Løgner i alternativland

Last updated on 10. desember 2012

Den mest ekstreme gruppen alternativtilhengere er ute etter å ta meg. Igjen. Jeg kaller dem ekstreme, fordi mainstream-alternative synes å ha tatt avstand fra denne gjengen og de grovt injurierende påstandene de fremsetter. Det har de siste ukene dukket opp flere blogger og diskusjonstråder hvor de mest hårreisene påstander om meg legges frem. Forfatterne er uten unntak profilerte vaksinemotstandere. Det er ikke helt tilfeldig.

Om dyresex og nekrofili

Det er helt grotesk hva de klarer å lire av seg, for eksempel sånt som dette fra Rolf Erik Hanssen:

Gunnar R Tjomlid er direkte farlig for barn og vi foreldre bør passe ekstra godt på hvilke voksne personer våre barn omgåes!!!

Men det er i blant moro å diskutere med dem, fordi de er så utrolig enkle å avkle. La meg gi noen eksempler.

I en diskusjonstråd inne på ekstrem-altiesiden «I Lyskilden» på Facebook skriver Dag Fallet følgende:

Skjermbilde 2012 12 09 kl 16 30 41

Jeg argumenterer altså for at både dyresex og nekrofili burde være tillatt. Huff, jeg må være en grusom person. Problemet er bare at Fallet lyver. For jeg har nøyaktig én bloggpost om hvert av disse temaene. I bloggposten om nekrofili skriver jeg:

Men det er vel i de fleste tilfeller en overveiende risiko for at pårørende vil kunne få vite om handlingen, og med hensyn til disse bør nok nekrofile handlinger være forbudt.

Sier jeg her at nekrofili burde være lovlig? Nei, jeg sier nøyaktig det motsatte. Jeg sier at det bør være ulovlig. Jeg stiller dog noen spørsmål om hvorfor vi har denne loven, men argumenterer ikke for at den bør fjernes.

Ren løgn fra Fallet der altså.

Hva sier jeg så om dyresex? Har jeg argumentert for at dette bør legaliseres? La oss se hva jeg skriver i den eneste bloggposten jeg har om dyresex:

Jeg er glad vi får en lov som i enda større grad beskytter dyr mot menneskelig vold

Er dette et argument mot innføring av en slik lov? Nei, tvert i mot. Jeg sier eksplisitt at jeg er glad for en slik lov. Jeg stiller dog spørsmålet om ikke dyr allerede er godt nok beskyttet i eksisterende lovverk, og er der på linje med jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo som viser til dyrevernloven §2 som sier at det

«skal farast vel med dyr» og at det skal tas hensyn til dyret slik at dette ikke lider unødig

Men altså, jeg argumenterer ikke for at dyresex er greit eller burde være lov. Tvert i mot.

Dette burde vel avkle Fallet som den løgner han er.

Men Fallet hevder at jeg egentlig driver med «dobbeltsnakk» fordi jeg skriver en ting men egentlig mener noe annet. Det er for det første interessant at Fallet mener å vite hva jeg mener bedre enn jeg selv gjør, men det er også interessant å merke seg at det han kaller «dobbeltsnakk» av de fleste andre vil kalles nyansering, problematisering og drøfting av et tema. Jeg kan problematisere ideen om at en hest som knulles av en mann har det verre enn en hund som må stå i bånd hele livet, men samtidig være klokkeklar på at det bør være forbudt å ha sex med dyr. En slik evne til å se et problem fra flere sider synes å være fraværende hos mine mest ekstreme kritikere.

Det mest ironiske er likevel måten Fallet selv driver det han kaller dobbeltsnakk. Han skriver flere bloggposter hvor han forsøker å vise at jeg helt åpenbart må ha en spesiell interesse for pedofili, støtter pro-pedofile organisasjoner og er svært pro-pedofil i alt jeg skriver, men hevder helt til sist i teksten at han ikke mener å insinuere at jeg selv er pedofil.

Særlig.

Seksuell lavalder på 12 år?

