For to dager siden la jeg ut bloggposten «Brun og Blid promoterer farlig kvakksalver» hvor jeg påpekte at denne solariumkjeden viser til kvakksalveren Joseph Mercola for å vise at å ta solarium ikke er farlig. Jeg og et par andre postet bloggposten på Facebooksiden til Brun og Blid, aksjonen «Ingen liker å bli lurt» delte bloggposten på sin Facebookside, samt at Nettavisen kjørte saken høyt i noen timer. Dette falt ikke i så god jord hos de brune og ikke lenger så blide.

Solariumkjedens første offisielle respons kom på deres egen Facebookside under en blogglesers posting av nevnte bloggpost:

Skjermbilde 2013 03 27 kl 16 31 43

Dette svaret er ganske fascinerende, for i hvilken grad må Norsk Solarieforening kunne sies å være en objektiv part i spørsmålet om helseeffekten av solarium? Jeg vil tippe deres objektivitet er særdeles liten.

Dette understrekes av flere forhold. Brun og Blid er Norges største solariumkjede, og man må derfor anta at de har største innflytelse i bransjeforeningen de er med i. Når Brun og Blid viser til sin egen medlemsforening hvor de selv er den største aktøren for å innhente «uttalelse fra tredjepart», så fremstår det som temmelig absurd.

Hvis man i tillegg tar en kikk på nettsidene til Norsk Solarieforening, hva finner man der? Jo, den 25.09.2012 har de også lenket til Joseph Mercola!

Skjermbilde 2013 03 28 kl 11 13 14

Ikke særlig objektiv tredjepart der altså. Men kanskje enda verre er det å se at de har et samarbeid med Helsemagasinet VOF, et magasin som er grundig forankret i en pseudovitenskapelig tilnærming til virkeligheten med en klar alternativagenda. Dette er et magasin som promoterer ideer som at mobilstråling er farlig, at vaksiner er farlige, og at det meste kan kureres med riktig kosthold. Et magasin Joseph Mercola ville elsket om han kunne lese norsk.

Skjermbilde 2013 03 28 kl 11 14 03

Når Norsk Solarieforening har et samarbeid med VOF og i tillegg promoterer Mercola, så begynner man å forstå at dette ikke er en forening som er seriøs og vitenskapelig etterrettelig, men som derimot kjører hardt på en profittmotivert agenda hvor de «cherry picker» den vitenskap som passer dem. Om deres sannhetsvitne mener at HIV ikke fører til AIDS og at kreft skyldes parasitter og psykologiske traumer er ikke så viktig så lenge han også mener at kreft hvertfall ikke skyldes solariumbruk!

Etter at Brun og Blid hadde avlevert sin Facebook-melding kom de plutselig på banen med en artikkel på sine offisielle nettsider. Og du verden for en artikkel. Her var det noen som følte seg tråkket på tærne!

Bogb

Teksten er som følger:

Det er viktig at bloggere som Gunnar Tjomslid klarer å få lesere. Bloggere flest skriver om sin lidenskap eller områder de har greie på. Nå har Tjomslid tatt for seg sol, solarium og kreft. Han benytter anledningen til å sette Dr. Mercola i et dårlig lys, men mest av alt avslører han ekstrem mangel på kompetanse om det han skriver om.

Tjomslid bommer når han kritiserer Mercola’s syn på soling, solarier, bruk av solfaktor krem og hudkreft. Vi nordmenn har en egen evne til å stole mer på norsk kompetanse, og da er det hyggelig å kunne vise til at vår fremste kreftforsker, professor Johan Moaen ved Radiumhospitalet, har formidlet de samme argumentene som Mercola. Johan Moan fikk i 2010 forskningsprisen ved Universitet i Oslo, og det var hans forskerteam som gikk imot regjeringen når den ville innføre aldersgrense på solarium.

