Skjermbilde 2015 08 16 16 37 41

Frp driver naturlig nok valgkamp i disse dager, og et poeng de hamrer hardt på er at de synes det er en dårlig idé å ta imot 8000 syriske flyktninger til Norge når vi kunne hjulpet mange flere i nærområdene. Men er det så enkelt?

På sine nettsider skriver Frp:

Hvis du kunne bestemme…

… ville du ha tatt imot 8.000 syriske flyktninger dersom det kan gå på bekostning av velferdstjenestene?

… eller fortsette satsingen med gode velferdtjenester og samtidig hjelpe 1.000.000 syrere i nærområdene?

Denne påstanden om at vi for samme pris som det koster å ta inn 8000 syrere til Norge kunne hjulpet 1 000 000 syrere i nærområdene, hamres inn gang på gang både på nettsidene, en kampanjevideo på YouTube, og i aviskronikker.

Men stemmer egentlig dette? Det virker som om Frp blander sammen epler og pærer når de regner på disse kostnadene.

La oss se litt på tallene:

Prisen for en syrisk flyktning i Norge er i følge Justis- og beredskapsdepartementet 1 million kroner over en femårsperiode. Ergo vil de direkte kostnadene av 8000 syriske flyktninger være 8 milliarder kroner over fem år.

Det kan være vanskelig å finne gode tall på hva det koster å ha syriske flyktninger i flyktningleirer i nabolandene til Syria, men tall fra Jordan viser at det koster rundt kr 150 000 å ha en flyktning i den største flyktningleiren i Jordan i 5 år. Rundt en syvendedel av hva det koster å skulle hjelpe de samme flyktningene i Norge.

Erna Solberg opererer med noe mer generøse tall. Hun sier at det koster rundt 72 000 kroner å huse en flyktning i nærområdene, altså rundt halvparten av hva Jordans tall viser. Hun mener vi kan hjelpe rundt 14 flyktninger lokalt for samme pris som det koster å ta én syrer inn i Norge.

Dette er en annen virkelighet enn det Frp viser i sin valgkamp. Hvis de mener at vi kan hjelpe 1 million flyktninger i nærområdene for samme pris som det koster Norge å ta inn 8000 flyktninger her, må de legge til grunn at det bare koster kr 8000 per flyktning over fem år.

Så hvor får de dette lave tallet fra? Frps Mazyar Keshvari gir oss kanskje svaret:

Kurdiske myndigheter anslår kostnadene ved å bosette 1,8 millioner flyktninger vil være anslagsvis 12 milliarder kroner. Dette tilsvarer ca. 6700 kroner pr. flyktning […]

Det han ikke sier er at dette kun gjelder for ett år. Så hvis det koster Kurdistan 6700 kroner for ett år, høres det rart ut at Frp mener vi kan hjelpe samme flyktning der nede i fem år for bare 8000 kroner.

Keshvari skriver at Falah Mustafa Bakir, den kurdiske minister med ansvar for utenriksspørsmål, har lovet at kostnadene vil dekke «bolig, utdanning, velferdstjenester, helsehjelp og mat», og derfor er sammenlignbart med hvordan Norges flyktningepolitikk praktiseres.

Spørsmålet er om disse lovnadene representerer virkeligheten. I en rapport fra Verdensbanken (s. 32-33) om kostnadene av syriakrisen for Kurdistan, kan vi lese følgende:

Direct costs are high for KRG [Kurdistan Regional Government] as measured by transfers to IDPs and refugees. The cost of providing IDPs [internally displaced person] with basic needs such as food, shelter, and health services is a direct fiscal impact for KRG. Under an assumption that the direct transfers (for example, those expenditures that are exclusively for the displaced, which do not cover other public goods and services) to IDPs and refugees have been $1,000 per person in 2014; these will stay at the same rate in 2015.

Skjermbilde 2015 08 16 17 44 53Her hevdes det altså at de direkte kostnadene til flyktningene er på USD 1000 per person. Det er noe over 8000 kroner per flyktning i dagens dollarkurs, i tråd med Frp sine påstander, men inkluderer altså kun grunnleggende tilbud som mat, husly (i flyktningeleir) og helsetjenester.

Andre kostnader som for eksempel utdanning, kommmunikasjon, avfallshåndtering, vann/kloakk, sikkerhet og ordinære offentlige tjenester og goder er ikke tatt med i det regnestykket.

Flyktninghjelpen poengterer i et svar til Keshvari også dette misforholdet mellom Frps vidløftige påstander og den faktiske minimumshjelp som inkluderes i deres påstand om at det er mulig å hjelpe en million flyktninger i nærområdene for en milliard kroner.

Mens Frp hevder Kurdistan har lovet å forsørge syriske flyktninger for kr 6700 per hode, mener Verdensbanken at de mest grunnleggende tjenester alene koster kr 8000 per hode. FN sier tallet er minst 9000 kroner per flyktning per år. Det henger ikke helt sammen.

Skjermbilde 2015 08 16 15 46 29

Et verdig liv?

At Keshvari og Frp jukser med tallene er likevel ikke det verste. Det største problemet er måten de goder man får for samme beløp sammenlignes.

Frp sier i sin kampanjevideo at «Det koster din kommune å integrere flyktninger så de kan leve et verdig liv», og setter i neste setning dette opp mot kostnadene av å dytte disse menneskene inn i flyktningleirer basert på kostnadstall hvor kun de mest grunnleggende behov dekkes.

De setter altså opp kostnadene ved å nettopp gi disse syriske flyktningene et verdig liv i norske kommuner mot å gi dem ren nødhjelp til å overleve i Syrias naboland. En sammenligning som er absurd, men sikkert effektiv så lenge de unnlater å informere velgerne om at de sammenligner to helt ulike størrelser.

Et større problem er det at selv om vi aksepterer Frp sin fiktive kostnad, er det i revidert nasjonalbudsjett bare satt av 1 milliard kroner til slik hjelp i nærområdene, noe som da gjør at de i praksis bare vil kunne hjelpe 150 000 flyktninger. Da også spesifikt syriaflyktninger, fordi ekstrabevilgningene tas blant annet fra bistand til andre land i den tredje verden.

De «1.000.000 syrere» de opererer med i valgkampanjen er fullstendig fiktiv – med mindre de et eller annet sted i valgprogrammet sitt har som kampsak å øke denne budsjettposten til 8 milliarder kroner.

Det har de selvsagt ikke. Og om de så hadde, ville hele poenget deres om kostnadsbesparelser kollapset. Det er rendyrket lureri.

Overdrivelser og løgn

Skjermbilde 2015 08 16 15 11 07Skjermbilde 2015 08 16 18 37 46I kampanjevideoen viser de også til familiegjenforening som en faktor som vil øke kostnadene i stor grad, og illustrerer dette med bilde som viser at én flyktning blir til tre (eller fire?).

Sannheten er at UDI sin statistikk viser at familiegjenforeningen hos syriske flyktninger er på rundt 0,7 personer. Mindre enn en dobling altså, mens Frp bokstavelig talt tegner et bilde av minst en tredobling.

Det på tross av at de selv mener danske familiegjenforeningstall, som viser at hver flyktning fører til 1,4 nye personer, er mer korrekte. Når Frp ikke en gang tror på seg selv, hvordan kan de forvente at oppegående mennesker skal tro på dem? (Det gjør de selvsagt ikke.)

Subtilt, og man kan unnskylde det med at det «bare er en illustrasjon», men det er effektiv misvisende propaganda, hvor overdrivelsene bankes inn gang på gang.

Dette er kjent taktikk fra Frp. Overdrivelser, tåkelegging og faktafeil. Alt for å bygge opp under frykt, egoisme og flere stemmer.

Konklusjon

Frp villeder fryktelig i sin omgang med tall og kostnader for syriske flyktninger.

Det er riktig at vi kan gi ren nødhjelp til flere flyktninger i nærområdene for samme pris som det koster oss å gi dem et verdig liv i Norge. Men kan man virkelig sette disse to kostnadene opp imot hverandre?

Jeg mener nei. Det er to fullstendig ulike scenarioer. Å bo i en container i en overfylt flyktningleir, uten frihet til utdanning, jobb, fritidsaktiviteter og alt det andre vi tar for gitt, er ikke sammenlignbart med å gi dem et nytt liv i en relativt sett rik, norsk kommune.

Som Marte Michelet påpeker i et kommentarinnlegg i Dagbladet, er det også slik at flyktninger i vesten sender store summer med penger tilbake til familiene i hjemlandene. Ved å ta flyktninger inn i Norge og gi dem mulighet til å skape verdier, hjelper vi samtidig folk i opphavsland og nærområdene i kanskje enda større grad grad.

Og jeg mener at det beste er å hjelpe begge steder; både gi så mange vi har råd til et bedre liv i Norge, og samtidig gi så mye vi kan til nødhjelp i nærområdene. Det ene utelukker på ingen som helst måte det andre.

Til syvende og sist er likevel realiteten at Frp underkommuniserer kostnadene for å gi syriske flyktninger et noenlunde verdig liv i nærområdene ganske ekstremt. Det de i valgkampen påstår koster mindre enn kr 8000 per flyktning, koster i realiteten et sted mellom 72 000 og 150 000 kroner.

Det er temmelig drøyt, men det er kanskje ikke så nøye når det er valg?


Innlegget er også republisert på Dagbladet.no med tillatelse.

Per Sandberg svarte meg på denne bloggposten, og her er mitt tilsvar.

 • Jørn Kristiansen

  Har funnet fram ostepopen og venter på kommentarer.

 • Oddmar Pedersen

  Er meget enig i alt som skrives her, bortsett fra en variabel. UDI sine tall på 0,7 % gjelder pr i dag. La oss si at integrering og det meste går greit med syrerne så vil det jo bli mer attraktivt og familiegjenforingsprosenten vil gå opp slik det har gjort overalt der det er større grupper med felles bakgrunn på samme sted.At dette vil bli en økt kostnad er derimot meget usikkert. Vellykkede samfunn genererer som regel inntekt.

 • Johan Knudsen

  Jo tidligere veldferdsstaten kollapser, jo enklere blir det å rydde opp. Innvandring er ikke bærekraftig, spesielt fordi innvandrerne fortsetter med kulturen og tradisjonene som førte til at hjemlandene deres ble helt forferdelige å bo i.

 • Gammel Erik

  Det er bare det at det er synd at de skal være her betraktelig lenger enn bare 5 år.

 • Bjørn Rasmussen

  Ved å sende penger tilbake til opprinnelseslandet. Blir det mindre penger til at barna blir integrert her og mindre penger til å skaffe seg egen bolig. Det er store forskjeller mellom flyktninger fra Somalia og fra Polen.

 • R.I.P

  Gunnar villeder om syrialykkejegerne

 • Profet1

  Tjomlid villeder om FrP.

 • SteinVoll

  For det første er har ikke Frp lagt frem noe konkret forslag på å hjelpe disse i nærområdene.
  For andre tar ikke Frp med i regnestykket sitt, hvor mange arbeidsplasser det vil generere å ta flyktningene til Norge.
  Men Frp tror vel at det er underskudd på arbeidskraft i Norge og at dollaren forsatt står i 6,7 kroner.

 • MrZeroG

  En ikke-vestlig innvandrer koster 3,3 millioner i livsløpet ifølge SSB, som jo ikke tar spesielt i når det gjelder flykningekostnade. Bare de 8000 kommer da på 26 milliarder.
  Sier vi konflikten varer i 5 år til, vil det tilsvare 5000 pr flyktning pr år i Syria med 1 mill flyktninger. Grunnen til at UDI snakker om mindre enn 1 i gjennomsnitt i en familiegjenforening er nok at konflikten er «ongoing». Når det blir lettere å komme seg ut (sette seg på flyet i Damaskus) blir nok tallet noe annet.

 • makkverk

  Så når vi velger et fåtall syrere, da lurer eg på hvor verdig liv disse som ikke engang får en container å leve i.
  Hva sier du til dem du ikke tar inn og dermed ikke gir noen fjernbistand til? Hva med dem?

 • Resort10

  Det ene utelukker på ingen måte det andre? Dette er tull, med mindre vi hjelper alle, dersom de pengene som blir brukt på og ta inn flyktinger til Norge iseden hadde blitt brukt på og gi flere grunleggende hjelp i nærområdene hadde mange flere fått grunnlegende hjelp. Men dersom vi ikke kan gi de alt er det kanskje ikke nødvendig og gi hjelp i det hele tatt, for og sitere deg selv. Men og se på helheten er kanskje ikke nødvendig når vi skal drive propaganda, når det er valg og alt mener jeg.

 • EllingKristoffersen

  Per idag er vi halvveis i August. UNHCR har fått inn 31% av pengene de trenger for at folk skal engang få «bo i en container» som Tjomlid skriver.

  Så Tjomlid villeder.

  Han påstår valget står mellom containter eller Norge.

  Det er feil.

  Vi tar inn 8000 + familiegjenforening på bekostning av de som ikke engang får en container å bo i.

 • MrZeroG

  Vi kan ikke drive å ta inn flyktninger ukritisk fordi det genererer arbeidsplasser. Du tror ikke på noen måte det er noe pluss regnestykke ?

 • EN

  Flisespikkeri av Tjomlid, spørsmålet er om den politikken som føres er bærekraftig, hvor mange innvandrere og flyktninger kan vårt land forkrafte?

  De tusener av mennesker som sitter på mottak fordi det ikke er plass til de ute i kommunene skulle vel være ett tegn på at båten er full.

  Vi har tatt i mot en halv million flyktninger og innvandrere i løpet av bare et tiår, samtidig stiger arbeidsledigheten. Hva skjer når de millioner av mennesker som nå flykter til Europa oppdager at de har havnet i et konkursbo, og at de ikke har noe fremtid her?

 • Kjell -Arne Slettum

  Tull med tall Tjomslid.30000 kr pr år i kostnad for flykninger i en Tyrkisk eller Palestinsk leir? Narr meg ikke til å le.Og verden skal forhåplentivis bestå i mere en 5år.Da er det mulig å retunere for de i nærområdet.Men de som er hentet til gratisland, vil kun dra hjem på ferie.Du også forutsetter vel at det blir fred? Eller skal Syria tømmes for innbyggere?

 • makkverk

  Tjomlid klarer ikke engang se for seg et liv verdt å leve uten all «luksusen» vi har

 • Cidel Fastro

  Hvem har gjort Libya et forferdlig sted å bo i?

 • MrZeroG

  Polakker er ikke flyktninger da.

 • vard47

  Takk gud for at du ikke jobber som samfunnsøkonom.

 • Cidel Fastro

  Men kan fortsette å bombe land eksalere konflikter, yppe på seg mer fiender og dermed gråte hvorfor Nordmenn lever i terror trussel.

 • Gammel Erik

  Gaddafi.

 • MrZeroG

  Uten Gadaffi ville det alltid bli ufred i Libya. Gadaffi holdt de alle nede med makt, samme kan man si om Saddam Hussein. Men disse folka er ikke skrudd sammen for fred, demokrati og valg, De er skrudd sammen for den sterkestes rett

 • Cidel Fastro

  Jaså? hade Libya virkelig så forferdlig som Høyre krigskåte fascister vil ha det til? Skulle ønske Axis hadde vunnet krigen når man ser slike som deg som støtter folkemord.

  Realiteten om Libya under gaddafi som ingen krigskåt og folkemord støtter FRP tørr å annerkjenne.

  Gaddafi efterlot Libya uten statsgjeld. Libya hadde heller ingen lån til IMF eller Verdensbanken.
  Gaddafi efterlot Libya med 150 milliarder USD i valutareserver, som ble beslaglagt av NATO-land.
  Libyas banker var alle statseiede og de ydet lån til befolkningen med lovfestet 0% rente.
  Bruk av det statlige strømnettet var gratis. Ingen fikk noen strømregning.
  Alle nygifte par fikk 60.000 Dinarer (tilsvarende 50.000 USD) av regjeringen til kjøp av sin første bolig.
  All utdannelse var gratis.
  Alle helsetjenester var gratis.
  Før Gaddafi kunne 25% av alle libyere lese og skrive. Når Gaddafi døde var tallet steget til 83%, det høyeste i Nordafrika.
  25% av alle libyere har idag en universitetsgrad.
  Alle universitetsstudenter fikk betalt en studielønn som tilsvarte lønnen i det yrket de studerte til.
  Arbeidsledighetstrygden var 100% av normallønnen og var ikke tidsbegrenset.
  Libyere kunne
  reise til utlandet efter eget valg for utdannelse eller medisinsk
  behandling. Den libyske staten ville i så fall betale tilsvarende 2300
  USD per person per måned i levekostnadsstøtte pluss dekning av
  boligutgifter pluss støtte til bilhold.
  Enhver libysk jordbruker fikk tildelt land, våningshus, driftsbyginnger, alt nødvendig utstyr, såkorn og husdyr – gratis.
  Libyere fikk dekket 50% av innkjøpt til ny bil av staten. Biler ble solgt til selvkost uten skatt.
  Engangsstøtte ved barnefødsel tilsvarte 5.000 USD.
  40 leiver brød kostet tilsvarende 15 amerikanske cent.
  Bensin kostet tilsvarende 14 amerikanske cent per liter.
  Overskuddet fra Libyas oljesalg ble fordelt på landets innbyggere og satt direkte inn på hver enkelt libyers bankkonto.
  Libya hadde under Gaddafi ingen hjemløse og ingen tiggere.

  Virkelig har Ghaddafi gjort Libya et dårligere sted å være i.

 • Frank Johansen

  Spikking av fliser vil noen si. Det koster uansett mange ganger mer å bosette en flykning i høykostlandet Norge enn det koster å bosette en flyktning lokalt. Hvor mange ganger mer det koster er uinteressant.

 • Gammel Erik

  Mulig du ville ha vært Gaddafis sex slave.

 • Cidel Fastro

  Uansett så var Irak under saddam og Libya under Ghaddafi langt bedre enn det det er nå. Dessutten er disse krigene ført på grunnlag av løgn.

 • Kjartan Kronstad

  Litt rart at bloggeren ikke forholder seg til SSB og UDI sine tall på hva 8000 syrere blir totalt med fam gjenforening etc. I tillegg så generere det ikke verdi skapende arbeidsplasser i asyl industrien – men økt statlig utgifts økninger. Ser vi på behov av srbeidskraft er det mer enn nok å ta fra i Norge og EU hvor ledigheten er økende hver dsg. De tall man har brukt i Høyre/FrP er SSB /Finansdepartementet sine tall som bloggeren her ikke bruker. Der er rammen på 8000 syrere inklusiv fam gjenforening etc en total kostnad på 120-150 milliarder kroner. Pengene brukes om det et som lønn eller annet. Videre så sier man 10 milliarder ville gitt verdighet for 100 000 å ikke 1 mill personer som bloggeren sier. Stem Høyre/FrP er i så måte mer redelig enn å stemme på en som påstår at vedtak om 8000 syrere har en total kostnad på Ca 2 milliard. Der bommer Støre stygt.

 • Cidel Fastro

  Sex slave eller ikke fakta taler for seg selv som dere krigshissere og folkemord støttere ikke har ryggrad til å annerkjenne. Norge fortjener en Hitler på seg.

 • Tom Dahle

  Nei, det er ikke Tjomlid som villeder. Det er FrP som villeder ved å late som om nødhjelp til syrere er en motsetning til å ta imot flyktninger i Norge. Stortingsflertallet gikk inn for både å øke hjelp der nede og å ta imot flere. FrP går inn for å gi mindre der nede, og å ta imot færre her inne. Ingen av partene står for å velge mellom der eller her.

 • Tom Dahle

  Utdanning, kommunikasjon, avfallshåndtering, vann/kloakk, sikkerhet og ordinære offentlige tjenester og goder? Så du unner ikke syrere noe av dette?

 • Gammel Erik

  Kloakk har de sikkert nok av.

 • MrZeroG

  Om det var bedre for alle er jeg ikke så sikker på, men at de skulle blitt latt i fred er jeg mer enig i. I Afghanistan måtte man dessverre riste litt.

 • Are Skabra

  Hvorfor er Syria-saken kun endt opp i en konkurranse i hvem som er snillest? Er man snill når man tar i mot 8000, men ikke 5000. Hva med å være dobbelt så snille og ta i mot 16000?
  Hvor går grensen for at man er en god humanist, går den ved 10 000 15 000 eller 20 000?

 • MrZeroG

  Var det et svar til meg ?

 • Cidel Fastro

  USA er ikke bra for alle heller kanskje man bør føre krig der? Folket i Libya hadde nok langt bedre enn det Folket i USA hadde da snakker jeg om å få mat på bordet.

 • Alex Bell

  Og alt dette har hva med Høyre og gjøre? At de er kåte fascister for bli en påstånd vi diskuterer i en annen sammenheng…

 • bliraldrivoksen

  sa ikke sånn cirka alle hjelpeorganisasjoner at nettopp det å hjelp syriske flyktninger lokalt ville være mye bedre for mange flere?….men det er galt at FRP sier det samme?…skjerpings!!

 • tenke sjæl

  Jeg utelukker ikke at Tjomlid kan ha rett i regnestykket. Det endrer dog ikke min motstand mot å ta dem i mot her.

  Imponerende research, og Tjomlid er vesentlig bedre her enn han var i Redningssellskapet-saken.

 • SteinVoll

  De er en del av det totale regnestykket.
  Og hva med det faktum at Frp aldri har foreslått noen penger til nærområdene ?

 • bowerswilkins

  La oss hjelpe syrere på flukt, men for å være helt ærlig: Mennesker fra muslimske land passer ikke inn i Norge.
  Vi har mange innvandrere i Norge fra Chile og Vietnam, disse derimot utmerker seg ikke negativt som muslimer som gruppe gjør. Dersom man ser på mennesker fra muslimske land i Europa, så utmerker de seg svært negativt.
  Som sagt, jeg er for å hjelpe mennesker i nød, gi de gjerne mye mer penger enn de får i dag, men fakta viser at vi har store problemer med å integrere mennesker fra muslimske land.

 • Cidel Fastro

  Uansett hvilke parti stiller de seg i tjeneste for Amerikanere FRP er like mye USA lakei som AP. Høyresiden i Norge støtter USA i alle avgjørelser og selv bombing og drap på sivile. Høyresiden griner bare nå noen kommer som flykting.

 • Rósa Edmond Gunnarsdóttir Ande

  Konklusjon er at du Tjomlid kommer med direkte løgn! Maken til venstrevridd fjott!
  Tror du selv på de tallene du gulper opp!
  Tipper FRP faktisk har hvert nøkterne i tallene de har fremlagt…
  Dine tall kunne like godt kommet fra terroristen Gule…

 • Anti_idioti

  Et helt bortkastet innlegg. Det eneste han oppnår er å gradere ned hvor rett Frp har. Om man hjelper 1000 flere for pengene eller 100 er knakende likegyldig. Man hjelper fler og det er punktum finale på dette spørmålet. Verdigheten i et liv i en velfungerende leir er heller ikke relevant. Det er uansett mye bedre at X antall flere får et trygt liv med alle nødvendigheter enn at et fåtall skal få alt i Norge.

  Jeg fatter ikke at disse sosialistene prøver å forsvare denne ordningen. Det eneste moralske riktige er å hjelpe så mange man kan for midlene vi har til rådighet. Hadde alle verdens lidende vært mennesker som stå rett foran oss på gata hadde dagens fordeling gjort folk kvalme. Men når man ikke ser alle man «glemmer» er det så lett å føle seg stolte over å ha hjulpet en.

  Alle vil hjelpe alle men realister vet at det ikke finnes ubegrenset med penger og fordeler pengene på en ansvarlig måte. «vi er så rike og barn lider» Dette er tåkeprat for folk som ikke vil innse hvordan verden fungerer eller være voksen nok til å ta de harde avgjørelsene om etisk fordeling av pengene.

 • Kjell -Arne Slettum

  Tror Tjomslid bør vaksineres mot ilamofili! Eller har han blitt vaksine motstander?Islamofili fører til hjærneskade,med kognitiv dissonans i siste fase! Og det kan oppstå vrangforestillinger om muslimsk multikultur.

 • Mons

  De er det ikke så farlig med for asylposørene.

  Det viktige er å generere virkelighetsfjern godhetsfølelse, samt profitt og
  karrieremuligheter for lederne av bistandsindustrien og politikere,

 • Kent Inge Johansen

  Konklusjon:flere vil få hjelp hvis vi IKKE tar inn » the lucky 8000″ . Tror tjomslid at folk ikke leser hele saken eller. Hva gjør at tjomslid sine kilder er mer troverdige enn hva offisielle tall fra de aktuelle landene. Håper ikke tjomslid regner med at kostnadene for å brødfø en syrisk familie i et naboland er like dyrt som i verdens dyreste land

 • Liberal-konservativ

  Dette her er bare helt meningsløst Tjomlid. Jeg forstår ikke at du engang gidder å prøve å overbevise deg selv.

 • Oddmar Pedersen

  Ditt profilbilde ligner på en barndomshelt. Han hadde nok snudd seg i grava av alt dette sprøytet du lirer av deg her.

 • Gunnar Løtveit

  Veldig bra. Flott. Skikkelig godt argumentert. Ble du lei kanskje og greide ikke lese alt?

 • Oddmar Pedersen

  Hvilken gud?

 • Vike Krogh

  Tjomlid, for ordens skyld, det er ikke FRPs tall du her referer til, men SSBs. Mener du at det er SSB som villeder det norske folk? Da bør du straks klage til riksrevisjonen, for dette er uhørt.

 • Umklapp

  Tjomlid ser ut til å være svaksynt når det kommer til essensen i denne problematikken, hvilket er at det fra et utilitaristisk perspektiv er umoralsk å «hente noen få hit» fremfor å «hjelpe flest mulig der de er».

  Det som dermed blir dels uforståelig er hvorfor enkelte norske politikere som normalt sett roper høyt om etikk og moral er villige til å handle på kant med slike betraktninger når det kommer til innvandringspolitikk? Er det viktigste å hjelpe, eller er det viktigste å få flest mulig nye innbyggere i Norge? Hvorfor det siste?

  Så kan vi sikkert påpeke både feil i FrPs påstander og kilder, samt feil i Tjomlids påstander og kilder, men det sentrale forblid ubesvart med mindre noen er villige til å pirke litt i nettopp dette.

 • Cidel Fastro

  Han hadde i tillegg snudd seg i graven for folkemord støttere som deg. Jeg taler ivertfall sannheten og støtter ikke løgn som høyresiden og FRP, AP tilhenger svina i Norge gjør.

 • Gunnar Løtveit

  Mye mer imponerende om du argumenterer mot, med argumenter.

 • MrZeroG

  Som en skriver et annet sted her, de arbeidsplassene er bare en utgift for staten, de produserer ingenting. De kunne like godt bare fått pengene.

 • SteinVoll

  Det står noe helt annet her; https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/telemark/Vedlegg_2034.pdf
  Men uansett er Chile og Vietnam to land USA har okkupert, pga sosialslitsympatier.

 • SteinVoll

  Frp = 0 kroner til 0 hjelp i nærområdne.

 • MrZeroG

  Hvordan går det med Fiedel forresten ?

 • Cidel Fastro

  Dere har virkelig meg ikke lært å holde til debatten vær gang en fakta blir slengt på fjeset.

 • Kukkeline

  Du trenger nok bare litt [email protected], så slutter du å være så sint!

 • Steinar Olsen

  Blir du aldri lei av deg selv?

 • Umklapp

  Du har altså ikke fått med deg hva FrPs konkrete forslag var?

 • MrZeroG

  Tror argumentene dine er basert litt for mye på USA hat av en eller annen grunn

 • Kukkeline

  Er lov å håpe:)

 • Donkeyballs

  Tydelig at du traff en nerve med dette innlegget . Noen blir båre sååååå forbanna når de får presentert tall som ikke stemmer med deres virkelighetsbilde.

 • Javel mener jeg

  Ok?? Vil ikke skjønne, derfor tilpasser man sannheten?

 • SteinVoll

  Noe gang. Men så kommer du inn i debatten.Og da innser jeg at en ikke kan overlate disse sidene til byttinger.

 • Cidel Fastro

  USA er verdens mest hatet nasjon.

 • Javel mener jeg

  Eller SSB sine

 • SteinVoll

  Det er vel hensikten med spammingen ?

 • Balalaika

  «Alle mann» sitter og krangler om hvem som har rett vedr. kostnader pr flyktning, og hvor mange vi skal/bør /kanta imot som flyktinger – med tanker om at flyktningen aldri skal tilbake til eget land men bli en del av den manglende arbeidsstokken i vårt land – håpløst, fryktelig egoistisk og langt ifra bærekraftig!

  Selvsagt må vi hjelpe til med å berge liv i det som skjer – men når f…nken skal vi begynne å bidra der det monner og få stanset ÅRSAKEN til at folk flykter og drukner i båter de har ofret hele sin egenkapital – samt pådratt seg gjeld – på å få bli med?

  Utopien om at migrering skal hjelpe for disse problemene må begraves straks – det gjør bare at flere og flere mister troen i de land det gjelder – og derfor vil flykte! Dette er så store tall at enhver med sunn fornuft i behold skjønner at dette ikke går. Man ødelegger samfunn på begge sider av hjelpen.

  Vi er selv en del av skylden i det som skjer både i Syria og andre steder, vi kunne startet et seriøst arbeide flere steder for flere tiår siden.

  Men så lenge politisk profitt har og er viktigere enn reelle resultater og innsats vil fokus kun bli på å stå «under fossen med bøtter og spann». Ved å sende penger skvetter vi vann på gåsa nærmest kun for å tilfredsstille eget ego og vinne velgere. Penger er i mange tiår overført etter prinsippet om «regner det på presten så drypper det på klokkeren».

  Både klokkeren og hans medhjelpere har mer enn nok penger nå, bare så synd at dette gjelder kun noen få, og det ikke gir hverken stabile samfunn eller bedre levevilkår for menigmann. Disse blir nå istedet et problem hvis og når man setter igang et fornuftig arbeide for å gjøre en innsats der det trengs.

  Min mening er at Tjomlid her bommer på samme måte som Stavrum gjorde det for kun kort tid siden – de ser ikke skogen for bare trær!

 • Oddmar Pedersen

  Din påstand om at jeg støtter folkemord er urimelig.
  Det har jeg aldri sagt eller skrevet noe som helst sted.
  Skjerp deg og kom heller med reelle argumenter. Personangrep blir litt billig her. Sluppet opp for reelle argumenter tydeligvis

 • Cidel Fastro

  Libya under Gaddafi hadde mer kontroll på fattigdoms raten sin enn det USA har hatt siden sin opprettelse.

 • Steinar Olsen

  Noen ganger? Synd det ikke merkes da.

 • SteinVoll

  Jeg er noen av Norges beste på det området.

 • Kjell -Arne Slettum

  Det jeg prøver å få frem på en forhåpeligvis morsom, og litt sarkastisk måte.Er at de astronomiske økonomiske kostnadene,kan bli små i forhold til segregering,vold, voldtekter, kaos, islamisering og annet.Er du i tvil? lock to Sweden! på stille dager så kjenner du en svak røyklukt derfra.Fra brennene biler, men ropene om Allah o Akbar hører du neppe.Og de blir sensurert i Media.

 • Kukkeline

  Klossmajor Tjomlid klosser det til igjen.

  …………………….

  Så klossete av SSB å bomme så fælt.

 • Oddmar Pedersen

  Fakta har du jo ikke i det hele tatt. Til og med navnet og profilbildet ditt er oppdiktet, så dette blir for dumt!

 • Cidel Fastro

  Kom med reele argumenter selv jeg har ivertfall slengt fakta på bordet når det kommer til påstanden om Libya under Gaddafi inntil sutringen din startet. Lær heller å dekontruere påstandene.

 • Steinar Olsen

  Hvor har du dette? ditt eget lille hodet? For all del, bruk ikke det som kilde på noe som helst.

 • SteinVoll

  Vi burde få dette frem i regnestykket. Og i regnestykket hvor mye den siste Irak krigen har kostet Norge.

 • Liberal-konservativ

  Når folk blir sure på folk som Gunnar fordi de har rett og han tar feil kommer det alltid folk som deg med usakligheter i ett desperat forsøk på å overbevise seg selv om at de som kommenterer her er dumme og ikke forstår noenting.

 • Kødden

  Og allikevel så drepte Libyere han?
  Tror du selv på det vrøvlet du skriver?

 • Cidel Fastro

  Du kan ikke motbevise påstanden om Libya under Gaddafi da er det best å holde klaffen.

 • Gunnar Løtveit

  Ikke sint. Lett oppgitt. ; )

 • Oddmar Pedersen

  lol Ta deg en bolle og les artikkelen en gang til. Sludderet ditt er jo helt irrelevant!

 • SteinVoll

  Har du noe annen kilde ? For jeg var dypt skuffet over Frp etter landsmøtet deres.

 • Skeptisk

  Jeg mener snart at det burde bli straffbart å villede leserne- det burde også opplyses om eventuelle konsekvenser i mottakslandene, (det er ikke bare snakk om penger)!
  Det er oppgitt at det er ca. 60 millioner flyktninger inkl. internt fordrevne og det stiger fra dag til dag på grunn av at konfliktene eskalerer i omfang.. og ifølge FN 232 millioner mennesker på verdensbasis som ønsker bl.a. å flytte til Europa.
  -De aller fleste fra MØ, Afrika, Afghanistan Pakistan etc… det som kjennetegner de fleste er at de er fjernkulturell, altså meget ulik vår kultur/verdier.
  -Mener også at, siden at tallet på flyktninger/migranter er så høyt og stigende har europeiske nasjoner ingen mulighet til å absorbere et så stort antall uten at det går utover vår kultur/verdier…
  -Som jeg ser det burde det bli opprettet sikre soner i konfliktsonene hvor «reelle» flyktninger trygt kan oppholde seg til de kan vende tilbake til sitt hjemland..

 • diplidoklius

  ..Tjomlid høres ut som han er kjøpt og betalt av Støre og Hareide, og verre tullprat og bortforklaringer har jeg ikke sett på trykk siden Bondeviks tid, han som virkelig satte fart i å kjøre Norge på dynga,.

 • Jenny Olsen

  Og Tjomlid kommer med tall og eksempler, du kommer med tomprat.
  Men jeg er evig optimist, så jeg venter i spenning, hva er det Tjomlid villeder om?

 • Cidel Fastro

  Hvilke Libyere? opprørere som vi idag kjenner ved ISIS? De fleste Libyere jeg har snakket med angående konflikten i landet ønsker å se Norge atombombet av Russerne. Du og dine likesinnende kan fortsette å være arrogante (det er typisk Norsk) og yppe på mer og mer konflikter i demokratiets navn og skape flere og flere fiender dermed grine over hvorfor terror trusselen i Norge har gått dramatisk opp og det iløpet av bare par år.

 • SteinVoll

  Det er vel derfor du slenger ut dine usaklige og desperate kommentarer.

 • Hermann

  8 milliarder over en fem års periode sier Tjomlid basert på tall Justisdept.

  150 milliarder sa sosial-økonom JAn L.Andreassen nylig:
  http://www.nettavisen.no/na24/–syria-flyktningene-kan-koste-norge-150-milliarder/3422817466.html

  Er anslaget på 200.000 per syrisk flyktning som Tjomlid referer til per år, realistisk?

  I forbindelse med debattet i forkant av at Stortinget bestemte seg for at vi skal ta inn 8000 flyktninger, ble det sagt at vi bare skulle ta inn flyktninger som ikke kunne hjelpes i Syrias nærområder. Det er nærliggende å tro at dette er flyktninger som krever betydelig ekstramidler og ekstraoppfølging.

  Skal da 200.000 per år dekke kost og losji , opplæring, samt betydelig medisinsk oppfølging kanskje også med betydelig psykitri-hjelp. Dette står ikke til troende.

 • Oddmar Pedersen

  Det er lett å motbevise, men hva har det i denne tråden å gjøre? Link meg til en tråd hvor det er tema og jeg skal rive i stykker dine innlegg uten større problemer

 • Gunnar Løtveit

  Du får ikke helt til humoren synes jeg. Men stå på.

 • Jenny Olsen

  Men da kan vi vurdere å ta inn 100.000 flykninger i en flykningeleir på Finnmarksvidda med en kostnad på 3 kroner dagen.

  Jeg er enig i at man skal hjelpe flest mulig, men man må kunne sammenligne epler mot epler når man snakker om å bruke penger.

 • Kjell -Arne Slettum

  Ja det blir litt som i den gamle visa. Og mannen ville fra Nissen flytte.Men reisa var ikke til noen nytte.For høyt på vognlasset Nissen lo,jeg tror vi flytter i dag vi to,jeg tror vi flytter i dag vi to.Moralen i visa er at problemene følger med på lasset. Da får vi de her!

 • Cidel Fastro
 • Bård Tore Harsjøen

  Stiller spørsmål tilbake.

  Hvor mange syrere er det snakk on vil kunne få seg jobb i Norge, ha egen bolig og på denne måten klare seg selv? Samt hvor mange år tar det til disse 8000 er integrert og på den måten kan ta del av vår rikdom?

  Alle snakker om å hjelpe. Bedre enn en conteiner eller telt/spikertelt. Er det virkelig bedre enn en nedslitt hotell langt ute i gokk uten mye muligheter til å få til en integrering? For har vi ett hjem til disse 8000? Når vi allerede mangler plass til ca 5000?

  Hvem eier disse rønnene som flyktningene bor i? Jo, private rikinger som vil bli enda rikere på enda mere fyllmasse.

  Dette er symbolpolitikk for å glede massene. Til å få folk til å føle seg bedre. Vi hjelper jo 8000 stakkars sjeler. Vi støtter faktisk menneskehandel. Først de som tar seg godt betalt for å hjelpe syrerme til Europa og Norge. Så disse blodsugerne som tjener rått på mottak. Hvorfor ikke kreve null overskudd til dette?

 • Sarah Hansen

  Merkelig innlegg. For min del kan Norge gjerne bruke 100 milliarder+ på å få i stand bedre boforhold, helse og skole for de som er på flukt i Syria, i nærheten av Syria. Sørge for at de har levelige boforhold og er rustet til å bygge landet sitt på nytt den dagen det blir mulig. Hjelp dem gjerne med gjenoppbygging også. Men å hente 8 000 hit for å stue de sammen i overfylte asylmottak som vi ikke er i stand til å følge opp er jeg imot. Norge, med den usannsynlige pengesekken vi sitter på, har plikt til å hjelpe, men det går an å tenke seg om og ikke bare hive seg på første og beste «godhetsbølge».

 • SteinVoll

  Disse flyktningene har utgangspunkt i Frp sitt vedtak om å støtte Bush jr sitt Irak eventyr.

 • Anti_idioti

  Forklar epler mot epler. Jeg skjønner ikke hva du prøver å si. Hvordan er dette relevant i en debatt om å hjelpe flest mulig

 • Kukkeline

  Slike artikler burde være merket med:

  «ANNONSØRINNHOLD»

  «Dette er annonsørinnhold fra Arbeiderpartiet»

  Bare sånn for å få ting på det rene.

 • SteinVoll

  Kan du hjelpe med med det ?

 • Gammel Erik

  Selvsagt er ikke 200 000 kr pr flyktning i året realistisk, det er en bløff. De får vel 200 000 kr i året bare i trygd.

 • LasseRon

  Poenget blir vel det samme uansett? Det er uansett mye billigere å hjelpe de der de er.
  Forskjellen er fortsatt flere hundre tusen kr pr flyktning, og i alle fall over dobbelt så dyrt. Dette minner meg om kampanjejournalistikken mot Breivik hvor man tok han på helt uvesentlige faktafeil, feks at han bommet med 17 år på når Frankrike sluttet med giljotinen, eller at etniske nordmenn kom til å være i mindretall i Oslo 20 år etter det han påsto.
  Slik pirking uten å argumentere mot eller tilbakevise selve poenget er bare å skyte seg selv i foten. Tjomlid er en mann jeg tar mindre og mindre seriøst..

 • SteinVoll

  Ikke du heller. Men jeg kan finn en kilde veldig fort. Noe du ikke kan.

 • diplidoklius

  APene som står bak ja,.

 • laysee

  Takk for at Tjomlid tar seg bryet, nok en gang.

 • Cidel Fastro

  Det beste er først og fremst å gjøre en ende på krigen som gjør dem til flyktinger før noe annet hjelp kan engang tenkes på.

 • Skeptisk

  Konfliktene i dag som jeg ser det er på grunn av den «voldsomme» befolkningsveksten som medfører kamp om ressurser og kulturell/etniske konflikter..

 • Pelle P. Olsen

  Nå må Tjomlid snart slutte å forkludre sannheten med fakta! :)

 • Cidel Fastro

  Du kan rive i stykker her og nå jeg venter.

 • Steinar Olsen

  På at FrP ikke vil bidra med en enste krone å nærområdene? Kom med kilden da.

 • Balalaika

  Ja, men denne gangen synes jeg ikke han har skaffet seg nok overblikk til å sette inn støtet riktig – hva er hans forslag til løsning – riktige tall på hva en flyktning koster?

 • bowerswilkins

  Så vidt jeg kunne se var Somalia og Irak verstingene.

 • vard47

  Da burde du se deg om etter noe annet å gjøre, for det ser ikke ut som om dette er et område du behersker. Man tar ikke bare plusser med seg i et regnestykke som består av alle variabler. PS, stemmer ikke Frp.

 • Cidel Fastro

  Syria og Libya henger sammen siden konfliktene som er eskalert i begge land er NATO og USA relatert. USA armerte og støttet opprør bare for å felle Ghaddafi imens destabilisering av Libya har ført til økt flyktings krise i middelhavet.

 • vard47

  Økonomiguden.

 • Nordpolen

  Tusen takk, Gunnar, for at du tok deg bryet. «Den faste gjengen» vil selvsagt ikke bry seg, men mange tvilende vil se hvordan Frp lyver.

 • diplidoklius

  ..noen forslag da til å få slutt på den krigen som er en fortsettelse på Irak-krigen som amerikanerne løy seg til, og som de får ta det hele og fulle ansvar for?.

 • Cidel Fastro

  Dersom nordmenn er så redde til å bli minoritet var ikke USA og NATOS krig i midtøsten noe løsning. Det eksalerte problemet enda mer.

 • SteinVoll

  Det har de i Kina også. Men hvordan skal du unngå fremtidige flyktningestrømmer, om du ikke klarer å se bakgrunnen for det som skjer i dag.

 • Gammel Erik

  Går du på bløffen om at en innvandrer koster 200 000 kr i året?
  200 000 kr pr år dekker knapt nok trygden de får pr år.

 • Cidel Fastro

  Hvor mye koster krigen i midtøsten?

 • Gammel Erik

  I Yen?

 • Kukkeline

  Ja, takk for en god latter!

 • Donkeyballs

  Poenget er at jeg ikke vet hvilke tall som er rett. Det er reaksjonen som er interessant, når man får presentert noe annet enn man så sterkt tror på. Da blir man såååååååå forbanna. Da kommer det skjellsord og konspirasjonsteorier på løpende bånn.

 • Nordpolen

  Svært mange jobber og betaler skatt.

 • Nordnes

  Nok en gang står både partiet og fansen igjen med konspirasjonsteorier og føleri. Fakta is a bitch.

 • Cidel Fastro

  hadde jeg hatt gode forslag på åssen man kan løse dette ville jeg nok sagt det. Men siden hele krigen har eskalert seg til de grader at man ikke skjønner hvordan man skal løse disse knotene. Men ISIS må bort først og fremst.

 • Cidel Fastro

  Kan ta norske kroner.

 • Hermann

  8 milliarder over en fem års periode sier Tjomlid basert på tall Justisdept.

  150 milliarder sa sosial-økonom JAn L.Andreassen nylig:
  http://www.nettavisen.no/na24/

  Er anslaget på 200.000 per syrisk flyktning som Tjomlid referer til per år, realistisk?

  I forbindelse med debattet i forkant av at Stortinget bestemte seg for at vi skal ta inn 8000 flyktninger, ble det sagt at vi bare skulle ta inn flyktninger som ikke kunne hjelpes i Syrias nærområder. Det er nærliggende å tro at dette er flyktninger som krever betydelig ekstramidler og ekstraoppfølging.

  Skal da 200.000 per år dekke kost og losji , opplæring, samt betydelig medisinsk oppfølging kanskje også med betydelig psykitri-hjelp. Dette står ikke til troende.
  ###############################
  Hjelp til syriske flyktninger i naboland:

  Nylig kunne man lese denne:
  http://www.hegnar.no/okonomi/utenriks/artikkel556973.ece

  «De mest sårbare av de 440.000 syrerne i Jordan vil få 14 dollar (114 kroner) per person i august, mens de resterende flyktningene, som klarer seg bedre, får kun halvparten, sier WFP.»

  La oss si at alle får 14 dollar i måneden. Det er NOK 6840 over en femårs periode. Skulle Tjomlid ha rett med at det vil koste 8 mrd å ta inn 8000 flyktninger noe jeg tror er en underdrivelse minst med en faktor Pi, så kunne dette istedenfor ha hjulpet 1,17 millioner mennesker lokalt……

  Kanskje ikke FRP er så på jordet likevel……..

 • Steinar Olsen

  Hvor mange?

 • Kjell -Arne Slettum

  Det har islamistene.Desværre med hjelp av vår forrige Regjering.Håper de ikke fremmer erstatnings krav mot Norge.Da ryker oljefondet og litt til.FN hjelper dem neppe,men de kan jo gå til privat søksmål, mot Norge og Danmark.Som utførte den skitne bombingen, ofte mot udefinerte mål i byer.Neppe bare soldater de traff?

 • Umklapp

  Tjomlid legger til grunn at FrP mener at «vi for samme pris som det koster å ta inn 8000 syrere til Norge kunne hjulpet 1 000 000 syrere i nærområdene«. Han gir deretter et knippe lenker som skal belegge denne påstanden.

  Det er uhyre komisk at han ikke har greid å lese sine egne lenker. Han har neppe sett Youtube-videoen en gang! For dersom han hadde gjort det hadde han vært pinlig klar over at FrP ikke har sagt eller skrevet noe som kan tolkes slik han gjør. I hvertfall ikke i de lenkene han gir oss.

  Flaut! :D

 • Liberal-konservativ

  «Det er riktig at vi kan gi ren nødhjelp til flere flyktninger i nærområdene for samme pris som det koster oss å gi dem et verdig liv i Norge. Men kan man virkelig sette disse to kostnadene opp imot hverandre?»

  – Ja Gunnar det både kan og burde vi. Dette er akkurat hva det handler om. Ett fåtall til Norge mot å hjelpe flere i nærområdene.

 • Kukkeline
 • diplidoklius

  ..hvor mange er SVÆRT mange, sånn ca i prosent?..

 • Cidel Fastro

  Forrige eller nåværende alle var for den krigen. Hvis du tror FRP ikke er for dette tar du rimelig feil.

 • SteinVoll

  Jeg kan ikke finne noen kilde som sier at Frp har foreslått noe hjelp til nærområdene. Det har du rett i.
  Og det er ingen andre som kan finne slike kilder.

 • mjolly

  Tjomlid villeder om flyktninger igjen. For det første har FrP sagt at man kan hjelpe mellom 250 000 og 1 million. For det andre har Tyrkia tatt imot 2 mill flyktninger, og om hver av dem koster 150 000 kr i året må jo Tyrkia ha brukt flere hundre milliarder på dem ifølge Tjomlids feilaktige logikk.

 • Oddmar Pedersen

  1 Du heter ikke Cidel Fastro. Svar på den og vi går videre!

 • Umklapp

  Klart :) FrP har foreslått å bruke en milliard i nærområdene.

 • Hermann

  Regnestykket står desverre ikke til troende.

  I forbindelse med debattet i forkant av at Stortinget bestemte seg for at vi skal ta inn 8000 flyktninger, ble det sagt at vi bare skulle ta inn flyktninger som ikke kunne hjelpes i Syrias nærområder. Det er nærliggende å tro at dette er flyktninger som krever betydelig ekstramidler og ekstraoppfølging.

  Skal da 200.000 per år dekke kost og losji , opplæring, samt betydelig medisinsk oppfølging kanskje også med betydelig psykitri-hjelp.

  Igjen dette står ikke til troende !

 • Cidel Fastro

  Navnet mitt er urelevant svar heller på påstanden istedet for å være butthurt og ta ting personlig.