Et par andre eksempler. Det er blitt gjengitt gang på gang at jeg skal ha ønsket en seksuell lavalder på 12 år. Sitatet som gjengis lyder slik:

Skjermbilde 2012 12 09 kl 16 48 38

Sitatet er hentet fra denne bloggposten hvor jeg drøfter noen uttalelser fra Tor Erling Staff, blant annet at han mener vi ikke trenger noen lov om seksuell lavalder i det hele tatt. Jeg sier derfor at jeg ikke er enig i dette, og at jeg vil ha en seksuell lavalder på 12 år…

Men det er her det interessante kommer inn, fordi denne setningen slutter litt brått. Den slutter nemlig ikke der hvor sitatet til Hanssen og Iversen slutter. Den er nemlig kuttet i to. De som siterer meg overalt i blogger og på Facebook har utelatt siste del av setningen. Hele setningen lyder nemlig slik:

Jeg er i stor grad enig med Staff, selv om jeg vil sette en seksuell lavalder på 12 år med tilhørende praksis som i Nederland.

Og hva sa praksis i Nederland? Jo, at seksuell lavalder var 16 år, som i Norge, men at det ble utvist større grad av skjønn der hvor barn mellom 12 og 15 år var involvert. Hensikten med dette, som jeg forklarer i bloggposten min og andre steder, er å unngå alle tilfeller hvor for eksempel en jente på 14 år har sex med sin kjæreste på 19 år og han straffes for dette.

Mads Wam Schneider skrev en utmerket kronikk om dette for noen år siden. Her skriver han blant annet:

Andre land møter utfordringene på andre måter. Nederland har også en lavalder på 16 år, men den absolutte grensen går ved 12. Ungdom mellom 12 og 16 år har til en viss grad frihet til å gjøre seksuelle erfaringer. Påtalemyndigheten kan ta ut siktelse, men bare dersom den mener at saken er alvorlig nok i henhold til det den nederlandske loven kaller «uanstendige handlinger som omfatter seksuell penetrering av kroppen». Straffebudet nevner ikke samleie overhodet, men har i stedet valgt å la retten tolke vidt hva som er penetrering. Alle mellom tolv og seksten har uansett rett til å bli hørt.

Jeg har altså ikke argumentert for en seksuell lavalder på 12 år, selv om enkelte hevder dette basert på et forfalsket sitat.

Norge er i et mindretall hva seksuell lavalder angår. Over 20 europeiske land har en seksuell lavalder på 13-15 år. Et mindretall av land har satt den til 16 år, slik som Norge. Våre naboland Sverige, Danmark og Island har alle en lavalder på 15 år. Spørsmålet om hvor lavalder skal gå er altså i aller høyeste grad et legitimt spørsmål.

Jeg har lenge argumentert for en flytende lavalder etter den modell Tyskland praktiserer, og som Nederland tidligere praktiserte, hvor ungdom i unge tenår har en særskilt beskyttelse med lav terskel for at det reageres strafferettslig. Men at ingen skal dømmes på ren automatikk hvis det ikke kan føres bevis for at den yngre part har tatt skade av det, ikke ønsket det, eller selv mener at den eldre part skal straffes.

Etter å ha debattert dette en del i sosiale medier har jeg selv konkludert med at 12 år nok er for lavt uansett, og vil sette den på 14 år. Jeg har likevel argumentert for å gå lenger enn f.eks. Tyskland som har en «flytende» lavalder fra 14 til 16 år. Mitt forslag er at denne beskyttelse kanskje burde gjelde helt opp til og med 17 år. Derfor mener jeg i dag at det mest hensiktsmessige kan være at man praktiserer en absolutt seksuell lavalder på 14 år, men hvor man har en særskilt beskyttelse opp til og med 17 år. Dette vil etter mitt syn beskytte ungdommer enda mer enn i dag mot overgrep og utnyttelse fra voksne, samtidig som det gir ungdom fra og med 14 år rett til å utforske sin seksualitet i større grad enn i dag, men likevel med en særskilt beskyttelse mot å bli utnyttet.

Kontekst, kontekst, kontekst

Et annet eksempel vaksinemotstandere og ekstrem-altiere liker å sitere meg på er følgende:

Vårt samfunns sex-paranoia med røtter i bl.a. puritansk kristendom og en grotesk vrangforestilling om barn som uskyldsrene hvite engler, er årsaken til fryktelig mye vondt.

