fagbakgrunn altså er som grisebonde – dukker nettstedet stadig opp som kilde i vaksinedebatter.

Ny Germansk Medisin på Unityhuset
En som hyppig siteres på whale.to er den tidligere indremedisineren Ryke Geerd Hamer. Hamer, som opprinnelig er tysk, har i mange år har vært bosatt i Norge der han har en rekke tilhengere. Blant annet har han holdt flere kurs i det han kaller Den nye germanske medisin på Alternativhuset i Oslo (i dag kjent som Unityhuset). En av dem som har latt seg inspirere av Hamer er ovennevnte Kjetil Andreas Dreyer, som har brukt Hamer som kilde til å hevde at vaksiner snart vil bli utstyrt med det han kaller ”dyrets merke” – små roboter eller nanocipper som vil gjøre det mulig å merke og kontrollere befolkningen.

Lyskildenfolkene kan altså hyppig sitere whale.to, en nettside som driver med holocaustbenektelse, de villeste konspirasjonsteorier og antisemmitisme, uten at de mener dette skal ramme dem. Hver gang skeptikere trekker frem problemet med at whale.to promoterer mye grums, så blir de svært indignerte over at de skal måtte stå til ansvar for antisemmitisme på et nettsted de lenker til i forsvar for sin vaksinemotstand. De skal da vel ikke måtte rammes av dette fæle middelet kalt «guilt by association»? Men jo, hvis de velger å bruke dette trikset selv, så må de også tåle å få sine egne ansikter gnidd ned i dritten.

Magasinet Visjon

Ekstrem-altiene på Lyskilden er en stadig mer marginalisert gruppe i alternativland. Ja, nå har selv mainstream-alternative tatt avstand fra deres hetsing og personangrep. Det alternative Magasinet Visjon skrev nylig en artikkel om dette.

Skjermbilde 2012 12 09 kl 17 47 09

Her kommer blant annet Holistisk Forbund sin Jostein Odland til mitt forsvar og sier:

– Human-Etisk Forbund har meg bekjent aldri vært for integritetskrenkelser av mindreårige, eller grenseoverskridende pedofile handlinger. Selv har jeg støttet Tjomlid på at han forsøkt å ta en vanskelig debatt, selv om jeg ikke er enig i alt han har skrevet om det temaet heller. Men verden går ikke fremover om man ikke tør å ta vanskelige debatter.

Odland mener temaet fortjener en tilnærming der vi får med viktige nyanseringer.

– Med åpenhet og nyanser kan vi skape trygghet og sunne grenser på et vanskelig tema for både voksne og unge. Og barn og unge trenger at vi voksne er trygge og ikke er redde når vi snakker med dem om seksualitet. Usaklige angrep på HEF bidrar ikke til å få belyst et vanskelig tema på den måten viktigheten av temaet fortjener, sier Jostein Odland.

Odland er en homeopatitilhenger jeg har diskutert mye med tidligere, og vi er for det meste ravende uenige. Men på dette punktet er han en av de som har ryggrad nok til å se hva jeg faktisk skriver i bloggen, og ta offentlig avstand til den gjengen som forsøker å forvrenge mitt budskap. Konsekvensene ble at han kort tid etterpå selv ble erklært «pro-pedofili», og fryst ut av miljøet til ekstremistene. Det er måten de opererer på. Man tillater ikke dissidenter, og tenker man selv eller ytrer kritikk mot det etablerte synet inne i gruppen, så kastes man ut og sparkes hardt til man blør.

Mer sitatfusk

Et siste eksempel på denne groteske selektive sitering de bedriver for å forvrenge det jeg skriver, er følgende påstand fra Rolf Erik Hanssen og hans tilhengere:

Gunnar R Tjomlid har tidligere skrevet hvor velvillig han lar pedofile verden over sitte å onanere etter et nakenbildet av sin 2 årige datter.

Grøss og gru. Påstanden har sitt utspring i denne bloggposten hvor jeg tar for meg et eksempel hvor tre amerikanske jenter tok bilder av seg selv og sendte til noen eldre gutter. Disse jentene ble deretter tiltalt for å produsere, spre og besitte barneporno, og guttene ble tiltalt for å besitte barneporno.

Argumentasjonen min er at definisjonen av barneporno må si noe om det er skjedd faktiske overgrep i produksjonen av bildene. Det blir etter mitt syn absurd å straffe noen for produksjon av barneporno fordi de tar et nakenbilde av seg selv helt frivillig. På samme måte argumenterte jeg derfor for at om noen fant et nakenbilde av min (den gang) to år gamle datter og onanerte til det, så ville ikke hun ta skade av det.

Det jeg skriver er følgende:

Et nakenbilde av min to år gamle datter er fint og uskyldig når det er i mitt eget fotoalbum. Dukker det opp på PCen til en «pedofil», er det plutselig ekkelt. Men min datter har ikke tatt noe skade av at denne mannen sitter og masturberer til bildet av henne.

[…]

Uansett hvor uforståelig det er for meg at noen kan tenne på småbarn, så plager det meg overhodet ikke at de som gjør det eventuelt måtte finne på å ronke etter et bilde av min datter som de har funnet på nettet, så lenge de aldri rører henne.

Jeg tror de fleste skjønner poenget. Og jeg skriver eksplisitt at det er uforståelig at noen kan tenne på et lite barn. Men de harde fakta er at uansett hvor ekkelt jeg synes tanken er, så tar ikke barnet direkte skade av det. Like lite som en 25 år gammel kvinne tar skade av om en fremmed skulle ronke til et toppløsbilde hun har lagt ut på nett av seg selv. Vi kan ikke forby alt vi synes er ekkelt.

Konklusjon

Dette var en gjennomgang av de vanligste beskyldningene mot meg og bloggen min. Alle som en er de basert på feilaktige siteringer, unnlatelser av viktige poeng i bloggen min, og ikke så rent få direkte løgner. Og det mest ironiske av alt er at dette er deres bidrag til vaksinedebatten. Mens jeg nesten ikke har skrevet om barneporno eller pedofili de siste årene, så synes dette å være vaksinemotstandernes hovedtema for tiden. I bloggene sine skriver de ikke argumenter mot vaksinasjon, men derimot om denne fæle Tjomlid som er så grusom at han har forsøkt å reflektere litt over seksualpolitikk og seksualmoral for flere år siden.

Det er en dundrende fallitterklæring fra vaksinemotstanderne. De evner ikke å ta meg på mine tallrike bloggposter om vaksiner og alternativ behandling, så de har heller valgt en strategi hvor de forsøker å diskreditere min person. Problemet er bare at eneste måte å gjøre det på er ved å lyve og forvrenge, og alle mennesker som har noe å si i dette samfunnet lar seg ikke lure av slikt. Det er bare de som allerede er tapt bak en asfaltfreser som kan gå i denne fellen, og de er det ingen nytte i å overbevise uansett. Så taktikken feiler hardt, og vaksinemotstanderne blir stadig mer akterutseilte fordi de ikke lenger klarer å henge med i den reelle debatten om vaksiner og alternativ behandling.

Good riddance.


Her er noen aktuelle screenshots: Ondskapsfulle pedofilianklager

Ellers så finner man mye screenshots og informasjon i bloggpostene du kan finne i denne oversikten.


Oppdatering om hva som skjedde dagen etter denne bloggposten: Alternativbøllene slår til igjen: Blokkert fra Facebook

 • Knut-Sverre Horn

  Har vi ikke allerede en flytende seksuell lavalder her i landet?

  Begge de aktuelle paragrafene i straffeloven avsluttes med at «Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort eller settes under det lavmål som følger av første ledd annet punktum dersom de som har hatt den seksuelle omgangen, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.»

  Og «kan falle bort» betyr i praksis (etter at Høyesterett har sagt sitt om saken) at et par års aldersforskjell er greit.

 • Ja, det er korrekt, men jeg snakker om sex hvor aldersforskjellen er større enn fem år. For eksempel en jente på 14 og en gutt på 19-20 år. Der er forskjellen så stor at jeg ikke tror de lenger ser bort fra loven grunnet jevnbyrdighet, samtidig som det ikke trenger å ha skjedd noe galt, jf eksemplet i artikkelen til Schneider.

 • Men Gunnar hva skal en 14 åring med en 19-20 åring? Loven er ikke til for at ungdom ikke skal få utfolde seg seksuelt men beskytte de yngste. Hvordan ville du selv ha reagert om din datter som 14 åring kom hjem med en gutt/mann på 19-20?

 • Noen som har anmeldt Rolf Erik Hanssen ennå? Måten han skriver på må vel være over grensen for hva som er lov. Tror dessuten mannen er psykopat, ingen voksne mennesker som er skrudd sammen riktig som skriver slike ting som han gjør.

 • Hadde ikke brydd meg. Men for de som bryr seg, så er det på grunn av samfunnets forventning og den kristne seksualmoralske arven, ikke fordi det fra naturens side er galt. Hadde det vært galt fra naturens side hadde evolusjonen sørget for at eldre simpelthen ikke tente på tenåringer. Slik er det ikke. Dessuten, hvorfor skal et forhold nødvendigvis være jevnbyrdig? Det er også bare en fiks idé vi er tillært. Denne enfoldige og moraliserende kulturen må endres, og jeg ville gjerne vært en av pioneerene.

 • Even jeg mener ikke at et forhold må være jevnbyrdig, men når man er barn og under den seksuelle lavalder så er man ikke så moden i hodet til å forstå konsekvensene av sine valg på samme måte som en voksen. Jeg ønsker ikke at vi skal ha slike tilstander i Norge at vi gifter bort våre døttre når de er 12-14 år og jeg lurer på hva du mener er sunt med det? Selv om voksne tenner på småpiker så betyr det på ingen måte at det er normalt samme som det ikke er normalt å drepe/voldta andre. Hva er du skal frem til egentlig?

 • At det i de tilfeller tenåringer tar skader av sex med eldre, så er det fordi kulturen rundt, så er det kulturen vår, forventingene, som er årsaken til skaden. Utfrysning, baksnakking, problematisering o.l. Vi forventer at det skal være skadelig og prakker på disse tenåringene denne offerrollen. Gjør offer av noen som ikke nødvendigvis er noe offer, eller ihvertfall burde vært et offer, og som i en sunnere kultur ikke ville vært noe det eller tatt noen som helst skade.

 • Even hvordan vet du at tenåringer ikke tar skade av sex med eldre?

