La oss prate litt om Snåsamannen. Joralf Gjerstad. Det er nemlig noe som har plaget meg over lang tid, og jeg er nødt til å lufte dette – til menneskehetens beste. Du ser, jeg er redd for at Joralf Gjerstad kan være en farlig mann.

Jepp. Jeg sa det. Men jeg har ikke noe valg. Det er en logisk slutning jeg ikke slipper unna. Skal jeg følge samme resonnement som hans tilhengere kan jeg ikke komme til noen annen konklusjon.

Nå er sjansen stor for at du allerede hater meg litt mer enn du gjorde fra før. Men sett av fem minutter av din tid og følg meg på dette resonnementet.

Tenk deg at du virkelig tror på Snåsamannens evner. Ja, kanskje du ikke synes det er så vanskelig fordi du allerede er en av dem som er overbevist om at det må være noe eget med denne gamle mannen. At han virkelig har spesielle evner. Varme hender. Klarsynthet. En evne til å projisere Guds hebredende kraft inn i folk, og til å snu opp-ned på tid og rom slik at fremtid blir nåtid og fjernt blir nært. Kanskje du virkelig tror på det. Det er faktisk ikke så usannsynlig, fordi omtrent halvparten av nordmenn gjør nettopp det.

Hvis du derimot tilhører den skeptiske halvdel av befolkningen, så må du spille litt med. Legg hjernen til side et øyeblikk og lat som om du faktisk tror Snåsamannen har overnaturlige evner. For argumentets skyld.

OK, klar? Godt.

Hvilke harde bevis finnes for at Snåsamannen har helbredet noen fra en alvorlig sykdom som ikke går over av seg selv, eller hvor pasienten ikke samtidig har fått effektiv behandling av helsevesenet? Absolutt ingen. Det tror jeg vi alle kan være enige om, enten du tror på hans evner eller ikke.

Han har bevisst aldri latt seg teste, og ingen har noensinne lagt frem klar dokumentasjon på at noe usannsynlig har skjedd som følge av hans påståtte evner. Men siden du akkurat nå er en troende, så velger du likevel å tro at det må være noe med denne mannen. Du tror at han virkelig har helbredet kreftsyke. At han har varslet folk om at huset deres brenner, bare fordi han føler det på seg. At han kan se PIN-koden til mennesker langt unna. At han kan fortelle noen på andre kanten av landet hva slags sykdom de har bare ved å snakke med dem på telefon. At han kan lokalisere lik i fjerne rasområder. Du tror på alt dette, ikke sant?

Ja, men det finnes ingen bevis. Du har ingen dokumentasjon. Det finnes ingen legejournaler som viser at kreften ble mystisk borte kort tid etter at en pasient avla et besøk til det lille huset i Snåsa. Det finnes ingen lamme som beviselig plutselig har begynt å gå igjen. Det finnes ingen blinde som har fått synet tilbake. Ingen klarsynte mirakler gjort under kontrollerte omstendigheter. Ingen loggførte spådommer med liten sjanse for å tippes riktig som senere har vist seg å være korrekte.

Det finnes ingenting som kan vise at Snåsamannen er annet enn en helt vanlig mann med en personlighet som varmer og sjarmerer mange mennesker som trenger litt varme og håp i livet.

Men du tror likevel. Du velger å mene at selv i mangel av enhver form for bevis, så er du overbevist om at denne mannen har brutt naturlovene mange ganger hver dag og utført mirakler gjennom et langt liv. Og det eneste du har er anekdotene. De personlige historiene fra folk som har møtt ham. Folk som sier at han hjalp dem. At han helbredet dem. At han fant deres bortkomne hund. At han fortalte dem hvor de hadde forlagt sin giftering. Det er godt nok for deg. Du trenger ikke mer. Du trenger ingen bevis for at han kan påføre andre mennesker biologiske forandringer enten ved direkte berøring eller gjennom tankekraft over avstand. At han kan endre fysiologiske prosesser, fjerne smerte, fjerne betennelser, fjerne infeksjoner og fjerne kreftsvulster. At han gjennom sine klarsynte evner kan se ting i andre menneskers hjerne og føle ting i andre menneskers kropp som er høyst private.

Hva er den logiske konsekvens av dette? Vel, kall meg gjerne kynisk, men hvis Snåsamannen kan endre biologiske prosesser og fjerne sykdom og symptomer som smerte i mennesker, vil han ikke da også kunne påføre dem uheldige biologiske endringer eller negative symptomer og smerte? Og hvis han kan se noens PIN-kode, at huset deres brenner, eller kjenne deres følelser gjennom klarsyn, kan han ikke da også se private detaljer om folk som de ikke ønsker at han skal vite om? Og hvis han kan skaffe seg denne informasjonen, finnes det noe grunn til å anta at han ikke også kan misbruke den? At han kan påvirke deres handlinger?

Hvis han kan endre noens symptomer i positiv retning, så må han også endre dem i negativ retning. Påføre dem smerte. Gi dem et hjerteinfarkt. Sørge for at cellers DNA skades slik at de deler seg frekt og uhemmet til de blir en kreftsvulst.

Men du som tror på Snåsamannen, du vil vel ikke tro at han kan gjøre noe slikt? Det finnes jo ingen som helst bevis for at han noensinne har skadet noen!

Nei. Det gjør ikke det. Men det finnes heller ingen bevis for at han noensinne har helbredet noen. Så hvis du velger å godta det ene uten bevis, må du logisk sett også akseptere at det andre kan være like mulig, selv uten bevis. Skal vi tro at Snåsamannen gjør gode, mirakuløse handlinger uten at det finnes dokumentasjon på det, så må vi også erkjenne at han nok kan ha utført svært mange onde handlinger, på tross av mangel på bevis for dette.

Dette kjøper du ikke, gjør du vel? Du tror at Snåsamannen utelukkende er god. Og hvorfor ikke? De eneste anekdotene vi hører om ham er gode gjerninger. Om helbredelser. Om at han har hjulpet folk. Vi hører aldri noen fortelle at de ble sykere etter å ha gått til Snåsamannen. Vi hører ingen skylde på Snåsamannen når de mister jobben eller en fremmed misbruker VISA-kortet deres. Vel, det er ikke fryktelig rart, og det beviser ingenting. Det er tvert i mot akkurat som forventet om vi forholder oss til enkel psykologi, fordi folk har kun positive forventninger til mannen. Derfor vil de kun tillegge positive hendelser til hans virke.

Er man syk og besøker Snåsamannen for å bli bedre, så vil en positiv endring i etterkant, enten det skjer samme dag eller en måned senere, gjerne tillegges Snåsamannens evner. Hvis man derimot blir sykere, så var det bare det at Snåsamannens evner ikke kunne hjelpe denne gang. Enhver negativ endring tillegges sykdommens naturlige forløp, mens enhver positiv endring tillegges Snåsamannen. Når han hjelper med å finne PIN-koden til VISA-kortet så takker vi ham, men når han gir denne PIN-koden til noen som tapper VISA-kortet for penger fordi han er forbannet på korteier, så mistenker vi ham ikke. Selvsagt gjør vi ikke det! Det er enkel psykologi. Det er slik vi mennesker er skrudd sammen.

Av denne enkle grunn vil man aldri høre negative anekdoter om Snåsamannen. Fordi det faller folk rett og slett ikke inn at når deres kjære blir sykere så kan det være fordi vedkommende irriterte Snåsamannen og at den gamle kaillen derfor valgte å sende litt negativ energi inn i kroppen som hevn. Den koblingen gjør aldri folk, fordi det ikke er i tråd med hva de forventer. En negativ endring kan alltid forklares med at: «Jaja, kanskje han ikke har evner likevel, og sykdommen går sin gang. Det var verdt et forsøk.» Mens positive endringer merkelig nok aldri forklares på samme vis. Vi hører aldri: «Jaja, kanskje sykdommen gikk inn i en bedre periode av seg selv.»

Har man først satt sin lit til Snåsamannen, vil man tillegge positive endringer til hans gjerninger. Men kun de positive.

Fra gammel nordnorsk folketro og fra samekulturen kjenner vi til såkalt ganding, altså å kaste vondt over folk. Det samme har vi fra mange andre kulturer og tider, fra voodoo til heksekunst. Hvis folk fryktet noen med trolldomsevner, så begynte de å tolke enhver negativ hendelse til denne personens gjerninger. Ble de syke, så skyldtes det en forbannelse. Fødte kona et dødfødt barn, så var det trollmannens hevn. Mistet de jobben, så var det den gamle fienden på nabogården som hadde gandet dem. Negative forventninger gjorde at alt negativt ble knyttet til trollmannen. Det nøyaktig motsatte av det som skjer med Snåsamannen som vi knytter kun positive hendelser til. Vi mennesker er så enkle, og vi ser de årsakssammenhenger vi ønsker å se.

Så da er vi ved enden av mitt argument. Den korte versjonen er at om man aksepterer uten bevis at han gjør positive endringer i folks helse og liv, så må vi også godta uten bevis at han kan gjøre negative endringer.

Vi har ingen dokumentasjon på at Snåsamannen har skadet mennesker på denne måten, men siden dokumentasjon er fullstendig uvesentlig når det gjelder denne mannen, må vi være åpne for at det har skjedd. Ja, ingen mennesker er vel bare gode, og Snåsamannen har uttrykt sterk harme og negative ordelag om folk han ikke liker, så hvis han hjelper vilt fremmede bare med tankens kraft, må vi anta at han også i blant har falt for fristelsen å skade folk han misliker mens han sitter hjemme og slapper av i godstolen. Overnaturlige evner kan være hendig å ha.

Dette gjør meg bekymret. Jeg har tross alt skrevet mye kritisk om Snåsamannen, og vi vet at han liker kritikk dårlig. Kanskje han er sint på meg? Hva om jeg får kreft om to år? Hvordan vet vi at det ikke er Snåsamannen som har gitt meg den kreften? Eller hva om Snåsa-kritiker Kristian Gundersen får hjerneslag? Eller om Ronnie Johanson, forfatter av den så langt eneste kritiske boken om Snåsamannen, plutselig kollapser av et hjerteinfarkt? Hvordan vet vi at ikke Joralf Gjerstad står bak disse hendelsene? Hvis du tror Snåsamannen kan endre biologiske prosesser i menneskers kropp bare gjennom ren tanke og vilje, hvordan kan du være sikker på at han ikke også skader mennesker med de samme kreftene?

Det kan du selvsagt ikke. Som en troende er du nødt til å akseptere at Snåsamannen også har evner til å skade folk med tankekraft. Og at han, som det feilbarlige menneske han er, sannsynligvis også har gjort det. Kanskje ikke ofte. Kanskje bare en gang eller to. Men han kan ha skadet mennesker med de samme evnene som du hyller som gode.

Og til slutt, bare for å gjøre det helt klart: Nei, jeg hevder ikke at Snåsamannen noensinne har skadet noen. Men så hevder jeg heller ikke at han noensinne har helbredet noen. Det er det du som gjør, og du må derfor tåle de logiske konsekvensene av din egen tro.

Hver gang du i fremtiden sier at du tror Snåsamannen har utført positive mirakler helt uten at det finnes bevis for det, så sier du også samtidig at vi ikke kan se bort fra at fremtidige skader og sykdommer på hans kritikere skyldes de samme evnene. Helt uten bevis.


Før du bruker kommentarfeltet til å belære meg om alle mirakler knyttet til Snåsamannen så ber jeg deg lese gjennom mine tidligere bloggposter om ham her hvor mange av de mest kjente «miraklene» er gjennomgått, eller du kan bare lese min systematiske analyse over hans gjerninger for å bli oppdatert på hva han kan, eller ikke han, gjøre.

 • Helt alvorlig, tror du på det du selv skriver??? Synes det er utrolig at Joralf nå skal beskyldes for å føre sykdom og elendighet på folk. Nei, dette blir for dumt !

 • Ola Vigen

  Snåsamannen er en gammel mann som ønsker å trekke seg tilbake.
  La nå mannen få fred….og kanskje noen gode år før han blir borte

 • Øh… leste du avsnittet i uthevet skrift? La meg hente det frem for deg:
  «Og til slutt, bare for å gjøre det helt klart: Nei, jeg hevder ikke at Snåsamannen noensinne har skadet noen. Men så hevder jeg heller ikke at han noensinne har helbredet noen. Det er det du som gjør, og du må derfor tåle de logiske konsekvensene av din egen tro.»

 • Alltid godt å lese dine poster om svindleren fra Snåsa. Lurer på hvem skal ta plassen hans når han dør. Kanskje en annen kvakksalver som kanalisere hans ånd? ^^

 • Snåsning

  Samme måte å resonnere på kan benyttes for å «bevise» at Gud og forøvrig all religion er farlig. Hvilket det muligens også er. Har aldri benyttet meg av Joralf Gjerstads evner, men er født og oppvokst i bygda og har meget stor respekt for mannen. Angrip heller de som lever og årnder for alt som smaker av New Age!

 • Ærlig talt. Les bloggposten en gang til, og prøv å få med deg hva han skriver denne gangen. Det står i uthevet tekst mot slutten:
  «Og til slutt, bare for å gjøre det helt klart: Nei, jeg hevder ikke at Snåsamannen noensinne har skadet noen.»

  Hvordan du klarer å få dette til å bli at han hevder Gjerstad har påført noen sykdom sier igrunn mest om hvor forutinntatt og lite mottakelig for saklig argumentasjon du er.

 • Godt noen andre enn meg tør å si dette, han tørte ei heller møte James Randi. Jeg har alltid krevd dokumentasjon og bevis på slike håndspåleggere. Det rare er at fleste av disse er i kontakt med gud, eller kristne..Jeg er en skeptiker og det står jeg får, fo all verden han er sikkert en koselig eldre mann men det er vel alt.

 • catwesterby

  Nesten litt skummelt. ;-)

 • Lesartikkelen

  Og til slutt, bare for å gjøre det helt klart: Nei, jeg hevder ikke at Snåsamannen noensinne har skadet noen. Men så hevder jeg heller ikke at han noensinne har helbredet noen. Det er det du som gjør, og du må derfor tåle de logiske konsekvensene av din egen tro.

 • Hehe. Hadde tenkt å skrive en advarsel om kritikere av Tjomlid som ikke leser bloggen før de begynner å bitche, men var visst for sent ute. Tullinger

 • Som et par har skrevet burde du vurdere å lese bloggposten

 • Snåsamannen kan ikke helbrede en flue engang.Men Jesus kan, meneske er bare kanal for Guds kraft og hvis de er motakelig for denne kraften skjer helbredelse.1 kor.1. 18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22 eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

 • Nå er vel Joralf akkurat en slik. Eller nei, han er en av de som svindler de overtroiske. Det er ingen vesensforskjell mellom new age og annen religøs tro.

 • Ida

  Lisbeth, har du egentlig lest hele teksten? Han blir ikke beskyldt for å faktisk ha skadet noen. Det hele er jo teoretisk. Og logisk. Men så er det jo ikke alle som liker logikk…

 • Torfinn haugen

  mannen har ikke tatt ei krone for dette, så la han få fred. Patetisk artikkel, ingen er tvunget til å gå til han – ei heller du

 • En par tusen år gammel eventyrbok er ikke akkurat hva menes med dokumentasjon av effekt

 • Sikker på at du svarer på riktig bloggpost nå?

 • Morsom vinkling. :)

  Naturligvis er alle «healere» bare juks og bedrag, men joa…. Hva om de er onde, liksom?

 • Synes faktisk dette er en viktig artikkel. Det gjelder ikke bare snåsamannen, men generelt hvor lett vi trur på overnaturlige handlinger uten å kreve et fnugg av bevis. Tipper dette ønsket om at det finnes noe overnaturlig er samme mekanismene som får oss til å bli religiøse.

  Det morsomme her er jo at søstera til Joralf ikke trur på evnene hans

  http://www.side2.no/livsstil/article3538678.ece

 • De verste kvakksalverne er legene. De pusher medisin som fjerner symptomer, men kan sjelden gjøre noe med den egentlige lidelsen, da de ikke aner hva det er. Farmasi-industrien er heller ikke interessert i å finne en kur for ÅRSAKEN til sykdommen. Da blir pasienten frisk, må vite, og de mister pasientene på lang sikt. Da mister de også de store inntektene. Så hvem er kvakksalver?

 • I og for seg så svindler han dem ikke. Han har aldri tatt betalt for sine påståtte evner, slik sett kan han vel neppe beskyldes for å svære svindler og bedrager, bare løgner.

 • peoplezz

  L.E.S

 • AM

  Å rakke ned på Snåsamannen er bare SÅÅ 2011. Når du i tillegg omtaler ham som «farlig», går du så langt som du tør for å forsøke å piske opp nok en diskusjon om dette for lengst utdebatterte emnet. Jeg skal ikke ta stilling til hvorvidt mannen har disse evnene eller ikke, men det er et par ting som skiller Snåsamannen fra «healere» som faktisk ER farlige.

  Snåsamannen understreker alltid at folk må fortsette å ta medisinene sine. Han lover ikke at folk skal bli helbredet. Og han lopper ikke folk for penger. Ser man på den verste typen av «healere», så er dette mennesker som får pasientene til å kutte ut ordinær behandling, og de lover gjerne gull og grønne skoger i samme slengen. Det fins tallrike eksempler på mennesker som har lidd en smertefull død fordi de har hørt på en slik behandler, jeg vet om flere selv, der lån har blitt tatt opp for å klare å betale for dyr humbugmedisin og godtgjørelse til svindlere fullstendig uten skrupler.

  At Snåsamannen trigger folks egne evne til å helbrede seg selv ved at de tror på ham ser jeg ingenting galt i. Om de går til ham med plager som vil gå bort av seg selv, så må de gjerne det. At han har vært til hjelp for mange mennesker tror jeg det er vanskelig selv for den mest hardbarkede skeptiker å bestride, og da kan man vel la ham få lov til det? At han selger bøker kan selvfølgelig også brukes mot ham, men det er da ingen som er forpliktet til å kjøpe disse bøkene?

  Nei, jeg vil oppfordre bloggforfatteren om å heve blikket og se på noen av problemstillingene som ligger i dagen, og konsentrere seg om disse i stedet for debatten som ble avsluttet i forfjor.

 • Arne_Ball

  Jeg bryr meg ikke noe særlig om Snåsamannen, hverken den ene eller andre veien, men er det en ting som jeg er overbevist som er at du er MYE farligere enn Snåsamannen

 • peoplezz

  Seriøst, for noen kjedelige maktsyke mennesker som har skrevet bibelen. Jeg får vondt i øynene når jeg leser setninger med «Guds kraft»

 • peoplezz

  Folk som deg

 • Hva er forskjellen på å *ta* betalt og *få* betalt? «Gaver» er skattefrie. Just sayin’

 • Sm00thie

  Jeg vil velge å påstå at du da er like farlig som Snåsamannen med å fremsette at han er en farlig mann. Det er historisk sett i verden dessverre vanlig å alltid se på fenomen fra et vitenskaplig syn med de rammene som er definert der. Dersom det ikke er noe som passer med denne normet blir man definert som kvakksalver, avviker eller som du sier en farlig person. Alt kan ikke bevises. La oss ta et reelt eksempel med intuisjon som jeg regner med du aksepterer? De aller fleste har en magefølelse eller noe de bare vet. Problemet er at dette ikke kan bevises ettersom det er en personlig opplevesle som ikke nødvendigvis alle opplever samtidig eller i fellesskap. Dermed kan man heller ikke vitenskaplig definere at denne/dette finnes. Skal man da fortsette i ditt spor og si at alle som bruker intuisjonen er farlige?

  Det undrer meg at du ikke gjør mer undersøkelser før du skriver innlegg med såpass sterke ord som å hevde at en person er farlig på bakgrunn av den argumentasjon du fremsetter. Man skal ikke gå langt tilbake i historien før leger hevdet at det var tull å vaske hendene før operasjoner etc, uten å repetere hele historien kan vi takke en person for arbeidet som ble gjort for å endre dette (http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis#Conflict_with_established_medical_opinions)

  Det er patetisk at du kommer med slike person angrep med en slik dårlig forankring!

 • Hvor vidt folk blir bedre er ganske lett å bevise. Penn og papir holder lenge. Forøvrig anbefaler jeg å lese bloggposten før du begynner å bitche

 • Tja. Er det noen vesensforakjell? Dersom redd barna brukte donasjonene de mottar på noe annet, og egentlig ikke hjalp unger, hadde ikke det vært svindel?

 • nerosekure

  Han ga ut den siste boken om seg selv i 2010. Og nå skal vi plutselig «la mannen få fred»?

 • KjellO

  Det du sier henger ikke på greip. Du blander sammen begrep. Det at håndvask blant leger ble innført kom av at noen greide å dokumentere at det var skadelig å ikke vaske hendene før operasjoner. Det var med andre ord vitenskapeløig dokumentasjon som endret praksisen. Din «magefølelese» er heller ikke vanskelig å dokumentere. Gjør nok (dobbelt) blindede forsøk og se om du scorer bedre enn tilfeldighetene tilsier…

 • Tore

  Bra kommentar! Synes også det er litt dårlig gjort å gjemme seg bort i ei lita fjellbygd, når man faktisk besitter evner til å helbrede folk. Hadde jeg hatt slike evner, ville jeg sett det som en moralsk plikt å dokumentere dem, for dermed å få lov til å hjelpe alle de stakkars unga som ligger på Radiumhospitalet og kjemper for livet.

 • Oppgulp !
  Men det føltes sikkert godt for skribenten, som på dette vis fikk en viss oppmerksomhet. Placebo-effekt er nok temmelig vanskelig å måle, enten den kommer fra den ene eller den andre kanten.

 • Nå er jeg spent på å høre hva du mener ‘placebo’ betyr.

 • Missionpeace

  Tror ikke du har fullstendig kontakt med omverdenen og lever godt inni din egen lille trygge snevre tankeboble. En gang i fremtiden, kanskje du endrer syn og oppfatning, noe som ofte kommer med mer livserfaring.

 • Gyldig metafor

  Å ha eller følge intuisjon er ikke ikke det samme som å hevde å ha helbredende eller overnaturlige evner. Intuisjon er en godt studert psykologisk prosess: «Nevropsykologiske studier av intuisjon har gjerne tatt utgangspunkt i intuisjon som en form for problemløsningsaktivitet under bevissthetsnivå, i likhet med intuisjon som ekspertise eller medfødt evne. En studie av David Lieberman forbinder intuisjon med implisitt læring.[8] Lieberman foreslår at hjerneområdene caudate og putamen i basalgangliene i hjernen er involvert i både intuisjon og implisitt læring. Basalgangliene er slik involvert i automatisering av responser, mønstergjenkjenning i møte med problemstillinger, og andre prosesser hvor informasjonsprosessering og problemløsning er automatisert (derav relatert til ekspertise). Ettersom prosessen ikke involverer bevisst analyse, blir den heller ikke tilgjengelig for bevisstheten. Personen får derfor i stedet en følelse av hva som er riktig, uten å kunne forklare hvorfor.» (Lieberman, M.D. (2000). Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach Psychological Bulletin, 126 (1), 109-137). Å ha eller bruke intuisjon involverer heller ikke evner til å endre hendelsesforløp ut over det alle mennesker kan gjennom direkte intervensjon.

 • http://www.fluximpuls.no/2012/12/03/vi-trenger-en-mer-apen-vitenskap/

  «– Den første bølgen av skeptisisme var religiøst motivert. Det var protestantiske reformatorer som angrep den romerske kirken. Snart gikk de også løs på hverandre. Troen skulle være ren, og de rettroende hadde plikt til å kjempe mot hedendom og vranglære. Sinnet oppstår når du tror du selv har rett og alle andre tar feil. Militante, evangeliserende ateister som Richard Dawkins har mange likhetstrekk med evangeliske kristne.»

  «– Skeptiker-bevegelsen handler vel så mye om religion som om vitenskap?– Ja, den er en kulturell arv fra reformasjonstiden. De fleste skeptikere har lite greie på vitenskap. Jeg har opplevd å være på konferanser for å debattere telepati, uten at den skeptiske motdebattanten har den minste kjennskap til forskningen på feltet. De er ikke interessert i fakta og data.»

  «– Vi trenger altså en vitenskap som er mer skeptisk enn skeptikerne?– Nettopp. Det er forskjell på trangsynte og ekte, radikale skeptikere. Jeg har en god tone med professor Chris French, en ledende britisk skeptiker. Her om dagen utsatte han faktisk et skeptikermøte fordi det ville kollidere med mitt foredrag. For øvrig var jeg med å sette opp nettsiden Skeptical Investigations. Her gransker vi kjente skeptikere. http://www.skepticalinvestigations.org/homepage.html

  Mange av dem, som Richard Wiseman, er først og fremst eksperter på å utnytte media. Når journalister prøver å sette ham opp mot meg, spør jeg om de vet hvor ofte han har kommet med villedende informasjon, og henviser til nettstedet. Det har faktisk hatt en effekt; journalister tar det til etterretning.»

