Skjermbilde 2013 04 19 kl 00 53 32

En utbredt myte som dukker opp gang på gang fra folk som er generelt sett kritiske til «skolemedisin» og vitenskapelig metode er at cellegift mot kreft ikke virker. Dette har jeg vært innom før i en artikkelserie på fem deler som jeg skrev for Fri Tanke for et par år siden.

Jeg skal straks komme tilbake til den, men først skal vi se på en beslektet påstand, nemlig at de fleste kreftspesialister selv ikke ville brukt cellegift hvis de hadde kreft. Det alternative nettstedet iLyskilden har kastet seg over denne påstanden og skriver:

75% av kreftspesialister ønsker å avstå fra cellegift

I en undersøkelse fra McGill Cancer Center ønsket 3 av 4 kreftspesialister å avstå fra cellegift. Spørreundersøkelsen var basert på 118 leger og det framkom at de hverken ville motta slik behandling selv eller tillate familemedlemmer det. Begrunnelsen var basert på giftigheten av medikamentene samt den nedslående suksessraten.

De henter dette fra det alternative nettstedet naturalnews.com som RationalWiki beskriver slik:

NaturalNews.com (formerly Newstarget) is a website founded by Mike «the Health Ranger» Adams. The site promotes almost every sort of medical woo known, though it specializes in vaccine denialism, AIDS/HIV denial, quack cancer medicine and conspiracy theories about modern medicine.Even other quacks think it’s a quack site. The site has recently expanded its outlook to become an outlet for extreme environmentalist and other moonbat-related woo and conspiracy theorizing.

In general, if you cite NaturalNews on any matter whatsoever, you are almost certainly wrong.

Mike Adams avviser bakterier og virus som årsak til sykdom, promoterer evighetsmaskiner og enheter som skal utføre kald fusjon, tror på chemtrails, tror at 9/11 var en «inside job», tror at skytemassakren ved Sandy Hill og Aurora/Colorado («Batman shootings») var iscenesatte operasjoner av amerikanske myndigheter, og så videre og så videre. Å bruke NaturalNews som kilde til noenting som helst er altså håpløst.

For de fleste normale mennesker hvertfall, men iLyskilden støtter jo alle disse vrangforestillingene til Mike Adams, så de synes nok han er troverdigheten selv.

På tross av at kilden er tvilsom må vi se om påstanden som serveres likevel kan være korrekt. Det første som slår meg med denne undersøkelsen blant kreftspesialistene er at resultatet fra en liten undersøkelse ved ett spesifikt sykehus generaliseres til å gjelde alle verdens kreftleger. Av 118 leger som ble spurt var det bare 79 som svarte på undersøkelsen. Av disse sa 58 at de ikke ville brukt cellegift selv. Det er ikke det samme som at 75% av verdens kreftspesialister ville valgt bort cellegift.

Men dette er bare en liten del av problemet ved undersøkelsen, for la oss se hva de egentlig spurte om. Den omtalte studien ble utført i 1985. Den er altså snart 30 år gammel. Det har skjedd en enorm utvikling med cellegift på tre tiår. De både virker mer effektivt og har færre bivirkninger. Man må derfor anta at holdningen til cellegift vil være mer positiv nå enn dengang.

Studien spurte heller ikke alle kreftspesialister, men spesialister på lungekreft. Dette snevrer igjen inn gruppen som resultatet er relevant for, blant annet fordi lungekreft er en av de verre krefttypene man kan få. Men det slutter ikke der. Undersøkelsen gjaldt ikke en gang alle typer cellegift for alle typer lungekreft, men derimot spesifikt for cellegiften cisplatin som dengang var helt ny og hadde betydelige bivirkninger.

Og, kjære leser, det slutter ikke der heller, for undersøkelsen gjaldt ikke bruk av cisplatin for kurerbar kreft, men derimot spesifikt som palliativ (symptomlindrende) behandling for en ikke-kurerbar småcellet lungekreft.

Nettstedet iLyskilden, såvel som NaturalNews og mange andre anti-vitenskapelige kilder, maler altså et bilde av at 3 av 4 kreftspesialister ville unngått å motta cellegift hvis de selv hadde kreft. Men kreft er hundrevis av ulike sykdommer, og mens cellegift virker bra på enkelte typer, så virker det dårligere på andre. Effekten varierer også med hvor langt fremskredet kreften er, og den brukes på ulike måter, både palliativt og kurativt.

Undersøkelsen de referer til gjaldt altså en ny og ganske eksperimentell cellegift med store bivirkninger brukt på en dødelig krefttype hvor cellegiften ikke ville kunne kurere dem, men bare forlenge levetiden litt – i bytte mot store bivirkninger. At mange kreftspesialister da ville valgt bort cellegiftbehandling er ikke spesielt overraskende. Det er et valg mange tar. Å leve lenger er ikke alltid verdt det hvis livskvaliteten blir svært dårlig på grunn av behandlingen man får.

iLyskilden perverterer altså dette resultatet omtrent så ekstremt som det lar seg gjøre. Og det verste av alt er kanskje ikke at de publiserer artikler som er så til de grader misvisende, men derimot at de gjør det vel vitende om at det de skriver er misvisende. Det hadde tatt dem fem minutter med Google å finne ut at det var feil, men det er ikke av interesse for dem, fordi sannheten er alltid underordnet hvis de kan fremme sin antimedisinske agenda. De går altså gjerne over lik for å bevare og spre sin personlige tro på alternativ medisin og konspirasjoner.

Cancer chemotherapy 001

Andre undersøkelser

Denne undersøkelsen er altså snart 30 år gammel, men det finnes nyere undersøkelser som iLyskilden selvsagt ikke nevner. En oppfølgingsundersøkelse nevnt i samme studie ble gjort i mars 1997 på en medisinsk konferanse, og her ble 300 leger spurt følgende spørsmål:

“You are a 60-year-old oncologist with non-small-cell lung cancer, one liver metastasis, and bone metastases. Your performance status is 1. Would you take chemotherapy? Yes or no?”

42% av deltakerne besvarte undersøkelsen (126 personer) og over halvparten av disse var kreftspesialister. Blant kreftspesialistene svarte 64,5% at de ville mottatt cellegiftbehandling. Det er omtrent dobbelt så mange som i undersøkelsen fra 1985, og igjen ville neppe cellegiften hatt en kurativ effekt i det oppgitte scenarioet. «Performance status 1» er at man er i ganske god form, og da vil nok en del velge å beholde denne gode formen og dø tidligere, heller enn å måtte gjennomgå ubehagelige bivirkninger for å kanskje leve noe lenger. Likevel ville nesten 2 av 3 valgt cellegift.

En annen studie fra 1991 hvor 51 kreftspesialister ble spurt viste også et ganske annet resultat. Her gjaldt undersøkelsen flere ulike typer kreft i varierende stadier, og for flere krefttyper svarte hele 98% at de ville valgt cellegiftbehandling. Det samme gjelder for øvrig strålebehandling.

Alle disse studiene er små og kan vanskelig sies å være representative for alle kreftleger, men å hevde at de fleste av disse ville valgt bort cellegift er uansett grovt villedende. Ja, for enkelte typer kreft hvor cellegiften bare ville kunne forlenge levetiden i bytte mot alvorlige bivirkninger så vil mange velge det bort, forståelig nok. Men for en del krefttyper var cellegift en effektiv behandling allerede for 25 år siden, og de aller fleste kreftlegene ville valgt cellegift i disse tilfellene selv dengang. Det hadde vært interessant å se en slik undersøkelse gjort i dag, men det hadde ikke overrasket meg om tallene var enda noe mer positive nå.

Kun 2-4 prosent effektivt?

La oss gå tilbake til påstanden om at cellegift ikke virker. iLyskilden skriver:

De som mottar behandling har dårligere prognose enn de som avstår fra cellegift og stråling

I boken «Kreft er ingen sykdom» skriver den tyske-amerikanske forskeren og kreftlegen Andreas Moritz at kun 2-4% av de kreftrammede som behandles med kjemoterapi blir erklært friske. I virkeligheten lever de som avstår fra tradisjonell behandling 4 ganger så lenge sett i forhold til de som lar seg behandle. Han forteller også at kreft er en sykdom som i enkelte tilfeller forsvinner spontant.

Man skulle vel anta at denne Moritz var en ekspert på kreft ettersom iLyskilden henviser til ham som en autoritet, men han beskriver seg selv som «a medical intuitive; a practitioner of Ayurveda, iridology, shiatsu, and vibrational medicine; a writer; and an artist». Jeje.

Denne ideen om at cellegift bare er 2-4% effektiv har han fra en spesifikk studie utført i Australia og publisert i 2004. Jeg siterer meg selv fra min artikkel på FriTanke som dengang omhandlet Kreftforbundet og Fritt Helsevalg sin bruk av denne studien som argument mot cellegift:

Men denne studien har flere problemer. Den analyserte bare et bestemt utvalg krefttyper og ekskluderte sykdommer som cellegift har en svært god effekt på, for eksempel leukemi og kreft hos barn. Eksempelvis vil cellegift kunne helbrede rundt 3/4 av barn med akutt leukemi, og 20-30 prosent av voksne med samme lidelse.