Det kan synes som om de med dette forsøker å vise at jeg synes det er greit å ha sex med barn, fordi barn er seksuelle vesener. Vel, at barn er seksuelle vesener er overhodet ikke omstridt. Jeg tror man skal lete lenge for å finne en fagperson, eller forelder for den saks skyld, som ikke anerkjenner at selv små barn har en seksualitet. Men å bruke dette som argument for at sex med barn dermed er greit, er fullstendig absurd.

Også her har man utelatt kontekst, for hele avsnittet lyder slik:

Lommemannen har tråkket over mange moralske grenser og har gjennom tvang og grovt misbruk av barns tillit gjort seg skyldig i såkalte seksuelle overgrep, selv om den seksuelle delen ikke er det relle problemet her. Vårt samfunns sex-paranoia med røtter i bl.a. puritansk kristendom og en grotesk vrangforestilling om barn som uskyldsrene hvite engler, er årsaken til fryktelig mye vondt. I tillegg til at dette påfører ofrene unødvendig skade, så er det etter mitt syn med stor sannsynlighet også roten til at slike handlinger begås i utgangspunktet. Tabufiseringen av seksuelle lyster med tilhørende massiv undertrykt seksualitet gir seg utslag i alt fra voldtekter, homofile selvmord, overgrep mot barn og andre tragedier.

Jeg kommer altså med en ren faktaopplysning om at barn er seksuelle vesener, og at det å ikke anerkjenne dette faktum kan føre til mye vondt. Men dette brukes altså til å hevde at jeg har et syn om at sex med barn er greit. Det er usedvanlig lavmåls.

Lenger oppe i samme bloggpost skriver jeg:

Spørsmålet er ikke om det Lommemannen har gjort er «gæærnt» og om det er straffbart. Selvsagt er det det. Å lure eller tvinge et barn til å utføre handlinger for å tilfredsstille sine egne behov er umoralsk og skal ikke tolereres av samfunnet.

Dette blir jeg aldri sitert på. I det hele tatt så sier jeg at sex med barn er galt og skal straffes gjentatte ganger i bloggen min. Men dette siteres jeg heller aldri på. Her er noen eksempler:

Eksempel 1.

Jeg er helt enig i at seksuelle overgrep mot barn skal straffes hardt.

Eksempel 2.

De fleste av oss er enige i at misbruk av barn er fryktelig, fryktelig galt. Barn må og skal beskyttes mot voksnes egoistiske lyster, og mennesker som utnytter eller skader barn skal selvsagt straffes hardt for dette.

Eksempel 3.

For ethvert menneske som blir offer for tvang av seksuell eller annen alvorlig art, så er dette selvsagt en tragedie. For de barn som har blitt traumatisert av voksnes kyniske overgrep, så er det verdt å felle en tåre. Og overgriperne skal straffes for sin ugjerning.

Eksempel 4.

Å være pedofil må anses som en særdeles ulykkelig skjebne. Pedofile som voldtar barn må straffes for sin handling, men også tilbys behandling og oppfølging.

Det er selvsagt ingen unnskyldning for den handling som er utført, og vedkommende bør straffes,

Det var bare noen få eksempler jeg fant med et kjapt søk. For enhver som leser bloggen burde det altså være ganske klart hva jeg mener om voksne som har sex med barn. Men fascinerende nok så er jeg ikke noensinne blitt sitert på disse tingene fra de som er ute etter å sverte meg. Selv om nevnte sitater er fra de samme bloggposter de gang på gang trekker frem som bevis på at jeg er «pro-pedofili». Er det ikke vakkert å se hvordan disse løgnerne opptrer?

Om pedofile og overgrep

Det siste sitatet er for øvrig ekstra interessant, fordi det lyder slik i sin helhet:

Det samme gjelder fedre som har sex med sine døtre. Det er svært sjelden at dette skyldes pedofil «legning». I de aller fleste tilfeller skyldes det dårlige avgjørelser i beruset tilstand utført av ulykkelige menn. Det er selvsagt ingen unnskyldning for den handling som er utført, og vedkommende bør straffes, men det blir fryktelig feil når slike mennesker stemples som pedofile overgripere og henges ut i lokalsamfunnet for dette.