  **********************
  http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrakehttp://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake

  «Sheldrake attended Worksop College, an Anglican boarding-school, and specialized in science. He obtained a scholarship to study Biology at Clare College, Cambridge. He specialized inbiochemistry, graduated with double-first-class honours, and won the University Botany Prize.[7] He won a Frank Knox fellowship to study philosophy and history at Harvard University at around the time Thomas Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions (1962) was published, which he writes informed his view on the extent to which the mechanistic theory of life is just a paradigm. He returned to Cambridge, where he obtained his Ph.D. in biochemistry.[6]»
  ***
  Vi kan være så skeptiske vi bare vil. Men når vi opplever fenomen som ikke kan forklares utifra annet enn «alternativ vitenskap» så faller brikkene på plass. Det som virkelig er trist med denne benektelsen av både det åndelige i oss, og i menneskets evne til å helbrede og endre egne liv, er de faktiske forandringene vi sannsynligvis ville sett i samfunnet rundt oss.
  Den dagen det ble opplest og vedtatt at vi reinkarnertes, at vi kunne kommunisere med dyr, at vi er «ett kollektivt sinn» etc. så ville en rekke av våre dagligdagse «gjøremål» blitt vudert utifra helt nye perspektiv. Jeg for min del tror det ville kunne gitt helt fantastiske resultat og helt enestående individuelle gleder og opplevelser.

  Mvh

 • Så hva mener du er best å gjøre, skyte ham?

 • Kai Sander Kvamme

  Det eneste som er patetisk her er antallet folk som tror på slikt vas. Og siden det er så mange som lever i disse fantasiverdenene, så er det helt topp at det er noen som prøver å bryte ned murene.

 • Petter

  Kan du ikke bare droppe å dra til legen den dagen du får en eller annen infeksjon, hjerteinfarkt, kreft osv. Stikk til din private healer så kan du håpe på at du lever et par timer til.

 • Æ så inni hællvette lei tå derre hekse-jakta no! Kan dem som ikke vil fårrå åt Snåsa-mann berre lætt vårrå å gjør det så kan det bli stilt?

  TAKK!

 • Fortsette å forklare at han er en løgner og svindler er en god start. Å gjeninnføre kvakksalverloven en god fortsettelse

 • Bruno Stergodt

  Gjerstad er i 2011 lignet med en inntekt på 2 719 758 og en formue på 3 276 315. Med slik giverglede har han ikke noe behov for å «ta betalt». Tipper ikke det akkurat har gått nedover i 2012 heller.

 • Jostein

  Bitter fordi legen ga deg et ærlig svar om at årsaken til fibromyalgien din Bjørn ligger oppi hodet?

 • Nordbagg

  Jeg har aldri vært til snåsamannen, men til de som dømmer han vil jeg si følgende: Han bruker knapt penger på seg selv, han krever ikke penger av de han «har hjulpet» han er ikke fordømmende fordi om han er kristen. http://www.dagbladet.no/2010/05/29/nyheter/innenriks/snasamannen/11913833/ følg denne linken så kan du lese noe som sikkert også kan forklares med mumbo jumbo. Jeg er selv meget skeptisk til alt uforklarlig, men hvordan kan en 85 år gammel man hjelpe folk i et rasområde uten å være der? Så uansett hva folk tror og ikke tror, han har ikke beriket seg på andre slik som mange hevder, det ser man om man tar en titt på hus, bil, bekledning osv!

 • Kommer an på hva du mener med placebo. Om du mener placebo i forskning på klinisk effekt er det et noe upresist begre som omfatter all effekt utenom de spesifikke virkninger og bivirkninger av det som studeres. Altså vil alle endringer i spennet som skiller placebo-gruppen og intervensjonsgruppen være placebo. Lett å måle.

  Om du heller tenker på den spesifikke placeboeffekten, altså en subjektiv opplevelse av bedring grunnet en forventning av dette er det heller ikke så vanskelig å måle vha. kvalitative intervju eller spørreskjema. Men husk: den spesifikke placebo-effekten er ikke en «mind over matter»-greie. Det oppstår ikke fysiologiske endringer som følge av den.

 • Nordbagg

  Hvordan kan du si han er en svindler? man lever et svært enkelt liv og donerer sikker bort det meste han har av penger!

 • Bruno Stergodt

  Med nesten 3 millioner i skattbar inntekt i 2011 har han vel ikke noe stort behov for å «kreve» noe som helst. Givergleden blant hans fanskare er jo det perfekte alibi til å utgi seg for å ikke ta betalt.

 • At han er en løgner og svindler blir da projisert månedlig på en eller annen av landets medier. For meg virker det som at det ikke er nok. Det er for dårlig straff for denne tilsynelatende onde fyren i Snåsa.

  Det må da være noe verre man kan gjøre mot ham? Brenning? Skyting? Steining? Pisking? … Øy, han kan jo anses som en farlig mann!

 • Tove

  Du glemmer en ting Tjomslid, snåsamann tak ikke 5 øre betalt

 • Fordi han ljuger ræva av seg og tar latterlige mengder penger i donasjoner og inntekter fra selvforherligende bøker. Alt dette på basis av krefter han ikke har.
  Hvorvidt han lever et enkelt liv eller du tror han donerer bort det meste han tjener er helt irrelevant.

 • ArtigForslag

  Takk for at du skriver noen ord for fornuften, Gunnar! Det virker noen ganger som om det er få av oss.

 • Tenker meg en gjeninnføring av kvakksalverloven vil holde. Dersom han gjentatte ganger ikke retter seg etter domstolenes pålegg, kan han evt. prøves i strafferetten.

  Forøvrig er jeg skeptisk til det hevnbaserte straffesystemet, men innen dets rammer virker nevnte som en ok løsning. Fysisk avstraffelse anser jeg som problematisk, da det er den verste armen av det hevnbaserte straffesystemet.

  Ps. Forstår at du prøver deg på et småteit retorisk grep, men svarer seriøst likevel.

 • per hopen

  Husk at jorda var flat før.. og de som sa noe annent hvar farlige mennesker, vi er rede for det vi ikke kan forklare.. vil også mine om at det vi ikke forstår kaler vi magi og når vi forstår det så heter det viten skap.. Ikke vær redd for og prøve noe nytt, heller ikke tro blint på andre. Gjør deg dinne egende erfaringier i livet, og godta at andre mennesker har andre erfaringer.. ingen vits i og krangle om hvem som har den rette erfaring…

 • Nordbagg

  Han har holdt på i 50 år med å hjelpe folk, inntekten i 2011 var pga boken som solgte 125000 eksemplarer, se hvor mye han bruker istedenfor. Svindlere og tyver har høyt forbruk fordi de dyrker seg selv. Joralf har tatt imot folk i slik, grad at han eget liv har fått lide!

 • Arthur

  Placeboeffekten er vanskelig å måle, og høyst reell, men Tjomlids (og mange andres) kamp handler ikke om det. Det handler om at mennesker hvis helbredende evner i teorien 100% kan tillegges placeboeffekten (Snåsamannen og en drøss av andre) både nekter å godta at det kan være placebo som spiller størst rolle óg å gjennomføre kontrollerte forsøk på deres evner i stor skala, hvor de sammenlignes med placebo på en god måte.

  Om noe er like godt som placebo så er det ikke godt nok. «Hvem som helst» kan gi en behandling som er like god som placebo, om man bare er flink nok skuespiller. En behandling som er like god som placebo kan hjelpe mange, men er ingen reell behandling, siden det er pasientens egen kropp som står for forbedringen, kun hjulpet av hyggelige ord og overbevisning. Det er dette som er stridens kjerne. Det er uetisk å gi noen behandling og påstå at det er bedre enn litt trøst og tillitt, og kanskje et sukkertøy å tygge på, når man ikke har grunnlag for å si at slik er det. Snåsamannen har ikke grunnlag for dette. Homeopater har ikke grunnlag for dette. Akupunktører har ikke grunnlag for dette. Healere har ikke grunnlag for dette. Auramassører har ikke grunnlag for dette. Men de sier de har det, og dermed lyver de til pasientene sine. Det kan være de selv tror de har grunnlag, og ikke vet at de lyver, men det endrer ikke fakta.

 • Bruno Stergodt

  Poenget er at han har mer en nok til kokt skinke på brødskalken, hvorfor skulle han velge å ta betalt fra de som oppsøker han? Det at de handler bøkene hans er jo mer en nok til å spe på pensjonen med noen gryn. Eller grunker, om du vil.

 • snippz

  norge i ett nøtteskall..dokumentasjon på allt :p

 • Bruno Stergodt

  At «alle» trodde jorda var flat før, er en myte.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_Flat_Earth

 • Nordbagg

  Stakkars deg, ta deg en tur til Snåsa og se, man har fått livet sitt endevendt av folk som skal ha og ha. I dine motiver for hans handlinger ser jeg dine ønsker og dine valg om du hadde hatt de. På seg selv kjenner man andre :-)

 • Bare et lite tillegg: Dersom helsepersonell gjorde dette ville det være et lovbrudd (Helsepersonelloven §4)

 • larudi

  Jeg tror ikke mannen er noen bevisst svindler. Jeg tror han er en velmenende mann med stor tro på seg selv. At andre også velger å tro på ham og hans påståtte evner, forundrer også meg.

 • Wow… Den som sier noe slemt er det selv, faktisk. Trodde vi hadde komemt oss videre fra barnehagen her.

 • Nordbagg

  Bøkene kom på slutten av livet, etter, første bok om seg selv kom i «Det godes vilje: minner fra liv og virke, 2004» da var han 78 år og da hadde han hjulpet folk i over 40 år og han har aldri levd flott eller påkostet seg noe spesielt!

 • Lillian Hansen.

  Trenger ikke annet bevis enn egne opplevelser, og de kan heldigvis bevises… så ja, jeg tror det er mye mer i atmosfæren, vitenskapen ikke har den fjerneste anelse om- årsak- for ensporet i sin søken.

 • Nordbagg

  HVa tjente han som kirketjener og de første 50 år han hjalp folk? du snakker om bok salg etter at han var 78 år!

 • Forøvrig var det ved vitenskapen vi fant ut at den var rund, og hvor rund den var (tenk Pythagoras, Newton, Huygens etc.)

 • Det mest lettvindte og kortreiste et menneske gjør er å være skråsikker og arrogant om et tema de ikke har filla peil på. Det er svært mange av de her. Synes dere skal lære dere å argumentere før dere kaster dere ut i debatten. Både innlegget ditt og svaret viser kun du ting. Du er arrogant skråsikker, og du vet overhodet ingenting om det du mener noe om.

 • Jeg anser ikke dette som tid for en retorisk konkurranse, med vinnere og tapere. Det er ikke stort å vinne. Darwinister vil ha bevis. De som har besøkt Joralf ville bare ha mindre smerte eller et bedre liv, om mulig.

  Darwinister er farmasøytisk industri og legestandens beste venner. De er ambassadører så det monner for en industri som tjener ufattelig mye penger på sine pasienter, selv om de ikke blir friske, eller dør.

  Jeg uroer meg mer for dem, enn for Joralf.

 • Imponert

  Imponert over alle som holder seg så oppdatert på all forskning at de kan uttale seg med tyngde om at den er ensporet.

 • Bruno Stergodt

  Dersom vitenskapen hadde vært ensporet i sin søken slik du hevder, så er det mildt sagt rart at teoretiske rammeverk som tilsynelatende strider mot vår hverdagslige oppfatning av fornuft har fått full status som vitenskapelige teorier, eksempelvis relativitetsteorien og kvantefysikk.

  Ensporethet er det de «alternative» som står for. De titulerer seg som «åpne», men virkeligheten er at de innehar de mest lukkede sinnene av alle.

 • Improved

  Tre gode kandidater til å ta over etter Snåsamannen: Rune Rudberg, Drillo og Nils Arne Eggen. Med sistnevnte vil det riktignok bli et problem med ekstremt langvarige konsultasjoner.

 • healingkrefter kan ikke dokumenteres på samme måte som medisin. Det er ikke medising og kommer aldri til å bli det. Det finnes flere studier som vise at det er en sterk sannsynlighet for at healing virker.

 • Dshame

  Å påstå at mannen er farlig syntes jeg var en utrolig dårlig påstand. Det er ikke bevist at han har helbredende evner, ei heller at han er farlig. Så du argumenterer bare mot deg selv på en heller dårlig måte. Samtidig skal det sies at mannen har virkelig «hjulpet» mange mennesker med sin væremåte og vesen. Dette i seg selv er en veldig flott evne.
  Men tror vi alle skal være forsiktige med å påstå verken eller vedrørende Snåsamannen. Husk at folk ble henrettet for å påstå at jorden var rund osv. Som du kjenner er det senere bevist at den var rund. Så jeg bare sier at bevis kan komme i fremtiden og vi kan derfor ikke si at noe er umulig bare fordi det ikke ligger bevis for det der og da.
  Det gjelder å ha et åpent sinn og se på muligheter for å bevise/motbevise en eventuell påstand.
  Akkurat nå kan du verken bevise at han har helbredet noen eller ikke…

 • Improved

  Og dobbelt konsonant over hele fjøla.

 • Improved

  Godt poeng. Han burde jo reist i skytteltrafikk mellom landets sykehus, feigingen.

 • Bruno Stergodt

  Tror du virkelig ikke at mannen fikk pengegaver før i tiden også? Seriøst, mann.

 • KjellO

  Første linjen din gir ingen mening, og hvorvidt vitenskapen aner noe om årsak er helt uvesentelig. Det det her snakkes om er dokumentasjon av effekt, uavhengig av årsak.

 • Bruno Stergodt

  «Å påstå at mannen er farlig syntes jeg var en utrolig dårlig påstand.»

  Fra artikkelen:
  Og til slutt, bare for å gjøre det helt klart: Nei, jeg hevder ikke at Snåsamannen noensinne har skadet noen.

 • Nordbagg

  Har vel aldri nektet for det, men få har levd et slikt lavforbruk som han, sett deg litt inn i livet hans før du dømmer han. Mannen har hjulpet folk i over 50 år, han har knapt vært i Oslo, har aldri unnet seg noe luksus som du ville gjort daglig. Ikke døm andre basert på hva du selv ville gjort! http://www.dagbladet.no/2010/05/29/nyheter/innenriks/snasamannen/11913833/ tror du dette var tull også?

 • Har du kjelde for det?

 • Sm00thie

  Blander begrep, kanskje. Saken er at Snåsamannens evner ikke vitenskaplig kan dokumenteres og han har garantert ikke lyst til å bli en lab rotte, hvem ville hatt lyst teil det. Dermed blir han stemplet fordi han ikke passer i den etablerte norm.

  Så har jeg tatt med eksempler for å statuere at det er så typisk at man alltid fra den vitenskaplige siden vet best som at det den gang var gjengs å ikke vaske hendene og denne personen som ville innføre dette ikke ble tatt seriøst av de «lærde». Alt må løses med en pille derfor fungerer ikke eksempelvis healing.

 • Improved

  Hvor mange år gikk det etter Jesus døde før evangeliene ble skrevet? har hørt alt fra 30 til 150. Uansett imponerende av forfatterne å huske så mange ordrette sitater. Bibelen får jo Rain Man til å fremstå som Alzheimer-pasient.

 • Heidi

  Vi hadde heksejakt i middelalderen, og dette er vel heksejakt alla 2013. Selv om ting ikke kan bevises er ikke det i seg selv et bevis på at ikke finnes eller ikke går ann. Det er mye vi enda ikke har gode nok forskningsmetoder for å bevise. Alt har en motpol, det er bevist, men hvilken pol man velger å være på er individuelt. Kanskje det er ca 80% av jordas befolkning som tror på en religion en gud. Kan så mange mennesker ta så feil? Mirakler er bevist, det er jo en egen vitenskapelig organisasjon for dette. Og vi sier tro kan flytte fjell. For 100 år siden sa en mann at man kunne sitte og prate i en liten boks og snakke med en person på den andre siden av jorda, han var også gal i den tid. Idag snakker alle i mobiltelefoner. Vi kommuniserer gjennom løse lufta. Hvis noen hadde gjort dette i middelalderen hadde de blitt brent på bålet for å snakke med djevelen. Dette for å sette litt perspektiv, Ingen er blitt tvunget til å gå til Snåsamannen, ingen blir tvunget til å gå til healere. Vi velger selv. Om vi tror på voodo, ganning, forbannelse, snåsamannen, ufoer osv. ja, vi får se. Jeg tror vi kommer til å bli overrasket i fremtiden når vi får mer kunnskap og metoder for forskning.

 • WL

  Hadde du levd på den tiden da det var vanlig å brenne hekser så hadde du vært den første til å tenne på.

 • godt skrevet. Det er viktig å være skeptisk til både healing og medisin. Synd at argumentene mot healingpreges av lettvindte løsninger. Du påstår at healing kan brukes til å skade folk. Vel, det kan legevitenskapen også. Og det er vesentlig bedre dokimentert enn healing. Hele narkoindustrien bygger på misbruk av legemidler. Dessuten kan leger også skade eller ta livet av folk. Det finnes derimot ingen bevis eller dokumentasjon som viser at healing har skadet noen. Men det er sikkker muligg å gjøre det. En hammer kan brukes til å bygget et hus eller drepe noen. alt er i hendene på det mennesket som holder hammeren. Slik er det også med medisin og healing. Å sette mistanker på en gammel mann som bare har forsøkt å hjelpe er i beste fall et godt eksempel på uvitenhet og lettvindt argumentasjon. Jeg skullle ønske vi kunne diskutere healing seriøst med sketikere som faktisk kan argumentere, i stedet for dette kortreiste tankespinnet vi fyller komentarfeltene med.

 • Nordbagg
 • «Husk at folk ble henrettet for å påstå at jorden var rund osv»

  Javel?

 • Ole H

  Hvorfor dette hatet mot Joralf? Skulle tro du har fått ut din mening om Joralf etter 24 poster om ham.

 • Jendor

  wow..wow…knurr

 • «Og til slutt, bare for å gjøre det helt klart: Nei, jeg hevder ikke at Snåsamannen noensinne har skadet noen. Men så hevder jeg heller ikke at han noensinne har helbredet noen. Det er det du som gjør, og du må derfor tåle de logiske konsekvensene av din egen tro.»

 • Sm00thie

  Intuisjon var det første jeg kom som sammenligning, men etter din referanse var det dårlig eksempel ser jeg nå. Jeg sitter ikke på alle svarene. Poenget mitt og det jeg reagerte på i artikkelen er at man tar på seg skylapper og skyter fra hofta med å definere en person som farlig (om man demanterer dette i slutten i uthevet skrift). Det finnes mye ukjent som ikke kan forklares. Dersom Snåsamannen hevder han kan fikse ting og folk får hjelp og det funker og han ikke utnytter og tjener penger på dette er han da farlig?

 • Camilla B. Martinussen

  Flott skrevet. Finner det veldig underholdende at de fleste som argumenterer FOR at snåsamannen er en god mann gjør dette ved å fortelle at han donerer bort penger og ikke bruker så veldig mye på seg selv. Som antikapitalist må jeg jo smile litt av at å gi bort penger = godt og å beholde penger og bruke de = ondt, men allikevel er jeg vel ikke helt solgt på idéen om at Snåsamannen er noe mer enn en manipulerende og ganskje kjip fyr.

  Dessuten: Hvor disse bortdonerte pengene havner vet jeg ikke, men jeg mistenker at en god porsjon av det havner i den evige, grusomme, forferdelige alternativmedisinindustrien som livnærerer seg på falskt håp til syke mennesker. Og da er han enda kjipere enn han ville vært om han kjøpte seg en luksusvilla og fem forskjellige biler. Juust sayin’.

 • KjellO

  Og igjen blander du begreper. Det er ikke evnene hans som må dokumenteres. Det er resultatene. Til info: Vitenskapelig metode og tenkning har faktisk utviklet seg ganske mye på 150 år (er vel ca. tiden siden håndvask ble innført i helsevesenet) Alternativ tenking har derimot hele tiden holdt seg til udokumenterte anekdoter…

 • Bjørn T.

  Javisst, vi (de) kommer til å bli overrasket over hvilket nonsens folk i gamle dager (nå altså) valgte å tro på, mot bedre informasjon tilgjengelig…

 • Konkurranse, nei der er vi enige ^^. Men vennligst hold konspiranoiaen utenfor

 • Bjørn T.

  Nå må du lese. Klart han har. «Flere studier» står det. Det må da være kildehenvisning god nok.

 • Da jeg så overskriften på denne tenkte jeg at forfatteren ville debattere Gjerstads potensielle politiske innflytelse – hvilket i og for seg er en interessant vinkling. Jeg ble skuffet.

  Gjerstad har selv gang på gang gjentatt at han selv ikke har helbredet noen. Han har kun videreformidlet ønsker og bønner.

  Se så. Hele den lange kronikken til ingen nytte…

  Men spennende var det jo ..ikke

 • Skruffen

  Merkelig når jeg personlig kjenner folk som jobber kvelder, helger og ofrer samvær med venner og familie i sitt engasjemang for å finne kurer som virker og følge opp pasienter hjemme når de ringer……..
  Disse folkene kan godt være den hyggelige mannen/dama nede i gaten hos deg.

 • Tove

  Du kan for lite Tjomlid, jeg har selv opplevd gode ting fra healere, men snåsamannen er en helt!!!!!!!!!!

 • Bjørn T.

  Dersom du leser litt rundt på bloggen her vil du finne kilder til at «alternativ medisin» er en av de største inntektskildene til den farmasøytiske industrien.
  http://tjomlid.com/2013/01/12/vaksinemotstandere-kjopt-og-betalt-av-legemiddelindustrien/ f.eks.

 • fbruvik

  Det samme gjelder forøving alle religioner. Tenk over det, dere gale religiøse skrullinger.

 • Tove

  Nå har ALDRI snåsamann påstått at han helbereder kreft, men du verden så mang han har helbredet

 • Skruffen

  Har du noen gang hatt en seriøs samtale med en forsker? Vært inne på labben? Sett de enorme mengder med fagliteratur de leser?
  Tror ikke det, for da hadde du ikke komt med den utrolig uvitende kommentaren din.

 • Tove

  Dere snakker som dere skulle hatt vett til

 • Tove

  Liker godt din kommentar :)

 • sjokolademelk

  Tror du bruker ordet «men» her feil.

 • Dette resonnementet minner sterkt om Josef Göbbels måte å argumentere på. Flere som har hørt om han?: Hvis du mener «A» så MÅ du også mene «B», noe som helt klart innebærer «C». Ble Gunnar Tjomlid sur på meg for denne grove sammenligningen? Det burde han ikke bli, for det er HAN som bruker samme argumentasjonsmetode. Jeg bare påpeker likheten, see…?

  Eller sagt på en annen måte:
  1. En brødkniv kan være både til gavn og skade.
  2. Jeg vet hvordan en brødkniv kan brukes.
  Av dette medfører det at:
  3. Jeg KAN skade noen med den, hvis jeg vil
  4. Ergo bør alle være redde for meg når jeg skjærer brød.

 • Sm00thie

  Du vet like godt som meg at det ikke vil la seg gjøre å få dokumentere iht en vitenskaplig norm for at den skal bli akseptert.

  Hva er så grunnen til alternativ tenking ikke har kommet frem? Et eksempel er Rife som drev med alternativ forskning hvor Wiki sier: «all mention of his discoveries was suppressed in the 1930s by a wide-ranging conspiracy headed by the American Medical Association».

  Hva med de alternative prosjektene Tesla drev og han plutselig død som hevdes var naturlig?

  «On 9 January, after learning of Tesla’s death, the FBI ordered the Alien Property Custodian to seize all of Tesla’s belongings,[162] even though Tesla was an American citizen.»

 • Hvorfor sier du det?

 • Ja, det er sant, vi KAN skade andre med evnene våre. På samme måte som en kirurg kan skade med en skalpell. Men de fleste av oss gjør det ikke. Selvfølgelig er det noen som er i det for egen vinning, og noen ønsker bare at skade andre, i så måte er vi ikke så forskjellige fra andre mennesker, det være kirurger, prester, politikere, ja; alle andre i samfunnet. Men jeg kritiserer ikke enhver lege og politiker fordi noen, eller mange, av de gjør feil eller er i det for egen vinning. Jeg skjønner at du har noe imot alternativ behandling. Det er «nytt» og vi frykter det nye og det ukjente. Jeg har skrevet til dig før, og tilbudt dig en demonstration av evnene mine, hvilket du ikke svarte på.

  Min opfatning av mange kritikere er, at dere kritiserer uten å være åpne for muligheten av at dere kan ta feil, og jeg vil tro, at de som kritiserer sterkest ikke har prøvd alternativ behandling. Åpenhet med en naturlig skepsis, og evnen til at forholde sig til det man opplever, hjelper, uanset om det kan «bevises» eller ikke. Vær pragmatisk…

 • Høhøhø… dere skal få ha denne konspirakosen helt for dere selv. Kos dere videre.

 • sjokolademelk

 • pytagoras

  Jeg er en farlig mann. Fordi jeg kan drepe ved å bare svinge litt på bilen min i ‘gal’ retning, fordi jeg kan skyte med geværet mitt på hvem jeg vil eller tømme kontoen til alle mine kolleger bare fordi jeg har passordet til datamaskinene deres. Men gjør jeg det? Nei… akkurat som alle andre normale mennesker som har en normal pannelapp. Alle mennesker er potensielt livsfarlige om man bruker skråplansargumentasjon og dikter opp Hollywood-virkeligheter som ikke finnes.

  Jeg har ikke overnaturlige evner, men jeg kan fikse datamaskiner – og er det noen som behøver hjelp så får de det om jeg har tid, mulighet og overskudd.