 • Barna kan klare seg bra men samfunnet er avhengig av at vi voksne signaliserer at overgrep er feil slik at barna våger å varsle om dette. http://www.bt.no/meninger/kronikk/article216088.ece

 • Doris

  Nei ingen voksne mennesker som er skrudd sammen riktig som skriver slike ting som han gjør.
  De skriver heller inne slik som dette heller Even ??
  Dette dette skrev du på veggen til Ingen liker å bli lurt
  «Dette intellektuelt sløve pakket fortjener å bli «hengt ut». og du lurer på hvorfor du ikke skal plage de alternative på alternativmessen .

  Ingen liker å bli lurt: De fleste innleggene til Even Larsen er slettet pga uakseptabel ordbruk. Det er ikke lov til å kalle andre stygge navn, noe Larsen gjør nærmest konsekvent I hvert innlegg. Fortsetter du slik Larsen, så blir du den første som støtter denne aksjonen som blokkere.

  Å være uening i sak legitimerer ikke hets ! uansett hvor uening du er eller hvor rett du har !

 • Den kronikken er langt på vei helt på linje med mitt budskap: Overgripere er en heterogen gruppe (i motsetning til hva du selv Sylvia tidligere hevdet, nemlig at alle var pedofile), barn reagerer ulikt, konteksten er helt sentral for hvordan overgrep oppleves, vi må si tydelig fra om at sex med barn er galt, og at for å ivareta alle på best mulig måte må vi forstå hele spekteret av reaksjonsmønstre. Alt det oppsummerer det meste jeg har skrevet om seksuelle overgrep mot barn i denne bloggen.

 • Fordi da hadde ikke eldre tent på tenåringene. Det er biologisk. Evolusjonen. Hadde man ikke vært klar for å ha sex ville man heller ikke utviklet de attributtene som gjør at man oppfattes som seksuelt attraktiv. Historien har også vist at det ikke i seg selv er skadelig, siden det i mange samfunn i andre tidsaldre var helt normalt. Tror også i dag at det ikke er uvanlig i deler av Afrika at godt voksne har sex med unge tenåringer. En kan spørre seg om vi i vesten i dag er så mye annerledes og hevet over naturen.

 • Looool, hederlig sammenligning det.

 • discodisco

  Kan du ikke oversette denne til engelsk også? Dag Fallet bor og jobber i England. Hans britiske venner fortjener virkelig å få vite hva slags ekstremist han EGENTLIG er …

 • Dette med seksuell lavalder er vanskelig også i Sverige, hvor det nå finnes tilfeller av jevnaldrende ungdommer hvor den eldste dømmes for voldtekt for å ha sex med sin kjæreste under 15 år. I Norge endres snart også Straffeloven slik at sex med noen under 14 år per definisjon regnes som voldtekt. Er det virkelig dette vi ønsker? Vil vi at en gutt på 15 som har sex med sin kjæreste under 14 år skal stemples som voldtektsforbryter resten av livet? Hva i all verden sier dette til reelle voldtektsofre hvis frivillig sex i en relasjon som kan ha pågått i flere år regnes som voldtekt basert kun på alder alene? Jeg synes vi kriminaliserer og sykeliggjør naturlig ungdommelig seksuell utforsking, og det vil skade oss alle på lengre sikt.

  http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/sex–relationer/tonaringars-frivilliga-sex-kan-vara-straffbart/

 • anne marie hovgaard

  Sylvia: 14-åringer som har kjærester i slutten av tenårene er ikke akkurat noe ukjent fenomen for de av oss som fremdeles husker ungdomsskolen. Eller som har lest «Romeo og Julie». Det betyr ikke automatisk at det er spesielt lurt, eller at det ikke er større risiko for at den yngste skal bli utnyttet av den eldste enn i mer jevnbyrdige forhold, men det er ikke nødvendigvis snakk om noe overgrep. Og at foreldre evt. ville mislike det er ikke noe godt argument for at det skal være straffbart: hvor mange foreldre ville like at deres 16 år gamle datter/sønn kom hjem med en mann på 40? Det er like fullt lovlig.

 • Pingback: Alternativbøllene slår til igjen: Blokkert fra Facebook | unfiltered perception()

 • Heb

  Problemet med å lage lover basert på moral er flere, og i tilfellet med barneporno åpner det seg et helt kaleidoskop av paradokser, hvor det kjapt blir klart at hensiktene med lovene slik de er formulert og håndhevet, ikke er å beskytte barn mot overgrep, men å undertrykke tenåringsseksualitet.

  Kanskje det største problemet er at det går inflasjon i prektighets-krama, slik at når samfunnet først har blitt hjernevasket til å koble «barneporno» = «dokumentasjon på overgrep mot barn», så kan man putte hva man vil inn under definisjonen «barneporno» og bare kvele enhver diskusjon rundt emnet, fordi de eneste som har interesse av å diskutere om det faktisk er barneporno når ei jente under 18 år tar bilde av seg selv med mobilkameraet, ja det MÅ jo være pedofile…

  Jeg skjønner godt frustrasjonen til Tjomlid over nettopp denne drittkastings-koblingen.
  Dessverre er det slik at det er enkelte etablerte sannheter som vi alle må være enige om, ellers så blir det praktisert hitling og utstøting over en lav sko.

  Grensen for lavalder ble forøvrig opprinnelig endret fra 12 år til 16 for å bli kvitt tenåringsprostitusjonen som oppstod i Storbritannia i kjølvannet av mangel på alternativer da det ble forbudt for barn å arbeide.
  Ikke av noen andre, saklige, grunner.

 • Loven er laget for å beskytte de unge slik at en 20 åring må tenke seg om både 2 og 3 ganger før han eller hun går til sengs med en mindreårig. Hvor vanlig det er at 20 åringer flyr etter smårips har jeg ingen formening om.

 • Even mener at det er ok at folk blir voldtatt siden disse voldteksmennene er biologisk skapt slik?

 • Spørsmålet er jo hva vi definerer som «mindreårig». De fleste europeiske land er uenige med Norge i hvor denne grensen går, men norske debattanter synes likevel å argumentere som om 16 årsgrense er en universal sannhet. Nettopp på grunn av at dette varierer så mye fra individ til individ bør vi ha en mer flytende lavalder, slik jeg har argumentert for. Det som er et overgrep for en person, kan være ønskelig og frivillig for noen andre. Det handler om kontekst og modenhet, ikke bare om alder.

 • Jeg er uenig med @facebook-1231493187:disqus i at man kan forsvare alt mulig med at det er «naturlig». Ja, det er nok biologisk sett slik at jenter kan ha sex og føde barn fra de er kjønnsmodne, men det er ingen ønskelig situasjon i et moderne samfunn likevel. Jeg tror det er naturlig at både unge ønsker å ha sex med eldre, og at eldre ønsker å ha sex med yngre, men det betyr ikke at det kan være fritt frem. Vi trenger et lovverk som beskytter, fordi det finnes uendelig mange drittsekker der ute som gledelig utnytter yngre til egen tilfredsstillelse. Utfordringen er å lage et fleksibelt lovverk som både beskytter mot disse, og samtidig ivaretar yngres rett til å bestemme over sin egen seksualitet.

 • Hvordan kan barne vite om det er modent for sex når de bare er barn Gunnar? Det handler om alder fordi man er under utvikling og de fleste er under utvikling til de er rundt 18 år og derfor må vi som foreldre verne om barna våres til de blir såpass store at de kan ta egne avgjørelser som ikke er til skade for seg selv. Man sjanser ikke på at barnet er modent nok tenker jeg.

 • Heb var er det som gjør at ikke voksne menn kan vente til jentene er voksne(over 16 år) før de skal ha sex med de?

 • Du vil ha en seksuell lavalder på 18 år? Du ønsker ikke at barn får bestemme over sitt eget følelsesliv og sin egen seksualitet før de er 18 år? Du ønsker ikke at barn skal få lov til å feile, å såres, å sørge, og lære som en del av sin ferd mot å bli voksen?

  Det er umulig å beskytte barn mot verden på denne måten. Da oppfostrer vi barn som ikke fungerer i verden. Barn må gis rikelig med kunnskap og en trygghet på egen kropp slik at de kjenner sine grenser og ikke føler skam. Da kan de beskytte seg selv. Og det er umulig å ikke trå feil på veien gjennom puberteten. Man må leve og oppleve, og de sår man får på veien vokser man på.

  Seksuell lavalder i dag beskytter ikke barn mot at eldre har sex med dem. Det er en illusjon. Men jo høyere lavalderen er, jo dårligere tror jeg vi ruster barna til å ta vare på seg selv. Dette har jeg redegjort for i min bloggpost om seksuell lavalder. Forskningen viser tydelig at jo yngre vi lærer barn om seksualitet, jo senere debuterer de og jo tryggere sex har de. I land med lavere seksuell lavalder er det ikke flere tenåringsgraviditeter og kjønnssykdommer, og noen av disse landene har til og med høyere debutalder enn Norge, selv om lavalderen er lavere.

  Det handler om ansvarliggjøring, fordi en voksen sjelden vil være der når barnet trenger beskyttelse. Da må de kjenne sine egne grenser, og vite hva som er rett og galt. Loven beskytter dem ikke mot dette. Loven bør være i bakhånd slik at noen kan straffes om de har misbrukt en yngre parts tillit, men det skjer like godt med mitt forslag som dagens lovverk. Bare at mitt forslag ansvarliggjør tidligere.

 • Gunnar kan barn flytte hjemmenifra når de er 12 år å ta ansvar for seg selv? nei de trenger veiledning i livet og det på alle plan. Jeg mener selvfølgelig at barn/ungdom skal få ha et sexliv men ikke med noen som er 5-6 år eldre, fordi det er en fare for at de ikke klarer å sette egne grenser eller våger å gjøre det.

 • Hvis de er noenlunde jevnaldrende kan de ha sex uten å rammes av loven. Burde de ikke ha sex da heller? Er du mot at noen har sex før de er 16 år, eller er det stor aldersforskjell du er mot?

 • Selvsagt kan ikke barn flytte hjemmefra når de er 12 år og de trenger veiledning. Vi er ikke uenige om det, og jeg ser ikke at det er relevant for mitt poeng.

  For å sette grenser kreves trygghet for egen seksualitet og kropp. For å oppnå det må vi slutte med å kriminalisere og sykeliggjøre alt som handler om ungdommelig kåtskap og utforsking. Du ser jo selv hvor hardt jeg rammes som i det hele tatt våger å insinuere at slik seksualitet er naturlig for en del ungdommer. Hva slags effekt tror du det har på ungdommer når samfunnet har et så forhatt forhold til at de er seksuelle vesener? Tror du det gir dem trygghet? Tror du det gjør at det blir enkelt for voksne å ta et læringsansvar ovenfor ungdommer når det gjelder seksualitet (teoretisk selvsagt)? Vi skaper tabuer og skam, og det gjør bare risikoen for overgrep så mye, mye større.