Professor Johan Moan kom blant annet i 2011 ut med en meget stor studie, som blant annet er del finansiert av Kreftforeningen, hvor han helt tydelig skriver at hvis alle nordmenn hadde gått 2 X 10 min i et norsk godkjent solarium ville man reddet 3000 liv hvert år. Dr. Mercola gjengir således noe av norsk forskning, og Tjomslid burde utvise mer balanse og edruelighet enn å beskrive ting han åpenbart ikke har kunnskap om.

En skarp penn gjør ikke bloggen mer sannferdig, men kanskje underholdningsverdien blir større. Og det sies at man ikke skal ødelegge en god (blogg)historie med fakta.

Avslutningsvis vil vi si at Brun og blid arbeider aktivt for at nyere forskning skal nå ut til befolkningen. Vi håper samtidig at arbeidet til de fremste kreftforskerne på feltet blir mer aktualisert i mediene. Tjomslids blogg er et resultat av uvitenhet, dessverre.

Ha en flott og solrik påske.

Med vennlig hilsen

Brun og blid

Det Brun og Blid kaller «mitt syn» er altså en systematisk gjennomgang og metaanalyse av forskingen publisert i BMJ. Å vise til den beste forskningen på området er altså synsing, men når de selv viser til en enkeltforsker som er på kant med vitenskapelig konsensus så mener de å være vidsynte og objektive. Jeje.

På sin egen nettside om «Forskning på sol og helse» så har de ikke lenket til en eneste studie som viser at solarium kan være farlig! Ikke én. De lenker kun til studier som støtter sin egen sak, i all hovedsak Johan Moan og andre artikler som forteller hvor viktig det er med nok vitamin D. Her er det ikke mye objektivitet å spore. De gir et ekstremt skjevt bilde av virkeligheten ved å utelate å vise til all forskning som kan hindre pengestrømmen til medlemmene deres.

Ettersom Brun og Blid mener at jeg bare synser og er uinformert så kan vi jo se til hva Kreftforeningen sier. Her er et utdrag av hva de skrev for et par år siden:

 • Vi får vitamin D selv om vi beskytter oss i sola.
 • Solarier øker risikoen for føflekkreft. Risikoen bør begrenses ved å ha aldersgrense 18 år i solarium, og ved å ha betjening som kan gi råd til brukerne i solariene. Flere land har innført slike regler allerede. (Her i Norge er også dette foreslått. Nå er det opp til politikerne om vi skal følge etter.)
 • Solarier er ingen god D-vitaminkilde. De fleste av oss kan få nok av vitaminet gjennom kosten og oppnår raskt det vi trenger i naturlig sol i sommerhalvåret.
 • De som av medisinske grunner har lavt D-vitaminnivå, bør konferere med legen sin.
 • Sist, men ikke minst: Det er ikke bare det å bli solbrent som øker risiko for hudkreft. UV-stråling ser ut til å ha betydning hele livet – jo mer UV-stråling (fra sol eller solarium) desto høyere risiko. Tidligere har det vært mye fokus på å beskytte barn og unge i sola, men det er altså all grunn også for voksne til å fortsette å beskytte seg.

De skriver videre, og er da helt på linje med hva jeg «synset» i min bloggpost:

Kreftforeningen er ikke uenig i at vitamin D har mange gode effekter, og vi har stor respekt for forskningen til professor Johan Moan (som uttaler seg i artikkelen). Men konklusjonen om at vi må bruke solarium for å få vitamin D går i mot det den store majoriteten av forskere både i Norge og internasjonalt mener, og som Kreftforeningen støtter seg til.

[…]

Kreftforeningens råd samsvarer med hva blant annet WHO/IARC, hudleger i Norge og i Europa, strålevernsmyndigheter i Norge og internasjonalt, og andre lands kreftforeninger mener. Rådene, og kunnskapsgrunnlaget vi baserer oss på, vurderes også årlig på et konsensusmøte med Norges fremste forskere og eksperter på området UV-stråling og vitamin D.