  Men det er grenser. Selv om jeg har mulighet til å fikse datamaskiner gratis så ønsker jeg ikke å gjøre det 24/7. Mange mennesker er desperate når de ikke kommer seg på internett, men jeg skal også ha et liv. Så det har blitt til at jeg fikser maskinene til familie og nærmeste venner. Andre får klare seg selv. Og til de som velger å tro at jeg ikke har nødvendig kompetanse så er de hjertelig velkomne til å oppsøke noen andre.

  Jeg har ikke noe som helst behov for å dokumentere min kunnskap. De som vil ha hjelp får ta det de får eller la være. Jeg kan ikke noe for at jeg har et godt rykte som en som fikser alt…. selv om jeg ikke har papirer på at jeg kan noe som helst.

  Men jeg hjelper til der jeg kan og har mulighet.

  Så om noen utenforståsegpåere skal ha papirer og dokumentasjon på at jeg vet hva jeg driver med så blir det opp til dem. Det vedkommer vel egentlig ikke meg, gjør det vel? Og hvorfor skal disse utenforståsegpåerne egentlig bry seg i det hele tatt og skrive bedreviterkommentarer om hva jeg gjør? Jeg hjelper tross alt til på min fritid og ønsker ikke slik omtale. Det er likevel nok av mennesker som ønsker min hjelp og som vet hva jeg duger til.

  Så hvem er egentlig mest farlig? Den som gir av seg selv eller den som rakker ned og mistenkeliggjør?

  Når det gjelder Gjerstad så har jeg hverken tro eller tvil. Jeg ønsker bare at bedreviterne skal være mer medmenneske og la han være i fred.

 • knut44

  Egentlig syns jeg Gunnar Tjomlid skal la denne mannen være i fred!
  Joralf Gjærstad kunne ganske sikkert vært langt lenger fremme i rampelyset, – om han ønsket det.
  Det er ikke tydelig vis ikke hans ønske!

  Og han vet klart og tydelig hva han driver med.
  Han har hjulpet mange gjennom mange år. Er ikke det greit da?
  Gjærstad gjemmer seg ikke bort. Han bor der!

  Hos denne mannen er nok, – nok!

 • Realistiqus

  Ville du foretrekke å få en pencillinkur mot f.eks. halsbetennelse som IKKE hadde dokumentert effekt? Ønsker du at vannverket IKKE skal dokumentere at vannet de sender ut i rørene er rent, og testet etter stringente regler? Er det nok at lasagnen smaker godt, og uviktig at det kan dokumenteres at kjøttet (ku, hest, rev eller hva det måtte være) ikke inneholder giftstoffer?

  Dokumentasjon er kjedelig. Og helt nødvendig. Det finnes nemlig svindlere og sniker der ute. Deriblant Joralf Gjerstad.

 • 80% av nordmenn er med i statskirka og understøtter med det at Bibelen taler sant. Jorda skapes på 7 dager, noe som beviselig er komplett umulig. En mann født av en jomfru vokser opp og helbreder folk med lepra, går på vannet, mater fem tusen mennesker med fem brød og to fisker (enten var folk veldig småspiste da, eller så er dette blank løgn…eller et mirakel?), blir hengt på et kors, dør og står opp igjen fra de døde. Burde ikke disse menneskene, disse 80 prosentene av oss bli tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling snarest? Joralf er en mann av kjøtt og blod man kan velge å tro på eller ei. Placeboeffekten er da bedre enn ingenting mener nå jeg. Det er da mange som er langt verre og tar 50 kroner i minuttet for spåkonetjenester på 820-nummer og forteller folk akkurat det de vil høre. Joralf jobber i det minste gratis og svindler ikke folk for penger i alle fall. Merkelig hvordan folk som tror på healing, klarsynthet og lignende blir stemplet som rav gale, mens de milliarder av mennesker som tror på en religion (her finnes det mye snadder å velge i) blir behandlet med den dypeste respekt på grunn av det åpenbare logiske marerittet av en tro de forfekter.

  Og da kan vi begynne å snakke om farlige mennesker. Milliarder av dem. Hvem vet hva annet de kan finne på når de tror på slikt tull.

 • legeutengenser

  Joralf er like farlig som en hvilkensomhelst lege. De kan nemlig skjære over strupen din med skalpellen sin istedetfor å operere deg…om de har lyst.

 • Gondlir

  Jeg reagerer kraftig på at media – blant annet i det vitenskapelige programmet Schrødingers Katt – med største selvfølgelighet slår fast at Joralf Gjerstad er en usedvanlig varm og god person.

  Og dette skal vi få høre om en av landets ondeste menn. Den religiøst overtroiske Joralf Gjerstad, som altså er kjent for sine «magiske overnaturlige helbredelses-evner», er ond rett og slett fordi at hvis han juger så har han bedratt en masse fortvilede og sårbare mennesker og deres pårørende i en mannsalder. Og hvis han snakker sant så er det ren ondskap å gjemme seg på Snåsa i stedet for å gå legevisitten på Riksen hver dag.

  Jeg minner om at en overlege på Ullevål ønsket ham hjertelig velkommen: Hvis han kan helbrede noe som helst hos våre pasienter så har vi ingen prestisje. Bare felles interesser!

  Som kjent er Gjerstad ikke interessert..

  Slike lite gjennomtenkte og rent moralistiske private synsinger har ingenting i et vitenskapelig program å gjøre, og medias kredibilitet blir betydelig svekket av slik dårskap.

 • sinngee

  Du misforstår hva forskning i sin aller enkleste form
  er (les den hypotetisk-deduktive metode). Vitenskap har ingenting å gjøre med tro
  og religiøs overbevisning. Ei heksejakt og mirakler. Det er en metode. En
  metode for å bevise/motbevise en hypotese. Intet mer.

  Du står fritt til å postulere egne hypoteser om verden
  vi lever i. Uansett hvor absurde de måtte høres ut. Men ansvaret ligger hos deg
  å presentere bevis som støtter opp under din hypotese.

  Det er ikke et argument å si «vitenskapen har ikke
  kommet langt nok, derfor man vi ikke måle healing og tankeoverføring». Synd. Da
  får du utvikle en metode som kan.

  Det at vi i dag kan snakke med mennesker på den andre
  siden av jorda, er ikke et resultat av magi, healing eller Odin. Det er tiår på
  tiår med forskning og utvikling.

  Hjemmelekse:
  Jeg kommer fra en annen planet. Bevis at jeg IKKE er det.

 • taranaak

  De har jo vett, det er jo noe av poenget.

 • Randi Johnsen

  Veldig bra skrevet, dette. Jeg som er troende katolikk syns det er helt utrolig at jeg trenger å minne mine trosfeller, protestantene, om at vi ikke trenger noen mellom-mann til den eneste som har slike evner Gjerstad påberoper seg, Vårherre! Nei, Den katolske kirkens helgenforståelse er av en helt annen kaliber når det kommer til troverdighet!

 • Jeg har ikke tenkt å belære deg om noe som helst. Men hva må da konsekvensen av ditt standpunkt bli? Ta livet av mannen? For vi kan jo ikke risikere at han skal påføre mennesker skade eller sykdom, kan vi vel? Sykehuskøene er for lange som det er. Og det nytter ikke å sperre en sånn mann inne, siden det som skjer er avhengig av hva vi tror. Når du kommer med «vitenskapelige» resonnementer av denne art, bør du også si noe om konsekvensene. Hva bør vi gjøre for å uskadeliggjøre ham?

 • Realistiqus

  Så det finnes beviser på at såkalt «alternativ medisin» virker, men dette skjules av den amerikanske legeforeningen – sammen med mange andre? Og selv om de holder det skjult, VET du og flere andre at de skjuler det? Og INGEN innen denne «wide-ranging conspiracy» lekker, eller får dårlig samvittighet, eller bruker denne skjulte kunnskapen til å helbrede en syk slektning/seg selv, eller benytter sjansen til å selge denne kunnskapen og tjene seg søkkrik? Ingen?

  Virker v.e.l.d.i.g lite sannsynlig. Dokumentasjon, takk!

 • Det kan ikke dokumenteres, men det finnes studier? Er ikke dette litt selvmotsigende?

 • Hva er egentlig forskjellen på new age, religion og snåsekrefter? For en utenforstående virker det igrunnen helt likt.

 • Kjetil

  Selvfølgelig kan healing dokumenteres på samme måte som medisin. Man gir behandling, kontrollerer for placebo, og sammenlikner resultater. Det både kan bli og blir testet på samme måte som annen medisin. Problemet er bare at det ikke gir resultater, og vi følgelig trygt kan konkludere med at det ikke virker.

 • Tur_Ban

  Folk har stort sett gjennom alle tider visst at jorden var rund. Populær myte du kommer med der, men det tyder på at du ikke vet så mye egentlig.

 • Realistiqus

  Ingenting. Poenget er jo nettopp at det ikke kan påvises noen som helst effekt av Gjerstads såkalte evner, ingen i det hele tatt. Med andre ord er han like farlig som alle oss andre, og kan helbrede mirakuløst like lite som alle oss andre.

  Men: Dersom han faktisk _kunne_ påvirke andres kropper og helse via en form for fjernstyring/healing, da ble det skummelt. Han kunne jo skade like mye som hebrede – antakelig er det mange flere og enklere måter å skade på enn helbrede dersom en har slike evner. Han ville være et potensielt livsfarlig våpen! Ville du likt å ha et slikt våpen vandrende fritt omkring? Ikke jeg. Jeg ville foretrukket å ha ham under streng kontroll, i likhet med sprengstoff, skytevåpen, farlige giftstoffer etc.

  Men dette er heldigvis bare en akademisk øvelse i å tenke logiske konsekvenser. Han er helt ufarlig :-)

 • Du ser ut til å ha misforstått det sentrale artikkelforfatter prøver å si. Det er ikke snakk om et angrep på Gjerstad her, men et logisk tankeeksperiement. Kan du forklare oss hvorfor man kan tilskrive Gjerstads inngripen de positive følgene, men ikke de negative?

 • Jeg tror jo slettes ikke han er farlig, fordi jeg tror ikke han har noen overnaturlige evner. Ergo stiller du spørsmålet til feil person. Du bør derimot stille spørsmålet til de som tror han kan endres folks fysiologi gjennom tankekraft. Hva mener _de_ burde gjøres for å kontrollere slike krefter? Bør ikke de vise ansvar og ta affære ved å kreve dokumentasjon slik at vi deretter kan innføre nye straffelover og reguleringer? Eller vil de bare la det gå?

  For min del er det et ikke-problem ettersom han selvsagt ikke er i stand til noe av dette, hverken på godt eller vondt.

 • Hans Torvaldsen

  Kanskje har jeg misforstått, men Tjomlid angriper på ingen måte Snåsamannen (denne gangen). Det han skriver om er DIN TRO. At hvis du tror at det ene er mulig så må du også tro det andre er mulig. Jeg vil anbefale alle å lese bloggposten nøye før det skrives kommentarer……

 • Realistiqus

  Jeg tipper dine IT-evner er svært enkle å dokumentere, selv om du ikke vil. Å fikse datamaskiner bryter heller ingen kjente naturlover, det er videre en aktivitet som utføres av tusenvis (millioner!) av andre, med varierende grader av dokumentasjon og kvalitet. Dersom du herper i stedet for å fikse en PC vill neppe noen dø eller få en farlig sykdom.

  Sammenlikningen mellom deg og Gjerstad er dermed lite relevant. Gjerstad er og blir en svindler, uansett hvor gammel, snill og hyggelig han er.

 • Fjodor01

  Jo, det finnes slemme versjoner av slike, som skader folk: Du har for eksempel Gaulateig-gubben; en virkelig innful herre. Og så har du Fosen-dama, som bare gjør ugagn. Tustna-typen er heller ikke en trygg fyr å komme ut for, samt Flatanger-fyren som heldigvis er like dum som han er ond.

 • Jeg synes det er litt fascinerende hvordan den mørke middelalderen, heksebrenning og forfølgelse av annerledestenkende gjerne blir bragt opp, men det er da vitterlig de som trodde på overnaturlige forklaringer som gjerne sto bak slike ting? For å si det litt frekt: Det var ikke ateistene som holdt vitenskapen tilbake på den tiden.

 • ErikEspenes

  Du kunne ha stoppet etter 2-3 avsnitt. Innholdet og konklusjonen kom tydlig frem helt i starten. Ellers bra kommentar.

 • Realistiqus

  Dersom healing virker, betyr det jo at vi ser en effekt. Den som var syk, ble frisk. Eller signifikant bedre. Hvorfor kan ikke det dokumenteres? Litt forenklet er det bare en enkel telling:

  1. Hvor mange gikk inn til healer X med bekreftede sykdommer a, b, c etc.?

  2. Hvor mange av dem er kvitt sykdom a, b, c etc. etter et bestemt tidsrom, uten annen behandling enn healing?

  3. Hvor mange som ikke får NOEN behandling for sykdom a, b, c etc. er kvitt disse sykdommene etter samme tidsrom?

  Og til slutt et lite kontrollllspørsmål:
  4. Hvor mange som kun går til vanlige leger med sykdom a, b, c etc. er kvitt disse sykdommene etter samme tidsrom?

  Dersom andelen friskmeldte fra spm. 2 er større enn i spm. 3 – da har vi påvist en effekt av healing, og vi vil antakelig få Nobelprisen i medisin. Dersom andelen er større enn i spm 4 har vi i tillegg potensialet til å tjene oss søkkrike. Med dokumentasjon. Hvorfor gjør ingen dette, dersom healing virker?

 • Sten

  Rasstedet hadde vært tydelig dokumentert på tv i lang tid før den siste bel funnet….?????

 • Jeg tror at det finnes krefter som kan helbrede, og at disse ikke er utlevert til alle. Det kan være at vi alle har det i oss, men har ikke fått slått på de riktige bryterne. Beretningene om Snåsamannen er bare helt utrolig, og selv har jeg blitt leget av en slik tidligere i livet. Så at det finnes mere mellom himmel og jord enn det som kan forklares teoretisk og skriftlig, er et meget dekkende begrep for oss naive mennesker…

 • pytagoras

  Jeg lurer først og fremst på om du kan fremlegge dokumentasjon på at du er nok faglig kvalifisert eller har annen godt dokumentert informasjon til å avgjøre om Gjerstad er en svindler eller ikke. Eller er også du en av de mange bedreviterne uten reell kunnskap om det du har en mening om?

 • En ting til å begynne med,
  som vi må ha klart for oss, enten vi tror, eller ikke tror, og det
  er erkjennelse av at det er bare en liten promille av det det som er
  virkeligheten i livet, i forhold til det vi tror! Hvor lang tid har
  man (trodd) at CO2 var opphavet til en tvilsom global temperatur
  stigning , på fattige 0,8 +C grader, skapt av mennesker, noe som nå
  er avkreftet, eller at jorden var flat, som nå er motbevist.

  Om Joralv har, eller har hatt
  en evne til å lege folks plager, eller det er den såkalte
  plaseboeffekten som har gjort jobben, hva er da i realiteten
  forskjellen! Plaseboeffekten er en vel vitende effekt innen
  legevitenskapen, den dag i dag. Dette var ord uttalt av en lege til
  meg. I utprøving av medisiner, så får halve prøvegruppen placebo
  medisiner, og den andre halvparten virkelige medisiner. Likevel så
  er de en skyhøy % som responderer på plaseboeffekten!

  En liten anekdote som kom på
  TV2 for mange år siden. Her kom en fra Nord Norge å gav seg ut for
  håndspålegger. Mange i bygda hadde fått hjelp av ham, ble det
  sakt. Jeg hadde store problemer med ryggen, og kona skulle ha meg med
  til denne «nissen». For og gjøre historien kort.

  Vi fikk en lang liste med
  problemer, fra kreft til HIV ig AIDS som han skulle hjelpe oss med å
  svette ut, sa han, mot 35000 kr.. Mannen var et psykiatrisk tilfelle,
  men han forsvant når jeg satte kommunelegen på ham, og historien
  kom i avisene og TV sendingene. Men hvor mange hadde ikke fått
  (hjelp) av denne typen. Men for de som fikk hjelp, hva så?

  At det er noen få, som har»
  noe», det er bevist på laboratorieforsøk. Men ingen vet hva
  dette er.

 • vi har mange folk som lider psykiske problem i Norge.

 • Argumentet ditt er litt problematisk. Du skriver at hvis man skulle finne på å tro at Gjerstad kan endre kroppens sammensetning i positiv forstand, må han også kunne gjøre det i negativ forstand. Det går ingen automatikk i dette. Har man først gjort det kvantespranget det er å tro at Gjerstad har overnaturlige krefter, er ikke veien så lang til å tro at disse kreftene blott er positive. En varm energi som kun kan helbrede. Det er ingen sviktende logikk å angripe, fordi det ikke er noen logikk der i utgangspunktet.

  Leser man i kommentarfeltet her får man vel også litt følelsen av at mennesker med slike krefter nødvendigvis må være gode, siden det er snakk om Guds kraft (i hvert fall i Gjerstads tilfelle). Noe av problemet med å diskutere slike krefter er jo også at de som besitter dem kan ta æren for det de vil, mens de avviser resten. Skjer det noe bedritent? Det kan de godte seg over hvis de ikke liker deg, for det var jo selvfølgelig de som gjorde det. Ganding, må vite. Skjer det noe bra? De, det også. Problemet er jo at livene våre er preget av både opp- og nedturer, så de som påstår å ha slike krefter kan plukke ut det de vil ha og påstå at det er de som står bak. Det gir jo en litt ekkel følelse av at livet til folk flest blir sett på litt som en godteributikk for disse menneskene.

 • Realistiqus

  Jeg trenger ingen faglig kompetanse for å spørre om dokumentasjon når noen hevder at de kan bryte kjente naturlover. Bevisbyrden ligger da vitterlig hos ham med påstanden. Og kan han ikke dokumentere det, må jeg anta at påstanden ikke stemmer. Uansett hva slags kompetanse jeg har.

 • Josef sa også: «Hvis man gjentar en ubegrunnet påstand mange nok ganger, vil folket til slutt godta den som sannhet.» Nok det som har skjedd med Snåsamannen.

 • KaffeGlad

  Nånå…. Normalt sett vil bevisbyrden for en slik påstand ligge hos den som fremsetter den. Her kommer du med en påstand, for deretter å skifte bevisbyrden.

  Det vil være adskillig vanskligere (om ikke umulig) for meg å bevise at du IKKE er noe, enn det for deg vil være å bevise (eller misslykkes å bevise) at du er det. :-)

 • Elisabeth8

  Ikke alle kan heales, når man healer arbeider man for det gode, som er type kraft. Når man gander er det en annen negativ kraft og har ingenting med det gode å gjøre. Misbruker en healer den gode kraften, mister han den….så enkelt er det. Tror du ikke på det??… Neivel…so what, bruk tiden din til noe annet.

 • torbjørn

  Han har aldrig tatt BETALT. i mange år hadde han bare utgifter, for alle som kom til han måtte ha mat og kaffe. Skjønner ikke hvorfor han skulle drive med dette bare for å bløffe uten att han får penge for dette

 • Kenneth

  Jeg vet han har disse evnene siden han sørget for at jeg ble kvitt min astma som legene påstod at jeg måtte leve med resten av mitt liv. Jeg tror på deg Joralf Gjerstad, og all av informasjon rundt dette skal være lagret i databasene på sykehuset.

 • Sm00thie

  Synd vitenskapen ikke har funnet opp tidsreiser slik at du kunne reist tilbake og opplevd noen av beskrivelsene som eksempelvis Rife ble utsatt for. Det er vel kanskje ikke nok for deg med beretningene som kona til Rife ga etter hans død og da hans arbeid også ble beslaglagt.

 • AM

  Personer som oppsøker healere gjør normalt ikke dette for å sette denne på plass. De gjør det for å få hjelp, og fordi de tror at denne personen kan hjelpe. Det spiller egentlig liten rolle om de har en psykosomatisk lidelse, om de har en forbigående fysisk lidelse eller en kronisk lidelse. Får de trigget placeboeffekten har hjelperen gjort en misjon.

  Er man skeptiker så eksponerer man normalt dette synet andre steder enn på behandlingsbenken til en person man er skeptisk overfor. Om Gjerstad har overnaturlige evner eller ikke mener jeg er mindre interessant, og ideen om at en healer med overnaturlige evner skulle påføre folk sykdommer er intet logisk tankeeksperiment, kun tøv. Du må huske på hvilke forventninger folk har til en slik person.

  Jeg er å betrakte som en skeptiker selv, og er særdeles kritisk til utøvere av alternative behandlingsformer som tar meget stive priser og gir meget dårlige råd. Joralf Gjerstad stiller ikke i den kategorien, og jeg har derfor ingen problemer med at folk som tror at han kan hjelpe, søker hjelp hos ham eller andre med tilsvarende verdigrunnlag. Det er imidlertid et mye større problem at enkelte behandlere flår sine pasienter og ødelegger livene deres enn at andre mennesker synes de ble litt bedre etter å ha besøkt Snåsamannen.

 • Bjørn

  Tipper søstra husker han som en brødgjøk fra barndommen. Vi andre ser bare en gammel mann som ikke har sjølinnsikt nok til å skille drøm og virelighet. Han tror helt sikkert sjøl på sine evner.

 • Falsk!! Han sa selv at RBK skulle vinne serien i fjor før kampen mot Molde i serieinnspurten! alle vet hvordan det gikk!

 • Realistiqus

  Ja, det er synd. Og nei, konas påståtte beretninger er langt fra nok som motvekt til de spørsmålene jeg stilte over. Folk sier mye rart, og mange påstår at andre har sagt mye de faktisk ikke har sagt. Mine spørsmål om hvor usannsynlig en slik konspirasjon er, står fortsatt ubesvart.

 • trondmyhre

  Dårlig artikkel, fordi kunnskapen om kropp og sinn og sammenhengen mellom disse er fortsatt på steinaldernivå. Så de som er skråsikre i disse spørsmålene er de store tapere. Selv flere generasjoner framover vil det fortsatt være uløste spørsmål vedr. dette. Hvorfor bruker man fortsatt mus og rotter?

 • annettbakk

  Gunnar Tjomlid.
  Det jeg lurer mest på er: Hvilken mulig betydning kan det ha for deg om noen tror på Snåsamannen?

 • denne evige diskusjonen…..

 • Assios

  De folkene som tror at Snåsamannen har helbredende evner, kan jo like gjerne tro at han også ikke har onde evner. Det er ikke som om det er MER usannsynlig at han ikke har onde evner dersom han har gode evner, enn at han har både gode OG onde evner, da begge deler er helt uten rot i virkeligheten.

 • anonym

  Gadd ikke lese hele innlegget, men logikken strekker ikke helt til (om en kan bruke logikk her). Jeg kan putte ingredienser sammen og bake et brød. Jeg kan ikke ta et brød å «lage» egg, vann, mel og gjær. La oss si et friskt menneske har lavere entropi enn et sykt ett (altså høyere grad av «orden»). Om noen me evnen til å senke entropien i universet vil han ikke nødvendigvis ha evnen til å øke den. just a thought

 • Kong Charles II

  Et flott innlegg. Jeg har en historie som illustrerer viktigheten av poenget i denne artikkelen:
  Jeg hadde en venninne som etterhvert ble svært kristen. Selv er jeg ateist, uten at det har noe med saken å gjøre. Hun fikk seg venner som var kristne, deltok i kristne grupper og samlinger, og kunne stadig vekk fortelle om sine opplevelser hvor folk ble helbredet fordi alle satt rundt de og ba for de. En gjenganger var folk som hadde en fot som var lengre enn de andre, i følge henne selv kunne de se at den korte foten vokste ut de resterende centimeterne.

  Så fortalte hun om «Trine» som var kreftsyk men ble helbredet av Joralf. Trine hadde vært til Joralf med sin aggresive versjon for leukemi. Hun ble frisk, etter flere runder med cellegift og mange uker på sykehuset, og altså én visitt til Snåsa. Venninnen min tilkjente absolutt all ære til Joralf, noe jeg ble fortalt at også Trine gjorde. Ikke alle de sykepleierne og doktorene som stod for behandlingen. De ble omtrent ikke nevnt av min venninne når hun fortalte om Trine og hennes møte med Joralf. Så, snaue to år etterpå, får Trine tilbakefall. Hun tar sin andre tur til Joralf, et møte som blir omtalt i lokalavisa. Trine hadde stor tro på å bli frisk, Joralf helbredet henne jo tross alt forrige gang. Et lite år etterpå dør Trine av leukemi. Jeg snakket med min venninne i etterkant. Hun forklarte at behandlingen og oppfølgingen hun fikk fra sykehuset var altfor dårlig. Hun døde fordi de ikke gjore alt de kunne for at hun skulle overleve.

  For første gang konfronterte jeg henne med hva hun sa. Jeg har vanligvis respekt for andres tro, men denne gangen var det nok. Jeg kalte henne for dobbeltmoralistisk og påpekte den åpenbare dobbeltmoralen i historien over. Hun krediterte Joralf for at hun ble frisk, men skyldte på sykehuset for hennes død den andre runden. I tillegg var det djevelens verk. Jeg spurte om hun trodde på djevelen og hun svarte nei, noe de aller fleste kristne som får samme spørsmål ville ha svart. Jeg sa at hun selvfølgelig trodde på djevelen, det er jo den kristne troen som oppfant djevelen! Hun hadde problemer med å svare fornuftig. Men hun svarte til slutt at djevelen var motparten til Gud og hadde ansvaret for alt det fæle som skjedde i verden. Inkludert Trines død. Joralf sin helbredelse hadde ikke virket. Joralf, som har Guds kraft, hjalp ikke Trine denne gangen. Istedet sørget djevelen for å gi henne uhelbredelig leukemi. Jeg spurte om Joralf også hadde djevelens kraft. Jeg ble møtt med hånlatter og en voldsomt utbrudd om at jeg var usaklig. Allikevel trakk jeg bare logiske konklusjoner ut ifra hva hun fortalte meg.