Studien tok heller ikke hensyn til bruken av cellegift som et ledd i å redusere størrelsen på en kreftsvulst før kirurgisk inngrep, eller bruk av cellegift i kombinasjon med strålebehandling. Studien kikket utelukkende på overlevelsesrate og ikke i hvilken grad cellegift kan øke livskvaliteten til kreftsyke eller redusere kreftsvulsten til et nivå pasienten kan leve med, selv om de ikke blir helbredet – en av de viktige målene med cellegiftbruk.

At en noe snever enkeltstudie skal danne det komplette grunnlaget for at Kreftforbundet og leger tilknyttet Fritt Helsevalg hevder effekten av cellegiftbehandling bare er på 2,2 prosent, som regel dreper flere enn den kurerer, og derfor er fullstendig unødvendig og heller bør erstattes med kostholdsendringer, laetrile, vitamin C og lys, er sneversynt, villedende og farlig.

(Her lenker jeg også til denne artikkelen skrevet av en australsk onkolog som kilde, for de som vil lese mer om denne studien.)

Kreftlegen David Gorski (som jeg blant annet intervjuet da jeg var på CSICON i Nashville høsten 2012) skriver følgende om den australske studien:

It turns out that this is not such an impressive study. Indeed, it appears almost intentionally designed to have left out the very types of cancers for which chemotherapy provides the most benefit, and it uses 5 year survival exclusively, completely neglecting that in some common cancers (such as breast cancer) chemotherapy can prevent late relapses. There were also a lot of inconsistencies and omissions in that leukemias were not included, while leukemia is one type of cancer against which chemotherapy is most efficacious. Indeed, the very technique of lumping all newly diagnosed adult cancers together is guaranteed to obscure benefits of chemotherapy among subgroups by lumping in patients for whom chemotherapy is not even indicated.

[…]

Another aspect of this particular study that always bothered me is that it appeared to lump patients undergoing adjuvant chemotherapy in with those undergoing chemotherapy for cure or palliation. Adjuvant chemotherapy is given after surgery in order to decrease the rate of recurrence, but the truly curative modality is the surgery itself. In early stage cancer, the absolute benefit of chemotherapy in terms of prolonging survival tends to be modest, often single digit percentages. Lumping adjuvant therapy in with other uses of chemotherapy again appears custom-designed to minimize the survival benefit due to chemotherapy observed.

Gorski viser også til et kritisk innlegg publisert i samme publikasjon som den australske studien ble publisert i som peker på mange av disse samme problemene:

The authors omitted leukaemias, which they curiously justify in part by citing the fact that it is usually treated by clinical haematologists rather than medical oncologists. They also wrongly state that only intermediate and high-grade non-Hodgkin’s lymphoma of large-B cell type can be cured with chemotherapy, and ignore T-cell lymphomas and the highly curable Burkitt’s lymphoma. They neglect to mention the significant survival benefit achievable with high-dose chemotherapy and autologous stem-cell transplantation to treat newly-diagnosed multiple myeloma [4]. In ovarian cancer, they quote a survival benefit from chemotherapy of 11% at 5 years, based on a single randomised-controlled trial (RCT), in which chemotherapy was given in both arms [5]; however, subsequent trials have reported higher 5-year survival rates. In cancers such as myeloma and ovarian cancer, in which chemotherapy has been used long before our current era of well-designed RCTs, the lack of RCT comparing chemotherapy to best supportive care should not be misconstrued to dismiss or minimise any survival benefit. In head and neck cancer, the authors erroneously claim the benefit from chemotherapy given concomitantly with radiotherapy in a meta-analysis to be 4%, when 8% was in fact reported [6].

The authors do not address the important benefits from chemotherapy to treat advanced cancer. Many patients with cancers such as lung and colon present or relapse with advanced incurable disease. For these conditions, chemotherapy significantly improves median survival rates, and may also improve quality of life by reducing symptoms and complications of cancer.

Moritz omtaler også en annen studie fra 1990 utført av Dr. Ulrich Abel som del av sitt bevismateriale over hvor dårlig cellegift er. Men denne studien er egentlig ingen studie, mer en spørreundersøkelse utført blant en del leger på sykehus og uten at det er systematisert på noen måte. Det er i praksis bare en artikkel som omtaler en del uttalelser fra enkelte leger begrenset til en spesifikk type bruk av cellegift som ikke omfatter de to vanligste bruksmetodene:

* Abel’s verdict against the medicinal treatment of cancer is emphatically untrue for various kinds of lymph cancer, Hodgkin’s disease, leukemias, sarcomas, and testicular cancers in the male. These kinds of malignancies can be cured by chemotherapy with a high degree of probability, especially in children — an undisputed success. But these are, in any case, only a very small part of the new cases of cancer diagnosed every year.

* Abel’s doubts are not directed against chemotherapy when it is used in support of a curative operation, in order to shrink the tumor beforehand; nor do they apply to chemotherapy used prophylactically after an operation, to prevent a relapse (as an adjuvant).

Gorski skriver videre om dette:

These are, of course, the two most effective uses of chemotherapy that there are. I’ll grant critics that the types of tumors that can be cured with chemotherapy with a high degree of probability are a minority of tumors, but, contrary to what is implied in many uses of Dr. Abel’s work, they are not insignificant. For example, leukemias and lymphomas (Hodgkins and non-Hodgkins) add up to almost 10% of newly diagnosed cancers every year, and they are cured primarily with chemotherapy. Sarcomas and testicular cancers are much less common, but add them in and the total exceeds 10%. A distinct minority, yes, but the fact that many of these cancers can be cured with chemotherapy puts the lie to statements like the one by Mike Adams quoted above, which, not surprisingly, is parroted in Andreas Moritz’s little screed.

The second indication left out of Dr. Abel’s analysis, adjuvant chemotherapy, can, depending on the circumstance and tumor, be highly effective. Admittedly in early stage breast cancer adjuvant chemotherapy adds on an absolute basis only low single digit percentages to five and ten year survivals, but in more locally advanced breast cancer, particularly so-called “triple negative” breast cancer, the benefit is much more substantial.

Gorski påpeker også at cellegift har blitt vesentlig mer effektivt for enkelte krefttyper siden 1991:

Since 1991, also, we have made significant advances in improving survival using chemotherapy. I’ve used the example of colorectal cancer before, where, thanks to newer and better chemotherapy regimens developed over the last couple of decades that have improved survival in patients with liver metastases from 6 months to close to two years.

Et annet eksempel er at bruk av cellegift etter å ha blitt operert for brystkreft reduserer dødeligheten med en tredjedel. Samme studie, som så på 123 studier med over 100 000 kvinner, fant også en fremgang siden 80-tallet. (Gir man hormonterapi i tillegg til cellegift og kirurgi halveres dødeligheten sammenlignet med kirurgi alene.) Et klart eksempel på hvor effektivt cellegift er til denne type bruk, altså ikke direkte kurativt, men for å hindre tilbakefall, noe som til syvende og sist handler om liv og død.

Med andre ord bruker Moritz, og dermed også iLyskilden, en svært intellektuelt uredelig taktikk, som Gorski påpeker, og som jeg selv skrev i Fri Tanke. De forvrenger resultater, bærplukker studier som viser det de ønsker, og tar studier som ser på et snevert utvalg av tilfeller og generaliserer dette til å gjelde alle typer kreft i alle stadier. Det er til forveksling likt pur løgn.

1313047056 238150129 1 Pictures of Vitamin B17 Laetrile Amygdalin To Prevent Cure Cancer

Alternative kreftkurer

iLyskilden avslutter med å peke på alternative kreftkurer. Det første er selvsagt alternativ-yndlingen B17 (amygdalin/laetrile) som jeg har skrevet om i en av mine artikler på Fri Tanke. Kort sagt er det forsket mye på B17 uten at det har vist seg å ha noen god effekt på kreft. Det har også potensielt dødelige bivirkninger ettersom amygdalin, som finnes i kjernene på blant annet rå mandler og aprikosfrukt, brytes ned til det svært giftige stoffet blåsyre når det inntas i kroppen.

Det andre iLyskilden anbefaler er frukten graviola. Her skriver de:

En ny studie fra det katolske universitetet i Sør Korea kan fortelle om frukten Graviola som dreper kreftceller 10.000 ganger mer effektivt enn cellegift, uten tilsvarende bivirkninger.

Det de ikke nevner er at dette selvsagt var en «in vitro»-studie, altså bruk av graviola på kreftceller i petri-skåler i et laboratorium, ikke i kliniske studier på mennesker. Studien så også på effekten av menneskelige kreftceller «innpodet» i mus. En annen studie så spesifikt på effekten av graviola på kreft i bukspyttkjertelen, men det var også en in-vitro-studie, og for en spesifikk krefttype.

De aller fleste kreftkurer som virker lovende i laboratoriet feiler når de skal testes ut i kliniske studier, fordi det er en utfordring å få levert store nok doser av stoffet til kreftcellene uten å samtidig skade andre deler av kroppen, eller kanskje stoffet oppfører seg helt annerledes i kroppen enn det gjorde i laboratoriet. Det er klassisk taktikk fra alternative å peke til «mirakelkurer» som kun har laboratorie- eller dyreforsøk bak seg, uten å nevne at det aldri har blitt testet i kliniske studier.