 • Det er stor forskjell på å hjelpe barna til å bli trygge på egen seksualitet og gå inn i et seksuelt forhold men noen som er 5-6 år eldre. Den erfaringen kan de få når de er ferdig utviklet fysisk og psykisk slik at de evner å ta fornuftige valg som ikke vil skade de senere. Hvis vi som foreldre skulle åpnet opp for at barna fra de var 12 år skulle få ta egne avgjøelser i alt uten av i som foreldre regulerte dette kan du tenke deg selv hvordan dette ville gå.

 • Aldersforskjellen Gunnar fordi det kan bli en skjev «makt» fordeling.

 • Det vil det alltid være i de fleste forhold. Det argumentet holder ikke om man ikke kan påvise at denne maktskjevhet er utnyttet til den enes fordel.

 • Nei Gunnar når man blir eldre og tryggere på seg selv klarer man å ta selvstendig valg og da spiller ikke aldersforskjellen noen rolle, men hva skal en voksen med småunger egentlig? hva slags utbytte vil barnet ha her? fortell fortell!!

 • Du generaliserer for mye. Ungdommer er utrolig ulike i modenhet. Enkelte er ikke klar for en seksuell relasjon før de er både 18 og 22 år, mens andre kan være det når de er 14 år. Det handler svært mye om oppdragelse, forhold til egen kropp, skam, religion og en hel rekke ting.

  Jeg er generelt sett motstander av at staten skal regulere folks kjærlighetsliv og seksualitet. Samtidig må det finnes et form for vern mot utnyttelse. Derfor vil jeg ha en mer fleksibel lov.

  Problemet i din argumentasjon er at du synes å tro at lov om seksuell lavalder hindrer eldre fra å ha sex med barn. Nei, dette skjer hele tiden. Vi får bare høre om noen få tilfeller som havner i retten og media. Loven beskytter ikke i vesentlig grad, men skaper en hel rekke problemer, etter mitt syn. Men jeg orker ikke gjenta meg selv tusen ganger :-)

 • catwesterby

  Egentlig er det helt hårreisende at du skal være nødt til å skrive denne bloggposten og vise hvor latterlige påstandene deres er… Du avkler jo påstandene deres til fulle, men jeg skulle ønske for din del at du slapp å forholde deg til sånt oppgulp.

 • Loven er til for å beskytte barn slik at voksne må tenke seg godt om før de går inn i et seksuelt forhold med et barn. Jeg er glad for denne loven og forstår ikke hva du mener med at barn i 12 års alder fint kan ha sex med en voksen?

 • Er noen på 15 år en «småunge»? De kan ha lovlig sex med voksne i over 20 europeiske land, inklusiv alle våre naboland. Er det virkelig så hårreisende?

  Og selvsagt kan en 14-15 åring ha utbytte av sex med sin kjæreste selv om dene er noen år eldre. Hvem i all verden er du til å bestemme over ungdommers seksualitet på den måten?

 • Det har jeg ikke sagt og det vet du.

 • Hva sier du da Gunnar for det er ikke så lett å forstå? I loven står det «For mindreårige som nærmer seg den seksuelle lavalder og som har nådd en viss modenhet, krysses hensynet til beskyttelse på grunn av alder av andre hensyn, f.eks. unges frihet til å gjøre seksuelle erfaringer» Så loven legger tilrette for at barn kan ha sex men beskytter de fra voksne. Hva mener du er feil i denne loven?

 • At i det aldersforskjellen blir mer enn 4-5 år så blir eldste part straffet, selv om det er i et kjæresteforhold og fullt frivillig. Hvis en jente er 15 år og 10 måneder, og har sex med en mann på 20 år som hun har vært sammen med i to år, begge sier det er frivillig, så blir likevel mannen dømt og straffet som seksualforbryter. Konsekvensen er at loven påfører skade der hvor ingen skade tidligere var skjedd.

 • Jeg bestemmer over mine barn frem til de er 16/18 år og flytter hjemmenifra og vil gjøre alt som står i min makt at de ikke kommer borti voksne menn/kvinner før de er i stand til å kunne ta egne avgjørelser og jeg er glad loven er enig med meg.

 • Først må noen anmelde forholdet da!!

 • Du bestemmer over dine barn. Problemet er vel bare at dette i stor grad er en illusjon. Du kommer neppe til å ha særlig mye å si den dagen din sønn eller datter i en alder av 15 forelsker seg i en på 19 og de ender opp med å ha sex… da er det din sønn/datter som må kjenne sine egne grenser. Loven beskytter fint lite når de ligger der i senga og kliner…

 • Jepp, og det er her bekymrede foreldre som ikke liker tanken på at deres ungdom har en seksualitet ofte skaper problemer. Les på nytt den svenske saken jeg lenket til ovenfor. Dette skaper ofre og «seksualforbrytere» ut av helt normal ungdommelig utforsking og sex. Tragisk.

 • Min datter er nå snart 20 år og har funnet seg en på egen alder. Det er viktig med åpenhet og snakke om seksualitet som vi også gjør, men det å lære seg å sette egne grenser er ikke noe som skjer over natta og da er det å fortrekke at begge parter er like usikre/jevngamle når dette skal utforskes. Loven er til for at de voksne skal vokte seg vel for å legge seg etter småunger(ja for en 14 åring er en småunge mot en 20 åring)

 • jeg håper vi kan ta opp igjen diskusjonen når din datter fyller 12 år for å se om da har forandret mening?

 • Nei, de er ikke biologisk skapt slik. Voldtektsmenn formes av samfunnet.

 • Vel det skjer sikkert noe urett men det vil det alltid gjøre. Loven må jo settes et sted og det blir brukt skjønn i hvert enkelt tilfelle. Jeg ville nok ikke anmeldt noe om det ikke var et direkte overgrep men beskyttet mine barn så godt jeg kunne. Tragisk er ikke et ord jeg ville brukt men det er tragisk at voksne folk legger seg etter småunger!!

 • Nei, det brukes ikke skjønn i hvert tilfelle. Det er her du misforstår. Som jeg har nevnt uttallige ganger så finnes det nok av saker hvor den yngre part ikke ønsker at den eldre part skal straffes, og hvor selv juryen sier at de ikke kan se noe skade er skjedd, men hvor den eldre part må dømmes uansett bare fordi loven er firkantet.

  Og jo, jeg synes det er dypt tragisk når noen stemples som seksualforbrytere når de ikke har gjort annet enn å ha sex med noen de elsker, en handling som ville vært fullstendig lovlig om de var født noen mil lenger øst eller sør.

 • Nå man er 20 år og voksen må man ta ansvar for egne valg og da er det ikke lurt å legge seg etter barn under den seksuelle lavalder.

 • Jeg er helt enig med deg i dette, men det er fullstendig irrelevant for en diskusjon om hvor lavalderen bør settes :-)

 • Det jeg alltid lurer litt på er hva du tenker om alle de jenter som hadde sex med voksne da de var 14-15 år og som i voksen alder sier det var positivt, frivillig og noe de ønsket? De som kanskje til og med giftet seg med vedkommende og var sammen resten av livet?

  Er de alle ødelagte og forskrudde individer, eller fortjener de også respekt for sine valg og sitt følelsesliv?

 • Hvor mange jenter er det snakk om Gunnar?

 • Heb

  Rent evolusjons-psykologisk så er det da slik at første mann til mølla stiller først i køen for å male kornet sitt.
  Og forskjellen mellom kvinner og menn er at menn lettere kan forplante seg og derfor ønsker å legge egg i flere kurver (en sædsats som tar en dag å lage mot en graviditet på ni måneder osv.) , mens kvinner ønsker at mannen skal tro at det er kun en eneste kurv som han må passe jævlig godt på. Nemlig dem selv.

  Da oppstår det motsetninger, og i og med at menn er fysisk sterkere enn kvinner så må kvinnene rotte seg isammen og bli enige om at enkelte typer naturlig adferd ønsker de å slå ned på.

  Så som kåte unge kvinner som utkonkurrerer middelaldrende kvinner på sexmarkedet, der er løsningen i enkelte kulturer å true med evig tortur i helvetet, i andre kulturer er løsningen å omskjære kvinnene slik at de ikke skal få glede av sex og ikke true de middelaldrende kvinnene.

  I andre kulturer er greia at man skal omskjære mennene slik at når de blir middelaldrende, så fungerer penis med følsomhet under 20% og interessen for sex faller derav bort.

  Forøvrig er spørsmålet ditt idiotisk, da definisjonen «voksen» rent naturlig sett er «kan forplante seg».

 • Heb jeg kjønner ikke helt hva du skriver? Kan du være litt tydligere?

 • Heb

  Kan du gi meg en pekepinn rundt hva du ønsker at jeg skal være mer tydelig rundt?

  Det er naturlig for menn å oppleve seg seksuelt tiltrukket av kjønnsmodne kvinner, er eksempelvis det utydelig for deg?

  Det opprinnelige spørsmålet ditt opplever jeg som forkastelig moralsk ladet, på samme måte som jeg opplever «hva er det som gjør at ikke voksne menn kan vente til jentene er gifte før de skal ha sex med de».

 • Heb

  Hvorfor er det å foretrekke at begge parter er like usikre?

  Hvorfor er det ikke en fordel om den ene parten er mer sikker og kyndig enn den andre?

 • Jeg kjenner mange menn og ingen av de jeg har snakket med ser på jenter fra 12-14 år som potensielle fremtidige mor til deres barn så nei det er ikke naturlig for alle menn.

 • Heb. På samme måte som at barn som leker med dukker leker på samme nivå. Når en voksen kommer inn i leken har de en tendens med å styre leken. Forstår du hva jeg mener?

 • Heb

  Jeg forstår hva du mener og jeg leker ofte med barn uten å «styre leken».

  Tvert imot, så observerer jeg at voksne kan ha både større tålmodighet og velvillighet i lek med barn, enn det barna ofte har i jevnbyrdig lek.

  Og det er et ufravikelig faktum at unge mennesker begår flest seksuelle overgrep – og også andre overgrep, så som helt enkel mobbing og slåssing.
  Adferd som overhodet ikke hadde blitt akseptert blandt voksne mennesker, på en arbeidsplass.
  Men denslags adferd regner man liksom som mer eller mindre stilltiende naturlig og «akseptabel», for barn, fordi… de voksne driter egentlig i hvordan barn har det.