Dette har de reagert på, fordi jeg sier at ikke alle som forgriper seg på barn er pedofile. Dette er så vidt jeg har lest meg til også en korrekt påstand. Et mindretall av de som forgriper seg på barn har den kliniske diagnosen, eller seksuelle legning – alt etter hver man vil kalle det, pedofil. For det første utføres de aller fleste seksuelle overgrep mot barn av jevnaldrende, ikke av voksne, men selv i tilfeller hvor det er en eldre part, så skyldes det ofte andre faktorer, f.eks. rus, psykiatriske forstyrrelser etc.

Poenget mitt er at man ikke kan sies å være pedofil selv om man har forgrepet seg på et prepubertalt barn. Dette vet vi er sant for i enhver norsk rettsak som omhandler sex med barn så bruker fagpersoner mye tid på å finne ut om gjerningsmannen er pedofil eller ikke. Overgrepet i seg selv er altså ingen avgjørende faktor. Men å presisere at et seksuelt overgrep mot barn ikke nødvendigvis betyr at overgriper er pedofil, tolkes merkelig nok av enkelte lesere til at jeg mener slike overgrep derfor er greit. Som om selve betegnelsen «pedofil» er det som avgjør om en handling er akseptabel eller ikke.

Selvsagt er handlingen i seg selv like forferdelig enten gjerningsmannen er klinisk deprimert, høy som Mount Everest, pedofil, eller bare en forbanna egoistisk og kynisk drittsekk. Men det er uhyre viktig å skille mellom de som er pedofile, de som har et rusproblem, de som er deprimerte, og de som av andre årsaker forgriper seg, fordi det er helt avgjørende for behandlingen – og kanskje også straffen.

De som har diagnosen/legningen pedofil kan kanskje aldri kureres hvis de først har forgrepet seg. Mange pedofile kjenner sine grenser, og lever aldri ut sin seksualitet, og de har rett på å føle samme menneskeverd og ha samme rettsikkerhet som alle oss andre «normale» mennesker. Men de som er pedofile og har forgrepet seg, må kanskje sperres inne for livet, fordi risikoen for et nytt overgrep kan være for stort til at vi som samfunn kan akseptere det.

Men om et overgrep skyldes et rusproblem, vel, da må det behandles som et rusproblem, ikke som pedofili. Dette handler om å beskytte barn ved å behandle overgriper korrekt for å motvirke risiko for nye overgrep, og det handler om å ta vare selv på overgriperne blant oss og sørge for at de får hjelp og best mulig oppfølging.

For et par måneder siden fikk jeg følgende e-post fra en selverklært pedofil:

Hei der. Jeg leste nettopp saken om lurenDreyer, som slenger ut all hets han kan komme på mot deg. Som pedofil setter jeg veldig stor pris på at det finnes mennesker som deg, som ikke svarer på hans påstander med «næsj, det er jeg vaffal ikke/æsj for faen». De innleggene du har skrevet om temaet har virkelig hjulpet meg, siden det hjelper å vite at det finnes fornuftige mennesker her i verden som ser forskjell på tanker og handling.

Dette er humanisme i praksis, og det er derfor ekstra ironisk å se at ekstremistene på alternativsiden synes det er så grusomt at Human-Etisk Forbund (HEF) ikke tar eksplisitt avstand fra meg og min blogg. For det første blogger jeg på egne vegne, og bloggpostene om barneporno/pedofili ble skrevet mange år før jeg hadde noe som helst med HEF å gjøre. I dag er eneste kontakt med HEF at jeg har skrevet noe artikler for Fri Tanke som freelancer, og at de har delt flere av mine bloggposter om bl.a. alternativ behandling på sin Facebookside Ingen Liker Å Bli Lurt.