I «Tidsskrift for Den norske legeforening» ble det også i 2010 publisert en såkalt oversiktsartikkel på dette tema. Her så man på all tilgjengelig forskning for å se om det var hold i påstandene fra enkelte aktører om at man burde anbefale solariumbruk for å oppnå tilstrekkelige D-vitaminnivåer og dermed forebygge sykdom. Deres konklusjon var som følger (mine uthevinger):

Resultater. Vitamin D-mangel er en etablert risikofaktor for rakitt hos barn og osteomalasi hos voksne og kan gi økt risiko for osteoporose og brudd. Det foreligger flere studier som viser at vitamin D har gunstig effekt både på insidens og prognose også for andre sykdommer, inkludert kreft. På dette området kan endelig konklusjon ikke trekkes før det foreligger flere studier med konsistente funn, inkludert randomiserte, kontrollerte studier der dette er mulig. Soleksponering, vår viktigste vitamin D-kilde, er også en risikofaktor for hudkreft. Moderat eksponering gir vanligvis tilstrekkelig vitamin D-produksjon om sommeren. Ved lite soleksponering er vitamin D-inntaket fra kosten avgjørende. Bruken av solarier synes å øke. UV-B- og UV-A-strålingen fra solarier er gjennomsnittlig henholdsvis 1,5 og 3,5 ganger sterkere enn sommersol i Oslo. Solariebruk er også en risikofaktor for hudkreft, og er fra 2009 klassifisert som karsinogent. Det foreligger svært få studier om helseeffekter av solariebruk, og positive effekter er per i dag ikke dokumentert.

Fortolkning. Anbefalingen om restriktiv bruk av solarier bør opprettholdes.

Både Kreftforeningen og det vitenskapelige fagtidsskriftet for norske leger er altså helt på linje med hva jeg selv «synset» i min bloggpost. Så mens de internasjonale fagmiljøer og den aller beste forskning på området er entydige i at solariumbruk bør reguleres og minimaliseres, og at man får i seg nok vitamin D ved moderat eksponering i sollys, så mener Brun og Blid at alle tar feil fordi forskeren Johan Moan er uenig. Men mer enn det, de mener også at de derfor har mye større kompetanse på området enn Kreftforeningen og alle de internasjonale fagmiljøer, fordi Johan Moan er uenig med nesten alle andre. Ettersom jeg er på linje med vitenskapelig konsensus, og ikke med Moan, så er jeg også bare en synser uten noen kompetanse på området.

Dette minner mistenkelig om de holdningene man møter når man debatterer med homeopater og healere…

Artikkelen på Brun og Blid sine nettsider ble fjernet etter kort tid. Den lå ikke ute mange timene, og man kan vel kanskje tenke seg hvorfor. Her har vel en eller annen alternativguru i redaksjonen funnet ut at h?n skulle ta meg, og skrev derfor et håpløst dårlig motsvar hvor h?n ikke en gang klarer å stave navnet mitt riktig. Deretter har en noe mer oppegående person i redaksjonen tenkt at det kanskje ikke ser så bra ut å respondere med direkte personangrep, og så har artikkelen blitt fjernet.

Men for sent. Skjermskuddene var tatt. Fadesen var dokumentert.


I juni 2012 snakket jeg forresten ganske lenge om solkrem, hudkreft og solariumbruk i en episode av podcasten Saltklypa. Det kan hende jeg gjør dette til et bloggtema snart, men inntil videre kan du gjerne lytte til denne episoden for å høre mer om hvorfor solarier ikke er trygge, og hvorfor det kanskje ikke er verdt å bruke penger på solfaktor høyere enn 15.

 • Vakkert, rett og slett vakkert å se en slik luguber kjede bli knust på den måten der :D

 • Helge Øgrim

  Fin post. En detalj ville motvirket humring på feil sted. Det er ikke nødvendig å putte gentiv-s inni sammensatte ord: «Brun og Blid er Norges største solariumskjede»

 • Haha, godt poeng. Korrigert.

 • Du må nok korrigere litt mer, jfr. «Solariumskjedens første offisielle respons…» :)

 • Dævan så vanskelige dere skulle være ;-) Har korrigert.

 • Hvordan vet du at det ikke var ment som et skjellsord, at han kaller Brun og Blid for norges største solarium-skjede?