 • Nei voksne driter ikke i hvordan barn har det og derfor har vi lover for å regulere uakseptabel adferd. Når det gjelder mobbing er det et stort tema som blir tatt alvorlig.

 • Heb

  Det er sosiologisk betinget hvem man vurderer som «potensiell fremtidig mor til sine barn», all den tid dette er en familie-rolle og ikke en pulepartner-rolle.
  På samme måte som stammesamfunn i Afrika regner feite kvinnfolk som «sexy momma».

  Naturlig? Det blir et annet spørsmål, men jeg har lest at undersøkelser viser at rundt 30% av alle menn tenner seksuelt på hunkjønn som har utviklet sekundære seksuelle kjennetegn (aka pupper).

  Uavhengig av alder, all den tid kvinnfolk ikke går rundt med datostempel i panna.

  Kanskje de burde det, og kanskje vi burde forby kvinner over 40 år å få barn, av forskjellige årsaker.

 • Heb

  Vi har lover hvor vi LATER SOM at vi er interesserte i å slå ned på uakseptabel adferd, samtidig som vi ikke forbyr total ukvalifiserte mennesker å bli gravide, hvor vi ikke gjør noen ting som helst med at barnehager er de dårligste til å varsle barnevernet, og vi ikke slår ned på skoler som ikke gjør noe konkret med mobbing.

  I det store og det hele er det opp til flere ting i samfunnet som vi liker å LATE SOM at vi er interessert i, og roser oss selv for å LATE SOM selv om det ikke fungerer.

  Men dette blir fort en annen diskusjon.

 • Heb Men å senke den seksuelle lavalderen er noe som vil gjøre det bedre for barna mener du?

 • Heb

  Jeg tror at et avslappet, informert, og likevektig syn på sex er noe som kun er positivt for både barn og voksne.

  Og jeg tror ikke at det er avslappet å hyle om overgrep der hvor folk bare har pult isammen.

  Jeg mener at vi ikke skal lage lover utelukkende basert på et moralsk, og naturstridig grunnlag.

  All den tid rundt 50% av alle 14-årige jenter har hatt sex, blir det unaturlig å sette grensen høyere enn dette.

  Et spørsmål til deg som jeg gjerne vil ha svar på: Hva er problemet med at en 15 år gammel jente puler en kar på 53 år og nyter hvert eneste støt?

 • Heb hvis så er tilfelle at en 15 årig jente har sex med en 53 årig mann vil jeg tro at hun har et undertrykt ønske om å straffe seg selv.

 • Heb

  Du virker veldig dogmatisk i din tankegang. Og «indoktrinert».

  Mitt eksempel var hentet fra virkeligheten, skjønt jeg trakk et år ifra.

  Jeg vet ikke helt hvordan du tenker, men la meg gjøre et siste forsøk: Tror du at det er umulig for en 15 år gammel jente å ha et oppriktig kjærlighetsforhold til en 20 år gammel gutt?

  Vil du at gutten skal i fengsel for det?

 • Nei jeg ønsker ikke at en gutt på 20 skal fengsles for å ha en kjæreste på 20 år så lenge det ikke er et overgrep, men som regel blir ikke slike forhold anmeldt av noen heller så lenge de har det fint i sammen. I loven står det «For mindreårige som nærmer seg den seksuelle lavalder og som har nådd en viss modenhet, krysses hensynet til beskyttelse på grunn av alder av andre hensyn, f.eks. unges frihet til å gjøre seksuelle erfaringer» Så loven legger tilrette for at barn kan ha sex men beskytter de fra voksne.

 • Rettelse! Første linje: Nei jeg ønsker ikke at en gutt på 20 år skal fengsles for å ha en kjæreste på 15 år så lenge det ikke er overgrep..

 • Heb

  Jeg snakket om en 15 år gammel jente, og du snakker om en 20 år gammel jente.

  Har du konsentrasjonsproblemer?

  At «slike forhold som regel ikke blir anmeldt», betyr ingenting all den tid at det er straffbart og nabokona kan anmelde det og jenta møter opp i retten og forteller at alt var frivillig og greit og gutten får fengselsstraff.

  Igjen.

  Er dette greit?

 • heb

  Da er vi enige om noe.

  Og min mening er at vi har faktisk lover som beskytter mindreårige mot overgrep, hvor fokuset er på misbruk av stilling osv., det er bare at disse lovene blir så sjelden benyttet.

  Personlig skulle jeg svært gjerne sett at sexpress ble slått hardere ned på (ikke flørting, men press) uavhengig av alder, og også hvis jeg kan tillate meg å fantasere litt, at man bare eliminerte kjønnssykdommer og implanterte spiral (e.l.) i jenta ved første mens, og så bare lot folk være folk.

 • Jeg rettet den rett etterpå så det er du som ikke følger med! Jeg ser det problemet du skisserer som minimalt i forhold til problemet ved å senke den seksuelle lavalderen.

 • Heb det er ikke anbefalt å sette inn spiral før man har født sitt første barn og sex handler om så mye mer en bare penetrering.

 • Heb

  Det er greit, men jeg vet ikke om du er helt med.
  Poenget her er at man kriminaliserer seksuell utforsking begått av tenåringer.

  Igjen.

  Er dette greit?

 • Heb jeg tror det er du som ikke henger med? I loven står det «For mindreårige som nærmer seg den seksuelle lavalder og som har nådd en viss modenhet, krysses hensynet til beskyttelse på grunn av alder av andre hensyn, f.eks. unges frihet til å gjøre seksuelle erfaringer» Så loven legger tilrette for at barn kan ha sex men beskytter de fra voksne. Hva mener du er feil i denne loven?

 • heb

  Det jeg mener er feil, er å sette bastante aldersgrenser.
  Mitt inntrykk er at loven, slik den er formulert, åpner for «trynefaktor» rundt dette.
  Som du selv siterer: for MINDREÅRIGE.

  Som betyr, en 15 år gammel jente kan anmelde en eldre kjæreste og i beste fall bli tildelt 70-100 tusen i moral-dusør av staten.

 • Er man redd for å bli anmeldt burde man ikke innlede et forhold med en mindreårig. Er man voksen må man ta ansvar for egne valg og konsekvensen av de.

 • heb

  Uff, så dogmatisk. Loven er loven hallelujah allahu ackbar.

  Det er masse unge jenter som tenner på eldre gutter, det er helt naturlig all den tid eldre menn er ressurssterke og etablerte.

  «Mindreårig» er forøvrig et variabelt begrep, i noen land er seksuell lavalder 16 år, i andre er det 12 år.
  Det betyr ikke at i land hvor lavalder er 12, så blir det begått mer overgrep.

 • Jeg forstår fortsatt ikke dette behovet for å senke den seksuelle lavalder? For hvem og hvorfor?

 • heb

  For å ikke kriminalisere unge mennesker sin seksuelle utforsking.

 • Les loven som jeg klippet ut litt over her Heb der står det at loven ikke skal hindre unge i å utforske sin seksualitet.

 • Didriksoderlind

  Jeg har ikke så mye å tilføre denne diskusjonen, men ville bare si at jeg vil takke for denne bloggposten. Den gjør det så mye lettere for oss som gjerne vil forsvare deg.
  Didrik Søderlind

 • Heb

  Og det er bra så lenge begge er unge, men ikke fullt så bra når en er eldre.
  Der er problemet; det er en moralsk betinget lov.

  Hadde du syntes det var greit om man forbød kvinner å ha sex med menn som var over fem centimeter høyere enn dem?

 • Det er fordi barn ikke er ferdig utviklet psykisk og psykisk(noen tidligere og noen senere en andre). De må bli såpass store at de kan klare å ta egne vurderinger som ikke er til skade for seg selv og da har man satt grensen på 16 år for å være sikker. Når man har blitt voksen spiller det ingen rolle hvor stor aldersforskjellen er eller om den ene er «høyere» en den andre.

 • Heb

  Du dikter opp dine egne forklaringer.

  Det er ikke mulig for en 13 år gammel jente å ha sex med en 18 år gammel gutt uten at det rammes av loven, UAVHENGIG av hvor «moden» hun er eller hvor «umoden» han er.

  Ergo: Begrepet «modenhet» er en vikarierende forklaring, en «late som»-forklaring på at man ønsker å forby tenåringsjenter å ha sex med eldre gutter.

  Motivene for å forby dette er ikke å beskytte tenåringsjenter, det er å kriminalisere tenåringsprostitusjon. Full stop.

 • Har du barn selv? Kjenner du noen 13 åringer som du mener er modne nok til å avgjøre om de kan ta en besluttning som de ikke vil angre på senere og er modne nok til å sette egne grenser ovenfor en 18 åring?

 • Heb

  Argumentering ut fra følelser.

  Bedre enn argumentering ut fra moral, dikting, eller fordommer?

  Jeg tror faktisk ikke jeg gidder å leke mer med deg, men jeg vil avslutte med å informere deg om at jeg tror det er flere 13-åringer som er mer modne og intelligente enn deg.

  Det betyr ikke at jeg ønsker å forby deg å ha sex med folk som ikke selv er psykisk tilbakestående, det betyr bare at jeg selv hadde opplevd det som å pule på en mongoloid jente, om jeg skulle hatt sex med deg.

  Og heldigvis for deg så har du stemmerett ene og alene fordi du innehar en viss alder, ikke fordi du innehar en viss intelligens eller modenhet, og du har derfor friheten til å påvirke lover som innskrenker din frihet.

  Det har ikke 50% av 14-åringer som puler.

  Lykke til videre, hils til de tilbakestående hønene på kvinnenes søppelforum numero uno, kvinneguiden.no.

 • Det er ganske skremmende å tenke på at mennesker med slik språk får lov å uttale seg på tjomlids blogg uten at han reagerer?

 • Heb

  Teite folk er mer opptatt av høflighet enn rasjonalitet fordi de ikke ønsker at det skal bli påpekt at deres evner til å tenke er begrensede.

  Beklager at jeg skremte deg med bokstavene som jeg satte isammen.

 • Jeg trodde vi diskuterte sak og ikke person?

 • Heb

  I noen tilfeller er saken personen, i ditt tilfelle er saken at du sidestiller ting som personlige meninger, fantasier og dikting, med logiske argumenter.

  For deg er det viktigere å SI at du mener det ikke er riktig å ha sex med folk under lavalder, enn det er å ARGUMENTERE for at en lavalder på 16 er mer riktig enn en lavalder på 13.