Bare rundt 2 prosent av stoffer testet in-vitro har en effekt god nok til at de blir testet i dyreforsøk. I USA testes rundt 2500 stoffer hvert år, og National Cancer Institute har vært involvert i testingen av mer enn 400 000 stoffer totalt. Av stoffer som som testes i dyreforsøk eller i tidlige pilotstudier på mennesker er det bare rundt 8% som ender opp som godkjent medisin. Det er altså bare en mikroskopisk andel av potensielle kreftmedisiner som viser seg å være effektivt og trygge nok til at de tas i bruk.

iLyskilden hevder også at graviola er uten bivirkninger. Det ser ikke ut til å stemme om vi skal tro Cancer Research UK som skriver:

In laboratory studies, graviola extracts can kill some types of liver and breast cancer cells that are resistant to particular chemotherapy drugs. But there haven’t been any large scale studies in humans. So we don’t know yet whether it can work as a cancer treatment or not. Overall, there is no evidence to show that graviola works as a cure for cancer. Many sites on the internet advertise and promote graviola capsules as a cancer cure, but none of them are supported by any reputable scientific cancer organisations.

We know very little about how graviola affects the body. But we do know that it may cause nerve changes, causing symptoms similar to Parkinson’s disease. So it may have harmful side effects for some people. Always talk to your doctor before taking any kind of complementary or alternative therapy.

(Her hinter de vel til denne studien og denne studien.)

Soursop Fruit Kills Cancer Naturally 10 000 times stronger than Chemo

Nettstedet iLyskilden lenker til i sin omtale av graviola gjør dette til en stor konspirasjon fra legemiddelindustrien. Fordi man ikke klarte å lage en syntetisk og patenterbar variant av det kreftdrepende stoffet i graviolafrukten, ble de fantastiske resultatene holdt tilbake fra publikum. Det kan selvsagt være sant, og ut fra det jeg har lest om saken tyder enkelte ting på at det kanskje ikke er lagt så mye vekt på å forske videre på graviola som det kanskje burde vært. Men det betyr ikke at graviola dermed er en effektiv kreftkur, fordi glem ikke at det aldri er testet skikkelig i kliniske studier, og vi vet hvor få av de lovende kreftmedisiner som ender opp å være brukbare i praksis. Med andre ord kan man ikke si at en effektiv kreftkur er holdt tilbake, bare at en potensielt effekt kreftkur ikke er forsket nok på. Det er noe helt annet.

Husk også at om graviola viste seg å virke, og ble tatt i bruk, så ville det bare føye seg inn i rekken av nye cellegifter som stadig blir bedre. Graviola er altså også en cellegift! Ingenting tyder på at man kan kureres fra kreft ved å spise graviola i sin naturlige form, fordi det ville neppe gi store nok doser til de riktige stedene i kroppen. Det må nesten garantert tas i pilleform eller intravenøst i en eller annen konsentrert form med en mekanisme som gjør at det målrettet når frem til kreftcellene – altså cellegift.

Undertrykkes naturlige medisiner av legemiddelindustrien?

Jeg kan heller ikke gjenta nok ganger hvor feil det er at legemiddelindustrien ikke forsker på plantemedisin eller ikke-patenterbare legemidler mot kreft eller andre sykdomer. I bloggposten «Undertrykker legemiddelindustrien naturlige medisiner?» går jeg gjennom denne myten og viser til flere eksempler på det motsatte. Noen eksempler er aspirin, statiner og betablokker mot kreft. Ingen av disse er lenger patentbeskyttet og skal i følge cellegift-kritikerne derfor være uinteressante å forske på. Det er altså ikke korrekt.

Eller hva med naturlige kreftkurer som løvetann, resveratrol (fra skinnet til druer), silibinin (fra planten mariatistel), flavonoider fra frukt og grønt, DIM (fra brokkoli) og gurkemeie? Alt dette er naturlig, og alt dette forskes det på, ofte med støtte fra det offentlige.

I bloggposten skriver jeg også:

Amerikanske myndigheter har til og med vært en pådriver for å finne naturlige stoffer i kampen mot kreft. Allerede i 1955 iverksatte National Cancer Institute (NCI) i USA noe de kalte Cancer Chemotherapy National Service Center (CCNSC) for å samle inn og teste krefthemmende effekter i naturlige og syntetiske stoffer som ulike legemiddelfirmaer og institusjoner kunne sende inn for testing. et var gjennom dette tiltaket at taxol ble oppdaget, og NCI støttet videre arbeid med å samle inn mer av stoffet, utføre nødvendig forskning, og gjøre det tilgjengelig som endelig legemiddel.

Taxol er et klassisk eksempel på en cellegift utvinnet fra en plante. Andre naturlige legemidler er digitalis, aspirin og kinin. Ja, hele 70% av nye legemidler stammer fra naturen.

Å si at legemiddelindustrien undertrykker naturlige medisiner er altså beviselig feil. Selv legemidler som er patenterte for en type bruk i et land kan patenteres for annen type bruk i enkelte andre land. Det finnes altså få insentiver for å ikke ville finne naturlige kreftkurer der man kan.

Problemet er nok som regel heller at effekten viser seg å være svært mye dårligere i de innledende faser av kliniske studier enn de var i de prekliniske studiene, og at man derfor ikke finner det fornuftig å bruke mer penger på det. Dermed blir det så alt for lett for alternative røster å peke til de tidlige lovende studiene og erklære en konspirasjon fordi de utelater å si at senere studier var negative.

Konklusjon

I motsetning til hva iLyskilden hevder så er det liten tvil om at kreftleger ville valgt cellegift til de typer kreft hvor det faktisk er effektivt. Et flertall ville også valgt det der hvor det kun har en palliativ effekt, men naturlig nok vil også mange velge det bort i slike tilfeller fordi bivirkningene ikke gjør den ekstra levetiden verdt det. Leger er kanskje mer tilbakeholdne med å bruke slik palliativ behandling enn «folk flest» fordi de daglig ser hvor store bivirkningene kan være og har derfor et bedre grunnlag for å gjøre en vurdering av dette for seg selv enn de vi andre «lykkelig uvitende» har. Svært mange med langt fremskredet kreft har også urealistiske forventninger om hva cellegiften kan gjøre for dem.

Hver og en av oss må i en slik situasjon selv velge hva vi verdsetter mest. Høy livskvalitet i kortere tid, eller lavere livskvalitet i lengre tid. Dette gjelder likevel bare i de tilfeller hvor kreften er uhelbredelig og hvor den livsforlengdende effekten av cellegift er relativt liten. Dermed er det mange tilfeller hvor cellegift vil være et klart valg både for kreftspesialister og andre.

Cellegift er beviselig svært effektivt mot enkelte krefttyper, mens den er mye mindre effektivt mot andre krefttyper. Effekten totalt sett er likevel langt høyere enn de 2-4% som iLyskilden hevder, og da ser man kun på den direkte kurative effekten. Inkluderer man annen type bruk, for eksempel livsforlengende behandling, å krympe svulster før kirurgi/strålebehandling, eller å gi cellegift etter kirurgi/strålebehandling for å hindre tilbakefall, så er cellegift i alle høyeste grad effektivt i mange tilfeller.

Likevel har vi lang vei å gå i «kampen mot kreft». Med så mange varianter av kreft som igjen kan utarte seg på så mange ulike måter i kroppen, er det vanskelig å finne behandlingsmetoder som virker bredt. Man må som regel finne medisiner som angriper svært spesifikke typer kreft, og den forskningen går fremover med små steg. Men det går fremover, og statistikken jeg viser til i denne bloggposten forteller oss at overlevelsesraten har økt dramatisk for mange krefttyper de siste årene.

iLyskilden forvrenger altså fakta grovt, og det sjokkerer meg til stadighet å se hvordan de er villige til å forlede syke mennesker til å velge bort effektiv behandling. Den harde ekstremistkjernen bak iLyskilden representerer det aller verste fra alternativmiljøene, og de går villig over lik for å fronte sin ideologi. Vi får bare håpe at ikke for mange biter på.

 • kulegutt

  «tror på chemtrails»:
  det er ikk et spørsmål om tro, myndigheter innrømmer det verden over. i ofte i kjølevannet av «å dette for å endre været»…. HOHOHO :-) vil blir godt passet på folkens,, slapp av, gå hjem å se på mer TV… tihi

  «tror at 9/11 var en inside job»
  vitenskap veier sannsynlighet opp mot usannsynlighet. trodde du var tillhenger av vitenskap jeg tjomlid :-)

  «fleste kreftspesialister»

  flest eller ikke flest er det oppsiktsvekkende at et stort anntall avstår ifra sine egne metoder

 • Foruten ditt sedvanlige rama-språk, så var dette artig lesning, og fikk med utrolig nok til å tenke på denne: http://www.ted.com/talks/ben_goldacre_what_doctors_don_t_know_about_the_drugs_they_prescribe.html
  Altså, ikke spesifikt relatert til dette krefthysteriet, men heller i retning problemen med vitenskapelige publikasjoner, tidsskrifter og selektiv bruk av data.

 • 1) Chemtrails:
  Nei, det er ikke sant, og man må være temmelig tilbakestående for å tro noe sånt.

  2) 9/11
  Ja. Enhver påstand som er lagt frem av truthere er godt tilbakevist av fagfolk.

  3) Kreftspesialister
  Nei, det er ikke oppsiktsvekkende når du ser hva tallet omfatter. Du leste vel bloggposten? For krefttyper hvor cellegift har god effekt vil så godt som alle kreftleger selv velge cellegift.