 • Kukkeline

  hehe. Vel, siden rundt 40% nå av navere er innvandrere, så tror jeg nordegutten synes 60% er SVÆRT mange;)

 • Nordpolen

  Annonse fra Den Virkelige Verden, komplett med Fakta, fremfor Frps løgn.

 • SteinVoll

  Tett fulgt av disse landene som befinner seg på andre halvkule.

 • Gunnar Chomlee

  Idioten av en blogger slår til igjen.
  Det skal ikke handle om å gi liksom flyktninger mulighet til et verdig liv.
  De skal evt bare holdes i livet til de kan reise hjem..
  Du kan ikke garantere sikkerheten til nordmenn når disse religiøse dønakkene går rundt i gatene..
  Det snakkes om hvor mange syrere som skal tas inn de neste årene. Det må da være bedre å teppebombe hele jævla IS slik at disse liksom flyktningenen kan reise hjem…

  Gunnar du er en skam som ønsker å påføre nordmenn belastningen med disse lykkejegerne.. dra deg hjem til tanzania og ta med deg noen flyktninger

 • Gullrosa

  Nå er det Horne som har ansvaret for å bosette og inkludere flyktningene i kommunene. Det kan man ikke villede seg bort fra.

 • SteinVoll

  Jeg påpeker noen variabler som ikke er med fra før.

 • PIA

  Gunnar Tjomlid er ikke saksynt lengere men svaksynt.

 • Gammel Erik

  Går du på amfetamin? De pleier å få oppheng.

 • Liberal-konservativ

  For min del er det ikke overraskende at Tjomlid velger denne innfallsvinkelen. Jeg har sett mye rart komme fra den kanten for å si det sånn.

  Jeg står bak poenget at flere burde hjelpes i nærområdene istedenfor å legge ekstremt dyre forpliktelser og enda mer naving på kommunene. Det siste er selvfølgelig en antagelse enn så lenge, men statistikken gir ikke akkurat alle syrerne som kommer en fordel om at de vil stå i arbeid.

  I tillegg vet vi om en del tilleggsutfordringer og segregering som vi har lagt godt merke til her i lille naive og navlebeskuende Norge.

 • LasseRon

  Det er ikke det jeg diskuterer nå. Jeg brukte det bare som et eksempel på flisespikking på små faktafeil som ikke tar bort poenget i det som argumenteres mot. Slik Tjomlid gjør her. Kostnadene ved å hjelpe en flyktning her ER høyere. Om det er tre ganger så dyrt eller dobbelt så dyrt bør ikke spille noen rolle.

 • diplidoklius

  ..helt på Nordpolen med andre ord, den Putin har gjort krav på, blir ikke lett for han å få gehør for tankegangen sin der nei,.

 • Nordpolen

  Ordet du leter etter er skarpsynt.

 • Oddmar Pedersen

  Vet ikke hva butthurt er, men regner med at det også var en ting som var mye bedre i Libya under diktaturet.

 • Kukkeline

  U so funny!

 • Gullrosa

  Trodde det var de som kommer med personangrep som går på amfetamin jeg.

 • Gunnar Chomlee

  Tjomlid er ikke helt oppegående. håper han får behandling for sine vrangforestillinger

 • SteinVoll

  Der er ingen av disse forslagene som er oversendt finansdepartement, for så å bli behandlet i stortinget. Carl I Hagen hadde et muntlig forslag om hva Oslo kommunestyre skulle bidra med. Men det ble aldri realitetsbehandlet.

 • Gunnar Chomlee

  han er blind

 • Nordpolen

  Det avhenger av hvor mange fordommer og hvor mye hat Frp sprer runt flyktningene. Jo mer Siv Jensen holder på, jo flere milliarder koster det for Norge.

 • Gunnar Chomlee

  du kan hjelpe han…. blir som den blinde som hjelper den døve… dere står til knærne i dritt og begge går feil vei så dere drukner snart

 • Hermann

  FRP lyver neppe.

  Skulle vi tro på Tjomlid at kostnaden med å ta inn 8000 flyktninger over en 5års periode blir 8 milliarder, noe som er en kraftig underdrivelse kan se litt på dette.

  Verdens matvareprogram anslår at det koster 114 kroner per mnd å fø en syrisk flykning i jordan eller nok 6840 over en femårs periode.

  Over en femårs periode betyr det at 8 milliarder kan fø 1,17 millioner flyktninger i Jordan.

  Skullle vi tro på tallene til samfunnsøkonom Jan L andreassen fra tidligere i uken om at kostnadene blir 150 milliarder med å ta inn 8000 flyktninger kunne vi hjulpet nesten 22 millioner flyktninger………

  http://www.hegnar.no/okonomi/utenriks/artikkel556973.ece

 • Disqusor

  Import av en islamo-fascistisk ideologi, i flere omganger, er det særlig smart da ? En ideologi som har få om noen felles treffpunkter.

 • Cidel Fastro

  Så du har desverre ingen beviser for å dekonstruere argumentet? det er bedre at du bare holder kjeft enn å gjøre mer narr av deg. For ditt eget beste ignorerer jeg deg så slipper du å gjøre deg selv til en klovn.

 • vard47

  http://www.nrk.no/norge/_-blir-bare-en-drape-i-havet-a-ta-flyktninger-til-norge-1.12394154 Kan være greit å høre på dem med faktisk kunnskap innen dette feltet.

 • vard47
 • ritavoss

  Les Brockmannutvalgets utredning…

 • diplidoklius

  ,, og hvor ligger DIN Virkelige Verden da, nedi afrika et sted,?..

 • Donkeyballs

  Vel , det ble ikke noe av nedleggelse av alle bomstasjoner. Krekar ble ikke sendt hjem. Men vi fikk da ihvertfall Segway og 8000 syrere. Det er da ikke så ille.

 • Gullrosa

  Hvem modererer her?

 • Jenny Olsen

  Hva er definisjonen på «hjelpe»
  For her sammenligner man «forsøke å bygge et liv for dem» med «holde dem i live».
  Og
  Det vil ALLTID være billigere å holde folk i live enn å bygge et liv for dem
  Men
  Det er ikke sikker det er det som bør være målsetningen..

 • Steinar Olsen

  Jeg begynner å virkelig synes synd på deg, du kan ikke ha det bra.

 • Hermann

  Dersom du legger til grunn at hver syrisk flykning koster 200.000 per år for et regnestykke, da er du ikke skarpsynt da er du i beste fall naiv………

 • Gunnar Chomlee

  vel Frp burde holdt seg ute av regjeringen med så lite makt. Her var sveriges SD mye smartere

 • Kukkeline

  Dette innlegget er selve definisjonen av svada. Leter du opp ordet «svada», så kommer dette innlegget opp som første treff på wikipedia.

  Gratulerer!!!

 • Andre

  Ta inn fleste mulig mennesker med en annen religion og kultur til Norge. Det eksperimentet kommer sikkert til lykkes kjempebra! Billig blir det sikkert også.

  Snakk om å skape problemer i sitt eget samfunn.

 • diplidoklius

  ..det gjør jeg Gullrosa, har du noe å klage på,.:P

 • Nordnes

  Til dere som har tungt for det. Tjomlid tar utgangspunkt i frepperretorikken. Altså hva som kommer fra den kanten av tall og regnestykker. Dette til orientering.

 • ritavoss

  Vi fikk «Pakkeforløp for kreft», men det vet du antagelig ikke hva er…

 • Liberal-konservativ

  Hvorfor mener du at Segway skal være forbudt? plager det deg mentalt at nordmenn kan få noen friheter istedenfor flere forbud?

 • Disqusor

  Gadaffys grand plan var å etablere et nytt afrikanske monetært valutasystem, basert på afrikanske gullreserver, det meste befant seg i i, ja nettopp, Lybia.

  Og hvor er dette gullet nå ? I UASs og Europeiske bankvelv.

  FOLLOW THE MONEY, der starter der og der slutter der.

  PS: Putin India og Kina har nå en identisk plan !

 • Gunnar Chomlee

  Tjomlid er tilhenger av å skade nordmenn med islam… Han er en quisling

 • Bjørn Rasmussen

  Uansett tall. Kostnadene er store og som Kåre W sier: Skal vi hjelpe promille eller % er?

 • Liberal-konservativ

  Uenig med deg i at Frp har lite makt. Det vil forhåpentligvis komme godt frem før 2017.

 • Donkeyballs

  Jeg er da fornøyd med Segway. Ser du ikke hva jeg skriver da?

 • Umklapp

  Så da mener du at mange må dø for at noen få skal få «bygget et liv»? Virkelig?

  Det må være dagens kjøligste kommentar.

 • Nordnes

  Du er forrykt.

 • Kjell -Arne Slettum

  Nei ikke svaksynt!Bare trangsynt.

 • Henrik P Jansen

  Saksynt? Svaksynt skulle det være – there I fixed it! Gratulerer med en fullstending uinterresant og irrelevant artikkel, du har kastet bort din egen og andres tid.

 • SteinVoll

  Men det er en annen diskusjon. Og det er faktisk Hareidet som har foreslått mest penger til hjelp i nærområdene.

 • Steinar Olsen

  Det som koster flere milliarder er slike som deg,

 • Liberal-konservativ

  Jeg er dessverre for din del for intelligent til å ta kommentaren din som noe annet enn ironisering over Frp..

 • Nordnes

  Hva er det som ikke stemmer?

 • Hermann

  Regnestykket står til Tjomlid står desverre ikke til troende.

  I forbindelse med debatten i forkant av at Stortinget bestemte seg for at vi skal ta inn 8000 flyktninger, ble det sagt at vi bare skulle ta inn flyktninger som ikke kunne hjelpes i Syrias nærområder. Det er nærliggende å tro at dette er flyktninger som krever betydelig ekstramidler og ekstraoppfølging.

  Skal da 200.000 per år dekke kost og losji , opplæring, samt betydelig medisinsk oppfølging kanskje også med betydelig psykitri-hjelp.

  Selv ikke molboer ville trodd på dette !

 • Balalaika

  «Jeg fatter ikke at disse sosialistene prøver å forsvare denne ordningen…»

  Min tanke om dette er at de har sett minst fire viktige ting som skjer i deres favør ved å tenke og handle slik:

  -moralsk apell hos egne velgere – skaffer også flere velgere blandt etniske nordmenn som biter på valgflesket

  -velgere blandt tidligere innvandrere stemmer for dette selvfølgelig

  -det skaffer «arbeidskraft» i velferdsmodellen de forfekter (bærekraften i dette er de ikke like interessert i å snakke om…)

  – det gir internasjonal moralsk politisk profitt (karriere vet du…)

  …også kan vi vel sikkert spe på med litt naivitet i god sosialdemokratisk ånd….

 • LittleStalin

  Jeg har aldri forstått hvorfor regnestykket skal gå opp? Hvis vi redder folk i nød — må det være lønnsom økonomi, eller det å vise menneskelighet? Det er den råe kalde umenneskeligheten fra FRP vi ofte ser kalkulert. Menneskets verdi er totalt borte fra FRPs kalkulasjoner. Det å flykte fra krig skal ikke være en lønnsom bedrift for FRP.

 • stayhard

  Tjomlid; uansett blir kostnadene enorme, Men det er ikke det verste; vi tar inn tusenvis av mennesker vi vet vil bli en enorm utfordring på områder som kultur,terror,antidemokratiske krefter,ytringsfrihet! Disse er hovedsakelig muslimer med en kultur som er okonomisk,sosialt kulturelt konkurs! Og de endrer seg ikke ……

 • Oddmar Pedersen

  Stakkars lille deg. Jeg klarer da å skrive med tastaturet uten å si ordene høyt. Klovn synes jeg er et hederlig yrke. Bruce Lee lookalikes uten noe av hederen og kunnskapen til den man prøver å herme etter synes jeg er mindre imponerende.

 • Hermann

  En flyktning som ikke kan hjelpes i Syrias nærområdet koster ikke 200.00 i året.

  200.000 skal dekke kost og losji , opplæring, samt betydelig medisinsk oppfølging kanskje også med betydelig psykitri-hjelp.

  Selv ikke molboer ville trodd på dette !

 • Gullrosa

  Forsvinner innlegg her?

 • Andre

  Kommende arbeiderparti stemmer. Så det har vel en viss nytte.

 • Jenny Olsen

  Er du sikker?
  Hvorfor er det da sånn at mange land bruker penger på flyktninger som kommer til dem, og ikke heller sier «GRUNNEN til at dere sitter her i flyktningemottak er at vi heller ønsker å kunne hjelpe flere der dere kommer fra»?
  For alle er jo enige om at det er billigere å «hjelpe» flyktningene der nede…

 • Gunnar Chomlee

  Tjomlid er bare interessert i å få pult. han håper eldre menn som er dårlige i matte leser de dårlige tekstene hans

 • Gammel Erik

  Nyeste først?

 • Donkeyballs

  Ja, du framstår som intelligent. Ingen tvil om det.

 • dino_r1

  Prøv igjen.

 • Kjell -Arne Slettum

  Det er en tragedie å bivåne et velferdsamfunn i Solnedgang!

 • Disqusor

  Tjomlid, resi til de indre problemområdene i Malmø, om du har baller til det. NRK tok en rask tur for noen år siden da Siv hadde påpekt helvete i Malmø. Det var et sabla spetakkel i media, NRK tok reisen…så skjedde det unngåelige.

  For åpent kamera kom en gjeng på 25 – 30 unge muslimer, som unisont skrek i fistel, sitat:

  «DETTE ER MUSLIMSKE OMRÅDE, SE TIL Å KOMME DERE VEKK HERFRA».

  Der sto NRK teamet, bleke om nebbet, tydelig sjokkert, sikkert med noen uhåndterlige indre tanker om hvorfor de var der…Dermed ble den saken lagt hermetisk død i media, case closed…

  Siden har det blitt mye mye mye verre.

  Tjomlid, du må ta deg en fortjent ferie i Malmøs muslimske zoner…

 • Gunnar Chomlee

  De har for lite makt når de må gjøre avtaler med Krf og de ikke klarer stoppe asylsøkerne

 • Nordnes

  Er FrPs omgang med tall troverdig? Hele saken til Tjomlid handler om FrPs helt feilaktige omgang med tall.

 • Gullrosa

  Takk :)

 • Liberal-konservativ

  Så kom det indirekte personangrepet. Så imponerende.

 • Nordnes

  Hva koster det å «hjelpe der nede»? Det er vel det saken handler om.

 • Liberal-konservativ

  Sånn er parlamentarismen.

 • Gunnar Chomlee

  vi burde ta en innsamling for at Tjomlid får seg en tur til malmø

 • granpomier

  Dette var svakt Tjomlid.

  Du mister dessverre gangsynet når du skriver om saker du er personlig engasjert i.

 • dino_r1

  Og de samme som jublet når demokratibombene falt over Libya og bombet i stykker landet er de samme som skriker høyest nå etter det norske med å åpne hurtigruten fra Libya.

 • Kukkeline

  groruddalen, grønland og tøyen. Topp stemning!!! Bare gi de noen år, så er «berikelsen» fullkommen:)

 • Anti_idioti

  Dette er akkurat hva jeg mener. I mine øyene er det alltid bedre å gi flest mulig trygghet og mulighet til å overleve enn å gi en annen mulighet til å bli professor i Norge. For å sette det på spissen.

 • Prison Planet

  Hvorfor hjelpe en masse folk som aldri kommer hjelpe oss? Syrere får vel bosette seg i noe annet araberland, hvor dem passer inn og ikke lager kvalme. Saudi Arabia kanskje?

 • Donkeyballs

  Når ble ros personangrep?

 • SteinVoll

  Frp sitt regnestykke forutsetter en dose Zyklon B pr flyktning.

 • Hermann

  Verdens matvareprogram sier at en syrisk flyktning koster 114 kroner i måneden i Jordan, dvs NOK 1368 per år eller NOK 6840 over en femårsperiode.

  Skulle kostnadsbildet på 8 milliarder kroner med å ta inn 8000 syriske flyktninger til Norge over en 5 års periode stemme, noe jeg tror er en underdrivelse med en faktor minst Pi, vil dette hjelpe

  8 milliarder NOk / Nok 6840 per flyktning = 1,17 millionder flyktninger

  Kanskje er ikke FRP så ute på jordet likevel……….

  http://www.hegnar.no/okonomi/utenriks/artikkel556973.ece

 • Kukkeline

  Hahahaha. Du får meg alltid til å le, takk for det!! Suss:)

 • Gullrosa

  Jeg har venta en stund på denne nå.

 • Umklapp

  Premisset for Tjomlids innlegg er at FrP mener at » vi for samme pris som det koster å ta inn 8000 syrere til Norge kunne hjulpet 1 000 000 syrere i nærområdene».

  Han gir noen lenker for å belegge dette, men i ingen av lenkene påstås det noe i nærheten av hans tolkning.

  Kvalifiserer dette til «å villede»? :)

 • Anti_idioti

  Grunnen til at det er slik er at alt for mange har sympati for de man har stående foran seg. Asylsøkere som gråter på dagsrevyen eller nabojenta som smiler hele tiden. De glemmer eller fortrenger at verden er full av mennesker som lider.

 • Hermann

  Flåsete pissprat .

  Du burde forøvrig ha større respekt for nazistenes ofre enn å få deg til å lire av deg slikt piss !

 • Kukkeline

  DER! traff du bunnen. Gratulerer, flink er du.

 • Thom Hansen

  Som vanlig kunnskapsløst og uredelig fra Tjomlid.

  I realiteten er det ikke 8000 flyktninger. Det er heller ikke snakk om 8000+5600 flyktninger, som da inkluderer familiegjenforening. Det kom 2000 asylsøkere fra Syria til Norge i 2014 og nærmere 90% av de får opphold her. Norge har også allerede mottatt 3000 flyktninger fra Syria. Vi er da oppe i 18600 syriske flyktninger.

  Men, det største problemet her, som Tjomlid enten ikke vet om eller bevisst utelater, er den såkalte brohodeeffekten, som SSB kaller det. Kort sagt betyr det at jo flere innvandrere fra et opprinnelsesland i et mottakerland, jo større blir innvandringen fra opprinnelseslandet til mottakerlandet. Jo flere syriere det er i Norge, jo større blir den ikke-regulære innvandringen fra Syria til Norge. Det vil si asylinnvandring med påfølgende familiegjenforening. SSB anslår at denne brohodeeffekten forklarer 2/3 av all ikke-vestlig innvandring til Norge 1990-2011. Det betyr at asylinnvandringen med påfølgende familieinnvandring fra Syria vil øke kraftig fremover og det totale antallet syriere i Norge vil øke raskt, langt forbi 30-40.000, gitt at krisen i Syria ikke løses.

  De samlede statsfinansielle kostnadene frem mot 2100 blir derfor godt over 200 mrd kr, gitt dagens velferdsordninger og syrieres lave sysselsetting.

  http://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-etter-statsborgerskap-og-maned/
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imre.12092/abstract

 • Varm_kaffe

  Er virkelig antall mennesker hjulpet det eneste man bør tenke på?

  Hvor mye koster én enkel ambulanseutrykning? Tenk hvor mange man kunne hjulpet om man istedefor sendte disse pengene til u-land! Tenk på at én vaksine koster bare syv kroner! Men nei, disse dumme sosialistene må absolutt bruke en liten formue på å hjelpe bare én person. Politisk korrekthet i et nøtteskall!

 • Disqusor

  Eller noen vel fungerende leir i dere eget nærområde…da vil langt langt flere få en bedre fremtid…er da et slikt valg mindre/mer humant enn å kun hjelpe et ørlite mindretall ? I mine øyne er det å avhjelpe et ørlite mindretall direkte infamt inhumant !

 • Anti_idioti

  Fordi det er rett å hjelpe andre. Man må ikke ha en utsikt for gjengjeldelse for å hjelpe. Ellers er vi enige i at de bor bli boende i regionen på en eller annen måte

 • SteinVoll

  Hvordan ellers skal en hjelpe 1.000.000 mennesker for 250.000.000 kroner.

 • Balalaika

  Kan ikke du, Tjomlid, sette opp ett eksempel for et slikt regnestykke med tall:

  «Og jeg mener at det beste er å hjelpe begge steder; både gi så mange vi har råd til et bedre liv i Norge, og samtidig gi så mye vi kan til nødhjelp i nærområdene. Det ene utelukker på ingen som helst måte det andre.»

 • Liberal-konservativ

  Det merkelige med deg er at du aldri slutter å fascinere meg. Når jeg trodde at du umulig kunne synke lavere kommer du med det her.

 • Kukkeline

  Brukeren «SteinVoll» mener at Frp burde bruke Zyklon B på flyktninger. Er ikke denne kommentaren nok til å slette han som bruker?

  https://no.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B

 • Daniel

  Libya hadde en levestandard som kunne sammenlignes med vest Europa. Helt til terroristene flommet in og fikk støtte av NATO. Så ikke grin over at Libya ikke lengere klarer å nekte flyktninger adgang til middlehavet.

 • SteinVoll

  Kan du komme med et annet regnestykke som får Frp sine tall til å stemme ?.

 • Gullrosa

  Nå skal Norge hjelpe til både der hvor flyktningene er og i tillegg skal Horne bosette og inkludere 8000 flyktninger her.

 • Gunnar Chomlee

  nei. alle burde bruke zyklon B på unønskede arter

 • Daniel

  Forstår du ikke situasjonen her eller? De er terrorister bare når det passer argumentene deres.

 • Gullrosa

  Survete du er

 • SteinVoll

  Jeg vise disse ofrene den største respekt med å minnes dem. Og å påpeke at deres offer ikke var forgjeves.

 • Derullandei

  Sier en som er så sykelig opptatt av mannen at han har tatt seg bryet med å opprette en egen Disqus-profil for å få frem at han mener at Tjomlid er en «IDIOT!».

  Noen som vet av en billig ironimeter-reparatør i nærheten?

 • Kukkeline

  Burde egentlig het «Stein og Vold» :)

 • Anti_idioti

  Skjønner ikke helt hvor du vil med dette, men selvsagt skal vi ta vare på våre egne ført. Det ville alle folk i verden gjort. Derimot kan en del av overskuddet brukes til å løfte livene til andre ute i verden

 • Kukkeline

  Survete? Forklar:)

 • SteinVoll

  Dette er da en eneste måte Frp sitt regnestykke kan henge på greip.

 • Gammel Erik

  Selvsagt var det forgjeves.

 • Balalaika

  For meg avslørte du nettopp at du har ubalanse mellom selvinnsikt og selvtillit – fordommene dine drukner meningene dine….

 • Liberal-konservativ

  Hadde han der vært sønnen min og jeg hadde visst hvordan han ville utviklet seg hadde jeg døpt han «Hammersieg»,

 • Hermann

  Verdens matvareprogram ( WFP) sier flyktningen i August fikk 14 dollar i måneden eller ca 114 kroner. Dette gjaldt de mest utsatte. De andre fikk halvparten av dette igjen..

  Dette er sannsynligvis for lite, men sett i forhold til at hver flyktning i regnestykket til Tjomlid er tenkt å koste 200.000 per år ( kraftig underestimering) burde det fremdeles være mye å gå ,i forhold til at det å ta 8000 flyktninger til Norge ville ha kunnet hjulpet 1 million i Jordans flyktningeleire.

 • Umklapp

  Du svarte muligens på feil kommentar her? Hvis ikke; hvilken relevans har dette?

 • Gullrosa

  Noen skriver noe du ikke liker og så vil du ha brukeren fjernet

 • Cidel Fastro

  Hvis det er sant har Nordmenn da ingen grunn til å hyle mot asylsøkere. Hvis det Norske folket er rettferdig bør de støtte med å returnere de dem har bidratt med å stjele. a.

 • SteinVoll

  Du er veldig opptatt av å innskrenke ytringsfriheten her i landet.

 • Prison Planet

  Opprør i paradis?

 • Donkeyballs

  Men kan Tjomlid ha rett i noe han skriver da? Det et også mitt poeng.

  Han angriper skråsikkerhet og manglende kildekritikk.

 • Kukkeline

  Neida, synes bare det var litt drøyt å oppfordre til bruk av https://no.wikipedia.org/wiki/Zyklon_B

 • Disqusor

  Norges fremste tallknusere, folk som har regnskap og finans som profesjon, som Tjomlid IKKE innehar, angir tall i 150 milliardersklassen for hva dette vil beløpe seg til over de neste 30 årene. Dette er ikke slik Tjomlid surer med tall som kun strekker seg over et år.

  8000 pluss gjenforeninger, det er første pulje, så den neste, så den neste gruppen…kan disse sosiopate drømmerne fortelle oss hvor en eventuell grense går, eller vil det hele bare kolapse av seg selv.

  Reinfeldt, Sveriges forrige Statsminister sa det slik: «Hele systemet er nå i ferd med å kollapse totalt»……smatt på den resten av pret Tjomlid hver gang du drømme rommå importere flest mulig med en ismalo-fascitsik ideologi.

 • Kukkeline

  Men kanskje du synes det er ok? POW, midt i Brunrosa;)!

 • Derullandei

  Prøv å lese det en gang til, og så setter du deg og tenker litt over det. Prøv å se kommentaren i sammenheng. Kanskje det går et lys opp for deg.

 • Gammel Erik

  Tjomlid tror de skal være her i kun 5 år.

 • Hermann

  Du kan se regnestykket jeg har satt opp med utgangspunkt i verdens matvarprograms kostnader under eller var det over. Man ender opp med at man vil kunne hjelpe i størrelsesorden 1 millon flyktninger til kostnaden av å ta inn 8000 flyktninger og det sansynligvis med god margin. ( Tjomlids forutsetning om at 1 syrisk flyktning koster nok 200.000 står ikke til troende)

 • Liberal-konservativ

  For min del kan kommentaren bli stående men ikke uimotsagt. Det er viktig at vi debatterer ned slike meninger.

 • Kukkeline

  Herlig! Yttringsfrihetkortet!

 • SteinVoll

  Dette er et regnestykke. Og jeg vil på denne måten hedre alle som har blitt regnet på tidligere. Og fortelle at deres offer ikke var forgjeves. For i dag regner vi ikke menneskeliv på samme måte som den gang da.
  Eller kanskje vi gjør det ?

 • Gullrosa

  Det finnes mange grusomme møter å dø på. Man kan dø sakte av sult(den døden er forferdelig) eller det kan være over på noen minutter ved bruk av gass. Hva ville du valgt?

 • stayhard

  Tjomlid glemmer den største utgiftsposten ; den menneskelige! Hva representerer disse mennskene? En kultur som er økonomisk, sosialt kulturelt,intellektuelt konkurs!! Disse er hovedsakelig muslimer, og kan ikke integreres; såpass burde Tjomlid ha fått med seg!! Spar oss for disse tvilsomme regnestykkene; problemet er først og fremst av menneskelig karakter…..

 • Hermann

  Du skal være mindre begavet dersom du tror at dette er måten å minnes de på !

 • Kukkeline

  Sammenheng….. Det er uansett en ekstrem kommentar. Men, hvis du synes det er ok…..

 • Gullrosa

  Ja og så kommer det ann på hva som ligger i den kommentaren og hvordan du vil tolke den.

 • Pachama

  Her må jeg si jeg er skuffet over Tjomlid – som ellers virker flink til å ta empiri på alvor.

  Det blir jo f.eks. alt for enkelt å bare henvise til de fem første årene, hva gjelder kostnaden for dem som kommer hit. Livstidskostnaden er anslått til ca. 5-6 ganger så mye.

 • Kukkeline

  Så det bunner ut i at Frp gir mennesker valget mellom å dø av sult eller gass? Skjønner ikke helt hvor du er på vei her.

 • SteinVoll

  Disse menneskene var bare en faktor i et regnestykke. Og den beste måten å minnes dem på, er å ikke la nye mennesker bli en slik faktor.

 • Liberal-konservativ

  Alle oppegående mennesker forstår jo selvfølgelig at den kommentaren er usaklig tøys.

 • Gullrosa

  Hvis man vil at folk skal leve så koster det mye penger.

 • Donkeyballs

  Ja , det er jo nesten like bra som 8000 sinte islamister .

 • SteinVoll

  Vi er tilbake på 30 tallet. Det har flere samfunnsdebattanter påpeket.

 • Catharina

  Om man faktisk får satt i gang systemer for å integrere flyktningene på en god måte så vil de jo etter hvert begynne å skape verdier for dette landet. Mennesker er ikke bare en kostnad, men også en fantastisk ressurs.

  Om vi har nok plass og gode nok systemer kan jeg ikke nok om, men det mener jeg det er verdt å investere i.

 • Andre

  Ja, merkelig at man ikke forstår dette aspektet. En religion/kultur som står over alt/der man lever etter koranen er ikke bra for noe samfunn. Bare en så enkelt ting som at jentene pakkes inn i hijab fra de får mensen.. Elendigheten i mange av disse landene kommer nettopp av krangel om religion. Og dette skal vi importere i stor skala til Norge. Veldig smart.

 • Gullrosa

  Noen ganger kan smerten ved å leve være verre enn å dø

 • SteinVoll

  Og nå må du ta et standpunkt. Skal mennesker være en faktor i et regnestykke, slikt som på 30 tallet.

 • Gammel Erik

  Ressurs?

 • Gunnar Chomlee

  Har du ikke fått meddeg at arbeidsledigheten går opp? Og import av muslimer aldri har gitt noe land noe positivt?

 • Catharina

  Om man faktisk får satt i gang systemer for å integrere flyktningene
  på en god måte så vil de jo etter hvert begynne å skape verdier for
  dette landet. Mennesker er ikke bare en kostnad, men også en fantastisk
  ressurs.

 • Gammel Erik

  Noen er fortsatt i steinalderen.

 • Jenny Olsen

  Du kaller min kommentar dagens kjøligste, uten å la deg affisere av at alle BRUKER penger for å bygge et liv for flykninger isteden for å redde flest mulig?

 • Arne Just Lund

  Hvem som jukser kan diskuteres. Ditt innlegg er et usaklig angrep på FRP, det er greit, du har rett ti å drive proppaganda for dine synspunkter. Du kunne spart oss for din ulogiske argumentasjon, basert på dine følelser.

 • Hermann

  Men du bør også spørre deg om hvem som har brakt oss dit.

  Den hodeløse innvandringen er det du og dine like som står bak. At folk flest ikke vil har denne utviklingen er bare en naturlig motreaksjon.

 • Andre

  Så vi skal bruke ca. 100 milliarder på dette fordi vi kanskje kan få noe igjen… Kommer aldri til å få det tilbake. Norge trenger da ikke dette, hva får deg til å tro det?

 • Gullrosa

  Hva skulle vi gjort hvis ikke folk har følelser?

 • SteinVoll

  Syrere er et annet folkeslag enn somaliere og makroranere.

 • Kukkeline

  åååååååå, der kom det. Men du har rett. Hvis du vil at bestemor skal leve noen år lengre, så koster det selvsagt penger. Masse studier har vist at trivsel og livslengde henger sammen. Bor man i et aldershjem der man blir lagt i seng kl 18 pga. bemanningskostnader og har minimalt med aktiveringstilbud, så dør man også tidligere.
  Så ja, enig, det koster hvis man vil at folk skal leve, spesielt sine egne……

  ;)

 • Gammel Erik

  Ja, de kan sikkert lære oss hvordan lage bomber på kjøkkenet.

 • SteinVoll

  Vi kun jo bruke «tyske regnestykker «

 • Henrik P Jansen

  Premisset for oppgulpet i artikkelen er meningsløst. Om man kan hjelpe 1000 flere 10000 flere eller en million fler, så er det uansett flere

 • Andre

  Å, er det Syrere alle sammen vi ser i disse båtene i middelhavet?

 • diplidoklius

  ..innleid av Tjomlid kanskje for å få mer fart i debatten som er i ferd med å dø ut,?..

 • SteinVoll

  Nei.Men nå er det kun syrere som diskuteres.

 • Gunnar Chomlee

  tatt fornuftige avgjørelser.. noe som er lettest uten å la svake følelser ødelegge

 • Gullrosa

  Nettopp.

 • Liberal-konservativ

  Det er sant det. Det er ikke noe morsomt å være i krig. Men hva skal man gjøre med kriminelle, voldsmenn, drapsmenn osv som kommer hit?…. Velferdsstaten går rett og slett ikke sammen med stor innvandring.

  – Tror ikke innvandringsliberale er det så mye lenger om dem ser ett familiemedlem få hodet skåret av, av en islamist som skriker Allahu Ahkbar heller. Og vi vet det kan skje. Det er ikke vits å bare sitte å håpe på best mulig utfall. Det multikulturelle Norge er ett eksperiment med svært høy risiko. En drept er en for mye.

 • SteinVoll

  Disse er flinke til å lage kjemiske våpen. Og Zyklon B

 • Andre

  Ja, og det er jo litt merkelig. Det er en uendelig strøm av flyktninger. Vi kan ikke hjelpe alle. Når skal vi stoppe, hvorfor 10.000? Hva blir neste?

 • Kukkeline

  Jammen Stein da, så klart mennesker er en faktor. Når jeg sier mennesker, så er jo du og jeg også det, selv om vi er hvite. Samt våre barn og deres fremtid. Samt våre eldre og deres verdighet i sluttfasen. :)

 • Hermann

  Følelser har uanett ingenting i et regnestykke å gjøre………..

 • SteinVoll

  Jeg vet ikke hva neste blir. Men vi må kunne ha en redelig diskusjon.

 • Gullrosa

  Nei vi er der nå. Bare se på kreftpasientene som ikke får de beste medisinene.

 • Kukkeline

  Nå må du slutte med de barnslige koblingene med Frp og Nazister.
  Det er bare teit og du fremstår som en 17 år gammel blitzer;)

 • diplidoklius

  ..jadda, og det legger jo du opp til,?..

 • Gammel Erik

  Det blir nok en suksess.

 • Henrik P Jansen

  Verdenshistorien har vist at dette er fullstendig naivt og utopi. Se til Sverige som har 60 muslimske enklaver med sharialov, ingen jobber, kun kriminalitet, granatangrep og mord. Hvilken berikelse er dette?

 • Gammel Erik

  Det blir jo masse arbeidsplasser i politiet av det.

 • Liberal-konservativ

  Problemet er jo at følelsene har tatt styringen før fornuften hos en mengde mennesker her i landet. Det er ikke sunt det heller.

 • SteinVoll

  Det samme var tyskerne opptatt av på 30 tallet. Og fant ut med tysk presisjon og dyktighet det rette svaret, Zyklon B.

 • SteinVoll

  Så la oss diskuterer mitt regnestykke ?

 • Gammel Erik

  Islam bryr seg ikke om følelser.

 • Pachama

  For all del, det høres ut som en vakker plan.

  Noe som forundrer meg er likevel at den ikke synes å fungere særlig godt, verken hittil i Norge eller i andre vestlige land.

  Et annet paradoks, er at det ofte er de ivrigste innvandringsliberalere på ytre venstre, som beklager seg mest over hvor ille stilt det allerede er med rasisme, diskriminering, barnefattigdom etc. her på berget.

  Og likevel vil man ta imot mange fler, og DA skal det altså begynne å gå bedre enn hittil?

 • SteinVoll

  Det samme argumentet ble brukt på 30 tallet.

 • Andre

  Vel, jeg vil ikke ha Malmø tilstander i Norge. Det er så mye diskusjoner og uenighet om dette i Norge at vi ikke bør ta i mot så mange. Det kommer til å bli store problemer av dette. Det er nok etniske tullinger i Norge.

 • Hermann

  Vet ikke helt hva du sikter til men,
  Generelt vil det alltid være slik at i en situasjon med begrensede ressurser vil man alltdi måtte sette et tak eller forta prioriteringer.

 • SteinVoll

  Det samme sa tyskerne på 30 tallet.

 • Gunnar Chomlee

  Det er umulig å vite hva dette vil koste oss Nordmenn, men det vil medføre både drap, vold og voldtekter… Det eneste er Zyklon B for den er det sikkert fastpris på. Og den kan produseres i Norge som gir arbeidsplasser

 • Hermann

  Da kjenner du historien dårlig.

 • Kukkeline

  Jeg er ferdig! Kul debatt. Konkluderer med at SteinVoll er en skapnazist (siden han er så glad i Zyklon B), Gullrosa er egentlig Brunrosa og Nordpolen er fast ansatt som [email protected] hos ARS.

 • SteinVoll

  I så tilfelle bør vi innføre grensekontroll mot Sverige.

 • Liberal-konservativ

  Ja sortere ut de få og hente de hit (Y) de føler nok at de er utvalgte. Til å forsyne seg av trygdesystemet vårt. Må jo ha Eriksson som arbeidsminister hver eneste dag i hvert eneste år for å vite at absolutt alt som er mulig gjøres for å få de ut i arbeid.

 • Disqusor

  Er det noen som ønsker å få informasjon som ALDRI media vil fortelle oss noe som helst om, her er linken, et sant fristed for det frie ord, den frie tanke, den frie sjel, et fritt land, et ekte demokrati:

  https://www.frieord.no

 • Gammel Erik

  Det er bare å brenne brune PVC rør så får du Zyclon B.

 • SteinVoll

  Ja, jeg er unntaket.

 • Gullrosa

  Og du er snill.god og fordomsfri .

 • Umklapp

  Du skrev altså:

  «Det vil ALLTID være billigere å holde folk i live enn å bygge et liv for demMen
  Det er ikke sikker det er det som bør være målsetningen..»

  Vi får anta at du da sikter til valget om vi skal hjelpe mange der de er («holde liv») eller hente noen få hit («bygge et liv»).

  De ressursene du bil bruke på å «bygge et liv» går ikke da til å «holde liv» i de som er i nærområdene. Er det ikke da rimelig å tolke deg dithen at du mener at de mange i nærområdene ikke skal holdes liv i, fordi du mener at vi skal «bygge et liv» for noen få her i Norge?

 • diplidoklius

  ..diskuterte Platon også , om et land skulle styres av fornuft eller følelser, og skulle styres av føleser ville jo det meste gå i dassen som Norge nå også er i ferd med, å bli spylt nedi, med Støre og Hareide som sjefspylere,.

 • SteinVoll

  Nå er det du som kobler på egenhånd.

 • Donkeyballs

  Man må da prøve å se det komiske i dette. FrP gir sine velgere 8000 syrere i fleisen. Alle kan vel dra litt på smilebåndet av det?

 • Andre

  Ingen dum ide faktisk. Og med den befolkningsekspl. som er forventet og spesielt i Afrika så vil vi se en massiv flyktningsstrøm. Schengen står for fall tror jeg og fri flyt over landegrensene kan ikke fortsette.

 • Gullrosa

  Alt kan ikke være lønnsomt. Hva slags samfunn blir det?

 • Ulrik Nyborg

  Hvis du kutter ut ordet «svært «så har du dekning for det du skriver..

 • Disqusor

  Hadde Frp hatt flertall i denne saken vet alle med unntak av Donkey visst hva svaret ville blitt.

 • Gammel Erik

  Støre ler nå?

 • Gunnar Chomlee

  det er ikke bare Frp dette går utover.. Kriminelle muslimer skader alles døtre uavhengig av politikk

 • SteinVoll

  Et meget fattig samfunn. Fest og ferier er ikke lønnsomme ting.

 • Gullrosa

  Norge er et av verdens beste land å bo i. For deg foreslår jeg anti depressiva. Men du får betale det selv

 • Hermann

  Verdens matvareprogram (WFP) sier at en syrisk flyktning koster 114 kroner i måneden i Jordan, dvs NOK 1368 per år eller NOK 6840 over en femårsperiode.

  Skulle kostnadsbildet på 8 milliarder kroner med å ta inn 8000 syriske flyktninger til Norge over en 5 års periode stemme, noe jeg tror er en underdrivelse med en faktor minst Pi, vil dette kunne hjelpe:

  8 milliarder NOk / Nok 6840 per flyktning = 1,17 millionder flyktninger

  Kanskje er ikke FRP så ute på jordet likevel……….

  http://www.hegnar.no/okonomi/utenriks/artikkel556973.ece

 • Gullrosa

  Og jeg.

 • Donkeyballs

  Hatpropaganda av verste sort. Min mening om den siden.

 • Ulrik Nyborg

  Er de mer arbeidssomme?

 • diplidoklius

  ,,og den reklamesnutten produsert av politikerbermen tror du på,?.

 • SteinVoll

  Det er ikke første gang jeg er blitt kallet nazi. Forrige gang var da jeg ville ha grensekontroll.

 • Gullrosa

  Regjeringen påstår det.

 • Liberal-konservativ

  At du har en diagnose er vi alle klar over. Spørsmålet er bare hvilken. Hva får ett menneske til å dra paralleller mellom at europeere er lei av de negative konsekvensene med innvandring og nazi-Tyskland? Dette må folk her i feltet spørre seg selv om. Regner med at noen kommer tilbake med en diagnose på SteinVoll for dette er viktig å få klarhet i. Både vi og SteinVoll trenger en avslutning.

 • TomEver

  Det er riktig at vi kan gi ren nødhjelp til flere flyktninger i nærområdene for samme pris som det koster oss å gi dem et verdig liv i Norge. Men kan man virkelig sette disse to kostnadene opp imot hverandre?

  Selvsagt kan man det:

  Vil man ha symbolpolitikk der man hjelper et ressurssterkt mindretall (som regel unge menn) i vesten, eller noe som faktisk fungerer og der man kan hjelpe langt flere for lang mindre penger?

  Det er nesten ondskapsfullt å hente haugevis av flyktninger hit, fordi det betyr at det er mindre hjelp til de svake som blir igjen.

 • TomEver

  Hvorfor?

 • SteinVoll

  De har en høyere kultur.

 • diplidoklius

  ..påstår ja, noe helt annet det enn å TRO på,.

 • SteinVoll

  Litt synd at Frp synes det er en dårlig idè

 • Gullrosa

  Da lyver Erna og Siv da.

 • diplidoklius

  ..lyver alle politiker så det lukter drittprat lang vei ja, og spesielt nå som det er valgkamp og de prøver å hause seg selv opp til supermennesker som har gjort Norge til ett fantastisk så bra land å bo i mens alle piler og statistikker peker nedover, får nok vite sannheten når valget er over og de begynne å skjære ned på velferdsgoder og plusse på skatter og avgifter,.

 • SteinVoll

  Det er ingen som foreslår å sende penger dit.

 • Donkeyballs

  Hvem har sagt at 8000 muslimer kommer til Norge. Ja, majoriteten i Syria er sunnimuslimer, men det er også mange mennesker som tilhører andre religioner

 • Ulrik Nyborg

  Du har rett,det skal ikke så mye til…

 • Liberal-konservativ

  Hadde ikke vært ett sjakktrekk av Siv og Erna å fortelle akkurat hvor bedritent det var i valgkampen. Vi velgere er så store fornektere at de ville fått svi noe forferdelig da.

 • SteinVoll

  Da ville Frp sitt forslag ha holdt dem i livet i 2 måneder.

 • Ulrik Nyborg

  Tjomlid,og venstresiden lever i nuet….

 • Donkeyballs

  Jeg har lest det som står der.

 • Gullrosa

  Men nå dere slutte å være så negative. Norge er et flott land å bo i. Vi går ikke under om det kommer noen ekstra syrere.

 • SteinVoll

  Så nå spørs det om de skal få en sjanse i Norge. Eller skal de bli forhåndsdømt.

 • Hermann

  Dette blir som å invitere 1 million flyktninger på middag å så si at 8000 skal få 3 retters middag med alt av fasiliteter resten av livet, mens resten må gå hjem………

 • Ulrik Nyborg

  Neida,meg og deg kommer ikke til å merke så mye,våre barnebarn derimot….

 • Gullrosa

  Ja hva EØS avtalen kan gjøre med Norge i det lange løp er verre.

 • Ulrik Nyborg

  Frp gjør.

 • SteinVoll

  Det var de folkeslagene som hadde innvandret til Tyskland, men ikke integrert seg som ble utsatt for dette.

 • Gammel Erik

  Det er klart at når syrerne skal spise verdens dyreste mat og bo i verdens dyreste land, da hjelper du færre enn du kunne gjort i verdens billigste land.

 • Tor TorsenT

  Gunnar , griet å hjelpe . men ikke på vår bekostning .

  Vi har hatt muslimer i Norge i 45-46 år nå og 1 av 100 er integrert . med det mener jeg hvordan de lever , bekledning venner , giftemål , nabovenner , omgangsvenner med ikkemuslimer . 1 av 100 , Gunnar .

  Det som skjer er at vi tar inn for mange med islam i bagasjen , noe som vil straffe seg om ikke så mange år . Tenk deg , flere hundre av disse ungdommene har reist og blitt jihadister hos IS , i Daesh . Tenk det ? Vokst opp i et fredelig land , har hatt alle muligheter for utdannelse som alle andre ungdommer i dette landet .

  Ser du ikke faremomentet for ytterlig flere som blir segregert og danner sin egen lille samfunnsboble ?

 • gnurx

  Parti A, B, C, D og E sier vi skal hjelpe 8.000 mennesker i nød. Parti F sier vi skal hjelpe flere. Hvordan kan du ser det som at de som vil hjelper mest er hjerteløse?

 • Robin Andresen

  Det som ikke artikkelforfatteren ser ut til og skjønne, er at vi ikke bare skal huse disse flyktningene i 5 år, så det som utgangspunkt er ikke særlig sammenlignbart i denne saken. Det dreier seg om en totalsumm på 80-90 milliarder, når man tar dette over den lengre tidsperioden det faktisk vill bli. For det kommer familie og gjennforening etc. På kjøpet.
  Så allerede her, er artikkelen kommet til kort på regnestykket og dermed faller hele den saklige tonen på steingrunn.
  Dette er ikke en grundig kikk på tallene, dette er bare nok en artikkel som søker og vinkle ting på verste måte. Og hensikten er som alltid, og få fyllt opp landet så mye som mulig. Hva hansikten med dette er, aner jeg ikke. Men et er sikkert, det begynner og bli nok av denne type artikler.
  Virker som det ligger venstrekrefter bak her, og dette er egentlig bare nok en artikkel for og prøve og rakke ned på blåblå politikk. Hvor er ryggraden blitt av?

 • TomEver

  De vil være en ren kostnad. De vil aldri bli produktive nok. Beklager.

 • Donkeyballs

  Med FrP flertall hadde vel hver innbygger i Norge fått seg et dansende marsvin.

 • SteinVoll

  Sender Frp penger ?

 • Gullrosa

  EØS avtalen er nok mer skadelig for Norge enn 8000 syrere.

 • Hermann

  Du spurte om et regnestykke og fikk det. Svaret ditt er igjen flåsete!

 • Ulrik Nyborg

  De vil hjelpe i nærområdene.

 • diplidoklius

  ..ta deg fan på at vi gjør, blir ikke noen ekstra syrere, kommer til å bli halve Syria inkl afrika om Støre får slippe til med sin politikk da, ved hjelp av svikerpartiene KRF og Venstre,.

 • Javel mener jeg

  Så du mener Hellas er forbildet? Ser ikke helt den, men du får mene hva du vil.

 • Ulrik Nyborg

  Svært skadelig begge deler…

 • Liberal-konservativ

  Det strider grunnleggende mot etthvert menneskeverd i en slik situasjon å hente ett fåtall som skal ha det godt i Norge når man kan hjelpe flere i nærområdene. Det er ekstrem ondskap og kynisme som ligger bak Tjomlids syn. Ultra-konservativ som han er.

  Mitt utgangspunkt i saker som denne er at flest mulig skal få hjelp. og det skal ikke gå på bekostning av svake grupper i Norge.

 • Andre

  Trenger vi å vite mer om muslimer og deres levesett? Nei takk.

 • TomEver

  Det sendes penger allerede. Og hvis man faktisk skal gjøre noe (og ikke bare late som) så må pengene brukes der borte og ikke her.

  Så er det selvsagt en ærlig sak å ikke ønske å hjelpe i det hele tatt, men Tjomlid forsvarer jo de som påstår at de faktisk ønsker å hjelpe.

 • Hermann

  Det tror jeg ikke du har belegg for.

  Så du på innvandringsregnestykket til SSB høsten 2013 bidro EØS innvandringen positivt.

 • gnurx

  For en gangs skyld må jeg her forsvare forfatteren. FrP skriver på sine websider utelukkende om 1 million. (f.eks. her: https://www.frp.no/aktuelt/2015/06/ja-til-folkeavstemning-og-ja-til-aa-hjelpe-til-1-mill-syrere)

  Det sagt, så er det nesten skremmende hvordan folk fortrekker å hjelpe noen få utvalgte, når man kunne ha hjulpet så mange flere. Og det uten å lasse dem rundt halve kloden.