 • fbruvik

  Du er ekstremt oppgående på alle områder bortsett fra når det gjelder klima-svindelen, den største svindelen i vår tid. Her sluker du plutselig alt som blir sagt (av de som tjener penger på at svindelen opprettholdes) uten motforestillinger.

  Sammenligner man alternativmedisin-svindelen og solarium-svindelen med klima-svindelen, så blir disse svindlene bare som peanøtter å regne i forhold, derfor blir det så ekstra skuffende.

 • Klima-svindelen?

 • «Alternativ medisin-svindelen» og «solarium-svindelen» handler om enkeltindivider som går mot vitenskapelig konsensus og bunnsolid forskning innen medisin.

  «Klimaskeptisisme» handler om enkeltindivider som går mot vitenskapelig konsensus og bunnsolid klimaforskning.

  Noen andre som ser likheten? :p

 • fbruvik

  Åja, du mener akkurat som han som gikk imot vitenskapelig konsensus og forskning å påsto at jorda var rund. Han ble også forsøkt latterliggjort.

  Selv om et flertall tror en ting, så er det ikke nødvendigvis riktig. Her er det viktig å være like kritisk som på alle andre områder. Faktisk må vi være ekstra kritisk her, siden svindelen er så systematisk og omfattende, og koster hver og en av oss vanvittig mye penger.

 • Og _der_ kom «før trodde alle at jorda var falt»-argumentet. Noe som både er historisk feil og irrelevant.

  Å være kritisk betyr at man er ydmyk. Du vet ikke mer om dette enn de beste fagpersoner på området. Du vet ikke mer om dette enn alle relevante faggrupper som gir sin fulle støtte til at AGW er en realitet. Å være kritisk betyr at man forholder seg til de beste data og følger disse. Disse peker klart og tydelig i retning av at AGW er et faktum, og at alle de mest dystre prognoser nå slår til – og vel så det.

  http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/27/climate-change-model-global-warming

  Når du sier at du er «mer kritisk» mht klima, så lyver du. Det du gjør er å unnlate dette ene området fra kritisk tenking. Her lar du følelsene dine styre, og mener at du på grunnlag av egne ideer kan overkjøre de beste fagpersoner i verden som er unisont enige i et syn stikk i strid med ditt. Du har latt sinnet ditt forledes av konspiratorisk tenking som trigger dopaminrush i hjernen din der de leder deg til å se mønstre og sammenhenger som er fiktive, men som føles sanne.

  Dette kommentarfeltet skal for øvrig ikke utarte seg til å blir en klimadebatt.

 • fbruvik

  Tragisk at du må ty til hersketekniker når du diskuterer.

  Du stiller ikke like kritiske spørsmål til klimafanatikerne som du gjør til alternativbransjen. Det er sannheten.

 • Tverrsiktig

  HAHAHAHAHAHAHA, sinnsykt bra Tjomlid :-D Du gruser tullebukkene. Igjen :-) Trffer jeg på deg en dag skal jeg jaggu meg spandere en øl eller flere.

 • Demonstrerer med all tydelighet din kunnskapsløshet og totale mangel på forståelse for hva vitenskap og vitenskapelig konsensus går ut på. Samtlige argumenter såkalte «klimaskeptikere» kommer med er enten menigsløse eller forlengst tilbakevist. Lær deg og lese ordentlige kilder. Pass deg for «konfirmation bias». Bare så synd at det ikke hjelper å prate fornuft og peke på solide bevis… da slår bare «backfire effect» inn.

 • Kjartan Andersen

  Herlig artikkel! Men jeg er ikke fan av «en enkeltforsker som er på kant med vitenskapelig konsensus»-argumenter. Dette er verdens farligste argument og holder sjelden en historisk analyse. Hvorvidt Joseph Mercola er en kvakksalver er jeg usikker på (aner ikke hvilken utdanning mannen har), Men Johan Moan er en solid kapasitet. Derfor blir det tendensiøst å prøve å male kvakksalverstempel over på Moan slik du gjør.