Guilt by association

Det er sikkert folk i HEF som er dypt uenige med ting jeg har skrevet i bloggen, men de kan likevel være enige med andre deler av bloggen min. Man må ikke alltid gå god for alt på et nettsted, selv om noe er bra. Dessverre synes disse reglene å bare gjelde én vei. Jeg er blitt beskyldt av Dag Fallet, Rolf Erik Hanssen, og en hel drøss ekstrem-altiere inne på Lyskilden for å ha sitert pro-pedofile nettsteder, artikler og forskere. Fallet trekker frem tre slike forskere og studier jeg skal ha basert bloggingen min på.

Den første er Alfred Kinsey. Fallet mener Kinseys forskning ikke holder mål, og det kan sikkert Fallet mer om enn meg. Jeg har ikke satt meg noe særlig inn i akkurat det. Hvorfor ikke? Vel, fordi jeg aldri har brukt Kinsey som kilde i bloggen min. Jeg skriver derimot i en kommentar i bloggen min at forskning viser at kun et fåtall av seksuelle overgrep mot barn skjer av pedofile. Her siterer jeg en artikkel hvor Kinsey-rapporten er nevnt. Kommentaren min er skrevet mer enn 4 år etter at bloggposten ble skrevet, så det er vanskelig å kunne hevde at Kinsey har noe med bloggposten å gjøre. Og det jeg siterer nevner Kinsey-rapporten som en av flere studier som understreker mitt poeng. Jeg har altså ikke brukt Kinsey som kildegrunnlag for noen av bloggpostene mine, og det eneste stedet hvor Kinsey er omtalt indirekte, så har han støtte av andre forskere slik at Fallets kritikk ikke er relevant.

Den andre forskeren er David L Riegel som visstnok skal være en pedofil aktivist. Har jeg brukt Riegel som kilde i bloggen min? Nei. Jeg har derimot nevnt ham i kommentarfeltet i en anbefaling av noen bøker på temaet om seksuelle overgrep mot barn. Jeg leste en gang for 5-6 år siden et hefte Riegel hadde skrevet, og anbefalte denne til andre lesere, sammen med et par andre bøker. Det er et hefte jeg aldri har brukt som kilde, aldri har sitert noe fra, men som jeg synes gir et perspektiv «fra den andre siden» som vi bør ha med oss i debatten.

Den tredje forskeren er den svært omstridte Bruce Rind. Kontroversen rundt ham kan leses her, men kort sagt så publiserte han i 1998 en fagfellevurdert metaanalyse av forskning på seksuelle overgrep mot barn og hvilke psykologiske konsekvenser det hadde på barna. Konklusjonen var at slik seksuell kontakt mellom voksne og barn ofte ikke hadde noen negativ langsiktig effekt, men de presiserte at dette ikke betød at slik seksuell kontakt var akseptabel.

They concluded with a discussion of the legal and moral implications of the article, stating that the «wrongfulness» and «harmfulness» of sexual acts are not inherently linked, and finished with the statement:

the findings of the current review do not imply that moral or legal definitions of or views on behaviors currently classified as [Child Sexual Abuse] should be abandoned or even altered. The current findings are relevant to moral and legal positions only to the extent that these positions are based on the presumption of psychological harm.

Dessverre har enkelt pro-pedofile grupperinger brukt denne studien til å forsvare sitt syn, og i det dragsuget er jeg trukket inn. Det kalles vel «guilt by association» på godt norsk. Fordi pro-pedofile grupper har henvist til Rind-studien, så må jeg også være pro-pedofil. Det at jeg i samme bloggpost som Rind nevnes skriver tre ganger at sex med barn er galt og skal straffes, synes ikke å påvirke Fallet sin tolkning av min tekst. Han mener fortsatt at jeg er «pro-pedofili», selv om budskapet mitt er det nøyaktig motsatte av hva pro-pedofile tekster argumenterer for.

Rind-studien ble replikert noen år senere av andre forskere. De forsøkte å korrigere for de momenter kritikere hadde rettet mot studien, men kom likevel til same konklusjon som Rind. Og i sin rapport skriver de nøyaktig det samme budskap som jeg forsøker å promotere i bloggen min:

The authors of the current research would hesitate to support such a general statement. Instead, our results, and the results of the Rind et al. meta-analysis, can be interpreted as providing a hopeful and positive message to therapists, parents, and children. Child sexual abuse does not necessarily lead to long-term harm.