 • Comrade Pootie

  Dette blir jo også spekulasjoner, da heller ikke Tjomlid kan se inn i fremtiden.

  Det er ikke bare prisen folk er negative til her, det er hele ideen med å flytte folk fra en konflikt på andre siden av verden helt opp hit, og belastningene på samfunnet som kommer i tillegg. Det er en stor sikkerhetsrisiko, da man er klar over at ISIL ser på det som en gyllen mulighet til å smigle seg med. Vi har allerede ca 100 ISIL-terrorister representert der nede som deltar i rasistisk sexslaveri av kvinner, massakrer med en voldsbruk som overgår Breivik, som kan bli et voldsomt problem om de returnerer.

  Sist men ikke minst de dramatiske endringene det skaper i samfunnet det større bildet. hvor den ene kulturens praksis overfor kvinner er fullstendig uakseptabelt for den andre Når dette i høy grad er sterkt troende muslimer som ser det som utenkelig å gifte seg med noen utenfor sin religion er sannsynligheten stor for at de blir en del av den sterkt segrerte befolkningen..

  Det stopper jo selvsagt ikke her heller. Det er ikke lenge siden sist gang, og det kan skje når som helst at en sosialist roper ut et tall og hyler ut om hvor hjerterå vi er som hater mennesker ved den minste protest

 • TomEver

  Skal de syriske flyktningene bare være her i fem år, og så kastes ut igjen? Eller er det Tjomlid som driver med uredeligheter?

 • Liberal-konservativ

  Problemet er jo at dette ikke vil være ett fåtall og flertallet av disse har neppe demokratiske meninger om nordmenn. Sutring, alt er rasisme osv. Nei fy for ett liv neste generasjoner hvite nordmenn vil få her i landet.

 • Steinar Brevik Knudsen

  Tenker vel så mye på hvordan de ev. vil hjelpe folk nærmiljøet..veledighetsorganisasjon som tar et meget betydelig beløp for å organisere, penger til en bedrift..anbud, eller et pr snute beløp til et fattig land..eller mer penger til NATO slik at de kan holde orden på dem..eller..

 • diplidoklius

  ..da har du antagelig lest på samme måte som en kristen leser koranen,.

 • EtwasAnders

  Huff, slutt å plag oss med faktatall. La folket leve i troen om et Fremskrittsparti som snakker sant.

 • Gammel Erik

  200 000 kr i året dekker knapt nok trygden så det sier seg selv at det ikke er fakta.

 • EtwasAnders

  Hva er verst: at Fremskrittspartiet driver med spekulasjoner, eller en blogger?

 • Liberal-konservativ

  For du kan jo regne. ;)

 • SteinVoll

  Og du har bare tatt med mat i ditt regnestykke. Og jeg kan ikke se at Frp har forslått 8 milliarder.

 • Ryddegutt

  Hvorfor skal man kun ta med 5 år i regnestykket. Drar de hjem etter 5 år eller der noen andre enn skattebetalerne som tar regningen etter at 5 år er gått?

 • vard47

  Tror ingen har fasiten på dette, men er rimelig sikker på at Tjomlid er lengst unna.

 • SteinVoll

  Men de vil ikke sende penger.

 • Siggen

  Her er det nok kun tjomsen som villeder igjen. Du tar kun med kostnadene i 5 år. Alle vet at de blir lenger og koster mer. Det tas heller ikke med inndirekte kostnader som helse skole politi som alle må økes. Dessuten er detfamiliegjenforenong som han ikke tar med. Soom sagt man hjelper mange flere i naboland

 • SteinVoll

  Men Frp har ikke sendt noen penger. Bare gitt meg tillatelse til å sende mine penger.

 • Comrade Pootie

  Mener du å si at du er overrasket over å se politikere spekulere og synse? Politikere og partier gjør for det meste akkurat det.

 • Ulrik Nyborg

  Vi har allerde fått endel fra den samme nasjonen,det ser ikke bra ut…

 • Liberal-konservativ

  Nå er det vel strengt talt de andre partiene som skyr menneskeverd.

  De skal ha de få inn og etterlatte massene, når de blir konfrontert med dette så er det ikke motsetning mot å både ta imot og hjelpe. Da må jeg spørre deg. hvor mye velferd skal man kutte her hjemme, hva med svake grupper her hjemme, skal vi ha tvangssammenslåing på eldrehjem, fire eldre på hvert rom med rumpevask en gang hver tredje måned? og til slutt må jeg si: det er lett å ha sympati med folk i krig, det blir litt verre å leve med seg selv om noen av dem skjærer hodet av en kompis.

 • SteinVoll

  den første kirke ble bygget i Damaskus.

 • Hermann

  Da SSB la frem regnestykket for innvandringen i perioden 2005-13 altså under de rødgrønne konkluderte de i 2013 med at dette hadde kostet 65 milliarder kroner og påført oss formidable 500 milliarder i fremtidige kostnader neddikontert til 2013-verdi.

  Det forteller litt om «potensialet» i spørsmålet ditt……….

 • Gullrosa

  Og da tok de med kriminalitet og ulovelig innvandring?

 • SteinVoll

  De forsøker å få seg jobb ?

 • Derullandei

  Sammenhengen teller.

 • Hermann

  Verdens matvareprogram sier at en syrisk flyktning koster 114 kroner i måneden i Jordan, dvs NOK 1368 per år eller NOK 6840 over en femårsperiode.

  Skulle kostnadsbildet på 8 milliarder kroner med å ta inn 8000 syriske flyktninger til Norge over en 5 års periode stemme, noe jeg tror er en underdrivelse med en faktor minst Pi, vil dette kunne hjelpe:

  8 milliarder NOk / Nok 6840 per flyktning = 1,17 millionder flyktninger

  Kanskje er ikke FRP så ute på jordet likevel……….

 • LittleStalin

  De sier at vi skal hjelpe folk der de er — dvs legge dem i hendene på de som allerede har kontroll og forfølger dem. Parti F ønsker ikke svake mennesker godt — de har sine retorikker som ender stort sett på samme sted … Er du ikke som meg så stikk. Nabolandene til flyktningene har allerede tatt imot millioner av mennesker – på tide vi stiller opp også? Eller er det så viktig å være så mye rikere enn andre at vi ikke har råd til å bruke noe på andre.

 • Vidar Moen

  Hvor finner jeg de opplysningene du skriver her?

 • diplidoklius

  ..og her er statistikken over hva innvandringen har ført til siden 1988, om alt kommer med da, og ingen berikelse for de det har gått ut over,..
  Beklager lang post, men det må sees.

  1988, 23. juni. Bjørn Erik Solberg, Oslo, 24 år, skulle hjelpe
  en kvinne som ble trakassert av sin mann, men ble i stedet knivdrept av
  mannen som var en innvandrer fra Nord-Afrika

  1991, mars, Gunvor Refsdal, forgiftet med timetylklorid i vin av sin mann Hani Abdullah.

  1991, 3. sept. Tage Ansethmoen, Oslo, lege, drept med 20 knivstikk i sitt hjem av en marokkaner.

  1991, 14. des. Jarle Næss, Bergen, 23 år, dørvakt og bokser.
  Skutt midt i hjertet og drept med en halvautomatisk 11,25 Remington US
  Army, av marokkaneren Nour-Eddin Khouya, utenfor utestedet Maxime i
  Bergen. Marokkaneren kom til Norge i aug. 1990, og får midlertidig
  oppholdstillatelse. Kameraten til Næss, Bård Trones (25) blir skutt i
  magen, men overlever. [1]

  1992, 26. jan. Tore A. Holthe, Gjøvik, 27 år, knivdrept av to marokkanere – 24 og 31 år.

  1992, 14. aug. Paul Gamlem, 31 år, ble sparket til døde i Oslo av to pakistanere – 17 og 19 år.

  1993, 7. mars, Berit Backer, sosialantropolog, ble kvalt i sitt
  hjem av en innvandrer fra Kosovo som i 1987 fikk avslag på sin
  asylsøknad. Drapsmannen ble idømt sikring og fikk i 2001 norsk
  statsborgerskap og oppholdstillatelse.[2]

  1993, 24. april, Linda M. Sandvik, 24 år, Oslo, Kvalt av en iraker, – også tiltalt for flere voldtekter.

  1994, 21. juli, en nordmann ble knivdrept i Larvik av en palestiner. (Nærmere detaljer mangler).

  1995, 13. okt. Kvinne, 57 år, sos. arbeider – brent inne da en iraner tente på Veitvedt sosialkontor.

  1996, 17. des. Heidi S. Sørli, drept av sin jugoslaviske mann som rømte, – er ikke pågrepet.

  1997, 3. mars, Randi Rastad, Høybråten, 61 år ble dyttet ned i
  kjelleren av utlendinger fra Brumunddal og døde av sjokk/hjerteinfarkt.

  1997, nov. Hilmar Jarle Fjørtoft 68 år, pensjonert sjømann fra
  Ålesund, ble funnet drept i sin egen leilighet i Latinskolegata 6.
  Fjørtoft var blitt utsatt for grov stump vold. Gjerningsmannen var
  tamilen Sivaguru som kom som asylsøker til Hareid i 1987. Tamilen fikk
  12 års fengsel pluss sikring. Straffen omfattet også voldtekt, seksuelle
  overgrep og grov vold. Han slapp ut tre år før tiden. Nå er han tiltalt
  for to nye voldtekter i Ålesund (aug. 2007).[3]

  1998, 1. mai, Tom Halvorsen, Rogaland, 18 år, vietnamesisk aksjon.[4]

  1998, 21. mai, Ken-Gøran Abrahamsen, Balsfjord, 28 år, sparket i
  hjel i Oslo av 17 årig pakistaner. I juni 2000 dømte lagmannsretten
  Ismaiel Josef til et år og seks måneders fengsel for legemsbeskadigelse
  med døden til følge. 2. mars 2001 ble Josef etterlyst via Interpol da
  han unnlot han å møte til fengsling. Siden har politiet ikke sett ham.[5][6]

  1998, En ung nordmann kom tilfeldig i ildlinjen mellom to innv. gjenger i Oslo og ble skutt.

  1998, 15. juli, Marie Louise Bendiksen, Sjøvegan, drept og brent. En 20 årig tamil pågrepet.

  1998, 26. juni, Bernt Christian Reppe, Moelv, 24 år, skutt av en pakistaner i Rosenkratzgt, Oslo.[7]

  1998, 31. okt. Rune Åge Berg, sparket i hjel av en 16-årig makedoner i Akersgata, Oslo.[8]

  1998, 14. nov. Ulf Bråthen, 42 år, taxisjåfør skutt i bilen av to utlendinger (19 og 23 år) på Godlia.

  1998, 10. des. Ola Wangen, 33 år, knivdrept på Grunerløkka av en sinnssyk iraner på frifot.

  1999, 17. mai, Barbro Zhedini, Oslo, drept av sin tunisiske
  mann Hassa Zhedini og dumpet i Gjersjøen. En arm avskjært. Hassa
  Zhedinis bror var med på ugjerningen.

  2000, 31. jan. Vegar Midtveit, 18 år – jaget av utlendinger utfor en skrent ved Kristiansand – og døde.

  2001, jan. Gry Hosein, funnet i Skienselva, kvalt av sin palestinske mann Gamal – fra Israel.[9]

  2001, 20. jan. Kennet Alexander Otnes, Larvik, 20 år, øksedrept, partert og lagt i dypfryser av en 18 årig afrikaner.[10]

  2001, 27. juli, Hanne Kristine Olsen, Bergen, 29 år, ble kjørt
  ned og drept av sin palestinske samboer, Yasin Jabr, 40 år. Deres barn
  ble hardt skadd.

  2001, 8. aug. Gunn Sivertsen, Haramsøy, og hennes 3 barn ble mordbrendt av sin chilenske samboer.

  2001, Gunn Sivertsens første barn.

  2001, Gunn Sivertsens andre barn.

  2001, Gunn Sivertsens tredje barn.

  2001, 26. aug. Gunn Merete Lode, 32 år, knivdrept av en 42 årig gift trebarns far fra Danmark.

  2002, 20. jan. Kristoffer I. Bastesen, 19 år, knivdrept i Kr. Augusts gt, Oslo av sin thailandske kamerat.

  2002, 13. apr. Einar T. Rønning, Råde, 23 år, dørvakt på Chez, knivstukket i lysken av 4 muslimer.[11]

  2002, 13. apr. Martin Morisse, Jessheim, 26 år, dørvakt på Chez, knivstukket i lysken av 4 muslimer.[12]

  2002, 9. okt. Kjell P. Dahlberg, 48 år, knivdrept på Bogerud T-bane i Oslo av en chilensk asylsøker.

  2002, 18. okt. Inger Sund, Sognsvn. Oslo, 69 år, ranet og drept
  i sitt hjem av to asylsøkere som hadde fulgte etter Inger etter at hun
  hadde vunnet 30.000 på bingo. Drapsmannen, Moez Ben Noureddeine Rouissi,
  klarte å rømme ut av Norge. Via Tyskland ble drapsmannens identitet
  oppsporet. Han hadde blitt retunert til Tunisia av tyske myndigheter,
  der han ble idømt 15 års fengsel for drapet, i 2007.[13]

  2002, 3. nov. Johnny Øvergård, Balsfjord, 43 år. Drept av sin somaliske drosjesjåfør på Frogner.[14]

  2002, 13. des. Henry Simonsen, Alta, 56 år, drept med øks av sin russiske kone, Elizaveta Georgienna Sytnik.[15]

  2003, 17. feb. Audun Bøland, 39 år, bussjåfør, knivdrept på
  Valdresbussen av en asylsøker fra Etiopia. Etioperen hadde samme dag
  drept en annen asylsøker på et asylmottak i Valdres.[16]

  2003, 15. juni, Annie B. Olsvik, Haugesund, 83 år, drept med øks om natten i sin seng av to innv. fra Libya.[17]

  2003, des. Cathrine Halvorsen, Kongsvinger, 34 år, drept av en
  iraker. Azad Ghaleb Ali som er siktet, klarte å rømme. Politiet er
  derimot sikre på at det er Ghaleb Ali som er gjerningsmannen.[18]

  2004, 19. febr. Eli S. Høyland, Stavanger, 49 år, kvalt i sitt hjem av en Tysker, 29 år.

  2004, 3. aug. Terje Mjåland, Skien, 23 år, døv, knivdrept på
  trikk 17 i Oslo av en somalier, 41 år, som også knivstakk og skadet fem
  andre mennesker. [19]

  2004, 25. aug. Helge Nylund, 34 år, skutt av en sjalu 52 åring fra Afghanistan. Han skjøt seg selv.

  2004, 4. sept. Marita Strøm, Namsos, 38 år, skutt i en bil i Irak av sin mann Osman Omar Osman fra Irak.[20]

  2004, sept. Lise Johanni Johanson, drept på Teisen i Oslo av en mann fra Irak, 23 år.

  2004, 28. okt. Hedda Karterudseter, Seljord, 19 år, voldtatt og
  kvalt i Sogndal av somalieren Hassan Samriye Hashin, 35 år. Dømt til 16
  års fengsel.[21]

  2005, jan. Mary Ann Hansen, Bodø, 42 år, knivdrept av en
  algirer 31 år, mens hun holdt deres felles barn i armene. Algireren fikk
  første gang avslag på asylsøknaden i nov. 2002, og endelig avslag, med
  beskjed om å forlate Norge, i mars 2003. [22]

  2006, 20. feb. Finn Abelseth, Oslo, opprinnelig fra Ålesund. I
  begynnelsen av 30-årene. Mandag 20. feb. ble han funnet bevisstløs
  utenfor boligen sin i Schønings gate 32. Døde senere på sykehus. Han
  skal ha blitt banket opp av en gjeng pakistanere natt til søndag 19.
  Dette i følge en kamerat som Abelseth ringte til før han mistet
  bevisstheten.

  2006, 29. mars, Stein Sjaastad, Oslo, lege 58 år, brutalt
  stukket ned og drept på sitt kontor av asylsøkeren Kamel Mellah 37 år,
  fra Algerie.[23]

  2006, 25. juni, Anne Marit Søgård, Torshov i Oslo, 41 år, skutt
  og drept i sin leilighet med 6-8 skudd fra håndvåpen av to pakistanere
  med norsk statsborgerskap, Haidar Hussain 21 år og Ali Ayaz Shafa 19 år.
  Søgårds kjæreste ble også forsøkt drept, men overlevde. Hussain ble i
  nov. 2005 dømt til 2 år ubetinget fengsel for flere brudd på
  narkotikalovgivningen. Begge pakistanerne ble dømt til fengsel i 13 år,
  27. mars 2008. En tredje person ble frifunnet.[24]

  2007, 31. jan. Arild Lund, Drammen, 56 år, drept av tre litauere i sitt hjem.[25]

  2007, 30. april, Anne Grete Vollum, Overhalla i Nord-Trøndelag,
  35 år, gravid med tvillinger i 8. måned, drept av sin tidligere mann
  asylsøkeren Bahadir Mirzaolimov 26 år fra Usbekistan. Mirzaolimov kom
  til Norge i 2005, men fikk avslag på sin asylsøknad i 2006.[26]

  2007, 30. april, Anne Grete Vollums ufødte barn (tvilling).

  2007, 30. april, Anne Grete Vollums ufødte barn (tvilling).

  2007, 30. april, Cicilie Watnan Lian, Overhalla i
  Nord-Trøndelag, 7 år og Anne Grete Vollums niese, drept av Bahadir
  Mirzaolimov. Vollums ti år gammle datter var også i huset. Hun ble
  bundet fast under ugjerningene. En av småpikene skal også ha blitt
  voldtatt av asylsøkeren.[27]

  2008, 8. desember, Jonas Pedersen, Oslo, 31 år. Drept av to
  polakker, 48 og 45 år, etter spark mot hodet i basketak på Europarådets
  plass i Oslo sentrum. Hendelsen skjedde 6. desember, men Pedersen døde
  av skadene 8. Den ene av de to ble frikjent, samt en tredje polakk, 36
  år, som kjørte bilen.[28]

  2008, 16. desember, Ann-Mari Solås, Mørkved utenfor Bodø, 32 år
  og tobarnsmor. Drept med flere knivstikk utenfor sitt hjem av en
  iraner, 43 år, som kom til Norge i 1991 som asylsøker gjennom FN.
  Iraneren ble norsk statsborger i 1998.[29]

  2013, 4. november, Margaret Molland Sanden (19 år), drept
  ombord i buss mellom Årdal i Sogn og Fjordane og Tyin i Oppland fylke.
  Drapet ble utført med kniv av mann fra Sør-Sudan som hadde fått avslag
  på sin asylsøknad allerede i juli 2013, men som var blitt utplassert i
  et «desentralisert mottak» som nylig var blitt opprettet i Årdal på
  tross av det lokale kommunestyrets vedtak om at man ikke ønsket dette.
  Anvarlige for tvangsvedtaket var fylkesmann Anne Karin Hamre og Atle
  Berge hos Utlendingsdirektoratet. [30].

  2013, 4. november, Arve Kvernhaug (55 år). Drept med knivstikk
  av samme sør-sudaner som drepte den nittenårige Margaret Molland Sunden.
  Arve Kvernhaug var sjåføren som kjørte bussen der drapene fant sted.

 • Comrade Pootie

  Det er ikke mulig å hoste opp fakta om framtidige kostnader. Det har ikke skjedd enda.

  Men du kan, som FRP og Tjomlid, spekulere

 • LittleStalin

  Hva mente du med det? Kan du utdype?

 • Ulrik Nyborg

  Norge er det landet i verden som gir mest pr innbygger.

 • Liberal-konservativ

  Det er jo du som er kynisk for om det virkelig er så ille nedi der at de som får hjelp der vil dø så velger dere sossepadder ut ett fåtall som skal få leve. Mens Frp i det tilfelle vil si at dere står sammen i krigen: vi skal hjelpe dere så best vi kan.

 • Hermann

  De detaljene husker jeg ikke, men regnestykket var kraftig positivt ikke minst som et resultat av bidragene til de 2 største gruppene, svensker og polakker. Da er der nok en del å gå på for forholdene du påpeker,,,,,,,,

 • Kristian Larsen

  Så hvem skal hjelp de andre hundrertusner da Tjomlid? Alltid lett å være korrekt uten å fortelle hvorfor skal vi hjelpe en tusendel? Hva med de andre og tror du syrere virkelig blir integrert?!

 • Petter Antonsen

  Det er skremmende å se hvor lav pris du setter på et liv…

 • SteinVoll

  Men nå snakker vi om Frp, som ikke vil sende noen penger.

 • Petter Antonsen

  Det er bedre å redde noen eller ingen, er det ikke?

 • Ulrik Nyborg

  Ja,men når det kommer til resten av søkermassen,så stiller de dårlig.

 • Hans Edvard Nilsen

  Hvorfor er det rett å hjelpe andre, spesielt når de ønsker å utrydde deg, voldta dine barn og skjære hodet av deg? Det er ingen logikk i det du mener.

 • Petter Antonsen

  Selv om vi ikke kan redde alle kan vi da fortsatt redde noen? De aller aller fleste innvandrere blir godt integrert. Neste slektsledd desto mer. Det som hindrer integreribg medt ef trangsynte, fremmedfiendtlige nordmenn

 • Siggen

  Hvilke libyere du prater med ? Og du vil ha slike(som vil bombe norge) hit til norge ?

 • SteinVoll

  Men det er en jobb som regjeringen må ta tak i.

 • Kjell -Arne Slettum

  Du var kanskje får månelandingen.Men jeg skal ikke gi deg skylda for det. Det ble desværre ikke Stortingsbehandlet, at vi skulle Grisebombe Libya. Og da får de som bestemte det ta ansvaret.

 • Petter Antonsen

  Om du tror at de som kommer hit vil det er det tydelig hvordan du fungerer. Fordomsfull og fremmedfiendtlig…

 • Gammel Erik

  Nå er det vel andre generasjons innvandrere som er det største problemet.

 • Comrade Pootie

  Hijaben er fast antrekk i 4-6 års-alderen enkelte steder nå. Lover ikke veldig godt for neste generasjon

 • Petter Antonsen

  Om du virkelig mener de er deg største problemet trenger du en virkelighetsorientering. De er ikke nødvendigvisbså forskjellig fra andre på sin alder, bortsett fra at de må ta ekstremt mye mer dritt fra folk som deg

 • EllingKristoffersen

  Nei, han bruker ikke SSB, de bruker 4,1 millioner per person, så Tjomlid har valgt en kilde som passer hans budskap bedre.

 • Hans Edvard Nilsen

  Ser ikke noe poeng i å hjelpe folk som ønsker oss «vantro» utryddet, voldta våre døtre og enten skjære hodet av eller brenne levende våre unge menn. Arbeiderpartiet vil få mange norske liv på samvittigheten i fremtiden, IKEA blir bare småtterier om noen år. Stopp Arbeiderpartiet nå!

 • Gammel Erik

  Hvordan er «folk som meg»

 • Petter Antonsen

  Folk som er så fordomsfulle at de dømmer dem på grunn av hvor de kom fra, ikke hvordan de faktisk er. Folk som først og fremst ser på dem som «problemer», ikke mennesker.

 • Cidel Fastro

  De som besteme tok halen mellom bena og stakk av.

 • Hans Edvard Nilsen

  Du burde se noen videoer fra youtube hvor disse vennene dine skjærer hodet av folk eller brenner de levende. Tror det vil åpne dine øyne for Arbeiderpartiets islamister som er på vei.

 • Hermann

  200.000 per år for å dekke kost, losji, opplæring, oppfølging, medisinsk og psykiatrisk oppfølging ( vi skal ta imot syriske flykninger som ikke kan hjelpes i flyktningeleire til Syrias naboland) er en underdrivelse av en slik art at Tjomlid allerede der har skrevet seg ut av enhver seriøs diskusjon.

 • berikelse

  T.U.L.L det er innvandre dem selv som sørger for mislykket integrering

 • Gammel Erik

  Fordi om du og jeg er uenige i innvandringspolitikken så behøver du ikke si at jeg er fordomsfull og rasistisk, hvem er egentlig da den største rasisten?

 • Cidel Fastro

  Vel Norge hadde sin glede av å bombe uslyldige Libyere så om vice versa skjer ville ikke sjokkert meg.

 • Ulrik Nyborg

  Ja,de må kjempe med nebb og klør for å holde berikerne tilbake…

 • Petter Antonsen

  Du vet det er mange kristne som gjør likedan håper jeg? Skal vi da stenge ute alle kristne og? De som rømmer, rømmer i hovedsak fra disse folkene fordi de er uenige.

  Om du virkelig tror ALLE muslimer er like har du et ganske ødelagt syn på mennesker

 • Hans Edvard Nilsen

  Veldig mange IS torturister kommer fra gode land i Europa…det har du vel ikke fått med deg:)

 • Ulrik Nyborg

  Vi skulle tro de var bedre,men evnen til å tilpasse seg svikter….

 • Hans Edvard Nilsen

  Ingen kristne her på sørlandet gjør det IS terroristene til Arbeiderpartiet gjør. Du lever nok i en annen ikke eksisterende verden:)

 • berikelse

  Vi skal ikke måtte forklare og ihvertfall ikke forsvare det norske samfunnet og måten vi lever på. Innvandrere skal være ydmyke og tilpasse seg det norske og respektere lover og regler.

 • Thor A. Hansvik

  Du imponerer ingen, Gunnar Tjomlid. Jeg orker ikke å ta for meg alle punktene du berører, men bare det å kritisere FrP for å sammenlikne verdig liv-kostnader i Norge med basisbehov i flyktningeleire blir for dumt.

  Vi har et tverrpolitisk mål i Norge om ikke å ha et A og B lag av mennesker. Det er derfor intet alternativ å la flyktninger i Norge bo etter standarden i flyktningeleirene til Syrias naboland. Argumentet ditt er dødt.

  Dessuten, hvilken kostnad setter du på innførsel av fremmedkultur? Tror du virkelig de reelle kostnadene som flyktninger fører med seg er inkludert i Justis- og beredskapsdepartementet anslag på 1 million kroner over en femårsperiode? Selvsagt er de ikke det!

  Det er et vel av spesialtiltak man har satt i gang for flyktninger og asylsøkere. Har man inkludert særtiltak for svømmeundervisning? Støtte til foreninger? Morsmålsundervinsing? Tolketjenester? Sosialhjelp pga. manglende arbeidsdetakelse? Gratis barnehageplasser? +++++++++. Sikkert noe av dette, men langt fra alt.

 • Jeppe61

  «Prisen for en syrisk flyktning i Norge er i følge Justis- og beredskapsdepartementet 1 million kroner over en femårsperiode. » Seriøst ?

 • Petter Antonsen

  Så når folk nekter å ansette dem, folk river hodeplagg av familien deres på bussen, folk omtaler dem som kakkerlakker og sykdom kun på grunn av hvor de er fra, så er det DERES feil? Vennligst forklar meg hvordan dette funker

 • mjolly

  I andre sammenhenger har de sagt 250 000, er bare å google.

 • olejacob666

  Haha 1 million, ler meg ihjel

 • Petter Antonsen

  Det var en kristen fyr som skjøt en del ungdommer nylig.

  Hvorfor kan ikke jeg dømme kristne flyktninger for kristne ekstremisters handlinger når du skal gjøre akkurat det samme?

 • SteinVoll

  Og i praksis vil det si ar de øker transporten inn fra Sverige.

 • berikelse

  Ikke BARE på grunn av hvor de er fra, men på grunn av de ikke legger igjen kulturen sin hjemme men tviholder på denne og gjerne forsterker den. Da ber de om bråk, det provoserer, fatter du det?

 • Petter Antonsen

  Jeg har aldri kalt deg rasist, jeg har veskreve oppførselen din her. Om det plager deg er det vel strengt tatt oppførselen din du burde gjøre noe med

 • olejacob666

  Tjomlid, her ble du avkledd som nok en irrasjonell sosialist uten evne til å tenke konsekvenser. Ikke nok med det så trikser du selv med tallene, 1 million per flyktning er så feil som det kan bli.

  I tillegg vil familiegjenforening mangedoble kostnadene.

 • Petter Antonsen

  Merkelig… forrige uke drakk jeg øl med to muslimer på et universitet. Syntes de tilpasser seg ganske greit jeg. Men jeg regner med positive eksempler ikke teller?

 • Hans Edvard Nilsen

  Ja det var en:) Vi diskuterer vel noe som skjer hver eneste dag hele året,ganske stor forskjell og tyder på at noe er fullstendig galt med Arbeiderpartiets import av «nye landsmenn». Senke folk ned i bur levende for å drukne dem…. og filme dem er kanskje din type underholdning. Vanlige nordmenn finner det avskyelig.

 • berikelse

  Det er i Syrisk valuta

 • Petter Antonsen

  Hvis det er feil kan du vel finne en kilde på det da

 • berikelse

  Svada

 • Petter Antonsen

  Kristne i Oseania har gjort ganske mye dritt, teller ikke de da?

 • Gammel Erik

  Spiste dere svinekotelett også eller?

 • Hans Edvard Nilsen

  Er du desperat…Oseania:)

 • Petter Antonsen

  At det ikke passer inn i verdensbildet ditt gjør det ikke til svada. SSB er gansk klare på at det ikke er noen særlige problemer med noen av dem.

 • berikelse

  Jepp

 • Petter Antonsen

  Ja, du vet den verdensdelen Australia ligger i? De er mennesker der og vet du

 • Petter Antonsen

  Nei, vi var på en bar

 • Gammel Erik

  Muslimer drikker da ikke alkohol.

 • Siggen

  Nei du villeder. Det er faktisk motsetning. Det det koster å ta 8000 +gjenforening vil tas fra et annet budsjett . Som feks å hjelpe ca 20 ganger flere i feks yemen

 • Hans Edvard Nilsen

  Veldig lite interessant. Vi snakker om å få 50,000 islamister her i Norge.

 • berikelse

  Vi driTer i dine fantasier Antonsen

 • Petter Antonsen

  Det slår meg nå at i tillegg til de forsommer du allerede har vist (og bekreftet selv) tror du også at de vil praktisere det systemet de rømmer fra. Det er totalt ulogisk

 • Javel mener jeg

  Når alle penger I samfunnet er brukt opp, kan de vel ikke hjelpe noen? Det er vel det som skjedde I Hellas. Passer bra med kommunister.

 • Ulrik Nyborg

  Sverige har en annen praksis enn Norge,de tar imot alle som kommer,til og med de som kom i privatfly….

 • Hermann

  Skremmende, og det verste er at listen neppe er komplett.

  Eksempelvis mangler vel Bislett drapet fra 2011?

 • Siggen

  2 ?

 • Petter Antonsen

  Jo, tydeligvis er det de som gjør det. Er det vanskelig å forstå at de er mennesker de og, og ikke nødvendigvis tror på alt i koranen?

 • berikelse

  Det gjør de allerede og vil fortsette med det pga Ap

 • Hans Edvard Nilsen

  Petter Anton..vi vil ikke ha dine islamvenner til Norge. Om du er så glad i de får du opprette ditt eget kalifat. Her i Norge skal Arbeiderpartiets islamister møtes med sterk motstand.

 • berikelse

  Bare glem det Antonsen

 • Gammel Erik

  Du var vel på ferie i Tyrkia og tror at de var muslimer.

 • Petter Antonsen

  Nei, det er snakk om 8000 ekstra mennesker fra et muslimsk land. Det gjør dem verken til muslimer eller islamister. Tror du virkelig verden er så svart/hvit?

 • TomEver

  Nei, det er bare du som er opphengt i slike tanker.

 • Hans Edvard Nilsen

  De er ikke mennesker i vanlige folks øyne. Islamister er som ville dyr:)

 • berikelse

  Om du finner en kilde på dine alkis-muslim venner

 • Petter Antonsen

  Det er fascinerende å se hvor mye du sliter med konseptet at du kan ta feil. Selv når noe du mener er umulig har blitt observert holder du fortsatt på forsommene dine

 • berikelse

  Hva er en forsom

 • Petter Antonsen

  Mennesker fra muslimske land er ikke muslimske av den grunn.

  Å være muslim gjør en ikke til islamist.

  Mener du virkelig alt du sier her, eller spiller du dum?

 • Ketil Engstrøm

  Dette er hjelp i nærområde, bare trist at tyrkiske myndigheter missbruker situasjon på å ta kurderne

  http://www.tv2.no/2015/08/16/underholdning/syria/utenriks/is/7263150

 • Petter Antonsen

  Hva slags motstand har du tenkt å yte?

 • Hans Edvard Nilsen

  Hørt om imamer,koreanskoler og fjerning av kvinners genitalia. Nordmenn ønsker ikke denne type monstre i våre kommuner.

 • Hans Edvard Nilsen

  Fight with full force:)

 • Petter Antonsen

  Omskjæring er et nordafrikansk problem som også praktiseres av millioner av kristne der.

 • TomEver

  Uansett blir det mange ganger dyrere å ta de inn til Norge.

 • Petter Antonsen

  Jeg er primærkilden. Jeg er vitnet. Primærkilden er typisk det optimale når det gjelder kildebruk

 • TomEver

  Skal flyktningene bare være her i fem år og så kastes ut?

 • berikelse

  Du kunne umulig ha vært edru. Svekket vurderingsevne og lite troverdig kilde

 • Petter Antonsen

  Så du er en ekstremist! Godt å vite

 • Hans Edvard Nilsen

  Afrikanere eller arabere, samme ulla. Vi ønsker ingen av de hit, har du ikke skjønt det ennå.

 • TomEver

  SD smartere? Eh, de ville gjerne i regjering, men de andre partiene nektet å ha noe med SD å gjøre.

 • Gammel Erik

  Snart så får vi 10 000 tyrkiske flyktninger.

 • Petter Antonsen

  Om du ikke klarer å forstå det ut fra konteksten tror jeg ikke du klarer å ta inn over deg noe særlig ny informadjon

 • Hans Edvard Nilsen

  Å forsvare sitt land kaller vi «gutta på skauen»:)

 • Petter Antonsen

  Mener du at afrikanere og arabere av natur er mindre verdt enn oss?

 • berikelse

  informadjon?? Er du medlem av FDN eller?

 • Hans Edvard Nilsen

  Selvfølgelig, derfor vinner de stort sett aldri en eneste nobelpris innen forskning.

 • Petter Antonsen

  Strålende! PST kommer nokntil å holde et lite øye med deg fremover. Du truer seriøst med drap! Det er ganske sykt

 • Petter Antonsen

  Fascinerende… du innrømmer faktisk å være en rasist

 • Hans Edvard Nilsen

  Du er den eneste som forherliger drap…snart får du besøk av onkel:)

 • berikelse

  Og 100000 indere

 • Petter Antonsen

  Har du noen faktiske argumebter eller skal du fortsette å oppføre deg som en furten liten unge?

 • Hans Edvard Nilsen

  Han er islamist…dårlig norsk.

 • Petter Antonsen

  Jeg har da aldri forsvart drap? Det må du nesten finne et sitat på.

 • Petter Antonsen

  Jeg var edru først, akkurat som dem. Så drakk vi øl alle sammen

 • berikelse

  Eller medlem av FDN = Norges Dysleksi Forbund

 • Hans Edvard Nilsen

  Du er IS sympatisør…det holder som bevis for PST.

 • Petter Antonsen

  Seriøst? Er det det beste du klarer? Hsr du så få faktiske argumenter å forsvare standpunktet ditt med at du må ty til angrep på skrivefeil? Det er direkte patetisk.

  Jeg er nok ganske norsk. Hvertfall tilbake til 1600 tallet. Da var det en danske i bildet

 • Hans Edvard Nilsen

  IS dreper også sine egne har jeg hørt, vet ikke helt hvorfor…men OK.

 • Petter Antonsen

  Du innser at muslimer ikke automatisk er ISere håper jeg?

 • Hans Edvard Nilsen

  Synd du ikke greide å forbli nordmann:)

 • Hans Edvard Nilsen

  Nei…det er aldri bevist:)

 • berikelse

  Du stusset ikke på at det sto Clausthaler på glassene til våre nye landsmenn?

 • Hans Edvard Nilsen

  Ja, selvfølgelig.

 • Petter Antonsen

  Det er ikke sånn bevisbyrde fungerer. ETT motbevis er nok for å motvise den påstanden. Vi har flere muslimer i politikken som klart ikke er ISere, så det er et godt bevis jo

 • TomEver

  Jeg blir provosert/forbannet fordi Tjomlid helt ukritisk sprer propaganda til støtte for en skadelig symbolpolitikk som går mer ut på at politikerne skal føle seg gode enn at de gjør noe som faktisk har effekt.

  Det er nesten ondskapsfullt å ønske å hjelpe noen få her i stedet for å hjelpe mange ganger flere for mindre penger nærmere opprinnelsesstedet.

 • berikelse

  Jeg og.

 • Petter Antonsen

  Greit. Fornuft er tydeligvis ikke heltndin greie… lykke til med det

 • berikelse

  Han er dansk

 • Hans Edvard Nilsen

  Den som lever får se..i morgen får vi ennå mere IS nytt eller islamsk terror. Da diskuterer vi videre…snart dukker de opp i ditt nabolag…PS! Hils Arbeiderparti vennene dine lykke til med importen.

 • Hans Edvard Nilsen

  I Danmark ville han blitt transportert ut ganske raskt:)

 • Cidel Fastro

  jeg var ikke født under første månelandingen så nei. Det eneste jeg vil si er at de hyklerne som idag preiker mot Flyktingskrisen og gjerne vil følge Australias eksempel er selv ansvarlige for krisen i middelhavet som har rystet Sørlige Europa.

 • berikelse

  LOLOLOLLL

 • Hans Edvard Nilsen

  …og i live:)

 • TomEver

  Norge har først og fremst ansvar for egne innbyggere. Eksemplene med ambulanse m.m. er derfor irrelevante.

 • TomEver

  Nei, å hjelpe dem der de er innebærer å hjelpe de som har flyktet til andre områder i nærheten.

 • Ulrik Nyborg

  Indere er vel en ikke-sak?

 • TomEver

  Nødhjelp til syrere er en motsetning til å ta imot flyktninger i Norge. Det er ekstremt mye dyrere å ta imot flyktninger her enn å hjelpe dem nærmere der de kommer fra. Det betyr at ekstremt mange færre får hjelp.

 • TomEver

  Jo, men først må de få skikk på landet sitt. Vi kan ikke ta inn alle hit.

  Og å ta inn en liten promille av dem er kynisk og ondskapsfullt fordi det gjør at vi hjelper langt færre enn vi kunne ha hjulpet.

 • Knut Elvsaas

  Så lenge en kan hjelpe adskillig flere i nærområdet for samme sum, er det riktig å hjelpe dem der de er. Å diskutere antallet er fullstendig uinteressant da ingen kjenner de kostnadene som vil komme. En kan anta ut fra erfaring, men å spå, særlig om fremtiden er svært vanskelig.
  Europa drukner i flyktninger både over Middelhavet og via Balkan. Det bør komme en felles europeisk løsning, hvis ikke vil bare denne utviklingen eskalere

 • Ulrik Nyborg

  De teller,synd det er så mange andre andre som ikke tilpasser seg…

 • Arild Sæther

  Uff. Jeg pleide å referere til Tjomlid for å vise til en uhildet, objektiv kilde. Nå må jeg først sjekke om den aktuelle saken er en objektiv fremstilling, eller et politisk partsinnlegg. Arbeidet med streng kildekritikk som jeg kanskje litt naivt trodde Tjomlid gjorde, må jeg nå gjøre selv. Syria og flyktninger kan jeg ærlig talt ikke nok om til å ha en mening om, men når jeg ser «jeg mener at det beste er å hjelpe begge steder; både gi så mange vi har råd til et bedre liv i Norge, og samtidig gi så mye vi kan til nødhjelp i nærområdene» og «dette er kjent taktikk fra Frp», skjønner jeg at Tjomlid også ønsker å engasjere seg i partipolitikk.
  Det er forsåvidt helt greit. Men nå blir det vanskelig å vite hvilken Tjomlid som til enhver tid skriver. Den som kommer med kilder, eller den som bare kommer med meninger.

 • Tom Hansen

  Hvor vrangsynt er denne bloggeren?

  Er det eller er det ikke bedre å hjelpe de mange fremfor noen få utvalgte?

 • Kristian Larsen

  Idiot, få hodet opp av sanden.

 • LasseRon

  Jeg var imot den krigen fra dag en

 • berikelse

  Der finnes mange som vil hjelpe de mange her i landet vårt i landet vårt

 • Ketil Engstrøm

  Hjelp i nærområdet er det som ble sakt under her. Da kan de vende hjem for så å bygge opp sin egen tilværelse og samfunn igjen. Det kan skje fort om du leser linken jeg la inn tidligere, det forutsetter selvfølgelig backup og de pengen er borte dersom noen få kommer hit.

 • berikelse

  Foreløpig

 • Ole J

  Tiden er inne for å endre navnet på «oljefondet» igjen, det må endres fra Statens pensjonsfond utland til Statens asylfond utland. Pengene er allerede brukt opp av raddiser og venstreradikale slik som Tjomslid og gitt bort til utlendinger.

 • Jenny Olsen

  Jeg stiller stygge spørsmål.
  Du trekker interessante konklusjoner. Både om løsninger og mine meninger.

  Jeg forbeholder meg retten til å stille spørsmål om ting jeg ikke har noen klar mening om.
  Så kan du, som du tydeligvis gjør, få trekke dine egne konklusjoner og gjøre deg opp dine egne meninger.

  Jeg kunne funnet vesentlig bedre argumenter mot mine spørsmål enn du har kommet med her. SOM at en av grunnene til at man prøver å BYGGE et liv er at personene skal bli gode samfunnsborgere der de kommer, tjene penger og betale skatt… hvilket gjør at regnestykket som forutsetter ensidig utbetaling av penger i all fremtid er feil.
  Men det er klart, den typen tenking og argumentasjon gjør det vanskelig å avfeie mine spørsmål som «umenneskelige», så da kommer man ikke med dem, gjør man vel?
  Man velger den lettvinne løsningen «du er kald som sier sånt». Men sier jeg noe, eller spør jeg? Kan jeg holdes ansvarlig for at DU trekker kalde og kyniske konklusjoner her?

 • Cidel Fastro

  Det sier alle nå.

 • dino_r1

  Så du blir provosert av andre som tar vare på kulturen sin? Blir du også provosert av nordmenn bosatt i utlandet som tar vare på sin? Norske skoler, norske butikker, snakker norsk, feirer 17. mai ut i gatene osv?

 • Lise Maripusen
 • Jenny Olsen

  Jeg setter ikke pris på noe, jeg stiller spørsmål her.
  Og jeg kan stille deg et spørsmål også.
  Hvor mye har du personlig gjort for å hjelpe flyktningene det siste året?
  (og da teller ikke «diskutere så blekket spruter i kommentarfeltet»)

  For min egen del har jeg
  – støttet opp ved å gi alt jeg ikke lenger bruker av klær til Kirkens Nødhjelp
  – gitt 500 kroner i måneden til Redd Barna, og 800 kroner i måneden til Flyktninghjelpen, samtidig som jeg legger til side 500 kroner jeg har tenkt å gi til Frelsesarmeen (men her tilstår jeg at jeg ligger litt etter

  Så kan vi diskutere hvem av oss som egentlig setter for lav pris på liv…

 • berikelse

  Er SÅ pisslei disse debattene om Ikke-vestlig innvandring, bare stopp innvandringen så slipper vi dette

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Vel på en måte har Tjomlid rett her. Fordi disse menneskene som Norge har blitt bedt om å hjelpe er mennesker som er forfulgt der nede og ikke kan huses i flyktningsleire. Slik jeg har skjønt det er det snakk om kristne syrere (?). Som selfølgelig da blir forfulgt av islamister (hvem ellers?).

  Jeg synes vi skal hjelpe disse 8000 menneskene.

  Verre er det med båtimmigrantene fra Afrika. De må stoppes. Australia sitter på løsningen. Det vet politikerne i Europa veldig godt.

  Her er den, hvis noen var interessert:

 • Gammel Erik

  Hvor har du det fra at det er kristne syrere?

 • Steffan13

  Heller kutt ut å ta inn flyktninger og gi bistand til andre land. Tildel disse pengene til å gjøre Norge mer effektiv.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Mener å ha lest det for en god stund tilbake. Men er ikke hundre % sikker her, så satte derfor ett spørsmålstegn bak påstanden. Uansett så er det vel snakk om mennesker som ikke kan plasseres i flyktningsleire fordi de er forfulgt der nede ?

 • Gammel Erik

  Det er vel de som er i flyktningeleirene vi skal ta i mot.

 • dino_r1

  Du som forsvarer terrorisme så jeg vet ikke hvem som sympatiserer med hvem. IS er sikkert stolte av deg.

 • Ketil Engstrøm

  Har du funnet opp disse, det har da aldri vært nevnt at de skulle være kristne. Der i mot har det blitt sakt at det skal være familier.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Det er nok riktig ja.

  FNs høykommisær for flyktninger henstiller jo Norge først og fremst om å ta imot de som er forfulgt i disse leirene ? Dermed blir retorikken til FRP feil mener jeg. Ikke på grunn av økonomien…

 • Ketil Engstrøm

  For en god stund siden var det ikke noe snakk om syriske flyktninger, men tiden er relativ har jeg hørt.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Det har blitt sagt at vi skal ta imot de som er forfulgte. Hvem er forfulgte ? (av islamister selfølgelig) Det er flere enn kristne, men også kristne.

 • Ketil Engstrøm

  Så da skal vi bare hjelpe kristne ?

 • Nordpolen

  I Oslo, Norge.

 • Besserwisser

  Det som jeg synes er merkelig, er at man hører ingen ting om at de rike gulf-statene i Midtøsten representert av bl.a. Saudi-Arabia, Egypt og De Forente Arabiske Emirater viser noe som helst vilje til å hjelpe sine muslimske araber-brødre i nød!!!

  Det viser seg at demokrati og islam er en meget dårlig «match» dessverre. Kulturforskjellene blir rett og slett alt for store til at det skjer en god integrering. Det er sør-Sverige, Frankrike, England, Nederland osv. et meget godt eksempel på.
  Så hvorfor skal våre politikere på død og liv «pøse» på med muslimer til vårt land når man ser disse getto-liknende tilstander av muslimer i hele Europa som i tillegg vil innføre sine inhumane Sharilover hvor de enn kommer?!

  Forstå det den som kan …….

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Nei. Jeg har ikke oversikt over alle grupper som er forfulgt der nede, men det er ikke bare kristne nei.

  Jeg bare sier det FN sin høykommisær har henstilt Norge om å ta imot…

  I og med at de er forfulgt der nede så blir det for enkelt av FRP å gjøre dette til ett regnestykke mener jeg. Disse 8000 bør vi kunne ta imot. Islamister får bli i Syria…

 • Nordpolen

  Man kan selvsagt kritisere dem for det, men gitt at de ikke gjør det, så må vi ta oss av de som kommer her – og ikke bruke flyktninger som brikker i politisk spill.

 • Ketil Engstrøm

  Det er vel de som finansiere mesteparten av terroren, Så da er vel ikke hjelp noe agenda for dem.

 • Gammel Erik

  Så det du sier er at muslimer driver med etnisk rensning?

 • Nordpolen

  «Det er vel de som finansiere mesteparten av terroren,»

  Dokumentasjon?

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Du tolker FN sin høykommisær slik ?

 • Ketil Engstrøm

  Men de 8000 bruker jo opp alle midlene som vi kunne ha hjulpet mange flere med.

 • Gammel Erik

  Det er bare en promille av de som er så heldige å få komme hit.
  Vil du hjelpe alle så har vi et alvorlig problem.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Derfor hjelper Norge til med begge deler. Både i nærområdene og disse 8000. Jeg mener dette er riktig.

  Båtimmigrantene fra Afrika derimot, der er Europa HELT ute å kjøre… Hvorfor lærer vi ikke av Australia ?

 • Nordpolen

  Forutsatt at man slipper fordommene mot dem, er det ingen grunn til at de skal koste oss noe som helst. Tvert i mot.

  Innvandringshaterne, derimot, koster Norge milliarder i året.

 • Gammel Erik

  Hvis de er forfulgt så ligger det vel en årsak bak det?

 • Nordpolen

  Ja, det er også bare noen promille som får hjerteoperasjon; de som kommer her er de som man regner med ikke kan være i nærområdene av diverse årsaker.

  Det er ingen motsetning mellom å motta folk her og å hjelpe i nærområdene.