  Jeg er også overbevist om at uenighetene er få mellom ham og den såkalte konsensus. Det er bare at man fortolker konsensus som at solarium er dødelig bare du ser et, mens Moan snakker om solarium i små mengder. Uenigheten er neppe til stede i andres hoder enn dem med en agende ene eller andre veien.

 • fjodor

  Du får ikke mer rett av å bruke «Siden han som sa at jorda var flat ble mobba»-argumenter… At andre viser seg å ha rett gjør ikke at du får rett.
  Og hvilke hersketeknikker er det du mener er brukt her? (Mulig det er en og annen her men hvilke?)

  Mener du f.eks seriøst at menneskeskapte endringer i klimaet ikke er fakta?
  Greit nok at mye av det kan være opphauset til de grader som krisemaksimering men vil du si at mennesker ikke har en innvirkning på klimaet?

 • Marcus

  Det er her vi ser den viktige forskjellen mellom skeptikere og fornektere. Såkalt «klimaskepsis» er en gal betegnelse, «fornekter» er det korrekte. Der skeptikere går inn med et kritisk blikk og retter seg etter datas helhet, vil fornektere tviholde på en forutinntatt holdning, også på tross av data.

  Nå tviler jeg ikke på at det finnes massevis av potensielle fornektere i andre skeptikerleire, men da de har data på sin side kommer det ikke like tydelig frem som blant klimafornektere.

 • Tjomlid. Din blogg er den ene gode grunnen til å klikke seg inn på Nettavisen. Når jeg tenker meg om er det ingen andre grunner til å klikke seg inn Nettavisen.
  Uansett: Takk!

 • MellowHead

  Det var aldri noen vitenskapelig konsensus om at jorden ikke var rund.

  Jorden ble klassifisert som rund rundt 300 år før kristus, og det var aldri noen krangler rundt dette, og har aldri vært det siden.

  Før du gidder å spy ut argumenter som ikke har historisk hold overhodet, bør du kanskje vurdere å ta deg de to minuttene som trengs for å finne ut om det du skriver faktisk er rett eller ikke. I tillegg har du prestert å legge dette frem som «han som gikk i mot vitenskapelig konsensus», som om det var én person, som i en tid der vitenskap eksisterte, sa rundt til folk at jorden var rund og ingen trodde på ham. Dette har *aldri* skjedd. Jeg lurer nå på hvor dere har det fra.

  Om det så VAR tilfellet at dette noen sinne hadde skjedd, så er det jo en ENORM tankefeil og logisk brist å tenke at «Men noen ble latterliggjort av noe som viste seg å være sant tidligere, derfor betyr det at det jeg sier er sant fordi jeg blir også latterliggjort». Hva i allverden for slags resonnement er det?

 • Hvis Mercola mener kreft skyldes parasitter og muggsopp eller psykologiske traumer, og HIV ikke fører til AIDS, så trenger du vel ikke vite så mye om hans utdanning han har for å konkludere med at han ikke er helt troverdig? :-)

  Når det er sagt tror jeg ikke at Moan er noen tufs. Han er nok seriøs og vet hva han prater om. Men jeg angriper ikke Moan i min bloggpost, og det gjør heller ikke Kreftforeningen. Jeg bare påpeker at han per i dag ikke representerer det som synes å være vitenskapelig konsensus slik både den systematiske gjennomgang av forskning viser, som Kreftforeningen står for, som IARC står for etc. Å kun vise til ham fordi han støtter dem, og ikke ha en eneste lenke til forskning som mener at solariumsbruk er farlig, er kritikkverdig når de angriper meg for å være «ubalansert».

 • Det er et viktig poeng at dersom 1000 fagpersoner sier én ting, og så kommer fagperson 1001 og sier noe annet, så skal man lytte til denne fagpersonen. Å gå mot konsensus er det som gjør at man kommer videre i verden. Men: Den som går mot konsensus må ha noe å komme med. Og det har ikke Mercola.