 • kulegutt

  du har ikke gjort hjemmeleksa gutt.

  «chemtrails»
  det blir pratet om på nyheter som:
  et hemmelig militær projest.
  og værmodereringsforskning ved bruk av aluminiumspartikler.

  «911»
  1/1000 spørsmål:
  hvor blir bygning7 nevnt i «the 911commision»?

  jeg forstår at individer stiller seg kritiske til både 911+chemtrails evidens, men å skyve alt under teppet er bare klassisk ignoranse.

  «bloggposten»
  du veit at jeg er skeptisk til disse kildene. det overlater oss til ord-mot-ord på det feltet.

  og om chemtrails+911 er det bare å se på evidensen og høre på de over 1000 ingeniørene som understreker hvordan de må ha vært en kontrollert sprengning.
  det handler ikke om å spekulere.
  det handler om å vente på svar som sannsynligvis aldri kommer til å komme.

 • kulegutt

  jeg forstår hvis du vil konsentrere deg om artikkelen din.
  er jeg like interesert i 911og chemtrails som jeg er i kongens nyttårstale.
  ha en fin dag :-)

 • 1. Nei, ingen myndigheter innrømmer chemtrails, rett og slett fordi det ikke eksisterer. Herre jemini mann, kondensstriper er en av de mest opplagte og lett forklarlige fenomener som finnes. I tillegg er består chemtrails teoriene utelukkende av hull og feilaktige påstander. Det hele er mer komisk enn noe annet. Man må rett og slett være utrolig kunnskapsløs for å tro på det selv i 30 sek.

  2. All vitenskap bekrefter den offisielle/sanne historien om 9/11. Hadde giddet å sette deg inn i det, isteden for å kjempe for vrangforestillingene dine, hadde du forstått det i løpet av kort tid.

  3. Cellegift er den overlegent mest brukte behandlingen mot kreft, og vil forbli det i overskuelig fremtid. Det betyr immidlertid ikke at noen er fornøyd med denne metoden. Alle ønsker seg en bedre og mer effektiv metode for å angripe kreftceller, men der det er fare for spredning finnes det rett og slett ikke. Absolutt alle er enige om at cellegift er noe dritt, det er ingenting overraskende med det i det hele tatt. Det finnes ingen leger som sier at cellegift er fortreffelig og at vi nå kan slutte å forske på bedre behandlinger. Likevel det beste vi har, og det som gir det beste håpet om overlevelse, oftest i kombinasjon med kirurgi og/eller stråling.

 • 3. Ikke helt. Selv om cellegift er den viktigste medikamentelle behandlingen, så kommer det et stykke bak kirurgi og strålebehandling. Kvantitativt bidrar cytostatika med en veldig liten andel av kreftkurasjon, men det vil selvfølgelig avhenge mye av hvilken krefttype man snakker om. Som Gunnar skriver i bloggposten så brukes cellegift ofte i kombinasjon med både kirurgi og stråling, og bidrar blant annet med å redusere risikoen for tilbakefall. Men rent kurativt har det sammenlignet med kirurgi og stråling kvantitativt lite å si.

 • kulegutt

  1. søk på «chemtrails on news» eller no. og se et par dokumentarer.
  Men gjør som meg og hold deg skeptisk hele tiden, aldri tro på noe som helst. Men forhold deg til evidens og ikke omfavn en konklusjon bare fordi den er spennende, logisk og forklarende.
  2. dersom man forholder seg til offisielle/sanne historien uteblir vitale spørsmål.
  3. cellegift vil bli brukt i fremtiden fordi det er lønnsomt og det er ikke det beste alternativet.
  jeg anbefaler kvakksalveren Ty Bollinger(uavhengi etterforsker). han har veldig gode foredrag.

 • Realistiqus

  Grundig gjennomgang av en en ofte gjentatt påstand fra enkelte alternativ-miljøer. Dessverre tror jeg ikke dine godt dokumenterte fakta vil ha noen som helst påvirkning på de (u-)ansvarlige bak Lyskilden eller tilsvarende. De har nemlig bestemt seg for at sånn er det – alt snakket om å ha «et åpent sinn» gjelder ikke den andre veien…

  Det har likevel en stor verdi at du blogger grundig om dette. For hver ihuga troende er det 10 stykker som vaker i disse vannene uten å ha veldig sterke meninger, men lett lar seg påvirke i større eller mindre grad. Det er dem du kan nå, og gi informasjon nok til at de kan ta et veloverveid valg.

  Ooog – for å være pirkete mot meg selv, før noen andre etterspør dokumentasjon: Forholdet 1:10 mellom «troende» og «spørrende» er ikke ment som et faktum, men mer som en visualisering av situasjonen :-) Det eksakte størrelsesforholdet er p.t. en ukjent størrelse…

 • 9/11 … uhm. Hele den fortellingen er spennende, semi-god krim a la Da Vinci-koden eller en filmatisering av Varg Veum.

  For det første er det vanskelig å vitenskapelig bevise, eller motbevise, hvorfor, hvordan (altså ikke flyene, men prosessene, planleggingen, timingen etc) 9/11 skjedde, og eventuelt hvem som stod bak – dette har man bare en rekke uttalelser og påstander om, ikke nødvendigvis noe vitenskapelig på noen sider av bordet. Man kan feste lit og tillit til de folkvalgte, etterretning med mer, eller man kan være skeptisk, eventuelt man kan være riv ruskende på tulltur og hevde at mørkemenn står bak, illuminati og andre ting.

  Det er klart det alltid er en god grunn til en konspirasjon, man kan i hvert fall finne den, eller konstruere den, men det gjør den ikke mer sann. At effektene er reelle, vil ikke si at årsakene er effekter av konspiratoriske individers handlinger med dette målet for øye.

  At det kan være informasjon vi ikke sitter på om hendelsesforløpet opp mot, på og i etterkant av hendelsen i 2001 er nok klart, sikkert mange grunner til det. Men å hevde at ens posisjon, konspiratorisk eller ei, får støtte fra vitenskapen blir litt døvt – dette er snakk om tillit, retorikk og den beste (mest plausible) fortellingen – litt slik som vårt rettssystem fungerer.

  Man kan godt tro at CIA (eller noen andre stod bak), akkurat som man kan få tro på Gud, Krishna eller noen annen antropomorf metafysisk skapning, det gjør det derimot ikke sant eller korrekt – i hvert fall ikke plausibelt. Relativt gammel forskning viser for eksempel at Regndansene til såkalte (på den tiden brukte man sånne ord) primitive kulturer sin funksjon ikke hadde noe med regn å gjøre, men snarere var en funksjon og mekanisme for å skape samhold, enighet og kontinuitet til stammenes historier. Kan godt være de trodde at de skapte regn (som i HIMYM når Ted skaper regn slik at Robin ikke drar på firmatur), men det gjør det ikke sant av den grunn – tross fenomenologiske ideer om den sosiale konstruksjonen av virkeligheten (det er en noe annen virkelighet enn den positivistiske, deskriptive naturvitenskapelige virkeligheten). Jeg vet det ikke er lett å skille mellom dem, men det gjøres da stort sett hele tiden, av de fleste.

 • Spelaren

  Mens du venter på medikasjonen din: http://xkcd.com/966/

 • kulegutt

  det finnes ingen konspirasjoner, informasjonen er rett foran øyene våres.

  «støttes av vitenskap»
  – skjekk ut hvor mange grader det tar å smelte stålet i bygningen og hvor varmt flybensin blir under brenning.
  – skjekk ut hvordan en kollapsett bygning ser ut og hvordan en kontrollert sprengning ser ut.
  – kan en med småflylappen fly en boeng747?
  – og hva med bygning7. amerikanere som jeg har pratet med beskriver denne som «bygningen ingen prater om». og den nevnes ikke i «911commision».
  – hvorfor rapporterte brittisk media om bygning7 20min før den falt med fritt-fall-fart. den faller også med midten først som er et skoleeksempel på kontrollert sprenging.

  det handler ikke om å tro på noe som helst. det handler om å følge et vitenskapelig prinsipp hvor sannsynlighet veies opp mot usannsynlighet.

  dersom du tror på noe av denne infoen blir jeg skuffet. aldri tro på noe man leser, vær skeptisk/kritisk, ta alt til ettertanke, skyv ingenting under teppet finn et komfortabelt sted i uvitenhet og syng og vær glad.

  til slutt må jeg si at evidenser er overveldende og en femåring kan plukke ifra hverandre historien.

  dette er ikke dermed sakt at jeg tror på noe som helst. jeg bare veier evidensen og venter på svar.

  jeg veit det er behagelig å tro at myndighetene tar vare på oss som små bamsemuns. og jeg veit av erfaring at det må en voldsom mental omvelting for å i det hele tatt forstå at det kan være motsatt.
  det er ikke dermed sakt at jeg tror på det.

  jeg gjentar:911 er et like kjedelig tema som kongens nyttårstale.

 • Du er helt tydelig ikke skeptisk på en flekk hvis du tror chemtrails har noe som helst med den virkelige verden å gjøre… har du peiling på fly forresten?