 • Nordpolen

  Det ene ekskluderer ikke det andre. Frp ville ikke hjelpe i nærområdene heller.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Ja det har du nok helt rett i. Islam vil jeg anta.

 • Ketil Engstrøm

  Nå synes jeg at midlene kunne bli brukt bedre. Nå kom det også en nyhet på TV2 om gjenerobring av en syrisk by, da burde de ha vært der å gjenoppbygd sitt eget land og hjulpet de som har blitt værende der.

 • Besserwisser

  http://izquotes.com/quote/230795
  Kanskje Muammar Gaddafi fikk rett i sine spådommer ….?!

 • Gammel Erik

  Det må være flott at vi bidrar til å gjøre Midtøsten monokulturelt?

 • Lillemor

  Vi mister vår egenart, og vi er i ferd med å gjøre oss selv til en minoritet i eget land.

  Dette kan vanskelig regnes om til penger.

 • Gammel Erik

  Brunsnegler invaderer norsk fauna.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Leser at det er snakk om kristne, yezidier, jøder og kurdere som er forfulgt der nede.

 • Nordpolen

  «Vi mister vår egenart, og vi er i ferd med å gjøre oss selv til en minoritet i eget land.»

  «Vi»? Hvem er «vi» – dere som benekter jødeutryddelsen, og mener den ene etnisiteten er bedre enn den andre?

 • Gammel Erik

  yezidier er ikke syrere.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Ikke ?

  «Hvis det først skal hentes syriske flyktninger til Norge, ber Kadrpour politikerne prioritere religiøse minoriteter.

  – Norge må prioritere kristne, yezidier, jøder og kurdere. Disse er undertrykket.»

 • Ketil Engstrøm

  Det er kurdiske styrker som har gått inn der, hva du ellers leser vet ikke jeg men du kan klikke på linken jeg la ut tidligere.

 • Lillemor

  Enn Israel? De er jo i nærområdet der, de også…

 • Gammel Erik

  yezidier er irakere.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Som har bosatt seg i Syria vil jeg anta ?

 • Ketil Engstrøm

  Lenge siden jødene var undertrykket, derimot er det de som i dag undertrykker andre.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Tull og tøys

  Selv i Sverige så flytter jødene ut grunnet hat fra muslimer.

 • Ketil Engstrøm

  Javel, hørt om palestinere ?

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Har det ja. Poenget ?

 • Ketil Engstrøm

  Eller har bodd der et par tusen år, du er så langt ute på viddene å jeg orker ikke mer.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Javel… Jeg skrev jo at jeg ikke har oversikten og derfor spurte jeg deg. Men hyggelig å få ett slikt «svar» da.

 • Lillemor

  Her er en tysk jøde – lederen for Tysklands 3. største parti – som uttaler seg om flyktninger til Tyskland:

  Ganske talende, for å si det mildt…

 • Ketil Engstrøm

  Da beklager jeg virkelig, trodde du argumenterte.

 • Espen Braathen

  De 8000 blir til 30 000 etter gjenforening. En mann får da inn en kone og to barn i snitt. Det er et plausibelt tall. Hver belaster NAV med 6 mill i snitt ifølge kjent statistikk. Det som er ennå værre er at strømmen av flyktninger til Europa selvsagt ikke kan forventes å avta i det hele tatt de neste 50 årene. Om Norge tar inn 8 eller 30 000 ekstra løser ikke kjerneproblemet. Det er som å pisse i havet hvis badetemperaturen er for lav.

 • hgdfadfgsgfsasdfsdfga

  Det jeg har argumentert for er at jeg mener vi bør ta inn 8000 flyktninger grunnet de er (ifølge FN sin høykommisær for flyktninger, ikke ifølge meg) forfulgt der nede. Men noen god oversikt over hvem som er forfulgt, hvilke grupperinger osv har jeg ikke. Jeg har lest at det skal være snakk om blant andre kristne flyktninger tidligere.

 • Besserwisser

  http://www.folkebladet.no/utenriks/article10563973.ece
  Her kan du lese at Frankrike skal bruke 3,8 milliarder norske kroner for å overvåke 3000 muslimer i sitt eget land!!!
  Disse tilstander vil jeg ikke ha i vårt eget land.
  Så ja, «Nordpolen», det er forskjell på hvem vi tar inn …..

 • Nordpolen

  I Norge, derimot, har omtrent ALL terrorisme siden 2. verdenskrig blitt utført av høyreekstremister og innvandringshatere.

  Hvor mange titalls mlliarder tror du 22/7 har kostet Norge?

 • Magnhild Voldsund

  Det er ikke vanskeligere enn at muslimene skal erobre Europa og når de blir tatt imot med åpne armer slipper de å bruke kuler og krutt.

 • Lillemor

  Krekar kom som kvoteflyktning.

  Uten sammenlikning for øvrig…

 • Nordpolen

  Leste du artikkelen?

  «Sannheten er at UDI sin statistikk viser at familiegjenforeningen hos
  syriske flyktninger er på rundt 0,7 personer. Mindre enn en dobling
  altså»

 • Gammel Erik

  Whataboutisme.

 • Ketil Engstrøm

  OK men dette blir omtalt i diverse medier og der kan du finne bedre svar enn jeg kan gi deg.

 • Nordpolen

  Det bør du poste til Besserwisser.

 • Nordpolen

  Enda en paranoid konspirasjonsteori – det pleide være jødene som ble anklaget for det, men nå for tiden er det visstnok enten muslimer eller rom-reptiler som skal «erobre Europa», litt avhengig av hvem man spør.

 • Ketil Engstrøm

  Hehe han har vel fylt opp mange kvoter vil jeg tro.

 • Besserwisser

  Israel som er et demokrati vil nok hjelpe. Men problemet er at muslimene hater jødene på grunn av Koranen, og da sier det seg selv …

 • Lillemor

  Right…

 • Ketil Engstrøm

  Og omvendt.

 • Gammel Erik

  Israel har hjulpet mange syrere, med gratis legehjelp etc.

 • Ketil Engstrøm

  å lommebok

 • Lillemor

  Snille:)

  Hvor mange kvoteflyktninger tar de imot?

 • Tom Hansen

  Forstod du tallene?

  Til nå har hver syrier med innvilget asyl ført til 0.7 på familiegjenforening. Ser man litt lenger fremover vil dette tallet stige også for de som frem til nå har fått innvilget asyl.

 • Magnhild Voldsund

  Bare sist uke kom 140 syriske flyktninger til Norge. De hadde funnet veien selv og tror ingen spør om de er muslimer når de krysser grensen.

 • Gammel Erik

  Det vet jeg ikke, men Israel har masse afrikanske flyktninger.

 • Tom Hansen

  Egenart handler ikke om benektelse av holocaust. Imponerende at du ikke har argumenter og kommer med rasismekortet.

 • Magnhild Voldsund

  Såg en videosnutt fra Kos der»barna» slåss om vann og mat. Det var godt voksne unge menn etter mitt syn.

 • Lillemor

  http://ardc-israel.org/en/content/refugees-israel

  Ikke akkurat norske tilstander, later det til. Disse ser heller ikke ut til å være kvoteflyktninger, men her gjetter jeg bare.

 • Besserwisser

  Det bor over 1,5 millioner arabere i Israel. Til og med har du arabere i Knesset (Stortinget om du vil).
  Hvor mange jøder har du i araberstatene mon tro?
  Det er en grunn for dette: Koranen, dessverre.

 • Magnhild Voldsund

  Israel tar imot flykninger hele tiden,så tror ikke det vesle landet noe å skamme seg over.

 • Ketil Engstrøm

  Du og UDI har ingen oversikt over dette, det er som regel dumt å spå om fremtiden.

 • Gammel Erik

  Og så har de en haug med palestinere.

 • Tom Hansen

  ABB og andre problemer som vokser frem i vårt land gjør ikke at vi i tillegg bør importere ytterligere problemer. 22/7 har ikke kostet titalls mrd. Brutto gjenoppbyggingskostnader bidrar til enorme skatteinntekter, slik at netto kostnadene blir langt lavere. Dessuten er den havren som bukken gav sine barn neppe noe man kan laste ABB for. Med utbetaling av historisk standard voldsoffererstatning ville kostnadene også her blitt langt lavere.

 • Henrik P Jansen

  For det første så håndhever ikke Svensk politi loven overfor disse gruppene fordi det ikke er PK og dessuten for farlig. For det andre, om dette hadde medført mer arbeidsplasser i politiet så er ikke dette verdiskapning.

 • Tom Hansen

  Det er ikke nødvendigvis dumt å spå om fremtiden, men å tro man besitter fasiten er direkte dumt.

 • Lillemor

  Det ville kanskje vært litt rart hvis Arabere ikke var representert i Knesset hvis det bor i overkant av 1,5 millioner av dem i Israel, vel? Eller mener du dette bunner ut i storsinn fra jødenes side?

 • Ketil Engstrøm

  Det er vel ikke så rart, palestinerne bor der og har like mye rett til land, som israelerne har.

 • Lillemor

  Synd ikke jødene er enige.

 • Nordpolen

  Joda, men marginalt.

 • Nordpolen

  Prøv, i det minste, å holde deg til saken.

 • Ketil Engstrøm

  Mye kunne muligens vært annerledes, dersom andre fikk samme muligheter. Mange kriger og flyktninger kunne vært unngått.

 • Tom Hansen

  Alle i stridsdyktig alder burde jo ha kjempet deres krig. Alle som flykter fra væpnede konflikter kan væpnes og sendes tilbake. Dette er en krig vi ønsker å vinne og de burde ønske å vinne.

 • Ø Havn

  Ikke gjør dette vanskeligere enn det er. For noen titalls milliarder vil vi gi 8000 lottovinnere og en del ekstra familigjenforente, ett langt bedre liv enn de millionene som fortsatt bor i leir og de som er så fattige at de suter ihjel. For den samme summen som vi bruker på disse 8000 ++ kunne vi hjulpte langt flere, forstår du det?

 • Nordpolen

  I tillegg kommer de indirekte kostnadene, som er enorme.

  Så ja, det er viktig å få frem de enorme kostnadene som høyreekstremisme påfører samfunnet vårt. Både de fysiske og de menneskelige.

 • Gammel Erik

  Skal de krige mot IS eller Assad da?

 • Lillemor

  Få land i verden har mer å skamme seg over enn Israel.

 • Nordpolen

  Hvilken religion har de?

 • Magnhild Voldsund

  Det var ikke muslimer i Norge da jeg ble født, så de er inntrengere til det som var et kristent land.

 • Gammel Erik

  Den de vil.

 • Magnhild Voldsund

  Har du vært der eller…..

 • Ketil Engstrøm

  Er fullstendig klar over hva Knesset er. Problemet er at de gjør det samme som ble gjort mot de selv. Det har lite med noe Koran eller Bibel å gjøre, forøvrig tror ikke jødene på noen av de bøkene.

 • Tom Hansen

  Seriøst? At du stempler de du ikke har argumenter mot for å være rasister er jo minst like digresivt og i dette tilfellet ikke minst fullstendig feil. Du befinner deg allerede på Nordpolen, men de andre virker til å henge med i debatten.

 • Nordpolen

  Åh gid!

  Det er religionsfrihet i Norge, og har vært det i veldig mange år.

  Videre stides man om Henrik Wergeland var muslim, men den eldste i Norge konverterte til islam i 1957.

  De er ikke «inntrengere» – det ville innebære at de var her med militær makt. Folkestyret har vedtatt at en del kan bo her.

 • Nordpolen

  Hvem har jeg stemplet som rasist?

 • Ø Havn
 • Nordpolen

  Men faktum er at Frps landsmøte ville ikke hjelpe noen av dem i nærområdet.

 • Tom Hansen

  Totalt sett er effekten fra høyreekstreme neglisjerbar. 2-3 år med trafikkulykker pga veistandard vil overgå ABB i menneskelige tap og lidelser. Dette er noe man enkelt kan investere seg ut av. Noe man ikke kan med alt av ulike tikkende bomber som ABB. Shit happens… Alternativt kan man ta en adekvat debatt slik at færre bomber detonerer.

 • Nordpolen

  Landsmøtet, tror jeg det var.

 • Ketil Engstrøm

  De fleste syrerne som rømmer landet er resurssterke og burde som du sier ønske å vinne og gjenoppbygge sitt land.

 • Tom Hansen

  I krig kjemper man for sin sak, ikke mot alle andre.

 • Ø Havn

  Denne feilen har jeg svart på tidligere, nå over til noe annet. Har du lest denne?

  http://www.vg.no/nyheter/meninger/flyktningkatastrofen-i-middelhavet/empati-uten-empati/a/23457630/

 • Ketil Engstrøm

  Snart fryser de i hjel også, det blir vinter der også. Men det bryr vel ikke de få som sitter her foran peisen.

 • Besserwisser

  Jeg er verken høyreekstremist eller innvandringshater, men jeg er imot islam-tilhengere som ikke kan innordne seg i demokratiske samfunn.
  Hadde de norske naive politikere hatt mer kunnskap om islam, så tror jeg 22/7 tragedien kunne vært unngått, fordi da ville våre politikere vært mer forsiktig med å ta inn denne gruppen, som faktisk var en årsak til at ABB begikk denne grusomme dåden.

 • Gammel Erik

  Last man standing altså.

 • Ketil Engstrøm

  Kan du ikke finne på noe nytt.

 • Tom Hansen

  Det er feil, de ønsker ikke at staten skal gå inn og finansiere hjelpen. Noe jeg er helt enig i. Hver krone man drar inn i skatt koster fort 110-120 øre… Skatt er svindyrt, ergo kan man hjelpe flere om privatpersoner gir direkte av sine egne mindler.

 • Nordpolen

  Frp vil jo ikke hjelpe stort i nærområdene heller.

  Mener du Frp vil øke uhjelp signifikant?

 • Nordpolen

  Det kan jo private gjøre uansett.

 • Ø Havn

  «Hvor har du det fra? https://www.frp.no/aktuelt/201

  Nordpolen
  for 2 minutter siden

  Landsmøtet, tror jeg det var.»

  For 2 min siden trodde du dette, nå er det ett faktum? :-)

 • Tom Hansen

  De vil jo hjelpe et langt større antall gjennom deres langt mer effektive nødhjelpsorganisering. Denne overlegne effektiviteten trekkes også frem i denne bloggen.

 • Ketil Engstrøm

  Hva er ALL ?

 • Nordpolen

  Det du gjør er omtrent som å legge skylden på 2. VK på jødene, for hvis de ikke hadde vært så …eh.. jødiske, så ville nok ikke Hitler ha mislikt dem.

  Eller?

 • Nordpolen

  Nær 100% av terrorangre i Norge.

 • Magnhild Voldsund

  Vet ikke din alder,men kanskje du kan erindre hvordan pakistanerene nektet å forlate landet da de ble bedt om det. Naive politikere lot de få bli og resultatet er vei ca.500000 muslimer fra Pakistan. De er ikke flyktninger eller nødlidende.

 • Tom Hansen

  Nei, 10-20 øre er borte etter skattlegging for dekking av hver krone i statlig bistand. Var dette så vanskelig å forstå?

 • Tom Hansen

  Nei, men det er mange ulike grupperinger i Syria, som verken kjemper for IS eller Assad.

 • Ketil Engstrøm

  Aldri hørt om noe terror angrep begått av ALL, kan du forklare hvilken gruppe og hvilken sak, de slåss for.

 • Tom Hansen

  William Nygaard…

 • Gammel Erik

  Hvis alle skal krige, hva skal de da leve av?

 • Tom Hansen

  Ahmed Bouchikhi…

 • Nordpolen
 • Tom Hansen

  Lillemor, som én av «dere», med forbehold om at du behersker bruk av korrekt pronomen…

 • Nordpolen

  Nei, det vil de ikke.

  Hjelpen til nærområdene ble ØKT sammen med vedtaket om å ta inn 8000 flyktninger, og Frp var ikke med.

 • Magnhild Voldsund

  Lenger nede i denne diskusjonen finn du en liste over 30 drap begått av innvandrere i Norge siden ca.1980. Så du må nok ta tilbake dine ord.

 • Tom Hansen

  Basert på hva?

 • Ø Havn

  Både din og min link viser at din påstand var feil :-)

 • Nordpolen

  Det må du nesten dokumentere.

 • Tom Hansen

  Vi som allierte kan vel kanskje bidra med forsyninger?

 • Nordpolen

  Nei, når folk bor her så bor de her. Skulle bare mangle. Det er mennesker, ikke pakker, det er snakk om.

 • Gammel Erik

  no.metapedia.org/wiki/Etniske_nordmenn_som_er_blitt_drept_av_innvandrere

 • Nordpolen

  Frp vil ikke bevilge flere penger til Syria, bare ta penger fra andre steder.

 • Gammel Erik

  Hvilke grupperinger i Syria er allierte med norge?

 • Nordpolen

  Men det er ikke terrorisme, like lite som vanlige drap i Norge er terrorisme.

 • Ø Havn

  «Nordpolen Ø Havn
  for 14 minutter siden

  Men faktum er at Frps landsmøte ville ikke hjelpe noen av dem i nærområdet.»

  Nordpolen Ø Havn
  for 10 minutter siden

  Frp vil jo ikke hjelpe stort i nærområdene heller.

  Jeg synes du har forbedret deg litt på 4 min, men det er enda ett stykke igjen å gå ;-)

 • Nordpolen

  Kjenner du hennes synspunkt om jøder? Om holocaust?

 • Nordpolen

  Basert på at de fleste som kan få familiegjenforening nok gjør det så snart som mulig, situasjonen i Syria tatt i betraktning.

 • Tom Hansen

  Politisk allierte, om du ikke har annet å gjøre enn å kverulere burde du gå å legge deg lille gutt.

 • Ketil Engstrøm

  Takk for debatten folkens, nå er det natta så god natt til dere alle.

 • Nordpolen

  Beløpene som Frp snakker om er «small change».

 • Gammel Erik

  Hvorfor i all verden skulle Norge fore noen syriske grupperinger med våpen?

 • Tom Hansen
 • Nordpolen

  Joda, men ettersom man uansett har et skattesystem, så vil det her være snakk om en insignifikant marginalkostnad. Det koster ikke mer å inndrive 33,2% enn 33% (eksempeltall).

 • Magnhild Voldsund

  De bodde ikke her men var utvist fra landet.Slike personer kaller eg inntrengere.

 • Tom Hansen

  De kan jo ikke stemme for å øke den totale pengebruken til det nå vedtatte nivået. De kunne trolig økt den noe ut fra den prekære situasjonen i Syria, men om Frp hadde ønsket å kutte 80% i pengebruken som brukes lokalt her i landet ville man kunne hjulpet flere mennesker enn det som tragisk nok har blitt tvunget frem på trass av all fornuft.

 • Tom Hansen

  Det er her snakk om «marginal excess burden of taxation», mulig du rett og slett er en imbesill? Eller er det lesevansker du sliter med?

 • Tom Hansen

  Nei, de spiser neppe våpen.

 • Nordpolen

  Så snart du blir korrigert går du til personangrep. Tragisk.

  Poenget forblir at det er langt mer effektivt, samt pålitelig, å få inn pengene via skatt.

 • Besserwisser

  Israel har på grunn av alle muslim-landene rundt seg fiender som bare er ute etter å utrydde dem. Hva gjør man da? jo man forsvarer seg selvfølgelig.
  Muslimene går på Koranen når det gjelder hatet til jødene. Spiller ingen rolle hva jødene tror på eller ikke …

 • Tom Hansen

  Gjør du?

  Uavhengig av dette er det ikke rasistisk å kjempe for en norsk egenart. Om dette begrunnes av et rasistisk standpunkt er derfor totalt irrelevant og det blir helt feil å dra frem rasismekortet. Det eneste rasismekortet definitivt bidrar med er en klargjøring av at du selv har kommet til kort.

 • Besserwisser

  Nei, det er dette man kaller for demokrati.
  Hvor mange jøder bor eller er med og styrer i en muslimsk stat mon tro?

 • Nordpolen

  De kunne bestemt seg for å øke beløpet vesentlig.

 • Nordpolen

  Det handler nok mer om den ulovlige okkupasjonen av Palestina.

  Muslimer har historisk sett behandlet jødene langt bedre enn det de kristne har.

 • Nordpolen

  Og hvor mange var det snakk om?

 • Nordpolen

  Ja, faktisk, det gjør jeg.

  Og jo, selvsagt er det vesentlig, når «vår egenart» tydeligvis inkluderer holocaust-fornektere.

 • Nordpolen

  Effekten fra høyreekstreme er jo uansett større i Norge enn effekten fra alle andre sammenlagt.

  I Europa er det ganske likt:

  http://tjomlid.com/2015/01/16/islamistisk-motivert-terror-utgjor-bare-to-prosent-av-alle-terrorangrep-i-eu/

 • Tom Hansen

  Det er ikke et personangrep å påstå at du ikke kan lese når du positivt ikke klarer å hente innholdet fra linken jeg sendte deg. Enten er du da svært treg, en imbesill eller lider av alvorlige lesevansker…

  Dersom man tar inn 1 krone ekstra fra ett gitt nivå koster dette 110-120 øre avhengig av hvordan provenyet dekkes inn. Om du ikke er økonom så ta dette for gitt evt. kutt av deg armen og sy den på igjen selv, for da er du er sikkert en så god kirurg at dette ikke ville medført noen som helst komplikasjoner…

 • Besserwisser

  Total skivebom ….
  Jøder er ikke noe problem, tvert om. Men fordi mange av de er flinke og velstående, blir det mye misunnelse. Og det er det ikke alle som tåler. Heller ikke Hitler.

 • Tom Hansen

  De kunne, men det ville ikke vært nødvendig. Deres politikk ville uansett hjulpet flere enn hva som nå blir tvunget gjennom. På toppen av det hele ville det kostet langt mindre for norske skattebetalere.

  Forstå dette, først kan man bestemme seg for hvor mye man skal hjelpe til med (en kostnadsramme) for så å utnytte midlene man har best mulig. Sløsing er utilgivelig, men allikevel noe du hyller. Du sanksjonerer med dette en haug med menneskelige tragedier ut fra ditt ideologiske vrakgods.

  Slike som deg og kommunisten Stalin gjør ikke verden annet enn en bjørnetjeneste ved deres «godhet».

 • Nordpolen

  Du legger skylden på ofrene. Det er irrelevant hvorvidt det er muslimer eller jøder eller andre.

 • Nordpolen

  Men så er det jo ikke det som det står i linken din.

 • Tom Hansen

  Her har du helt rett. Kristne er gjennom historien de værste svina verden har sett.

  Uansett vil ikke begeistring over muslimer legitimere det å hjelpe noen svært få, fremfor å hjelpe langt flere…

 • Nordpolen

  Som påpekt – de 8000 er ikke folk som kan hjelpes i nærområdet, så det toget har gått. Vi kan selvsagt hjelpe mer i nærområdet uansett.

 • Nordpolen

  Men noen av oss klarer faktisk å ha to tanker i hodet samtidig.

 • Tom Hansen

  Joda, i kildene i linken. Dette er et studium du ikke har satt deg inn i. Dersom du ikke leser alt i linken også det bakenforliggende er du jo direkte lat.

 • Tom Hansen

  De kan hjelpes i land hvor kostnadene er langt lavere enn i Norge.

 • Ø Havn

  Man kan lage en tilsvarende liste over gode ting som Hitler fikk gjennomført. Det vil uansett ikke rette opp det faktum at begge var diktatorer som torturerte og drepte meningsmotstandere. Gaddafier også kjent for voldtekter.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2545819/Uncovered-The-macabre-sex-chamber-Libyas-Colonel-Gaddafi-raped-girls-boys-young-14.html

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110828/local/Gaddafi-raped-his-female-bodyguards.382085

  http://www.worldcrunch.com/world-affairs/exposing-the-brutal-truths-of-gaddafi-039-s-quot-viagra-totalitarianism-quot-/muammar-gaddafi-rape-libyan-libya-annick-cojean/c1s11100/

  Han er også kjent for dette.

  «I
  am an international leader, the dean of the Arab rulers, the king of
  kings of Africa and the imam of Muslims, and my international status
  does not allow me to descend to a lower level.»

  Muammar al-Gaddafi

  “We have 50 million Muslims in Europe. There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe—without swords, without guns, without conquest—will turn it into a Muslim continent within a few decades.”
  Muammar Gaddafi

  Speech (10 April 2006)

 • Nordpolen

  Men det er ikke sikkert de landene ønsker dem velkomne.

 • Tom Hansen

  Nei, det kan ikke forsvares å sløse med mindler.

 • Besserwisser

  Nei, skylden er i dette tilfelle Hitlers og ikke jødene.
  Men fremdeles vil jeg helst ikke ha inn flere muslimer til vårt land, da de åpenbart har et integreringsproblem.

 • Nordpolen

  Du skrev: «så tror jeg 22/7 tragedien kunne vært unngått,»

  Da legger du skylden på politikere, og ikke på den høyreekstreme terroristen.

 • Børge Eriksen

  Det du sier henger dessverre ikke på greip. Problemet er ikke at det ikke er nok til alle men at ressursene er ulikt fordelt. Når det gjelder behov for nat, se her:

 • Tom Hansen

  Per kapita er kostnadene knyttet til kriminell atferd fremdeles langt høyere for importerte landsmenn og deres spirende bøllefrø.

  Kostnadene fra de høyreekstremes handlinger kan kanskje også settes i sammenheng med sosial uro knyttet til vedtak som det nevnte med de 8000 syriske flyktningene. Slik at de predikerte kostnadene knyttet til å ta hånd om flyktninger burde økes ytterligere.

 • Nordpolen

  Mener du alle hjerteoperasjoner er sløsing av midler? Det er jo billigere å la pasienten dø.

 • totto2

  Tyrkia har tatt i mot rundt 2 millioner flyktninger fra Syria og Irak. President Erdogan sa i juni at disse hadde kostet landet 6 milliarder dollar – rundt 50 milliarder kroner. Flyktningene i Tyrkia får et hjelp til å overleve, og ikke veldig mye mer.

  En konsekvens av dette er at når borgerkrigen en dag er over, og det vil den bli, så vil det store flertallet av flyktninger i Tyrkia flytte tilbake og starte gjenoppbyggingen av landet.
  Det store flertallet av syriske flyktninger i Norge vil forbli her resten av livet. Det viser tall fra andre konflikter, ikke minst dugnaden overfor bosnierne på 90-tallet som mange hjelpeorganisasjoner mener var så vellykket. De aller fleste av de 17000 ble værende i Norge.
  Kort sagt, Norge tar i mot flyktninger som nye innbyggere for evig og alltid, mens Tyrkia, Jordan og Libanon tilbyr et spartansk venterom.

 • Ø Havn

  Fremdeles bedre enn ingenting som du påstod til å begynne med, ellers er jeg enig i at det er for lite.
  Om vi bruker like mye som disse 8000 samt alle andre på toppen koster her i høykostlandet Norge, der verdens ca 30 millioner flyktninger faktisk bor og i nærområdene. Så er vel ingen med basiskunnskaper i matte i tvil om hva som hjelper flest.

 • Nordpolen

  Joda, og man kan slutte med dyre hjerteoperasjoner i Norge, for de er dyre, og man kan redde flere ved å bruke pengene på noe annet…??

  Eller?

 • Tom Hansen

  Ved å gi passende økonomiske motiver vil dette gå bra. Om ikke er de svært rasistiske og vi vil slik sett enkelt og greit kunne fraskrive oss vår del av ansvaret som alle andre.

 • Nordpolen

  Kostnadene med flyktniger er jo nettopp at de ikke får jobb, på grunn av fordommene som de høyreekstreme sper. Det vil si at de høyreekstreme koster samfunnet milliarder.

 • Tom Hansen

  Å hjerteoperere alle med forkjølelse er å sløse med midler. (Mål middel.)

 • Ø Havn

  Samt at det ofte var de bedrestilte som kom seg hit, ikke de som hadde det verst. Slik er det også i dag, de fattigste og svakeste kommer seg ingen steder.

 • Nordpolen

  Ja? Er ikke det bra at de har det godt her, fremfor å sitte i årevis på det du selv beskriver som et «venterom»? Hva tror du det gjør med mennesker?

 • Nordpolen

  Ja, og de bedrestilte får seg jobb, tjener penger, skatter, og sender penger tilbake til familien.

 • Tom Hansen

  Nei, vår natur er som den er. Dessutene er det slik at de svært få bemidlede SV-ere og Ap-folk ønsker å bo i det svært kulturelle områdene i samfunnet. Tror du de samme folkene ville valgt andre ansatte i deres egne bedrifter enn resten av befolkningen? Eller definerer du SV-ere som høyreekstreme?

 • Nordpolen

  Men det er allerede klart at de 8000 er mennesker som ikke kan hjelpes i nærområdene, av ymse årsaker.

 • Nordpolen

  Det er snakk om mennesker, ikke pakker.

 • Besserwisser

  Konspirasjonsteori …..!

  En av de best kjente islamske lærde, Mawlana Abul Ala Mawdudi, skriver i sin bok: «Jihad in islam»
  «Islam er en revolusjonær tro som kommer til å ødelegge enhver myndighet som er menneskeskapt. I islam bryr man seg ikke om en nasjon er i en bedre tilstand enn en hvilken som helst annen nasjon. Islam bryr seg ikke om landet eller hvem som eier det.
  ISLAMS MÅL ER Å HERSKE OVER HELE VERDEN OG LEGGE HELE MENNESKEHETEN UNDER ISLAMS TRO. Enhver nasjon eller makt i denne verden som prøver å hindre dette målet, vil islam bekjempe og ødelegge.
  For å nå dette målet, kan islam bruke enhver tilgjengelig makt, og bruke den på enhver måte for å utløse en verdensomspennende revolusjon. Det er dette som er Jihad.»

  Kanskje på tide å få bort «skylappene» ……! (hvis du ikke er en muslim da?!)

 • Tom Hansen

  Gjesp, du tror for mye på naboen.

 • Nordpolen

  «Nei, vår natur er som den er.»

  Det er den ikke. Vår holdninger til andre mennesker endres avhengig av påvirkning.

 • Magnhild Voldsund

  Arbeidsledigheten vokser hver dag i Norge. At syrere uten språkkunnskaper skal blir arbeidstakere er nok en illusjon.

 • Tom Hansen

  Nei, de gifter seg når de kommer til en viss fase i livet.

 • Nordpolen

  Det er vel det samme som Jesus sa? Ut og gjøre hele verden til hans disipler?

 • Tom Hansen

  Holdningskampanjer har svært begrenset effekt, altså må kostnadsanslagene gjenspeile dagens holdninger.

 • Nordpolen

  Det er mange som snakker engelsk, og det er mange stillinger man ikke trenger stort av språk for å utføre. Dessuten lærer de fleste norsk rimelig kjapt.

 • Tom Hansen

  De kan hjelpes i Mongolia.

 • Nordpolen

  Nei, man ser jo hvordan Hitler klarte å piske opp hatet mot jøder, og andre i Norge forsøker tilsvarende mot muslimer/innvandrere.

 • Besserwisser

  Der er det i det minste fri vilje, og ikke tvang som i islam.

 • Tom Hansen

  Helt korrekt, derfor er det ikke snakk om å polere enkelte pakker under deres fartstid, mens andre ødelegges. Det handler om å redde flest mulig pakker fra å bli ødelagt.

 • Magnhild Voldsund

  Det første som må på plass er språkopplæring. Mange innvandrere snakker ikke språket selv etter 20-30 års botid. F.eks. Krekar som forlanger tolk hver gang han blir arrestert.

 • Tom Hansen

  Hatet mot jødene lå latent i Europa. Se bare på hva den upåvirkede Ustasjaen gjennomførte og pogromene som fant sted i Polen.

  Hvem forsøker å utrydde muslimer/innvandrere i Norge?

 • Magnhild Voldsund

  Spør heller hvordan det har blitt 500000 av de. Innvasjon som er verre enn den vi opplevde i 1940.

 • Magnhild Voldsund

  Hvorfor brukes det tolketjenester for mange millioner da? Mulla Krekar må ha tolk etter mange år i landet. Er han dum eller bare vrang?

 • Ø Havn

  Det var en usaklig avsporing.

 • Besserwisser

  Begge er skyldig.

 • Besserwisser


  Mvh. Besserwisser.

 • Tom Hansen

  Eller på de som drar debatten ned på et nivå hvor deres meninger fører til direkte utstøting fra samfunnet. Mobbeofre kan slå brutalt tilbake.

 • Nordpolen

  Begge deler, i hans tilfelle.

  Joda, det er noen ganger man må ha tolk, men de fleste snakker brukbart norsk til å utføre jobben sin.

 • Nordpolen

  Du fratar terroristen ansvar for hans handling.

 • Nordpolen

  Fordi han er vrang.

 • Liberal-konservativ

  Åjoda. Det vil bli ramaskrik fra idioter når dem forstår at dette ønsket deres får konsekvenser for velferdstjenestene. Da kommer nok sikkert Jonas på banen å sier at det er Frp’s skyld og at de rød-grønne skal utjevne forskjellene. Det er rart man føler at man bor i ett dysfunksjonelt land? eller bare ikke….

 • Nordpolen

  De annerledestroende skal steines ved byporten står det i Bibelen.

 • Nordpolen

  Svar heller på spørsmålet.

  Det er 135000 muslimer i Norge.

 • Liberal-konservativ

  Det gjør det fra alle kanter. Alle kanter uansett i saker som de faktisk har rett i kan bli forbanna over artikler som denne. Det som er synd er at ikke alle er akademisk anlagte nok til å skrive ett saklig godt motsvar som nettavisen ville lagt ut.

 • Ø Havn

  Slik at disse blir enda mere bedrestilt. Nei hjelp heller de fattigste der de er, enn noen svært få heldige her. Sett denne?

  https://www.frp.no/aktuelt/2015/hjelper-flere-i-naeromraadene

  og denne?

 • Kjetil Martinsen

  Gunnar Tjomlid dette inlegget ditt er jo bare tull,du vet like godt som meg at de tallene fra Justis- og beredskapsdepartementet 1 million kroner over en femårsperiode ikke holder vann.Dersom du mener at disse tallene er realistiske kunne jeg tenkt meg at du laget ett regnestykke som sannsynlig gjorde at dette var korrrekt.
  1 million kr på 5 år det er jo ikke mer enn 200.000 kr pr år langt under det det koster å ha vedkommende boende i ett asylmottak, og det er jo bare en liten del av kostnaden.

 • Ivan Hansen

  dristig å skrive så ærlig på nettavisen tjomlid!
  Skal se du vekker noen troll her som ble fornærma da du sa ingen oppegående folk tror på frp (noe du selvfølgelig har helt rett i)

 • Nordpolen

  ….

 • Ivan Hansen

  du er bra blåst hvis du tror det der er hva islam handler om.
  gærninger vil alltid bruke religion til å forherlige det de driver med.
  ikke skyld på religion, skyld på gærningene.

  Det finnes utallige sekter/kulter i USA der 1 øverste-leder voldtar alle jentene i kulten daglig, og de forkynner gjerne bibelen, men kun utdrag som passer dem.

  Onkelen min er kristen, han er en kjernekar som aldri ville gjort en flue fortred.

  ser du poenget mitt?

 • Nordpolen

  Jeg liker å tafse på små gutter

 • Ja til mediesensur

  Bytt ut FRP med AP så får du en grei beskrivelse av Arbeiderpartiets taktikk :»Dette er kjent taktikk fra Frp. Overdrivelser, tåkelegging og faktafeil. Alt for å bygge opp under frykt, egoisme og flere stemmer.»

 • Lars Viker

  Jeg er helt enig med deg at bombingen av Libya var et skammens kapittel i vestlig historie. Det burde aldri skjedd, men sånn er det når USA er verdens ledende militærmakt og handler som et redskap for diverse andre interesser, og Norge dilter etter. Det er imidlertid ikke noe argument for å gjøre Norge til et like jævlig sted. Det at «De fleste Libyere jeg har snakket med angående konflikten i landet ønsker å se Norge atombombet av Russerne» synes jeg også er ganske betegnende på den holdningen mange av flyktningene tar med seg hit. De er en betydelig belastning på kort sikt, og en fare for landets eksistens på lengre sikt.

 • Lars Viker

  Vet ikke om du følger noe med på politikk og sånn, men Høyre er et av de partiene som ønsker mest innvandring til Norge.

 • Lars Viker

  Norge? Jeg hadde ingen glede av det, jeg var mot det. Imidlertid er vi medlem av den militærallianse med en mektig supermakt som leder, så hva jeg og andre mener betyr lite i den store sammenhengen.

 • Lars Viker

  Alle land har grenser, og de har rett til å bestemme hvem som går over de grensene. Flyktningepolitikken har spilt fallitt, og å ta inn flere til Norge er dumt, uansett hvor mye urett som ble begått i Libya. Norge burde heller ta del i tiltak i nærområdene i Libya som bot for at vi var en del av militæralliansen som ødela landet.

 • Jon Hansen

  Og der var denne Tjomlid i gang med sin egen valgkamp!! Jaja jeg vil gjerne være med på å hjelpe flest mulig mennesker, og det forstår jeg kan oppnås best dersom ALL norsk hjelp går til nærområdene. For det som det koster for hver syrer vi tar inn, er det vel ca 25 som vi må velge bort hjelp til. Forstå det den som kan, at noen vil ha flest mulig inn hit til vårt land…

 • KjellArneThomassen

  En million over en 5 års periode.
  Opphold på asylmottakene må ha blitt svært mye billigere den siste tiden. Og hva med integrering programmet der man i dag overfører ca 600.000 i løpet av 5 år.
  Det er vist ingen stønader eller trygder lenger, ei heller advokater, tolker, saksbehandlere mm.
  Det er nok betydelig mer en den ene millionen vi bruker.

 • Donkeyballs

  Når ble du født?

 • Mumle

  Valgkampen er i full gang, forstår jeg.

 • Donkeyballs

  Men hvor er det nevnt at det skal være 8000 muslimer? Det er jo det som skrives i kommentarfelt.

 • Mumle

  Grei innrømmelse. Påtalemyndighetene leser kanskje ikke kommentarfeltene i nettavisene. Men er det så greit å bruke Flagget som ditt symbol? Noen kunne jo ta deg for å være ekstremt nasjonalistisk. Du vet av den riktig mørkebrune sorten. Det norske flagget er liksom ett av de tyske ny-nazistenes viktigste symboler. Bare en tanke fra min side, altså.

 • Torkel Andersen

  Tjomlid samme hvordan en regner på det så kan en hjelpe veldig mange flere mennesker i næromerådet enn å hente dem hit til Norge.

 • Catharina

  Hvordan kan du påstå det? Vi betaler store mengder skatt inn til staten, for ikke å nevne den generelle verdiskapningen et nytt menneske kan bringe med seg. Ta en titt på #engangvarjegflyktning

  https://www.google.no/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%23engangvarjegflyktning

 • Donkeyballs

  Viser ikke Tjomlids innlegg at andre som regner på disse tallene også kan ta feil?

 • Donkeyballs

  De har rett? Hvorfor det? De tror de har rett og bruker kilder som støtter opp dette. Det er ingen hemmelighet at mange ikke ønsker mørkhudede i Norge. Da vil de bruke hver eneste mulighet de finner til å argumentere mot dette. Om Norge hadde motatt 10 milliarder pr Syrier så hadde motstanden blant enkelte hvert like stor. Ikke blant alle selvsagt.

 • olejacob666

  Familiegjenforening vil jo mangedoble prisen pr. Flyktning.

 • Lillemor

  Jeg vil tro det er få eller ingen. De er, meg bekjent, sjelden demokratier, og det bor får jøder der. Her kan jeg selvsagt ta feil. Det har lite med situasjonen i Knesset å gjøre,

 • Donkeyballs

  Han bruker i det minste kilder som hver enkelt kan sjekke og gjøre seg opp en mening. Verre er det med de som sprer hatpropaganda der det ikke foreligger noen kilder dokumentasjon.

 • Arit Sen

  Hvem er det som driver med lureri her?

  Dersom Syria-flyktningene bor i en flyktningeleir i Midt-Østen hvor de får de mest grunnleggende behov dekket, vil de reise hjem igjen når Syria-krisen er løst, om et år, to år, eller fem år. Dersom Syria-flyktningene kommer til Norge, vil de få samme levestandard som nordmenn, og mest sannsynlig leve på trygd hele livet. Tjomlid sier at FrP setter opp engangskostnader i en flyktningeleir i Midt-Østen mot livsløpskostnader i Norge, men det er jo det som er realiteten. Hvis flyktningene blir i en flyktningeleir i Midt-Østen, er det snakk om kostnader over et begrenset tidsrom, men hvis flyktningene kommer til Norge, så er det snakk om kostnader over hele livsløpet.

  Det er Tjomlid som driver med lureri her.

 • Petter Antonsen

  Familiegjenforeningsnivået er på 0.7 person. Det er ikke en enkelt dobling en gang

 • Trond Øyvind Kjølsrud

  Tall-«nå holdt jeg på å si noe stygt».
  En Syrer koster 6,4 mill. i livsløps kost. I tillegg må kosten ganges med 4 grunnet familiegjenforeninger. For du mener ikke at vi kun skal gi de midlertidig opphold med retur krav når Syria blir fredelig? Kjapt regnet er man på 25 mill. per Syrer som får asyl. Det betyr ca 300 sysrere per asylsøker. Hei og hå.

 • Catharina

  Om Norge trenger det, vet jeg ikke (men vi har jo flere utfordringer framover). Det er flyktningene som trenger det og mange av oss føler at det er viktig å prøve redde de som kan reddes.

  Jeg er enig i at det ikke er realistisk å redde alle. Vi må være strenge med hvor mange vi kan få inn. Systemene må være nøye og effektive. Man kan argumentere mot denne type innvandring uten å skulle snakke om mennesker som om de er avfall.

 • Brynmor Evans

  Ser at du Tjomlid ikke har tatt med at flyktninger i Norge betaler skatt. Den millionen går til kommunene uansett om flyktningen får seg jobb etter ett eller fem år. Så anslaget om en million i kostnad motvirkes av skatteinntekter til Norge.

 • Catharina

  Se kampanjen: #engangvarjegflyktning

 • EllingKristoffersen

  Det er ingen som later som noe som helst; det ER en motsetning.

  FN har ikke pengene de trenger for å gi grunnleggende hjelp til de 4 millionene de håndtere.

  SV, AP, SP, KrF, V og Høyre velger å svare på det med å innvitere en forsvinnene liten brøkandel på hummer og blåskjellmiddag med champagne og full fest istedenfor å faktisk hjelpe.

 • Tom Hansen

  Nei, det juridiske ansvaret ligger ene og alene på en terrorist. Derimot vil alle samfunnsstrukturer og meddebattanter muligens ha vært med som utløsende faktorer gor hans handlinger.

 • Roy Arne Moen

  Uansett hvilken vei du snur deg så et rumpa bak – det å gi flyktninger opphold i Norge koster hinsides beløp og går på bekostning av andre viktige oppgaver for velferdssamfunnet. Norge er allerede en stormakt innen bistand og kaster bort 35 milliarder bare i 2015 til omlag 140 ulike land – Nå må galskapen snart ta slutt.

 • Tommy76

  Hva er det med venstre-idealister som nekter å forstå basis-økonomi når det gjelder skatt?

  Hvis flyktningene lever på offentlige bidrag, som det er all grunn til å tro at de vil gjøre i lang tid, hvis ikke hele livet, og betaler noe av dette offentlige bidraget tilbake til det offentlige som skatt så er det jo helt tullete å snakke om at denne skatten som en inntekt som motvirker kostnaden for Norge. Det vil uansett være en enorm kostnad for Norge netto.

  Hvis jeg gir deg 10 kroner og så gir du meg 3 av disse 10 kronene tilbake så har ikke jeg tjent 3 kroner – jeg har brukt 7 kroner. Dette, i et nøtteskall, er regnestykket for Norge, og er noe en 7-åring også forstår.

 • Catharina

  Det går dessverre ikke an å argumentere med en slik rasistisk holdning, det blir bare for snevert og korttenkt.

  De fleste har et sterkt ønske om å jobbe. Uten produktivitet går man inn i depresjon. Som menneske trenger vi å føle at vi har en verdi og at vi er flinke til noe. Det sier seg selv at det blir vanskelig for flyktninger å få seg jobb når man møter disse type negative holdninger. Det er en utfordring å lære seg et nytt språk og komme seg inn i kulturen, men mange prøver og flere får det til.

  Vi må også ha mennesker som jobber for å skape arbeidsplasser. Jeg gjør min del der, hva med deg?

 • Rakija

  Enig, Bloggen skulle hett Svaksynt Blogg….
  En viss prosentandel av disse 8000 må man beregne kommer til å begå kriminelle handlinger, er kostnadene med dette, Politi, advokater, fengsel osv., med i den millionen han snakker om tro?

 • Nordpolen

  Få deg ditt eget nick.

 • Ketil Engstrøm

  Hvis de kommer i jobb heter det og det er vel heller tvilsomt.

 • Ketil Engstrøm

  Begge deler i likhet med nordpolen her

 • Anti_idioti

  Du har dessverre ikke skjønt hva jeg skriver. Jo, vi er rike og barn lider, men til og med for oss finnes det klare grenser. Det er ikke bare å si vi er rike og tro penger dukker opp av seg selv. Selv om vi er rike er vi ikke i nærheten av å ha nok til alle. Derfor må vi bruke pengene på en rettferdig måte.

  «1,3 millioner barn har måttet flykte fra sine hjem p.g.a. Krigen i Syria. Når ble det småtterier?»

  Om du ikke leser ferdig innleggene du svarer på kan du like gjerne la være. Jeg sa Syria er småtteri i FORHOLD til de som dør av sult i verden. CA 21.000 hver eneste dag. Sier ikke Syria ikke er viktig, men de må sees i en større sammenheng.

  Hva er poenget ditt med å henvise til artikler om de rikeste Nordmennene? Du har virkelig ikke skjønt bæra av hva jeg skriver her. Det er nesten umulig å svare deg skikkelig fordi tåkepraten din er verre en Jonas. Du bare slenger ut artikler om tror dette i seg selv skal være noe svar på det jeg skriver. Påstår du vi har mer enn nok midler til flyktninger om vi bare tar formuen til de 90.000 rikeste? Denne kommentaren er den sykeste jeg har sett på lenge

 • Atle Jacobsen

  «tommel opp»

 • Anti_idioti

  Jo, det gjør det. Selvfølgelig kan man hjelpe både her og der. Men for hver person man hjelper her kan men hjelpe færre der. Jeg driter i hva Frp eller noen andre gjør nå. Hva alle partier har gjort frem til nå er feil. Jeg skriver at det er moralsk forkastelig å holde på slik

 • Umklapp

  «Men sier jeg noe, eller spør jeg? Kan jeg holdes ansvarlig for at DU trekker kalde og kyniske konklusjoner her?»

  Du skriver:
  «Det vil ALLTID være billigere å holde folk i live enn å bygge et liv for demMen
  Det er ikke sikker det er det som bør være målsetningen..
  »

  Hvor passer i såfall spørsmålstegnet inn her?

 • Kim Helberg

  Forsvarer ikke FrPs tinsynelatende talljuks her, men er ikke en flyktning per definisjon noen som har flyktet fra en spesifikk konfliktsituasjon for å redde liv og lemmer, og som både vil og skal tilbake til hjemlandet når konflikten er løst..?

  Hvorfor snakker man da om kostnaden ved integrering? Om en flyktningleir drives såpass stuerent at de har rent vann, mat, helsetjenester, avfallshåndtering og skolegang for alle på grunnskolenivå er det strengt tatt bedre enn å ta dem til Norge om forskjellen i kostnad gjør at man bare kan hjelpe ét menneske mer å overleve med lokal hjelp.

  Flyktningene skal (og vil, antageligvis) tross alt tilbake til Syria når landet har stabilisert seg, og gjenreise hjemlandet sitt med internasjonal hjelp.

  Talljuks til side, å bruke et bøttelass med penger på å flytte og integrere 8000 flyktninger —en ørliten dråpe i havet— gir ingen mening, i alle fall ikke så lenge vi har asyksøkere som har bodd på skammelig slitne og gamle Norske mottak i mange år (og invandrerkoner i fleng som ikke snakker et ord Norsk) som ikke har sett snurten av ei eneste integrasjonskrone.