  Moan derimot har ikke kommet med direkte beviselig tøv. Derfor har også Kreftforeningen påpekt at han er uenig i noen av deres konklusjoner og anbefalinger, men langt fra alle. Dette betyr at det Moan har sagt er tatt til etterretning, og antagelig vil bli fulgt opp av andre for å se om det kan verifiseres eller at man kan få ny kunnskap ut av det. Husk at også forskere elsker å komme med ting som går i mot det man visste fra før. Ingenting er artigere enn å oppdage noe nytt. I hvert fall er det mer interessant enn å bare bekrefte det man vet fra før.

 • Høre på nr 1001 ja, men ikke forkaste de 1000 første fordi nestemann sier noe annet. Får eventuelt lage ny konsensus med alle 1001 sine synspunkter da.

 • kulegutt

  Klima=et steds gjennomstnittsvær.
  Klimaendringer=global oppvarming.

  Om menneskelige bedrifter har innflytelse på nylige temperaturavvik er omdiskutert og ingen bevis er til nå dokumentert. Med stigmatiseringen
  «climate-change-deniers», Al Gore i spissen og skatteinnhavere som nyter godt av hypotesen støtter ikke dens troverdighet.

  glem hypotesen:
  reinskoghogst, oljeboring, oil sands, krig og hyperkonsumering må slutte med det samme uansett.
  tenk lokalt og selvstendighet. Ta statsfinansierte(og selvstendige) forskere med en klype salt, dyrk tomater i år og ta fram syklen.

 • Triksiludo

  Enkelte påstår at tidligere data har blitt trikset med i ettertid; dette kan de ettersigende bevise ved å ha printet ut/tatt vare på tidligere målinger fra før «global oppvarming» ble det «hysteriet» det er i dag. Målingene fra samme tid i dag, er da endret til noe som passer FNs klimapanel bedre.

 • MAC-hiavelli

  Hvis Brun & Blids respons kun lå ute noen timer før det ble trukket tilbake er det tydligvis ikke foretakets offisielle syn som er uttrykt. Tjomlid står selvfølgelig fritt til å omtale glippen som «fadese», men det virker som overkill og på grensen til å bygge stråmenn med et slikt totalangrep på noe som kjeden selv ikke står inne for

 • Doremus

  «Når det er sagt tror jeg ikke at Moan er noen tufs. Han er nok seriøs og vet hva han prater om. »

  Uhm…er det denne professor Johan Moan vi snakker om?

 • Guest

  Nei.

 • Pingback: Brun og Blid og en talentløs PR-ekspert | SAKSYNT()

 • Pingback: Brun og Blid møter Streisand-effekten | May Contain Traces of Bolts()

 • Nesten riktig, men faktisk er de en av få norske «aviser» som dekker sjakk. Når det er sagt så er nettavisen en drittavis, og selv om Tjomlid får litt mer oppmerksomhet føler jeg at han har gjort en avtale med djevelen her…

 • Kekolol

  Nå er ikke Moan 1001. Han er heller nr. 10. Det er greit at 1000 studier viser at Solarium kan føre til hudkreft. Det er vel kun Mercola som er dum nok til å påstå noe annet. Føflekk-kreft skyldes i 95% av tilfellene UV-stråling. Solen ute og solarium er kildene til dette. Disse er derfor begge katogorisert som dokumentert kreftfremkallende.

  Moan, og en rekke andre forskere, står istedet bak en rekke studier på D-vitamin, etter at det i 2005 ble publisert en rekke vitenskapelige artikler som pekte på en drastisk reduksjon (så mye som 40%) i dødeligheten blant en rekke kreftformer, hos individer som hadde en historikk med mye soling, og solskadet hud. Her er det en hypotese om at dette skyldes D-vitamin, og Moan er en av dem som forsker på dette.

  Det er svært lite forskning på D-vitamin utenfor den som er gjort med syn på rakitt, benskjørhet og osteomalasi. Det er også ut fra denne forskningen at grenseverdiene for D-vitamin er satt, det er derfor man forventer at minimum anbefalte nivå av D-vitamin vil øke etterhvert som den nye forskningen kommer fram.