  Og kom gjerne med «vitale spørsmål» som ikke har blitt tilbakevist gang på gang på gang på gang…

 • «Jeg stiller bare spørsmål» er den mest idiotiske holdningen man kan ta hvis man i det hele tatt er interessert i å finne ut fakta. Det virker som om du ikke er spesielt interessert i det…

  En tolvåring med noen timer i flightsim kan lære seg det grunnleggende til å få et fly som allerede er i lufta på avveie i relativt kontrollerte former. En som har hatt timer i småfly vil ikke ha noen problemer med å gjøre langt mer målrettede ting. For ikke å snakke om hvis han ved fysisk makt/tvang kan få piloten til å fly rimelig i nærheten før han selv overtar.

 • kulegutt

  «chemtrails har noe med virkeligheten å gjøre»
  jeg ser det prates om på amerikanske nyheter.
  «militæret som sprayer metaller osv osv osv».

  spørsmålene er ikke tilbakevist. de er ignorert.

 • kulegutt

  «stille spørmål=idiotisk holdning».
  spørsmål er en vital det for evolusjon.
  den vitenskapelige metode består av observasjon – hypotese – forskning – eksperiment – observasjon – analyse – gjentakelse.
  men ingenting av dette er relevant dersom man ikke lurer på noe.
  spørsmål 1: hva skjedde med bygning7
  spørsmål 2: hvorfor blir man stungunna eller kastet ut av pressekonferanser dersom man stiller spørsmål om rundt 911.

  spørsmål 3: hvorfor bedriver eliten et ofringsliknende rituale i redwoodskogen midtsommeraften.

  spørsmål 4: hvorfor er de så hemmelighetsfulle når det stilles spørsmål ved ritualet.

  spørsmål 5: hvorfor opphører demokratiet når militæret skal eksperementere med utslipp av metaller i atmosfæren.

  – – men alt dette er bare en «idiotisk holdning». «kom det tilbake i rekka gutt, skru på tv’en og hold munn»

  «ikke interessert i fakta».
  det er nettop fakta som er grunnlaget for å skape en vitenskapelig hypotese. og jeg forholder meg utelukkende til fakta dersom jeg gjør etterforskning.
  problemet oppstår dersom man stoler blindt på det som tilsynelatende er mest sannsynlig, da får vi dogmatisme som preger ortodoks vitenskap alt for mye.

  «12 åring kan lære seg en boeng747 på noen timer»
  dette har jeg ingen grunnlag for å motsi.

 • jensus

  Hysj, dette er noe folk flest helst ikke forholder seg til – de har etablert et verdensbilde som er uforenlig med dette.

  ” Tar de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du lykken ifra ham med det samme”

 • jensus

  Du virker ikke så lite tilbakestående selv. Her er en kort, dansk dok, «den sunde skepsis», om 9/11. Den offisielle rapporten er uten tvil en parodi.

 • kulegutt

  satire er klassisk teknikk for å undervurdere/debunke/latterligjøre.

  «medikasjonen»
  alle skeptikere som utfordrer ortodokse dogmer blir møtt med slikt.
  som da fysikeren Ignaz Philipp Semmelwei ble latterliggjort etter han publiserte sin teori om at mangel på håndvask mellom operasjonene var årsaken til overflod av post-operasjon-infeksjoner.
  i dag er håndvask en selvfølge.

  latterliggjøring – motstand – selvfølge
  dette er den klasssiske ruten kontroversiell informasjon må ta før det når almenvitenskap.

 • Synes virkelig ikke 9/11 har noe som helst å gjøre med tullete alternativbevegelser. Den offisielle versjonen henger virkelig ikke på greip og strider mot all sunn fornuft.

 • Anders

  Imponerende stykke arbeid. Tar av meg hatten for grundig og spennende lesestoff, som mange har mye å lære av!

 • Du bør fjerne parentesene rundt u’en i uansvarlige.

 • Spredo

  Det er klart 9/11 er regissert.
  Jeg så det nemlig på TV, og jeg vet jo fra før at alt jeg ser på TV er regissert av en eller annen.
  I tillegg var det påfallende MYE av det, noe som tyder på at nyhetsavdelingene rundt om i verden var KLAR til å sende da dette startet. Det ville de aldri ha klart om de ikke var advart.
  Vi vet jo også at fly ikke har noe i bygninger å gjøre, derfor virker det også som noe som er planlagt av en eller annen FX-fyr.

  Så ja, man trenger ikke så mye mellom ørene for å skjønne at det hele var juks.

 • pianopilot

  Repeterer hva jeg har skrevet ved tidligere innlegg fra deg: det er for lite fokus på å forebygge sykdom. Vi er for opptatt av «quick fix», og vil helst leve som vi gjør – konsekvensløst – og håper at det snart kommer en kur som «tar kreften på dagen». Og så er det på`n igjen – uberørt siger vi nok en gang tilbake til gamle rutiner. Jeg skulle ønske flere av oss forstod at du har ansvaret for din egen kropp og må være bevisst på valg du tar vedrørende din egen helse. Kreft slik jeg forstår det økte betydelig blant befolkningen i USA fra starten av 1900 tallet og til nå. Det er for de fleste ikke et spørsmål om «hvis» men snarere «når». Jeg tør påstå at et dårlig kosthold kombinert med mye stress er roten til de fleste sykdommer. Det er ikke slik at kroppen vår «bare er designet for å bli syk». Du har som regel ofte gjort noe for å bli det…

 • fbruvik

  Så lenge du ikke snakker om klima så er jeg alltid 100% enig med deg i alt du skriver.

  Stå på! Ta rotta på svindlerne!

 • pianopilot

  Jeg har småflylappen, og har fløyet utallige timer i 737-NG simulator ved Oxford Flight Academy. Jeg sliter med å fly 747. Så det var mest synsing fra din side. Jeg har vokst opp i et flymiljø og fløyet i både England og Norge. Det som er påfallende er hvor «dårlig» den alminnelige småflygeren er til å fly. Ja, de har så klart stått eksamen og oppflyving – men det er ikke vanskelig. Selve læringsprosessen kommer etterpå. Har enda ikke opplevd en eneste dyktig pilot som kun har PPL (Private Pilots Licence). De fleste «småfly» har instrumentasjon som en olabil. Som sagt har jeg hatt veldig mange timer på 737-NG simulator ved Oxford Flight Academy, og jeg tør påstå at en alminnelig småflyver ikke en gang hadde funnet Autopilot-Disarm knappen på stikka. (dette var bare som svar til at småflygere kan fly 747. Jeg stiller meg nøytral til deres diskusjon om 9/11 )

 • HansErikHansen

  Hvordan blir man egentlig konspirasjonsteoretiker?? Altså, sånn som «kulegutt», hva slags omgivelser er det som tillater at man blir så nedsnødd ??

 • kulegutt

  det finnes ingen konspirasjoner
  det finnes ingen teorier
  jeg forholder meg utelukkende til fakta og drar ingen raske konklusjoner. klassisk kritisisme og vitenskap definerer omgivelsene som tillater en som kulegutt å bli så nedsnødd.

 • Trodetellerei

  Jeg ser du ikke har fått svar på denne, og jeg forstår hvorfor. Det setter hele Gunnar sin vitenskapelige metode i et dårlig lys. Jeg har studert fysikk og matematikk i London, og har lenge vært klar over mye av det Ben Goldacre snakker om. Vi velger oss ut en autoritet som vi stoler blindt på. I Gunnar sitt tilfelle er det vitenskapsmenn og leger. La oss ta et eksempel på hvorfor dette ikke er den beste kilde til informasjon: Du sier til meg at sukker dreper, og jeg – som har en motsatt oppfatning av deg (hypotetisk) – går derfor til en kilde som støtter mine påstander; sukkerindustrien. De har selektert studier gjort på sukker som støtter deres videresalg av raffinert sukker, og sier at dine påstander er tøv. Jeg kommer tilbake til deg og forteller deg at sukker ikke dreper fordi sukkerindustrien har sagt det. Problemet vi møter er når vi forhandler med sektorer av samfunnet som har enda mer autoritet. Hvis jeg har gjort forskning på vaksine X og funnet ut at denne er helt unødvendig for barn å ta i en alder av 2 timer. Du er uenig i mitt syn, og tar dette opp med det selskapet som produserer vaksinen – og får beskjed om at dette er tøv. Den er essensiell, og viktig å ta. Du kommer tilbake til meg og sier at jeg tar feil på grunnlag av hva dette selskapet fortalte deg, og hva deres forskningsrapporter tilsier. Slik går det frem og tilbake. Med andre ord: det vil aldri bli enighet fordi alle mener de har rett, og fordi alle mener de har de ultimate kildene – men glemmer i det store og det hele hvem som gir informasjonen, og hvor mye av sannheten vi har tilgang til. Husk; legemiddelindustrien er en entitet på samme måte som Alternativbransjen AS – en entitet som er avhengig av å tjene penger. Det er gjort utallige eksperimenter for å bekrefte hvilken effekt autoritetsfigurer har på individet. Det mest kjente er Milgram-eksperimentet.

 • kulegutt

  jeg liker ironien din.
  du bekrefter den almene «storebror-passer-på-oss» holdningen med en klassisk latterliggjørende urealistisk ironi.

  jeg unner deg komfortzonen og har ingen ønsker om å overbevise noen om noe som helst.
  jeg sier ikke at det jeg sier er sant, men at evidensen er overveldende, og eliten ignorerer vitale spørsmål.