  Vi er ikke venner i dag. Hun har forsømt alle sine tidligere venner som ikke er av den kristne tro. Det er skremmende.

  Dette ble mye lengre enn jeg først tenkte. Takk til artikkelforfatter for et glitrende innlegg!

 • Feynman32

  Om jeg blir forkjølet, pleier det å ta 7 dager før jeg blir helt frisk.
  Med homøopatiske midler tar det bare en uke!

  Simon Sing foredrag: https://www.youtube.com/watch?v=0Vzpn6Enw34

 • Jeg tar ikke stilling til for eller imot snåsamannen. Det jeg reagerer på er den barnslige argumentasjonen om at de som:

  a) Tror på snåsamannens evner.
  b) Versågod har å være redd han også.
  For ellers er de dumme, så ædda bædda.

 • arvido

  Kroppen selv er den beste healern!

 • Samuel Beckett

  Nå har vel Sm00thie brukt det vanligste av alle konspirasjonens våpen; «quote mining». Her er det komplette avsnittet som ble sitert ang. Royal Rife:

  «Interest in Rife was revived in the 1980s by author Barry Lynes, who wrote a book about Rife entitled «The Cancer Cure That Worked». The book claimed that Rife’s ‘beam ray’ device could cure cancer, but that all mention of his discoveries was suppressed in the 1930s by a wide-ranging conspiracy headed by the American Medical Association. The American Cancer Society described Lynes’ claims as implausible, noting that the book was written «in a style typical of conspiratorial theorists» and defied any independent verification.»

  Ikke akkurat overbevisende.

 • Kenneth

  De meldingene som støtter deg blir på topp, mens meldingene som støtter Joralf havner langt der nede. For dette er jo en rettferdig måte å gjøre det på…

 • Tullball og tåkeprat hahahaha …dette pisset kunne du kokt ned til et par-tre setninger…

 • Øyvind W.

  Tusen takk :)

 • Det artikkelforfatter glemmer å nevne er at Joralf påstår at han får disse kreftene fra Gud, og alle vet jo at Gud er god, derfor ville disse kreftene aldri bli brukt til å påføre skade. Det kan til og med hende at det er umulig for Joralf å påføre skade, for da vil Gud stenge krana, også blir kreftene midlertidig borte, for å returnere kun når Joralf prøver å gjøre noen godt. Paraleller kan forøvrig dras til Jesus, som også kunne helbrede de syke og ellers hjelpe med kloke ord. Det virker forøvrig som om Guds sønn har mer krefter, eller ihvertfall kan kontrollere de bedre, enn Guds kaill med varme hender

 • Øyvind W.

  «»healingkrefter kan ikke dokumenteres»» … «det finnes flere studier som vise at det
  er en sterk sannsynlighet for at healing virker.»

  Ombestemte du deg halvveis gjennom innlegget ditt?

 • Øyvind W.

  Føler dette innlegget passer langt bedre på de alternative her enn på oss «skeptikerne»…

 • Realistiqus

  Nei, ikke overbevisende. Jeg burde selvsagt sjekket referansene, men det var strengt tatt ikke nødvendig. Selv med slik «quote mining» ble det ingenting som tilsa at det skulle stemme. Men takk for at du sjekket – neste gang skal jeg jammen meg gidde å gjøre det selv :-)

 • Øyvind W.

  Husker jeg hadde en skikkelig stygg hoste en gang mens jeg gikk folken… gikk på sterk hostesaft, som virket, men som jeg ikke kunne gå på i lengden fordi den inneholdt morfin. Fikk time hos røntgen, de avdekket ingenting. Da var det ikke mer legemiddelindustrien kunne gjøre for meg.

  …så ble jeg bedre av meg selv :3

 • Realistiqus

  Det er leserne som stemmer dem opp og ned. Se de to små pilene under innlegget ditt. Selv stemmer jeg slik:
  Interessant og godt formulert: Opp.
  Rotete, eller uinteressant, eller ulogisk, eller med feil: Ned

 • Øyvind W.

  Vi går alt av varer og tjenester, inklusive legemidler, etter i sømmene med den største selvfølgelighet, men med en gang noen stiller spørsmål ved noe alternativt tropper det opp et hylekor som anklager oss for trangsynthet, mobbing, kynisisme og heksejakt. Rart, det der.

  «»Mirakler er bevist, det er jo en egen vitenskapelig organisasjon for dette.»»
  Nope.

  «»For 100 år siden sa en mann at man kunne sitte og prate i en liten boks
  og snakke med en person på den andre siden av jorda, han var også gal i
  den tid. «»
  Høres veldig oppdiktet ut, men skjønner poenget ditt. Men du glemmer en ting: når vi tror på telefoner i dag, er det fordi vi *vet* at de finnes og fungerer. Å tvile på at telefoni var mulig før telefonen ble oppfunnet var en fullstendig rasjonell innstilling.

  Ingen påstår at telepati, healing, osv. ikke *kan* være mulig. Vi velger å ikke tro på det fordi vi, i likhet med menneskene for 100+ år siden, ikke har sett det fnugg av bevis på at det finnes eller fungerer. So est das leben.

 • Øyvind W.

  «»Trenger ikke annet bevis enn egne opplevelser»»
  Mhm… du gir en behandling til en million mennesker, og hvis du føler det blir bedre, er det bevis på at det virker, men om du føler det ikke fungerer sier bare folk at «jammen, forskjellige ting virker på forskjellige folk, prøve noe annet».

  Ser du ikke en bitte, bitte liten hake ved denne tankegangen?
  Fasitsvar: Du vil aldri finne noe som *ikke* virker.

 • Øyvind W.

  Akkurat sånn er det, dessverre. Når allmennmedisin gjør noe galt, er det bevis på at de ikke har noe for seg. Når alternative gjør noe bra, eller mener at de gjør noe bra, er det bevis på at det fungerer.

  Aldri, aldri omvendt.

 • tåpelig artikkel, rett og slett.

 • dennyeprofilen

  «Jeg ønsker bare at bedreviterne skal være mer medmenneske og la han være i fred.»

  Når Gjerstad lar uskyldige være i fred. Ikke før.

 • dennyeprofilen

  Han har aldri hjulpet noen.

 • dennyeprofilen

  En god artikkel.

  Og den peker på det desidert største problemet menneskeheten sliter med for øyeblikket, ihvertfall så lenge vi holder oss til denne planetens indre, tro.

  Troende mennesker burde ikke holdes for å være lik alle andre. Det er de slett ikke.

 • Tulla

  Resonnementet i blogginnlegget har faktisk ingenting med logikk eller fornuft å gjøre. Vi har alle muligheten til å utføre både gode og onde handlinger. Det betyr ikke at alle MÅ utføre onde handlinger.

 • dennyeprofilen

  Det er da revnende likegyldig om han tar betalt eller ikke, han utnytter svake mennesker som ikke skjønner bedre. Dere trenger beskyttelse mot dere selv.

  Og verst av alt, han er en kristen.

 • Studier og dokumentasjon er vel ikke det samme.

 • Nei, medisinsk forsking går i stor grad ut på å måla placebo-effekt.

 • dennyeprofilen

  At du ikke forstår betyr ikke annet enn at du ikke forstår..

 • Kjøtt Kjøttesen

  Jeg tror at Snåsnamannen har muligheten til å helbrede folk, nettopp derfor burde han blitt permanent innlosjert på Radiumhospitalet og blitt satt elektroder på ballene og gitt støt helt til han lykkes i å helbrede alle sammen.

  *ZAPPETI-ZAP!*

  En rimelig pris å betale for alle de unge livene det kan redde.

 • Du bommer igjen. Poenget er ikke å angripe Snåsamannen eller vurdere hvorvidt han har disse evnene eller ikke, det har blitt gjort ørten ganger allerede. Artikkelforfatter spør heller de som allerede tror hvordan de kan vite at Gjerstad kun benytter (og kanskje kun kan benytte) evnene sine til gode formål. Det er et betimelig spørsmål.

 • Men kan ikkje Joralf Gjerstad la seg testa med dei same metodane som har gjeve framskritt innanfor medisin, kommuniskasjon og andre felt? Det er ikkje overtru som har gjeve oss mobiltelefonar, men langvarig og grundig forskingsarbeid. Dei som kan snakka med åndar treng vel ikkje mobiltelefon?

 • nerosekure

  Kritikk er det samme som mord? Du syns ikke du er bare bittelitt usaklig nå?

 • Var det intuisjon som gav oss handvask? Nei, det var utprøving. Det var forsking. La oss testa evnene til Gjerstad med same reiskapar som Semmelweiss gjorde!

 • dennyeprofilen

  Leger har etiske krav, det finnes ikke hos hykleren, han er jo kristen.

  Troende til hva som helst.

 • dennyeprofilen

  «Men Jesus kan..»

  Du snakker her om eventyrfiguren «Jesus Kristus», en slik har aldri eksistert. Så da er det eneste du har kommet med håpløst religiøst oppgulp.

  Og vi burde ærlig talt ikke la dere gå rundt å lide..

 • dennyeprofilen

  «Og han vet klart og tydelig hva han driver med.»

  Han er kristen…

 • Feynman32

  Vi har fortsatt mennesker i norge som lever i det 18 århundredet. På den tiden hadde kun noen få levende mennesker begynt å grave i kunnskapen om mikroorganismer. Evolusjonsteorien med naturlig seleksjon kom hundre år senere. Hele synet den såkalte «alernative medisinen», religion og new age folket promoterer er motbevist. Verden har aldri sett ut som disse menneskene tror. Vårt univers har termodynamikk (spøkelser er umulig) og standardmodellen. Det eksisterer ikke noen dualitet mellom ondskap og godskap, kun et hav av energi som omformer seg.

  I dag får man igjennom grunnskole og videregående en introduskjon til hvordan verden virkelig ser ut. Forhåpentligvis vil fler velge høyere utdanning innen realfag i fremtiden.

  Placebo kommer fra latin som betyr «jeg vil behage». Denne effekten kan få folk til å føle seg bedre, men den hindrer ikke celledød og mutasjon. Den reparerer ikke speil nevronene til en person med autisme, heller ikke en amputert finger.

 • Jo mer jeg leser av deg, så ser jeg at du umulig kan henge med på forskning. Du kommer med påstander om at folk lyver! Og din kritiske tenkning minner om en som ikke er mye ute i blant folk.Og du lider av logikkforståelse.

  Ditt forsøk på å rive ned feiler på nesten alle felt.

  Om jeg er tilhenger av Snåsa mannen? Nei!

  Kanskje du burde gå et kurs i positiv tenkning, slik at du får det bedre med deg selv.

  Det finnes så mye mer, er en tittel på en gammel bok. Les den!

  METAFYSIKK

  Metafysikk er den delen av filosofien som studerer virkelighetens fundamentale
  natur. (Et annet navn som også brukes er ontologi.) Dersom vi ser oss omkring …

  http://www.filosofi.no/metafysikk.html

  Og kanskje du bør sette deg mer inn i dette emne.

 • dennyeprofilen

  «.. Jesus, som også kunne helbrede de syke …»

  Koko..

 • dennyeprofilen

  Stemmer det, men hvorfor lar vi da disse lidende (kristne, muslimer, jøder og så videre) gå for lut og kaldt vann?

 • Tulla

  Jeg prøver å forstå hva det er du egentlig prøver å si her: Dersom Gjerstad har helbredende evner så må han også ha destruktive evner? («På fruktene skal treet kjennes». Et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt.) Det er mulig å forestille seg at «overnaturlige evner» kan være et tveegget sverd, ja. Men det har ingenting med logikk eller fornuft å gjøre. Det er direkte feil å si at det MÅ være sånn. Enda mer feil blir det når du sier at et menneske som har muligheten til å skade andre MÅ gjøre det. Dette henger ikke på greip i det hele tatt. Det blir like irrasjonelt som å si at fordi du eier en kniv er du nødt til å stikke hull på mennesker du ikke liker.

 • Guest

  Det finnes ikke bevis sier Tjomlid.Nei, og det finnes ikke bevis for at en liten eliten, la oss kalle den NWO, IKKE styrer verden heller.All forskning som vitenskapen er bygd på kan være korupt for alt du vet.Har du bevis på at jeg tar feil?

 • dennyeprofilen

  «80% av nordmenn er med i statskirka og understøtter med det at Bibelen taler sant.»

  Løgn! Per i dag er det 72% som mer eller mindre frivillig står i et register der så og si alle ble tvangsinnmeldt på 90 tallet eller senere. Ikke en gang den forhenværende statskirken hevder at dette er synonymt med å være tilbakestående, ehm.. kristen.

  Det vi derimot kan si om disse kristne kan avledes av KIFOs siste, nemlig at det er 20% av befolkningen som kaller seg kristne, og etter gjennomgang av spørsmålene ser en jo at dette også er et grueligt høyt tall. sannheten ligger på under en håndfull prosent.

  Det står langt fra så dårlig til i den norske befolkning som du tror.

  Din fremstilling av hva kristendommen påstår, som disse 7 dagene, er bare tøv. Du har intet med å legge slike absurde føringer for hav de tilbakestående tror. Ta dem på det eventyrene faktisk ubestridelig hevder, det som er naturstridig, eller faktabenektende.

 • pytagoras

  Det var ikke det det var spørsmål om. Spørsmålet var om du var kvalifisert nok til å avgjøre om han var en svindler eller ikke. Du var veldig klar i din påstand om at han var det. Når du kommer med en påstand så forventer jeg at du fremlegger dokumentasjon som grunngir ditt syn.

 • dennyeprofilen

  Vi har et psykiatrisk tilbud…

 • Zaphod_Beebelbrox

  De store fremskrittene innen forskning har alltid vært gjort med bakgrunn av motstand fra «etablissementet». Hvis vi blindt aksepterer det som den fastlåste forskereliten forteller oss vil menneskeheten aldri komme til å gjøre noen fremskritt. Det er viktig å holde et åpent sinn for ALLE muligheter og ikke å være bundet ned av teorier og ideer fremsatt av en fastlåst elite som har egeninteresser i disse ideene.

 • Dokumenter din påstand og da medisinsk tror ikke på deg

 • pytagoras

  Så langt jeg kjenner til har ikke Gjerstad vært oppsøkende eller påtrengende på noen som helst måte. Eller mener du at de som åpner døra for Jehovas Vitner er påtrengende og utnytter de stakkars Jehovas Vitner som ikke vet bedre enn å gå rundt og ringe på?

 • Jeg er av den mening at sannhet har en verdi i seg selv. Å finne ut hva som er sant må ikke handle om egeninteresse. Jeg kjemper også mot rasisme selv om jeg ikke selv er et offer for rasisme. Jeg sier i fra om jeg ser noen bli lurt, selv om det ikke rammer meg selv. Det mener jeg er et samfunnsansvar vi alle har. Jeg nekter ingen å oppsøke Snåsamannen om de selv vil, men for at folk skal kunne ta best mulig informerte avgjørelser er det viktig at også kritikerne får komme til ordet. Og når han tjener mange millioner på boksalg ene og alene fordi han hevder å ha mirakuløse evner, så er det vel en form for forbrukerbeskyttelse å forsøke å minne folk på at det kanskje ikke er helt sant på tross av hva media liker å skrive.

 • Og det har du, kan du dokumenter noe som helst. Medisinske rapporter o.l ikke synsing og healing. Vi vil ha bevis..Nå har du sjansen Tove

 • Sasha

  Bjørn, der tok du meg. Med den overbevisende argumentasjonen så er jeg helt enig med deg. Leger er noen kvakksalvere. Har du en homeopat du kan anbefale meg som kan kurere gonorre infeksjonen min?

 • Er det noko negativt???

 • Merker at jeg blir litt trist på menneskets vegne når jeg leser «resonnementet» ditt, det tok forøvrig mer enn fem minutter. Tro på det positive påvirker fysiologien ,selv biologiske prosesser. Det man fokuserer på får man mer av , det syns jeg er en fin tanke .

 • Jeg vet ikke helt hva du mener med dette, men jeg styrer ikke rekkefølgen på kommentarene på noe vis. Det handler vel i så fall om at andre lesere klikker pil opp eller pil ned på kommentarer, og at fornuftige kommentarer har en tendens til å likes bedre enn mindre fornuftige kommentarer.

 • Petter

  Helbredet vel aldri din psykose?

 • Ja da må man jo nødvendigvis anerkjenne deres evner først? om de skulle være onde mener jeg..

 • Espen

  Skikkelig ufint om et godt medmenneske

 • Nei, jeg siker ikke at man MÅ gjøre det. Jeg sier at hvis man ikke krever dokumentasjon for hans gode gjerninger gjort på overnaturlig og udokumenterbart vis, så kan ingen heller kreve bevis for eventuelle påstander om onde gjerninger. Å bare avfeie det onde som at «det ville han aldri gjort», mens man aksepterer de gde på ren automatikk, er ulogisk.

  Hvis jeg sier at Joralf har helbredet min mor for kreft gjennom tankekraft, så tror 50% av Norges befolkning på det. Uten bevis. Hvis jeg sier han tok livet av katten min med tankekraft, så nekter folk å tro det med mindre jeg kan bevise det. Det er ulogisk, og det er poenget jeg forsøker å få frem.

 • dennyeprofilen

  Han tillater at naive kommer inn i sitt hjem, og begår grove overgrep mot dem. ta han selv ikke skjønner en døyt betyr ingen verdens ting.

 • En fin tanke som dessverre ikke viser seg å temme i kontrollerte studier hvor man eksempelvis sjekker utfallet hos kreftpasienter med positiv/negativt syn på livet/sykdommen.

  Det er for øvrig ikke det jeg drøfter i denne bloggposten. Å teste helbredelse er vanskelig, fordi definisjonen av hva som kvalifiserer til helbredelse er så vag. Men å teste om han kan fjerndiagnostisere folk, se skjulte PIN-koder, finne bortgjemte gjenstander, eller spå korrekt om fremtiden, det kan testes veldig lett, og det nekter han å gå med på. I de dokumenterte offentlige spådommene hans tar han oftere feil enn han har rett.

 • Tove

  hehe- morsom

 • dennyeprofilen

  Jo, han svindler.

  http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=svindel&bokmaal=+&ordbok=bokmaal
  Oppslagsord Ordbokartikkel
  svindel
  svindel m. (fra ty.)1 bedrageri
  s- med betrodde midler / foretaket var ren s-
  2 bløff, humbug
  hele arrangementet må karakteriseres som s-

 • Tove

  Dårlig sådant

 • Tove

  Hehe -morsomt

 • dennyeprofilen

  Nei, dessverre en trist sannhet..

 • Tove

  Tro akkurat hva du vil, men skittkastingen som pågår her om snåsamann er uappetittelig

 • Realistiqus

  Nå mistenker jeg deg for å kverulere mer enn å argumentere, men det får så være. Uansett, som jeg sa over: Jeg trenger ikke dokumentere min påstand om han er en svindler. Gjerstad påstår at han utføre helbredelser, spådommer etc., og andre benytter seg av hans tjenester. Men, han er ikke i stand til å dokumentere at han faktisk kan gjøre disse tingene. Det er mangelen på Gjerstads dokumentasjon som grunngir mitt syn.

  Et lite tankeeksperiment: Dersom jeg uten videre gikk bort til en ukjent person og sa: «Du er en svindler!», ville ditt krav om dokumentasjon på min påstand ha noe for seg. Men, dersom denne personen påsto at han kunne fly som Supermann, men nektet å bevise det – da er hans mangel på dokumentasjon nok til at vi kan konkludere at han er en svindler.

  Dette har ingenting med bedreviteri å gjøre. Kun et krav om at den som kommer med en påstand om noe utrolig, kan bevise det før han forventer at vi skal tro på det.

 • Elgen

  Dette er det verste jeg har lest, argumentasjonen er det ikke noe hold i. Finnes nok av dokumentasjon på at healing fungerer i Såsamannens bok. Det er godt nok for meg!

 • Tove

  Her er det så mange kverulanter at det er nesten morsomt

 • dennyeprofilen

  Nei, dessverre en trist sannhet..

 • dennyeprofilen

  En bør ikke tro, i det hele tatt. Det er forferdelig dumt..

 • Laila Ulriksen

  Helt enig med deg! Har aldri lest i noen bok om at det finnes dokumentasjon av legevitenskapen. Så det så!

 • dennyeprofilen

  Nei, det finnes overhodet ingen som helst dokumentasjon. At du tror betyr bare at du lider av tankefeil.

 • dennyeprofilen

  Du er nå litt gøyal når du poster svar til deg selv «tove»…

  Sjelden en ser noen gjøre seg selv til en stråmann!

 • Elgen

  Har du noe dokumentasjon på det?

 • Elgen

  Har du noe dokumentasjon på at man ikke bør tro?

 • dennyeprofilen

  Ja, dine innlegg..

  Søk hjelp.

 • efc4444

  Har ikke denne mannen sagt at det er Gud som helbreder og ikke han selv? «Kan han helbrede, kan han ganne» passer vel best på andre healere som hevder at de har helbredende evner ut i fra seg selv? Hva Gjerstad skal ha gjort er vel mer i det religiøse sjiktet enn husmoråndeligheten..

 • En positiv innstilling, en indre ro er viktig for et velfungerende immunsystem. Jeg er ikke en religiøs person , men har tro på at styrke kan man finne i seg selv. Det er mange interessante studier som trekker frem viktigheten av feks berøring,hva enkel berøring kan gjøre med et menneskes psyke og dermed helbredelse. Hvis en person er istand til å berolige et menneske med ord og berøring TROR jeg at det kan gi helseeffekter. Jeg mener at det også må være rom for forståelse mellom det som kan bevises og det som ikke kan bevises. Hvem kan bevise hvor vår bevissthet kommer fra? Hvor i hjernen oppstår de initierende tankene? har vi ikke bevissthet , siden den ikke kan bevises? «jeg tenker, derfor er jeg» ..er det beviset?

 • dennyeprofilen

  Fin trolling.

  Men noe fantasiløst..

 • Ronny

  Disse «ekspertene» som jobber på sykehus og sier de kan kurere hjertesykdommer, smerte, trøtthet osv, bare tøv alt sammen. Nå må rett og slett Jens gå av,og Siv få makta

 • fbruvik

  du er tåpelig

 • Elgen

  Det skal jeg, hos Snåsamannen!

 • Du er vel selv troende i mange sammenhenger tenker jeg . ;)

 • Genialt !

 • Sannheten er relativ …? ja?

 • dennyeprofilen

  Og enda et svar til deg selv..

 • Jeg er helt enig i at stressreduksjon og berøring kan ha positive helseeffekter. Og det er nettopp disse mekanismene som nok trer inn når folk besøker Snåsamannen. Det helbreder ikke kreft og får ikke lamme til å gå (med mindre de var lamme av ekstreme psykologiske årsaker som ptsd), men det kan påvirke subjektive symptomer som smerte og kvalme, samt lindre hodepine, utslett, blodtrykk og til en viss grad også fjerne en stressindusert hemming av immunsystemet.

  Men dette er altså ikke det jeg diskuterer i bloggposten eller de andre bloggpostene mine. Jeg fokuserer på de konkrete påstander som helt åpenbart må bryte naturlovene om han snakker sant (som nevnt i forrige kommentar). Det er som jeg sier vanskelig å bevise helbredelse, fordi det er så diffust (når er man bedre? innenfor hvilken tidsperiode? fra hva? hvor mye bedre kreves?). Men å bevise synskhet, fjerndiagnostisering etc er derimot ikke problematisk. Det er svært konkrete og målbare hendelser som lett kan testes.

  Å hevde at fordi enkelte ting er vanskelige å teste, så kan ingenting testes, er ikke gyldig argumentasjon.

 • dennyeprofilen

  Ko ko..

 • Det er ingen skitt kasting les artikkelen. Før du henger uten noen av oss, bevis dine påstander. Ja som du sier. Tro er rette ordet, vil vel tro at du og er kristen eller har en annen form for tro

 • dennyeprofilen

  Nei, du tenker ikke, du tror det.

  En konsekvens av å ha en dårlig fungerende hjerne uten forsvar mot våre innebygde tankefeil.

 • Improved

  Det er ikke umulig hvis du har et vanvittig stort støtteapparat.

 • Realistiqus

  Jeg var smått sarkastisk mot Kenneth i stad, da får jeg tåle at du er det samme mot meg :-)

 • Hvis Snåsamannen ikke har bedre treffrate en ren gjetting skulle tilsi i sine spådommer om fremtiden, så kan han ikke spå. Om han ikke klarer å fjerndiagnostisere syke mennesker under kontrollerte omstendigheter, så kan han ikke se andres sykdom. Om han ikke klarer å se riktige tallkombinasjoner i et kontrollert forsøk, så er han ikke klarsynt. Det finnes mye man kan teste, og svarene fra disse testene er ikke relative sannheter.

  «Jeg gikk til Snåsamannen og følte meg bedre etterpå», er derimot en relativ sannhet i det enkelte tilfellet. Derfor er det mulig å gjøre kontrollerte studier på denne type evner. Det vil eliminere det relative i sannheten.

 • Ikke for å være ufin, men den katolske kirkes ypperste herremenn benytter vel «bakdøra» endel i forsøkene på å nå «himmelen» ?

