Brun og (ikke så) Blid vrenger vitenskap og fusker med fakta

For to dager siden la jeg ut bloggposten «Brun og Blid promoterer farlig kvakksalver» hvor jeg påpekte at denne solariumkjeden viser til kvakksalveren Joseph Mercola for å vise at å ta solarium ikke er farlig. Jeg og et par andre postet bloggposten på Facebooksiden til Brun og Blid, aksjonen «Ingen liker å bli lurt» delte bloggposten på sin Facebookside, samt at Nettavisen kjørte saken høyt i noen timer. Dette falt ikke i så god jord hos de brune og ikke lenger så blide.

Solariumkjedens første offisielle respons kom på deres egen Facebookside under en blogglesers posting av nevnte bloggpost:

Skjermbilde 2013 03 27 kl 16 31 43

Dette svaret er ganske fascinerende, for i hvilken grad må Norsk Solarieforening kunne sies å være en objektiv part i spørsmålet om helseeffekten av solarium? Jeg vil tippe deres objektivitet er særdeles liten.

Dette understrekes av flere forhold. Brun og Blid er Norges største solariumkjede, og man må derfor anta at de har største innflytelse i bransjeforeningen de er med i. Når Brun og Blid viser til sin egen medlemsforening hvor de selv er den største aktøren for å innhente «uttalelse fra tredjepart», så fremstår det som temmelig absurd.

Hvis man i tillegg tar en kikk på nettsidene til Norsk Solarieforening, hva finner man der? Jo, den 25.09.2012 har de også lenket til Joseph Mercola!

Skjermbilde 2013 03 28 kl 11 13 14

Ikke særlig objektiv tredjepart der altså. Men kanskje enda verre er det å se at de har et samarbeid med Helsemagasinet VOF, et magasin som er grundig forankret i en pseudovitenskapelig tilnærming til virkeligheten med en klar alternativagenda. Dette er et magasin som promoterer ideer som at mobilstråling er farlig, at vaksiner er farlige, og at det meste kan kureres med riktig kosthold. Et magasin Joseph Mercola ville elsket om han kunne lese norsk.

Skjermbilde 2013 03 28 kl 11 14 03

Når Norsk Solarieforening har et samarbeid med VOF og i tillegg promoterer Mercola, så begynner man å forstå at dette ikke er en forening som er seriøs og vitenskapelig etterrettelig, men som derimot kjører hardt på en profittmotivert agenda hvor de «cherry picker» den vitenskap som passer dem. Om deres sannhetsvitne mener at HIV ikke fører til AIDS og at kreft skyldes parasitter og psykologiske traumer er ikke så viktig så lenge han også mener at kreft hvertfall ikke skyldes solariumbruk!

Etter at Brun og Blid hadde avlevert sin Facebook-melding kom de plutselig på banen med en artikkel på sine offisielle nettsider. Og du verden for en artikkel. Her var det noen som følte seg tråkket på tærne!

Bogb

Teksten er som følger:

Det er viktig at bloggere som Gunnar Tjomslid klarer å få lesere. Bloggere flest skriver om sin lidenskap eller områder de har greie på. Nå har Tjomslid tatt for seg sol, solarium og kreft. Han benytter anledningen til å sette Dr. Mercola i et dårlig lys, men mest av alt avslører han ekstrem mangel på kompetanse om det han skriver om.

Tjomslid bommer når han kritiserer Mercola’s syn på soling, solarier, bruk av solfaktor krem og hudkreft. Vi nordmenn har en egen evne til å stole mer på norsk kompetanse, og da er det hyggelig å kunne vise til at vår fremste kreftforsker, professor Johan Moaen ved Radiumhospitalet, har formidlet de samme argumentene som Mercola. Johan Moan fikk i 2010 forskningsprisen ved Universitet i Oslo, og det var hans forskerteam som gikk imot regjeringen når den ville innføre aldersgrense på solarium.

Professor Johan Moan kom blant annet i 2011 ut med en meget stor studie, som blant annet er del finansiert av Kreftforeningen, hvor han helt tydelig skriver at hvis alle nordmenn hadde gått 2 X 10 min i et norsk godkjent solarium ville man reddet 3000 liv hvert år. Dr. Mercola gjengir således noe av norsk forskning, og Tjomslid burde utvise mer balanse og edruelighet enn å beskrive ting han åpenbart ikke har kunnskap om.

En skarp penn gjør ikke bloggen mer sannferdig, men kanskje underholdningsverdien blir større. Og det sies at man ikke skal ødelegge en god (blogg)historie med fakta.

Avslutningsvis vil vi si at Brun og blid arbeider aktivt for at nyere forskning skal nå ut til befolkningen. Vi håper samtidig at arbeidet til de fremste kreftforskerne på feltet blir mer aktualisert i mediene. Tjomslids blogg er et resultat av uvitenhet, dessverre.

Ha en flott og solrik påske.

Med vennlig hilsen

Brun og blid

Det Brun og Blid kaller «mitt syn» er altså en systematisk gjennomgang og metaanalyse av forskingen publisert i BMJ. Å vise til den beste forskningen på området er altså synsing, men når de selv viser til en enkeltforsker som er på kant med vitenskapelig konsensus så mener de å være vidsynte og objektive. Jeje.

På sin egen nettside om «Forskning på sol og helse» så har de ikke lenket til en eneste studie som viser at solarium kan være farlig! Ikke én. De lenker kun til studier som støtter sin egen sak, i all hovedsak Johan Moan og andre artikler som forteller hvor viktig det er med nok vitamin D. Her er det ikke mye objektivitet å spore. De gir et ekstremt skjevt bilde av virkeligheten ved å utelate å vise til all forskning som kan hindre pengestrømmen til medlemmene deres.