Altså, selv om det er galt at voksne har sex med barn, så kan man ikke direkte koble det at noe er galt/umoralsk med det at det er skadelig. Barn reagerer forskjellig, og konteksten har svært mye å si. Det er stor forskjell på at en fem år gammel jente blir brutalt voldtatt av sin onkel, og at en ti år gammel gutt har en barnevakt som kjenner på tissen hans. Begge deler er galt, men opplevelsen av dem kan være helt ulike, og nettopp dette må vi ta hensyn til når slike barn skal tas vare på senere i livet. Samfunnet må vokte seg mot å påføre noen et traume der hvor de selv ikke opplevde noe traumatisk.

Mine kritikere ynder også å vise til en artikkel på Tidsskriftet hvor Rind-studien omtales. Her rettes det faglig kritikk mot studien, noe som er interessant og viktig. Men selv i denne teksten konkluderer forfatteren helt på linje med mitt budskap. De skriver:

Dette betyr ikke at seksuelt misbruk er synonymt med senskader. Graden av misbruk, varighet, om det skjedde i eller utenfor familien, om det var fremmed eller kjent person og familiens funksjonsevne er faktorer som er med på å bestemme hvilke senvirkninger seksuelt misbruk gir.

My point excactly. Og igjen skyter mine kritikere seg i foten med egen kildebruk.

Så av de tre forskerne Fallet og Hanssen mener at bloggen min er basert på, og at man dermed ikke kan stole på noe i bloggen min, så er to av forskerne ikke nevnt noe sted i bloggtekstene mine. Den ene som er nevnt har ikke Fallet/Hanssen eller andre klart å legge frem noe relevant vitenskapelig kritikk mot utover «guilt by association».

Pedofili.info

Ah, men jeg har visst også lenket til et norsk nettsted som heter pedofili.info tre ganger. Og på det nettstedet forsøker de å normalisere pedofili. Dette er grusomt, i følge mine mest rabiate kritikere. Og jeg er enig med deg dem i at det finnes mye søppel på nevnte nettsted. Jeg har ingen sympati for de som forsøker å argumentere for at sex med små barn er greit. Men jeg har heller ikke lenket til dette søppelet eller brukt det som grunnlag i bloggen min.

Jeg har lenket en gang til en side på pedofili.info hvor de hadde lagt ut en historisk gjennomgang av utviklingen i lovverket om seksuell omgang med barn her i Norge. En oversikt jeg ikke fant noe annet sted. Den andre gangen jeg lenker til siden er når jeg skal definere begrepet «pedofil». Heller ikke her bruker jeg altså noe pro-pedofil informasjon fra nettstedet som grunnlag i min blogg. Den tredje gangen jeg lenker til nettstedet er når jeg skal forklare hvordan en pedofil ser på sin egen legning. Da faller det meg naturlig å la de pedofile komme til orde selv.

Ikke en eneste gang har jeg altså gjengitt noe pro-pedofili-propaganda fra pedofili.info. Ikke en eneste gang har jeg brukt innholdet der til støtte for pro-pedofil-argumentasjon. Igjen er det bare «guilt by association» Fallet forsøker seg på, og så håper han at folk ikke leser bloggen min slik at de avslører hans manipulering med fakta.

Skjermbilde 2012 12 09 kl 18 06 23

Men burde ikke slik «guilt by association» virke begge veier i så fall? Fallets tilhengere sier gjentatte ganger at hans analyser av bloggen min er grundige og med gode kilder. Jeg har vel nå vist at dette ikke er tilfelle. Det er feil på feil og løgn på løgn. Men vaksinemotstanderne på Lyskilden ynder å selv bruke et nettsted som heter whale.to som kilde for sine antivaksine-argumenter.

Men hva mer finner vi på whale.to? Jeg lar ekspert på konspirasjonsteorier, John Færseth, komme til ordet. Han skriver:

Gaarders hovedkilde til denne informasjonen var det britiske nettstedet whale.to. Whale.to, som drives av grisebonden og David Icke-tilhengeren John Scudamore, har i mange år vært tilholdssted for noe av det mer ekstreme som finnes innenfor konspirasjonsfeltet. Her finner man artikler om alt fra at delfiner er i stand til å levitere, via hemmelige sataniske nettverk med forbindelser til høyeste hold, til holocaustbenektelse.