 • Kjell Davidsen

  Nå har en del mennesker gjennom mange år sagt at Jan Egeland og resten av den forskrudde gjengen hans, gjør flyktning problemet mange ganger være, med sine forskrudde liksom velmenende innblanding. Nå ser en hvem som hadde rett, disse folkene og Egeland er noen udugelige tullinger, som øker alle verdens problemet, så jo før en får bytte ut denne smørja desto bedre for menneskeheten.

 • AtleDAVidsen

  Når jeg sitter og følger flyktningestrømmen på daglig basis fremstår det som fullstendig hull i hodet å diskutere fislete 8.000 flyktninger – over tre år. På travle dager kommer det 8.000 flyktniger til øyene her øst i Hellas. På TRE dager! 131.000 hittil i år – and counting… 50.000 bare i Juli (!) Og strømmen er økende. Hva vi gjør på SIKT da har ingen som helst betydning for krisen som skjer NÅ. Det som skjer nå er en folkemigrasjon vi knapt har sett siden 2. verdenskrig. Og målet er nord-europa. Alle mennesker ønsker seg dit forholdene er bedre når de flykter fra noe så jæ… som nå. Problemet er bare at de får ikke hjelp der de kommer FØRST. I størst grad i Hellas og Italia for tiden. Hellas har ingen penger å bruke. De ønsker heller ikke å fylle opp landet med immigranter. I snitt er bevilgnigene 6 euro pr. dag pr. flyktning. Og det skal rekke til alt. Inkl. transport til Athen/Thessaloniki. Det sier seg selv at det råder kaos. Spesielt på naboøya Lesvos. Folk dør på veien over fra Tyrkia, dør av 3.verdensykdommer i et EU-land (!) og har knapt midler til å komme seg videre nordover.

  Alt kunne vært avhjulpet NÅ om ikke venstre-siden absolutt skulle spille «flinke-Norge-spillet» og vedta bosetting av 8.000. Tabbevedtak! Mange FLERE ENN 8.000 kommer trolig likevel det kommende året, det kunne vi håndtert DA. Hjelpen som trengs nå trengs ikke i Norge, men i SØR. Skjønn det. Folk som tar av ferien sin for å hjelpe frivillig skammer seg over Norges vedtak og er skjønt enig om at midlene burde vært brukt her og andre plasser. Nå. Ikke til å bosette en håndfull i verdens dyreste land.

  Mens alt dette skjer stenger Ungarn i praksis Schengen-samarbeidet og bygger 175 km. gjerder. Tyskland vurderer det samme. Når venstre-siden i Norge da svarer på et akutt hjelpebehov i regionen med å skulle hjelpe en håndfull i Norge over 3 år (!) blir jeg flau over å være norsk…. Hjelpen trengs NÅ. Tyrkia alene har 1,8 mill. flyktninger. Det er åpenbart at de ikke ønsker å ha dem der. DERFOR er det fritt frem til Hellas. Med to operative kystvaktfartøy langs hele østlige Egeerhavet (og et drivstoffbudsjett som allerede er overskredet for hele året) har ikke Hellas mulighet til å begrense dette. Blir ikke overrasket om 250.000 flere kommer ila. resten av året. Til et land som i praksis er bankrupt og knapt får hjelp til å håndtere krisen. Med denne kunnskapen er det KVALMT å lese angrepene på det partiet som ville bruke penger NÅ. Der de trengs NÅ! Så får selvgode sofadebatterende besserwissere komme hit og HJELPE TIL før de uttaler seg noe mer!

 • Hans Edvard Nilsen

  Tilhengere av islam er gærninger…du er vel blant disse:)

 • Magne

  Det er bare å ta en telefon til Finansavisen. De hadde en grundig reportasje over kostnader ved asylinnvandringen i fjor. Herav også forutsetningene. Dvs antatte sysselsettingsgrad, tid i arbeidsliv etc etc.

 • TheGuard

  Hvis man ikke skulle tenke økonomi, så hvorfor er det da ikke gratis medisin til alle som er sjuke, sende pasienter til utlandet hvor de har annen ekspertise osv. Dette vil heller ikke venstresiden.

 • Hans Edvard Nilsen

  IS bryr seg ikke om meg, men jeg bryr meg om Norge. Derfor må islamister som deg transporteres ut snarest.

 • Gunnar Chomlee

  Korttenkt? Jobb til nordmenn og de nye landsmenn som allerede er her først. Jeg betaler nok skatt skik at negrene dine skal få trygd

 • Jenny Olsen

  Det ligger et spørsmål i «det er ikke sikkert». Hadde det VÆRT sikkert hadde jeg skrevet det.

 • Nordpolen

  Man trenger faktisk hjelp BEGGE steder, og regjeringen burde gjøre langt mer.

 • Tommy76

  «Flyktningene skal (og vil, antageligvis) tross alt tilbake til Syria når landet har stabilisert seg»

  Er det virkelig noen som tror at det vil skje? At Syria vil bli stabilisert eller at flyktningene vil dra tilbake? Nei, ingen tror det.

  Det mest sannsynlige er vel det motsatte, nemlig at Syria fortsatt vil være en konfliktsone, pga overbefolkning, korrupsjon og islam, og at flyktningene ikke drar tilbake, men heller henter «familiemedlemmer» til Norge.

 • Catharina

  «Negrene dine»… wow, bare wow. Så lenge rasister skriver på den måten så får dere i hver fall ikke deres vilje. Det er jeg takknemlig for.

 • Brian Cohen

  Hvor går så grensen for din «menneskelighet»? Det er vel 2 (minst) 2 millioner mennesker på flukt i verden i dag, hvorfor tar vi ikke hit alle og før dem på oljefondet?

 • AtleDAVidsen

  Regjeringen kan ikke bruke store summer uten flertall. Jeg er ikke i mot å hjelpe i Norge, men det er ikke der hjelpen trengs nå. les hva jeg skriver. Det logiske ville vært å banke gjennom FrP’s forslag, for SÅ å diskutere langsiktig hjelp. Ikke motsatt som nå. Det er mitt hovedpoeng.

  Dernest må jeg spørre hvor i svarte hjelpeorganisasjonene er? Private og turister er de flyktningene møter på strendene her nede. Om de møter noen. Og turistene reiser hjem nå. Til høsten kommer stormene. Det er krise HER nå, overhodet ikke omkring spørsmålet om hvor mange som skal få komme til Norge. Flaut er det!

 • May Day

  Trenger ikke kalkulator for å skjønne at den beste, og mest effektive hjelp, ytes der menneskene bor. UMULIG å argumentere mot dette. Penger er uansett ikke det viktigste her, det viktigste er å hjelpe flest mulig, best mulig. Det gjør du ikke ved å sende mennesker til helt fremmede land.

 • Tor M Hammer

  Hvordan vet vi at pakken på 8000 ikke er en «trojansk hest»?
  Har noen av dere som klapper for forslaget tatt noen form for risikovurdering?

 • Tor M Hammer

  Hjelpe IS å spre sine soldater og terrorister til Norge?
  Er du så naiv at du tror det ikke er det vi gjør?

 • Gamleoslo

  Journalister burde vært journalister, ikke aktivister. Ligner mer og mer på nabolandet, Sverige.

 • Robban

  Du har så rett.

  Fremtiden som Egeland med flere legger opp til og har skapt, vil nå nye høyder etterhvert som vi nærmer oss år 2100, iflg. prognosene.

  http://www.side3.no/vitenskap/fn-tror-de-vet-hvordan-verden-ser-ut-i-2100/3422817422.html

  Eksplosjon i Afrika

  Det er nemlig i Afrika nær sagt hele veksten kommer. FN tror antall mennesker på kontinentet vil øke fra dagens 1,2 milliarder, til nær 4,4 milliarder i 2100.

  FN har også utarbeidet et såkalt «høyt» scenario, der de i 2100 mener at verdens befolkning kan bli på 16,5 milliarder mennesker. Folketallet i verden i dag er på ca. 7,36 milliarder og de som vil følge dettte kan gjør4e det hert :

  http://www.worldometers.info/

 • Frode Verningsen

  Jepp, de mener godt, men U-hjelp hjelper dem KUN å forbli et U-land. Husker dere Niger i 2005. Sultkatastrofe, EU ventet til avlingene deres skulle høstes, så dumpet de mye gratis mat i landet.

  Var ikke det snilt gjort? Nei, det var en katastrofe. Det gjorde at bøndene ikke fikk solgt varene sine lokalt engang. De gikk konk og de neste årene ble det stort sett ikke produsert mat i landet og katastrofen ble enda større.

 • Anti_idioti

  Hvor i alle dager har jeg skrevet at jeg vil ha de til Norge? Det er så sjanseløst å kommentere når du ikke har lest eller skjønt hva du svarer på.

  Ta deg sammen

 • Robban

  Som jeg har anntydet tidligere, dagens avdankede politikere som sitter i FN, EU, Europarådet osv. er noe av det mest udugelige verden noensinne har sett, de er i ferd meed å lage WW3 uten at de vet det selv. Denne masseforflytningen av folk, skapt bl.a. av USA og sine aliertes kriger rundt omkring har skapt lokal terror og nye maktkonsentrasjoner, og dette vil aksellerere etterhvert som massene flytter seg fra Afrika, Midt-Østen, Afganistan, Pakistan til Europa og vesten, stort sett bare muslimske forflytninger.

 • Cidel Fastro

  Først og fremst må Norge rydde oppi det dem selv har rotet, først og fremst må krigene stoppes i omerådene.

 • Robban

  Hvis du lever lenge nok vil du kanskje får en annen instilling, skapt av de godes disipler.
  http://www.side3.no/vitenskap/fn-tror-de-vet-hvordan-verden-ser-ut-i-2100/3422817422.html

 • Cidel Fastro

  Hvem ønsker invandring bryr jeg meg lite, sannheten er alle de store partiene er USA lakei.

 • Cidel Fastro

  Nå man bidrar med å ødelegge en annens land så vinner man ikke noe annet en hat og reaksjoner på dette. Hvis bombingen av regjeringskvartalet hadde vært utført av Libyere hadde det ikke sjokkert meg, med tanken på at Norge bomber sivile i Libya.

  Norge som USAs rotweiler ypper på seg mer og mer fiender og det vil selvsagt bli katastrofalt for folket i Norge dersom Norge ikke bremser ned.

 • Tor M Hammer

  Beklager misforståelsen.

 • Petter Antonsen

  Hvor der står det at alle som kommer hit er islamister? Eller dårlige mennesker? Jeg ser ikke hvordan den artikkelen skal støtte opp om at de som kommer hit er en ekstremt homgen gruppe når det kommer til verdier

 • Petter Antonsen

  Har du noen argumenterr? Eller tror du at å kalle meg idiot gjør at du har rett? Gjør som et anstendig menneske og argumenter for deg.

  Om du ikke tror meg kan jeg fint finne fram SSB sine uttalelser om sette. Du vet, de som har oversikt over tallene?

 • Cidel Fastro

  Dersom Ghaddafi var så ond som vesten vil ha det til hadde ikke velstanden til folket i Libya vært bra.

  The Great Man Made River project, in Libya which is probably the largest
  and most complex engineering project in the world was invested by
  Gadaffi, which is taking over 20 years to build and costing over 30
  billion dollars to make it happen, ALL of the money used to help this
  project was purely from Libya, not a single dollar was borrowed from the
  outside world. This project is a great investment. , a huge complex
  irrigation system, it has also been dubbed the 8th wonder of the world.

  This will help farmers cultivate land and provide fresh water to the
  masses the ability to grow crops with sustainability and able to produce
  enough crops that it will have to bring in migrant workers from
  overpopulated Egypt which will benefit Egypt and export crops which will
  stimulate its economy further. A long term sustainable project, which
  is criticised and envied by the west. A country that can provide for
  itself without the need to import anything and in debt to no country is
  frowned upon by America.

  Libya has probably the best health care system in the whole of Africa,
  whereby infant deaths per 1000 is decreasing year on year,

  This currently stands at about 18/1000 which is better than most African countries.

  Figures from WHO shows that 71% have good access to clean water (2000), 97% access to good sanitation (2006)

  En gal diktator gjør nok ikke så mye for folket sitt. I motsetning til USA vennene i Saudi Arabia som Norge også er lakei til.

 • Tor M Hammer

  Alle er vel like mye potensielle IS terrorister som flyktninger.
  I 1940 ble Norge invadert pga samme naiviteten.

 • Robban

  Hehe, tror du trygt kan heve beløpene temmelig myehøyere når du har lest denne linken, fordi det kommer flere, mange flere som trenger hjelp.

  http://www.side3.no/vitenskap/fn-tror-de-vet-hvordan-verden-ser-ut-i-2100/3422817422.html

  Eksplosjon i Afrika

  Det er nemlig i Afrika nær sagt hele veksten kommer. FN tror antall mennesker på kontinentet vil øke fra dagens 1,2 milliarder, til nær 4,4 milliarder i 2100.

  FN har også utarbeidet et såkalt «høyt» scenario, der de i 2100 mener at verdens befolkning kan bli på 16,5 milliarder mennesker.

  I dag er vi ca.. 7,36 milliarder mennesker på jorden, så du får henge i å spare. Jeg tror ikke du aner hva du holder på med, fordi disse pengene går kun til å lønne alle «hjelperne», presidentene, generalsekrfetærene osv. i de organisasjonene du betaler til, folk i millinklassen i lønn, samt en mengde flyreiser, konferanser, kurser osv. Du sender dine penger ned i et sort hull og trøster deg med at du tror du hjelper andre mennesker.

 • Per Olav Olsen

  Du har jo helt misforstått.
  Tar vi dem hit så lager de enda større legemangel, de skaper mange NAV klienter og det koster flesk. Hjelper vi dem i hjemlandet så er det en sum og dermed ferdig, og de får ikke norske boliger.

 • Steinar Olsen

  Blir du aldri lei dine egne løgner?? Du spyr ut den ene løgnen etter den andre, må du snart finne på noe annet!!!!!! Statsminister Erna Solberg varslet i Stortinget torsdag at H/FrP-regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil øke støtten til Syria og nabolandene med 250 millioner kroner. Etter dette vil Norges Syria-bidrag bli på 1 milliard kroner.

 • Petter Antonsen

  Det er det virkelig ikke. Det er ikke slik at 50% av dem er IS, ikke på langt nær. Om du påstår noe annet burde du virkelig dokumentere det

  Vi ble invadert i 1940 fordi Tyskland vaf en militærmakt overlegen vår. Det er ikke naivitet det gikk ut på. Å påstå at en militær invasjon og flyktninger går ut på det samme er uvitende

 • Petter Antonsen

  At de fortsatt er i livsfare er visst ikke et problem? De skal ikke få muligheten yil eg verdig liv heller?

 • Robban

  Jeg har aldri skrevet at alle som kommer hit er islamister, men det er kjent over hele verden at det er de man har mest problemer med fordi de nekter å la seg integrere. De driver en stille invasjon som ikke synes så godt for alle, og de som ser dette stemples umuddelbart som rasister.

  Med 16,5 milliarder mennesker på jorden i år 2100 (i dag er vi ca. 7,36 milliarder), da vil selv du se problemene.

 • Robban

  Du har noe i vente.
  http://www.side3.no/vitenskap/fn-tror-de-vet-hvordan-verden-ser-ut-i-2100/3422817422.html

  Eksplosjon i Afrika

  Det er nemlig i Afrika nær sagt hele veksten kommer. FN tror antall mennesker på kontinentet vil øke fra dagens 1,2 milliarder, til nær 4,4 milliarder i 2100.

  FN har også utarbeidet et såkalt «høyt» scenario, der de i 2100 mener at verdens befolkning kan bli på 16,5 milliarder mennesker.

 • Kristian Larsen

  Vel, jeg prøver bare å synke ned på ditt nivå når du kaller meg trangsynt og fremmedfientlig.
  Men seriøst, tall fra SSB? Når traff de sist?
  Jeg mener at det ikke er sunt for noen å hente hit 8000 når vi sliter allerede med å integrere de 1000-vis av muslimene som er her. Jeg mener du bevisst lukker øyne for utfordringer men håper på det beste – iht en sann idealistholdning.

  Hvordan skal dette betales? Hvor skal vi ta det i fra mener du?
  Vi slter med å betale for de som er her og hvorfor må de HIT?

 • Kristian Larsen

  Gjør en ting, tegn opp 1 million prikker på et ark, grønne prikker, deretter lager du 8000 røde prikker – ser du noe rart da?
  Ser du dråpen i havet? Ser du galskapen, ser du tegn til at 1 million ikke skal bli 2 millioner?

 • Turid Backer

  Det er mulig jeg ikke kan regne, men jeg forstår ikke hvordan departementet har kommet frem til tallene: Prisen for en syrisk flyktning i Norge er ifølge Justis- og beredskapsdepartementet 1 million kroner over en femårsperiode. Ergo vil de direkte kostnadene av 8000 syriske flyktninger være 8 milliarder kroner over fem år.

  En flyktning skal altså koste 200.000 pr år????

  Hvem skal betale de resterende kostnadene – (kostnader som for eksempel utdanning, kommmunikasjon, avfallshåndtering, vann/kloakk, sikkerhet og ordinære offentlige
  tjenester og goder) – det koster atskillig mer å integrere, bo og fø en person i året.

 • Tordendahl

  Hva med sikkerheten til det Norske folk? Kanskje sosialistbloggeren kunne foreta og skrive en riskovurdering på det å innføre 8000 traumatiserte sunnimuslimer i et lite fredelig demokrati?

  Har noen gjort dette? Tror virkelig folk at dette vil gå seg til? Dette handler nok ikke så mye om kostnader, men alle problemene og risken dette innebærer. Galskap fra ende til annen.

 • Åge Fred Gram

  Trangsynt blogg.

 • Tor M Hammer

  I dag organiseres terrorisme og en evt samlet aksjon fra innflyttere enkelt gjennom Internett, som vi gir dem gratis. Det er i så måte like farlig eller verre enn en militær invasjon.
  Vi har sett eksempler på at bare noen få talls opprørere eller 2-3 terrorister krever hundrevis av politifolk for å hanskes med.
  Jeg vil si det er uforsvarlig naivt å tro at ikke en betydelig andel av «flyktninger » fra islamske områder har samme ideologi som IS, eller allerede direkte organisert under denne eller lignende terrororganisasjoner.

 • M. Hamilton

  Sorry, men du har ikke noe poeng what so ever.

 • Mike Valifications

  Hvis det er èn person i bloggosfæren som kan beregne kostnaden av at en asylsøker knivdreper tre personer på en buss, så må det være Tjomlid. Dèt hadde vært et interessant regnestykke. Samtidig kunne han forklart oss hvorfor det hadde vært egoistisk av oss å si nei takk til å havne flere slike situasjoner.

 • Jan Haugen

  Flyktningene skal ikke være fornøyd med å få sine grunnleggende behov dekket ?
  De bør også få en brukt Toyota, hus eller leilighet, moteklær, iPhone og råd til å gå på restaurant en gang i uka ???
  Snakker vi her om folk som har flyktet for å redde livet eller for å øke sin levestandard ?
  Italia og Hellas invaderes av Pakistanere, Afghanere, Eritreere, Gambiere etc – en svært liten del av disse båtflyktningene er SYRERE….

 • E00B

  Det mest idiotiske med å diskutere dette, er at uansett tall dit og tall hit, så er det en helt katastrofal handling av norge som vil ødelegge vår velferd.

 • bjørn johnsen

  Hva koster det når du plusser på familiegjenforening?

 • Steinar Ytreland

  Danske myndigheter mener det samme som Siv:

  Mere nærområder – mindre ulandsbistand

  Hun har sagt det før, og nu gør hun det igen.

  Det er nemlig i nærområderne, at løsningen på flygtningepresset på Europas grænser og Danmark skal findes, understreger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i Jyllands-Posten i dag.

  Det gør hun i forbindelse med sin ministerielle rundrejse til to af de lande, der grænser op til det borgerkrigsramte Syrien.

  »Den bedste hjælp, man kan give de her mennesker, det er den hjælp, der gives i nærområderne. Den skal vi sørge for at opprioritere. Ellers risikerer vi, at mange tusinde flere flygtninge vil søge mod Europa og Danmark.«

 • Jan Haugen

  Jøss – så feil kan man altså ta. Mange har trodd (og tror) at det er ISLAM som er problemet, ved at SUNNI muslimer slakter SJIA muslimer ( og omvendt ) i stort antall, daglig. Men det er altså «USA og allierte» som står for mordene, voldtektene og torturen i de islamske landene….

 • Brunosten

  Det er greit å være mot innvandring, men det er ikke greit å dolke sin egen sjef i ryggen. Jeg vet at FRP stemte mot dette forslaget, men allikevel. Dessuten er det utrolig irriterende å høre på ei så formanende dame, som forteller hva andre skal gjøre.

 • Jan Haugen

  INGEN blir overrasket over dine LØGNER, så bare fortsett…

 • Petter Antonsen

  Du forutsetter at alle er muslimer, i tillegg til å uttrykke det son et problem. Framfor alt er de faktisk mennesker.

  Geografisk spredning av hvor de er burde løse mye

 • Jan Haugen

  I motsetning til å høre på Judas Røre og Taqiyya Hijab ??

 • Gubben i Lia

  Vi må i tilfelle ha noe å hjelpe andre med! Vi har bare penger, og i forhold til dette er det også alt vi har. De menneskene som eventuelt kommer fra Syria til oss, har små forutsetning er for å trives i Norge, til det er samfunnet helt forskjellig. Se på folket fra Somalia, de tviholder på sitt og viser at dette aldri kan bli deres land. Hva kan vi tilby, vi liker ikke religionen deres, og de hater vår eller den vi ikke har. Vi synes de ikke respekterer kvinner, de synes kvinner er annenrangs, og norske kvinner er stort sett horer. Er det bare egoisme fra venstresida, «se hvor gode vi er som gir fattige folk tilgang til alle være velferdsordninger og til og med full trygdetid»! Dette blir det bråk av, og hva da?

 • Brunosten

  Siv er som Tante Sofie på speed. Jeg bare lukker ørene når ho snakker..:-). Gahr Støre er som en koselig onkel, mens Hadia Tadik er et forbilde.

 • Gunnar Chomlee

  Når jeg gikk på skolen var neger et greit ord å bruke.. er ikke rasistisk i det hele tatt

 • Lars Viker

  Det er lettere sagt enn gjort å si at man må «rydde opp». Støtter man en av partene, så er man jo plutselig en del av krigen og holder liv i konfliktene. Samme hvem man støtter vil noen si det er galt. Det beste er om USA slutter å invadere suverene stater, og vi nekter å støtte USA om de gjør det, og sier klart fra om at det er galt.

 • prepare

  Og takken for dette kan vi nå se i hele Europa! Voldtekter, drap, bygging av store moskeer, full kultur kollisjon, is sympatisører kommer inn i hopetall, truer med sharia og vil overta landet.

 • rema1000

  Ja det ville vaere helt stuerent aa ha det syriske flagget da .hold deg til saken heller.

 • Lars Viker

  Enig.

 • prepare

  Vi ser jo hva som skjer i hele Europa,
  drap, voldtekter, innføring av islam, osv, osv.
  Og dette forsvarer du!!

 • Thor Alexander Michelsen

  Helt irrelevant artikkel. Uansett om Frp tar feil i tallene, så er fakta klart uansett hvordan du vrir og vender på det. Ta flyktninger her = mindre får hjelp. Og ja det er bedre mange får det nødvendige, enn at noen får alt.

  Videre er konseptet å bosette flyktninger moralskt forkastelig. Flyktninger som kommer til vesten er ofte de mest ressurssterke fra landet de flyktet fra, ingen flyktning bør få bli i landet de flyktet til. De trengs i landet de kom fra når det er mulig.

  Det samme prinsippet gjelder asylsøkere, med mindre det er en direkte trussel å bli myrdet av ett annet menneske der de flyktet fra bør de nektes asyl uansett andre forhold. Asylsøkere enda mer enn flyktninger er de mest ressurssterke menneskene i landet de kommer fra. Ved å ta inn disse menneskene sørger vi for at mennesker som kunne gjort en endring, ikke gjør det, og det blir dritt, eller værre der de dro fra.

  Asylinstituttet gjør ofte ikke annet enn å få mennesker som kunne endret landene sine til å heller ta den lette veien ut, og flykte.

  Alt rundt flyktning og asyl politikk er rotten umoralskt og forkastelig i mine øyne. Skal vi hjelpe overhodet noe jeg ikke helt vet om vi bør, så må det være i landene det er problemer, og ikke noe annet sted.

 • Ø Havn

  De millionene som ikke vinner i lotto og ikke får komme hit, fryser like mye eller mere, selv om 8000 ++ heldige får komme hit. Kan du tenke deg hvor mange telt, klær, pledd mm du kan skaffe for de titalls milliarder det koster å ta noen svært få helt opp hit? Hjelper vi de i ett av de 22 Arabisk land med andre muslimer, slipper vi å kaste bort mye tid og ressursjer på språkopplæring og alle de som ikke lar seg integreere også.

  Ser du feks på disse damene og deres likesinnede som Nordmenn og integrerte?

  «Det blir stille i rommet når de blir spurt om det er greit hvis deres jenter gifter seg med norske menn. Damene ser litt på hverandre før Parween velger å svare. Hun snakker på vegne av alle tre før hun svarer.

  Hvis jentene gifter seg med nordmenn, vil vi kutte ut kontakten med dem. Vi vil bryte med ungene. Nordmenn har ikke samme religion og kultur som oss. Det er ikke lov for muslimske jenter å gifte seg med ikke-muslimske menn. Hvis man ikke følger Gud, havner man i helvete, sier hun.»

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/nye-norge/doeden-er-bedre-enn-vanaere/a/598323/

  Vil du ha frere medlemmer i denne rasistiske organisasjonen, eller er du fornøyd med at de snart teller 100000?

  «Muslimsk leder hyller Holocaust

  Lederen for Europas fatwaråd, Yusuf al- Qaradawi,
  har uttalt at Holocaust var guddommelig straff for jødene. Islamsk Råd iNorge tar ikke avstand fra ham.

  Via TV-stasjonen Al-Jazeera har den kjente muslimske lederen Yusuf al-Qaradawi de siste par ukene kommet med sterkt antisemittiske uttalelser der han har hyllet Adolf Hitler for å ha straffet jødene. Den samme Qaradawi er formann for det europeiske fatwaråd. Dette rådet brukes av Islamsk Råd i Norge til å avgjøre viktige teologiske spørsmål.

  Qaradawi anses for å være en stor autoritet i islamsk teologi. Hans fjernsynssendinger fra Qatar blir sett av titalls millioner mennesker over hele Midtøsten og Europa. I et program som ble sendt over fjernsynsstasjonen Al-Jazeera for kort tid siden, sa Qaradawi følgende om jødeutryddelsene og nazilederen Adolf Hitler:

  Gjennom historien har Allah sendt folk til jødene for å straffe dem for deres korrupsjon. Den siste straffen ble iverksatt av Hitler. Gjennom alt det han gjorde mot dem, selv om de (jødene, red.anm.) har overdrevet denne saken, klarte han å sette dem på plass. Dette var himmelsk straff for dem. Ved Allahs vilje; neste gang vil det skje gjennom de troendes
  (muslimenes, red.anm.) hender.»

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Muslimsk-leder-hyller-Holocaust-5564493.html

 • Petter Antonsen

  Mange land i Europa er såpass forskjellig fra oss at det er meningsløst å sammenligne oss med dem. Sverige er er land som er veldig likt oss, men integreringspolitikken deres er en vits. De er elendige på integrering men vi får det veldig bra til!

  Slik det er nå er den typiske voldtektsmannen en mann offeret kjenner og har i sin vennekrets. Desverre er den typiske voldtektsmannen nordmenn.

  Vi dreper i Norge og, å påstå drap er et muslimsk problem er ignorant.

  Jeg har ALDRI forsvart voldtekt, drap eller noe annet slikt du kan lire av deg. SKJERP DEG, du oppfører deg som en fanatisk tulling

 • rema1000

  Trenger vi egentlig ikke-vestlig innvandring hvis ikke vi har jobb til de. Bli Nav klienter mens vi Andre maa jobbe (.I tillegg presser kommunene (overbyr) prisene opp paa Boliger norsk vanskelistilt ungdom sliter med aa fa tak i .Snakker om verdighet for egne .i steden skal vi drive lotteri med hvem som skal komme til landet naar vi Kunne reddet langt flere I naeromraadene for det samme.

 • Ø Havn

  Selvfølgrlig kan de hjelpes der de er, det gjøres nå og hver dag i lang tid fremover. Hvor mange har forresten Qatar, Kuwait, Saudi Arabia mf hjulpet?

 • Ø Havn

  Det er jeg enig i, derfor vil jeg hjelpe flest mulig og ikke øke problemene her hjemme. Om du og jeg får 50 milliarder hver som skal brukes på flyktninger, hvem tror du vil hjelpe flest?
  Den tror og håper jeg du forstår :-)

 • M. Hamilton

  Hahaha..for en fantastisk naivitet.

 • Petter Antonsen

  Eh, jo det har han. Om du forstår det er en annen ting

 • M. Hamilton

  Det er han sikkert, men du har fortsatt ikke noe poeng what so ever.

 • Yme

  Rosetog for sultoffere nå!

 • Yme

  Hehehe…. :-/

 • rema1000

  Som vanlig lotteri hvem som skal komme til Norge. Ogsaa driver Tjomlid aa Snakker om at flykninger sender mye av Pengene til hjemlandet.av hvilke Pengene? Av den overfloden vi gir dem og innen den tid innen de har skaffet seg penger som eventuelle loennsmottagere her (de Pengene de Faar med en gang skal gaa til deres opphold I Norge ikke strekke seg til noe annet) vil slekta I hjemlandet antakelig vaere drept/fortapt. Hjem var som ikke sa Tjomlid er en hykler

 • Petter Antonsen

  Om du tar en titt på vårt land idag ser du hva som skjer ute i Europa. Flyktninger og asylsøkere blir trakkassert og sjikanert, flyktningmottak angrepet. De er ikke muslimene som er det største problemet. Det er ignorante, uvitende fordomsfulle ekstremister som bor i Europa allerede.

  I Danmark var det en mann som tente på en skole som underviste i koranen, med mange barn i bygget. Det er en terrorhandling. Rasistisk motivert terror finner man i hele Europa. Den type oppførsel har vi sett de siste hundre årene også.

  Det er en fremmedfiendtlig bølge som brer seg over Europa, rettet mot alle som ikke er hvite og/eller kristne. Politikere som bruker polariserendebhatretorikk mot spesifikke grupper er en skummel ting.

  Om du insisterer på å kommentere, foreslår jeg at du bruker faktiske argumenter istedet for å argumentere som en drittunge i barnehagen

 • rema1000

  Alle kan ikke kjoere taxi.

 • Sajber

  Og tallene til AP var…?

 • Ola Hansen

  Tjomlid, disse sammenligningene dine blir helt meningsløse.
  For det første, flyktninger som kommer til Norge blir ikke sendt hjem etter 5 år, de blir her til de dør, på våre skattepenger.
  Ved flyktningsleire i nærområdene vil leirene bli avviklet når krigen er over og flyktningene blir sendt hjem.

  For det andre, 8000 flyktninger som kommer til å søke familiegjenforening.
  8000 blir kjapt doblet, om ikke tredoblet.

 • M. Hamilton

  Vel, folk er vel lei av politikernes hodeløse nnvandringspolitikk og alle de problemer som denne masseinnvandringen fører med seg. Sånt får selvsagt konsekvenser når folk ser hva det gjør med samfunnet de lever i. Å importere millioner av mennesker som lever etter religiøse dogmer og tro at dette ikke vil få alvorlige konsekvenser i demokratiske, frie samfunn er så naivt og ignorant at det hele er til å le av.

 • Shakti velu Dhayawan

  Sinnsykt hvordan folk sutrer nedover her..

  DETTE ER 2015.. ikke 1945..

  Og….. FRP har jo …brakt SKAM PÅ NORGES NAVN i det internasjonale samfunn

  NORGE har mistet troverdighet som nasjon…i verdens lyne .. TAKKET VÆRE NORGES VALG OM Å SETTE FRP OG HØYRE i regjering….

  en ting er å være RIKTIG I DET MAN SIER!

  OG EN TING ER Å^VÆRE RASIST OG LØGNER OG VILLE ANDRE MENENSKER VONDT

  nemlig FRP..

  NOK ER NOK!!

  HVIS DERE VIL HA KRIG:…SKAL DERE FUCKINGS FÅÅÅÅ KRIG!! DERE KOMMER TIL Å TAPE

 • Sajber

  Dette var i utgangspunktet et særdeles tynt halmstrå valgkampen, for det er valgkamp Tjomlid, og dette er ditt bidrag.
  Faktum er at ingen vet hva det vil koste. Hverken AP, Frp eller du.
  Når man budsjetterer er det uansett smart å holde seg på den sikre siden.
  Et annet faktum er at AP ikke engang tok seg bryet med å regne på det før de forlangte 10 000. Et rundt og fint tall.

  Er det moralsk forsvarlig å ofre andre trengende, på bekostning av at noen utvalgte skal få et bedre liv.
  Å hjelpe så mange som mulig burde være et naturlig valg og du vet som alle andre at det ikke er ubegrenset med bistandsmidler. Det vil derfor være snakk om å prioritere.

  Å hjelpe et fåtall til et bedre liv, eller gi et flertall sjansen til et liv i det hele tatt?

  Og det spørsmålet består uansett hvem som har et riktig kostnadsoverslag.

 • M. Hamilton

  Du virker å ha et sterkt behov for sedativer.

 • Sajber

  Vil du snakke om det?

 • torqueville

  Tjomlid, du har ikke fulgt med på debatten?

  Den svenske økonomen Tino Sanandaji mener pengene det vil koste å la 10.000 flyktninger, kunne vært brukt bedre på andre måter. – For den kostnaden kunne man reddet én million mennesker syrere, sier Sanandaji. http://www.nrk.no/norge/beregninger_-syria-flyktninger-koster-20-milliarder-kroner-over-ti-ar-1.12379363

 • KLMKLM

  Jeg har avslørt denne Tjomlid for lengst.Bloggene hans er klikkhoreri, og den eneste han trenger for å få dette til å fungere er å komme med noe helt nedsnødde påstander også syder det av kommentarer.Denne nissen har ikke kommet med noe som helst fornuftig noen gang, jeg håper og nekter å tro at noen er så d u m m e som ham, uten at det er et spill for galleriet.

 • Gunnar Chomlee

  Borgerkrigen der Nordmenn slåss mot Muslimer og Norske Landssvikere vil bli vunnet av nordmenn. Det er alltid de undertrykkede som har sterkest vilje til å vinne :)
  Frp er de eneste som prioriterer landets folk

 • Sajber

  «Jeg fatter ikke at disse sosialistene prøver å forsvare denne ordningen. Det eneste moralske riktige er å hjelpe så mange man kan for midlene vi har til rådighet.»

  Det er ikke første gang sosialister legger moralen på hylla til fordel for parti-ideologi.

 • Gunnar Chomlee

  jeg er ikke rasist og har ingenting i mot negre.. Jeg synes alle burde ha en neger hver.. Staten burde gi oss støtte til at vi f.eks kunne bruke dem som vaskehjelper, butlere og sjåfører

 • Øystein

  Her kommer forslag til ny Frp-sang. det er bare å tonsette sangen og synge av full hals på medlemsmøtene. Værsågod.

  «MEG OG MITT»

  Meg og mitt, hva du sliter med bryr meg ikke en dritt.

  Alle må da skjønne at flyktningene gjør at jeg kun kan ikle
  meg en tønne og bo i en rønne.

  De voldtar, dreper og ødelegger Norge og de blir mange flere
  da de får ca. 100 unger hver.

  Stakkers vår økonomi, flyktningene har kommet for å bli, Islamistene
  overtar landet vårt.

  Vi stakkars hvite etniske Nordmenn blir snar til mindretall,
  og vi sløser bort pengene våre på andre.

  Alle vet at det er AP sin skyld. Hadde folk hørt på oss i
  Frp hadde vi hatt landet vårt for oss selv, pengene for oss selv og vi ville ha
  sluppet å forholde oss til annet enn hvite etniske nordmenn.

  Meg og mitt, alle andre er no´dritt.

 • Tobb86

  Parti A, B, C, D og E vil hjelpe 8.000 mennesker ved å gi dem et brød. Parti F ønsker å hjelpe fler, ved å gi hver av dem en smule.

 • rema1000

  Hoerer paa hva Jonas vil si ,maset Hans argumentene hans,men gir ikke mening. Eneste jeg forstaar,er at Han er rimelig maktkaat,tilsammenligning med hans korrupte forgjengere I oest som satt staten over folket .

 • Liss Kristin Sæterstad

  Kriminalstatistikken i Norge har holdt seg overraskende stabil. Ikke store variasjoner fra 20-tallet frem til i dag.
  Drapsstatistikken viser at vi snart er nede på tall fra 60-tallet. Gjelene voldtekter ble det levert en rapport til regjeringen for omlagt ett år siden. Den viser at antall kvinner som voldtas er det samme i dag, som for 60 år siden.
  Du vet vel at selv om du i dag får alle nyheter inn i stua 24/7, så betyr ikke dette at du kan ta det som inntekt for at kriminaliteten er blitt værre. Eneste feltet der kriminaliteten har økt gjelder narkotikarelatert kriminalitet.

 • Tobb86

  Faktiske argumenter er noe dritt.

 • Tobb86

  Du bommer når du sier Høyre, vi hadde rødgrønn regjering da vi bombet skiten ut av Libya.

 • Nils

  Forskjell på vanlig U-hjelp og humanitær hjelp.

 • Nils

  «Because it’s the right thing to do»

 • Jan Haugen

  Har du drivhus på verandaen eller kjøper du fra noen som importerer ?
  At vi «kommer til å tape» er jeg ikke så sikker på. men dine sjanser for å møte «72 uberørte hungeiter i paradiset» blir nok større…..

 • Jan Haugen

  Du har nok tilbragt for mange timer rundt leirbålet til AUF….

 • Jan Haugen

  Røre Støre mente kostnaden var 2 milliarder….
  Edrulige økonomer spår 90 – 150 milliarder

 • Jan Haugen

  Du har erfaring med denslags stoffer ?

 • Nils

  En større prosentandel av disse vil sannsynligvis integreres i det norske samfunnet, og hvem vet – kanskje sønn/datter til en av disse kommer til å tørke deg i rompa når du blir pleietrengende?

 • Gunnar Chomlee

  Dere på venstresiden kan fø på disse selv og åpne hjemmene deres, evt så kan de bo på utøya.. Det er folk over hele verden som vil til Norge for vi ligger så jævla høyt på toppen. men om du skal fylle opp med annenrangsborgere ramler vi jævla fort ned på lista over hvor godt det er å bo her….

 • Off_Track

  Jeg er ikke skyldig muslimer en eneste krone, ingen verdens ting skylder jeg dem.
  Jeg vet hvordan muslimer ville behandlet meg om jeg f.eks. flyktet til ISIL.

  Er det en for for religion som gjør at Nordmenn må ha dårlig samvittighet for sin livsituasjon? Hvem har bestemt at vi skylder noen noe som helst, er det en psykisk lidelse eller massesuggesjon?

 • Brian Cohen

  «Godt å se det ikke har noe med islam å gjøre»

 • Petter Antonsen

  Ekstremister i begge leire, virker som du er sympatisk til det selv. Hva det gjør med samfunnet er stort sett ekstremt overdrevet. Det er også rart at muslimer får skylden for hva kristne innvandrere gjør. Fordommer er ikke bra, de er ikke noe annet enn fordummende. Å unnskylde disse angrepend gjør deg til en del av problemet.

 • Petter Antonsen

  Seriøst, oppførselen din er skiklelig umoden. Skjerp deg.

 • Roar Larsen

  Det er jo ikke første gang FrP driver tallmanipulasjon for å gi et uriktig bilde av en situasjon i håp om at en del velgere skal bite på og stemme på dem. At det er en innvandrer som fronter denne saken for FrP er jo også et paradoks, etstort paradoks. Det er vel mer en slags strategi for å innbille innvandrere at FrP erpå deres side at dehar en innvandrer som deres talsmann. Nå ser vi jo stadig at han taler mot innvandrerne. Utrolig at dette partiet får lov å være med å regjere et land. Me de fleste av oss foutså vel dette, derfor lot 83,7% være å stemme på dem i siste stortingsvalg, så får vihåpe at minst 90% lar være denne gangn, helst minst minst 96,1 slik at de kommer under sperregrensen.

 • Petter Antonsen

  En viss del kommer til å få jobb og tjene pengrr og bodra i samfunnet, men de teller kanskje ikke?

 • Off_Track

  Man kan bare regjere i et land så lenge som landet eksister. Tenk litt på det landsvikere.
  Hvilken lov er det du ønsker som skal frata et parti muligheten til å regjere?

 • Laban

  Du skriver 1 million på 5 år. Har du da tatt med – Andre kostnader som for eksempel utdanning, kommmunikasjon,
  avfallshåndtering, vann/kloakk, sikkerhet og ordinære offentlige
  tjenester og goder ?

  1 million på 5 år er 17.000,- i mnd. Det skal dekke boutgifter, trygd, støtteordninger, norskopplæring, skolegang etc. Utgifter i helsevesenet.

  I dag får leder av Profeten Ummah, Abdulla Hussein utbetalt 20.000 av NAV i mnd.

  3 millioner per syrer er nok mer rett.

  90 milliarder på 5 år for 30.000 syrere.

 • Off_Track

  Det er ikke rett å hjelpe andre, det er et valg om man vil hjelpe andre, hva som er rett eller galt er opp til hvert enkelt voksne menneske. Vi trenger ikke en tante til å fortelle hva som er rett eller galt.

 • LilWayne

  TRANGSYNT er en mer passende tittel på Fjottlid.. Makan til fjols skal du leite lenge etter..!

 • Øystein

  Du viser med tydelighet hvordan, for å sitere deg selv, en annenrangsborger ter seg. Fysj

 • Gunnar Chomlee

  annenrangsborgere er personer med lignende vår genetiske struktur men fra andre verdensdeler

 • Øystein

  Til info: Jeg har aldri sittet rundt et AUF leirbål. Har stemt arbeiderpartiet én gang over en periode på over 35 år. (Mange år siden). Har aldri stemt Frp og kommer aldri til å gjøre det da dette partiet står for verdier jeg aldri kan identifisere meg med i likhet med flertallet i det norske folk.

 • LilWayne

  IS har ingenting med Islamske Stat å gjøre
  Islamske Stat har ingenting med Islam å gjøre
  Stat har ingenting med Stat å gjøre :D

 • Gunnar Chomlee

  At personer som Tjomlid får spalteplass er skremmende. Mennesker er utrolig dumme, defor er mange av dem religiøse. Mennesket lar seg påvirke veldig lett så denne Tjomlid kan jo lure og skade flere hundre personer som blar seg igjennom Nettavisen.
  Hans andre blogginnlegg om «dogging» med menn rundt om i skogen kan jo muligens hjelpe andre litt, men dette her er bare skadelig om du ikke har fungerende hjerne.

 • Shakti velu Dhayawan

  Sier alt om ignorante deg….

  Jeg er ikke muslim…

  MEN AT DU TROR Jeg er det…sier ALT OM DEG!

  DERE HVITE ER HELT LIKE ALLE SAMMEN OG DERFOR STØTTER JEG KRIG IMOT DIN RASE..

  og vi skal vinne… fordi vi har ikke noe å tape..

  MEN DINE BARN….skal vokse opp i du veit hva…

  Payback time… VI SKAL UTSLETTE DERE OM VI MÅ:.. men vi skal ha rettferdighet

  FUCK NAZIS..FUCK NORDMENN OG FUCK NORGE OG ALT DET STÅR FOR..

  NÅ SKAL VI SE HVEM SOM REDDER SERE…..

  MOTHERFUCKER

 • M. Hamilton

  Mainstream islam, paralellsamfunn, jenter/kvinner som ikke får leve som de vil (Tvangsekteskap, æresdrap m.m), systematiske og grove seksuelle overgrep mot mindreårige jenter som kunne vært forhindret hadde det ikke vært for den ekstreme politiske korrekthet, hat mot homofile, hat mot ytringsfrihet så lenge det ikke gagner dem selv, de blir jo så krenket om noen kritiserer deres imaginære gud, en kravmentalitet man skal lete lenge etter hos ikke-muslimske innvandrere. Europeiske land eksporterer menneskeslaktere til ISIS over en lav sko etc… Områder i europeiske byer inkl. Oslo er blitt mer islamske enn islamske land…Når jeg forteller mine venner i Teheran om at i Norge er man islamofob og rasist hvis man kritiserer islam og konsekvensene av muslimsk innvandring, og de ler seg skakke og lurer på om europeiske politikere er stokk dumme. Og så sitter sånne som deg å skal ha det til at det er europeere som er problemet. Give me a break dude… Som smaboer med en ex-muslimsk kvinne gjennom de siste 12 år så har jeg erfart veldig mye av hva som foregår i disse mijøer både i Danmark, i UK og i Norge… So don`t come lecture me!

 • Øystein

  Hitler brukte ordene übermench og untermench

 • Alfred Heimark

  «Det virker som om Frp blander sammen epler og pærer når de regner på disse kostnadene.»
  Du må huske på en ting Gunnar Tjomlid…. Når du skal telle poteter så er det ikke nok å telle potet planter.

 • Shakti velu Dhayawan

  HEY… WHITE NAZI:.. den krigen kommer dere også til å tape….

  VIl dere ha krig skal dere få det……

  SKAL SENDE Rasen deres til helvete der dere kommre fra…

  og vi har nok av bomber….MER ENN Dere har folk motherfucker…

  NAZIENE skal sendes til helvete…. BORGERKRIG skal det bli ..

  VI SKAL SE HVEM SOM REDDER Rasen deres…og landet deres…

 • Brian Cohen

  Man deler da ikke mennesker opp i raser – med mindre man er rasist? Er du en liten skaprasist med tourettes, kanskje?

 • Shakti velu Dhayawan

  er ikke noe å snakke om det.. la dem grine..

  SANNHETEN er jo at.. de har prøvd alt.. bombe drepe utslette sulte..

  de klarer det ikke..

  OG NÅ:..ser vi alle hvem som taper… NEMLIG HVITE FOLK:.

  både nasjoner og makt …

  VI SKAL SE hvor mange hvite som er igjen på jorda om 50 år… ;)

  Dette er en svart verden…..vi eier den…og vi skal ta den tilbake og sende syjkdommen WHITES ..til helvete der dere hører hjemme

 • Shakti velu Dhayawan

  og du trenger reality check …din fucking nazi

 • Øystein

  Ikke prøv å framstå som noe du ikke er. Vi skjønner at du er en fordekt Frper.

 • Shakti velu Dhayawan

  WHITE PEOPLE = CRY MORE…. IN CORNER!

  DETTE ER VÅR VERDEN VI SKLA TA DEN TILBAKE

  ikke noe white man bullshit mer……

  KRIG SKAL DET BLI!

 • M. Hamilton

  Er det umodent å påpeke at du ikke har noe poeng?

 • Shakti velu Dhayawan

  at nazier som deg får leve er mer skremmende…

  FOLK SOM BER OM BORGERKRIG I NORGE:..

  HEY VIL DERE HA KRIG SKAL DERE FÅ DET!!!

  OG vi vinner uansett… Dere kommer til å tape… ;)))) ENJOY YOUR DEMISE

 • M. Hamilton

  Vel, nå har det seg slik at jeg forakte nazisme på akkurat samme måte som jeg forakter alle andre totalitære ideologier inkl. Islam. So take your bullshit elsewhere you moron!

 • Lars Viker

  Ja, og hvem er det som har vunnet de krigene så langt i verdenshistorien? Hmm….

 • M. Hamilton

  In your dreams!

 • Shakti velu Dhayawan

  KJÆRE HVITE FOLK::::: FIEDNE AV FIENDE ER MIN VENN

  DERE GÅR RUNDT OG TROR ….MUSLIMS STÅR ALEINE!!!

  IMOT HVITE SÅ STÅR HELE JORDA SAMMEN..

  dere er fiender av menneskeheten….

  NÅ SKAL VI SE HVA FRAMTIDA BRIGNER DET BLIR MORSOMT!

  fordi usa er ferdig…..vi skal se hva som skjer videre.. ;)))

 • Øystein

  Ikke la deg dra opp. Dette må være en Frper som prøver å framstå som en muslim for å sverte dem.

 • M. Hamilton

  Du er komisk!