 • HansErikHansen

  Ok, jeg er oppriktig nysgjerrig, så fortell gjerne!
  Når slo skepsisen til allmenne aksepterte forklaringer inn? Hvor gammel er du? Har du utdannelse utover videregående, i såfall hva? Hvor kommer du fra, by – tettsted?
  Deler dine nærmeste din skepsis eller er det først og fremst på nettet du finner likesinnede ?

 • kulegutt

  mine nærmeste deler overhodet ikke min skepsis, tvert imot.

  det handler ikke om å finne likesinnede. det handler om å analysere fakta og veie sannsynligheter.
  i dag sprer denne type skepsis seg med storm til almenheten hvor mennesker av alle samfunnslag og utdanning begynner å stille vitale spørsmål.

  jeg utelot den personlige infoen grunnet dens verdiløshet i dette forumet.
  som sagt er kritisk tenkning et potensial alle innehar.

 • HansErikHansen

  Ok! Lykke til videre. Mitt tips dog, ikke bruk for mye energi på det! Livet er vanskelig nok som det er uten chemtrails og insidejobber

 • kulegutt

  takk for kloke ord(ikke ironi).

  jeg er tidligere offer for weltschmerz men har nå en funnet en behagelige plass i uvitenhet og ydmykhet.
  0% av tiden min angår elitistisk ugang.
  måtte bare slenge inn en kommentar nå som tjomlid var så godt i gang. for morroskyld alene.
  i dag interesserer jeg meg for blomster. mafiabedrifters hemmeligheter og hemmelighold er gårdsagens nyheter.

  igjen.
  takk takk

 • Klassisk konspirasjonsteori… God underholdning :)

 • kulegutt

  hvilken konspirasjon??
  hvilken teori??
  men underholdningen er god, den ser jeg

 • Spredo

  Jeg regner i utgangspunktet med at storebror har mer enn nok med sitt, og ikke trenger passe på noe som helst hva «oss» angår.

  Ellers må jeg si jeg setter pris på at du ikke forsøker å overbevise meg om noe som helst.
  Når du da først er igang, kan du være så vennlig å forsøke å overbevise dine meningsfeller om det samme? Det ville virkelig gjort min del av verden tilnærmet fantastisk.

 • kulegutt

  «storebror har nok med sitt»
  det hadde vært helt genialt om eliten kunne faktisk holdt på med sitt og ikke pushet sine totalitære visjoner.

  «overbevise mine meningfeller»
  det handler ikke om meninger, men om vekten av evidensen som presenteres.

 • Besserwizzer

  Jeg lurer på om det egentlig var kulegutt som stod bak på 9/11 og utøya, men prøver å lede oppmerksomheten mot politikere/jødene/illuminati/big pharma/eliten (stryk det som ikke passer) for å slippe unna selv. Han høres kanskje skrudd ut, men gutten har faktisk en plan, han ;)

 • Morten Horn

  Hei Gunnar Tjomlid,

  [ADVARSEL: Litt unyansert og provokativt og overdrivende innlegg følger! Må ikke leses bokstavelig, men kan gjerne brukes til ettertanke!]

  Takk for nok en grundig gjennomgang, og eksemplarisk disseksjon av bombastiske, men uholdbare argumenter. Det er slik man må gjøre det.

  Men – siden du er skeptiker ønsker du vel også at man skal være skeptisk tilbake!?!

  Når du nå har demonstrert at onkologer sier «ja», ikke «nei», til cellegiftbehandling – neste spørsmål blir jo da: Hva er egentlig det vitenskapelige eller empiriske grunnlaget for denne holdningen til cellegift hos onkologer? Hva former dem?

  For meg som ikke er onkolog, men nevrolog, ser onkologien utenfra ut som en spesialitet med enormt fokus på utprøvning av nye cellegiftkurer. Inntrykket man får – utenfra sett – er at nesten enhver kreftpasient settes på en eller annen eksperimentell behandling.

  Felles for disse behandlingsregimene er at de 1) mangler solid dokumentasjon og ikke minst langvarig erfaring mtp. langtids-effekt og -bivirkninger, 2) gir til dels store bivirkninger under kur, slik at mange pasienter tas av behandling, og 3) er helt fantastisk dyre.

  Dessuten får man inntrykk av at det for veldig mange av disse kreftbehandlingene er veldig kort vei fra utprøvningen i legemiddelfirmaet til utprøvning i sykehussettingen. Forståelig nok – for i sykehuset finnes pasienter med kort levetid og et desperat ønske etter å prøve noe, hva som helst, som kan hjelpe dem til å vinne litt mer tid. Tanken på å gjøre en langtekkelig, grundig utprøvning før man gjør disse medikamentene tilgjengelig, er nok vanskelig. Ikke minst for leger med stor omsorg for sine pasienter, og et ønske om å gjøre godt. Men konsekvensen blir altså – slik jeg som ser dette utenfra, uvitende, får inntrykk av – at ordinære sykehuspasienter blir «forsøkskaniner» i et omfang som er uvanlig for mange av de andre pasientgruppene i helsevesenet.

  Vi andre spesialitetene gjør også kliniske studier, bevares, og inkluderer våre pasienter. Mitt poeng er at inntrykket mitt er at en langt større andel av kreftpasientene inngår i studier, enn mange eller de fleste andre pasientgrupper.

  Hvis du virkelig skal være skeptisk, så kan du jo spørre: Hva får sykehuslegene igjen for å bidra med alt det styr og ekstraarbeid legemiddelutprøvning medfører? Vel, vi får vel sjelden direkte kronasjer, men ofte gir slikt samarbeid pengeutbetalinger til sykehusavdelingen, gjerne til et forskningsfond. For mange av oss leger er vårt vitenskapelige arbeid morsomt, og for mange prestisjefylt. Uansett er det interessant å ha midler til å delta på konferanser verden rundt etc., eller frikjøpes for forskningsprosjekter.

  Jeg sier ikke nå at kreftleger eller andre leger er korrupte (jeg har forøvrig selv deltatt i en legemiddelutprøvning). Men det er altså ingen fri lunch, heller ikke for legemiddelfirmaene.

  Så dersom man virkelig skal være skeptiker her – hvorfor ikke granske mer skeptisk hvilke motiver som driver oss leger, eller i dette tilfellet kreftlegene? Ikke at de er snuskete – men jeg får en følelse (basert på min kanskje fordomsfulle lesning av mange av dine innlegg tidligere også) at du har et snev av todeling/splitting her: At vi legene og rasjonalistene får en slags glorie, vi er liksom bare snille og kloke, mens disse åpenbare lurendreierne som driver uvitenskapelig alternativt snyteri av sårbare kreftpasienter er skurkene. Kanskje er virkeligheten noe mer nyansert?

  Selv om man uten videre aksepterer at det kun ligger edelmodige motiver bak onkologenes oppslutning om cellegiftbehandling – er vi sikre på at det faktisk er rasjonelt og dokumentert at denne begeistringen er godt fundert?

  Noen cellegiftbehandlinger gir en dokumentert forlenget levetid – men noen ganger bare i størrelsesorden få måneder. En ting er hva pasientene egentlig MENER er verdifullt for egen del – for mange døende og syke pasienter er det vanskelig å gjøre en selvstendig vurdering av hva som egentlig er i deres egen beste interesse. Ikke fordi de ikke SELV er den viktigste bedømmer av hva som er bra for dem – men fordi de ikke har kunnskapene og know-how’en om hva framtiden vil bringe, hvordan kreftbehandlingen vil virke på dem, hvordan bivirkningene vil arte seg. Heldigvis har vi mennesker en tendens til optimisme, det er vanskelig å forholde seg prosentvise risikotall. Dersom vi først har gjort et valg – f.eks. valgt å ta imot tilbud om cellegift – er det krevende dersom vi i ettertid, når døden likevel nærmer seg, skal erkjenne overfor oss selv og omgivelsene at vi valgte feil – vi får et behov for å forsvare våre egne valg.

  I disse uhyre vanskelige valgene er vi mennesker veldig sårbare og mottagelige for påvirkning utenfra – ikke minst legens holdning. En kollega sa: «Jeg kan informere en pasient til å godta et hvilket som helst inngrep!» Dette er viktig å være klar over – hvor enorm makt vi leger har til å påvirke sårbare, fortvilede, tillitsfulle pasienter.

  Vi leger har et sterkt ønske om å hjelpe pasientene våre, og vi vet at forlenget levetid står høyt, høyt på de fleste pasienters ønskeliste. Hvordan påvirker dette hjelpeønsket, denne omsorgen for pasientene våre, den informasjon og vinkling vi gir?

  OK. Husk nå: ditt utgangspunkt, Gunnar, var å avvise påstanden om at kreftleger er negative til cellegiftbehandling, og vise at de heller er positive til dette. Du var nyansert om hva som er best for den enkelte, i din oppsummering. Men like fullt er ditt meget lange og grundige innlegg lett å lese som et forsvar for den skolemedisinske, evidensbaserte kreftbehandlingen med bl.a. cellegift. Det er i DETTE lyset man må lese MITT innlegg, som altså prøver å nyansere ditt forsøk på nyansere en unyansert påstand! (puh…).