En rød tråd gjennom alt sammen er den jødiske verdenssammensvergelsen. I følge Scudamore er det løgn at det forekom noen som helst form for forfølgelser i Nazi-Tyskland, hverken av jøder eller av homofile. Tvert imot var Hitler og de andre ledende nazistene selv ”avvikere”, som praktiserte homoseksuell seksualmagi samtidig som de ble manipulert av de egentlige herskerne, jødene. Man skulle tro at dette ville diskvalifisere nettstedet som kilde. Men det har det altså ikke gjort – tvert imot er det et av de mest populære referansene for vaksinemotstandere, til tross for dette – og til tross for at Scudamores fagbakgrunn altså er som grisebonde – dukker nettstedet stadig opp som kilde i vaksinedebatter.

Ny Germansk Medisin på Unityhuset
En som hyppig siteres på whale.to er den tidligere indremedisineren Ryke Geerd Hamer. Hamer, som opprinnelig er tysk, har i mange år har vært bosatt i Norge der han har en rekke tilhengere. Blant annet har han holdt flere kurs i det han kaller Den nye germanske medisin på Alternativhuset i Oslo (i dag kjent som Unityhuset). En av dem som har latt seg inspirere av Hamer er ovennevnte Kjetil Andreas Dreyer, som har brukt Hamer som kilde til å hevde at vaksiner snart vil bli utstyrt med det han kaller ”dyrets merke” – små roboter eller nanocipper som vil gjøre det mulig å merke og kontrollere befolkningen.

Lyskildenfolkene kan altså hyppig sitere whale.to, en nettside som driver med holocaustbenektelse, de villeste konspirasjonsteorier og antisemmitisme, uten at de mener dette skal ramme dem. Hver gang skeptikere trekker frem problemet med at whale.to promoterer mye grums, så blir de svært indignerte over at de skal måtte stå til ansvar for antisemmitisme på et nettsted de lenker til i forsvar for sin vaksinemotstand. De skal da vel ikke måtte rammes av dette fæle middelet kalt «guilt by association»? Men jo, hvis de velger å bruke dette trikset selv, så må de også tåle å få sine egne ansikter gnidd ned i dritten.

Magasinet Visjon

Ekstrem-altiene på Lyskilden er en stadig mer marginalisert gruppe i alternativland. Ja, nå har selv mainstream-alternative tatt avstand fra deres hetsing og personangrep. Det alternative Magasinet Visjon skrev nylig en artikkel om dette.

Skjermbilde 2012 12 09 kl 17 47 09

Her kommer blant annet Holistisk Forbund sin Jostein Odland til mitt forsvar og sier:

– Human-Etisk Forbund har meg bekjent aldri vært for integritetskrenkelser av mindreårige, eller grenseoverskridende pedofile handlinger. Selv har jeg støttet Tjomlid på at han forsøkt å ta en vanskelig debatt, selv om jeg ikke er enig i alt han har skrevet om det temaet heller. Men verden går ikke fremover om man ikke tør å ta vanskelige debatter.

Odland mener temaet fortjener en tilnærming der vi får med viktige nyanseringer.

– Med åpenhet og nyanser kan vi skape trygghet og sunne grenser på et vanskelig tema for både voksne og unge. Og barn og unge trenger at vi voksne er trygge og ikke er redde når vi snakker med dem om seksualitet. Usaklige angrep på HEF bidrar ikke til å få belyst et vanskelig tema på den måten viktigheten av temaet fortjener, sier Jostein Odland.

Odland er en homeopatitilhenger jeg har diskutert mye med tidligere, og vi er for det meste ravende uenige. Men på dette punktet er han en av de som har ryggrad nok til å se hva jeg faktisk skriver i bloggen, og ta offentlig avstand til den gjengen som forsøker å forvrenge mitt budskap. Konsekvensene ble at han kort tid etterpå selv ble erklært «pro-pedofili», og fryst ut av miljøet til ekstremistene. Det er måten de opererer på. Man tillater ikke dissidenter, og tenker man selv eller ytrer kritikk mot det etablerte synet inne i gruppen, så kastes man ut og sparkes hardt til man blør.