  Det gjør deg til en TEIT person.

  Forøvrig, fra facebook-profilen din, hvor du har besvart spørsmålet: «Har du tillit til Human Etisk Forbund som premissleverandør for den frie tanke, etikk og moral?» med «Nei», kan du fortelle meg om du tror på nisser og dverger og tannfeen og astrologi og mer mellom himmel og jord?

  For jeg har i min drøfting med deg, og spesielt de siste innleggene dine, fått et veldig sterkt inntrykk av at du er tett i pappen på veldig MANGE forskjellige måter.

  Og fortell meg egentlig hva du ønsker å oppnå her inne, ved å «diskutere» med folk som åpenbart er smartere enn deg, uten at du klarer å lese hva de skriver.

  Tjomlid har skrevet veldig mye fornuftig om pedofili og barneporno og seksualitet, og du di dumme neba ramler inn her og begynner å kakle om «jeg synes ikke det er bra med krig og fred og sånt».

  In summary: Fuck off.

 • Ups traff jeg et sårt punkt?

 • For det første skriver du under anonymt navn så løper du rundt for å sjekke FB siden min. Trenger du å vite hvilket parti jeg stemmer før du kan svare på spørsmålene jeg stiller deg? Jeg har ikke et behov for å forsvare meg personlig i denne debatten og jeg vil tro at Tjomlid skriver blogg fordi han ønsker debatt om de emnene han skriver om og da er også de som ikke mener det samme en del av det.

 • Heb

  Det der er hvordan ei tenårings-jente snakker.

  Og du er over førti. Skam deg over hvor umoden og dum du er.

 • Heb

  Og ønsker du virkelig debatt, eller ønsker du bare å si din mening?

  Tjomlid har allerede fortalt deg at han ikke gidder å gjenta seg.

  Jeg forteller deg at du er litt for dum til å delta i en debatt om seksuell lavalder.

  Hva er det egentlig du ønsker, hva ser du for deg at jeg eller andre kan hjelpe deg til å forstå?

  Anta for et øyeblikk at kanskje andre mennesker er litt smartere og kunnskapsrike enn deg, hva ønsker du at de skal forklare deg?

 • Er alle som styrer dette landet og lager lovene også dumme og kunskapsløse Heb?

 • Heb

  Er norske tenåringsjenter tre år senere utviklet i kropp og sinn enn spanske tenåringsjenter, eller er spanske politikere dummere og mer kunnskapsløse enn norske?

  Hvorfor har vi ikke en seksuell lavalder på 18 år? Eller 30?

 • Kanskje vi skulle innføre omskjæring av piker også da Heb når du først er i gang ?

 • Heb

  En særdeles godt punkt, min godeste blondinebella, da omskjæring av GUTTER ikke er noe man slår ned på, men omskjæring (kupering) av hunder blir slått ned på.

  Med andre ord, valper har bedre rettsvern enn guttebabyer.

  Go figure.

  Og mens du er igang, en blind aksept av samfunnets moralnormer er selveste årsaken til at omskjæring av kvinner foregår: Mennene driter i omskjæring av jenter, det er KVINNENE i sin tradisjonstenking rundt kyskhet og annet møkk som opprettholder dritten.

  Tenk litt over det, inn i mellom dine betraktninger rundt negler og hår.

 • Heb

  Jeg vil bare si: Takk.

  Takk for at du, og andre som jeg kjenner, er fornuftige og oppegående, ansvarlige voksne mennesker, som takler alle utfordringer med å bli voksen, på strak arm / rett rygg.

 • anne marie hovgaard

  Hva om han er 51, og heter George Clooney?

 • anne marie hovgaard

  Hvis du tror at det alltid er snakk om at 20-åringen «legger seg etter» 15-åringen, og aldri at 20-åringen bare ikke er tilstrekkelig viljesterk til å konstant avvise en pågående 15-åring, ja da har du et fryktelig idylliserende syn på tenåringer…

 • Det på grunn av slike mennesker at den seksuelle lavalder er på 16 år. http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6393121.ece

 • Det er på grunn av slike folk vi har den seksuelle lavalder på 16 år. http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6393121.ece

 • På hvilken måte mener du at seksuell lavalder beskyttet disse barna/ungdommene? Med den lovendring jeg har foreslått til deg flere ganger så ville vi fått akkurat samme resultat. Mannen ville blitt straffet. Eneste forskjell er at vi hadde sluppet å straffe de fine seksuelle forhold som er mellom en ung og eldre helt frivillig.

  Påstanden din er altså helt meningsløs.

 • Da blir det litt som Øygard saken og en veldig skjev maktfordeling som gjør det enda vanskeligere å sette egne grenser.

 • Fine forhold mellom unge og eldre?? De blir sjeldent anmeldt og jeg anser det som et minimalt problem i vårt samfunn og det motsatte er et større problem at de yngre ikke klarer å sette grenser og si ifra selv. De aller fleste overgrep blir nettopp ikke anmeldt og det er et mye større problem som burde vært fokusert på.

 • Mener du virkelig at de fleste seksuelle relasjoner mellom to personer av en viss aldersforskjell burde vært anmeldt? Uansett om begge parter opplever det positivt?

  Forhold hvor den ene part lider burde anmeldes, men det er ingenting i mitt forslag til seksuell lavalder som hindrer dette. Tvert i mot har jeg argumentert for at det vil være mye lettere for en yngre part å varsle om problemer hvis man har en lov som ikke kategorisk straffer med fengsel, fordi ofte kan man være glad i noen og ikke ønsket dem straffet selv om man trenger hjelp til å komme ut av en presset situasjon.

  Mitt forslag til lov ivaretar alle dine ønsker, går lenger i å beskytte, og vil hindre en del falske straffesaker. Hvorfor er du da motstander av den?

 • Eh, hvorfor blander du inn voldtekter i en sak om seksuell lavalder?

  Og hvorfor anerkjenner du ikke mitt forslag til ny seksuell lavalder, som jeg mener vil gjøre det vesentlig enklere å anmelde overgrep helt opp til 18 år?

 • Fordi unge jenter blir ofte voldtatt og våger ikke anmelde dette fordi de tror de har skyld i det selv og skammer seg. Det er et utbredt problem! Hvordan vil ditt forslag med å sette ned den sekuselle lavalderen gjøre det enklere for de unge å anmelde?

 • Nei jeg har flere ganger skrevet at forhold med stor aldersforskjell ikke blir anmeldt og burde heller ikke bli det så lenge de har det fint. Jeg forstår ikke at dette er et STORT problem som skisserer? En og annen sak ja men et minimalt problem i den store sammenheng. Ditt forslag å sette ned den sekuselle lavalder beskytter kun de eldre og de er voksne nok til å kunne ta egene valg. Hva er problemet i dagens lov?

 • Du har så ekstremt sterke meninger om mine holdninger til seksualpolitikk, men har altså egentlig ikke tatt deg bryet til å lese og sette deg inn i mine forslag. Du går heller ut i kommentarfeltet og hevder jeg vil ha en seksuell lavalder på 12 år fordi du har lest det i bloggen til en mildt sagt upålitelig solsengeselger.

  Vet du hva, Sylvia? Hvis dette er det nivået du legger deg på, så er det uinteressant å diskutere med deg. Kom tilbake når du har lest hva jeg mener om disse tingene.

 • Nå er det du som går sterkt ut å påstår hva jeg mener Gunnar og du leser tydligvis ikke hva jeg skriver! Det er ikke lett å forstå hva du mener om disse tingene for det er veldig utydelig så hvorfor ikke være litt mer tydelig da? Når du snakker om nivå kan du se på postene til HEB, han er mer opptatt av min person en mine meninger men det er helt ok for deg tydligvis?

 • A2K

  Hvis du ikke forstår hva Gunnar mener, burde du ikke da sette deg ned og prøve å finne ut av det FØR du kaster deg hardnakket ut i en lang diskusjon?

 • Det har jeg gjort A2K men jeg opplever at meningene hans er skiftene og en tanke ullent.

 • Heb

  Jeg spør deg igjen Sylvia, hva er det EGENTLIG du ønsker å oppnå her inne?

  Vil du at noen skal holde deg i hånda og lede deg steg for steg igjennom en logisk og vitenskapelig saklig underbygget resonnementsrekke, eller ønsker du å selv lese hva Tjomlid har sagt og dernest fokusere på de konkrete punktene du er uenig i?

  Du virker som ei teit gammal blondine uten evne til å sette seg inn i saker, resonnere, reflektere, identifisere logical fallacies og i det hele tatt: Jeg tror du passer best til å begrense deg til negler og hår og å smile fint som det kontormøblementet du jobber som.

 • Heb

  Oppgaver til blondina som har ramlet inn her:

  1) Lese hva Tjomlid har skrevet om emnet

  2) Ikke forvente at voksne menn skal holde henne i hånda og forklare alt for henne

  3) Bli voksen

 • Hvis du var en tilfeldig debattant i denne bloggen så skulle jeg gjerne brukt tid på å forklare deg mine synspunkter. Men du har i over et år raljert i vei på her i kommentarfelt og på Facebook med meninger om mine meninger, og når du blir utfordret i debatt så har du ikke en gang satt deg inn i hva jeg skriver. Du herjer i vei med påstander om seksuell lavalder på 12 år når jeg aldri har argumentert for noe slikt. Når jeg deretter forklarer dette både i en egen bloggpost og i diekte kommentarer til deg, men du fortsetter å snakke om 12-åringer, så blir det ganske håpløst å diskutere videre. Beklager.

 • Jeg har ingen meninger om dine meninger Gunnar og jeg trodde oppriktig at du var intr i at folk skulle kommentere på bloggen din men da tar jeg det til etterretning.

 • Du har ingen meninger om mine meninger? Rart du da har valgt å dra frem mine meninger i et utall diskusjonstråder, bl.a. inne på ILÅBL, hvor denne bloggen er fullstendig uten relevans. «Se hva Tjomlid skriver! Hvorfor er det ingen som bryr seg om det!» Og selv i denne tråden har du altså gjentatte ganger kommet med påstander om hva jeg mener som er oppklart av meg et tonn ganger før.

  Nei Sylvia, jeg debatterer er enn gjerne, men da forventer jeg et minstemål av redelighet fra motdebattanten. Jeg forventer at du faktisk har satt deg inn i mine argumenter når du har trukket den frem som «tvilsomme» i mange sammenhenger utenfor og i denne bloggen.