 • Tulla

  Men tror du at telefoner, radioer, fjernsyn, fly osv. hadde eksistert i dag om ikke noen energiske tullinger hadde trodd at alt dette var mulig? Alle oppfinnelser og teknologiske fremskritt var først drømmer, ønsker og håp.

 • dennyeprofilen

  Hei «guest» eller «Tove» som du kaller deg før du sletter koblingen mellom bruker og kommentar.. Hva mener du med det?

 • Sauerhansen

  Dette er det største vaset jeg har lest på lenge :-(

 • dennyeprofilen

  Nei «Tove»/»Espen», han er på ingen måte noe godt menneske.

 • dennyeprofilen

  «Tove» nå kjent som «Tulla», kommer bare med spam..

 • dennyeprofilen

  «Den katolske kirkens helgenforståelse er av en helt annen kaliber når det kommer til troverdighet!»

  Jøss, hva er så forskjellen på tragisk overtro og tragisk overtro?

 • troy59

  At slike som deg skal få lov til å pjatte så mye søppel er meg uforståelig.Joralf plukket ut plassen der kvinnen fra Mosjøen lå over telefonen da ingen andre fant henne.Jeg kjenner folk som har blitt helbredet av Joralf.Han hadde godt samarbeid med sykehusene i Nord Trøndelag om farlige sykdommer som han ikke kunne helbrede. Han er ikke farlig, men du er det.

 • vargveum

  Lever vi i 2013 eller i 1013? Er det ikke på tide at vi lærer oss at slikt som det med denne mannen er ting som lettlurte personer innbiller seg? Han tror kanskje på dette selv, eller så er han flink til å forestille seg. I alle fall har det vært en del halvmorsom skriving om saken, kort og godt litt underholdning. Når man ser hva som frambys på TV nå, så har vel ikke dette vært noe verre, eller hva?

 • troy59

  Da har du vel ikke skjønt så mye av denne verden egentlig.Det er lett å bli grådig som de som tar 30 kr minuttet og bare lurer folk.

 • dennyeprofilen

  Sier du det «Tove»/»WL»/»Elgen»/»Troy59″….

 • dennyeprofilen

  Sier du det «Tove»/»WL»/»Elgen»/»Troy59″/»Sauerhansen»….

 • eljos

  Det er jo klinkende klart at han kan helbrede, og det er vel like klart at han kan gjøre motsatt!!

 • lakeofthehills

  Av egen erfaring vet jeg at «Snåsakailln» har varme hender. Han fjernet smertene mine for noen timer, men helbredelsen skjedde nok litt senere med en antibiotikakur.

 • Er et bevis universiellt? Er et bevis uforanderlig ?
  Kan man utifra en test fastslå om noe er riktig eller galt ?

 • Har du innebygde tankefeil i hjernen? Hvor sitter de ? Åssen ser de ut? Hvaslags forsvar er det vi snakker om? Snakker vi genetisk? Kjemisk, elektrisk?

 • Hvis noen hevder at de er i kontakt med dine indre energier , hvordan ville du teste om det var sant? Hvordan ville du teste om et vingeslag fra en kråke i norge ikke påvirket en uværsfront i australia?

 • dennyeprofilen

  Akkurat, det står altså så smått til..

 • Paranoid ?

 • dennyeprofilen

  Idiot? Mange muligheter..

 • Vanskelig spørsmål for deg.. men la det fare .. ikke så farlig for meg :)

 • Sm00thie

  Av all kunnskap ervervet opp gjennom årene ved bøker, blogger, forum og personlig opplevelse stiller jeg flere og har jeg flere spørsmål på ting som ikke kan forklares. Noen er forankret i en vitenskaplig begrunnelse, men andre kan både være vage og for noe konspirasjonaktige. For meg er det viktig å vise respekt for at ikke alt nødvendigvis er sort og hvitt. Jeg har heller ikke noen som jeg må stå til rette for, derfor skylder jeg deg ingen forklaring. Dersom du er misfornøyd med mine eksempler så bør du kanskje undersøke selv og gjøre deg opp en mening. Dersom din mening ikke samsvarer med meg synes jeg det er flott for da kan vi få fine diskusjoner. Men jeg kan ikke hevde at jeg vet hva andre skjuler eller ikke. Jeg baserer mine uttalelser på det jeg har lest av flere forskjellige kilder hvor det nok dessverre for din del er kan ha vært en grad av konspirasjon, derfor legger jeg til grunn en stor skepsis for å finne essensen i hva som har skjedd i historien. Uansett er det en grunn til vi er her i dag og verden ser ut slik og at det er den vestlige medisin som er regjerende.

  Så mitt råd til deg, dersom du absolutt må ha dokumentasjon, bruk tid selv til å søke opp informasjon, jeg gidder ikke gjøre jobben for deg!

 • Sm00thie

  Hvordan tror du verden ville vært dersom vi ikke hadde filosofer og alternative tenkere, men kun vitenskapsfolk?

 • dennyeprofilen

  Stakkar..

 • pytagoras

  Du påstår at du er i stand til å avgjøre om Gjerstad er en svindler eller ikke. Jeg ønsker dokumentasjon på akkurat det. Du tar en aktiv rolle i denne debatten og fremsetter en påstand. Jeg ber deg dokumentere at du er kvalifisert til å gjøre en slik vurdering. Før du gjør det så kan jeg jo ikke gjøre noen vurdering av om din påstand er berettiget eller om det bare er ukvalifisert synsing.

 • Lide får de som ikke vill tro. gled deg……

 • Realistiqus

  Beklager, men jeg gjentar meg selv: Den som påstår noe utrolig, eller noe som går på tvers av allmenn oppfatning innen faget, har bevisbyrden. Bøker, blogger og forum kan nok være med på å underbygge påstanden, men da må det igjen presenteres dokumentasjon som kan etterprøves av andre. Kan/Vil du ikke det, må jeg anta at påstanden er feil. Hva du selv tror eller ikke er uvesentlig. Et ofte brukt sitat: «You are entitled to your own opinions, but not your own facts.»

  Med det tror jeg vi kan anse diskusjonen som avsluttet.

 • «Hva er den logiske konsekvens av dette? Vel, kall meg
  gjerne kynisk, men hvis Snåsamannen kan endre biologiske prosesser og
  fjerne sykdom og symptomer som smerte i mennesker, vil han ikke da også
  kunne påføre dem uheldige biologiske endringer eller negative symptomer og smerte?»

  Jeg er ikke uenig i at Snåsamannen sannsynligvis ikke har noen evner, altså, men når du argumenterer som det der høres du aller mest ut som heksejegerne i Monty Pythons Holy Grail.

 • Realistiqus

  :-) And around we a-go, in merry a-rounds!

 • pytagoras

  Da tar du endelig poenget. Du krever fra Gjerstad noe han ikke har noe ønske eller behov for å utlevere. Du har ikke noe behov for å dokumentere noe som helst overfor meg og gjør det ikke. Debatten er helt tåpelig. Vi bør bare la den gamle mannen være i fred… så skal også jeg slutte å kverulere med deg.

 • Tror det er bortkastet å diskutere tro, helbredelse, skapelse, Darwin eller hva det måtte være. Jeg er helbredet for migrene og er veldig takknemlig for det. Migrenen ødela forferdelig mange helger. Ble bra etter forbønn..

 • Trygve

  Hvorfor er vi så redde for det vi ikke forstår. Dette med klarsynte og Healere. Ta for eksempel. programmet som har gått på TV Norge som heter Åndenes Makt. Tror ikke disse menneskene som har opplevd merkelige til som skjer i hus og hjem er gale eller bare fantaserer. Tror heller ingen hadde vert villig til og gi seg til kjenne for slike opplevelser vist dette bare var fantasi.

  Dette handler om noe vi mennesker ikke forstår noe av. Og hvorfor i all verden skal vi ta avstand fra ting vi ikke forstår. Det er også enda et meget godt eksempel på ting vi ikke forstår og det er alle kornsirklene som oppstår rundt om i verden. Dette fenomenet er jo omtalt av fysikere ved flere anledninger og kommentarene på fler av disse kornsirklene viser at dem kan ikke være lagd av mennesker. Til det er dem for kompliserte og fler av dem er bare mulig og konstruere med hjelp av PC. Ser selvfølgelig bort fra disse som er tråkket av mennesker. Disse blir avslørt med en gang.

  Så dette viser at det mest sannsynlig er mer mellom himmel og jord en det vi mennesker kan forstå. Og det vi ikke forstår og som virker usannsynlig skal vi bare latterliggjøre.

  Min oppfordring til dere som har skrevet om «Snåsamannen» og fordømt det han står for. La sinnet være åpent for det vi ikke kan forklare. Se bilde av en sirkel som ble funnet i England.
  Denne påstår fysikere ikke er mulig for mennesker og lage. Og i alle fall ikke i en kornåker.

 • dennyeprofilen

  At du ikke forstår betyr ikke at andre ikke gjør det.

 • :)

 • Trygve

  Her er linken til bildet som jeg refererer til. Prøv og forstå hvordan dette er laget!!

 • dennyeprofilen

  Desto verre!

 • Trygve
 • Så man har ikke etiske prinsipper hvis man ikke er pålagt det i en kontrakt?

 • dennyeprofilen

  Som sagt, dere burde få hjelp i psykiatrien.

 • dennyeprofilen

  Stråmannsfjaset til dere troende er ikke interessant.

 • Det er en her på debatten som er plaget med hemorider, og jeg kan peke ut hvem.

 • dennyeprofilen

  Stakkar..

 • dennyeprofilen

  Var det den største feilen du fant? :-)

 • Tulla

  Det er ingen grunn til å forvente at sjeldne fenomener skal opptre hyppig og regelmessig. Det betyr ikke at de aldri opptrer. Anekdotiske bevis er bedre enn sitt rykte: Det trengs bare en hvit kråke for å motbevise påstanden om at alle kråker er svarte og grå. Selv om en «synsk» ikke alltid kan se en riktig tallkombinasjon, vil det allikevel være interessant om han i en spesiell situasjon kan se riktig kombinasjon. Dette helt generelt og uten henvisning til Gjerstad.

 • Trygve

  Utrulig tåpelig kommentar. Og du har liksom svaret SUPERT!!!!

 • dennyeprofilen

  Enda mer du ikke forstår.. Fin stråmann.

 • dennyeprofilen

  Stakkar..

 • dennyeprofilen

  Ellers takk, tro er for dårer..

 • Historien om den savnede kvinnen er ikke spesielt imponerende om du tar deg tid til å sjekke detaljene. En bildeserie fra området var lagt ut av NRK.no flere dager i forveien, så hvem som helst kunne beskrive rasområdet uten å ha vært der. Hunder hadde markert der hun ble funnet, så de skulle lete der dagen etterpå. Hun ble funnet bare noen meter fra den ene søstra si. Alt tyder altså på at dette handler om cold reading. Lederen for letemannskapet visste allerede hvor kvinnen mest sannsylig lå. De skulle jo lete der dagen etterpå, og hunder hadde markert. Det eneste Joralf trengte å gjøre var å bekrefte ting denne mannen fortalte, og så sitter mannen igjen med inntrykket av at Joralf fortalte ham dette. Klassisk cold reading.

  http://tjomlid.com/2010/09/16/snasamannens-mirakler-er-ikke-sa-mirakul%C3%B8se/

 • dennyeprofilen

  «Han har holdt på i 50 år med å hjelpe folk..»

  Nei, han har svindlet folk i 50 år, og det er ganske drøyt. Slike burde ikke få drive fritt på med sitt bedrag av de naive.

 • Her begår du atter en gang en grov logisk feilslutning. Det at man ikke kan teste alt (hvertfall med nåværende teknologi) så betyr ikke det at ingenting kan testes. Å skjule en tallkode og se om Snåsamannen kan se den, noe han hevder han kan gjøre, er en enkel test med et binært utfall. Det er intet relativt i dette. (Forenklet sagt. Selvsagt må testen gjøres flere ganger og man må kalkulere hva som kvalifiserer til et staistisk signifikant positivt resultat over flere forsøk, men prinsippet er at det kan testes ja.)

 • Ser ingen link.

 • Han har innrømmet å ha mottatt til dels store gaver. Det er også etterhvert mange som har sagt at de ga ham penger. Andre har fortalt at det i gamle dager var underforstått at man alltid hadde med «en hundrelapp» når man oppsøkte Joralf. Selv om han ikke har tatt betalt så betyr ikke det at han aldri har fått betalt.

 • Ja, skal han testes så vil det ikke kreves 100% treff. Man kalkulerer på forhånd hvor mange treff man må ha for at det skal kunne skilles tydelig og klart fra ren gjetting.

  Det er merkelig at ikke Snåsamannen vil sette av noen timer til dette så vi slapp å krangle mer om hans evner.

  Når det er sagt har han kommet med flere spådommer offentlig, og her har han ikke vist bedre evner enn man kunne forvente fra ren tipping. Jeg forholder meg altså til det vi vet, ikke det vi ønsker å tro. Hvis han stiller opp i en kontrollert test og viser at han kan «se» ting bedre enn forventet fra gjetting, så skal jeg være den første til å endre mening.

 • Ove Kristian Furelid

  I denne artikkelen så står det om at kanskje snåsa-mannen har negative evner også. Kanskje han kan gi deg tannverk?

 • Ove Kristian Furelid

  Har man hull i tennene og ikke merker noe, men at tannlegen sier at man har store hull så begynner man å kjenne det. Det kalles tro.

 • dennyeprofilen

  Vrøvl.

 • dennyeprofilen

  Vrøvl

 • Ove Kristian Furelid

  Og hvorfor tror du ikke det virker? Har du hørt om tro noen gang? Føler man seg helt topp etter en healing så fungerer healinga. Kall det placebo, men placebo er det samme som positive forventninger og positive forventninger kalles tro.

 • Nordbagg

  Du har ingen innsikt i hva han har gjort, han har heller ikke beriket seg på andres situasjon. Han har derimot dedikert sitt liv til å hjelpe folk, noe du aldri ville gjort! Om ikke testamentet fra de han har hjulpet teller så spiller det ingen rolle å si at jeg har både fått hjelp av leger og homeopat, målbart sådan :-)

 • dennyeprofilen

  Din pervertering av begrepet tro har heldigvis ingen konsekvenser for noen andre.

 • Nordbagg

  Tull, les artikkelen. Joralf var 85 år og hadde aldri vært der, bilder fra stedet var ikke detaljrike som som det intervjuobjektene oppgir at de fikk innformasjon om fra Joralf!

 • Ove Kristian Furelid

  Det er bra å tro. Tro fører til resultater. Tror du sterkt på at du blir frisk like etter å ha blitt forkjølet og du blir frisk timen etter, så fungerer det. Fungerer på meg og dessuten så varer en forkjølelse i en uke.

 • dennyeprofilen

  Til å ikke vite noe som helst om det du forsøker å uttale deg om er du jaggu freidig.

  Han er en tarvelig kristen, han skjønner lite av verden rundt seg og begår overgrep mot de naive som er så dumme at de oppsøker den rabiate kristne tullingen.

  Kondolerer med mangelen på forstand.

 • dennyeprofilen

  Tro fører uten unntak til erstatning av virkelighet med noe annet, det er aldri lurt.

  Men, så vet jo ikke du hva tro er.

 • Ove Kristian Furelid

  Ikke all allmenn medisin virker, derfor har vi en drøss med forskjellige tabletter til samme lidelse og sykdom. Og det er fordi vi mennesker har ulike typer dna og forskjellige hormoner i kroppen.

 • Ove Kristian Furelid

  Stemmer det. Men hvis jeg tror at jeg blir fort frisk av forkjølelsen så blir jeg fortere frisk og jeg trenger ikke noen dager på det å vente på at den går over.

 • dennyeprofilen

  Tøv, du endrer bare din opplevelse, ikke noe annet.

 • Ove Kristian Furelid

  Likevel så blir jeg fortere frisk. Har jeg fått bedre gener enn gjennomsnittet sånn at jeg fortere blir kvitt sykdom?

 • dennyeprofilen

  Nei, du blir ikke fortere frisk.

  Dine gener vet jeg intet om, men din hjerne er alvorlig befengt med tankefeil.

 • Tror du skal være litt mer skeptisk jeg :-) Ta en kikk på denne gruppen som drar rundt og lager kornsirkler:

  http://www.circlemakers.org/new_documents.html

  De brukte under fire timer på denne:

  http://www.circlemakers.org/Img/nat_geo_large_09.jpg

  Metodene de bruker er også forsøkt forklart av fagpersoner:

  http://news.softpedia.com/news/Crop-Circles-Explained-by-Simple-Physics-214456.shtml

 • Ove Kristian Furelid

  Hva kalles det da? Jeg har selv opplevd å fått store smerter i en tann etter at tannlegen sa at den var råtten og at det bare var å trekke den. Og jeg gikk over en måned med smerter før jeg fikk behandling.

 • dennyeprofilen

  Det kalles vrøvl.

 • Du mener disse bildene, som NRK la ut 10 dager før kvinnen ble funnet, ikke var detaljrike nok?

  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7127455

  Som jeg også har skrevet i en annen kommentar her:

  * Hunder hadde markert på stedet hun ble funnet dagen før.

  * Hun ble funnet få meter fra sin søster.

  * Letemannskapet hadde allerede planlagt å lete på dette stedet dagen etterpå.

  Med andre ord tyder alt på at mannen som snakket med Joralf i telefonen allerede visste hvor de burde lete neste gang, og alt Joralf trengte å gjøre var å bekrefte dette til mannen. Dermed sitter han igjen med opplevelsen av at Joralf fortalte ham informasjon, selv om han selv supplerte alle detaljene slev. Dette er klassisk cold reading og dokumentert gang på gang i liknende saker.

  Jeg har skrevet om dette her:

  http://tjomlid.com/2010/09/16/snasamannens-mirakler-er-ikke-sa-mirakul%C3%B8se/

  Les også her hvordan han bruker cold reading og psykologi til å lure folk:

  http://tjomlid.com/2012/08/26/snasamannen-en-dyktig-cold-reader/

 • Vel… om ikke tror tar forkjølelsen en uke, men om du tror hardt nok blir den borte etter kun syv dager.

 • Tove

  Dette har ingenting med kristendom å gjøre at jeg vet snåsamann og andre kan heale. Jeg er ei helt ordinær dame som tror det jeg ser med egne øyne.. Roger -de fleste er livredde for det ukjente og det er vel det som gjør at folk kritiserer snåsakællen,,, misunner nesten hans gudegave

 • Kjetil

  Det hjelper ikke å «føle seg helt topp» når kreften eller infeksjonene fortsetter å herje i kroppen på samme måte som før. Jeg må også få påpeke at placebo ikke er forbeholdt alternativ medisin og generelt kvakksalveri, men er like aktivt ved normal, bevisbasert behandling og medisinering i tillegg til effekten av medisinene. Det er for øvrig hyggelig at du her innrømmer at healing er nøyaktig like effektivt som å stappe vafler i ørene.

 • gjesp.

 • Ratio_nor

  Du gikk i fella igjen. Nå må du lære deg aldri å diskutere med en idiot. Du trekkes bare ned på hans nivå, og så vinner idioten diskusjonen på erfaring.

 • Jeg forstår godt skeptikerne. Jeg har fulgt det alternative miljøet i mange år og sett mye rart. Generelt sett vil jeg si at de som er mest skeptiske er gjerne healerne selv. I hvert fall de som vil være seriøse. Det finnes kvakksalvere som bare vil sko seg på andres elendighet. De ødelegger for de som vil være seriøse eller de som «Snåsamannen » har et ønske om å hjelpe.

  Jeg synes bare at diskusjonen kommer ut lit feil, når man helt tydelig ikke vet hva man snakker om, men skråsikkert fordømmer det likevel.

 • Jeg har tidligere gått gjennom forskningen på healing som Benor har samlet. Det er ikke særlig imponerende…

  http://tjomlid.com/2012/05/15/hva-vet-vi-om-healing-en-kritisk-analyse/

 • Realistiqus

  Jeg har ikke nok informasjon til å konkludere i spørsmålet idiot vs. ikke idiot :-)

 • Realistiqus

  Selvfølgelig står Gjerstad fritt til å nekte testing for sine påstander. Hvilket gjør at jeg velbegrunnet kan hevde han er en svindler.
  Og din sammenlikning mellom Gjerstad og deg selv (og etter hvert meg) ifht til kravet om dokumentasjon, er fremdeles basert på en logisk feilslutning, og dermed irrelevant for diskusjonen.

  Med det tror jeg vi kan sette strek – vi kommer ikke videre :-)

 • Bakmann

  Tjomlid: «jeg er redd for at Joralf Gjerstad kan være en farlig mann.» Og videre:
  «jeg hevder ikke at Snåsamannen noensinne har skadet
  noen.»
  Og så langt jeg vet, har heller ikke Jerstad kommet med trusler mot noen. Tjomlid er uten beviser for at Jerstad er farlig og helt uten tro på at Jerstad har overnaturlige evner. Likevel er han redd Jerstad kan være farlig. Hva er dette, hvis det ikke er et paranoid tankesett, Tjomlid?

 • Kjetil

  Wow! Blir noen raskere friske enn gjennomsnittet?! Det må bety at Snåsamannen har overnaturlige evner og kan bryte naturlovene!

 • trusestrikk

  Den trenger litt hjelp til å starte opp.
  Og det er der en healer kommer inn.
  Jeg har vært «utsatt» for en uten å vite om det før etterpå.
  Han skjønte at jeg hadde vond rygg og tok på stedet.
  Det lettet så bra. Han sa det kom til å vare i ca 4 dager så ville smerten starte igjen.
  Og det gjorde det. At han var en healer fikk jeg først høre etterpå.
  Man trenger å bli «behandlet» flere ganger.
  Han her tar ikke betalt.
  Jeg visste ikke hva han gjorde før det lettet.
  Jeg hadde ingen formening om noe slikt før dette.
  Så at det har noe for seg, det har det.
  Jo færre som tror på det bedre er det.
  Da kan de som mener at de har nytte av det, benytte seg av det. :)

 • hvordan kan du si det?

 • trusestrikk

  Revnende likegyldig??
  Men da har det ingen mening at du er med å diskuterer dette..

 • Kjetil

  Hvordan jeg kan si det? Det er jo et opplagt faktum. Hvordan kan du hevde at healing ikke kan testes på samme måte som andre ting som hevdes å ha en medisinsk og/eller fysiologisk virkning? Kom med én enkelt grunn. Om effekten kommer av håndspåleggelse eller inntak av et kjemikalie spiller selvsagt overhodet ingen rolle for hvordan det kan og må testes.

 • At det finnes motstridende forskning beviser ikke at healing ikke virker. Det beviser heller ikke at det virker. Healing kan sansynliggjøres til en viss grad men ikke bevises på samme måte som medisin. Som healer ville jeg aldri påstå noe annet. Simplemthent fordi det ikke er medisin. Artikkelen din om Benor er imidleritd interessant lesning og vi trenger å se på dette fra flere sider.

 • trusestrikk

  Det er hans medfølelse som har drevet ham.
  Og nå er han som alle andre gamle:
  Sliten.

 • knut44

  Helt riktig, – en klok mann.
  Av den grunn tier han, – men han gjemmer seg ikke bort!

 • nei overhodet ikke. Healing kan ike dokumenteres på samme måte som medisin. Simpelthent fordi det ikke virker på samme måte. Men det finnes mange studier som viser en sannsynlighet for at det virker. Personlig har jeg healet venner som påstår at en betennelse de har hatt i flere år er borte etter at jeg har behandlet dem. Noen blir kvitt hodepinen osv. Det vil være arrogant av meg å hardnakket påstå at det bare var jeg som helbredet dem. For det kan jeg aldri vite med sikkerhet. Det vil være tilsvarende arrogant å utelukke det. når vedkommende har fått behandling som ikke har hjulpet men som mener jeg har hulpet dem.

 • Trenger ikke Jesus er den beste psykiater.

 • Mathiskooo

  Tja, han har jobbet nonstopp omtrent de siste 50-60 årene, har er jo tross alt et menneske med sine fysiske begrensinger han også. Skulle han liksom ha hjulpet den millionen rundt Oslo hver gang noen ble forkjøla?

 • dennyeprofilen

  En bedrager fortjener ikke betegnelsen klok.

 • Det kalles et retorisk grep for å innlede en argumentasjonsrekke. Selvsagt tror jeg ikke han er farlig, fordi jeg ikke tror han har noen evner som er skumle. Argumentet er derimot at hvis man tror han kan gjøre godt med «tankekraft», så må man også innrømme at han har muligheten for å gjøre vondt med de samme kreftene. Mange av de samme som tror på Snåsamannen tror jo på ganning, og hvorfor skal en med slike krefter være unntatt helt ordinære menneskelige personlighetstrekk som hevnlyst og negative handlinger?

 • Ikke vær frekk. Det kan være krevende å forstå hva «gjennomsnitt» faktisk impliserer ;-)

 • Dette kalles «priming» og ble tatt opp i første episode av Folkeopplysningen. Ren psykologi.

 • Kjetil

  Hehe. Ja, det er vel som Feynman er kjent for å si: Hvis du tror du forstår gjennomsnitt, så forstår du ikke gjennomsnitt. …eller, vent litt.

 • Tviler ikke på at han har gjort det av medfølelse og gode hensikter, men det gjør ikke at han er immun mot å lure seg selv eller andre.