 • Off_Track

  Det som kjennetegner Europeere og Nordmenn er at fornuften har større innflytelse over personens liv en hva som gjelder for mennesker med opphav i varmere strøk.

  Du lar tydligvis følelsene (sinne) styre deg, det er falitt i seg selv, bortsett fra at du fremsetter trussler over internett, men du kan jo si (som vanlig).du viste ikke at det var ulovlig.

 • Shakti velu Dhayawan

  ikke du ihvertfall… ikke norge xD

  XD JEg veit hva som skjedde 2 verdenskrig xD

  regjeringa og kongen stakk av …og lot folket være igjen xD

  også ble dere tatt over, og fleste av dere sammarbeide med naziene..

  SO BITCH PLEASE…. jeg kommer fra en nasjon..som kan stå aleine..

  ikke som DEG Som hunder av USA

 • Lars Viker

  Mulig det, men i alle tilfeller høres han akkurat ut som en rabiat, dyslektisk gærning fra den kanten av verden.

 • Øystein

  Han prøver å framstå som Frps vrengebilde av en muslim

 • Shakti velu Dhayawan

  og kaller du det å vinne xD

  VEL …da ifølge deg så når man dreper mest så vinner man..

  I MINE ØYNE: NÅ DU HAR SOLGT din menneskelighet har du tapt.

  NORGE HAR ALLEREDE TAPT!

  vil dere ha krig skal dere få det… DENNE KRIGEN kommer dere aldri til å vinne..

 • Petter Antonsen

  Så din begrensede opplevelse er plutselig opplest og vedtatt? Jeg støtter meg heller på hva statistikken sier. Ikkevestlige innvandrere er overrepresentert på overfallsvoldtejt, men underrepresentert på andre typer voldtekt.

  Du dømmer alle etter noen ekstreme. Statistikken viser at de er godt integrerte i Norge. Ingen statistikk støtter utsagnene dine. Dubtrenger tydeligvis litt undervisning i ekstrapolering

 • Lars Viker

  Den eneste grunnen til at dere blir latt alene er fordi dere ikke evner å produsere noe som andre vil ha.

 • Lars Viker

  Okay, lykke til. Du trenger det.

 • Off_Track

  Takk for at viser sannheten og understreker poenget til oss som ikke ønsker flere muslimske asylsøkere til Norge.

 • LilWayne

  Vrangbilde?

 • Lars Viker

  Igjen så har jeg sett en haug med disse vrengebildene helt uten Frps hjelp.

 • Shakti velu Dhayawan

  Hey, tydeligvis er du i panikk…..

  Dette er ditt land… ikke mitt..:)

  VI har ingenting å tape…det er dere som taper ved å starte krig og hat mot oss…

  VI KOMMER TI LÅ VINNE KRIGEN hvis dere starter den…

  frodi mest av alt…er ikke folk rasister på jorda.. BARE FOLK SOM DEG…

  de fleste står på siden av alle andre mennesker som vil ha fred og rettferd.

  Ikke politistaten norge og rasistenee som sitter å skaper hat..

  DU TAR VELDIG FEIL ; om du tror nordmenn støtter rasister som dere i avisene her

 • LilWayne

  Ja jøss, det samme er vel profetens ummah..

 • M. Hamilton

  Dømmer ikke alle etter de ekstreme, langt der i fra. Det er en kjennsgjerning at europeiske land sliter med ukultur som islam har dratt med seg til europa. Selv David Cameron har forstått dette nå. At du fornekter det får stå for din regning.

 • Off_Track

  Ja, for du kan umulig skifte oppfatning av verden selv om din datters hode trillet mellom føttene dine.

 • Rakija

  Jo, men det regner jeg med er tatt med i vurderingen.

 • Shakti velu Dhayawan

  Hey..dere skulle ikke starta krigen !

  DERE STARTA DEN:..ta konsekensene av det…

  HØR PÅ OLA NORDAMNN VIL DREPE FOLK; SLIPE BOMBER..:FESTE OG UNNGÅ KONSEKVENSER LIVET UT

  patetisk..

  PAYBACK TIME!!!!

  skulle kanskje ikke vært så eplekjekk..wanna be usa horer?

  Tenker dere om 10 ganger nå eller hva?

  KRIG SKAL DET BLI UUUNGÅÅELIG

  RASEKRIG ER UUNGÅELIG ….payback time

 • Shakti velu Dhayawan

  si det til meg om noen år…Når du og dine barn ikke tør gå ut på gata mer.

 • Rakija

  Tror ikke dem vil ha noe mad vantro hunder å gjøre. Er nok barnebarna mine som må tørke dem….

 • Petter Antonsen

  Da er nok alle tatt med i vurderingen gitt. Dette er jo også ibet femårsperspektiv. Det tar ikke med skatteinntekter osv etter det. Det går nok veldig greig

 • Shakti velu Dhayawan

  DISSE white people er i panikk…..skirker og hyler for ingenting…

  PARANOIDE angtfyllte skapingener..

  FORDI HVITE I SITT HODE TENKER SHITT:…så tror dem alle er som dem og gjør SHITT

  WHITE PEOPLE = PURE EVIL…..nei nei…

  vi må fikse denne sykdommen…

 • Petter Antonsen

  Det er mer enn nok moderate muslimer som er mye mindre fordomsfulle enn det du virker her

 • Kristian Larsen

  Summen av alt asylordningen fører med seg er nok for meg ti lå gjøre en revurdering av hele schengen og innvandringspolitikken.
  Nei takk til begge deler!

 • Shakti velu Dhayawan

  MORSOMT!!!

  FOLK KRANGLER FAKTISK PÅ KOMMENTARFELT

  troloolololololololololololololol hey hey

  troolololollololololololololololllolol ha hahhaahah

  folkens få et liv….xD GÅ UT DET ER SOMMER! jeg skal ut nå hadet bra :D

 • M. Hamilton

  Vel, jeg har gått i gater rundt om i verden som er klassifisert som livsfarlige, så hva som skulle skje om noen år i Norge bekymrer meg ikke så veldig for å si det sånn.

 • Off_Track

  Hører du skal til Nederland.

 • Lars Petter Kleiven

  Hva med å ta det virkelig interessante regnestykket, Tjomlid. Å regne på hva flyktningene vil koste over en femårsperiode er lite relevant siden et fåtall noensinne vil returnere til Syria. Vi snakker derfor om livslange opphold i Norge for flertallet av disse 8000 flyktningene. Så kan du beregne hvor mange ekstra som vil komme etter familiegjenforening. Vi vet også at bare et mindretall av flyktningene vil komme seg ut i arbeid. Det er nevnt i debatten at irakiske flyktninger i snitt koster staten 7 millioner i et livsløp, og det er ikke grunn til å anta at tallene vil være særlig annerledes for de syriske. Hvilke tall snakker vi om da?

 • Robban

  Da er du og de som tror det svært blåøyd.

  Det var sterke stammehøvdinger og diktatorer som holdt Midt-Østen i sjakk, det var steining, slakt av mennesker, tortur og voltekter tidligere også, men nå har krigerne også fått amerikanske våpen som amerikanerne etterlot seg da de trakk seg ut.

  I dag blåser mediene opp dette for at folk skal gi og for at korrespondenter og dialogfolket skal kunne legalisere det enorme pengebruken i disse landene, eks. Osloavtalen. De etterlater seg fiasko på fiasko, men gnåler videre etter mere penger, for NÅ har de fått en god ide. Vietnam, Afganistan, Irak osv. har i ettertid vært fiaskokriger, der enormt mange amerikanere har dødd, helt sykt.

  Hvis du ikke vet det, så les historien til Midt-Østen, de har slåss, steinet og bråket i 1000ner av år, og de kommer aldri til å slutte. Det eneste dette fører til er at vestens dialogfolk kan leve godt på å forsøke å få disse krigerne til å dempe seg litt, men hver gang de tror det, så blusser det opp mye værre enn dat var.

  Det er som med fattigdomsbekjempelsen, hvis noen lykkes med å fjerne fattigdom, da blir millioner av mennesker arbeidsløse, esamme er det for dialogfolket, de er helt ubrukelig.

  Dette er hva de har skapt, og det kommer mer, mye mer :

  http://www.side3.no/vitenskap/fn-tror-de-vet-hvordan-verden-ser-ut-i-2100/3422817422.html

  Eksplosjon i Afrika

  Det er nemlig i Afrika nær sagt hele veksten kommer. FN tror antall mennesker på kontinentet vil øke fra dagens 1,2 milliarder, til nær 4,4 milliarder i 2100.

  FN har også utarbeidet et såkalt «høyt» scenario, der de i 2100 mener at verdens befolkning kan bli på 16,5 milliarder mennesker.

 • Petter Antonsen

  Det er umodent å hevde han over ikke har det, ja. Han poengterer godt hvorfor det er dumt å dømme hele grupper etter ekstreme enkelttilfeller. Det eneste du gjør med den type kommentarer er å fordumme debatten

 • Robban

  Tja, de blåøyde kan jo regne frem til år 2100, fordi sannheten kommer alltid for en dag. Dagens flyktningestrøm er bare småtteri i forhold til det som venter.

  http://www.side3.no/vitenskap/fn-tror-de-vet-hvordan-verden-ser-ut-i-2100/3422817422.html

  Eksplosjon i Afrika

  Det er nemlig i Afrika nær sagt hele veksten kommer. FN tror antall mennesker på kontinentet vil øke fra dagens 1,2 milliarder, til nær 4,4 milliarder i 2100.

  FN har også utarbeidet et såkalt «høyt» scenario, der de i 2100 mener at verdens befolkning kan bli på 16,5 milliarder mennesker.

 • Ivar Skepterud

  I Europa bor det 400 millioner, etnisk Europeere vil krympe til rundt 200 millioner innen år 2100. I Nord Afrika / midtøsten bor det ca 1 milliard, dette vil øke til 4 milliarder innen år 2100. Vi er 200, de er 4000 , eller 20 ganger fler.
  Høy befolkningsvekst er synonymt, med borgerkrig ( sjekk google ), presset mot Europa vil være grenseløst.
  Dessverre folkens, men vår tid med verdensherredømmet er over. Dette er krefter vi er maktløse mot.
  Men vi kommer til å akseptere det. Litt etter litt. Du vil aldri akseptere å få en finger opp i rompa av naboen, men får ha bruke 10 år på det, litt etter litt, litt irritasjon hver dag, ja da kommer du faktisk til å akseptere det.
  Slik er verden og historien om mennesket, det vil alltid endre seg, og mak vil endre seg også .

 • Petter Antonsen

  «Politisk korrekt» er et ubrukelig ord folk bruker når de vil forbeholde deg retten til å være rasistiske, umenneskelige, kyniske og/eller egoistiske. Det eneste det sier er at du ikke har lyst å utvise normal folkeskikk i dette tilfelle.

  Når det gjelder å forholde seg rasjonell til ting er det idiotisk å badere seg på et lite utvalg enkelterfaringer. Om du har støtt på mange problemer begyr ikke det at du kan indusere at det gjelder alle.Derfor er statistikk så fint. Når det gjelder innvandrere viser det seg at det stort sett går veldig fint. De betyr ikke at det alltid går fint, akkurat som det ikke alltid går fint med innfødte nordmenn heller. Statistisk sett er det ikkendtore forskjeller.

  At fremmedfiendtlige populister drar fram alt de kan, bedriver stråmammargumentasjon, oppretter falsk facebooksider, forvrenger fakta og slike ting betyr ikke at de har rett. Politikere har sterke agendaer, derfor er det bedre å ty til statistikk

 • Off_Track

  Hva er det du vil frem til?
  Norge er mindre en 1% av verdens befolkning, det har aldri vært noe problem å bestemme over eget land før, hvorfor skal det bli det i fremtiden?
  Det eneste som kan skape problemer er alle de trojanske hestene vi tar inn i landet og alle sosialistene som hater seg selv og derav ønsker å skade hele samfunnet.

  http://onarki.no/blogg/2011/03/det-umyndiggjorte-menneske/

 • Gunnar Chomlee

  hvite er helt klart overlegne over annenrangsborgere fra slumland.
  Hadde du gått på skolen ville du fått det med deg. lykke til med NAV og sånn

 • Annemor

  Interessang konklusjon!! Hva kommer det av, tror du?? «Andre typer voldtekter» er ofte utført av en gjerningsmann som offeret kjenner. For en muslimsk kvinne vil som regel det å anmelde en slik voldtekt innebære vanære, skam over familien, utfrysing og I enkelte tilfeller «æres-drap». De få som evt skulle våge, må leve med hemmelig identitet og på skjult adresse. I endel muslimske land kan det medføre fengsel, pisking og/eller steining (dom for utroskap) Også om offeret er et barn!! Forskere, krisesentre og politi mener at det er store mørketall ute å går her… Overfallsvoldtekt utføres gjerne mot «norsk» kvinne, som også tør å melde fra…

 • M. Hamilton

  Politisk korrekt er når man er mentalt undertrykket/voldtatt og nekter å forholde seg til realitetene i frykt for konsekvensene dette medfører fra de man kritiserer. De som våger å kritisere lever med dødstrusler hengende over seg og har derfor politibeskyttelse 24/7. Å kritisere ukultur og dogmatiske doktriner som millioner av mennesker i europa og verden forøvrig lever etter kan aldri defineres som rasisme. Selv den britiske reformvennlige muslimen og ex-islamisten Maajid Nawaz ble kåret til «The islamophobe of the year» i UK, og lever selvsagt med dødstrusler han og, som så mange andre. Så du kan ta rasisme-kortstokken, fremmedfiendtlig-kortstokken og alt det andre politisk korrekte materialet du benytter deg av og kaste det på skraphaugen og innse realitetene. Lytt til David Camerons siste tale der han påpeker at den politisk korrekte holdningen til problemene ikke har virket og at man nå MÅ ta debatten hva gjelder religiøse miljøer samt ukulturen disse har dratt med seg til europa, selv om det vil bli ubehagelig for mange. Wake up and smell the cooffe!

 • Itet1234

  Relgion er i seg selv noe skrudde greier,men det her var et tynt forsvar og angrep fra venstresiden på FRP.

 • Nordpolen

  «I Europa bor det 400 millioner»

  I Europa bor det ca 740 millioner mennesker.

  «Du vil aldri akseptere å få en finger opp i rompa av naboen, men får ha
  bruke 10 år på det, litt etter litt, litt irritasjon hver dag, ja da
  kommer du faktisk til å akseptere det.»

  Foreslår du holder dine private seksuelle fantasier utenfor.

 • Gamleoslo

  Venstreekstreme er kjent for å spamme kommentarfelt. Sverige er et godt eksempel på det,men folk flest er ikke dumme.

 • M. Hamilton

  Vel, de islamske doktriner taler for seg selv, og det er klart at når man har millioner av mennesker som lever etter disse så vil det få konsekvenser. Og så er det jo ikke slik at de ekstreme er enkelttilfeller. En sånn type tankegang er livsfarlig, og er faktisk den type tankegang som har tillatt at radikale grupper har fått utvikle seg fritt i europa de siste 10-20 årene. Det dreier seg her om verdensomspennende, velorganiserte og velfinansiserte organisasjoner som har som mål å ta knekken på samfunnet du lever i slik du kjenner det.

 • Anti_idioti

  Oki. Alle har ikke fått utlevert et etisk kompass, men dette gjelder heldigvis bare noen få. Ted Bundy hadde heller ikke det

 • Brian Cohen

  Antar Tjomlid har fått med seg gladgutten Shakti velu Dhayawan under? Og at han ikke kan få nok av slike til Norge? Overskriften burde vært «Tjomlid villeder om Syria-flyktninger».

 • Lillemor

  Liker ikke når folk skriker.

  Forskjellen mellom i dag og 1940, er at invasjonshæren er brun, kommer uten våpen, og vi betaler for dem.

 • Pål Fosheim

  På tide å ta medisinen din?

 • Petter Antonsen

  Greia er at de er mange muslimer som ikke følger den til punktnog prikke. Den aller største majoriteten lever fredelig. Det står tross alt i koranen at å drepe et menneske er som å drepe alle. Å redde ett er som å redde alle. IS er langt fra regelrette muslimer. De fleste muslimer her til lands er dypt uenige med dem.

  Grunnen til at noen radikaøiseres er akkurat den samme som for de som blir med i Vigrid osv. De føler seg tilsidesatt av samfunnet

 • josch

  dette er et godt eksempel på hvordan diplomøkonomene Siv Jensen og Keshvari jukser med tall for å lure velgere med lite utdanning.

  denne bløffen er selvsagt presentert bevisst fra FRP-ledelsen.

  Å sammenlikne eksistensminimun i en flyktningleir i Libanon (1000.000) med et liv i Norge (8000 syrere) blir jo bare for dumt.

  FRP gjør som Trump:
  de satser på å forføre velgere uten utdanning.

 • prepare

  Hvorfor nevner du ikke det innvandrere gjør? Kanskje folk begynner å bli lei av drap og voldtekter og begynner å ta igjen! Du høres rimelig naiv ut, lengter du etter Svenske tilstander? Jeg holder slike som deg direkte ansvarlig for hva som skjer i Europa!

  https://youtu.be/FrmVAW-de9Y

 • prepare
 • Lillemor

  I tillegg har vi jo dette med at Norge allerede har rundt en million fremmede boende her og har sluttet å føde egne barn og er i ferd med å føle seg ut av eksistens.

  Men det ser ikke så bra ut i avisen, da det er vanskelig å omregne til kroner og øre.

 • Lillemor

  Jøde?

 • Lillemor

  …men kanskje ikke på HELT samme måte som du gjør…?

  Det høres jo veldig fancy og skummelt ut når du slenger ut om det i debattfeltet på NA, da.

 • M. Hamilton

  Ikke kom å fortell meg noe jeg vet. Jeg har venner i Teheran som er muslimer i navnet men som ikke er så veldig religiøse at det gjør noe. Disse lever helt normalt, tar seg en pils eller fem, spiser det som behager dem, og driter i de religiøse doktrinene men må allikevel forholde seg til sharia-lovene i landet og som gjør at de må drive med bl.a musikken i skjul. Og så har man de religiøse som kommer i mange ulike varianter, som konservativ light, konservativ, og strengt konservativ. Dette er altså de såkalte fredlige, men som allikevel praktiserer relligionen til punkt og prikke samt har en kultur som i et vestlig perspektiv fremstår som rimelig ekstrem. Dette er altså ikke de vesten omtaler som ekstremister, men såkalte fredlige som følger Qur`an inkl. Sharia. Når det kommer til de ekstreme så er ISIS bare toppen av et gedigent isfjell, da ekstremister også kommer å mange forskjellige varianter, og felles for dem alle er at de kjemper for et islamsk verdensomspennende kalifat. Disse religiøse tenker ikke sånn som deg og meg. De er ikke demokratiserte og eier ikke begrep om hva et fritt demokrati med ytringsfrihet dreier seg om what so ever. Disse blir heller ikke demokratisert selv om de flytter til vestlige land, og dermed får man en fremvekst av muslimske parallellsamfunn der de fleste lever etter islamske doktriner og alt hva det innebærer. Deres barn blir oppdratt i islamsk ånd og blir hindret i å tilpasse seg et fritt, demokratisk samfunn der ytringsfrihhet og menneskerettigheter gjelder. Det er selvsagt ikke alle muslimer som lever sånn, men veldig mange, og mange nok til at det blir problemer av det.

 • Sajber

  Du er selvfølgelig klar over at de som dreper flest muslimer, er andre muslimer.
  Utover det bærer du preg av å være en ytterliggående rasist og fundamentalist.
  Hva med hvite muslimer?

  Hjalp det?

 • Sajber

  At det utsagnet får deg til å tenke på sex sier vel litt om deg.

 • Per E Bekken

  Dette var det dummeste innlegg jeg har sett noen gang men hva kan vi forvente av en sosialist.. Dette er fra Hegnar online »
  En Syria-flyktning koster Norge 7 millioner – 8.000 koster flere titalls mrd.
  – Vi kan hjelpe én million mennesker lokalt istedenfor å la 0,1 prosent vinne i Lotto. »
  Si meg ser dere ikke uroen i Sverige og i dag i Thailand, Steng landet for flere muslimer.

 • Sajber

  Godt at du illustrerer hva skikkelig rasisme er, og viser at også også andre enn hvite kan være rasistiske.
  Takk for det
  :-)

 • Petter Antonsen

  Statistisk sett er det ikke et problem her i Norge. De er stort sett like snille som oss. I Sverige så har de tilnærmet ingen integreringssystemer, vi derimot har mange. Kristne innvandrere lager også mye problemer der så du vet det

  Jeg er ikke naiv. Jeg sjekker opp statistikk, forskning osv. Du derimot ignorerer fakta om de ikke stemmer med fordommene dine. Et typisk trekk hos fanatikere.

  Og du, drit i stråmannargumentasjon.

 • Steinar Olsen

  Hva problemer lager kristne innvandrere?

 • Alfred Heimark

  «Å sammenlikne eksistensminimun i en flyktningleir i Libanon (1000.000) med et liv i Norge (8000 syrere) blir jo bare for dumt.»

  De er flyktninger, ikke asylsøkere. De skal derfor sendes tilbake når det er trygt. Det beste for dem ville vel da være å ikke være vant til vår «luksus» før de blir sendt tilbake?

 • OlaPedersen

  Sverige er ikke noe dårligere i integrering enn hva vi er, de har bare tatt imot mange ganger flere innvandrere, flere enn de andre store vestlige landene sammenlagt om man måler per kapita.

 • S. Haugen

  Hvordan ser man på norgistan og dets innblanding i midtøsten!
  Denne reportasjen gjør meg kvalm og flau. Han har rett i alt han sier!
  Blir kvalm av å tilhøre dette folkeslaget…

 • Steinar Olsen

  Gjengangerne
  Det er nemlig store forskjeller mellom landene, og noen land har opp mot dobbelt så høy andel straffede som den øvrige delen av befolkningen. I perioden 2004-2008, som er undersøkt i rapporten, ble litt over fem prosent av den øvrige befolkningen i Norge idømt straff minst én gang. Samtidig var tallet for irakiske innvandrere rundt 17 prosent, fra Kosovo ble 16 prosent dømt, mens tallet var 15 prosent for somaliske, og 14 prosent for afghanske og iranske innvandrere.

  På andre siden av skalaen finner man innvandrere fra India, Kina og Filippinene som utmerker seg som mer lovlydige enn det befolkningen sett under ett er. De fleste andre land plasserer seg et sted like over eller rundt samme sted som den øvrige befolkningen.

 • Petter Antonsen

  Det er ikke politisk korrekt du du tenker på «korrekt», du er bare litt furten når du blir argumentert mot og ikke klarer å svare på det. Statistikk er tydeligvis din verste fiende, da den faktisk beskriver virkeligheten, ikke ditt sykelige bilde av den.

  Du er ikke intellektuelt undertrykt, du er intellektuelt svak. Det eneste semiargumentet du har klart å komme med er «politisk korrekt»-kortet ditt, men du har til nå ikke kommeg med ett eneste faktisk motsvar eller argument mot hva jeg faktisk sier eller data jeg støtter meg på.

  Gjør deg selv en tjeneste og hør på folk som faktisk vet hva etterettelighet dreier deg om istedet for den konspiratoriske driten du tydeligvis er en sterk avhenger av.

 • Gunnar Håland

  Det er faktisk helt fint med slike bloggere som dette.
  Det virker som han har peiling, men det lyser manipulering lang vei.
  Et eksempel;
  Familiegjenforening som han nevner om Danmark vet vi alle er feil der han sier at en flyktning regnes bare som 1,4 i Danmark(hvorfor bruker han ikke Sverige eller Norge som eksempel heller?) Dette fordi Danmark har de strengeste regler på dette området jeg kjenner til.(og bloggeren vil ha det laveste tallet for at sitt regnestykke skal gå opp.)
  1. Minimums alder
  2. Strenge krav til depositum til staten for å sikre at det ikke skal bli en statlig utgift.
  3 Strenge oppholdskrav.
  Så derfor bor personer med familiegjenforeningsbehov sammen i Danmarks naboland til de har vært gift i mer enn 3 år. (Oftest Sverige) Og deretter har oppholdstillatelse i «EU» og kan flytte til Danmark. Og dette regnes ikke som familiegjenforening i Danmark.

  Så hvem jukser med tall Gunnar Tjomlid ?

 • Petter Antonsen

  Jo de er dårligere. Hvertfall ifølge folk som jobber innenfor området. Mye tallstyring, lite kvalitetsfokus

 • Rettpa Rattata

  Nei, rundt 60% av alle voldtekter begås av innvandrere. 100% av alle overfallsvoldtekter begås av innvandrere. Norge gjør det ikke bedre enn Sverige, vi gjør akkurat det samme, men vi ligger «litt bak i utviklingen», som det sies.

 • Petter Antonsen

  Har du kilder på disse påstandene?

 • Rettpa Rattata

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Innvandrere-bak-alle-anmeldte-overfallsvoldtekter-i-Oslo-5569378.html – første jeg fant. Skal finne mer.. Edit: Som sagt 100% av alle overfallsvoldtekter begås av innvandrere, ikke-vestlige. Og https://www.document.no/2011/05/ikke-vestlige-innvandrere-bak-65-prosent-av-alle-anmeldte-voldtekter-i-oslo/, 65% bak alle voldtekter. 5% mer enn jeg skrev.

 • Petter Antonsen

  De få norske kvinnene som anmelder voldtekter får stort sett høre at de ba om det og slikt. Når det gjelder voldtekt generelt er det høye mørketall, ikke bare blant kvinner.

  For noen har du helt rett, noen risikerer livet ved å anmelde. Det gjelder også norske jenter da

 • josch

  det er en annen sak. her snakker vi om løgnene til Jensen og Keshvari, der man sier at de samme pengene kan hjelpe 1000.000 flyktninger. det er en frekk påstand, og utrolig smålig.

  Hvis man kjøper billig hundemat så kan man også «hjelpe» 2000.000 flyktninger, i stedet for 8000 syerere med et nytt liv i Norge!!

  fantasien setter ingen grenser!! OgsåI et slikt tilfelle vil disse bløffmakerne (diplomøkonomene) i FRP ha sine ord i behold.

 • Gunnar Chomlee

  Vi nordmenn er da ikke nazister. Nazistene var plaget med jøder, men de eneste Nordmennene som misliker jødene er de som støtter muslimpakket… så nazister og muslimer holder jo sammen..
  Bra du har bomber da. feige muslimer med bomber får vi aldri nok av. skal du teipe bombene til kvinner eller barn da?
  Vi er egentlig ikke redde bomber . Det værste dere kan gjøre er jo og begynne å spise bacon.. Vi sliter om det blir mangel på bacon.
  Hvorfor snakker du om helvete? Helvete finnes ikke, det er bare noe dumme religiøse halvaper tror på.
  Vi burde bli bedre kjent, du virker som en hyggelig fyr. Hvor lenge har du vært sammen med søskenbarnet ditt?

 • Gunnar Chomlee

  brent barn har kjært navn :)

 • Alfred Heimark

  Det forutsetter jo at artikkel forfatteren har rett. Stoler mere på de som styrer landet en han der.

 • M. Hamilton

  Det er tre typer løgn: Løgn, forbannet løgn, og statistikk. Altså, en statistikk kan produseres ifht hva den skal brukes til, og er nødvendigvis ikke en korrekt fremstilling av virkeligheten.
  Når det gjelder politisk korrekthet så er det pr. definisjon «intellektuelt undertrykket»,, eller «intellektuell terror» som forfatteren, filosofen og vitenskapsmannen Sam Harris liker å kalle det. Noe som innebærer bl.a at man ser seg blind på statistikker.

 • Petter Antonsen

  Document er virkelig ikke en god kilde når det gjelder dette temaet. De er tatt i fusk om dette temaet flere ganger.

  http://www.utrop.no/22210

 • Petter Antonsen

  At noen har sagt det gjør det ikke sant. Statistikk er ikke perfekt, men langt bedre enn noen annen metode vi har

 • Arne Just Lund

  Gunnar Tjomlid har et voldsomt engasjement basert på feil fakta. Han har rett til å kritisere de han er uenig med. At han med nebb og klør forsvarer masseinnvandring av flyktninger fra Midtøsten uten å se konsekvensene om hvordan det vil på virke vår kultur og velferd er trist for fellesskapet i tiden fremover En del bloggere på venstresiden samler fakta om Midtøsten som er meget misvisende..

 • Petter Antonsen
 • Felix A. Gurkaj

  Islamister gjennomsyrer Arbeiderpartiet landstyre og politikk. Nå må nordmenn vise hva som bor i ekte vikinger og ta affære. Vekk med AP for alltid.

 • josch

  Tjomlid har jo rett:
  «Prisen for en syrisk flyktning i Norge er i følge Justis- og
  beredskapsdepartementet 1 million kroner over en femårsperiode. Ergo vil
  de direkte kostnadene av 8000 syriske flyktninger være 8 milliarder
  kroner over fem år.»

  finner du noe galt med disse tallene.?

  Selvsagt kan man «hjelpe» 1000.000 flyktninger for disse pengene, hvis man sereverer den billigste maten og lager provisoriske skoler/boliger.

 • Rettpa Rattata

  Det spiller ingen rolle hvor lenge sånne som deg kommer til å fornekte fakta eller bortforklare de uansett. Virkeligheten er rett fremfor øynene dine, og konsekvensene av å ikke akseptere den er vi tydeligvis nødt til å ta. Så da får det bare bli sånn da før det skjer noe.

 • Innvandring gir bedre økonomi i ett land. Derfor Hellas gleder seg!

 • M. Hamilton

  Det finnes lite eller ingen statistikk over de sosiale problemer islam har ført med seg til europa. Det er jo rasistisk må vite.

  Når det gjelder «politisk korrekthet» så skjønner jeg at jeg ikke kommer noen vei med deg ifht det, noe jeg egentlig forventet siden du er det.

 • Kjell -Arne Slettum

  AP er en tragedie.De gikk fra å være en levrandør av velferds ordninger og fremgang.Til å ville rive alt ned!

 • Alfred Heimark

  Var også en av påstandene hans som han ikke kunne gi noen link til dokumentering. Har søkt lit rundt, og kan ikke finne noe om det selv. Tomme påstander fra hans side.

 • Rettpa Rattata

  Det er ekstreme venstre som har tatt monopol på godheten og monopol på «arbeideren». Det betyr ikke at resultatet av deres intensjoner er gode, selv om de uttalt er det. Hvis du mener å være «politisk korrekt» er ubrukelig, så ta deg en tur ut av døra, for hvis du ikke er det så er du arbeidsløs og venneløs. Og er det rart? Du bidrar jo til dette ved å forbinde det å gå i mot politikken automatisk med rasister, ondskap, hat. Men faktum er at det er motsatt! Det er du som står for ondskapen! Hadde bare alle rundt deg vært like selvdestruktive som deg, så hadde verden vært perfekt, eller hva? Dere er virkelig syke mennesker, og dere forstår det ikke engang. Tvert om er det alle vi andre som er syke og ondskapsfulle.

 • Alfred Heimark

  Sikkert like sansynlig dette her.

  https://www.document.no/2015/06/syria-flyktningene-vil-koste-hver-skattebetaler-33-067-kr/
  “den direkte mottakskostnaden for hver flyktning per år er 1 million kroner, altså 8 milliarder totalt”

  Per år, ikke for 5 år.

 • Bjarne Nilsen

  «Verdigheten i et liv i en velfungerende leir er heller ikke relevant.»

  Sier mye om deg osm menneske…

 • Bjarne Nilsen

  Flaut å lese kommentaren din…

 • Rettpa Rattata

  Du har jo ikke fulgt med i det heletatt de siste årene. Hvor mange ganger har ikke offentligheten vridd og vrengt på statistikken? Vis meg statistikken du refererer til?

 • Felix A. Gurkaj

  Noen blir lett flaue, jobb litt med selvtilliten så går det bedre:)

 • Bjarne Nilsen

  Drap og voldteketer er selvfølgelig noe som har kommet til Europa de siste årene.. Fantes ikke tidligere..

  Makan til fjott du er…

 • Rettpa Rattata

  Hvilke argumenter?

 • Insanus

  Grunnen til at muslimer ikke er overrepresenterte også når det gjelder «vanlige» voldtekter er vel at muslimske kvinner ikke tør å anmelde slike forhold. Det vil i praksis bety å signere sin egen dødsdom..

 • Liss Kristin Sæterstad

  Kriminalstatistikken er offentlig lesning og går på anmeldelse, siktelse og dom. Så hvordan mener du SSB har vridd på statistikken.
  En annen sak er at det denne statistikken mangler, som faktisk går helt tilbake til starten gjeldende innhenting av disse opplysningene, er feltet som omhandler seksuelle overgrep mot barn (som ikke ble snakket om), selvdrap og vold i nære relasjoner (som ble holdt innenfor husets fire vegger)

 • M. Hamilton

  Don`t confuse the ignorant.

 • Liss Kristin Sæterstad

  Problemet er bare at den gjengse debattant her inne ikke er interessert i faktum, men tror kun utvalgte nyheter bringer den kunnskapen de trenger.
  Feks.har de fått det for seg at vi tas over av muslimer, men å vise til at kun 2.5% av Norges befolkning er muslimer, får dem kun til å komme med den ene konspirasjonsteori etter den andre.

 • Annemor

  Du har nok rett i at de kan få høre at de «ba om det».. Gikk alene, kledde seg utfordrende, var fulle osv.. Og at det er høye mørketall når det gjelder voldtekter generelt. Men dette dreier seg om din påstand om at menn av ikkevestlig opprinnelse er underrepresenterte når det gjelder «andre typer voldtekter». Og dette bygger du på statistikk. Den statistikken bygger på antall anmeldelser og innrapporterte voldtekter. Da terskelen for å anmelde voldtekt i nære relasjoner nok er mye høyere hos de fleste ikkevestlige innvandrerkvinner enn den er hos etnisk norske kvinner (bla av grunner nevnt over) kan ikke den statistikken legges til grunn for den reelle situasjonen. Her er det nok store mørketall når det gjelder voldtekter utført av innvandrermenn med ikkevestlig bakgrunn.

 • mhmmk

  Du skal ut å leke med fantasivennene dine? Et så forskrudd tapermenneske som deg har vel ingen ordentlige venner.

 • Gunnar Chomlee

  Dersom en bedrift som ansetter mer folk enn hva den har bruk for er det en dårlig bedrift…. hvorfor skal Norge ta inn mer folk enn hva som kan brukes? da går det til helvete med norge

 • josch

  Fordi landet Norge ikke er en bedrift. Alt MÅ ikke være lønnsomt. Det er plass til de som ikke kan jobbe også.
  Du passer fint til å å¨bo i Monaco. der er det ingen «ulønnsomme» mennesker.
  Da blir det lavere skatt for deg (mest skatt på forbruk)

  husk at barn av innvandrere idag studerer og jobber i Nordsjøen.

 • josch

  Siv lever farlig som partileder. Snuser på 9-tallet i målinger støtt og stadig. Er desperat.

  derfor må hun finne på noe:

  INNVANDRERKORTET!!

 • josch

  du klarer ikke engang å påpeke hva han sier feil.!!

 • SteinVoll

  Jeg kan ikke se noe konkret forslag ut over 0 kroner.

 • Espen Braathen

  Antall drapsforsøk har vært stigende. Det er kun moderne akuttmedisin som har gjort at færre har blitt drapsmenn.

 • Gunnar Chomlee

  ulønnsomme mennesker er ikke noe en vil ha som et utgangspunkt.. Disse som kommer er i utgangspunktet ulønnsomme.

 • Espen Braathen

  Umotivert massedrap på en buss eller IKEA varehus er terrorisme.

 • Gunnar Chomlee

  er ingen som finner på noe… skadelige innvandrere er en realitet som kun siv tør snakke om.. tenker du det er best og ikke snakke om det?

 • Anti_idioti

  Ja, det sier at jeg forstår at man ikke kan få både pose og sekk. At du ikke forstår dette sier enda mer om deg. Når du heller vil at noen skal ha det enda mer jævlig så noen kan få det topp

 • josch

  flyktninger samlet kan aldri lønnsomme.
  Men det finnes en annen målestokk enn penger og lønnsomhet.

  flertallet i Norge sier så.

 • Liss Kristin Sæterstad

  Bare for å ta 2 år. 2002: 71 drapsforsøk 2014: 14 drapsforsøk

 • Gunnar Chomlee

  svakt…fy så svakt av deg :p

 • josch

  det er vel mer riktig å si at hun IKKE tør å la det være!

  8000 flyktninger fra krig ikke noe stort samfunnsproblem for Norge, men hun velger et tema som fenger blant de som misliker innvandrere.

 • Cidel Fastro

  Frp og høyre støttet krigen og er for mer krig dersom det tjener Herrens interesserer.

 • WTFJesus

  Jeg hadde faktisk ikke fått med meg at det var snakk om halshugging på IKEA. Der ser man hvor uredelige norske (og svenske) aviser er. Det burde være unødvendig å måtte gå til utenlandske aviser for å få vite sannheten om slike hendelser.

  Lite sidespor, men kanskje ikke likevel.

 • Veronika H. Drageid

  Dette er det tristeste kommentarfeltet jeg har sett på denne bloggen. Ingen nåde, ingen empati, ingen medlidenhet, ingen medmenneskelighet.

  «Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør.
  De puster på hatets og ondskapens glør.»
  – Arnulf Øverland.

 • johnjohans1

  Tror de fleste lesere ser helheten på en annen måte enn Gunnar Tjomlid.
  Når man leser kommentarfeltet virker det som om sympatien ikke er på forfatteren av innlegget sin side.

 • Jenny Hansen

  Orket ikke å lese denne fjøsnissens innlegg, Tjomlid er en kvasi intellektuell tulling på venstresiden som sprer sosialist propaganda. Tjomslid er vel en definisjon på en beta mann. Stikker heller rett ned til kommentarfeltet og ser hva interessant som er skrevet.

 • Gunnar Chomlee

  medmennesklighet er det nok av. Det betyr ikkeat vi skal kaste bort penger på asylsøkere…Vi setter våre egne høyest… Nordmenn må jobbe for og fortjene penger fra NAV, men disse får det rett i hånda. empati er en svakhet og bør holdes borte fra så store avgjørelser

 • Cidel Fastro

  Dreper bikkja sprenger dassen? er naboen av god moral så tar han kun han som drepte bikkja og sprengte dassen med en balltre.

 • Cidel Fastro

  Første skritt skal være og fjerne ISIS svina, andre la folket velge sin regjering om det nå blir en Russland venn så bør vesten respektere dette.

 • Petter Antonsen

  Feil. Jeg gidder ikke finne linken, men jeg har postet den tidligere i denne debatten. Politiet avkrefter eksplisitt dette.

 • Hermann

  Kanskje burde du først se på litt fakta og deretter vurdere hvem som har empati, medlidenhet og medmenneskelighet.

  FNs flyktningekommisær har på vegne av norske myndigheter regnet ut hvor mange 10 mrd kunne hjelpe i flyktningeleire i Syrias naboland:

  Svaret var 260.000 flyktninger i Syria og 130.000 i Libanon.

  Dette skal da dekke grunnleggende helse, grunnleggende rent vann, mat og skolegang.

  Norske sosialister og andre velmenende mener det er moralsk å spille Gud og velge ut 8000 som drar gullkortet mens de andre 250.000 blir stående igjen på bar bakke uten en gang rent vann.

  Dersom du mener at dette er empati, medlidenhet, medmennskelighet og god moral bør du kanskje gå i deg selv først !

  «Det er ikke rasjonaliteten som forandrer verden men naiviteten»
  (Sitat av )Olaf Thommmesen

 • Nordpolen

  «er kjent for å»

  Blant hvem da? Deg?

 • Nordpolen

  Med andre ord, du aner ikke hva du snakker om (ingen fakta), men du lar dine fordommer løpe av med deg.

 • Nordpolen

  Nei, men så er kommentarfeltet på Nettavisen like lite representativt for det norske folk som kommentarfeltet hos Islam Net.

 • Mogens Kristiansen

  186 liker – det er nesten like mange som stemte på Vigrid da de stilte til valg. Hvor er resten av tullingene blitt av?

 • Nordpolen

  «regnet ut hvor mange 10 mrd kunne hjelpe i flyktningeleire i Syrias naboland»

  Er det noen som faktisk har foreslått å bruke 10 mrd i nærområdet?

  Frp?

 • Nordpolen

  «empati er en svakhet»

  Kun for sosiopater (psykopater)

 • Nordpolen

  Jepp, det gode gamle innvandrerkortet igjen og igjen.

 • Kjell -Arne Slettum

  De vil helst ikke skrive noenting negativt om asylsøkere.Men de slipper ikke alltid unna.Men de passer på å rydde vekk noen detaljer.

 • Nordpolen

  Erfaringsmessig er det høyreekstreme/innvandringshatere som har begått nesten all terrorisme i Norge siden 2. verdenskrig.

 • Nordpolen

  Norge er ikke en bedrift, og dersom du ikke lar fordommene løpe av med deg, er folk flest en ressurs for landet.

 • Nordpolen

  Kun fordi fordommene som spres fra høyreekstreme gjør dem ulønnsomme.

 • Nordpolen

  Det kan de da godt, avhengig av hvor mange fordommer de utsettes for, slik at de ikke får jobb.

 • Nordpolen

  Ingenting misvisene der, og du klarer ikke påpeke noen «feil fakta».

 • Nordpolen

  «hvorfor bruker han ikke Sverige eller Norge som eksempel heller?»

  Han skriver jo at Norge har 0,7, altså halvparten av tallet han bruker.

 • Nordpolen

  Nei, 200 000 kr per år.

  Slutt å fuske med tall.

 • Nordpolen

  «De skal derfor sendes tilbake når det er trygt.»

  Sier hvem da?

 • Nordpolen

  I motsetning til Frp så kommer Tjomlid med kilder og fakta.

 • Nordpolen

  Det er en tulle-kilde.

 • Nordpolen

  «Shakti velu Dhayawan» er en høyreekstrem impersonator. Det er lett å se.

 • Gunnar Chomlee

  muslimer har begått en del drap, mye vold og alt av overfallsvoldtekter… for meg er det terror… Venstreorienterte driver terror mot pegida og de har gjort det mot Frp…
  Å bruke vold mot lovlige ytringer er for meg terror

 • Børge Eriksen

  Hmmm, får takke for oppklaringen, men da er det vel slik at du likevel mener det kan ha en hensikt å redde disse barna? Du mener bare at 1,3 millioner er «småtteri» i forhold til et større tall? Det er jeg i så fall glad for. Eller mener du at konsekvensen av å se ting i større sammenheng, som du mener er helt nødvendig, må være at disse barna ikke kan hjelpes? Fordi vi ikke bør når det er så mange andre vi ikke kan hjelpe? Eller mener du vi hjelper dem når vi ser ting i en større sammenheng, som du gjør?
  1 million fra hver av de 90 000 rikeste nordmenn gir 90 millioner, og det kan da slett ikke hjelpe 1,3 millioner barn til noe som helst?
  Men hva mener du i forhold til det at 85 personer eier mer enn halve kloden? Ville ikke det ha hjulpet tror du, om de fordelte mer av det de eide på andre? Eller leste du ikke den artikkelen? Hva med at noen mener det er nok mat på jorda, bare vi som er rike var villige til å fordele mer, og kanskje ikke kastet nær halvparten av det vi spiste? Ble kommentaren etter din mening enda «sykere» nå?

 • Nordpolen

  Nei, det har muslimer ikke. Den originale påstanden var «innvandrere» (kun 20% er muslimer), men også dette er blank løgn:

  http://tjomlid.com/2013/11/20/overfallsvoldtekter-og-innvandring-en-faktasjekk/

 • Ola Torheim

  ‘Om du insisterer på å kommentere, foreslår jeg at du bruker faktiske argumenter istedet for å argumentere som en drittunge i barnehagen’

  Helt enig!

 • Tommy Karlsen

  Tjomlid villeder om FrP-politikk.

 • Brian Cohen

  Var sikker på at det var ditt nye nick. «Argumentene» er omtrent på samme nivå som dine.

 • Nordpolen

  Nei, Tjomlid viser hvordan Frp lyver.

 • Ola Torheim

  ‘Det ene ekskluderer ikke det andre.’
  Jo selvfølgelig gjør det det. Hvordan ser du for deg at vi kan bruke samme kronen to ganger?

 • Nordpolen

  Jeg tenkte at det var deg.

 • Brian Cohen

  Kreativt. Du tenkte ut det helt alene – bare etter å ha lest det jeg skrev? Du imponerer til stadighet.

 • Anti_idioti

  Ja jeg vil redde flest mulig barn med dette gjør man ikke ved å sløse med pengene i Norge. Det er millioner av barn om lider i verden. Ikke bare de som er i Syria. Det absolutt beste i mine øyne er å lage store områder i Afrika og midtøsten som flyktninger i regionene skal bosettes i inntil FN har ryddet opp i konflikten. Dette trenger ikke være i konfliktområdet men i nærområdet. Områder med tilfredsstillende bolig, beskyttelse, skole. Da får man nådd mange flere en de som har midler til å flykte til Europa.

  Slik robbin hood politikk som du nevner her vil aldri skje og er helt komisk.

 • Anti_idioti

  Om dette er det beste du klarer å komme med kan du like gjerne krype ned i hullet ditt igjen

 • Hermann

  10 milliarder var et opprinnelig anslag på hva det ville kunne komme til å koste å bosette 10.000 flyktninger.

  Denne kostnaden er kraftig underbudsjettert ( ingen tror at det koster 200.000 per år å gi en syrisk flyktning kost, losji, medisinsk og psykiatrisk oppfølging, skole samt genrerell oppfølging)

  Men med utgangspunkt 10 mrd ble FNs flyktningekommisær på vegne av norske myndigheter bedt om å regne ut hvor mange 10 mrd kunne hjelpe i flyktningeleire i Syrias naboland:

  Svaret var 260.000 flyktninger i Syria og 130.000 i Libanon.

  Mao gir vi 8.000 gullkort og sier grei dere selv til de resterende 250.000 som vi ellers kunne ha hjulpet.

  Empati, medlidenhet, medmennskelighet og god moraler vel ikke det første som slår en………….

 • Børge Eriksen

  Det er da ingen som er uenige i det du sier her. Problemet er jo at det er krig som gjør at folk flykter til Europa i så stort antall som nå. Det er da ikke noen løsning heller å flykte til områder hvor det står like dårlig til? Rekkefølgen må jo være: slutt på krig, så tilbake. Oppslaget fra VG under mener jeg støtter mitt syn. Det er mennesker som er trette av krig som flykter. Så får Europa bli flinkere til å skille ut ekstremister. Bhatti og Krekar er jo fortsatt i Norge mens barn dør som følge av krig. Det kan da ikke være rett? Vi kan ikke hjelpe alle, men slik jeg ser det er det ikke rimelig å slutte at vi dermed ikke skal hjelpe noen: http://www.nrk.no/verden/flyktningbarn-slass-om-vann-og-mat-1.12501931

 • OlaPedersen

  Du sier det ikke går å sammenligne oss med andre europeiske land fordi vi ikke er like nok, men så drar du fram Sverige som tar imot desidert flest innvandrere per kapita i hele Europa, til og med flere enn de fleste land sammenlagt, og tror at du kan sammenligne oss med dem? Dette faller på sin egen urimelighet ser du vel.
  At de har mye tallstyring og lite kvalitetsfokus, hva nå enn det betyr, er vel ikke rart om de tar imot mange mange flere enn de har ressurser til. Det handler ikke lenger om hvor «gode» de er til å integrere innvandrere, det handler om at de tar imot langt flere enn de uansett kunne håpet på å klare å integrere. Skulle likt å se Norge prøve seg på samme antall per kapita, så får vi se hvor flinke vi virkelig er.

 • Besserwisser

  Det er veldig bra om du henviser til hvor dette står.

  Du har kanskje hørt om de 10 bud. Det femte er: Du skal ikke slå i hjel, og det gjelder fortsatt.

  Faktisk så står det i 1. Johannes 3,15 (NT) at «Den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg.»