Mer sitatfusk

Et siste eksempel på denne groteske selektive sitering de bedriver for å forvrenge det jeg skriver, er følgende påstand fra Rolf Erik Hanssen og hans tilhengere:

Gunnar R Tjomlid har tidligere skrevet hvor velvillig han lar pedofile verden over sitte å onanere etter et nakenbildet av sin 2 årige datter.

Grøss og gru. Påstanden har sitt utspring i denne bloggposten hvor jeg tar for meg et eksempel hvor tre amerikanske jenter tok bilder av seg selv og sendte til noen eldre gutter. Disse jentene ble deretter tiltalt for å produsere, spre og besitte barneporno, og guttene ble tiltalt for å besitte barneporno.

Argumentasjonen min er at definisjonen av barneporno må si noe om det er skjedd faktiske overgrep i produksjonen av bildene. Det blir etter mitt syn absurd å straffe noen for produksjon av barneporno fordi de tar et nakenbilde av seg selv helt frivillig. På samme måte argumenterte jeg derfor for at om noen fant et nakenbilde av min (den gang) to år gamle datter og onanerte til det, så ville ikke hun ta skade av det.

Det jeg skriver er følgende:

Et nakenbilde av min to år gamle datter er fint og uskyldig når det er i mitt eget fotoalbum. Dukker det opp på PCen til en «pedofil», er det plutselig ekkelt. Men min datter har ikke tatt noe skade av at denne mannen sitter og masturberer til bildet av henne.

[…]

Uansett hvor uforståelig det er for meg at noen kan tenne på småbarn, så plager det meg overhodet ikke at de som gjør det eventuelt måtte finne på å ronke etter et bilde av min datter som de har funnet på nettet, så lenge de aldri rører henne.

Jeg tror de fleste skjønner poenget. Og jeg skriver eksplisitt at det er uforståelig at noen kan tenne på et lite barn. Men de harde fakta er at uansett hvor ekkelt jeg synes tanken er, så tar ikke barnet direkte skade av det. Like lite som en 25 år gammel kvinne tar skade av om en fremmed skulle ronke til et toppløsbilde hun har lagt ut på nett av seg selv. Vi kan ikke forby alt vi synes er ekkelt.

Konklusjon

Dette var en gjennomgang av de vanligste beskyldningene mot meg og bloggen min. Alle som en er de basert på feilaktige siteringer, unnlatelser av viktige poeng i bloggen min, og ikke så rent få direkte løgner. Og det mest ironiske av alt er at dette er deres bidrag til vaksinedebatten. Mens jeg nesten ikke har skrevet om barneporno eller pedofili de siste årene, så synes dette å være vaksinemotstandernes hovedtema for tiden. I bloggene sine skriver de ikke argumenter mot vaksinasjon, men derimot om denne fæle Tjomlid som er så grusom at han har forsøkt å reflektere litt over seksualpolitikk og seksualmoral for flere år siden.

Det er en dundrende fallitterklæring fra vaksinemotstanderne. De evner ikke å ta meg på mine tallrike bloggposter om vaksiner og alternativ behandling, så de har heller valgt en strategi hvor de forsøker å diskreditere min person. Problemet er bare at eneste måte å gjøre det på er ved å lyve og forvrenge, og alle mennesker som har noe å si i dette samfunnet lar seg ikke lure av slikt. Det er bare de som allerede er tapt bak en asfaltfreser som kan gå i denne fellen, og de er det ingen nytte i å overbevise uansett. Så taktikken feiler hardt, og vaksinemotstanderne blir stadig mer akterutseilte fordi de ikke lenger klarer å henge med i den reelle debatten om vaksiner og alternativ behandling.

Good riddance.


Her er noen aktuelle screenshots: Ondskapsfulle pedofilianklager

Ellers så finner man mye screenshots og informasjon i bloggpostene du kan finne i denne oversikten.


Oppdatering om hva som skjedde dagen etter denne bloggposten: Alternativbøllene slår til igjen: Blokkert fra Facebook

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!