 • Ho ville vore annleis. Men er det ikkje greiare å ta utgangspunkt i korleis verda er, og har vore, i denne diskusjonen?

 • Det er ikkje vanskeleg å laga kornsirklar.

 • Problemet er at slike bedringer er forventet også gjennom ren tilfeldighet. Hvis en hvilken som helst person «helbreder» et utvalg personer vil vi se at noen blir bedre uansett. Det er fordi symptomer går i bølger, og blir man healet når ting er på sitt verste vil man oppleve at det blir bedre uansett, og så tillegger man bedringer til healeren.

  I tillegg kommer placeboeffekten som kan være et kraftig psykologisk virkemiddel. Se gjerne dokumentaren av Derren Brown der han lærer opp en tilfeldig person til å bl.a. helbrede folk på gaten, og det funker som bare det.

  I tillegg har vi dette med at healing og berøring kan redusere stress, noe som igjen kan påvirke flere ting i kroppen, bl.a. hodepine, blodtrykk, utslett etc. Kan man gi noen ro og håp, så kan det være helsemessig gunstig. Det helbreder ingen sykdommer som ikke stammer fra nettopp stress, men det kan lindre flere symptomer og oppleves fantastisk for de det gjelder. Det betyr likevel ikke at det er noe mystisk med healing. Ingen «energier» eller helbredende evner utover stressreduksjon, placeboeffekt, og statistiske effekter (regresjon mot gjennomsnittet etc).

  Men om man tror man kan heale, og ser folk bli bedre, så er det lett å tro på egne evner. Nettopp derfor skal man være så kritisk, først og fremst til seg selv. Man kan fortsatt være et medmenneske og lindre folks plager gjennom empati, berøring og samtale, uten at man påberoper seg å sette til side naturlovene.

 • knut44

  Egentlig undres jeg litt på hvor man er?
  Alt som ikke kan forklares, eller det finnes en facit, – er det bedragerisk?
  Enkelte må selvagt gjerne ha en slik oppfatning, selvsagt helt OK.
  Like selvfølgelig er det at andre har en annen oppfatning, men og at begge deler respekteres.
  Bedragere blir ganske fort avslørt, – og da som bedragere.

 • fbruvik

  Dette er en logisk feilslutning som mange, særlig eldre mennesker, med lav IQ og uten særlig utdannelse trekker.

  Denne typen feilslutning er faktisk så vanlig at man har et latinsk uttrykk for det:

  «Post hoc ergo propter hoc».

 • Kjetil

  Virkemåte er i utgangspunktet ikke relevant for testbarhet. Med tester som RCT (Randomized Controlled Trial; på norsk, Randomisert Kontrollert Studie) finner man kun ut hvorvidt noe har en effekt, ikke hvordan det fungerer. Det er slike tester man benytter når man tester medikamenter og andre behandlingsmetoder, og det er absolutt ingenting ved healing eller liknende fenomener som skulle medføre at effekten ikke lot seg påvise i en RCT. Dersom det har en effekt, uavhengig av virkemåte, er det mulig å påvise. At en slik effekt aldri har blitt påvist er ikke fordi healing ikke lar seg teste, men fordi healing ikke virker.

 • Som healer er jeg alltid kritisk til meg selv. Kritisk og ydmyk. Er man ikke det er man ingen god healer i mine øyne. Du argumenterer godt og det er en fornøyelse å lese noen som bidrar med saklig argumentasjone. Det finnes noek av dem som ikke gjør det. Poenget mitt er at hverken du eller jeg kan være skråsikre på om healing hjelper eller ikke. Du mener noe. jeg mener noe annet. Å bevise at healing ikke virker er like vanskelig som å bevise at det virker. Da jeg begynte som healer var jeg selv veldig skeptisk. Men mange hendelser har fåt meg til å åpne øynene og sansene. Jeg skulle bare ønske at flere viste en skestisk ydmykhet for ting som ikke kan forklares på samme måte som fysiske ting. Skeptisk og ydmyk er en sunn innstilling til mye synes jeg.

 • Som sagt finnes det flere studier som sannsynligjør at healing har en effekt. Kidlene har jeg gjengitt lenger opp i saken. Jeg har selv healet mennesker som påstår de har blitt bedre etter behandlingen. Men jeg har aldri sagt til dem at behandlingen nødvendgvis virker. Effektten av healing kan ikke bevises på lik linje som medisin, fordi det ikker er medisin.
  Akkupunktur ble møtt med samme skepsis da det var nytt i Norge. Det er ikke alltid det virker heller. Men poengene dine er interessante og kanskje burde man gjøre en slik test.
  Dessuten er det ikke alltid slik at healing helbereder. I så måte er «healing- ordet» litt misvisende. Healing kan hjelpe, lindre og i ivsse tilfeller helbrede.
  En healer vil dessuten aldri få nobelprisen i medisin,. simpelthent fordi det ikke er medisin.

 • trusestrikk

  Rart at jeg kjente dette før jeg ble klar over hva som skjedde.
  Men selvfølgelig; du har jo alt bestemt deg for hva som riktig.
  Så hva annet kan eksistere der ute??

 • Randi Johnsen

  Det fins svært mange herremenn og kvinner i Den katolske kirke (Verdens største religiøse samfunn vet du). Jeg er ikke helt sikker på hva du refererer til mht. å benytte bakdøra, men akkurat det spiller ingen rolle for debatten om hva vi mennesker blir overbevist av, hva vi mener er et faktum altså. Religion presiserer at troen er tro, om enn ikke ufornuftig tro, men en tro som også utfordrer vår tenke og refleksjonsevner. At noen ypperstemenn oppfører seg tarvelig, endrer ikke dette. Og det protestantiske mantraet om at når pengene i kisten klinger, sjelen ut fra skjærsilden springer, er nok langt på vei en myte som så mange andre historier fra senmiddelalder der hovedhensikten var å sette fienden/motstanderen i et dårlig lys!

 • Nordbagg

  De bildene dekker jo 1 km^2, Du kan uansett ikke bortforklare hvordan Joralf kunne fortelle rimelig nøyaktig hvor den savnede var, folk som blir tatt av ras kan ende opp flere plasser, hvordan kunne han vite rett plass? Samt har du sett et ras og hvor stort det er, fort flere 1000km^3. Å spotte en med oransje overlevelsedrakt i sjøen i daglys er vanskelig pga 10% vises. Han forklarte at han nå så stedet og ba meg om å snu meg mot
  nord. Da kunne han ned til den minste detalj beskrive terrenget,
  fjellene rundt og hvordan raset så ut. Han anga deretter området der
  den siste omkomne befant seg. Jeg kan ikke tenke meg at han skulle ha
  noen forutsetninger for å kunne beskrive stedet så nøyaktig som han
  gjorde, sier Johansen.

  Prøv å finn en kropp basert på bilder av slik karakter som Nrk viste selv, så forstår du at det er ihvertfall en dårlig forklaring!

 • Randi Johnsen

  Alle mennesker her på denne vår jord kan komme i kontakt med Gud. Men selv Bibelen (skrevet for ca.3500-1900 år siden) fremhever at ikke alle som sier Herre, Herre tror på han. Mao. det fins sjarlataner som misbruker det mange tror sterkt på for å få fokuset mot seg selv og en tilsynelatende unikhet. narsissister kalles de i psykiatrien, og denne lidelsen kan være ganske ondartet. Den har gode vilkår i vår samtid.

 • trusestrikk

  Han er over 80 år gammel. Han bør få lov til å roe’n litt ned før han blir borte.

 • Det er ikke så veldig rart. Berøring kan ha en smertestillende effekt, og det han fortalte deg at du skulle føle var det du endte opp med å føle, altså priming.

  I tillegg er det slik at vår hukommelse har en tendens til å tilpasse seg det narrativet vi ønsker. Dermed kan jeg ikke stole på at din gjengivelse semmer overens med hva som virkelig skjedde, selv om du føler at din hukommelse er korrekt. Det er en av de viktigste ting en skeptiker alltid er bevisst på. Vår hukommelse er ingen videotape men konstrueres aktivt over tid og tilpasses et narrativ. Og det er umulig for deg å vite om din hukommelse er korrekt eller ikke. Et falskt minne vil føles akkurat like ekte som et korrekt minne, fordi i hjernen er det ingen forskjell. Det finnes mye spennende studier på dette, og det er så lett å påvise at eksempelvis vitneforklaringer nå ikke lenger tillates som bevis i enkelte rettssaler.

 • Les om cold reading. Se kjente entertainere bruke det i praksis. Det er skummelt hva de kan vite uten å vite noen som helst. Det er skummelt hvor lett det er å få folk til å gi fra seg informasjon og etterpå hevde at det var «den synske» som sa det til dem. Dette er ikke overraskende i det hele tatt.

  Joralf sa neppe noe som helst til denne mannen om hvor nøyaktig han ville finne kvinnen. Han guidet ham derimot til å finne det ut selv. Kanskje han i beste fall hjalp ham med å tenke friskt ved å visualisere rasområdet og tenke hvor kvinnen kunne finnes. Da valgte han naturlig nok det stedet han husket at hundene hadde markert. Alt tyder på at mannen selv bestemte stedet. Å beskrive terrenget og raset ut fra bildene på nett er ikke vanskelig.

  Dette er klassisk cold reading, tatt rett ut av læreboka.

 • Ja, men nye bøker og landsdekkende signeringsrunder har han tid og krefter til ;-)

 • Kooma

  Er, jo. Hvis man fremlegger et studie (med metode) og resultatene av studiet, har man dokumentert resultatene. Hvis studiene konkludere at noe «mest sannsynligvis har effekt», og man presenterer hvordan man kom frem til den konklusjonen, har man dokumentert at dette noe «mest sannsynlig har effekt».

 • Jonny pettersen

  Hei.
  Jeg Orket ikke å lese hele innlegget dit, mulig jeg burde gjort det, men det ble litt for mye repitasjoner for meg.
  Men det jeg kan si om dette, er at jeg HADDE en svigermor som hadde en stor svulst i hode, hun ringte til Snåsamann og fikk hjelp i en periode, dette er lenge siden, men hun mente hun var smertefri i ca en mnd. Er ikke det bra? Han har tydeligvis hjelpt noen. Jeg er ikke av de mest troende. Men når et menneske som lever i et smertehelvete beskriver at hun kjente en varme i hode sitt, og fungerte i ca en mnd, hva skal en tro. Jeg vet at han har hjelpet en person i en mnd. Hva mer trenger en. Jeg bar spør. Og etter det jeg har lest så har ikke du svaret!

 • Jonny pettersen

  Ps du har rett. Du kan bruke evnene dine både poitivt og negativt, bare se på samene som kan GANNE folk, og de mener de som har disse evnene kan gjøre det, men alt handlet om hvordan du vil bruke evnene dine, noen er gode andre er onde. Og du kan ikke rekke alle. Prøve en time med din fastlege

 • Selvsagt kan Snåsamannen hjelpe folk. Akurat som du kan hjelpe folk, bare at du ikke har samme berømmelse og forventningseffekt til å trigge disse naturlige mekanismene som det Snåsamannen har. Mekanismen kalles placeboeffekt, og den påvirker subjektive symptomer, i all hovedsak smerte og kvalme. Smerte eksisterer som en opplevelse, i motsetning til en virusinfeksjon som er en konkret ting. Opplevelser kan vi endre, og det er hva som skjer i en placeborespons.

  I tillegg kan det være andre mekanismer. Kanskje troen på Snåsamannens hjelp, eller de ordene han sa til henne, reduserte hennes angst og stress. Det senker blodtrykk og kan ta bort hodepine.

  Hennes hukommelse om det som skjedde kan også være påvirket, og det er ikke sikkert årsaksforholdet var akkurat slik hun husker det i ettertid. Minner formes av forventninger og endres over tid til å passe til det man vil huske. Vi vet også at folk kanskje tilpasser sin beskrivelse av symptomer etter det man selv ønsker å tro, eller hvertfall ønsker at andre skal tro. Kognitiv dissonans kalles det.

  Summen av alt dette er at jeg ikke betviler at hun fikk en positiv opplevelse av å snakke med Joralf, men det betyr ikke at han egentlig gjorde noe med henne av overnaturlig art. Man kommer svært langt med empati og berømmelse.

  Det er viktig å skille mellom at han kan hjelpe folk som medmenneske, slik vi alle kan, og at det skal bevise noe mystiske evner. Det gjør det nemlig ikke. Hadde han derimot fått et amputert ben til å vokse ut igjen eller avrevne nerver til å plutselig overføre nerveimpulser igjen…

 • Jonny pettersen

  PS las resten også, og da e det vel viktig å kjenne kreftene sine. Du kan drepe men gjør du det?
  Der. Noen et gode og vil bruke sine krefter på det, noen et onde vil bruke sine krefter på det, men de kan ikke rekke Ove alle.

 • dennyeprofilen

  I alle dager, slettet?

  Nei, jeg er ikke noen «troende», slike personangrep kan du spare meg.

 • dennyeprofilen

  Neida, det finnes overhodet ingen beviser.

 • dennyeprofilen

  Når han slutter å plage uskyldige…

 • dennyeprofilen

  Det var vel bare meningsløst babbel. Snåsingen er en bedrager, ferdig snakket.

 • Rasjonella

  Jeg har faktisk hørt en negativ (førstehånds) anekdote om Snåsamannen, men siden jeg ikke tror på hans såkalte krefter hverken i den ene eller andre retningen pleier jeg ikke å spre den. Kort fortalt går den ut på at Snåsamannen påførte en tre år gammel gutt epilepsi under et forsøk på å kurere ham for noe annet.

 • KjellO

  Og der hoppet vi rett over i konspirasjonparanoiaen. Ikke uventet fra en alti…!
  Case closed!

 • piassavakost

  Det er flott at du ikke går i skyttergraven på grunn av kritikken mot healing. Det er det mange andre alternative behandlere som ville gjort!

  Problemet med det du sier her, er at du snur bevisbyrden når du sier st det er like vanskelig å bevise at healing ikke virker, som at det virker. Utgangspunktet når en tester behandlingsformer, det være seg skolemedisin eller healing, er at behandlingen ikke har effekt utover placeboeffekten. Først når det er vist at det er en betydelig (statistisk signifikant) forskjell mellom dem som mottar healing kontra dem som mottar en narrebehandling, kan det sies å ha en effekt. Placeboeffekten er vel og bra, den, men siden den virker i slle tilfeller hvor en tror at en får behandling, kan ikke den tas til inntekt for at behandlingsformen i seg selv fungerer. Dessuten må et slikt resultat kunne gjenskapes av andre for at det skal kunne bli et etablert syn. Det har man ikke lyktes med for healing.

 • Yngve B

  Analogien din feiler fordi bilkjøring og datamaskinkunnskap kan dokumenteres av deg og av andre. Selv om ikke du ønsker å dokumentere dine ferdigheter er det andre som dokumenterer dette dag ut og dag inn. Når det gjelder Snåsamannen så har verken han eller andre påståtte healere kunnet dokumentere sine ferdigheter og påstander. Derfor har vi ingen dokumentasjon i det hele tatt for fenomenet som Snåsamannen hevder å kontrollere, mens dine ferdigheter er ganske hverdagslige.

 • Yngve B

  Snåsamannen har ikke vist seg faglig kvalifisert til å kunne påvise at han bedriver noe som ikke er svindel. Derfor krever det ingen spesiell faglig kompetanse for å avvise hans fantastiske påstander.

 • Tulla

  Evolusjonsteorien kom jo ikke av seg selv, da. Darwin var modig nok til å tenke annerledes enn andre vitenskapsmenn på hans tid. Hvis det er noe vitenskapen kan lære oss er det at vi ikke kommer noen vei ved å holde fast på «det vi vet». Einstein satte f. eks. fantasi og intuisjon høyere enn kunnskaper og rasjonell tenkning.

 • Quasi

  Tro meg, akupunktur blir fortsatt møtt med skepsis i Norge…

 • Tore B. Krudtaa

  Tjomlid faller igjen i fella for sin egen trang til å få oppmerksomhet. Dersom han ikke klarer å skrive noe orginalt så blir det igjen å ty til å drite ut andre mennesker i den tro at det liksom skal være opplysende og sette Tjomlid i et positivt lys.

  Det er svært mye forskningen ikke kan forklare oss. Når forskningen ikke har noen forklaring på et eller flere fenomen som feks. healing og klarsynthet, betyr det automatisk at det er et bevis på at healing og klarsynthet ikke kan skje? Selvfølgelig betyr det ikke det.

  Det er svært mange som har stått frem og sagt at de har fått bedre helse etter et eller flere besøk hos Joralf Gjerstad. Fordi du Tjomlid velger å ikke tro på disse menneskenes opplevelser, betyr det at disse menneskenes opplevelser er feil? Selvfølgelig ikke. Det betyr bare at Tjomlid har en klokketro på at ting som healing og synskhet ikke er mulig.

  Mennesker erfarer på kroppen at de blir friske eller bedre. Tjomlid tror samtlige av disse innbiller seg saker og ting?

  Tjomlid ønsker med sin blogg å fremstå som en SAKSYNT.
  For meg og mange andre fremstår han som SVAKSYNT.

  Dette var nok et skivebom fra Tjomlid.

 • KjellO

  Og faller i fella ved å bevise at du ikke forstår Tjomlids argumentasjon, at du ikke forstår prinsippene bak vitenskapelig metode, at du ikke forstår forkjell på forklaring og stadfesting av resultater og at du ikke forstår hvor lite «personlige» (les subjektive) erfaringer er verdt i seg selv…

 • Quasi

  Eller bevis. Bevis hadde også vært fint.

 • Sm00thie

  Min oppfattelse av verden er kunnskap som jeg har ervervet og disse er mine. Dersom jeg velger å kommentere et innlegg som jeg oppfatter som krenkende og til dels urettferdig er der ingen som kan nekte meg dette. Personer som er uenig med meg kan selvfølgelig dementere dette og mene at jeg tar feil. Dersom jeg oppfatter motparts uttalelser som feil, vil jeg ikke endre mening. Så når du hevder at jeg skal komme med bevis for mine påstander og referanser så er dette noe jeg ikke kommer til å gjøre. Vil du ha dokumentasjon, så får du lete den opp selv! Dersom du ikke vil dette, så får du heller fortsette å sitte på din så opplyste gren i uvitenhet.

  Diskusjonen kan dermed avsluttes med at vi ser forskjellig på saken og er uenig.

 • Sm00thie

  Jeg hever meg over folk som dere som påberoper seg hele vettet og som skal ha alt forankret i en vitenskaplig norm. Verden er større en den normen dere har definert og heldigvis er verden i en positivt endring og ingen kan gjøre noe med dette.

 • Sm00thie

  Det ble brukt som eksempel og er av stor betydning for alle oss ettersom verden er i en større endring som vil påvirke oss alle på nye måter.

 • Tusen takk . ikke mye faliger men volsomt mye faligere.

 • Tore B. Krudtaa

  Eksempel:
  Person A har gått med ryggproblemer i mange år.
  Person A har mange ganger gått til spesialister innen konvensjonell medisin uten å ha blitt bedre.
  Person A reiser til Joralf Gjerstad, og etter en eller flere behandlinger er problemene med ryggen borte, eller de har blitt mye bedre.

  KjellO:
  Har ikke den Person A sin subjektive erfaring av å ha blitt bedre en verdi i seg selv? Er opplevelsen av å ha blitt bedre svekket fordi en SVAKSYNT blogger som Tjomlid ikke TROR at andre kan besitte evner som kan sette i gang prosesser i en kropp som igjen kan føre til at personen faktisk blir bedre?

  Logikken blir liksom at fordi SVAKSYNTE TJOMLID og vitenskapen ikke klarer å hoste opp en forklaring på hvorfor Person A ble bedre, så ble ikke Person A bedre (det er bare innbilning, eller han ble tilfeldigvis bare frisk eller bedre).

  Tjomlid’s argumentasjon er basert på ‘hans’ hypotese om at en person ikke kan påvirke en annen persons helse (ref. Joralf Gjerstad). Problemet til Tjomlid er bare det at hans hypotese er basert på en klokketro på at slik må det være. Og han er jo da selvfølgelig fokusert på å hoste opp argumenter som underbygger ‘hans’ hypotese.

  Erfaringer fra tusenvis av mennesker som rapporterer om bedre helse etter å ha vært hos Gjerstad er ikke av interesse for Tjomlid og pseudoskeptiker-klanen. Men hva skal man egentlig da tro på, en gjeng med pseudoskeptikere (ofte med et ekstremt behov for oppmerksomhet) som argumenterer med at fordi vitenskapen ikke kan forklare hva som skjer så kan det ikke skje, eller skal man tro på alle de tusenvis av menneskene som rapporterer om at de har blitt bedre eller friske?

 • Quasi

  «Alle oppfinnelser og teknologiske fremskritt var først drømmer, ønsker og håp.»

  Jepp. Og så, vitenskap.

 • Quasi

  Det er vel snarere tvert i mot..? Han hadde vært den som sto i mot massen, og krevde bevis for at vedkommende hadde gjort noe mystisk… Akkurat som i dag.

 • Dinsken

  «Vi mennesker er så enkle, og vi ser de årsakssammenhenger vi ønsker å se» Ja du ser jo selv det DU leter etter, andre leter kanskje med mer åpenhet og mindre skrepsis. Og jeg tror da det er mulig og finne DET man leter etter, Har du Gunnar noen gang møtt Joralf? Og hvilket krav til «bevis» stiller du din egen fastlege? :-)

 • Quasi

  Ingen «lærde» har noen gang trodd at jorden var flat. Menneskeskapt global oppvarming er vel langt fra avkreftet.

  Og ja, placebo er en reell effekt, anerkjent i vitenskapen. Det er derfor man må teste at en metode, medisin eller «kraft» virker bedre enn placebo. For det er forskjell på å helbrede, og på placeboeffekt.

  Hva skiller Snåsamannen fra denne «nissen»? At han tar lavere honorar? At han har lurt flere? At han har skrevet flere selvbiografier? De har vel akkurat like gode beviser på sine evner..?

  Og om det er «bevist» at noen har evner utenom det vanlige, har det alltid vært i dårlig utførte studier, og «bevisene» har ikke latt seg replisere av andre. Om de hadde kunnet bevise dette skikkelig, ville de lett fått bl.a. en million dollar hos James Randi. Om de ikke vil ha pengene, kan de gi dem til veldedighet. Hvor mye ville du gjort for å kunne gi en million dollar til veldedighet? Jeg ville gått ganske langt, i alle fall ville jeg deltatt i enkle vitenskaplige forsøk for å bevise hva jeg kan eller ikke kan…

 • KjellO

  Nok en gang viser du at du ikke forstår argumentasjonen. Noen vil alltid bli bedre av å oppsøke Joralf. Men noen vil alltid bli bedre av å klatre opp i et epletre og synge » Pål sine høner» også. Dersom eieren av epletreet da begynner å skrive bøker samt påstår at epletreet har «healende» egenskaper
  og denne «troen» brer seg i samfunnet så er det en fare for at mange velger epletreet i stedet for dokumentert medisinsk behandling.
  Den siste setningen din oppsumerer hele misforståelsen du og dine meningsfeller representerer: Forklaring er helt uinteressant, det er dokumentasjonen rundt at helbredelsen faktisk oppstår som er viktig samt at helbredelse skjer i flere tilfeller enn det som normalt oppstår helt tilfeldig.
  Og da er ikke det å «tro» på folks subjektive oppfatning godt nok!

 • Quasi

  Det er den som fremmer en påstand, som må bevise den, ikke andre som må motbevise den. Einstein sa ikke bare «relativitetsteorien, bitches! Motbevis den!» Han beviste sin hypotese, og andre fikk muligheten til å prøve å motbevise den. Og jo mer usannsynlig en påstand er, og jo mer den strider mot konvensjonell vitenskap, jo bedre bevis kreves.
  Dersom du mener at NWO styrer verden, og vitenskap er korrupt, må du bevise dette. Og de bevisene bør være gode…

 • Er ikke helt enig i at Snåsamannen er den som er farlig, men derimot er jeg meget skeptisk til de som går til han i den trua at det hjelper. De kan sammenlignes med de religiøse troende i samfunnet våres.Folk med slike holdninger står for uheldige avgjørelser i mange sammenheng. Det har jo fortiden vist.

 • dr_eadful

  Jorda er på mange måter flat nå også. Les dette av Asimov:

  http://chem.tufts.edu/answersinscience/relativityofwrong.htm

 • Quasi

  Det har vært mange eksempler på dette, ja. Men dersom man bare skulle benytte denne tankegangen, vil det gi en hver tulling blanco fullmakt til å hevde hva som helst. Hvordan skulle vi vite at ikke jeg kan fly, og at den gamle vitenskapen er feil?

  Jo, ved å kreve beviser. Alle disse fremskrittene du snakker om har kanskje vært ukonvensjonelle i starten, men har etter hvert hatt så gode beviser at man har måttet skifte mening. Dette har ikke healere, homeopater osv. klart å fremskaffe så langt.

 • Ingen av disse opphøyede mennesker som var interessert i det nei :)

 • Kan du bevise det?

 • Muligheter er av det positive :)

 • Hørt om energityver?

 • Noen tror på spøkelser, små grønne menn, eller nisser & troll, ja det finnes faktisk mange som tror på hva som står i religiøse skrifter, men det betyr ikke at det de tror på faktisk er sant.