Ettersom Brun og Blid mener at jeg bare synser og er uinformert så kan vi jo se til hva Kreftforeningen sier. Her er et utdrag av hva de skrev for et par år siden:

  • Vi får vitamin D selv om vi beskytter oss i sola.
  • Solarier øker risikoen for føflekkreft. Risikoen bør begrenses ved å ha aldersgrense 18 år i solarium, og ved å ha betjening som kan gi råd til brukerne i solariene. Flere land har innført slike regler allerede. (Her i Norge er også dette foreslått. Nå er det opp til politikerne om vi skal følge etter.)
  • Solarier er ingen god D-vitaminkilde. De fleste av oss kan få nok av vitaminet gjennom kosten og oppnår raskt det vi trenger i naturlig sol i sommerhalvåret.
  • De som av medisinske grunner har lavt D-vitaminnivå, bør konferere med legen sin.
  • Sist, men ikke minst: Det er ikke bare det å bli solbrent som øker risiko for hudkreft. UV-stråling ser ut til å ha betydning hele livet – jo mer UV-stråling (fra sol eller solarium) desto høyere risiko. Tidligere har det vært mye fokus på å beskytte barn og unge i sola, men det er altså all grunn også for voksne til å fortsette å beskytte seg.

De skriver videre, og er da helt på linje med hva jeg «synset» i min bloggpost:

Kreftforeningen er ikke uenig i at vitamin D har mange gode effekter, og vi har stor respekt for forskningen til professor Johan Moan (som uttaler seg i artikkelen). Men konklusjonen om at vi må bruke solarium for å få vitamin D går i mot det den store majoriteten av forskere både i Norge og internasjonalt mener, og som Kreftforeningen støtter seg til.

[…]

Kreftforeningens råd samsvarer med hva blant annet WHO/IARC, hudleger i Norge og i Europa, strålevernsmyndigheter i Norge og internasjonalt, og andre lands kreftforeninger mener. Rådene, og kunnskapsgrunnlaget vi baserer oss på, vurderes også årlig på et konsensusmøte med Norges fremste forskere og eksperter på området UV-stråling og vitamin D.

I «Tidsskrift for Den norske legeforening» ble det også i 2010 publisert en såkalt oversiktsartikkel på dette tema. Her så man på all tilgjengelig forskning for å se om det var hold i påstandene fra enkelte aktører om at man burde anbefale solariumbruk for å oppnå tilstrekkelige D-vitaminnivåer og dermed forebygge sykdom. Deres konklusjon var som følger (mine uthevinger):

Resultater. Vitamin D-mangel er en etablert risikofaktor for rakitt hos barn og osteomalasi hos voksne og kan gi økt risiko for osteoporose og brudd. Det foreligger flere studier som viser at vitamin D har gunstig effekt både på insidens og prognose også for andre sykdommer, inkludert kreft. På dette området kan endelig konklusjon ikke trekkes før det foreligger flere studier med konsistente funn, inkludert randomiserte, kontrollerte studier der dette er mulig. Soleksponering, vår viktigste vitamin D-kilde, er også en risikofaktor for hudkreft. Moderat eksponering gir vanligvis tilstrekkelig vitamin D-produksjon om sommeren. Ved lite soleksponering er vitamin D-inntaket fra kosten avgjørende. Bruken av solarier synes å øke. UV-B- og UV-A-strålingen fra solarier er gjennomsnittlig henholdsvis 1,5 og 3,5 ganger sterkere enn sommersol i Oslo. Solariebruk er også en risikofaktor for hudkreft, og er fra 2009 klassifisert som karsinogent. Det foreligger svært få studier om helseeffekter av solariebruk, og positive effekter er per i dag ikke dokumentert.

Fortolkning. Anbefalingen om restriktiv bruk av solarier bør opprettholdes.

Både Kreftforeningen og det vitenskapelige fagtidsskriftet for norske leger er altså helt på linje med hva jeg selv «synset» i min bloggpost. Så mens de internasjonale fagmiljøer og den aller beste forskning på området er entydige i at solariumbruk bør reguleres og minimaliseres, og at man får i seg nok vitamin D ved moderat eksponering i sollys, så mener Brun og Blid at alle tar feil fordi forskeren Johan Moan er uenig. Men mer enn det, de mener også at de derfor har mye større kompetanse på området enn Kreftforeningen og alle de internasjonale fagmiljøer, fordi Johan Moan er uenig med nesten alle andre. Ettersom jeg er på linje med vitenskapelig konsensus, og ikke med Moan, så er jeg også bare en synser uten noen kompetanse på området.

Dette minner mistenkelig om de holdningene man møter når man debatterer med homeopater og healere…

Artikkelen på Brun og Blid sine nettsider ble fjernet etter kort tid. Den lå ikke ute mange timene, og man kan vel kanskje tenke seg hvorfor. Her har vel en eller annen alternativguru i redaksjonen funnet ut at h?n skulle ta meg, og skrev derfor et håpløst dårlig motsvar hvor h?n ikke en gang klarer å stave navnet mitt riktig. Deretter har en noe mer oppegående person i redaksjonen tenkt at det kanskje ikke ser så bra ut å respondere med direkte personangrep, og så har artikkelen blitt fjernet.

Men for sent. Skjermskuddene var tatt. Fadesen var dokumentert.


I juni 2012 snakket jeg forresten ganske lenge om solkrem, hudkreft og solariumbruk i en episode av podcasten Saltklypa. Det kan hende jeg gjør dette til et bloggtema snart, men inntil videre kan du gjerne lytte til denne episoden for å høre mer om hvorfor solarier ikke er trygge, og hvorfor det kanskje ikke er verdt å bruke penger på solfaktor høyere enn 15.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!