  For å si det klart: Jeg er IKKE skeptisk til onkologenes bruk av cellegiftbehandling – aller mest fordi dette er noe jeg bare ser fra utsiden, stort sett, og ikke har innsikt i. Men jeg ER litt skeptisk til det at jeg synes jeg hører så merkelig lite støy fra kreftlegenes leir: Her jeg går og lytter sånn halvveis, så synes jeg liksom ikke jeg hører noe larm fra kreftleger som diskuterer, engasjert og selvkritisk: Er det riktige prioriteringer vi gjør? Skal vi satse på nok et svinedyrt legemiddel med usikker eller moderat effekt, eller skal vi satse på f.eks. å gi god palliativ behandling og omsorg som vi VET virker? Når er nok nok? Hvordan kommuniserer vi kunnskap om risiko for bivirkninger? Det er mulig det går en heftig debatt om dette blant onkologene, det er bare at jeg føler liksom ikke at noe av denne debatten når ut til oss som står rundt. Og jeg opplever små drypp som liksom gir meg følelsen av at onkologene har et litt for stort fokus på å gi behandling, og at andre viktige aspekter tidvis får for liten oppmerksomhet.

  Hvordan er det så med nevrologien? Like ille, antagelig! Og på seg selv kjenner man andre! Mitt fag har så langt ikke hatt så mange dyre og dramatiske behandlinger å tilby. Men det er all grunn til å tro at de kommende tiår vil gi en revolusjon nettopp innen nevrologien – det har allerede startet innenfor MS-behandling. Hvordan vil vi nevrologene takle disse utfordringene, når legemiddelfirmaene begynner å oversvømme oss med nye og fantastiske medikamenter? Så langt har vi taklet det bare sånn halvveis, synes jeg. Og den kritiske, reflekterte debatten er nokså svak, om ikke fraværende. Vi nevrologer bør skjerpe oss, passe på at vi ikke i velment og kjærlig omsorg for våre pasienter lar oss friste til å nistirre på avanserte behandlingstiltak, overdriver nytteverdien og neglisjerer ulempene, og gjør dårlige prioriteringer mtp. hva våre pasienter har aller mest behov for.

 • Guest

  Nei, det handler ganske enkelt om at du sa du skulle la meg være i fred, og jeg ba deg si det videre til de andre som har samme mening som deg.

 • Godt gjort å ikke se konspirasjonene og teoriene i vedkommenes innlegg.

 • kulegutt

  klassisk historisk/politisk korrekt latterligjøring.

  dersom den offentlige historien bærer validitet har de etablerte media konsernene gjort en god jobb for å få det til å se ut som en dekk-historie.

  og jødekortet er det billigste av det billigste.
  alle folkegrupper har en mafia.
  dersom jeg snakker om den MS13 og kaller de for mexicanerne, vil det være en urasjonell generalisering.

 • groms

  Kan ikke du forklare? Dét tror jeg vil være underholdende!

 • Hadde det ikke vært for at din agenda åpenbart er å konsekvent støtte skolemedisinen samt fokusere på forhold som IKKE er et (folkehelse)problem, som at enkelte unngår aspartam, mikrobølgeovner og mobilstråling, så kunne kanskje dette vært noe å skrevet om http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2013/04/21/over-5000-smabarn-fikk-omstridt-hostemedisin

 • Ser ut som du slettet denne kommentaren om hostemedisin? Fikk varsling må mail, så der leste jeg den. Du skriver at jeg konsekvent støtter skolemedisinen og viser til en artikkel om hostemedisin for barn. Hvis du hadde fulgt mine debatter på Facebook og Twitter ville du sett at jeg konsekvent har vært kritisk til bruk av hostemedisin fordi det mangler dokumentasjon på effekt. De reseptfrie er bare placebo, og de som krever resept har en hostedempende virkningsmekanisme som er plausibel, men det er vanskelig å finne god dokumentasjon på effekt. Er det i tillegg farlig finnes det hvertfall ingen grunn til å bruke det.

  Du er flink til å bygge stråmenn.

 • gsn88

  Man lever betraktelig lengre nå enn i 1900. Følgelig er det større sjanse for cellemutasjoner og flere får kreft. I stor grad er dette en konsekvens av at vi ikke i like stor grad dør av infeksjoner o.l i ung alder. Miljøgifter, kosthold, røyking osv. har selvfølgelig også stor innvirkning, men det er ikke nødvendigvis så enkelt som at om vi fjerner dette så forsvinner kreften også (men det hadde helt klart hatt en effekt)

 • kulegutt

  ok! jeg skal ikke prøve å ta bananene ut av ørene dine.

  hele fenomenet minner om «elefanten i stua scenarioet».
  jeg kan stå å hoie og skrike, uten hell.
  fordi det er individet selv som må skru av tv’en, reise seg opp fra godstolen og lokke opp øynene.

  når det er sagt er 911avsløringen totalt uvesentlig med mindre man er spesielt interesert(som ikke jeg er).

  M.a.o: det er ikke avgjørende at folk bevistgjøres myndighetenes ugang i detalj, det kan bare gjøre ting vondt verre.
  en generell forståelse av det monetære systemets svulstliknende natur er derimot essensielt.

  det monetære systemet:
  – penger skapes av gjeld
  – å det kreves renter på noe som ikke eksisterer
  – hele systemet bygger en falsk anakelse om at jorda bærer ubegrensede ressurser.
  – dets hirarkiske natur minner om et globalt pyramidespill
  – planlagt foreldelse av salgsprodukter er et resultat av dette uholdbare systemet.
  – historisk har systemet har spilt en god og viktig rolle, men nå er det gått ut på dato.
  – forandringer skjer aldri over natten. første steger er at den kollektive bevistheten gjennomgår en evolusjon mot en mer global, ressursbasert økonom

 • MortenO

  Kulegutten.
  Du som er skeptisk og tydeligvis sitter på masse (påstått i alle fall) kunnskap:
  Vet du hvor høy temperatur stål trenger for å ende i flyt med den belastningen den ble utsatt på i den etasjen kollapsen startet?
  Vet du i det hele tatt at stål endrer karakteristikk avhengig av temperatur og at selve smeltepunktet for legeringen benyttet i denne konstruksjonen strengt tatt er helt uinteressant?

  Hvilken som helst byggingeniør med litt mekanikk- og konstruksjonsfag i ryggsekken skjønner at du er på bærtur.

 • kulegutt

  litt tidlig med bærtur.

  og til den andre infoen stiller jeg meg 100% åpen for ny kunnskap.
  veldig bra at pro-establishment folk klarer å komme med konstruktiv tilbakemelding og ikke bare latterliggjøring.

 • MortenO

  Du kan jo begynne med denne wiki-artikkelen: http://no.wikipedia.org/wiki/Utmatting#Effekter_av_milj.C3.B8et

  Sitat:
  «Høye temperaturer fra omlag 200°C gir reduserte utmattingslevetider. Dette håndteres ofte under begrepet kryputmatting. Kryputmatting beregnes som et tillegg til annen utmatting (Palmgren-Miner summen) som summen av t / Td. Der t er varigheten av hvert tidsintervall som betraktes. Td er tillatt varighet for en gitt spenning og temperatur, og bestemmes fra tester eller tas fra standarder. Denne summen og Palmgren-Miner summen skal til sammen være mindre enn tillatt delskade. Effekten på vanlig stål er betydelig ved temperaturer over 400°C, men effekten er også avhengig av ståltype.»

  Kortversjon: Allerede ved ca 200°C vil metallet svekkes (tennpunktet til diesel ligger vel i det området) og ved 400°C er det en betydelig svekkelse. Denne temperatursvekkelsen kommer selvsagt på toppen av andre påkjenninger, f.eks et fly på 150tonn som dundrer inn fra sida…

 • Milgram er nylig gjort igjen etter sigende – med mer eller mindre samme rammer og utvalgsmetode som det opprinnelige studiet (trosse etiske problemstillinger). Funnene er vel ikke akkurat enestående i dag – mer en selvsagthet – men det er jo fortsatt spennende å se hvor lett folk lar seg lede, være seg av fundamentalister som Dawkins eller Westboro Baptist Church, eller bare en kis i en hvit frakk som sier det er greit å torturere… egentlig litt artig at Milgram-studiet på sett og vis verifiserte enkelte ideer Freud hadde om massepsykologi, men han om det.

  Det er dog ikke poenget med min overstående kommentar å svartmale Tjomlids poeng – ikke det, jeg har uttrykt meg kritisk om hans rabuleringer tidligere. Mitt poeng er bare å påpeke at legevitenskapens «fortreffelighet» ikke nødvendigivs er så suveren og ufeilbarlig. At det er en ukultur innenfor den vitenskapen – som de en del andre – når det kommer til å ikke publisere negative resultater, ved å velge bort negative funn til publikasjon tildekker man forskning og resultater. Det er ikke et argument for at new agere og krystallavhengige er likestilt eller på noen måte noe annet enn kvakksalvere når det kommer til en kurativ behandling (etter de kriteriene historisk lagt ned av legevitenskapene). Det skal likevel være sagt at livskvalitet ikke nødvendigvis kommer i pilleform, intravenøst eller ved hjelp av radioaktiv stråling. Selv om dette også langt på vei kan være en kilde til et bedre liv, ofte med bedre utsikter enn alternativene. Spørsmålet er vel hva målet er.

  Det er ikke noe konspiratorisk over dette, som enkelte her har kommentert, det er edruelig vitenskapskritisk sans, noe man lærer om man tar en dugelig vitenskapelig utdannelse som ikke bare forholder seg til Illustrert Vitenskap og annen populærvitenskap. Selv om disse også kan være kilde til mye kunnskap og spennende forskning. Så er vitenskapene også styrt av sosiale relasjoner – les gjerne fysikeren Thomas Kuhns arbeid på akkurat dette, om man ikke har kjennskap til han så har man oversett viktige vitenskapshistoriske trender.