 • Noen henter energi ved å kritisere andre mennesker ,tråkke på deres evner, så tvil om deres intensjoner. Andre mennesker henter energi ved å gi, bidra ,bygge opp . Dette er interessante ting å diskutere. Man må selvsagt fri seg fra de rammene som settes av vitenskapen.

 • Rita Hansen

  400 kommentarer, og mesteparten fra mennesker som tilsynelatende føler seg forulempet…jeg ler…og ler…og ler…

  (Takk for at du gidder Gunnar, rett og slett).

 • Syns du ikke det blir en smule arrogant å bare avvise menneskers opplevelser og meninger ? Du har ikke opplevd noe uvanlig og dermed så eksisterer det ikke? Latterliggjøring er en ganske kjedelig form for hersketeknikk..

 • Sylfest

  Du kan selv styre dette i disqus-kontoen din. Du kan velge å se i kronologisk rekkefølge, med nyeste først eller slik som det er beskrevet i andre svar til deg der de som har fått flest «oppklikk» kommer først.

 • Rita Hansen

  Ler like godt jeg… hverken kan eller vil ta inn over meg at andre mennesker ikke forstår seg på vitenskapelig metode eller forskning.

  At mange mennesker har et desperat behov for å tro på det ubeviselige får stå for deres egen kappe… imens, kan Snåsamannen og hans likesinnede le hele veien til banken.

 • Jepp66

  Alltid så hyggelig å delta i diskusjoner der man omtaler hverandre som idioter.God grunn til å holde seg borte

 • Snagabott

  Nei. Han skulle latt seg teste av vitenskapen, slik at hans påståtte mystiske evner kunne blitt litt mindre mystiske. Vår fremgang som art kommer ikke når noen klarer å gjøre noe andre ikke klarer, den kommer når de viser *hvordan* de gjorde noe andre ikke klarte – hvis ikke vil kunnskapen dø med dem.

  Nå er det heldigvis ingen grunn til å tro at vi mister unik kunnskap når denne snille gamle mannen en dag takker av for godt. Det hele fremstår som en person som har blitt fanget av en historie og ikke kan legge det fra seg. Men hvis det var sant at han kunne helbrede folks sykdommer bare ved å ville det, hadde det ikke vært fantastisk hvis alle leger kunne gjort det samme?

 • Jepp66

  De fleste er vel ikke akkurat pro Gjerstad eller tar jeg feil?

 • Dette har kun med tro og gjør. Jeg er ikke redd for det ukjent mange engang har jeg utfordret de som ser ånder og spøkelser men jeg ser aldri noe..
  Gude gave hva er det?? det er vrøvel finnes ikke noe slik ei heller en gud

 • Vi trenger å prate om Tjomlid: Vel det går rykter at Herr Tjomlid fremmer de Pedofiles intresser aka Barneporno og synes det er helt greit…En svært farlig mann..men det behøver ikke være sant..selv om det har stått i en del blogger og facebooksider herr Tjomlid har kommentert til fordel for Barneporno..Så snåsamannen er mer ille enn fyren der? Gud bedre..skjemmes!!

 • Rita Hansen

  For å være ærlig har jeg ikke telt kommentarer for/ mot… men det slo meg bare når jeg bladde meg nedover kommentarfeltet :)

 • Og Einstein konstruerte hypoteser som kunne testes, noe de også ble og som dermed verifiserte hans teorier. Snåsamannen unngår aktivt enhver form for testing. Og hvem er det som ønsker å virkelig finne ut om Snåsamannen har disse evnene? Jo, vitenskapsmenn og skeptikere. Det er _vi_ som viser nysgjerrighet og åpenhet ved at vi virkelig, virkelig ønsker å teste ham for å finne ut mer om disse fenomenene. Vi ønsker å vite. Vi ønsker å forstå. Vi ønsker å ta denne kunnskap og bruke til menneskehetens beste.

  Men Snåsamannen vil ikke. Han har fått tilbud på tilbud, men han nekter. Likevel kritiseres vi for å være de som «holder fast på det vi vet» når det er vi som aktivt forsøker å finne ut mer og søke ny kunnskap!

  Merkelig hvordan ting så ofte snus på hodet. Den eneste som aktivt forsøker å hemme kunnskapen, som aktivt jobber mot at vi skal lære mer, som aktivt forsøker å stoppe vår nysgjerrighet og søken etter ny kunnskap, er Snåsamannen og hans hylekor som mener at ethvert ønske om testing er personangrep og mas på en stakkar som bare vil være i fred. Så hva skal man da gjøre? Vi kommer ikke noe videre ved å bare slå oss til ro med anekdoter og hear-say.

 • Petter

  Hvor finner jeg legekontoret ditt?

 • Tove

  Han har hjulpet mora di

 • Tove

  Han har hjulpet mange. Virker som du har noe uoppgjort fra barndommen av.

 • Thomas

  Hahahahahah! Den var morsom! Kan du ikke ta den vitsen når du har stand- up til helgen?

 • Skal vi også tro på de tusenvis av mennesker som hevder at de har sett Elvis Presley i live i nyere tid? Alle de som har blitt fanget og undersøkt av aliens? Alle de som har sett jomfru Maria åpenbare seg? Er virkelig anekdoter og hear-say verdifullt annet enn til å danne hypoteser? Nei, selvsagt ikke.

  Vi skeptikere ønsker ikke å avvise noe som helst. Vi er åpne og sitter og ivrer etter at noen kan legge frem et konkret eksempel på at noe har skjedd. Men det finnes ikke. Av alle disse tusenvis av mennesker Snåsamannen skal ha helbredet så foreligger det ikke et eneste konkret bevis. Ikke en legejournal eller videodokumentert historie. Ikke en lam som kan gå, blind som kan se, kreftsyk som har blitt frisk, eller døv som har fått hørselen tilbake. Ikke ett eneste eksempel. Det er ganske påfallende.

  Det siste vi vil er å avvise noe som kan være tidenes medisinske gjennombrudd og som kan hjelpe millioner av mennesker fra sine dødelige sykdommer. Men ingen vil hjelpe oss. Snåsamannen vil ikke la seg teste. Ingen helbredede vil stå frem med dokumentasjon. Så hva skal vi gjøre? Vi kan ikke tvinge noen.

  Det er vi som søker kunnskap, som viser åpenhet, som er nysgjerrige, men Snåsamannen og hans tilhengere forsøker aktivt å kneble ethvert ønske om å skaffe til veie konkret dokumentasjon som gjør at vi kunne brukt denne kunnskapens til menneskehetens beste. De vil at dette skal gå i graven med Joralf, slik at vi står tilbake med bare myter og intet annet. Det synes jeg er fryktelig, fryktelig trist.

  Og selvsagt har det en verdi at noen føler seg bedre av å ha besøkt Snåsamannen. Som jeg har skrevet uttallige ganger så betviler jeg selvsagt ikke en slik effekt. Du velger dessverre å konstruere stråmenn for å «ta Tjomlid» heller enn å sette deg inn i hva jeg har skrevet og mener. Bloggen min er full av forklaringer om hvorfor folk som oppsøker healere kan oppleve bedring. Det er fullt forklarlig på naturlig måte, og jeg har ingen problemer med at Snåsamannen eller andre healere hjelper folk med vond rygg, hodepine eller kvalme. Jeg har derimot problemer med at han hevder at han har fått lamme til å gå, blinde til å se, og helbredet folk fra kreft – helt uten dokumentasjon. Ikke bare uten dokumentasjon, men i det ene tilfellet hvor slik dokumentasjon ble lagt frem, så viste det seg å være ren løgn. Det er skremmende, farlig og uetisk.

  Og nei, vi trenger ikke forklare hva som skjer. Det er helt uinteressant i første runde. Det er likegyldig hvorfor Snåsamannen skulle kunne helbrede kreft før vi har sett at han faktisk kan det. Vi trenger først å få bekreftet at et fenomen er reellt før vi forsøker å forklare det. Vitenskapen avviser ikke disse tingene fordi det ikke kan forklares. Mye innen skolemedisinen kan heller ikke forklares fullt ut (f.eks. den smertestillende effekten til paracet og effekten ritalin har på ADHD), men vi ser at det funker i kontrollerte studier, og derfor brukes det likevel. Vi ser at fenomenet er reellt, og avviser ikke paracet fordi vi ikke forstår virkningsmekanismene helt.

  Og nei, vi sier aldri at når noen føler seg bedre så er det innbildning. Slettes ikke. Atter en gang konstruerer du en stråmann fordi du ikke har tatt deg bryet til å lese og forstå hva vi argumenterer med. Men jeg skal ikke gjenta meg selv. Bloggen min er full av stoff om dette, så det er bare å lese først, og så kommentere etterpå.

 • Tellef

  Grusom kommentar. Blir som å påstå at elektrisitets allergi ikke finnes eller at homeopati ikke er bedre enn skolemedisin! Skam deg Gunnar Tjomlid

 • Jens

  Påstår du at Joralf ikke har kurert flere mennesker enn en lege gjør i løpet av karrieren sin? Du må jo være sinnsyk!

 • Rita Hansen

  Ut ifra det jeg har skrevet her, har du ikke opplysninger nok til å avgjøre hva jeg tror og ikke tror. Men spør du meg om hva jeg tror, vil svaret bli: «Vi har egne hus for slikt…- de kalles kirker».

  I tillegg ler jeg av at DU tror du kan fjerndiagnostisere meg… ha-ha…

 • Igor_The_Imp

  Snåsamannen burde jo lett kunne hente ut 1 million dollar av James Randi? Brukt pengene på seg selv imens han helbredet noen her og der?

  http://en.wikipedia.org/wiki/James_Randi_Educational_Foundation

 • James Randi har personlig utfordret Snåsamannen til å la seg teste, men det vil han selvsagt ikke. En million dollar burde jo kunne komme godt med for eksempel til dette senteret for barn som Gjerstad støtter. Det ville ikke koste ham mer enn et par dagers deltagelse, men han vil heller dra på signeringsferd for bøkene sine gang på gang.

  Kristian Gundersen har også lagt 100.000 kroner på bordet hvis Gjerstad kan se et skjult spillkort under kontrollerte omstendigheter. Heller ikke det vil han la seg teste på, selv om han gir ut bøker hvor han hevder at han kan gjøre dette med letthet.

  Det er ganske så merkelig det hele. Eller kanskje ikke…

 • dennyeprofilen

  Nei, det har han ikke.. Fint personangrep.

 • dennyeprofilen

  Vel.. Neppe for slike nettroll.

 • dennyeprofilen

  Han er på ingen måte ‘god’ Laila Ulriksen/Elgen/Espen..

 • dennyeprofilen

  Hørt om tid til overs? Lavunderholdning?

 • Plastbox

  At jeg innbitt overbeviser meg selv om at jeg ikke er allergisk mot alt som er av pels og pollen gjør at jeg kan undertrykke symptomene på allergien, nyte våren og ha katt. Det betyr dog ikke at kroppen min ikke har produsert antistoffer mot, og har allergiske reaksjoner på disse tingene.

  Tro fører absolutt ikke til resultater. Handling fører til resultater!

 • dennyeprofilen

  Det er da revnen de likegyldig hva den kristne måtte mene, han vet ikke bedre.

 • dennyeprofilen

  Din stråmann er uinteressant.

 • teejay2112

  Forstår jeg deg rett at du hevder at håndspåleggere som bruker «Guds kraft» til helbredelse ofte eller generelt sett er ikke-troende sjarlataner som bedriver slik virksomhet av narsissistiske grunner? I så fall er det ikke bare en fjollete påstand, men også et dårlig forsøk på å redde de «ekte» healerne som faktisk er «ekte» kristne og faktisk gir «ekte» healing – som virker. Hvis det er slik, er det hvertfall typisk; kristne som prøver å luke dritten fra sitt eget reir og i hodet på fornuften..

 • Kjøtt Kjøttesen

  En gang da jeg var åtte år gammel gikk jeg utenfor nærbutikken og lette etter bruskorker (på den tida stod det morsomme ting skrevet under bruskorkene).

  Jeg fant ingen bruskorker, og bad til Gud og sa «hvis du finnes, så lar du meg finne en bruskork».

  Og vet du, jeg fant faktisk en bruskork! Så slik valgte Gud å tale til meg.

 • sjokolademelk

  «Å bevise at healing ikke virker er like vanskelig som å bevise at det virker. »

  Jeg ville heller sagt at å bevise at healing ikke virker er like LETT som å bevise om det virker. Det er eksakt den samme metoden man bruker.

  Man har en gruppe menensker som får healing av eks deg, og man har en gruppe som får «healing» av meg.
  Hvis vi healer like mange mennesker så vet vi at dette er ren og skjær placebok og healing ikke fugnerer.

  Jeg vet ikke om det er bortforklaring med vilje eller bare kunnskapsløshet som får deg til å tro at dette ikke kan måles.

 • Du har jo så mange rare meninger, så hvorfor begir du deg ikke utpå og beskriver nær døden opplevelser. En mann som deg må jo ha meninger om det også.

 • Når det gjelder NDO vil jeg anbefale boken «Dying to live» av Susan Blackmore. Her gjennomgår hun forklaringer på de opplevelser folk som hevder å ha opplevd NDO forteller om, og ser på forskningen rundt det.

  Jeg har også skrevet litt om livet etter døden i denne bloggposten:

  http://tjomlid.com/2012/10/31/noen-surrete-tanker-om-hjernen-og-et-liv-etter-doden/

 • Og du forstår vitenskapelige metoder og forskning? Det er vist mye av forskningen du går eller har gått glipp av. Og du burde da vite at det også forskes på det uforståelige.
  For ikke lenge siden var det en undersøkelse blant forskere, om emnet tro eller tvil. og dessverre kanskje for deg har et stort flertall av forskere en tro. Og på en underlig måte prøver du å dra forskere inn som dine meningsfeller. det er feil!
  Og dette med latter da, tror nok det er fler som ler av deg, enn de som ler med deg her inne.

 • Hva har fortiden vist?

 • dennyeprofilen

  Ja, dine innlegg «Elgen»/»Tove».

  Det holder lenge.

 • dennyeprofilen

  Han er en svindler fordi han driver med bedrag og humbug, enkelt og greit.

 • dennyeprofilen

  Pro-svindler? Nei, i anstendighetens navn..

 • dennyeprofilen

  Jo, jeg har full innsikt i hva han har gjort. Akkurat det samme som alle andre svindlere av den typen.

  Dine usle personangrep sier vel alt..

 • dennyeprofilen

  Han er langt fra noe godt menneske «Tove»/»Elgen»/»Espen»

 • dennyeprofilen

  Tro er for dårer.

 • dennyeprofilen

  Sier du det du «Sauerhausen»/»Tove».. Hvorfor det da?

 • dennyeprofilen

  Ingen trenger eventyrfigurer.

 • J2T2

  @Finn H P Fra bloggen din: «Healing er ikke anerkjent fordi den i første rekke blir motarbeidet av legestanden som igjen har den mektige og ressurseterke legemiddelindustrien i ryggen. Og det er, med alle respekt, alment kjent. » Mmm…. Det er sikkert også noen som har sett enhjørninger, men observasjonene motarbeides av Naturvernforbundet som har den mektige Heste Mafiaen i ryggen.

 • trusestrikk

  Gir det samme påkjenning tror du? ;) ;)

 • Dine spekulasjoner i at ulike profiler er samme person er utrolig lite konstruktivt og slettes fortløpende. Vennligst slutt med det. Det samme gjelder korte kranglekommentarer som ikke tilfører noe som helst til debatten.

 • Nei, sannsynligvis mye mindre. Å skrive bøker hvor han hyller seg selv ukritisk, og reise land og strand rund for å signere bøker, må være mye mer krevende enn å sette av en formiddag til å revolusjonere vitenskapen og alt vi vet om naturlovene. Det ville også gitt ham en million dollar som han kunne brukt til hva han ville. Bøkene hans ville nok også umiddelbart bli oversatt til flere språk og solgt i titalls millioner eksemplarer, noe som ville generert enda flere millioner han kunne brukt til gode formål.

  Jeg stiller meg uforstående til hans prioriteringer. Men det _kan_ jo ha noe med å gjøre at han vet han vil feile i en enkel kontrollert test…

 • dennyeprofilen

  Din spekulasjon om at noe er «kranglekommentarer» viser liten respekt for det spartanske forhold til dialog. Du går etter svaret på debattødeleggende kommentarer, ikke ødeleggelsen i seg selv.

  Vennligst slutt med det.

  Og jeg spekulerer ikke, jeg sitter på bevis.

 • dennyeprofilen

  Og, ser at du har fjernet noen av de drøye ødeleggelsene.. kudos, det er bare å fortsette.

 • Rita Hansen

  Uff så såre tær da…

  ….og vet du…hva du ler av…eller andre….spiller ingen rolle for meg. Du har ikke grunnlag for å si noe om min kjennskap eller forståelse for forskning og/eller vitenskapelig metode.

  Og hadde din kjennskap vært større til samme emne, ville du automatisk ha linket til den dokumentasjonen/ forskningen du refererer til i kommentaren til meg.

 • kritikus

  Tjomlid dette var full logisk kollaps. Beklager. Problemet med dette innlegget er – tross forfatterens egen påstand – mangelen på logikk. Helt uavhengig av om snåsamannen har helbredet noen eller ikke (hvilket jeg altså ikke tar stilling til). Tjomlid påstår at han anvender de troendes logikk, men legger inn egne forutsetninger: at de overnaturlige evnene er i healerens fulle kontroll. I noen trossystemer (f.eks enkelte stamme-religioner) vil dette stemme – og følgelig holder Tjomlids logikk også mål. I andre trossystemer (f.eks snåsamannens kristne trossystem) kommer overnaturlige krefter fra «utenforliggende vesener», som inndeles i gode (f.eks Gud) og onde (f.eks Djevelen). I et slikt system er healeren en kanal for en utenforliggende vilje – som f.eks er ENTEN god ELLER ond. Følgelig blir destruktiv anvendelse av overnaturlige krefter antakelig umulig for snåsamannen og hans trosfeller, dersom man skal følge deres egen logikk. Her har Tjomlid et og annet å lære fra antropologien.

 • Dette kan like gjerne snus til at resonnementet mitt bare kollapser OM man legger inn DINE forutsetninger :-) Jeg er tydelig på premissene for resonnementet.

  Et annet problem med din innvending er at det forutsetter at vi VET det du her påpeker altså at kreftene må komme enten fra noe som er godt eller ondt. Om så er sant, har du rett, men hele poenget er nettopp at vi ikke vet dette. Og så lenge vi ikke vet, eller kan vite, så må vi holde muligheten åpen for at kreftene kan benyttes til både godt og vondt. Vi kan ikke bare bestemme oss for at de er gode fordi det er mest trivelig, selv om de fleste synes å gjøre det.

  Ergo holder resonnementet mitt fullstendig vann fordi jeg ikke innfører premisser vi ikke kan vite noe om, men holder muligheten åpen for usikkerheten – hele kjernen i resonnementet mitt.

  Men skal man først forsøke å analysere noe ulogisk logisk, så kan det blant annet påpekes at om kreftene kom fra Gud så ville Snåsamannen være et unødig mellomledd, og dermed er det mer sannsynlig å anta at kreftene kommer fra Snåsamannen selv, uansett hva han selv tror og sier. Han har jo sagt at om han fikk betalt ville kreftene bli borte (fordi Gud ikke ville like det), men vi vet at han har fått betalt uten at det påvirket kreftene, ergo må vi anta at de kommer fra ham, ikke fra Gud. Dette blir likevel spekulasjoner, og noe jeg derfor har holdt utenfor resonnementet mitt.

 • *Healing kan ike dokumenteres på samme måte som medisin. Simpelthent fordi det ikke virker på samme måte.»

  Dette er noe av det DUMMESTE jeg har lest.

  Noensinne

 • trusestrikk

  Du kan ikke så tvil om andres prioriteringer.
  Se på din egen. ;-)

 • Det er klart man kan. Hvis et barn holder på å drukne og man har mulighet til å redde det relativt enkelt, men så velger man heller å gå og kjøpe seg en is fordi det er så varmt, så kan definitivt den prioriteringen kritiseres.

  Når Gjerstad velger å promotere seg selv heller enn å stille opp på noe som enkelt ville skaffet ham millioner og redder millioner av mennesker, så kan definitivt den prioriteringen kritiseres.

 • Nei, det viser bare at vi har sterke indisier på at hun leste innledningen men hadde ikke tålmodighet og ork til å lese hele postingen.

 • Ja, det er ganske dumt. Det er det klassiske argumentet vi hører også fra homeopatene. De hevder at man vil ikke kunne teste en effekt fordi man kan bli bedre omgående eller om to måneder, man kan bli bedre i brystsmertene heller enn hodepinen man søkte hjelp for, man kan blir verre og så bedre om to år etc. Altså uansett hva som skjer og når det skjer så tolkes det som suksess. Problemet med dette er at det ikek skiller seg fra et vanlig forløp hos en som ikke får noe healing eller homepatisk behandling. Det er altså identisk med å ikke gjøre noe. Men det vil aldri healere og homeopater ta innover seg, fordi de søker _kun_ bekreftelse og tolker enhver endring som bevis for effekt uten å sammenligne med hva som ville skjedd i en kontrollgruppe.

  Special pleading, kalles det.

  (Nå ser jeg bort fra at healing og en homeopatisk konsultasjon ofte vil ha bedre effekt enn å gjøre ingenting på grunn av placeboeffekt, stressreduksjon etc, men ingen av disse mekanismene har noen med healing/homeopati sine forklaringsmekanismer å gjøre, så de er irrelevante for argumentet.)

 • trusestrikk

  skru av pc’n og kom deg ut litt.
  tror du trenger litt frisk luft.

 • trusestrikk

  ussel?
  Hvem??

 • trusestrikk

  hvorfor skal noe bevises for deg??

 • trusestrikk

  klarer du virkelig å sammenligne det å være vitne til at noen holder på drukne for så å gi f… i dette og gå og ta en is?
  promotere seg selv? du kunne jo gått langs stranden for å selge is.
  og når da noen ligger og kaver og roper på hjelp der ute. så kan du løpe frem og tilbake for å selge isen din.

 • trusestrikk

  skru av pc’n og kom deg ut litt.
  tror du trenger litt frisk luft.

 • Tulla

  Snåsamannen er kristen. Som tidligere kristen husker du sikkert hva Jesus svarte når han ble bedt om å bruke «kraften». (For eksempel da djevelen fristet ham). Han utførte mirakler i situasjoner hvor det var reelt behov for dem. Ofte ba han folk «holde kjeft» om det de hadde sett.(Bibelen er riktignok full av motsigelser både på dette og andre punkter.) Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor ødeleggende massehysteri og persondyrkelse og «for og imot-krangling» kan være; spesielt i vår tid. Vi ser jo litt av det i dette kommentarfeltet. Det er et utrolig engasjement fra tilhengere og motstandere av Gjerstad.

  Når det gjelder testing av f. eks. klarsyn har jo enkelte forskere kommet til at det var feil av parapsykologien å adoptere naturvitenskapelige metoder og forklaringsmodeller. Man er nødt til å ta hensyn til endel psykologiske faktorer; som motivasjon, personkjemi mellom personer som deltar i eksperimentet osv. Det er en kjent sak at parapsykologiske fenomener oftest observeres i dramatiske situasjoner og mellom mennesker som har nære og intense relasjoner. Det er bare få personer som er kjent for å kunne «bruke» klarsyn for å hjelpe mennesker de ikke kjenner. Jeg kommer ikke på mer enn tre i Norge. Den første levde på 1700-tallet. At det i dag er mange som både tror og hevder at de har slike evner er en annen sak.

  Selv er jeg ikke personlig kristen, og jeg har ikke lest noen bøker om eller av Gjerstad. Jeg har sett ham på TV noen ganger, og liker mannen. Jeg kjenner mennesker som mener de har fått hjelp av ham. Bare nevner det.

 • Øyvind W.

  «»Ikke all allmenn medisin virker»»
  …men det gjør all alternativ medisin??

 • Oddemann

  Tja, det han skriver her beviser jo ikke mer enn det han prøver å motbevise. Jeg har selv oppsøkt en kjent healer uten at det hjalp for meg. Men jeg hadde hørt om mange som hadde fått hjelp av denne healeren uten at jeg hadde sett et eneste bevis på at dette. Vi lever i et univers som er underlagt en del fysiske lover, men jeg tror ikke vi kjenner alle universets lover. Derfor avskriver jeg ikke helt at det finnes egenskaper for vårt univers som vi enda ikke kjenner til, men det skulle vært flott om snåsamannens egenskaper kunne bevises. Vi vil jo så gjerne tro.

 • Ratio_nor

  Dette var bare ment som et generelt råd.Idioter kan vi alle være i forskjellige sammenhenger. Ok da, det var ikke helt tilfeldig hvor jeg plasserte det rådet :-)

 • Anne Hilde Bermingrud

  Har ikke du samme mål i livet som Joralf? Har vi ikke alle det? Bidra så godt vi kan med oss selv og våre evner forhåpentligvis til det beste for noen? Om Snåsamannen gir litt glede, lykke og håp i livet for noen, om det ikke kan dokumenteres – fint, hva?

  Kan det dokumenteres at det DU bruker tid, krefter og energi på er noe bedre for menneskeheten enn hva HAN holder på med?

  Du har vel en overbevisning om at fakta, dokumentasjon og vitenskap er det eneste saliggjørende for mennesker, har vi fakta så slipper vi å bli lurt og kan leve lykkelige og rasjonelle resten av livet.