  Ellers så er Jesus Kristus en mellommann for en ny pakt: Det Nye Testamentet (Hebreerbrevet 8, vers 6-7) m.a.o. det er over med den gamle pakten (det gamle testamentet)
  Se også 2. korinterbrev, kapittel 3, vers 13-16


  Lykke til :-)

 • Petter Antonsen

  Det er dumt å sammenlinne oss når det gjelder hvordan knnvandrere blir akkurat på grunn av at de er så craoøy med oppfølging. Jeg begrunner hvorfor det er et dårlig land å sammenlikne oss med på et område

  Den tendensen med manglende kvalitetsfokus har også ødelagt det svenske skoleverket og togvesenet det

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Har du noe dokumentasjon på statistikkene du nevner? Jeg er også oppriktig nysgjerrig på hvem som utfører drap og voldtekter i dag sammenlignet med 1920-tallet og «for 60 år siden», så det er fint om du legger ved noe om det også.

 • Børge Eriksen
 • prepare

  Stakkars mann, du følger sannelig ikke mye med! Du må jo være venstreradikal for ikke og skjønne den eksplosjons artete økningen i voldtekter, æresdrap, familievold, pedofili ringer av muslimer, forfølgelse av jøder og homoseksuelle, osv, osv. Her fra Sverige
  https://youtu.be/FrmVAW-de9Y

 • prepare
 • Gunnar Chomlee

  å komme med dårlig informasjon fra Landssvikeren Tjomlid hjelper ikke på debatten.

 • Steinar Olsen

  Ta en titt på Rosengaard I Malmø, så skal du få se på problemer, hva er det du prøver å bevise med den latterlige linken fra Aftenposten, du framstår regelrett som en klovn.

 • Petter Antonsen

  Det er mange hypoteser over problemer som visstnok har kommet. Vold, drap, masse voldtekt osv, men dette er ting som hadde sybtes på kriminalstatistikken. Da er det litt rsrt at Grorud er det minst kriminelle bydelen i Oslo når de harbfledt innvandrere

 • Petter Antonsen

  Her var det mange stråmenn. Jeg er fascinert over st du kaller meg hatefull når man ser hatet noen her viser kun på gunn av hvommer fra.

  Jeg vet folk ikke liker at det blr påpekt om de gar motbydelige holdninger, men det betyr ikkebat de ikke har det.

  Når fu er nødt til å ty til slike personangrep som det her er det tydelig du har investert for mye følelser og st du har for få faktiske argumenter. Ro deg ned

 • Petter Antonsen

  http://www.utrop.no/22210

  Politiet sier her:»Grove generaliseringer om at Oslos voldtektsmenn er utlendinger og i hovedsak muslimer, er både feilaktig, utlistrekkelig og uheldig.» (Politirapporten, side 86).

  Du kan for eksempel herbsenat antall anmeldelser har gått ned, narkitika er vel eneste som har gått signifikant til det verre

  https://www.ssb.no/lovbrudda/

 • Petter Antonsen

  http://www.utrop.no/22210

  Politiet sier her:»Grove generaliseringer om at Oslos voldtektsmenn er utlendinger og i hovedsak muslimer, er både feilaktig, utlistrekkelig og uheldig.» (Politirapporten, side 86).

  Du kan for eksempel herbsenat antall anmeldelser har gått ned, narkitika er vel eneste som har gått signifikant til det verre

  https://www.ssb.no/lovbrudda/

  I Norge er det du sier beviselig feil. Hadde deg stemt hadde ikke Grorud vært bydelen i Oslo med minst kriminalitet

 • Petter Antonsen

  FYI, for vikinger var det stor skam å ikke tilby fremmede husly om de trengte det

 • Petter Antonsen

  Okei, jegbkommer med et eksempel på at muslimer ikke nødvendigvis er et enedte eller største problemet i sverige. Det er problematisk at muslimene får all skylda, selv når den beviselig ikke kun kan plasseres ett sted.

  Det innlegget bidrar også til å poengtere at det ikke er islam som het problemet, men en alt for dårlog integreringspolitikk i Sverige

 • Brian Cohen

  Dette er vel blitt tilbakevist opptil flere ganger. Eller mener dere at Hanne Rohde ikke var i stand til å gjøre jobben sin?

 • Brian Cohen

  Underlig at ikke Nordpolen hadde en «glup» kommentar her… :-)

 • Petter Antonsen

  Jeg kommer med et sitat fra politirapporten som støtter det jeg sier, men fortsatt hevder du jeg fornekter fakta? Jeg har kommet med et bevis for min påstand, det er vel heller du som fornekter fakta her

 • Brian Cohen

  Flyktningekonvensjoner, kanskje? Just a hunch…

 • Brian Cohen

  Dokumenter den påstanden.

 • Brian Cohen

  Underlig at ikke Nordpolen, Emil Muller, Kalle og alle de andre supergode overmenneskene her inne har noe godt svar til deg?

 • Lars Viker

  Vel, nå er islam net den klart største muslimske ungdomsorganisasjonen, så at de skal være så lite representative er vel mer en behagelig tanke som hjelper visse folk å komme seg gjennom hverdagen.

 • Brian Cohen

  Hvor er dere, Nordpolen, Emil Muller og alle andre gode helter? Dere kan da ikke sannheten få stå uimotsagt?

 • Brian Cohen

  Dette er også tilbakevist flere ganger.
  Nå må du slutte med disse tullekildene dine.

 • Brian Cohen

  Islamist-apologeten slår til igjen.
  Sier Jesus noe om at man skal drepe de vantro? Nei? Det gjør derimot den epileptiske profeten Muhammed.
  Og dette sitter du og forsvarer med nebb og klør? Du er fullstendig usmakelig.

 • Brian Cohen

  Forundrer meg ikke om det står noe slikt i GT, men du må gjerne dokumentere det.

 • Brian Cohen

  Religiøs fanatisme og rekruttering til organisasjoner som ISIL har altså ingenting med saken å gjøre? Fjått.

 • Brian Cohen

  Hva med når de knivstikker folk på trikken? Eller bussen? Eller drar ned til Irak for å forsøke å begå folkemord og gjennomføre massevoldtekter av yezidi-jenter? Det er vel «fremmedfiendtlige nordmenns skyld» det også? Fjått.

 • Brian Cohen

  Krekar Islam Net Profetens Ummah ISIL
  Fjått.

 • Petter Antonsen

  Det kan ha sørget for en oppblomstring i det siste, men dette er et vedvarende problem jeg snakker om. Når man ser på hvor mange som blir radikalisert er veldig få. ISIL er en dråpe i havet om man ser på hvor mange de faktisk er. Det blir som å dømme alle amerikanere etter Westborough Baptist Church og dets like.

  Om du ikke klafer å debattefe uten å gå til personangrep på meningsmotstandere burde du skalle deg litt allmenndannelse før du fortsetter

 • Brian Cohen

  Ja, det gjør de nok. De også.

 • Petter Antonsen

  Skal vi dømme alle nordmenn etter ABB? Eller norske voldtektsmenn? Eller norske drapsmenn? FrP er partiet med flest dømte politikete i forhold til antallet, skal vi da dømme alle FrPere som kriminelle?

  Eller kanskje vi skal bruke hodet og innse at noen enkelttilfeller ikke betyr at man burde dømme alle man klarer å slenge dem i bås med? Om du ikke skjønner hvorfor det er dumt er jeg oppriktig bekymret for ditt mentale ve og vel

 • Steinar Olsen

  Ta en titt på denne, prøv å få av deg skylappene. !!!!!!https://youtu.be/L6XQD0BxxcE

 • Petter Antonsen

  No go soner har blitt tilbakevist gang på gang. Youtube er generelt en crappy kilde. Hva med at du får hodet ut av den konspiratoriske rennesteinen og ser på litt mer rasjonell info? Eller er ikke fakta interessant for deg

 • Brian Cohen

  Siden det er er helt tydelig at du har glemt hva du selv skriver og hva som er grunnlaget for svaret jeg ga deg, så ber jeg deg lese ditt eget innlegg på nytt før du kommer valsende med det evinnelige Breivik-kortet.
  Du påstår at «neste generasjon blir bedre integrert», noe du ikke har mer hold for enn påstanden om at det er nordmenn som hindrer integrering. Eller at du med sikkerhet kan si hvordan været blir hver dag de neste 20 årene.

  Det som først og fremst hindrer integrering er du og dine likesinnedes naivisme og toleranse for intoleranse: salafisme / islamisme. Ja, det fins muslimer som er velintegrerte (jeg vil vel si at det sågar fins muslimer som jeg anser som mer som mine landsmenn enn deg og en del andre islamist-apologeter). Men bokstavtro islam / salafistisk tilnærming til islam er på frammarsj over hele verden, fra ISIL i Syria og Irak til organisasjoner som Profetens Ummah og Islam Net i Norge. Alle er ikke like eksplisitt ekstreme, men Islam Net har bla. hatt avstemning og kommet fram til at homofili skal straffes med døden – og at dette ikke er ekstremisme men «mainstream islam».
  De får unge muslimer – gutter og jenter – til å rekke hånden i været og stemme for at noen som ikke er som dem selv skal steines. I NORGE. I OSLO.
  Dette er 2. og 3. generasjonsinnvandrere. Godt integererte, hmmm?

  Dernest har vi norske konvertitter. Bastian Vasquez f.eks. Høyt på strå i ISIL. Denne mannen vil enkelte vi skal ta imot som om ingenting har skjedd og gi ham jobb og bolig når han kommer hjem. Og en koran så han ikke skal bli radikalisert(!?!).

  Vi skal ha religionsfrihet, men religionsfriheten skal ikke trumfe alt annet av demokratiske og menneskerettigheter. Faktisk er religionsfriheten den som må vike om den kolliderer med andre ting. Derfor mener jeg at såkalt «religiøse hodeplagg» bør forbys her hos oss inntil de blir frivillige for kvinner også i islamske land – å godta slikt her er å godta kvinneundertrykkelse i andre land. I Iran f.eks. risikerer kvinner liv og helse for å ta av seg hijaben. Google «mystealthyfreedom».

  Min kommentar går på din påstand om at innvandrere blir integrerte om vi ikke stiller krav til dem (det er faktisk det du sier!) noe som er naivt og livsfarlig. Dette er en to-veis prosess, og det er faktisk ikke alt av krav innen religionen eller kulturen vi kan godta, fordi det går på akkord med andre rettigheter – eller i verste fall rettighetene til andre. At alle skal spise halalmat i norske fengsler f.eks. som Abid Raja foreslo i sin tid er dypt krenkende for f.eks. sikher, som av SINE religiøse grunner ikke kan spise halalmat.

  At man kritiserer kirken fordi de ikke vil vie homofile fordi de mener det er i strid med deres guddoms ord, men er stille som mus når Islam Net har kommet til at homofile skal drepes, fordi det er en perfekt straff fra Allah, er hykleri, idi*ti og på grensen til katastrofalt.

  Og sant å si har jeg sluttet å bekymre meg for deg og dine likesinnedes ve og vel – dere har for lengst passert point of no return, og det er ikke håp for dere. Eller deres etterkommere, ene og alene pga. deres naivitet og toleranse for intoleranse.

  Ja – vi kan ta imot 8000 syrere – vi kan ta imot flere, om så er. Men det må da være de som trenger beskyttelse, hvilket stort sett dreier seg om religiøse minoriteter (ikke sunni-muslimer), seksuelle minoriteter og sekulært anlagte. Folk som er villige og innstilt på å integrere seg.
  Ikke muslimer som krever å få holde på kvinnefiendtlige, homo-fiendtlige og voldelige kulturelle og religiøse trekk.
  (Og nei, ikke alle muslimer gjør det – de som ikke gjør det er intet problem, de som gjør det ville ikke vært noe problem hadde det ikke vært for dere nyttige idi*ter og naive fj*ls som vil godta alt «i religionsfrihetens navn». Uten å tenke på at det kan hende det fører til at andre mister SINE rettigheter)

 • Brian Cohen

  Du har IKKE peiling. ISIL er bare en del av problemet, ja; problemet er salafisme / islamisme og slike som deg som lukker øynene for den – til stor nød og lidelse for både muslimer og ikke-muslimer verden over. Ikke minst i Syria og Irak. Og Nigeria. Og Libya. Og Egypt, helt til Al-Sisi fikk avsatt Brorskapet og forfølgelsen av kopterne tok slutt.

 • Leif Georg Amundsen

  Idiot

 • Petter Antonsen

  Neste generasjon blir bedre integrert jo. Har avsolutt hold for det (se link). SSB ser på hva man kan faktisk observere ibstore mengder. Det er deg som er så fin med statistikk!

  Jeg drar ikke noe breivikkort, jeg påpeker hvor dumt det er å skjære alle over en kam grunne noen fås misgjerninger. Dubskjønte tydeligvis ikke det

  Den stråmannargumentasjonen der og avsporinger som ikke dreier seg om Norge (det som det dreier seg om nå) gidder jeg regt og slett ikke svare på.

  https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.nrk.no/nyheter/ssb-om-pastandene-til-max-hermansen-1.12149145&ved=0CBsQFjAAahUKEwimuo-UibLHAhVFEXIKHf-bA3U&usg=AFQjCNG2Zekg-xmvhdEWEvxY6N9Cd3bz5g&sig2=GUVaOLLK7X7wl7v_rPKksQ

 • Astraios

  Hvorfor tror venstresiden at hele verden, inclusive millioner av flyktninger fra Syria ønsker å komme til iskalde, dyre og fremmede Norge? De er fordrevet fra sine hus og hjem der de ønsker å bo – av en bestialsk og barbarisk IS. De er blitt frarøvet alt. Venstresiden vil hjelpe noen få men ikke ta problemene ved roten.

 • Brian Cohen

  Så hvis 2. og 3. generasjonsinnvandrerne blir så mye bedre integrerte, hvorfor har vi problemer med Islam Net i Norge? Rekruttering til ISIL? Hvorfor sliter England med hatpredikanter som Anjem Choudary?

 • Petter Antonsen

  Hvorfor har vi problemer med Vigrid og dets like? De trengs jo ikke integreres en gang. Er det virkelig så vindt og vanskelig å innse at muslimer er mennesker de og?

 • Brian Cohen

  Men hvorfor skal vi ha slike HIT? Er det ikke nok med Vigrid, Breivik og deres like? Hvorfor skal vi importere flere ekstremister?

 • Petter Antonsen

  Men du, vi snakker om Norge her. Hvordan de oppfører seg her. Du drar fram ekstremister og prøver å feie alle muslimer under den fanen. Du er helt løsrevet frs hvorda det faktisk er her

 • Brian Cohen

  Å ja, så NÅ er ikke Norge en del av verden? NÅ er det er ikke viktig å se helheten? Fjått.

 • Petter Antonsen

  Vi tar inn mennesker som trenger det. At de er muslimer gjør dem ikke til ekstemister. De rømmer FRA ekstremister, som er en grei antydning på at de er alt annet enn det selv

 • Lars Viker

  Hyggelig at det virker som vi er enige om endel ting. Ja, jeg synes vi bør utrydde ISIS, eller daesh, som de hater å bli kaldt. Men nå er dessverre situasjonen den at USA har ledet så mange tåpelige kriger der nede at det er vanskelig å få til en til – den ene krigen vi faktisk burde ha ført.

 • Brian Cohen

  Nei, jeg sier ekstremister i Norge er en del av et verdensomspennende problem – og det nytter ikke å lukke øynene for det! Selv om du og dine likesinnede prøver. Dere gjør situasjonen for både muslimer og ikke-muslimer som ikke vil leve under ekstremistenes åk (enten det er i Saudi-Arabia, Iran, ISIL eller Boko Haram) ti tusen ganger verre med deres naivitet og toleranse for intoleranse.
  Fy fader dere er usmakelige.
  Nei, ikke alle muslimer er islamister. Men alle islamister er muslimer!

 • Brian Cohen

  De rømmer FRA ekstremister – alle? Krekar? Ubaydullah Hussain? Bastian Vasquez?
  Hvis du nå ikke har skjønt at jeg ikke er fremmed for å ta imot muslimer som faktisk har et reelt ønske om beskyttelse fra ekstremister, men at jeg IKKE vil ta inn religiøse fanatikere som mener homofile skal steines, så bør du oppsøke en lærer i grunnskolen som kan hjelpe deg å lese.
  Hvorfor kan vi ikke ta inn de vel 50 000 syrisk kristne og yezidier som rømmer for livet fra muslimske ekstremister, de som faktisk i størst grad trenger beskyttelse?

 • Lars Viker

  Joda, om naboen er hederlig vil han ikke la det gå utover en tredjepart, enig i det. Hovedpoenget er likevel at selv om det i utgangspunktet er en forkastlig handling, må man i det minste velge mellom å enten skyte bikkja og sprenge dassen til naboen eller å gi naboen en sjanse til å hevne seg. Gjør man begge deler ønsker man åpenbart å skade seg selv – eller i dette tilfellet sitt eget folk.

 • Felix A. Gurkaj

  Er du så gammel?

 • Petter Antonsen

  Du sliter litt med å forstå her… du bruker tre personer som argument for å ikke hjelpe 8000. Ingen sier det er bra med ekstremister, men å se på 8000 mennesker som potensielle ekstremister framfor ekstremisme er faktisk ganske ekstremt

 • Petter Antonsen

  Kunnskap, I has it

 • Tommy Karlsen

  Nei, Tjomlid villeder om FrP-politikk.

 • Petter Antonsen

  Du vet at de fleste muslimer ikke er mordere håper jeg?

 • Nordpolen

  Den er ikke represenativ for det norske folk, like lite som kommentarfeltet her er det.

 • Petter Antonsen

  For sent, du er forvirret allerede

 • Brian Cohen

  Jeg spør igjen: hvorfor kan vi ikke ta imot 50 000 vi VET kritisk trenger beskyttelse? Hvorfor må det være 8000 syrere – helst muslimske, tydeligvis? Er det yezidiene eller de syrisk kristne som har skapt konflikten i Levanten? Nei? Var ikke den grenseløse godheten og humanismen drivkraften din?
  Bevares, hvis vi kan ta imot 8000 vi vet er reelle flyktninger er det greit. Problemet er at godhetsindustrien ikke ønsker at man skal skille ekstremister fra andre, og vi vet at ISIL har planer om å gjemme terrorister blant flyktninger. Det har de jo sagt de skal gjøre.

 • Nordpolen

  Nei.

  Og legg merke til at Frp ikke har kommet med noe forslag om å bruke f. eks. 8 mrd i nærområdene. De bare lyver.

 • Nordpolen

  Nei, det er ikke tilbakevist. Hanne Rohde tok åpenbart feil.

 • Jenny Hansen

  vet allerede hva denne tullingen mener

 • Nordpolen

  I ditt hode er kanskje det å presentere fakta et «landssvik», men ikke for folk flest.

 • Petter Antonsen

  Hvorfor bryr du deg så ekstremt mye om hvilken tro de har? Selv om noen muslimer stsrter en konflikt gjør ikke det alle muslimer skyldige. Argumentasjonen din er helt på trynet. De rømmer ikke og risikerer ikke livet for moroskyld

 • Brian Cohen

  Og igjen blir da spørsmålet: gjør yezidiene og de syrisk kristne det?
  Jeg tror du og dine likesinnede er LANGT mer opptatt av tro enn jeg er!
  Hvis du tror jeg vil ta inn kristne som mener «væpna revolusjon» er løsningen så tar du feil – men så vet jeg såpass om disse kirkesamfunnene at jeg vet de ikke har slike holdninger. Vi vet derimot at ISIL har prøvd og prøver å få terrorister inn blant flyktninger.

  Som sagt – ta inn de som trenger beskyttelse, men hold ekstremistene ute – selv om det gjør godhetsindustrien og islamismen nyttige idi*ter bedrøvet. Gi meg 8000 sekulære muslimer i bytte mot islamister og dere nyttige idi*ter for islamismen!

 • Brian Cohen

  Dokumenter påstanden. Og ikke kom med noe tull Tjomlid har kokt ihop. Kom med ekte kilder som viser at Oslo-politiet tok feil i sin rapport.

 • Lars Viker

  Nei, kommentarfeltet til islam net er nok ikke spesielt representativt for det norske folket … Ypperlig poeng det der.

 • Steinar Olsen

  Tilbakevist av hvem? den politiske korrekte media I Sverige?? he he, og det mener du er en kilde å stole på . Dette var jo et innslag laget av NRK. At du ikke liker fakta, er jo ditt problem og det sier jo det meste om deg også.

 • Tommy Karlsen

  Hvorfor skulle de komme med et forslag om å bruke 8 mrd? De foreslår å hjelpe vesentlig flere flyktninger i nærområdene, istedet for å leke lotteri.

  Tjomlid surrer med synsing og udokumenterte påstander om overdrivelser, faktafeil og tåkelegging. For ikke å snakke om den fullstendig useriøse påstanden om at dette er for å bygge opp under frykt, egoisme og flere stemmer. Jeg har aldri sett Tjomlid så lite intelligent og samtidig lemfeldig med fakta som her, hans innlegg pleier å være rimelig greit dokumenterte. For disse håpløse påstandene finnes ikke snev av dokumentasjon, bare meningsløs synsing. Og åpenbar politisk uenighet, men det har jeg selvsagt ingenting å utsette på.

  Tjomlid villeder altså om FrP-politikk.

 • Anti_idioti

  1. De aller fleste som kommer til Europa er ikke Syrere. 2. Det er flere millioner Syrere som bor i flyktningeleirer i landene rund Syria 3. Alle disse kan ikke komme til Europa. Det skjønner alle. Da er det mye bedre å bedre forholdene til alle disse der nede enn å ta hit noen tusen og tro man gjør noe bra.

  Punktum finale er at man må skjønne omfanget av hvor mange som flykter i verden i dag. Man slutter ikke å hjelpe flok fordi man ikke tar de hit. Bruker vi de samme midlene som vi i dag bruker på NAV, POLITI, UDI ute i verden til å bedre forholdene til fleste mulig mennesker så er dette mye bedre.

  Vi må innse at det vi har gjort frem til nå er feil. Å ta hit noen få er skammelig. Ingen hadde noensinne gjort dette om det er folk som sto utenfor huset ditt. Hadde det stått 100 mennesker uten klær og mat utenfor huset ditt hadde du ikke invitert 1 inn og gitt han rom, lommepenger og biff til middag. Du hadde brukt pengene du hadde til rådighet og kjøpt ris og ullpledd til alle.

  Hvorfor i alle dager er du for en slik løsning når det skjer ute i verden? Er det fordi du slipper å se alle de andre som ikke får noe i øynene?

 • Felix A. Gurkaj

  I have it?

 • Maria

  Den dagen FRP klarer å gjøre en ny avtale med med FN’s Flyktningkonvension, da kanskje det går an å tro på dem. Setter de Robert Eriksson på en praksisplass for tilbakestående personer, ja da kunne jeg kanskje vurdert å stemme på dem:-)

 • Magne

  Kronikkforfatteren bommer totalt på kostnadene ved å hente inn flyktninger til verdens dyreste land.

  Finansavisens tall viser kostnader over 80 mrd fordelt over levealder. Her tar man hensyn til sysselsettingsgrad, antall år i arbeid, lønnsnivå etc etc. SSB har vært behjelpelig med rådataene.

  Å servere løgnaktigheter tar seg ikke bra ut.

 • Børge Eriksen

  Mitt svar er enkelt: man hjelper de man kan hjelpe, og ja, det vil gjøre det lettere å se andre i øynene, selvsagt. Mange millioner jøder døde under andre verdenskrig, men det finnes historier om personer på begge sider som gjorde sitt ytterste for å berge noen. Spør de overlevende om det gjorde en forskjell eller ikke. Å leve med en sorg over de man ikke maktet å hjelpe er menneskelig. I Tsunamien mistet foreldre barn de ikke maktet å berge. Mange kommer aldri over slike tap, men hvordan ville de ha følt det om de ikke engang hadde prøvd å berge liv? Det er en del av det å være menneske at man kommer til kort, men det er uansett nødvendig å holde på den siste rest av humanisme i en verden som stadig blir mer kynisk. Skammen består ikke i å bare kunne hjelpe noen. Den består i å la være å prøve å hjelpe noen i det hele tatt.

 • Tony Eikelmann

  Dette innlegget var et nytt lavmål. Selvfølgelig er flyktning strømmen fra Afrika et trist syn men vi kan ikke og skal ikke flytte befolkningen i Afrika til Europa. Det blir bare helt galt. Verdens samfunnet ta ansvar og gå inn militaært og få slutt på konfliktene slik at folket kan hjelpes og straffeforfølge disse krigshissende podene. Gå etter og ta menneskesmuglere osv. Der må bli konsekvenser. Vesten kan ikke bare sitter der og agere som ryddehjelp når alt er rotet til.

 • LasseRon

  Du også. Tipper du var verst av alle, og at gnålingen din nå er et skalkeskjul.

 • Tommy Karlsen

  FrP har kommet med forslag om å hjelpe vesentlig flere i Syrias nærområde, som alternativ til å la de i stikken til fordel for 8000 gullbillettvinnere.

  Tjomlid koker suppe på spiker ved å slenge udokumentert dritt om FrP.

  «Dette er kjent taktikk fra Frp. Overdrivelser, tåkelegging og faktafeil.
  Alt for å bygge opp under frykt, egoisme og flere stemmer.»

  Tjomlid villeder om FrP-politikk.

  Han pleier å være saklig og etterrettelig i sine påstander, men her faller han igjennom så det synger. Han blottlegger sine politiske sympatier, og legger dem til grunn for usaklighetene. Strek i margen til vanligvis ikke fullt så svaksynt saksynt. :)

 • Petter Antonsen

  Å stenge folk ute pga religion er et brudd på menneskerettighetene. Når du sier vi burde basere hvem vi tar hit på religion er det tydeligvis viktig for deg. Jeg gir blanke i hvilken trosretning de som kommer hit har, om de trenger hjelp. Se på dem som mennesker, det er faktisk det de er

 • Brian Cohen

  Jeg sier behovet for hjelp er størst hos de som har fått hardest medfart av IS. Og at det dreier seg om langt flere enn 8000, og at de i stor grad ikke er muslimer. Men de vil du ikke ha hit?

 • Petter Antonsen

  Drit i å tillegge meg meninger jeg aldri har ytret. Jeg vegynner å bli dritt alke stråmennene dine. Det er ikke jeg som har talt for å ikke slippe inn visse grupper.

 • Brian Cohen

  Så spør jeg igjen: hvorfor er det viktigere – og riktigere – å ta imot 8000 syrere enn si 50 000 yezidier og syrisk kristne, som begge grupper er utsatt for forsøk på folkemord?

 • Petter Antonsen

  Fordi situasjonen i syria er så ille at det har druknet og fortsatt drukner tusener av mennesker for å komme seg bort derfra.

 • Ove Knutsen

  Elendigheten er uendelig synligvis, Hvorfor administrerer ditt parti da det hele og 7.500 var akseptabelt? Dette avkrever en forklaring.

 • Brian Cohen

  Men de som virkelig er i trøbbel og heller ikke har sjanse til å rømme noe sted slår vi hånda av, forstår jeg….? Men du verden så GODE og HUMANE dere er!

 • Hele Syria-flyktning-spørsmålet er veldig enkelt:

  Dersom du kan hjelpe 8001 mennesker i Syria for prisen av å slippe 8000 inn i Norge, da gjør du dette. Punktum. Prøver du å presse gjennom det motsatte er du en sjuk j*vel som prøver å få et menneskes blod på hendene dine.

  Alt annet er støy i denne sammenheng.

 • Du ønsker tydeligvis at mange skal dø i Syria for at noen få skal komme til Norge. Det er i så fall du som er ond her.

 • prepare

  Jeg ser du prøver og isolere Norge fra Europa! Med statestikker om nedgang. Hva var statestikken ved overfalls-voldtektene? Det må jo du vite! Det vi ser nå er jo en klar innføring av sharia lover som blir praktisert grunnet segregering. Og da gjelder ikke Norske lover, du som er så opplyst vet nok godt hva sharia innbefatter. Men som sagt, din naivitet sier jo det meste.
  Her er Norge som du vil ha det tydeligvis:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Moralkontroll-i-Oslos-innvandrergater-5314438.html

 • prepare

  Bare vent til de blir flere!

 • Petter Antonsen

  2Politiet har uttalt at det er en myte at den typiske overfallsvoldtektsmannen er ikke-vestlig innvandrer :)

  Norsk lov er ekstremt likt sharia på ekstremt mye. Det er noen forskjeller, men ikke nødvendigvis større enn oss og USA.

  Problemet er noen få som er dårlig integrert. Det betyr ikke at muslimer ikke kan integreres, bare at det er noen høylytte idioter det. Grorud har høyest innvandrertetthet i Oslo, men lavest kriminalitet.

  Det har seg slik at vi diskuterer norske forhold.

 • Petter Antonsen

  Det er litt trist. Du har forutsett at du er et problem, og nekter å gå fra den troen uansett hvor mange bevis du får på det motsatte. Et definerende trekk ved en fanatiker. Det er også intellektuell latskap

 • prepare

  Og med dette så mener du de kristene lager mere problemer enn muslimene? Du er ikke sann mann!

 • prepare

  De fleste Tyskere var ikke nazister og vi så jo hvordan det gikk!

 • prepare

  Sympatiserer du med is også?

 • Petter Antonsen

  Nei. Det er gandke unødvendig å forsøke å mistenkeliggjøre folk med slike spørsmål. Det at du har så store problemer med å føre en saklig, hederlig debatt på dette temaet er alt annet enn flatterende for din del

 • Petter Antonsen

  Nei, noe slikt har jeg aldri sagt. Slutt å tillegg andre meninger de ikke har. Det er umodent og uhederlig.

  Det er tydelig du ikke har faktiske argumenter. Hadde du hatt det hadde du kommet med dem istedet for å gå til personangrep. Du virker bare dum om du oppfører deg slik

 • prepare

  Hvor mange har rike nabolandet det muslimske Saudi Arabia tatt inn? Hvorfor hjelper de ikke? Er det en agenda bak dette? Hvor mange terrorister kommer hit? Hvorfor reiser folk fra Norge og kriger for is? Hvorfor er de her da? Kanskje du må komme deg ut av den rosa bobla di!!

 • prepare

  Skal du være gud da og plukke ut de få? Og da helst ikke isil terrorister for de har vi allerede nok av i Norge.

 • Petter Antonsen

  Jeg har aldri påstått at jeg skal være gud? Kan du værsåsnill slutte å oppføre seg som en idiot?

 • prepare

  Er jo du som er den naive muslimelskende idoten! Si meg støtter du is? Du liker vist pedofili, mord på homofile, mord på frafalne muslimer, kjønnslemmleste, moral politi på gatene i Grønland, seggregering, jødefordrivelse og alt annet dritt muslimene drar med seg til Europa. Forby mere muslimer til Europa nå! Er allerede 50 mill her nå takket være naive venstrevridde fjols og Lars Gule fans.

 • Anti_idioti

  Du driver bare med høytsvevende tåkeprat som ikke leder noen steder. Store ord om ikke er noen relevans for det jeg skriver. Det er faktisk direkte provoserende å bruke lang tid tid på å forklare deg noe så komme det bare slike svar tilbake.

  Jeg har aldri sagt jeg ikke vil hjelpe noen. Jeg har sagt jeg vil hjelpe flest mulig og det gjør man IKKE ved å bruke millioner pr menneske i vesten. er du uenig så kom med argumenter mot dette og ikke bare kom med høytsvevende store ord som ikke er relevant på noen som helst måte

 • prepare

  Nei! De er en for stor sikkerhets risiko. De må hjelpes i nabolandene til krigen er over. Så kan de reise tilbake og bygge landet. Islam og vestlige verdier kan ikke blandes, det er nå mere enn bevist utallige ganger.
  Norge kan heller ikke hjelpe hele den muslimske verden, men vi kan hjelpe de til og hjelpe seg selv.

 • Shakti velu Dhayawan

  HEy ikke jeg som kommer på INTERNETT OG diskuterer .. BUYLLSHIT

  ER TAPERE SOM DERE!

  JEG LEVER LIVET, bruker maks 2 min her på sånne som deg.. og ler og gå rvidere..

  AT DERE GIDDER SKAFF DERE LIIIIV FOLKENS SKAFF DERE LIIIIIIIIIIIV

  si meningene i aviser der de ikke betyr noe som helst uansett XD
  LA OSS SKIRKE I AVISENE KANSKJE VI BLIR HØRT

  LOOOOSERS…..rank1…. når man kommentere her veit du at man har med tapere å gjøre..

  SÅ trorlollololololololololololololol dere forrtjener ikke seriøs diskusjon.

 • Petter Antonsen

  Noen har glemt pillen sin… du begynner å virke mentalt ustabil

  Jeg har aldri uttrykt noen form for støtte til de tingene du nevner, strengt tatt er jeg mot slike ting. Slutt å tilegne meg meninger jeg ikke har.

  Det er ikke naivt å se på statistikk og slikt for å moderere synet ditt. Det er etterrettelig. Det er det som skiller kunnskap fra fordommer. Jeg har innsett at du er en rasist til margen. Du er såpass uvitende at det ikke går an å ha en faktisk diskusjon med deg

 • prepare

  Hehe, du har innsett at jeg er rasist sier du! Og samtidig sier du at jeg skal slutte å tilegne deg meninger du ikke har. Si meg, leser du hva du faktisk selv skriver? Selvinnsikten din er tydeligvis fraværende. Disse statestikken dine er tydeligvis gått deg til hodet, se heller hva som skjer i Europa og verden forøvrig! Dette rasist vaset ditt er oppbrukt, begynner du og gå tom for argumenter? 1400 barn ble misbrukt over lang tid av en muslimsk pedofili ring, myndighets personer visste om det men var så redde for å bli kalt rasister at de lot det pågå, så gal kan en verden bli. Men nå er det soling på gang her, håper du begynner å ser ting fra litt andre vinkler, ha en god dag videre.

 • Knut_the_dead_polar_bear

  Kilden her er NRK. Hva mener du er gode kilder da? SOS Rasisme og Marx?

 • Petter Antonsen

  Når du anklager over en milliard mennesker for å støtte homofobi, pedofili, drap, kjønnslemlestelse, jødefordrivelse med mer kun fordi de er muslimske så er du faktisk i ordets betydning en rasist. At du ikke innser det får være ditt problem.

  Du er en ekstremt fordomsfull person, ikke bare mot andre folk og religioner, men også meningsmotstandere slik du har vist. Det virker som om du ikke har forstått det ennå

  Du viser deg også uvitende, kjønnslemlestelse er et geografisk problem, som kristnr også bedriver i deler av afrika. Det har ingenting med Islam å gjøre, det har med geografisk kultur å gjøre.

  Pedofili er et problem som eksisterte i stor grad i Norge lenge før muslimene kom. Tenk på ordføreren fra Vågå, det norske paret som misbrukte babyen sin, de norske pedofiliringene som har blitt avslørt, lommemannen. Nok å ta av, men du er ikke interessert i annet enn å få bekreftelse for dine fordommer. Alt annet filtrerer du tydeligvis ut

  Det er ikke slik at ingentin var galt her før de kom. Vi hadde voldtekter, drap, æresmotiverte drap og alt det. At du ikke innser det viser bare at du ikke evner å se nyanser i ting.

  Jeg burde dog takke deg for å demonstrere hvor innbitt, dogmatisk og hats folk kan være. Det har ikke vært hyggelig å være vitne til de syke tankene dibe, men en sunn erfaring.

 • Petter Antonsen

  Ah, ser det nå. Jeg har gitt opp youtubelinker grunnet alt for mye konspiratorisk drit. No go soner har blitt påstått i England for eksempel, men blitt grundig tilbakevist derav den påstanden.

  Her er det jo klart, som politiet der også sier, at det antakeligvis skyldes at de holdes utenfo samfunnet. Med det i tankene, tror du det dere gjør nå hjelper? Det beste man kan gjøre er å inkludere dem.

  Å legge skylden her på islam er litt idiotisk. Det er ikke islam som er årsaken, det er rent menneskelig. Slikt har skjedd før i flere land med helt ordinære innbyggere og. Litt som Blitz, bare større

 • Petter Antonsen

  Har sluttet å se på youtubelinker grunnet alt for mye konspiratorisk drit. Så det nå

 • Børge Eriksen

  Hva jeg har skrevet som skulle være tåkeprat er det ikke mulig å forstå. I motsetning til deg har jeg også forsøkt å belegge det jeg sier med referanser til artikler som gir støtte til mine utsagn. Du sier at du vil hjelpe men bare hvis alle kan hjelpes.

  Hvis bare få kan hjelpes kan man derav slutte følgende: enten får alle hjelp på den måten du mener er best (og jeg har da ikke kommentert det innlysende i at det tar lang tid og enorme ressurser å gjøre krigsherjede områder beboelige igjen og at det her er snakk om nødhjelp), eller så er det beste å ikke hjelpe noen, etter din oppfatning fordi det da blir urettferdig etc. ? Dette er etter min og mange andres oppfatning både uetisk og inhumant. Vi er altså grunnleggende uenige, noe det heldigvis er lov å være i dagens Norge. Likevel er det nødvendig å påpeke at det ikke er logisk sammenheng i det du forfekter.

  Vi er nok også uenige i hva som ER reell hjelp. Å holde et eksistensminimum er IKKE det samme som å hjelpe mennesker til å klare seg selv i fremtiden med utdanning, jobb etc.

  Etniske nordmenn og europeere «koster» også et samfunn noe. Regnestykket ditt refererer bare til kostnader, men ethvert individ har også et potensiale for å SKAPE verdier i et samfunn. I Japan er folkeveksten så lav at de antagelig vil trenge 500 000 til en million innvandrere for å opprettholde brutto nasjonalprodukt i årene som kommer. Jeg vet ikke om du leser bakgrunnsinformasjonen jeg refererer til, men her følger mer. For de som har noe kunnskap om enkel matematikk er det enkelt å se at regnestykket ikke er slik du og mange med deg frykter (se lenken nederst).

  Til slutt: Jeg har unnlatt å kommentere måten du ordlegger deg på så langt, men etter ditt syn driver jeg med «høytsvevende tåkeprat», jeg er «direkte provoserende», du må «bruke lang tid for å forklare meg noe» og jeg bruker ord som «ikke er relevante på noen som helst måte». Etter mitt syn bidrar disse kommentarene dine ikke til noe som helst, men mest av alt tror jeg du bør sette deg mer inn i det du diskuterer. Kommentaren under kan være til god hjelp i tillegg til det andre jeg har lagt ved tidligere. Takk for debatten så langt:
  https://craftprat.wordpress.com/tag/hva-koster-etniske-nordmenn/

 • Per E Bekken

  så sier han det koster 200 000 i året ,, ja ja.. Vet du dette blir for toskete,, Alla Lysbakken

 • prepare

  Når ble muslimene en rase? Hva er rasistisk med å kritisere den voldlige idiologien islam? Spør hvilken muslim du vil om hva han mener en frafallen muslim fortjener, eller hva en homofil fortjener eller hva jødene fortjener? Så skal du få svaret ditt.
  Vi har nok problemer i Norge hvorfor skal vi importere mere når alle vet hva dette fører til. Og hvorfor skal vi ikke hjelpe de svakeste som ikke kommer seg til Europa? Jeg mener alle som ikke vil integreres og kriminelle skal UT! Vi bør også utvise alle som reiser ut for og krige samt alle som støtter is og i tillegg de som reiser på ferie hjem fra der de skulle ha beskyttelse fra.
  Jeg vil også takke deg tilbake for å vise hvor naiv og uvitende det faktisk går ann og være. Få deg mere kunnskap om Islam, den såkalte fredens religion i dine øyne. Hvem har sagt vi ikke hadde problemer før masseinnvandringen av muslimer? Men nå er det invasjon, akkurat som is sa. De skulle sende 500.000 til Europa for å skape kaos og infiltrere terrorister! Siterer Anjem Choudary, så snart vi er mange nok skal sharia innføres i GB! Som jeg har sakt før, ikke alle tyskere var nazister, men se hvordan det gikk!

 • prepare
 • Insanus

  «Som Marte Michelet påpeker i et kommentarinnlegg i Dagbladet, er det også slik at flyktninger i vesten sender store summer med penger tilbake til familiene i hjemlandene. Ved å ta flyktninger inn i Norge og gi dem mulighet til å skape verdier, hjelper vi samtidig folk i opphavsland og nærområdene i kanskje enda større grad grad.»

  Ja nettopp, slik at disse slektningene også får penger til å betale menneskesmuglerne for reise og falske id-papirere. Så har vi en ball som aldri slutter å rulle. Hvor naiv og korttenkt er det mulig å bli??

 • prepare

  Det har alt med sann islam å gjøre, først etablert og støttet av usa nå totalt ute av kontroll. La oss høre hva en skikkelig ekspert sier:
  https://youtu.be/5iZ6u-vqUxc

 • prepare

  Hvorfor hjelper ikke det rike nabolandet Saudi Arabia? Skal Norge fikse problemene i de muslimske landene ved å ta noen få privilegerte hit og drite i resten? Nå må vi hjelpe der det trengs, blant annet byene is har trekket seg ut, der er det stort behov på sykehusene da is stjal med seg det meste. Vi må hjelpe de til og hjelpe seg selv så godt vi kan. Vi kan ikke redde hele verden ved å ta de hit.

 • prepare

  Helt riktig, hadde alle gjort som Australia hadde det ikke druknet noen.

 • Lasse I Sabbah

  Petter hvor bor du? Jeg bor på Oslo øst jobber på Grønland/Tøyen. Jeg inviterer deg til å bli med en tur på jobben min så du virkelig får sett hvordan ståa er.

 • Petter Antonsen

  prepare 20 days ago

  «Dette er diskriminering av etniske Nordmenn! Har de ikke lovlig opphold skal de ha krav på 0 kr og på hodet ut av landet!»

  Jeg har sjekket deg ut litt skjønner du. Om «etniske Nordmenn» skal skilles fra resten så bruker du rase som et argument. Ergo, rasist.

  «Discussion on Frieord.no 26 comments

  Mann av utenlandsk opprinnelse dømt for å ha slått kona og befølt småjente i svømmehallen

  prepare RolfStovner a month ago

  Svaret er Islam !»

  Her sidestiller du utenlands person som har gjort noe galt med Islam. Det begynner å tegne seg et klart bilde her

  «Discussion on Frieord.no 49 comments

  Asylinnvandrer mishandlet og urinerte på 7 år gammel jente

  prepare 3 months ago

  Sverige er totalt moralsk ferdig, dette er så vilt og lese at man mister munn og mele, hvordan kan folk bli sånn? Dette må jo være en muslim! Latterlig straff, jeg foreslår 10 år, så rett ut av landet. Kjemisk kastrering må vurderes om bevisene er gode.»

  Nok en gang setter du likhetstegn mellom en ikke-innfødt som gjør noe galt og en muslim.

  «Discussion on Frieord.no 69 comments

  Muslimer trenger ikke bevise ID på offentlig transport

  prepare 6 months ago

  Kun en måte og sikre fremtiden på i Europa, send ut ALLE muslimer! 1, 2, 3 og fjerde genrasjon, alle under en kam. Først da vil det bli fred.»

  Her sier du selv at vi skal skjære alle under en kam.

  «Discussion on Frieord.no 87 comments

  Innvandrere på ranstokt i Bergen sentrum

  prepare 6 months ago

  Nå er det nok, tiden er overmoden for at ALLE muslimer i Europa deporteres ut, både 1,2,3, 4 genrasjon. Alle under 1 kam, islam skal ikke få overta her. Unntaket kan være de som konventerer til en annen religion.»

  og igjen….

  «prepare Jan Johansen 7 months ago

  «Bedre med etnisk rensing av ett område UTEN DRAP enn full krig med flere tusen drepte! Andre fredsforslag mottaes med begeistring!»

  Du støtter også etnisk rensing ser jeg… Ikke rasistisk sa du?

  Apropos nazister, du kjører nøyaktig samme type propaganda som de gjorde mot jødene, bare at du gjør det muslimene. Hatretorikk, polarisering, likestiller religionen med stygge ting… Har du tenkt over hva du faktisk sier noen gang?

  når det gjelder muslimers syn på f.eks homofile er det fler som mener noe annet enn det du mener de gjør: http://www.utrop.no/Papirutgave/532

  Du er rasist fordi du setter likhetstegn mellom å være utlending og muslim, og muslim og drapsmann, voldtektsmann osv osv. Har nok av sitater fra deg som påviser rasistiske holdninger

 • Petter Antonsen

  Har vært på Grønland mange ganger. Bor i Oslo selv. Kjenner folk som bor på Grønland, vært mye ute der. De fleste sier bare pene ting. Nå er jo du et unntak da.

 • prepare

  Jeg synes vi nå begynner å se et stadig tydeligere mønster i FN hvor muslimske og anti-vestlige land rotter seg sammen for å slå et slag både mot vesten, men også for islam. Det er ikke lenge siden de samme landene forfattet og vedtok en resolusjon som forbyr enhver kritikk mot religion. FN er kuppet av oic, en muslimsk organisasjon med 57 muslimske medlemsland. De som gjør en avtale med FN burde vite hva de går til.

 • prepare

  Hehe ?

 • Petter Antonsen

  Politiet der mente at grunnen til at tilstandene var slik var at de ble holdt utenfor samfunnet. Som er akkurat det det virker som om du vil.

 • Petter Antonsen

  Grorud er bydelen med minst kriminalitet enn Oslo, sånn FYI

 • prepare

  Du aksepterer jo allerede masseoverfalls voldtektene i Oslo og vil fortsette å importere flere muslimer!

 • Petter Antonsen

  Altså, regjeringen har jo allerede begynt å ta penger fra velferdstilbud og trengende for å gi til sine rike onkler. Vi har da en del penger på bok ok, FrP har vært begeistret for tanken om å bruke litt av dem før

 • prepare

  God gammeldags rasisme som dette skal du faktisk lete lenge etter! Her kommer takka for å ta inn muslimer! Pakk sekken og kom deg ut av Norge! Vi skal ikke ha is sympatisører her.

 • Petter Antonsen

  Det er klart du ikke vet hva terrorisme er. Les deg opp

 • prepare

  Haha, flott at du kommenterer deg selv som taper! Det skal du ha, selvinnsikt har du.

 • Petter Antonsen

  Kanskje man skal slutte å utstøte muslimer da?

 • Hater Bompenger
 • Petter Antonsen

  http://www.nrk.no/verden/danmark_-syriske-flyktninger-er-drommeflyktninger-1.12405962

  «Halvparten av de danske kommunene som skal ta imot flyktninger, har syrere øverst på ønskelisten. De viser til at syrerne har høy utdannelse og er motivert for jobb.»

  Tydeligvis hadde argumentet ditt et lite hull akkurat der. Dette er folk som absolutt kommer til å skape verdier på sikt

 • prepare

  Se her Petter Antonsen! Dama di er online!

 • prepare

  Det tørre de jo allerede mesten ikke av frykt for overfalls-voldtekt av dine muslimske venner!

 • prepare

  Akkurat her tror jeg du har rett, Norge er fullt opp av venstre tullinger som heller konventerer til islam før de forsvarer landet sitt.

 • prepare

  Hehe, du kan jo ikke begynne å ta ut setninger fra diskusjoner om hvordan man skal oppnå fred i Palestina og hva som må til for å virkelig stoppe muslimsk galskap! Så du mener faktisk at det er bedre å drepe alle enn å sende ut folk som ikke kan leve sammen mao. fredelig etnisk rensing som det var snakk om. Men vi har ytringsfrihet så du får mene det du vil, og i mellom tiden skal jeg gjøre alt jeg kan for og stoppe en politisk voldelig ideologi som er mye være enn nazismen noen gang har vært.

 • Petter Antonsen

  Jeg er mot etnisk rensing generelt. That makes one of us.

 • Terje Wilhemsen

  De fleste flyktninge som kommer til Europa er syriske flyktninge fra krig helvete.

 • Terje Wilhemsen

  Et veldig bra fornuftig innlegg.

 • Terje Wilhemsen

  Ikke glem FrP. vil ikke hjelpe i nærområderne heller.

 • Kalle

  Du orker ikke å lese hva han mener?Er det litt slitsomt å lese så bør du ta vitamintilskudd el oppsøke lege….

 • Kalle

  Det er dere innvandringsmotstandere/menneskehatere som kun ønsker å hjelpe den ene gruppen,vi som liker mennesker ønsker å hjelpe alle.Er ingen tvil om hvem som fremstår som ond….

 • Kalle

  Synes det er veldig ondt av deg å kun ville hjelpe noen få.Vi andre ønsker å hjelpe flest mulig,skjønner ikke hvorfor du ønsker at kun den ene gruppen skal få hjelp.Er det ondskap som ligger bak,eller er du bare egoistisk og gjerrig?