  Anyway, et tips er å starte her: http://tjomlid.com/2011/03/25/noen-tanker-om-ansvarliggj%C3%B8ring-og-seksuell-lavalder/

 • Her er hvorfor intet av ansvaret skal legges over på unge jenter som misbrukes av eldre menn og hvorfor den seksuelle lavalder er 16 år.

  Forskning de siste 10-15 årene innen nevrobiologi har takket være fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) gjort store fremskritt med hensyn til å forstå hjernens modning og hvordan den løser oppgaver. Professor dr. Jay Giedd ved Universitetet i California Los Angeles (UCLA) er spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri og det biologiske grunnlaget for atferd og atferdsutvikling.

  Ved hjelp av billedgenerering (fMRI) av hjernens anatomi og funksjoner har han kommet til følgende konklusjoner (Giedd /Blumenthal-2002):

  ”I puberteten har man en voksen sine lidenskaper, seksualdrift, energi og følelser, men kontrollen kommer først senere. Det er ikke så rart at tenåringer mangler dømmekraft og evnen til å beherske impulser. Det siste området som modnes i hjernen, er den delen der vi foretar sosiale vurderinger, overveier alternativer, planlegger fremtiden og holder hjernen sjakk. Dette området er frontallappene og de når først et voksennivå ved 25-årsalderen”.

 • Hehe, nei, det du siterer støtter ikke en seksuell lavalder på 16 år. Den støtter en seksuell lavalder på 25 år.

  Hele penget her er at mennesker er komplekse vesener, og man må balansere ulike forhold. Retten til å utforske sin egen seksualitet, retten til å bestemme over egen kropp, retten til å styre sitt eget følelsesliv. Alt dette må balanseres opp mot et vern mot utnyttelse og overgrep. De fleste europeiske land har konkludert med at dette vernet bør ligge lavere enn 16 år. Jeg mener en kategorisk lavalder gir oss det verste av alle scenarioer, men du har ennå ikke noensinne kommentert mitt forslag eller argumentert mot det.

  Hva er dine argumenter mot mitt forslag til lavalder?

 • anne marie hovgaard

  Når det blir åpenbart at det ene argumentet ditt er tullete (siden det selvsagt finnes 15 år gamle jenter som kunne tenke seg å ha sex med Clooney uten å ha noe «behov for å straffe seg selv»), ignorerer du det og finner på et nytt…

 • anne marie hovgaard

  Selvsagt blir slike forhold anmeldt! Ikke av den unge selv, men av utenforstående som blander seg inn med ulike motiver. Og mener du virkelig at juridiske overgrep er greit så lenge det bare er snakk om «en og annen sak»?

 • anne marie hovgaard

  Du tar feil. Vi (hjernene våre) er under utvikling/modning til vi er i midten av tyveårene (menn litt lenger enn kvinner). Kanskje vi burde hatt en seksuell lavalder på 25 for kvinner og 28 for menn?

 • Nei men hjerne og evnen til å kunne ta gode avgjørelser er under utvikling og man er bedre rustet som 16 åring en som 12 åring.

 • Jo yngre man er jo mindre er evnen til å kunne ta reflekterte avgjørelser som er til det beste for en selv så derfor ser jeg ingen grunn til å senke den seksuelle lavalderen. Hvordan du klarer å komme frem at det vil være et bedre vern ved å sette ned den seksuelle lavalderen er for meg umulig å forstå?

 • Det er stor forskjell på det å drømme om en kjendis som tenåring og det å gjennomføre et seksuelt forhold i virkligheten Anne Marie.

 • Ja, og det er problemet. Det krever en noe mer kompleks tankerekke enn mange synes å være i stand til å ta innover seg. Som for eksempel at seksuell lavalder ikke beskytter barn, den gir bare mulighet til å straffe de som forgriper seg når noen først reagerer. Og akkurat det samme vil gjelde med mitt forslag. Bare at jeg vil heve dette til 17 år, altså gjøre det lettere å straffe ved overgrep ett år høyere enn det du vil. Likevel omtaler du og andre dette som «å senke lavalderen». Kan det virkelig være så vanskelig å forstå mitt enkle forslag som kan oppsummeres i en setning? Hva er det du ikke forstår, og når skal du slutte å spre løgner om hva jeg har ment om lavalder når du åpenbart ikke leser hva jeg har skrevet til deg gang på gang på gang?

  Den andre komplekse delen av mitt forslag er at ved å sette dette «verneområdet» fra 14-17 så ansvarliggjør man jenter og samfunnet rundt tidligere. En absolutt lavalder på 16 år kan virke som en falsk trygghet, og foreldre/samfunn slapper for mye av ved å ikke anse ungdommene som fullverdige seksuelle vesener med lyster, fantasier og et ønske om å utforske sin seksualitet allerede fra de er i barneskolen. (Jeg var selv dritkåt da jeg var i barneskolealder, og lysten ble ikke akkurat mindre da jeg kom i puberteten rundt 12-13 år. Det samme gjelder de fleste jenter jeg har pratet med, som både onanerte og fantaserte fra de var 7-8 år gamle. Det er helt vanlig, og det må vi ta innover oss.) Derfor er det aller viktigste vi kan gjøre for ungdommer å sørge for at DE SELV kan beskytte seg. Det gjør vi ved at de kjenner sin kropp og sine grenser. At de vet hva sex er. Dette må de lære tidlig, helt fra barnehagen. Først da kan de ta gode valg for sin egen seksualitet.

  Dette er ikke synsing. Dette bekreftes av forskning.

  Det siste punktet er at ved å ikke ha en absolutt lavalder er det lettere å varsle om overgrep allerede fra 14 år. Det vil gjøre ungdommene enda tryggere, fordi det største problemet vi har er ikke så mye at voksne forgriper seg på ungdommer, som at ungdommer ikke tør si fra når det skjer. Det må vi legge til rette for.

  Ergo vil mitt forslag både styrke ungdomennes evne til å beskytte seg selv, det vil gjøre det lettere å varsle om overgrep, og det vil gi høyere vern helt opp til 17 år. Alt i alt et forslag som jeg mener beskytter ungdommer vesentlig bedre enn i dag med den absolutte og kunstige lavalder på 16 år.

 • Jeg spre løgner? Hallo jeg har kun kommentert på hva du selv skriver og du sier jo flere steder at du mener den seksuelle lavalderen burde settes ned så nå får du gi deg Gunnar! «Jeg mener derfor at den seksuelle lavalder bør senkes. Hvor langt ned den skal senkes er jeg usikker på. Magefølelsen min sier 14 år, men basert på erfaringer og statistikk fra andre land er det egentlig lite som taler i mot å ikke like godt senke den til 12 eller 13 år. Mange vil reagere sterkt på dette og frykte at ungdommer da vil debutere tidligere seksuelt, det vil bli flere tenåringsgraviditeter,flere aborter og flere som smittes av kjønsssykdommer og andre negative konsekvenser. Men dette stemmer ikke. Eksperimentet er blitt kjørt i mange år i andre europeiske land, og uten de nevnte negative konsekvenser. Tvert i mot.»

 • Du sprer løgner fordi du, som Lysfolket, siterer ut av kontekst, og fordi du siterer noe som er gammelt. I bloggposten du siterer fra så drøfter jeg Nederlands lov og påpeker at denne gir et vern opp til 16 år. Det utelater du, akkurat som Hanssen. Hendig. Men verre er det at du nå kommenterer under en bloggpost hvor jeg EKSPLISITT presiserer hva jeg i dag mener. I tillegg til at jeg har gjentatt det her i kommentarfeltet flere ganger. Og så fortsetter du å diskutere et sitat fra en over 4 år gammel bloggpost tatt ut av sin kontekst.

  Enten er du teit, et troll eller rett og slett ondskapsfull. Skal du diskutere så får du forholde deg til det jeg sier, og være voksen nok til å lese tekster full ut, ikke selektivt sitere meg, og hvertfall ikke på noe som er mer enn 4 år gammelt når jeg i den samme tekst du kommenterer under har presistert hva jeg mente i detalj. Ærlig talt. Hvordan er det mulig å være så treig i oppfattelsen av selv de enkleste fakta?

 • For å gjøre det enklere for deg ettersom du synes å være blind selv. Her er et utrdrag fra BLOGGPOSTEN DU NÅ KOMMENTERER UNDER:

  «Etter å ha debattert dette en del i sosiale medier har jeg selv konkludert med at 12 år nok er for lavt uansett, og vil sette den på 14 år. Jeg har likevel argumentert for å gå lenger enn f.eks. Tyskland som har en «flytende» lavalder fra 14 til 16 år. Mitt forslag er at denne beskyttelse kanskje burde gjelde helt opp til og med 17 år. Derfor mener jeg i dag at det mest hensiktsmessige kan være at man praktiserer en absolutt seksuell lavalder på 14 år, men hvor man har en særskilt beskyttelse opp til og med 17 år. Dette vil etter mitt syn beskytte ungdommer enda mer enn i dag mot overgrep og utnyttelse fra voksne, samtidig som det gir ungdom fra og med 14 år rett til å utforske sin seksualitet i større grad enn i dag, men likevel med en særskilt beskyttelse mot å bli utnyttet.»

  Var det så vanskelig å forstå? Hvorfor diskuterer du en 4 år gammel bloggpost under denne bloggposten hvor jeg har presisert hva jeg mener nettopp for folk som deg?

 • Du er direkte teit når du legger til Hanssen og lysfolket når du ikke klarer å forholde deg kun til mine meninger her inne på din bloggpost Gunnar og vet du hva der mistet du min respekt for deg. Du har konspirasjonstanker så det gyver etter og du skal slippe å se meg i ditt kommentarfelt for all fremtid LOVER!!

 • Takk gud for det.

 • Heb

  Prise Allah i det høyeste! Jeg mener det, nå ble jeg oppriktig glad for at du slutter å søple ned denne bloggen med idiotiet ditt. :)

 • Jeg har snakket med folk med kjennskap til kulturen i Spania, og mitt inntrykk var at selv om seksuell lavalder formelt sett er 13 år, så er ikke slik sex akseptert. Noe som igjen beviser mitt poeng. Lavalderen er ikke det sentrale, det er folks holdninger som er det. Ved å ha lavere seksuell lavalder vil voksne bli mer bevisste og samfunnet vil ta mer ansvar, håper og tror jeg. Det å anerkjenne unge tenåringer som seksuelle vesener vil gjøre at de er bedre rustet til å beskytte seg selv.