  Men kan du dokumentere at det er slik? Finnes noe som helst dokumentasjon på at fakta, vitenskap og evidensbarhet er det eneste mennesker trenger?

  Det vi vet er at mennesker vil godt, og vi vil få kred for det. Det vet DU, det vet jeg, og det vet han. Du vet at du har de beste intensjoner med denne opplysningstiden, og det er stas med mange besøkende. Kunne du (som Snåsamannen) brukt tiden din på noe annet? Ja! Men du stortrives med å bruke dine evner og egenskaper her i denne bloggen. Så lenge flere hundre tusen mennesker er inne på siden din og leser, så går du ut fra at det du gjør er bra, og du får motivasjon og trygghet til å fortsette.

  Mange opplever det oppbyggende og inspirerende å lese det du skriver. Men er det det? Kan du dokumentere det?

  Nei?

  Men du skriver med de beste hensikter, gjør du ikke?

  Når mange har tro på det man holder på med, får man drivkraft til å fortsette. Kanskje er det viktig for noen? Kanskje betyr man noe? Drivkraft for mennesker. Men kan det dokumenteres?

  Du vet at det stemmer likevel?

 • Jeg ser du forsøker å relativisere dette bort. Det mener jeg er uheldig. Ja, vi gjør alle våre prioriteringer, og alle kunne nok gjort mye mer for andre enn hva de gjør. Men å inneha magiske krefter som kan helbrede kreft, gi blindet synet tilbake og få lamme til å gå bare ved å ta på dem, stiller i en særklasse. Har man slike krefter så burde man sette av litt tid til å dokumentere dem slik at vi kan være sikre på at de finnes, og dermed kunne starte en målrettet og massiv søken etter hvordan kreftene kan brukes, hvem som har dem, om de kan deles osv. Det ville ha så enorme konsekvenser for menneskeheten at ingenting du og jeg kan gjøre vil komme i nærheten av dette.

  Dette kan derfor ikke relativiseres bort. Det er en så enorm forskjell at å blande inn andres dagligliv og prioriteringer bare blir å snakke vekk poenget.

 • enig

 • Besserwizzer

  Vi ateister/skeptikere er faktisk helt enig med deg i dette, skjønner du. Tror du ikke vi som ikke tror på ett liv etter døden hadde grått av glede om noen kunne fremlagt bevis utover det å si ‘Æ sjer en mann..eller ei dama..litt streng, men samtidig snill’. Det hadde tatt fra oss all sorg, all dødsfrykt. Tenk så fantastisk det hadde vært. Derfor blir vi også sinte når folk som hevder de f.eks. kan kommunisere med døde nekter å bli med på noen enkle tester som faktisk kan bevise det.

 • Quasi

  Dersom man forventer å bli trodd (f.eks. at man kan heale), må man kunne bevise det. Dersom man ikke forventer å bli trodd av andre er det helt greit, men da kan man iikke bli overrasket når man blir motsagt eller kritisert…

 • Guest

  (o_0)

  Snåsamannen er ikke farlig,men og skrive slik du gjør er farlig. Han har ikke gjort noe for og komme i aviser bli kjennt på en måte ,det er det andre som har sørget for. At han ikke vil teste seg er jo han sin sak,akkurat som at hvilken som helst av de som kommenterer her,skal IQ teste seg,og legge ut resultatet her med bilde og navn,for og se om de er skikket til og fungere i samfunnet. Når det er folk under her som mener han har en plikt til og teste seg og visst han har evnene skal redde ditt og datt. hva med, visst dette går utover Snåsamannens eget liv da? forkorter livet hans ellerno,at han har gjort dette i sitt eget tempo som livet hans er tjent med og kan fungere med.

  Folkens jeg synes dere plikter til og gi den ene nyra deres,lungen deres,en lever dere klarer jo og fungere flott uten de,da redder dere mange andre som ligger på radiumen eller liknende steder,feiginger

 • Dette var skremmende kunnskapsløst og naivt.

  «Han har ikke gjort noe for og komme i aviser bli kjennt på en måte ,det er det andre som har sørget for.»

  Ehm, han har skrevet seks selvbiografier, han har stilt opp i talkshow, han har deltatt til dokumentar om seg selv, han reiser land og strand rund for å signere bøker, han stiller ffrivillig opp i intervju etter intervju, og han stiller opp på arrangementer hvor han selv er i fokus, type Domkirkeprat med biskop. Ingen tvinger ham til dette. Han gjør det frivillig fordi det gir ham publisitet og selger flere bøker.

  Hvis han ikke ville komme i avisene trengte han bare la være å gjøre alt dette.

  «At han ikke vil teste seg er jo han sin sak,akkurat som at hvilken som helst av de som kommenterer her,skal IQ teste seg,og legge ut resultatet her med bilde og navn,for og se om de er skikket til og fungere i samfunnet.»

  Nei, ingen stiller spørsmål ved om han er skikket til å fungere i samfunnet. Det jeg stiller spørsmål ved er om påstandene han har brukt for å selge bøker og tjent mange millioner kroner faktisk er sanne og kan dokumenteres. Hvis jeg skrev en bok om at jeg hadde 220 i IQ og kunne løse all verdens matematiske problemer på ti sekunder, men ikke vil demonstrere det til noen fordi jeg ikke gidder, så ville man nok forvente at folk krevde at jeg tok en IQ-test og faktisk skrev ned disse matematiske løsningene for å bevise at jeg kunne det. Jeg forventer ikke noe mer av Snåsamannen enn av hvem som helst andre som tjener store penger på fantastiske påstander.

  «Når det er folk under her som mener han har en plikt til og teste seg og visst han har evnene skal redde ditt og datt. hva med, visst dette går utover Snåsamannens eget liv da? forkorter livet hans ellerno,at han har gjort dette i sitt eget tempo som livet hans er tjent med og kan fungere med.»

  Det høres særdeles usannsynlig ut ettersom ingen vil kreve at han gjør noe annet enn det han har gjort hver dag i nesten hele sitt liv. Det er hele poenget med en slik test. Man skal kun teste om han kan gjøre det han selv sier han kan gjøre, og under kontrollerte omstendigheter som ikke hemmer hans evner på noe vis. Altså, han må ikke gjøre noe som hest utenom det vanlige. Ergo blir det bare en bortforklaring å si at noe han kan gjøre når som helst ellers plutselig blir farlig om han gjør det under kontrollerte omstendigheter.

  «Folkens jeg synes dere plikter til og gi den ene nyra deres,lungen deres,en lever dere klarer jo og fungere flott uten de,da redder dere mange andre som ligger på radiumen eller liknende steder,feiginger»

  Ja, når jeg dør skal mine organer brukes til å redde andre. Men ingen ber om at Snåsamannen skal ofre noe særlig for å redde verden, Han skal bare ta seg bryet, kanskje en halv dags arbeid, til å gjøre noe han ellers gjør stadig vekk. Hvis det kan revolusonere hele vitenskapen og potensielt redde millioner av liv, så synes jeg faktisk ikke det er så mye å be om. Å sette dette opp mot at noen av oss skal ofre våre liv for å redde 4-5 andre, blir en absurd sammenligning. En formiddags dagligdags arbeid for å endre hele verden kan ikke helt sammenlignes med å dø for å hjelpe en håndfull personer.

  Merkelig at hans tilhengere faktisk VIL at hans evner skal dø med ham og gå over i historien som en myte, heller enn at hele verdenssamfunnet kan høste godene av den nye kunnskap og de nye krefter dette ville kunne gi. Jeg slutter aldri å undre meg over denne småligheten.

 • Guest

  jeg vil heller kritisere CODEX Alimentarius og Agenda21 som regjeringen vår har innført uten og opplyse folket hvordan dette i virkeligheten påvirker oss, og våre valg for og få i oss naturlige næringsstoffer,mere skummelt en mann som har påvirket mange mennesker i en positiv retning

 • Besserwizzer

  Har paven rar hatt? Fiser bjørnen i skogen? Er katten i boksen død eller levende?

 • Besserwizzer

  Jeg. Har. Ikke. Ord.. Hvorfor bryter du ned argumentasjonen din i stikkordsform? Hva betyr det å lide av logikkforståelse? Ja, jeg skønner at alternative har ett mye enklere liv fordi de ikke trenger å forholde seg til logikk, men vi andre som faktisk er litt opptatt av logiske samenhenger lider da ikke for det.

  Og METAFYSIKK – med store bokstaver til og med, må da være noe voldsomt viktige greier. Så du kan jo sitte der og filosofere over hvordan elektriske signaler kan settes sammen til ord og setninger på datamaskiner verden over, mens vi andre jobber med å forbedre måten dette skjer på, uten å gruble over om det kanskje er ett åndelig skall som omgir alt og alle som gjør at det jeg skriver på tastaturet i akkurat snart vil være tilgjengelig på datamaskiner milevis unna.

 • Guest

  har du noen gang sett at gode ting IKKE er blitt komersialisert og blitt brukt til og sørge for at rike er blitt enda rikere, TESLA var en slik en,lyspærer som lyser evig, ble låst og skjult ikke masseprodusert, Thorium baserte kraftverk blir ikke en gang vurdert i norge selv om vi verdens største forekomster av det, Stevia som er ett sunt alternativ istedet for sukker ,blir kategorisert som dop, kunstige søtstoffer som aspartame,som er beviselig skadelig for kroppen blir brukt i større og større omfang. CODEX Alimentarius vil sørge for at naturlige mineraler etc blir forbudt,eller blir så dyrt for helsekost butikkene og selge at de blir faset ut,etc etc

  Da blir en slik man som snåsamannen helt ufarlig,jeg ville aldri med snåsamannen sin evner latt noen få ta over disse evnene og la store bedrifter ta de over.

 • Besserwizzer

  Gadd ikke lese hele innlegget ditt, men kan se helt herfra at auraen din har ganske lav entropi. Der. Jeg opphøyde den ved hjelp av litt spektralfysikk. Gratis! Men gaver mottas selvfølgelig med takk.

 • trusestrikk

  Priming som du kaller det.

  Som du sier så har psyken meget å si.

  Men når smerten ble borte.

  Og jeg da i etterkant ble fortalt at dette var en healer.

  Har den priming teorien noen innvirkning da?

  Han masserte meg ikke men bare holdt hånden på stedet.

  Og det hjalp.

  Som du ser beskrevet i min kommentar over så skjedde det før jeg fikk den opplysningen.

  Har da priming teorien noe fotfeste?

  Eller du så fastlåst i teorier, tester og meninger at du ikke er kapabel til å motta andres opplevelser?

  Har du noe som helst positivt å si?

 • trusestrikk

  Du kan ikke ro deg unna med å si at det hadde noe med en narret hukommelse å gjøre.
  Men selvfølgelig så har du alt bestemt deg.
  Min smerte og mitt humør ble bedre.
  Og skulle det kun ha noe med svekket hukommelse og følelser å gjøre.
  Så holder det ganske mye.

 • trusestrikk

  Jeg har sett litt på noen av dine andre diskusjoner.
  Har du ikke noe positivt å si?

 • Sunniva

  Jeg tror dessverre ikke at hersketeknikker gjør folk mer overbeviste om snåsamannens fantasievner.

 • Sunniva

  Det er så trasig at man liksom skal være så «redd for det ukjente» fordi man ikke tror på julenissen, fjernhealing, hekser og troll. Kan man ikke bare være realist? Jeg er redd for mye, men ikke for snåsakaillen. Jeg er ikke redd for spøkelser heller. Fordi de ikke fins.

 • Davida

  Hvorfor skulle Joralf gidde å straffe deg, en kritisk skribent? Hva har han å vinne på det? Han tar jo ikke engang betalt for de tjenestene han gir og er sliten og ønsker ikke flere å behandle. Høres ut som du har dårlig samvittighet for å skrive negativt om han og forventer straff. At du ikke går og ber om behandling istedenfor å spekulere på masse negativt mange mil unna bak hans rygg! Hvor er motet? Det er ikke tøft å kritisere. Det kan hvem som helst gjøre.Du høres bare redd ut og det bare av dine egne sammensurte tanker.

 • Besserwizzer

  Det kan de, men da blir det drapssak, politietterforskning og korrigerende tiltak ut av det. Det er derimot ingen som kan sette meg i fengsel selv om jeg i går kveld kastet en besvergelse over naboen din som gjør at han blir syk i løpet av de kommende ukene.

 • Besserwizzer

  Gud er god?? I følge Bibelen har vel ‘Gud’ tatt livet av omtrent 2,5 millioner mennesker. ‘Satan’ stakkar, står vel bare bak 10 slike mistenkelige dødsfall. Så tydelig hvem som er den onde her.

 • Besserwizzer

  Før eller etter at du sluttet å drikke? Ettersom det var helger som ble ødelagt, mener jeg. Jeg har også hatt noen helger som har medført hodepine på søndager, skjønner du.

 • Besserwizzer

  Den var på kanten, Thomas ;)

 • Besserwizzer

 • joralf er ond

  joralf er en dustemann som hjelper folk mens han egentlig ikke hjelper de fordi det er bare juks men folk blir friske alike vel og det er skikkelig dårlig gjort å hjelpe folk uten å egentlig ikke hjelpe de mens de egentlig blir friske mens de tror at de ble friske og forstatt blei det og joralf sitter å ler ondskapsfullt og tenker «haha nå hjalp jeg noen som trodde de skulle bli hjulpet, også ble de det også»… HOHOHO

 • snusyboy

  å heale burde vært ulovlig selv om det hadde funket.
  fordi det ville vært sykt kjipt å skrive om all legelitteraturen, tenk på regnskogen.
  pluss at det ville vært kjipt for legemiddelindustrien som desperat prøver å øke helsen til folket med kjærlighetskjemikalier.

  hva i huleste er det folk prater om? placebo? det er jo bare et band.

  fyyyyy deg tjorven.
  jeg synes healere burde brennes som hekserrrrrrr
  fysh

 • bellste

  Gjerstad er en bløffmaker som tjener godt med penger på løgnene sine. Det har han avslørt for lenge siden. Jeg håper at han snart reiser hjem til den guden han tror så voldsomt på.

 • bellste

  Han har ikke evne til å helbrede noen. Gjerstad er en bløffmaker.

 • bellste

  Husk å ta pilla di du.

 • Ansgar Braut

  Snåsamannen er en healer, og så lenge han ikke ber for folk i Jesu navn, så er det ikke Gud som helbreder, men djevelen. Det finnes imidlertid mange som blir helbredet av Gud. Det finnes selvsagt ikke beviser for at det er Gud som har helbredet, men det finnes mange sykdomsforløp som ikke kan forklares medisinsk. det finnes en egen avdeling ved Universitetssykehuset i Tromsø som forsker på ekstraordinære sykdomsforløp.

 • Ansgar Braut

  Hva slags bevis? bevis for at det er Gud(eller satan dersom det er en healer), eller holder det at en lege sier at «denne kreftsykdommen er borte, og det er umulig at det kan skje, medisinsk»?

 • Eldgammel

  Mye logiske brister her :
  1. Det er ingen logikk i at dersom noen kan ta vekk en negativ- kan de også ligge til en negativ. Eksempel- jeg kan ta vekk dine kviser- men jeg kan ikke ligge til kviser – de kommer av helt andre prosesser.
  2. Om jeg har pin – koden på din visa- har jeg fortsatt ingen mulighet til å utnytte dette.
  3. Kort fortalt A og B- lager C – betyr ikke at D og F lager C

 • Beklager, men den logiske bristen skjer bare når du innfører premisser jeg ikke setter for mitt resonnement. I ditt punkt 1 innfører du et premiss som hverken du eller jeg kan vite om er sant. Jeg tar høyde for at dette vet vi ikke, og dermed må vi ta innover oss at en kraft som kan virke positivt også kan virke negativt. Når du sier at en negativ effekt «kommer av helt andre prosesser», så snakker du som om du vet noe om dette. Det gjør du ikke. Det kan du ikke gjøre. Derfor blir det feil og arrogant å innføre beskyttende påstander som er tatt ut av løse luften.

  I punkt 2 så er PIN-koden bare et konkret eksempel på at Joralf hevder han har «røntgensyn» eller klarsyn. Selvsagt er ikke dette begrenset til PIN-koder, men også passord til e-postkontoer, personnummer, bankkontonummer, privat korrespondanse, og en hel rekke ting folk flest vil anse som private og som de neppe ønsker at Joralf snoker i.

  I punkt 3 innfører du også premisser jeg aldri har satt og som du ikke kan vite noe om. Jeg baserer mitt resonnement på at vi ikke vet noe om disse kreftene, og det er den eneste logiske måte å tilnærme seg det uforklarlige på i dette tilfellet. Ergo er det logisk konsistent.

 • Eldgammel

  Du har rett – MEN .(Punkt 1). Du ligger til grunn et premiss som egentlig er lite konstruktivt, er spekulativt og har trolig kun formål å latterligjøre et fenomen man ikke kan forklare. Man kan illustrere dette ved å ta inn mer velkjente fenomen – legen:

  Din versjon er blitt til at Snåsamann (eller leger) kan på skjult vis spy ut sykdommer i befolkningen – for deretter må befolkningen komme til vedkommende å bli helbredet av varme hender eller medisiner.

  Sykdommer oppstår som kjent av helt andre årsaker. Og dette har vi også vitenskap på.

  Om Snåsamannen har «varme hender» – eller legen har «placebo medisin» eller «ekte medisin»- så betyr altså ikke dette at de har noen «magisk kraft» til å spre sykdom.

  Du innfører dette prinsippet om at det kan gå begge veier – som ja – er et egentlig et helt legetimt spørsmål for det kan godt være det er slik- men som på det stadiet vi er med denne typen helbredelse- ikke bidrar til annet enn å være «counterproductive» – om snåsamannen faktisk da har slike krefter.

  Hadde du hatt rett i ditt argument ville det jo også betydd at man da gjerne i middelaldertid når Kirken hadde en rolle som «bannlyser» også ville sett at store deler av befolkningen hadde pest, kolera, og andre sykdommer, mens man i andre deler av verden som ikke hadde kirken – heller ikke ville hatt denne typen sykdommer…. …

  :D

 • blablab

  Man kan ikke kalle det en stråmann bare fordi man blir konfrontert med et dårlig argument :)

 • Gracella

  Etter at jeg fikk meg iPhone har jeg ikke vært forkjølt… Og det er noen år siden jeg fikk den. Rart at jeg ikke har sett den sammenhengen før nå…!

 • Det er en stor forskjell mellom den abrnslige metoden du viser til, og den som faktisk er brukt. Retorikken er som følger:
  a) De som tror på snasåmannen
  b) har vær så god å innse at de like gjerne kunne vært redd han, mtp på hvor sannsynlig det er at han har magiske evner.

  For ellers er de faktisk dumme, ædda bædda (?).

 • Dshame

  Akkurat som med Snåsamannen, mange vet at han har evner. Mange vet at han ikke har det… sånn ble myten, om at jorden var flat, skapt. Senere ble det bevist, så igjen… Hvorfor ikke ha et åpent syn og se på muligheter for at det kan bli bevist eller motbevist at mennesker har spesielle evner…

 • Tur_Ban

  Hæ? Hvorfor skulle jeg ikke ha et åpent syn?

  Dessuten virker det ikke som om du tok poenget mitt. Du er tydeligvis ikke klar over at alle kjente sivilisasjoner har visst at jorden er rund.

 • Jeg tror du misforstår argumentet litt. Poenget er ikke å si at Snåsamannen er farlig, eller en gang at han med noen grad av sannsynlighet er det. Det skriver jeg også eksplisitt i bloggposten. Poenget er å vise at hvis man legger anekdotiske bevis til grunn for positive påstander, så må man i rettferdighetens og logikkens navn også gjøre det for negative påstander.

  I det øyeblikk man aksepterer påstander uten noen form for bevis, bare fordi det apellerer til noe som føles godt, så må man alltid huske på at man derfor ikke kan avvise tanken om at kreftene kan brukes til noe vondt, bare fordi det ikke passer inn i det verdensbilde vi ønsker å ha.

  I det øyeblikk noen hevder å ha blitt syke på grunn av Snåsamannen, så må de som tror han har mystiske krefter uten videre akseptere dette. Hvis ikke er de selektive i hva de velger å tro på uten bevis.

 • Benny Flaggstang

  Det er feil. Tro er noe av det lureste man kan gjøre. Evnen til å tro er det som gjør at vitenskap går fremover. Det som er dumt er å tro blindt, uten å teste troen og uten å være åpen for å akseptere at din tro er feil når fakta kommer og biter deg i nesa.

  Positiv tro: ‘Jeg tror jeg har funnet en ny måte å produsere biodiesel på. La meg teste den ut. Nei, det funka ikke.’

  Negativ tro: ‘Jeg tror på at det finnes en tekanne i bane rundt sola, en plass mellom Saturn og Uranus. Den er magisk og kan ikke observeres, men jeg tror hemningsløst på at den vil jeg skal overbevise syke kvinner om at de bør avslutte effektive behandlinger og heller komme til meg, så jeg kan stryke dem på magen. Og det er de ikketroendes oppgave å bevise det ubeviselige; At noe man per definisjon ikke kan finne ikke er der.’

 • Benny Flaggstang

  Nå tror jeg healing har like mye effekt som å sove med øreplugger i nattbordskuffen til naboen, men jeg kan faktisk nevne èn reel og saklig grunn til at man ikke vil vite om noe virker. Det er å slippe å havne under byråkratiet i helseloven.

  La oss for argumentasjonens skyld bruke Solhatt som et eksempel. I dag blir det påstått, uten veldig mye bevis, at solhatt skal hjelpe mot alt som er galt i kroppen og forebygge alt som ikke ennå har rukket å bli galt. Dette selges fritt over disk i helsekostforetninger som næringsmiddel, akkurat fordi det ikke er bevist at det fungerer.

  Dersom noen mot formodning skulle finne på å teste Solhatt og finne at, jøss, denne greia fungerer faktisk mot tette tårekanaler og vorter på albuen… Da har det blitt et legemiddel, og vips bryter helvetet løs. Produktet vil høyst sannsynlig bli trukket fra markedet frem til eksepsjonelt dyre kliniske tester er gjennomført, og alle eventuelle bivirkninger er dokumentert. I tillegg risikerer man at det blir reseptbelagt, og de som i dag tjener store penger på Solhatt i helsekosten vil miste den inntektskilden.

  I slike tilfeller er det faktisk minst risikabelt økonomisk å være ‘naiv’ og ‘tro’ at noe virker fremfor å finne frem dokumentasjon og bevise at virkningen faktisk er der. Ja, også mister man kanskje muligheten til å selge det som mirakelkur for alle de andre plagene det ikke virker mot.

 • Thomas Hansen

  La oss si rent hypotetisk at du har rett, at alt snåsamannen utfører av positiv funksjon er basert på placebo. Hvor mange mennesker har du da drept, ved å ødelegge denne placeboeffekten, ved å så tvil om dens funksjon i deres sinn, for slik at de har mistet troen på den, for slik at den ikke lenere har hatt noen effekt …?

  Du burde se hva Derren Brown gjør med placebo før du fortsetter lengere inn i det hullet du er på vei inn i …

 • Placeboeffekten helbreder ingen sykdommer og redder ingen liv.

  Hva gjelder Snåsamannen trenger vi ikke snakke om jeg «hypotetisk har rett». Det er hans/de troendes jobb å dokumentere at jeg tar feil. Inntil de kan bevise hans evner, har jeg per definisjon rett. Og vi vet jo at i de tilfeller hvor det har vært mulig å sjekke hans helbredelser, har det vært løgn og bedrageri. Det taler ikke for at han har en spesielt sterk sak.

 • Snikvampyren

  «Jeg skjønner at du har noe imot alternativ behandling. Det er «nytt» og vi frykter det nye og det ukjente»

  Det er vel langt ifra nytt, det har vært alternative praktiserende siden mennesker først skapte siviliasjoner, kanskje under et annet navn som shaman eller heksedoktor, men cirka samme effekt. Heller lav, med en liten effekt som kan tilsies placebo effekten.

 • Sandra Barfinder

  God dag, alle er her for å dele mitt vitnesbyrd overfor dere alle og til den tiden av livet dere tror alt har til slutt. Nei det er alltid en vei ut, livet mitt er et eksempel på det, jeg heter Sandra Barfinder am fra CANADA. Jeg har vært gift i 4 år nå med to barn, jeg ofrer livet mitt, mine penger for å sikre at vårt ekteskap er i orden og å ha en lykkelig familie. Jeg la merke til at mannen min er jukset på meg med andre kvinner, så jeg snakker en venn på nettet som hjelper meg med en stave for å få ham tilbake i livet mitt og for å få et godt ekteskap, introduserer han meg til Sharaja stavkasteren. takket være stavekasteren Dr Sharaja Sid som kaster stavningen på ham. Jeg og min mann er tilbake og lever lykkelig. Du kan også kontakte ham via e-post eller telefon: [email protected] eller tekst 2349066376197
  (1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
  (2) hvis du alltid har dårlige drømmer.
  (3) Du vil bli markedsført på kontoret din.
  (4) Du vil at kvinner / menn skal løpe etter deg.
  (5) Hvis du vil ha et barn.
  (6) Du vil være rik.
  (7) Du vil knytte din mann / kone til å være
  din for alltid.
  (8) Hvis du trenger økonomisk hjelp.
  (9) Urtepleie
  (10) lotteri vinnende

  Takk
  sandra barfinder