  Eksempelvis så kan man nevne det som i dag regnes som et faktum: tektoniske plater. Det tok noen tiår før dette ble allment akseptert av det geologiske og geofysiske vitenskapelige miljøet – og selv i dag er det geofysikere (http://no.wikipedia.org/wiki/Karsten_M._Storetvedt) som abonnerer på andre forklaringer. Dette paradigmeskifte, evt vitenskapelige revolusjon (Kuhns arbeid tar for seg dette fenomenet), er preget av interesser, ego, ry og prøving og feiling. Det er en historisk og sosial størrelse. Eksempelet med tektoniske plater er nok ikke unikt – Storetvedt i dag er pensjonert og mer eller mindre latterliggjort i det større geofysiske miljøet. Det er spesielt når det kommer til mindre «sikre» vitenskaper, som for eksempel farmakologi og legevitenskap at interesseulikheter og lignende kan prege faget. Jeg tror dette er sunt, men jeg tror også at manglende publikasjoner kan belyse ting man i dag ikke vet nok om. Farmakologien er jo historisk sett en svarteper på noen områder – spesielt i samspillet med leger som er for liberale eller har for lite kjennskap til produktene de skriver ut. Det vil jo ikke si at de er «onde» eller at negative konsekvenser er tilsiktet, verken legene eller legemiddelindustrien, men kostnadsrammene er stramme og incentiver for profitt står sterkt – kanskje ikke dominerende om man skal være snill, men i hvert fall sterkt nok til at det preger forskningsdelen.

 • Som jeg sa i mitt opprinnelige innlegg så mener jeg ikke at en småflypilot kan fly en 747 helt alene, men at en person som har en god del timer bak stikka på et fly, og som lar piloten fly nærme nok på egenhånd (under tvang selvfølgelig) vil kunne overta stikka uten å styrte umiddelbart. Det var dessuten to 757 og to 767 som ble kapret 11/9.

 • «Evidens»? Bruk nå god norsk og kall det «bevis»…

 • «Vi velger oss ut en autoritet som vi stoler blindt på.»

  Allerede her går det feil. Hvis inntrykket ditt av denne bloggen er at Gunnar stoler blindt på noe eller noen som helst, så har du ikke lest og forstått mye av blogginnleggene. Det hander om å gjøre seg opp en mening om hvem man mener besitter den beste og mest korrekte kunnskapen. Joda, legemiddelfirmaer har selvfølgelig en agenda når de lager sine forsøk. Samtidig så har de faktisk nok penger til å gjøre skikkelige forsøk, slik at kvaliteten på forsøkene som oftest er langt bedre enn tilsvarende. Skal man gjøre en metaanalyse så tar man dette med i betraktningen, og unngår på den måten å «stole blindt på» noe som helst, men velger seg ut den informasjonen som har den mest solide bakgrunnen, totalbildet tatt i betraktning.
  Ditt eksempel med vaksinen er på villspor. Rapporter og undersøkelser fra firmaet som produserer er kun en del av informasjonen man må benytte seg av. I all hovedsak vil man benytte seg av tall fra f.eks. folkehelseinstituttet, samt uavhengige forskningsinstanser som vil kunne sammenligne f.eks. områder der vaksinen er utbredt med områder der den ikke er utbredt, og se på forekomster av forskjellige typer sykdom.
  En god metaanalyse glemmer på ingen måte opphavet til informasjonen. Dette er med i evalueringen av informasjonens kvalitet. Men det er også ting som studiens sammenstilling og gjennomføring. Dersom gjennomføringen er av god kvalitet så teller det godt opp på pluss-skalaen, selv om den har negative trekk som f.eks. at den er bestilt av produsenten av det som skal undersøkes.

 • Dette er helt riktig slik jeg ser det, men problem oppstår når resultater har uteblitt, ikke publisert og lignende – som da skjer i altfor stor grad (at det i det hele tatt skjer er «altfor stor grad» etter min mening). Derfor vil en ikke kunne oppgjøre seg en dekkende (nok) mening om hvem som besitter den beste og «mest korrekte» kunnskapen, fordi man vet ikke, man kan ikke vite. I hvert fall om man skal ha skepsisen og det kritiske standpunktet på sin side, så blir posisjonering om «best» eller «mest korrekt» problematisk og useriøst, snarere fremstår det som posisjonering og at man «tar parti» fremfor å drive skepsisen, fornuften og kritikken videre mot noe bedre.

  Det er viktig å belyse de villedende trendene som new agere og kvakksalvere skaper og trekker folk ned i – ved å ta seg godt betalt, love løgner og lignende. Det er dog problematisk å ikke rette det samme (eller et lignende) kritiske blikket mot de trendene som eksisterer innenfor de mer eller mindre stuerene vitenskapene – om man har litt integritet og fornuft i behold, med et noenlunde dannet og vitenskapelig fundament, burde man rette lignende skytts mot det hegemoniet vi har i dag – de fleste vitenskapelige utdannelser av kvalitet lærer og ønsker dette av sine studenter og fremtidige pionerer. Spesielt burde man vie tid og oppmerksomhet mot vitenskapsteori, epistemologi og gjerne også ontologiske spørsmål også.

 • Det sjokkerer meg gang på gang hvordan de som hevder å være «ekte skeptikere» fordi de er skeptiske til «alt», og dermed som regel er mer enn villige til å svelge konspirasjonsteorier ukritisk, lirer av seg «spørsmål» som de kunne funnet svaret på ved å google i fem minutter. Å komme trekkende med ting som ble debunket/forklart for 10 år siden er mildt sagt litt merkverdig. Man kunne nesten tro at alle disse spørsmålene som stilles ikke egentlig stilles fordi man ønsker svar. Fordi svarene er gitt gang på gang.

  Det er akkurat som kreasjonister som kommer med 50 år gamle argumenter om evolusjon og «bare stiller spørsmål» når de kunne funnet svaret selv på fem minutter om de virkelig ønsket svar. Eller AGW-fornektere.

  De som «bare stiller spørsmål» om 9/11 bør først jobbe litt for å finne svarene, og så legge spørsmålene døde når de ser at gode svar finnes.

  Et sted å starte er f.eks. her: http://www.debunking911.com/

 • kulegutt

  + at man kan tydelig se at søylene bøyer seg innover før kollapset.

  dette tyder på at varmen har påvirkets metallets struktur betraktelig.

 • kulegutt

  jeg liker sammenlikningen med kreasjonister :-)

  «popular mechanics» sammenlikner også «the truth movement» med holocost-nektere.

  jeg har sett en debunker dokumentar+2 debatter.

  «pro-offentlige-historen» folk lager en ganske god case.

  BBC var forut ang. bygning7 kollaps:
  – dette var bare resultat av kaos. hvorfor skulle BBC vært med på noe sånt??

  bygning7
  – den hadde allerede brent i 8 timer og kollapset.

  Silversteens «pull it»
  – dra mannskapet ut av bygningen.

  Flyet på åkren
  – et fly med den hastigheten pulveriseres ved landing

  Ingen lik funnet på åkeren
  – jo, det ble funnet menneskedeler.

  Cover up
  – regjeringen ville aldri klart det.

  bombeliknende eksplosjoner under kollapset
  – forårsaket av trykk.

  Ingen flyrester på pentagon
  – jo det var noen små.

  Hullet i pentagon er for lite+hvor er vinge merkene
  – ingen svar

  hvorfor ble det ikke løst ut «fighter jets»?
  – fordi bush og chaney var for treige.

  Han sekretæren sa at ordre om å sende ut fighter jets ble holdt
  – vi veit ikke hvilken scenario dette dreier seg om .

  telefonen funket ikke i den høyden.
  – jo det gjorde den

  hvorfor ble ikke bygning7 nevnt i 911commision.
  – fordi den ikke var et target

  andre spørsmål blir bortforklart med at det var så mye kaos den dagen.

  problemet med 911skeptikere er at akkurat som fundamentalistiske kristne fyller de hullene med enkle spennende teorier.
  spenneingen overdøver vitenskapelig kontra-evidens.
  prof. michael shermer skriver ekstensivt om psykologien rundt dette.

  en sivilisert debatt oppstår der partene jobber mot en felles forståelse av temaet.

  911 alene er ingen dekkende case for illustreringen av myndighetenes natur.

  en dypere forståelse finner sted bak studiene om:
  media, propaganda, CIA-dop-import, andre falsk-flagg-opperasjoner, systematisk fryktspredning, CIA-tankekontroll-forskning, det monetære systemet, lederes fascinasjon av forhistoriske guder, fabrikeringen av historie, forbudt arkeologi, kongelig henrettelsesfetish gjennom tidene, systematisk hemmelighold og latterligjøring rundt ufo fenomenet, dagens systematiske ran av grunnlegende friheter, krigens sanne natur, private interesster rundt krig, selskapers overtakelse av regjeringer, selskapers kriminelle bedrifter, korrupsjon blant iletister+++++++++++

 • Pingback: Sim Sala Alternativ Bim | TJ - Land()

 • Pingback: Kilden Nyheter forvrenger budskapet i kildene til sine nyheter | SAKSYNT()