 • Å angripe folks utseende eller fokusere å kjønn er ikke greit, Heb. Du må gjerne oppfatte Sylvia som teit, men å blande inn hårfarge og nedsettende kjønnskarakteristikker kan du styre unna.

 • Nexuscrawler

  Og en kjapp tur innom Nyhetsspeilet for å «oppdateres» om morgendagen viste en ny artikkel fra «Roffe» som igjen handler om «propedofile» Tjomlid. Merker jeg begynner å bli både irritert og overgitt på dine vegne.

 • anne marie hovgaard

  Selvsagt er det det. Men det er da fullstendig irrelevant! Forskjellen mellom «å drømme om» og «å gjennomføre» gjelder uansett alder. Og noen tenåringer gjennomfører denslags (da gjerne kalt groupies…). Om det er en positiv opplevelse eller oppleves som et overgrep vil avhenge av mange faktorer, ikke bare alder.

 • anne marie hovgaard

  …og man er bedre rustet som 20-åring enn man var som 16-åring, og en som har en IQ på 125 er bedre rustet enn en med IQ på 75, og en som av personlighet er forsiktig og tenksom er bedre rustet enn en som er impulsiv… Selvsagt må en 16-åring få mer ansvar enn de fikk da de var 12, men 16 er ikke noe magisk tall. Det må gå an å diskutere saklig f. eks. om 15 år eller 16 år er det beste, ut fra de relle konsekvensene og ikke bare personlige følelser. Foreldre liker ofte ikke tanken på at deres barn har sex uansett alder – i alle fall ikke før de er minst 30 ;) – det er ikke noe godt grunnlag for å ta avgjørelser.

 • Karsten

  Du har sikkert sett denne på Syrespeilet: http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/human-etisk-forbund-og-bruk-av-pro-pedofile-til-konfirmasjonsundervisning/

  Men merk en av kommentarene…dette begynner å bli ganske meta: Noen tror tydeligvis at Roffe er utsendt av Skepsis for å si så syke ting at folk får sympati med Tjomlid og dermed skaffe «pedoen» sympati…
  Hadde ikke saken vært alovorlig ville et LOL vært på sin plass.

 • Thomas .

  Hvor dum går det egentlig an å bli, Sylvia?! Om et forhold er straffbart eller ikke har ingenting med om det blir anmeldt eller ikke å gjøre. Dessuten er det ikke et krav for straff at fornærmede eller andre anmelder forholdet, da det uansett er underlagt ubetinget offentlig påtale. Blir det kjent f.eks. etter et tips fra en sjalu kvinnelig nabo(ikke en anmeldelse), så vil forholdet bli etterforsket mtp. straffeansvar(for den eldre part), uansett.

 • Thomas .

  Hei Sylvia igjen. Hva er det som skjer med en ung jente om hun har sex som ikke var en 100% reflektert avgjørelse? Blir hun f.eks. plutselig til en heks? Jeg er mann på over 30 og ingen av mine seksuelle erfaringer har vært basert på reflekterte avgjørelser, men på rent instinkt. Har ikke hatt noe problem med det.

 • Pingback: Dag Fallet vrøvler i vei om vaksiner | unfiltered perception()

 • Cathrine M

  Helt seriøst? «De må bli såpass store at de kan klare å ta egne vurderinger som ikke er
  til skade for seg selv og da har man satt grensen på 16 år for å være
  sikker.»
  Jeg kan ikke huske å ha vært/vært borti en ansvarsbevisst 16åring. Unge som gamle begår idiotiske feil og tar valg som er helt på trynet titt og ofte. Slik du legger det frem så velger jeg å svare med at jeg har hatt samtaler med jenter/gutter i alderen 13 og opp hvor jeg har truffet mange som kan utkonkurrere en voksen any day i tankegang og avgjørelser for fremtiden osv.

  Har du fulgt med i media i det hele tatt? debutalderen blir stadig lavere fordi den seksuelle utforskertrangen er større i hovedsak på grunn av utvendig påvirkning og opplæring fra media,filmer,serier,bøker og magasiner. Det er en grunn til at jenter på 12år kan få p-piller nå og at de lærer om seksualitet og kondomer på barneskolen. Du har åpenbart lullet deg inn i en boble hvor alle unge er uskyldsrene mens synderene må jo være de hormonkåte på 17+. Jeg er 23 og husker fremdeles godt hvordan det var når vi begynnte på ungdomsskolen. halve 8 klasse hadde jo debutert før 1 termin var fullført! Seg i mellom eller med de litt eldre guttene/jentene på skolen. Av egen fri vilje. Så jeg syns opriktig synd på deg om du helt alvorlig tror at en 12-13åring ikke er i stand til å gå inn for å miste jomfrudommen av fri vilje, for gøy eller fordi hun/han ønsker å dele det med kjæresten sin.

 • Cathrine M

  Hvor mange over 16 tar valg de ikke angrer på resten av livet?

 • Cathrine M

  For å være litt klisjé her. hvis en 19åring blir forelsket i en 14åring og omvendt skal man da nekte de å være sammen? Hvis sønnen min kommer hjem i en alder av 19-20 og har fått seg en kjæreste på 14-15 så verken kan eller vil jeg nekte han det. Men jeg kommer til å forsikre meg om at familien hennes vet det nettopp av den grunn at min sønn ikke skal havne i fengsel på grunn av sånne skrotinger som deg som ikke ser forskjell på følelser og omstendigheter.

 • Pingback: Vanskelig nyansering rundt pedofili | unfiltered perception()

 • Frihetrettferdighet

  Det er ikke en fordel om den ene er mer sikker og kyndig. Det kan lett føre til at den usikkre går over grenser som han/hun ikke vet at de har enda.. De må ta stilling til spørsmål de aldri har visst om, eller tenkt på..
  Den usikkre forstår ikke konsekvensene av dette før etterpå, ofte lenge etterpå.. Og da kan de føle seg «ødelagt» og dette kan legge en demper på, eller gjøre det vanskelig å få til intime sexuelle forhold senere.
  Den usikkre kan føle at han/hun har gått glipp av noe, og dermed mistet noe verdifullt på lik linje med et barn på 12 som plutselig må pleie foreldrene 24 t i døgnet til de blir 19 feks, og blir «oppdaget» så de får hjelp via hjemmehjelpstjenesten eller lignende… Dette barnet vil ha gått glipp av en del sosial lærning og eksperimentering som det er naturlig for folk å oppleve pg erfare i tennårene… Disse ferdighetene, og denne innsikten vil man aldri kunne ta igjen i voksen alder, og de vil alltid føle seg og fremmstå som litt «korte» når det kommer til sosial inteligens på enkelte områder…!
  Derfor er det ikke greit at 19 åringer, eller eldre menn har sex med 12-15 åringer.. Egentlig kan det være feil også at en på 16 og 19 har sex, men det er nok ikke så farlig i de fleste tilfellene…! Det er bare at enkelte 16 åringer er veldig umodne…
  Selv opplevde jeg å være veldig poppulær blandt eldre menn fordi jeg har et utseende som gjør at jeg ser veldig uskyldig ut og dermed konkluderer de med at jeg må være naiv… Når de derimot finner ut at jeg ikke er så naiv likevel, så prøver de litt til, men mister fort interessen.. Men jeg har fortsatt samme utseende… Så hvis det var dette de tennte på i utgangspunktet, burde det spille en rolle om jeg faktisk Er naiv eller ikke?? Tydeligvis. Dette er menn som liker å ta makta, de liker at damene ikke vet hva de begir seg ut på, de liker at de kan pushe dama med på ting som de fleste damer ville sagt nei til…
  Når dette er sagt, så har jeg absolutt møtt hyggelige respektfulle og ordentlige menn også!!

  Men Det er bedre å la de unge og usikre få eksperimentere på egenhånd! De fleste jenter/damer har ikke glede av sammleie de første gangene likevel.. Det er for smertefullt, og det å være med en eldre mann som ikke respekterer dette, for han vil gjøre seg ferdig, og stiller seg uforstående til at han blir sparket bort når smertene blir for store… Det kalles voldtekt!! Slikt kan føre til at en dame aldri klarer å slappe av, og alltid spenner seg…

  Hvis en erfaren mann tar med en ung jomfru på swingersklubb, så kan det likevel hende at hun kan få en sexuell opplevelse ut av dette, men hun går som sagt glipp av de sosiale ferdigheten rundt sex, som hun skulle lært seg i tennårene..

  Hvis to usikre tennåringer eksperimenterer, så er det større sansynlighet for at de respekterer hverandre og stopper om det gjør vondt feks… Kanskje bruker de bare fingre og hender de første gangene… feks. Dette kan gi en forsiktig, progressiv og naturlig oppdagelse av sin egen sexualitet. i forhold til det å hoppe rett inn på pornofilmsettet og bli gangbanget…
  Det siste kan som sagt muligens også gi sexuell nytelse, men vedkommede kan slite med å få til intime forhold senere, fordi hun/han ikke har noe erfaring med dette, og folk på samme alder, eller eldre forventer at de burde ha det…

  Hva gjør feks en dame på 37 som aldri har elsket med noen, når hun får seg kjæreste og han forventer at hun skal være kosete, og ta initiativ til slikt?? Hun må inrømme at hun aldri har hatt muligheten til å lære seg disse ferdighetene for det har hvert wam bam thank you man hele livet… Hvor attraktiv er hun egentlig da??