 • Kalle

  Maxipad hermansen trenger ikke å jobbe for å få nav-penger,han trenger bare å dumme seg ut i en avis eller lignende…Feige lille naveren :P

 • Petter Antonsen

  http://www.thenation.com/article/sugar-mama-anti-muslim-hate/

  Har sett litt på den sida der (gatestone). Er litt vel mye feil ute å går der, for eksempel at ikke ett eneste land har religionsfrihet. I tillegg er det søkte tolkninger av fakta der, selektive valg av personer ekstrapoleres til å bli generell. De prøver i tillegg å bagatellisere islamofobi, et fenomen som har dukket opp i denne debatten og hvor muslimer har blitt anklaget for å generelt være drapsmenn, pedofile og desto mer. Kildekritisk sett er den sida et ganske dårlig valg da den aktivt går etter muslimer og gjør det de kan for å undergrave dem. De prøver i tillegg å unnskylde Israels oppførsel med at noen arabere gjør det samme. Dette er klassisk politisk motivert amerikansk tenketank. Det blir litt som frieord.no, de er så klart partiske at det er naivt å tro på konklusjonene deres

  18. august 2015 kl. 18.25 skrev Disqus :

 • Kalle

  Kan vi ikke bare bytte ut de unyttige vi har da,som f.eks max hermansen?Han er jo bare en utgiftspost,som i tillegg vanærer norske verdier og det norske kongehus.Sånne folk trenger vi jo strengt tatt ikke…

 • Balalaika
 • Kalle

  Så da er du enig i at max hermansen bør kastes ut av landet?

 • Kalle
 • Petter Antonsen

  Selvfølgelig, muslimer er bare drapsmenn eller hva?

 • Petter Antonsen

  Om du ikke ser at jeg kommer med argumenter her så er det litt synd på deg

 • Kalle

  «Høy befolkningsvekst er synonymt, med borgerkrig» Dette er jo bare tull.
  «De siste tiårene har Norge hatt en høy befolkningsvekst sammenlignet med resten av Europa, heter det i «Befolkningsframskrivninger 2014-2100»» Vi har ikke borgerkrig i Norge,ergo har du feil.

 • Kalle

  Har han skrevet om dogging eller er det bare en drøm du har hatt?Kan ikke se noen artikler om det noen vei…

 • Petter Antonsen

  Flyktningleire har blitt bombet der nede… Kanskje ikke det lureste å la alle være der?

 • Kalle

  «Jeg vet hvordan muslimer ville behandlet meg om jeg f.eks. flyktet til ISIL.» Det finnes vel ingen som er så dumme at de flykter til en terrororganisasjon?Bortsett fra deg da selvsagt….Er jo som om en afrikaner skulle reist på KKK-leir,og de fleste(bortsett fra deg tydeligvis) skjønner jo at det ikke skjer.

 • Kalle

  » har sluttet å føde egne barn» Dette er jo bare løgn.Er du medlem av FRP?

 • prepare

  Feil!

 • prepare

  Feil

 • prepare

  Så da vil du heller at en gruppe begår massemord på en annen gruppe enn å tvangs deportere den ene gruppen og liv blir spart! Selvsagt er det et betent og kontroversielt spørsmål, men med min løsning spares liv. Men som en god venstreradikal sosialist så betyr jo ikke menneskeliv noe! Det så vi jo også når de røde var overivrige med å hjelpe tyskerne og deportere jøder ut av Norg under Ww2 til den sikre død!

 • Petter Antonsen

  Klarer du virkelig ikke la vær å plante meninger i munnen på noen? Jeg har aldri støttet drap, jeg har aldri vært en venstreradikal sosialist. Om du ikke klarer å fortsette en diskusjon uten å komme med dårlige personangrep og forsøk på avsporinger så har du typisk tapt.

  Innse det, du har blitt avkledd som en person med rasistiske holdninger. Det ENE sitatet du prøver å krangle på gjør ingen forskjell der. Nok av andre innlegg du vil kaste ut folkegrupper

 • Lillemor

  Hvorfor er det interessant?

 • Anti_idioti

  Nå skal jeg gi deg et eksempel på hvordan det er å diskutere med deg. Jeg kommer med et konkret eksempel på at noe koser så og så mye og at vi ikke har råd til dette. I stede for å svare på det eksemplet og argumentere for hvorfor jeg tar feil, svarer du heller noe slikt. Uten kjærlighet for medmenneske har vi ingenting. Slik er det å debattere med deg. Du prøver jo ikke en gang å argumentere. Du kommer bare med masse viss vass og tror dette besvarer spørsmålene i debatten.

  Når du ikke en gang vil akseptere tallene fra SSB om at ikke vestlige innvandrere koster mye er dette vanskelig. Hadde alle Nordmenn i snitt kostet 6 millioner hadde Norge vært konkurs for lenge siden. Det er en total avsporing å nevne dette

  Og nå for 3 eller fjerde gangen skal jeg gjenta noe for deg så følg med å LES! Jeg har aldri skrevet at jeg vil hjelpe alle eller ingen. Dette er oppspinn fra din side.

  Jeg har skrevet at jeg vil hjelpe flest mulig og dette gjør man IKKE ved å ta de hit. Har du noen gang vært ute i verden og sett områdene flyktningene kommer fra? Det har jeg og det som har det aller jævligst klarer aldri å komme seg hit. Å bruke så mye resurser på disse folka og glemme de som er igjen er direkte kvalmende og vitner om enorm mangel på kunnskap blant folk flest. Det er den største løgnen at det nødvendigvis er det som er på flukt som har mest behov for hjelp. I noen tilfeller ja, men i de fleste tilfeller nei.

  Om du skal svare meg en gang til så ta for deg dette spørsmålet skikkelig eller la vær å svar.

  Om en returnert asylsøker blir drept, men vi kunne redde 10-50 i nærområdene for pengene vi sparte på vedkommende. Er det ikke verdt det eller er han ene mer verdt fordi du vet hvem han er?

 • Ivar Skepterud

  Søk først på land med høyest fødselsrate:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_birth_rate

  Klikk så på landene for å lese om dagens borgerkrig, eller den de har hatt de siste 10 årene.

  100%

 • prepare

  Kjipt å få igjen med samme mynt?
  Vi ser jo i hele Europa og midtøsten hvem som har rett, så kan du jo mene hva du vil, for folk som leser på andre kanaler enn de blodrøde vet faktisk hva islam bringer med seg.

 • prepare
 • Ivar Skepterud

  Kan legge til at Norge har brukt flere tusen år på å bygge opp vår populasjon. Kina har brukt flere 10 000 år, på å lære å leve i fred med hverandre. I midtøsten og Nord Afrika, så dobles befolkningen hver 25 år. Syria gikk fra 5 millioner i 1960 til 22 millioner i 2010. Derfor kriger de og de fleste andre av disse landene, for det økonomien ikke har vokst tilsvarende. Naturresursene og landet er jo det samme, det er bare mange flere folk som skal dele det. Dermed blir det borgerkrig. Og tror du Syria er sist krig så tar du feil, det er bare en liten krig i forhold til de som kommer.

 • Petter Antonsen

  Jeg har ordrett sitert deg. Å sitere dine egne meninger er ikke å plante dem, det er å påpeke. Stor forskjell der. Jeg forventer ikke at du skjønner det. Jeg refererer til situadjonen her, med statistikk i hånd. Integreringen går fint her, på tross av folk som deg

 • Ivar Skepterud

  Søk på : birth rate , list by contry, på google. Klikk så på landene. Ca alle, eller ihvertfall 90% av landene med høyest befolkningsvekst, har en pågående borgerkrig, eller har nettopp avsluttet en. Det er ikke til å ta feil av.

 • Hermann

  Ja for dere kan tydeligvis bruke en krone flere ganger……….

  Hvordan det nå går med hjelpen i nærområdene kan du forøvrig lese om i denne:

  http://www.hegnar.no/okonomi/utenriks/artikkel556973.ece

  At du og dine like er så kyniske og onde skulle jeg gjerne likt å sett dere forsvare for de 250.000 som nå ikke får hjelp,

 • Kalle

  Man har flere kroner vet du,eller vet du ikke det kanskje?

 • Kalle

  Hvis dette er noe du vet så kan du jo fremlegge dokumentasjon.Hvis ikke du kan det så går jeg utifra at du bare tullet litt :)

 • Kalle

  Stilte deg ett spørsmål,venter på svar…Eller så kan du kanskje forklare hvorfor du juger?

 • Hermann

  De av oss som har litt utdannelse vet at en krone bare kan brukes en gang……….

  Matvarehjelpen i til flyktninger i Libanon og Jordan er forøvrig halvert det siste året:

  http://www.hegnar.no/okonomi/utenriks/artikkel556973.ece

  At vi har arrogante selvgode svin med glorier over hodet løser nok ingen problemer for disse…………..

 • Hermann

  Du og dine like har uendelig med kroner.
  Det er problemet !

 • Ivar Skepterud

  Niger, Mali, Somalia, Chad, Burundi, Nigeria, DR Congo, Timor-Leste, Uganda, Angola, Gambia, Zambia, bare les litt om disse foreksempel. Dette er topp 12 listen.
  Men uansett, tror du virkelig disse 3 milliarder nye innbyggerne i Afrika, vil leve i fred å harmoni ?

 • Tom Hansen

  Alternativt akseptere at en del, absolutt ikke alle, men likefullt en del av muslimene har holdninger som vi ikke ønsker i vårt samfunn. Disse holdningene er del av kulturen i deres hjemland og ofte de tilstøtende landene. Derfor gjør holdningene ingen ytterligere skade i disse områdene. Derimot vil vi aldri klare å integrere disse her i vårt land og kultur, uten av vi er nødt til å gå på akkord med våre vestlige prinsipper.

  Det å være en ekstern som støtes ut er ikke det samme som å bli fremmedgjort av sine egne. Derimot vil lignende følelser kunne oppstå hos 2. og 3. generasjons innvandrere som egentlig føler seg godt integrert, men blir møtt med uvitende fordommer.

 • Lillemor

  Det var da uansett et veldig rart spørsmål. Og det burde være helt uinteressant. Kommer ikke til å svare, men hvis du er interessert vil du sikkert kunne få et hint i ett eller annet innlegg på ett eller annet tidspunkt:)

 • Nordpolen

  Godt skrevet av Tjomlid, som vanlig.
  Frp er avslørt i løgn, som vanlig.

  Legg også merke til at Frp ikke har kommet med noe forslag om å hjelpe i nærområdene.

 • Lasse I Sabbah

  Jeg trives og er veldig glad i både Tøyen og Grønland, men å mene at det ikke er vanvittige utfordringer som er der og vil dukke opp der fremover føles utrolig naivt. Skal vi klare å ta vare på alle så mener jeg vi burde bremse ned betraktelig(altså flyten av mennesker over grensa). Alle har et ansvar. » de fleste sier bare pene ting» morsomt… Var en reportasje om Tøyenløftet og spørsmål til tre «etniske» og kameraten som jobber i grøntjsappa på torget. Alle de «etniske» syns alt var blitt så bra osv. ( de var da alle tre bare jobbende der men ikke boende, kjenner hun ene) den eneste som hadde noe negativt å si var kompisen i sjappa som mente Tøyen hadde blitt mye værre når det gjaldt ekstremistiske holdninger og individer. Jeg mistenker at sistnevnte har en dypere forståelse av hva som faktisk foregår på Tøyen og er verdt å ta på alvor. samtidig er det helt klart trivelige steder og jeg brenner for Tøyen definitivt. Likevel er jeg kritisk til en del ting som politikerene gjør på vegne av folket her.

 • Nordpolen

  Så hvor mye er det Frp vil hjelpe med i nærområdene?

  De berømte 150 mrd? Er det forslaget til Frp?

  Eller 90 mrd?

  56 mrd?

  20 mrd?

  Eller fattigslige 8 mrd?

  Hva foreslår Frp, da?

 • Lillemor

  http://snaphanen.dk/2015/08/15/migrant-street-calais/

  Denne franske damen gir et sterkt vitnemål om velsignelsen ved kulturen vi er i ferd med å la politikerne og deres nyttige idioter påføre oss.

  Godt jobba.

 • Nordpolen

  Mer høyrepopulistisk vrøvl fra en høyreekstrem side. Like tåpelig som å lese om hvor bra de har det i Nord Korea på deres offisielle sider.

 • Steinar Olsen

  Jaha, så det er alle andre sitt problem dette? Gjelder det for alle andre også, man kan oppføre seg akkurat som man vil, og bare si at man blir holdt utenfor samfunnet, no er vel ikke islam den religionen som er mest kjent for å være inkluderende, prøv å ha to tanker i hodet på en gang.

 • Petter Antonsen

  Det er en ting man kaller årsaksfaktorer. Hva som faktisk går ting til å skje. Om man faktisk er interresert i å vite hva som er en årsak istedet for å sitte igjen med fordommer. Dette er mulig å regne på. Det har vist seg at om man er innvandrer eller ikke er en crappy predikativ årsaksfaktor for å ekstremifiseres.

  Gode predikative årsaksfaktorer er ting som om man er inkludert i samfunnet, traumatiske opplevelser, utdanningsnivå, sosioøkonomisk tilhørighet, foreldres utdanningsnivå og slike ting.

  Når fremtredende politikere kaller muslimer for kakkerlakker, lærerne deres sammenligner dem med sykdom og slikt så er det sterkt medvirkende til at de ikke blir inkludert i samfunnet.

  Når arbeidsgivere kaster jobbsøknadene deres uten å se på dem grunnet arabiske navn sier det seg selv at det påvirker økonomien.

  Det er MYE med samfunnet her nå som dytter dem ufrivillig inn i risikogrupper

 • Ola Torheim

  Du missforstår,, jeg siterte deg for å påpeke at jeg er helt enig i at M. Hamilton burde argumenter i stede for å slenge med leppa. Grunnen til at jeg ikke bare upvotet deg, kommer av at jeg ikke er enig i alt du postet.

 • Sajber

  DISSE svartingene er i panikk…..skirker og hyler for ingenting…

  PARANOIDE angtfyllte skapingener..

  FORDI SVARTE MUSLIMER I SITT HODE TENKER SHITT:…så tror dem alle er som dem og gjør SHITT

  BLACK PEOPLE = PURE EVIL…..nei nei…

  vi må fikse denne sykdommen…

 • Harald

  Glem 8000, 10000 eller 100 000. Det som er et ugjenkallelig faktum er at vi kan hjelpe langt flere i nærområdet enn å «frakte de halve jorda rundt» for å hjelpe «noen få» i Norge. De som ikke har fått med seg det har ikke fått med seg noe.

 • Gunnar Chomlee

  max hermansen slåss mot AP og muslimhelvete…. han er en berikelse for samfunnet. vi trenger flere som han :)

 • Gunnar Chomlee

  max for president :)

 • Gunnar Chomlee

  han er ikke feig…. hva faen får deg til å si det? han får jo ikke lov å jobbe pga muslimhelvete

 • Kalle

  Han måtte f.eks ha følge av ei ung dame for å gå gjennom Oslos gater…Ser på det som feigt :)

 • Kalle

  Så du vil altså ha en feig løgner som president?Mannen klarer jo ikke engang å få seg en jobb,hvordan forventer du at han skal kunne styre ett land???

 • Kalle

  Han gjør jo ingenting annet enn å sutre på facebook og gå turer med trygda mennesker…Ser ikke det som å kjempe mot noe akkurat..

 • Kalle

  Som forventet altså…

 • Kalle

  OK..så du kan ikke dokumentere noe men skriver bare opp noen land?Ha en fin kveld…

 • Steinar Olsen

  Det finnes jo mange innvandrere som lett lar seg integrere i land de flytter til, asiatere har jo en veldig positiv prognose når det gjelder dette. Hva tror du årsaken til det kan være?

 • Pachama
 • Petter Antonsen

  Oi, beklager! Man blir litt vant til at slikt er sarkastisk drittslenging desverre

 • jostein Bjoerkmo

  Hva med heller å diskutere hvordan stoppe krigen. Hele politikerkorpset er vasaller under USA og deres kriger. Ingen debatt om krigen. Bare høre på FNs global-lakeier som sier vi har ansvar for å destabilisere Europa.

 • Kalle

  Han får ikke lov å jobbe p.g.a uttalelsene han kommer med om elevene.Akkurat som at en politimann ikke får lov å jobbe hvis han påstår at en folkegruppe som han har som jobb å beskytte er kriminelle.Man kan ikke ta alle under en kam,det sier seg selv.Tror du noen hadde likt det hvis jeg f.eks sa at alle i pegida er feige navere bare fordi lederen deres er det?

 • jostein Bjoerkmo

  dagens beste skrevet av en danske om sverige. tenk om du hadde hatt slik evne til å orientere deg?

  Og så forventer de
  naive, uvidende, handlingslammede og groft uansvarlige svenske ledere
  og PK-«eliten» sig ghm. endda, at svenskerne skal være
  evigt glade, danse jublende rundt og klappe i deres små hænder som
  tak for «kulturberigelsen», at de skal holde helt kæft om
  de massive sociale, kulturelle og sikkerhedsmæssige problemer samt
  kriminaliteten, der tårner sig op, lade være med at overhovedet
  bekymre sig om de meget uhyggelige konsekvenser for Sveriges
  stabilitet, demografi, værdier, kultur og sammenhængskraft på
  længere sigt – og så da naturligvis lige betale i dyre domme for
  PK-«elitens» store «gloriepudser-fest» via endnu
  højere skatter og afgifter og enorme besparelser på alle andre
  områder – ældre, skoler, sygehusvæsen, forsvar, sundhed, lange
  ventelister ( fx. til tandlæger ) , fordi pengene er spenderet på
  at luksusservicere endeløse mængder af hovedsageligt uintegrerbare,
  krævende, vrangvilllige og endog fanatiske indvandrere / flygtninge
  med middelalderlige normer, medbragte konflikter og krige, nedladende
  kvindesyn og en intolerant, fascistisk og kvindeundertrykkende
  balladereligion i deres mentale bagage – i stedet for til de
  fornuftige formål, som disse skatter og afgifter retteligt var
  opkrævet til oprindeligt.

  Det bød man trods alt ikke
  engang de nordamerikanske indianere, at de skulle stå model til
  Humørikonet wink

 • Petter Antonsen

  Det er på dansk

 • jostein Bjoerkmo

  Har du lest aftonbladet nu igjen+?

 • jostein Bjoerkmo

  white quilt , med andre ord? er du en venn av fanatikern som eier bloggen?

 • jostein Bjoerkmo

  Kansje det var de som var på ferde i rochdale? Nå må du våkne opp snart. Islam er ingen rase
  http://www.dinside.no/845274/advarer-mot-voldtekter-i-tyrkia

  kunne dette vært her?

 • Petter Antonsen

  Nei, jeg bare liker at man forholder seg rasjonelt til ting. Samme faktorer passer bra for de som blir med i Vigrid og slikg og. Det er et problem det også. Det er ikke tilfeldig at mange i vigrid har vært mobbet
  18. aug. 2015 23:37 skrev «Disqus» :

 • Petter Antonsen

  Jeg har da aldribsagt islam er en rase heller?
  18. aug. 2015 23:40 skrev «Disqus» :

 • Donkeyballs

  Ja, de ekte vikingene har jeg god tro på. Skriver de norske vikingene mer dritt i kommentarfelt nå, så tror jeg flyktningstrømmen vil stoppe opp.

 • Børge Eriksen

  Du lever på en illusjon, det er sikkert. Det er jo det komplette idioti å mene at du kan hjelpe noen som helst der de er når det er snakk om krigssoner. Hvordan i all verden har du tenkt å få til det? Om så du brukte aldri så mange milliarder. Det er krig i Syria og vestlig involvering har så langt ikke bedret forholdene betraktelig. Det eneste fornuftige når du lever under slike forhold er å flykte, og det ville nok du og alle vi andre også forsøkt. Hva skulle du bidra med der da? Suppestasjoner og ulltepper? Nedbombede bygninger og mangel på alt vi normalt forbinder med et liv? Og så får du vel få slutt på krigen først. Det har vel ingen prøvd på, eller?

  Når det gjelder hvorvidt du vil hjelpe eller ikke snakker jeg om DEN NØDVENDIGE LOGISKE KONKLUSJONEN som følger av din argumentasjon. Du må gå tilbake og lese hva det er du egentlig har sagt.

  Flyktninger har det vært i Norge i 50 år. Mange av de som er kommet hit har bidratt til å skape det samfunnet vi har i dag. Men da har vi brukt «så mye ressurser på disse folka at det er direkte kvalmende»? http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/07/10/402742.html

  På 90-tallet «importerte» vi indere i hopetall fordi vi hadde behov for kompetanse innen programmering, noe Norge manglet. India er et fattig land, men altså, likevel.
  Og hvor i all verden har du det fra at de som er igjen er glemt? Redningsselskapet gjør en innsats for båtflyktninger og det gjør også leger uten grenser, ofte nettopp der hvor de er.
  Tror nok ikke vi blir enige og jeg setter herved sluttstrek for min involvering i akkurat denne diskusjonen.

 • Gunnar Chomlee

  Du har lov å mene og si akkuratt hva du vil… At politi og lærere forteller folket at islam og alle kultmedlemmene er noe søppel er helt ok å fortelle andre… Det finnes helt klart et par hyggelige muslimer, men de hører ikke hjemme her på samme måte som minken ikke hører hjemmei norsk fauna… Muslimer i Norge er mye faunakriminalitet

 • Gunnar Chomlee

  Ikke alle bruker vold som muslimene du liker så godt

 • Gunnar Chomlee

  Vel etter 8 år med landssvikeren og løgneren stoltenberg ville det gått fint… Max har jobb, dette har vi diskutert

 • Gunnar Chomlee

  han gikk tur med reporter på hennes initiav… det er ikke helt det samme

 • Anti_idioti

  Igjen viser du komplett mangel på evner til å forstå debatten. Jeg har aldri skrevet at flyktninger skal hjelpes i krigssoner. Nå er det nok. Jeg skal ikke en gang lese ferdig hele dette innlegget ditt. Du er en klovn som er helt uverdig en debatt. Du skriver en million ord og har ikke en gang lest/forstått hva du svarer på. Dette tullet bruker jeg ikke tid på mer

 • Avatar

  Skal man virkelig hjelpe ? Hjelp dem å bekjempe de som sendte dem på flukt i utgangspunktet. Det er hjelp til selvhjelp, beste hjelpen som finnes. Kjøp dem frø og jordbruksredskap, grav dem en brønn. Gi dem militær sikkerhet! Alle vet dette hadde vært det beste. Ingen sier det.

 • Nordpolen

  «Kjøp dem frø og jordbruksredskap, grav dem en brønn.»

  Dette viser jo bare hvor virkelighetsfjernt det du skriver er – det er KRIG der, de trenger ikke «frø».

 • jostein Bjoerkmo

  Så du støtter ikke dansken som ble dømt for rasisme fordi han spottet islam?

 • Petter Antonsen

  Fælt som du prøver å tilegne meg meninger da? Kan du ikke argumentere mot deg jeg faktisk sier framfor å finne på påstander for meg?
  19. aug. 2015 14:47 skrev «Disqus» :

 • olejacob666

  Ok så hvis 8k blir til 30k så er det 0,7?

  Lærte du matte på skolen?

 • Shakti velu Dhayawan

  Ikke første gang «WHITE PEOPLE» kopierer svart manns kunnskap ord og teknikk…

  neandertaler hvite ble jo tross alt lært opp av folk fra midtøsten….ingen brydde seg om dem..
  skulle latt dere snøaper vandre rundt og klubbe dyr ihjel i kalde Shitt land kallt norge..

  men hey vi lærte dere mye ,, så kom dere til våre varme deilige land og ødela alt

  VEL HVITE FOLK PAYBACK TIME :D

  ENJOY ;))))

  husk en ting…vi er her du er ikke der…

  BAre husk hvem som taper ;)

 • Shakti velu Dhayawan

  disse svartingene skal ta over hele landet ditt..og jage deg til helvete der du hører hjemme ;)

  BLACK ANYDAY…than a coward white piece of shit like you…

  WAR motherfucker

 • Shakti velu Dhayawan

  NEI norgeer fullt av smarte folk..som ikke er som deg..

  rasstiske tullinger som slåss for ondskap

  og takk for det..at FOLK I NORGE ikke er som deg…

  FUCK RACISM….dere alle rasist horunger skal sendes til helvete der dere hører hjemme

  TAKK TIL DE VENSTRE FOLKA…

  FUCK HØYRE HORNUGER SOM DEG..fucking nazi..

  jævla fucking nazis..som dere…skal vekk

  DET ER ET LØFTE

 • Shakti velu Dhayawan

  alle voldtekter er overfall….

  dessuten så voldtar dem kvinner ikke barn som dere nordmenn er verdensmestere i

  JÆVLA PEDOFILE horunger nordmenn…..

  DERE hvite er patetiske og redde nå…fordi ALLLL ONDSKAPEN OG DRITTEN DERE HAR GJORT MOT JORDA

  skal nå komme tilbake på dere..

  ENjoy motherfucker….

  ALLE HATER DERE… ikke bare muslimer…

  this is payback time ;)))

  10 år… norge under svart makt…

  De som står imot…DEATH motherfucker…

 • Shakti velu Dhayawan

  HILSEN EN IKKE MUSLIM!!!

  problemet har alltid vært WHITE MOTHERFUCKERS som dere….

  ingen andre…

  ENJOY PAYBACK TIME ;)))

 • Shakti velu Dhayawan

  you mad?

 • Petter Antonsen

  Kan mer enn nok matte. Det du tydeligvis ikke kan er å lese. Je har aldri påstått at det blir slik.

  Har du en kilde på at 8000 mennesker ble til 30000 med familiegjenforeninger, eller drar du bare noen tall ut av ræva?
  19. aug. 2015 15:27 skrev «Disqus» :

 • Hgsd som er notoriske med 13,5% stillinger…..

 • Sajber

  Fnis….

 • Sajber

  …mer fnis.

 • Avatar

  de trenger våpen og militær hjelp. For deg som er skap Daesh så høres sikkert det helt forferdelig ut.

 • Nordpolen

  Spar deg.

 • LilWayne

  Det var ironi :)

 • Besserwizzer

  De pakkes ikke inn fra de får mensen. De blir pakket inn i 10-årsalderen, noen så tidlig som rundt 4-årsalderen. For at ikke mennene i familien og rundt dem skal bli seksuelt opphisset.

 • Andre

  Sier noe om kultur og mannfolk..

 • Shakti velu Dhayawan

  FNis så mye du vil…sannheten er jo foran her..

  WHITE PEOPLE skal vekk fra jorda… ;) VI SKAL SE hvem som redder dere

  ENJOY your demise :)

  innvandrere kommer hit, du drar ikke dit..

  FNIS MER DIN hvite nazi…. ;))))

  PAYBACK TIME MOTHERFUCKER!

 • Shakti velu Dhayawan

  Den som ler sist lert altlid best ;))))

  vi veit alle hvor dere hvite skal..og hva som kommer itl å skje videre..

  ENJOY være redd for dine barn og ditt liv … I DIT TEGET LAND…

  patetiske hvite WEAK race….motherfucker..

  VI skal le sist.. fordi til og med naturen utsletter dere sakte og sikkert ;)))

 • Sajber

  Det er sjelden man ler av rasisme….
  :-)

 • Ø Havn

  Se og forstå forrige svar. Hitler skaffet også velstand før han tok helt av. Sitatene jeg postet vitner om en gal mann, selv om han delt litt på rikdommen og overfloden i Libya.

  Hvorfor forsvare en voldtektsmann og torturist bare fordi han ikke beholdt all rikdommen selv?

  Se gjerne litt på disse bildene.

  https://www.google.no/search?q=gaddafi&espv=2&biw=1242&bih=585&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIvcey07m8xwIVRgUsCh3f4Avj

 • Cidel Fastro

  Du tror på løgn mainstram media gir deg?

  Libya var langt bedre under Ghaddafi.

  http://www.globalresearch.ca/libya-ten-things-about-gaddafi-they-dont-want-you-to-know/5414289

 • Ø Havn

  Kan du fortelle oss hva som var løgn i det jeg gav deg?
  Var feks sitatene løgn?

 • Ø Havn

  Det har lite med saken å gjøre om Libya generelt var bedre under Ghaddafi. Han var uansett en voldtektsmann, diktator og torturist som beriket seg selv og levde ekstravagant.

 • Proletariatets diktatur

  En jordaner jeg jevnlig snakker med sier at landet hans sliter alvorlig med alle flyktningene og ikke får tilstrekkelig hjelp via FN for å hjelpe dem. Han understreker så sterkt at de får INGEN hjelp. Hvordan får flyktningene det da? De er mange, og det kommer nye hele tida.
  I Norge: «Vi er så gode, så..» – for vi tar jo imot 8000.
  Men:
  Hvis vi kunne hjelpe 10 ganger så mange i nabolandet for samme beløp, sliter jeg alvorlig med retorikken til de som sier at det er inhumant.
  Dette er en naturlig politikk i vårt land som er så fjernt fra konflikten.
  Men etter min mening er det mest inhumane å neglisjere tusener på bekostning å noen få.

 • Vaiders

  Du Tjomsen, hvis du ikke eier gangsyn, så prøv i alle fall å lese deg opp på helt elementær, enkel og logisk tenkning i det minste…

 • Vaiders

  …og du trenger ikke komme med enda mere tøv som du presenterer på vegne av en hel nasjon…!

 • Linus Sommer

  Interessant debatt. Tjomlid tar åpenbart feil, men altfor mange i kommentarfeltet er så heselige og ekle at han allikevel vinner.

 • Tone Iren Holmen

  Si meg, er du enig i at det er god sosialøkonomi å ta inn 8000 syriske flyktninger til verdens dyreste land? Til orientering så er det omtrent ingen kvinner som jobber i Syria, det ligger ikke i deres kultur og de har heller ikke utdanningen som kreves for å komme seg ut i jobb. Apropos utdanning, blant menn er det kun ca 10% som har skolegang tilsvarende videregående her i Norge. Så hvor lang tid tror du det tar før disse er selvberget? Eller er det bare om å gjøre å vise hvor innmari sosialistiske vi er her i Norge? Alle kan jo bare komme hit, ikke sant? Se hva som skjer i Sverige, det går knapt ei uke mellom hver gang det smeller! Det skjer grunnet en naiv innvandringspolitikk som har fått foregå i en årrekke under sosialistisk styre. Jeg mener vi må styrke forsvaret og bli litt mer lik USA (ja, litt). Mye kan sies om deres politikk, men de er de eneste som aktivt går inn i land for å stanse krigshandlinger. Min påstand er at det ikke er en eneste syrer som ønsker å komme til Norge om han hadde hatt det trygt og godt i sitt land. Det er der vi må foreta oss noe! Bruke pengene til å stoppe krig og å bygge opp land, ikke sette 8000 av dem på et fly til Norge! Hvem skal bestemme hvilke av dem som «vinner i lotto» og får komme hit? Hva med alle millioner mennesker som sitter igjen der nede? Har vi da oppfylt vår fordømte plikt sånn at vi kan toe våre hender og la katastrofen få fortsette? Galskapen er at det aldri tar slutt, skjønner du. Det vil alltid komme et nytt krav om 8000 til, så 8000 til, osv… Og alle har rett på familiegjenforening. Jeg ser for meg at vi bare kan skrote navnet «Norge», for dette kommer til å bli «Lille-Syria» om vi skal føye oss etter sosialistisk politikk.

 • Kalle

  Så han løy når han sa at han ikke turte å gå alene på gata?Litt av en type han der «mannen»,juger om alt mulig….

 • Kalle

  Hvor jobber max?

 • Kalle

  hvilke muslimer er det?

 • Kalle

  Har du noe saklig å komme med,eller liker du bare å slenge ut påstander og usakligheter? :)

 • Kai Reinertsen

  stemmer det bare de siste 10 årene er temmelig lik de forige 10 årene, foskjellen er at de siste 10 årene står invandrere for 85% av alvorlige forbrytelser, spesielt voltekt /drap og vold, grunnen til det er at kriminelle kan bare kaste id papirer og få slettet sin kriminelle historie ved ankomst til Norge , og det her er veldig neggativt for oss og veldig negativt for de flyktningene som er onrtlige og redelige mennesker, og bare vil starte ett nytt liv ,

 • Liss Kristin Sæterstad

  Så vis meg dokumentasjon på dette. Problemet er at dere tror nyhetssendinger gir dere bevis for hvordan ting er. Saken er at det store flertall av innsatte i Fengslene er nordmenn, ca 20% av de resterende er av velg bakgrunn, 8,5% afrikanere. Skal gi deg at det er flere utlendinger i varetekt, men mange av disse kommer gjennom Shengen.

 • Liss Kristin Sæterstad

  Vestlig bakgrunn skulle det være.

 • Kai Tommy Reinertsen

  let selv, så slipper du å klage på kildene etterpå. probleme er ikke at Invadrerne er mer krimminelle en oss , men vi har gjort det for lett for de som er kriminelle å få anonymisert seg .og i tilegg kommer mange fra et voldelig samfunn som er grunnen til at de kommer hit de har også derav en mye lavere terskel for å utøve vold.selv om den politiske fløyen som fremmer invandringen prøver å pynte på statistikken. er det et faktum,

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/innvandrere-mer-kriminelle-nordmenn/a/5176105/

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Innvandrere-bak-alle-anmeldte-overfallsvoldtekter-i-Oslo-5569378.html

  https://www.document.no/2011/05/ikke-vestlige-innvandrere-bak-65-prosent-av-alle-anmeldte-voldtekter-i-oslo/

  Tabell 30 over Typer voldtekt er anmeldt til Oslo politidistrikt 2010 med identifisert mistenkt/siktet, fordelt etter gjerningsmannens landbakgrunnviser imidlertid at menn fra Midtøsten, Afrika og Asia er sterkt representert – og betydelig overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen – i samtlige av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes):

  Festrelaterte voldtekter: 38,8 prosent (32,7)
  Relasjonsvoldtekter: 42,2 prosent (40,0)
  Sårbarhetsvoldtekter: 60,9 prosent (34,1)
  Overfallsvoldtekter: 100,0 prosent (0,0)
  Annet: 54,6 prosent (45,5)

 • Kai Tommy Reinertsen
 • Kai Tommy Reinertsen

  http://www.dagbladet.no/2013/05/09/nyheter/innenriks/kriminalitet/politi/fengsel/27083027/

  http://www.nrk.no/fordypning/okning-av-utenlanske-innsatte-1.11966820

  Ifølge Kriminalomsorgen har det de siste årene vært en eksplosjon av innsatte med utenlandsk statsborgerskap i norske fengsler. Fra 2006 til 2011 økte andelen utlendinger blant nyinnsatte i fengslene fra 11, 9 prosent til 25, 1 prosent.

  Innvandrerbefolkningen i Norge utgjør 15,6 %

  av totalbefolkningen i Norge. [1] Det vil si at det er 805 000

  personer med innvandrerbakgrunn i Norge

  (per 1. januar 2015

  det er pr i dag 3842 insatte i Norske fengsel

  av dem er 973 utlendinger, nå er vistnok halparten

  av dem uten oppholdstilatelse eller

  har noen tilknytting til Norge.

  opplysningenne finnes på POLITI.NO eneste negattive

  der er pga påtrykk fra div regjerings instanser

  har politiet ikke lengre egen statistikk for voldtekter/ulendinger,

  de har blitt flyttet til ‘annen kriminalitet’ slik at det blir mer sjult,

  er bare å grave litt og bruke kalkulatoren,..

  når vi ikke klarer å sile ut de kriminelle bedre en dette, kan man lure på

  hva de tenker med, det kan ikke være lett for invadrere som ikke gjør noe galt

  når det er så mye dritt som har fulgt strømmen hit.

  det her går ut over dem like mye som alle andre.

  kansje det dukker opp en politikeri fremtiden

  som er litt mindre feig en resten av dem

  slik at de blir silt ut i større grad en i dag.

 • Hva er usaklig med det? Det er et faktum, at mange (i all hovedsak kvinner) må gå i vikariater og svært lave stillinger i Hgsd kommune. Som er en av de værste i Rogland fylke med den praksisen. Tysvær og Karmøy er noe bedre.

  Så. Hva er ditt bidrag, foruten som du deler med journalist, å ikke vite hva man faktisk prater om.

 • Liss Kristin Sæterstad

  De fleste av dem er fra land i vesten. Som jeg skrev i et innlegg tidligere. Ca. 20% vestlige. I disse tallene finner du også mennesker som har ankommet landet gjennom Shengen. Altså mennesker som ikke er tilhørende Norge.

 • Kalle

  Dine påstander er ikke fakta,de er bare påstander.Ha det så godt du kan :)

 • Kai Reinertsen

  resultatet av å hjelper flere i hjemmlandene vil direkte resultere i at færre av dem reise med båt hit. så i det minste vil FRP sin politikk redde mange flere fra druknigsdøden m,m, når pressen viser til å se tragedien med egne øyne, så viser det bare at ..kom hit politikken… . har tatt ganske mange tusen liv. i tilegg lider flere fordi vi må bet en vesentlig høyere pris for å hjelpe dem her..

 • Selvsagt er det faktum. Du kan til og med ettersjekke. Dog, intet er forventet.

 • Kalle

  Hadde det vært fakta hadde du kunnet legge ved kilder som tilsa det.I mangel av kilder kaller vi det påstander,siden det er det det er :)

 • Som forventet egentlig altså…

 • Elin

  Nå har jeg lett både høyt og lavt etter kildene som viser kostnadsberegningene på 1 mill per syrisk flyktning per år. Jeg finner veldig mange henvisninger til dette tallet, men ingen kildehenvisninger. Jeg får heller ingen googletreff direkte til kilden. Kan du vennligst opplyse meg?

 • Odd-r Krutvik

  AP har ikke bidratt med noe annet enn dævelskap, les boka Gro Gate og dere vil forstå…

 • Tordenskjold

  Å motta flyktninger på denne måten er døfødt. Vi har flyktninger ifra russland som lyver
  om å være ifra syria, vi har flyktninger ifra sverge som lyver om å være ifra syria, Alt bunner ut it at vi har åpnet grensene. Alle flyktninger kan dra hvor de vill å få asly hvor de vil. Men de som er i konflikt sonen har det like jævlig.

 • Svennis

  25 000 asylsøkere er forventet til Norge i år. Dette er en invasjon, og grensene må stenges i dag. De som ikke innrømmer det, er enten ekstremt naive eller «politiske korrekte», det vil si uærlige. Norge har ikke et flik av ansvar for noe som helst, alt er propaganda. I tillegg er store deler av asylsøkerne fra Balkan og særlig Albania, som «henger seg på» som lykkejegere og som overbelaster det norske systemet, men som ikke har krav om asyl. Like viktig som å få stengt grensen, er det å sende tilbake de som ikke har krav på asyl. Syrere som rent faktisk flykter fra krig, er bare en brøkdel.

 • Kenneth Leiknes

  Du kan legge til at et veldig stort flertall av disse immifrantene er stridsdyktige menn i alder 18-40. Veldig lurt å slippe disse inn!

 • Catharina

  Når du gikk på skolen var det sikkert greit å slå barn også.
  Det er et ord med ufattelig mye negativ historie i seg. Dersom et ord kan såre noen så mye som det ordet gjør, så burde man ikke bruke det.

 • Anonymused

  Flott propaganda det der. At det skal koste mye mindre å ta hånd om en flyktning i Norge enn i Syria. Hah! Coudenhove-Kalergi hadde vært stolt av deg. Kanskje du får prisen selv en dag.

 • Anonymused

  Nei til AP. Ja til FRP. Ikke like bra som å fjerne systemet og etablere en sosialnasjonalistisk stat, men kanskje vi kan gi demokratiet en sjanse. Det viktigste er at vi bevarer landet fra frivillig overtakelse. London er falt til Islam allerede, neste blir Oslo.

 • Anonymused

  Husly er noe annet enn folkemord. Du og jeg vet at dette blir ikke midlertidig. Skal det være midlertidig kan vi lage norske leirer nede i midtøsten i samarbeid med statene der. London falt nettopp til Islam. Er du muslim, kanskje?

 • Petter Antonsen

  Det var også skam å dømme folk etter hvor de var fra. Vikinger var anstensige nok til å integrere seg deg de bosatte seg.

  London falt? har du en kilde på det eller er det mer konspiratorisk vissvass?

  Jeg er nok mer viking en du noen gang kommer til å bli :) Ay du i det hele tatt spør om jeg er muslim viser hvor ekstremistisk tankesettet ditt er. Vanlige folk dømmer folk etter deres handlinger.

 • Anonymused

  Hva tror du dine forfedre døde for? For at muslimer skulle ta over landet ditt? Vi kan snakkes igjen om 20 år og se da – Norge er jo ennå uerfarent med Islam.

  Hva gjelder integrering skal jeg ikke gi deg noen kroker å dra i, men jeg snakker 3 språk flytende og har lang erfaring fra en veldig forskjellig kultur enn vår egen.

  Ja, jeg skal ikke påstå at jeg er mye til viking, men jeg ønsker å bevare det lille vi har igjen av norsk særpreg. Føre-var-prinsippet som anvendes ifm. global oppvarming kan også anvendes for kultur og etnisitet.

  Får håpe at du har rett med din tålmodighet, toleranse og inklusive holdning. Tiden vil vise hva som er rett. Selv er jeg redd for at Norge som historisk nasjon vil utviskes og erstattes av en hovedsakelig muslimsk nasjon innen relativt kort tid.

  Hva gjelder London, så er over halvparten av befolkningen muslimsk, og noen eldre britiske kvinner tar på seg hijab for å få aksept av sine nye naboer. Dette betyr ikke at London nå er en Shariah-bystat, men det er likevel ganske spesielt, og er noe som har skjedd relativt nylig.

  Det er en lang rekke grunner til å være i mot multikulturalisme – den største for meg blir kanskje med tanke på hvis det bryter ut ny krig i fremtiden, og hva slags ‘stabilitet’ vi da får. Et homogent folk, tror jeg, har bedre forutsetninger for å overleve på sikt enn et blandingssamfunn med en rekke separate bydeler. Jeg foreslår å undersøke Yugoslavia for å se hva som skjedde der, og hva slags rolle religion og segregering av grupper hadde der, samt ulike befolkningsvekst for de ulike gruppene.

  Dersom vi alle blander oss til et nytt folkeslag, så utslettes de tidligere eksisterende folkeslagene med sine unike karakteristikker som er et produkt av evolusjon.

  God helg og sorry for at jeg kalte deg muslim!

 • Petter Antonsen

  Du sier selv at segregering er et onde, men du har et ekstremt segregerende tankesett. du sier jo selv vi skal behandle alle andre kulturer annerledes. Det er jo forskjellsbehandling og segregering i praksis.

  Jeg kjøper ikke de historiene dine om london før jeg får en troverdig kilde.
  Hvor mange spepk du snakker er irrelevant for om meningene dine kan forsvares eller ei. vi har masse flott i norsk kultur Raushet, dugnadsånd og slikt. hva med å bli med og vise litt av det?

  Mine forfedre kjempet tappert for litt over et halvt århundre mot en nasjon som dømte folk kun på grunnlag av deres religion og deres etniske opphav.
  Om man ser på folk fra muslimske land som kommer hit blir de allet aller fleste godt integrert og faller til norske mønstre når det gjelder kriminalitet, skolegjennom føring og slikt. de ligger bak på godt betalte jobber, men der hjelper det jo ikke at det er en 50 % mindre sannsynlighet å bli kalt inn om det eneste som er forskjellig på en cv er navnet. det må vi nok ta på vår kappe

  skal man se på evolusjon gir det ingen mening å skille oss i grupper. Vi har ulikheter med asiatere, men like mange ulikheter som australiere (mostly briter fra gammelt av). Dra et evolusjonsmessig perspektiv er det positivt med innvandring. En høy genetisk variasjon styrker vår evne til overlevelse.

  9. des. 2016 18:12 skrev «Disqus» :

  «Hva tror du dine forfedre døde for? For at muslimer skulle ta over landet ditt? Vi kan snakkes igjen om 20 år og se da – Norge er jo ennå uerfarent med Islam. Hva gjelder integrering skal jeg ikke gi deg noen kroker å dra i, men jeg snakker 3 språk flytende og har lang erfaring fra en veldig forskjellig kultur enn vår egen. Ja, jeg skal ikke påstå at jeg er mye til viking, men jeg ønsker å bevare det lille vi har igjen av norsk særpreg. Føre-var-prinsippet som anvendes ifm. global oppvarming kan også anvendes for kultur og etnisitet. Får håpe at du har rett med din tålmodighet, toleranse og inklusive holdning. Tiden vil vise hva som er rett. Selv er jeg redd for at Norge som historisk nasjon vil utviskes og erstattes av en hovedsakelig muslimsk nasjon innen relativt kort tid. Hva gjelder London, så er over halvparten av befolkningen muslimsk, og noen eldre britiske kvinner tar på seg hijab for å få aksept av sine nye naboer. Dette betyr ikke at London nå er en Shariah-bystat, men det er likevel ganske spesielt, og er noe som har skjedd relativt nylig. Det er en lang rekke grunner til å være i mot multikulturalisme – den største for meg blir kanskje med tanke på hvis det bryter ut ny krig i fremtiden, og hva slags ‘stabilitet’ vi da får. Et homogent folk, tror jeg, har bedre forutsetninger for å overleve på sikt enn et blandingssamfunn med en rekke separate bydeler. Jeg foreslår å undersøke Yugoslavia for å se hva som skjedde der, og hva slags rolle religion og segregering av grupper hadde der, samt ulike befolkningsvekst for de ulike gruppene. Dersom vi alle blander oss til et nytt folkeslag, så utslettes de tidligere eksisterende folkeslagene med sine unike karakteristikker som er et produkt av evolusjon. God helg og sorry for at jeg kalte deg muslim!»
  [image: Disqus] Settings

  A new comment was posted on SAKSYNT —————————— *Anonymused*
  Hva tror du dine forfedre døde for? For at muslimer skulle ta over landet ditt? Vi kan snakkes igjen om 20 år og se da – Norge er jo ennå uerfarent med Islam.

  Hva gjelder integrering skal jeg ikke gi deg noen kroker å dra i, men jeg snakker 3 språk flytende og har lang erfaring fra en veldig forskjellig kultur enn vår egen.

  Ja, jeg skal ikke påstå at jeg er mye til viking, men jeg ønsker å bevare det lille vi har igjen av norsk særpreg. Føre-var-prinsippet som anvendes ifm. global oppvarming kan også anvendes for kultur og etnisitet.

  Får håpe at du har rett med din tålmodighet, toleranse og inklusive holdning. Tiden vil vise hva som er rett. Selv er jeg redd for at Norge som historisk nasjon vil utviskes og erstattes av en hovedsakelig muslimsk nasjon innen relativt kort tid.

  Hva gjelder London, så er over halvparten av befolkningen muslimsk, og noen eldre britiske kvinner tar på seg hijab for à ¥ få aksept av sine nye naboer. Dette betyr ikke at London nå er en Shariah-bystat, men det er likevel ganske spesielt, og er noe som har skjedd relativt nylig.

  Det er en lang rekke grunner til å være i mot multikulturalisme – den største for meg blir kanskje med tanke på hvis det bryter ut ny krig i fremtiden, og hva slags ‘stabilitet’ vi da får. Et homogent folk, tror jeg, har bedre forutsetninger for å overleve på sikt enn et blandingssamfunn med en rekke separate bydeler. Jeg foreslår å undersøke Yugoslavia for å se hva som skjedde der, og hva slags rolle religion og segregering av grupper hadde der, samt ulike befolkningsvekst for de ulike gruppene.

  Dersom vi alle blander oss til et nytt folkeslag, så utslettes de tidligere eksisterende folkeslagene med sine unike karakteristikker som er et produkt av evolusjon.

  God helg og sorry for at jeg kalte deg muslim!

  12:04 p.m., Friday Dec. 9 | Other comments by Anonymused
  * Reply to Anonymused *

  Anonymused’s comment is in reply to *Petter Antonsen* :

  Det var også skam å dømme folk etter hvor de var fra. Vikinger var anstensige nok til å integrere seg deg de bosatte seg.

  London …

  Read more ——————————

  You’re receiving this message because you’re signed up to receive notifications about replies to petter_antonsen.

  You can unsubscribe from emails about replies to petter_antonsen by replying to this email with «unsubscribe» or reduce the rate with which these emails are sent by adjusting your notification settings .
  [image: Disqus]