 • Frihetrettferdighet

  Ja det er hårreisende når folk på over 19 år har sex med folk på 15. 15 åringer kan være veldig sexuelle, men de fleste har det emr i kjefen enn at de faktisk har lyst til å utføre alt de snakker om.. Ofte vet de heller ikke hva de snakker om, og forstår hverken hva dette innebærer, eller konsekvensene av dette. MEN de sulter etter oppmerksomhet, og gjerne fra dem som er eldre og kulere ( obs, obs, en på 23 er allerede for gammel til å være kul hvis ikke han er superstjerne!!! ) De vil ut i verden, og syns det er kult at en relativt ung person, kan kjøre bil og at de som er unge kan dra ut i verden uten å bli kjørt av foreldre. De vil gjerne oppleve mer, komme seg inn på utesteder, danse, få oppmerksomhet, være populære, osv… De ser på det å være sexuellt attraktiv på lik linje med å ha kjøpt seg den dyreste og kuleste kjolen, eller å ha vunnet et backstage pass til en Justin Bieber konsert.. Det handler om å finne knagger de kan henge ting på som oppsummerer at de skal være den kuleste av alle på skolen… Så de vil ha sexuell oppmersomhet, men det betyr ikke nødvendigvis at de vil gjennomføre sex med en de ikke er veeeeeldig <3<3<3<3<3<3<3<3<3 xoxoxoxoxoxoxoox Love UUUUU!!! forelska i… Og da forventer de seg at det skal være magisk, forsiktig , sart ømt og romantisk… Det er jo sånn den første foreskelsen bør få lov til å være…
  Og seriøst, hva slags voksne menn tenner egentlig på <3<33<3<3 love UUUU osv…. IIIIK, osv?? Greit at de kan ha struttende kroppsdeler osv, men ???
  Det er ren egoisme å utnytte unge jenter! Eller gutter!! Nei, dere gjør dem ingen tjeneste! De trenger ikke opplæring! De kan eksperimentere etter eget initiativ senere når de blir litt eldre…

 • Frihetrettferdighet

  Førstemann til mølla og det å spre eggene i flere kurver er ståmannsargument, og usaklig lite relevant i forhold til det å sjekke opp en som ikke er 16 år enda. Hvis hun venter til hun er 20 år, så vil vedkommede mann fremdeles være første mann til mølla…!
  Hvis vi skulle levd etter disse påståtte steinalderprinsippene ( Jeg tror ikke folk i steinalderen var mindre inteligente enn oss bare fordi de ikke hadde teknologi, heller tvert i mot, de hadde helt sikkert forståelse og kunskap som vi har mistet for lengst ) , og akseptert dem, så ville menneskerasen dødd ut for lengst pga. innavel.
  Hvis menn skulle hatt sex med minst en ny dame hver dag, og dermed potensiellt befruktet minst 5-6 i månden, så ville han snart miste oversikten over egne barn, og sjangsene ville være store for at disse senre kunne få barn sammen osv… Og hvis alle menn skulle holde på uhemmet på denne måten så ville det som sagt blitt mye innavel. Sansynligvis ville han også fått barn med sine døtre og barnebarn…. Selv dyr er smarte nok til å unngå for mye innavel, hvis ikke de mister friheten til å bevege seg fritt rundt…
  Det er ikke naturlig å spre mest mulig på flest mulige uansett hvordan man snur og vender på det!

  Det som tenner menn ang jomfruer er tanken på å kunne være den første, og dermed være med på å forme hennes fremtidige sexliv…! Bare denne tanken er ganske maktsyk i utgangspunktet… Og nei, du blir ikke mer mann bare fordi du har pult en jomfru… Akkurat like lite som du blir mer mann av å kjøpe deg penisforlenger, yacht, et fotballag, eller en kone fra Thailand… Det er bare patetisk og trist at mange menn ikke er trygg på sin egen manndom, og tror at de må ty til slike ting for å «bevise» hele tiden. En som er trygg VET at han er mann, han trenger ikke å bevise noe som helst, han vet det, og alle andre, kjente og ukjente vet det. Man merker det med en gang!

  Akkurat som alle vet det når en kvinne vet at hun er kvinne, og stolt av det ( Jeg snakker ikke om rødstrømer!! De er tilsvarende Gutteklubben Penisforlenger ) Men en ekte kvinne vet at hun er kvinne, hun vet at hun er sexy, hun trenger ikke å stille i horete antrekk, eller å legge seg etter alle menn, hun vet at hun kan kle seg i en plastsekk og fortsatt være kvinne, og sexy. Men hun vet også at hun ikke trenger å være sexy hele tiden, hun er fortsatt kvinne selv om hun bytter bateri på bilen sin, men hun gjør dette kun fordi hunn selv har lyst. Hun trenger ikke å bevise noe som helst, så hun skryter heller ikke av å ha byttet batteri… Hun vet at hun er kvinne, hun er feminin, og er stolt av kvinnekroppen sin, så hun kan godt fremheve den, men gjør det for sin egen del, ikke for å imponere noen. Hun har selvtillit, og er rolig. Hun driver ikke med manipulering, drama eller andre maktspill.

  Hun har garantert sjangs på yngre gutter/menn men hun vet at det ikke gjør henne mer kvinne, eller mer attraktiv hvis hun gir etter for maset. Hun interesserer seg mer for en som er like trygg som henne, en som kan gi henne mentalt stimulans, samt følelsesmessig respekt og forståelse.
  Det finnes unge damer som har kommet dit, og det finnes de som tar noen år å modne, men de vil aldri føle at det frister å ha sex med en gutt… enten han er 15 eller 66… Så hvis alle disse guttene vil ha sjangs så er det bare å manne seg opp, bli trygge på seg selv, og vite at det er ditt liv, det er du som lever det. Slutte å la seg styre av hva du tror andre tror om deg… M.a.o. komme seg ut av ungdomsskolen!! Nei, verden snurrer ikke rundt deg! Og nei, folk flest bryr seg ikke! De har mer enn nok med å bekymre seg over hvordan de slev fremstår… De som «bryr» seg er potensielle psykopater som driver med skremselsproppaganda og splitt og hersk… De har ikke noe liv, og forsøker å dekke over dette ved å blande seg opp i alle andres liv, trekke i tråer, skape konflikter, underkue folk, baksnakke, kritiskere åpenlyst osv… Ja, det å starte svertekampanjer på nett, alla «Ingen liker å bli lurt» der enkeltpersoner blir hengt ut tilsynelatende fordi de har «feil» meninger er egentlig bare en annen form for mobbing! Den egentlige grunnen til mobbingen og «aksjonen» er at vedkommede har ytret noe som potensiellt kan true makten til mobberen… ( Legemiddelindustrien )
  Hvis du søker på artikkler rundt nettstedet Ask.com så vil du finne at flere tennåringer har begått selvmord etter netthets på dette stedet, der man kan være anonym. De tennåringne som har begått selvmord er ikke stygge nerdete kvisete osv. stereotypiske mobbeoffer ( i følge Hollywood ) De er kjekke, pene, vakre jenter og gutter… Men kanskje de nektet å henge seg på hoffet til sjefsmobberen?? Dermed truer de maktposisjonen til mobberen, og de må elimineres koste hva det koste vil… Slik oppførsel er antisosial, og psykopatisk… I et tilfelle begynte de å anngripe søsteren til den de nettopp hadde mobbet i hjel… Da er de ikke snakk om at de ikke forstår konsekvensene lenger, da er det ren ondskap! Ikke nok med at hun nettopp har mistet søsteren sin, så må hun takle massiv mobbing og hets i tillegg?? Det er typisk psykopater å tråkke på folk som allerede ligger nede…
  Hvorfor gikk de over til å hetse søsteren?? Fordi hun kunne avsløre dem, og fordi hun nå tok over rollen til søsteren og potensielt kunne true maktposisjonen til psykopaten…

  Vi må erkjenne og bli bevisste på at narsissister og psykopater eksisterer i samfunnet, og at disse IKKE sitter innesperret på et eller annet psykriatrisk sykehus…, de er ute blant folk, og de søker seg ofte til maktpossisjoner, eller der det er mulighet til mye oppmerksomhet og prestisje… Vi må lære oss og kjenne igjen de klassiske hersketeknikkene disse bruker for å «uskaldeliggjøre» og naturliggjøre maktovergrepene sine. Vi må lære oss å bli bevisste på at baksnakking ofte utføres av psykopater feks… Og når folk flest er bevisste på dette så vil det bli mye vanskeligere å slippe unna med lik oppførsel, uten å havne i «potensiell psykopat haugen»… Hvem ønsker egentlig å fremstå som en psykopat ;) Da vil det ikke lenger være akseptert å tråkke på andre for å komem seg opp, og de vil måtte ta til takke med vanlige jobber, eller jobbe på ordentlig og jobbe seg opp på den måten.. Men slike folk burde aldri sitte i maktpossisjoner likevel!

  Når vi vet at psykopater fins, så forstår vi også skepsisen til å la folk over 18 få lov til å ha sex med de som er 16 eller yngre… Barn og ungdommer er ikke tilbakestående, elelr dummere enn folk flest, MEN de er og blir umodne på en eller flere områder… uansett!! Og da er det enklere for en psykopat å ta seg til rette, manipulere og lokke, lure og skremme. -«Ja det var jo du som ville det»… feks. etter å ha gitt to valgalternativer, der begge kun er til fordel for overgriperen, eller overgriperen vet at av de to så kommer han/hun til å velge den ene. De legger tidspress på offeret og hevder at det nærmest står om livet/vinn eller forsvinn, og da får du ikke den premien jeg har lokket med langt frem, som du egentlig aldri kommer til å få uansett, for den er bare lokkemat….

  Men, alle eldre mennesker som fantaserer om sex med ungdommer er ikke nødvendigvis psykopater! Men hvis du må begynne å lage dem mange unnskyldninger for å gjennomføre dette, så vet de fleste at det ikke er riktig! En jommfru trenger ikke opplæring!! De trenger å få lov til å eksperimentere og oppdage ting i sitt eget tempo… Og da må alle egoistiske krav fra andre ut av bildet!

  Det tullet du skriver om Sexy mamas, og at yngre kvinner utkonkurere middelaldrende kvinner er også urellevant tøv!

  Alle med en IQ på mer en 80 vet at smaken er som baken..! Men det at folk har forskjellige preferanser unnskylder ikke det å utnytte folk til å gå over grenser de ikke nødvendigvis vet at de har enda, som de senere finner ut av, og da er det for sent…
  Det finnes de som tenner på folk i koma, heroinhorer som ser mer døde ut en levende, siklende handicapede uten stand til å styre kropp og språk, og andre folk som ikke kan forsvare seg… Ja, det fins en potensiell mulighet for at disse kan oppleve sexuell opphisselse ved at du har sex med dem, men sansynligvis ikke, siden det handler om overgriperens nytelse og ikke offerets…
  For det ER et overgrep uansett om du kaster noen tusenlapper etter dem etterpå….
  Det å ha sex med en 15 åring når du selv er over 19 er et overgrep! De er enten emosjonellt, mentalt, fysisk, umodne, eller så er de alt dette på en gang! Forskjellen i makt som gjør seg gjeldende vet at du har mer innsikt og erfaring gjør at du forventer mer, og krever mer enn en annen jomfru… Du har ikke like mye forståelse, og kan tenke at det er syting, for du har glemt hvordan det var, eller blitt frarøvet jomfrudommen selv…

 • Pingback: En historie om sitatfusk og løgner – del 1 | SAKSYNT()

 • Pingback: En historie om sitatfusk og løgner – del 2 | SAKSYNT()

 • Pingback: Plassering av skap | SAKSYNT()